> Biuro Zamówień Publicznych
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Dokumenty do pobrania
związane z zamówieniami po otwarciu ofert, a przed podpisaniem umowy
Szukaj w serwisie BZP
Lp.Adres, pod którym można pobrać plikOpis pliku
1http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikLE65017TB.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w licytacji elektronicznej: Zakup i dostawa sprzętu drukującego na potrzeby Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Targówek; Część 3 - Zakup i dostawa 1 sztuki drukarki etykiet
2http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE227817RJ.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej Wykonanie druku: blankietów firmowych, wizytówek, zaproszeń itp. na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA dot. druku wizytówek, papieru firmowego, kopert, zaproszeń, teczek
3http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE227317ES.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej w której przedmiotem zamówienia było: „Utrzymanie zieleni parkowej Dzielnicy Ursynów - z podziałem na zadania: Zadanie 1. Park im. Romana Kozłowskiego”
4http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE227417TB.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej: Utrzymanie zieleni parkowej Dzielnicy Ursynów - z podziałem na zadania: Zadanie 2. Park im. Jana Pawła II
5http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE227917ES.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej pod nazwą: „Wykonanie druku: blankietów firmowych, wizytówek, zaproszeń itp. na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA dot. druku zwrotnego potwierdzenia odbioru, formularzy urzędowych, plakatów ”
6http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE228017TB.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej: Dostawy w 2018 roku artykułów biurowych i papieru do urządzeń biurowych
7http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE228117RJ.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej: Usługi w zakresie ochrony fizycznej targowisk przy ul. Rembielińskiej 7A i Krasnobrodzkiej 9/11 należących do ZGN przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie
8http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE227617RJ.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej: Pielęgnacja i wycinka drzewostanu w pasach drogowych ulic gminnych Dzielnicy Ursynów.
9http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE228417TB-W.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej: Wykonanie druku plakatów i ulotek ( 2 pozycje, 3 ceny) dla Centrum Komunikacji Społecznej w postępowaniu wykonawczym do umowy ramowej na wykonanie druku materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy (ZP/JK/271/III-195/16)
10http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikLE65417RJ.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w licytacji elektronicznej: Serwis drukarek i kserokopiarek Zakładu Gospodarowania Nieruchomości m.st. Warszawy w Dzielnicy Praga Południe oraz Administracji Nieruchomości AN1, AN5, AN6, AN7
11http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE227517RJ.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w licytacji elektronicznej Utrzymanie zieleni parkowej Dzielnicy Ursynów – z podziałem na zadania: Zadanie 3. Cichociemnych
12http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE228217TB.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej: Zakup wraz z dostawą papieru do urządzeń biurowych na potrzeby pracy Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy (sprawa nr 58/ZP/17)
13http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikLE65317ES.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w licytacji elektronicznej pod nazwą: „Zakup rocznych kontraktów serwisowych "mainntenance" dla posiadanych przez Zamawiającego 48 Licencji na Oprogramowanie VMware vSphere oraz dla 1 licencji VMware VCenter Server”
14http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/udzielenie3283.pdfInformacje o udzieleniu zamówienia: "Ekspertyzy, analizy i opinie w zakresie konstrukcyjno-budowlanym i konserwatorskim" ZP/GP/271/I-72/17
15http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE228617TB.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej: Wykonywanie usług ochrony obiektów znajdujących się na terenie ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy (ochrona obiektów w formie podjazdów załóg interwencyjnych)
16http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikLE64617RJ.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w licytacji elektronicznej Zakup i dostawa sprzętu drukującego na potrzeby Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Targówek: Część 2 - Zakup i dostawa 30 sztuk drukarek laserowych A4 mono
17http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE228717TB.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej: Prace ogrodniczo-porządkowe oraz utrzymania zimowego na terenach skwerów, zieleńców oraz innych obiektów w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w roku 2018.
18http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikLE64817ES.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w licytacji elektronicznej pod nazwą: „Zakup i dostawa sprzętu drukującego na potrzeby Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Targówek, Część 4 - Zakup i dostawa 20 sztuk drukarek kodów kreskowych”
19http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE228517ES.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej w której przedmiotem zamówienia było: „Wykonywanie usług ochrony siedzib ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy”

<<powrót

 
herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  |  Zaloguj się  | 

 
Księga Zamówień Publicznych
Informacje o ogłoszeniach, w których upłynął termin składania ofert
Ogłoszenia o zamówieniach
Profil nabywcy