> Biuro Zamówień Publicznych
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Dokumenty do pobrania
związane z zamówieniami po otwarciu ofert, a przed podpisaniem umowy
Szukaj w serwisie BZP
Lp.Adres, pod którym można pobrać plikOpis pliku
1http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE246418TB.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej: Drukowanie kolorowych etykiet na bezbarwnych lub białych foliach samoprzylepnych według wzorów dostarczanych przez Zamawiającego
2http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE246318RJ.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej: Letnie oczyszczanie dróg, placów, skwerów, parkingów i ciągów pieszo-jezdnych będących w zarządzie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na lata 2018-2019
3http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE246517ES-W.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej: Wykonanie druku plakatów i ulotek ( 2 ceny) dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych w postępowaniu wykonawczym do umowy ramowej na wykonanie druku materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy (ZP/JK/271/III-195/16)
4http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE246618TB-W.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej: Druk ulotek A5 (1 cena) dla Biura Marketingu Miasta w postępowaniu wykonawczym do umowy ramowej na wykonanie druku materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy (ZP/JK/271/III-195/16)
5http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE246718RJ.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej Postępowanie wykonawcze do umowy ramowej na wykonanie druku materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy (ZP/JK/271/III-195/16) - dla BMM (1 pozycja-plakaty)
6http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE247218TB.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej: Zakup licencji i oprogramowania Microsoft AE
7http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE246818ES.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej w której przedmiotem zamówienia było: „Dostawa sprzętu komputerowego Zadanie 1 „Dostawa komputerów wraz z systemem operacyjnym””
8http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE246918RJ.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej Dostawa sprzętu komputerowego Zadanie 5 - Dostawa akcesoriów komputerowych
9http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE247018ES-W.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej do umowy ramowej: „Wykonanie druku materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy (numer postępowania ZP/JK/271/III-195/16)”: Dla: Centrum Komunikacji Społecznej (5 pozycji, 6 cen)

<<powrót

 
herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  |  Zaloguj się  | 

 
Księga Zamówień Publicznych
Informacje o ogłoszeniach, w których upłynął termin składania ofert
Ogłoszenia o zamówieniach
Profil nabywcy