> Biuro Zamówień Publicznych
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Dokumenty do pobrania
związane z zamówieniami po otwarciu ofert, a przed podpisaniem umowy
Szukaj w serwisie BZP
Lp.Adres, pod którym można pobrać plikOpis pliku
1http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE235418ES.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej w której przedmiotem zamówienia było: „Usługi w zakresie ochrony fizycznej targowisk przy ul. Rembielińskiej 7A i Krasnobrodzkiej 9/11 należących do ZGN przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie.”
2http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE235518TB.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej: Ochrona fizyczna osób i mienia: CZĘŚĆ 1. - obiektu przy ul. Kolegiackiej 3 w Warszawie
3http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE235618ES-W.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej: Druk plakatów (1 cena) dla Centrum Komunikacji Społecznej w postępowaniu wykonawczym do umowy ramowej na wykonanie druku materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy (ZP/JK/271/III-195/16)
4http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikLE66018RJ.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w licytacji elektronicznej: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek
5http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikLE66118ES.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w licytacji elektronicznej: Świadczenie usług z zakresu zimowego i letniego oczyszczania dróg gminnych, dróg wewnętrznych, chodników i miejsc parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) na terenie miasta stołecznego Warszawy będących w zarządzie Dzielnicy Wola.
6http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE235718TB.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej: Utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
7http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikLE66218TB.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w licytacji elektronicznej: Wydruk 2 numerów miesięcznika „Nasze Bielany”
8http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE235818TB-W.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej: Druk plakatów i ulotek (3 ceny) dla Centrum Komunikacji Społecznej w postępowaniu wykonawczym do umowy ramowej na wykonanie druku materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy (ZP/JK/271/III-195/16)

<<powrót

 
herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  |  Zaloguj się  | 

 
Księga Zamówień Publicznych
Informacje o ogłoszeniach, w których upłynął termin składania ofert
Ogłoszenia o zamówieniach
Profil nabywcy