> Biuro Zamówień Publicznych
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Dokumenty do pobrania
związane z zamówieniami po otwarciu ofert, a przed podpisaniem umowy
Szukaj w serwisie BZP
Lp.Adres, pod którym można pobrać plikOpis pliku
1http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE210517RJ.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej: Wykonanie usług związanych z urządzaniem i utrzymaniem zieleni niskiej i wysokiej oraz bieżącym utrzymaniem porządku na skwerach i zieleńcach na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE210617ES.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej w której przedmiotem zamówienia było: „Wykonanie usług ogrodniczo – porządkowych związanych z utrzymaniem fragmentu terenu Lasu Bródnowskiego pozostającego w administrowaniu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy”
3http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikLE62417ES.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w licytacji elektronicznej pod nazwą: „Remont chodników: 1) przy ul. Czarnomorskiej na odcinku od ul. Warneńskiej do budynku Szkoły Podstawowej nr 212; 2) wymiana chodnika obok budynku przy ul. Grażyny 16; 3) przy ul. Bernardyńskiej w Warszawie”
4http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE210717TB.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej: Prace porządkowe na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w zakresie opróżniania i zakupu koszy ulicznych i dystrybutorów na worki z przeznaczeniem na psie odchody, usuwania padłych zwierząt, sprzątania niezagospodarowanych terenów, w tym likwidacji dzikich wysypisk odpadów - Część I
5http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE210917RJ.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej: Postępowanie wykonawcze na wykonanie druku plakatu oraz ulotki dla BPiPS do umowy ramowej na wykonanie druku materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy (ZP/JK/271/III-195/16)
6http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE210817ES.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej w której przedmiotem zamówienia było: „Prace porządkowe na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w zakresie opróżniania i zakupu koszy ulicznych i dystrybutorów na worki z przeznaczeniem na psie odchody, usuwania padłych zwierząt, sprzątania niezagospodarowanych terenów, w tym likwidacji dzikich wysypisk odpadów.Część 2 - W zakresie usuwania padłych zwierząt, sprzątania niezagospodarowanych terenów, w tym likwidacji dzikich wysypisk odpadów”
7http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE210917TB.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej: Świadczenie usług całodobowej ochrony osób i mienia w obiektach administracyjnych Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy” (znak sprawy ZP-48/17)

<<powrót

 
herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  |  Zaloguj się  | 

 
Księga Zamówień Publicznych
Informacje o ogłoszeniach, w których upłynął termin składania ofert
Ogłoszenia o zamówieniach
Profil nabywcy