> Biuro Zamówień Publicznych
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Dokumenty do pobrania
związane z zamówieniami po otwarciu ofert, a przed podpisaniem umowy
Szukaj w serwisie BZP
Lp.Adres, pod którym można pobrać plikOpis pliku
1http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE204317TB-W.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej: Druk informatorów w dwóch wersjach językowych, plakatów i ulotek/mapek dla Biura Marketingu Miasta w postępowaniu wykonawczym do umowy ramowej na wykonanie druku materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy (ZP/JK/271/III-195/16)
2http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE204417ES.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej w której przedmiotem zamówienia było: „Wykonanie usług w zakresie pielęgnacji i renowacji zieleni osiedlowej i nawierzchni nieutwardzonych zakończone aukcją elektroniczną - na terenach m. st. Warszawy znajdujących się we władaniu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy CZĘŚĆ I (REJON I DOM SŁUŻEWIEC i DOM WIERZBNO).”
3http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE204517RJ.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej: Wykonanie usług w zakresie pielęgnacji i renowacji zieleni osiedlowej i nawierzchni nieutwardzonych zakończone aukcją elektroniczną - na terenach m. st. Warszawy znajdujących się we władaniu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy CZĘŚĆ I I (REJON DOM WIŚNIOWA i DOM MADALIŃSKIEGO).
4http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE202917RJ.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej: Druk ulotek, plakatów, broszur, zakładek do książek do projektu „Ochotnicy warszawscy” Druk broszur i ulotek dla Zespołu Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej i broszur dla programu „Młoda Warszawa”.
5http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE204717TB.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej: Utrzymanie zieleni niskiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie parków, skwerów i zieleńców administrowanych przez Dzielnicę Żoliborz m. st. Warszawy od dnia podpisania umowy do 31.01.2018 r.
6http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE204617ES.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej w której przedmiotem zamówienia było: „Koszenie trawy (4 cykle) na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w roku 2017 w obrębie administracji Koło, Młynów, Nowolipki, Ogrodowa.”
7http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikLE59517TB.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w licytacji elektronicznej: Budowa nowego budynku Przedszkola nr 334 ul. Przy Agorze 12 (wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego z wyliczeniem planowanych kosztów realizacji ww. budowy)
8http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynik_LE59617RJ.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w licytacji elektronicznej: Budowa nowego budynku Przedszkola nr 327 ul. Conrada 10a (dotyczy: opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego z wyliczeniem planowanych kosztów realizacji ww. budowy)
9http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE204817ES.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej w której przedmiotem zamówienia było: „Konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych oraz konserwację pomostu na Stawie Jeziorzec”
10http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wyborFE_WPM_042_4_2017_ASI.pdfInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu wykonawczym nr FE-WPM.042.4.2017.ASI: "Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Urzędu m. st. Warszawy" objętym umową ramową nr ZP/JK/271/III-176/15
11http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE204917RJ.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej: Pielęgnacja zieleni niskiej oraz utrzymanie czystości wzdłuż tras komunikacyjnych m.st. Warszawy - Dzielnica Targówek
12http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE205117RJ.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej: Wykonanie druku publikacji oraz broszury informacyjnej: „Elizeum. Podziemny salon Księcia”.
13http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikLE59817TB.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w licytacji elektronicznej: Przebudowa Przedszkola nr 328 ul. M.Dąbrowskiej 5a (dotyczy: opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego z wyliczeniem planowanych kosztów realizacji ww. budowy)
14http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE205217ES-W.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej do umowy ramowej:„Wykonanie druku materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy (numer postępowania ZP/JK/271/III-195/16)”Dla Centrum Komunikacji Społecznej (5 pozycji)

<<powrót

 
herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  |  Zaloguj się  | 

 
Księga Zamówień Publicznych
Informacje o ogłoszeniach, w których upłynął termin składania ofert
Ogłoszenia o zamówieniach
Profil nabywcy