> Biuro Zamówień Publicznych
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Dokumenty do pobrania
związane z zamówieniami po otwarciu ofert, a przed podpisaniem umowy
Szukaj w serwisie BZP
Lp.Adres, pod którym można pobrać plikOpis pliku
1http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynik_LE58617RJ.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w licytacji elektronicznej: Rozszerzenie licencji wraz z przedłużeniem wsparcia Vmware
2http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE199417TB_W.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej:Postępowanie wykonawcze na druk broszur B5 i druków A4 do umowy ramowej na wykonanie druku materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy (ZP/JK/271/III-195/16)
3http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikLE57916ES.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w licytacji elektronicznej w której przedmiotem zamówienia było: „Wykonanie projektu budowlanego inwestycji pn. Realizacja projektu „Plac zabaw””
4http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE200017RJ.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej: Druk ulotek, broszur, plakatów i innych materiałów informacyjno-promocyjnych
5http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE199617RJ.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej: Wykonanie prac związanych z utrzymaniem czystości, pielęgnacją zieleni niskiej oraz zimowym utrzymaniem dróg gminnych i innych terenów w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, na „Obszarze ulicznym A, B, C ” w latach 2017-2018 – część 1A
6http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE199917ES.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej w której przedmiotem zamówienia było: „Drukowanie kolorowych etykiet na bezbarwnych lub białych foliach samoprzylepnych według wzorów dostarczanych przez Zamawiającego”
7http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE199717ES.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej w której przedmiotem zamówienia było: „Wykonanie prac związanych z utrzymaniem czystości, pielęgnacją zieleni niskiej oraz zimowym utrzymaniem dróg gminnych i innych terenów w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, na „Obszarze ulicznym A, B, C ” w latach 2017-2018. Dla Części 2 B.”
8http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE199817TB.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej: Wykonanie prac związanych z utrzymaniem czystości, pielęgnacją zieleni niskiej oraz zimowym utrzymaniem dróg gminnych i innych terenów w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, na „Obszarze ulicznym A, B, C ” w latach 2017-2018 - Dla Części 3 C.
9http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE200117TB.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej: Utrzymanie zieleni wysokiej w pasach dróg gminnych na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
10http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynik_LE58517RJ.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w licytacji elektronicznej: „ Zakup i dostawa materiałów biurowych oraz papieru do urządzeń biurowych na potrzeby Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Targówek” Część 2 - Zakup i dostawa papieru do urządzeń biurowych.
11http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE200317ES.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej w której przedmiotem zamówienia było: „Utrzymanie zieleni parkowej, zieleńców, placów zabaw, terenów rekreacyjnych, miejsc pamięci i nieurządzonych terenów zieleni oraz pielęgnacja zieleni wysokiej na obszarze Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy”
12http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikLE58417ES.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w licytacji elektronicznej w której przedmiotem zamówienia było: „„ Zakup i dostawa materiałów biurowych oraz papieru do urządzeń biurowych na potrzeby Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Targówek” Część 1 - Zakup i dostawa materiałów biurowych”
13http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE200417TB.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej: Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
14http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE200217RJ.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej: UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY
15http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE200617ES.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej w której przedmiotem zamówienia było: „Posadzenie drzew wraz z trzyletnią pielęgnacją na terenie m. st. Warszawy”
16http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE200817ES.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej w której przedmiotem zamówienia było: „Ochrona fizyczna obiektów i mienia w 2017 i 2018 r.”
17http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE200717TB.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej: Posadzenie drzew wraz z trzyletnią pielęgnacją na terenie m. st. Warszawy Część II
18http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE200517RJ.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej: Letnie utrzymane dróg gminnych na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
19http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikLE58917TB.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w licytacji elektronicznej: Wykonanie 5-letniej okresowej kontroli instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych, użytkowych oraz garażach i boksach garażowych administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w 2017 roku na terenie Administracji Nieruchomości nr 6
20http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikLE59017ES.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w licytacji elektronicznej: Wykonanie 5-letniej okresowej kontroli instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych, użytkowych oraz garażach i boksach garażowych administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w 2017 roku na terenie Administracji Nieruchomości nr 7
21http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikLE58217TB.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w licytacji elektronicznej:Dostawa artykułów biurowych oraz papieru kserograficznego dla Straży Miejskiej m.st. Warszawy
22http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE200917RJ.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej: Wykonanie usługi ochrony obiektów znajdujących się na terenie ZGN w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
23http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikLE58717ES.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w licytacji elektronicznej: Wykonanie 5-letniej okresowej kontroli instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych, użytkowych oraz garażach i boksach garażowych administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w 2017 roku na terenie Administracji Nieruchomości nr 1
24http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikLE58817TB.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w licytacji elektronicznej: Wykonanie 5-letniej okresowej kontroli instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych, użytkowych oraz garażach i boksach garażowych administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w 2017 roku na terenie Administracji Nieruchomości nr 5
25http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynik_LE58317RJ.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w licytacji elektronicznej: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek oraz powielaczy

<<powrót

 
herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  |  Zaloguj się  | 

 
Księga Zamówień Publicznych
Informacje o ogłoszeniach, w których upłynął termin składania ofert
Ogłoszenia o zamówieniach
Profil nabywcy