> Biuro Zamówień Publicznych
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Dokumenty do pobrania
związane z zamówieniami po otwarciu ofert, a przed podpisaniem umowy
Szukaj w serwisie BZP
Lp.Adres, pod którym można pobrać plikOpis pliku
1http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE213617ES-W.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej do umowy ramowej: „Wykonanie druku materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy (numer postępowania ZP/JK/271/III-195/16)”: Dla: Centrum Komunikacji Społecznej (1 pozycja)
2http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE213817TB.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej: Ochrona i zabezpieczenie obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota w okresie 01.10.2017 r. do 31.07.2018 r.
3http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE2213717RJ.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej: Postępowanie wykonawcze na wykonanie druku plakatów dla Biura Marketingu do umowy ramowej na wykonanie druku materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy (ZP/JK/271/III-195/16)
4http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE213917ES.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej w której przedmiotem zamówienia było: „Całodobowa ochrona osób i mienia w parkach będących w utrzymaniu Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy oraz bieżąca eksploatacja, konserwacja i naprawy systemu monitoringu w miejscu jego zainstalowania w Parku „Nad Balatonem””
5http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE214117RJ.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej: Mechaniczne oczyszczanie jezdni ulic m.st. Warszawy w sezonie zimowym 201/2018 – rejon IV, VIII, XI r. – Część I
6http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE314217ES.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej w której przedmiotem zamówienia było: „Mechaniczne oczyszczanie jezdni ulic m.st. Warszawy w sezonie zimowym 2017/2018 – rejon IV, VIII, XI” - Część II
7http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE314317RJ.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej: Część III - Mechaniczne oczyszczanie jezdni ulic m.st. Warszawy w sezonie zimowym 2017/2018 - rejon IV, VIII, XI.
8http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE214017TB-W.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej: Druk ulotki A4 dla Biura Infrastruktury w postępowaniu wykonawczym do umowy ramowej na wykonanie druku materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy (ZP/JK/271/III-195/16)
9http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE214417TB.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej: Zimowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej Dzielnicy Mokotów
10http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE314517ES.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej w której przedmiotem zamówienia było: „Zakup i dostawa sprzętu teleinformatycznego określonego w siwz”

<<powrót

 
herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  |  Zaloguj się  | 

 
Księga Zamówień Publicznych
Informacje o ogłoszeniach, w których upłynął termin składania ofert
Ogłoszenia o zamówieniach
Profil nabywcy