> Biuro Zamówień Publicznych
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Dokumenty do pobrania
związane z zamówieniami po otwarciu ofert, a przed podpisaniem umowy
Szukaj w serwisie BZP
Lp.Adres, pod którym można pobrać plikOpis pliku
1http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikLE67218TB.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w licytacji elektronicznej: Wydruk dziewięciu numerów miesięcznika „Nasze Bielany”
2http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE241218ES.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej w której przedmiotem zamówienia było: „Oczyszczanie ulic gminnych i dróg wewnętrznych na terenie kompleksu „B” Dzielnicy Mokotów w Warszawie”
3http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE240918RJ.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej Remont pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st Warszawy - Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Ogrodowa w 2018 roku.
4http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE241418RJ.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej Oczyszczanie ulic gminnych i dróg wewnętrznych na terenie kompleksu "A" Dzielnicy Mokotów
5http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE241518ES-W.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej do umowy ramowej: „Wykonanie druku materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy (numer postępowania ZP/JK/271/III-195/16)”: Dla: Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa (1 pozycja)
6http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE241818ES.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej w której przedmiotem zamówienia było: „Pielęgnacja zieleni na terenach będących w administrowaniu Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w 2018r.”
7http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE241618RJ.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej Część I - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy - typu All in One
8http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE241318TB.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej: Oczyszczanie ulic gminnych i dróg wewnętrznych na terenie kompleksu „C” Dzielnicy Mokotów w Warszawie
9http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE241718TB.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Część II - Laptopy

<<powrót

 
herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  |  Zaloguj się  | 

 
Księga Zamówień Publicznych
Informacje o ogłoszeniach, w których upłynął termin składania ofert
Ogłoszenia o zamówieniach
Profil nabywcy