> Biuro Zamówień Publicznych > Wyszukiwanie ogłoszeń
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Dzień dobry!
Witamy w serwisie ogłoszeń o zamówieniach publicznych
W serwisie znajdziesz:
Ogłoszenia o zamówieniach
Wstępne konsultacje rynkowe
Konkursy
Zamówienia sektorowe
Kontakt z Biurem Zamówień Publicznych
Deklaracja dostępności

Wyszukiwanie ogłoszeń

2022-01-20, 8:01:41
Zamówienia publiczne w m.st. Warszawie

Wyszukiwanie ogłoszeń wg wybranych kryteriów

Data składania ofert* od --
do --
Data wprowadzenia ogłoszenia
na stronę Miasta
od -- lub
do --
**
Czy chcesz przeszukać także opisy ogłoszeń Tak Nie
* Data składania ofert, wniosków o dopuszczenie do postępowania, prac konkursowych lub data aukcji elektronicznej
** Zostaną wyszukane tylko te ogłoszenia, które zawierają w nazwie podany ciąg znaków lub przynajmniej jeden z ciągów znaków oddzielonych przecinkiem.

Komunikaty innych Biur Urzędu m.st. Warszawy, Komunikaty Biura Gospodarki Nieruchomościami


<<powrót

 
herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  | 

 
Księga Zamówień Publicznych
Informacje o ogłoszeniach, w których upłynął termin składania ofert
Wyniki aukcji i licytacji elektronicznych
Profil nabywcy