>Biuro Zamówień Publicznych > Wyszukiwanie ogłoszeń > Wyniki wyszukiwania
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Bieżące ogłoszenia o przetargach
prowadzonych przez Urząd m.st. Warszawy i jego jednostki podległe


Znaleziono 138 ogłoszeń spełniających zaznaczone kryteria.

Ilość ogłoszeń na stronie:
Lp. Tryb
*WSZYSTKIE
Zamawiający
*WSZYSCY
Nazwa zamówienia*
Składanie ofert**
od
do
>Data publikacji
od
do
1
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Wykonanie i dostawy materiałów promocyjnych na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy na lata 2020-2022
2020-06-03,
12:00
2020-03-04,
09:56
2
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części zamiennych do wagonów metra serii 81 /części mechaniczne, pneumatyczne, elektryczne, elektroniczne/
2020-06-02,
12:00
2020-03-05,
10:08
3
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Dostawa dwóch cyfrowych aparatów RTG kostno-płucnych do radiologii w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Południowego”
2020-06-01,
11:30
2020-03-11,
15:21
4
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Dostawa cyfrowego aparatu RTG typu telekomando z fluoroskopią do zastosowania w radiologii ogólnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Południowego”
2020-06-02,
11:30
2020-03-11,
15:44
5
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Dostawa cyfrowego aparatu angiograficznego do zastosowania w radiologii naczyniowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Szpitala Południowego”.
2020-06-03,
11:30
2020-03-13,
11:06
6
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie po byłych Zakładach Mechanicznych Ursus, w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
2020-06-01,
09:45
2020-04-01,
08:07
7
Dialog konkurencyjny
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Nowa Emilia. Przestrzeń ekspozycyjna i miejska oranżeria.
2020-06-30,
12:00
2020-04-07,
15:04
8
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2019 r., samochodów zasilanych CNG z zabudową hakową wraz z kontenerami i samochodu z zabudową samowyładowczą z podziałem na zadania.
2020-05-28,
10:45
2020-04-08,
14:23
9
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Sukcesywne wykonywanie operatów szacunkowych
2020-06-04,
13:00
2020-04-21,
11:22
10
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Dostawy oraz montażu wyposażenia meblowego dla zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Gilarskiej w Warszawie w ramach inwestycji pn. „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Gilarskiej – etap I” część I, część II
2020-05-29,
09:30
2020-04-22,
10:16
11
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gazowej oraz w rejonie ul. Krasickiego 34 i 36 na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.
2020-05-29,
10:00
2020-04-27,
09:23
12
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Renowacje magistral wodociągowych metodą bezwykopową na terenie m.st. Warszawy
2020-05-29,
11:45
2020-04-27,
09:47
13
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Utrzymanie czystości na terenach obiektów MPWiK w m.st. Warszawie S.A. z podziałem na zadania
2020-05-28,
10:00
2020-04-27,
10:03
14
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
„Wykonanie usług związanych z bieżącym utrzymaniem porządku i czystości na terenach zielonych administrowanych przez dzielnicę Targówek m.st. Warszawy” Numer referencyjny: P-15-20
2020-06-01,
09:30
2020-04-27,
10:04
15
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Usługa remontu generalnego obmurza ogniotrwałego pieca Krüger’a na podstawie własnego projektu obmurza wraz z dostawą materiałów
2020-05-28,
10:00
2020-04-27,
12:13
16
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Dostawa i serwis sześciu fabrycznie nowych ładowarek kołowych oraz jednej fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.12.2020.MS
2020-06-04,
10:00
2020-04-28,
12:19
17
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Sukcesywne wykonywanie opracowań geodezyjnych
2020-06-16,
13:00
2020-04-28,
12:57
18
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę kanału ogólnospławnego w ul. Huculskiej na terenie dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
2020-06-02,
10:00
2020-04-30,
10:36
19
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa tarcz obrotowych kompletnych przejścia międzyczłonowego tramwaju typu 120 Na Numer referencyjny: DWZ/161/2019
2020-06-02,
11:00
2020-05-04,
10:23
20
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Sprzątanie wnętrz w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przy placu Czerwca 1976 r. 1 w Warszawie.
2020-06-05,
10:00
2020-05-04,
10:45
21
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa wodomierzy.
2020-06-05,
11:45
2020-05-05,
09:37
22
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zakup systemu Hitachi Data Discovery na okres 36 miesięcy wraz z wdrożeniem, będącego rozbudową posiadanego przez Zamawiającego systemu HCP - Hitachi Content Platform
2020-06-05,
12:30
2020-05-05,
10:47
23
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zakup komputerów i laptopów
2020-06-05,
12:00
2020-05-05,
11:14
24
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Remont kanału przejazdowego znajdującego się w Zakładzie Sprzętu i Transportu, ul. Mikkego 4 w Warszawie, dzielnica Śródmieście
2020-06-10,
10:00
2020-05-06,
09:32
25
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie Osiedla Karolówka w dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
2020-06-15,
10:00
2020-05-07,
09:27
26
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stalowej 69 w Warszawie zgodnie z Decyzją PINB Nr IIIOT/97/2018. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.35.2020
2020-06-04,
10:00
2020-05-07,
11:53
27
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Wynajem macierzy dyskowej oraz urządzeń serwerowych
2020-06-10,
13:00
2020-05-07,
15:45
28
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2020-06-10,
09:00
2020-05-08,
09:27
29
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 5 punktów pomiarowych systemu monitoringu natężenia przepływu i ciśnienia wody sieci wodociągowej na terenie m.st. Warszawy
2020-06-15,
12:00
2020-05-08,
09:45
30
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Utrzymanie zieleni niskiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie parków, skwerów i zieleńców administrowanych przez Dzielnicę Żoliborz m.st. Warszawy od 1 lutego 2021 r. do 21 grudnia 2023 r.
2020-06-16,
08:45
2020-05-08,
11:57
31
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Dostawa i montaż wyposażenia kuchni wraz z zapleczem dla potrzeb Przedszkola Nr 163 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28”
2020-07-15,
11:30
2020-05-08,
13:19
32
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie naprawy głównej zespołów napędowych eksploatowanych w tramwajach typu 120Na.
2020-06-09,
10:00
2020-05-08,
14:23
33
Przetarg nieograniczony
Zarząd Oczyszczania Miasta
Opróżnianie koszy na terenie m. st. Warszawy
2020-06-15,
09:00
2020-05-11,
10:04
34
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie m.st. Warszawy, obejmująca 10 rejonów na terenie dzielnic: Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga-Południe, Praga-Północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz na ulicach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
2020-06-15,
10:00
2020-05-11,
10:23
35
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 84 400 Mg Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.23.2020.LK
2020-06-03,
10:00
2020-05-12,
10:59
36
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Udzielenie limitu leasingowego w kwocie 7 200 000,00 PLN netto na zakup maszyn i urządzeń. Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.17.2020.KB
2020-06-18,
10:00
2020-05-12,
12:55
37
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów
sukcesywne dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku
2020-06-15,
08:30
2020-05-12,
13:14
38
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji pn. „Budowa Parkingu strategicznego „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) „Jeziorki PKP”
2020-05-28,
11:00
2020-05-12,
22:09
39
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Dowóz niepełnosprawnych uczniów (dzieci) do szkół od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.
2020-06-22,
10:00
2020-05-13,
12:18
40
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Wykonanie usług geodezyjnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości zajętych według stanu na 31.12.1998 r. pod drogi publiczne
2020-05-28,
10:00
2020-05-13,
13:37
41
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Dowóz 130 dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Mokotów do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na trasie dom – jednostka oświatowa, jednostka oświatowa – dom.
2020-06-16,
09:30
2020-05-13,
14:18
42
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 stanowiących frakcję nadsitową powstałą w wyniku przesiewania przetworzonych w procesie kompostowania odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01.
2020-06-16,
10:00
2020-05-13,
15:36
43
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku przetwarzania odpadów wielkogabarytowych.
2020-06-16,
11:00
2020-05-13,
15:47
44
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” remontu węzła cieplnego w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 przy ul. Włościańskiej 35 w Warszawie.
2020-06-02,
11:45
2020-05-13,
15:58
45
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy: lokal nr 21 w budynku przy ul. Chrobrego 7, lokal nr 2 w budynku przy ul. Astronautów 15, lokal nr 62 w budynku przy ul. Drzewieckiego 3, lokal nr 24 w budynku przy ul. 1 Sierpnia 36.
2020-05-29,
10:00
2020-05-14,
12:55
46
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z modernizacją węzła cieplnego w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 „Przy Zielonym Wzgórzu” przy ul. Wolskiej 79” w Warszawie (nr postępowania 18/ZP/2020)
2020-06-02,
09:00
2020-05-14,
13:44
47
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont pustostanu – lokalu nr 3 w budynku mieszkalnym przy ul. Przewodowej 139 w Warszawie.
2020-06-01,
10:00
2020-05-15,
08:20
48
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Słowackiego na odc. Matejki – Rejtana na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.
2020-06-17,
09:45
2020-05-15,
12:31
49
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Czyszczenie kanałów ogólnospławnych znajdujących się na obszarze działania Zakładu Sieci Kanalizacyjnej MPWiK w m.st. Warszawie S.A. z podziałem na zadania.
2020-06-24,
09:45
2020-05-15,
12:32
50
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Przebudowa instalacji hydrantowej i przeciwpożarowej w budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych przy ul. Kazimierzowskiej 60 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60”
2020-06-01,
09:30
2020-05-15,
12:54
51
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (jednolity tekst Dz.U.2018.2188 z późn. zm.) oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego
2020-05-29,
12:00
2020-05-15,
14:59
52
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Wykonanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej.
2020-06-01,
11:00
2020-05-15,
15:45
53
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowej, dostawa i montaż 24 sztuk hamaków miejskich w Parku Dolina Służewiecka, Parku Pole Mokotowskie, Parku Moczydło, Parku E. Szymańskiego, Parku Bródnowskim oraz na skwerze Khala w granicach m.st. Warszawy w ramach zadania inwestycyjnego "Hamaki Miejskie dla Warszawy" finansowane z budżetu partycypacyjnego nr 1240
2020-06-01,
11:00
2020-05-18,
07:41
54
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
I etap oddymiania klatek schodowych oraz wyposażenia wszystkich kondygnacji w instalację wodociągową przeciwpożarową w Zespole Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 przy ul. Stawki 10 w Warszawie (znak sprawy ZP-19/20).
2020-06-02,
10:00
2020-05-18,
11:40
55
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Przebudowa, poprzez dostosowanie do przepisów ochrony pożarowej budynku CLVII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Świętokrzyskiej 18a w Warszawie (znak sprawy ZP-20/20).
2020-06-05,
10:00
2020-05-18,
12:34
56
Przetarg nieograniczony
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Dostawa i montaż wyposażenia do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
2020-06-01,
13:00
2020-05-18,
12:34
57
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Przebudowa instalacji wodociągowej wody zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz przeciwpożarowej z rozdziałem instalacji ppoż. od instalacji w. z. - etap I w Przedszkolu Nr 331 przy ul. Szaserów 61A w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
2020-06-02,
10:00
2020-05-18,
13:37
58
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
„Wykonanie usług geodezyjnych na potrzeby utrzymania w aktualności ewidencji dróg i obiektów mostowych”
2020-06-01,
10:00
2020-05-18,
13:57
59
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Modernizacja dwóch sal gimnastycznych w VI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 30/32 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32” w Warszawie
2020-06-02,
10:30
2020-05-18,
15:10
60
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Remont węzła cieplnego wraz z dokumentacją projektową w obiekcie 3A na terenie STP Kabaty.
2020-06-05,
12:00
2020-05-18,
15:56
61
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2020-06-02,
09:30
2020-05-18,
15:56
62
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na wykonanie remontu elewacji, remontu balkonów oraz izolacji ścian fundamentowych w budynku przy ul. Kwiatowej 24 w Warszawie
2020-06-01,
10:00
2020-05-19,
08:15
63
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Rozbudowa przestrzeni dyskowej na gromadzenie logów
2020-06-22,
12:00
2020-05-19,
11:57
64
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych wg załączonego wykazu w celu wymiany ogrzewania lokali paliwem stałym na ogrzewanie elektryczne. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.37.2020
2020-06-03,
10:00
2020-05-19,
13:46
65
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Zakup i dostawa wraz z montażem wyposażenia meblowego do rozbudowanej części Szkoły Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej w Warszawie
2020-06-01,
11:00
2020-05-19,
13:58
66
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Usługę sprzątania budynków i terenów zewnętrznych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w roku 2020.
2020-06-03,
10:00
2020-05-19,
13:59
67
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy – Urzędu Dzielnicy Wawer przy ul. Żegańskiej 1 w Warszawie
2020-06-01,
12:00
2020-05-19,
14:00
68
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Wykonanie wodnego placu zabaw zlokalizowanego w Parku Henrykowskim przy ul. Dziatwy w Warszawie
2020-06-05,
11:00
2020-05-19,
14:00
69
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Usługa wsparcia technicznego dla systemu zgłoszeń serwisowych i audytu kontrolera domeny oraz systemu wspomagającego pracę administratorów środowiskiem Active Directory
2020-06-01,
10:00
2020-05-19,
15:09
70
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Dostawa mebli w ramach pierwszego wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 400 w Warszawie: Część I, II i III.
2020-06-22,
12:00
2020-05-19,
15:39
71
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Renowacje magistral wodociągowych metodą bezwykopową na terenie m.st. Warszawy z podziałem na zadania.
2020-06-24,
10:45
2020-05-20,
10:42
72
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Sukcesywne wykonywanie opracowań geodezyjnych.
2020-06-23,
12:00
2020-05-20,
10:49
73
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Zapewnienie transportu i opieki dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy w roku szkolnym 2020/2021
2020-06-25,
11:00
2020-05-20,
11:39
74
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Doradztwo technologiczne i systemowe w ramach projektu "Wirtualny Warszawski Program Funkcjonalny (Virtual WOF), współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020"
2020-06-25,
13:00
2020-05-20,
12:07
75
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Utrzymanie Parku Cichociemnych o pow. 18 ha.
2020-06-02,
11:00
2020-05-20,
13:50
76
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga- Południe m.st. Warszawy w 2020 roku na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1.
2020-06-04,
10:00
2020-05-20,
14:16
77
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa obręczy tramwajowych nieobrobionych do tramwaju typu 105N.
2020-06-22,
10:00
2020-05-20,
14:59
78
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie m.st. Warszawy część I - 2 lokale o powierzchni 58,71 m2 część II - 2 lokale o powierzchni 49,97 m2
2020-06-04,
10:00
2020-05-20,
14:59
79
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr ew. 66/3 i 54 w obrębie 4-15-04 przy ul. Floriańskiej w Warszawie w ramach budżetu obywatelskiego nr 1469 pn. „Tężnia solankowa na skwerze przy ul. Floriańskiej”
2020-06-05,
11:00
2020-05-21,
07:55
80
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie prac budowlanych dla budynku wielorodzinnego przy ul. Kłopotowskiego 30 w Warszawie polegające na remoncie elewacji tylnej budynku frontowego, remoncie elewacji, dachu, naprawie ścian konstrukcyjnych i fundamentów oficyny lewej wraz z rozbudową altany śmietnikowej realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 w Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.38.2020
2020-06-15,
10:00
2020-05-21,
09:14
81
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa płynów technicznych w podziale na zadania.
2020-05-29,
12:00
2020-05-21,
09:14
82
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Dostarczenie sprzętu IT do zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów/Skalnicowej w Warszawie
2020-06-02,
10:00
2020-05-21,
11:17
83
Przetarg nieograniczony
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. Pawła Edmunda Strzeleckiego
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do budynków Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 przy ul. Leśnej Polanki 63/65 oraz przy ul. Sprawnej 35A w Warszawie
2020-05-28,
09:00
2020-05-21,
12:36
84
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Sprawowanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót w branży: sanitarnej, drogowej oraz sprawowania obowiązków inspektora nadzoru nad wykonaniem usług branży zieleni dla inwestycji prowadzonych przez Wydział Sygnalizacji TSG.
2020-06-01,
10:00
2020-05-21,
12:36
85
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
„Świadczenie usług całodobowej ochrony osób i mienia w obiektach administracyjnych Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy” (znak sprawy ZP- 21/20).
2020-06-03,
10:00
2020-05-21,
13:01
86
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Techniczna czynność wprowadzenia nowych zapisów do bazy danych ewidencji gruntów i budynków m.st. warszawy prowadzonej w systemie informatycznym ZGIK (TurboEWID)
2020-06-01,
11:00
2020-05-21,
13:28
87
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych będących własnością m.st. Warszawy na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy - w podziale na 2 części przetargowe: Hoża 27a m 10, Bednarska 23 m 5/6
2020-06-08,
12:00
2020-05-21,
13:56
88
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych których przedmiotem jest: 1. Część I - I etap zadania realizowanego z budżetu partycypacyjnego pod nazwą „Ogrody Mehoffera - Kwiaty, krzewy, drzewa”, zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych: 45/11, 45/10, 46/1, 47/4, 50/1, 51/7 z obrębu 4-01-22 przy ul. Mehoffera i Strumykowej w Warszawie; 2. Część II – Modernizacja terenu rekreacyjnego „Truskawkowe Pole”, zlokalizowanego na działce nr ew. 4/2 z obrębu 4-07-07 przy ul. Truskawkowej w Warszawie. 3. Część III - Huśtawki w Parku Henrykowskim, zadanie realizowane ze środków budżetu obywatelskiego, na działce nr ew. 2 obręb 4-04-05 przy ul. Dziatwy w Warszawie.
2020-06-08,
11:00
2020-05-21,
15:31
89
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Remont dziedzińca na terenie VI Liceum Ogólnokształcącego im.T.Reytana przy ul.Wiktorskiej 30/32 w Warszawie
2020-06-05,
09:30
2020-05-21,
15:32
90
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa płynu chłodzącego Roliq do pojazdów metra typu Inspiro
2020-05-29,
12:00
2020-05-21,
15:59
91
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Dostarczenie i montaż wyposażenia meblowego do zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów/Skalnicowej w Warszawie.
2020-06-02,
11:00
2020-05-21,
16:58
92
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Gospodarowanie odpadami o kodzie 19 01 07* oraz 19 03 06* powstającymi w Zakładzie „Czajka”, w ilości maksymalnej 4 200 Mg, z podziałem na zadania.
2020-06-29,
09:45
2020-05-22,
10:30
93
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Dostawa wyposażenia dla potrzeb Teatru BAJ w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28”.
2020-06-02,
10:30
2020-05-22,
10:31
94
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Modernizacja instalacji magazynowania i roztwarzania siarczanu glinu na terenie Zakładu Północnego przy ul. 600-lecia 20 w Wieliszewie.
2020-06-25,
09:45
2020-05-22,
10:31
95
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych będących własnością m.st. Warszawy na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy - w podziale na 2 części przetargowe: Bagatela 15 m. 41 i Krakowskie Przedmieście 12 m. 13
2020-06-08,
12:00
2020-05-22,
10:42
96
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Dostawa wyposażenia dla potrzeb Przedszkola Nr 163 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28”.
2020-06-02,
13:00
2020-05-22,
10:43
97
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych ( 6 pustostanów – 6 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.39.2020
2020-06-08,
10:00
2020-05-22,
10:43
98
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie remont dachu i kominów budynku położonego przy ul. Podchorążych 31 w Warszawie.
2020-06-08,
10:00
2020-05-22,
10:44
99
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie remontu pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117 w Warszawie. Nr referencyjny UD-VI-ZP/21/20
2020-06-09,
10:00
2020-05-22,
11:48
100
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
PZ.26.2.7.2020 - Remont pustostanu lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Sabały 53B w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
2020-06-08,
10:00
2020-05-22,
14:12
101
Przetarg nieograniczony
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych Nr 1
Adaptacja budynku na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ul. Nowogrodzkiej 77 – dostawa i montaż mebli
2020-06-10,
10:30
2020-05-22,
14:13
102
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów oraz przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych istniejących krzewów, na terenie nieruchomości położonej przy ul. Słowackiego 12 w Warszawie w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy (działka ew. nr 9 i 13/1 z obrębu 7-01-07), w ramach projektu z budżetu obywatelskiego pn. „Przebudowa zieleni przy Słowackiego 12”
2020-06-03,
11:45
2020-05-22,
14:25
103
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Ekspertyza sieci rowów melioracji szczegółowej pozostających w utrzymaniu Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy wraz z opracowaniem geoportalu ww. sieci rowów.
2020-06-01,
11:00
2020-05-22,
15:49
104
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Remont ogrodzenia w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22/24 w Warszawie
2020-06-08,
09:30
2020-05-22,
15:50
105
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Zaprojektowanie i zbudowanie ekologicznego oświetlenia fotowoltaicznego terenu zieleni wzdłuż chodnika drogi wewnętrznej, prowadzącej do budynków zlokalizowanych przy ulicy Topiel 15b/19/25/27 dzielnica Śródmieście w Warszawie, w ramach projektu obywatelskiego pod nazwą: Projekt ekologicznego oświetlenia terenu zieleni między ulicami Oboźna, Dynasy a drogą wewnętrzną, prowadzącą do budynków zlokalizowanych przy ulicy Topiel 15b/19/25/27 (C/OM/III/P4/113)
2020-06-08,
11:00
2020-05-22,
15:50
106
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad rozbudową Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9 w Warszawie KZP-XII-WZP.271.31.2020
2020-06-01,
12:00
2020-05-22,
15:54
107
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Usługę ochrony fizycznej wraz z monitoringiem budynku przy ul. Marii Kazimiery 1
2020-05-29,
10:00
2020-05-25,
07:37
108
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Serwisowanie oraz remonty pomp i mieszadeł firmy KSB
2020-06-26,
09:00
2020-05-25,
10:03
109
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
remont pustostanów lokali mieszkalnych będących w 100% własnością m. st. Warszawy, administrowanych przez ZGN Wola, TZOM Młynów – 11 pustostanów.
2020-06-09,
09:00
2020-05-25,
10:04
110
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Realizacja zajęć z budżetu obywatelskiego pod nazwą „Łagodna joga z relaksacją, zdrowy kręgosłup i qigong na Bielanach”
2020-06-03,
12:00
2020-05-25,
13:04
111
Przetarg nieograniczony
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
Usługi w zakresie konserwacji, naprawy i usuwania awarii instalacji i urządzeń: co, cw, ct, wod-kan, gazu i wentylacji na cmentarzach komunalnych m. st. Warszawy
2020-06-02,
12:30
2020-05-25,
13:10
112
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Zakup i dostawa pojemników dwukołowych i czterokołowych przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.22.2020.LK
2020-06-25,
10:00
2020-05-25,
13:41
113
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
„Przebudowa ulicy Anielewicza” w ramach realizacji zadań: „Budowa drogi dla rowerów w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do skweru Brandta” oraz „Budowa ronda na skrzyżowaniach ul. Anielewicza z ul. Karmelicką i ul. Anielewicza z ul. Zamenhofa”
2020-06-09,
10:00
2020-05-25,
15:58
114
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Ochrona fizyczna osób i mienia Targowiska Namysłowska zlokalizowanego przy ul. Namysłowskiej 8 oraz Bazaru Różyckiego zlokalizowanego przy ul. Targowej 54 w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
2020-06-02,
09:00
2020-05-26,
08:36
115
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Rozbiórka i budowa muru oporowego przy ul. Dąbrowskiego 19 w Warszawie na podstawie projektu budowlano — wykonawczego autorstwa Firmy KARCAD — projektanta Pana mgr inż. Rafała Podstawki z dnia 20 lipca 2019 r. oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
2020-06-15,
10:00
2020-05-26,
09:53
116
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Remont sanitariatów w budynku XLVII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Międzyborskiej 64/70 w Warszawie
2020-06-10,
10:00
2020-05-26,
09:54
117
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Modernizacja wraz eksploatacją i utrzymaniem infrastruktury systemu Automatycznych Pomiarów Ruchu (APR) w latach 2020-2022.
2020-06-30,
10:00
2020-05-26,
10:09
118
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Roboty remontowo-budowlane w Szkołach Podstawowych nr 172, 173, 174, 353 i 385 w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2020-06-10,
10:00
2020-05-26,
10:12
119
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa artykułów higienicznych
2020-06-03,
11:00
2020-05-26,
10:12
120
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Wykonanie modernizacji oświetlenia boiska do piłki nożnej SP 356 ul. Głębocka 66, w ramach budżetu partycypacyjnego: jasne boisko – modernizacja oświetlenia boiska SP 356
2020-06-10,
11:00
2020-05-26,
10:15
121
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Świadczenie usług analitycznych, doradczych i konsultingowych w zakresie wsparcia Zamawiającego we wdrażaniu systemów informatycznych.
2020-06-08,
11:00
2020-05-26,
10:27
122
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Dostawa i montaż materiałów do wyposażenia terenów zewnętrznych.
2020-06-03,
09:00
2020-05-26,
10:28
123
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Usługa ochrony osób i mienia w obiekcie Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo przy ul. Powstańców Śląskich 70
2020-06-01,
10:00
2020-05-26,
12:08
124
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st Warszawy na terenie Terenowego Zespołu Obsługi Mieszkańców Nowolipki przy ul. Piaskowej 9 m. 84, 85, 86, 87,88, 89, 139, 140, 141, 142, 143, 144,145, 188, 189, 190, 191, 192, 193 w Warszawie.
2020-06-10,
09:00
2020-05-26,
13:15
125
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa amortyzatorów hydraulicznych do tramwajów (2 części).
2020-06-04,
09:00
2020-05-26,
14:44
126
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Opracowanie oraz dostarczenie Map lokalizacji pni drzew w wersji cyfrowej dla wskazanego obszaru m.st. Warszawy.
2020-06-03,
12:30
2020-05-26,
15:05
127
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o.
Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74 oraz Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym przy ul. Szubińskiej 4 wchodzących w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o. o.
2020-06-26,
09:00
2020-05-26,
15:22
128
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Modernizacja wyciągu narciarskiego FNV oraz kolei krzesełkowej TS-2 (producent Tatrapoma – Słowacja) znajdujących się w Ośrodku Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja wyciągów narciarskich w Ośrodku Całoroczny Stok Narciarski Szczęśliwice - etap I" - KOD C/OM/VIII/P1/43 (postępowanie nr ZP/PN/U/19/2020)
2020-06-03,
09:00
2020-05-26,
15:22
129
Przetarg nieograniczony
Zarząd Terenów Publicznych
Wykonanie stabilizacji i remontu muru oporowego przy ul. Brzozowej oraz muru oporowego przy ul. Bugaj w Warszawie - etap I zadania polegającego na wykonaniu stabilizacji skarpy i muru oporowego w strefie ul. Brzozowej 8/10 i remoncie nawierzchni ul. Brzozowej w Warszawie.
2020-06-10,
10:00
2020-05-27,
09:02
130
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Roboty remontowo-budowlane w Przedszkolach nr 259, 260, 261, 262 i 434 oraz w Szkole Podstawowej nr 171 w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2020-06-15,
10:00
2020-05-27,
10:28
131
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych rozbiórek trzech budynków położonych na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie.
2020-06-09,
10:00
2020-05-27,
11:46
132
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie usługi pełnego przeglądu i naprawy urządzeń systemu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC)przedziału pasażerskiego i kabiny motorniczego produkcji Webasto z tramwajów typu 120Na.
2020-06-26,
09:00
2020-05-27,
11:47
133
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Kompleksowa obsługa druku i zadań pokrewnych dla Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2020-06-10,
11:00
2020-05-27,
12:54
134
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Zagłoby w Warszawie UD-XI-WZP.271.18.2020.URY
2020-06-15,
10:00
2020-05-27,
13:15
135
Licytacja elektroniczna
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie wycen wartości nieruchomości
2020-06-08,
10:00
2020-05-27,
13:26
136
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Sprzedaż i dostarczanie gazu do budynków, stanowiących własność m. st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów będących w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów.
2020-06-04,
10:00
2020-05-27,
14:41
137
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego
2020-06-04,
11:00
2020-05-27,
14:57
138
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego
Świadczenie usługi w zakresie ochrony pomieszczeń, mienia i osób w obiektach Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, zlokalizowanych przy ulicy Konwiktorskiej 3/5 i ulicy Świętojerskiej 12a w Warszawie – w okresie od 29.06.2020 r. do 29.06.2021. r.
2020-06-04,
09:00
2020-05-27,
15:26

Ukryj listy wyboru. Ukryj kolumnę: z rodzajem zamówienia, z datą publikacji.
Rodzaj:
Tryb:
Zamawiajacy:

UWAGA:
* Wypełnienie pola w nagłówku kolumny z nazwą zamówienia pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, w których nazwie znajduje się podany łańcuch znaków lub przynajmniej jeden z łańcuchów znaków oddzielonych przecinkiem
** Data składania ofert, wniosków, prac konkursowych lub data aukcji. Wypełnienie pola/pól w nagłówku kolumny z datą składania ofert w formacie RRRRMMDD pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, dla których data składania ofert zawiera się we wskazanym przedziale czasowym

<<powrót

herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  | 

 
Księga Zamówień Publicznych