>Biuro Zamówień Publicznych > Wyszukiwanie ogłoszeń > Wyniki wyszukiwania
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Bieżące ogłoszenia o przetargach
prowadzonych przez Urząd m.st. Warszawy i jego jednostki podległe


Znaleziono 174 ogłoszenia spełniające zaznaczone kryteria.

Ilość ogłoszeń na stronie:
Lp. Tryb
*WSZYSTKIE
Zamawiający
*WSZYSCY
Nazwa zamówienia*
Składanie ofert**
od
do
>Data publikacji
od
do
1
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa opraw oświetleniowych i części zamiennych do nich.
2019-12-31,
15:00
2016-11-17,
13:08
2
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa osprzętu elektrycznego.
2019-12-31,
15:00
2016-11-22,
10:15
3
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa uszczelnień mechanicznych do pomp i maceratorów produkcji firmy Grundfos, Flygt, KSB.
2019-12-31,
15:00
2016-11-23,
07:12
4
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa modułów, oprogramowań, kart pamięci do urządzeń firmy Schneider Electric.
2019-12-31,
15:00
2016-11-24,
14:22
5
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Inżynier dla Kontraktu pn. Modernizacja Głównych Punktów Zasilania GPZ 1 i GPZ 2 wraz ze stacjami 6/0,4 [kV/kV] oraz wymianą i ułożeniem nowych kabli zasilających w Stacji Uzdatniania Wody Wieliszew
2019-09-30,
10:45
2019-05-15,
10:47
6
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy
2019-09-20,
10:00
2019-06-14,
14:30
7
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Siłaczki, Gierdziejewskiego, Silnikowej, Hennela, Pl. Czerwca 1976 r. w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
2019-09-20,
09:45
2019-07-31,
10:51
8
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Modernizacja Pompowni „0” na terenie Stacji Pomp Rzecznych przy ul. Czerniakowskiej 124 w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście.
2019-09-27,
11:00
2019-07-31,
10:52
9
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Nasadzenia drzew i krzewów w pasach drogowych ulic gminnych na terenie Dzielnicy Mokotów
2019-09-17,
10:30
2019-08-12,
11:07
10
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Zagospodarowanie terenu zielonego, wykonanie nasadzeń, utrzymanie i pielęgnacja zieleni osiedlowej na terenie zewnętrznym zasobów mieszkaniowych Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
2019-09-17,
10:00
2019-08-14,
10:38
11
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Dostawa sprzętu komputerowego
2019-09-24,
09:30
2019-08-14,
12:48
12
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Kontrakt 5 - „Zaprojektowanie i rozbudowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) w Warszawie” realizowany w ramach Przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2 w dzielnicy Targówek m. st. w Warszawie”
2019-12-16,
12:00
2019-08-16,
07:56
13
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Modernizacja Stacji dmuchaw na terenie Zakładu „Pruszków” przy ul. Domaniewskiej 23 w Pruszkowie.
2019-09-20,
09:45
2019-08-19,
10:04
14
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wymiany dwóch zespołów pompowych w Pompowni IIo, na terenie SUW „Praga” przy ul. Brukselskiej 21 w Warszawie, Dzielnica Praga Południe.
2019-09-23,
10:00
2019-08-20,
09:27
15
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przegląd hydrantów sieci wodociągowej wraz z badaniem ciśnienia i wydajności na obszarze działania MPWiK w m. st. Warszawie S.A. z podziałem na zadania (od 1 do 3)
2019-09-30,
09:45
2019-08-20,
11:13
16
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa koagulantów.
2019-09-24,
09:45
2019-08-20,
11:14
17
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Serwisowanie oraz upgrade systemu Scada dla Zakładu „Czajka”
2019-09-24,
09:45
2019-08-20,
11:14
18
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Zakup, dostawa wraz z montażem i uruchomieniem klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych siedmiu budynków należących do Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
2019-09-24,
10:00
2019-08-22,
10:01
19
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Świadczenie eksperckich usług informatycznych, w tym konsultacji eksperckich oraz dostępu do gotowej bazy wiedzy
2019-09-25,
12:00
2019-08-22,
10:30
20
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Świadczenie usługi ochrony mienia w zakresie ochrony obiektów Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola w 2020 r.
2019-09-25,
09:00
2019-08-22,
14:41
21
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa rur kielichowych z żeliwa sferoidalnego do krakingu
2019-09-27,
09:45
2019-08-23,
09:53
22
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul.Samogłoska 9. Numer referencyjny: UD-III-WZP.271.54.2019.EKR
2019-09-18,
12:00
2019-08-26,
14:07
23
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa 25 % roztworu wodnego chlorynu sodu w ilości maksymalnej 704 Mg przeznaczonego do produkcji dwutlenku chloru.
2019-09-27,
09:45
2019-08-27,
09:51
24
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Zimowe i poziomowe oczyszczanie ulic gminnych, na terenie Dzielnicy Białołęka oraz zbieranie pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników
2019-10-03,
10:00
2019-08-28,
11:52
25
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby dodatkowego oddziału i administracji dla Przedszkola nr 69 przy ul. Narbutta 65/71 w Warszawie
2019-09-17,
10:00
2019-08-28,
12:29
26
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymianę instalacji wod.-kan., montaż instalacji c.o. i c.w. z cyrkulacją, adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy Osowskiej 49 w Warszawie. Numer referencyjny: ZP/PN/Rb/79/19.
2019-09-17,
10:00
2019-08-29,
15:35
27
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
ochrona obiektów oraz mienia ZRiKD
2019-09-19,
11:00
2019-08-30,
08:14
28
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Opracowanie dokumentacji dla przedsięwzięcia pn. „Budowa trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa na odcinku od Dworca Zachodniego do węzła z ul. Grójecką”
2019-10-01,
10:00
2019-08-30,
09:26
29
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa fabrycznie nowych części (rotacyjnych) oraz urządzeń niezbędnych do wykonania naprawy P 4.3 wózków pojazdów metra INSPIRO w zakresie 6 zadań
2019-10-02,
12:00
2019-08-30,
10:00
30
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (5 pustostanów – 5 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.75.2019
2019-09-18,
11:00
2019-08-30,
11:56
31
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – montaż instalacji c.o. i c.w. z cyrkulacją, adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy Kaleńskiej 10 w Warszawie. Numer referencyjny: ZP/PN/Rb/80/19.
2019-09-18,
10:00
2019-08-30,
13:56
32
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie naprawy czwartego poziomu utrzymania P4.3 kompletnych wózków tocznych i napędowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych metra typu INSP 6-66-4-750-CAB-WAW (Inspiro)
2019-10-04,
12:00
2019-08-30,
14:00
33
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie pielęgnacji i wycinki drzewostanu rosnącego w pasach drogowych ulic gminnych, dróg wewnętrznych i zieleńców na terenie Dzielnicy Mokotów
2019-10-02,
09:30
2019-08-30,
15:54
34
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont pustostanu – lokalu nr 5 w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 139 w Warszawie.
2019-09-18,
10:00
2019-09-02,
08:00
35
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę przewodu wodociągowego w ul. Filtrowej, ul. Raszyńskiej oraz ul. Wawelskiej na terenie dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
2019-10-07,
10:00
2019-09-02,
12:29
36
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji instalacji przygotowania i dozowania węgla pylistego na terenie Zakładu Północnego w Wieliszewie, ul. 600-lecia 20
2019-10-07,
09:45
2019-09-02,
12:30
37
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Wykonanie instalacji elektrycznej na terenie sportowo – rekreacyjnym przy ul. Skarbka z Gór w Warszawie w ramach realizacji zadania z budżetu partycypacyjnego pt. „Modernizacja boiska w Parku Magicznym na Białołęce”
2019-09-17,
11:00
2019-09-02,
14:28
38
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Zakup i dystrybucja energii elektrycznej w latach 2020-2022 do 162 nieruchomości/obiektów będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy w łącznej ilości około 4 615,87 MWh rocznie.
2019-10-04,
09:00
2019-09-03,
10:15
39
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn: „Sport i zabawa – to nasze prawa” w Warszawie.
2019-09-18,
10:00
2019-09-03,
11:58
40
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Przebudowa placu zabaw i zagospodarowania terenu na potrzeby dodatkowego oddziału żłobka nr 65 – I etap – w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej”
2019-09-18,
09:30
2019-09-03,
11:58
41
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wymiana zużytej technicznie stolarki okiennej na stolarkę z PCV lub drewnianą w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.74.2019
2019-09-18,
10:00
2019-09-03,
11:59
42
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 178 w budynku przy ul. Modzelewskiego 23 w Warszawie w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej
2019-09-20,
10:00
2019-09-03,
12:31
43
Przetarg nieograniczony
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Modernizacja instalacji wentylacji w budynku przy ul. Lipińskiej 2 w Warszawie na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie
2019-09-18,
10:00
2019-09-03,
14:26
44
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części do systemu MAV
2019-09-18,
12:00
2019-09-03,
14:27
45
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6 w Warszawie – I etap dokończenie robót w zakresie dachu wszystkich budynków, remontu kominów oraz w zakresie izolacji fundamentów i wykonania opaski budynku głównego w ramach zadania inwestycyjnego p.n. "Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6".
2019-09-19,
09:30
2019-09-04,
08:13
46
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
„Budowa/Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu: Część 1: Budowa sygnalizacji świetlnej na 6 przejściach dla pieszych w Al. Komisji Edukacji Narodowej (przy Telekiego, Jeżewskiego, nr 81, nr 101, Koński Jar) Część 2: Przebudowa ul. Górczewskiej od ul. Młynarskiej do ul. Syreny – przebudowa sygnalizacji świetlnej.„
2019-09-19,
10:00
2019-09-04,
09:02
47
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st Warszawy na terenie Terenowego Zespołu Obsługi Mieszkańców Nowolipki (9 lokali).
2019-09-23,
09:00
2019-09-04,
09:30
48
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont elewacji i fundamentów
2019-09-17,
10:00
2019-09-04,
09:31
49
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Realizacja projektu z Budżetu Obywatelskiego m.st. Warszawy pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na Wale Miedzeszyńskim przy Krynicznej – szerszy chodnik”.
2019-09-20,
10:00
2019-09-04,
09:31
50
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Opracowanie projektu nasadzeń drzew, dostarczenie, posadzenie oraz pielęgnacja posadzonych drzew na obszarze Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy, w ramach nasadzeń zastępczych oraz realizacji projektów z budżetu partycypacyjnego na 2019r.
2019-10-14,
11:00
2019-09-04,
10:10
51
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
remont pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st Warszawy na terenie Terenowego Zespołu Obsługi Mieszkańców Nowolipki (9 lokali).
2019-09-19,
09:00
2019-09-04,
10:10
52
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Wykonanie nasadzeń zieleni wzdłuż al. Szucha w Warszawie.
2019-09-19,
10:00
2019-09-04,
10:11
53
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zakup energii elektrycznej na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. dla Warszawskiej Grupy Zakupowej
2019-10-07,
12:00
2019-09-04,
11:53
54
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie m.st. Warszawy część I - 2 lokale o powierzchni 68,91 m2 część II - 2 lokale o powierzchni 66,58 m2
2019-09-18,
10:00
2019-09-04,
11:54
55
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Wykonanie przebudowy i adaptacji pomieszczeń gospodarczych na potrzeby biura Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami przy ul. Marii Kazimiery 1 w Warszawie
2019-12-11,
10:00
2019-09-04,
11:55
56
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Przebudowa drogi gminnej ulicy Słowiczej
2019-09-20,
10:00
2019-09-04,
14:07
57
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych dla realizacji projektu z budżetu partycypacyjnego na 2019 r. pn.: „Skatepark i pumptrack pod Kopą Cwila”.
2019-09-19,
10:30
2019-09-04,
14:07
58
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont pustostanu w lokalu nr 2 w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 139 w Warszawie
2019-09-19,
10:00
2019-09-04,
14:35
59
Przetarg nieograniczony
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
Usługi odbierania odpadów komunalnych z terenu cmentarzy komunalnych m. st. Warszawy: Cmentarza Komunalnego Północnego i Cmentarza Wojskowego w latach 2020-2021
2019-10-10,
11:00
2019-09-04,
14:35
60
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
Izolacja ścian fundamentowych w Przychodni przy ul. Leszno 17 w Warszawie. Etap II.
2019-09-19,
11:30
2019-09-04,
14:51
61
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Opracowanie dokumentacji dla przedsięwzięcia pn. „Budowa trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa na odcinkach: od al. Niepodległości do ul. Św. Bonifacego i pętli Stegny oraz od ul. Św. Bonifacego do ul. Branickiego"
2019-10-08,
10:00
2019-09-04,
14:55
62
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Budowa budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu przy Al. Niepodległości 17 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa Przedszkola przy Al. Niepodległości 17
2019-09-23,
09:30
2019-09-04,
15:46
63
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Opracowanie dokumentacji dla przedsięwzięcia „Budowa trasy tramwajowej na Gocław”
2019-10-15,
10:00
2019-09-04,
15:46
64
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa urządzeń podnośnikowych.
2019-09-17,
12:00
2019-09-05,
09:07
65
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Warszawie, na terenie dzielnicy Wilanów, z podziałem na zadania
2019-10-08,
10:00
2019-09-05,
09:51
66
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wielobranżową modernizację pompowni Koszyki Zachód (TUWX), na terenie Zakładu Centralnego przy ul. Koszykowej 81 w Warszawie, Dzielnica Ochota
2019-10-15,
10:00
2019-09-05,
10:25
67
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawa paliw płynnych w 2020 r.
2019-10-07,
11:00
2019-09-05,
10:25
68
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Wykonanie robót remontowych w lokalach mieszkalnych tzw. pustostanach
2019-09-20,
10:00
2019-09-05,
12:01
69
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Przygotowanie i wydawanie obiadów uprawnionym klientom Ośrodka w lokalu gastronomicznym wykonawcy usługi, położonym w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, na podstawie kart obiadowych.
2019-09-20,
09:00
2019-09-05,
13:57
70
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych dotyczących rozbudowy budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego C/WŁO/V/P1/26 – Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku polegająca na dobudowaniu dodatkowego skrzydła budynku od strony ul. Łuki Małe
2019-09-23,
10:00
2019-09-05,
15:58
71
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6”.
2019-09-20,
11:30
2019-09-06,
08:52
72
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Roboty budowlane polegające na wymianie witryn w lokalach użytkowych przy Pl. Hallera 5 lok. 14a, Pl. Hallera 9 lok. 138 i Pl. Hallera 10 lok. 128 realizowane w ramach zadania inwestycyjnego “Centrum Lokalne – modernizacja lokali użytkowych” - etap II część 4. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.79.2019
2019-09-23,
10:00
2019-09-06,
09:19
73
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Wykonanie zadań pn.: Realizacja projektu „Budowa placu zabaw przy ul.Broniewskiego 57 do 63”, Realizacja projektu „Psi wybieg na Chomiczówce” Numer referencyjny: UD-III-WZP.271.57.2019.EKR.
2019-09-23,
12:00
2019-09-06,
11:18
74
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czterolistnej Koniczynki, Szafirków, Wilczej Łąki i Kaliny wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości w Warszawie, Dzielnica Białołęka
2019-10-08,
10:45
2019-09-06,
11:18
75
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację trzech generatorów dwutlenku chloru w budynku Chlorowni przy ul. Brukselskiej 21 w Warszawie, na terenie dzielnicy Praga Południe.
2019-10-15,
12:00
2019-09-06,
11:36
76
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Nauka w ruchu: sensoryczno-edukacyjny plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 Przymierza Rodzin, przy ul. Nocznickiego 7
2019-09-23,
13:00
2019-09-06,
12:35
77
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.34.2019.KB
2019-09-18,
10:00
2019-09-06,
12:36
78
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Wymiana bezklasowego piecyka wolnostojącego na piec spełniający wymogi zawarte w rozporządzeniu Komisji UE 2015/1185 w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 67/69A w Warszawie
2019-09-23,
10:00
2019-09-06,
13:40
79
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Przebudowa pomieszczenia nr 103 z przeznaczeniem na powierzchnie biurową w obiekcie nr 20 na terenie Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty”
2019-09-23,
12:00
2019-09-06,
13:40
80
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych zadania pod nazwą: „Budowa chodnika wraz z miejscem postojowym dla karetek pogotowia przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Nr 2 KS „Drukarz” w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
2019-09-23,
10:00
2019-09-06,
14:14
81
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Budowa sygnalizacji świetlnej zasilanej panelami solarnymi w ramach realizacji zadania z budżetu partycypacyjnego na 2017 r. pn. „Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy”.
2019-09-23,
13:00
2019-09-06,
15:06
82
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
„Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Łabiszyńskiej 20 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w dzielnicy Targówek),
2019-09-20,
10:00
2019-09-06,
15:09
83
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 w Warszawie - I etap w zakresie elewacji, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz wzmocnienie fundamentów w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu"
2019-09-23,
09:30
2019-09-06,
15:59
84
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Wymiana dźwigu osobowego w ramach zadania remontowego p.n.: „ Remont windy osobowej i schodołazu w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 339 przy ul. Św. Bonifacego 10” w Warszawie
2019-09-24,
09:30
2019-09-09,
08:21
85
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Sprzątanie nieruchomości stanowiących 100% własności m.st. Warszawy administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście ADK 1÷6
2019-09-25,
12:00
2019-09-09,
12:43
86
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Budowa odwodnienia na terenie osiedla Nadwiśle w Warszawie
2019-09-24,
12:00
2019-09-09,
12:43
87
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont instalacji wentylacji mechanicznej w lokalu użytkowym przy ul. Targowej 42 lokal 2A w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.78.2019
2019-09-24,
10:00
2019-09-09,
12:58
88
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia w instalacje centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody oraz dokumentacji doposażenia w dwufunkcyjny węzeł cieplny na potrzeby instalacji c.o. i c.c.w. dla nieruchomości zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.80.2019
2019-09-17,
10:00
2019-09-09,
12:58
89
Przetarg nieograniczony
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Dostawa i montaż mebli do Wypożyczalni Punktu Bibliotecznego nr 143 Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przy ul. Sterniczej 98
2019-09-17,
12:00
2019-09-09,
13:39
90
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Remont ogrodzenia i nawierzchni dróg wewnętrznych – II etap w Przedszkolu nr 162 przy ul. Dąbrówki 3- Numer referencyjny: UD-VI-ZP/82/19
2019-09-24,
10:00
2019-09-09,
13:39
91
Przetarg nieograniczony
Zarząd Mienia m.st Warszawy - jednostka budżetowa
Wykonanie remontu kapitalnego, modernizacji i przebudowy budynku komunalnego w Warszawie przy ulicach Radzymińskiej 63
2019-09-24,
10:00
2019-09-09,
15:41
92
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano - wykonawczej zespołu przedszkolno – żłobkowego przy ul. Ficowskiego wraz z nadzorem autorskim nad realizacją inwestycji
2019-09-30,
08:45
2019-09-09,
15:41
93
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka
dostawa i montaż sprzętu gastrologicznego
2019-09-17,
09:00
2019-09-10,
08:12
94
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Najem 7 samochodów ciężarowych do 3,5 tony
2019-10-14,
09:00
2019-09-10,
10:23
95
Licytacja elektroniczna
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Likwidacja dzikich wysypisk i sprzątanie terenów niezagospodarowanych na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2019-09-25,
10:00
2019-09-10,
10:23
96
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Park Kieszonkowy” - Rewitalizacja placu zieleni pomiędzy placem Henkla, ul. Krasińskiego, a ul. Popiełuszki.
2019-09-17,
09:00
2019-09-10,
11:38
97
Przetarg nieograniczony
Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi
Dostawa energii cieplnej w okresie od 01.10.2019 r. do dnia 31.03.2020 r. do budynku Szkoły Podstawowej nr 314 w Warszawie
2019-09-17,
09:30
2019-09-10,
13:47
98
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
Sukcesywne dostawy jednorazowych narzędzi i akcesoriów medycznych, III”
2019-09-18,
09:30
2019-09-10,
13:47
99
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Zapewnienie usług ochrony osób i mienia w budynku Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2019-09-18,
10:00
2019-09-10,
13:48
100
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Sprzątanie budynków zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o.
2019-09-19,
11:00
2019-09-10,
15:44
101
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Codzienne utrzymanie porządku i czystości na terenach zewnętrznych administrowanych przez ZGN (przy budynkach wspólnot mieszkaniowych) oraz okresowe sprzątanie terenów zarządzanych przez ZGN Numer referencyjny: DNZP.261.76.2019
2019-10-14,
10:00
2019-09-11,
11:01
102
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Sprzątanie terenów utwardzonych zewnętrznych i zieleńców przy wskazanych budynkach zarządzanych przez ZGN, sprzątanie powierzchni wewnętrznych we wskazanych budynkach zarządzanych przez ZGN, sprzątanie powierzchni wewnętrznej budynku garażowego, mycie mechaniczne hal garażowych. Numer referencyjny: DNZP.261.77.2019
2019-10-15,
10:00
2019-09-11,
11:01
103
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58 w Warszawie (segment C)
2019-09-19,
11:30
2019-09-11,
11:05
104
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Remont ogrodzenia w Przedszkolu nr 220 przy ul. Walewskiej 7 w Warszawie - Numer referencyjny: UD-VI-ZP/84/19
2019-09-27,
10:00
2019-09-11,
11:06
105
Przetarg nieograniczony
Zarząd Mienia Skarbu Państwa
Wykonanie usługi interwencyjnego uporządkowania terenów Skarbu Państwa w Warszawie gospodarowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa wraz z wywozem i utylizacją do 230 kontenerów odpadów o pojemności KP7.
2019-09-18,
12:00
2019-09-11,
11:06
106
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Straży Miejskiej m.st. Warszawy
2019-10-14,
09:00
2019-09-11,
11:06
107
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Nasadzenie drzew, krzewów, bylin, pnączy i roślin cebulowych oraz 3-letnia pielęgnacja nasadzonego materiału roślinnego.
2019-10-11,
10:00
2019-09-11,
11:07
108
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Infrastruktura pieszo – rowerowa – realizacja projektów „Bezpieczna droga do szkoły” – budowa chodnika – ul. Waligóry „Bezpieczny spacer!” - budowa chodnika przy ul. Wałuszewskiej (od ul. Ołówkowej do ul. Bohaterów)”
2019-09-26,
11:00
2019-09-11,
11:07
109
Przetarg nieograniczony
Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Remont budynku zaplecza zespołu boisk typu „Orlik” ul. Targowa 86, Warszawa.
2019-09-25,
10:00
2019-09-11,
14:17
110
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zakup i dostawa oprogramowania określonego w szczegółowym opisie zamówienia.
2019-09-19,
09:00
2019-09-11,
14:17
111
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
PZ.26.2.36.2019 - Wymiana istniejących pieców na paliwo stałe, na elektryczne grzejniki elektryczne konwektorowe z robotami towarzyszącymi budowlanymi i elektrycznymi w lokalach mieszkalnych budynków znajdujących się w zasobach Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
2019-09-26,
12:00
2019-09-11,
14:18
112
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
PZ.26.2.35.2019 - Wymiana istniejących pieców na paliwo stałe, na ogrzewanie etażowe kotły elektryczne z instalacją centralnego ogrzewania, grzejnikami i robotami towarzyszącymi budowlanymi, sanitarnymi i elektrycznymi w lokalach mieszkalnych budynków znajdujących się w zasobach Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
2019-09-26,
10:00
2019-09-11,
14:18
113
Przetarg nieograniczony
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
Remont kapitalny pieca kremacyjnego nr 2 opalanego gazem ziemnym na Cmentarzu Komunalnym Północnym
2019-09-19,
12:30
2019-09-11,
14:18
114
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Wykonanie zadania pn.: Realizacja projektu „Lenistwo i relaks przy książce – park przed blokiem z miejskimi leżakami wśród drzew i kwiatów” numer referencyjny: UD-III-WZP.271.58.2019.EKR.
2019-09-26,
12:00
2019-09-11,
15:08
115
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Remont mieszkalnych lokali komunalnych - pustostanów obejmujący lokale pod niżej wymienionymi adresami: 1. ul. Bieniewicka 2a m 17 2. ul. Bieniewicka 2a m 35/36 3. ul. Dymińska 10 m 69 4. ul. Dymińska 10a m 45 5. ul. Krasińskiego 8 m 71 6. ul. Krasińskiego 29 m 42 7. ul. Ks. J. Popiełuszki 4 m 57 8. al. Wojska Polskiego 58 m 6 9. ul. Powązkowska 70 m 18 10. ul. Śmiała 5/7 m 99 11. ul. Mickiewicza 54 m 4 12. ul. Krajewskiego 2a m 24 w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy”
2019-11-15,
09:00
2019-09-11,
15:53
116
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Budowa placu zabaw w Przedszkolu nr 338 przy ul. Włókienniczej w Warszawie
2019-09-27,
12:00
2019-09-11,
15:53
117
Przetarg nieograniczony
Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Park kieszonkowy Białostocka /Radzymińska w dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
2019-09-19,
09:00
2019-09-11,
15:54
118
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części zamiennych do sprzęgów czołowych pojazdów metra typu Inspiro
2019-09-20,
12:00
2019-09-11,
15:54
119
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Utrzymanie porządku i czystości na nieruchomościach przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 i ul. Ząbkowskiej 23/25 w Warszawie. Numer referencyjny: DNZP.261.81.2019
2019-10-16,
10:00
2019-09-12,
09:38
120
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Remont boiska piłkarskiego i wymiana naświetlaczy przy Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. W. Sławka 9 w Warszawie (etapI) Numer referencyjny: UD-XI-ZZP.271.42.WIR.2019
2019-09-27,
10:00
2019-09-12,
09:40
121
Licytacja elektroniczna
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Obsługa odbioru odpadów z butelkomatu i stacji do elektroodpadów
2019-09-20,
10:00
2019-09-12,
11:05
122
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Modernizacja Punktu Obsługi Pasażerów na stacji Metro Świętokrzyska I linii metra”
2019-09-27,
11:00
2019-09-12,
11:06
123
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (5 pustostanów – 5 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.82.2019
2019-09-27,
10:00
2019-09-12,
11:06
124
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych pn.: „modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy Wola – przebudowa Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia przy ul. Syreny 18” w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Syreny 18” sprawa znak 53/ZP/19.
2019-09-27,
09:00
2019-09-12,
12:27
125
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie naprawy wraz z modernizacją tokarki podtorowej UGD-150N nr fabryczny 46-003 rok produkcji 1997 znajdującej się na terenie Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Kabaty w Warszawie (tor nr 29).
2019-10-15,
12:00
2019-09-12,
12:28
126
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Wykonanie robót budowlanych i wdrożenie projektów stałej organizacji ruchu dla zwycięskich projektów z budżetu partycypacyjnego
2019-09-27,
10:00
2019-09-12,
12:28
127
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
wymiana stolarki drzwiowej wejściowej w lokalach mieszkalnych stanowiących w 100% własność m. st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
2019-09-30,
09:00
2019-09-12,
12:28
128
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Modernizacja placu zabaw przy ul. Broniewskiego 95
2019-09-27,
13:00
2019-09-12,
13:38
129
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Przebudowa ulicy Goraszewskiej w Warszawie na odcinku od ul. Jeziornej do ul. Godebskiego etap I w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Goraszewskiej"
2019-09-27,
09:30
2019-09-12,
13:39
130
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Monitoring środowiska, sprzątanie wysypisk śmieci
2019-09-20,
10:00
2019-09-12,
14:02
131
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie wybranych pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Młynarskiej 43/45 w Warszawie.
2019-09-30,
11:00
2019-09-12,
15:17
132
Przetarg nieograniczony
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi związanymi z rozbudową ul. Racławickiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Sierpińskiego.
2019-09-20,
10:00
2019-09-12,
15:58
133
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Opracowanie ekspertyzy technicznej wraz z inwentaryzacją ( w formie opisowej i graficznej) instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji chłodniczej i klimatyzacji znajdującej się na dachu budynku użytkowego przy ulicy Żurawiej 16,18 i 20 w Warszawie,
2019-09-20,
12:00
2019-09-12,
15:58
134
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
„Sprzątanie obiektów Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy Al. KEN 61 i ul. Dereniowej 52/54 wraz ze sprzątaniem terenów zewnętrznych wokół Urzędu przy Al. KEN 61”
2019-09-20,
12:30
2019-09-12,
15:59
135
Przetarg nieograniczony
Zarząd Mienia Skarbu Państwa
Wykonanie remontu instalacji systemu sygnalizacji pożarowej w budynku położonym przy ul. Świętokrzyskiej 14 w Warszawie.
2019-09-26,
12:00
2019-09-12,
15:59
136
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa gazów medycznych i technicznych w butlach dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-69/2019.
2019-09-20,
10:30
2019-09-12,
15:59
137
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Pełnienie wielobranżowego, kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego” w Warszawie - Numer referencyjny: UD-VI-ZP/90/19
2019-09-23,
11:00
2019-09-13,
10:50
138
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
„Zadanie VI.1.16 Inżynier dla zadania III.6 pn. Modernizacja Zakładu Północnego – etap II. Modernizacja instalacji wapna”
2019-10-17,
09:45
2019-09-13,
10:51
139
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Wykonanie prac polegających na zagospodarowaniu skweru miejskiego u zbiegu ulic Potrzebnej i Plastycznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
2019-09-30,
10:00
2019-09-13,
11:25
140
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z doświetleniem przejść dla pieszych ulic: Samarytanka i Codzienna na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w ramach projektu budżetu partycypacyjnego 2019 pn.: „Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ulicy Korzona – Samarytanka przez ul. Samarytanka” - nr projektu: 2138 „Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ulicy Codziennej – Blokowej przez ul. Codzienną” - nr projektu: 2071”
2019-09-30,
09:30
2019-09-13,
11:26
141
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga-Północ w sprawności technicznej w zakresie branży ogólnobudowlanej: roboty stolarsko-ślusarskie, szklarskie i zduńskie – teren Administracji Obsługi Mieszkańców Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.83.2019
2019-09-30,
10:00
2019-09-13,
12:52
142
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia w dwufunkcyjny węzeł cieplny na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody dla nieruchomości przy ul. Ząbkowskiej 7 w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.84.2019
2019-09-23,
11:00
2019-09-13,
12:53
143
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10”
2019-09-30,
09:30
2019-09-13,
12:53
144
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Wykonanie usługi sprzątania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy zarządzanych przez Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Ursynów.
2019-09-23,
12:30
2019-09-13,
12:53
145
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Przebudowa ul. Magicznej w dzielnicy Białołęka w Warszawie.
2019-09-30,
11:00
2019-09-13,
13:43
146
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Remont stropu i pomieszczeń piwnicznych przy węźle ciepłowniczym w Szkole Podstawowej nr 157 przy ul. Kazimierzowskiej 16 w Warszawie.
2019-09-30,
10:00
2019-09-13,
14:09
147
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Obsługa serwisowa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz utrzymaniem systemu kontroli kosztów Q-vision
2019-09-23,
11:00
2019-09-13,
15:58
148
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – etap II
2019-09-30,
10:30
2019-09-13,
15:58
149
Przetarg nieograniczony
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
2019-09-25,
09:00
2019-09-16,
08:20
150
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Miedzianej 8 w Warszawie na podstawie projektu budowlanego.
2019-10-02,
09:00
2019-09-16,
10:24
151
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawa elementów oświetlenia ulicznego do przebudowy oświetlenia przy ul. Górczewskiej na odcinku ul. Młynarska – ul. Syreny w Warszawie
2019-09-23,
11:00
2019-09-16,
10:24
152
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przywrócenie właściwego stanu technicznego rurociągów instalacji technologicznych, Zakład Centralny, ul. Koszykowa 81 w Warszawie, dzielnica Ochota.
2019-10-17,
09:45
2019-09-16,
10:24
153
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Modernizacja głównych punktów zasilania GPZ 1 i GPZ 2 oraz stacji 6/0,4 [kV/kV] wraz z wymianą i ułożeniem nowych kabli zasilających w Stacji Uzdatniania Wody Wieliszew.
2019-11-08,
10:45
2019-09-16,
10:24
154
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
wymianę podłóg w lokalach mieszkalnych będących w 100% własność m. st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
2019-10-01,
09:00
2019-09-16,
10:25
155
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej modernizacji nawierzchni parkowej i latarni, usytuowania wyposażenia parkowego (kosze, ławki, tablice) oraz aranżacji wokół pomnika przyrody na terenie przedpola Reduty Wolskiej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego znak sprawy 105/PN/2019
2019-09-25,
11:30
2019-09-16,
10:51
156
Przetarg nieograniczony
Zarząd Oczyszczania Miasta
Przewóz pracowników na terenie m. st. Warszawy
2019-09-24,
09:00
2019-09-16,
11:28
157
Licytacja elektroniczna
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
„Sprzątanie obiektów Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy” (znak sprawy ZP- 29/19).
2019-09-25,
10:00
2019-09-16,
13:05
158
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie chodników przy budynkach
2019-10-02,
10:00
2019-09-16,
13:34
159
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowej, dostawa i montaż ścianki boulderingowej w Parku Morskie Oko w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy znak sprawy 121/PN/2019
2019-10-01,
11:30
2019-09-16,
13:34
160
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Usługi pocztowe świadczone na rzecz Urzędu Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
2019-09-24,
11:00
2019-09-16,
16:04
161
Przetarg nieograniczony
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszaw - w podziale na części
2019-09-24,
08:30
2019-09-17,
07:56
162
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
Dostawa pantomografu dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście, II
2019-09-25,
09:30
2019-09-17,
10:03
163
Przetarg nieograniczony
Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Prace interwencyjne na placach zabaw, siłowniach plenerowych i psim parku na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy.
2019-09-25,
09:00
2019-09-17,
10:39
164
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o.
„Zakup i dostawa artykułów do żywienia pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych w Stołecznym Centrum Opiekuńczo Leczniczym w Warszawie”.
2019-10-07,
11:00
2019-09-17,
10:39
165
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania pomieszczeń biurowych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy położonych w 8 lokalizacjach na terenie Dzielnicy Mokotów
2019-10-25,
10:00
2019-09-17,
10:40
166
Przetarg nieograniczony
Zarząd Mienia Skarbu Państwa
Remont instalacji centralnego ogrzewania i węzła ciepłowniczego w budynku położonym przy ul. Gierymskiego 1 w Warszawie
2019-10-02,
12:00
2019-09-17,
10:48
167
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (wraz z wykonaniem wizualizacji zagospodarowania terenu, wykonaniem wizualizacji przykładowych pomieszczeń oraz wykonanie Zbiorczego Zestawienie Kosztów)a także przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji zadania inwestycyjnego na terenie dzielnicy Białołęka oraz Wawer tj. 2 nowych obiektów budowlanych.
2019-09-25,
11:00
2019-09-17,
11:39
168
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Rozbudowa systemu backupu - DataDomain oraz zakup dodatkowej gwarancji do już posiadanego urządzenia
2019-10-18,
12:00
2019-09-17,
11:52
169
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Wymiana instalacji wodociągowej w lokalach mieszkalnych w budynkach przy ul. rtm. W. Pileckiego 109 oraz ul. rtm. W. Pileckiego 111 w Warszawie na odcinku od nowego poziomu na klatce schodowej do odbiornika w lokalu mieszkalnym.
2019-10-02,
10:30
2019-09-17,
13:20
170
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Świadczenie usług przewozu dla Powstańców Warszawskich
2019-09-27,
12:00
2019-09-17,
14:24
171
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa przekładni ślimakowych typu RSX 383/0 do pojazdów Metra serii 81
2019-09-25,
12:00
2019-09-17,
14:44
172
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie m.st. Warszawy część I - 2 lokale o powierzchni 62,54 m2 część II - 2 lokale o powierzchni 49,76 m2 część III – 1 lokal o powierzchni 19,92 m2
2019-10-03,
10:00
2019-09-17,
15:52
173
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
dostawa odczynników i przeciwciał w gotowych rozcieńczeniach do barwień immunohistochemicznych wraz z dzierżawą analizatora do badań oraz hormonów i przeciwciał do immunohistochemii dla Zakładu Patomorfologii Szpitala Bielańskiego (ZP-66/2019)
2019-09-25,
11:00
2019-09-17,
15:52
174
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
„Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Grochowskiej 297 w Warszawie”. Numer referencyjny: ZP/PN/U/81/19.
2019-09-26,
10:00
2019-09-17,
15:58

Ukryj listy wyboru. Ukryj kolumnę: z rodzajem zamówienia, z datą publikacji.
Rodzaj:
Tryb:
Zamawiajacy:

UWAGA:
* Wypełnienie pola w nagłówku kolumny z nazwą zamówienia pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, w których nazwie znajduje się podany łańcuch znaków lub przynajmniej jeden z łańcuchów znaków oddzielonych przecinkiem
** Data składania ofert, wniosków, prac konkursowych lub data aukcji. Wypełnienie pola/pól w nagłówku kolumny z datą składania ofert w formacie RRRRMMDD pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, dla których data składania ofert zawiera się we wskazanym przedziale czasowym

<<powrót

herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  | 

 
Księga Zamówień Publicznych