>Biuro Zamówień Publicznych > Wyszukiwanie ogłoszeń > Wyniki wyszukiwania
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Bieżące ogłoszenia o przetargach
prowadzonych przez Urząd m.st. Warszawy i jego jednostki podległe


Znaleziono 192 ogłoszenia spełniające zaznaczone kryteria.

Ilość ogłoszeń na stronie:
Lp. Tryb
*WSZYSTKIE
>Zamawiający
*WSZYSCY
Nazwa zamówienia*
Składanie ofert**
od
do
Data publikacji
od
do
1
Przetarg nieograniczony
Białołęcki Ośrodek Sportu
Zadaszenie boiska Orlik przy ul. Kowalczyka/Krzyżówki w Warszawie powłoką pneumatyczną
2019-07-23,
10:00
2019-07-09,
14:40
2
Przetarg nieograniczony
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Przebudowa wnętrz Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy - filii w budynku przy ul. Młynarskiej 35a w Warszawie
2019-08-09,
08:15
2019-07-16,
11:40
3
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3 klasy na terenie Dzielnic Bielany i Żoliborz oraz Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2019-08-01,
10:30
2019-06-28,
15:23
4
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Usługa udostępnienia i obsługi systemu informatycznego do prowadzenia arkusza organizacyjnego
2019-08-12,
12:00
2019-07-10,
13:00
5
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Dostawa mebli biurowych dla Urzędu m.st. Warszawy
2019-08-20,
12:00
2019-07-17,
10:33
6
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Świadczenie usług utrzymania i rozwoju SignUM
2019-08-19,
12:00
2019-07-15,
11:14
7
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Biuro Zamówień Publicznych
Kompleksowa usługa polegająca na przygotowaniu oraz zrealizowaniu imprezy plenerowej pn. "Piknik z Klimatem",która zaplanowana jest na dzień 1 września 2019 r.
2019-07-25,
11:30
2019-07-16,
12:06
8
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Biuro Zamówień Publicznych
Wsparcie koordynatora programu Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020 polegające na realizacji zadań animatora edukacji samorządowej w Urzędzie m.st. Warszawy
2019-08-05,
12:30
2019-07-17,
14:46
9
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Usługa przesyłania krótkich wiadomości tekstowych SMS
2019-07-25,
11:00
2019-07-17,
15:27
10
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH SPOŁECZNA WARSZAWA
„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w okresie od dnia określonego w SIWZ dla danej części zamówienia do dnia 31.01.2020”
2019-07-23,
10:00
2019-07-09,
13:56
11
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Kompleksowa obsługa druku i zadań pokrewnych
2019-07-23,
10:00
2019-07-15,
15:26
12
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Druk ulotek, naklejek, informatora, kalendarza oraz rollupów stanowiących element kampanii społecznej pn. „Widzisz-reaguj! jeśli nie ty, to kto?’wraz z ich dostawą do siedziby zamawiającego. postępowanie numer: UD-I-WZP.271.48.2019.PPO
2019-07-26,
10:00
2019-07-18,
15:01
13
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Pełnienie nadzoru autorskiego przy budowie przedszkola przy ul. Legendy w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
2019-08-21,
10:00
2019-07-19,
12:56
14
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Konserwacja i utrzymanie w sprawnym działaniu urządzeń, będących własnością Zamawiającego, zainstalowanych w garażach podziemnych położonych przy ulicy Pełczyńskiego 24 i Pełczyńskiego 24C, w Warszawie na terenie Dzielnicy Bemowo. UD-I-WZP.271.49.2019.SRU
2019-07-29,
10:00
2019-07-19,
15:16
15
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Dostawa wyposażenia elektronicznego przeznaczonego dla Przedszkola nr 428 przy ul. Myśliborskiej 35 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej w Warszawie”, realizowanego przez Urząd Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy.
2019-08-02,
10:45
2019-06-07,
12:56
16
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Roboty porządkowe na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w zakresie opróżniania i zakupu koszy ulicznych i dystrybutorów na worki z przeznaczeniem na psie odchody, usuwania padłych zwierząt, sprzątania niezagospodarowanych terenów, w tym likwidacji dzikich wysypisk odpadów na obszarze Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w miejscach wskazanych każdorazowo przez Zamawiającego, z podziałem na części: Część 1 - W zakresie opróżniania koszy ulicznych i uzupełnianie dystrybutorów o worki biodegradowalne z przeznaczeniem na psie odchody, Część 2 - W zakresie usuwania padłych zwierząt, sprzątania niezagospodarowanych terenów, w tym likwidacji dzikich wysypisk odpadów.
2019-07-24,
10:00
2019-06-18,
12:01
17
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Modernizacja akustyczna Szkoły podstawowej nr 231 przy ul. Juranda ze Spychowa 10
2019-07-25,
11:00
2019-07-05,
15:31
18
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Wykonanie wymiany stolarki okiennej, podokienników oraz obróbek blacharskich kominów dla szkoły podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczymia 15 w Warszawie
2019-07-29,
11:00
2019-07-12,
14:04
19
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Letnie oczyszczanie dróg, chodników i zatok parkingowych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2019-08-22,
10:00
2019-07-15,
12:29
20
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Kompleksowa organizacja potańcówki w Miejscu Aktywności Lokalnej "3 Pokoje z Kuchnią" przy ul. Głębockiej 84 w Warszawie w dniu 25 sierpnia 2019 roku w godzinach 17:00-19:00.
2019-07-23,
11:00
2019-07-18,
14:03
21
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Remont elewacji budynku Przedszkola nr 272 przy ul.Gajcego 9 numer referencyjny: UD-III-WZP.271.41.2019.EKR
2019-07-25,
12:00
2019-07-09,
10:29
22
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Nauka w ruchu: sensoryczno-edukacyjny plac zabaw przy Szkole podstawowej Nr 3 Przymierza Rodzin przy ul. Nocznickiego 7.
2019-07-29,
13:00
2019-07-11,
13:00
23
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Wymiana instalacji elektrycznej oraz instalacji teletechnicznych w internacie LIX Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im.Janusza Kusocińskiego przy ul.Lindego 20 w Warszawie. Numer referencyjny: UD-III-WZP.271.43.2019.EKR
2019-07-26,
12:00
2019-07-11,
13:05
24
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Remont toalet w: Szkole Podstawowej Nr 53 ul. Rudzka 6 w Warszawie, Szkole Podstawowej Nr 289 przy ul. Broniewskiego 99 A w Warszawie, Szkole Podstawowej Nr 247 ul. Wrzeciono 9 w Warszawie oraz Szkole Podstawowej Nr 293 ul. Jana Kochanowskiego 8 w Warszawie
2019-07-31,
13:00
2019-07-15,
14:30
25
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Remont placu zabaw na terenie Przedszkola nr 271 przy ul. Broniewskiego 93 w Warszawie – plac zabaw nr 1 i plac zabaw nr 3 oraz piaskownic placu zabaw nr 2 Numer referencyjny: UD-III-WZP.271.44.2019.MGA
2019-07-31,
13:00
2019-07-16,
10:34
26
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Przebudowa węzła ciepłowniczego w budynku Przedszkola nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9 w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9" w Warszawie
2019-07-22,
09:30
2019-07-05,
14:31
27
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot-Curie 14 w Warszawie – w zakresie instalacji elektrycznych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot-Curie 14”
2019-07-24,
09:30
2019-07-09,
10:50
28
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Remont częściowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 202 przy ul. Bytnara 19 w Warszawie.
2019-07-25,
10:00
2019-07-10,
14:44
29
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Realizacja 3 zadań: 1. "Ogólnodostępne boisko do siatkówki na Czerniakowie" 2. "Trampoliny ziemne przy boisku na ul. Grupy AK Północ" 3. "Podwórkowa trampolina na Czerniakowie" w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów" finansowanego z programu Budżet Partycypacyjny 2019"
2019-07-25,
09:30
2019-07-10,
15:26
30
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Zagospodarowanie terenu w Szkole Podstawowej nr 70 przy ul. Bruna 11 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów" – I etap, finansowanego z Programu Budżet Partycypacyjny 2019 realizowanego w ramach projektu „Otwarte podwórko integracyjne”.
2019-07-26,
09:30
2019-07-11,
13:12
31
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6 w Warszawie – I etap dokończenie robót w zakresie dachu wszystkich budynków oraz w zakresie elewacji i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku głównym w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6”
2019-07-29,
09:30
2019-07-12,
11:17
32
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie przeglądu i konserwacji instalacji sanitarnych (z wyjątkiem instalacji wentylacji mechanicznej) w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie
2019-07-22,
10:00
2019-07-15,
08:36
33
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie przeglądu i konserwacji instalacji elektrycznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie.
2019-07-25,
10:30
2019-07-15,
10:09
34
Licytacja elektroniczna
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie wyceny wartości nieruchomości
2019-07-24,
10:00
2019-07-15,
14:40
35
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Zagospodarowanie terenu ogrodu przy ul. Różanej róg ul. Grażyny w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Realizacja projektu „Udostępnienie mieszkańcom, ich pieskom, dzieciom zrekultywowanego Ogrodu ul. Różana 20 róg ul. Grażyny a parkingiem szpitalnym” finansowanego w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2018.
2019-07-30,
09:30
2019-07-15,
15:44
36
Licytacja elektroniczna
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Opróżnianie koszy ulicznych i pojemników na odchody zwierzęce na ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie. Opróżnianie koszy ulicznych na ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie, zakupionych w ramach realizacji projektu "Nowe kosze dla Starego Mokotowa na ulicach zarządzanych przez dzielnicę "finansowanego z Budżetu Partycypacyjnego na rok 2019.
2019-07-24,
10:00
2019-07-16,
12:14
37
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Zagospodarowanie terenu od ul. Suwak do ul. Racjonalizacji w Warszawie dla zadania inwestycyjnego p.n. „Infrastruktura pieszo – rowerowa – realizacja projektów” (projekt „Zielona ścieżka dla pieszych z osiedla Nowy Mokotów do ul. Racjonalizacji”) finansowanego z Budżetu Partycypacyjnego 2019
2019-07-31,
09:30
2019-07-16,
14:56
38
Licytacja elektroniczna
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Sprzątanie wnętrz budynków Urzędu Dzielnicy Mokotów oraz sprzątanie i odśnieżanie terenów zewnętrznych wokół budynku przy ul. Rakowieckiej 25/27
2019-07-26,
10:00
2019-07-18,
11:22
39
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenu zieleni osiedlowej przy ul. Batumi 2-4 w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Realizacja projektu "Integracyjne podwórko- ogród" finansowanego w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2018.
2019-08-02,
09:30
2019-07-18,
14:43
40
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Remont nawierzchni chodników przy ul. Górnickiego, ul. Orzechowskiej oraz przy odcinku ul. Mołdawskiej oraz ul. Lelechowskiej na terenie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy
2019-07-25,
11:00
2019-07-09,
14:50
41
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Renowacja pomnika Barykady Września
2019-08-01,
11:00
2019-07-17,
11:25
42
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Remont pomostu widokowego znajdującego się w Parku Szczęśliwice w Warszawie
2019-08-05,
11:00
2019-07-19,
12:18
43
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Remont podłogi sportowej w Sali gimnastycznej IV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Saskiej 59 w Warszawie
2019-07-22,
10:00
2019-07-05,
12:48
44
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie systemów klimatyzacyjnych dla pomieszczeń biurowych w lokalach Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6 w Warszawie
2019-07-30,
10:00
2019-07-12,
11:21
45
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn: „Sport i zabawa – to nasze prawa” w Warszawie.
2019-07-30,
10:00
2019-07-15,
14:40
46
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Pełnienie wielobranżowego, kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego” przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie
2019-07-25,
11:00
2019-07-16,
13:55
47
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych dla zadania „Wymiana nawierzchni jezdni, parkingów, chodników oraz zjazdów ulicy Lizbońskiej od ulicy Urugwajskiej do ulicy Saskiej” w Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie.
2019-08-06,
10:00
2019-07-19,
15:41
48
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Remont Sanitariatów oraz Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Brechta 8 w Warszawie, w ramach zadania pn.: „Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych”.
2019-08-05,
11:00
2019-04-23,
15:37
49
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Dostawa mebli i pomocy dydaktycznych dla szkoły podstawowej w ramach inwestycji pn. „Modernizacja budynku szkoły podstawowej nr 30 w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 2”.
2019-08-19,
10:00
2019-07-16,
12:33
50
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Zimowe oczyszczanie dróg, placów, skwerów, parkingów i ciągów pieszo-jezdnych będących w zarządzie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na lata 2019-2020
2019-07-23,
10:30
2019-07-15,
14:01
51
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego jako pierwszego wyposażenia sal edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45 w ramach zadania pn.: „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 217 ul. Paderewskiego 45”
2019-07-25,
10:30
2019-07-17,
15:35
52
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2019/2020
2019-07-26,
10:30
2019-07-18,
15:42
53
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego im. K. Hoffmanowej przy ul. Hożej 88 w Warszawie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, (znak sprawy ZP-23/19)
2019-07-24,
10:00
2019-07-01,
11:06
54
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Przewóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2019/2020 (znak sprawy ZP- 24/19).
2019-07-26,
10:00
2019-07-16,
12:34
55
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Wykonanie opracowań projektowych i kosztowych dla budowy Domu Pomocy Społecznej i Ośrodka Wsparciadla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego 7 w Warszawie.Numer referencyjny: P-32/19
2019-07-26,
09:30
2019-06-21,
10:37
56
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
„Rozbudowa drogi gminnej ul. Miedzianogórskiej na odcinku od ul. Remontowej do ul. Starozaciszańskiej” wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem tej ulicy na podstawie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej budowy w/w ulicy w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Miedzianogórskiej”.Numer referencyjny: P-39/19
2019-07-22,
09:30
2019-07-03,
14:59
57
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Przebudowa ul. Przecławskiej na odcinku ul. Bukowiecka – ul. Gen. T. Rozwadowskiego na terenie Dzielnicy Targówek w Warszawie
2019-08-06,
09:30
2019-07-19,
12:59
58
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz rozprowadzenie instalacji centralnej ciepłej wody w budynku przy ul. Dzieci Warszawy 45 Numer referencyjny: UD-XI--ZZP.271.35.WGN.2019
2019-07-25,
10:00
2019-07-10,
11:36
59
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Utrzymanie zieleni parkowej Dzielnicy Ursynów – z podziałem na zadania : Zadanie 1. Park im. Romana Kozłowskiego Zadanie 2. Park im. Jana Pawła II Zadanie 3. Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK wraz z otoczeniem
2019-07-30,
12:30
2019-07-12,
11:21
60
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Utrzymanie terenów zieleni niezagospodarowanej, usytuowanej poza pasami drogowymi ulic Dzielnicy Ursynów Numer referencyjny: KZP-XII-WZP.271.83.2019
2019-07-30,
13:30
2019-07-12,
12:37
61
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Zagospodarowanie zielenią wysoką pasów drogowych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2019-07-23,
12:00
2019-07-15,
15:12
62
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Budowa ulicy Niemcewicza (między ul. 1 Praskiego Pułku a ul. Godebskiego) wraz z budową parkingu w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2019-07-23,
10:00
2019-07-05,
09:24
63
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 174 na Placu Wojska Polskiego
2019-07-31,
10:00
2019-07-12,
14:03
64
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Przebudowa ul. Rycerstwa Polskiego.
2019-07-29,
12:00
2019-07-11,
11:13
65
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Zagospodarowanie terenu w ramach projektu: Część I - Rosochaty Park, Część II – Park pokoleń – spacerem ku skarpie, Część III – Wilanów for kids.
2019-08-05,
12:00
2019-07-19,
13:29
66
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Transport niepełnosprawnych dzieci, uczniów i młodzieży do szkół w okresie od 02.09.2019 r. do 30.06.2020 r.
2019-07-23,
10:00
2019-07-12,
11:18
67
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych dotyczących dokończenia realizacji rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 88 przy ul. Radarowej nr 4 B w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego C/WŁO/V/P1/25- SP Nr 88 ul. Radarowa 4 B
2019-07-29,
10:00
2019-07-12,
15:23
68
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Wykonanie prac polegających na rozbudowie i modernizacji chodników na skwerze przy ul. 1 Sierpnia 26-30 w Warszawie
2019-07-31,
10:00
2019-07-16,
13:55
69
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Przebudowa pasa drogowego ul. Radarowej na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawa w zakresie doświetlenia w systemie zaprojektuj i wybuduj
2019-08-05,
10:00
2019-07-19,
15:41
70
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej
2019-07-29,
08:45
2019-07-11,
14:31
71
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Remont sali obrabiarek w warsztacie szkolnym na cele dydaktyczne w Zespole Szkół nr 31 przy ul. Felińskiego 13 w Warszawie
2019-08-01,
08:45
2019-07-16,
10:08
72
Przetarg nieograniczony
Lasy Miejskie-Warszawa
Wykonanie Planu Urządzenia Lasu „Dęby Młocińskie” na lata 2021-2030 w dzielnicy Biela-ny m.st. Warszawa o łącznej powierzchni 9,2372 ha wraz z całoroczną inwentaryzację przy-rodniczą zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Dęby Młocińskie” o powierzchni 9,2629 ha.
2019-07-25,
10:00
2019-07-12,
14:03
73
Przetarg nieograniczony
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Przedmiotem Zamówienia jest Wykonanie kontrolnych badań laboratoryjnych materiałów budowlanych przy nadzorowaniu przez Metro Warszawskie Sp. z o.o. prac podczas realizacji II i III etapu rozbudowy II linii metra w Warszawie.
2019-07-30,
12:00
2019-06-25,
12:46
74
Przetarg nieograniczony
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie kontrolnych badań geotechnicznych przy nadzorowaniu przez Metro Warszawskie Sp. z o.o. prac podczas realizacji II i III etapu rozbudowy II linii metra w Warszawie.
2019-07-29,
12:00
2019-06-25,
13:36
75
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Konserwacja i naprawa systemów sygnalizacji pożaru, stałych urządzeń gaśniczych gazowych i wodnych, bram pożarowych oraz kurtyn dymowych na I i II linii Metra Warszawskiego oraz STP Kabaty w latach 2020-2022
2019-08-05,
12:00
2019-07-03,
14:44
76
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa odzieży roboczej oraz ochronnej dla potrzeb eksploatacji Metra w podziale na 34 zadania
2019-07-26,
12:00
2019-07-08,
07:54
77
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa szyn 60E1
2019-07-25,
12:00
2019-07-10,
15:26
78
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dzierżawa 27 nowych kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych w tym jedno z finisherem oraz opcją na dzierżawę 3 nowych kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych.
2019-07-23,
12:00
2019-07-11,
15:23
79
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa materiałów elektrotechnicznych
2019-07-26,
12:00
2019-07-18,
08:00
80
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa i wdrożenie oprogramowania komputerowego do tworzenia planów pracy pracowników Pionu Przewozów, pracujących w trybie zmianowym
2019-08-06,
12:00
2019-07-18,
08:01
81
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Naprawa podzespołów metra typu Inspiro w latach 2019 – 2020.
2019-07-30,
12:00
2019-07-19,
15:17
82
Przetarg nieograniczony
Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
Remonty na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, CZĘŚĆ II - Remont ogrodzenia wybiegu dla słoni
2019-07-29,
11:30
2019-07-09,
15:12
83
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy
2019-07-24,
10:00
2019-06-14,
14:30
84
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Dostawa energii cieplnej. Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.15.2019.KB
2019-08-05,
10:00
2019-07-03,
14:43
85
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Dostawa talonów na posiłki profilaktyczne dla uprawnionych pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.17.2019.JĆ
2019-08-14,
10:00
2019-07-12,
14:56
86
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa opraw oświetleniowych i części zamiennych do nich.
2019-12-31,
15:00
2016-11-17,
13:08
87
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa osprzętu elektrycznego.
2019-12-31,
15:00
2016-11-22,
10:15
88
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa uszczelnień mechanicznych do pomp i maceratorów produkcji firmy Grundfos, Flygt, KSB.
2019-12-31,
15:00
2016-11-23,
07:12
89
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa modułów, oprogramowań, kart pamięci do urządzeń firmy Schneider Electric.
2019-12-31,
15:00
2016-11-24,
14:22
90
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Inżynier dla Zadania: Budowa stacji tankowania gazu CNG na terenie bazy transportu przy ul. Mikkego
2019-07-22,
09:45
2019-05-23,
14:37
91
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie Osiedla Karolówka – Obszar III w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
2019-07-22,
09:45
2019-06-17,
09:18
92
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w drogach dojazdowych do ul. Echa Leśne, Wielkiego Dębu, Białołęckiej i Zbyszka z Bogdańca w Warszawie, Białołęka
2019-07-22,
09:45
2019-06-19,
12:08
93
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w rejonie ulicy Północnej w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer z podziałem na zadania
2019-07-29,
09:45
2019-06-24,
09:26
94
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przewodu wodociągowego DN 100 w al. Reymonta w Warszawie na terenie Dzielnicy Bielany
2019-07-30,
09:45
2019-06-26,
11:04
95
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej w ul. Kameliowej oraz w drodze dojazdowej do ul. Gościniec 98D na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z podziałem na 2 zadania
2019-08-12,
10:45
2019-06-26,
11:05
96
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Serwisowanie oraz remont pomp i mieszadeł KSB
2019-08-01,
10:00
2019-07-01,
11:05
97
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie VI.1.6 Inżynier dla Zadania pn.: Budowa kanalizacji ściekowej na osiedlu Buków - Zad. I-III (Zadanie I.1.3; Zadanie I.1.4; Zadanie I.1.5)
2019-08-05,
11:45
2019-07-03,
13:06
98
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację Pompowni Wysokiego Ciśnienia przy ul. Czerniakowskiej 124, na terenie Stacji Pomp Rzecznych, Dzielnica Śródmieście
2019-08-12,
12:00
2019-07-10,
10:35
99
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację przepompowni ścieków przy ul. PCK, ul. Chmielnej i ul. Robotniczej zlokalizowanych na terenie Pruszkowa z podziałem na 3 zadania
2019-08-19,
12:00
2019-07-16,
09:31
100
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Modernizacja instalacji pulsacji wraz z wymianą wentylatorów próżniowych na terenie Stacji Uzdatniania Wody „Filtry” Zakładu Centralnego przy ul. Koszykowej 81 w Warszawie, Dzielnica Ochota
2019-08-19,
09:45
2019-07-17,
10:58
101
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Bazyliowej, Kardamonowej i Rukoli w dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z podziałem na zadania.
2019-08-23,
12:00
2019-07-19,
11:29
102
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji na potrzeby likwidacji przepompowni ścieków sanitarnych „Młociny” przy ul. Wóycickiego w Warszawie, Dzielnica Bielany, wraz z pozyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji
2019-08-21,
10:00
2019-07-19,
11:29
103
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Muzeum Powstania Warszawskiego
Dostarczenie sprzętu (zgodnie z załączonym riderem technicznym) wraz z profesjonalną obsługą podczas koncertu „Powstawanie” Miuosh & FDG. Orkiestra
2019-07-22,
11:00
2019-07-16,
10:42
104
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji technicznej i robót budowlanych dla inwestycji „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Łabiszyńskiej 20 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w dzielnicy Targówek"
2019-07-29,
10:00
2019-07-12,
13:05
105
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Modernizacja ciągu komunikacyjnego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus
2019-08-02,
14:00
2019-07-18,
15:01
106
Przetarg nieograniczony
Przedszkole nr 340 Kasztanowego Ludka
Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola nr 340 "Kasztanowego Ludka" w Warszawie
2019-08-01,
11:00
2019-07-18,
08:04
107
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
Dostawa sprzętu medycznego (unit stomatologiczny) dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
2019-07-25,
09:30
2019-07-17,
15:07
108
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
Sukcesywne dostawy odczynników do chemii klinicznej wraz z dzierżawą analizatora do Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście
2019-07-26,
09:30
2019-07-18,
13:52
109
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka
Zakup i dostawa szczepionek
2019-07-23,
09:00
2019-07-16,
09:08
110
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o.
Budowa Pawilonu Medycznego w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie na potrzeby działalności leczniczej Zakładu
2019-07-31,
11:00
2019-06-11,
10:01
111
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o.
„Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach należących do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o. o. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa Symbol postępowania: ZP/33/2019
2019-07-22,
10:00
2019-07-12,
13:02
112
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o.
Budowa wiaty gospodarczej oraz podziemnego systemu magazynowania odpadów w ZOL przy ul. Szubińskiej 4 na potrzeby Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o.
2019-08-02,
11:00
2019-07-19,
14:12
113
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Modernizacja kortów tenisowych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja kortów tenisowych w Ośrodkach Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (C/OM/VIII/P1/42)” (postępowanie nr ZP/PN/RB/17/2019)
2019-07-25,
09:00
2019-07-10,
14:45
114
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branżach: ogólnobudowlanej, instalacji sanitarnej, instalacji elektrycznej, robót drogowych przy realizacji zadania inwestycyjnego C/OM/VIII/P1/30A pn.: „Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 – część 2” (postępowanie nr ZP/PN/U/13/2019)
2019-07-30,
09:00
2019-07-16,
15:15
115
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych
Modernizacja części budynku SOdON w celu powiększenia ilości miejsc dla osób bezdomnych
2019-08-01,
09:30
2019-07-05,
15:08
116
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Kompleksowa dostawa i przesyłanie energii cieplnej do nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 29/31 na lata 2020-2022
2019-07-23,
11:30
2019-06-14,
15:51
117
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Dostawa 7 pojazdów typu furgon
2019-07-29,
09:00
2019-06-25,
14:44
118
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Dostawa sprzętu komputerowego
2019-07-30,
09:00
2019-06-26,
14:40
119
Przetarg nieograniczony
Szkoła Podstawowa nr 33 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju
Remont szatni w Szkole Podstawowej nr 33 w Warszawie
2019-07-22,
09:30
2019-07-05,
15:40
120
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wykonanie instalacji sieci LAN w Szpitalu Bielańskim w Warszawie w formule zaprojektuj i wykonaj (ZP-56/2019)
2019-07-22,
10:00
2019-07-05,
15:03
121
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiornika dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-58/2019.
2019-07-23,
10:30
2019-07-15,
15:47
122
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Opracowanie dokumentacji dla przedsięwzięcia pn. „Budowa trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa na odcinku od Dworca Zachodniego do węzła z ul. Grójecką”
2019-08-06,
10:00
2019-07-04,
08:07
123
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Wykonanie robót remontowych w lokalach mieszkalnych tzw. pustostanach
2019-07-24,
10:00
2019-07-09,
09:00
124
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Rozbiórka budynku użytkowego położonego przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie.
2019-07-22,
10:00
2019-07-05,
12:49
125
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 128 w budynku przy ul. Blacharskiej 1 w Warszawie w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej.
2019-07-24,
10:00
2019-07-08,
09:07
126
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Realizacja wniosku do budżetu partycypacyjnego pt.: „Rewitalizacja terenu zielonego przy Jadźwingów 22” znajdującego się na terenie DOM „Służewiec” administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.
2019-07-25,
10:00
2019-07-15,
10:39
127
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie remontu murów oporowych między budynkami Dolna 37 front i oficyna (mur niski) oraz od strony skarpy przy budynku oficyny (mur wysoki) w Warszawie.
2019-07-31,
10:00
2019-07-15,
11:30
128
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 80 w budynku przy ul. Modzelewskiego 23 w Warszawie w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej.
2019-08-07,
10:00
2019-07-19,
09:28
129
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Realizacja wniosku do budżetu partycypacyjnego pt.: „Podwórko przyjazne mieszkańcom ul. Obrzeżna 16, Jadźwingów 22 w Warszawie na terenie DOM Służewiec” administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
2019-07-29,
10:00
2019-07-19,
10:08
130
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Remont dachu budynku przy ul. Tarczyńskiej 11 w Warszawie
2019-07-24,
10:00
2019-07-09,
14:47
131
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Budowa placu zabaw Wesoła Kraina oraz przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Placu Baśniowym
2019-07-26,
10:00
2019-07-12,
11:21
132
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie m.st. Warszawy część I - 2 lokale o powierzchni 94,12 m2 część II - 2 lokale o powierzchni 96,27 m2
2019-07-31,
10:00
2019-07-16,
15:02
133
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wawerskiej 19 w Warszawie”. Numer referencyjny: ZP/PN/Rb/55/19.
2019-07-22,
11:00
2019-07-02,
15:41
134
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – montaż instalacji wody ciepłej z cyrkulacją, centralnego ogrzewania i gazowej (zasilenie kotła), wymianę instalacji kanalizacji sanitarnej i zimnej wody, montaż kotłowni gazowej i adaptację komórek lokatorskich na pomieszczenie kotłowni gazowej w formule „zaprojektuj i wybuduj” w budynku przy ulicy Znicza 1 w Warszawie. Numer referencyjny: ZP/PN/Rb/52/19.
2019-07-24,
10:00
2019-07-09,
15:13
135
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie modernizacji budynku przy ul. Makowskiej 99 w Warszawie. Numer referencyjny: ZP/PN/Rb/57/19
2019-07-25,
10:00
2019-07-10,
14:59
136
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego wraz z wymianą kanalizacji podposadzkowej i budową urządzeń zagospodarowania wód deszczowych z dachu dla budynku przy ul. Rybnej 8 i ul. Rybnej 10 w Warszawie, a także budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego wraz z budową urządzeń zagospodarowania wód deszczowych z dachu przy ul. Rybnej 28 w Warszawie ETAP I. Numer referencyjny: ZP/PN/Rb/50/19
2019-08-01,
10:00
2019-07-17,
15:34
137
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Zagospodarowanie terenu działek (remont podwórek) nieruchomości przy ul. Ząbkowskiej 50 i ul. Ząbkowskiej 50A w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.30.2019 POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
2019-07-24,
10:00
2019-04-09,
13:00
138
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (10 pustostanów – 10 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.62.2019
2019-07-22,
10:00
2019-07-04,
14:43
139
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (10 pustostanów – 10 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.63.2019
2019-07-25,
10:00
2019-07-05,
12:47
140
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Wymiana ciepłomierzy w ramach legalizacji w lokalach mieszkalnych i użytkowych w budynku przy ulicy Próżnej 12 i Dobrej 7 w Warszawie - zamówienie w podziale na 2 części przetargowe, dla każdego budynku osobna część
2019-07-31,
12:00
2019-07-16,
12:31
141
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Wykonanie oświetlenia terenu wewnętrznego podwórka zlokalizowanego przy budynkach pomiędzy ulicami: Piwną, Piekarską, Rycerską i Wąski Dunaj w Warszawie poprzez postawienie latarni oświetleniowych przy chodniku dla pieszych
2019-08-02,
12:00
2019-07-18,
14:44
142
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych będących własnością m.st. Warszawy administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy - w podziale na 3 części przetargowe
2019-08-02,
12:00
2019-07-18,
15:55
143
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont pustostanu w lokalu nr 3 w budynku mieszkalnym przy ul. Oleckiej 16 w Warszawie
2019-07-23,
10:00
2019-07-05,
13:59
144
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont pustostanu
2019-07-24,
10:00
2019-07-05,
15:03
145
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
remont pustostanu
2019-07-22,
10:00
2019-07-08,
14:07
146
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont dachu
2019-07-26,
10:00
2019-07-10,
10:56
147
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Budowa instalacji c.o. z wymianą pieca
2019-07-29,
10:00
2019-07-15,
10:12
148
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont pustostanu – lokalu nr 5 w budynku mieszkalnym przy ul. Rolniczej 9 w Warszawie.
2019-07-31,
10:00
2019-07-16,
07:54
149
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont pustostanu w lokalu nr 7 w budynku mieszkalnym przy ul. Korkowej 56 w Warszawie.
2019-07-31,
10:00
2019-07-16,
10:37
150
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont instalacji c.o. wraz z wymianą pieca na paliwo stałe
2019-08-02,
10:00
2019-07-17,
08:58
151
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont instalacji c.o. z wymianą pieca na piec z płaszczem wodnym w budynku mieszkalnym przy ul. Skokowej 8 m 2 w Warszawie.
2019-08-01,
10:00
2019-07-17,
10:56
152
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont instalacji centralnego ogrzewania z wymianą pieca na paliwo stałe z płaszczem wodnym w lokalach nr 1, 2/3 i 4 w budynku mieszkalnym przy ul. Podkowy 15 w Warszawie.
2019-08-05,
10:00
2019-07-18,
08:05
153
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont instalacji c.o. z wymianą pieca na piec z płaszczem wodnym w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 95 m 6 i ul. Oleckiej 18B m 1 w Warszawie
2019-08-05,
10:00
2019-07-18,
14:37
154
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wykonanie oznakowania ciągów komunikacyjnych na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
2019-07-23,
09:00
2019-07-08,
13:57
155
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
remontu pustostanów lokali mieszkalnych, stanowiących własność m. st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy na terenie Terenowego Zespołu Obsługi Mieszkańców Nowolipki - 15 lokali.
2019-07-24,
09:00
2019-07-09,
11:03
156
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowej na remont budynków wraz z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych i obowiązujących przepisów ppoż. przebudowy instalacji elektrycznej oraz montażu klimatyzacji w siedzibach Terenowych Zespołów Obsługi Mieszkańców
2019-07-22,
09:00
2019-07-10,
13:49
157
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont chodnika przy budynkach przy ul. Nowolipki 29 i 29A w Warszawie - II ETAP
2019-07-29,
09:00
2019-07-10,
14:45
158
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wymiana nawierzchni wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek pomiędzy budynkami przy ul. Płockiej 46 i Tyszkiewicza 37 w Warszawie.
2019-07-25,
09:00
2019-07-10,
14:45
159
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zabezpieczenie wykwaterowanego budynku przy ul. Brylowskiej 8A w Warszawie.
2019-07-30,
09:00
2019-07-12,
09:30
160
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont tarasu budynku przy ul. Leszno 32 w Warszawie wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz modernizacją lokalu usługowego i boksów garażowych znajdujących się pod tarasem w systemie "projektuj i buduj".
2019-07-31,
09:00
2019-07-12,
12:09
161
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowej na remont klatek schodowych i elewacji w budynkach przy ul. Ogrodowej 13/29, przy skwerze Kard. St. Wyszyńskiego 7 i Żelaznej 69 w Warszawie
2019-07-22,
09:00
2019-07-12,
13:04
162
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont dachu i kominów ponad dachem w budynkach mieszkalnych przy ul. Długosza 21 i Skwer Wyszyńskiego 3 w Warszawie.
2019-08-01,
09:00
2019-07-12,
14:02
163
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Modernizacja budynku wraz z doposażeniem w centralne ogrzewanie i centralną ciepłą wodę wraz z kotłownią i likwidacją palenisk na paliwo stałe” oraz remontu budynku przy ul. Parafialnej 2 w Warszawie.
2019-07-24,
10:00
2019-07-15,
10:57
164
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
remont elewacji i instalacji odgromowej w części dotyczącej wymiany pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Piaskowej 7 w Warszawie
2019-07-31,
09:00
2019-07-15,
13:25
165
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej oraz podłóg w lokalach mieszkalnych stanowiących w 100% własność m. st. Warszawy administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
2019-07-30,
09:00
2019-07-15,
13:08
166
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zaprojektowanie i wykonanie na podstawie opracowanej przez wykonawcę dokumentacji projektowej robót budowlanych - budowy siłowni plenerowej przy ul. Okocimskiej w Warszawie w ramach budżetu partycypacyjnego.
2019-07-31,
09:00
2019-07-16,
12:34
167
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
opracowanie projektu budowlanego wykonawczego budowy instalacji elektrycznej w garażu budynku przy ul. Bema 81 w Warszawie oraz instalacji zasilania szlabanu, masztu projektorów i oświetlenia parkingu - dz. ew. nr 18 z obrębu 6-04-04
2019-07-29,
09:00
2019-07-19,
12:58
168
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych będących w 100% własnością m.st. Warszawy, administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Wola - TZOM Młynów (14 lok.)
2019-08-05,
09:00
2019-07-19,
15:16
169
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Usługa ochrony budynków przy ul. Marii Kazimiery 1, ul. Mickiewicza 65 oraz kompleksu mieszkaniowego przy ul. Marii Kazimiery 18 – 26 oraz monitoring wizyjny budynków przy ul. Bieniewickiej 2a, ul. Sybilli 9, ul. Powązkowskiej 44b.
2019-07-22,
13:00
2019-07-18,
09:53
170
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Przebudowa istniejącej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Górczewska – Leszno – Młynarska
2019-07-26,
11:00
2019-07-12,
08:07
171
Przetarg nieograniczony
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
Usługi odbierania odpadów komunalnych z terenu cmentarzy komunalnych m. st. Warszawy: Cmentarza Komunalnego Północnego i Cmentarza Wojskowego w latach 2020-2021
2019-08-07,
08:00
2019-06-27,
15:49
172
Przetarg nieograniczony
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
Remont uszkodzeń ujawnionych podczas wiosennego przeglądu obiektów kubaturowych na Cmentarzu Komunalnym Południowym
2019-07-23,
12:30
2019-07-04,
14:44
173
Przetarg nieograniczony
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
Remont uszkodzeń ujawnionych podczas wiosennego przeglądu obiektów budowlanych na terenie Cmentarza Komunalnego Północnego w Warszawie przy ulicy Wóycickiego 14
2019-07-26,
12:30
2019-07-11,
13:02
174
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Dostawa i montaż (wymiana) opraw oświetleniowych zamontowanych na masztach oświetleniowych ulicy Modlińskiej w Warszawie, od Kanału Żerańskiego do Mostu Marii Skłodowskiej - Curie.
2019-07-22,
10:00
2019-06-13,
10:42
175
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zarządu Dróg Miejskich w 2020 roku w modelu giełdowym.
2019-08-05,
10:00
2019-07-04,
11:26
176
Przetarg nieograniczony
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Wykonanie robót budowlanych rozbudowy ulic: Wybrzeże Szczecińskie oraz Wybrzeże Helskie na odc. rejon ul. Okrzei do ul. Wybrzeże Puckie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym.
2019-08-02,
10:00
2019-06-25,
11:07
177
Przetarg nieograniczony
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową ul. Racławickiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Sierpińskiego wraz z rozbudową ul. Harfowej oraz przebudową ul. Grójeckiej i kolidującej infrastruktury technicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Racławickiej.
2019-08-02,
10:00
2019-07-02,
12:20
178
Przetarg nieograniczony
Zarząd Mienia m.st Warszawy - jednostka budżetowa
Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego (w tym w trybie „projektuj - buduj” w zakresie branży elektrycznej) w Warszawie przy ul. Zgody 13/151 - 7/PN/2019
2019-07-23,
10:00
2019-07-02,
14:13
179
Przetarg nieograniczony
Zarząd Mienia m.st Warszawy - jednostka budżetowa
Rozbudowa i zmiana funkcji budynku Szpitala Praskiego w Warszawie - 8/PN/2019
2019-07-23,
11:00
2019-07-02,
13:55
180
Przetarg nieograniczony
Zarząd Mienia Skarbu Państwa
Na wykonanie: Robót remontowych naprawczych pęknięć i rys w ścianach nośnych oraz słupach w budynkach Skarbu Państwa położonych w Warszawie przy: 1) ul. Powsińska 73, 2) ul. Lewicka 13/15 (garaż), 3) ul. Ciupagi 2 blok II,
2019-07-23,
12:00
2019-07-08,
11:47
181
Przetarg nieograniczony
Zarząd Mienia Skarbu Państwa
Remont instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno – kanalizacyjnej, węzła ciepłowniczego dwufunkcyjnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Kozietulskiego 4B w Warszawie Sprawa nr ZM.NZP.221-6/19
2019-08-05,
12:00
2019-07-19,
13:30
182
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Opracowanie koncepcji do wykonania projektów stałych organizacji ruchu dla pętli autobusowych w dwóch lokalizacjach: ul. Łopuszańskiej i ul. Księżycowej w Warszawie (PN 42/2019)
2019-07-22,
11:00
2019-07-12,
15:05
183
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Ochrona fizyczna osób i mienia oraz ochrona przeciwpożarowa na obiektach administrowanych przez ZTM w Warszawie
2019-08-02,
09:00
2019-07-19,
13:01
184
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Dostarczenie i montaż pomostów pływających w Porcie Czerniakowskim realizowanych w ramach projektu Przystań Warszawa
2019-07-22,
11:00
2019-07-09,
14:51
185
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Pielęgnacja zieleni niskiej, utrzymanie czystości oraz konserwacja małej architektury na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy do listopada 2019
2019-07-22,
09:00
2019-07-10,
09:14
186
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Specjalistyczna ocena stanu zachowania drzew problematycznych wraz gospodarką drzewostanem, zabiegami pielęgnacyjnymi i innymi działaniami dla drzew rosnących w pasach drogowych będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy
2019-07-23,
11:30
2019-07-17,
11:26
187
Przetarg nieograniczony
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych Nr 1
Prace remontowe w placówkach opiekuńczo- wychowawczych obsługiwanych przez Zespół Nr 1 z podziałem na zadania
2019-07-22,
10:30
2019-07-08,
15:47
188
Przetarg nieograniczony
Zespół Placówek Europejski Dom Spotkań Młodzieży w Warszawie
Zagospodarowanie terenu zieleni na dziedzińcu Zespołu Placówek Europejski Dom Spotkań Młodzieży mieszczącego się przy ul. Długiej 18/20 w Warszawie
2019-07-30,
09:00
2019-07-15,
11:54
189
Przetarg nieograniczony
Zespół Szkół Nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego
Remont sanitariatów w Zespole Szkół nr 7 w Warszawie
2019-07-26,
11:00
2019-07-11,
13:12
190
Przetarg nieograniczony
Zespół Szkół Specjalnych nr 89
Remont dwóch sal dydaktycznych, pionu czterech łazienek oraz jadalni w budynku Zespołu szkół specjalnych nr 89 mieszczącym się w Warszawie przy ul. Skaryszewskiej 8
2019-08-05,
09:00
2019-07-19,
12:59
191
Przetarg nieograniczony
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części – II procedura
2019-07-23,
09:00
2019-07-12,
09:30
192
Przetarg nieograniczony
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn. "Żłobki na start" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 - III procedura
2019-07-26,
09:00
2019-07-18,
15:06

Ukryj listy wyboru. Ukryj kolumnę: z rodzajem zamówienia, z datą publikacji.
Rodzaj:
Tryb:
Zamawiajacy:

UWAGA:
* Wypełnienie pola w nagłówku kolumny z nazwą zamówienia pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, w których nazwie znajduje się podany łańcuch znaków lub przynajmniej jeden z łańcuchów znaków oddzielonych przecinkiem
** Data składania ofert, wniosków, prac konkursowych lub data aukcji. Wypełnienie pola/pól w nagłówku kolumny z datą składania ofert w formacie RRRRMMDD pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, dla których data składania ofert zawiera się we wskazanym przedziale czasowym

<<powrót

herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  | 

 
Księga Zamówień Publicznych