>Biuro Zamówień Publicznych > Wyszukiwanie ogłoszeń > Wyniki wyszukiwania
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Bieżące ogłoszenia o przetargach
prowadzonych przez Urząd m.st. Warszawy i jego jednostki podległe


Znaleziono 210 ogłoszeń spełniających zaznaczone kryteria.

Ilość ogłoszeń na stronie:
Lp. Tryb
*WSZYSTKIE
>Zamawiający
*WSZYSCY
Nazwa zamówienia*
Składanie ofert**
od
do
Data publikacji
od
do
1
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Dostawa tablic rejestracyjnych dla Urzędu m.st. Warszawy
2019-10-23,
11:50
2019-09-20,
11:49
2
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Dostawa oprogramowania standardowego z licencji wieczystymi oraz subskrypcji usług standardowych, oprogramowania standardowego i standardowych pakietów usług platformowych w ramach umowy Microsoft Enterprise Agreement
2019-10-25,
11:00
2019-09-24,
10:37
3
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zakup i dostawa monochromatycznego przemysłowego wysokonakładowego urządzenia powielająco-drukującego wraz z serwisem w okresie 36 miesięcy.
2019-11-08,
10:30
2019-10-08,
09:57
4
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Dostawa, uruchomienie oraz nadzór nad funkcjonowaniem, obsługa i serwis stacji monitoringu jakości powietrza wraz z oprogramowaniem
2019-11-13,
12:00
2019-10-09,
10:55
5
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Rozbudowa macierzy dyskowych oraz zakup serwerów
2019-11-12,
13:00
2019-10-09,
11:56
6
Licytacja elektroniczna
Biuro Zamówień Publicznych
Dostawa materiałów biurowych dla Urzędu m.st. Warszawy
2019-10-22,
10:00
2019-10-11,
13:11
7
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Usługi sprzątania i odśnieżania terenów zewnętrznych wraz z odśnieżaniem i monitoringiem dachów w okresie zimowym
2019-10-22,
12:00
2019-10-14,
15:24
8
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Analizy urbanistyczne dla obszarów rozwojowych Warszawy
2019-10-25,
11:00
2019-10-16,
14:16
9
Przetarg nieograniczony
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"
Leasing operacyjny z opcją wykupu jednej (1) sztuki fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu Furgon (VAN) dla Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa z siedzibą w Warszawie przy ul. Starej 4
2019-10-24,
12:00
2019-10-15,
13:25
10
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Świadczenie usług zimowego oczyszczania dróg będących w zarządzie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w sezonie 2019/2020
2019-10-28,
10:00
2019-09-27,
09:42
11
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Kompleksowa organizacja imprezy Halloween’owej dla dzieci w dniu 26 października 2019 r.
2019-10-21,
12:00
2019-10-14,
13:51
12
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego toreb papierowych z logo „Zakochaj się w Warszawie na Bemowie”
2019-10-24,
10:00
2019-10-16,
14:54
13
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Zakup i dostawa urządzeń drukujących
2019-11-05,
11:00
2019-09-25,
10:50
14
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Malowanie pomieszczeń biurowych oraz wymiana wykładziny dywanowej w budynku Urzędu Dzielnicy Białołęka przy ul. Modlińskiej 197 w Warszawie.
2019-10-21,
11:00
2019-10-04,
12:22
15
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Sali Toastów USC Urzędu Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy
2019-10-30,
11:00
2019-10-15,
13:56
16
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Część 1 - Pełnienie kompleksowego nadzoru nad wykonywaniem zadaszenia boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 356 przy ul. Głębockiej. Część 2 - Pełnienie kompleksowego nadzoru nad wykonywaniem zadaszenia boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczymia.
2019-10-28,
11:00
2019-10-17,
09:41
17
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
,,XXII Bieg Niepodległości – Białołęka 2019”
2019-10-23,
10:00
2019-10-18,
15:18
18
Licytacja elektroniczna
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Dostawa porcelanowych filiżanek - Numer referencyjny: UD-III-WZP.271.75.2019.MGA
2019-10-25,
10:00
2019-10-16,
09:47
19
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Utrzymanie i konserwacja studni i stacji uzdatniania wody oligoceńskiej, położonych na terenie dzielnicy Bielany - Numer referencyjny: UD-III-WZP.271.70.2019.MGA
2019-10-28,
13:00
2019-10-16,
12:37
20
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Wymiana nawierzchni jezdni i chodników wraz z podbudową na ul. Hajoty w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Numer referencyjny: UD-III-WZP.271.74.2019.MMA
2019-11-04,
13:00
2019-10-17,
15:44
21
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Zagospodarowanie terenu w Szkole Podstawowej nr 70 przy ul. Bruna 11 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów" finansowanego z Programu Budżet Partycypacyjny 2019 realizowanego w ramach projektu "Otwarte podwórko integracyjne”
2019-10-24,
09:30
2019-10-09,
14:39
22
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Remont ogrodzenia w Przedszkolu nr 28 przy ul.Naruszewicza 15 w Warszawie
2019-10-29,
09:30
2019-10-14,
11:05
23
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Remont dróg i przejść w ogrodzie w Przedszkolu nr 139 przy ul.Dąbrowskiego 71A w Warszawie
2019-11-04,
09:00
2019-10-18,
10:48
24
Licytacja elektroniczna
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Nasadzenia krzewów w pasach drogowych ulic gminnych na terenie Dzielnicy Mokotów
2019-10-28,
09:30
2019-10-18,
15:20
25
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie prac w zakresie: bieżącej pielęgnacji zieleni na terenach parków i skwerów w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w okresie od dnia 01.12.2019 r. do dnia 30.11.2022 r. - UD-VI-ZP/80/19
2019-10-21,
10:00
2019-09-18,
11:39
26
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Remont pokrycia dachowego nad budynkiem głównym Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Tarnowieckiej 4 w Warszawie - Numer referencyjny: UD-VI-ZP/101/19
2019-10-22,
10:00
2019-10-07,
13:06
27
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych dla zadania „Wymiana nawierzchni jezdni, ulicy Boremlowskiej od ulicy Wspólna Droga do ulicy Nasielskiej” w Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie.
2019-10-22,
11:00
2019-10-07,
14:45
28
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej pod nazwą „Przebudowa poziomów instalacji wodociągowej wody zimnej z rozdziałem instalacji ppoż. od instalacji w. z. w budynku Zespół Szkół Nr 5 przy ul. Szczawnickiej 1 w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy”
2019-10-25,
10:00
2019-10-09,
11:29
29
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Angielski (dziki) Park przy Wale Gocławskim” w Warszawie realizowany w ramach budżetu partycypacyjnego
2019-10-28,
10:00
2019-10-11,
15:05
30
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie konstrukcji szybu dźwigu towarowego z dostawą i montażem w Przedszkolu nr 180 przy ul. Niekłańskiej 40
2019-10-31,
10:00
2019-10-16,
14:18
31
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Remont schodów wejściowych i remont szklanych zadaszeń nad dwoma bocznymi wejściami Przedszkola nr 171 przy ul. Równej 2 w Warszawie
2019-10-25,
11:00
2019-10-10,
14:24
32
Licytacja elektroniczna
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Dostawa wyposażenia elektronicznego wraz z oprogramowaniem („sprzęt”) przeznaczonego dla nowych pomieszczeń powstałych w wyniku nadbudowy kondygnacji oraz adaptacji pomieszczeń szkoły podstawowej przy ul. Kawęczyńskiej 2 w Warszawie, w ramach inwestycji pn. „Modernizacja budynku szkoły podstawowej nr 30 w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 2”.
2019-10-25,
10:00
2019-10-17,
15:37
33
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – etap II
2019-10-24,
10:30
2019-10-09,
12:52
34
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Wykonanie budynku szkolnego w Zespole Szkół Nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26 (kontenerowy budynek szkoły) na terenie działek nr ew. 54/1, 55/1, 56/1, 42/1, 28/1, 29/1, 30/1, 20/1, 21/1, 57/1, 22/1 z obrębu 3-07-10 wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu
2019-10-29,
10:30
2019-10-14,
14:22
35
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Budowa budynku żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudową fragmentu chodnika przy ul. H. Pobożnego w Warszawie 1 etap – realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego.
2019-10-29,
10:00
2019-10-03,
10:33
36
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
a) Remont chodnika w ul. Wapowskiego odc. ul. Pużaka - ul. Kolorowa; b) Remont chodnika na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. M. Keniga 20; c) Wymiana progów płytowych na progi wysypowe z kostki betonowej w ulicach; Poczty Gdańskiej, Prystora, Skoroszewska, Orląt Lwowskich, Wojciechowskiego. Numer referencyjny: UD-XI-ZZP.271.50.WIR.2019
2019-10-25,
10:00
2019-10-10,
14:22
37
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Wykonanie usługi sprzątania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy zarządzanych przez Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Ursynów.
2019-10-21,
12:30
2019-09-13,
12:53
38
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych dla realizacji projektu z budżetu partycypacyjnego na 2019 r. pn.: „Skatepark i pumptrack pod Kopą Cwila” – część 1. skatepark.
2019-10-23,
10:30
2019-10-08,
13:13
39
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Dostawa, montaż i uruchomienie systemu technologii scenicznej dla potrzeb Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi w Warszawie
2019-11-12,
10:30
2019-10-09,
12:51
40
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Budowę sygnalizacji świetlnej zasilanej panelami solarnymi w ramach realizacji zadania z budżetu partycypacyjnego na 2017 r. pn. „Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy”.
2019-10-25,
09:30
2019-10-10,
15:38
41
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim modernizacji Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1 w Warszawie
2019-10-28,
10:30
2019-10-18,
11:28
42
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Ochrona osób i mienia w obiekcie Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Wawer przy ul. Żegańskiej 1 w Warszawie
2019-10-21,
11:00
2019-10-10,
14:27
43
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Zaprojektowanie i wykonanie robót związanych z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Tynkarskiej, w ramach projektu budżetu partycypacyjnego nr 2252, w Dzielnicy Włochy
2019-10-29,
10:00
2019-10-11,
14:55
44
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Dostarczenie Kupującemu oleju opałowego, do budynku Urzędu Dzielnicy Włochy przy al. Krakowskiej 257 w Warszawie
2019-10-25,
10:00
2019-10-14,
14:21
45
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej, utrzymanie czystości na terenach zieleni położonych wzdłuż ulic gminnych oraz opróżnianie koszy ulicznych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
2019-11-18,
10:00
2019-10-16,
15:59
46
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Budowa zjazdu dla niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych na terenie zieleni przy Stawie Koziorożca
2019-11-04,
10:00
2019-10-18,
13:55
47
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Prowadzenie całorocznego oczyszczania ulic lokalnych, chodników, zatok parkingowych oraz przejść na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, w roku 2020
2019-11-20,
10:00
2019-10-18,
15:52
48
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza” w Warszawie (numer postępowania: 54/ZP/19)
2019-11-04,
12:00
2019-10-02,
15:12
49
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Zakup wraz z sukcesywną dostawą papieru ksero do urządzeń biurowych na potrzeby pracy Urzędu Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, (znak sprawy: 56/ZP/19).
2019-10-22,
09:00
2019-10-14,
14:20
50
Przetarg nieograniczony
Lasy Miejskie-Warszawa
Usługi weterynaryjne na rzecz Lasów Miejskich - Warszawa.
2019-10-23,
09:00
2019-10-15,
13:56
51
Przetarg nieograniczony
Lasy Miejskie-Warszawa
Uprzątanie zwłok zwierząt dziko żyjących.
2019-10-24,
09:00
2019-10-15,
13:56
52
Przetarg nieograniczony
Lasy Miejskie-Warszawa
„Likwidacja dzikich wysypisk, usunięcie pozostałości po altanach ogrodowych oraz ogrodzeniach ogródków i inne prace porządkowe i pielęgnacyjne na terenie będącym własnością Miasta Stołecznego Warszawy - Etap II”
2019-10-28,
09:00
2019-10-18,
14:27
53
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa fabrycznie nowych części (rotacyjnych) oraz urządzeń niezbędnych do wykonania naprawy P 4.3 wózków pojazdów metra INSPIRO w zakresie 6 zadań
2019-10-21,
12:00
2019-08-30,
10:00
54
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie naprawy czwartego poziomu utrzymania P4.3 kompletnych wózków tocznych i napędowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych metra typu INSP 6-66-4-750-CAB-WAW (Inspiro)
2019-10-21,
12:00
2019-08-30,
14:00
55
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie naprawy wraz z modernizacją tokarki podtorowej UGD-150N nr fabryczny 46-003 rok produkcji 1997 znajdującej się na terenie Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Kabaty w Warszawie (tor nr 29).
2019-10-23,
12:00
2019-09-12,
12:28
56
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Przebudowa sal konferencyjnych w ob.3C na STP Kabaty wraz z wykonaniem wielobranżowej dokumentacji projektowej
2019-10-22,
12:00
2019-10-04,
14:34
57
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa fabrycznie nowych sprężyn do wagonów metra serii 81
2019-10-31,
12:00
2019-10-08,
13:06
58
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa fabrycznie nowych elementów połączeń wykorzystywanych w układach elektrycznych i elektronicznych pojazdów Metra Warszawskiego Sp. z o.o.
2019-10-25,
12:00
2019-10-09,
14:39
59
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa przyrządów pomiarowych
2019-10-22,
12:00
2019-10-14,
07:57
60
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Montaż nowych elementów systemu sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach obiektów na STP Kabaty
2019-10-22,
12:00
2019-10-14,
09:01
61
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa i instalacja czterech jednostek klimatyzacyjnych na I Linii M.W
2019-10-30,
12:00
2019-10-15,
08:07
62
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na 3 zadania
2019-11-15,
12:00
2019-10-15,
13:56
63
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Zakup Serwerów oraz Macierzy Dyskowych
2019-11-18,
12:00
2019-10-15,
13:27
64
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Przygotowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej związanej z modernizacją części hali w obiekcie nr.8 na STP Kabaty w Warszawie
2019-10-25,
12:00
2019-10-16,
14:18
65
Przetarg nieograniczony
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Kontrolne badania laboratoryjne materiałów budowlanych przy nadzorowaniu przez Metro Warszawskie Sp. z o.o. prac podczas realizacji II i III etapu rozbudowy II linii metra w Warszawie
2019-11-18,
12:00
2019-10-17,
07:57
66
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie naprawy cylindrów hamulcowych z mechanizmami dźwigniowymi oraz kompletnych modułów sprężarkowych produkcji Knorr-Bremse, zdemontowanych z pojazdów kolejowych metra typu Metropolis 98B w latach 2020–2021
2019-11-19,
12:00
2019-10-17,
07:58
67
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Digitalizacja dokumentacji technicznej Kat. A STP Kabaty
2019-10-29,
12:00
2019-10-18,
09:24
68
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Konserwacja i naprawa systemów sygnalizacji pożaru, stałych urządzeń gaśniczych gazowych i wodnych, bram pożarowych oraz kurtyn dymowych na I i II linii Metra Warszawskiego oraz STP Kabaty w latach 2020-2022
2019-11-20,
12:00
2019-10-18,
10:07
69
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Remont instalacji oświetlenia w Obiekcie nr 1 obejmujący dwa zadania.
2019-11-04,
12:00
2019-10-18,
11:28
70
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Budowa instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach archiwum zakładowego w Obiekcie nr 3 na terenie STP Kabaty.
2019-11-04,
12:00
2019-10-18,
13:34
71
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
,,Dostawa smaru Whitmore EP 1,5 do smarownic przytorowych dla I i II linii Metra’’
2019-10-28,
12:00
2019-10-18,
15:23
72
Przetarg nieograniczony
Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
Dostawa pasz objętościowych i zbóż dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie
2019-10-29,
11:30
2019-10-17,
14:41
73
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Kontrakt 5 - „Zaprojektowanie i rozbudowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) w Warszawie” realizowany w ramach Przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2 w dzielnicy Targówek m. st. w Warszawie”
2019-12-16,
12:00
2019-08-16,
07:56
74
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego i następstw nieszczęśliwych wypadków dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.24.2019.KB
2019-11-05,
10:00
2019-09-18,
15:54
75
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy
2019-10-30,
10:00
2019-10-18,
13:00
76
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa opraw oświetleniowych i części zamiennych do nich.
2019-12-31,
15:00
2016-11-17,
13:08
77
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa osprzętu elektrycznego.
2019-12-31,
15:00
2016-11-22,
10:15
78
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa uszczelnień mechanicznych do pomp i maceratorów produkcji firmy Grundfos, Flygt, KSB.
2019-12-31,
15:00
2016-11-23,
07:12
79
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa modułów, oprogramowań, kart pamięci do urządzeń firmy Schneider Electric.
2019-12-31,
15:00
2016-11-24,
14:22
80
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Inżynier dla Kontraktu pn. Modernizacja Głównych Punktów Zasilania GPZ 1 i GPZ 2 wraz ze stacjami 6/0,4 [kV/kV] oraz wymianą i ułożeniem nowych kabli zasilających w Stacji Uzdatniania Wody Wieliszew
2019-11-29,
10:45
2019-05-15,
10:47
81
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Modernizacja stacji pomp kanałowych „Saska Kępa I” zlokalizowanej przy al. Waszyngtona 3 w Warszawie, na terenie Dzielnicy Praga Południe
2019-10-31,
10:00
2019-08-13,
09:30
82
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wielobranżową modernizację pompowni Koszyki Zachód (TUWX), na terenie Zakładu Centralnego przy ul. Koszykowej 81 w Warszawie, Dzielnica Ochota
2019-11-05,
10:00
2019-09-05,
10:25
83
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czterolistnej Koniczynki, Szafirków, Wilczej Łąki i Kaliny wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości w Warszawie, Dzielnica Białołęka
2019-11-04,
10:45
2019-09-06,
11:18
84
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację trzech generatorów dwutlenku chloru w budynku Chlorowni przy ul. Brukselskiej 21 w Warszawie, na terenie dzielnicy Praga Południe.
2019-10-30,
12:15
2019-09-06,
11:36
85
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
„Zadanie VI.1.16 Inżynier dla zadania III.6 pn. Modernizacja Zakładu Północnego – etap II. Modernizacja instalacji wapna”
2019-11-07,
09:45
2019-09-13,
10:51
86
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przywrócenie właściwego stanu technicznego rurociągów instalacji technologicznych, Zakład Centralny, ul. Koszykowa 81 w Warszawie, dzielnica Ochota.
2019-10-21,
09:45
2019-09-16,
10:24
87
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Modernizacja głównych punktów zasilania GPZ 1 i GPZ 2 oraz stacji 6/0,4 [kV/kV] wraz z wymianą i ułożeniem nowych kabli zasilających w Stacji Uzdatniania Wody Wieliszew.
2019-11-08,
10:45
2019-09-16,
10:24
88
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A
2019-10-23,
09:45
2019-09-19,
10:34
89
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Gospodarowanie odpadami o kodzie 19 01 14 lub 19 03 07 powstającymi w Zakładzie „Czajka”, w ilości maksymalnej 20 000 Mg, z podziałem na 5 zadań.
2019-10-25,
09:45
2019-09-20,
12:11
90
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na renowację metodą bezwykopową magistrali wodociągowej DN1200 w Al. Jerozolimskich, Dzielnica Ochota.
2019-10-29,
10:00
2019-09-25,
09:31
91
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przewodu wodociągowego w ul. Dobrodzieja oraz w drodze dojazdowej do ul. Dobrodzieja w Warszawie dzielnica Wilanów
2019-11-04,
09:45
2019-09-27,
09:45
92
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej w ul. Rosy oraz w drogach dojazdowych do ul. Rosy w dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy
2019-11-04,
09:45
2019-09-27,
09:46
93
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowych obiektów na terenie Zakładu Południe przy ul. Sytej 190/192 w Warszawie, na terenie Dzielnicy Wilanów
2019-11-05,
09:45
2019-10-03,
15:12
94
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację instalacji osadów pokoagulacyjnych na terenie Zakładu Północnego w Wieliszewie, ul. 600-lecia 20
2019-11-07,
09:45
2019-10-07,
10:01
95
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Modernizacja instalacji przeciwpożarowej w wybranych budynkach na terenie Zakładu Centralnego przy ul. Koszykowej 81 w Warszawie, Dzielnica Ochota
2019-11-12,
12:00
2019-10-08,
10:14
96
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przewodu wodociągowego w ul. Lotnika na odcinku od ul. Miedzianogórskiej do ul. Bogumińskiej na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2019-11-20,
12:00
2019-10-11,
13:01
97
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Gospodarowanie odpadami o kodzie 19 08 05 pochodzącymi z Zakładu „Południe” i Zakładu „Dębe” z podziałem na zadania
2019-11-14,
09:45
2019-10-16,
09:47
98
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Jeżynowej, Patriotów, Odeskiej, Łańcuckiej na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
2019-11-20,
10:00
2019-10-17,
10:57
99
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Wykonanie robót remontowo - modernizacyjnych w zakresie remontu łazienek, pomieszczenia biurowego oraz ciągów komunikacyjnych w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – ul. Prawnicza 54, Warszawa
2019-10-24,
08:30
2019-10-10,
14:23
100
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Renowacja podłóg z klepki oraz malowanie ścian i sufitów w siedzibie Dziennego Domu Pobytu Seniora
2019-10-25,
08:30
2019-10-14,
15:51
101
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO DO OBIEKTÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI M.ST. WARSZAWY W DZIELNICY URSUS
2019-10-28,
14:00
2019-10-18,
09:42
102
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
Modernizacja dźwigu osobowego w budynku Przychodni Ciołka 11 w Warszawie w systemie zaprojektuj i wybuduj.
2019-10-25,
09:30
2019-10-10,
14:24
103
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
„Sukcesywne dostawy jednorazowych narzędzi i akcesoriów medycznych, IV”
2019-10-24,
09:30
2019-10-16,
11:26
104
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
Dostawa pantomografu dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście, III
2019-10-28,
09:30
2019-10-18,
13:17
105
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy
Dzierżawa analizatorów wraz z dostawą odczynników
2019-10-28,
09:00
2019-10-18,
10:41
106
Przetarg nieograniczony
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
2019-7 leki 2
2019-10-31,
10:00
2019-10-18,
13:16
107
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Stołeczna Estrada
Ochrona mienia i ochrona imprezy masowej na 35 tys. uczestników ( ze zmienną liczbą uczestników ) „SYLWESTER 2019”, który odbędzie się na Placu Bankowym w Warszawie 31 grudnia 2019 r.
2019-10-28,
10:00
2019-10-14,
12:41
108
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o.
Dostawę produktów leczniczych na potrzeby pacjentów Zakładów Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o.
2019-11-07,
10:00
2019-10-07,
13:06
109
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Zakup wraz z dostawą medali ze stopu ciężkiego, wykonanych wg wzoru Zamawiającego, upamiętniających 100-lecie ustanowienia Godła Państwowego przez Sejm Ustawodawczy (postępowanie nr ZP/PN/D/26/2019)
2019-10-21,
10:00
2019-10-11,
15:56
110
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Wykonanie robót budowlanych Etapu I, polegającego na budowie Skweru Sportów Miejskich w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu-część 2” przy ul. Namysłowskiej 8 w Warszawie (C/OM/VIII/P1/21B)(postępowanie nr ZP/PN/RB/22/2019)
2019-10-31,
09:00
2019-10-16,
12:36
111
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Dokończenie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24” w Warszawie.
2019-10-25,
11:30
2019-09-27,
13:48
112
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Doprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola” w Ośrodku w Stręgielku – część II”
2019-11-05,
11:30
2019-10-18,
12:50
113
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102” w Warszawie
2019-10-29,
11:30
2019-10-18,
13:18
114
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo – leśnej przy ul. Rydzowej – prace przygotowawcze”.
2019-10-29,
11:30
2019-10-18,
14:28
115
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Straży Miejskiej m.st. Warszawy
2019-10-21,
09:00
2019-09-11,
11:06
116
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Obsługa techniczna pojazdów Straży Miejskiej m.st. Warszawy w 2020 roku
2019-11-14,
09:00
2019-10-14,
09:01
117
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Dostawa 7 pojazdów typu furgon.
2019-11-18,
10:00
2019-10-17,
09:11
118
Przetarg nieograniczony
Szkoła Podstawowa nr 298 im. Jana Kasprowicza
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa energii cieplnej dla Szkoły Podstawowej nr 298 im. Jana Kasprowicza, Krakusa 2, 03-390 Warszawa
2019-10-28,
10:00
2019-10-16,
12:37
119
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa energii elektrycznej dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-75/2019)
2019-11-06,
10:00
2019-10-04,
09:43
120
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Przebudowa budynku Zakładu Patomorfologii w Szpitalu Bielańskim w Warszawie ZP-83/2019.
2019-11-05,
10:00
2019-10-18,
15:06
121
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie napawania regeneracyjnego szyn rowkowych w torach szlakowych i w węzłach rozjazdowych oraz krzyżownic w węzłach rozjazdowych
2019-10-21,
10:00
2019-10-11,
10:46
122
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa urządzeń naprężających, sprężynowych do automatycznego naprężania sieci trakcyjnej i uchwytów do tych urządzeń
2019-10-24,
10:00
2019-10-16,
13:07
123
Przetarg nieograniczony
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa wtyków i gniazd hydraulicznych do tramwajów 120Na
2019-10-23,
10:00
2019-10-18,
10:32
124
Przetarg nieograniczony
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Usługi ratownictwa wodnego w 2020r.
2019-11-15,
10:00
2019-10-15,
09:44
125
Przetarg nieograniczony
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Warszawie
2019-10-25,
10:00
2019-10-17,
13:04
126
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Remonty budynków mieszkalnych w Warszawie: Cześć 1: Termorenowacja budynku mieszkalno - usługowego przy ul. S. Przybyszewskiego 28. Część 2: Remont balkonów przy ul. Nocznickiego 13A.
2019-10-29,
10:00
2019-10-14,
13:18
127
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania pomieszczeń biurowych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy położonych w 8 lokalizacjach na terenie Dzielnicy Mokotów
2019-10-25,
10:00
2019-09-17,
10:40
128
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Zakup i dostarczenie 35 sztuk fabrycznie nowych komputerów (stacji roboczych) wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz systemu Operacyjnego Microsoft Windows Serwer 2019 Standard 64bit, 16 Core PL lub równoważnego dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2019-10-21,
10:00
2019-10-10,
09:41
129
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu ławek parkowych z oparciem, koszy na śmieci, stojaków rowerowych pięciostanowiskowych i stolika ogrodowego oraz wykonanie utwardzeń terenu z kostki brukowej pod stojakami rowerowymi pięciostanowiskowymi, na terenach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2019-10-25,
10:00
2019-10-11,
07:56
130
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 212 w budynku przy ul. Blacharskiej 1 w Warszawie w branży ogólnobudowlanej i sanitarnej.
2019-10-28,
10:00
2019-10-11,
13:00
131
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Remont lokalu mieszkalnego - pustostanu na terenie m.st. Warszawy
2019-10-25,
10:30
2019-10-11,
13:02
132
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie m.st. Warszawy część I - 2 lokale o powierzchni 79,00 m2 część II - 1 lokal o powierzchni 41,53 m2
2019-10-29,
10:30
2019-10-15,
15:34
133
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie prac na podstawie dokumentacji projektowej dla zadań pt. „Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne wraz z wymianą kanalizacji podposadzkowej i zagospodarowaniem wód deszczowych z dachu dla budynku przy ul. Rybnej 10 w Warszawie dz. nr ew. 54 z obrębu 3-02-06”. Numer referencyjny: ZP/PN/Rb/88/19.
2019-10-30,
11:00
2019-10-16,
08:10
134
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji budynku przy ul. Serockiej 19 w Warszawie Numer referencyjny: ZP/PN/Rb/92/19
2019-11-06,
10:00
2019-10-17,
13:04
135
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie prac na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pt. „Przyłącze wodociągowego i kanalizacyjne oraz zagospodarowanie wód deszczowych z dachu ETAP I dla budynku przy ul. Rybnej 8 w Warszawie dz. nr ew. 55 z obrębu 3-02-06”. Numer referencyjny: ZP/PN/Rb/89/19
2019-11-06,
11:00
2019-10-17,
14:42
136
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie prac na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pt. „Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne oraz zagospodarowanie wód deszczowych z dachu ETAP I dla budynku przy ul. Rybnej 28 w Warszawie dz. nr ew. 40/1 z obrębu 3-02-06”. Numer referencyjny: ZP/PN/Rb/90/19
2019-11-06,
12:00
2019-10-18,
15:20
137
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont budynku oraz instalacji gazowej na klatce schodowej nr 2 w budynku przy ul. Szwedzkiej 9 w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.91.2019
2019-10-21,
10:00
2019-10-04,
11:01
138
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont budynku mieszkalnego przy ul. Strzeleckiej 38 w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.92.2019
2019-10-21,
10:00
2019-10-04,
11:01
139
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wymiana stropów nad piwnicą, odtworzenie balkonów, pogłębienie piwnic w budynku przy ul. Radzymińskiej 53 w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.93.2019
2019-10-21,
10:00
2019-10-04,
11:08
140
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (10 pustostanów – 10 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.94.2019
2019-10-22,
10:00
2019-10-07,
13:01
141
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (9 pustostanów – 9 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.95.2019
2019-10-24,
10:00
2019-10-09,
10:22
142
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wymiana zużytej technicznie stolarki okiennej na stolarkę z PCV lub drewnianą w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.97.2019
2019-10-28,
10:00
2019-10-11,
10:46
143
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (10 pustostanów – 10 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.104.2019
2019-10-31,
10:00
2019-10-16,
14:17
144
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Dostawa, przesył i dystrybucja energii cieplnej do budynków przy ul. Jagiellońskiej 47 B, C, D i E w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.96.2019
2019-10-29,
11:00
2019-10-16,
14:17
145
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga-Północ oraz części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZGN w sprawności technicznej w zakresie branży ogólnobudowlanej: roboty dekarskie, blacharskie, murarskie, malarskie i drogowe. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.98.2019
2019-11-04,
10:00
2019-10-17,
10:05
146
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga-Północ oraz części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZGN w sprawności technicznej w zakresie branży ogólnobudowlanej: roboty stolarsko-ślusarskie, szklarskie i zduńskie – teren Administracji Obsługi Mieszkańców Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 oraz Wspólnoty mieszkaniowe – Gersona 42 i Witkiewicza 3. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.99.2019
2019-11-04,
10:00
2019-10-17,
10:05
147
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga-Północ oraz części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZGN w sprawności technicznej w zakresie sanitarnej. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.100.2019
2019-11-04,
11:00
2019-10-17,
10:05
148
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga-Północ oraz części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZGN w sprawności technicznej w zakresie elektrycznej. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.101.2019
2019-11-04,
11:00
2019-10-17,
10:06
149
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie remontu dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Małej 7 w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.105.2019
2019-11-05,
10:00
2019-10-17,
10:56
150
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie remontu dachu z więźbą dachową i pokryciem ( oficyna poprzeczna i tylna) w budynku przy ul. Stalowej 50 w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.106.2019
2019-11-05,
10:00
2019-10-17,
10:57
151
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (9 pustostanów – 9 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.108.2019
2019-11-04,
12:00
2019-10-18,
13:00
152
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Dozór i ochrona mienia 5 -ciu budynków administracyjnych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy od dnia 30.11.2019 r. godz.7.30 do dnia 30.11.2020 r. godz. 7.30. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.102.2019
2019-10-30,
10:00
2019-10-18,
13:18
153
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Usługa w zakresie dozoru i ochrony nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 47L w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.103.2019
2019-10-30,
10:00
2019-10-18,
13:56
154
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Usługa w zakresie dozoru i ochrony nieruchomości przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 i Ząbkowskiej 23/25 w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.107.2019
2019-10-30,
10:00
2019-10-18,
14:24
155
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4/0,23kV z elementami infrastruktury oświetlenia w ramach oświetlenia ciągów pieszych, na terenie wewnętrznego podwórka zlokalizowanego przy budynkach pomiędzy ulicami: Świętojerska 12, Ciasna 3A, Ciasna 5 w Warszawie
2019-10-22,
12:00
2019-10-07,
11:17
156
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Wymiana wodomierzy w ramach legalizacji oraz odczyty wodomierzy w okresie sezonowym tzw. okresie zimowym i letnim w zasobach Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy (zamówienie w podziale na dwie części przetargowe)
2019-10-22,
12:00
2019-10-07,
13:00
157
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Wymiana stolarki okiennej na okna drewniane jednoramowe w lokalu użytkowym w oficynie budynku przy ul. Nowy Świat 39 w Warszawie
2019-10-24,
12:00
2019-10-09,
11:28
158
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Konserwacja w branży dekarsko-blacharskiej w budynkach stanowiących 100% własności m.st. Warszawy na terenie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście Administracji Domów Komunalnych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 (w podziale na 3 części przetargowe)
2019-10-25,
12:00
2019-10-10,
09:41
159
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Konserwacja w branży ogólnobudowlanej w budynkach i na terenach należących w 100% do m.st. Warszawy oraz w lokalach stanowiących 100% własności m.st. Warszawy znajdujących się w budynkach wspólnotowych na terenie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście Administracji Domów Komunalnych Nr 2, 3
2019-10-29,
12:00
2019-10-14,
08:06
160
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Wykonanie siłowni plenerowej jako elementu objętego projektem zagospodarowania terenu między budynkami: L. Zamenhofa 10,10a, Nalewki 5 w Warszawie
2019-10-31,
12:00
2019-10-16,
11:26
161
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
świadczenie usług konserwacyjnych w branży kominiarskiej w budynkach należących w 100% do m.st. Warszawy na terenie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście Administracji Domów Komunalnych Nr 1,2,3,4,5,6
2019-10-25,
12:00
2019-10-17,
14:42
162
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont pustostanu w lokalu nr 9 w budynku mieszkalnym przy ul. Mińskiej 24 w Warszawie.
2019-10-21,
10:00
2019-10-04,
14:44
163
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Usuwanie rozlewisk oraz czyszczenie studni chłonnych na terenie Dzielnicy Wawer.
2019-10-21,
10:00
2019-10-11,
07:56
164
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Wymiana kotła stałopalnego na kocioł na paliwo gazowe w lokalu nr 1 w budynku mieszkalnym przy ul. Arniki 11 w Warszawie.
2019-10-28,
10:00
2019-10-14,
13:52
165
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont pustostanu w lokalu nr 11 w budynku mieszkalnym przy ul. Żegańskiej 22C w Warszawie
2019-11-04,
10:00
2019-10-18,
10:48
166
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
usługi sprzątania nieruchomości stanowiących własność 100% m.st. Warszawy, zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, położonych w obrębie Terenowych Zespołów Obsługi Mieszkańców Koło, Młynów, Nowolipki, Ogrodowa w okresie od grudnia 2019 r. do listopada 2020 r.
2019-10-28,
09:00
2019-09-25,
11:35
167
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wymiana stropów nad piwnicami w lokalach nr 1 i 37/38 wraz z ich remontem w budynku mieszkalnym przy ul. Ogrodowej 56 w Warszawie na podstawie projektu budowlanego – etap IV.
2019-10-21,
09:00
2019-10-04,
09:42
168
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st Warszawy na terenie Terenowego Zespołu Obsługi Mieszkańców Nowolipki (10 lokali).
2019-10-22,
09:00
2019-10-04,
11:01
169
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność m. st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy na terenie TZOM Koło w 2019 r. - 10 lokali
2019-10-28,
09:00
2019-10-11,
09:51
170
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
wymianę nawierzchni drogi wewnętrznej oraz chodników przy ul. Płockiej 34 w Warszawie.
2019-10-28,
09:00
2019-10-11,
09:51
171
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st Warszawy - Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Ogrodowa w 2019 r. (4 lokale)
2019-10-28,
09:00
2019-10-11,
09:52
172
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Piaskowej 7.
2019-10-29,
09:00
2019-10-14,
14:50
173
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody w budynku mieszkalnym przy ul. Twardej 64 w Warszawie na podstawie projektu budowlanego
2019-10-30,
09:00
2019-10-15,
15:18
174
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont klatki schodowej z uporządkowaniem przewodów teletechnicznych i remontem instalacji wspólnej domofonu w budynku mieszkalnym przy ul. Żytniej 83 w Warszawie.
2019-11-04,
09:00
2019-10-16,
15:32
175
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont klatki schodowej z uporządkowaniem przewodów teletechnicznych i remontem instalacji wspólnej domofonu w budynku mieszkalnym przy ul. Płockiej 41 w Warszawie.
2019-11-05,
09:00
2019-10-17,
09:42
176
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
naprawy oraz usuwanie awarii wraz z pogotowiem w branżach ogólnobudowlanej, elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w terenach zewnętrznych.
2019-11-04,
09:00
2019-10-18,
09:35
177
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wymiana nawierzchni chodników przy ul. Ogrodowej 39/41 w Warszawie.
2019-11-05,
09:00
2019-10-18,
13:17
178
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Wykonanie przebudowy i adaptacji pomieszczeń gospodarczych na potrzeby biura Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami przy ul. Marii Kazimiery 1 w Warszawie
2019-12-11,
10:00
2019-09-04,
11:55
179
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Remont mieszkalnych lokali komunalnych - pustostanów obejmujący lokale pod niżej wymienionymi adresami: 1. ul. Bieniewicka 2a m 17 2. ul. Bieniewicka 2a m 35/36 3. ul. Dymińska 10 m 69 4. ul. Dymińska 10a m 45 5. ul. Krasińskiego 8 m 71 6. ul. Krasińskiego 29 m 42 7. ul. Ks. J. Popiełuszki 4 m 57 8. al. Wojska Polskiego 58 m 6 9. ul. Powązkowska 70 m 18 10. ul. Śmiała 5/7 m 99 11. ul. Mickiewicza 54 m 4 12. ul. Krajewskiego 2a m 24 w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy”
2019-11-15,
09:00
2019-09-11,
15:53
180
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Ubezpieczenie interesów majątkowych Miasta Stołecznego Warszawy – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg w latach 2020-2021
2019-11-05,
11:00
2019-09-30,
09:57
181
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawa elementów oświetlenia ulicznego do przebudowy oświetlenia przy ul. Juliusza Słowackiego i Placu Kuronia w Warszawie
2019-10-21,
11:00
2019-10-15,
09:43
182
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Leszno – Karolkowa w Warszawie.
2019-10-28,
11:00
2019-10-15,
11:45
183
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
dostawa opon do samochodów ciężarowych, przyczep i naczep użytkowanych w ZRiKD w 2019r.
2019-10-23,
11:00
2019-10-15,
15:19
184
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Najem sprzętu komputerowego oraz świadczenie usług serwisu eksploatacyjno-naprawczego.
2019-10-28,
10:00
2019-09-24,
10:44
185
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Czyszczenie drogowych obiektów inżynierskich i ekranów akustycznych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy
2019-10-29,
10:00
2019-09-24,
11:37
186
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Wykonanie inwestycji z budżetu partycypacyjnego pod nazwą „Bulwar nad Trasą Łazienkowską – chodnik i zieleń”.
2019-10-21,
10:00
2019-10-03,
10:32
187
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Budowa parkingu na terenie położonym przy al. Jerozolimskie, pomiędzy ul. Spiska a pl. Zawiszy
2019-10-23,
10:00
2019-10-07,
11:18
188
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Wykonanie inwestycji z budżetu partycypacyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej i remont chodnika wzdłuż ul. Domaniewskiej” ZDM/UM/DZP/ 92/PN/79/19
2019-10-28,
10:00
2019-10-10,
14:23
189
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
„Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych na ulicy Modlińskiej (w rejonie nr 287, w rejonie ul. Drogowej) – ułożenie kabla koordynacyjnego.
2019-10-28,
10:00
2019-10-11,
12:59
190
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Świadczenie usług w zakresie całodobowej ochrony osób, obiektu i mienia.
2019-10-21,
10:00
2019-10-10,
10:35
191
Przetarg nieograniczony
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Wykonanie remontu elewacji północno – wschodniej (szczytowej), południowo – zachodniej (szczytowej) i południowo – wschodniej (frontowej) wraz z dociepleniem budynku administracyjno biurowego przy ul. Sokratesa 15 w Warszawie.
2019-10-29,
10:00
2019-10-14,
14:21
192
Przetarg nieograniczony
Zarząd Mienia Skarbu Państwa
Usługi naprawcze oraz usuwanie uszkodzeń i awarii w budynkach i nieruchomościach znajdujących się w zasobach Skarbu Państwa, zarządzanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa w Warszawie w zakresie branży ogólnobudowlanej na rok 2019/2020
2019-10-23,
12:00
2019-10-14,
11:05
193
Przetarg nieograniczony
Zarząd Oczyszczania Miasta
Oczyszczanie torowisk tramwajowych w m.st. Warszawie
2019-11-08,
09:00
2019-10-08,
11:40
194
Przetarg nieograniczony
Zarząd Oczyszczania Miasta
Ustawienie i serwis przenośnych kabin sanitarnych na terenie m.st. Warszawy
2019-10-24,
09:00
2019-10-11,
10:46
195
Przetarg nieograniczony
Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Modernizacja Parku Michałowskiego przy ul. Kawęczyńskiej
2019-11-04,
09:00
2019-10-18,
14:23
196
Przetarg nieograniczony
Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Zimowe oczyszczanie ulic i chodników w pasach drogowych ulic gminnych na terenie Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
2019-10-28,
09:00
2019-10-18,
14:37
197
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Izabelin, Raszyn i Kampinos z Warszawą
2019-11-13,
08:00
2019-10-11,
13:00
198
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gmin: Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Marki i Nieporęt z Warszawą
2019-11-13,
08:00
2019-10-11,
13:01
199
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego Gminy Góra Kalwaria oraz Prażmów z Warszawą (PN 65/2019)
2019-11-13,
08:00
2019-10-11,
13:02
200
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Świadczenie usługi przewozu regularnego wyk. w ramach lok. transportu zbiorowego łączącego obszar Gmin Wieliszew, Nieporęt, Jabłonna i Marki z Warszawą
2019-11-13,
08:00
2019-10-11,
13:03
201
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gmin Otwock, Sulejówek, Karczew i Wiązowna z Warszawą
2019-11-13,
08:00
2019-10-11,
15:56
202
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Dostawa elementów infrastruktury informatycznej i sieciowej
2019-10-25,
11:00
2019-10-17,
09:42
203
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicach Mokotów i Wola znak sprawy 123/PN/2019
2019-10-25,
10:00
2019-09-23,
09:19
204
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parku im. Stefana Żeromskiego /4,7 ha/. znak sprawy 125/PN/2019
2019-10-30,
10:00
2019-09-27,
09:45
205
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Utrzymanie wybranych zbiorników wodnych na terenie m.st. Warszawy w ramach jednokrotnej (jesiennej) konserwacji.
2019-10-22,
09:00
2019-10-09,
11:29
206
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie wszelkich robót budowlanych i prac związanych z realizacją dwóch projektów partycypacyjnych nr 2617 pod nazwą „Modernizacja dojścia do promu nad Wisłą” oraz nr 2312 „Rozbudowa dojścia do promu nad Wisłą”.
2019-10-28,
11:30
2019-10-11,
09:14
207
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Posadzenie oraz pielęgnacja krzewów na terenach zarządzanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.
2019-10-21,
09:00
2019-10-11,
13:53
208
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu zieleni będącego częścią Parku Dolina Służewska w ramach inwestycji „Realizacja projektu Zielony Służew nad Dolinką”
2019-11-04,
11:30
2019-10-18,
15:50
209
Przetarg nieograniczony
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych Nr 1
Prace remontowe w placówkach opiekuńczo – wychowawczych obsługiwanych przez Zespół do Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych nr 1 w Warszawie z podziałem na zadania
2019-10-29,
10:30
2019-10-15,
15:34
210
Przetarg nieograniczony
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Kompleksowa sprzedaż i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji / przesyłu energii cieplnej (ciepła) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
2019-10-21,
09:00
2019-09-18,
11:39

Ukryj listy wyboru. Ukryj kolumnę: z rodzajem zamówienia, z datą publikacji.
Rodzaj:
Tryb:
Zamawiajacy:

UWAGA:
* Wypełnienie pola w nagłówku kolumny z nazwą zamówienia pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, w których nazwie znajduje się podany łańcuch znaków lub przynajmniej jeden z łańcuchów znaków oddzielonych przecinkiem
** Data składania ofert, wniosków, prac konkursowych lub data aukcji. Wypełnienie pola/pól w nagłówku kolumny z datą składania ofert w formacie RRRRMMDD pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, dla których data składania ofert zawiera się we wskazanym przedziale czasowym

<<powrót

herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  | 

 
Księga Zamówień Publicznych