>Biuro Zamówień Publicznych > Wyszukiwanie ogłoszeń > Wyniki wyszukiwania
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Bieżące ogłoszenia o przetargach
prowadzonych przez Urząd m.st. Warszawy i jego jednostki podległe


Znaleziono 204 ogłoszenia spełniające zaznaczone kryteria.

Ilość ogłoszeń na stronie:
Lp. Tryb
*WSZYSTKIE
>Zamawiający
*WSZYSCY
Nazwa zamówienia*
Składanie ofert**
od
do
Data publikacji
od
do
1
Przetarg nieograniczony
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zakup sprzętu komputerowego
2018-06-19,
08:30
2018-06-11,
15:15
2
Konkurs
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
Koncepcja pomnika Wojciecha Korfantego
2018-10-12,
16:00
2018-06-04,
17:19
3
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Realizacja badań społecznych dotyczących różnych obszarów funkcjonowania m.st. Warszawy
2018-07-03,
12:30
2018-05-23,
12:16
4
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Modyfikacje i serwis systemu informatycznego Centralnej Bazy Danych Ewidencji Gruntów i Budynków m.st. Warszawy (CB_EGBiL)
2018-07-24,
11:00
2018-06-15,
11:21
5
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Sukcesywne wykonywanie opracowań geodezyjnych.
2018-07-30,
12:00
2018-06-18,
09:05
6
Licytacja elektroniczna
Biuro Zamówień Publicznych
Dostawa materiałów biurowych na potrzeby biur Urzędu m.st. Warszawy
2018-06-21,
10:00
2018-06-13,
15:20
7
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Usługi poligraficzne na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy
2018-07-24,
12:30
2018-06-15,
11:30
8
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Sukcesywne wykonywanie operatów szacunkowych
2018-06-26,
12:00
2018-06-18,
12:21
9
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zakup wysokonakładowego produkcyjnego urządzenia powielająco-drukującego do cyfrowego druku kolorowego wraz z usługą świadczenia serwisu i pomocy technicznej przez okres 48 miesięcy
2018-06-28,
12:00
2018-06-18,
13:59
10
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Konserwacja studni i stacji uzdatniania wody na terenie m.st. Warszawy Dzielnicy Bemowo w latach 2019-2021
2018-06-20,
11:00
2018-06-12,
14:24
11
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Realizacja projektu w ramach budżetu partycypacyjnego 2018 – zakup, montaż wraz z obsługą kaczkomatów.
2018-06-26,
09:30
2018-06-18,
15:33
12
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad budową szkoły podstawowej przy ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego w Warszawie.
2018-06-19,
10:00
2018-04-27,
14:53
13
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Transport i opieka nad 80 dziećmi niepełnosprawnymi zamieszkałymi na terenie Dzielnicy Białołęka w czasie przewozu do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych i placówek oświatowych na trasie dom-szkoła-dom w okresie całego roku szkolnego 2018/2019 tj. od 01.09.2018 do 31.08.2019 r.
2018-06-22,
10:00
2018-05-14,
14:50
14
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej”
2018-07-05,
10:00
2018-05-30,
12:11
15
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Przebudowa budynku nauczania początkowego Szkoły Podstawowej nr 314 przy ul. Porajów 3 w Warszawie.
2018-06-20,
10:00
2018-06-05,
12:28
16
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Budowa placu zabaw ze strefą sportową w Szkole Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41
2018-06-22,
10:00
2018-06-07,
14:18
17
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Wykonanie robót drogowych w pasie ul. Myśliborskiej w ramach inwestycji Zamawiającego pn. „Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej” w Warszawie.
2018-06-22,
10:00
2018-06-08,
14:25
18
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Kompleksowy nadzór inwestorski przebudowy budynku nauczania początkowego Szkoły Podstawowej nr 314 przy ul. Porajów 3 w Warszawie
2018-06-21,
10:00
2018-06-12,
15:41
19
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Budowa zestawu zabawowego dla dzieci wraz z nawierzchnią bezpieczną, na części działki ewidencyjnej nr 4 z obrębu 4-04-05 w Parku Henrykowskim, przy ul. Dziatwy w Warszawie
2018-06-29,
10:00
2018-06-14,
11:04
20
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Wymiana instalacji elektrycznej oraz instalacji teletechnicznych w internacie LIX Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego przy ul. Lindego 20 w Warszawie
2018-06-28,
13:00
2018-05-21,
14:36
21
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy Bielany Numer referencyjny: UD-III-WZP.271.29.2018.MGA
2018-06-22,
13:00
2018-06-05,
14:25
22
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Wymiana nawierzchni dróg i przejść na terenie przedszkola nr 306 przy ul. Szegedyńskiej 13 z wymianą zestawów urządzeń zabawowych oraz wykonaniem nawierzchni bezpiecznej.
2018-06-25,
13:00
2018-06-08,
10:13
23
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Termomodernizacja wraz z modernizacją pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej nr 209 przy ul. Reymonta 25
2018-07-02,
13:30
2018-06-15,
14:39
24
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualne zwroty, opłaconych z dołu.
2018-07-02,
09:30
2018-05-23,
09:27
25
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Zapewnienie ochrony osób i mienia w obiektach Urzędu m. st. Warszawy Dzielnica Mokotów
2018-06-25,
09:30
2018-05-30,
13:09
26
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Roboty budowlane polegające na remoncie drogi wewnętrznej ul. Nałęczowskiej pomiędzy ul. Buską i ul. Żegiestowską w Warszawie w ramach zadania remontowego pod nazwą „Remont ul. Nałęczowskiej pomiędzy ul. Buską i ul. Żegiestowską”
2018-06-20,
09:30
2018-06-05,
15:16
27
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 – II etap robót w zakresie zachodniej części budynku szkoły w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu”
2018-06-22,
09:30
2018-06-07,
13:28
28
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6 w Warszawie - I etap w zakresie dachu wszystkich budynków oraz w zakresie elewacji i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku głównym w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: "Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6"
2018-06-25,
10:30
2018-06-08,
16:00
29
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Przebudowa placu zabaw Przedszkola nr 300 w zakresie wymiany nawierzchni oraz urządzeń zabawowych - I etap w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 300 przy ul. Portofino 4" w Warszawie.
2018-06-28,
10:00
2018-06-13,
10:55
30
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Budowa boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10 w Warszawie – I etap w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10”
2018-06-28,
09:30
2018-06-13,
13:14
31
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul Żwirki i Wigury w Warszawie
2018-07-12,
09:30
2018-06-13,
15:41
32
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Budowa boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego na terenie XXVIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Wiktorskiej 99 w Warszawie - I etap w ramach zadania inwestycyjnego pn."Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99"
2018-07-02,
10:30
2018-06-15,
11:33
33
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Przebudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 193 przy ul. Odyńca 61 w Warszawie
2018-07-02,
09:00
2018-06-15,
14:39
34
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Wymiana opraw oświetleniowych na ulicach: Gorlickiej, Grzeszczyka, Jankowskiej, Baleya, Mołdawskiej, Skorochód-Majewskiego, Siemińskiego, Skarżyńskiego, Bobrowskiego, Dunajeckiej, Dobosza, Piotrkowskiej
2018-06-25,
11:00
2018-06-08,
14:07
35
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Remonty w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Ochota w Warszawie: zadanie I: remont dachu w Przedszkolu nr 111 przy ul. Ładysława 9/11, zadanie II: remont posadzek na korytarzach Zespołu Szkół nr 26 (G16) przy ul. Skarżyńskiego 8
2018-06-29,
11:00
2018-06-15,
09:11
36
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie usługi polegającej na świadczeniu profesjonalnego doradztwa w zakresie urbanistyki i architektury w procesie przygotowania, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie wielobranżowej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Centrum Lokalnego „dawny bazar Rogatka” na terenie Dzielnicy Praga-Południe
2018-07-05,
10:00
2018-04-27,
09:42
37
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Dowóz niepełnosprawnych uczniów (dzieci) do szkół od 3.9.2018 r. do 31.8.2019 r.
2018-06-19,
10:00
2018-05-16,
11:28
38
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie
2018-07-04,
10:00
2018-05-18,
13:17
39
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Realizacja projektu „Wymiana nawierzchni na placu zabaw w parku nad Balatonem”-nr postępowania UD-VI-ZP/46/18
2018-06-26,
10:00
2018-06-08,
13:21
40
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Remont sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej nr 246 przy ul. Białowieskiej 22 w Warszawie
2018-06-27,
10:00
2018-06-11,
11:39
41
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Remont sanitariatów w LXXII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Grochowskiej 346/348 w Warszawie.
2018-06-25,
10:00
2018-06-11,
12:50
42
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania „Połączenie dróg rowerowych przy ul. Poligonowej i Nowaka-Jeziorańskiego”
2018-06-19,
11:00
2018-06-11,
13:54
43
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Remont odcinków poziomych przewodów rozprowadzających instalacji wodociągowej w. z., c. w. u. w budynku Szkoły Podstawowej Nr 312 przy ul. Umińskiego 11 – część 1 Remont poziomych przewodów rozprowadzających instalacji wodociągowej w. z., c. w. u. oraz p.poż. w budynku Szkoły Podstawowej Nr 312 przy ul. Umińskiego 12 – część 2
2018-06-27,
10:00
2018-06-12,
09:29
44
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. „Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” przy al. Stanów Zjednoczonych w Warszawie-UD-VI-ZP/53/18
2018-06-29,
10:00
2018-06-14,
11:47
45
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wymiana opraw oświetleniowych w Szkole Podstawowej nr 373 przy ul. Angorskiej 2, Przedszkolu nr 227 przy ul. Świętosławskiej 3 i Przedszkolu nr 370 przy ul. Umińskiego 11
2018-07-02,
11:00
2018-06-15,
15:13
46
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie: „Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 168 im. Wiktora Gomulickiego przy ul. Zwycięzców 44”
2018-07-04,
10:00
2018-06-18,
11:11
47
Konkurs
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Opracowanie koncepcji architektonicznej budowy wielofunkcyjnej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w nawiązaniu i w połączeniu z istniejącym budynkiem Szkoły Podstawowej nr 73 przy ul. Białostockiej 10/18 w Dzielnicy Praga-Północ w Warszawie, w ramach zadania pn. „ Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18 w Warszawie”.
2018-08-17,
15:00
2018-06-18,
12:08
48
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Frontowej/Topograficznej oraz przy ul. Admiralskiej na dz. Nr ew. 240, 503
2018-06-19,
10:30
2018-06-01,
15:20
49
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Prace remontowe w budynku Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26 w Warszawie
2018-06-21,
10:30
2018-06-06,
13:50
50
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Budowa oświetlenia boiska szkolnego przy LO nr LI przy ul. Kadrowej 5/15 w Warszawie Dzielnica Rembertów
2018-06-27,
10:30
2018-06-12,
13:33
51
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Wymiana instalacji elektrycznych i teletechnicznych, wykonanie instalacji systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru ssp (znak sprawy ZP-18/18)
2018-06-21,
10:00
2018-06-05,
12:27
52
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
„a) Remont ulicy Kościeliskiej na odcinku od ul. Radzymińskiej do ul. Krośniewickiej - wykonanie nakładki asfaltowej b) Remont ulicy Krośniewickiej na odcinku od ul. Nad Strugą do ul. Gdyńskiej - wykonanie nakładki asfaltowej na terenie Dzielnicy Targówek w Warszawie”
2018-06-19,
09:30
2018-06-04,
15:29
53
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Remont boisk ORLIK na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 114 przy ul. Remiszewskiej 40 w Warszawie
2018-06-25,
09:30
2018-06-08,
15:02
54
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
"Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej nr 58 im. Tadeusza Gajcego przy ul. Mieszka I nr 7 w Warszawie – etap I”.
2018-06-29,
09:30
2018-06-14,
11:46
55
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku dróg zarządzanych przez Dzielnicę Ursus m.st. Warszawy – Zadanie Nr 3 „Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku na terenach utwardzonych, klatkach schodowych, podwórkach, wokół altan śmietnikowych, pozostających w zarządzie m.st. Warszawy Dzielnica Ursus w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Numer referencyjny: UD-XI-ZZP.271.18.WOŚ.2018
2018-06-20,
10:00
2018-06-11,
11:38
56
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Remont pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami, rurami spustowymi, remontem kominów ponad dachem oraz miejscową naprawą więźby dachowej w budynku mieszkalnym przy ul. Zielonogórskiej 17 administrowanym przez Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Numer referencyjny: UD-XI-ZZP.271.20.WGN.2018
2018-06-29,
10:00
2018-06-13,
12:38
57
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Remont pokrycia dachu, kominów oraz elewacji wraz z obróbkami blacharskimi budynku mieszkalnego przy ul. Wojciechowskiego 15 administrowanego przez Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Numer referencyjny: UD-XI-ZZP.271.21.WGN.2018
2018-07-02,
10:00
2018-06-14,
12:47
58
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Budowa miejskiego placu zabaw przy ul. Zaczarowanej Dorożki w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – Etap I. Numer referencyjny: UD-XI-ZZP.271.22.WOŚ.2018
2018-07-04,
10:00
2018-06-18,
15:35
59
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej remontu wejść, podestów, podjazdów dla osób niepełnosprawnych i tarasów podziemnych hal garażowych poza obrysem budynku w budynkach mieszkalnych przy ul. Kłobuckiej 16-18, ul. Kłobuckiej 16B-18D i ul. Kłobuckiej 18A w Warszawie ze świadczeniem usługi nadzoru autorskiego.
2018-06-20,
10:30
2018-06-12,
08:44
60
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Budowa integracyjnego żłobka wraz z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Kazury w Warszawie
2018-06-28,
11:30
2018-06-13,
10:02
61
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Wykonanie trzech wielkoformatowych grafik pn. Ursynowskie Murale na podstawie projektu wyłonionego w konkursie projektów zgłoszonych do Budżetu Partycypacyjnego na rok 2018. Grafiki należy wykonać na pustych ścianach budynków mieszkalnych ul. Magellana 2, ul. Polinezyjska 6, ul. Teligi 2 (w obrębie Spółdzielni Mieszkaniowej Na Skraju) zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2018-06-22,
10:30
2018-06-15,
09:24
62
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Wykonanie trzech wielkoformatowych grafik pn. Ursynowskie Murale na podstawie projektu wyłonionego w konkursie projektów zgłoszonych do Budżetu Partycypacyjnego na rok 2018, na ścianach budynków mieszkalnych, znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Wyżyny: pt. Styjeńska – ul. Kazury 8, pt. Łąka – ul. Małej Łąki 7, pt. Pocztówka z Ursynowa – ul. Małej Łąki 21
2018-06-21,
09:30
2018-06-15,
09:24
63
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Budowa odwodnienia ul. Farbiarskiej na odcinku od studni rewizyjnej SR-31 do studni rewizyjnej SR-34 w Warszawie – etap I (odcinek od studni rewizyjnej SR-31 do studni rewizyjnej SR-33).
2018-07-03,
10:30
2018-06-18,
09:29
64
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1481 z późn. zm.) oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego”
2018-06-22,
10:30
2018-06-18,
12:38
65
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Przykrycie siedmiu boisk sportowych pneumatycznymi halami ciśnieniowymi na terenie Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
2018-06-26,
12:00
2018-06-11,
11:38
66
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Budowa ulicy Nizinnej na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2018-06-29,
10:00
2018-06-13,
15:08
67
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pn. Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Latoszki
2018-06-19,
12:00
2018-06-11,
15:44
68
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Remont ogrodzenia oraz rampy przy Przedszkolu nr 416 w Warszawie
2018-06-29,
10:00
2018-06-14,
14:56
69
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Budowa ul. 37 KUD - etap I w Dzielnicy Wilanów wraz z budową sieci kanalizacyjnej
2018-07-02,
12:00
2018-06-15,
15:51
70
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Remont pomieszczeń sanitarnych wraz z wymianą instalacji wody zimnej, kanalizacji oraz instalacji przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej nr 300 przy ul. Gubinowskiej 28/30 w Warszawie.
2018-07-03,
12:00
2018-06-18,
13:42
71
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zagospodarowania terenu przed wejściem głównym do budynku przy ulicy Radosnej 11 w Warszawie
2018-07-03,
12:00
2018-06-18,
15:54
72
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Wykonanie prac polegających na urządzeniu skweru miejskiego u zbiegu ulic Chrościckiego i Rybnickiej
2018-07-03,
10:00
2018-06-18,
15:45
73
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71 w Warszawie (znak sprawy: 35/ZP/18).
2018-06-20,
09:00
2018-06-05,
12:27
74
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach administracyjnych Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Wola (znak sprawy: 37/ZP/18).
2018-06-20,
09:00
2018-06-13,
10:58
75
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Wykonanie prac obejmujących bieżące utrzymanie zbiorników wodnych administrowanych przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy od dnia 01.01.2019 r. do dnia 21.12.2021 r.
2018-06-25,
08:45
2018-06-14,
11:49
76
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Utrzymanie miejsc pamięci narodowej, administrowanych przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy od dnia 01.01.2019 r. do dnia 21.12.2021 r.
2018-06-26,
08:45
2018-06-15,
11:09
77
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Żoliborz z domu do szkoły i z powrotem w roku szkolnym 2018/2019
2018-06-26,
09:45
2018-06-18,
10:53
78
Przetarg nieograniczony
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Projekt i budowa II Linii Metra w Warszawie - II Etap Realizacji Odcinka zachodniego,od szlaku za stacją C6 „Księcia Janusza” do torów odstawczych za stacją C4
2018-06-29,
12:00
2018-03-28,
08:05
79
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Serwis komputerowych urządzeń systemów sterowania ruchem pociągów w Metrze Warszawskim
2018-07-31,
12:00
2018-04-19,
14:39
80
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części zamiennych do wagonów metra serii 81 z zakresu części mechanicznych, pneumatycznych, elektrycznych i elektronicznych
2018-07-03,
12:00
2018-04-19,
15:23
81
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części zamiennych do układu elektrycznego i elektronicznego pojazdów metra typu Inspiro w latach 2018-2019
2018-07-05,
12:00
2018-04-20,
12:40
82
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa zacisków hamulcowych do pojazdów metra typu Inspiro
2018-06-29,
12:00
2018-04-20,
13:49
83
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Zakup energii elektrycznej dla Metra Warszawskiego Sp. z o.o. w 2019 r.
2018-06-28,
12:00
2018-04-24,
12:10
84
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części zamiennych do układu hamulcowego pociągów Metropolis 98B.
2018-06-22,
12:00
2018-05-28,
12:52
85
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa przyrządów do pomiaru luzu zamka sprzęgów Scharfenberg typu 25 oraz 35 dla pojazdów metra typu Inspiro
2018-06-20,
12:00
2018-06-05,
12:28
86
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych
2018-06-20,
12:00
2018-06-08,
14:50
87
Przetarg nieograniczony
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych
2018-06-20,
12:00
2018-06-08,
15:12
88
Przetarg nieograniczony
Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
Remonty na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, CZĘŚĆ II - Remont dróg skweru RÓŻANKA.
2018-07-03,
11:30
2018-06-15,
11:33
89
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Odbiór, w tym transport i zagospodarowanie odpadów frakcji nadsitowej powyżej 80 mm, powstałych w wyniku mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.
2018-06-26,
10:00
2018-05-17,
12:17
90
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę smarów i środków smarujących
2018-06-30,
15:00
2015-05-14,
16:38
91
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę fabrycznie nowych opon, dętek, felg oraz akcesoriów wulkanizacyjnych do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2015-09-17,
11:56
92
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa olejów i płynów eksploatacyjnych do pojazdów i maszyn eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2018-06-30,
15:00
2015-10-05,
15:46
93
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do maszyn drogowo-budowlanych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2015-10-08,
07:06
94
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa artykułów oświetleniowych – żarówek, żarników halogenowych, modułów świetlnych, świetlówek, żarówek sygnalizacyjnych, lamp halogenowych, rtęciowych, sodowych
2018-12-31,
15:00
2015-10-20,
14:22
95
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przetarg nieograniczony na ustanowienie dynamicznego systemu zakupów na Dostawę części zamiennych do instalacji chlorowych oraz do instalacji wytwarzania, magazynowania i dozowania dwutlenku chloru, przyrządów pomiarowych, roztworów produkcji firmy Wallace & Tiernan. Numer postępowania: 02123/WS/PW/PZL-DZA-WRS/D/2015
2018-12-31,
15:00
2015-10-21,
15:59
96
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przetarg nieograniczony na ustanowienie dynamicznego systemu zakupów na Dostawę farb, lakierów, rozpuszczalników, rozcieńczalników
2018-12-31,
15:00
2015-11-09,
09:04
97
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przetarg nieograniczony na ustanowienie dynamicznego systemu zakupów na dostawę wyrobów złącznych i śrubowych ( śruby, nakrętki, podkładki, wkręty, nity, kołki, pręty, smarowniczki, blachowkręty itp.)
2018-12-31,
15:00
2015-11-23,
16:00
98
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa baterii i akumulatorów - akumulatory NiCd, NiMH, baterie NiCd, NiMH, akumulatory żelowo – ołowiowe, baterie do sterowników, baterie do mierników, baterie tradycyjne, baterie alkaliczne i litowe.
2018-12-31,
15:00
2015-11-25,
15:56
99
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę części zamiennych do kosiarek, kosiarek samojezdnych, dmuchaw, pilarek do drewna oraz kos spalinowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2015-11-27,
14:40
100
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa przewodów elektrycznych, przedłużaczy, listew przeciwzakłóceniowych
2018-12-31,
15:00
2015-12-28,
15:51
101
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa opraw oświetleniowych i części zamiennych do nich.
2019-12-31,
15:00
2016-11-17,
13:08
102
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa osprzętu elektrycznego.
2019-12-31,
15:00
2016-11-22,
10:15
103
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa uszczelnień mechanicznych do pomp i maceratorów produkcji firmy Grundfos, Flygt, KSB.
2019-12-31,
15:00
2016-11-23,
07:12
104
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa podstawowego sprzętu laboratoryjnego.
2018-12-31,
15:00
2016-11-24,
06:46
105
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa modułów, oprogramowań, kart pamięci do urządzeń firmy Schneider Electric.
2019-12-31,
15:00
2016-11-24,
14:22
106
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Usługi projektowe branży energetycznej, drogowej, organizacji ruchu dla zadań prowadzonych przez DPR. Zadanie 1:Usługi wykonania projektu branży energetycznej do zadań prowadzonych przez Dział Projektowania. Zadanie 2:Usługi wykonania projektu drogowego do zadań prowadzonych przez Dział Projektowania. Zadanie 3: Usługi wykonania organizacji ruchu na czas budowy dla zadań prowadzonych przez Dział Projektowania.
2018-12-19,
15:00
2016-12-19,
12:30
107
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowego osprzętu (dysze, protezy banany, wkładki ceramiczne do dysz, przewody ciśnieniowe, itp.) do pojazdów ciśnieniowych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2016-12-30,
14:27
108
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji przepompowni ścieków ogólnospławnych „Ochota" w Warszawie przy ul. Grójeckiej 125, Dzielnica Ochota.
2018-06-22,
09:45
2018-05-14,
08:02
109
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Wykonanie przepompowni ścieków z kanałami tłocznymi i kanalizacji ściekowej wraz z odcinkami w ul. Chlubnej, Skierdowskiej i drogach dojazdowych w Warszawie Dzielnica Białołęka z podziałem na etapy.
2018-06-27,
10:45
2018-05-21,
09:22
110
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji instalacji elektrycznej oraz centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Brukselskiej 21, dzielnica Praga – Południe.
2018-07-02,
09:45
2018-05-24,
09:48
111
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacyjnej na osiedlu Placówka w Warszawie na terenie Dzielnicy Bielany, z podziałem na zadania.
2018-07-03,
09:45
2018-05-28,
09:55
112
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Koncepcja programowa zbiorowego odprowadzania ścieków sanitarnych dla obszaru Dzielnicy Wawer położonego na osiedlu Aleksandrów w Warszawie.
2018-07-09,
10:30
2018-05-30,
10:45
113
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w okolicach ul. Przykoszarowej i Szlacheckiej, Warszawa, Dzielnica Białołęka, z podziałem na Zadania.
2018-07-16,
08:45
2018-06-01,
09:35
114
Przetarg ograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Całodobowa ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2018-06-19,
12:00
2018-06-01,
09:35
115
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji na budowę przewodu wodociągowego Dn 150 Lca 1300m w ul. Na Skraju, ul. Kinetycznej, drodze dojazdowej do ul. Kinetycznej w dzielnicy Włochy w Warszawie
2018-07-12,
10:45
2018-06-04,
08:17
116
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy/budowy przewodów wodociągowych DN 80 mm na DN 100 mm Lca 205 m w ul. Anilinowej w Warszawie na terenie Dzielnicy Białołęka.
2018-07-10,
09:45
2018-06-04,
08:17
117
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
Dostawa spodni letnich dla kierowców
2018-07-19,
09:30
2018-06-04,
10:14
118
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do budynku przy ul. Blokowej 3
2018-06-27,
11:30
2018-06-12,
14:40
119
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego
Prace remontowe w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego mieszczącym się w Warszawie przy ul. Łuckiej 17/23
2018-07-02,
09:00
2018-06-15,
14:39
120
Przetarg nieograniczony
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 "Bajkowy Świat"
Termomodernizacja Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 „Bajkowy Świat” przy ul. Szlenkierów 8 w Warszawie – ETAP 1 - elewacja zewnętrzna
2018-06-29,
08:15
2018-06-15,
08:02
121
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów
Kompleksowe ubezpieczenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów
2018-06-25,
11:00
2018-06-12,
14:01
122
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota
„Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa-Ochota przy ul. Skarżyńskiego 1 z przeznaczeniem na dostosowanie do przepisów p.poż. oraz adaptację pomieszczeń dla potrzeb nowej Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia oraz Wczesnej Diagnostyki i Terapii z Zakresu Zaburzeń FASD”.
2018-07-04,
10:00
2018-06-18,
09:56
123
Przetarg nieograniczony
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 177
Remont sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 177 mieszczącym się w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej 45/47
2018-06-26,
09:00
2018-06-13,
14:03
124
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa wyrobów medycznych do zabiegów naczyniowych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-48/2018)
2018-07-17,
10:00
2018-06-08,
09:44
125
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa produktów leczniczych dla Szpitala Bielańskiego (ZP-52/2018)
2018-06-22,
11:00
2018-06-14,
16:00
126
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Budowa apteki kontenerowej szpitalnej przed wejściem do Przychodni Przyszpitalnej, przy paw. H Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-35/2018)
2018-07-02,
10:00
2018-06-15,
13:37
127
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kompleksowa obsługa techniczna i eksploatacyjna Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-49/2018)
2018-07-04,
10:00
2018-06-18,
08:21
128
Przetarg nieograniczony
XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza
Remont elewacji budynku XII Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie przy ul. Siennej 53
2018-06-22,
08:15
2018-06-13,
08:05
129
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie remontu lokali mieszkalnych nr 15 i 39 w budynku przy ul. Puławskiej 4/6/8 w Warszawie w branży ogólnobudowlanej i sanitarnej.
2018-06-22,
10:00
2018-06-06,
11:41
130
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wymiany lokalowej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym nr 71 w budynku przy ul. Puławskiej 52 w Warszawie
2018-06-22,
10:00
2018-06-13,
08:27
131
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Wymiana istniejących utwardzeń terenu oraz wykonanie nowych z uwzględnieniem roślinności przy Al. Jerozolimskich 147 na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
2018-06-20,
10:30
2018-06-06,
11:41
132
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Wykonanie zadania inwestycyjnego w systemie zaprojektuj i wybuduj pn. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy wieży kalistenicznej z ławeczką i drążkami
2018-06-20,
10:00
2018-06-06,
15:10
133
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie m.st. Warszawy część I - 2 lokale o powierzchni 136,97 m2 część II - 2 lokale o powierzchni 57,36 m2 część III - 2 lokale o powierzchni 77,64 m2 część IV - 2 lokal o powierzchni 50,15 m2
2018-06-21,
10:30
2018-06-07,
14:57
134
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Przebudowa i remont wydzielonej części budynku przy ul. Przemyskiej 18 w Warszawie ze zmianą sposobu użytkowania
2018-06-29,
10:00
2018-06-14,
12:19
135
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Wymiana istniejących utwardzeń terenu oraz wykonanie placu zabaw na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
2018-07-02,
10:00
2018-06-15,
13:37
136
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: Przebudowa i remont ze zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnych na użytkowe w budynku przy ul. Lubelskiej 30/32 w Warszawie Numer referencyjny: ZP/PN/U/39/18
2018-07-02,
10:00
2018-05-30,
12:09
137
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z usługami serwisu.
2018-06-20,
11:00
2018-06-08,
13:22
138
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy (adaptacji) budynku przy ul. Grochowskiej 111/113 w Warszawie na potrzeby placówki pomocy i wsparcia, wraz z wewnętrzną instalacją gazu i budową pawilonu ogrzewalni. Numer referencyjny: ZP/PN/Rb/50/18.
2018-06-27,
10:00
2018-06-12,
11:27
139
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa i remont budynku przy ul. Lubelskiej 30/32 w Warszawie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnych na usługowe”. Numer referencyjny: ZP/PN/Rb/49/18.
2018-07-24,
10:00
2018-06-14,
11:48
140
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łochowskiej 40 w Warszawie, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru Szmulowizna – kwartał Łomżyńska – ul. Łochowska 4, w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.14.2018
2018-07-02,
10:00
2018-01-31,
10:59
141
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łochowskiej 37 w Warszawie, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru Szmulowizna – kwartał Łomżyńska – ul. Łochowska, w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.29.2018
2018-07-03,
10:00
2018-03-02,
10:26
142
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Prace budowlane polegające na remoncie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łomżyńskiej 29 w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.56.2018
2018-06-20,
10:00
2018-06-05,
12:27
143
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku oficyny prawej przy ul. Kłopotowskiego 30 w Warszawie realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.58.2018
2018-06-21,
10:00
2018-06-05,
12:27
144
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie prac budowlanych polegających na modernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego oficynowego przy ul. Siedleckiej 25 w Warszawie- ETAP II, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru Szmulowizna – kwartał Łomżyńska – ul. Siedlecka 25 i 29. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.59.2018
2018-06-22,
10:00
2018-06-05,
12:28
145
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (10 pustostanów – 10 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.61.2018
2018-06-26,
11:00
2018-06-11,
13:32
146
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont w zakresie zabezpieczenia przed dalszą degradacją budynku przy ul. Małej 13A w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.60.2018
2018-06-26,
10:00
2018-06-11,
13:33
147
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (7 pustostanów – 7 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.62.2018
2018-06-28,
10:00
2018-06-13,
14:05
148
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Naprawa nadproży w budynku przy ul. Czynszowej 4 w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP.260.30.2018
2018-06-29,
10:00
2018-06-14,
11:47
149
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (10 pustostanów – 10 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.63.2018
2018-07-02,
11:00
2018-06-15,
12:13
150
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Doposażenie oficyny budynku przy ul. Nowy Świat 39 w windę dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnymi zmianami w konstrukcji budynku, zejście do piwnicy oraz ewentualne zmiany przebiegu instalacji pod przyszłym szybem windowym, dostosowanie toalety dla osób z niepełnosprawnością , wymiana drzwi zewnętrznych na otwierane automatycznie, remont schodów zewnętrznych, montaż zadaszonej platformy dla osób z niepełnosprawnością - poprzedzone opracowaniem dokumentacji projektowej uwzględniającej zalecenia konserwatorskie
2018-06-19,
14:00
2018-06-04,
14:15
151
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Remont dachu, elewacji, ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu budynku przy ulicy Górnośląskiej 39 w Warszawie.
2018-06-19,
14:00
2018-06-04,
14:55
152
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Remont bram i ogrodzenia pomiędzy budynkami przy ul. Świętokrzyskiej 11/21 i Wareckiej 8 w Warszawie
2018-06-19,
14:00
2018-06-04,
14:56
153
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Budowa placu zabaw i siłowni między budynkami przy ulicy L. Zamenhofa 10,10a, Nalewki 5 w Warszawie
2018-06-21,
13:00
2018-06-05,
08:45
154
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Wymiana okien skrzynkowych na PCV oraz witryny stalowej na aluminiową w lokalu użytkowym w budynku przy ul. Marszałkowskiej 66 w Warszawie
2018-06-21,
13:00
2018-06-05,
09:31
155
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
wykonanie oświetlenia terenu przy budynkach pomiędzy ulicami: Piwną, Piekarską, Rycerską, Wąski Dunaj w Warszawie poprzez postawienie latarni oświetleniowych przy chodniku dla pieszych, poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej uwzględniającej zalecenia Konserwatora Zabytków oraz warunki przyłączenia Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Zadanie w formule ”zaprojektuj i wybuduj” w ramach budżetu partycypacyjnego pod nazwą ”widne podwórko”
2018-06-21,
13:00
2018-06-06,
09:39
156
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Budowa placu zabaw między budynkami przy ulicy M. Anielewicza 15, 17, Karmelicką 15 w Warszawie
2018-06-22,
12:00
2018-06-06,
14:19
157
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Remont 5 szt. pustostanów lokali mieszkalnych będących własnością m.st. Warszawy administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ADK-4
2018-06-26,
13:00
2018-06-11,
14:58
158
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowych oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na zagospodarowanie terenu między budynkami Bonifraterska 13, 15 i gen. W. Andersa 26 w Warszawie
2018-06-21,
13:00
2018-06-11,
15:33
159
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Remonty 7 szt. pustostanów lokali mieszkalnych będących własnością m.st. Warszawy administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ADK-6
2018-06-29,
14:00
2018-06-14,
14:08
160
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Wymianę stolarki okiennej skrzynkowej w lokalu mieszkalnym nr 72 w budynku przy ul. Bagatela 15 w Warszawie
2018-07-02,
12:00
2018-06-15,
10:39
161
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazyliańskiej 18, Rembielińskiej 19,17,15, Krakusa 1 oraz dojścia do Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul Krakusa 2” w Warszawie.
2018-06-26,
09:00
2018-06-11,
11:39
162
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Zakup wraz z montażem urządzenia wielofunkcyjnego na plac zabaw przy ul. Poleskiej 3/5 w Warszawie.
2018-06-19,
09:00
2018-06-11,
11:45
163
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Wymiana okablowania sieci komputerowej dla ZGN w budynkach przy ul. Gościeradowskiej 5 i Toruńskiej 86 w Warszawie
2018-06-29,
09:00
2018-06-13,
11:18
164
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont elewacji i wymiana pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Uroczej 20 w Warszawie
2018-06-21,
10:00
2018-06-06,
13:55
165
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont dachu i ocieplenie fundamentów w budynku mieszkalnym przy ul. Bystrzyckiej 67 w Warszawie.
2018-06-21,
10:00
2018-06-07,
11:30
166
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
wymiana instalacji c.o.
2018-06-22,
10:00
2018-06-07,
14:17
167
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Wymiana instalacji c.o.
2018-06-25,
10:00
2018-06-08,
09:31
168
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Wymiana instalacji c.o.
2018-06-27,
10:00
2018-06-08,
09:44
169
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Wymiana instalacji c.o.
2018-06-29,
10:00
2018-06-11,
09:56
170
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i cwu. z wymianą kotła na paliwo stałe na kocioł na paliwo gazowe w budynku mieszkalnym przy ul. Bartoszyckiej 23 w Warszawie.
2018-06-28,
10:00
2018-06-12,
10:25
171
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Utrzymanie czystości i porządku oraz zieleni na terenach Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy wskazanych przez ZGN.
2018-06-19,
10:00
2018-06-12,
14:03
172
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Budowa instalacji gazowej, c.o. ciepłej wody uzytkowej
2018-07-03,
10:00
2018-06-13,
12:39
173
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i cwu. z wymianą kotła na paliwo stałe na piece na paliwo gazowe w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 114 w Warszawie.
2018-07-04,
10:00
2018-06-13,
14:27
174
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Budowa instalacji gazowej, instalacji c.o. oraz instalacji ciepłej wody użytkowej
2018-07-05,
10:00
2018-06-14,
10:08
175
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i cwu. z wymianą kotła na paliwo stałe na piece na paliwo gazowe w budynku mieszkalnym przy ul. Kłodzkiej 44 w Warszawie.
2018-07-03,
10:00
2018-06-14,
10:59
176
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
wymiana kotła c.o. wraz z osprzętem i zasobnikiem ciepłej wody w budynku mieszkalnym przy ul. Młynarskiej 34 w Warszawie.
2018-06-22,
09:00
2018-06-07,
14:18
177
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont dachu i kominów ponad dachem w budynku mieszkalnym przy ul. Grzybowskiej 71 w Warszawie
2018-06-26,
09:00
2018-06-08,
11:04
178
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na terenie TZOM Koło w 2018 r. (21 szt.).
2018-06-28,
09:00
2018-06-13,
10:15
179
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zaprojektowanie i wykonanie na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej robót budowlanych, polegających na budowie boiska wielofunkcyjnego, placów zabaw i siłowni plenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania „Modernizacja terenu przy ul. Boguszewskiej, działka ew. nr 40 z obrębu 6-05-03”.
2018-06-28,
09:00
2018-06-13,
10:54
180
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawa fabrycznie nowych koparek kołowych i minikoparek - zamówienie udzielane w częściach
2018-07-02,
11:00
2018-05-28,
11:48
181
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Leszno – Górczewska na odc. ul. Okopowa – ul. Tyszkiewicza w Warszawie
2018-06-22,
11:00
2018-06-08,
15:02
182
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
dostawa geosiatki z włókien szklanych i szklano-węglowych
2018-06-21,
11:00
2018-06-13,
11:19
183
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Dostawa i montaż oświetlenia przejść dla pieszych
2018-07-16,
10:00
2018-06-06,
10:52
184
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pt.: „Przebudowa ul. Jana Kazimierza – prace przygotowawcze”
2018-06-19,
10:00
2018-06-11,
10:06
185
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Usługa opracowania dokumentacji projektowej oraz realizacja tzw. Aktywnych Przejść dla Pieszych na ulicach Warszawy.
2018-06-25,
10:00
2018-06-12,
10:57
186
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Roboty związane z dostosowaniem sygnalizacji świetlnej do nowej organizacji ruchu na skrzyżowaniach – etap II: 1) ul. Okopowa – ul. Dzika, 2) ul. Okopowa – ul. Stawki, 3) ul. Okopowa – ul. Żytnia jezdnia wschodnia, 4) ul. Okopowa – ul. Żytnia jezdnia zachodnia, 5) ul. Okopowa – ul. Leszno jezdnia wschodnia, 6) ul. Okopowa – ul. Leszno jezdnia zachodnia, 7) ul. Okopowa – al. Solidarności, 8) ul. Towarowa – ul. Grzybowska, 9) ul. Towarowa – ul. Kolejowa.
2018-07-02,
10:00
2018-06-15,
08:44
187
Przetarg nieograniczony
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Wykonanie robót budowlanych rozbudowy ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do połączenia z trasą ekspresową S2 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2 oraz budowa magistrali wodociągowej DN 400 wraz z przewodami rozbiorczymi DN 150 i kanalizacji sanitarnej DN 160-600 w pasie drogowym ul. Wał Miedzeszyński.
2018-06-29,
10:00
2018-04-18,
12:15
188
Przetarg nieograniczony
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o.
Remont dachów nad strefami B2, B2A, G4 w budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie
2018-09-25,
12:30
2018-05-16,
09:57
189
Przetarg nieograniczony
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o.
Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap II
2018-06-25,
12:30
2018-06-06,
13:57
190
Przetarg nieograniczony
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o.
Remont dachów nad strefą B2, B2A i G4 w budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie
2018-06-29,
12:30
2018-06-12,
14:02
191
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Ochrona fizyczna osób i mienia Bazaru Różyckiego zlokalizowanego przy ul. Targowej 54 w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
2018-06-21,
09:00
2018-06-15,
08:45
192
Przetarg nieograniczony
Zarząd Terenów Publicznych
Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem wielobranżowego remontu budynku zdroju wody oligoceńskiej przy ul. Twardej 8/12 w Warszawie
2018-06-27,
10:00
2018-06-13,
10:03
193
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Dostawa elementów infrastruktury przystankowej
2018-07-04,
11:00
2018-06-06,
13:56
194
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Opracowanie wytycznych technicznych w zakresie projektowania, budowy i utrzymania parkingów Parkuj i Jedź na terenie m.st. Warszawy
2018-07-03,
11:00
2018-06-06,
14:44
195
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Oznakowanie krawędzi schodów w postaci żółtych nakładek antypoślizgowych na wszystkich stacjach I linii metra.
2018-06-29,
11:00
2018-06-13,
15:40
196
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Najem 100 sztuk mobilnych terminali płatniczych oraz obsługa i rozliczenie płatności bezgotówkowych dokonywanych przy pomocy kart płatniczych na wynajętych terminalach
2018-06-22,
11:00
2018-06-14,
11:46
197
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Wykonanie prac remontowych na terenie pętli autobusowej P+R Al.Krakowska
2018-07-02,
11:00
2018-06-15,
15:12
198
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Prace ogrodniczo – porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w Dzielnicy MOKOTÓW /rejon II, pow. 71,15/
2018-06-19,
11:30
2018-06-04,
12:39
199
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
„Rewitalizacja Parku Żeromskiego” w ramach realizacji projektu, pn.: "Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy" znak sprawy 51/PN/2018
2018-07-11,
11:30
2018-06-15,
12:10
200
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Pielęgnacja zieleni niskiej, utrzymanie czystości oraz konserwacja małej architektury na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy w latach w latach 2018-2019 w dzielnicach: Praga Południe, Wawer, Wesoła, Rembertów.
2018-06-27,
11:30
2018-06-15,
12:38
201
Przetarg nieograniczony
Zespół Placówek Europejski Dom Spotkań Młodzieży w Warszawie
Zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Europejski Dom Spotkań Młodzieży mieszczącego się przy ul. Długiej 18/20 w Warszawie
2018-06-29,
09:00
2018-06-15,
15:06
202
Przetarg nieograniczony
Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2
Remont elewacji budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 przy ul. Jana Pawła II nr 69 w Warszawie
2018-07-03,
08:15
2018-06-15,
08:00
203
Przetarg nieograniczony
Zespół Szkół Specjalnych nr 105
Prace remontowe w Zespole Szkół Specjalnych nr 105 mieszczącym się w Warszawie przy ul. Długiej 9
2018-07-03,
09:00
2018-06-18,
12:40
204
Przetarg nieograniczony
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja ogrodzenia oraz terenu Żłobka nr 11 przy ul. Szymanowskiego 3A"
2018-06-22,
10:00
2018-06-08,
07:58

Ukryj listy wyboru. Ukryj kolumnę: z rodzajem zamówienia, z datą publikacji.
Rodzaj:
Tryb:
Zamawiajacy:

UWAGA:
* Wypełnienie pola w nagłówku kolumny z nazwą zamówienia pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, w których nazwie znajduje się podany łańcuch znaków lub przynajmniej jeden z łańcuchów znaków oddzielonych przecinkiem
** Data składania ofert, wniosków, prac konkursowych lub data aukcji. Wypełnienie pola/pól w nagłówku kolumny z datą składania ofert w formacie RRRRMMDD pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, dla których data składania ofert zawiera się we wskazanym przedziale czasowym

<<powrót

herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  | 

 
Księga Zamówień Publicznych