>Biuro Zamówień Publicznych > Wyszukiwanie ogłoszeń > Wyniki wyszukiwania
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Bieżące ogłoszenia o przetargach
prowadzonych przez Urząd m.st. Warszawy i jego jednostki podległe


Znaleziono 189 ogłoszeń spełniających zaznaczone kryteria.

Ilość ogłoszeń na stronie:
Lp. Tryb
*WSZYSTKIE
>Zamawiający
*WSZYSCY
Nazwa zamówienia*
Składanie ofert**
od
do
Data publikacji
od
do
1
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Doradztwo prawne Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy
2015-05-29,
12:00
2015-05-05,
14:25
2
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Usługa technicznej obsługi przyjęć i rekrutacji do przedszkoli/szkół w zakresie udostępniania systemu obsługi przyjęć i rekrutacji do przedszkoli (w tym na dyżury wakacyjne), szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych
2015-06-25,
11:00
2015-05-15,
14:33
3
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Usługi pocztowe polegające na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu nierejestrowanych przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.
2015-06-01,
10:30
2015-05-18,
15:52
4
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Wykonanie zabezpieczenia dębu szypułkowego zw. Mieszko I – pomnika przyrody, rosnącego na terenie m.st. Warszawy
2015-06-01,
12:00
2015-05-22,
10:33
5
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej w Warszawie w systemie zaprojektowania i wykonania robót budowlanych.
2015-06-15,
12:00
2015-05-05,
16:01
6
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem wnętrz budynku Przedszkola Nr 192 przy ul. Liczydło 3A w Warszawie.
2015-05-29,
10:00
2015-05-14,
15:55
7
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami żłobka w Warszawie w formule zaprojektuj i wybuduj.
2015-06-12,
10:00
2015-05-21,
15:44
8
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25 w Warszawie, zmiana sposobu użytkowania dawnych mieszkań na pomieszczenie siłowni na potrzeby Gimnazjum nr 42 na terenie działki ew. nr 3/2 z obrębu 0218 przy ul Żywnego 25 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p.n. przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Gimnazjum nr 42
2015-06-02,
09:30
2015-05-08,
14:50
9
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
1.Remont jezdni i chodników ul. Wejnerta, 2.Remont jezdni i chodników ul. Zakrzewskiej, 3.Remont zatok postojowych przy ul. Bobrowieckiej, 4.Remont chodników w rejonie skrzyżowania ulic Staszowska/Bełska, 5.Remont chodników i wymiana krawężników ul. Konstancińskiej, 6.Remont i modernizacja chodnika – łącznika w okolicy ul. Orzyckiej 6 (finansowany z programu Budżet Partycypacyjny 2015 r.)
2015-06-08,
09:30
2015-05-22,
15:45
10
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Adaptacja pomieszczeń i wyposażenie w Przedszkolu Nr 331 przy ul. Szaserów 61a w Warszawie
2015-06-02,
12:00
2015-05-15,
15:40
11
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Remont placu zabaw w Przedszkolu Nr 296 przy ul. Międzynarodowej 36 w Warszawie
2015-06-03,
12:00
2015-05-18,
14:18
12
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie zagospodarowania patio wewnątrz budynków Szkoły Podstawowej Nr 185 oraz części terenu przed szkołą przy ul. Bora-Komorowskiego 32 realizowane w ramach projektu „EKO-CENTRUM PRZYRODY”
2015-06-08,
12:00
2015-05-21,
10:14
13
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wymiana instalacji elektrycznej (II etap) w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Siennickiej 40 w Warszawie
2015-06-09,
12:00
2015-05-25,
12:26
14
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Adaptacja pomieszczeń i wyposażenie w Przedszkolu nr 220 przy ul. Walewskiej 7 w Warszawie
2015-06-11,
12:00
2015-05-26,
13:51
15
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych elektrycznych w pomieszczeniach na II piętrze w budynku filii Szkoły Podstawowej nr 258 im. gen. Jakuba Jasińskiego przy ul. Namysłowskiej 1 w Warszawie, w ramach zadania pn.: Adaptacja na oddziały przedszkolne części filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1
2015-05-28,
11:00
2015-05-13,
12:42
16
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie robót instalacyjnych sanitarnych i budowlanych w obiektach placówek oświaty Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy w ramach zadania „Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych”
2015-06-09,
11:00
2015-05-25,
14:31
17
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Przebudowa drogi - ul. Stelmachów w Dzielnicy Rembertów
2015-05-27,
10:30
2015-05-12,
10:40
18
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Modernizacja LI Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Kadrowej w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych - budowa nawierzchni utwardzonej na terenie LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej w Dzielnicy Rembertów
2015-05-28,
10:30
2015-05-12,
12:44
19
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Prace budowlane w budynku Gimnazjum nr 126 związane z dostosowaniem części obiektu do potrzeb filii Szkoły Podstawowej nr 217 z budową placu zabaw oraz w budynku Szkoły Podstawowej nr 217 w celu utworzenia w niej oddziałów przedszkolnych wraz z doposażeniem istniejącego placu zabaw
2015-06-03,
10:30
2015-05-19,
12:59
20
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Przebudowa i włączenie lokali mieszkalnych w zasób Szkoły Podstawowej nr 75 przy ul. Niecałej 14 oraz Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8 w Warszawie (znak sprawy ZP-47/15).
2015-06-08,
10:00
2015-05-21,
11:06
21
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
„Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Dzielnicy Śródmieście – część 2” (znak sprawy ZP-45/15).
2015-06-02,
10:00
2015-05-22,
13:15
22
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Wykonanie usług związanych z bieżącym utrzymaniem porządku i czystości na terenach zielonych administrowanych przez Dzielnicę Targówek m.st. Warszawy.
2015-06-16,
09:30
2015-05-07,
14:16
23
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Wykonanie usług związanych z urządzaniem i utrzymaniem zieleni niskiej i wysokiej oraz bieżącym utrzymaniem porządku w parkach.
2015-06-18,
09:30
2015-05-11,
10:00
24
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę budynku przy ul. Kunieckiej 8 w Warszawie na potrzeby przedszkola pięciooddziałowego oraz pełnienie nadzoru autorskiego na budowie przedszkola.
2015-05-28,
09:30
2015-05-19,
12:59
25
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Wykonanie usług związanych z urządzaniem i utrzymaniem zieleni niskiej i wysokiej oraz bieżącym utrzymaniem porządku w pasach drogowych dróg gminnych na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2015-06-29,
09:30
2015-05-20,
10:12
26
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Budowa placu zabaw przy ul. Tużyckiej w Warszawie.
2015-06-08,
09:30
2015-05-21,
11:29
27
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Wybudowanie Domu Kultury pełniącego funkcję Domu Tradycji Ursynowa przy ul. Kajakowej w Warszawie wraz z infrastrukturą zewnętrzną
2015-06-01,
11:30
2015-05-13,
14:15
28
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Wymiana instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi – etap I w Szkole Podstawowej Nr 313 przy ul. Cybisa 1 w Warszawie
2015-06-01,
12:30
2015-05-15,
15:39
29
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego 3 w Warszawie – powiększenie stołówki szkolnej, kuchni i szatni w ramach zadania „Rozbudowa stołówki w Szkole Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego”
2015-06-02,
10:30
2015-05-18,
13:17
30
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Budowa i przebudowa ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena/ul. Ciszewskiego – ul. Płaskowickiej etap I
2015-06-08,
10:30
2015-05-22,
09:50
31
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Adaptacja pomieszczeń po przedszkolu na potrzeby szkoły w ramach zadania pn.: Modernizacja wraz z rozbudową budynku oświatowego przy ul. Kadetów 15
2015-05-28,
11:00
2015-05-13,
10:25
32
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Wykonanie, w formule „zaprojektuj i wybuduj”, budowy kompleksu boisk w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27 oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad jej realizacją.
2015-05-27,
12:00
2015-05-12,
16:00
33
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Wykonanie nadbudowy budynku Przedszkola nr 416 przy ul. Sytej 123 w Warszawie oraz roboty remontowe wewnątrz budynku.
2015-06-01,
12:00
2015-05-15,
15:40
34
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Remont mostu w ciągu ul. Grabalówki nad rzeką Wilanówką na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2015-06-08,
12:00
2015-05-22,
15:59
35
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 139 przy ul. Syreny 5/7 w Warszawie - modernizacja węzła cieplnego (technologia, automatyka, roboty budowlane i elektryczne), wymiana instalacji centralnego ogrzewania (sprawa nr 18/ZP/15).
2015-05-29,
09:00
2015-05-13,
13:41
36
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 238 przy ul. Redutowej 37 (sprawa nr 19/ZP/15
2015-06-01,
09:00
2015-05-14,
14:49
37
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Dzielnicy Wola przy al. Solidarności 90 w Warszawie (sprawa nr 20/ZP/15)
2015-06-02,
09:00
2015-05-15,
10:53
38
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Modernizacja oświetlenia Gimnazjum nr 47 przy ul. Grenady 16 w Warszawie (sprawa nr 17/ZP/15).
2015-06-02,
09:00
2015-05-18,
09:24
39
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Wykonanie projektu i robót budowlanych w ramach zadania „Budowa obserwatorium astronomicznego wraz ze stacją pogody w Gimnazjum nr 47 przy ul. Grenady 16” w Warszawie - zaprojektuj i wybuduj, (sprawa nr 16/ZP/15).
2015-06-02,
09:00
2015-05-18,
13:55
40
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Remont placu zabaw w Przedszkolu nr 197 przy ul. Ks. J. Popiełuszki 3A w Warszawie.
2015-06-08,
09:45
2015-05-20,
09:53
41
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa przedszkola nr 109, Pl. Henkla 2 wraz z zagospodarowaniem terenu - ETAP III
2015-06-08,
08:45
2015-05-21,
08:52
42
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Modernizacja Przedszkola nr 87 przy ul. Broniewskiego 9D w Warszawie w celu utworzenia dodatkowych oddziałów
2015-06-08,
10:45
2015-05-22,
15:03
43
Przetarg nieograniczony
Lasy Miejskie-Warszawa
Odbudowa leśnej drogi przeciwpożarowej
2015-06-10,
09:00
2015-05-25,
11:36
44
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części zamiennych do pojazdów metra serii 81 w podziale na VII zadań
2015-06-03,
12:00
2015-04-28,
10:50
45
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa i montaż urządzeń schładzających pomieszczenia Centralnej Dyspozytorni na STP Kabaty
2015-05-28,
12:00
2015-05-19,
12:58
46
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa materiałów elektrycznych i źródeł światła w podziale na 3 zadania
2015-05-27,
12:00
2015-05-19,
14:19
47
Przetarg ograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Wybór Projektanta dla Przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Gwarków 9, w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2015-06-15,
12:00
2015-04-28,
09:03
48
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych do podwozi pojazdów oraz przyczep i naczep
2015-06-23,
12:00
2015-05-13,
15:25
49
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Remont pieca przemysłowego służącego do termicznej utylizacji odpadów komunalnych
2015-06-03,
12:00
2015-05-19,
15:07
50
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego
2015-07-02,
12:00
2015-05-19,
15:19
51
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa przewodów elektrycznych, przedłużaczy, listew przeciwzakłóceniowych
2015-12-31,
15:00
2012-10-22,
10:38
52
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa wyrobów złącznych i śrubowych (śruby, nakrętki, podkładki, wkręty, nity, kołki, pręty, smarowniczki, blachowkręty itp.)
2015-12-31,
15:00
2012-11-07,
08:23
53
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę części zamiennych do instalacji chlorowych oraz do instalacji wytwarzania, magazynowania i dozowania dwutlenku chloru, przyrządów pomiarowych, roztworów produkcji firmy Wallace & Tiernan.
2015-12-31,
15:00
2012-11-20,
13:36
54
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa farb, lakierów, rozpuszczalników, rozcieńczalników
2015-12-31,
15:00
2012-11-30,
14:33
55
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa baterii i akumulatorów – akumulatory NiCd, NiMH, baterie NiCd, NiMH, akumulatory żelowo-ołowiowe, baterie do sterowników, baterie do mierników, baterie tradycyjne, baterie alkaliczne i litowe
2015-12-31,
15:00
2012-11-30,
15:05
56
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa artykułów oświetleniowych – żarówek, żarników halogenowych, modułów świetlnych, świetlówek, żarówek sygnalizacyjnych.
2015-12-31,
15:00
2012-12-18,
07:48
57
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych akumulatorów do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2013-07-18,
07:39
58
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych opon i dętek do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2013-08-07,
11:01
59
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa płynów do chłodnic, olejów, dodatków do olejów, płynów hydraulicznych – hamulcowych i środków zapobiegających zamarzaniu dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2013-10-03,
14:22
60
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do maszyn drogowo-budowlanych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2013-11-08,
15:15
61
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do kos spalinowych, kosiarek, kosiarek samojezdnych, pilarek do drewna, odśnieżarek, dmuchaw, glebogryzarek, nożyc do żywopłotów oraz opryskiwaczy dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2013-11-28,
13:42
62
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa uszczelnień mechanicznych do pomp Flygt, Grundfos, KSB.
2016-12-31,
15:00
2013-12-09,
15:30
63
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa odczynników laboratoryjnych.
2017-04-30,
15:00
2014-02-07,
07:49
64
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych (osprzętu: dysze, protezy, banany, wkładki ceramiczne do dysz, przewody ciśnieniowe itp.) do pojazdów ciśnieniowo-ssących eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2016-04-10,
15:00
2014-04-11,
07:56
65
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do ciągników rolniczych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2017-04-17,
15:00
2014-04-17,
14:47
66
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2014-06-16,
15:38
67
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę części zamiennych do urządzeń technologicznych AUMA eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2015-06-20,
15:00
2014-06-20,
15:19
68
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę opraw oświetleniowych.
2016-12-31,
15:00
2014-07-23,
11:37
69
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa oprogramowań, dostawa kart pamięci oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń firmy Schneider Electric
2016-12-31,
15:00
2014-11-04,
15:44
70
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa osprzętu elektrycznego – bezpieczniki, wyłączniki, łączniki, przyciski sterownicze, zabezpieczenia silników, przerywacze obwodów – styczniki, przekaźniki, oprawy izolacyjne – rury osłonowe do kabli, moduły styków, styczniki, mosty kablowe – zabezpieczenie kabli, wtyczki, gniazda, puszki, opaski zaciskowe kablowe, listwy naścienne, skrzynki przyłączeniowe, końcówki kablowe, dławnice kablowe, dławiki izolacyjne, złączki ZUG
2016-12-31,
15:00
2014-11-14,
07:57
71
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa podstawowego sprzętu laboratoryjnego – szkło miarowe i niemiarowe, części szklane do aparatury, kuwety spektrofotometryczne, butelki oraz naczynia z tworzyw sztucznych, biurety automatyczne, dozowniki automatyczne, strzykawki chromatograficzne, pipety automatyczne, końcówki do pipet automatycznych, termometry szklane, termometry elektroniczne, termohigrometry elektroniczne, aerometry, mieszadła, czerpaki itp
2016-12-31,
15:00
2014-11-17,
10:55
72
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowego osprzętu (dysze, protezy, banany, wkładki ceramiczne do dysz, przewody ciśnieniowe, itp.) do pojazdów ciśnieniowych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A
2016-12-31,
15:00
2014-12-04,
08:08
73
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych filtrów oleju, powietrza, oraz paliwa do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2017-12-31,
15:00
2014-12-04,
14:23
74
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tusze, tonery)
2016-12-31,
15:00
2014-12-09,
14:58
75
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie koncepcji wykonania punktu przyjęcia osadów z czyszczenia kanalizacji południowego rejonu Warszawy, na terenie Zakładu „Południe”, ul. Syta 190/192 w Warszawie.
2015-12-30,
11:45
2014-12-17,
14:30
76
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych akumulatorów do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2017-12-31,
15:00
2015-01-22,
11:02
77
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej dla przebudowy pompowni ścieków P18 przy ul. Nasielskiej w Komornicy, wchodzącej w skład opaski kanalizacyjnej obrzeża Jeziora Zegrzyńskiego, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania modernizacji.
2015-06-15,
10:45
2015-03-18,
07:18
78
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa pomp FLYGT
2015-08-04,
12:45
2015-03-25,
15:53
79
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Odtwarzanie nawierzchni dróg i chodników na terenie miasta stołecznego Warszawy (z wyłączeniem dzielnicy Ursus) uszkodzonych w czasie remontów i usuwania awarii sieci wodociągowych realizowanych systemem gospodarczym przez Zakład Sieci Wodociągowej (ZSW) oraz uszkodzonych w czasie remontów i usuwania awarii sieci kanalizacyjnych realizowanych systemem gospodarczym przez Zakład Sieci Kanalizacyjnej (ZSK).
2015-12-31,
15:00
2015-04-02,
16:27
80
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie 1: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę sieci wodociągowej DN 200 mm L ca 285 m w ul. Egipskiej, bez zmiany średnicy na odcinku od włączenia do istniejącego przewodu wodociągowego DN 250 mm w ul. Bora Komorowskiego do złączenia z istniejącym przewodem wodociągowym DN 200 mm w ul. Ateńskiej wraz z przebudową przyłączy w Warszawie na terenie Dzielnicy Praga Południe oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów. Zadanie 2: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę sieci wodociągowej DN 100 mm L ca 115 m w ul. Pustelnickiej, bez zmiany średnicy na odcinku od włączenia do istniejącego przewodu wodociągowego DN 150 mm w ul. Zamienieckiej do złączenia z istniejącym przewodem wodociągowym DN 100 mm w ul. Pustelnickiej w rejonie HP 37995 wraz z przebudową przyłączy w Warszawie na terenie Dzielnicy Praga Południe oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów.
2015-06-11,
12:00
2015-04-10,
15:03
81
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa kanalizacji ogólnospławnej ø 0,6m L= 191,80m w ul. Mickiewicza na odcinku od ulicy Potockiej do ulicy Drużbackiej oraz ø 0,5m L = 75,55m w ulicy Drużbackiej na odcinku od ulicy Mickiewicza do ulicy H. Modrzejewskiej w Warszawie na terenie Dzielnicy Żoliborz
2015-06-02,
11:30
2015-04-16,
12:04
82
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa odcinków sieci kanalizacyjnych od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych w pasie drogowym ulicy Heroldów oraz przełączeń do sieci kanalizacyjnej na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
2015-05-29,
12:45
2015-04-17,
14:58
83
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie I: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanału ogólnospławnego DN 0,3 m L ca 583 m w ulicach: Osiedle, Anilinowej oraz w drodze dojazdowej do ul. Anilinowej (dz. ew. nr 18/8 z obrębu 4-01-04) wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych, w Warszawie na terenie Dzielnicy Białołęka oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów. Zadanie II: Zadanie nr 1: Opracowanie dokumentacji projektowo – osztorysowej na budowę przewodu wodociągowego DN 100 mm Lca 70 m w ul. Pigwy i DN 150 mm Lca 40 m w ul. L5 na odcinku od końcówki istniejącego przewodu wodociągowego DN 100 mm w ul. Pigwy (HP 48060) do złączenia z końcówka istniejącego przewodu wodociągowego DN 150 mm w ul. L5 (HP 49834) w Warszawie Dzielnica Wilanów wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów w wymiarze wymaganym przez Inspektora Nadzoru. Zadanie nr 2: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę kanału ściekowego fi 0,20 m Lca 100 m w ul. Pigwy na odcinku od końcówki kanału (w rejonie posesji nr 20) do wysokości ostatniego budynku przewidzianego do skanalizowania tj. posesji nr 26 wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości w Warszawie Dzielnica Wilanów oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów w wymiarze wymaganym przez Inspektora Nadzoru.
2015-06-16,
11:45
2015-04-24,
10:44
84
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej DN 100mm oraz sieci kanalizacyjnej  0,20m w drodze dojazdowej do ul. Krobińskiej, w drodze dojazdowej do ul. Szerokiej oraz ul. Szkutników na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów, w zakresie wymaganym przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego, z podziałem na 5 ZADAŃ
2015-06-08,
09:45
2015-04-24,
14:39
85
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Osiedlu Nowe Miasto Pruszków I i II.
2015-06-10,
09:45
2015-04-29,
15:50
86
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa kanalizacji ściekowej Ø 0,30 m L= 83,50m w ul. Filmowej na odcinku od ul. Trocinowej do ul. Bartoszyckiej, Ø 0,20m L=135,00 m w ul. Bartoszyckiej na odcinku od ul. Bystrzyckiej do ostatniej posesji przed ul. Filmową wraz z odcinkami sieci (Ø 160m L= 129m) od kanału głównego do granic nieruchomości w Warszawie – Dzielnica Wawer
2015-06-10,
10:45
2015-04-30,
13:34
87
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej stałych punktów pomiaru natężenia przepływu oraz stacji poboru prób, zlokalizowanych: 1) przy ul. Jagiellońskiej 79 w Dzielnicy Praga Płn. m.st. Warszawy (burzowiec Pelcowizna), 2) przy ul. Jagiellońskiej 65/67 w Dzielnicy Praga Płn. m.st. Warszawy (burzowiec Golędzinów), 3) przy skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej i ul. Ratuszowej w Dzielnicy Praga Płn. m.st. Warszawy (burzowiec Ratuszowa), 4) przy ul. Zarzecze w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (z układu pompowni Żerań I i II), 5) przy al. Waszyngtona w Dzielnicy Praga Płd. m.st. Warszawy (z układu pompowni Saska Kępa I i II) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów.
2015-06-10,
11:45
2015-04-30,
13:36
88
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Osiedla Marysin w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z podziałem na zadania: Zadanie 1: Budowa przewodu wodociągowego DN 100 mm L=477 m w ul. Akwarelowej na odcinku od ul. J. Strusia do ul. Botanicznej w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer. Zadanie 2: Budowa kanalizacja sanitarnej Ø 0,20 m L=435,50 m w ul. Akwarelowej na odcinku od ul. Tęczowej do ul. Botanicznej wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej od kanałów głównych do granic nieruchomości prywatnych w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer.
2015-06-10,
12:45
2015-04-30,
14:54
89
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Wykonanie kanalizacji ściekowej Ø 0,2m Lca 30m w ul. Falentyńskiej na odc. istniejący kanał - do wysokości posesji Falentyńska nr 1 wraz z odcinkiem sieci od kanału do granic nieruchomości w Warszawie na terenie Dzielnicy Ursus ETAP I: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę kanalizacji ściekowej Ø 0,2m Lca 30m w ul. Falentyńskiej na odc. istniejący kanał - do wysokości posesji Falentyńska nr 1 wraz z odcinkiem sieci od kanału do granic nieruchomości w Warszawie na terenie Dzielnicy Ursus wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów ETAP II: Budowa kanalizacji ściekowej Ø 0,2m Lca 30m w ul. Falentyńskiej na odc. istniejący kanał - do wysokości posesji Falentyńska nr 1 wraz z odcinkiem sieci od kanału do granic nieruchomości w Warszawie na terenie Dzielnicy Ursus na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę uzyskanej w ramach Etapu I
2015-06-16,
11:45
2015-04-30,
14:54
90
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa kanalizacji w drodze dojazdowej do ul. Zwoleńskiej 60 wraz z odcinkami sieci L171,5m w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer
2015-06-01,
11:30
2015-05-05,
15:23
91
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie nr 1: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej (przewodu wodociągowego): 1. DN150mm Lca 200m w Al. Sztandarów, na odc. od projektowanego w odrębnych wytycznych przewodu wodociągowego DN150mm w Al. Sztandarów do ul. Jerzego, 2. DN100mm Lca 380m w ul. Jerzego, na odc. od ww. projektowanego przewodu wodociągowego DN150mm w Al. Sztandarów do ul. Kamaszniczej, 3. DN100mm Lca 100m w ul. Pacholęcej, na odc. od ww. projektowanego przewodu wodociągowego DN150mm w ul. Jerzego do ul. Licealnej, 4. DN100mm Lca 450m w ul. Licealnej, na odc. od ww. projektowanego przewodu wodociągowego DN150mm w Al. Sztandarów do ww. projektowanego przewodu wodociągowego DN100mm ul. Kamaszniczej, 5. DN100mm Lca 260m w ul. Szyszaków, na odc. od projektowanego w odrębnych wytycznych przewodu wodociągowego DN150mm w ul. Szyszaków do ul. Kamaszniczej, 6. DN100mm Lca 200m w ul. Notarialnej, na odc. od ww. projektowanego przewodu wodociągowego DN100mm w ul. Szyszaków do projektowanego w odrębnych wytycznych przewodu wodociągowego DN150mm w ul. Pacholęcej, na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów. Zadanie nr 2: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę kanalizacji ściekowej 0,20m Lca100m wraz z odcinkami sieci 0,16m- od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych w ul. Ciasnej na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów.
2015-06-18,
12:00
2015-05-07,
15:39
92
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie 1: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę kanalizacji ściekowej wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości: • DN 200/250 mm Lca 570,5 m w ul. Modlińskiej na odcinku od ul. Jędrzejowskiego do ul. Ciechanowskiej; • DN 200/250 mm Lca 220,5 m w ul. Głównej na odcinku od ul. Łącznej do ul. Modlińskiej; • DN 200 mm Lca 614 m w ul. Gąsiorowskiej, • DN 200 mm Lca 220,5 m w ul. Przyrzecze na odcinku od ul. Łącznej do ul. Modlińskiej; w Warszawie na terenie Dzielnicy Białołęka oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów w wymiarze wymaganym przez Inspektora Nadzoru. Zadanie 2: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę kanalizacji ściekowej wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości: DN 200 mm Lca 55 m w ul. Szawelskiej na odcinku od ul. Sortowej w kierunku południowym oraz DN 200 mm Lca 55 m w drodze dojazdowej do ul. Szawelskiej (dz. ew. nr obręb 17 4-01-26) w Warszawie na terenie Dzielnicy Białołęka oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów w wymiarze wymaganym przez Inspektora Nadzoru.
2015-06-18,
09:45
2015-05-08,
14:50
93
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przebudowa przewodu wodociągowego Dn 200 L=26,5 m w ul. Puławskiej na odc. od istniejącej magistrali w ul. Puławskiej do złączenia w ul. Karmazynowej (rej. ZL 10514) oraz Dn 100 L=210,0 m w ul. Karmazynowej odc. Puławska - do hydrantu za ostatnim przyłączem wodociągowym do posesji nr 31 w Warszawie na terenie dzielnicy Ursynów.
2015-06-01,
12:45
2015-05-08,
14:56
94
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów dla: ZADANIE nr 1: Przebudowa przewodu wodociągowego Dn 150÷200mm Lca 50 m w ul. Człuchowskiej (skrzyżowanie z ul. Powstańców Śląskich) ze zmianą średnicy na DN 200mm, na odcinku od ZL 33127 do ZL13168 (wraz z jej wymianą) w Warszawie na terenie Dzielnicy Bemowo ZADANIE nr 2: Przebudowa przewodu wodociągowego Dn 250mm Lca 420 m w ul. Powstańców Śląskich wraz z przebudową przyłączy wodociągowych będących w eksploatacji Spółki, bez zmiany średnicy, na odcinku od projektowanego przewodu wodociągowego DN 250mm (nr uzg. 51/W/2015) w rejonie ul. Olbrachta do ZL 24727 w Warszawie na terenie Dzielnicy Bemowo ZADANIE nr 3: Przebudowa przewodu wodociągowego Dn 100mm Lca 100 m w ul. Plac Kasztelański wraz z przebudową przyłączy wodociągowych będących w eksploatacji Spółki, bez zmiany średnicy, na odcinku od istniejącego przewodu wodociągowego DN 250mm w ul. Powstańców Śląskich do ZL 29583 w Warszawie na terenie Dzielnicy Bemowo ZADANIE nr 4: Przebudowa przewodu wodociągowego Dn 250 Lca 30 m w ul. Pirenejskiej, bez zmiany średnicy, na odcinku od ZL 12322 do HP 35714 w Warszawie na terenie Dzielnicy Bemowo.
2015-06-18,
10:45
2015-05-08,
14:58
95
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa drogi technicznej pomiędzy ul. Czajki a ul. Modlińską
2015-05-29,
09:45
2015-05-12,
14:11
96
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa przewodu wodociągowego DN 150mm L= 102,5m w ul. Krupniczej, na odcinku od istniejącego przewodu wodociągowego DN 150mm w ul. Krupniczej do ul. Kożuchowskiej, DN 150mm L= 75,5m w ul. Kożuchowskiej, na odcinku od ul. Krupniczej do ul. Dworcowej, DN 150mm L= 49,5m w ul. Dworcowej, na odcinku od ul. Kożuchowskiej do istniejącej końcówki w ul. Dworcowej DN 100mm L= 101 m w ul. Kożuchowskiej, na odcinku od projektowanego przewodu wodociągowego DN 150mm w ul. Dworcowej do hydrantu za projektowanym przyłączem do budynku na dz. nr 107 (w rejonie posesji przy ul. Kożuchowskiej nr 5) w Warszawie - Dzielnica Wawer
2015-06-23,
10:45
2015-05-12,
15:48
97
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Modernizacja pulsatora nr 3 na terenie Stacji Uzdatniania Wody (SUW) Wieliszewie przy ul. 600 – lecia 20
2015-06-26,
09:45
2015-05-14,
12:54
98
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa przewodu wodociągowego DN 150mm L=408,0m w ul. Archimedesa i w drodze wewnętrznej na odcinku od istniejącego przewodu wodociągowego DN 200mm w ul. Kartezjusza do wysokości przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Kaliskiego nr 23 w Warszawie na terenie Dzielnicy Bemowo.
2015-06-25,
11:45
2015-05-14,
15:54
99
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę smarów i środków smarujących
2018-06-30,
15:00
2015-05-14,
16:38
100
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do urządzeń technologicznych AUMA
2015-05-28,
12:45
2015-05-15,
13:06
101
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę, wraz z przyłączami wodociągowymi, istniejącego przewodu wodociągowego DN 100mm w Al. Armii Ludowej ze zmianą średnicy na DN 150mm, na odcinku Lca 270m tj. od istniejącego przewodu wodociągowego DN 150mm w ul. Lekarskiej do istniejącego przewodu wodociągowego DN 150mm w Al. Armii Ludowej w Warszawie w Dzielnicy Śródmieście oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów.
2015-06-26,
11:45
2015-05-15,
15:41
102
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa energii elektrycznej oraz zapewnienie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Zadanie nr 1. Dostawa energii elektrycznej oraz zapewnienie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów podłączonych do OSD PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa. Zadanie nr 2. Dostawa energii elektrycznej oraz zapewnienie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów podłączonych do OSD RWE Stoen Operator Sp. z o.o.
2015-05-29,
11:45
2015-05-18,
15:56
103
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na terenie Stacji Pomp Rzecznych przy ul. Czerniakowskiej 124 w Warszawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą
2015-06-18,
08:45
2015-05-19,
10:57
104
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa osprzętu do przewodów wodociągowych z żeliwa. Zadanie nr 1: Dostawa kształtek wodociągowych z żeliwa sferoidalnego. Zadanie nr 2: Dostawa łączników kompensacyjnych typu „K”.
2015-06-03,
11:15
2015-05-19,
15:21
105
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa obuwia z podziałem na zadania.
2015-06-08,
10:45
2015-05-22,
09:15
106
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa i dystrybucja paliwa gazowego do obiektu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., Oczyszczalnia Ścieków "Pruszków" należącego do grupy taryfowej W-6A.
2015-06-01,
08:45
2015-05-22,
07:23
107
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę koagulantu w postaci wodnego roztworu chlorku poliglinu przeznaczonego do uzdatniania wody do picia
2015-06-08,
11:45
2015-05-25,
13:56
108
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Wykonanie przeglądu serwisowego oraz testów funkcjonowania poszczególnych elementów rozdzielnic obiektu 41.01 (Pompownia Odpływowa) dla Zakładu „Czajka”.
2015-06-10,
13:45
2015-05-25,
15:00
109
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
Dostawa umundurowania dla kierowców
2015-06-25,
09:30
2015-05-19,
15:06
110
Przetarg nieograniczony
Muzeum Historii Żydów Polskich
Sprzątanie budynku i terenu wokół budynku Muzeum Historii Żydów Polskich
2015-06-02,
12:00
2015-04-27,
12:03
111
Przetarg nieograniczony
Muzeum Historii Żydów Polskich
Realizacja stałej zabudowy, wg. projektu wykonawczego, w planowanej przestrzeni Miejsca Edukacji Rodzinnej w Muzeum Historii Żydów Polskich
2015-05-29,
11:00
2015-05-14,
12:25
112
Przetarg nieograniczony
Muzeum Historii Żydów Polskich
Usługi drukowania i dostawa zestawów kart do gry „Polin”
2015-06-02,
11:00
2015-05-25,
10:45
113
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń w Filii nr 2 Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy mieszczącej się na parterze budynku przy ul. Stojanowskiej 12/14
2015-06-01,
14:00
2015-05-18,
15:11
114
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów
Usługi sprzątania w placówkach SPZOZ Warszawa - Ursynów
2015-06-18,
08:30
2015-05-13,
09:34
115
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wesoła
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Wesoła
2015-06-01,
10:00
2015-05-15,
15:40
116
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Dostawa wraz z montażem przenośnego aparatu RTG oraz systemu radiografii cyfrowej dla potrzeb Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Marysieńka w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Marysieńka przy ul. Korkowej 170.
2015-06-02,
11:30
2015-05-22,
15:04
117
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Dostawa wyposażenia akwarystycznego zaplecza hodowlanego i akwariów dla potrzeb Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium i akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym.
2015-06-10,
11:30
2015-05-22,
15:08
118
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Remont ogrodzenia terenu siedziby Straży Miejskiej m. st. Warszawy przy ul. Sołtyka 8/10 w systemie zaprojektuj i wybuduj.
2015-06-09,
10:00
2015-05-22,
15:21
119
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa wszczepialnych stymulatorów i defibrylatorów serca dla Szpitala Bielańskiego (ZP-47/2015)
2015-06-09,
11:00
2015-05-04,
11:52
120
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Świadczenie usługi farmaceutycznej dla Szpitala Bielańskiego (ZP-53/2015).
2015-05-27,
11:00
2015-05-18,
15:39
121
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa wyrobów medycznych do zabiegów ortopedycznych VI dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-55/2015)
2015-06-01,
10:00
2015-05-22,
13:15
122
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa diatermii elektrochirurgicznej dla Szpitala Bielańskiego (ZP-59/2015).
2015-06-03,
13:00
2015-05-26,
14:02
123
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa produktów leczniczych dla Szpitala Bielańskiego (ZP-60/2015).
2015-06-10,
11:00
2015-05-26,
15:22
124
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa akcesoriów i osprzętu do diatermii chirurgicznych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-25/2015.
2015-06-03,
10:30
2015-05-26,
15:23
125
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa produktów leczniczych dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ cz.II
2015-05-28,
10:00
2015-04-15,
13:50
126
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego – modernizacja systemu grzewczego – budowa węzła cieplnego z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej oraz rezerwowej kotłowni olejowej – roboty budowlano - montażowe (nr sprawy 18/2015)
2015-06-09,
10:00
2015-05-21,
13:28
127
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa obłożeń dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ
2015-06-02,
10:00
2015-05-22,
15:16
128
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa akcesoriów okulistycznych dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ cz. II
2015-07-07,
10:00
2015-05-25,
14:30
129
Przetarg nieograniczony
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o.
Dostawa suchego koncentratu dwuwęglanowego do Szpitala Praskiego Sp. z o.o. w Warszawie
2015-05-27,
09:00
2015-05-20,
10:36
130
Przetarg nieograniczony
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o.
Dostawa wkładów do kontrastu RTG do Szpitala Praskiego Sp. z o.o. w Warszawie
2015-05-27,
10:00
2015-05-20,
10:45
131
Przetarg nieograniczony
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawą produktów leczniczych do Szpitala Wolskiego
2015-06-18,
09:00
2015-05-13,
12:29
132
Przetarg nieograniczony
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa rękawiczek diagnostycznych i chirurgicznych
2015-05-29,
09:00
2015-05-21,
13:30
133
Przetarg nieograniczony
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej
2015-05-28,
10:00
2015-05-22,
15:02
134
Przetarg nieograniczony
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa produktów do żywienia dojelitowego i sprzętu do ich podawania
2015-06-01,
11:00
2015-05-26,
07:32
135
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa materiałów do wykonania tramwajowej sieci trakcyjnej (3 części)
2015-06-23,
09:00
2015-05-20,
09:01
136
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części zamiennych do układów hamulcowych tramwajów typu 120N (2 części).
2015-05-28,
09:00
2015-05-20,
15:20
137
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa farb i lakierów.
2015-05-28,
10:00
2015-05-20,
15:25
138
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie robót odwodnieniowych na wyznaczonych odcinakach torowiska tramwajowego na terenie m.st. Warszawy
2015-06-03,
09:00
2015-05-21,
08:16
139
Przetarg nieograniczony
Urząd Pracy m.st. Warszawy
Wykonanie i dostarczenie materiałów poligraficznych, materiałów informacyjnych oraz ulotek dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy.
2015-06-01,
12:00
2015-05-21,
13:45
140
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 350 w budynku przy ul. Blacharskiej 1 w Warszawie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów DOM „Służewiec” w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej
2015-06-02,
10:00
2015-05-15,
15:38
141
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej od istniejącego wpustu ulicznego w rejonie budynku przy Al. Niepodległości 107/109 do istniejącej sieci ogólnospławnej w ul. Promienistych w Warszawie .
2015-06-08,
10:00
2015-05-19,
12:59
142
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wymiany instalacji poziomów zw, cw i cyrkulacyjnej wody w budynku przy ul. Kwiatowej 24 w Warszawie
2015-06-01,
10:00
2015-05-22,
12:23
143
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Racławickiej 17 w Warszawie
2015-06-01,
10:00
2015-05-22,
12:32
144
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie remontu ścianek oporowych przy budynku położonym przy ul. Modzelewskiego 46/50 w Warszawie przy klatkach II i VIII.
2015-06-11,
10:00
2015-05-26,
09:52
145
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Wykonanie remontu podwórka przy ul. Grójeckiej 106 na terenie Dzielnicy Ochota w Warszawie
2015-05-28,
12:00
2015-05-12,
15:33
146
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Remont lokali mieszkalnych- pustostanów na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w zadaniach: - część I - 2 lokale o powierzchni 58,00 m2 - część II - 2 lokale o powierzchni 77,00 m2 - część III - 4 lokale o powierzchni 101,00 m2.
2015-06-03,
10:30
2015-05-20,
15:22
147
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej w zakresie remontu i docieplenia ścian zewnętrznych, wykonania izolacji pionowej i docieplenia ścian fundamentowych, malowania i naprawy tynków klatki schodowej, remontu kominów, wymiany stolarki oraz wymiany instalacji elektrycznej na klatce schodowej i piwnicy w budynkach mieszkalnym wielorodzinnych przy ulicy Kamionkowskiej 31 i Kamionkowskiej 39 w Warszawie.
2015-05-29,
11:00
2015-05-20,
08:22
148
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Remont dachów, balkonów i tarasów w budynkach mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9, 11 i 13 w Warszawie na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy
2015-06-08,
11:00
2015-05-20,
15:18
149
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Doposażenie w instalacje centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej wraz z adaptacją komórek na węzeł cieplny, montażem urządzeń węzła cieplnego oraz wymiana wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach przy ul. Komorskiej 50,58,60 i Pustelnickiej 28 w Warszawie.
2015-06-08,
12:00
2015-05-20,
15:30
150
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Docieplenie ściany szczytowej i stropu poddasza, remont elewacji oraz remont klatek schodowych wraz z wymianą instalacji elektrycznych budynku przy ul. Skaryszewskiej 15 na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy.
2015-06-08,
10:00
2015-05-20,
15:31
151
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Remont dachu budynków przy ulicy Wiarusów 15, Kobielskiej 64 i Kawczej 47 w Warszawie na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy.
2015-06-09,
10:00
2015-05-21,
15:38
152
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Doposażenie budynku w instalacje centralnego ogrzewania, ciepłej wody w mieszkaniach, regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej, adaptacja komórek na węzeł cieplny, montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ul. Dobrowoja 6 w Warszawie.
2015-06-09,
12:00
2015-05-25,
11:23
153
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (10 pustostanów – 10 części). Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/20/15
2015-05-28,
10:00
2015-05-14,
15:55
154
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (10 budynków – 10 części). Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/21/15
2015-06-01,
10:00
2015-05-22,
15:29
155
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Wymiana dźwigu osobowego (łącznie z opracowaniem dokumentacji projektowej) w budynku przy ul. Zgoda 11 w Warszawie
2015-06-10,
09:00
2015-05-26,
12:45
156
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Wymiana dźwigu osobowego (łącznie z opracowaniem dokumentacji projektowej) w budynku przy ul. Oboźnej 11 w Warszawie
2015-06-10,
09:00
2015-05-26,
15:19
157
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Remont tarasu (wymiana warstw tarasowych, schodów i balustrad) przy budynku przy ul. L. Waryńskiego 9 w Warszawie.
2015-06-10,
09:00
2015-05-26,
15:23
158
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Koszenie trawników oraz grabienie liści w porze jesiennej
2015-05-29,
10:00
2015-05-22,
12:36
159
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Wykonanie remont budynku wielorodzinnego administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Włochy przy ul. Długopolskiej 10 w Warszawie wg załączonych przedmiarów robót i decyzji PINB nr IIOT/586/2013 z dnia 14.11.2013r..
2015-06-09,
10:00
2015-05-25,
14:30
160
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wymiana nasad kominowych dachu i remont dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Pawiej 69 i 71.
2015-06-01,
10:00
2015-05-13,
12:41
161
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
remont schodów – Wolska 44
2015-05-28,
10:00
2015-05-13,
12:42
162
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Częściowa wymiana osprzętu w kotłowniach w budynkach przy ul. Krzyżanowskiego 44 i Pańskiej 99 w Warszawie.
2015-06-01,
09:00
2015-05-15,
14:39
163
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont kominów i pokrycia dachowego oraz naprawę pęknięć na elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Dobrogniewa 2/4
2015-06-03,
10:00
2015-05-18,
15:14
164
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wymiana komunikacji dachu w budynku użytkowym przy ul. Bema 70.
2015-06-09,
10:00
2015-05-19,
14:14
165
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont dachu nad garażami przy ul. Pawiej 34.
2015-06-09,
09:00
2015-05-19,
15:06
166
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wykonanie izolacji ścian piwnic od strony podwórka w budynku mieszkalnym przy ul. Grzybowskiej 47 w Warszawie na podstawie Projektu Budowlanego.
2015-06-09,
11:00
2015-05-19,
15:18
167
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wymianę fragmentu nawierzchni chodników oraz nawierzchni schodów przy budynkach znajdujących się przy Al. Solidarności 86 i 88
2015-06-08,
10:00
2015-05-20,
15:58
168
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wymiana ciągu pieszo – jezdnego przy ul. Wolskiej 82.
2015-06-10,
10:00
2015-05-21,
13:31
169
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Mieszanki mineralno-asfaltowe
2015-06-02,
11:00
2015-04-27,
10:16
170
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Przebudowa oświetlenia ulicznego na ul Miodowej w Warszawie
2015-06-03,
11:00
2015-05-19,
15:22
171
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Betonowa kostka brukowa
2015-06-02,
11:00
2015-05-25,
13:59
172
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Żółta taśma odblaskowa
2015-06-02,
11:00
2015-05-25,
14:30
173
Przetarg nieograniczony
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
Usługi w zakresie konserwacji, naprawy i usuwania awarii instalacji i urządzeń: co, cw, ct, wod-kan, gazu i wentylacji na cmentarzach komunalnych m. st. Warszawy.
2015-06-02,
12:30
2015-05-25,
11:24
174
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Przebudowa oświetlenia Alei Zielenieckiej w Warszawie
2015-06-01,
10:00
2015-05-15,
10:52
175
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej ul. Rosoła odc. ul. Belgradzka-Jeżewskiego w Warszawie
2015-06-02,
10:00
2015-05-18,
10:29
176
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę sygnalizacji świetlnej
2015-05-27,
10:00
2015-05-19,
12:58
177
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kondratowicza – przejście przy szpitalu Bródnowskim.
2015-06-11,
10:00
2015-05-25,
11:23
178
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Saska-Brazylijska w Warszawie.
2015-06-11,
10:00
2015-05-25,
12:26
179
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Ciszewskiego - Dereniowa w Warszawie
2015-06-11,
10:00
2015-05-25,
13:14
180
Przetarg nieograniczony
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn. budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym: zadanie D. odcinek od ul. Połczyńskiej do ul Sterniczej.
2015-06-08,
10:00
2015-05-25,
15:01
181
Przetarg nieograniczony
Zarząd Mienia m.st Warszawy - jednostka budżetowa
Modernizacja pochylni oraz terenu dawnej stoczni rzecznej w Porcie Czerniakowskim.
2015-06-18,
11:00
2015-05-21,
15:37
182
Przetarg nieograniczony
Zarząd Oczyszczania Miasta
Posadzenie drzew wraz z trzyletnią pielęgnacją wzdłuż tras komunikacyjnych m.st. Warszawy
2015-06-19,
09:00
2015-05-07,
11:04
183
Przetarg nieograniczony
Zarząd Oczyszczania Miasta
Dostawa elementów małej architektury
2015-05-29,
11:00
2015-05-21,
12:03
184
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Wykonanie i dostawa wejściówek do metra
2015-06-01,
10:00
2015-04-27,
08:25
185
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gmin Otwock i Wiązowna z Warszawą.
2015-06-05,
10:00
2015-04-29,
12:32
186
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Wykonanie informacji dotykowej na potrzeby osób niepełnosprawnych na wybranych stacjach I linii metra w Warszawie
2015-05-27,
10:00
2015-05-12,
12:44
187
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych nadzorowanych przez ZTM, funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar aglomeracji warszawskiej
2015-06-18,
10:00
2015-05-13,
11:03
188
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Dostawa artykułów reklamowych
2015-06-03,
10:00
2015-05-26,
09:24
189
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Dostawa mebli biurowych
2015-06-03,
09:00
2015-05-26,
13:53

Ukryj listy wyboru. Ukryj kolumnę: z rodzajem zamówienia, z datą publikacji.
Rodzaj:
Tryb:
Zamawiajacy:

UWAGA:
* Wypełnienie pola w nagłówku kolumny z nazwą zamówienia pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, w których nazwie znajduje się podany łańcuch znaków lub przynajmniej jeden z łańcuchów znaków oddzielonych przecinkiem
** Data składania ofert, wniosków, prac konkursowych lub data aukcji. Wypełnienie pola/pól w nagłówku kolumny z datą składania ofert w formacie RRRRMMDD pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, dla których data składania ofert zawiera się we wskazanym przedziale czasowym

<<powrót

herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  | 

 
Księga Zamówień Publicznych