>Biuro Zamówień Publicznych > Wyszukiwanie ogłoszeń > Wyniki wyszukiwania
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Bieżące ogłoszenia o przetargach
prowadzonych przez Urząd m.st. Warszawy i jego jednostki podległe


Znaleziono 139 ogłoszeń spełniających zaznaczone kryteria.

Ilość ogłoszeń na stronie:
Lp. Tryb
*WSZYSTKIE
>Zamawiający
*WSZYSCY
Nazwa zamówienia*
Składanie ofert**
od
do
Data publikacji
od
do
1
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Budowa i wdrożenie Systemu Usług Edycji Map
2017-01-30,
10:00
2016-12-15,
09:26
2
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Dostawa, wdrożenie i serwis systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy
2017-01-31,
11:00
2016-12-16,
10:49
3
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Świadczenie usługi asysty technicznej w odniesieniu do programów Oracle
2017-01-25,
11:00
2016-12-19,
09:21
4
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Wdrożenie, utrzymanie, rozwój i modyfikacja Systemu Obsługi Zamówień Publicznych dla Urzędu m.st. Warszawy
2017-01-26,
11:00
2016-12-30,
11:20
5
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Biuro Zamówień Publicznych
Świadczenie usług cateringowych podczas uroczystości, konferencji, seminariów i spotkań organizowanych przez biura Urzędu m.st. Warszawy w 2017 roku.
2017-01-30,
10:00
2017-01-23,
14:24
6
Przetarg nieograniczony
Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta
Ułożenie gresu na południowej klatce schodowej i wymianę tynków sufitowych w pomieszczeniu wypoczynkowym i pokojach mieszkalnych nr 305, 411 w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta, przy ul. Kawęczyńskiej 4b w Warszawie
2017-01-25,
09:00
2017-01-09,
15:57
7
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Druk, dostarczenie i wyładunek w cyklu miesięcznym 8 numerów czasopisma „Twoje Bemowo”
2017-01-26,
09:00
2017-01-17,
15:33
8
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Usługę kompleksowego sprzątania, doczyszczania i bieżącego utrzymania czystości w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bemowo w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 70 wraz z przyległym terenem zewnętrznym
2017-01-31,
09:00
2017-01-23,
14:27
9
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Utrzymanie zieleni parkowej, zieleńców, placów zabaw, terenów rekreacyjnych, miejsc pamięci i nieurządzonychterenów zieleni oraz pielęgnacja zieleni wysokiej na obszarze Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
2017-02-24,
10:00
2017-01-18,
11:25
10
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Zimowe oczyszczanie ulic gminnych oraz zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników na terenie Dzielnicy Białołęka w 2017 roku
2017-02-24,
10:00
2017-01-18,
12:39
11
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Przeprowadzenie 180 godzin szkolenia z zakresu pogramowania procesów technologicznych w oparciu o sterowniki PLC GE Fanuc dla 60 uczestników projektu pn. „Zaprogramuj swoją przyszłość”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014-2020, poddziałania 10.1.1, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMA.10.01.01-14-3923/15-00 z dnia 17.10.2016 r.
2017-01-27,
09:30
2017-01-20,
14:46
12
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Przeprowadzenie 150 godzin kursu ECDL CAD 2D dla 75 uczestników projektu pn. „Zaprogramuj swoją przyszłość”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014-2020, poddziałania 10.1.1, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMA.10.01.01-14-3923/15-00 z dnia 17.10.2016 r.
2017-01-27,
10:00
2017-01-20,
14:46
13
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie przebudowy nawierzchni istniejących ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, budowa ciągów pieszych, zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie elementów małej architektury wraz z gospodarką szatą roślinną, w ramach zadania pn.: Modernizacja terenu wewnątrzosiedlowego w kwartale ulic Skoczylasa 9 i Jagiellońska 50,52,54.
2017-02-02,
10:00
2017-01-17,
14:42
14
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Budowa zadaszonej widowni w ramach zadania pn.: „Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z wykonaniem zadaszenia widowni” przy ul. Ratuszowej 4a w Warszawie
2017-02-06,
10:00
2017-01-20,
14:25
15
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowej remontu łazienek w budynku Zespołu Szkół nr 69 przy ul. Drewnianej 8 w Warszawie (znak sprawy ZP- 2/17)
2017-01-25,
10:00
2017-01-13,
13:01
16
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowej remontu węzła cieplnego i instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Lewartowskiego 2 w Warszawie (znak sprawy ZP-1/17).
2017-01-30,
10:00
2017-01-16,
11:26
17
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Remont dachu w budynku XVII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Elektoralnej 5/7 w Warszawie (znak sprawy ZP- 3/17).
2017-02-06,
10:00
2017-01-19,
13:51
18
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu sali chemicznej z zapleczem w budynku XVIII L.O. im. J. Zamoyskiego przy ul. Smolnej 30 w Warszawie (znak sprawy ZP-7/17).
2017-02-01,
10:00
2017-01-20,
08:57
19
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem, dachu oraz izolacji fundamentów i ścian piwnicznych budynku Przedszkola nr 4 przy ul. Elektoralnej 15/17 w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (znak sprawy ZP-8/17)
2017-02-03,
10:00
2017-01-23,
08:46
20
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy Ursus m.st. W-wy. Zadanie 4. Utrzymanie parków i zieleńców na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w zakresie zieleni i czystości w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2017 r.
2017-02-09,
10:00
2016-12-28,
10:17
21
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi w Warszawie
2017-02-14,
12:30
2017-01-09,
06:58
22
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych oraz wykonanie pasów rowerowych w ul. Dereniowej na odc. ul. Ciszewskiego – ul. Gandhi w Warszawie.
2017-01-26,
10:30
2017-01-11,
14:34
23
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ul. Romera na odc. ul. Surowieckiego – ul. Melodyjna
2017-01-27,
10:30
2017-01-12,
10:37
24
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Budowa zespołu filii Wawerskiego Centrum Kultury i Biblioteki przy ul. Powojowej / ul. Panny Wodnej / ul. Junaków w Warszawie
2017-01-31,
12:00
2017-01-13,
12:18
25
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Wykonanie nakładek bitumicznych zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2017-01-31,
11:00
2017-01-16,
15:50
26
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Ochrona osób i mienia w obiekcie Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Wawer przy ul. Żegańskiej 1 w Warszawie
2017-01-26,
11:00
2017-01-18,
14:43
27
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Remont i konserwacja oraz usuwanie bieżących awarii na drogach gminnych na terenie Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
2017-02-02,
11:00
2017-01-18,
15:42
28
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Remont chodników zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
2017-02-07,
11:00
2017-01-20,
13:24
29
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Wzmocnienie kruszywem betonowym dróg gruntowych zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2017-02-08,
12:00
2017-01-23,
14:33
30
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Budowa ulicy Ułańskiej na odc. od ul. Pogodnej do ul. Jeździeckiej na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w ramach zadania: „Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona, Wola Grzybowska)”
2017-02-07,
10:00
2017-01-23,
13:08
31
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
„Modernizacja siedzib Urzędu” – budowa instalacji klimatyzacji (wysoki i niski parter) oraz wentylacji mechanicznej (cały budynek) w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wola m. st. Warszawy przy al. „Solidarności” 90, (sprawa nr 63/ZP/16).
2017-02-28,
09:00
2016-10-07,
12:05
32
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Usługa polegająca na świadczeniu serwisu i konserwacji podsystemu „DOM” – dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne i „Systemu Obsługi Obniżek Czynszu Regulowanego” (znak sprawy: 3/ZP/17)
2017-01-24,
09:00
2017-01-16,
12:34
33
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Całoroczne letnie i zimowe utrzymanie porządku i czystości w pasach drogowych dróg gminnych tj. na jezdniach, chodnikach, placach, trawnikach, terenach przyulicznych oraz utrzymanie porządku i czystości na niezagospodarowanych terenach administrowanych przez Dzielnicę Żoliborz m.st. Warszawy w latach 2017 – 2019
2017-01-26,
08:45
2016-12-14,
11:02
34
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Opracowanie projektu z budżetu partycypacyjnego nr 1133 pn. „ Rowerowy Żoliborz – Dziennikarski i Marymont.”(szacunkowa wartość zamówienia podstawowego: 12 000,00 zł. netto)
2017-01-27,
08:45
2017-01-19,
09:20
35
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania pn. Remont i przebudowa drogi wewnętrznej na odc. od ul. Broniewskiego do ul. Popiełuszki stanowiącej dojazd do budynków Zespołu Szkół nr 53 oraz Przedszkola nr 197 w celu dostosowania jej parametrów technicznych do wymogów drogi pożarowej dla obiektów oświatowych
2017-01-30,
08:45
2017-01-20,
14:25
36
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
„Budowa oświetlenia ulicy Barszczewskiej z budową chodnika”(szacunkowa wartość zamówienia podstawowego: 198 765,38 zł. netto)
2017-02-07,
08:45
2017-01-20,
14:45
37
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Część I: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla zadania z budżetu partycypacyjnego nr 1606 pn. Miejsca postojowe oraz dodatkowy ciąg pieszy dla Szkoły Podstawowej nr 92; Część II: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla zadania z budżetu partycypacyjnego nr 1993 pn. Bezpieczna droga do Szkoły Podstawowej nr 267; Część III: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla zadania z budżetu partycypacyjnego nr 571 pn. Rewitalizacja ulicy Przasnyskiej.
2017-01-31,
08:45
2017-01-23,
14:16
38
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Wykonanie nowego oświetlenia bezpiecznej drogi do Szkoły Podstawowej nr 267 w formule „zaprojektuj i wybuduj” (szacunkowa wartość zamówienia podstawowego: 10 559,09 zł. netto)
2017-02-08,
08:45
2017-01-23,
14:17
39
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Konserwacja i naprawa systemów sygnalizacji pożaru, stałych urządzeń gaśniczych gazowych i wodnych, bram pożarowych oraz kurtyn dymowych na I i II linii Metra Warszawskiego oraz STP Kabaty w latach 2017-2019.
2017-02-07,
12:00
2017-01-11,
11:13
40
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części zamiennych do wagonów typu Metropolis 98B
2017-02-24,
12:00
2017-01-16,
11:30
41
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie naprawy powłoki lakierniczej drzwi pojazdów metra typu Metropolis 98B oraz serii 81
2017-01-24,
12:00
2017-01-17,
09:05
42
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Zagospodarowanie zmieszanych odpadów opakowaniowych z selektywnej zbiórki o kodzie 15 01 06. Numer referencyjny: ZOZ.27.32.2016.SO
2017-02-07,
11:00
2016-11-25,
12:25
43
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
2017-02-08,
12:00
2016-12-19,
10:24
44
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Zakup i dostawa worków filtracyjnych oraz koszy wsporczych
2017-01-24,
10:00
2017-01-12,
14:25
45
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa odczynników laboratoryjnych.
2017-04-30,
15:00
2014-02-07,
07:49
46
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do ciągników rolniczych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2017-04-17,
15:00
2014-04-17,
14:47
47
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych filtrów oleju, powietrza, oraz paliwa do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2017-12-31,
15:00
2014-12-04,
14:23
48
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych akumulatorów do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2017-12-31,
15:00
2015-01-22,
11:02
49
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę smarów i środków smarujących
2018-06-30,
15:00
2015-05-14,
16:38
50
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę fabrycznie nowych opon, dętek, felg oraz akcesoriów wulkanizacyjnych do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2015-09-17,
11:56
51
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa nowych części zamiennych do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2017-12-31,
15:00
2015-09-17,
12:38
52
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa olejów i płynów eksploatacyjnych do pojazdów i maszyn eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2018-06-30,
15:00
2015-10-05,
15:46
53
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do maszyn drogowo-budowlanych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2015-10-08,
07:06
54
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa artykułów oświetleniowych – żarówek, żarników halogenowych, modułów świetlnych, świetlówek, żarówek sygnalizacyjnych, lamp halogenowych, rtęciowych, sodowych
2018-12-31,
15:00
2015-10-20,
14:22
55
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przetarg nieograniczony na ustanowienie dynamicznego systemu zakupów na Dostawę części zamiennych do instalacji chlorowych oraz do instalacji wytwarzania, magazynowania i dozowania dwutlenku chloru, przyrządów pomiarowych, roztworów produkcji firmy Wallace & Tiernan. Numer postępowania: 02123/WS/PW/PZL-DZA-WRS/D/2015
2018-12-31,
15:00
2015-10-21,
15:59
56
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przetarg nieograniczony na ustanowienie dynamicznego systemu zakupów na Dostawę farb, lakierów, rozpuszczalników, rozcieńczalników
2018-12-31,
15:00
2015-11-09,
09:04
57
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przetarg nieograniczony na ustanowienie dynamicznego systemu zakupów na dostawę wyrobów złącznych i śrubowych ( śruby, nakrętki, podkładki, wkręty, nity, kołki, pręty, smarowniczki, blachowkręty itp.)
2018-12-31,
15:00
2015-11-23,
16:00
58
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa baterii i akumulatorów - akumulatory NiCd, NiMH, baterie NiCd, NiMH, akumulatory żelowo – ołowiowe, baterie do sterowników, baterie do mierników, baterie tradycyjne, baterie alkaliczne i litowe.
2018-12-31,
15:00
2015-11-25,
15:56
59
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę części zamiennych do kosiarek, kosiarek samojezdnych, dmuchaw, pilarek do drewna oraz kos spalinowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2015-11-27,
14:40
60
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa przewodów elektrycznych, przedłużaczy, listew przeciwzakłóceniowych
2018-12-31,
15:00
2015-12-28,
15:51
61
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa materiałów do wykonywania napraw bezwykopowych kanalizacji - matotkaniny z włókna szklanego, żywicy mineralno-organicznej (jako gotowego produktu składającego się z trzech komponentów: bazy, utwardzacza i przyspieszacza) oraz kształtek kapeluszowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. postępowanie nr 00196/WS/PW/PZL-DZA-WRS/D/2016
2017-12-31,
15:00
2016-03-01,
15:56
62
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Usługi wykonania projektu branży zieleni dla zadań prowadzonych przez Dział Projektowania.
2017-03-17,
15:00
2016-03-17,
10:51
63
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych dla systemu produkcji JT Elektronik do układania światłowodów w sieci kanalizacyjnej.
2017-12-31,
15:00
2016-05-18,
12:38
64
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa opraw oświetleniowych i części zamiennych do nich.
2019-12-31,
15:00
2016-11-17,
13:08
65
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa osprzętu elektrycznego.
2019-12-31,
15:00
2016-11-22,
10:15
66
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa uszczelnień mechanicznych do pomp i maceratorów produkcji firmy Grundfos, Flygt, KSB.
2019-12-31,
15:00
2016-11-23,
07:12
67
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa podstawowego sprzętu laboratoryjnego.
2018-12-31,
15:00
2016-11-24,
06:46
68
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa modułów, oprogramowań, kart pamięci do urządzeń firmy Schneider Electric.
2019-12-31,
15:00
2016-11-24,
14:22
69
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji na budowę przewodu wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej DN 20 w drodze dojazdowej do ul. Fletniowej (dz. ew. nr 9/14 z obrębu 4-04-23) w Warszawie - Dzielnica Białołęka.
2017-01-24,
09:45
2016-12-06,
15:00
70
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Usługi projektowe branży energetycznej, drogowej, organizacji ruchu dla zadań prowadzonych przez DPR. Zadanie 1:Usługi wykonania projektu branży energetycznej do zadań prowadzonych przez Dział Projektowania. Zadanie 2:Usługi wykonania projektu drogowego do zadań prowadzonych przez Dział Projektowania. Zadanie 3: Usługi wykonania organizacji ruchu na czas budowy dla zadań prowadzonych przez Dział Projektowania.
2018-12-19,
15:00
2016-12-19,
12:30
71
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę kanalizacji ściekowej DN 0,20 Lca 685 m w drodze dojazdowej do ul. Brzezińskiej w Warszawie na terenie Dzielnicy Białołęka.
2017-01-31,
09:45
2016-12-22,
07:59
72
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Gospodarowanie odpadami o kodzie 19 01 14 lub 19 03 07 powstającymi w Zakładzie „Czajka” MPWiK w m. st. Warszawie S.A., w ilości maksymalnej 29 400 Mg, z podziałem na 7 zadań
2017-02-03,
10:45
2016-12-23,
07:56
73
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Całodobowa ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S. A.
2017-01-27,
15:00
2016-12-23,
14:26
74
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowego osprzętu (dysze, protezy banany, wkładki ceramiczne do dysz, przewody ciśnieniowe, itp.) do pojazdów ciśnieniowych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2016-12-30,
14:27
75
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Wymiana sterowników PLC w obiektach eksploatowanych przez Zakład Sieci Kanalizacyjnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z podziałem na zadania
2017-01-27,
12:45
2017-01-04,
15:36
76
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci wodociągowej w drogach dojazdowych do ul. Borowieckiej w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer z podziałem na zadania
2017-01-25,
12:15
2017-01-10,
15:57
77
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa przewodu wodociągowego w ul. Świetlistej odc. ul. Kolumba – Działkowa oraz odc. Dzwonkowa – Aksamitna, w Warszawie, Dzielnicy Włochy
2017-01-24,
08:45
2017-01-11,
11:39
78
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci wodociągowych Dn 80/100 L 515 m na terenie Osiedla Stara Miłosna w ulicach: Liryczna, Rodziewiczówny i Fraszka w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy,
2017-01-27,
11:45
2017-01-12,
14:24
79
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Remont ciągów pieszych, schodów zewnętrznych oraz murka klinkierowego na terenie Stacji Filtrów Zakładu Centralnego zlokalizowanego przy ul. Koszykowej 81, Dzielnica Ochota
2017-01-25,
13:45
2017-01-13,
13:35
80
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Realizacja sieci wodociągowej DN 100 Lca 84 m w ul. Golfowej na odcinku od ul. Szlacheckiej do ul. Golfowej na terenie Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z podziałem na etapy,
2017-02-02,
13:15
2017-01-13,
13:52
81
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Czyszczenie zbiorników czerpalnych przepompowni głównej oraz betonowego zbiornika do magazynowania osadu Zakładu Pruszków
2017-01-26,
11:45
2017-01-13,
15:18
82
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Serwisowanie przyrządów monitoringu on-line z podziałem na zadania
2017-01-25,
10:45
2017-01-13,
15:44
83
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa przewodu wodociągowego oraz kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Nowoursynowskiej na odcinku ul. Nowoursynowska - posesja 41 w Warszawie - Dzielnica Ursynów, z podziałem na zadania.
2017-01-26,
13:45
2017-01-16,
15:02
84
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Wykonanie przeglądów oświetlenia zewnętrznego dla Zakładu „Czajka” z podziałem na Zadania (od 1 do 2).
2017-01-30,
08:45
2017-01-17,
11:11
85
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci wodociągowej w ul. Małopolskiej oraz w ciągu dojazdowym i pieszo-jezdnym, przełączenie istn. sieci oraz przyłączy wodociągowych przy ul. Małopolskiej w Warszawie - Dzielnica Białołęka.
2017-01-26,
10:45
2017-01-17,
15:22
86
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Zwoleńskiej 24/24C Dn 0,2 m L=77 m w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer
2017-01-26,
08:45
2017-01-18,
15:02
87
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Wykonanie przeglądów i wymian napędów i przepustnic AUMA, EBRO, AFT z podziałem na zadania (od 1 do 6).
2017-02-02,
09:45
2017-01-19,
07:56
88
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Czyszczenie zbiorników przepompowni kanalizacyjnych P1, P7 i P3 zlokalizowanych na terenie działania Zakładu „Dębe”
2017-01-31,
11:45
2017-01-19,
15:02
89
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa przewodu wodociągowego i kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Nowoursynowskiej (dz. ew. nr 78/5 z obrębu 1-11-18) w Warszawie, w Dzielnicy Ursynów z podziałem na 2 zadania
2017-02-01,
13:45
2017-01-19,
16:17
90
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacyjnej na terenie Osiedla Dąbrówka Grzybowska w Warszawie na terenie Dzielnicy Białołęka.
2017-03-06,
09:45
2017-01-23,
10:35
91
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zakup pojazdów specjalistycznych. Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2017 r. zestawu urządzeń specjalistycznych do bezwykopowej renowacji kanałów rurowych metodą „długiego rękawa” w zakresie średnic od DN 0,15 do DN 0,40 m
2017-03-01,
09:45
2017-01-23,
12:26
92
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla kompleksowej przebudowy obiektów Stacji Pomp Deszczowych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy - Dzielnica Śródmieście, z podziałem na zadania
2017-02-13,
10:45
2017-01-23,
15:53
93
Przetarg nieograniczony
Muzeum Powstania Warszawskiego
Wykonanie i dostawę materiałów reklamowych, realizowaną w 2 częściach: Wykonanie i dostawa gadżetów reklamowych – część I Wykonanie i dostawa breloków metalowych – część II
2017-01-30,
11:00
2017-01-19,
15:50
94
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów
Dostawy odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych i kalibratorów wraz z dzierżawą automatycznego analizatora
2017-01-26,
08:30
2017-01-17,
15:49
95
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Kompleksowe utrzymanie czystości w Ośrodkach Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w 2017 r.
2017-01-24,
09:00
2017-01-16,
14:07
96
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie – ekspozycji dla żółwia błotnego z oczkiem wodnym ogrodzonym wybiegiem ziemnym oraz kładką dla zwiedzających w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Realizacja projektu z zakresu kompleksowej ochrony bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej w tym: Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt”.
2017-01-24,
11:30
2017-01-10,
07:56
97
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Budowa dwustanowiskowej myjki dla pojazdów specjalistycznych Straży Miejskiej m. st. Warszawy na terenie siedziby przy ul. Sołtyka 8/10 w Warszawie w systemie zaprojektuj i wybuduj
2017-01-27,
10:00
2017-01-11,
14:47
98
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa drobnego jednorazowego sprzętu medycznego dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-04/2017.
2017-01-24,
10:30
2017-01-16,
15:14
99
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa akcesoriów do wiertarek ortopedycznych i neurochirurgicznych oraz oprzyrządowania do kolumny artroskopowej dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-06/2017)
2017-01-25,
10:00
2017-01-17,
13:09
100
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa wyposażenia dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Bielańskiego (ZP-03/2017)
2017-02-28,
11:00
2017-01-23,
06:32
101
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa produktów leczniczych dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ cz. IV
2017-02-03,
10:00
2016-12-28,
14:00
102
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa wyrobów medycznych cz. III - sprawa 58/2016
2017-02-28,
10:00
2017-01-16,
12:36
103
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.
Wykonanie obsług 4 poziomu utrzymania na trzech zespołach trakcyjnych typu 35WE
2017-02-06,
10:00
2016-12-27,
15:39
104
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa mleka
2017-12-28,
10:00
2016-12-23,
10:02
105
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju opałowego lekkiego.
2017-02-06,
09:00
2017-01-02,
14:12
106
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego.
2017-02-07,
09:00
2017-01-03,
09:28
107
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa elementów metalowo-gumowych usprężynowania I stopnia wózków napędowych do tramwajów typu 123N i 120N (2 części).
2017-01-24,
11:00
2017-01-16,
12:34
108
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa elementów nawierzchni torowej (rozjazdów, zwrotnic oraz iglic do zwrotnic) – 4 części
2017-02-23,
10:00
2017-01-19,
15:42
109
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa obręczy oraz pierścieni gumowych do tramwaju typu 116Na
2017-01-27,
10:00
2017-01-19,
15:50
110
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Sprzątanie pomieszczeń, hal, terenu i tramwajów (6 części).
2017-02-23,
09:00
2017-01-20,
08:06
111
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie napraw przekładni osiowych Flender z wbudowanymi osiami.
2017-02-01,
10:00
2017-01-20,
08:08
112
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa wkładek sprężynujących stalowo-gumowych koła jezdnego i artykułów formowanych z gumy (2 części).
2017-01-31,
09:00
2017-01-20,
08:24
113
Przetarg nieograniczony
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Usługi ochrony osób i mienia w 2017 r.
2017-01-24,
09:00
2017-01-16,
15:14
114
Przetarg nieograniczony
Urząd Pracy m.st. Warszawy
Przeprowadzenie usługi szkoleniowej na prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną i kat. Dwraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną z podziałem na części. Numer referencyjny: 12/2016
2017-02-13,
12:00
2017-01-02,
14:12
115
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Sprzedaż i dostarczenie gazu do budynków stanowiących własność m.st.Warszawy w Dzielnicy Mokotów będących w administracji ZGN w Dzielnicy Mokotów.
2017-01-27,
10:00
2017-01-19,
08:34
116
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji odtworzeniowej w formie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynków użytkowych przy ul. Augustówka (bez numeru) w Warszawie, posadowionych na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 9 z obrębu 1-05-14
2017-01-27,
10:00
2017-01-19,
09:19
117
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Część I - 2 lokale o powierzchni 77,81 m2 Część II - 2 lokale o powierzchni 64,54 m2 Część III - 2 lokale o powierzchni 47,69 m2 Część IV - 2 lokale o powierzchni 71,58 m2 Część V - 2 lokale o powierzchni 57,63 m2
2017-01-27,
10:00
2017-01-12,
14:24
118
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie m.st. Warszawy Część I - 2 lokale o powierzchni 80,83 m2 Część II - 2 lokale o powierzchni 90,89 m2 Część III - 1 lokal o powierzchni 38,00 m2 Część IV - 1 lokal o powierzchni 66,47 m2
2017-02-03,
10:30
2017-01-20,
15:55
119
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga- Południe m.st. Warszawy w 2017 roku na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6 i 7.
2017-02-03,
10:00
2017-01-19,
11:54
120
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (13 pustostanów – 13 części). Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/1/17
2017-02-01,
10:00
2017-01-18,
14:19
121
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Wykonywanie remontów lokali mieszkalnych w zasobach Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
2017-02-06,
10:00
2017-01-20,
09:35
122
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Remont czterech pustostanów lokali mieszkalnych nr 12, nr 16, nr 17 i nr 18 w budynku przy ul. Szwoleżerów 5b w Warszawie
2017-02-06,
10:00
2017-01-20,
14:25
123
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Usługi w zakresie ochrony fizycznej targowisk przy ul. Rembielińskiej 7A i Krasnobrodzkiej 9/11 należących do ZGN przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie oraz całodobowej ochronie terenu rekreacyjnego zlokalizowanego przy ul. Bardowskiego w Warszawie
2017-01-27,
09:00
2017-01-19,
12:12
124
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
opracowanie projektu budowlanego wykonawczego oświetlenia terenu podwórka -działek ew. nr 43, 95, 25/2 i 32 z obrębu 6-03-13 w ramach realizacji projektu budżetu partycypacyjnego na 2017 r. pn. „Oświećmy Młynów”.
2017-01-25,
09:00
2017-01-16,
12:46
125
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rewitalizacji terenu działki ew. nr 43 z obrębu 6-03-13 w ramach realizacji projektu budżetu partycypacyjnego na 2017 r. pn. „Poprawa walorów estetycznych i bezpieczeństwa na Gibalaku”.
2017-01-24,
09:00
2017-01-16,
14:07
126
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowania skweru Wandy Lurie w Warszawie (działki ew. nr 53/1, 53/2, 53/3, 53/7 oraz części działek ew. nr 61, 51/1 i 51/5 z obrębu 60-03-19).
2017-01-25,
10:00
2017-01-16,
14:08
127
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia terenu podwórka – działki ew. nr 68/3 z obrębu 6-03-14 w ramach realizacji projektu budżetu partycypacyjnego na 2017 r. pn. „Oświetlenie terenu pomiędzy ul. Górczewską 18-22, Żytnią 64, Płocką i Syreny”.
2017-01-26,
09:00
2017-01-17,
13:07
128
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Opracowanie projektu budowlanego wykonawczego budowy siłowni plenerowej na terenie działki ew. nr 15 z obrębu 6-06-08 w ramach realizacji projektu budżetu partycypacyjnego na 2017 r. pn. „Siłownia plenerowa za „Górką” przy Ciołka / Deotymy”.
2017-01-26,
10:00
2017-01-17,
13:07
129
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Usługi konserwacji w obiektach ZDM
2017-01-30,
10:00
2017-01-20,
12:57
130
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Opracowanie dokumentacji projektowej dla 3 zadań inwestycyjnych z budżetu partycypacyjnego z podziałem na części: Część 1 -Z Gocławia i na Gocław na rowerze Część 2 –Budowa chodnika łączącego Saską Kępę z Gocławie Część 3 – Uzupełnienie sieci rowerowej na Pradze - Południe”
2017-01-30,
10:00
2017-01-20,
12:58
131
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Opracowanie dokumentacji projektowej dla infrastruktury rowerowej realizowanej w ramach projektów z budżetu partycypacyjnego na rok 2017 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
2017-01-30,
10:00
2017-01-20,
13:23
132
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Dystrybucja i dostawa ciepła do obiektów pracowniczych ZDM ul. Chmielna 120, 120A, 124, ul. Gołdapska 7, Krakowskie Przedmieście – schody ruchome
2017-01-31,
10:00
2017-01-23,
13:51
133
Przetarg nieograniczony
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. budowa ul. Czerniakowskiej – bis wraz z budową ul. Planowanej Melomanów i budową kanalizacji sanitarnej i magistrali wodociągowej w ul. Czerniakowskiej – bis.
2017-02-01,
10:00
2016-12-15,
12:41
134
Przetarg nieograniczony
Zarząd Terenów Publicznych
Wykonanie remontu górki wraz z najbliższym otoczeniem na placu zabaw w Parku Mirowskim w Warszawie
2017-02-03,
09:00
2017-01-18,
13:19
135
Przetarg nieograniczony
Zarząd Terenów Publicznych
Wykonanie prac związanych z utrzymaniem czystości, pielęgnacją zieleni niskiej oraz zimowym utrzymaniem dróg gminnych i innych terenów w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, na „Obszarze ulicznym A, B, C” w latach 2017-2018.
2017-03-01,
10:00
2017-01-23,
12:10
136
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Wykonanie dokumentacji projektowej architektoniczno-budowlanej wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Punktów Obsługi Pasażerów na stacji A13 Centrum oraz A11 Politechnika I linii metra
2017-02-01,
10:00
2017-01-17,
11:11
137
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Naprawa, konserwacja oraz przeglądy okresowe samochodów służbowych ZTM
2017-01-26,
10:00
2017-01-18,
10:55
138
Konkurs
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Konkurs na opracowanie koncepcji formy poidełka dla m.st. Warszawy
2017-04-07,
15:00
2017-01-16,
09:18
139
Przetarg nieograniczony
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Organizowanie przedstawień teatralnych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
2017-01-24,
09:00
2017-01-17,
07:24

Ukryj listy wyboru. Ukryj kolumnę: z rodzajem zamówienia, z datą publikacji.
Rodzaj:
Tryb:
Zamawiajacy:

UWAGA:
* Wypełnienie pola w nagłówku kolumny z nazwą zamówienia pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, w których nazwie znajduje się podany łańcuch znaków lub przynajmniej jeden z łańcuchów znaków oddzielonych przecinkiem
** Data składania ofert, wniosków, prac konkursowych lub data aukcji. Wypełnienie pola/pól w nagłówku kolumny z datą składania ofert w formacie RRRRMMDD pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, dla których data składania ofert zawiera się we wskazanym przedziale czasowym

<<powrót

herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  | 

 
Księga Zamówień Publicznych