>Biuro Zamówień Publicznych > Wyszukiwanie ogłoszeń > Wyniki wyszukiwania
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Bieżące ogłoszenia o przetargach
prowadzonych przez Urząd m.st. Warszawy i jego jednostki podległe


Znaleziono 213 ogłoszeń spełniających zaznaczone kryteria.

Ilość ogłoszeń na stronie:
Lp. Tryb
*WSZYSTKIE
>Zamawiający
*WSZYSCY
Nazwa zamówienia*
Składanie ofert**
od
do
Data publikacji
od
do
1
Przetarg nieograniczony
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Śródmieście
Dostawa książek i książek mówionych
2016-06-02,
11:00
2016-05-23,
10:54
2
Przetarg nieograniczony
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Śródmieście
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
2016-06-03,
11:00
2016-05-24,
13:10
3
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Modyfikacja i serwis systemu informatycznego Centralnej Bazy Danych Ewidencji Gruntów i Budynków m.st. Warszawy (CB_EGBiL)
2016-06-06,
11:00
2016-04-14,
15:49
4
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Serwis urządzeń wielofunkcyjnych w Urzędzie m.st. Warszawy
2016-05-30,
11:00
2016-04-15,
15:50
5
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Wykonanie mapy akustycznej m.st. Warszawy oraz aktualizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
2016-06-21,
10:00
2016-05-13,
09:10
6
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Przeglądy oraz naprawy awaryjne systemów chłodu zainstalowanych w budynkach Urzędu m.st. Warszawy
2016-06-23,
11:00
2016-05-18,
10:35
7
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Przygotowanie i realizacja XXXIII Konkursu Warszawa w kawiatach i zieleni 2016
2016-05-25,
10:30
2016-05-17,
15:05
8
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów żywieniowych
2016-06-06,
10:00
2016-05-24,
10:39
9
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Usługa w postaci wykonania wraz z dostawą materiałów reklamowych opatrzonych logo
2016-05-30,
09:00
2016-05-13,
14:37
10
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Konserwacja i utrzymanie rowów i zbiorników wodnych w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
2016-05-25,
09:00
2016-05-17,
09:51
11
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Zaprojektowanie i wykonanie brakującego odcinka oświetlenia ul. W. Borowego od ul. Raginisa do ul. Kryształowej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
2016-06-06,
09:00
2016-05-20,
12:57
12
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Remonty w budynkach oświatowych zarządzanych przez Urząd Dzielnicy Bemowo.
2016-06-06,
09:00
2016-05-20,
14:25
13
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy budynku biblioteki i poradni psychologiczno-pedagogicznej o nowe skrzydło wraz z podpiwniczeniem na potrzeby utworzenia dodatkowej powierzchni magazynowej
2016-07-06,
09:00
2016-05-23,
13:56
14
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Naprawa uszkodzonej podłogi w Przedszkolu nr 381 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 przy ul. Szobera 1/3.
2016-06-08,
09:00
2016-05-24,
10:51
15
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Ochrona osób i mienia w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul.Żeromskiego 29
2016-06-03,
13:00
2016-05-24,
13:10
16
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Dowóz 96 dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Mokotów do szkół i placówek oświatowych na trasie dom – szkoła – dom dla ośmiu Obszarów Mokotowa.
2016-05-30,
09:30
2016-04-14,
13:43
17
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek i ich ewentualnych zwrotów, opłacanych z dołu .
2016-06-13,
09:30
2016-05-04,
12:05
18
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Dostawa wraz z montażem żaluzji dla budynku oświatowego przy ul.Żywnego 25 w Warszawie jako pierwsze wyposażenie w ramach zadania inwestycyjnego p.n.” Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego przy ul.Żywnego 25 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Gimnazjum nr 42”
2016-05-25,
09:30
2016-05-13,
08:45
19
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Budowa placów zabaw dla psów na terenie Parku Dolina Służewska w ramach zadania inwestycyjnego pn. realizacja projektu „Plac zabaw dla psów” finansowanego ze środków budżetu partycypacyjnego na rok 2016.
2016-06-02,
10:00
2016-05-18,
14:13
20
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Remont terenu sportowo – rekreacyjnego w Szkole Podstawowej nr 46 przy ul. Wałbrzyskiej 5 w Warszawie I Etap
2016-06-02,
09:30
2016-05-18,
14:14
21
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie przeglądu i konserwacji instalacji sanitarnych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie
2016-05-30,
10:30
2016-05-19,
15:20
22
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Budowa placu zabaw dla psów na przy ul.Kaspijskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.realizacja projektu "Utworzenie placu zabaw dla psów na terenie boiska przy ul.Kaspijskiej" finansowanego ze środków budżetu partycypacyjnego na rok 2016.
2016-06-06,
09:30
2016-05-20,
09:34
23
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 oraz II etapu zagospodarowania terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu” wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych, dostaw i usług objętych w/w dokumentacją.
2016-05-30,
11:00
2016-05-20,
15:02
24
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie kwietników oraz logo z nasadzeń roślinnych z okazji 100-lecia przyłączenia Mokotowa do Warszawy, na terenach wskazanych przez zamawiającego: park Arkadia, Skwer Szewczenki i ul. Modzelewskiego.
2016-05-30,
11:30
2016-05-20,
15:42
25
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
1. Remont nawierzchni drogowych oraz chodników na terenie Przedszkola nr 83 przy ul. Batorego 35 w Warszawie 2. Remont nawierzchni chodników na terenie Przedszkola nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9 w Warszawie 3. Remont nawierzchni drogowych i chodników na terenie LO XLIX przy ul. Joliot - Curie 14 w Warszawie
2016-06-07,
09:30
2016-05-23,
13:56
26
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Budowa hali dydaktycznej do obsługi i diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwieckiej 56
2016-06-06,
11:00
2016-05-13,
12:33
27
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Remont instalacji ciepłej wody i wykonanie robót budowlanych po doposażeniu Przedszkoli Nr 61, 99, 176, 248 w moduł ciepłej wody indywidualnych węzłów cieplnych oraz remont kanalizacji w Przedszkolu Nr 66 w Warszawie
2016-05-30,
11:00
2016-05-16,
07:09
28
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Remont instalacji sanitarnych, wykonanie robót budowlanych po robotach sanitarnych w VII Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie
2016-05-31,
13:00
2016-05-16,
07:09
29
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
2016-05-30,
14:00
2016-05-18,
14:13
30
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Remont ogrodu i wymiana opraw oświetleniowych w Przedszkolu nr 312, ul. Okińskiego 5, 02-115 Warszawa
2016-06-06,
11:00
2016-05-18,
14:13
31
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa ulicy Siennickiej w Warszawie z odwodnieniem, oświetleniem (wymiana i zabezpieczenie kabli zasilających oraz ewentualna zmiana lokalizacji słupów oświetleniowych), usunięciem kolizji z siecią RWE, urządzeniem zieleni drogowe.
2016-06-01,
12:00
2016-05-10,
14:13
32
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wymiana poziomów zimnej i ciepłej wody oraz instalacji ppoż. w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36 w Warszawie w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
2016-05-31,
12:00
2016-05-11,
15:07
33
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Przebudowa ulicy Białowieskiej na odcinku między ulicami: Grenadierów oraz Zagójską/Łukowską
2016-06-01,
12:00
2016-05-16,
13:42
34
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo –kosztorysowej „Zespołu szkolno – przedszkolnego w rejonie ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
2016-05-31,
12:00
2016-05-18,
13:35
35
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Remont biblioteki w XIX Liceum Ogólnokształcącym, ul. Zbaraska 1
2016-06-03,
12:00
2016-05-18,
14:46
36
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Dokonanie przebudowy ul. Garwolińskiej w ramach zadania „Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Garwolińskiej pomiędzy ul. Szklanych Domów a ul. Szaserów w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy”
2016-06-07,
12:00
2016-05-20,
12:10
37
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej rozbudowy muszli koncertowej, budowy zadaszonej widowni w ramach zadania pn.: „Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z wykonaniem zadaszenia widowni”
2016-06-03,
11:00
2016-05-20,
14:24
38
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej, wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedszkola oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy robotach budowlanych przedszkola przy ul. Wrzesińskiej w Warszawie, w ramach zadania pn.: Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej
2016-06-06,
11:00
2016-05-20,
14:24
39
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
„Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31 w Warszawie ” (znak sprawy ZP- 40/16).
2016-06-09,
10:00
2016-05-10,
13:19
40
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
„Wykonanie dokumentacji projektowej remontu dwóch węzłów cieplnych i instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych przy ul. Stawki 10 w Warszawie” (znak sprawy ZP-37/16).
2016-05-25,
10:00
2016-05-12,
10:51
41
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
II etap remontu sali gimnastycznej i sal komputerowych oraz wykonanie zaleceń PPiS w budynku Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 przy ul. Stawki 10 w Warszawie (znak sprawy ZP-41/16)
2016-05-30,
10:00
2016-05-12,
12:49
42
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Wykonanie III etapu remontu budynku Zespołu Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31 w Warszawie (znak sprawy ZP- 42/16)
2016-06-06,
10:00
2016-05-18,
11:54
43
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Wykonanie usług związanych z urządzaniem i utrzymaniem zieleni niskiej i wysokiej oraz bieżącym utrzymaniem porządku w pasach drogowych dróg gminnych na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
2016-05-30,
09:30
2016-04-12,
10:11
44
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Wykonanie adaptacji, przebudowy, dobudowy i rozbudowy budynku przy ul. Kunieckiej 8 w Warszawie na potrzeby przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą.
2016-05-30,
09:30
2016-04-14,
15:51
45
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I nr 7 w Warszawie.
2016-06-03,
09:30
2016-05-16,
15:55
46
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2016-05-30,
09:30
2016-05-17,
10:46
47
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Dzielnicy Ursus w podziale na zadania: Zadanie Nr 2 - Utrzymanie oznakowania pionowego oraz malowanie i odnawianie oznakowania poziomego.Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot zamówień na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dla robót budowlanych z zastosowaniem klauzul społecznych. Zakres zamówienia określono w pkt. II Ogłoszenia. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości do 50% zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające obejmować będzie roboty drogowe polegające na utrzymaniu oznakowania pionowego oraz malowanie i odnawianie oznakowania poziomego i będzie powtórzeniem tego samego rodzaju zamówień, zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego.
2016-05-30,
10:00
2016-05-09,
12:43
48
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej Nr 319 przy ul. ZWM 10 w Warszawie.
2016-06-06,
12:30
2016-05-20,
12:09
49
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 310 przy ul. Hawajskiej 7 w Warszawie
2016-06-09,
10:30
2016-05-24,
15:57
50
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Budowa placu zabaw w ramach budżetu partycypacyjnego przy ul. Mirtowej w Warszawie
2016-06-08,
11:00
2016-05-24,
12:42
51
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Wykonanie nawierzchni boiska na terenie Fortu Włochy w Warszawie przy ul. Ryżowej, w ramach zadania inwestycyjnego C/WŁO/VIII/P1/3 - Realizacja projektu Boisko na Forcie Włochy - wykonanie sztucznej nawierzchni oraz zainstalowanie bramek do piłki nożnej.
2016-05-31,
12:00
2016-05-13,
15:49
52
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Szańcowej w Warszawie wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego wielobranżowego nad inwestycją (sprawa nr 25/ZP/16).
2016-05-31,
09:00
2016-04-20,
09:29
53
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Budowa ścieżki do jazdy na rolkach w Parku Ks. Janusza - zaprojektuj i wybuduj, (sprawa nr 38/ZP/16)
2016-06-02,
09:00
2016-05-11,
12:52
54
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Przedmiotem zamówienia: jest wymiana ciepłej wody użytkowej na centralną ciepła wodę w ramach zadania remontowego wymiana instalacji wody zimnej, ciepłej i kanalizacji, doposażenie w instalację wody ciepłej Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15 b w Warszawie (nr sprawy 40/ZP/16).
2016-06-01,
09:00
2016-05-17,
10:47
55
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Wykonanie usług w zakresie komputerowego maszynopisania, przetwarzania tekstu oraz dodatkowych usług biurowych (sprawa nr 42/ZP/16)
2016-06-01,
10:00
2016-05-23,
09:06
56
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania remontowego pod nazwą: Zabezpieczenie balustrady i przestrzeni na klatce schodowej prowadzącej na poddasze w budynku Zespołu Szkół nr 54 przy ul. Elbląskiej 51 zgodnie z zaleceniami PPIS.
2016-06-02,
09:45
2016-05-24,
16:04
57
Przetarg nieograniczony
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bemowo m. st. Warszawy
„Dostawa artykułów biurowych dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Bemowo m.st. Warszawy oraz placówek oświatowych Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy”
2016-05-27,
10:30
2016-05-24,
13:55
58
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Zakup części zamiennych do wagonów metra typu Metropolis 98 B
2016-06-07,
12:00
2016-04-08,
13:31
59
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części zamiennych do odbieraka prądu trzeciej szyny wagonu metra typu Inspiro oraz Metropolis 98Bw podziale na 2 zadania.
2016-05-25,
12:00
2016-04-18,
14:19
60
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części zamiennych do pojazdów metra serii 81 w podziale na zadania
2016-05-25,
12:00
2016-04-19,
11:46
61
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Wymiana szyn
2016-06-01,
12:00
2016-05-16,
10:41
62
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Pełnienie nadzoru geotechnicznego przy nadzorowaniu przez Metro Warszawskie Sp. z o.o. prac przy rozbudowie II linii metra.
2016-06-07,
12:00
2016-05-17,
09:50
63
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Naprawa rewizyjna P 4.3 wózków i zestawów kołowych wagonów metra serii 81.
2016-05-25,
12:00
2016-05-17,
09:50
64
Przetarg nieograniczony
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Kontrolne badania laboratoryjne materiałów budowlanych oraz badania geotechniczne przy nadzorowaniu przez Metro Warszawskie Sp. z o.o. prac przy rozbudowie II linii metra
2016-06-03,
12:00
2016-05-20,
08:06
65
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Szycie sortów mundurowych dla pracowników PZO
2016-06-06,
12:00
2016-05-20,
12:58
66
Przetarg nieograniczony
Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
Remonty na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, CZĘŚĆ III – Remont budynku biurowego.
2016-05-31,
11:30
2016-05-12,
09:20
67
Przetarg nieograniczony
Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy
Budowa budynków o konstrukcji drewnianej w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowo Szkoleniowym Omega w Stręgielku, 11-610 Pozezdrze - Stręgielek 40 na potrzeby Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego AGRYKOLA mieszczącego się przy ul. Myśliwieckiej 9 w Warszawie.
2016-05-27,
09:00
2016-05-12,
16:00
68
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Zakup i dostawa nowych opon do samochodów ciężarowych, osobowych i sprzętu ciężkiego, dętek, ochraniaczy oraz opon bieżnikowanych do samochodów ciężarowych i sprzętu ciężkiego.
2016-06-02,
12:00
2016-04-27,
13:56
69
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Remont nawierzchni placu składowego.
2016-06-03,
12:00
2016-05-19,
14:32
70
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Przyjęcie i zagospodarowanie odcieków z zamkniętego składowiska odpadów komunalnych Łubna
2016-05-30,
12:00
2016-05-19,
14:33
71
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa uszczelnień mechanicznych do pomp Flygt, Grundfos, KSB.
2016-12-31,
15:00
2013-12-09,
15:30
72
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa odczynników laboratoryjnych.
2017-04-30,
15:00
2014-02-07,
07:49
73
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do ciągników rolniczych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2017-04-17,
15:00
2014-04-17,
14:47
74
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę opraw oświetleniowych.
2016-12-31,
15:00
2014-07-23,
11:37
75
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa oprogramowań, dostawa kart pamięci oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń firmy Schneider Electric
2016-12-31,
15:00
2014-11-04,
15:44
76
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa osprzętu elektrycznego – bezpieczniki, wyłączniki, łączniki, przyciski sterownicze, zabezpieczenia silników, przerywacze obwodów – styczniki, przekaźniki, oprawy izolacyjne – rury osłonowe do kabli, moduły styków, styczniki, mosty kablowe – zabezpieczenie kabli, wtyczki, gniazda, puszki, opaski zaciskowe kablowe, listwy naścienne, skrzynki przyłączeniowe, końcówki kablowe, dławnice kablowe, dławiki izolacyjne, złączki ZUG
2016-12-31,
15:00
2014-11-14,
07:57
77
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa podstawowego sprzętu laboratoryjnego – szkło miarowe i niemiarowe, części szklane do aparatury, kuwety spektrofotometryczne, butelki oraz naczynia z tworzyw sztucznych, biurety automatyczne, dozowniki automatyczne, strzykawki chromatograficzne, pipety automatyczne, końcówki do pipet automatycznych, termometry szklane, termometry elektroniczne, termohigrometry elektroniczne, aerometry, mieszadła, czerpaki itp
2016-12-31,
15:00
2014-11-17,
10:55
78
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowego osprzętu (dysze, protezy, banany, wkładki ceramiczne do dysz, przewody ciśnieniowe, itp.) do pojazdów ciśnieniowych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A
2016-12-31,
15:00
2014-12-04,
08:08
79
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych filtrów oleju, powietrza, oraz paliwa do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2017-12-31,
15:00
2014-12-04,
14:23
80
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych akumulatorów do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2017-12-31,
15:00
2015-01-22,
11:02
81
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę smarów i środków smarujących
2018-06-30,
15:00
2015-05-14,
16:38
82
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych i akcesoriów do systemów inspekcyjnych IBAK i IPEK zainstalowanych na pojazdach monitorujących sieć kanalizacyjną, eksploatowanych przez MPWiK w m.st. Warszawie S.A.
2016-12-31,
15:00
2015-07-02,
15:39
83
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie 1: Usługi wykonania projektu branży energetycznej do zadań prowadzonych przez Dział Projektowania. Zadanie 2: Usługi wykonania projektu drogowego do zadań prowadzonych przez Dział Projektowania. Zadanie 3: Usługi wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy dla zadań prowadzonych przez Dział Projektowania
2016-08-13,
15:00
2015-08-13,
11:45
84
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa nowych części zamiennych do pojazdów z zabudowami WUKO eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2016-12-31,
15:00
2015-09-10,
12:39
85
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę fabrycznie nowych opon, dętek, felg oraz akcesoriów wulkanizacyjnych do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2015-09-17,
11:56
86
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa nowych części zamiennych do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2017-12-31,
15:00
2015-09-17,
12:38
87
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa olejów i płynów eksploatacyjnych do pojazdów i maszyn eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2018-06-30,
15:00
2015-10-05,
15:46
88
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do maszyn drogowo-budowlanych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2015-10-08,
07:06
89
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa artykułów oświetleniowych – żarówek, żarników halogenowych, modułów świetlnych, świetlówek, żarówek sygnalizacyjnych, lamp halogenowych, rtęciowych, sodowych
2018-12-31,
15:00
2015-10-20,
14:22
90
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przetarg nieograniczony na ustanowienie dynamicznego systemu zakupów na Dostawę części zamiennych do instalacji chlorowych oraz do instalacji wytwarzania, magazynowania i dozowania dwutlenku chloru, przyrządów pomiarowych, roztworów produkcji firmy Wallace & Tiernan. Numer postępowania: 02123/WS/PW/PZL-DZA-WRS/D/2015
2018-12-31,
15:00
2015-10-21,
15:59
91
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przetarg nieograniczony na ustanowienie dynamicznego systemu zakupów na Dostawę farb, lakierów, rozpuszczalników, rozcieńczalników
2018-12-31,
15:00
2015-11-09,
09:04
92
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przetarg nieograniczony na ustanowienie dynamicznego systemu zakupów na dostawę wyrobów złącznych i śrubowych ( śruby, nakrętki, podkładki, wkręty, nity, kołki, pręty, smarowniczki, blachowkręty itp.)
2018-12-31,
15:00
2015-11-23,
16:00
93
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa baterii i akumulatorów - akumulatory NiCd, NiMH, baterie NiCd, NiMH, akumulatory żelowo – ołowiowe, baterie do sterowników, baterie do mierników, baterie tradycyjne, baterie alkaliczne i litowe.
2018-12-31,
15:00
2015-11-25,
15:56
94
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę części zamiennych do kosiarek, kosiarek samojezdnych, dmuchaw, pilarek do drewna oraz kos spalinowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2015-11-27,
14:40
95
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa przewodów elektrycznych, przedłużaczy, listew przeciwzakłóceniowych
2018-12-31,
15:00
2015-12-28,
15:51
96
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa materiałów do wykonywania napraw bezwykopowych kanalizacji - matotkaniny z włókna szklanego, żywicy mineralno-organicznej (jako gotowego produktu składającego się z trzech komponentów: bazy, utwardzacza i przyspieszacza) oraz kształtek kapeluszowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. postępowanie nr 00196/WS/PW/PZL-DZA-WRS/D/2016
2017-12-31,
15:00
2016-03-01,
15:56
97
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Usługi wykonania projektu branży zieleni dla zadań prowadzonych przez Dział Projektowania.
2017-03-17,
15:00
2016-03-17,
10:51
98
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie II.8 - Przebudowa stacji pomp kanałowych "Żerań I" oraz "Żerań II"
2016-06-14,
09:45
2016-03-24,
11:46
99
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie VI.1.14 - Inżynier dla zadania: „Przebudowa Stacji Pomp Kanałowych „Żerań I” oraz „Żerań II””
2016-06-07,
10:45
2016-04-06,
13:30
100
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie II.4 – Modernizacja sieci kanalizacyjnej Pasma Pruszkowskiego
2016-06-08,
10:45
2016-04-12,
10:53
101
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
„Zadanie III.7 „Modernizacja Zakładu Północnego – etap II. Modernizacja Pompowni I i III stopnia”
2016-06-21,
08:45
2016-04-13,
11:10
102
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie nr III.6 Modernizacja Zakładu Północnego – etap II. Modernizacja filtrów pospiesznych piaskowych
2016-06-15,
10:45
2016-04-13,
11:26
103
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Gospodarowanie odpadami o kodzie 19 03 05 i 19 03 04* powstającymi w Zakładzie „Czajka” Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., w ilości maksymalnej 6 500 Mg z podziałem na 4 zadania: zadanie nr 1 – odpady o kodzie 19 03 05 w ilości maksymalnej 2 000 Mg, zadanie nr 2 – odpady o kodzie 19 03 05 w ilości maksymalnej 2 000 Mg, zadanie nr 3 – odpady o kodzie 19 03 05 w ilości maksymalnej 2 000 Mg, zadanie nr 4 – odpady o kodzie 19 03 04* w ilości maksymalnej 500 Mg.
2016-05-31,
10:15
2016-04-14,
06:46
104
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
„Zadanie VI.1.8 - Inżynier dla Zadania pn. „Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Al. Krakowskiej”
2016-05-25,
08:45
2016-04-14,
15:14
105
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie IV.1 Budowa zbiornika retencyjnego na terenie O.Ś. „Czajka”
2016-06-01,
11:30
2016-04-15,
08:49
106
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie VI.1.18 - Inżynier dla zadania: Budowa zbiornika retencyjnego na terenie OŚ Czajka
2016-05-31,
13:45
2016-04-15,
11:03
107
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
„Zadanie I.6.1. - Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Wilno III i Zadanie III.3 - Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Wilno III”
2016-05-30,
08:45
2016-04-15,
13:48
108
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie I.5.2 - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Studziennej.
2016-05-31,
11:45
2016-04-15,
13:49
109
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
„Zadanie VI.1.6 - Inżynier dla Zadania I.6.1. - Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Wilno III i Zadania III.3 - Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Wilno III”
2016-05-30,
13:45
2016-04-15,
13:50
110
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Inżynier dla Zadania pn.: „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków „Czajka” w zakresie gospodarki osadowej - budowa Magazynu pośredniego osadu odwodnionego (ob. 67.01)”
2016-05-25,
09:45
2016-04-15,
13:51
111
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie VI.1.17 - Inżynier dla zadania: Modernizacja Pompowni „Nowodwory”
2016-06-16,
09:30
2016-04-15,
16:02
112
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie VI.1.6 Inżynier dla Zadania I.5.2 - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Studziennej.
2016-06-01,
10:45
2016-04-18,
07:17
113
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2016-06-07,
09:15
2016-04-18,
07:17
114
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Modernizacja obiektów i pomieszczeń budynku administracyjno – produkcyjnego „ABC” w zakresie systemu sygnalizacji pożaru, stanowisk legalizacji wodomierzy oraz komputeryzacji procesu legalizacji, instalacji elektrycznej, elewacji, szatni, umywalni, natrysków wraz z remontem ogólnobudowlanym pomieszczeń budynku „ABC” na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. przy ul. Czerniakowska 106/114 - Dzielnica Mokotów z podziałem na części, realizowanych w dwóch etapach tj. Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej, Etap II – budowa.
2016-05-30,
11:45
2016-04-18,
07:16
115
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
„Zadanie VI.1.16 Inżynier dla zadania: Modernizacja Zakładu Północnego. Modernizacja Pompowni I i III stopnia”
2016-05-30,
10:45
2016-04-18,
07:15
116
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Żonkilowej w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer.
2016-05-30,
08:15
2016-04-18,
12:56
117
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przewodu wodociągowego DN 150 mm L ca 360 m w ul. Płochocińskiej na odc. od istniejącego przewodu wodociągowego DN 150 mm w ul. Płochocińskiej do hydrantu za planowanym przyłączem wodociągowym do posesji nr 65, w Warszawie na terenie Dzielnicy Białołęka wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów w wymiarze wymaganym przez Inspektora Nadzoru.
2016-05-30,
11:45
2016-04-18,
15:01
118
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Odtwarzanie nawierzchni dróg i chodników na terenie miasta stołecznego Warszawy (z wyłączeniem Dzielnicy Ursus) uszkodzonych w czasie remontów i usuwania awarii sieci wodociągowych realizowanych systemem gospodarczym przez Zakład Sieci Wodociągowej (ZSW) oraz uszkodzonych w czasie remontów i usuwania awarii sieci kanalizacyjnych realizowanych systemem gospodarczym przez Zakład Sieci Kanalizacyjnej (ZSK).
2016-12-31,
15:00
2016-04-21,
06:37
119
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie nr 1: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przewodu wodociągowego DN 100 mm L ca 270 m w drodze dojazdowej do ul. Ostródzkiej (dz. ew. nr 149 z obrębu 4-16-12) na odc. od istniejącego przewodu wodociągowego DN 200 mm w ul. Ostródzkiej do hydrantu za ostatnim planowanym przyłączem wodociągowym, w Warszawie na terenie Dzielnicy Białołęka wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów w wymiarze wymaganym przez Inspektora Nadzoru. Zadanie nr 2: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji ściekowej DN 0,20, L ca 95m m w ul. Wielkiego Dębu wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej (odc. od istniejącego kanału ściekowego DN 0,3m w ul. Białołęckiej do wysokości dz. ew. nr 47/6 z obrębu 4-07-06) oraz drodze dojazdowej do ul. Wielkiego Dębu DN 0,20mL ca 120m wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej (dz. ew. nr 46/12 z obrębu 4-07-06), w Warszawie na terenie Dzielnicy Białołęka wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów w wymiarze wymaganym przez Inspektora Nadzoru.
2016-06-06,
10:45
2016-04-25,
15:38
120
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji w Warszawie na terenie Osiedla Zerzeń i Osiedla Radość na terenie Dzielnicy Wawer z podziałem na 4 Zadania.
2016-06-07,
09:45
2016-04-27,
15:27
121
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa oraz dystrybucja paliwa gazowego do obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów I Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2016-06-08,
09:45
2016-04-28,
15:29
122
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie 1 Przebudowa przewodów wodociągowych DN 200/150/100/80 L = 2 324,00m w ulicach Bartyckiej, Gościniec i Siekierkowskiej wraz z likwidacją sieci wodociągowej DN 100 w ul. Bartyckiej na odcinku od ZL9271 do drogi dojazdowej do ul. Bartyckiej w rej. ul. Ku Wiśle w Warszawie Dzielnicy Mokotów Zadanie 2 Budowa przewodu wodociągowego DN 150/100 L = 189,00m w ul. Nadrzecznej na odc. Przedłużenia ul. Bartyckiej (na wysokości budynku przy ul. Nadrzecznej 10) do budynku nr 8D przy ul. Nadrzecznej w Warszawie Dzielnicy Mokotów.
2016-06-03,
09:45
2016-05-05,
13:56
123
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przegląd motoreduktorów firmy SEW w Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych w Zakładzie "Czajka". Numer postępowania: 00746/WS/PN/PZL-DZA-WRO/U/2016
2016-05-27,
13:00
2016-05-11,
14:32
124
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Remont obiektów wynikający z przeglądu rocznego na terenie Zakładu Pruszków w Pruszkowie przy ul. Domaniewskiej 23.
2016-05-25,
10:45
2016-05-11,
15:43
125
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Nowacja magistral wodociągowych metodą bezwykopową na terenie m. st. Warszawy z podziałem na 7 zadań.
2016-06-21,
09:15
2016-05-12,
09:21
126
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Wykonanie klimatyzacji wraz z monitoringiem temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniach magazynowych, archiwalnych i biurowych w budynku zlokalizowanym przy ul. Dąbrowszczaków 9 w Warszawie, dzielnica Praga Północ. Etap I – opracowanie dokumentacji technicznej, Etap II – realizacja inwestycji, Etap III – serwis gwarancyjny zamontowanych urządzeń i instalacji. Numer postępowania: 00690/WS/PW/PZL-DZA-WRI/B/2016)
2016-05-30,
10:45
2016-05-16,
13:16
127
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Realizacja sieci wodociągowej DN 80÷600 mm, L ca 4,5 km w zakresie połączenia magistral układu centralnego z układem wodociągowym na terenie Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z podziałem na zadania.
2016-06-27,
11:45
2016-05-17,
06:53
128
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa kanału ściekowego DN 0,3 m, DN 0,25m, DN 0,2 m, L=1002,2 m wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości DN 0,2 m, DN 0,16 m o łącznej długości 118,8 m oraz przebudowa przewodu wodociągowego DN 200 mm i DN 80 mm na odcinkach o łącznej długości 68,88 m w ul. Jeziorki oraz w sięgaczach do ul. Jeziorki w Warszawie w Dzielnicy Ursynów.
2016-06-02,
10:45
2016-05-17,
06:53
129
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
„Budowa kanału ściekowego DN300 L=113m, DN200 L=117,5m, przebudowa kanału ściekowego DN200 L=13,1m oraz budowa pompowni ścieków P5 w Warszawie przy ul. Skarbka z Gór w Warszawie Dzielnica Białołęka”
2016-05-30,
12:45
2016-05-17,
06:54
130
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przebudowa przewodu wodociągowego Dn 100mm L 398,0m w ul. Wiktorskiej wraz z przyłączami wodociągowymi na odcinku od ul. Kazimierzowskiej do ul. Puławskiej w Warszawie Dzielnicy Mokotów.
2016-06-01,
12:45
2016-05-17,
16:06
131
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do urządzeń firmy NETZSCH
2016-05-31,
09:45
2016-05-18,
06:59
132
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych dla systemu produkcji JT Elektronik do układania światłowodów w sieci kanalizacyjnej.
2017-12-31,
15:00
2016-05-18,
12:38
133
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej na przebudowę przewodu wodociągowego DN 100mm Lca 340 m i budowę kanalizacji ogólnospławnej DN 0,30m w Warszawie przy ul. Żółwiej, w Dzielnicy Bielany
2016-05-31,
07:45
2016-05-18,
14:14
134
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Promyka, Waryńskiego, Wilczej i Młynarskiej w Pruszkowie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
2016-06-02,
13:45
2016-05-19,
15:57
135
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie nowej rozdzielnicy R10 znajdującej się w budynku operacyjnym WKF przy ul. Domaniewska 23 w Pruszkowie.
2016-06-01,
13:45
2016-05-20,
12:09
136
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa przewodu wodociągowego DN 100 mm L=199,0 m w ul. Przyjaznej na odc. od istn. Przewodu wodociągowego DN 200 mm w ul. Białołęckiej do hydrantu HP4 w Warszawie na terenie Dzielnicy Białołęka.
2016-06-02,
08:45
2016-05-20,
15:12
137
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Naprawa dróg wewnętrznych na terenie „Bazy” Działu Transportu przy ul. Czerniakowskiej 106/124 w Warszawie, Dzielnica Śródmieście.
2016-06-03,
13:45
2016-05-23,
15:35
138
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Remont instalacji elektrycznej, instalacji centralnego ogrzewania oraz ciągu technologicznego w budynku Stacji Uzdatniania Wody „Parkowa” przy ul. Kopernika 2A w Pruszkowie.
2016-06-07,
12:45
2016-05-23,
15:36
139
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa skrzynek ulicznych do zasuw i hydrantów oraz pokryw do skrzynek.
2016-06-06,
09:45
2016-05-23,
15:36
140
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Podłączenie studzienek kanalizacyjnych znajdujących się na zewnętrz stacji zlewnej do instalacji dezodoryzacji powietrza w Zakładzie Południe przy ul. Sytej 190/192 w Warszawie, Dzielnica Wilanów.
2016-06-07,
13:45
2016-05-23,
16:48
141
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Wykonanie studzienek rewizyjnych na przewodach tłocznych, zlokalizowanych na terenie Zakładu Południe przy ul. Sytej 190/192 w Warszawie, Dzielnica Wilanów.
2016-06-08,
13:45
2016-05-24,
15:58
142
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych autobusów przystosowanych do nauki jazdy.
2016-05-31,
10:30
2016-05-11,
12:53
143
Przetarg nieograniczony
Muzeum Powstania Warszawskiego
Zakup i dostawa laserowych urządzeń wielofunkcyjnych – część I Zakup i dostawa drukarki - duplikatora do płyt CD/DVD – część II
2016-05-30,
11:00
2016-05-19,
12:25
144
Przetarg ograniczony
Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi
Realizacja zadania pn. Modernizacja ogrodu przedszkolnego wraz z ogrodzeniem, polegającą w zakresie Etapu I na odbudowie ogrodzenia
2016-05-30,
14:00
2016-05-12,
07:01
145
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o.
Sukcesywna dostawa łóżek medycznych z napędem elektrycznym do Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o.
2016-05-31,
09:00
2016-05-23,
16:48
146
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej
2016-05-25,
09:00
2016-05-10,
15:13
147
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Dostawa sprzętu elektronicznego dla potrzeb Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło” przy ul. Barcickiej 2 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło””
2016-06-20,
11:30
2016-05-06,
13:00
148
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Dostawa mobilnego systemu kontrolno-pomiarowego stanu środowiska w skład którego wchodzi 5 samochodów w wersji VAN N1 (L3H2 – Furgon) wraz z zabudową i specjalistycznym wyposażeniem
2016-05-30,
10:00
2016-04-18,
10:11
149
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach programu lekowego „Leczenie stwardnienia rozsianego” dla Szpitala Bielańskiego (ZP-34/2016)
2016-06-02,
11:00
2016-04-25,
10:26
150
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach programu lekowego „Leczenie stwardnienia rozsianego” dla Szpitala Bielańskiego (ZP-34/2016)
2016-06-02,
11:00
2016-04-25,
10:55
151
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa produktów leczniczych oraz dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego dla Szpitala Bielańskiego (ZP-37/2016)
2016-06-16,
11:00
2016-04-28,
11:10
152
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa produktów leczniczych dla Szpitala Bielańskiego (ZP-39/2016)
2016-06-20,
11:00
2016-04-28,
11:10
153
Konkurs
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie badań diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii i histopatologii oraz prowadzenia Banku Krwi.
2016-06-02,
11:00
2016-05-20,
09:51
154
Przetarg nieograniczony
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o.
Dostawa odczynników oraz materiałów i akcesoriów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów oraz aparatu zastępczego do Szpitala Praskiego Sp. z o. o. w Warszawie
2016-06-02,
10:00
2016-04-22,
15:34
155
Przetarg nieograniczony
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa materiałów opatrunkowych oraz materiałów do sterylizacji
2016-05-25,
09:00
2016-05-17,
11:50
156
Przetarg nieograniczony
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa materiałów szewnych
2016-05-27,
11:00
2016-05-19,
14:32
157
Przetarg nieograniczony
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa produktów leczniczych
2016-05-30,
09:00
2016-05-20,
12:58
158
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.
Usługa polegająca na reprofilacji zestawów kołowych oraz planowaniu tarcz hamulcowych dla pojazdów kolejowych typu 14WE (6 szt.), 19WE (4 szt.), 27WE (13 szt.), 35WE (9 szt.)
2016-05-30,
10:00
2016-04-15,
14:37
159
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części zamiennych do klimatyzatorów typu WRR-CP-1-6 HVAC oraz WRA-CP-2-29 HVAC
2016-12-30,
12:00
2015-12-22,
14:47
160
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa elementów nawierzchni torowej, tj. rozjazdów, zwrotnic oraz iglic do zwrotnic (6 części).
2016-05-30,
10:00
2016-04-20,
15:37
161
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa przekładni do tramwaju typu 120Na oraz części zamiennych do przekładni zamontowanych w tramwaju typu 120Na (3 części).
2016-05-30,
09:00
2016-04-20,
16:11
162
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa szyb bezpiecznych klejonych do tramwajów typu 105N2k/2000, 112N, 116N i 116Na/1.
2016-05-31,
10:00
2016-05-17,
16:06
163
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa osprzętu elektrotechnicznego.
2016-05-31,
11:00
2016-05-23,
13:20
164
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 31 w budynku przy ul. Puławskiej 4/6/8 w Warszawie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów w branżach ogólnobudowlanej i sanitarnej.
2016-06-06,
10:00
2016-05-20,
09:30
165
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Część I - 2 lokale o powierzchni 61,00 m2 Część II - 2 lokale o powierzchni 62,00 m2 Część III - 2 lokale o powierzchni 35,00 m2 Część IV – 2 lokale o powierzchni 92,00 m2 Część V – 3 lokale o powierzchni 83,00 m2 Część VI – 2 lokale o powierzchni 133 m2 Część VII – 2 lokale o powierzchni 104 m2 Część VIII – 3 lokale o powierzchni 55 m2 Część IX – 1 lokal o powierzchni 65 m2
2016-05-30,
12:00
2016-05-12,
14:09
166
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Konserwacji zieleni na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy polegającą na pielęgnacji drzew i krzewów oraz wykonywaniu nasadzeń materiału szkółkarskiego.
2016-06-06,
10:00
2016-04-21,
16:01
167
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Docieplenie ścian zewnętrznych i stropu poddasza, remont klatki schodowej i piwnicy, wymianę instalacji elektrycznej oraz rewitalizację podwórka budynku mieszkalnego przy ulicy Kamionkowskiej 31 w Warszawie
2016-05-27,
10:00
2016-05-10,
15:40
168
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Docieplenie ścian zewnętrznych i stropu poddasza, remont klatki schodowej i piwnicy, wymianę instalacji elektrycznej oraz rewitalizację podwórka budynku mieszkalnego przy ulicy Kamionkowskiej 39 w Warszawie.
2016-05-30,
10:00
2016-05-11,
15:43
169
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Docieplenie ścian zewnętrznych i stropu poddasza, remont klatki schodowej i wymiana instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym przy ulicy Tarnowieckiej 53 w Warszawie
2016-05-31,
10:00
2016-05-12,
12:45
170
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Docieplenie ścian zewnętrznych i stropu poddasza, remont klatki schodowej i wymianę instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym przy ulicy Kobielskiej 39 w Warszawie
2016-05-31,
11:00
2016-05-12,
16:00
171
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na tej podstawie robót budowlanych obejmujących montaż zaworów regulacyjnych termostatycznych na pionach cyrkulacji instalacji ciepłej wody, wymianę 2 pomp w węźle cieplnym na instalacji c.w., montaż naczynia wzbiorczego w węźle cieplnym na instalacji centralnego ogrzewania, wymianę 2 wymienników w węźle cieplnym na potrzeby instalacji ciepła technologicznego oraz wymianę zaworu regulacyjnego z siłownikiem w budynku przy ulicy Meissnera 5, 7, 9, 11 i 13.
2016-06-02,
10:00
2016-05-18,
10:11
172
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie audytu energetycznego i na jego podstawie wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia budynku w instalację centralnego ogrzewania, c.w.u. z cyrkulacją, przygotowania pomieszczenia dla potrzeb węzła cieplnego oraz technologii i elektryki węzła cieplnego dla budynku mieszkalnego przy ulicy Wiatracznej 5 w Warszawie
2016-05-30,
11:00
2016-05-18,
15:42
173
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Konserwację zieleni na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy polegającą na koszeniu trawników, cięciu żywopłotów i zakładaniu trawników.
2016-06-30,
10:00
2016-05-19,
07:22
174
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu po byłym bazarze ROGATKA w Warszawie
2016-06-03,
10:00
2016-05-23,
16:47
175
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (9 pustostanów – 9 części). Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/19/16
2016-05-30,
10:00
2016-05-13,
12:31
176
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (5 pustostanów – 5 części). Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/20/16
2016-05-31,
10:00
2016-05-13,
13:00
177
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
przebudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku przy ulicy Marszałkowskiej 104a w Warszawie „Warszawskiego Pawilonu Architektury ZODIAK” na lokal usługowy oraz zagospodarowanie otoczenia „Warszawskiego Pawilonu Architektury ZODIAK przy ul. Marszałkowskiej 104A wraz z infrastrukturą i przyłączami
2016-05-30,
10:00
2016-04-15,
14:37
178
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku użytkowym przy ulicy Świętokrzyskiej 34 w Warszawie
2016-05-31,
09:00
2016-05-13,
12:18
179
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Remont elewacji, dachu, klatki schodowej wraz z wymianą instalacji elektrycznej, izolacja piwnic, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy ulicy Solec 62 w Warszawie.
2016-05-30,
09:00
2016-05-13,
13:08
180
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
zabezpieczenie więźby dachowej i stropów w budynku przy ulicy Próżnej 14 w Warszawie
2016-06-03,
09:00
2016-05-19,
14:32
181
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
rozbiórka oficyny budynku przy ul. Hożej 37, w tym naprawa i docieplenie ściany budynku frontowego Hoża 37 po rozbiórce ww. oficyny oraz zabezpieczenie ściany wraz z dociepleniem budynku przy ul. Hożej 35 w rejonie rozbiórki
2016-06-03,
09:00
2016-05-19,
14:33
182
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Remont instalacji centralnego ogrzewania oraz węzła cieplnego w budynku przy Al. Ujazdowskich 49 w Warszawie
2016-06-06,
10:00
2016-05-20,
15:01
183
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Remont elewacji, dachu, klatki schodowej, izolacji piwnic, instalacji elektrycznej, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy ulicy Dynasy 8 w Warszawie
2016-06-06,
10:00
2016-05-20,
15:41
184
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Doposażenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Warszawie przy ul. Wincentego 30 w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją, urządzeń węzła cieplnego, z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny.
2016-05-25,
09:00
2016-05-09,
10:41
185
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Doposażenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Warszawie przy ul. Smoleńskiej 92 w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją, urządzeń węzła cieplnego, z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny
2016-05-25,
09:00
2016-05-09,
11:32
186
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Dostawa sprzętu komputerowego do Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie.
2016-06-01,
09:00
2016-05-24,
08:30
187
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont elewacji wraz z izolacja pionową ścian fundamentowych, rozebranie i wykonanie opaski, remont schodów i balustrad w budynku mieszkalnym przy ul. Derkaczy 33 w Warszawie.
2016-05-25,
10:00
2016-05-10,
09:14
188
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Wilgi 34A w Warszawie.
2016-05-31,
10:00
2016-05-17,
09:51
189
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
remont dachu budynku użytkowego U2 przy ul. Wolskiej 60
2016-05-30,
09:00
2016-05-10,
15:13
190
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
roboty budowlane polegające na wymianie drzwi wejściowych oraz podłóg w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność m. st. Warszawy.
2016-05-31,
10:00
2016-05-11,
13:30
191
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wymiana instalacji elektrycznej w części administracyjnej budynku użytkowego przy ul. Syreny 34
2016-05-31,
10:00
2016-05-16,
13:15
192
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
wykonanie remontów pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na terenie administracji Koło
2016-06-08,
10:00
2016-05-19,
14:31
193
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wymiana instalacji domofonowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Grzybowskiej 90, Miedzianej 8, Pańskiej 99 i Żelaznej 69 w Warszawie.
2016-06-07,
10:00
2016-05-20,
12:10
194
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
wykonanie remontów pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy – administracja Ogrodowa.
2016-06-09,
10:00
2016-05-20,
12:59
195
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont kominów, wymiana obróbek blacharskich, montaż nasad kominowych w budynku mieszkalnym przy ul. Pańskiej 99 w Warszawie oraz remont kominów ponad dachem i montaż siatek zabezpieczających na elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Płockiej 2BC w Warszawie.
2016-06-09,
09:00
2016-05-20,
14:25
196
Przetarg nieograniczony
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
Usługi w zakresie konserwacji, naprawy i usuwania awarii instalacji i urządzeń: co, cw, ct, wod-kan, gazu i wentylacji na cmentarzach komunalnych m. st. Warszawy
2016-05-31,
12:30
2016-05-23,
09:53
197
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Remont oświetlenia ul. Adama Mickiewicza na odcinku od Pl. Wilsona do ul. gen. Zajączka włącznie z Pl. Wilsona w Warszawie
2016-11-04,
10:00
2016-03-23,
14:54
198
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Świadczenie usługi polegającej na uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu Warszawski Rower Publiczny
2016-06-27,
10:00
2016-05-10,
10:23
199
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wawelskiej- Skłodowskiej Curie.
2016-05-30,
10:00
2016-05-12,
14:09
200
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Remont ulic m.st. Warszawy
2016-06-06,
10:00
2016-05-20,
12:09
201
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Remont muru oporowego zlokalizowanego przy Centrum Stomatologii na dojeździe do Mostu Śląsko – Dąbrowskiego w Warszawie
2016-06-08,
10:00
2016-05-24,
15:58
202
Przetarg nieograniczony
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do trasy AK, w tym zadanie C. odcinek od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej.
2016-06-03,
10:00
2016-04-19,
11:47
203
Przetarg nieograniczony
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn. budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym: zadanie C. odcinek od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej.
2016-05-30,
10:00
2016-04-25,
11:52
204
Przetarg nieograniczony
Zarząd Mienia m.st Warszawy - jednostka budżetowa
Ścianka boulderingowa
2016-06-17,
11:00
2016-05-23,
15:35
205
Przetarg nieograniczony
Zarząd Oczyszczania Miasta
Budowa placu zabaw na terenie Parku Ujazdowskiego
2016-06-22,
09:00
2016-04-28,
11:56
206
Przetarg nieograniczony
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o.
Remont sanitariatu męskiego oraz sanitariatu męskiego dla niepełnosprawnych na pierwszej kondygnacji w budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie
2016-06-03,
10:30
2016-05-19,
15:52
207
Przetarg nieograniczony
Zarząd Terenów Publicznych
Likwidacja przedeptu, wykonanie schodów terenowych wraz z zabezpieczeniem kabli elektroenergetycznych w miejscu likwidowanego przedeptu na terenie zieleńca ograniczonego ul. Grodzką, Wybrzeżem Gdańskim i al. Solidarności w Warszawie
2016-06-08,
09:00
2016-05-20,
12:59
208
Przetarg nieograniczony
Zarząd Terenów Publicznych
Wykonanie remontu muru oporowego i bastionu okalającego skarpę skweru im. Bohdana Wodiczki w Warszawie
2016-06-13,
09:00
2016-05-24,
12:22
209
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej funkcjonującej w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Piaseczno z Warszawą
2016-05-25,
10:00
2016-04-19,
10:11
210
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
świadczenie usługi obsługi automatów biletowych Zarządu Transportu Miejskiego wraz ze sprzedażą biletów lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie
2016-05-31,
10:00
2016-04-20,
10:35
211
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
świadczenie usługi kontroli biletów oraz uprawnień pasażerów do korzystania z usług lokalnego transportu zbiorowego m.st. Warszawy
2016-05-30,
10:00
2016-04-20,
10:36
212
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Wykonanie Systemu Pobierania Opłat na parkingach strategicznych „Parkuj i Jedź” (P+R) w m.st. Warszawie
2016-05-27,
10:00
2016-04-20,
11:24
213
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Dostawa materiałów biurowych i papierniczych
2016-05-31,
12:00
2016-05-20,
09:34

Ukryj listy wyboru. Ukryj kolumnę: z rodzajem zamówienia, z datą publikacji.
Rodzaj:
Tryb:
Zamawiajacy:

UWAGA:
* Wypełnienie pola w nagłówku kolumny z nazwą zamówienia pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, w których nazwie znajduje się podany łańcuch znaków lub przynajmniej jeden z łańcuchów znaków oddzielonych przecinkiem
** Data składania ofert, wniosków, prac konkursowych lub data aukcji. Wypełnienie pola/pól w nagłówku kolumny z datą składania ofert w formacie RRRRMMDD pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, dla których data składania ofert zawiera się we wskazanym przedziale czasowym

<<powrót

herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  | 

 
Księga Zamówień Publicznych