>Biuro Zamówień Publicznych > Wyszukiwanie ogłoszeń > Wyniki wyszukiwania
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Bieżące ogłoszenia o przetargach
prowadzonych przez Urząd m.st. Warszawy i jego jednostki podległe


Znaleziono 197 ogłoszeń spełniających zaznaczone kryteria.

Ilość ogłoszeń na stronie:
Lp. Tryb
*WSZYSTKIE
>Zamawiający
*WSZYSCY
Nazwa zamówienia*
Składanie ofert**
od
do
Data publikacji
od
do
1
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Usługa telefonii komórkowej wraz z dostawą urządzeń
2015-08-10,
11:00
2015-06-24,
14:24
2
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Przygotowanie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie m.st. Warszawy
2015-08-05,
11:00
2015-06-25,
09:59
3
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zakup licencji oprogramowania Microsoft
2015-08-13,
12:00
2015-07-03,
13:05
4
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Rozbudowa przełączników dostępowych Datacenter.
2015-08-17,
12:00
2015-07-06,
10:02
5
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Przygotowanie Analizy możliwości rozwoju systemów parkingów „Parkuj i Jedź” dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego dla roku 2023. Zamówienie planowane jest do realizacji w ramach projektu pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”, planowanego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
2015-08-11,
10:30
2015-07-24,
15:32
6
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Rozbudowa systemu sieci bezprzewodowej
2015-08-27,
11:00
2015-07-17,
13:56
7
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zakup licencji Oracle CRM Siebel firmy Oracle
2015-08-31,
10:30
2015-07-21,
12:38
8
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy.
2015-08-10,
12:00
2015-07-24,
15:33
9
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zakup urządzeń drukująco-skanujących oraz wdrożenie systemu wydruku podążającego
2015-09-09,
11:00
2015-07-28,
11:35
10
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Sukcesywne wykonywanie robót remontowo-malarskich połączonych z wymianą ślusarki drzwiowej, okładziny schodów i barierki na trzech klatkach schodowych budynku oraz ułożenie wykładziny typu tarket na korytarzach I, II i IV piętra wraz z wykonaniem podłogi pływającej na części korytarzy w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy Pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9 w Warszawie
2015-08-19,
10:00
2015-07-29,
09:46
11
Licytacja elektroniczna
Biuro Zamówień Publicznych
Zakup usługi Basic Suport & Subscription dla oprogramowania VMWare
2015-08-10,
10:00
2015-07-31,
14:56
12
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Dostawa tablic rejestracyjnych dla Urzędu m.st. Warszawy na lata 2015-2017
2015-08-27,
12:00
2015-08-04,
13:48
13
Przetarg nieograniczony
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"
grupowe ubezpieczenie pracowników Domu Pomocy Społecznej ,,Leśny”.
2015-08-19,
09:00
2015-08-03,
15:49
14
Przetarg nieograniczony
Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta
Rewitalizacja elewacji z cegły klinkierowej w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta, przy ul. Kawęczyńskiej 4b w Warszawie –etap II.
2015-08-20,
09:30
2015-08-04,
15:37
15
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Budowa chodnika oraz ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Radiowej na odc. od ul. Ebro do ul. Hery na terenie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy.
2015-08-10,
09:00
2015-07-24,
10:32
16
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Zaprojektowanie i wybudowanie miejsc parkingowych na terenie Biblioteki Publicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
2015-08-10,
09:00
2015-07-24,
12:21
17
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Zaprojektowanie i wybudowanie miejsc parkingowych przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Człuchowskiej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
2015-08-13,
09:00
2015-07-29,
14:00
18
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Zaprojektowanie i wybudowanie dwukierunkowej ścieżki rowerowej wraz z częściową przebudową chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Połczyńskiej na odcinku od ul. Szeligowskiej do ul. Powstańców Śląskich
2015-08-17,
09:00
2015-07-30,
12:58
19
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Przebudowa ulicy Raciborskiej od ul. Mehoffera do ul. Przytulnej - etap I (tj. odc. od wlotu ul. Przytulnej o długości ok. 285,00m w kierunku ul. Mehoffera) w Dzielnicy Białołęka w Warszawie.
2015-08-12,
10:00
2015-07-28,
14:20
20
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Łączącej w Warszawie
2015-08-17,
10:00
2015-07-30,
15:07
21
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Termomodernizacja budynku szkoły oraz przystosowanie zabezpieczeń p.poż w Szkole Podstawowej Nr 293 przy ul. Kochanowskiego 8 w systemie ZAPROJEKTUJ i WYBUDUJ.
2015-08-18,
13:00
2015-07-31,
14:47
22
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Przebudowa ul. Kolektorskiej w Warszawie
2015-08-17,
12:00
2015-07-31,
15:59
23
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Świadczenie usług pocztowych o charakterze powszechnym w obrocie krajowym i zagranicznym, obejmujących przyjmowanie, przemieszczanie, doręczanie przesyłek i ich ewentualne zwroty.
2015-08-19,
09:30
2015-07-09,
15:03
24
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Świadczenie usług pocztowych o charakterze powszechnym obejmujących przesyłki, które muszą posiadać urzędowe potwierdzenie nadania u operatora wyznaczonego.
2015-08-10,
09:30
2015-07-09,
15:35
25
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Dokończenie robót polegających na budowie placu zabaw i boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem zieleni na terenie budowanego przedszkola przy ul. Bełskiej 1/3 w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa przedszkola sześciooddziałowego przy ul. Bełskiej 1/3 w Warszawie.
2015-10-30,
09:30
2015-07-15,
12:17
26
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Remont instalacji elektrycznych i niskoprądowych w Gimnazjum nr 1 przy ul. Tynieckiej 25 w Warszawie.
2015-08-12,
09:30
2015-07-28,
12:32
27
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Remont i wykonanie instalacji przeciwpożarowej w Przedszkolu nr 326 przy ul. Bernardyńskiej 14 w Warszawie.
2015-08-17,
09:30
2015-07-30,
13:28
28
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie przeglądu i konserwacji instalacji elektrycznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie
2015-08-17,
11:30
2015-08-05,
11:58
29
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
1.Remont nawierzchni jezdni ul. Ursynowskiej 2.Remont ulicy Łowickiej na odcinku od ul. Narbutt do ul. Madalińskiego 3.Remont nawierzchni jezdni ul. Kwiatowej na odcinku od ul. Madalińskiego do ul. Narbutta 4.Remont nawierzchni jezdni ul. Chocimskiej na odcinku od ul. Goworka do ul. Willowej 5.Remont ul. Hałówki 6.Remont Al. Wyścigowej na odcinku od ul. Puławskiej do ul. Pallutha 7.Remont ul. Wiśniowej od ul. Narbutta do ul. Melsztyńskiej 8.Remont nawierzchni jezdni ul. Granitowej w Warszawie
2015-08-20,
09:30
2015-08-05,
11:58
30
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Zimowe ręczne i mechaniczne oczyszczanie, odśnieżanie, zwalczanie gołoledzi, utrzymanie czystości i porządku na ulicach, wyznaczonych głównych ciągach komunikacji pieszej na chodnikach gminnych i miejscach parkingowych Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego zlokalizowanych na ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Ochota
2015-08-11,
10:00
2015-07-30,
13:30
31
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej w ramach zadania Budowa sali gimnastycznej dla XXI LO przy ul. Grójeckiej 93 w Warszawie wraz z modernizacją boisk
2015-08-12,
10:00
2015-08-03,
14:23
32
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wymiana instalacji elektrycznych (etap I) w piwnicy budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Grochowskiej 274 w Warszawie
2015-08-07,
12:00
2015-07-20,
15:25
33
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Ochrona i monitoring obiektów Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawa
2015-09-01,
12:00
2015-07-22,
10:10
34
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Przebudowa oświetlenia ulic: Afrykańskiej, Garwolińskiej, Niekłańskiej i Rechniewskiego od ul. Mikołajczyka do ul. Umińskiego w Dzielnicy Praga - Południe
2015-08-11,
12:00
2015-07-23,
12:42
35
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Adaptacja pomieszczeń w Przedszkolu Nr 331 przy ul.Szaserów 61a w Warszawie
2015-08-11,
12:00
2015-07-27,
14:19
36
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowej miejsc postojowych wzdłuż ul. Garwolińskiej pomiędzy ul. Szklanych Domów a ul. Szaserów
2015-08-05,
12:00
2015-07-28,
14:05
37
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Remont podjazdów i chodnika na wejściu w Przedszkolu nr 198 przy ul. Bartosika 5 w Warszawie
2015-08-17,
12:00
2015-07-30,
13:29
38
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zespołu wież lęgowych dla jerzyków na terenie Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych w Warszawie
2015-08-17,
12:00
2015-07-31,
09:37
39
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Remont elementów elewacji i tynków w LXXII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Grochowskiej 346/348 w Warszawie
2015-08-20,
12:00
2015-08-04,
11:17
40
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Modernizacja kotłowni oraz układu p.poż. w budynku Zespołu Szkół nr 76 przy ul. Dwóch Mieczy 5 w Warszawie w Dzielnicy Rembertów
2015-08-05,
10:30
2015-07-20,
08:56
41
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj remontu dwóch sal w budynku Zespołu Szkół Poligraficznych przy ul. Stawki 14 Warszawie (znak sprawy ZP- 70/15).
2015-08-12,
10:00
2015-07-22,
10:23
42
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Remont sali gimnastycznej, wykonanie zaleceń PPIS oraz remont sal komputerowych w budynku Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych przy ul. Stawki 10 w Warszawie (znak sprawy ZP- 71/15).
2015-08-11,
10:00
2015-07-22,
10:58
43
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Remont nawierzchni ogródka na terenie Przedszkola nr 36 przy ul. Nowy Świat 41a w Warszawie – I etap (znak sprawy ZP-72/15).
2015-08-13,
10:00
2015-07-23,
15:50
44
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Wykonanie usług związanych z zimowym oczyszczaniem jezdni ulic gminnych i chodników na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2015-08-06,
09:30
2015-06-29,
11:37
45
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Dostawa wraz z montażem i ustawieniem mebli do Liceum Ogólnokształcącego nr XIII przy ul. Oszmiańskiej 23/25 w Warszawie.
2015-08-07,
09:30
2015-07-29,
12:15
46
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Świadczenie usług transportowych dla uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w terminie od 01 września 2015 r. do 24 czerwca 2016 r.
2015-08-05,
11:30
2015-07-27,
13:30
47
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Remont placów zabaw w trzech placówkach oświatowych (w Szkołach Podstawowych nr: 216, 76 i 140) w Warszawie (etap II).
2015-08-05,
12:00
2015-07-21,
16:11
48
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Budowa ulicy Zachodniej – etap I oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Zachodniej wraz z łącznikiem do ul. Polnej wraz z odtworzeniem nawierzchni w miejscach włączeń do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Polnej i Brata Alberta
2015-08-06,
10:00
2015-07-22,
10:05
49
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Budowa ulicy Modrzewiowej (odc. od ul. Wrzosowej do dz. ew. 12 z obrębu 8-04-07) oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z odtworzeniem nawierzchni w ulicy Wrzosowej w miejscach włączeń do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2015-08-17,
10:00
2015-07-31,
15:11
50
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Budowa ulicy Rysiej oraz budowa sieci wodociągowej (przewodu wodociągowego) dn 100mm lca 185m w ulicy Rysiej, na odc. od istn. przewodu wodociągowego dn 150mm w ul. Uroczej od złączenia z istniejącym przewodem wodociągowym dn 150mm w ul. Wilanowskiej na terenie Osiedla Zielona-Grzybowa w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2015-08-19,
10:00
2015-08-04,
14:59
51
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Bieżące utrzymanie terenów zieleni w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w latach 2015-2017 z podziałem na dwie części:część I Obszar Okęcie i część II Obszar Włochy
2015-09-10,
12:00
2015-07-31,
15:35
52
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Zadanie nr C/WŁO/V/10/8 - modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 94 przy ul. Cietrzewia 22 A w Warszawie polegającej na wymianie konstrukcji budynku murowanej sali gimnastycznej wraz z nadbudową o dwie kondygnacje.
2015-08-18,
12:00
2015-08-03,
15:03
53
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Zaprojektowanie i wykonanie na podstawie opracowanej przez wykonawcę dokumentacji projektowej robót budowlanych polegających na modernizacji boisk szkolnych Zespołu Szkół nr 122 przy ul. J. Olbrachta 48/56 w Warszawie (sprawa nr 32/ZP/15)
2015-08-05,
09:00
2015-07-21,
12:45
54
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Zaprojektowanie i wykonanie na podstawie opracowanej przez wykonawcę dokumentacji projektowej robót budowlanych polegających na modernizacji boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Miłej 26 w Warszawie (sprawa nr 31/ZP/15)
2015-08-05,
09:00
2015-07-21,
14:17
55
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Zaprojektowanie i wykonanie na podstawie opracowanej przez wykonawcę dokumentacji projektowej robót budowlanych polegających na modernizacji boisk szkolnych Szkoły Podstawowej nr 132 przy ulicy Grabowskiej 1 w Warszawie (sprawa nr 33/ZP/15).
2015-08-10,
09:00
2015-07-23,
13:44
56
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Zaprojektowanie i wykonanie na podstawie opracowanej przez wykonawcę dokumentacji projektowej robót budowlanych polegających na modernizacji boisk szkolnych Szkoły Podstawowej nr 238 przy ul. Redutowej 37 w Warszawie (sprawa nr 35/ZP/15)
2015-08-19,
09:00
2015-08-03,
15:02
57
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Instalacja systemów monitoringu wewnętrznego oraz powiadamiania maszynisty w 15 pojazdach metra serii81.
2015-08-13,
12:00
2015-07-08,
11:53
58
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie nawierzchni chemoodpornych na terenie STP Kabaty w Warszawie
2015-08-07,
12:00
2015-07-24,
08:46
59
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Dostawa energii cieplnej
2015-08-11,
12:00
2015-07-01,
10:31
60
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa przewodów elektrycznych, przedłużaczy, listew przeciwzakłóceniowych
2015-12-31,
15:00
2012-10-22,
10:38
61
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa wyrobów złącznych i śrubowych (śruby, nakrętki, podkładki, wkręty, nity, kołki, pręty, smarowniczki, blachowkręty itp.)
2015-12-31,
15:00
2012-11-07,
08:23
62
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę części zamiennych do instalacji chlorowych oraz do instalacji wytwarzania, magazynowania i dozowania dwutlenku chloru, przyrządów pomiarowych, roztworów produkcji firmy Wallace & Tiernan.
2015-12-31,
15:00
2012-11-20,
13:36
63
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa farb, lakierów, rozpuszczalników, rozcieńczalników
2015-12-31,
15:00
2012-11-30,
14:33
64
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa baterii i akumulatorów – akumulatory NiCd, NiMH, baterie NiCd, NiMH, akumulatory żelowo-ołowiowe, baterie do sterowników, baterie do mierników, baterie tradycyjne, baterie alkaliczne i litowe
2015-12-31,
15:00
2012-11-30,
15:05
65
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa artykułów oświetleniowych – żarówek, żarników halogenowych, modułów świetlnych, świetlówek, żarówek sygnalizacyjnych.
2015-12-31,
15:00
2012-12-18,
07:48
66
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych akumulatorów do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2013-07-18,
07:39
67
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych opon i dętek do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2013-08-07,
11:01
68
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa płynów do chłodnic, olejów, dodatków do olejów, płynów hydraulicznych – hamulcowych i środków zapobiegających zamarzaniu dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2013-10-03,
14:22
69
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do maszyn drogowo-budowlanych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2013-11-08,
15:15
70
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do kos spalinowych, kosiarek, kosiarek samojezdnych, pilarek do drewna, odśnieżarek, dmuchaw, glebogryzarek, nożyc do żywopłotów oraz opryskiwaczy dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2013-11-28,
13:42
71
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa uszczelnień mechanicznych do pomp Flygt, Grundfos, KSB.
2016-12-31,
15:00
2013-12-09,
15:30
72
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa odczynników laboratoryjnych.
2017-04-30,
15:00
2014-02-07,
07:49
73
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych (osprzętu: dysze, protezy, banany, wkładki ceramiczne do dysz, przewody ciśnieniowe itp.) do pojazdów ciśnieniowo-ssących eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2016-04-10,
15:00
2014-04-11,
07:56
74
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do ciągników rolniczych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2017-04-17,
15:00
2014-04-17,
14:47
75
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2014-06-16,
15:38
76
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę opraw oświetleniowych.
2016-12-31,
15:00
2014-07-23,
11:37
77
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa oprogramowań, dostawa kart pamięci oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń firmy Schneider Electric
2016-12-31,
15:00
2014-11-04,
15:44
78
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa osprzętu elektrycznego – bezpieczniki, wyłączniki, łączniki, przyciski sterownicze, zabezpieczenia silników, przerywacze obwodów – styczniki, przekaźniki, oprawy izolacyjne – rury osłonowe do kabli, moduły styków, styczniki, mosty kablowe – zabezpieczenie kabli, wtyczki, gniazda, puszki, opaski zaciskowe kablowe, listwy naścienne, skrzynki przyłączeniowe, końcówki kablowe, dławnice kablowe, dławiki izolacyjne, złączki ZUG
2016-12-31,
15:00
2014-11-14,
07:57
79
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa podstawowego sprzętu laboratoryjnego – szkło miarowe i niemiarowe, części szklane do aparatury, kuwety spektrofotometryczne, butelki oraz naczynia z tworzyw sztucznych, biurety automatyczne, dozowniki automatyczne, strzykawki chromatograficzne, pipety automatyczne, końcówki do pipet automatycznych, termometry szklane, termometry elektroniczne, termohigrometry elektroniczne, aerometry, mieszadła, czerpaki itp
2016-12-31,
15:00
2014-11-17,
10:55
80
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowego osprzętu (dysze, protezy, banany, wkładki ceramiczne do dysz, przewody ciśnieniowe, itp.) do pojazdów ciśnieniowych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A
2016-12-31,
15:00
2014-12-04,
08:08
81
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych filtrów oleju, powietrza, oraz paliwa do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2017-12-31,
15:00
2014-12-04,
14:23
82
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tusze, tonery)
2016-12-31,
15:00
2014-12-09,
14:58
83
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie koncepcji wykonania punktu przyjęcia osadów z czyszczenia kanalizacji południowego rejonu Warszawy, na terenie Zakładu „Południe”, ul. Syta 190/192 w Warszawie.
2015-12-30,
11:45
2014-12-17,
14:30
84
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych akumulatorów do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2017-12-31,
15:00
2015-01-22,
11:02
85
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Odtwarzanie nawierzchni dróg i chodników na terenie miasta stołecznego Warszawy (z wyłączeniem dzielnicy Ursus) uszkodzonych w czasie remontów i usuwania awarii sieci wodociągowych realizowanych systemem gospodarczym przez Zakład Sieci Wodociągowej (ZSW) oraz uszkodzonych w czasie remontów i usuwania awarii sieci kanalizacyjnych realizowanych systemem gospodarczym przez Zakład Sieci Kanalizacyjnej (ZSK).
2015-12-31,
15:00
2015-04-02,
16:27
86
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę smarów i środków smarujących
2018-06-30,
15:00
2015-05-14,
16:38
87
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Serwisowanie systemów SCADA dla Zakładu „Czajka " z podziałem na Zadania (1-3).
2015-08-11,
09:45
2015-06-16,
15:33
88
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Rozbudowa systemu wydruków sieciowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. polegająca na dostawie urządzeń oraz świadczeniu usługi serwisu.
2015-08-05,
10:45
2015-06-24,
13:30
89
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa kanalizacji ściekowej wraz z odcinkami sieci na Osiedlu Radość w Warszawie – Dzielnica Wawer z podziałem na 11 zadań.
2015-08-07,
09:30
2015-06-26,
13:22
90
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych i akcesoriów do systemów inspekcyjnych IBAK i IPEK zainstalowanych na pojazdach monitorujących sieć kanalizacyjną, eksploatowanych przez MPWiK w m.st. Warszawie S.A.
2016-12-31,
15:00
2015-07-02,
15:39
91
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Wykonanie przeglądów serwisowych generatora prądu typu JMS 420 GS-N/B.LC produkcji GE Jenbacher dla Zakładu „Czajka” Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2015-08-24,
09:45
2015-07-03,
14:35
92
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na terenie Osiedla Anin w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów z podziałem na zadania.
2015-08-26,
10:45
2015-07-15,
15:51
93
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja na jej podstawie robót dotyczących modernizacji kolektora ogólnospławnego o przekroju 2,10x1,60 m, Lca=2725,50 mb, usytuowanego w ul. Kolektorskiej na wysokości Parku Kaskada oraz Lasku Bielańskiego w Warszawie.
2015-08-27,
09:45
2015-07-17,
15:08
94
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
„Gospodarowanie odpadami o kodzie 19 01 14 lub 19 03 07 oraz 19 01 07* lub 19 03 06* powstającymi w Zakładzie „Czajka” Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., w ilości maksymalnej 18 000 Mg z podziałem na zadania: zadanie nr 1 – odpady o kodzie 19 01 14 lub 19 03 07 w ilości maksymalnej 3 000 Mg, zadanie nr 2 – odpady o kodzie 19 01 14 lub 19 03 07 w ilości maksymalnej 3 000 Mg, zadanie nr 3 – odpady o kodzie 19 01 14 lub 19 03 07 w ilości maksymalnej 3 000 Mg, zadanie nr 4 – odpady o kodzie 19 01 14 lub 19 03 07 w ilości maksymalnej 3 000 Mg, zadanie nr 5 – odpady o kodzie 19 01 07* lub 19 03 06* w ilości maksymalnej 1 500 Mg, zadanie nr 6 – odpady o kodzie 19 01 07* lub 19 03 06* w ilości maksymalnej 1 500 Mg, zadanie nr 7 – odpady o kodzie 19 01 07* lub 19 03 06* w ilości maksymalnej 1 500 Mg, zadanie nr 8 – odpady o kodzie 19 01 07* lub 19 03 06* w ilości maksymalnej 1 500 Mg."
2015-08-31,
11:15
2015-07-17,
15:08
95
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci kanalizacji ściekowej 0,20 na terenie Osiedla Wygoda w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, w pasie drogowym ulic: Świetlickiej i Poświętnej wraz z odcinkami sieci 0,16m - od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych wzdłuż przedmiotowych ulic, z podziałem na zadania.
2015-08-13,
10:45
2015-07-20,
15:26
96
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa przewodu wodociągowego DN=100 mm L=294.0 m w ul. Słonecznej Polany na odcinku od wysokości posesji nr 12 do wysokości posesji nr 2 przy ul. Dąbrowy w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.
2015-08-14,
11:45
2015-07-20,
16:01
97
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę przewodu wodociągowego D 100 mm L ca 300 m w ul. Insurekcji od istniejącego przewodu wodociągowego w ul. Ołówkowej do hydrantu za ostatnim projektowanym przyłączem wodociągowym w Warszawie na terenie Dzielnicy Białołęka oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów w wymiarze wymaganym przez Inspektora Nadzoru.
2015-08-31,
09:45
2015-07-21,
14:11
98
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostosowanie rozliczeniowych układów pomiarowych energii elektrycznej dla pompowni: – Stacja Pomp Kanałowych „Siekierki”, ul. Augustówka 1 w Warszawie, – Stacja Pomp Kanałowych „Sadyba”, ul. Powsińska 67 w Warszawie, – Stacja Pomp Kanałowych „Ochota”, ul. Grójecka 125 w Warszawie, – Stacja Pomp Kanałowych „Orchowiecka”, ul. Orchowiecka w Warszawie, – Stacja Pomp Kanałowych „Wolicka”, ul. Wolicka/ul. Czerniakowska w Warszawie, do zasad TPA (z ang. Third Party Access)
2015-08-14,
08:45
2015-07-22,
13:22
99
Przetarg ograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa polielektrolitów Zadanie 1. Dostawa polielektrolitu anionowego na bazie poliakrylamidu do procesu uzdatniania wody dla Zakładu Północnego Zadanie 2. Dostawa polielektrolitu kationowego w postaci proszku do procesu odwadniania przefermentowanych osadów ściekowych w wirówkach dla Zakładu ,,Czajka’’ Zadanie 3. Dostawa polielektrolitu kationowego w postaci proszku do procesu odwadniania przefermentowanych osadów ściekowych w wirówkach dla Zakładu ,,Południe’’ Zadanie 4. Dostawa polielektrolitu kationowego w postaci proszku do procesu odwadniania przefermentowanych osadów ściekowych dla Zakładu ,,Dębe’’ Zadanie 5. Dostawa polielektrolitu kationowego w postaci emulsji do procesu zagęszczania osadu nadmiernego dla Zakładu ,,Dębe’’
2015-08-07,
12:00
2015-07-22,
16:21
100
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Wykonanie procedury QAL 2 oraz wykonanie procedury AST (rocznego badania kontrolnego AMS) zgodnie z normą PN-EN 14181 dla systemów AMS do ciągłych pomiarów emisji do powietrza dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z podziałem na zadania
2015-08-21,
11:45
2015-07-23,
13:44
101
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa pomp.
2015-08-07,
10:45
2015-07-23,
14:11
102
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa odcinków sieci kanalizacyjnych od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych w pasie drogowym ulic: Pułkowej (na odcinku od ul. Pasymskiej do ul. Zgrupowania AK Kampinos), Heroldów, drodze dojazdowej do ul. Kolumbijskiej, Zgrupowania AK Kampinos na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
2015-08-05,
09:45
2015-07-24,
14:48
103
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Czyszczenie kanałów technologicznych związanych z technologią ścieków na terenie Zakładu Południe należącego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1 Czyszczenie kanału dopływowego ścieków surowych w budynku oczyszczania wstępnego (obiekt nr 1) Zadanie nr 2 Czyszczenie komory rozdziału na ob. osadników wstępnych ze stałych odpadów mineralnych.
2015-08-05,
11:45
2015-07-24,
14:56
104
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Ursynów, w Warszawie oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów z podziałem na zadania.
2015-09-04,
11:45
2015-07-24,
15:18
105
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie analizy trasy, uzyskania Protokołu z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu oraz opracowanie materiałów do odstępstwa dla inwestycji polegającej na budowie przewodu wodociągowego DN 150 mm Lca 1080 m w Al. Dzieci Polskich na odcinku od rejonu ul. Przedwiośnie do rejonu ul. Kociszewskich w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer.
2015-09-10,
11:45
2015-07-27,
12:34
106
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa wodorotlenku sodu Zadanie nr 1. Dostawa 50% technicznego wodorotlenku sodu do neutralizacji chloru oraz do korekty pH wody uzdatnianej Zadanie nr 2. Dostawa 27-33 % technicznego wodorotlenku sodu do procesu dezodoryzacji Zadanie nr 3. Dostawa 30-33% technicznego wodorotlenku sodu do procesu dezodoryzacji Zadanie nr 4. Dostawa 30% cz.d.a. roztworu wodnego wodorotlenku sodu
2015-08-12,
10:45
2015-07-28,
14:45
107
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa urządzeń, przyrządów i akcesoriów pomiarowych.
2015-08-11,
10:45
2015-07-28,
14:53
108
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do urządzeń technologicznych ALLDOS
2015-08-07,
12:45
2015-07-29,
14:30
109
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa przewodu wodociągowego DN 100 mm L=133,5m w ul. Macierzanki na odcinku od końcówki istniejącego wodociągu w ul. Macierzanki, na wysokości posesji nr 11 do złączenia z istniejącym wodociągiem w ul. Kolendrowej na wysokości posesji nr 64 na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy – Etap II. (postępowanie nr 01659/WS/PN/PZL-DZA-WRI/B/2015)
2015-08-10,
09:45
2015-07-30,
13:31
110
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na terenie Osiedla Anin w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z podziałem na zadania.
2015-08-25,
10:45
2015-07-30,
15:33
111
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Kompleksowe ubezpieczenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. z podziałem na zadania.
2015-09-17,
09:45
2015-08-03,
14:22
112
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji ściekowej DN 0,2 m L ca 180 m w drodze dojazdowej do ul. Szamocin (dz. ew. nr 9/5, 9/6, 9/7, 10/8, 10/9, 10/10 z obrębu 4-16-09) wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych, w Warszawie na terenie Dzielnicy Białołęka oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów.
2015-08-13,
12:45
2015-08-04,
13:49
113
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie 1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę przewodu wodociągowego ul. Wolskiej wraz z przebudową przyłączy wodociągowych, DN 100mm bez zmiany średnicy na odc. Lca 290m tj. od istniejącej magistrali wodociągowej DN400mm w ul. Wolskiej w rejonie ZL8864 do istniejącego przewodu wodociągowego DN100mm w Ciągu Osiedlowym rejonie ZL1739 w Warszawie na terenie Dzielnicy Wola wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów. Zadanie 2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę przewodu wodociągowego DN 100mm bez zmiany średnicy w ul. Lechonia wraz z przebudową przyłączy wodociągowych, na odc. Lca 160m na od istniejącego przewodu wodociągowego DN 100mm w ul. Kozietulskiego do ZL 29395 w węźle z istniejącym przewodem wodociągowym DN 150mm w ul. Felińskiego w Warszawie na terenie Dzielnicy Żoliborz wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów.
2015-09-17,
11:45
2015-08-04,
14:58
114
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie 1: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na terenie Osiedla Międzylesie w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z podziałem na podzadania. Zadanie 2: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej na terenie Osiedla Nowy Wawer w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z podziałem na podzadania.
2015-09-15,
10:45
2015-08-04,
14:59
115
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa tabliczek orientacyjnych do oznaczania uzbrojenia sieci wodociągowej.
2015-08-24,
10:45
2015-08-04,
15:35
116
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
Całodobowa ochrona osób i mienia realizowana w Oddziałach Miejskich Zakładów Autobusowych Spółka z o. o. w Warszawie oraz konwojowanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.
2015-09-01,
10:30
2015-08-03,
11:56
117
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
Dostawa w formie dzierżawy 60 sztuk fabrycznie nowych autobusów przegubowych na okres 71 miesięcy.
2015-09-03,
10:30
2015-08-03,
14:21
118
Przetarg nieograniczony
Muzeum Historii Żydów Polskich
Sprzątanie wystawy stałej w Muzeum Historii Żydów Polskich
2015-08-12,
12:00
2015-07-07,
10:26
119
Przetarg nieograniczony
Muzeum Historii Żydów Polskich
Druk materiałów promocyjno-informacyjnych na potrzeby realizacji projektu Żydowskie dziedzictwo kulturowe.
2015-08-11,
11:00
2015-08-03,
14:22
120
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Modernizacja pomieszczeń odnowy biologicznej w budynku pływalni Skalar przy ul. K. Sosnkowskiego 3 w Warszawie
2015-08-07,
10:00
2015-07-16,
15:29
121
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
Modernizacja gabinetów lekarskich Poradni Dzieci Chorych na parterze Przychodni przy ul. Grzybowskiej 34 w Warszawie
2015-08-18,
09:30
2015-07-31,
08:21
122
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów
Zakup urządzeń do sterylizacji i dezynfekcji
2015-08-10,
08:30
2015-07-31,
09:42
123
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota
Dostawa wielofunkcyjnego zestawu endoskopowego do badań przewodu pokarmowego
2015-08-07,
12:00
2015-07-29,
13:09
124
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o.
Dostosowanie budynku Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Olchy 8 w Warszawie do wymogów znowelizowanych przepisów ochrony przeciwpożarowej
2015-08-05,
10:00
2015-07-20,
14:08
125
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o.
Dostawa artykułów spożywczych do Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o..
2015-08-06,
10:00
2015-07-29,
14:30
126
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Dostawa wyposażenia dla potrzeb Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej – Centrum Kreatywności Targowa w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa”
2015-09-08,
11:30
2015-07-29,
12:48
127
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Najem 3 stacji bazowych trankingowych cyfrowego systemu łączności radiowej
2015-08-27,
10:00
2015-07-16,
15:57
128
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa aparatów USG dla Szpitala Bielańskiego (ZP-83/2015)
2015-08-07,
11:00
2015-07-30,
15:34
129
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Usługa transportu medycznego pacjentów Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ (sprawa nr 31/2015)
2015-08-07,
10:00
2015-07-30,
14:04
130
Przetarg nieograniczony
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o.
Dostawa części do aparatury medycznej do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie
2015-09-07,
11:00
2015-07-28,
14:21
131
Przetarg nieograniczony
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o.
Dostawa produktów leczniczych do Szpitala Praskiego Sp. z o.o. w Warszawie
2015-09-07,
10:00
2015-07-28,
15:06
132
Przetarg nieograniczony
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o.
Dostarczenie wózków do transportu pacjentów w pozycji siedzącej dla Oddziałów modernizowanego budynku „A” Szpitala Praskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego: „Modernizacja i rozbudowa Szpitala Praskiego”
2015-08-06,
10:15
2015-07-29,
14:30
133
Przetarg nieograniczony
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o.
Rozbudowa i integracja systemu informatycznego Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego w Warszawie wraz z migracją danych – stworzenie Centralnego Systemu Informatycznego (CSI)
2015-08-10,
09:00
2015-08-03,
07:52
134
Przetarg nieograniczony
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o.
„Dzierżawa 3 sztuk analizatorów parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych dla Bloku Operacyjnego, Oddziału Intensywnej Terapii i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie”.
2015-08-13,
09:00
2015-08-04,
15:35
135
Przetarg nieograniczony
Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
P/9/ANESTEZJA/2015 na dostawę preparatów farmaceutycznych
2015-08-07,
10:00
2015-07-30,
10:16
136
Przetarg nieograniczony
Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
P/7/CZYSTOŚĆ/2015 na dostawę materiałów czystościowych
2015-08-07,
10:00
2015-07-30,
13:28
137
Przetarg nieograniczony
Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
P/8/DEZYNFEKCJA/2015 na dostawę materiałów dezynfekcyjnych
2015-08-07,
10:00
2015-07-30,
13:30
138
Przetarg nieograniczony
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zakup wyposażenia pomieszczeń Oddziału o charakterze zachowawczo - geriatrycznym w Szpitalu Wolskim w tym: meble biurowe, meble medyczne, sprzęt AGD, fotele obrotowe, kanapy i krzesła
2015-08-10,
09:00
2015-07-31,
09:29
139
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa narzędzi rzemieślniczych.
2015-08-05,
11:00
2015-07-21,
15:36
140
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa wózków jezdniowych podnośnikowych (widłowych) i podnośnika nożycowego (4 części)
2015-08-11,
09:00
2015-07-22,
08:36
141
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Przebudowa instalacji przeciwpożarowej w halach na terenie Zakładu Realizacji Przewozów "Wola"
2015-08-07,
09:00
2015-07-23,
14:11
142
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Najem komorowych urządzeń do mycia elementów tramwajów (2 części)
2015-08-05,
10:00
2015-07-23,
14:11
143
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa kompletnych urządzeń do sypania piasku pod koła tramwaju (piasecznic)
2015-08-05,
12:00
2015-07-23,
14:55
144
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa kruszywa do podbudowy torowiska
2015-08-06,
09:00
2015-07-30,
09:15
145
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części zamiennych do koła tramwaju typu 123N.
2015-08-17,
09:00
2015-08-03,
15:02
146
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa drzwi wygrodzenia kabiny motorniczego.
2015-08-11,
10:00
2015-08-03,
15:03
147
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa materiałów do odwodnienia torowiska tramwajowego (3 części)
2015-08-12,
09:00
2015-08-04,
09:18
148
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Opracowanie dokumentacji remontu kanałów przeglądowych i przebudowy myjni stacjonarnej w hali nr 1 na terenie Zakładu Realizacji Przewozów Mokotów w Warszawie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2015-08-21,
10:00
2015-08-04,
11:18
149
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa asynchronicznych silników trakcyjnych do tramwajów typu 120Na
2015-08-18,
10:00
2015-08-04,
15:36
150
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
wykonywanie bieżących usług remontowych w tym konserwacyjnych, usuwania i zabezpieczania awarii oraz wykonywanie czynności niezbędnych do utrzymania w ruchu instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach gminnych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów oraz lokalach gminnych znajdujących się w budynkach wspólnotowych będących i nie będących w administracji ZGN w Dzielnicy Mokotów, położonych na terenie DOM „Służewiec”, DOM „Wierzbno”, DOM „Wiśniowa”, DOM „Madalińskiego”, DOM „Konduktorska”, DOM „Polkowska”.
2015-09-09,
10:00
2015-07-29,
12:14
151
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji techniczno – ruchowej i inwentaryzacji instalacji zasilającej i sterującej wentylacją mechaniczną oraz systemem oddymiania w podziemnej hali garażowej przy ul. Narbutta 14 w Warszawie.
2015-08-17,
10:00
2015-07-30,
15:07
152
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonywanie bieżących usług remontowych w tym konserwacyjnych, usuwania i zabezpieczania awarii oraz wykonywanie czynności niezbędnych do utrzymania w ruchu instalacji sanitarnych w budynkach i lokalach gminnych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów oraz lokalach gminnych znajdujących się w budynkach wspólnotowych nie będących w administracji ZGN w Dzielnicy Mokotów, położonych na terenie DOM „Służewiec”, DOM „Wierzbno”, DOM „Wiśniowa”, DOM „Madalińskiego”, DOM „Konduktorska”, DOM „Polkowska”.
2015-09-10,
10:00
2015-07-31,
10:56
153
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie docieplenia stropodachu wraz z wymianą pokrycia dachowego i obróbek blacharskich w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Irysowej 19 w Warszawie.
2015-08-17,
10:00
2015-07-31,
12:46
154
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonywanie bieżących usług remontowych w tym konserwacyjnych, przeglądów, okresowych kontroli, usuwania i zabezpieczania awarii oraz innych czynności w branży ogólnobudowlanej niezbędnych do utrzymania w ruchu budynków i lokali gminnych oraz lokali gminnych znajdujących się w budynkach wspólnotowych będących i nie będących w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów położonych na terenie DOM: „Służewiec”, DOM „Wierzbno”, DOM „Wiśniowa”, DOM „Madalińskiego”, DOM „Konduktorska”, DOM „Polkowska”.
2015-09-11,
10:00
2015-07-31,
12:47
155
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na wykonanie adaptacji pomieszczenia piwnicznego na indywidualny węzeł cieplny dwufuzyjny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym własności m. st. Warszawy przy ul. Odolańskiej 5 Front i Oficyna
2015-08-12,
10:00
2015-08-04,
09:18
156
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na wymianę instalacji zimnej wody i doposażenia w instalację centralnej ciepłej wody z opomiarowaniem, likwidacją piecyków gazowych i term elektrycznych wraz z robotami budowlanymi poinstalacyjnymi w budynku mieszkalnym przy ul. Odolańskiej 5 Front i Oficyna w Warszawie
2015-08-13,
10:00
2015-08-05,
08:10
157
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Roczna kontrola przewodów kominowych oraz czyszczenie przewodów będących w eksploatacji w budynkach mieszkalnych, użytkowych oraz siedzibach własnych administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2016 i 2017 roku na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1,5,6,7.
2015-08-17,
10:00
2015-06-26,
15:29
158
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Świadczenie usług w zakresie przeglądów instalacji i urządzeń gazowych, utrzymywania pogotowia technicznego dla nagłych zdarzeń oraz usuwanie nieprawidłowości i awarii w instalacjach gazowych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w grudniu 2015 r. oraz w 2016 i 2017 r. na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1,5,6 i 7
2015-08-13,
10:00
2015-07-29,
15:04
159
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych(14 pustostanów – 14 części). Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/27/15
2015-08-07,
10:00
2015-07-24,
08:45
160
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (8 pustostanów – 8 części). Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/28/15
2015-08-13,
10:00
2015-07-30,
11:49
161
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (8 pustostanów – 8 części). Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/33/15
2015-08-19,
10:00
2015-08-05,
08:41
162
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
wymiana stolarki okiennej na okna drewniane jednoramowe w lokalu użytkowym oficyny budynku przy ul. Nowy Świat 39 w Warszawie
2015-08-11,
09:00
2015-07-24,
08:46
163
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
2015-08-10,
10:00
2015-07-23,
08:40
164
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont balkonów, tarasów i wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym przy ul. Brzostowskiej 26 w Warszawie
2015-08-10,
10:00
2015-07-23,
13:44
165
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont dachu
2015-08-12,
10:00
2015-07-27,
10:21
166
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym przez ZGN w obrębie ulic Staszica 5, 5a, 7/9, 13, 15 – Górczewska 5/7/9 w Warszawie.
2015-08-07,
10:00
2015-07-22,
13:22
167
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Doposażenie w instalację ciepłej wody użytkowej oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Długosza 21 w Warszawie.
2015-08-17,
09:00
2015-07-28,
12:35
168
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont elewacji wraz z balkonami i naprawą rys oraz remontem piwnic w budynku mieszkalnym przy ul. Żelaznej 64 w Warszawie na podstawie projektu budowlanego – etap II
2015-08-17,
10:00
2015-07-29,
13:53
169
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wymiana nawierzchni drogi wewnętrznej przy budynkach Wolska 105/107, 109 i 111, remont chodników wzdłuż budynków Ożarowska 75 – 79.
2015-08-20,
10:00
2015-08-04,
13:49
170
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Przeciski na rury oświetlenia ulicznego
2015-08-07,
11:00
2015-07-23,
11:53
171
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Wynajem frezarek z obsługą operatorską
2015-08-11,
11:00
2015-07-27,
15:49
172
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Biała taśma odblaskowa
2015-08-07,
11:00
2015-07-30,
14:41
173
Przetarg nieograniczony
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
Usługi odbierania odpadów komunalnych z terenów cmentarzy komunalnych m. st. Warszawy: Cmentarza Komunalnego Północnego i Cmentarza Wojskowego
2015-08-05,
12:30
2015-06-26,
13:09
174
Przetarg nieograniczony
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
Usługi ochroniarskie na cmentarzach komunalnych m. st. Warszawy
2015-08-18,
12:30
2015-07-07,
11:55
175
Przetarg nieograniczony
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
Roboty budowlane w zakresie remontu nawierzchni placu centralnego na terenie Cmentarza Komunalnego Północnego w Warszawie przy ul. Wóycickiego 14
2015-08-17,
12:30
2015-07-31,
10:34
176
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Remont nawierzchni z kostki kamiennej ulic m.st. Warszawy
2015-08-10,
10:00
2015-07-24,
10:31
177
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Zakup komputerów biurowych (stacje robocze), komputerów przenośnych, tabletów, monitorów, ekranu elektrycznie opuszczanego, rzutnika krótkoogniskowego, macierzy dyskowych. Postępowanie nr DZP/52/PN/46/15
2015-08-10,
10:00
2015-07-31,
08:47
178
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Przebudowa drogi oraz remont sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic Belwederska-Gagarina, Belwederska-Nabielaka i Belwederska-Chełmska/Dolna w Warszawie
2015-08-17,
10:00
2015-07-31,
10:55
179
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Przebudowa fragmentu Alei Krakowskiej w Warszawie
2015-08-19,
10:00
2015-08-04,
11:17
180
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Remont ekranu przeciwhałasowego zlokalizowanego w pasie dzielącym Al. Prymasa Tysiąclecia w rejonie ul. Czorsztyńskiej w Warszawie
2015-08-19,
10:00
2015-08-04,
12:38
181
Przetarg nieograniczony
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn. modernizacja ciągu ul. Marsa Żołnierska na odcinku węzeł Marsa – granica miasta – etap II
2015-08-18,
10:00
2015-07-13,
15:22
182
Przetarg nieograniczony
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Aktualizacja dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy Trasy Krasińskiego odc. Plac Wilsona do ul. Matki Teresy z Kalkuty wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym (etap I i II).
2015-09-02,
10:00
2015-07-27,
12:35
183
Przetarg nieograniczony
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Wykonanie robót związanych z odtworzeniem na odcinku ok. 380 mb zdemontowanego w ramach inwestycji pn.: „Budowa Trasy Mostu Północnego od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską – Etap I” ogrodzenia terenu ośrodka sportowego „Hutnik”.
2015-08-20,
10:00
2015-08-05,
12:20
184
Przetarg nieograniczony
Zarząd Mienia m.st Warszawy - jednostka budżetowa
Modernizacja pochylni oraz terenu dawnej stoczni rzecznej w Porcie Czerniakowskim.
2015-08-13,
11:00
2015-07-17,
13:56
185
Przetarg ograniczony
Zarząd Mienia m.st Warszawy - jednostka budżetowa
Roboty budowlano-montażowe dla zadania inwestycyjnego: „ZAGOSPODAROWANIE LEWOBRZEŻNEGO BULWARU WISŁY – etap 1 – odcinek 1.2”
2015-09-02,
11:00
2015-07-23,
14:55
186
Przetarg nieograniczony
Zarząd Oczyszczania Miasta
Posadzenie krzewów, pnączy i bylin wraz z trzyletnią pielęgnacją wzdłuż tras komunikacyjnych m.st. Warszawy
2015-08-11,
09:00
2015-07-01,
14:37
187
Przetarg nieograniczony
Zarząd Terenów Publicznych
Wykonanie remontu ulic Kościelnej i Pieszej w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy - etap I
2015-08-06,
10:00
2015-07-17,
12:52
188
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Wykonanie i dostawa elementów infrastruktury przystankowej
2015-08-17,
10:00
2015-07-10,
11:09
189
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Dostawa biletów z paskiem magnetycznym
2015-08-17,
10:00
2015-07-14,
07:22
190
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Naprawa posadzki i podmurówki betonowej oraz malowanie ścian i słupów na drugim poziomie parkingu P+R Metro Marymont, zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Włościańskiej 56.
2015-08-05,
10:00
2015-07-21,
11:23
191
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Dostawa samochodów osobowych
2015-08-05,
09:00
2015-07-28,
08:57
192
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Kobyłka z Warszawą
2015-08-06,
10:00
2015-07-28,
11:37
193
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Naprawa systemów opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego poprzez wykonanie: czynności kontrolnych, wymiany modułów, wymiany opraw oświetleniowych, wymiany urządzeń sterujących, naprawy połączenia centrali CTI-2/4 z systemem KONTRON
2015-08-06,
09:00
2015-07-29,
09:18
194
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Wykonanie koncepcji funkcjonowania Warszawskiego Roweru Publicznego „Veturilo”
2015-08-07,
10:00
2015-07-30,
10:05
195
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej funkcjonującej w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Kampinos z Warszawą
2015-08-10,
10:00
2015-07-31,
08:35
196
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Wykonanie remontu WC na stacji A1 Kabaty I linii metra w Warszawie
2015-08-19,
10:00
2015-08-04,
09:18
197
Przetarg nieograniczony
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Dostawa wyposażenia dydaktycznego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy oraz punktów dziennego opiekuna - w podziale na części
2015-08-10,
09:00
2015-07-24,
15:11

Ukryj listy wyboru. Ukryj kolumnę: z rodzajem zamówienia, z datą publikacji.
Rodzaj:
Tryb:
Zamawiajacy:

UWAGA:
* Wypełnienie pola w nagłówku kolumny z nazwą zamówienia pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, w których nazwie znajduje się podany łańcuch znaków lub przynajmniej jeden z łańcuchów znaków oddzielonych przecinkiem
** Data składania ofert, wniosków, prac konkursowych lub data aukcji. Wypełnienie pola/pól w nagłówku kolumny z datą składania ofert w formacie RRRRMMDD pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, dla których data składania ofert zawiera się we wskazanym przedziale czasowym

<<powrót

herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  | 

 
Księga Zamówień Publicznych