>Biuro Zamówień Publicznych > Wyszukiwanie ogłoszeń > Wyniki wyszukiwania
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Bieżące ogłoszenia o przetargach
prowadzonych przez Urząd m.st. Warszawy i jego jednostki podległe


Znaleziono 201 ogłoszeń spełniających zaznaczone kryteria.

Ilość ogłoszeń na stronie:
Lp. Tryb
*WSZYSTKIE
>Zamawiający
*WSZYSCY
Nazwa zamówienia*
Składanie ofert**
od
do
Data publikacji
od
do
1
Przetarg nieograniczony
Białołęcki Ośrodek Sportu
Remont 5 funkcyjnego węzła cieplnego Białołęckiego Ośrodka Sportu przy ul. Światowida 56 w Warszawie. Oznaczenie sprawy PN/5/2016
2016-07-18,
10:00
2016-07-01,
15:59
2
Konkurs
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Konkurs architektoniczno - urbanistyczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania placu Pięciu Rogów w Warszawie
2016-10-26,
16:00
2016-06-21,
12:20
3
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy
2016-07-07,
11:00
2016-05-27,
12:22
4
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Projekt, dostawa, instalacja i uruchomienie punktów dostępowych (AP) w ramach miejskiego Systemu Sieci Bezprzewodowej wraz z serwisem Systemu Sieci Bezprzewodowej UM
2016-07-05,
11:00
2016-05-30,
11:54
5
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Przeglądy oraz naprawy awaryjne instalacji wentylacji mechanicznej
2016-07-14,
12:00
2016-06-06,
09:32
6
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
2016-07-19,
10:00
2016-06-09,
09:01
7
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zakup i dostawa sprzętu audiowizualnego oraz modernizacja Systemu Audiowizualnego w obiekcie Urzędu m. st. Warszawy przy ul. Młynarskiej 43/45
2016-07-06,
12:00
2016-06-24,
15:29
8
Dialog konkurencyjny
Biuro Zamówień Publicznych
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego
2016-07-08,
11:00
2016-06-24,
15:35
9
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Realizacja badań społecznych dotyczących różnych obszarów funkcjonowania m.st. Warszawy
2016-08-09,
10:00
2016-06-30,
13:56
10
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "AGE- Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie"
2016-07-11,
10:30
2016-06-30,
15:09
11
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy budynku biblioteki i poradni psychologiczno-pedagogicznej o nowe skrzydło wraz z podpiwniczeniem na potrzeby utworzenia dodatkowej powierzchni magazynowej
2016-07-06,
09:00
2016-05-23,
13:56
12
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Prace polegające na przeprowadzeniu remontu cokołów, schodów zewnętrznych i podestów budynku Urzędu Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy mieszczącego się w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 70 – etap: ES1, EC1, EC2, EC3, EC4, EC7, EC8, EC9.
2016-07-05,
09:00
2016-06-20,
11:57
13
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Remonty w budynkach oświatowych zarządzanych przez Urząd Dzielnicy Bemowo:
2016-07-08,
09:00
2016-06-23,
14:50
14
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
2016-07-07,
09:00
2016-06-29,
12:58
15
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Wykonanie prac konserwacyjno-remontowych na Stawach Brustmana (staw nr 1) polegających na umocnieniu linii brzegowej grodzicami winylowymi oraz przebudowie istniejącej zastawki kanałowej na zastawkę typu Mnich
2016-07-18,
13:00
2016-06-30,
13:38
16
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Realizacja zadania "Park Zabaw na Wawrzyszewie"
2016-07-18,
13:00
2016-07-01,
14:12
17
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
1. Realizacja projektu "Miejsce zabaw i spotkań Służewiaczek w ogrodzie Przedszkola nr 67" przy ul.Sonaty 6a w Warszawie, 2. Realizacja projektu "Modernizacja placów zabaw w Przedszkolu nr 139” przy ul.Dąbrowskiego 71a w Warszawie, finansowanego z programu Budżet Partycypacyjny 2016r.
2016-07-04,
10:00
2016-06-16,
15:15
18
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Wymiana instalacji elektrycznej wraz z oprawami oświetleniowymi w X Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Woronicza 8 w Warszawie
2016-07-08,
09:30
2016-06-20,
13:22
19
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Realizacja projektu "Bezpieczne nawierzchnie ze sztucznej trawy na boisku przy ul. Grupy AK Północ w Warszawie, finansowanego z programu Budżet Partycypacyjny 2016
2016-07-07,
09:30
2016-06-22,
10:45
20
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
1.Realizacja projektu Siłownia plenerowa przy ul.Grupy AK Północ 2. Realizacja projektu Siłownia plenerowa -rejon F na terenie placówki oświatowej przy ul.Zakrzewskiej 24 w Warszawie finansowanych z programu Budżet Partycypacyjny 2016
2016-07-14,
09:30
2016-06-29,
09:51
21
Licytacja elektroniczna
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Interwencyjne pogotowie oczyszczania oraz likwidacja dzikich wysypisk
2016-07-07,
10:30
2016-06-29,
13:14
22
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Sprzątanie wnętrz budynków Urzędu Dzielnicy Mokotów wraz z jednokrotnym myciem okien oraz sprzątanie i odśnieżanie terenów zewnętrznych wokół budynku przy ul. Rakowieckiej 25/27 od dnia 1 września 2016r. do dnia 31 sierpnia 2017r.
2016-07-11,
09:30
2016-07-01,
14:13
23
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Wykonanie prac projektowych w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odcinku od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem"
2016-07-04,
11:00
2016-06-24,
15:43
24
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Remont instalacji ciepłej wody i wykonanie robót budowlanych po doposażeniu Przedszkoli Nr 61, 99, 176 w moduł ciepłej wody indywidualnych węzłów cieplnych oraz remont kanalizacji w Przedszkolu Nr 66 w Warszawie
2016-07-13,
11:00
2016-06-28,
15:48
25
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Remont instalacji sanitarnych, wykonanie robót budowlanych po robotach sanitarnych w VII Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie
2016-07-13,
13:00
2016-06-28,
15:50
26
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Dowóz niepełnosprawnych uczniów/dzieci do szkół od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r.
2016-07-11,
12:00
2016-05-25,
13:26
27
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie termomodernizacji budynku Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi nr XCIX przy ul. Fundamentowej 38/42 w Warszawie wraz z wymianą węzła cieplnego i modernizacją instalacji sanitarnej grzewczej
2016-07-06,
12:00
2016-06-17,
10:59
28
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wybudowanie zespołu boisk przy Zespole Szkół nr 21 ul. Saska 78 w Warszawie
2016-07-06,
12:00
2016-06-20,
12:19
29
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117 w Warszawie wraz z wymianą węzła cieplnego i modernizacją instalacji sanitarnej grzewczej
2016-07-08,
12:00
2016-06-21,
09:35
30
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw, małej architektury i alejek parkowych w ramach zadania pt. „Rewitalizacja skwerku przy ul. Majdańskiej” w Warszawie
2016-07-12,
12:00
2016-06-27,
11:55
31
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wyposażenie przedszkola przy ul. Rechniewskiego w Warszawie w meble, urządzenia elektroniczne, elementy małej architektury oraz pomoce dydaktyczne, w ramach zadania „Wyposażenie nowego przedszkola przy ul. Rechniewskiego”
2016-07-07,
12:00
2016-06-27,
14:39
32
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Przebudowa oświetlenia ulic: Fundamentowej, Chodakowskiej, (Kamionkowska – Mińska; Żupnicza - PKP), Gocławskiej, Kamionkowskiej, Majdańskiej, Kickiego, prochowej, Międzyborskiej (Ostrobramska-St. Zjednoczonych), Siennickiej, Wspólnej Drogi i Kinowej w Dzielnicy Praga-Południe
2016-07-12,
12:00
2016-06-27,
15:02
33
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Zagójskiej w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
2016-07-20,
12:00
2016-06-30,
12:00
34
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Rewitalizację boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 141 ul. Szaserów 117
2016-07-18,
12:00
2016-06-30,
12:39
35
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją boiska w Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9 w Warszawie, w ramach zadania pn.: Modernizacja boiska w Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9.
2016-07-08,
11:00
2016-06-23,
09:36
36
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Budowa systemowej toalety wolnostojącej wraz z zagospodarowaniem terenu dz. nr ew. 9 z obrębu 4-15-02 pomiędzy istniejącym budynkiem a parkiem przy ul. Ratuszowej 6 w Warszawie dla zadania pn.: Realizacja projektu „Stacja Praga”
2016-07-11,
11:00
2016-06-24,
15:16
37
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Przebudowa systemu odwadniającego dach wraz z wymianą pokrycia dachu budynku hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 127 im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Kowieńskiej 12/20 w Warszawie, w ramach zadania pn.: Przebudowa systemu odwadniającego dach wraz z wymianą pokrycia dachu budynku hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 127 przy ul. Kowieńskiej 12/20 oraz modernizacja boiska szkolnego.
2016-07-14,
11:00
2016-06-29,
14:23
38
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Remont dachu (Etap II) budynku ul. Komandosów 19 w Warszawie
2016-07-13,
10:30
2016-06-28,
13:55
39
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, na trasie z domu do placówki oświatowej i z powrotem wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowożenia w roku szkolnym 2016/2017
2016-07-08,
10:30
2016-06-30,
14:30
40
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Remont sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej nr 211 przy ul. Nowy Świat 21a w Warszawie (znak sprawy ZP-52/16)
2016-07-04,
10:00
2016-06-16,
13:14
41
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Remont sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Poligraficznych przy ul. Stawki 14 w Warszawie (znak sprawy ZP-55/16)
2016-07-07,
10:00
2016-06-21,
10:06
42
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Remont elewacji od podwórza oraz prześwitu bramowego z wymianą bram wjazdowych do budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 przy ul. Noakowskiego 6 w Warszawie (znak sprawy ZP-54/16).
2016-07-11,
10:00
2016-06-21,
14:50
43
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych administrowanych przez Urząd Dzielnicy Ursus m.st.Warszawy
2016-07-14,
10:00
2016-06-28,
14:32
44
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Budowa Parku Przy Bażantarni w Warszawie w zakresie elementów z Zadania 2, zdroju wody pitnej i tablicy informacyjnej dla osób z dysfunkcją wzroku
2016-07-04,
13:30
2016-06-15,
12:57
45
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Robota budowlana związana z remontem pasa drogowego ulicy Karczunkowskiej.
2016-07-13,
10:30
2016-06-28,
13:34
46
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Budowa drogi 20 KDD między ul. Ks. Szulczyka a ul. Zagórzańską w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2016-07-15,
12:00
2016-06-30,
10:29
47
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Wykonanie trasy rolkowej - II etap w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: Zagospodarowanie trasy rolkowej i wykonanie drugiego etapu - rejon ul. Niemcewicza
2016-07-18,
10:00
2016-07-01,
14:20
48
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Rozbudowa budynku Gimnazjum Nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego przy ul. Solipskiej 17/19 w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu, w ramach zadania inwestycyjnego C/WŁO/V/10/6: Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej.
2016-07-05,
12:00
2016-06-16,
13:55
49
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Prowadzenie całorocznego oczyszczania ulic lokalnych, chodników, zatok parkingowych oraz przejść na terenie Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy, w tym: Prowadzenie zimowego oczyszczania ulic lokalnych, chodników, zatok parkingowych oraz przejść na terenie Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy; Prowadzenie letniego oczyszczania ulic lokalnych, chodników, zatok parkingowych oraz przejść na terenie Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy; Prace porządkowe w zakresie opróżniania ulicznych koszy na śmieci; Bieżące utrzymanie terenów zieleni przyulicznej, w tym poboczy ulic położonych wzdłuż dróg gminnych Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy; w latach 2016 – 2018
2016-08-04,
12:00
2016-06-29,
15:09
50
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Transport niepełnosprawnych dzieci, uczniów i młodzieży do szkół w okresie od 01.09.2016 r. do 30.06.2017 r..
2016-07-08,
12:00
2016-06-30,
15:45
51
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Utrzymanie i konserwację zieleni parków, skwerów, zieleńców, terenów zieleni oraz zieleni przyulicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy – Obszar I, II, III (znak sprawy: 48/ZP/16).
2016-07-28,
09:00
2016-06-21,
14:24
52
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Wykonanie dwóch placów zabaw w ramach zadania pn. Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszewskiej - III etap (znak sprawy: 49/ZP/16)
2016-07-08,
09:00
2016-06-23,
09:37
53
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie czterech imprez pn. Wolskie Potańcówki w Parku im. E. Szymańskiego w Warszawie (sprawa nr 51/ZP/16)
2016-07-07,
09:00
2016-06-29,
13:14
54
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 119 wraz z wyburzeniem warsztatów przy ul. Złotej 58 w Warszawie (sprawa nr 52/ZP/16)
2016-07-18,
09:00
2016-07-01,
10:15
55
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Remont i przebudowa budynku Przedszkola nr 197, ul. Popiełuszki 3A w celu dostosowania części pomieszczeń parteru dla nowo utworzonego oddziału.
2016-07-04,
08:45
2016-06-17,
11:40
56
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Rydygiera 8 w Warszawie
2016-07-11,
10:45
2016-06-22,
10:01
57
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Modernizacja oświetlenia parku Sady Żoliborskie oraz budowa latarni typu parkowego na terenie zieleni, na wysokości Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej wzdłuż ul. Krasińskiego w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
2016-07-08,
08:45
2016-06-22,
11:44
58
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Zagospodarowanie terenu zieleni części działki ew. nr 12 z obrębu 7-03-06, poprzez budowę placu zabaw przy ul. Rydygiera w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
2016-07-08,
09:45
2016-06-22,
13:59
59
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Remont placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Przedszkola nr 130 przy ul. Suzina 4
2016-07-11,
08:45
2016-06-24,
13:39
60
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Remont boisk szkolnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gimnazjum nr 55 przy Al. Wojska Polskiego 1A w Warszawie
2016-07-11,
09:45
2016-06-24,
14:07
61
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Utrzymanie miejsc pamięci narodowej, administrowanych przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy w latach 2016 - 2018
2016-07-05,
08:45
2016-06-27,
10:03
62
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Remont boisk szkolnych oraz placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Szkoły Podstawowej nr 68 przy ul. Or-Ota 5 w Warszawie
2016-07-13,
08:45
2016-06-28,
12:45
63
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Rekultywację boiska trawiastego na terenie Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajączka 7 w Warszawie
2016-07-06,
08:45
2016-06-28,
13:54
64
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Przebudowa Przedszkola nr 212 wraz placem zabaw przy ul. Rybińskiego 2 w Warszawie
2016-07-18,
08:45
2016-07-01,
11:35
65
Przetarg nieograniczony
Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Usługę sprzątania obiektu rekreacyjno – sportowego i terenu zewnętrznego DOSiR-u w Warszawie
2016-07-12,
10:00
2016-06-23,
14:49
66
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w 2 kabinach maszynisty pojazdu metra typu Metropolis 98b
2016-07-11,
12:00
2016-06-27,
15:13
67
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach na STP Kabaty
2016-07-05,
12:00
2016-06-27,
15:35
68
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa narzędzi ręcznych w podziale na 8 Zadań.
2016-07-08,
12:00
2016-06-30,
14:47
69
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Łożyska do przekładni i zestawów kołowych wagonu metra serii 81
2016-07-12,
12:00
2016-07-01,
10:33
70
Przetarg nieograniczony
Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
Remonty na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, CZĘŚĆ V - Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku lwiarni i remont budynku papug
2016-07-14,
11:30
2016-06-29,
11:35
71
Przetarg nieograniczony
Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy
Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 i 63 w Warszawie przy ul. Elektoralnej 12/14 do wymogów ochrony p. poż
2016-07-04,
09:00
2016-06-17,
15:58
72
Przetarg nieograniczony
Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy
Remont pomieszczeń w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 8 mieszczącym się przy ul. Podmokłej 4 w Warszawie
2016-07-11,
09:00
2016-06-27,
07:15
73
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
2016-07-22,
12:00
2016-06-14,
14:51
74
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych
2016-07-22,
14:00
2016-06-15,
11:33
75
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Dostawa odzieży roboczej zimowej i letniej wraz z serwisowaniem, odzieży ochronnej oraz rękawic roboczych.
2016-07-22,
13:00
2016-06-15,
16:00
76
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Przygotowanie, dostawa oraz wymiana zużytych elementów kotła odzysknicowego produkcji ISTROENERGO o wydajności 15t/h.
2016-07-25,
12:00
2016-06-16,
07:01
77
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa uszczelnień mechanicznych do pomp Flygt, Grundfos, KSB.
2016-12-31,
15:00
2013-12-09,
15:30
78
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa odczynników laboratoryjnych.
2017-04-30,
15:00
2014-02-07,
07:49
79
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do ciągników rolniczych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2017-04-17,
15:00
2014-04-17,
14:47
80
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę opraw oświetleniowych.
2016-12-31,
15:00
2014-07-23,
11:37
81
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa oprogramowań, dostawa kart pamięci oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń firmy Schneider Electric
2016-12-31,
15:00
2014-11-04,
15:44
82
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa osprzętu elektrycznego – bezpieczniki, wyłączniki, łączniki, przyciski sterownicze, zabezpieczenia silników, przerywacze obwodów – styczniki, przekaźniki, oprawy izolacyjne – rury osłonowe do kabli, moduły styków, styczniki, mosty kablowe – zabezpieczenie kabli, wtyczki, gniazda, puszki, opaski zaciskowe kablowe, listwy naścienne, skrzynki przyłączeniowe, końcówki kablowe, dławnice kablowe, dławiki izolacyjne, złączki ZUG
2016-12-31,
15:00
2014-11-14,
07:57
83
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa podstawowego sprzętu laboratoryjnego – szkło miarowe i niemiarowe, części szklane do aparatury, kuwety spektrofotometryczne, butelki oraz naczynia z tworzyw sztucznych, biurety automatyczne, dozowniki automatyczne, strzykawki chromatograficzne, pipety automatyczne, końcówki do pipet automatycznych, termometry szklane, termometry elektroniczne, termohigrometry elektroniczne, aerometry, mieszadła, czerpaki itp
2016-12-31,
15:00
2014-11-17,
10:55
84
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowego osprzętu (dysze, protezy, banany, wkładki ceramiczne do dysz, przewody ciśnieniowe, itp.) do pojazdów ciśnieniowych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A
2016-12-31,
15:00
2014-12-04,
08:08
85
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych filtrów oleju, powietrza, oraz paliwa do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2017-12-31,
15:00
2014-12-04,
14:23
86
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych akumulatorów do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2017-12-31,
15:00
2015-01-22,
11:02
87
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę smarów i środków smarujących
2018-06-30,
15:00
2015-05-14,
16:38
88
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych i akcesoriów do systemów inspekcyjnych IBAK i IPEK zainstalowanych na pojazdach monitorujących sieć kanalizacyjną, eksploatowanych przez MPWiK w m.st. Warszawie S.A.
2016-12-31,
15:00
2015-07-02,
15:39
89
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie 1: Usługi wykonania projektu branży energetycznej do zadań prowadzonych przez Dział Projektowania. Zadanie 2: Usługi wykonania projektu drogowego do zadań prowadzonych przez Dział Projektowania. Zadanie 3: Usługi wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy dla zadań prowadzonych przez Dział Projektowania
2016-08-13,
15:00
2015-08-13,
11:45
90
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa nowych części zamiennych do pojazdów z zabudowami WUKO eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2016-12-31,
15:00
2015-09-10,
12:39
91
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę fabrycznie nowych opon, dętek, felg oraz akcesoriów wulkanizacyjnych do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2015-09-17,
11:56
92
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa nowych części zamiennych do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2017-12-31,
15:00
2015-09-17,
12:38
93
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa olejów i płynów eksploatacyjnych do pojazdów i maszyn eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2018-06-30,
15:00
2015-10-05,
15:46
94
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do maszyn drogowo-budowlanych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2015-10-08,
07:06
95
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa artykułów oświetleniowych – żarówek, żarników halogenowych, modułów świetlnych, świetlówek, żarówek sygnalizacyjnych, lamp halogenowych, rtęciowych, sodowych
2018-12-31,
15:00
2015-10-20,
14:22
96
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przetarg nieograniczony na ustanowienie dynamicznego systemu zakupów na Dostawę części zamiennych do instalacji chlorowych oraz do instalacji wytwarzania, magazynowania i dozowania dwutlenku chloru, przyrządów pomiarowych, roztworów produkcji firmy Wallace & Tiernan. Numer postępowania: 02123/WS/PW/PZL-DZA-WRS/D/2015
2018-12-31,
15:00
2015-10-21,
15:59
97
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przetarg nieograniczony na ustanowienie dynamicznego systemu zakupów na Dostawę farb, lakierów, rozpuszczalników, rozcieńczalników
2018-12-31,
15:00
2015-11-09,
09:04
98
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przetarg nieograniczony na ustanowienie dynamicznego systemu zakupów na dostawę wyrobów złącznych i śrubowych ( śruby, nakrętki, podkładki, wkręty, nity, kołki, pręty, smarowniczki, blachowkręty itp.)
2018-12-31,
15:00
2015-11-23,
16:00
99
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa baterii i akumulatorów - akumulatory NiCd, NiMH, baterie NiCd, NiMH, akumulatory żelowo – ołowiowe, baterie do sterowników, baterie do mierników, baterie tradycyjne, baterie alkaliczne i litowe.
2018-12-31,
15:00
2015-11-25,
15:56
100
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę części zamiennych do kosiarek, kosiarek samojezdnych, dmuchaw, pilarek do drewna oraz kos spalinowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2015-11-27,
14:40
101
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa przewodów elektrycznych, przedłużaczy, listew przeciwzakłóceniowych
2018-12-31,
15:00
2015-12-28,
15:51
102
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa materiałów do wykonywania napraw bezwykopowych kanalizacji - matotkaniny z włókna szklanego, żywicy mineralno-organicznej (jako gotowego produktu składającego się z trzech komponentów: bazy, utwardzacza i przyspieszacza) oraz kształtek kapeluszowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. postępowanie nr 00196/WS/PW/PZL-DZA-WRS/D/2016
2017-12-31,
15:00
2016-03-01,
15:56
103
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Usługi wykonania projektu branży zieleni dla zadań prowadzonych przez Dział Projektowania.
2017-03-17,
15:00
2016-03-17,
10:51
104
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie VI.1.17 - Inżynier dla zadania: Modernizacja Pompowni „Nowodwory”
2016-07-05,
10:30
2016-04-15,
16:02
105
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Odtwarzanie nawierzchni dróg i chodników na terenie miasta stołecznego Warszawy (z wyłączeniem Dzielnicy Ursus) uszkodzonych w czasie remontów i usuwania awarii sieci wodociągowych realizowanych systemem gospodarczym przez Zakład Sieci Wodociągowej (ZSW) oraz uszkodzonych w czasie remontów i usuwania awarii sieci kanalizacyjnych realizowanych systemem gospodarczym przez Zakład Sieci Kanalizacyjnej (ZSK).
2016-12-31,
15:00
2016-04-21,
06:37
106
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Realizacja sieci wodociągowej DN 80÷600 mm, L ca 4,5 km w zakresie połączenia magistral układu centralnego z układem wodociągowym na terenie Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z podziałem na zadania.
2016-07-11,
12:45
2016-05-17,
06:53
107
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych dla systemu produkcji JT Elektronik do układania światłowodów w sieci kanalizacyjnej.
2017-12-31,
15:00
2016-05-18,
12:38
108
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie II.11 Modernizacja pompowni Nowodwory
2016-07-07,
11:30
2016-05-25,
09:49
109
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Poprawa bezpieczeństwa wybranych obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. w zakresie modernizacji ogrodzeń oraz usunięcia drzew i krzewów wzdłuż ogrodzeń na szerokości 1,5m. Etap I – opracowanie dokumentacji technicznej. Etap II – wykonanie robót budowlanych
2016-07-18,
08:45
2016-05-25,
15:21
110
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa, przebudowa magistral wodociągowych, infrastruktury towarzyszącej i kolidującego uzbrojenia w ul. Powstańców Śląskich, W. Borowego, Okolicznej, Człuchowskiej w Warszawie Dzielnica Bemowo.
2016-07-14,
09:45
2016-06-03,
15:59
111
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci wodociągowej DN 400 mm, L ca 7,1 km, doprowadzającej wodę do SUW Stara Miłosna, na terenie Dzielnicy Wesoła i Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy z podziałem na zadania.
2016-07-19,
08:45
2016-06-08,
15:54
112
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa przewodu wodociągowego w ul. Południowej na odcinku od ul. Borków do posesji przy ul. Południowej 21 wraz z budową dwóch studni wodomierzowych przy ul. Południowej w Warszawie, Dzielnica Wawer.
2016-07-04,
10:45
2016-06-10,
13:10
113
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa wapna hydratyzowanego do uzdatniania wody.
2016-07-21,
09:45
2016-06-10,
15:49
114
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Pompowni „0” na terenie Stacji Pomp Rzecznych przy ul. Czerniakowskiej 124 w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście
2016-07-08,
13:45
2016-06-14,
14:39
115
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Remont sieci wodociągowej metodą bezwykopową z podziałem na 3 zadania na terenie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy oraz miejscowości Moszna i miasta Pruszków.
2016-07-29,
13:15
2016-06-15,
11:36
116
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przebudowa przewodu wodociągowego DN 150mm w ul. Wybrzeże Gdyńskie wraz z przyłączami wodociągowymi na odcinku od istniejącego przewodu wodociągowego DN 150mm w ul. Kaniowskiej do istniejącej magistrali wodociągowej DN 300mm w ul. Krajewskiego – Dzielnica Żoliborz.
2016-07-11,
13:30
2016-06-16,
15:52
117
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Remont budynku magazynowo - biurowego na terenie Zakładu Pruszków przy ul. Domaniewskiej 23 w Pruszkowie.
2016-07-14,
13:45
2016-06-17,
13:14
118
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w ul. Babie Lato na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z podziałem na zadania. ZADANIE 1 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej (przewodu wodociągowego) DN100mm w ul. Babie Lato na odc. od istniejącego przewodu wodociągowego DN100mm w ul. Niepołomickiej do istniejącego przewodu wodociągowego DN100mm w ul. Szymańskiego na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów. ZADANIE 2 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacyjnej dn0,20m w ul. Babie Lato na odc. od ul. Niepołomickiej do ul. Szymańskiego wraz z odcinkami sieci dn0,16m – od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych wzdłuż przedmiotowej ulicy na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów.
2016-07-29,
10:45
2016-06-17,
15:56
119
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa produktów betonowych: kręgów, pierścieni wyrównujących (dystansowych), pokryw nastudziennych, płyt nastudziennych, pierścieni odciążających
2016-07-05,
09:45
2016-06-20,
15:50
120
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej na remont ogólnobudowlany stacji transformatorowych T-1, T-2, T-3 na terenie Zakładu Centralnego przy ul. Koszykowej 81 w Warszawie, Dzielnica Ochota.
2016-07-08,
10:45
2016-06-21,
07:09
121
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Realizacja sieci kanalizacyjnej w ul. Gruntowej i ul. Hiacyntowej oraz w ul. Wolnej na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z podziałem na zadania.
2016-07-04,
10:45
2016-06-21,
14:25
122
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Wykonanie prac remontowych dotyczących obiektów zlokalizowanych na terenie Stacji Uzdatniania Wody „Stara Miłosna” w Warszawie przy ul. Fabrycznej, na terenie Dzielnicy Wesoła z podziałem na zadania.
2016-07-04,
08:45
2016-06-22,
14:11
123
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Źródlanej w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer z podziałem na zadania.
2016-07-04,
09:45
2016-06-22,
15:51
124
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa przewietrzników kanałowych żeliwnych
2016-07-06,
09:45
2016-06-24,
07:00
125
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa przewodu wodociągowego DN 150 mm L=633 m w ulicy Polnych Kwiatów oraz DN 100 mm L= 148,40 m w ulicy Piskląt w Warszawie w Dzielnicy Białołęka.
2016-07-11,
11:15
2016-06-28,
15:21
126
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa piasku kwarcowego do złoża fluidalnego.
2016-07-13,
11:45
2016-06-29,
15:12
127
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Modernizacja balustrad budynków zlokalizowanych na terenie Zakładu Południe przy ul. Sytej 190/192 w Warszawie, Dzielnica Wilanów.
2016-07-05,
13:45
2016-06-29,
15:34
128
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie 1 - Budowa kanału ściekowego DN 0,4 m, L=233,0 m wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości DN 0,2/0,16 m o łącznej długości 10,5 m w ul. Puławskiej na odc. od ul. Katarynki do projektowanej studni S7, Zadanie 2 - Budowa kanału ściekowego DN 0,4 m, L=99,0 m w ul. Puławskiej na odc. od projektowanej studni S7 do projektowanej studni S10 na terenie dzielnicy Ursynów, w Warszawie
2016-07-15,
13:45
2016-06-29,
15:49
129
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Wykonanie ekspertyzy dotyczącej użytkowania dwóch pomieszczeń podziemnych przyległych do budynku zlokalizowanego przy ul. Dąbrowszczaków 9 w Warszawie, dzielnica Praga Północ.
2016-07-11,
11:45
2016-06-30,
07:33
130
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Remont pomieszczeń laboratoryjnych oraz pomieszczeń sanitarnych w budynku Łącznik Laboratoryjny, na terenie Zakładu Północnego w Wieliszewie przy ul. 600-lecia 20 z podziałem na 3 zadania.
2016-07-11,
10:45
2016-06-30,
15:28
131
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont ogólnobudowlany obiektów na terenie Zakładu Centralnego Stacji Filtrów w Warszawie, Dzielnica Ochota z podziałem na 2 Zadania.
2016-07-11,
07:45
2016-07-01,
07:06
132
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do przyrządów pomiarowych firmy Endress + Hauser
2016-07-12,
11:45
2016-07-01,
15:13
133
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa przewodu wodociągowego DN 100 mm L=501 m w ulicy Stasinek, DN 100 mm L=383 m w ulicy Ruciańskiej, DN 100 mm L= 214 m w ulicy Łanowej w Warszawie w Dzielnicy Białołęka
2016-07-13,
10:45
2016-07-01,
15:38
134
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
Dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych autobusów elektrycznych.
2016-07-19,
10:30
2016-06-10,
11:02
135
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Remont łazienek i szatni przy basenie w budynku OSiR Dzielnicy Śródmieście ul. Polna 7a
2016-07-15,
12:00
2016-06-30,
15:15
136
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Wawer
Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy ul. Starego Doktora 1 - wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej boiska sportowego
2016-07-11,
10:00
2016-06-23,
14:00
137
Licytacja elektroniczna
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo
Dostawa oleju opałowego dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo do obiektu hali sportowej przy ul.Obrońców Tobruku 40 w Warszawie
2016-07-11,
14:00
2016-07-01,
15:17
138
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
Sukcesywne dostawy odczynników do hematologii i koagulologii wraz z dzierżawą analizatorów do Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola - Śródmieście
2016-07-06,
11:30
2016-06-28,
11:31
139
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek
Modernizacja przychodni SZPZLO Warszawa-Targówek
2016-07-04,
12:00
2016-06-22,
08:59
140
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Remont podłogi sportowej w sali sportowej w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 w Warszawie
2016-07-08,
10:00
2016-06-24,
09:52
141
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie elewacji zabytkowego budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 100 przy ul. Czarnieckiego 49
2016-07-07,
11:30
2016-06-21,
15:13
142
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją i modernizacją pomieszczeń w budynku „A” przy ul. Sołtyka 8/10 w Warszawie w systemie zaprojektuj i wybuduj.
2016-07-05,
10:00
2016-06-20,
12:10
143
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Wykonanie termomodernizacji elewacji budynku B w siedzibie Straży Miejskiej m.st. Warszawy przy ul. Sołtyka 8/10 w systemie zaprojektuj i wybuduj.
2016-07-11,
10:00
2016-06-24,
15:11
144
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Budowa dwustanowiskowej myjki dla pojazdów specjalistycznych Straży Miejskiej m. st. Warszawy na terenie siedziby przy ul. Sołtyka 8/10 w Warszawie w systemie zaprojektuj i wybuduj.
2016-07-14,
10:00
2016-06-28,
14:25
145
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa wszczepialnych stymulatorów oraz defibrylatorów serca dla Szpitala Bielańskiego (ZP-47/2016).
2016-07-20,
11:00
2016-06-14,
11:26
146
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Przebudowa pomieszczeń budynku Patomorfologii na potrzeby Archiwum Zakładowego w Szpitalu Bielańskim w Warszawie (ZP-51/2016)
2016-07-11,
10:00
2016-06-24,
11:45
147
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kompleksowa obsługa serwisowa wraz z dzierżawą urządzeń drukujących i kopiujących (drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i kopiarek) II w Szpitalu Bielańskim w Warszawie ZP-53/2016.
2016-07-07,
10:00
2016-06-29,
15:12
148
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa narzędzi chirurgicznych i laparoskopowych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-52/2016.
2016-07-11,
10:30
2016-07-01,
14:16
149
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa produktów leczniczych dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ cz.II
2016-07-06,
10:00
2016-05-25,
14:32
150
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Świadczenie usługi żywienia pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Czerniakowskim
2016-07-27,
10:00
2016-06-17,
07:51
151
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa pieluchomajtek oraz jałowej serwety operacyjnej dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ (nr sprawy 25/2016).
2016-07-08,
10:00
2016-06-24,
13:13
152
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa mikronoża rotującego i wiertarki laryngologicznej dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ - sprawa 27/2016
2016-07-08,
10:00
2016-06-30,
10:29
153
Przetarg nieograniczony
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o.
Dostawa implantów ortopedycznych do Szpitala Praskiego Sp. z o. o. w Warszawie
2016-07-04,
10:00
2016-06-02,
11:11
154
Przetarg nieograniczony
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa angiograficznego aparatu rtg ramię C.
2016-08-01,
12:00
2016-06-23,
14:00
155
Przetarg nieograniczony
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa elektrod przedsercowych, elektrod przełykowych oraz żeli do USG i EKG - sprawa nr EP/45/2016
2016-07-04,
11:00
2016-06-27,
09:54
156
Przetarg nieograniczony
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa produktów leczniczych
2016-08-08,
09:00
2016-06-30,
13:51
157
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części zamiennych do klimatyzatorów typu WRR-CP-1-6 HVAC oraz WRA-CP-2-29 HVAC
2016-12-30,
12:00
2015-12-22,
14:47
158
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie remontu budynku podstacji trakcyjnej "Witkiewicza" w Warszawie
2016-07-07,
09:00
2016-06-23,
08:40
159
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa ubrań roboczych z elementami odblaskowymi.
2016-07-06,
11:00
2016-06-23,
10:14
160
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa drzwi wygrodzenia kabiny motorniczego i części zamiennych do nich, do tramwajów typu 120Na.
2016-07-15,
10:00
2016-07-01,
14:13
161
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej w zakresie wykonania zabezpieczeń przeciwpożarowych dla składnicy akt w piwnicy budynku przy ul. Smoluchowskiego 2 w Warszawie
2016-07-07,
10:00
2016-06-28,
09:27
162
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie remontu odtworzeniowego tarasu w budynku mieszkalnym przy ul. Odyńca 57 w Warszawie
2016-07-14,
10:00
2016-06-29,
13:10
163
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie robót w zakresie poprawy parametrów izolacyjnych stropów i ścian garażu podziemnego w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Abramowskiego 9 w Warszawie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy .
2016-07-15,
10:00
2016-06-29,
14:48
164
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej rozbiórki budynków i budowli na posesji przy ul. Magazynowej 14A w Warszawie, posadowionego na części nieruchomości, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 17 w obrębie 1-08-03
2016-07-08,
10:00
2016-06-30,
09:11
165
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie wymiany pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej i obróbek blacharskich wraz z wymianą instalacji odgromowej na budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, położonym przy ul. Orzyckiej 25 w Warszawie.
2016-07-18,
10:00
2016-06-30,
10:29
166
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie remontu węzła cieplnego w budynku użytkowym położonym przy ul. Abramowskiego 4 w Warszawie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
2016-07-18,
10:00
2016-06-30,
11:43
167
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Część I - 2 lokale o powierzchni 50,00 m2 Część II - 2 lokale o powierzchni 62,00 m2 Część III - 2 lokale o powierzchni 72,00 m2 Część IV - 2 lokale o powierzchni 98,00 m2 Część V - 1 lokal o powierzchni 41,00 m2
2016-07-15,
10:30
2016-07-01,
15:37
168
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Konserwację zieleni na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy polegającą na koszeniu trawników, cięciu żywopłotów i zakładaniu trawników.
2016-07-20,
10:00
2016-05-19,
07:22
169
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Serwis oprogramowania Xpertis.
2016-07-05,
10:00
2016-06-28,
07:03
170
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (10 pustostanów – 10 części). Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/28/16
2016-07-06,
10:00
2016-06-22,
08:42
171
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Zaprojektowanie i wykonanie wspomagania wentylacji grawitacyjnej mechanicznie w budynku przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/29/16.
2016-07-11,
11:00
2016-06-27,
13:15
172
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie robót zabezpieczenia ścian zewnętrznych od strony ul. Jagiellońskiej i ul. Okrzei w budynku przy ul. Okrzei 28 w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/30/16.
2016-07-11,
10:00
2016-06-27,
13:21
173
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Wymianę witryn stalowych na stałe aluminiowe z drzwiami dwuskrzydłowymi, montażem kasetonów reklamowych oraz wymiana okien PCV w lokalach użytkowych w budynku przy al. Armii Ludowej 12 w Warszawie
2016-07-05,
09:00
2016-06-20,
11:43
174
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Zabezpieczenie więźby dachowej i stropów w budynku przy ulicy Próżnej 14 w Warszawie
2016-07-05,
09:00
2016-06-20,
12:20
175
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
rozbiórka oficyny budynku przy ul. Hożej 37, w tym naprawa i docieplenie ściany budynku frontowego Hoża 37 po rozbiórce ww. oficyny oraz zabezpieczenie ściany wraz z dociepleniem budynku przy ul. Hożej 35 w rejonie rozbiórki
2016-07-08,
10:00
2016-06-23,
11:25
176
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont dachu
2016-07-15,
10:00
2016-06-29,
13:09
177
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont klatek schodowych, wykonanie orurowania i uporządkowanie instalacji słaboprądowych, montaż instalacji domofonowej, wymiana instalacji elektrycznej na podstawie projektu budowlanego w budynku przy ul. Ogrodowej 67 w Warszawie oraz wykonanie odwodnienia i remont podwórka.
2016-07-04,
09:00
2016-06-16,
15:13
178
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wykonanie powłok malarskich wraz z naprawą drobnych uszkodzeń tynków zewnętrznych, usuwających wykonane malatury na ścianach, murach i innych elementach stanowiących własność m.st. Warszawy, w ramach realizacji projektu budżetu partycypacyjnego na 2016 r. pt. „Wola bez nienawiści. Usuwamy mowę nienawiści z wolskich murów”.
2016-07-06,
10:00
2016-06-20,
13:24
179
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Leonarda 2 – ocieplenie budynku mieszkalnego w ramach zadania „doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła oraz termomodernizacja” w Warszawie.
2016-07-07,
10:00
2016-06-20,
15:06
180
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wymiana stropów nad piwnicami w lokalach 40, 57 i w magazynie wraz z ich remontem w budynku mieszkalnym przy ul. Ogrodowej 56 w Warszawie na podstawie projektu budowlanego – etap III oraz wykonanie opaski betonowej od strony ul. Wroniej z naprawą fragmentu elewacji na parterze.
2016-07-07,
09:00
2016-06-21,
12:46
181
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wykonanie planu aranżacji pomieszczeń biurowych oraz dostawa wraz z montażem mebli biurowych do pomieszczeń Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
2016-07-05,
10:00
2016-06-27,
15:01
182
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Demontaż balkonów od strony ulicy i zabezpieczenie biegu klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Grzybowskiej 46 w Warszawie.
2016-07-15,
10:00
2016-06-30,
12:23
183
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Wykonanie remontu parkingu podziemnego w budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 65, poziom 2 - etap I,
2016-07-14,
09:30
2016-06-28,
15:08
184
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Remont lokali komunalnych mieszkalnych - pustostanów obejmujących Część przetargowa I 1. Krasińskiego 20 m 169 2. Krasińskiego 20 m 201 3. Krasińskiego 20 m 200 Część przetargowa II 1. Krasińskiego 25 m 32 2. Krasińskiego 27 m 10 w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
2016-07-19,
09:30
2016-06-30,
12:49
185
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Wynajem samochodów samowyładowczych z obsługą operatorską
2016-07-06,
11:00
2016-06-21,
12:22
186
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Kamienne wyroby budowlane
2016-07-12,
11:00
2016-07-01,
15:13
187
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Remont oświetlenia ul. Adama Mickiewicza na odcinku od Pl. Wilsona do ul. gen. Zajączka włącznie z Pl. Wilsona w Warszawie
2016-11-04,
10:00
2016-03-23,
14:54
188
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Operator Systemu przejazdu pojazdów ponadnormatywnych w Tunelu pod rondem Zesłańców Syberyjskich wraz z konserwacja sygnalizacji na Rondzie.
2016-07-20,
10:00
2016-06-09,
11:44
189
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Dostawa, montaż, eksploatacja wraz z utrzymaniem oraz demontaż i magazynowanie dekoracji iluminacji świątecznej dla wyznaczonych obrębów m.st. Warszawy z realizacją przypadającą na poszczególne sezony w latach 2016-2020
2016-08-02,
10:00
2016-06-22,
13:14
190
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Wykonanie analizy porealizacyjnej dla przedsięwzięcia polegającego na: I. budowie nowej jezdni i przebudowie jezdni istniejącej wraz z torowiskiem tramwajowym ul. Wołoskiej na odcinku ul. Racławicka - ul. Konstruktorska w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy II. przebudowie estakad w Trasie Łazienkowskiej na Węźle Warszawskim Ł-19, Ł-20,Ł-21, Ł-22, Ł-23, Ł-24, Ł-25, Ł-26 oraz estakady Ł-35 na Węźle Praskim w Dzielnicach: Śródmieście i Praga Południe m.st. Warszawy III.przebudowie ul. Andersa i ul. Mickiewicza wraz z wiaduktami nad torami PKP i ul. Słomińskiego na odcinku od ul. Międzyparkowej do Pl. Inwalidów na terenie Dzielnicy Śródmieście i Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy IV. budowie Trasy Mostu Północnego - etap I i etap II na odcinku od Węzła Młociny do Węzła Modlińska w Warszawie
2016-07-11,
10:00
2016-06-27,
10:00
191
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Wykonanie konserwacji parkingu podziemnego pod ul. Waryńskiego, nad stacja metra "Politechnika" w Warszawie.
2016-07-26,
10:00
2016-06-27,
14:30
192
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Opracowanie dokumentacji projektowej dla infrastruktury rowerowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
2016-07-05,
10:00
2016-06-27,
14:29
193
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Budowa dróg rowerowych
2016-07-13,
10:00
2016-06-28,
13:44
194
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Opracowanie technologii naprawy i wzmocnienia nawierzchni jezdni ulic na terenie m.st. Warszawy
2016-07-14,
10:00
2016-06-30,
12:25
195
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Remont urządzeń dźwigowych zlokalizowanych przy obiektach mostowych w Warszawie
2016-07-11,
10:00
2016-06-30,
13:42
196
Przetarg nieograniczony
Zarząd Mienia m.st Warszawy - jednostka budżetowa
Dostarczenie i montaż pomostów pływających wraz z pełnym wyposażeniem w Porcie Czerniakowskim
2016-07-11,
11:00
2016-06-20,
14:36
197
Przetarg nieograniczony
Zarząd Mienia m.st Warszawy - jednostka budżetowa
Wykonanie robót budowalnych wynikających z dodatkowych udogodnień, zgłoszonych przez mieszkańców Warszawy po oddaniu do użytkowania Bulwaru Wiślanego odcinka 1.1 (tj. od mostu Śląsko-Dąbrowskiego do wys. ul. Boleść)
2016-07-12,
11:00
2016-06-23,
15:34
198
Przetarg nieograniczony
Zarząd Oczyszczania Miasta
Budowa placu zabaw na terenie Parku Ujazdowskiego
2016-07-04,
09:00
2016-04-28,
11:56
199
Przetarg nieograniczony
Zarząd Terenów Publicznych
Wykonanie wielobranżowego remontu Parku Jazdów - etap III zadania wraz z remontem ul. Jazdów - etap I zadania zlokalizowanych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2016-07-12,
09:00
2016-06-27,
15:14
200
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Remont budynku parkingu P+R Metro Wilanowska (Część A zamówienia) oraz remont budynku parkingu P+R Metro Marymont (Część B zamówienia)
2016-07-07,
11:00
2016-06-23,
07:07
201
Przetarg nieograniczony
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Dostawa i montaż wyposażenia dydaktycznego w ramach zadania inwestycyjnego realizowanego przez Zespołu Żłobków m.st. Warszawy pn. Modernizacja Żłobka nr 41 przy ul. Potockich 107.
2016-07-04,
09:00
2016-06-24,
15:10

Ukryj listy wyboru. Ukryj kolumnę: z rodzajem zamówienia, z datą publikacji.
Rodzaj:
Tryb:
Zamawiajacy:

UWAGA:
* Wypełnienie pola w nagłówku kolumny z nazwą zamówienia pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, w których nazwie znajduje się podany łańcuch znaków lub przynajmniej jeden z łańcuchów znaków oddzielonych przecinkiem
** Data składania ofert, wniosków, prac konkursowych lub data aukcji. Wypełnienie pola/pól w nagłówku kolumny z datą składania ofert w formacie RRRRMMDD pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, dla których data składania ofert zawiera się we wskazanym przedziale czasowym

<<powrót

herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  | 

 
Księga Zamówień Publicznych