>Biuro Zamówień Publicznych > Wyszukiwanie ogłoszeń > Wyniki wyszukiwania
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Bieżące ogłoszenia o przetargach
prowadzonych przez Urząd m.st. Warszawy i jego jednostki podległe


Znaleziono 207 ogłoszeń spełniających zaznaczone kryteria.

Ilość ogłoszeń na stronie:
Lp. Tryb
*WSZYSTKIE
>Zamawiający
*WSZYSCY
Nazwa zamówienia*
Składanie ofert**
od
do
Data publikacji
od
do
1
Przetarg nieograniczony
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Śródmieście
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remont pomieszczeń i remont instalacji elektrycznych (instalacji gniazdowej i sieci strukturalnej) w lokalu Biblioteki- Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży Nr 81 i Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży Nr 39 w Warszawie, przy ul. Przechodniej 2
2014-09-23,
11:00
2014-09-10,
13:25
2
Przetarg nieograniczony
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Dostawa sprzętu komputerowego dla biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy.
2014-09-23,
10:00
2014-09-05,
13:52
3
Konkurs
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Konkurs na koncepcję pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego
2014-11-28,
16:00
2014-09-19,
15:23
4
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
1. Dostawa 87 urządzeń wielofunkcyjnych, czarnobiałych i kolorowych na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy. 2. Dostawa 2 szt. kserokopiarek wysokonakładowych wraz z serwisem na okres 60 miesięcy.
2014-10-01,
11:00
2014-07-17,
10:52
5
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Aktualizacja Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m.st. Warszawy
2014-09-25,
11:00
2014-08-14,
16:00
6
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Świadczenie usług teletransmisji danych
2014-10-15,
12:00
2014-09-01,
14:32
7
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Wykonanie analizy obecnej organizacji ruchu oraz opracowanie założeń do jej zmian, mających na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu planowanych robót inwestycyjno-remontowych w Warszawie w latach 2016-2018, przy budowie pierwszego etapu odcinka wschodnio-północnego oraz budowie pierwszego etapu odcinka zachodniego II linii metra – na funkcjonowanie układu drogowego i transportowego w Warszawie
2014-09-23,
12:00
2014-09-10,
10:50
8
Przetarg ograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Wykonywanie przeglądów oraz napraw awaryjnych systemów chłodu zainstalowanych w budynkach Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Młynarskiej 43/45 oraz ul. Sandomierskiej 12
2014-09-29,
11:00
2014-09-17,
15:03
9
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Opracowanie graficzne i druk materiałów informacyjnych z zakresy rewitalizacji
2014-09-29,
11:00
2014-09-19,
14:25
10
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Publikacja ogłoszeń prasowych dla Urzędu m.st. Warszawy w latach 2014-2017
2014-10-30,
10:30
2014-09-19,
15:38
11
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Roboty remontowo-malarskie połączone z przystosowaniem instalacji teleinformatycznej do nowych potrzeb w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9 w Warszawie
2014-10-07,
11:00
2014-09-22,
14:59
12
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Świadczenie usług wsparcia dla urządzeń Cisco
2014-11-04,
12:00
2014-09-23,
13:51
13
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie przyłącza elektroenergetycznego na terenie Fortu Bema w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
2014-09-30,
09:00
2014-09-15,
15:07
14
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Roboty budowlane – Budowa ul. Dzikiej Kaczki - etap 1B.
2014-09-25,
10:00
2014-09-09,
14:08
15
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Przebudowa boiska przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXII przy ul. Staffa 111 wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu.
2014-10-03,
13:00
2014-09-18,
11:01
16
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie pielęgnacji i wycinki drzewostanu rosnącego na terenach zieleni miejskiej Dzielnicy Mokotów - kompleks B
2014-10-15,
09:30
2014-09-04,
10:22
17
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie pielęgnacji i wycinki drzewostanu rosnącego na terenach zieleni miejskiej kompleksu A Dzielnicy Mokotów
2014-10-16,
09:30
2014-09-05,
12:00
18
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Zimowe oczyszczanie ulic gminnych i dróg wewnętrznych na terenie Dzielnicy Mokotów.
2014-10-20,
09:30
2014-09-09,
15:00
19
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Zimowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej Dzielnicy Mokotów
2014-10-21,
09:30
2014-09-10,
10:19
20
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie pielęgnacji i wycinki drzewostanu rosnącego na terenach zieleni miejskiej Dzielnicy Mokotów - kompleks C
2014-10-21,
10:00
2014-09-10,
10:56
21
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2014-09-25,
10:00
2014-09-10,
13:36
22
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Remont dachu budynku toalety znajdującej się na terenie parku G. Dreszera w Warszawie
2014-09-25,
09:30
2014-09-10,
14:08
23
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Dostawa energii cieplnej do budynków Urzędu Dzielnicy Mokotów przy ul. Rakowieckiej 25/27, Rakowieckiej 33A, Woronicza 44A w okresie 01.11.2014 r. - 31.10.2015 r
2014-09-24,
09:30
2014-09-16,
15:15
24
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Usługa serwisu systemu SZOGUN
2014-09-30,
09:30
2014-09-22,
12:31
25
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Budowa szkolnego placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu zieleni przy Szkole Podstawowej nr 103 przy ul. Jeziornej 5/9 w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 103 ul. Jeziorna 5/9 w Warszawie.
2014-10-08,
09:30
2014-09-23,
14:44
26
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Modernizacja boisk i budowa przykanalika kanalizacji ogólnospławnej w ramach I etapu zadania „Budowa Sali gimnastycznej dla L.O. XXI w Warszawie przy ul. Grójeckiej 93 wraz z modernizacją boisk
2014-10-03,
10:00
2014-09-18,
12:08
27
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Zimowe oczyszczanie gminnych ulic na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w sezonach 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017
2014-10-01,
12:00
2014-08-22,
10:47
28
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Remont elewacji budynku w Przedszkolu nr 57 przy ul. Pustelnickiej 35 w Warszawie.
2014-09-23,
12:00
2014-09-05,
12:57
29
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Olszynki Grochowskiej etap II, na odc. między ulicami: Pabianicką (do ul. Naddnieprzańskiej) i Grochowską, o łącznej długości ok. 550,00 mb.
2014-09-29,
12:00
2014-09-12,
15:19
30
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Przebudowa oświetlenia ścieżki rowerowej wzdłuż Kanału Wystawowego w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
2014-10-01,
12:00
2014-09-16,
15:16
31
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Remont dróg wewnętrznych: jezdnia, chodniki, place zlokalizowanych wzdłuż budynków przy ulicach Łomżyńskiej nr 28, 30, Otwockiej nr 5, 7, 9 i Łochowskiej nr 43, 45, 47.
2014-10-02,
11:00
2014-09-17,
13:46
32
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Budowa nowego przyłącza wodociągowego do istniejących budynków przy ul. Jagiellońskiej 49 w Warszawie, na części działki nr 12/2 i na dz. nr 12/1 z obrębu 4-18-11 w ramach zadania pn. „Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej”.
2014-10-07,
11:00
2014-09-19,
14:26
33
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Zimowe oczyszczanie dróg, parkingów, placów i ciągów pieszo-jezdnych będących w zarządzie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w latach 2014 - 2016
2014-10-27,
10:30
2014-09-15,
15:07
34
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Przebudowa drogi -ul. Zesłańców Polskich na odcinku od ul. Paderewskiego w kierunku Ul. Czwartaków wraz z budową oświetlenia ulicznego w Dzielnicy Rembertów
2014-10-02,
10:30
2014-09-17,
15:51
35
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Remont dachu budynku Przedszkola nr 12 przy ul. Niskiej 9 w Warszawie(znak sprawy ZP-105/14)
2014-10-08,
10:00
2014-09-23,
10:43
36
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu łazienek dziecięcych na parterze i piętrze budynku Przedszkola nr 206 przy ul. Franciszkańskiej 7 w Warszawie (znak sprawy ZP-104/14).
2014-10-01,
10:00
2014-09-23,
11:13
37
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Sprzątanie obiektów Urzędu Dzielnicy Śródmieście (znak sprawy ZP- 103/14).
2014-10-02,
10:00
2014-09-23,
15:27
38
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2014-09-24,
09:30
2014-09-09,
12:04
39
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Dostawę i montaż czterech automatycznych toalet publicznych na terenie Dzielnicy Targówek w Warszawie.
2014-09-29,
09:30
2014-09-18,
12:39
40
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Naprawa i zabezpieczenie skarp Kanału Bródnowskiego poprzez ich umocnienie jako ochrona swobodnego przepływu wód w Kanale od mostu kolejowego do ujścia Rowu Ząbkowskiego na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2014-09-26,
09:30
2014-09-18,
13:28
41
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Budowa kaskady napowietrzająco-krajobrazowej na nabrzeżu zbiornika retencyjno- rekreacyjnego przy ul. Bardowskiego w Warszawie
2014-10-06,
09:30
2014-09-19,
11:19
42
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Modernizacja podwórek w obrębie ulic: Tomcia Palucha, Kolorowej, Sosnkowskiego, Rakietników, Dzieci Warszawy w Warszawie. Zadanie nr 3 : Modernizacja podwórka zlokalizowanego przy ul. Obrońców Helu 4, ul. Bohaterów Warszawy 9, 11, ul. 1-go Maja 9, ul. Nurzyńskiej 4 w Warszawie, w tym budowa ciągów pieszych, założenie szaty roślinnej
2014-10-03,
10:00
2014-09-23,
15:15
43
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Utrzymanie terenów zieleni Dzielnicy Ursynów – al. Kasztanowa, Skwer „Złotówki” w rejonie ulic Ekologiczna – Polnej Róży, zieleniec przy ul. Sępa Szarzyńskiego
2014-09-29,
12:30
2014-08-19,
12:01
44
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Remont nawierzchni boiska do piłki nożnej przy gimnazjum nr 92 przy ul. Koncertowej 4 w Warszawie.
2014-09-23,
12:30
2014-09-05,
12:57
45
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Roboty budowlane polegające na wykonaniu remontów instalacji elektrycznej w budynkach należących do mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursynów
2014-10-07,
12:30
2014-09-22,
13:17
46
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad kanałem Wawerskim na odcinku od ul. Jeździeckiej do ul. Cieplarnianej
2014-09-26,
10:00
2014-09-08,
09:42
47
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Wykonywanie czyszczenia i naprawy sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przepompowni ścieków w osiedlu Stara Miłosna oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z czyszczeniem separatorów i podziemnych zbiorników retencyjnych w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2014-10-01,
10:00
2014-09-23,
13:27
48
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Sprzedaż energii elektrycznej do obiektu sportowego zlokalizowanego przy Zespole Szkół Nr 79 im. St. Kostki Potockiego przy ul. Wiertniczej 26 oraz kompleksów boisk wielofunkcyjnych typu Orlik przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej i Sytej 123 w Warszawie z podziałem na części: Część 1 – Sprzedaż energii elektrycznej do obiektów sportowych Orlik przy ul. Sytej 123 i ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Warszawie Część 2 – Sprzedaż energii elektrycznej do obiektu sportowego zlokalizowanego przy Zespole Szkół nr 79 im. St. Kostki Potockiego przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie
2014-09-23,
10:00
2014-09-15,
15:41
49
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Remont placu zabaw wraz z terenem towarzyszącym przy ul. Jabłonowskiego w Warszawie
2014-10-01,
10:00
2014-09-16,
12:08
50
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Rewitalizacja terenu obejmującego koronę, zbocze i stopę skarpy oraz południowo-wschodni narożnik działki, na której zlokalizowany jest plac zabaw przy ul. Radosnej w Warszawie
2014-10-02,
10:00
2014-09-17,
15:00
51
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Dostawa urządzenia brzegowego router do rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2014-09-25,
10:00
2014-09-17,
15:51
52
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych dotyczących wykonania w części pomieszczeń budynku szkoły wentylacji mechanicznej w ramach realizacji inwestycji pod nazwą Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych SP Nr 221 przy ulicy Ogrodowej 42/44 w Warszawie - (postępowanie znak: 51/ZP/14).
2014-09-23,
09:00
2014-09-08,
13:35
53
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Dostawa, montaż, integracja urządzeń z systemem teleinformatycznym (sprawa nr 54/ZP/14).
2014-09-24,
09:00
2014-09-17,
08:00
54
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych i zagospodarowania terenu w ramach realizacji inwestycji pod nazwą Termomodernizacja budynku przy ul. Sławińskiej 4 wraz z modernizacją otoczenia (sprawa nr 55/ZP/14)
2014-10-09,
09:00
2014-09-23,
15:00
55
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji przebudowy instalacji wodociągowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 65 przy ul. Mścisławskiej 1 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa budynku związana z wydzieleniem pionowych dróg ewakuacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 65 przy ul. Mścisławskiej 1 w Warszawie.
2014-09-29,
08:45
2014-09-19,
08:54
56
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie napraw poziomu 4 utrzymania 16 przyczep wózków motorowych typu PWM-10
2014-09-25,
12:00
2014-09-12,
13:21
57
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa szorowarki samojezdnej z fotelem dla operatora
2014-09-25,
12:00
2014-09-16,
15:16
58
Przetarg nieograniczony
Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
Świadczenie usług na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie w zakresie ochrony mienia i osób, monitoringu oraz konwojowania wartości pieniężnych, w latach 2015 - 2017
2014-10-21,
11:30
2014-09-10,
11:33
59
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Dostawa materiałów do rozbudowy systemu tlenowej stabilizacji w bioreaktorach pryzmowych frakcji ulegającej biodegradacji wysortowanej ze zmieszanych odpadów komunalnych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów "Kampinoska" (OUZ 1) przy ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie
2014-10-10,
12:00
2014-08-14,
10:20
60
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – Odpady palne (paliwo alternatywne)
2014-10-22,
12:00
2014-09-11,
13:18
61
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Zakup, dostawa i nasadzenie 1.350 szt. drzew na terenie będącym w użytkowaniu wieczystym Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. w gminie Zielonka k. Warszawy
2014-09-29,
12:00
2014-09-19,
11:36
62
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa podstawowego sprzętu laboratoryjnego
2014-12-31,
17:00
2012-01-27,
12:09
63
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa opraw oświetleniowych
2014-12-31,
17:00
2012-02-24,
14:16
64
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa oprogramowań, kart pamięci oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń firmy Schneider Electric
2014-12-31,
17:00
2012-09-10,
07:52
65
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa przewodów elektrycznych, przedłużaczy, listew przeciwzakłóceniowych
2015-12-31,
15:00
2012-10-22,
10:38
66
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa osprzętu elektrycznego – bezpieczniki, wyłączniki, łączniki, przyciski sterownicze, zabezpieczenia silników, przerywacze obwodów – styczniki, przekaźniki, oprawy izolacyjne – rury osłonowe do kabli, moduły styków, styczniki, mosty kablowe – zabezpieczenie kabli, wtyczki, gniazda, puszki, opaski zaciskowe kablowe, listwy naścienne, skrzynki przyłączeniowe, końcówki kablowe, dławnice kablowe, dławiki izolacyjne, złączki ZUG
2014-12-31,
15:00
2012-10-30,
14:18
67
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa wyrobów złącznych i śrubowych (śruby, nakrętki, podkładki, wkręty, nity, kołki, pręty, smarowniczki, blachowkręty itp.)
2015-12-31,
15:00
2012-11-07,
08:23
68
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę części zamiennych do instalacji chlorowych oraz do instalacji wytwarzania, magazynowania i dozowania dwutlenku chloru, przyrządów pomiarowych, roztworów produkcji firmy Wallace & Tiernan.
2015-12-31,
15:00
2012-11-20,
13:36
69
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa farb, lakierów, rozpuszczalników, rozcieńczalników
2015-12-31,
15:00
2012-11-30,
14:33
70
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa baterii i akumulatorów – akumulatory NiCd, NiMH, baterie NiCd, NiMH, akumulatory żelowo-ołowiowe, baterie do sterowników, baterie do mierników, baterie tradycyjne, baterie alkaliczne i litowe
2015-12-31,
15:00
2012-11-30,
15:05
71
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa artykułów oświetleniowych – żarówek, żarników halogenowych, modułów świetlnych, świetlówek, żarówek sygnalizacyjnych.
2015-12-31,
15:00
2012-12-18,
07:48
72
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do pojazdów z zabudową WUKO eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji
2015-05-22,
15:00
2013-05-24,
14:35
73
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych akumulatorów do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2013-07-18,
07:39
74
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych opon i dętek do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2013-08-07,
11:01
75
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa płynów do chłodnic, olejów, dodatków do olejów, płynów hydraulicznych – hamulcowych i środków zapobiegających zamarzaniu dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2013-10-03,
14:22
76
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do maszyn drogowo-budowlanych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2013-11-08,
15:15
77
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonery i tusze).
2014-12-31,
15:00
2013-11-25,
15:37
78
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do kos spalinowych, kosiarek, kosiarek samojezdnych, pilarek do drewna, odśnieżarek, dmuchaw, glebogryzarek, nożyc do żywopłotów oraz opryskiwaczy dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2013-11-28,
13:42
79
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa uszczelnień mechanicznych do pomp Flygt, Grundfos, KSB.
2016-12-31,
15:00
2013-12-09,
15:30
80
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa odczynników laboratoryjnych.
2017-04-30,
15:00
2014-02-07,
07:49
81
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Odtwarzanie nawierzchni dróg i chodników na terenie miasta stołecznego Warszawy (z wyłączeniem Dzielnicy Ursus) uszkodzonych w czasie remontów i usuwania awarii sieci wodociągowej realizowanych systemem gospodarczym przez Zakład Sieci Wodociągowej (ZSW) oraz uszkodzonych w czasie remontów i usuwania awarii sieci kanalizacyjnej realizowanych systemem gospodarczym przez Zakład Sieci Kanalizacyjnej (ZSK)
2014-12-31,
15:00
2014-03-19,
15:31
82
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych (osprzętu: dysze, protezy, banany, wkładki ceramiczne do dysz, przewody ciśnieniowe itp.) do pojazdów ciśnieniowo-ssących eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2016-04-10,
15:00
2014-04-11,
07:56
83
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do ciągników rolniczych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2017-04-17,
15:00
2014-04-17,
14:47
84
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2014-06-16,
15:38
85
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę części zamiennych do urządzeń technologicznych AUMA eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2015-06-20,
15:00
2014-06-20,
15:19
86
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę opraw oświetleniowych.
2016-12-31,
15:00
2014-07-23,
11:37
87
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa placu składowego na terenie Stacji Pomp Rzecznych Zakładu Centralnego, zlokalizowanego przy ul. Czerniakowskiej 124 w Warszawie (postępowanie nr 02156/WS/PW/PWS-DZA/B/2014).
2014-09-23,
10:45
2014-08-11,
15:10
88
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie 1. Modernizacja pulsatora nr 1 na SUW w Wieliszewie przy ul. 600-lecia 20. Zadanie 2. Remont kanałów zbiorczych wody po pulsatorze P-1 i zamknięć szandorowych (5 szt.) zlokalizowanych w budynku pulsatorów na terenie Zakładu Północnego w Wieliszewie przy ul. 600-lecia 20
2014-10-07,
12:45
2014-08-12,
13:44
89
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Modernizacja pompowni ścieków P20-1 na terenia Zakładu „Dębe” przy ul. 600 Lecia 20 w Wieliszewie.
2014-10-01,
09:45
2014-08-21,
14:07
90
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa magistrali wodociągowej DN 400 mm L=655,5 m w ul. Echa Leśne na odcinku od ul. Wielkiego Dębu do ul. Śliwkowej w Warszawie na terenie Dzielnicy Białołęka.
2014-10-02,
12:45
2014-08-22,
12:17
91
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa kanalizacji: sanitarnej, deszczowej i technologicznej (odwodnieniowej) wraz z pompowniami oraz wybudowanie kanału ogólnospławnego odprowadzającego ścieki z wymienionych wyżej systemów kanalizacyjnych do istniejącego kanału ogólnospławnego w ul. Czerniakowskiej 124 w Warszawie.
2014-10-03,
09:45
2014-08-22,
13:18
92
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przebudowa sieci cieplnej wraz z remontem węzłów cieplnych na terenie Stacji Filtrów przy ul. Koszykowej 81 oraz na terenie Stacji Pomp Rzecznych przy ul. Czerniakowskiej 124 w Warszawie
2014-10-07,
09:45
2014-08-25,
11:52
93
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie 1: Remont magistrali wodociągowej z rur stalowych i żeliwnych DN 300 mm w technologii bezwykopowej – cementyzacja Lca – 620 mb w ul. Walerego Sławka na odc. od ul. Dzieci Warszawy do ul. Wapowskiego w Warszawie. Budowa tymczasowego zasilania magistrali z rur PE o średnicy 160 mm, Zadanie 2: Remont magistrali wodociągowej z rur stalowych DN 300 mm w technologii bezwykopowej – cementyzacja Lca – 1437 mb na odc. od ul. Przejazdowej w Pruszkowie w kierunku EC Moszna (magistrala wodociągowa umiejscowiona jest poza pasem drogowym). Budowa tymczasowego zasilania magistrali z rur PE o średnicy 160 mm.
2014-10-03,
10:45
2014-08-26,
15:42
94
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dot.: Zadanie 1: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanałów ogólnospławnych:  D 0,50 m, Lca 242 m w ul. Piechockiej na odcinku od ul. Portowej do ul. Myśliborskiej,  D 0,40 m, Lca 74 m w ul. Portowej na odcinku od ul. Piechockiej do ul. Familijnej,  D 0,40 m, Lca 330 m w ul. Familijnej na odcinku od ul. Portowej,  D 0,30 m Lca 266 m w ul. Portowej na odcinku od ul. Leszczynowej do ul. Piechockiej oraz od ul. Familijnej do ul. Kasztanowej wraz z odcinkami sieci od kanału do granic nieruchomości w Warszawie w Dzielnicy Białołęka oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów. Zadanie 2: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanału D 0,20 m, Lca 800 m w ul. Okrągłej wraz z odcinkami sieci od kanału do granic nieruchomości w Warszawie w Dzielnicy Białołęka oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów.
2014-10-07,
11:45
2014-08-28,
13:36
95
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej neutralizacji powietrza złowonnego w obiektach przepompowni ścieków Zakładu Sieci Kanalizacyjnej zlokalizowanych na terenie Warszawy wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
2014-10-15,
09:45
2014-09-01,
13:19
96
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa kanału ściekowego Dn 0,20m L=76,5m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16m - od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych o łącznej długości L=12,5m, położonych wzdłuż ul. Zecerskiej, na odcinku od ul. Masztalerskiej do wysokości dz. ew. nr 54/2 w obrębie 3-09-16 na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy (postępowanie Nr 02518WS/PW/PWS-DZA/B/2014).
2014-10-14,
10:45
2014-09-05,
07:53
97
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa oryginalnych części zamiennych do młynków wodorowęglanu sodu
2014-09-29,
11:30
2014-09-08,
11:04
98
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa odcinków sieci kanalizacyjnych od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych w pasie drogowym ulic: Pasterskiej, Jamki, Tułowickiej, Dankowickiej, Wazów, Anny Jagiellonki, Humanistów na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
2014-10-21,
11:45
2014-09-08,
15:49
99
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa przewodu wodociągowego D 100 mm, L=165,0 m w ul. Zasobnej na odcinku od ul. Garncarskiej do końcówki w rejonie ul. Patriotów w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer
2014-10-21,
10:45
2014-09-09,
07:30
100
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa szkła wodnego sodowego – reagenta przeznaczonego do uzdatniania wody do spożycia
2014-09-29,
10:45
2014-09-12,
07:46
101
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Naprawę elewacji budynku Laboratorium nad wejściem od strony południowej na terenie Zakładu Centralnego przy ul. Koszykowej 81.
2014-09-26,
11:45
2014-09-15,
15:32
102
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa chloru ciekłego.
2014-10-07,
10:45
2014-09-16,
07:55
103
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie nr 1) Zabezpieczenie dachu budynku filtry węglowe, zlokalizowanego na terenie Zakładu Północnego w Wieliszewie przy ul. 600 Lecia 20 przed zniszczeniem na skutek warunków atmosferycznych. Zadanie nr 2) Montaż systemu asekuracyjnego oraz remont dachu budynku Akcelatorów zlokalizowanego na terenie Zakładu Północnego w Wieliszewie przy ul. 600 Lecia 20. Zadanie nr 3) Remont dachu budynku, wykonanie konstrukcji stałych punktów kotwienia linki BHP, wykonanie bezpiecznego wyjścia na dach oraz wymiana instalacji odgromowej budynku Pompowni I st. zlokalizowanego na terenie Zakładu Północnego w Wieliszewie przy ul. 600 Lecia 20.
2014-10-27,
09:45
2014-09-17,
08:00
104
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa mieszanki mineralno – asfaltowej do rozkładania na zimno
2014-09-26,
09:45
2014-09-17,
08:01
105
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci wodociągowej (przewodu wodociągowego) DN100mm L=657,9m w ul. Berenta i ul. Chodkiewicza na terenie Osiedla Centrum - Wola Grzybowska, w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.
2014-10-29,
09:45
2014-09-17,
15:00
106
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na terenie Osiedla Marysin Wawerski w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z podziałem na Zadania.
2014-10-28,
10:30
2014-09-18,
07:56
107
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa przewodu wodociągowego DN 100mm L=120,5m w drodze dojazdowej do ul. Zabielskiej w rejonie posesji nr 15a w Warszawie Dzielnicy Wawer.
2014-10-29,
11:45
2014-09-18,
15:56
108
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Skarpie Wiślanej (w rejonie ul. Nowoursynowskiej) na terenie Dzielnicy Ursynów z podziałem na zadania
2014-10-01,
10:45
2014-09-19,
07:51
109
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Wykonanie sieci wodociągowej DN 150 mm Lca 316 m w ul. Cieplarnianej na odcinku od Kanału Wawerskiego (na wysokości posesji przy ul. Cieplarnianej nr 28) wraz z przejściem pod Kanałem Wawerskim do złączenia z istniejącym przewodem wodociągowym w ul. Gościniec na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.
2014-11-03,
09:45
2014-09-19,
11:17
110
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci kanalizacji ściekowej D 0,20 m L=464,5 m w ul. Cyrulików na odcinku od ul. Gawędziarzy do ul. Republikańskiej wraz z odcinkami sieci - od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych wzdłuż przedmiotowej ulicy na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
2014-11-05,
09:45
2014-09-22,
10:39
111
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa przewodu wodociągowego DN 100 mm L=142,0 m w ul. K. Dąbrowskiego na odcinku od istniejącego przewodu wodociągowego DN 100 mm w ul. K. Dąbrowskiego na wysokości posesji Nr 30 do hydrantu HP2 na skrzyżowaniu ulic Zapiecek i K. Dąbrowskiego oraz budowa przewodu wodociągowego DN 100 mm L=218,5 m w ul. Zapiecek na odcinku od skrzyżowania z ul. K. Dąbrowskiego do posesji nr 17 przy ul. Zapiecek w Warszawie na terenie Dzielnicy Wesoła.
2014-09-29,
11:45
2014-09-23,
07:58
112
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Wykonanie przeglądów serwisowych generatora prądu typu JMS 420 GS-N/B.LC GE Jenbacher w ob. 66.01 w Zakładzie „Czajka” Numer postępowania: 02757/WS/PW/PZL-DZA/U/2014
2014-10-03,
12:45
2014-09-23,
15:51
113
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
Całodobowa ochrona osób i mienia realizowana w sześciu oddziałach Miejskich Zakładów Autobusowych Spółka z o.o. w Warszawie
2014-10-06,
12:00
2014-09-15,
09:13
114
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej nowej zajezdni autobusowej przy ulicy Redutowej 27 w Warszawie.
2014-10-24,
10:30
2014-09-18,
08:54
115
Przetarg nieograniczony
Muzeum Historii Żydów Polskich
Świadczenie usług cateringowych w ramach Wielkiego Otwarcia organizowanego w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich przy ul. Anielewicza 6 w Warszawie
2014-09-25,
10:00
2014-09-10,
08:27
116
Przetarg nieograniczony
Muzeum Historii Żydów Polskich
Przedmiotem zamówienia są Usługi drukowania i dostawy materiałów informacyjnych i promocyjnych na potrzeby Muzeum Historii Żydów Polskich
2014-09-30,
10:00
2014-09-22,
14:01
117
Przetarg nieograniczony
Muzeum Powstania Warszawskiego
Druk wraz z dostawą 3 rodzajów biletów wstępu do Muzeum Powstania Warszawskiego
2014-09-29,
11:00
2014-09-18,
13:28
118
Przetarg ograniczony
Muzeum Warszawy
Wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektów Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta”.
2014-09-25,
11:30
2014-08-26,
11:41
119
Przetarg nieograniczony
Muzeum Warszawy
Produkcja wystawy stałej Muzeum Warszawskiej Pragi – oddziału Muzeum Warszawy
2014-10-03,
12:00
2014-09-15,
15:23
120
Przetarg nieograniczony
Muzeum Warszawy
Wykonanie i dostawa materiałów reklamowych dot. projektu
2014-09-29,
12:00
2014-09-23,
12:51
121
Przetarg nieograniczony
Muzeum Warszawy
Produkcja kalendarza 2015 oraz materiałów reklamowych
2014-10-01,
12:00
2014-09-23,
15:48
122
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności dla osób z autyzmem oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie w miejscu ich zamieszkania, mieszkańców Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2014-09-30,
09:30
2014-09-17,
11:44
123
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Świadczenie usług opiekuńczych podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej w ich miejscu zamieszkania
2014-10-28,
10:00
2014-09-10,
11:29
124
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Przygotowywanie i wydawanie obiadów dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
2014-10-15,
10:00
2014-09-22,
12:37
125
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Przeprowadzenie kursów/szkoleń/warsztatów realizowanych w ramach projektu Aktywny Targówek współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w podziale na 7 części
2014-09-29,
10:00
2014-09-19,
15:23
126
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Modernizacja szatni na zapleczu stadionu
2014-09-26,
14:00
2014-09-04,
11:39
127
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo
2014-09-29,
09:30
2014-09-22,
08:13
128
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka
Zakup i dostawa szczepionek typu WZW typu A i WZW typu B
2014-09-30,
09:00
2014-09-22,
13:57
129
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów
Dostawa odczynników do analizatora VITROS 350 wraz ze świadczeniem usług serwisowych
2014-09-26,
08:30
2014-09-18,
14:48
130
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów
Sukcesywne dostawy materiałów dezynfekcyjnych
2014-09-29,
08:30
2014-09-19,
15:23
131
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów
Sukcesywne dostawy leków
2014-10-01,
08:30
2014-09-23,
14:18
132
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Wykonanie posadzki epoksydowej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku warsztatowym Straży Miejskiej m.st. Warszawy
2014-09-25,
10:00
2014-09-10,
08:28
133
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Remont węzła cieplnego w budynku warsztatowym Straży Miejskiej m. st. Warszawy przy ul. Sołtyka 8/10
2014-09-26,
11:00
2014-09-10,
09:42
134
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku warsztatowym Straży Miejskiej m. st. Warszawy przy ul. Sołtyka 8/10.
2014-09-29,
11:00
2014-09-12,
12:56
135
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Dostawa butów zimowych dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy.
2014-10-01,
11:00
2014-09-23,
09:16
136
Przetarg nieograniczony
Szkoła Podstawowa nr 340 im. Prof. Bogusława Molskiego
„Zakup energii cieplnej na lata 2015-2016 dla jednostek organizacyjnych m. st. Warszawy – placówek oświatowych w Dzielnicy Warszawa Ursynów wraz z jej przesłaniem do węzłów cieplnych tych placówek”
2014-10-20,
14:00
2014-09-17,
08:01
137
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa sprzętu do zabiegów wewnątrznaczyniowych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-122/2014)
2014-10-20,
10:00
2014-09-11,
09:26
138
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa płynów infuzyjnych dla Szpitala Bielańskiego (ZP-124/2014)
2014-10-21,
11:00
2014-09-15,
08:50
139
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa sprzętu laboratoryjnego oraz drobnego sprzętu dla Zakładu Patomorfologii Szpitala Bielańskiego (ZP-120/2014).
2014-09-25,
11:30
2014-09-16,
15:16
140
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitala Bielańskiego (ZP-128/2014)
2014-09-26,
11:00
2014-09-17,
14:55
141
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala Bielańskiego (ZP-129/2014)
2014-09-26,
12:00
2014-09-18,
13:28
142
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa urządzenia do uciskania klatki piersiowej dla Szpitala Bielańskiego (ZP-130/2014).
2014-09-29,
11:00
2014-09-19,
15:41
143
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa jednorazowych ręczników ZZ dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-126/2014.
2014-09-30,
10:30
2014-09-22,
15:59
144
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dzierżawa automatycznego analizatora parametrów krytycznych na okres 1 roku dla Oddziału Intensywnej Terapii wraz z pakietem odczynników i materiałów zużywalnych (nr sprawy 37/2014)
2014-10-07,
09:00
2014-09-08,
13:47
145
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa produktów leczniczych dla Szpitala Czerniakowskiego cz. IV (nr sprawy 46/2014).
2014-10-23,
10:00
2014-09-08,
15:00
146
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa rękawiczek niesterylnych dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ
2014-09-26,
10:00
2014-09-16,
14:23
147
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Pierwsze wyposażenie Oddziału Internistycznego w budynku C oraz Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii z Oddziałem Rehabilitacji Dziennej - dostawa sprzętu medycznego oraz mebli medycznych
2014-10-30,
10:00
2014-09-19,
15:22
148
Przetarg nieograniczony
Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
P/28/SERWER/2014 na dostawę sprzętu sieciowego.
2014-09-27,
09:00
2014-09-22,
08:09
149
Przetarg nieograniczony
Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
P/29/BIUROWE/2014 na dostawę materiałów biurowych, baterii i materiałów elektrycznych
2014-09-30,
09:00
2014-09-22,
15:59
150
Przetarg nieograniczony
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb węzła cieplnego z montażem instalacji i urządzeń, nr postępowania 31/2014
2014-09-30,
10:00
2014-09-16,
13:37
151
Przetarg nieograniczony
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa produktów leczniczych do Szpitala Wolskiego - numer sprawy ep/52/2014
2014-09-24,
10:00
2014-08-19,
11:17
152
Przetarg nieograniczony
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Stała sukcesywną dostawa materiałów szewnych, elektrod do ablacji i elektrofizjologii, kardiowerterów, defibrylatorów, introducerów, łączników do elektrod i wszczepialnego rejestratora EKG w podziale na zadania - sprawa nr EP/55/2014
2014-09-24,
10:00
2014-08-21,
09:29
153
Przetarg nieograniczony
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa heparyny drobnocząsteczkowej dla Oddziału Kardiologicznego Szpitala Wolskiego
2014-09-24,
12:00
2014-09-16,
09:35
154
Przetarg nieograniczony
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Roboty budowlane polegające na remoncie belek stropu nad I piętrem w Pawilonie nr II”
2014-10-01,
13:00
2014-09-17,
08:01
155
Przetarg nieograniczony
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa protez naczyniowych i klipsów polimerowych
2014-09-30,
09:00
2014-09-22,
14:57
156
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.
Wykonanie czterech obsług 4 poziomu utrzymania czterech zespołów trakcyjnych typu 19WE
2014-10-20,
10:00
2014-09-08,
15:03
157
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.
Wykonanie obsług 3 poziomu utrzymania na pojazdach 102,104,105,106.
2014-10-29,
10:00
2014-09-18,
12:16
158
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o. w okresie od 1.1.2015 r. do 31.12.2015 r.
2014-10-02,
10:00
2014-08-26,
15:05
159
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju opałowego lekkiego.
2014-10-08,
10:00
2014-09-01,
14:12
160
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Opracowanie dokumentacji budowy zajezdni tramwajowej Annopol w Warszawie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2014-10-13,
10:00
2014-09-04,
10:21
161
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa koparki kołowej dwudrogowej.
2014-10-22,
09:00
2014-09-17,
11:45
162
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa bluzek i koszul z długim rękawem oraz koszulek typu polo z krótkim rękawem (2 części).
2014-09-29,
09:00
2014-09-22,
08:13
163
Przetarg nieograniczony
Urząd Pracy m.st. Warszawy
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy
2014-09-29,
13:30
2014-09-19,
15:34
164
Przetarg nieograniczony
Urząd Pracy m.st. Warszawy
Świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy
2014-10-01,
13:30
2014-09-19,
15:57
165
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wymiana stolarki okiennej na stolarkę z PCV w lokalach i budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy na terenie: DOM „Konduktorska” „Madalińskiego” „Służewiec” „Polkowska” „Wierzbno” i „Wiśniowa”.
2014-09-26,
10:00
2014-09-11,
13:19
166
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie rozbiórek budynków użytkowych i części budynku mieszkalnego położonych na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy DOM Polkowska.
2014-09-29,
10:00
2014-09-17,
13:46
167
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie remontu dachu wraz z wymianą obróbek, remontem kominów ponad dachem, wymianą rynien, rur spustowych oraz wymianą instalacji odgromowej dla budynku położonym przy ul. Puławskiej 4/6/8 w Warszawie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.
2014-10-03,
10:00
2014-09-18,
10:18
168
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu podziemnej hali garażowej na terenie posesji przy ul. Madalińskiego 50/52 w Warszawie na podstawie „Ekspertyzy Technicznej na temat stanu technicznego konstrukcji oraz przyczyn powstawania przecieków do podziemnej hali garażowej w budynku mieszkalno-użytkowym przy ul. Madalińskiego 50/52 w Warszawie opracowanej w 2013r.”
2014-09-29,
10:00
2014-09-18,
14:54
169
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie robót remontowych drogowych w zakresie remontu uszkodzonych nawierzchni schodów zewnętrznych oraz wewnętrznych ciągów komunikacyjnych - chodników od strony północnej budynku przy ulicy Gagarina 9, na terenie zarządzanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy DOM „Polkowska”.
2014-10-07,
10:00
2014-09-22,
12:31
170
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wymiana dźwigu osobowego w budynku przy ul. Rechniewskiego 9 w Warszawie – zaprojektuj i wybuduj.
2014-09-24,
10:00
2014-09-03,
14:21
171
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Docieplenie budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej i wymianą pokrycia dachu dla budynku Wiatraczna 19 na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy.
2014-09-25,
11:00
2014-09-08,
15:53
172
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga Północ AOM Nr 2 i Nr 3 w sprawności technicznej w zakresie branży ogólnobudowlanej: roboty dekarskie, blacharskie, murarskie, malarskie i drogowe w 2014 roku.
2014-09-25,
10:00
2014-09-11,
15:05
173
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (9 pustostanów - 9 części).
2014-10-07,
10:00
2014-09-23,
11:13
174
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Remont nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Grabowskiego w Warszawie
2014-09-29,
09:00
2014-09-12,
13:11
175
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Dostawa 383 licencji pakietu biurowego Microsoft Office Standard 2013 (w grupie cenowej MOLP GOV) lub równoważnego dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
2014-09-26,
09:00
2014-09-18,
15:10
176
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Sukcesywną dostawę artykułów biurowych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
2014-09-29,
09:00
2014-09-19,
12:37
177
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Chryzantemy 1/5A oraz w budynku użytkowym przy ul. Panny Wodnej 50 w Warszawie.
2014-10-02,
10:00
2014-09-18,
13:05
178
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont lokalu nr 1 (pustostan) w budynku mieszkalnym przy ul. Wielostronnej 26, lokalu nr 120 (pustostan) w budynku mieszkalnym przy ul. Króla Maciusia 11A, lokalu nr 100 (pustostan) w budynku mieszkalnym przy ul. Króla Maciusia 11 A w Warszawie.
2014-10-08,
10:00
2014-09-23,
10:12
179
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Wykonanie remontu chodnika i dojść do klatek schodowych (wymiana nawierzchni chodnika z masy bitumicznej na betonową kostkę brukową wraz z wymianą obrzeży) wzdłuż budynku przy ul. 1 Sierpnia 30 w Warszawie, ułożenie chodnika z betonowej kostki brukowej wzdłuż ulicy 1 Sierpnia z częściowym zerwaniem nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej oraz montaż metalowych słupków blokujących..
2014-09-29,
10:00
2014-09-12,
14:52
180
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont stropów nad piwnicami w lokalu nr 3 wraz z remontem lokalu w budynku mieszkalnym przy ul. Ogrodowej 56 na podstawie projektu budowlanego – kontynuacja.
2014-09-25,
10:00
2014-09-10,
13:37
181
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Rozbiórki obiektów małej architektury (altany śmietnikowe, piaskownice), stanowiących własność m. st. Warszawy w 2014 r.
2014-09-29,
09:00
2014-09-11,
15:45
182
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont klatek schodowych w budynku przy ul. Chłodnej 34 w Warszawie.
2014-10-02,
09:00
2014-09-17,
11:44
183
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wymiana instalacji domofonowej wraz z uporządkowaniem instalacji teletechnicznych w budynkach mieszkalnych – ul. Płocka 7 i ul. Płocka 7A oraz wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Płockiej 7.
2014-10-03,
09:00
2014-09-17,
11:45
184
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
remont pustostanów w budynkach mieszkalnych – ul. Płocka 29 m 15, ul. Płocka 50 m 33
2014-10-02,
10:00
2014-09-17,
11:45
185
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym przez ZGN w obrębie ulic Batalionu „Zośka”, Elekcyjna, Garbińskiego, Monte Cassino w Warszawie
2014-10-06,
10:00
2014-09-17,
13:19
186
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont pustostanów w budynku mieszkalnym – Ludwiki 1 m. 21 i m. 70.
2014-10-06,
09:00
2014-09-18,
15:55
187
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont pustostanów w budynku mieszkalnym przy ul. Górczewskiej 15 m. 28 i m. 74.
2014-10-06,
10:00
2014-09-19,
09:40
188
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wykonanie przyłącza wodociągowego w budynku przy ul. Tyszkiewicza 10 w Warszawie.
2014-10-08,
09:00
2014-09-19,
12:34
189
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zabezpieczenie skarpy, wykonanie zieleni oraz zatok parkingowych przy budynku Wolska 46/48 i 50.
2014-10-07,
09:00
2014-09-19,
15:24
190
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych będących w 100% własnością m.st. Warszawy, zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Administracje: Koło, Młynów, Nowolipki, Ogrodowa w 2014 roku.
2014-10-07,
09:00
2014-09-19,
15:25
191
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wymiana przykanalika do budynku użytkowego przy ul. Nowolipki 16 w Warszawie.
2014-10-09,
09:00
2014-09-23,
13:27
192
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Zestawy do przerobu asfaltu
2014-09-23,
11:00
2014-09-10,
13:25
193
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Wynajem samochodów samowyładowczych
2014-09-29,
11:00
2014-09-12,
15:29
194
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Paliwa płynne
2014-10-29,
11:00
2014-09-17,
14:54
195
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Administrowanie obiektem – tunel dla pieszych Trasy W-Z w Warszawie w latach 2015 - 2016r
2014-10-13,
10:00
2014-09-02,
10:31
196
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Wykonanie robót i czynności utrzymaniowych na obiektach inżynierskich w Warszawie w roku 2015
2014-10-20,
10:00
2014-09-08,
10:10
197
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Przebudowa drogi i sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic Ostrobramska-Zamieniecka/Fieldorfa, Ostrobramska-Rodziewiczówny oraz Fieldorfa-Umińskiego w Warszawie.
2014-10-02,
10:00
2014-09-17,
08:58
198
Przetarg nieograniczony
Zarząd Oczyszczania Miasta
prace ogrodniczo-porządkowe oraz bieżąca konserwacja obiektów małej architektury na terenie parków ogólnomiejskich m.st. Warszawy
2014-09-24,
09:00
2014-08-14,
09:06
199
Przetarg nieograniczony
Zarząd Oczyszczania Miasta
Pielęgnacja zieleni niskiej, utrzymanie czystości i konserwacja elementów małej architektury wzdłuż tras komunikacyjnych na terenie m.st. Warszawy
2014-10-22,
09:00
2014-09-09,
12:11
200
Przetarg nieograniczony
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o.
Pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych I etapu zadania inwestycyjnego w PKiN pn.Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów ppoż
2014-09-29,
12:30
2014-09-18,
11:00
201
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Świadczenie usługi przewozowej wykonywanej w ramach autobusowej komunikacji miejskiej w Warszawie przy użyciu 20 autobusów 12 -metrowych
2014-09-23,
10:00
2014-08-13,
09:48
202
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ostrobramskiej
2014-09-24,
10:00
2014-09-10,
15:10
203
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Dostawa elementów do wiat przystankowych.
2014-10-21,
10:00
2014-09-15,
12:08
204
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Dostawa rolek do automatów stacjonarnych oraz mobilnych do produkcji biletów z paskiem magnetycznym
2014-09-24,
10:00
2014-09-15,
15:23
205
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych WC na wybranych stacjach I linii metra w Warszawie
2014-09-23,
12:00
2014-09-16,
07:51
206
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Dostawa 400 000 sztuk kart zbliżeniowych jednostronnie drukowanych
2014-09-30,
10:00
2014-09-18,
10:18
207
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Piaseczno z Warszawą
2014-09-26,
12:00
2014-09-18,
14:47

Ukryj listy wyboru. Ukryj kolumnę: z rodzajem zamówienia, z datą publikacji.
Rodzaj:
Tryb:
Zamawiajacy:

UWAGA:
* Wypełnienie pola w nagłówku kolumny z nazwą zamówienia pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, w których nazwie znajduje się podany łańcuch znaków lub przynajmniej jeden z łańcuchów znaków oddzielonych przecinkiem
** Data składania ofert, wniosków, prac konkursowych lub data aukcji. Wypełnienie pola/pól w nagłówku kolumny z datą składania ofert w formacie RRRRMMDD pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, dla których data składania ofert zawiera się we wskazanym przedziale czasowym

<<powrót

herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  | 

 
Księga Zamówień Publicznych