>Biuro Zamówień Publicznych > Wyszukiwanie ogłoszeń > Wyniki wyszukiwania
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Bieżące ogłoszenia o przetargach
prowadzonych przez Urząd m.st. Warszawy i jego jednostki podległe


Znaleziono 121 ogłoszeń spełniających zaznaczone kryteria.

Ilość ogłoszeń na stronie:
Lp. Tryb
*WSZYSTKIE
>Zamawiający
*WSZYSCY
Nazwa zamówienia*
Składanie ofert**
od
do
Data publikacji
od
do
1
Przetarg nieograniczony
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Śródmieście
Dostawa książek i książek mówionych.
2015-01-28,
10:00
2015-01-21,
13:25
2
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Wsparcie i rozwój systemu zarządzania usługami IT w Urzędzie m. st. Warszawy
2015-01-27,
12:00
2014-12-16,
10:42
3
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Wykonanie numerycznej mapy zasadniczej w postaci wektorowo-obiektowej dla wybranych obszarów m. st. Warszawy
2015-01-28,
12:00
2014-12-17,
11:11
4
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Dostawa, wdrożenie i utrzymanie Jednolitego Systemu Podatkowego
2015-02-16,
11:00
2014-12-23,
14:25
5
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Wykonanie zabudowy 83 m2 powierzchni wystawienniczej stoiska m.st. Warszawy na Międzynarodowych Targach Inwestycyjnych MIPIM 2015, które odbędą się w dniach 10-13 marca 2015 r. w Cannes we Francji
2015-01-26,
12:00
2015-01-16,
12:58
6
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej do budynków Urzędu m.st. Warszawy.
2015-01-26,
09:30
2015-01-16,
15:06
7
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Przygotowanie i wygłoszenie wykładów z elementami doradztwa – konsultacji grupowych we wskazanych obszarach tematycznych dla uczestników projektu pn. Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2015-01-27,
10:30
2015-01-19,
15:12
8
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Biur Urzędu m.st. Warszawy.
2015-02-02,
12:00
2015-01-22,
16:13
9
Przetarg nieograniczony
Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków"
Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem w sprawności technicznej elementów budynków i urządzeń Domu Pomocy Społecznej im. MATYSIAKÓW przy ul. Arabskiej 3 w Warszawie
2015-01-27,
10:00
2015-01-19,
14:39
10
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowej ok. 20 miejsc postojowych wraz z chodnikiem na ulicy St. Augusta, z usunięciem ewentualnych kolizji i zabezpieczeniem urządzeń elektroenergetycznych oraz ciepłowniczych, z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami wymaganymi szczególnymi przepisami w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
2015-01-29,
12:00
2015-01-16,
11:58
11
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Mlądzkiej z odwodnieniem, oświetleniem, urządzeniem zieleni drogowej, usunięciem kolizji i zabezpieczeniem urządzeń elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
2015-02-04,
12:00
2015-01-22,
10:09
12
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Bieżąca konserwacja budynków, boisk i placów zabaw placówek oświatowych Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy w roku 2015.
2015-01-28,
09:00
2015-01-20,
11:21
13
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy Zadanie Nr 1 Utrzymanie zieleni niskiej w pasach drogowych ulic zarządzanych przez Dzielnicę Ursus m.st. Warszawy.
2015-01-28,
10:00
2015-01-16,
09:47
14
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Budowa budynków mieszkalnych komunalnych przy ul Nizinnej
2015-01-29,
10:00
2015-01-12,
13:24
15
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Przebudowa układu drogowego ul. Koralowej, Irydowej wraz z budową odwodnienia, oświetlenia oraz zabezpieczeniem kolizji energetycznych i teletechnicznych
2015-02-04,
10:00
2015-01-19,
15:44
16
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: ”Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Warszawie
2015-01-29,
12:00
2015-01-21,
15:59
17
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” budowy Międzypokoleniowego centrum edukacji przy ul. Radosnej 11 w Dzielnicy Wilanów w Warszawie wraz z niezbędną infrastrukturą oraz rozbiórką istniejącego budynku oraz pełnieniem nadzoru autorskiego nad jej realizacją.
2015-02-09,
12:00
2015-01-23,
13:24
18
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Usługa polegająca na świadczeniu serwisu i konserwacji oprogramowania (znak sprawy: 1/ZP/15)
2015-02-02,
11:00
2015-01-23,
15:43
19
Przetarg nieograniczony
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie robót niezbędnych do wykonania: Zadania nr 1: a) Budowa II linii metra w Warszawie – I etap realizacji odcinka zachodniego – od szlaku za stacją C9 „Rondo Daszyńskiego” do torów odstawczych za stacją C6; b) Projektów Wykonawczych, Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, dokumentacji powykonawczej, Instrukcji obsługi i konserwacji w zakresie określonym w PFU wraz z załącznikami; uzupełnienie Planu Ruchu Zakładu Górniczego i wniosku o jego zatwierdzenie przekazanego Wykonawcy przez Zamawiającego, jak również uzyskanie zatwierdzenia powyższego Planu przez właściwy organ nadzoru górniczego lub Zadania nr 2: a) Budowa II linii metra w Warszawie – I etap realizacji odcinka wschodniego-północnego – od szlaku za stacją C15 „Dworzec Wileński” do torów odstawczych za stacją C18; b) Projektów Wykonawczych, Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, dokumentacji powykonawczej, Instrukcji obsługi i konserwacji w zakresie określonym w PFU wraz z załącznikami; uzupełnienie Planu Ruchu Zakładu Górniczego i wniosku o jego zatwierdzenie przekazanego Wykonawcy przez Zamawiającego, jak również uzyskanie zatwierdzenia powyższego Planu przez właściwy organ nadzoru górniczego
2015-03-31,
12:00
2014-10-20,
12:28
20
Konkurs
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Konkurs na wykonanie Koncepcji Architektoniczno-Budowlanej drugiego etapu realizacji odcinka zachodniego II linii metra w Warszawie (Część I) i Koncepcji Architektoniczno-Budowlanej drugiego etapu realizacji odcinka wschodniego-północnego II linii metra w Warszawie (Część II)
2015-06-01,
12:00
2014-12-24,
11:58
21
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Dostawa talonów na posiłki profilaktyczne
2015-01-27,
12:00
2014-12-16,
14:05
22
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Zakup i dostawa fabrycznie nowych kontenerów metalowych przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych
2015-03-03,
12:00
2015-01-20,
15:14
23
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa przewodów elektrycznych, przedłużaczy, listew przeciwzakłóceniowych
2015-12-31,
15:00
2012-10-22,
10:38
24
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa wyrobów złącznych i śrubowych (śruby, nakrętki, podkładki, wkręty, nity, kołki, pręty, smarowniczki, blachowkręty itp.)
2015-12-31,
15:00
2012-11-07,
08:23
25
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę części zamiennych do instalacji chlorowych oraz do instalacji wytwarzania, magazynowania i dozowania dwutlenku chloru, przyrządów pomiarowych, roztworów produkcji firmy Wallace & Tiernan.
2015-12-31,
15:00
2012-11-20,
13:36
26
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa farb, lakierów, rozpuszczalników, rozcieńczalników
2015-12-31,
15:00
2012-11-30,
14:33
27
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa baterii i akumulatorów – akumulatory NiCd, NiMH, baterie NiCd, NiMH, akumulatory żelowo-ołowiowe, baterie do sterowników, baterie do mierników, baterie tradycyjne, baterie alkaliczne i litowe
2015-12-31,
15:00
2012-11-30,
15:05
28
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa artykułów oświetleniowych – żarówek, żarników halogenowych, modułów świetlnych, świetlówek, żarówek sygnalizacyjnych.
2015-12-31,
15:00
2012-12-18,
07:48
29
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do pojazdów z zabudową WUKO eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji
2015-05-22,
15:00
2013-05-24,
14:35
30
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych akumulatorów do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2013-07-18,
07:39
31
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych opon i dętek do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2013-08-07,
11:01
32
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa płynów do chłodnic, olejów, dodatków do olejów, płynów hydraulicznych – hamulcowych i środków zapobiegających zamarzaniu dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2013-10-03,
14:22
33
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do maszyn drogowo-budowlanych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2013-11-08,
15:15
34
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do kos spalinowych, kosiarek, kosiarek samojezdnych, pilarek do drewna, odśnieżarek, dmuchaw, glebogryzarek, nożyc do żywopłotów oraz opryskiwaczy dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2013-11-28,
13:42
35
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa uszczelnień mechanicznych do pomp Flygt, Grundfos, KSB.
2016-12-31,
15:00
2013-12-09,
15:30
36
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa odczynników laboratoryjnych.
2017-04-30,
15:00
2014-02-07,
07:49
37
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych (osprzętu: dysze, protezy, banany, wkładki ceramiczne do dysz, przewody ciśnieniowe itp.) do pojazdów ciśnieniowo-ssących eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2016-04-10,
15:00
2014-04-11,
07:56
38
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do ciągników rolniczych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2017-04-17,
15:00
2014-04-17,
14:47
39
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2014-06-16,
15:38
40
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę części zamiennych do urządzeń technologicznych AUMA eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2015-06-20,
15:00
2014-06-20,
15:19
41
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę opraw oświetleniowych.
2016-12-31,
15:00
2014-07-23,
11:37
42
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa oprogramowań, dostawa kart pamięci oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń firmy Schneider Electric
2016-12-31,
15:00
2014-11-04,
15:44
43
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa osprzętu elektrycznego – bezpieczniki, wyłączniki, łączniki, przyciski sterownicze, zabezpieczenia silników, przerywacze obwodów – styczniki, przekaźniki, oprawy izolacyjne – rury osłonowe do kabli, moduły styków, styczniki, mosty kablowe – zabezpieczenie kabli, wtyczki, gniazda, puszki, opaski zaciskowe kablowe, listwy naścienne, skrzynki przyłączeniowe, końcówki kablowe, dławnice kablowe, dławiki izolacyjne, złączki ZUG
2016-12-31,
15:00
2014-11-14,
07:57
44
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa podstawowego sprzętu laboratoryjnego – szkło miarowe i niemiarowe, części szklane do aparatury, kuwety spektrofotometryczne, butelki oraz naczynia z tworzyw sztucznych, biurety automatyczne, dozowniki automatyczne, strzykawki chromatograficzne, pipety automatyczne, końcówki do pipet automatycznych, termometry szklane, termometry elektroniczne, termohigrometry elektroniczne, aerometry, mieszadła, czerpaki itp
2016-12-31,
15:00
2014-11-17,
10:55
45
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę przewodu wodociągowego w ul. Wolskiej wraz z przebudową przyłączy wodociągowych będących w eksploatacji Spółki, bez zmiany średnicy, DN 100 mm Lca 230 m na odcinku od istniejącego przewodu wodociągowego DN 250mm w ul. Wolskiej w rejonie ul. Ordona do przewodu wodociągowego DN 150mm w ul. Wolskiej w rejonie ul. Wieluńskiej, DN 150mm Lca 135 m na odcinku od ZL 16972 do HP 30046 w rejonie Al. Prymasa Tysiąclecia oraz DN 150 Lca 50 m na odcinku od ZL 16971 do ZL 29867 w rejonie ul. Wieluńskiej w Warszawie na terenie Dzielnicy Wola wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów.
2015-02-02,
11:45
2014-12-03,
13:19
46
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowego osprzętu (dysze, protezy, banany, wkładki ceramiczne do dysz, przewody ciśnieniowe, itp.) do pojazdów ciśnieniowych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A
2016-12-31,
15:00
2014-12-04,
08:08
47
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych filtrów oleju, powietrza, oraz paliwa do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2017-12-31,
15:00
2014-12-04,
14:23
48
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tusze, tonery)
2016-12-31,
15:00
2014-12-09,
14:58
49
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci wodociągowej o długości 734 m ba terenie Osiedla Marysin w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy: Zadanie 1 – budowa przewodu wodociągowego DN 150 mm L=348,50 m w ul. Marysińskiej na odcinku od istniejącego przewodu wodociągowego DN 150 mm w ul. B. Czecha do istniejącego przewodu wodociągowego DN 150 mm w ul. II Poprzecznej w Dzielnicy Wawer; Zadanie 2 – budowa przewodu wodociągowego DN 100 mm L=385,50 m w ul. Marysińskiej na odcinku od istniejącego przewodu wodociągowego DN 150 mm w ul. IV Poprzecznej do przewodu wodociągowego w ul. Bosmańskiej na terenie Dzielnicy Wawer.
2015-01-26,
09:45
2014-12-12,
10:20
50
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie nr 1: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę przewodu wodociągowego Dn 150 Lca 580 m w ul. Gwiaździstej wraz z przebudową przyłączy wodociągowych będących w eksploatacji Spółki, bez zmiany średnicy, na odcinku od ZL 3315 (rej. Gwiaździsta nr 29) do HP 6490 (rej. Gwiaździsta nr 77a) i Dn 150 Lca 290 m na odcinku od ZL 3315 do ZL 18767 oraz skasowanie przewodu Dn 150 Lca 159 m w ciągu od ul. Gwiaździstej (rej. nr 77a) do HP 19033 w Warszawie na terenie Dzielnicy Bielany wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów. Zadanie nr 2: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę przewodu wodociągowego DN 100mm Lca 260m w ul. Zabłocińskiej wraz z przebudową przyłączy wodociągowych będących w eksploatacji Spółki, bez zmiany średnicy, na odcinku od istniejącego przewodu wodociągowego DN 200mm w ul. Marymonckiej do istniejącego przewodu wodociągowego DN 100mm w ul. Kolektorskiej w Warszawie na terenie Dzielnicy Bielany wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów.
2015-02-16,
11:45
2014-12-16,
12:40
51
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów dla przebudowy magistrali wodociągowej w ulicy Gen. Maczka Dn 500mm Lca 900 m bez zmiany średnicy na odcinku od istniejącej magistrali wodociągowej DN 500mm w ul. Powstańców Śląskich do istniejącej magistrali wodociągowej DN 400mm w ul. Rudnickiego, DN 400mm i DN 500mm na DN 500mm Lca 600m na odcinku od istniejącej magistrali wodociągowej DN 400mm w ul. Rudnickiego do istniejącej magistrali wodociągowej DN 500mm w ul. Gen. Maczka na skrzyżowaniu z Al. Armii Krajowej oraz Dn 400 L ca 70 m bez zmiany średnicy w ul. Rudnickiego na odcinku od magistrali wodociągowej w ul. Gen. Maczka do złączenia z istniejącą magistralą wodociągową DN 400mm w ul. Rudnickiego i istniejącym przewodem wodociągowym DN 200mm w ciągu równoległym do ul. Generała Maczka w Warszawie na terenie Dzielnicy Bielany.
2015-01-27,
12:15
2014-12-17,
12:45
52
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie koncepcji wykonania punktu przyjęcia osadów z czyszczenia kanalizacji południowego rejonu Warszawy, na terenie Zakładu „Południe”, ul. Syta 190/192 w Warszawie.
2015-12-30,
11:45
2014-12-17,
14:30
53
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa przewodu wodociągowego DN 100/150/200 mm L=1 284,5 m w ul. Ignacego Paderewskiego na odcinku od istniejącego hydrantu HP 42493 w ul. Paderewskiego (pomiędzy ul. Roty a ul. Zawodową) do posesji nr 158A (rejon ul. Zdrowotnej) w Warszawie w Dzielnicy Rembertów.
2015-01-28,
11:45
2014-12-18,
11:11
54
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci do granic ewidencyjnych nieruchomości prywatnych na terenie Osiedla Marysin Wawerski w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z podziałem na etapy. ETAP I 1. Opracowanie: – dokumentacji projektowej odcinków sieci od kanałów ulicznych do granic nieruchomości prywatnych położonych wzdłuż ul. Kościuszkowców, ul. Sezam, ul. Reszelskiej, ul. Karpackiej w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów w wymiarze wymaganym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 2. Wykonanie: – dokumentacji projektowej zamiennej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 0,2 m L=757,5 m w ul. Kościuszkowców, ul. Reszelskiej, ul. Sezam, ul. Karpackiej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer z wykorzystaniem dokumentacji technicznej przekazanej przez Zamawiającego oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów w wymiarze wymaganym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 3. Pozyskanie: – wszelkich uzgodnień, opinii, zezwoleń, decyzji administracyjnych itp. Niezbędnych do realizacji kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszkowców, ul. Reszelskiej, ul. Sezam, ul. Karpackiej wraz z odcinkami sieci do granic nieruchomości prywatnych położonych wzdłuż w/w ulic. ETAP II Budowa kanalizacji sanitarnej DN 0,20 m w ul. Kościuszkowców, ul. Reszelskiej, ul. Sezam, ul. Karpackiej z odcinkami sieci kanalizacyjnej do granic nieruchomości prywatnych położonych wzdłuż w/w ulic na podstawie dokumentacji technicznej wykonanej w Etapie I oraz decyzji administracyjnych pozyskanych w Etapie I.
2015-02-02,
09:45
2014-12-23,
07:55
55
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa wodorowęglanu sodu do suchego oczyszczania spalin w Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych.
2015-02-02,
11:30
2014-12-23,
12:04
56
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Utrzymanie w sprawności technicznej Systemu Oświetlenia Awaryjnego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. z podziałem na Zadania (1-2)
2015-02-16,
12:45
2014-12-24,
11:58
57
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów, z podziałem na 3 zadania. Zadanie 1: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przewodu wodociągowego DN100mm Lca 110m w ul. Orkana na odcinku od włączenia do istniejącego przewodu wodociągowego DN 100mm w ul. Wielickiej do złączenia z końcówką istniejącego przewodu wodociągowego DN 100mm w ul Orkana (HP 22703), w Dzielnicy Mokotów w Warszawie, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów. Zadanie 2: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę przewodu wodociągowego DN 200mm, L ca 630 m w ul. Stokłosy, wraz z przyłączami wodociągowymi będącymi w eksploatacji Spółki, bez zmiany średnicy, na odcinku od istniejącej ZL 29924 (w rejonie przewodu wodociągowego DN 200 mm w ul. Wokalnej) do istniejącego przewodu DN 150 mm w ul. Zamiany w Warszawie, w dzielnicy Ursynów, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów. Zadanie 3: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanału ściekowego DN 0,2 m L ca 170 m wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości w ul. Puzonistów, w dzielnicy Ursynów, w Warszawie oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów.
2015-02-09,
11:30
2014-12-30,
12:02
58
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej stałych punktów pomiaru natężenia przepływu oraz stacji poboru prób, zlokalizowanych: 1) przy ul. Jagiellońskiej 79 w Dzielnicy Praga Płn. m.st. Warszawy (burzowiec Pelcowizna), 2) przy ul. Jagiellońskiej 65/67 w Dzielnicy Praga Płn. m.st. Warszawy (burzowiec Golędzinów), 3) przy skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej i ul. Ratuszowej w Dzielnicy Praga Płn. m.st. Warszawy (burzowiec Ratuszowa), 4) przy ul. Zarzecze w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (z układu pompowni Żerań Ii II), 5) przy al. Waszyngtona w Dzielnicy Praga Płd. m.st. Warszawy (z układu pompowni Saska Kępa I i II) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów.
2015-02-13,
10:45
2014-12-30,
13:03
59
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przebudowa pompowni ścieków sanitarnych St.P.K. „Radość”, ul. Patriotów 186 a w Warszawie.
2015-02-10,
09:45
2014-12-30,
14:52
60
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przegląd, konserwacja i naprawa sprzętu oraz urządzeń przeciwpożarowych: gaśnic przenośnych, gaśnic przewoźnych, instalacji hydrantowych w tym pompowni przeciwpożarowych hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, węży stanowiących wyposażenie hydrantów z podziałem na zadania.
2015-01-26,
10:45
2014-12-30,
15:37
61
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu elewacji zachodniej w budynku Filtrów i Pulsatorów Środek – Zakład Północny w Wieliszewie, ul.600-lecia 20 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
2015-01-26,
12:15
2015-01-15,
15:51
62
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę: • kanału ściekowego DN 0,2 m L ca 322 m w ul. Nawłockiej na odc. od ul. Trombity do wysokości działki nr 71, • kanału ściekowego DN 0,2 m L ca 100 m w ul. Nawłockiej na odc. od istniejącego kanału w ul. Nawłockiej do działki nr 71, wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości, w dzielnicy Ursynów, w Warszawie oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów.
2015-03-03,
12:45
2015-01-21,
15:35
63
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych akumulatorów do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2017-12-31,
15:00
2015-01-22,
11:02
64
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa biofiltrów do studzienek kanalizacyjnych
2015-02-02,
12:30
2015-01-22,
15:06
65
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie 1:Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanału ściekowego DN 0,20 m L ca 120 m w drodze dojazdowej ul. Łamanej w rejonie posesji nr 3 na odc. od istniejącego kanału ściekowego w ul. Łamanej do wysokości ostatniej posesji zlokalizowanej przy drodze wewnętrznej, w Warszawie na terenie Dzielnicy Włochy wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów w wymiarze wymaganym przez Inspektora Nadzoru. Zadanie 2: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przewodu wodociągowego DN 100 mm L ca 130 m w ul. Rawskiej na odc. od drogi dojazdowej - przedłużenie ul. Prystora do hydrantu za ostatnim projektowanym przyłączem do budynku, w Warszawie na terenie Dzielnicy Ursus oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów w wymiarze wymaganym przez Inspektora Nadzoru
2015-03-05,
12:45
2015-01-22,
15:06
66
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie nr 1: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę przewodu wodociągowego DN 100 mm, L ca 160 m w ul. Tetmajera i w ul. Cieślewskich na odc. od przewodu wodociągowego DN 200 mm w ul. Zegarynki do hydrantu za ostatnim planowanym przyłączem wodociągowym w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów. Zadanie nr 2: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę przewodu wodociągowego DN 100 mm, L ca 190m w ul. Przyjaznej na odc. od istniejącego przewodu wodociągowego DN 200 mm w ul. Białołęckiej do hydrantu HP1 za ostatnim projektowanym przyłączem wodociągowym do ostatniego budynku zlokalizowanego przy ww. ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów.
2015-03-06,
12:45
2015-01-23,
15:31
67
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa przewodu wodociągowego DN=100 mm, L=786,0 m w ul. Księcia Witolda na odcinku od ul. Przedświt do ul. Fizylierów oraz od HP 48240 do ul. Instruktorskiej w Warszawie w Dzielnicy Rembertów.
2015-03-05,
09:45
2015-01-23,
15:31
68
Przetarg nieograniczony
Muzeum Historii Żydów Polskich
Kompleksowa obsługa podróży służbowych pracowników Muzeum Historii Żydów Polskich
2015-01-26,
10:00
2014-12-23,
08:25
69
Przetarg nieograniczony
Muzeum Historii Żydów Polskich
Zaprojektowanie, wykonanie, zainstalowanie, uruchomienie i wdrożenie do użytkowania w pełni skonfigurowanego i wykonanego pod klucz rozwiązania w postaci portalu (tj. platformy wielomodułowej) pod roboczym tytułem Żydowska Warszawa
2015-02-03,
12:00
2015-01-22,
09:05
70
Przetarg nieograniczony
Muzeum Powstania Warszawskiego
Sukcesywna dostawa lamp do projektorów wraz z serwisem i pogotowiem serwisowym
2015-01-26,
11:00
2015-01-16,
14:41
71
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów
Sukcesywne dostawy implantów do zabiegów ortopedycznych wykonywanych w UCZ
2015-02-04,
08:30
2015-01-26,
13:30
72
Przetarg nieograniczony
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
2014-10 karma 2015
2015-01-26,
12:00
2014-12-31,
12:55
73
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa produktów leczniczych oraz dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego dla Szpitala Bielańskiego (ZP-162/2014).
2015-01-27,
11:00
2014-12-22,
11:27
74
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa produktów leczniczych dla Szpitala Bielańskiego (ZP-163/2014)
2015-01-29,
11:00
2014-12-22,
11:28
75
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa kanistrów i wkładów do ssaków próżniowych oraz drenów dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-06/2015.
2015-01-26,
10:30
2015-01-16,
15:21
76
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa stentów samorozprężalnych dla Szpitala Bielańskiego (ZP-07/2015).
2015-01-28,
10:00
2015-01-20,
11:22
77
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Usługa farmaceutyczna dla Szpitala Bielańskiego(ZP-08/2015).
2015-01-28,
11:00
2015-01-20,
11:40
78
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa akcesoriów do wiertarek ortopedycznych i neurochirurgicznych oraz oprzyrządowania do kolumny artroskopowej dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-04/2015)
2015-01-30,
10:00
2015-01-22,
15:06
79
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa czujników i przewodów do urządzeń medycznych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-05/2015.
2015-01-30,
10:30
2015-01-22,
15:40
80
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa wyrobów medycznych dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ cz. III - 63/2014
2015-01-30,
10:00
2014-12-17,
11:34
81
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika kriogenicznego i butli do gazów sprawa 61/2014
2015-01-26,
09:00
2015-01-16,
12:58
82
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa produktów leczniczych dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ cz.I (sprawa 03/2015)
2015-03-06,
10:00
2015-01-23,
13:53
83
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.
Wykonanie 2 obsług 4 poziomu utrzymania na 2 pojazdach typu 14WE
2015-03-03,
10:00
2015-01-21,
14:52
84
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa szyn do tramwajowej nawierzchni torowej (5 części)
2015-02-19,
11:00
2015-01-15,
15:04
85
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Wymiana instalacji ciepłej wody w budynku hali warsztatowej wraz z remontem pomieszczeń sanitarnych w Zakładzie Naprawy Tramwajów
2015-01-26,
10:00
2015-01-20,
07:50
86
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Wzmocnienie hali naprawczej na terenie Zakładu Naprawy Tramwajów
2015-01-26,
09:00
2015-01-20,
07:49
87
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa podkładów strunobetonowych (2 części).
2015-01-30,
10:00
2015-01-21,
07:44
88
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Opracowanie dokumentacji remontu trzech budynków na terenie Zakładu Realizacji Przewozów „Żoliborz” oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2015-01-30,
10:00
2015-01-21,
14:27
89
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części zamiennych do przetwornic.
2015-01-30,
09:00
2015-01-22,
07:30
90
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Sprzątanie pomieszczeń, hal, terenu i tramwajów (6 części)
2015-02-26,
09:00
2015-01-23,
13:53
91
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa kół bosych do tramwatypu 116Na oraz części zamiennych do kół do tramwajów typu 120Na i 116Na (2 części).
2015-02-03,
09:00
2015-01-26,
10:04
92
Przetarg nieograniczony
Urząd Pracy m.st. Warszawy
Świadczenie usług poligraficznych dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy
2015-01-26,
13:30
2015-01-14,
16:05
93
Przetarg nieograniczony
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Kursu kroju i szycia
2015-01-27,
09:00
2015-01-20,
15:17
94
Przetarg nieograniczony
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Ochrona osób, mienia i obiektów Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Warszawie oraz świadczenie innych usług na rzecz Zamawiającego
2015-01-27,
09:00
2015-01-21,
15:09
95
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonywanie bieżących usług remontowych w tym konserwacyjnych, usuwania i zabezpieczania awarii oraz wykonywanie czynności niezbędnych do utrzymania w ruchu instalacji sanitarnych w budynkach i lokalach gminnych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów oraz lokalach gminnych znajdujących się w budynkach wspólnotowych będących i nie będących w administracji ZGN w Dzielnicy Mokotów, położonych na terenie DOM „Wiśniowa”, DOM „Służewiec” i DOM „Madalińskiego”
2015-02-02,
10:00
2014-12-18,
09:56
96
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wymiana stolarki okiennej na okna z PCV w lokalach znajdujących się w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy na terenie: DOM Konduktorska, Madalińskiego, Służewiec, Polkowska, Wierzbno i Wiśniowa
2015-02-02,
10:00
2015-01-14,
12:45
97
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonywanie usług w zakresie transportu polegających na wnoszeniu, przenoszeniu, przewożeniu do archiwum ZGN Mokotów, dokumentów (np. teczki i segregatory) oraz przewożeniu i przenoszeniu mebli biurowych takich jak: szafy, szafki, biurka, krzesła itp. oraz sprzętu biurowego takiego jak: niszczarki, faksy, kopiarki, drukarki, komputery itp.dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
2015-01-30,
10:00
2015-01-22,
08:49
98
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonywanie usług kominiarskich polegających na okresowych kontrolach stanu technicznego i czyszczeniu przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów znajdujących się na terenie DOM Wiśniowa, DOM Polkowska, DOM Madalińskiego, DOM Służewiec, DOM Konduktorska, DOM Wierzbno.
2015-01-30,
10:00
2015-01-22,
11:23
99
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonywanie robót budowlanych związanych z usuwaniem nieprawidłowości w kominach i przewodach kominowych stwierdzonych w trakcie rocznej kontroli przewodów kominowych w budynkach będących w zasobach ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1,5,6 i 7 w 2015r.
2015-02-03,
11:00
2015-01-19,
15:10
100
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Awaryjne naprawy chodników, nawierzchni ulic z trylinki i kostki betonowej na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy.
2015-05-02,
12:00
2015-01-21,
14:28
101
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w 2015 roku.
2015-02-05,
10:00
2015-01-22,
08:05
102
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Kamionkowskiej 18 na terenie Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy.
2015-02-10,
12:00
2015-01-26,
15:44
103
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (8 pustostanów – 8 części). Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/3/15
2015-02-02,
10:00
2015-01-19,
12:37
104
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Koszenie trawy (5 cykli) na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w roku 2015 w obrębie administracji Koło, Młynów, Nowolipki, Ogrodowa.
2015-01-28,
09:00
2015-01-20,
13:36
105
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wykonanie przeglądów oraz czyszczenia przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych oraz przeglądów instalacji gazu w budynkach w 100% własnością m.st. Warszawy, zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy – Administracja Koło, Młynów, Nowolipki, Ogrodowa w 2015 r., zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. C oraz art. 62 ust. 7 ustawy Prawo budowlane w związku z § 30, ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
2015-02-02,
10:00
2015-01-23,
13:24
106
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych usytuowanych na terenie Administracji Nowolipki.
2015-02-11,
10:00
2015-01-26,
14:06
107
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych, stanowiących własność m. st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy – administracja Ogrodowa w 2015 roku.
2015-02-11,
09:00
2015-01-26,
14:37
108
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Masa chemoutwardzalna, mikrokule szklane, rozcieńczalnik i podkład gruntujący
2015-01-27,
11:00
2015-01-16,
15:08
109
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Wynajem samochodów samowyładowczych
2015-02-03,
11:00
2015-01-16,
14:57
110
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Wynajem frezarek z obsługą operatorską
2015-02-03,
11:00
2015-01-16,
15:19
111
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Wynajem sprzętu (koparek, koparko-ładowarek i ładowarek) z obsługą operatorską
2015-02-03,
11:00
2015-01-16,
15:54
112
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Posiłki w formie gotowych dań
2015-01-29,
11:00
2015-01-21,
13:24
113
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do zmian organizacji ruchu
2015-02-02,
11:30
2015-01-23,
14:46
114
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Dostawy w 2015 roku artykułów biurowych i papieru do urządzeń biurowych.
2015-01-26,
10:00
2015-01-13,
11:14
115
Przetarg nieograniczony
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową Trasy Świętokrzyskiej na odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym: b. odc. ul. Tysiąclecia – ul. Zabraniecka.
2015-01-26,
10:00
2014-12-19,
13:53
116
Przetarg nieograniczony
Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Nadzór nad eksploatacją i bieżące utrzymanie w ruchu ujęć wody oligoceńskiej, stacji uzdatniania wody i punków poboru w Dzielnicy Praga Północ
2015-01-29,
10:00
2015-01-20,
12:39
117
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz odbiór ich z siedziby ZTM
2015-02-10,
10:00
2015-01-02,
10:48
118
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek
2015-02-02,
10:00
2015-01-21,
11:40
119
Licytacja elektroniczna
Zarząd Transportu Miejskiego
Druk ulotek, broszur i plakatów
2015-02-03,
10:00
2015-01-23,
11:17
120
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Wykonanie opracowań dokumentacji projektowych
2015-02-02,
09:00
2015-01-23,
14:06
121
Przetarg nieograniczony
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Dostawy artykułów spożywczych ogólnego przeznaczenia żywieniowego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - IV procedura.
2015-02-03,
09:00
2015-01-23,
07:35

Ukryj listy wyboru. Ukryj kolumnę: z rodzajem zamówienia, z datą publikacji.
Rodzaj:
Tryb:
Zamawiajacy:

UWAGA:
* Wypełnienie pola w nagłówku kolumny z nazwą zamówienia pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, w których nazwie znajduje się podany łańcuch znaków lub przynajmniej jeden z łańcuchów znaków oddzielonych przecinkiem
** Data składania ofert, wniosków, prac konkursowych lub data aukcji. Wypełnienie pola/pól w nagłówku kolumny z datą składania ofert w formacie RRRRMMDD pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, dla których data składania ofert zawiera się we wskazanym przedziale czasowym

<<powrót

herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  | 

 
Księga Zamówień Publicznych