>Biuro Zamówień Publicznych > Wyszukiwanie ogłoszeń > Wyniki wyszukiwania
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Bieżące ogłoszenia o przetargach
prowadzonych przez Urząd m.st. Warszawy i jego jednostki podległe


Znaleziono 250 ogłoszeń spełniających zaznaczone kryteria.

Ilość ogłoszeń na stronie:
Lp. Tryb
*WSZYSTKIE
>Zamawiający
*WSZYSCY
Nazwa zamówienia*
Składanie ofert**
od
do
Data publikacji
od
do
1
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Kompleksowe doradztwo dla przygotowania przedsięwzięcia częściowej modernizacji oświetlenia na wybranych drogach publicznych m.st. Warszawy przy udziale inwestora prywatnego
2014-08-20,
10:00
2014-06-03,
16:00
2
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Założenia do Polityki energetycznej m.st. Warszawy w warunkach gospodarki niskoemisyjnej.
2014-08-13,
12:00
2014-06-30,
11:17
3
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Wykonywanie przeglądów, napraw awaryjnych oraz usługi Hot-Line systemów instalacji wentylacji mechanicznej i systemów wentylacji klimatycznej.
2014-08-12,
12:00
2014-07-01,
14:40
4
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Świadczenie usług telefonii stacjonarnej
2014-08-14,
12:00
2014-07-03,
15:48
5
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Świadczenie specjalistycznych usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych na terenie m.st. Warszawy oraz w przypadku leczenia lub rehabilitacji osób niepełnosprawnych w obszarze do 20 km od granic m.st. Warszawy
2014-08-19,
12:00
2014-07-07,
10:00
6
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Usługa skróconego numeru 19115
2014-08-21,
12:00
2014-07-07,
13:12
7
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Roboty remontowo-malarskie połączone z wymianą wykładzin na XVI i XVII piętrze w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Bankowym 2 w Warszawie
2014-08-05,
11:00
2014-07-16,
10:43
8
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Charakterystyka i ocena funkcjonowania układu hydrograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem systemów melioracyjnych na obszarze m.st. Warszawy wraz z zaleceniami do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy i planów miejscowych.
2014-08-26,
12:00
2014-07-16,
15:14
9
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
1. Dostawa 87 urządzeń wielofunkcyjnych, czarnobiałych i kolorowych na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy. 2. Dostawa 2 szt. kserokopiarek wysokonakładowych wraz z serwisem na okres 60 miesięcy.
2014-08-28,
11:00
2014-07-17,
10:52
10
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Utrzymanie i rozwój systemu Centrum Komunikacji z Mieszkańcami - Warszawa 19115
2014-09-02,
10:00
2014-07-18,
09:27
11
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zakup usługi wsparcia systemu Web Proxy Cisco WSA wraz z systemem zarządzania w ramach infrastruktury teleinformatycznej UM
2014-09-03,
12:00
2014-07-23,
11:35
12
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zakup usługi wsparcia systemu ochrony poczty elektronicznej Cisco ESA wraz z systemem zarządzania w ramach infrastruktury teleinformatycznej UM
2014-09-03,
12:00
2014-07-23,
12:08
13
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Serwis pogwarancyjny infrastruktury Centrum Przetwarzania Danych Przestrzennych
2014-08-06,
10:00
2014-07-29,
11:08
14
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Kompleksowa organizacja konferencji końcowej projektu Cities on Power organizowanej w ramach Programu dla Europy Środkowej współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2014-08-07,
11:00
2014-07-29,
12:36
15
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Prace eksperckie w zakresie budowy i rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej m.st. Warszawy
2014-09-10,
10:00
2014-07-31,
15:43
16
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Wykonywanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu języka angielskiego dla 216 uczestników projektu pn.: „Contrarium – przeciwdziałanie wykluczeniu językowemu osób pracujących” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez m.st. Warszawę na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL. 09.06.02-14-066/14
2014-08-08,
12:00
2014-07-31,
09:32
17
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wesoła-Groszówka Północ
2014-08-18,
12:00
2014-07-31,
12:27
18
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Podleśnej w Dzielnicy Wesoła
2014-08-18,
12:30
2014-07-31,
12:51
19
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Wykonanie usługi polegającej na świadczeniu usług rekrutacyjnych w tym organizacji szkoleń zawodowych dla kandydatów na pełnienie funkcji dziennego opiekuna i wolontariusza (do pomocy przy dziennym opiekunie) na terenie m.st. Warszawy
2014-08-12,
10:30
2014-08-01,
09:47
20
Przetarg nieograniczony
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"
Dostawy środków czystości i artykułów podobnych do Domu Pomocy Społecznej ,,Leśny”.
2014-08-06,
09:00
2014-07-29,
13:22
21
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Sukcesywne świadczenie przez Wykonawcę usług pocztowych w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych (listowych i paczek) oraz ich zwrotów, w obrocie krajowym i zagranicznym według potrzeb Zamawiającego
2014-09-02,
09:00
2014-07-23,
13:45
22
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Przebudowa ul. Kiermaszowej na terenie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy.
2014-08-08,
09:00
2014-07-24,
12:36
23
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Budowa chodnika oraz ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Radiowej na odc. od ul. Ebro do ul. Hery na terenie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy wraz z aktualizacją projektu stałej organizacji ruchu.
2014-08-11,
09:00
2014-07-25,
12:34
24
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Zadanie nr 1 Remont schodów zewnętrznych - elewacja frontowa, wejście główne do budynku Gimnazjum nr 82 przy ul. Czumy 8 w Warszawie, Zadanie nr 2 Remont schodów zewnętrznych (2szt.) - wejście przy elewacji frontowej oraz przy łączniku budynku Gimnazjum nr 81 przy ul. Rozłogi 10 w Warszawie Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Liczba części - 2.
2014-08-12,
09:00
2014-07-28,
12:43
25
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Usługa w postaci druku w nakładzie 30 tysięcy egzemplarzy gazety „Twoje Bemowo” – comiesięcznego materiału konsultacyjno-informacyjnego, dostarczenia go do siedziby Zamawiającego (ul. Powstańców Śląskich 70, Warszawa) oraz wykonania rozładunku materiału w siedzibie Zamawiającego
2014-08-07,
09:00
2014-07-30,
10:26
26
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Transport i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu z domu do szkoły i z powrotem w roku szkolnym 2014/2015.
2014-08-07,
09:00
2014-07-30,
12:15
27
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
II i III etap przebudowy ul. Legionowej w zakresie robót drogowych i sanitarnych na odcinku od ul. Legionowej nr 28 do ul. Gabriela o długości 406,68 m na terenie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy wraz z aktualizacją uzgodnień.
2014-08-18,
09:00
2014-07-31,
13:38
28
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie placu zabaw przy ul. Echa Leśne w Warszawie.
2014-08-19,
10:00
2014-08-01,
13:41
29
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Roboty porządkowe na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w zakresie ośnieżania dróg gminnych i chodników
2014-08-08,
13:00
2014-07-25,
11:20
30
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Świadczenie przez Wykonawcę usług telefonicznych PSTN I ISDN na rzecz Zamawiającego we wszystkich obiektach Zamawiającego za pośrednictwem dostarczonego przez wykonawcę abonenckiego systemu PABX
2014-08-04,
09:30
2014-07-18,
13:55
31
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie przeglądu i konserwacji instalacji sanitarnych w grupie placówek oświatowych na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie
2014-08-01,
10:30
2014-07-24,
14:13
32
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Dowóz 46 dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Mokotów do placówek oświatowych na trasie dom – placówka oświatowa – dom
2014-08-01,
09:30
2014-07-24,
15:45
33
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie przeglądu i konserwacji instalacji elektrycznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie
2014-08-04,
11:30
2014-07-25,
14:06
34
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Zakup 15 skanerów dokumentowych A4
2014-08-07,
09:30
2014-07-29,
11:23
35
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Zakup sprzętu komputerowego i audiowizualnego wraz z dostawą i montażem w związku z realizacją projektu 9.2 POKL "Szkoły zawodowe drogą sukcesu" - wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego im. Marii Bratkowskiej , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2014-08-11,
10:30
2014-07-31,
13:52
36
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Zakup sprzętu informatycznego i wyposażenia multimedialnego w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne na potrzeby Biblioteki Publicznej w obiekcie przy ul. Tynieckiej 40"
2014-08-08,
09:30
2014-07-31,
14:41
37
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Przebudowa ulicy Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem
2014-08-19,
10:00
2014-07-31,
12:01
38
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Modernizacja parku im. J. Polińskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej w Warszawie.
2014-08-01,
12:00
2014-07-14,
14:36
39
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Przebudowa oświetlenia ulicy Osowskiej i Zwycięzców w Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie
2014-08-08,
12:00
2014-07-23,
12:53
40
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Budowa ulicy Budrysów z odwodnieniem, oświetleniem, urządzeniem zieleni drogowej, usunięciem kolizji i zabezpieczeniem urządzeń elektroenergetycznych w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
2014-08-11,
12:00
2014-07-25,
12:27
41
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Budowa hali na sprzęt pływający w Międzyszkolnym Ośrodku Sportu nr 2 przy ul. Warszawskiej 1 w Zegrzu - I etap.
2014-08-14,
12:00
2014-07-29,
13:38
42
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie modernizacji terenu wraz z placem zabaw w Przedszkolu przy ul. Ratuszowej 8a w Warszawie, w ramach zadania pn.: Modernizacja terenów wraz z placami zabaw w przedszkolach Dzielnicy Praga Północ: ul. Strzelecka 16, Namysłowska 11, K. Szymanowskiego 4a i 5a, Markowska 8, Jagiellońska 28, Wołomińska 12/18 i 56, Ratuszowa 8a, Równa 2.
2014-08-11,
11:00
2014-07-25,
15:05
43
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie modernizacji terenu wraz z placem zabaw w Przedszkolu przy ul. Markowskiej 8 w Warszawie, w ramach zadania pn.: Modernizacja terenów wraz z placami zabaw w przedszkolach Dzielnicy Praga Północ: ul. Strzelecka 16, Namysłowska 11, K. Szymanowskiego 4a i 5a, Markowska 8, Jagiellońska 28, Wołomińska 12/18 i 56, Ratuszowa 8a, Równa 2
2014-08-13,
11:00
2014-07-29,
14:46
44
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie modernizacji terenu wraz z placem zabaw w Przedszkolu przy ul. Wołomińskiej 56 w Warszawie, w ramach zadania pn.: Modernizacja terenów wraz z placami zabaw w przedszkolach Dzielnicy Praga Północ: ul. Strzelecka 16, Namysłowska 11, K. Szymanowskiego 4a i 5a, Markowska 8, Jagiellońska 28, Wołomińska 12/18 i 56, Ratuszowa 8a, Równa 2
2014-08-13,
11:00
2014-07-29,
15:24
45
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie modernizacji terenu wraz z placem zabaw w Przedszkolu Nr 173 przy ul. Szymanowskiego 5a w Warszawie, w ramach zadania pn.: Modernizacja terenów wraz z placami zabaw w przedszkolach Dzielnicy Praga Północ: ul. Strzelecka 16, Namysłowska 11, K. Szymanowskiego 4a i 5a, Markowska 8, Jagiellońska 28, Wołomińska 12/18 i 56, Ratuszowa 8a, Równa 2.
2014-08-14,
11:00
2014-07-30,
13:27
46
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie modernizacji terenu wraz z placem zabaw w Przedszkolu Nr 169 przy ul. Namysłowskiej 11 w Warszawie, w ramach zadania pn.: Modernizacja terenów wraz z placami zabaw w przedszkolach Dzielnicy Praga Północ: ul. Strzelecka 16, Namysłowska 11, K. Szymanowskiego 4a i 5a, Markowska 8, Jagiellońska 28, Wołomińska 12/18 i 56, Ratuszowa 8a, Równa 2
2014-08-14,
11:00
2014-07-30,
13:50
47
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Doposażenie w dodatkowy moduł ciepła technologicznego węzła cieplnego w Zespole Szkół nr 112 przy ul. Otwockiej 3 wraz z instalacją ciepła technologicznego
2014-08-19,
12:00
2014-08-01,
10:34
48
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Nr 15 przy ul. Jagiellońskiej 38 w Warszawie
2014-08-19,
11:00
2014-08-01,
13:40
49
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
„Remont ogrodzenia terenu Przedszkola nr 6 przy ul. C. Śniegockiej 4/6 w Warszawie” (znak sprawy ZP- 87/14).
2014-08-05,
10:00
2014-07-16,
14:50
50
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Wymiana instalacji hydrantowej w budynku Zespołu Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7 w Warszawie (znak sprawy ZP-92/14)
2014-08-05,
11:00
2014-07-17,
15:09
51
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Modernizacja boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 158 przy ul. Ciasnej 13 w Warszawie - I etap (znak sprawy ZP- 90/14)
2014-08-07,
11:00
2014-07-21,
09:31
52
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
„Budowa platformy transportu pionowego – windy dla osób niepełnosprawnych w budynku V L.O. im. Ks. J. Poniatowskiego przy ul. Nowolipie 8 w Warszawie” (znak sprawy ZP- 93/14).
2014-08-13,
10:00
2014-07-21,
10:36
53
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
„Remont siłowni oraz przebieralni dziewcząt w budynku Zespołu Szkół nr 66 przy ul. Myśliwieckiej 6 w Warszawie ” (znak sprawy ZP- 91/14).
2014-08-11,
10:00
2014-07-21,
11:17
54
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Wymiana nawierzchni boiska sportowego ze sztucznej trawy - przebudowa w Zespole Szkół nr 60 przy ul. Sempołowskiej 4 w Warszawie (znak sprawy ZP- 89/14)
2014-08-11,
11:00
2014-07-22,
09:07
55
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej zagospodarowania strychu na cele dydaktyczne w budynku Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Lewartowskiego 2 w Warszawie (znak sprawy ZP- 94/14).
2014-08-13,
11:00
2014-07-31,
13:53
56
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 277 przy ul. Suwalskiej 29 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych.
2014-08-04,
09:30
2014-07-17,
11:52
57
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Remont węzła centralnego ogrzewania w Zespole Szkół im Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75 w Warszawie.
2014-08-07,
09:30
2014-07-23,
13:20
58
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Realizację programu z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy zaadresowanego do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.
2014-08-04,
11:30
2014-07-25,
11:16
59
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Wydzielenie i oddymianie klatek schodowych – klatka A - w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Sosnkowskiego 10 w Warszawie.
2014-08-04,
10:00
2014-07-17,
11:52
60
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Remont chodnika od ul. Dzieci Warszawy do sięgacza z ul. Poczty Gdańskiej- Zieleniec Ursus Etap III Zadanie 3 - Budowa nawierzchni piaskowej oraz ciągów pieszych na placu zabaw przy ul. Dzieci Warszawy z wykorzystaniem istniejących materiałów.
2014-08-11,
10:00
2014-07-24,
10:03
61
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Świadczenie usług transportowych dla uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w terminie od 01 września 2014 roku do 26 czerwca 2015 roku.
2014-08-06,
12:30
2014-06-25,
15:31
62
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Modernizacja Przedszkola Nr 126 przy ul. Wokalnej 1 w Warszawie - rozbudowa (pomieszczenie wg projektu 001)
2014-08-06,
10:30
2014-07-22,
15:06
63
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Budowa placu zabaw wraz z chodnikiem przy ul. I. Gandhi w Warszawie.
2014-08-07,
11:30
2014-07-23,
15:07
64
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Utrzymanie terenów zieleni niezagospodarowanej, usytuowanych poza pasami drogowymi ulic Dzielnicy Ursynów
2014-09-04,
11:30
2014-07-25,
15:06
65
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Utrzymanie terenów zieleni w pasach drogowych ulic gminnych Dzielnicy Ursynów - z podziałem na zadania: Zadanie 1. Pielęgnacja zieleni niskiej i utrzymanie czystości, Zadanie 2. Pielęgnacja i wycinka drzewostanu
2014-09-08,
11:30
2014-07-29,
15:00
66
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Utrzymanie zieleni parkowej Dzielnicy Ursynów z podziałem na zadania: Zadanie 1. Park Lasek Brzozowy Zadanie 2. Park Moczydełko Zadanie 3. Park Przy Bażantarni
2014-09-11,
11:30
2014-08-01,
10:33
67
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Utrzymanie zieleni parkowej Dzielnicy Ursynów z podziałem na zadania: Zadanie 1. Park im. Romana Kozłowskiego Zadanie 2. Park im. Jana Pawła II
2014-09-11,
12:30
2014-08-01,
11:28
68
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Rozbudowa drogi gminnej ulicy Plac Wojska Polskiego w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w ramach modernizacji układu drogowego Plac Wojska Polskiego - VII etap.
2014-08-05,
10:00
2014-07-21,
09:32
69
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Budowa ulicy Norwida
2014-08-07,
10:00
2014-07-23,
11:07
70
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Modernizacja chodników i zjazdów na ul. Głowackiego w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2014-08-08,
10:00
2014-07-23,
11:38
71
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Transport i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi do placówek oświatowych w roku szkolnym 2014/2015
2014-08-04,
10:00
2014-07-24,
10:05
72
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Roboty związane z utrzymaniem i remontami dróg gminnych w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w roku 2014
2014-08-12,
10:00
2014-07-25,
14:06
73
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Remont ogrodzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27 w Warszawie
2014-08-06,
10:00
2014-07-22,
09:51
74
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Budowa szkoły podstawowej z halą sportową, boiskiem sportowym wraz ze zjazdami, zatokami postojowymi i przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ciepłowniczym, telekomunikacyjnym, elektroenergetycznym, zlokalizowanymi na działkach nr ew. 2/223, 2/224, 2/51 z obrębu 1-10-37 przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 10 w Dzielnicy Wilanów
2014-09-03,
12:00
2014-07-24,
14:51
75
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego, sprzętu audio, oraz dostawa i instalacja projektora multimedialnego i ekranu w ramach pierwszego wyposażenia dla dwóch placówek edukacyjnych tj.: Przedszkola nr 420 przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8 w Warszawie oraz żłobka zlokalizowanego przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8A w Warszawie
2014-08-04,
10:00
2014-07-25,
15:05
76
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Sprzedaż energii elektrycznej do iluminacji obiektów architektonicznych: – przy ul. Kolegiackiej 1 w Warszawie, – przy ul. Przyczółkowej 29 w Warszawie
2014-08-11,
10:10
2014-08-01,
13:02
77
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Prace polegające na przywróceniu pierwotnej geometrii wału fortecznego lewego barku Fortu V Włochy - I etap w 2014r..
2014-08-11,
12:00
2014-07-25,
15:45
78
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych i zagospodarowania terenu w ramach realizacji inwestycji pod nazwą Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Leonarda 6/8 dla potrzeb utworzenia zamiejscowego oddziału przedszkola nr 237 przy ul. Tyszkiewicza 33 w Warszawie wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (sprawa nr 43/ZP/14)
2014-08-04,
09:00
2014-07-18,
10:05
79
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Doposażenie Parku E. Szymańskiego w urządzenia sportowo-rekreacyjne, etap IV (sprawa nr 45/ZP/14)
2014-08-07,
09:00
2014-07-23,
08:28
80
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Doposażenie placu zabaw przy ul. Krochmalnej (postępowanie znak: 44/ZP/14).
2014-08-08,
09:00
2014-07-24,
10:29
81
Przetarg nieograniczony
Lasy Miejskie-Warszawa
Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostosowanego i wyposażonego dla potrzeb Lasów Miejskich – Warszawa związanego z ochroną zwierząt dziko żyjących
2014-08-07,
10:00
2014-07-30,
13:41
82
Przetarg nieograniczony
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Budowa obiektu metra (obiekt 20) na terenie Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w Warszawie..
2014-08-20,
12:00
2014-07-21,
15:01
83
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
„Wymiana zaworów termostatycznych w ob. nr 1 n. 1 piętro II – STP Kabaty”
2014-08-04,
12:00
2014-07-23,
12:09
84
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Roboty dekarskie w obiektach na terenie STP Kabaty
2014-08-07,
12:00
2014-07-25,
12:39
85
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Modernizacja urządzeń sterowania ruchem pojazdów na stacji metra A4 „Stokłosy”.
2014-08-06,
12:00
2014-07-25,
14:07
86
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Chemia przemysłowa GT-85 i Nicro.
2014-08-06,
12:00
2014-07-25,
14:07
87
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa akumulatorów żelowych w podziale na trzy zadania
2014-08-05,
12:00
2014-07-28,
13:52
88
Przetarg nieograniczony
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Zaprojektowanie, dostawa i montaż elementów Automatycznego Systemu Pobierania Opłat za Przejazdy (ASPOzP) na stacji metra „Świętokrzyska” (A14/C11) w Warszawie.
2014-08-12,
12:00
2014-07-29,
07:52
89
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa wkładów do pochłaniaczy wilgoci oraz materiałów do foliowania pojazdów kolejowych metra w podziale na trzy zadania: Zadanie I – dostawa folii tunelowej, Zadanie II – dostawa taśm i folii stretch, Zadanie III – dostawa wkładów do pochłaniaczy wilgoci.
2014-08-08,
12:00
2014-08-01,
09:48
90
Przetarg nieograniczony
Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy
Remont pomieszczeń: hydrofornia, dach, roboty elektryczne w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 8 mieszczącym się przy ul. Podmokłej 4 w Warszawie
2014-08-07,
09:00
2014-07-23,
15:15
91
Przetarg nieograniczony
Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy
Zaprojektowanie i utworzenie w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła szkolnego placu zabaw na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 90 mieszczącego się przy ul. Kordeckiego 54 w Warszawie
2014-08-20,
09:00
2014-07-31,
14:41
92
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego
2014-08-19,
10:00
2014-07-09,
10:14
93
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Dostawa energii cieplnej do wszystkich budynków będących w zarządzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. zasilanych z węzłów cieplnych rozliczanych wg wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego
2014-08-26,
12:00
2014-07-15,
15:23
94
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Zakup i dostawa kontenerów metalowych przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych
2014-08-01,
12:00
2014-07-21,
11:51
95
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa podstawowego sprzętu laboratoryjnego
2014-12-31,
17:00
2012-01-27,
12:09
96
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa opraw oświetleniowych
2014-12-31,
17:00
2012-02-24,
14:16
97
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa oprogramowań, kart pamięci oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń firmy Schneider Electric
2014-12-31,
17:00
2012-09-10,
07:52
98
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa przewodów elektrycznych, przedłużaczy, listew przeciwzakłóceniowych
2015-12-31,
15:00
2012-10-22,
10:38
99
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa osprzętu elektrycznego – bezpieczniki, wyłączniki, łączniki, przyciski sterownicze, zabezpieczenia silników, przerywacze obwodów – styczniki, przekaźniki, oprawy izolacyjne – rury osłonowe do kabli, moduły styków, styczniki, mosty kablowe – zabezpieczenie kabli, wtyczki, gniazda, puszki, opaski zaciskowe kablowe, listwy naścienne, skrzynki przyłączeniowe, końcówki kablowe, dławnice kablowe, dławiki izolacyjne, złączki ZUG
2014-12-31,
15:00
2012-10-30,
14:18
100
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa wyrobów złącznych i śrubowych (śruby, nakrętki, podkładki, wkręty, nity, kołki, pręty, smarowniczki, blachowkręty itp.)
2015-12-31,
15:00
2012-11-07,
08:23
101
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę części zamiennych do instalacji chlorowych oraz do instalacji wytwarzania, magazynowania i dozowania dwutlenku chloru, przyrządów pomiarowych, roztworów produkcji firmy Wallace & Tiernan.
2015-12-31,
15:00
2012-11-20,
13:36
102
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa farb, lakierów, rozpuszczalników, rozcieńczalników
2015-12-31,
15:00
2012-11-30,
14:33
103
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa baterii i akumulatorów – akumulatory NiCd, NiMH, baterie NiCd, NiMH, akumulatory żelowo-ołowiowe, baterie do sterowników, baterie do mierników, baterie tradycyjne, baterie alkaliczne i litowe
2015-12-31,
15:00
2012-11-30,
15:05
104
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa artykułów oświetleniowych – żarówek, żarników halogenowych, modułów świetlnych, świetlówek, żarówek sygnalizacyjnych.
2015-12-31,
15:00
2012-12-18,
07:48
105
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2014-08-31,
15:00
2013-03-01,
13:39
106
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do pojazdów z zabudową WUKO eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji
2015-05-22,
15:00
2013-05-24,
14:35
107
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych akumulatorów do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2013-07-18,
07:39
108
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych opon i dętek do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2013-08-07,
11:01
109
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa płynów do chłodnic, olejów, dodatków do olejów, płynów hydraulicznych – hamulcowych i środków zapobiegających zamarzaniu dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2013-10-03,
14:22
110
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do maszyn drogowo-budowlanych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2013-11-08,
15:15
111
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonery i tusze).
2014-12-31,
15:00
2013-11-25,
15:37
112
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do kos spalinowych, kosiarek, kosiarek samojezdnych, pilarek do drewna, odśnieżarek, dmuchaw, glebogryzarek, nożyc do żywopłotów oraz opryskiwaczy dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2013-11-28,
13:42
113
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa uszczelnień mechanicznych do pomp Flygt, Grundfos, KSB.
2016-12-31,
15:00
2013-12-09,
15:30
114
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa odczynników laboratoryjnych.
2017-04-30,
15:00
2014-02-07,
07:49
115
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Odtwarzanie nawierzchni dróg i chodników na terenie miasta stołecznego Warszawy (z wyłączeniem Dzielnicy Ursus) uszkodzonych w czasie remontów i usuwania awarii sieci wodociągowej realizowanych systemem gospodarczym przez Zakład Sieci Wodociągowej (ZSW) oraz uszkodzonych w czasie remontów i usuwania awarii sieci kanalizacyjnej realizowanych systemem gospodarczym przez Zakład Sieci Kanalizacyjnej (ZSK)
2014-12-31,
15:00
2014-03-19,
15:31
116
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych (osprzętu: dysze, protezy, banany, wkładki ceramiczne do dysz, przewody ciśnieniowe itp.) do pojazdów ciśnieniowo-ssących eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2016-04-10,
15:00
2014-04-11,
07:56
117
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do ciągników rolniczych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2017-04-17,
15:00
2014-04-17,
14:47
118
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja na jej podstawie robót dotyczących głównego kolektora grawitacyjnego doprowadzającego ścieki do oczyszczalni „Dębe” o długości Lca 2630m.
2014-08-08,
09:45
2014-05-23,
13:06
119
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę sieci wodociągowej DN 200/250/300 o łącznej długości Lca 5800 m w ul. Grochowskiej na odcinku od ul. Zielenieckiej do ul. Olszynki Grochowskiej w Warszawie na terenie Dzielnicy Praga Południe oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów.
2014-08-01,
09:45
2014-05-27,
12:04
120
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2014-06-16,
15:38
121
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę części zamiennych do urządzeń technologicznych AUMA eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2015-06-20,
15:00
2014-06-20,
15:19
122
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa zewnętrznego źródła węgla wspomagającego proces biologicznego usuwania azotu.
2014-08-08,
10:45
2014-06-23,
14:39
123
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Serwisowanie przyrządów monitoringu on-line firmy HACH LANGE dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna z podziałem na Zadania (1- 3)”.
2014-08-04,
09:45
2014-06-23,
15:44
124
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę przewodu wodociągowego DN 250mm, Lca 1160m w Al. Wyścigowej, DN 200mm i DN 100mm w ul. Smyczkowej Lca 500m w Dzielnicy Mokotów oraz DN 100mm, Lca 135m od ul. Marconich od ul. Wiktorii Wiedeńskiej w Dzielnicy Wilanów oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2014-08-04,
09:45
2014-06-23,
15:59
125
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa przewodu wodociągowego DN 150 mm L = 39,5 m w ul. Skrzypcowej odcinek HP 1629 w ul. Skrzypcowej – złączenie z przewodem wodociągowym DN 150 mm w ul. Rozwadowskiej w Warszawie na terenie Dzielnicy Targówek.
2014-08-05,
10:45
2014-06-24,
15:52
126
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Analiza trasy wraz z opracowaniem materiałów do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i uzyskaniem opinii ZUDP dla inwestycji polegającej na budowie przewodów wodociągowych na terenie Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy.
2014-08-21,
10:30
2014-06-25,
07:57
127
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie 1. Dostawa polielektrolitu anionowego na bazie poliakrylamidu do procesu uzdatniania wody dla Zakładu Północnego, Zadanie 2. Dostawa polielektrolitu kationowego w postaci proszku do procesu odwadniania przefermentowanych osadów ściekowych w wirówkach dla Zakładu ,,Czajka’’, Zadanie 3. Dostawa polielektrolitu kationowego w postaci proszku do procesu odwadniania przefermentowanych osadów ściekowych na prasach taśmowych i/lub wirówkach dla Zakładu ,,Południe’’, Zadanie 4. Dostawa polielektrolitu kationowego w postaci proszku do procesu odwadniania przefermentowanych osadów ściekowych dla Zakładu ,,Dębe’’, Zadanie 5. Dostawa polielektrolitu kationowego w postaci emulsji do procesu zagęszczania osadu nadmiernego dla Zakładu ,,Dębe’’, Zadanie 6. Dostawa polielektrolitu kationowego w postaci proszku do procesu odwadniania przefermentowanych osadów ściekowych dla Zakładu ,,Pruszków’’, Zadanie 7. Dostawa polielektrolitu kationowego w postaci proszku do procesu zagęszczania osadu nadmiernego dla Zakładu ,,Pruszków’’.
2014-08-29,
11:45
2014-06-26,
11:43
128
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa siarczanu glinu – koagulantu przeznaczonego do uzdatniania wody do spożycia
2014-08-05,
09:30
2014-06-26,
15:41
129
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przebudowę istniejącej magistrali wodociągowej DN 500 mm na DN 600 mm (L = 208,75 m) i na DN 500 (L=51,75 m) na odcinku ZL 10817 do ZL 10815 w Al. Wojska Polskiego w Pruszkowie
2014-08-07,
12:45
2014-06-27,
13:01
130
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kadłubka odc. od posesji nr 11 do posesji nr 7 Dn 0,20 m, L=43,00 m wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnej, w Warszawie Dzielnica Ursus
2014-08-07,
10:45
2014-06-27,
14:49
131
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru Falenica- Wschód, na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawa -3 zadania.
2014-08-08,
12:45
2014-06-30,
08:04
132
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przebudowa magistrali wodociągowej DN 1200 bez zmiany średnicy w ul. Wawelskiej na odcinku od węzła istniejących magistral wodociągowych DN 1200 w al. Wielkopolski i projektowanej DN 600 w ul. Wawelskiej do węzła istniejących magistral wodociągowych DN 1200 w al. Żwirki i Wigury oraz DN 1 000 w ul. Wawelskiej w Warszawie na terenie Dzielnicy Ochota – ETAP I: Zadanie 1 – przebudowa magistrali wodociągowej DN 1200 w ul. Wawelskiej na odcinku od ul. Krzyckiego do al. Wielkopolski oznaczony jako W2-W5, Lca 290,0 m; Zadanie 2 – przebudowa magistrali wodociągowej DN 1200 w ul. Wawelskiej na odcinku od al. Żwirki i Wigury do ul. Krzyckiego oznaczony jako W1-W2, Lca 169,6 m.
2014-08-21,
09:45
2014-06-30,
12:54
133
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie nr 1 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę przewodu wodociągowego DN 100 mm Lca 460 m, bez zmiany średnicy, wraz z przebudową istniejących przyłączy wodociągowych w ulicy Leonidasa na odcinku od istniejącego przewodu wodociągowego DN 100 mm w ul. Leonidasa (w rejonie posesji nr 40) do złączenia z istniejącym przewodem wodociągowym DN 100 mm w ul. Robotniczej wraz z przebudową węzłów połączeniowych na terenie Dzielnicy Włochy oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów Zadanie nr 2 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy przewodu wodociągowego Dn 100 mm, Lca 1150 m w ul. Traktorzystów odc. Wojciechowskiego - Pl. Czerwca 1976r. oraz przewodu wodociągowego Dn 150 mm, Lca 150 m w drodze dojazdowej do ul. Traktorzystów na odc. od ul. Traktorzystów do hydrantu za projektowanym przyłączem wodociągowym na terenie Dzielnicy Ursus oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów
2014-08-13,
09:30
2014-07-04,
14:14
134
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa pylistego węgla aktywnego (PWA) Zadanie 1. Dostawa pylistego węgla aktywnego (PWA) dla Zakładu Centralnego Zadanie 2. Dostawa pylistego węgla aktywnego (PWA) dla Zakładu Północnego
2014-08-13,
10:45
2014-07-04,
16:50
135
Przetarg ograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie 1: Budowa kanału ściekowego DN 600 ÷ 400, L = 1 219,5 m w ul. Głębockiej na odcinku od studni S13 do ul. Berensona, DN 300 L = 52,3 m w ul. Berensona na odcinku od ul. Głębockiej do ul. Zaułek oraz DN 200, L = 356,0 m w ul. Zaułek wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej od kanału do granic nieruchomości i odejściami do pierwszej studni w ulicach bocznych DN 400/300/200/160, L= 461,2 m oraz pompownią ścieków na terenie Szkoły Podstawowej nr 112 przy ul. Zaułek wraz z 2 przewodami tłocznymi Dw 110, L = 310 m w ul. Zaułek w Warszawie w Dzielnicy Białołęka (Etap II). Zadanie 2: Przełączenie przewodów tłocznych 2 x Dz 160 z osiedla Derby 1-4 do kanalizacji w ul. Głębockiej oraz likwidacja istniejącego przewodu kanalizacji tłocznej Dz 225 w ul. Głębockiej w Warszawie w Dzielnicy Białołęka
2014-08-06,
12:00
2014-07-07,
11:49
136
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa kanalizacji ściekowej DN 200 L = 376,0 m w ul. Lirowej wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości DN 160, L = 109,50 m, na odc. od istniejącego kanału ściekowego w ul. Włodarzewskiej do włączenia kanalizacji z ostatniej posesji przy ul. Lirowej w Warszawie na terenie Dzielnicy Ochota
2014-08-19,
11:45
2014-07-09,
16:25
137
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa kanalizacji ogólnospławnej D 0,30m L=221,5 m w ul. Korkowej wraz z odcinkami sieci D 0,16m L= 148,5m od kanału głównego do granic nieruchomości w Warszawie – Dzielnica Wawer.
2014-08-22,
12:45
2014-07-11,
14:47
138
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa 25 % roztworu wodnego chlorynu sodowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.,
2014-08-25,
10:45
2014-07-15,
15:22
139
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci kanalizacji ściekowej DN200 i DN160mm o łącznej długości L=295,0m w ul. Równej, na odc. od ul. Wspólnej do ul. Długiej wraz z przebudową sieci gazowej DN40 L=55,5m z przyłączami DN25, DN20 L=2,5m, na odc. Posesja nr 10 – posesja nr 19 na terenie Dzielnicy Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy.
2014-08-27,
10:45
2014-07-15,
15:22
140
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Remont stalowej magistrali wodociągowej DN 1000 mm, Lca=190 m w Al. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie (postępowanie nr 01954/WS/PW/PWS-DZA/B/2014)
2014-08-06,
12:45
2014-07-16,
07:23
141
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa podchlorynu sodu
2014-08-26,
10:45
2014-07-17,
07:24
142
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przebudowa przewodu wodociągowego Dn 150mm Lca 105,5m w ul. Rapperswilskiej na odcinku od ul. Kanadyjskiej do ul. Argentyńskiej wraz z przebudową istniejących przyłączy w Warszawie Dzielnicy Praga Południe.
2014-08-27,
12:45
2014-07-17,
15:07
143
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci wodociągowej DN 100 mm L=328,5 m w ul. Azaliowej na odcinku od ul. Bychowskiej do ul. Karpackiej oraz DN 100 mm L=886,0 m w ul. Botanicznej na odcinku od ul. Karpackiej do ul. Skrzyneckiego w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer.
2014-08-29,
10:45
2014-07-17,
15:08
144
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę: • kanału ściekowego DN 0,20 m Lca 285 m w projektowanej ulicy 16 KUL na odcinku od projektowanego kanału ściekowego w ulicy Bruzdowej do wysokości budynku 32 Y, • kanału ściekowego DN 0,20 m Lca 210 m w drogach dojazdowych do projektowanej ulicy 16 KUL w rejonie budynków 32 C, 32 W/1 i 32 Y wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości w Warszawie Dzielnica Wilanów z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów w wymiarze wymaganym przez Inspektora Nadzoru.
2014-09-01,
11:30
2014-07-18,
10:05
145
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa wapna hydratyzowanego do uzdatniania wody.
2014-08-14,
09:45
2014-07-21,
07:36
146
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
„Budowę przewodu wodociągowego Dn 100 mm, L=79,5 m w ul. Kądziołeczki na odc. od ul. Kadryla do rejonu posesji nr 20 w ul. Kądziołeczki w Warszawie w dzielnicy Ursynów”
2014-09-01,
09:45
2014-07-21,
13:46
147
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci wodociągowej (przewodu wodociągowego) w ul. Gazowej, z włączeniem do ul. Kasprowicza oraz w ul. Krasickiego z włączeniem do ul. Wschodniej wraz z przebudową przyłącza wodociągowego do posesji nr 9 przy ul. Kasprowicza (dz. ew. nr 259 z obrębu 8-05-03) na terenie Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy.
2014-09-02,
10:45
2014-07-23,
09:26
148
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę opraw oświetleniowych.
2016-12-31,
15:00
2014-07-23,
11:37
149
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa przewodu wodociągowego DN 200mm / DN 150mm / DN 100 mm, L = 496,5 m wraz z przebudową przyłączy wodociągowych w ul. Armii Krajowej w Pruszkowie na odcinku od ul. Księcia Józefa do Szpitala w Pruszkowie.”
2014-09-02,
09:45
2014-07-23,
14:24
150
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Renowacja/konserwacja bieżąca kolektora sanitarnego o przekroju 1,20x1,50 m, Lca=333 mb od S1 (rejon ulicy Sulimy) do S2 oraz 1,40x1,75 m, Lca=257 mb od S2 do S3 (rejon ulicy Batuty) usytuowanego w ul. Tarniny w Warszawie.
2014-09-03,
09:45
2014-07-24,
13:22
151
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przebudowa przewodu wodociągowego Dn 200 mm, L=629,5 m w ul. Belgradzkiej na odcinku od istniejącej magistrali wodociągowej Dn 500 mm w ul. Rosoła do projektowanego hydrantu HP8 w rejonie al. KEN w Warszawie, na terenie dzielnicy Ursynów
2014-09-03,
12:45
2014-07-24,
13:33
152
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa przewodu wodociągowego DN 100mm Lca 118m w ul. Wybieg na odcinku od włączenia do istniejącego przewodu wodociągowego DN 100mm w ul. Wybieg do ostatniego budynku przewidzianego do przepięcia w Warszawie w Dzielnicy Mokotów
2014-09-05,
09:45
2014-07-24,
14:38
153
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci wodociągowej o długości 637,10 m na terenie Osiedla Międzylesie w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Zadanie 1: Budowa sieci wodociągowej DN 100 mm L=331,55 m w ul. Kaczy Dół na odcinku od ul. Konopnej do ul. Daliowej w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer Zadanie 2: Budowa sieci wodociągowej DN 100 mm L=305,55 m w ul. Rosnącej na odcinku od ul. Czatów do ul. Hafciarskiej w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer
2014-09-03,
11:30
2014-07-25,
11:16
154
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa pylistego węgla aktywnego do oczyszczania spalin w ilości 36 Mg.
2014-08-18,
10:45
2014-07-25,
15:19
155
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej na przebudowę przewodów wodociągowych w ul. Oszczepników, ul. Turystycznej, ul. Płatowcowej, ul. Miłobędzkiej wraz z przebudową istniejących przyłączy, w Dzielnicy Mokotów w Warszawie oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów.
2014-09-09,
09:45
2014-07-30,
14:35
156
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Rozbiórka byłej stacji trafo na terenie Stacji Pomp Kanalizacyjnych, zlokalizowanej na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 77/9 z obrębu 4-06-09, przy ul. Modlińskiej w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2014-08-11,
09:45
2014-07-31,
12:02
157
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie: Modernizacja sterowania i zespołu pompowego P2 z przejściem z układu łagodnego rozruchu na przemiennik częstotliwości.
2014-08-14,
12:45
2014-07-31,
14:41
158
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji odwadniającej oraz remont systemu automatycznego sterowania dla węzła pompowni „Wolicka” przy ul. Wolickiej w Warszawie.
2014-08-14,
11:45
2014-07-31,
14:57
159
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa hali magazynowej
2014-08-18,
09:45
2014-07-31,
15:21
160
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa poduszek uszczelniających i pakerów Zadanie nr 1: Dostawa poduszek uszczelniających produkcji Lampe z osprzętem. Zadanie nr 2: Dostawa pakerów (postępowanie nr 02126/WS/PW/PWS-DZA/D/2014)
2014-08-12,
12:45
2014-08-01,
13:03
161
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Modernizacja systemu zbierania i transmisji danych z punktów pomiarowych magistral wodociągowych.
2014-08-12,
10:45
2014-08-01,
15:59
162
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP wraz z dostawą licencji oraz infrastruktury technicznej.
2014-08-26,
10:30
2014-07-03,
11:24
163
Przetarg nieograniczony
Muzeum Historii Żydów Polskich
Sprzątanie wystawy głównej w Muzeum Historii Żydów Polskich
2014-08-12,
12:00
2014-07-03,
11:47
164
Przetarg nieograniczony
Muzeum Historii Żydów Polskich
Druk i dostawa biletów termicznych dla Muzeum Historii Żydów Polskich
2014-08-07,
10:00
2014-07-29,
14:58
165
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, w miejscu zamieszkania.
2014-08-07,
09:30
2014-07-02,
12:04
166
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
Modernizacja pomieszczeń I piętra w budynku Przychodni przy ul. Szlenkierów 10 w Warszawie z dostosowaniem budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej zgodnie z postanowieniem Mazowieckiego Komendanta PSP
2014-08-18,
11:30
2014-07-30,
13:02
167
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów
Zakup aparatu USG
2014-08-01,
08:30
2014-07-24,
15:34
168
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy
Modernizacja części pomieszczeń przychodniach zdrowia SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy przy ul. 1 Sierpnia 36a i ul. Czumy 1 w Warszawie.
2014-08-11,
10:00
2014-07-25,
14:06
169
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota
Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa-Ochota dla potrzeb poradni specjalistycznych, zlokalizowanych w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej przy ul. Szczęśliwickiej 36..
2014-08-07,
10:00
2014-07-23,
13:46
170
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Budowa zbiornika przelewowego basenu pływackiego wraz z instalacją technologiczną w obrębie basenu przy ul Górczewskiej 69/73.
2014-08-14,
09:00
2014-07-31,
13:37
171
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Remont dwóch sal do squasha, sali fitness, dwóch pomieszczeń wc oraz korytarza w Ośrodku SOLEC przy ul. Solec 71 w Warszawie
2014-08-19,
09:00
2014-08-01,
14:20
172
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Dostawa urządzeń czyszczących dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi.
2014-08-01,
11:30
2014-07-23,
12:39
173
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Dostawa wyposażenia: sprzętu komputerowego, sieciowego wraz z oprogramowaniem i peryferiami dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi.
2014-08-06,
11:30
2014-07-30,
07:54
174
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Dostawa wyposażenia przenośnego i warsztatowego dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Muzeum Warszawskiej Pragi".
2014-08-11,
12:30
2014-08-01,
15:37
175
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Dostawa sprzętu komputerowego, drukarek oraz oprogramowania biurowego i systemowego
2014-09-03,
11:00
2014-07-25,
09:16
176
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku warsztatowym Straży Miejskiej m. st. Warszawy.
2014-08-18,
10:00
2014-08-01,
09:48
177
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa odczynników do badań radioimmunologicznych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-111/2014)
2014-08-05,
10:00
2014-07-28,
12:19
178
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa drobnego jednorazowego sprzętu medycznego II dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP - 110/2014
2014-08-05,
10:30
2014-07-28,
15:53
179
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu leków cytostatycznych wraz z dostawą gotowych preparatów dla pacjentów Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-112/2014)
2014-08-06,
11:00
2014-07-29,
14:18
180
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa materiałów uzupełniających do zabiegów ortopedycznych VIII dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-113/2014)
2014-08-06,
10:00
2014-07-29,
14:48
181
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa jednorazowych ręczników papierowych wraz z systemem podajników dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP - 102/2014.
2014-08-06,
11:30
2014-07-29,
15:32
182
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-108/2014)
2014-09-04,
11:00
2014-07-30,
12:25
183
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa płynów infuzyjnych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-109/2014)
2014-09-08,
11:00
2014-07-30,
12:24
184
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa produktów leczniczych dla Szpitala Czerniakowskiego cz. III (nr sprawy 38/2014).
2014-08-01,
10:00
2014-06-24,
08:49
185
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Pierwsze wyposażenie Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii z Oddziałem Rehabilitacji Dziennej - dostawa sprzętu medycznego oraz mebli medycznych” (nr sprawy 35/2014).
2014-08-07,
10:00
2014-06-26,
09:44
186
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Usługi ubezpieczeniowe: Ubezpieczenia komunikacyjne
2014-08-01,
09:30
2014-07-24,
12:40
187
Przetarg nieograniczony
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa wyposażenia Apteki, Centralnej Sterylizatorni i Myjni Inkubatorów i Łóżek
2014-08-06,
10:00
2014-06-26,
14:56
188
Przetarg nieograniczony
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa leków do apteki Szpitala Wolskiego
2014-08-31,
10:00
2014-06-12,
07:44
189
Przetarg nieograniczony
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa produktów do żywienia dojelitowego
2014-08-04,
10:00
2014-07-25,
14:07
190
Przetarg nieograniczony
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Roboty budowlano-montażowe w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego dla zadania:„Pawilon nr 8 - dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych” NUMER SPRAWY EP/44/2014
2014-08-11,
12:00
2014-07-25,
16:01
191
Przetarg nieograniczony
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawę środków myjących i dezynfekujących dla Szpitala Wolskiego
2014-08-06,
10:00
2014-07-29,
15:57
192
Przetarg nieograniczony
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa elektrod w tym przedsercowych i diagnostycznych
2014-08-08,
09:00
2014-07-30,
11:09
193
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.
Wykonanie obsługi 4-go poziomu utrzymania czterech zaspołów traskcyjnych typu 19WE.
2014-08-19,
10:00
2014-07-09,
12:02
194
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa, instalacja i uruchomienie tablic Systemu Informacji Pasażerskiej czasu rzeczywistego wraz z obsługą bieżącą tych tablic
2014-08-12,
10:00
2014-07-07,
15:19
195
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Wymiana słupów trakcyjnych i trakcyjno-oświetleniowych na terenie m. st. Warszawy
2014-08-04,
09:00
2014-07-21,
09:31
196
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa kół bosych do tramwajów typu 116Na oraz części zamiennych do kół do tramwajów typu 120Na (2 części).
2014-08-01,
09:00
2014-07-24,
07:56
197
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie napawania regeneracyjnego szyn rowkowych w torach szlakowych i w węzłach rozjazdowych oraz krzyżownic w węzłach rozjazdowych.
2014-08-29,
11:00
2014-07-24,
12:37
198
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części maszyn i urządzeń (4 części)
2014-08-05,
09:00
2014-07-25,
08:52
199
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa odzieży roboczej.
2014-08-08,
09:00
2014-07-29,
12:16
200
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie wymiany instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych i części administracyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wielickiej 29 w Warszawie.
2014-08-01,
10:00
2014-07-15,
09:16
201
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wymiana stolarki okiennej na okna z PCV (okna łukowe) w lokalach znajdujących się w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy na terenie DOM Polkowska.
2014-08-07,
10:00
2014-07-21,
11:51
202
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
wykonanie utrzymaniowych robót drogowych w zakresie remontów i przebudowy uszkodzonych nawierzchni wewnętrznych ciągów komunikacyjnych oraz ich oznakowania, na terenach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy DOM Służewiec, DOM Wierzbno, DOM Wiśniowa, DOM Madalińskiego, DOM Konduktorska, DOM Polkowska.
2014-08-12,
10:00
2014-07-21,
13:02
203
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pt. Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Puławskiej 4/6/8 w Warszawie.
2014-08-04,
10:00
2014-07-23,
14:35
204
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Sprzedaż energii elektrycznej do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku administrowanym przez ZGN w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy w okresie do dnia 31.12.2014r.
2014-08-06,
10:00
2014-07-28,
11:01
205
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Wielickiej 29 w Warszawie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów DOM Wierzbno w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej.
2014-08-14,
10:00
2014-07-28,
12:11
206
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Budowa osiedlowego placu zabaw przy ul. Cieszyńskiej 5 w Warszawie na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
2014-08-19,
10:00
2014-07-28,
14:53
207
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla ZGN w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.
2014-08-11,
10:00
2014-07-30,
09:51
208
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji odtworzeniowej budynków i inwentaryzacji lokali.
2014-08-12,
10:00
2014-07-30,
12:50
209
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Sprzedaż energii elektrycznej do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku administrowanym przez ZGN w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy w okresie do dnia 31.12.2014r.
2014-08-11,
10:00
2014-07-31,
12:02
210
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Remont dachów na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w zadaniach: - część I – remont dachów w garażach przy ul. Majewskiego 4, remont dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Bohaterów Września19 - część II – remont dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Węgierskiej 1a.
2014-08-08,
10:30
2014-07-25,
15:46
211
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV , wymiana ślusarki okiennej z aluminium w lokalach użytkowych stanowiących 100% własność Miasta Stołecznego Warszawy.
2014-08-11,
09:00
2014-07-28,
15:55
212
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku usługowym przy ul. Grójeckiej 120 w Warszawie.
2014-08-12,
09:00
2014-07-29,
15:53
213
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wymiana stolarki okiennej w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy.
2014-08-07,
11:00
2014-07-24,
07:40
214
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Montaż urządzeń w pomieszczeniach węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Skaryszewskiej 2, 13 i 15 w Warszawie.
2014-08-19,
11:00
2014-08-01,
13:53
215
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie robót remontowo budowlanych w budynku mieszkalnym przy ul. Brzeskiej 29/31 w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/30/14
2014-08-06,
10:00
2014-07-22,
13:05
216
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (11 pustostanów - 11 części). Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/31/14
2014-08-18,
11:00
2014-08-01,
09:17
217
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga Północ AOM Nr 2 i Nr 3 w sprawności technicznej w zakresie branży sanitarnej w 2014 roku. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/32/14
2014-08-18,
10:00
2014-08-01,
13:40
218
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Dostawa ciepła do budynków stanowiących 100% własności m.st. Warszawy będących w administracji Zakładu Gospodarowanie Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2014-08-11,
09:00
2014-07-03,
13:34
219
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont dachu w budynku użytkowym przy ul. V Poprzecznej 13 w Warszawie.
2014-08-06,
10:00
2014-07-21,
13:03
220
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont pustostanów w budynkach mieszkalnych – ul. Rabsztyńska 2 m 24, Żytnia 64A m 40
2014-08-01,
09:00
2014-07-16,
14:51
221
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wymiana urządzenia zabawowego grindboxu usytuowanego w skateparku na placu zabaw przy ul. Pustola 32A i 32B.
2014-08-04,
09:00
2014-07-18,
13:57
222
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Częściowy remont parteru w budynku siedziby administracji przy ul. Ogrodowej 28/30 w Warszawie – etap I.
2014-08-06,
09:00
2014-07-22,
14:41
223
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Żytniej 61 w Warszawie
2014-08-07,
09:00
2014-07-22,
15:07
224
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont pomieszczenia nr 9 w siedzibie własnej, budynku przy ul. Nowolipki 16 w Warszawie.
2014-08-08,
09:00
2014-07-24,
14:21
225
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont pustostanów w budynkach mieszkalnych – ul. Płocka 29 m 15, ul. Płocka 50 m 33
2014-08-08,
10:00
2014-07-24,
14:38
226
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
wykonanie przyłącza wodociągowego do kompleksu budynków użytkowych przy ul. Chłodnej 29 w Warszawie na podstawie projektu budowlanego
2014-08-18,
10:00
2014-07-31,
12:02
227
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
remont pustostanów w budynku mieszkalnym przy ul. Górczewskiej 15 m. 30 i m. 49
2014-08-20,
10:00
2014-08-01,
12:11
228
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
wymianę instalacji domofonowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Żelaznej 64, Żelaznej 81, Żelaznej 91, Grzybowskiej 90A, Ogrodowej 55 i Ogrodowej 13/29, wykonanie i montaż bram w prześwitach budynków przy ul. Ogrodowej 55 i Ogrodowej 13/29 oraz wymiana studzienek deszczowych przy budynku Ogrodowa 13/29 w Warszawie.
2014-08-19,
09:00
2014-08-01,
12:12
229
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Marii Kazimiery 1 administrowanego przez ZGN Żoliborz.
2014-08-06,
09:00
2014-07-22,
14:09
230
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Wiaty przystankowe, ul. Reymonta
2014-08-11,
11:00
2014-07-28,
14:01
231
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Elementy małej architektury
2014-08-04,
11:00
2014-07-28,
14:21
232
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Budowa sygnalizacji świetlnej
2014-08-11,
11:00
2014-07-28,
14:40
233
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Elementy oświetlenia ulic: Sikorskiego, Chodeckiej i Suwalskiej
2014-08-05,
11:00
2014-07-31,
09:36
234
Przetarg nieograniczony
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
Usługi odbierania odpadów komunalnych z terenów cmentarzy komunalnych m. st. Warszawy: Cmentarza Komunalnego Północnego i Cmentarza Wojskowego.
2014-08-19,
12:30
2014-07-07,
15:27
235
Przetarg nieograniczony
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
Usługi ogrodnicze i sprzątania na terenach cmentarzy komunalnych m. st. Warszawy w latach 2015 i 2016
2014-09-03,
12:30
2014-07-24,
09:40
236
Przetarg nieograniczony
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
Roboty budowlane w zakresie remontu budynku administracyjnego oraz innych obiektów budowlanych na terenie Cmentarza Wojskowego
2014-08-14,
12:30
2014-07-30,
14:58
237
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zarządu Dróg Miejskich
2014-08-12,
10:00
2014-06-30,
09:55
238
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Budowa dwóch przyłączy kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Myśliborskiej i Dorodnej w Warszawie.
2014-08-04,
10:00
2014-07-17,
11:51
239
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Pełnienie Funkcji operatora systemów bezpieczeństwa i odwodnienia w tunelu zagłębienia Wisłostrady w Warszawie
2014-08-27,
10:00
2014-07-17,
13:24
240
Przetarg nieograniczony
Zarząd Mienia m.st Warszawy - jednostka budżetowa
Naprawa bramy i muru przeciwpowodziowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą.
2014-08-04,
11:00
2014-07-21,
07:35
241
Przetarg nieograniczony
Zarząd Mienia m.st Warszawy - jednostka budżetowa
Roboty budowlane polegające na przebudowie sieci i przyłączy wody dla budynków położonych na terenie siedziby orkiestry Sinfonia Varsovia przy ulicy Grochowskiej 272 w Warszawie.
2014-08-08,
11:00
2014-07-24,
14:35
242
Przetarg nieograniczony
Zarząd Mienia m.st Warszawy - jednostka budżetowa
Realizacja prac polegających na plantowaniu (wyrównywaniu) terenu oraz utwardzeniu i wyrównaniu ścieżek rekreacyjnych
2014-08-05,
11:00
2014-07-29,
14:42
243
Przetarg nieograniczony
Zarząd Oczyszczania Miasta
Remont ławek
2014-08-07,
09:00
2014-07-29,
14:04
244
Przetarg nieograniczony
Zarząd Oczyszczania Miasta
Dostawa i montaż dwóch automatycznych toalet publicznych
2014-08-11,
09:00
2014-07-31,
09:01
245
Przetarg nieograniczony
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o.
Dostawa energii elektrycznej do budynki PKiN w Warszawie
2014-09-04,
12:30
2014-07-28,
09:44
246
Przetarg nieograniczony
Zarząd Terenów Publicznych
Wykonanie prac naprawczych na placach zabaw administrowanych przez ZTP
2014-08-05,
10:00
2014-07-18,
11:50
247
Przetarg nieograniczony
Zarząd Terenów Publicznych
Wykonanie remontu nawierzchni ulicy Przyrynek położonej w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.
2014-08-11,
10:00
2014-07-29,
09:01
248
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu w ciągu ulicy Tamka na odcinku od ul. Kruczkowskiego do ul. Kopernika
2014-08-01,
10:00
2014-07-24,
10:20
249
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej funkcjonującej w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Raszyn z Warszawą
2014-08-11,
10:00
2014-08-01,
11:01
250
Przetarg ograniczony
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Żłobka nr 14 przy ul. Wrzeciono 4 w Warszawie
2014-08-06,
09:30
2014-07-29,
15:51

Ukryj listy wyboru. Ukryj kolumnę: z rodzajem zamówienia, z datą publikacji.
Rodzaj:
Tryb:
Zamawiajacy:

UWAGA:
* Wypełnienie pola w nagłówku kolumny z nazwą zamówienia pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, w których nazwie znajduje się podany łańcuch znaków lub przynajmniej jeden z łańcuchów znaków oddzielonych przecinkiem
** Data składania ofert, wniosków, prac konkursowych lub data aukcji. Wypełnienie pola/pól w nagłówku kolumny z datą składania ofert w formacie RRRRMMDD pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, dla których data składania ofert zawiera się we wskazanym przedziale czasowym

<<powrót

herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  | 

 
Księga Zamówień Publicznych