>Biuro Zamówień Publicznych > Wyszukiwanie ogłoszeń > Wyniki wyszukiwania
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Bieżące ogłoszenia o przetargach
prowadzonych przez Urząd m.st. Warszawy i jego jednostki podległe


Znaleziono 219 ogłoszeń spełniających zaznaczone kryteria.

Ilość ogłoszeń na stronie:
Lp. Tryb
*WSZYSTKIE
>Zamawiający
*WSZYSCY
Nazwa zamówienia*
Składanie ofert**
od
do
Data publikacji
od
do
1
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Realizacja usług sprzątania i odśnieżania terenów zewnętrznych, mycia kamiennych schodów zewnętrznych, usuwania nadmiaru śniegu, nawisów śnieżnych, sopli lodowych z dachów i udrażniania rynien poziomych i rur spustowych oraz monitoringu stanu dachów w okresie zimowym na terenie posesji i budynkach Urzędu m.st. Warszawy.
2016-12-08,
13:30
2016-10-31,
14:27
2
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zaprojektowanie, wykonanie,wdrożenie, przetestowanie, uruchomienie, serwisowanie oraz udzielenie gwarancji na aplikację mobilną wraz z powiązanym systemem beaconów oraz systemem zarządzania treścią (CMS), zbiorczo określanych jako System.
2016-12-28,
12:00
2016-11-17,
12:50
3
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Działania informacyjne z wykorzystaniem różnego rodzaju powierzchni reklamowych: w gazetach, w internecie, w radio, na billboardach, słupach ogłoszeniowych oraz na wybranych nośnikach w autobusach komunikacji miejskiej w Warszawie.
2018-12-28,
10:30
2016-11-18,
10:55
4
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Ocena działań w zakresie procesu reprywatyzacji w Mieście Stołecznym Warszawie w latach 1990-2016
2016-12-05,
10:00
2016-11-22,
14:10
5
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zabudowa stoiska wystawienniczego m.st. Warszawy na Międzynarodowych Targach Inwestycyjnych MIPIM 2017 r. w Cannes
2017-01-04,
10:00
2016-11-22,
10:40
6
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Centrum Przetwarzania Danych Przestrzennych m. st. Warszawy
2017-01-04,
11:00
2016-11-25,
11:55
7
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Wykonanie opracowania pod nazwą Potencjał do Kształtowania warunków klimatycznych - w tym wymiany i regeneracji powietrza w Warszawie
2016-12-09,
11:30
2016-11-25,
14:06
8
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Usługa przesyłania krótkich wiadomości tekstowych SMS
2016-12-06,
10:30
2016-11-28,
13:58
9
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Wykonanie ogrodów sensorycznych w 14 Domach Pomocy Społecznej, w ramach projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie", współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, realizowanego przez m.st. Warszawę.
2016-12-12,
11:00
2016-12-02,
15:25
10
Przetarg nieograniczony
Centrum Administracyjne Nr 1 do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych
Zakup i sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Centrum Administracyjnego Nr 1 do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych
2016-12-12,
10:00
2016-11-28,
15:10
11
Przetarg nieograniczony
Centrum Sportu Wilanów m.st. Warszawy
Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach sportowych Centrum Sportu Wilanów przy ul. Gubinowskiej 28/30 i ul. Uprawnej 9/17 w Warszawie.
2016-12-13,
10:00
2016-12-02,
08:00
12
Przetarg nieograniczony
Centrum Sportu Wilanów m.st. Warszawy
Sprzedaż i dostawa energii cieplnej dla obiektów Centrum Sportu Wilanów m. st. Warszawy przy ul. Gubinowskiej 28/30 i ul. Wiertniczej 26 a w Warszawie w okresie 01.01.2017 – 31.12.2017 r.
2016-12-14,
10:00
2016-12-02,
08:22
13
Przetarg nieograniczony
Centrum Sportu Wilanów m.st. Warszawy
Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do budynku Centrum Sportu Wilanów m. st. Warszawy przy ul. Wiertniczej 26 A i lodowiska przy ul. Gubinowskiej 28/30 w Warszawie.
2016-12-14,
11:00
2016-12-02,
08:23
14
Przetarg nieograniczony
Dom Dziecka nr 2 im. Dr Janusza Korczaka
Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych
2016-12-07,
10:00
2016-11-25,
13:45
15
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dom Kultury Śródmieście
Zapewnienie ochrony osób i mienia w siedzibie głównej Domu Kultury Śródmieście w Warszawie przy ul. Smolnej 9
2016-12-07,
12:00
2016-11-29,
13:47
16
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego.
2016-12-08,
10:00
2016-11-30,
14:06
17
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
2017-01-12,
13:00
2016-12-02,
15:46
18
Licytacja elektroniczna
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Dzierżawa urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy – Urzędu Dzielnicy Mokotów
2016-12-12,
09:30
2016-12-02,
15:43
19
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Konserwacja ulic i ciągów pieszych Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
2016-12-12,
11:00
2016-11-28,
07:53
20
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Usługi edukacyjne, obejmujące przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla przedszkolaków w zakresie metody Tomatisa w ramach projektu unijnego pn. „Inclusive teaching w przedszkolach na Ochocie”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
2016-12-06,
11:00
2016-11-29,
07:14
21
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Utrzymanie zieleni na terenie parków Dzielnicy Ochota w rejonie I (parki Szczęśliwicki, im. Z.Malickiego, Korotyńskiego)
2017-01-04,
11:00
2016-11-29,
12:32
22
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Utrzymanie zieleni na terenie parków i skwerów Dzielnicy Ochota w rejonie II (skwer im. Dobrego Maharadży, Park Wielkopolski,Park im. M.Skłodowskiej-Curie, skwer im. A.Grotowskiego)
2017-01-05,
11:00
2016-11-29,
13:00
23
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej, utrzymanie czystości na terenach zieleni położonych wzdłuż ulic gminnych oraz usługi związane z opróżnianiem koszy na terenie Dzielnicy Ochota
2017-01-03,
11:00
2016-11-29,
13:09
24
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Budowa sali gimnastycznej przy budynku LO Nr XXI przy ul. Grójeckiej 93 w Warszawie
2016-12-14,
11:00
2016-11-29,
15:02
25
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Całodobowa bezpośrednia ochrona osób i mienia zespołu rekreacyjno-sportowego zlokalizowanego u zbiegu ulic Olszynki Grochowskiej i Pabianickiej oraz zapewnienie ciągłej ochrony poprzez system monitoringu wybranych boisk sportowych położonych na terenie Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie
2016-12-07,
12:00
2016-11-29,
11:13
26
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Zakup (dostawa) artykułów biurowych dla Urzędu m.st Warszawy Dzielnicy Praga-Północ
2016-12-06,
10:00
2016-11-28,
15:52
27
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Przebudowa, rozbudowa Muszli Koncertowej, budowa zadaszonej widowni w ramach zadania pn.: „Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z wykonaniem zadaszenia widowni” przy ul. Ratuszowej 4a w Warszawie.
2016-12-14,
10:00
2016-11-29,
15:48
28
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Zimowe oczyszczanie dróg, parkingów i ciągów pieszo-jezdnych będących w zarządzie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na lata 2017-2018
2016-12-07,
10:30
2016-10-31,
11:13
29
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla Przedszkola nr 243 Przy ul. Kordiana 7/11 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
2016-12-08,
10:30
2016-11-30,
13:42
30
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Usługa asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem "OTAGO" (znak sprawy ZP- 74/16)
2016-12-06,
10:00
2016-11-24,
13:46
31
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Świadczenie usług pocztowych, usługi frankowania oraz usługi codziennego odbioru przesyłek dla Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy (znak sprawy ZP- 75/16)
2016-12-07,
10:00
2016-11-28,
11:24
32
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 298 w Warszawie przy ul. Krakusa 2.
2016-12-07,
09:30
2016-11-18,
13:34
33
Licytacja elektroniczna
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Zakup, dostarczenie i montaż mebli na potrzeby Urzędu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy.
2016-12-05,
10:00
2016-11-24,
13:48
34
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Zadanie nr 6 – Zimowe utrzymanie czystości i porządku dróg zarządzanych przez Dzielnicę Ursus m.st. Warszawy w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2017r.
2016-12-28,
10:00
2016-11-15,
15:04
35
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku dróg zarządzanych przez Dzielnicę Ursus m.st. Warszawy. Zadanie Nr 5 Utrzymanie zieleni niskiej w pasach drogowych wraz z letnim utrzymaniem ulic zarządzanych przez Dzielnicę Ursus m.st. Warszawy UD-XI-ZZP.271.36.WOŚ.2016
2017-01-05,
10:00
2016-11-30,
15:05
36
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Pielęgnacja zieleni niskiej i utrzymanie czystości w pasach drogowych ulic gminnych Dzielnicy Ursynów.
2016-12-06,
12:30
2016-10-24,
15:59
37
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Utrzymanie zieleni parkowej Dzielnicy Ursynów – z podziałem na zadania: Zadanie 1: Park im. Romana Kozłowskiego; Zadanie 2: Park im. Jana Pawła II; Zadanie 3: Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK.
2016-12-06,
11:30
2016-10-24,
16:00
38
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Pielęgnacja i wycinka drzewostanu w pasach drogowych ulic gminnych dzielnicy Ursynów
2016-12-06,
13:30
2016-10-24,
15:59
39
Licytacja elektroniczna
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Sprzątanie wnętrz obiektów Urzędu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy i terenów zewnętrznych wokół Urzędu przy al. KEN 61
2016-12-07,
09:00
2016-11-29,
13:46
40
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Usługi pocztowe świadczone na rzecz Urzędu Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy w 2017 roku
2016-12-09,
11:00
2016-11-25,
10:19
41
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Trakt Lubelski w Warszawie
2016-12-14,
11:00
2016-11-29,
14:29
42
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Sprzątanie pomieszczeń w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy – Urzędu Dzielnicy Wawer przy ul. Żegańskiej 1 w Warszawie
2016-12-08,
12:00
2016-11-30,
13:32
43
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie dozoru eksploatacyjnego nad prawidłowym funkcjonowaniem obiektów i urządzeń technicznych związanych z uzdatnianiem i poborem wody przez mieszkańców z ogólnodostępnych punktów czerpalnych wody oligoceńskiej, znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów przy ul. Królowej Marysieńki i ul. Lentza
2016-12-07,
10:00
2016-11-29,
15:49
44
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Utrzymanie czystości i porządku na terenie ujęć wody oligoceńskiej przy ul. Lentza i ul. Królowej Marysieńki oraz Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Królowej Marysieńki, administrowanych przez Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2016-12-08,
10:00
2016-11-30,
15:04
45
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
2016-12-06,
10:00
2016-11-23,
15:38
46
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
„Modernizacja siedzib Urzędu” – budowa instalacji klimatyzacji (wysoki i niski parter) oraz wentylacji mechanicznej (cały budynek) w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wola m. st. Warszawy przy al. „Solidarności” 90, (sprawa nr 63/ZP/16).
2016-12-20,
09:00
2016-10-07,
12:05
47
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na prace związane z realizacją zadania „Modernizacja fontann w Parku E. Szymańskiego” w Warszawie (sprawa nr 70/ZP/16)
2016-12-08,
09:00
2016-11-30,
10:35
48
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Dostawa oprogramowania pakietu biurowego wraz z licencjami (sprawa nr 71/ZP/16)
2016-12-09,
09:00
2016-11-30,
10:37
49
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Konserwacja, utrzymanie, remonty dróg gminnych i elementów organizacji ruchu na terenie Dzielnicy Żoliborz w latach 2016r. i 2017r. oraz utrzymanie dróg wewnętrznych w 2016r.
2016-12-08,
08:45
2016-11-22,
10:03
50
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Przebudowa oświetlenia ulicy Lelewela, Modrzejewskiej, Szczepanowskiego, Żółkowskich – etap II
2016-12-12,
08:45
2016-11-25,
15:12
51
Przetarg nieograniczony
Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Usługa sprzątania obiektów rekreacyjno-sportowych i terenów zewnętrznych DOSiR-u w Warszawie.
2016-12-07,
10:00
2016-11-29,
15:11
52
Przetarg nieograniczony
Lasy Miejskie-Warszawa
Ochrona mienia Lasów Miejskich-Warszawa, oznaczenie sprawy: ZP.260.11.2016
2016-12-08,
09:00
2016-11-30,
12:49
53
Konkurs
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Konkurs nr EH/226/Konk/01/2016 na wykonanie Koncepcji Architektoniczno-Budowlanej trzeciego etapu realizacji odcinka zachodniego II linii metra wraz ze Stacją Techniczno Postojową (STP) Mory w Warszawie
2017-03-21,
12:00
2016-10-31,
09:08
54
Przetarg nieograniczony
Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
Dostawa mrożonych ryb i owoców morza dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie.
2016-12-12,
11:30
2016-12-02,
12:14
55
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Zagospodarowanie zmieszanych odpadów opakowaniowych z selektywnej zbiórki o kodzie 15 01 06. Numer referencyjny: ZOZ.27.32.2016.SO
2017-01-03,
10:00
2016-11-25,
12:25
56
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. za lata obrotowe 2016, 2017 oraz 2018
2016-12-07,
09:00
2016-11-29,
15:53
57
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa uszczelnień mechanicznych do pomp Flygt, Grundfos, KSB.
2016-12-31,
15:00
2013-12-09,
15:30
58
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa odczynników laboratoryjnych.
2017-04-30,
15:00
2014-02-07,
07:49
59
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do ciągników rolniczych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2017-04-17,
15:00
2014-04-17,
14:47
60
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę opraw oświetleniowych.
2016-12-31,
15:00
2014-07-23,
11:37
61
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa oprogramowań, dostawa kart pamięci oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń firmy Schneider Electric
2016-12-31,
15:00
2014-11-04,
15:44
62
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa osprzętu elektrycznego – bezpieczniki, wyłączniki, łączniki, przyciski sterownicze, zabezpieczenia silników, przerywacze obwodów – styczniki, przekaźniki, oprawy izolacyjne – rury osłonowe do kabli, moduły styków, styczniki, mosty kablowe – zabezpieczenie kabli, wtyczki, gniazda, puszki, opaski zaciskowe kablowe, listwy naścienne, skrzynki przyłączeniowe, końcówki kablowe, dławnice kablowe, dławiki izolacyjne, złączki ZUG
2016-12-31,
15:00
2014-11-14,
07:57
63
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa podstawowego sprzętu laboratoryjnego – szkło miarowe i niemiarowe, części szklane do aparatury, kuwety spektrofotometryczne, butelki oraz naczynia z tworzyw sztucznych, biurety automatyczne, dozowniki automatyczne, strzykawki chromatograficzne, pipety automatyczne, końcówki do pipet automatycznych, termometry szklane, termometry elektroniczne, termohigrometry elektroniczne, aerometry, mieszadła, czerpaki itp
2016-12-31,
15:00
2014-11-17,
10:55
64
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowego osprzętu (dysze, protezy, banany, wkładki ceramiczne do dysz, przewody ciśnieniowe, itp.) do pojazdów ciśnieniowych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A
2016-12-31,
15:00
2014-12-04,
08:08
65
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych filtrów oleju, powietrza, oraz paliwa do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2017-12-31,
15:00
2014-12-04,
14:23
66
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych akumulatorów do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2017-12-31,
15:00
2015-01-22,
11:02
67
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę smarów i środków smarujących
2018-06-30,
15:00
2015-05-14,
16:38
68
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych i akcesoriów do systemów inspekcyjnych IBAK i IPEK zainstalowanych na pojazdach monitorujących sieć kanalizacyjną, eksploatowanych przez MPWiK w m.st. Warszawie S.A.
2016-12-31,
15:00
2015-07-02,
15:39
69
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa nowych części zamiennych do pojazdów z zabudowami WUKO eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2016-12-31,
15:00
2015-09-10,
12:39
70
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę fabrycznie nowych opon, dętek, felg oraz akcesoriów wulkanizacyjnych do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2015-09-17,
11:56
71
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa nowych części zamiennych do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2017-12-31,
15:00
2015-09-17,
12:38
72
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa olejów i płynów eksploatacyjnych do pojazdów i maszyn eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2018-06-30,
15:00
2015-10-05,
15:46
73
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do maszyn drogowo-budowlanych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2015-10-08,
07:06
74
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa artykułów oświetleniowych – żarówek, żarników halogenowych, modułów świetlnych, świetlówek, żarówek sygnalizacyjnych, lamp halogenowych, rtęciowych, sodowych
2018-12-31,
15:00
2015-10-20,
14:22
75
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przetarg nieograniczony na ustanowienie dynamicznego systemu zakupów na Dostawę części zamiennych do instalacji chlorowych oraz do instalacji wytwarzania, magazynowania i dozowania dwutlenku chloru, przyrządów pomiarowych, roztworów produkcji firmy Wallace & Tiernan. Numer postępowania: 02123/WS/PW/PZL-DZA-WRS/D/2015
2018-12-31,
15:00
2015-10-21,
15:59
76
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przetarg nieograniczony na ustanowienie dynamicznego systemu zakupów na Dostawę farb, lakierów, rozpuszczalników, rozcieńczalników
2018-12-31,
15:00
2015-11-09,
09:04
77
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przetarg nieograniczony na ustanowienie dynamicznego systemu zakupów na dostawę wyrobów złącznych i śrubowych ( śruby, nakrętki, podkładki, wkręty, nity, kołki, pręty, smarowniczki, blachowkręty itp.)
2018-12-31,
15:00
2015-11-23,
16:00
78
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa baterii i akumulatorów - akumulatory NiCd, NiMH, baterie NiCd, NiMH, akumulatory żelowo – ołowiowe, baterie do sterowników, baterie do mierników, baterie tradycyjne, baterie alkaliczne i litowe.
2018-12-31,
15:00
2015-11-25,
15:56
79
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę części zamiennych do kosiarek, kosiarek samojezdnych, dmuchaw, pilarek do drewna oraz kos spalinowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2015-11-27,
14:40
80
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa przewodów elektrycznych, przedłużaczy, listew przeciwzakłóceniowych
2018-12-31,
15:00
2015-12-28,
15:51
81
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa materiałów do wykonywania napraw bezwykopowych kanalizacji - matotkaniny z włókna szklanego, żywicy mineralno-organicznej (jako gotowego produktu składającego się z trzech komponentów: bazy, utwardzacza i przyspieszacza) oraz kształtek kapeluszowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. postępowanie nr 00196/WS/PW/PZL-DZA-WRS/D/2016
2017-12-31,
15:00
2016-03-01,
15:56
82
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Usługi wykonania projektu branży zieleni dla zadań prowadzonych przez Dział Projektowania.
2017-03-17,
15:00
2016-03-17,
10:51
83
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Odtwarzanie nawierzchni dróg i chodników na terenie miasta stołecznego Warszawy (z wyłączeniem Dzielnicy Ursus) uszkodzonych w czasie remontów i usuwania awarii sieci wodociągowych realizowanych systemem gospodarczym przez Zakład Sieci Wodociągowej (ZSW) oraz uszkodzonych w czasie remontów i usuwania awarii sieci kanalizacyjnych realizowanych systemem gospodarczym przez Zakład Sieci Kanalizacyjnej (ZSK).
2016-12-31,
15:00
2016-04-21,
06:37
84
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych dla systemu produkcji JT Elektronik do układania światłowodów w sieci kanalizacyjnej.
2017-12-31,
15:00
2016-05-18,
12:38
85
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Stacji Pomp Kanałowych „Grabów" przy ul. Mysikrólika 16 w Warszawie - Dzielnica Ursynów wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
2016-12-19,
09:45
2016-11-10,
15:34
86
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Modernizacja stanowisk legalizacji wodomierzy oraz komputeryzacji procesu legalizacji przy ul. Mikkego 4 w Warszawie, na terenie Dzielnicy Mokotów z podziałem na etapy.
2016-12-22,
10:45
2016-11-17,
10:12
87
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa opraw oświetleniowych i części zamiennych do nich.
2019-12-31,
15:00
2016-11-17,
13:08
88
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przegląd hydrantów sieci wodociągowej wraz z badaniem ciśnienia i wydajności na terenie miasta st. Warszawy (z wyłączeniem Dzielnicy Ursus).
2016-12-09,
09:45
2016-11-22,
07:53
89
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa osprzętu elektrycznego.
2019-12-31,
15:00
2016-11-22,
10:15
90
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Utrzymanie w sprawności pomiarowej oraz serwis urządzeń pomiarowych monitoringu on-line firmy HACH LANGE.
2016-12-28,
09:45
2016-11-22,
15:02
91
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa uszczelnień mechanicznych do pomp i maceratorów produkcji firmy Grundfos, Flygt, KSB.
2019-12-31,
15:00
2016-11-23,
07:12
92
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa tlenu dla potrzeb instalacji ozonowania oraz dzierżawa zbiorników Stacji Magazynowej na terenie Zakładu Północnego.
2016-12-12,
09:45
2016-11-23,
07:12
93
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych i nadajników impulsowych do wodomierzy produkcji firmy Diehl Metering GmbH
2016-12-12,
12:45
2016-11-23,
08:39
94
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do pomp zatapialnych EMU
2016-12-05,
12:45
2016-11-23,
09:12
95
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Serwisowanie zastawek nożowych produkcji firm VAG Armatura Polska Sp. z o.o. oraz zasuw nożowych produkcji firmy AVK Armadan Sp. z o.o. .
2016-12-06,
09:45
2016-11-23,
14:25
96
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa oryginalnych części zamiennych do pomp i maceratorów Seepex.
2016-12-29,
09:45
2016-11-24,
06:46
97
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa podstawowego sprzętu laboratoryjnego.
2018-12-31,
15:00
2016-11-24,
06:46
98
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa modułów, oprogramowań, kart pamięci do urządzeń firmy Schneider Electric.
2019-12-31,
15:00
2016-11-24,
14:22
99
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych, nakładek i nadajników impulsowych do wodomierzy produkcji firmy Maddalena
2016-12-12,
10:45
2016-11-25,
12:30
100
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Wykonanie przeglądu i konserwacji falowników wraz z wykonaniem diagnostyki silnika zasilanego przez dany falownik dla Zakładu „Czajka”.
2016-12-08,
09:45
2016-11-25,
14:40
101
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Wymiana sieci wodociągowej Lca 3099 m metodą bezwykopową (kraking statyczny) wraz z wymianą przyłączy wodociągowych na terenie Warszawy w Dzielnicy Ochota oraz Śródmieście”
2016-12-19,
10:45
2016-11-29,
13:38
102
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Gospodarowanie odpadami o kodach: Gospodarowanie odpadami o kodach: 19 08 99, 19 08 10*, 06 06 99, 19 12 12 z podziałem na zadania.
2016-12-05,
12:15
2016-11-29,
13:46
103
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Wymiana sieci wodociągowej Lca 3950 m metodą bezwykopową (kraking statyczny) wraz z wymianą przyłączy wodociągowych w Warszawie, na terenie Dzielnicy Mokotów.
2016-12-19,
10:45
2016-11-29,
14:08
104
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
„Wymiana sieci wodociągowej Lca 2530 m metodą bezwykopową (kraking statyczny) wraz z wymianą przyłączy wodociągowych na terenie Warszawy w Dzielnicy Mokotów.”
2016-12-19,
10:45
2016-11-29,
15:01
105
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Wymiana sieci wodociągowej Lca 2909,5 m metodą bezwykopową (kraking statyczny) wraz z wymianą przyłączy wodociągowych w Pruszkowie.
2016-12-19,
10:45
2016-11-29,
15:47
106
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych, kontaktronów, nakładek i nadajników impulsowych do wodomierzy produkcji firmy Powogaz.
2016-12-09,
10:45
2016-11-29,
15:48
107
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przeprowadzenie audytu energetycznego w MPWiK w m.st. Warszawie S.A. wraz z pozyskaniem białych certyfikatów dla realizowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Numer postępowania: 02403/WS/PW/PZL-DZA-WRO/U/2016).
2016-12-08,
11:45
2016-11-30,
13:33
108
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Stacji Pomp Kanałowych zlokalizowanych przy ul. Paderewskiego, ul. Chruściela, ul. Szatkowników w Warszawie - Dzielnica Rembertów.
2017-01-09,
10:45
2016-12-01,
15:02
109
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę wylotów kanałów deszczowych odprowadzających wody opadowe i roztopowe do Potoku Służewieckiego w Warszawie.
2016-12-16,
10:45
2016-12-01,
15:44
110
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Serwisowanie instalacji centralnego ogrzewania, kotłów grzewczych oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej z podziałem na Zadania (od 1 do 8).
2016-12-12,
11:45
2016-12-02,
13:54
111
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Serwisowanie urządzeń oraz dostawa części zamiennych do urządzeń firmy Hach Lange dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie z podziałem na zadania .
2016-12-15,
10:15
2016-12-02,
15:46
112
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa łączników i osprzętu naprawczego do rur z żeliwa i stali
2016-12-15,
08:45
2016-12-02,
15:44
113
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Usługa podawania posiłków profilaktycznych wraz z prowadzeniem bufetu na potrzeby pracowników MPWiK w m.st. Warszawie S.A z podziałem na Zadania (postępowanie nr 02060/WS/PW/PZL-DZA-WRO/U/2016).
2016-12-09,
10:45
2016-12-02,
15:44
114
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym również autyzmem) na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
2016-12-08,
10:00
2016-12-01,
13:00
115
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
2016-12-09,
14:00
2016-12-01,
13:00
116
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków (obiadów) dla klientów placówek na terenie Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
2016-12-09,
12:00
2016-12-01,
13:00
117
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wyłonienie Wykonawcy kompleksowych usług pogrzebowych zleconych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st Warszawy
2016-12-12,
12:00
2016-12-02,
07:03
118
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
2016-12-07,
10:00
2016-11-29,
10:17
119
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym również dla osób z autyzmem oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie, w miejscu ich zamieszkania, mieszkańców Dzielnicy Wola m. st. Warszawy.
2016-12-05,
11:00
2016-11-25,
16:03
120
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Obsługa ratownicza realizowana na obiektach pływalni przy ulicy Rokosowskiej 10 oraz Usypiskowej 18 w Warszawie
2016-12-07,
10:15
2016-11-30,
07:53
121
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Ochrona osób, mienia i obiektów OSiR Dz. Praga-Południe m.st. Warszawy
2016-12-05,
10:00
2016-11-18,
13:53
122
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus
2016-12-05,
14:00
2016-11-24,
14:14
123
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Wawer
Ochrona osób i mienia w obiekcie rekreacyjno- sportowym przy ul. Starego Doktora 1 i Pływalni Anin przy ul. V Poprzecznej 22 w Warszawie
2016-12-07,
10:00
2016-11-30,
15:06
124
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Wawer
Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej do obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji zlokalizowanych na terenie m. st. Warszawy Dzielnicy Wawer
2016-12-12,
10:30
2016-12-02,
12:29
125
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Wawer
Kompleksowa dostawa (sprzedaż wraz z przesyłem) paliwa gazowego dla potrzeb obiektu Pływalnia OSiR Warszawa-Wawer, ul. V Poprzeczna 22 w Warszawie
2016-12-12,
11:30
2016-12-02,
12:30
126
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Przedszkole nr 423
Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla dzieci z Przedszkola nr 423 mieszczącego się w Warszawie, przy ulicy Kadrowej 9
2016-12-09,
11:00
2016-11-25,
10:15
127
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
„Sukcesywne dostawy jednorazowych narzędzi i akcesoriów medycznych
2016-12-08,
13:00
2016-11-30,
12:50
128
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka
Zakup i dostawa szczepionek
2016-12-05,
09:00
2016-11-30,
07:55
129
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przychodni ze szpitalem jednodniowym na terenie dzielnicy Białołęka M.St. Warszawy wraz z usługą nadzoru autorskiego
2016-12-09,
10:00
2016-12-01,
08:00
130
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów
Usługi sprzątania w placówkach SPZOZ Warszawa - Ursynów
2016-12-12,
08:30
2016-12-02,
15:57
131
Przetarg nieograniczony
Stołeczna Estrada
Ochronę Multimedialnego Parku Fontann na Skwerze im. I Dywizji Pancernej w Warszawie w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2017 r.
2016-12-09,
10:00
2016-11-25,
11:41
132
Przetarg nieograniczony
Stołeczna Estrada
Wykonanie prac konserwacyjnych zespołu fontann multimedialnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanych na Skwerze im. I Dywizji Pancernej w Warszawie
2016-12-13,
10:00
2016-12-02,
15:57
133
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o.
Całodzienne wyżywienie pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Szubińskiej 4, wchodzącego w skład Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o.
2016-12-08,
11:00
2016-11-30,
07:55
134
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o.
Sukcesywna dostawa mięsa oraz wyrobów mięsnych i garmażeryjnych do Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o.
2016-12-08,
10:00
2016-12-01,
15:54
135
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu" oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2016-12-05,
09:00
2016-11-28,
13:59
136
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Świadczenie usługi zabezpieczenia medycznego dla obiektów Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w 2017 r. oraz świadczenie usługi zabezpieczenia medycznego podczas imprez organizowanych przez Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w 2017 r.
2016-12-12,
11:00
2016-12-02,
15:58
137
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego ”.
2016-12-09,
11:30
2016-11-18,
14:49
138
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Serwis licencji oprogramowania GIS ESRI
2016-12-05,
10:00
2016-11-25,
15:14
139
Przetarg nieograniczony
Szkoła Podstawowa Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego
„Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 141 im. Majora Henryka Sucharskiego w Warszawie – 2017 rok”
2016-12-06,
08:00
2016-11-29,
15:47
140
Przetarg nieograniczony
Szkoła Podstawowa nr 312
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny w Warszawie - 2017 rok
2016-12-05,
08:00
2016-11-29,
07:13
141
Przetarg nieograniczony
Szkoła Podstawowa Nr 69 im.T. Duracza
DOSTAWA ENERGII CIEPLNEJ do budynku Szkoły Podstawowej nr 69 w Warszawie mieszczącego się przy ul. Wiktorskiej 73 w okresie 01.01 2017 r. – 31.12.2017 r.
2016-12-06,
11:30
2016-11-29,
11:45
142
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa drobnego jednorazowego sprzętu medycznego dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-84/2016.
2016-12-20,
10:30
2016-11-16,
09:50
143
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa wyrobów medycznych do zabiegów ortopedycznych III dla Szpitala Bielańskiego (ZP-93/2016)
2016-12-05,
10:00
2016-11-25,
15:15
144
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa wyrobów włókninowych dla Szpitala Bielańskiego (ZP-94/2016)
2016-12-09,
11:00
2016-12-01,
15:02
145
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa produktów leczniczych cz. III - sprawa 47/2016
2016-12-14,
10:00
2016-10-31,
11:39
146
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części zamiennych do klimatyzatorów typu WRR-CP-1-6 HVAC oraz WRA-CP-2-29 HVAC
2016-12-30,
12:00
2015-12-22,
14:47
147
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa trzech pojazdów specjalnych do prac przy sieci trakcyjnej.
2016-12-15,
10:00
2016-11-10,
09:36
148
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Przebudowa Zakładu Naprawy Tramwajów w Warszawie – zadanie nr 1: budynek hali remontowej.
2016-12-22,
10:00
2016-11-14,
15:42
149
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Utrzymanie w ciągłej sprawności w tramwajach Systemu Pobierania Opłat za Przejazdy.
2016-12-16,
10:00
2016-11-22,
08:48
150
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części zamiennych do tramwajowych układów hamulcowych (5 części).
2016-12-09,
09:00
2016-11-25,
14:00
151
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Świadczenie kompleksowej obsługi geodezyjnej prac związanych z działalnością Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy
2016-12-08,
10:00
2016-12-01,
09:51
152
Przetarg nieograniczony
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Dostawa energii cieplnej w 2017r. do obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji
2016-12-05,
10:00
2016-11-23,
14:24
153
Przetarg nieograniczony
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Prowadzenie zajęć fitness w zespołach obiektów sportowych Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Warszawie
2016-12-05,
09:00
2016-11-25,
15:15
154
Przetarg nieograniczony
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Usługi ochrony osób i mienia w 2017 r.
2016-12-07,
09:00
2016-11-30,
11:45
155
Przetarg nieograniczony
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Warszawie
2016-12-09,
10:00
2016-12-02,
09:53
156
Przetarg nieograniczony
Urząd Pracy m.st. Warszawy
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy - 11/2016
2016-12-07,
12:00
2016-11-30,
15:58
157
Przetarg nieograniczony
Urząd Pracy m.st. Warszawy
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy - 11/2016
2016-12-07,
12:00
2016-12-01,
06:59
158
Przetarg nieograniczony
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Utrzymanie czystości i porządku na terenie obiektów Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Warszawie oraz prowadzenie punktu recepcyjno – informacyjnego w obiekcie przy ul. Lipińskiej 2.
2016-12-05,
09:00
2016-11-25,
15:15
159
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Świadczenie usług medycznych w zakresie badań lekarskich - przez lekarzy orzeczników - internistów
2016-12-06,
09:00
2016-11-28,
10:57
160
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Świadczenie usług przez pracowników socjalnych
2016-12-06,
09:00
2016-11-28,
11:23
161
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Świadczenie usług przez psychologów
2016-12-06,
09:00
2016-11-28,
11:24
162
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Świadczenie usług pocztowych w 2017 r. dla ZGN w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.
2016-12-06,
10:00
2016-11-25,
07:50
163
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonywanie usług ochrony obiektów znajdujących się na terenie ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy (ochrona obiektów w formie podjazdów załóg interwencyjnych).
2016-12-05,
10:00
2016-11-25,
12:52
164
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonywanie usług ochrony obiektów położonych przy ul. Abramowskiego 9, oraz przy ul. Podchorążych 31 w Warszawie znajdujących się na terenie ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2016-12-05,
10:00
2016-11-25,
13:07
165
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonywanie usług ochrony obiektów znajdujących się na terenie ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st.Warszawy.
2016-12-07,
10:00
2016-11-29,
09:06
166
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania pomieszczeń biurowych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy położonych w 8 lokalizacjach na terenie Dzielnicy Mokotów.
2017-01-05,
10:00
2016-11-29,
13:45
167
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie usług w zakresie pielęgnacji drzewostanu i skupin krzewów oraz usuwania drzew i krzewów.
2017-01-05,
10:00
2016-11-29,
13:47
168
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonywanie usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości w budynkach oraz na terenach przyległych do tych nieruchomości administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.
2017-01-05,
10:00
2016-11-29,
13:59
169
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do realizacji zwycięskiego wniosku budżetu partycypacyjnego pt.: „Utworzenie małego parku przy ul. Bernardyńskiej” część pierwsza zadania, tj. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej terenu parku wraz z inwentaryzacją zieleni istniejącej
2016-12-09,
10:00
2016-11-30,
13:42
170
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Świadczenie bieżących czynności administracyjnych na terenie Targowiska Banacha oraz Targowiska Zieleniak w Warszawie
2016-12-12,
10:00
2016-12-02,
14:43
171
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Dostawa oprogramowania dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st Warszawy. Oznaczenie sprawy: DNZP/3410/53/16
2016-12-05,
10:00
2016-11-28,
13:34
172
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (9 pustostanów – 9 części). Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/108/16
2016-12-07,
10:00
2016-11-30,
09:54
173
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Dozór i ochrona nieruchomości przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 i ul. Ząbkowskiej 23/25 w Warszawie w 2017 roku. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/109/16
2016-12-08,
10:00
2016-12-01,
15:01
174
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
świadczenie usług konserwacyjnych oraz pogotowia technicznego w branży sanitarnej w budynkach należących w 100 % do m. st. Warszawy oraz w lokalach 100 % własności m. st. Warszawy znajdujących się w budynkach wspólnotowych na terenie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście, Administracji Domów Komunalnych nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
2016-12-23,
09:00
2016-11-21,
11:20
175
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
konserwacja w branży elektrycznej (w tym pomiary instalacji elektrycznej i piorunochronnej) oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w budynkach i na terenach należących w 100% do m.st. Warszawy oraz w lokalach 100% własności m.st. Warszawy znajdujących się w budynkach wspólnotowych na terenie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście Administracji Domów Komunalnych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
2016-12-28,
09:00
2016-11-24,
13:46
176
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Wymiana wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym w zasobach ZGN
2016-12-09,
09:00
2016-11-24,
14:49
177
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Sprzątanie siedzib Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy tj. przy ul. Szwoleżerów 5 i Mokotowskiej 55 (sprzątanie ciągłe) oraz siedzib ADK 1-6 (w ramach zastępstw w okresie absencji sprzątaczy) wraz z dwukrotnym myciem okien
2016-12-07,
09:00
2016-11-29,
13:37
178
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
konserwację w branży blacharsko-dekarskiej w budynkach należących w 100% do m.st. Warszawy na terenie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście Administracji Domów Komunalnych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
2016-12-16,
09:00
2016-12-01,
15:17
179
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
konserwacja w branży ogólnobudowlanej w budynkach i na terenach należących w 100% do m.st. Warszawy oraz w lokalach stanowiących 100% własności m.st. Warszawy znajdujących się w budynkach wspólnotowych na terenie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście Administracji Domów Komunalnych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2016-12-16,
09:00
2016-12-01,
15:17
180
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Konserwację w branży automatyka węzłów cieplnych w tym pogotowie techniczne w budynkach należących w 100% na terenie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście, Administracje Domów Komunalnych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
2016-12-12,
09:00
2016-12-02,
08:18
181
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Konserwację w branży gazowej (w tym przeglądy roczne) w budynkach należących w 100% do m.st. Warszawy oraz w lokalach 100% wł. m.st. Warszawy znajdujących się w budynkach wspólnotowych na terenie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście, Administracje Domów Komunalnych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
2016-12-12,
09:00
2016-12-02,
08:58
182
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Usługa dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych / kserokopiarek dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2016-12-12,
09:00
2016-12-02,
10:48
183
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Konserwacja dźwigów osobowych w tym pogotowie techniczne w budynkach należących w 100% do m.st. Warszawy na terenie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście, Administracje Domów Komunalnych Nr 1, 2, 3, 4, 5
2016-12-13,
09:00
2016-12-02,
13:55
184
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Utrzymanie porządku i czystości na terenach i w budynkach m.st. Warszawy administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek
2016-12-13,
09:00
2016-12-02,
12:15
185
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Usługi w zakresie ochrony fizycznej targowisk przy ul. Rembielińskiej 7A i Krasnobrodzkiej 9/11 należących do ZGN przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie oraz całodobowej ochronie terenu rekreacyjnego zlokalizowanego przy ul. Bardowskiego w Warszawie.
2016-12-13,
09:00
2016-12-02,
13:40
186
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Wywóz odpadów komunalnych płynnych ze zbiorników budynków mieszkalnych i targowisk znajdujących się na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, ul. Gościeradowska 5.
2016-12-13,
09:00
2016-12-02,
13:48
187
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Wykonywanie usług w zakresie likwidacji zagrożeń epidemiologicznych poprzez odszczurzanie, usuwanie insektów, dezynfekcję i likwidację szkodników nietypowych oraz usuwanie zanieczyszczeń nietypowych w nieruchomościach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie
2016-12-14,
09:00
2016-12-02,
14:43
188
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Utrzymanie w należytym stanie technicznym kominów i urządzeń kominowych oraz przewodów wentylacyjnych w budynkach na terenie administrowanym przez Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie
2016-12-14,
09:00
2016-12-02,
15:45
189
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Zakup i dostawa gazu
2016-12-05,
10:00
2016-11-24,
12:48
190
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Wykonywanie konserwacji i drobnych prac remontowych wraz ze świadczeniem awaryjnych wyjazdów pogotowia technicznego w zakresie robót elektrycznych w zasobach administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Włochy w 2017 r.
2016-12-05,
10:00
2016-11-21,
13:41
191
Licytacja elektroniczna
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
na ochronę dwóch obiektów tj. budynku wielofunkcyjnego mieszczącego się przy ul. 1 Sierpnia 36a wraz z terenem przyległym oraz nieruchomości mieszczącej się przy ul. 1 Sierpnia 30b w Warszawie w 2017 roku.
2016-12-06,
10:00
2016-11-29,
11:44
192
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Bieżące naprawy, usuwanie awarii sanitarnych wraz z pogotowiem, konserwacją kotłowni gazowych, hydroforni oraz węzłów cieplnych w zasobach (budynki i lokale mieszkalne, użytkowe, siedziby własne), stanowiących w 100% własność m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w okresie grudzień 2016-2019.
2016-12-06,
09:00
2016-11-21,
13:15
193
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
bieżące naprawy, usuwanie awarii instalacji elektrycznych wraz z pogotowiem w zasobach (budynki i lokale mieszkalne, użytkowe, siedziby własne), stanowiących w 100% własność m. st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy w okresie grudzień 2016-2019
2016-12-06,
10:00
2016-11-21,
13:16
194
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Bieżące naprawy, usuwanie awarii wraz z pogotowiem, w branży ogólnobudowlanej w zasobach (budynki i lokale mieszkalne, użytkowe, siedziby własne), stanowiących w 100% własność m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w do grudnia 2019 r.
2016-12-13,
09:00
2016-11-28,
12:44
195
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Usługa polegająca na utrzymaniu systemu odwodnienia Trasy Siekierkowskiej i ul. Wał Miedzeszyński wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, oraz skrzyżowania ul. Marsa z Trasą S-2.
2016-12-27,
10:00
2016-11-15,
10:40
196
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Usługa polegająca na utrzymaniu systemu odwodnienia Trasy Mostu Północnego od ul. Modlińskiej do ul. Świderskiej oraz węzła Marymoncka / Wybrzeże Gdyńskie wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi
2016-12-27,
10:00
2016-11-15,
12:30
197
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Wykonanie robót budowlanych i ogrodniczych w celu wdrożenia dwóch zwycięskich projektów z II edycji Budżetu Partycypacyjnego „Zielona Świętokrzyska” oraz „Pogońmy plastikowe donice – wymiana betonowej nawierzchni między jezdniami pl. Powstańców na zieleniec.
2016-12-06,
10:00
2016-11-21,
15:46
198
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żwirki i Wigury – etap II
2016-12-08,
10:00
2016-11-23,
14:23
199
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Zakup licencji aktualizacyjnej PTV.
2016-12-09,
10:00
2016-12-01,
11:26
200
Przetarg nieograniczony
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. budowa Trasy Świętokrzyskiej na odcinku od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej odcinek „a” ul. J. Zamoyskiego – ul. Tysiąclecia (etap I – odcinek od ul. Zamoyskiego do ul. Targowej).
2016-12-19,
10:00
2016-11-09,
15:38
201
Przetarg nieograniczony
Zarząd Mienia m.st Warszawy - jednostka budżetowa
„Ochrona fizyczna osób i mienia znajdującego się na nieruchomościach administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy”
2016-12-19,
11:00
2016-12-01,
09:33
202
Przetarg nieograniczony
Zarząd Mienia m.st Warszawy - jednostka budżetowa
Utrzymanie porządku i czystości na nieruchomościach
2016-12-12,
11:00
2016-12-01,
11:26
203
Przetarg nieograniczony
Zarząd Oczyszczania Miasta
Pielęgnacja zieleni niskiej oraz utrzymanie czystości wzdłuż tras komunikacyjnych m. st. Warszawy
2016-12-28,
09:00
2016-11-15,
12:29
204
Przetarg nieograniczony
Zarząd Terenów Publicznych
Usługa prowadzenia całodobowych parkingów strzeżonych zlokalizowanych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
2016-12-06,
10:00
2016-11-04,
12:39
205
Przetarg nieograniczony
Zarząd Terenów Publicznych
utrzymanie oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w roku 2017 na terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
2016-12-12,
10:00
2016-11-25,
14:01
206
Przetarg nieograniczony
Zarząd Terenów Publicznych
Usługa utrzymania czystości i porządku w pomieszczeniach budynku zlokalizowanego przy ul. Podwale nr 23 w Warszawie oraz usługę utrzymania czystości i porządku wraz z bieżącą obsługą szaletu publicznego usytuowanego na Skwerze Hoovera w Warszawie
2016-12-07,
09:00
2016-11-29,
13:47
207
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach systemu zbiorowej komunikacji lokalnej łączącej obszar Gminy Prażmów z miastem st. Warszawa
2016-12-07,
11:00
2016-10-31,
14:23
208
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach systemu zbiorowej komunikacji lokalnej łączącej obszar Gminy Wołomin z miastem st. Warszawa.
2016-12-07,
10:00
2016-10-31,
15:56
209
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach systemu zbiorowej komunikacji lokalnej łączącej obszar Gminy Otwock z miastem st. Warszawa
2016-12-07,
12:00
2016-11-02,
07:58
210
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach systemu zbiorowej komunikacji lokalnej łączącej obszar Gminy Wieliszew z miastem st. Warszawa
2016-12-08,
12:30
2016-11-02,
14:03
211
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Budowa i wdrożenie Systemu Hurtowni Danych w Zarządzie Transportu Miejskiego
2016-12-29,
11:00
2016-11-23,
07:13
212
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej
2016-12-09,
10:00
2016-11-30,
10:26
213
Przetarg nieograniczony
Zespół Szkół Nr 117
Kompleksowa dostawa (sprzedaż i przesył/dystrybucja) energii cieplnej do budynku Zespołu Szkół Nr 117 ul. gen. Józefa Bema 76 w Warszawie
2016-12-12,
15:00
2016-11-30,
10:01
214
Przetarg nieograniczony
Zespół Szkół nr 51 im. Ignacego Domeyki
Dostawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej dla Zespołu Szkół nr 51 w Warszawie
2016-12-08,
12:00
2016-11-29,
15:49
215
Przetarg nieograniczony
Zespół Szkół NR 80 z Oddziałami Integracyjnymi
Zakup paliwa gazowego- gazu ziemnego wysokometanowego grupy E i jego dostarczenie w ramach usługi kompleksowej przy ciśnieniu nie niższym niż 1,6 kPa do instalacji znajdujących się w kotłowni gazowej stanowiącej własność Odbiorcy w budynku z przeznaczeniem na cele opałowe”.
2016-12-07,
10:00
2016-11-29,
14:28
216
Przetarg nieograniczony
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Dostawa wyposażenia dydaktycznego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
2016-12-07,
11:00
2016-11-28,
07:53
217
Przetarg nieograniczony
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Dostawy środków czystości do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
2016-12-07,
09:00
2016-11-29,
15:59
218
Przetarg nieograniczony
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Dostawy artykułów spożywczych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - II procedura
2016-12-08,
11:00
2016-12-01,
06:58
219
Przetarg nieograniczony
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Dostawa artykułów szkolnych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
2016-12-08,
09:00
2016-12-01,
06:58

Ukryj listy wyboru. Ukryj kolumnę: z rodzajem zamówienia, z datą publikacji.
Rodzaj:
Tryb:
Zamawiajacy:

UWAGA:
* Wypełnienie pola w nagłówku kolumny z nazwą zamówienia pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, w których nazwie znajduje się podany łańcuch znaków lub przynajmniej jeden z łańcuchów znaków oddzielonych przecinkiem
** Data składania ofert, wniosków, prac konkursowych lub data aukcji. Wypełnienie pola/pól w nagłówku kolumny z datą składania ofert w formacie RRRRMMDD pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, dla których data składania ofert zawiera się we wskazanym przedziale czasowym

<<powrót

herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  | 

 
Księga Zamówień Publicznych