>Biuro Zamówień Publicznych > Wyszukiwanie ogłoszeń > Wyniki wyszukiwania
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Bieżące ogłoszenia o przetargach
prowadzonych przez Urząd m.st. Warszawy i jego jednostki podległe


Znaleziono 191 ogłoszeń spełniających zaznaczone kryteria.

Ilość ogłoszeń na stronie:
Lp. Tryb
*WSZYSTKIE
>Zamawiający
*WSZYSCY
Nazwa zamówienia*
Składanie ofert**
od
do
Data publikacji
od
do
1
Przetarg nieograniczony
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do budynków Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany w Warszawie.
2015-03-10,
14:30
2015-02-24,
14:18
2
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Aktualizacja Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m.st. Warszawy
2015-03-18,
11:00
2015-02-04,
14:29
3
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Przygotowanie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie m.st. Warszawy
2015-03-26,
11:00
2015-02-13,
15:45
4
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zakup serwerów.
2015-04-10,
12:00
2015-02-27,
12:09
5
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu języka angielskiego oraz zapewnieniu poczęstunku w ramach przerw kawowych dla minimum 100 uczestników a maksymalnie 150 uczestników projektu pn.: „ Certyfikuj swoje kompetencje” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez m.st. Warszawę na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.06.02-14-129/14-00 z dnia 19.12.2014 r
2015-03-17,
11:00
2015-03-02,
16:07
6
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Realizacja badań społecznych dotyczących różnych obszarów funkcjonowania m.st. Warszawy
2015-03-13,
11:00
2015-03-04,
11:59
7
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Rozbudowa macierzy dyskowych
2015-04-15,
10:00
2015-03-05,
13:40
8
Przetarg nieograniczony
Centrum Administracyjne Nr 1 do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych
Przetarg nieograniczony do 207 000 euro na dostawę żywności dla Centrum Administracyjnego Nr 1 do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych
2015-03-10,
09:00
2015-02-24,
08:07
9
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Remont schodów i tarasu wejścia bocznego budynku Gimnazjum nr 82 przy ul. Czumy 8 w Warszawie..
2015-03-19,
09:00
2015-03-04,
13:43
10
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Utrzymanie i konserwacja dróg zarządzanych przez Dzielnicę Bemowo m. st. Warszawy.
2015-03-23,
09:00
2015-03-06,
10:41
11
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Konserwacja przepompowni ścieków sanitarnych przy ul. Gen. T. Pełczyńskiego w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
2015-03-16,
09:00
2015-03-06,
12:09
12
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej w Warszawie w systemie zaprojektowania i wykonania robót budowlanych.
2015-03-24,
12:00
2015-02-02,
15:48
13
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul Myśliborskiej w Warszawie
2015-03-23,
12:00
2015-02-09,
08:06
14
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Budowa Przedszkola przy ul. Głębockiej w Warszawie w formule zaprojektuj i wybuduj.
2015-03-18,
10:00
2015-02-11,
15:02
15
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Budowa przedszkola z oddziałami żłobka przy ul Jesiennych Liści w Warszawie w systemie zaprojektuj i wybuduj.
2015-03-31,
10:00
2015-02-13,
16:00
16
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Budowa żłobka przy ul. Odkrytej w Warszawie w formule zaprojektuj i wybuduj.
2015-03-25,
10:00
2015-02-17,
07:26
17
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Budowa żłobka przy ul. Krzyżówki w Warszawie w formule zaprojektuj i wybuduj.
2015-03-30,
10:00
2015-02-23,
15:32
18
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Budowa żłobka przy ul. Truskawkowej w Warszawie w systemie zaprojektuj i wybuduj..
2015-03-27,
10:00
2015-02-23,
15:50
19
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Utrzymanie zieleni parkowej i zbiorników wodnych Dzielnicy Mokotów kompleks E
2015-03-16,
10:30
2015-01-30,
14:09
20
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Utrzymanie terenów zieleni przyulicznej położonych na terenie kompleksu B Dzielnicy Mokotów
2015-03-16,
11:00
2015-01-30,
14:45
21
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Utrzymanie terenów zieleni przyulicznej położonej na terenie kompleksu A Dzielnicy Mokotów
2015-03-16,
10:00
2015-01-30,
15:28
22
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Utrzymanie zieleni parkowej i zbiorników wodnych położonych na terenie kompleksu A Dzielnicy Mokotów
2015-03-16,
09:30
2015-01-30,
15:29
23
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Utrzymanie zieleni skwerów, zieleńców i zbiorników Dzielnicy Mokotów kompleks D
2015-03-18,
10:00
2015-02-03,
11:11
24
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Utrzymanie terenów zieleni przyulicznej położonych na terenie kompleksu C Dzielnicy Mokotów
2015-03-18,
09:30
2015-02-03,
12:13
25
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Utrzymanie zieleni skwerów, zieleńców i zbiorników wodnych położonych na terenie kompleksu B Dzielnicy Mokotów
2015-03-18,
10:30
2015-02-03,
12:58
26
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Utrzymanie zieleni skwerów, zieleńców i zbiorników wodnych Dzielnicy Mokotów kompleksu F
2015-03-19,
09:30
2015-02-03,
14:25
27
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Utrzymanie zieleni parkowej i zbiorników wodnych Dzielnicy Mokotów kompleks C
2015-03-19,
10:00
2015-02-03,
15:15
28
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Doposażenie węzła cieplnego w moduł c.w. oraz doposażenie w instalację c.w. wraz z likwidacją piecyków gazowych i remontem instalacji z.w. oraz łazienek w Przedszkolu nr 196 przy ul. Nabielaka 18a w Warszawie
2015-03-13,
09:30
2015-02-26,
15:00
29
Licytacja elektroniczna
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Zorganizowanie kursów języka angielskiego wraz z zakupem zestawu podręczników dla 100 uczestników projektu „Podnieś kompetencje na Mokotowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.06.02-14-251/14-00 z dnia 23.12.2014r, oraz Aneksu nr UDA-POKL.09.06.02-14-251/14-01 z dnia 23.01.2015r.
2015-03-09,
10:00
2015-02-27,
13:08
30
Licytacja elektroniczna
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Zorganizowanie i przeprowadzenie 64 godzin lekcyjnych (tj. 45-minutowych) kursu ECDL Base dla 100 uczestników projektu „Podnieś kompetencje na Mokotowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.6.2, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.06.02-14-251/14-00 z dnia 23.12.2014r, oraz Aneksu nr UDA-POKL.09.06.02-14-251/14-01 z dnia 23.01.2015r.
2015-03-09,
11:00
2015-02-27,
15:25
31
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Remont dachu i elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 46 przy ul.Wałbrzyskiej 5 w Warszawie
2015-03-19,
10:30
2015-03-04,
09:38
32
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Doposażenie węzła cieplnego w moduł c.w. oraz doposażenie w instalację c.w. wraz z likwidacją piecyków gazowych i remontem instalacji z.w. oraz łazienek w Przedszkolu nr 190 przy ul. Racławickiej 30a w Warszawie
2015-03-19,
11:00
2015-03-04,
12:41
33
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Letnie oczyszczanie ulic gminnych i dróg wewnętrznych na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie
2015-04-16,
09:30
2015-03-06,
11:19
34
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Remont podłóg i pomieszczeń w Przedszkolu Nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14 w Warszawie
2015-03-24,
12:00
2015-02-23,
15:16
35
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Roboty związane z organizacją ruchu (znaki poziome i pionowe) na drogach gminnych położonych na terenie Dzielnicy Praga – Południe w Warszawie
2015-03-17,
12:00
2015-03-02,
12:50
36
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji zimnej i ciepłej wody, instalacji p.poż. oraz remontu węzła cieplnego w budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr XCIX przy ul. Fundamentowej 38/42 w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
2015-03-19,
12:00
2015-03-05,
15:14
37
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji przeciwpożarowej w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 16 przy ul. Siennickiej 40 w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
2015-03-13,
12:00
2015-03-05,
15:15
38
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Bieżąca kontrola, konserwacja i naprawy wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie w latach 2015-2017
2015-03-18,
12:00
2015-03-06,
15:42
39
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji placu zabaw przy Przedszkolu nr 129 przy ul. Jazdów 10b w Warszawie (znak sprawy ZP- 14/15)
2015-03-10,
10:00
2015-02-24,
09:42
40
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 220 przy Al. Jana Pawła II 26a w Warszawie” (znak sprawy ZP- 15/15).
2015-03-10,
11:00
2015-02-24,
13:10
41
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
„Publikacja ogłoszeń w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym i lokalnym” (znak sprawy ZP-21/15).
2015-03-11,
11:00
2015-02-24,
13:22
42
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę nawierzchni boisk sportowych oraz piłkochwytów w XXVII L.O. przy ul. Polnej 5 w Warszawie (znak sprawy ZP- 16/15).
2015-03-12,
10:00
2015-03-02,
08:50
43
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
„Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wielobranżowego sali sportowej usytuowanej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31 w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego” (znak sprawy ZP- 18/15).
2015-03-12,
11:00
2015-03-04,
13:33
44
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontu dwóch sal, korytarza na I piętrze oraz częściowej naprawy elewacji w budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45 w Warszawie (znak sprawy ZP- 20/15).
2015-03-17,
11:00
2015-03-06,
12:39
45
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Wymiana instalacji centralnego, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wraz z robotami poinstalacyjnymi i budowlanymi w węźle cieplnym w budynku Gimnazjum Nr 133 przy ul.Warszawskiej 63 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy”.
2015-03-16,
10:00
2015-02-26,
10:46
46
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Remont ulicy Zagłoby na odcinku od budynku Nr 35 przy ul. Zagłoby do ul. Keniga - wykonanie nakładki asfaltowej.
2015-03-17,
10:00
2015-02-27,
13:32
47
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Remont ulicy Piastowskiej – wykonanie przebudowy chodników i zjazdów
2015-03-18,
10:00
2015-03-02,
13:10
48
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Utrzymanie czystości i porządku dróg zarządzanych przez Dzielnicę Ursus m. st. Warszawy. Zadanie 1. Letnie utrzymanie czystości i porządku dróg zarządzanych przez Dzielnicę Ursus m. st. Warszawy w okresie od dnia podpisania umowy do 30.10.2015 r.
2015-03-13,
10:00
2015-03-05,
09:58
49
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Wydzielenie i oddymianie klatek schodowych – klatka B- w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul.Sosnkowskiego 10 w Warszawie.
2015-03-24,
10:00
2015-03-06,
11:28
50
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej nr 218 przy ul. Kajki 80/82 w Warszawie – etap III
2015-03-09,
12:00
2015-02-20,
15:50
51
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Budowa progów zwalniających oraz zakup, montaż i konserwacja oznakowania poziomego i pionowego na drogach gminnych na terenie Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
2015-03-13,
11:00
2015-02-26,
11:13
52
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Remont chodników zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
2015-03-18,
11:00
2015-03-03,
10:27
53
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Remont i konserwacja oraz usuwanie bieżących awarii na drogach gminnych na terenie Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
2015-03-23,
11:00
2015-03-04,
14:52
54
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Utrzymanie zieleni niskiej w pasach dróg gminnych na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2015-03-09,
10:00
2015-02-18,
09:36
55
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Utrzymanie zieleni na terenie parków, skwerów, placów zabaw na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2015-03-11,
10:00
2015-03-02,
10:28
56
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Letnie utrzymanie dróg gminnych na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2015-03-12,
10:00
2015-03-03,
10:04
57
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
„Utrzymanie, urządzanie i pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej na terenach będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy” składającego się z dwóch części: Część 1 - Urządzanie i pielęgnacja zieleni na terenach będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, Część 2 - Pielęgnacja i usuwanie drzew rosnących przy drogach gminnych oraz na terenach będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
2015-03-31,
12:00
2015-02-17,
15:53
58
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” budowy Międzypokoleniowego centrum edukacji przy ul. Radosnej 11 w Dzielnicy Wilanów w Warszawie wraz z niezbędną infrastrukturą oraz rozbiórką istniejącego budynku oraz pełnieniem nadzoru autorskiego nad jej realizacją.
2015-03-09,
12:00
2015-02-20,
15:50
59
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Roboty związane z oznakowaniem poziomym, pionowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
2015-03-09,
12:00
2015-02-20,
14:33
60
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Wykonywanie prac porządkowych na niezagospodarowanych terenach będących we władaniu m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy.
2015-03-09,
11:00
2015-02-27,
10:08
61
Przetarg nieograniczony
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie robót niezbędnych do wykonania: Zadania nr 1: a) Budowa II linii metra w Warszawie – I etap realizacji odcinka zachodniego – od szlaku za stacją C9 „Rondo Daszyńskiego” do torów odstawczych za stacją C6; b) Projektów Wykonawczych, Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, dokumentacji powykonawczej, Instrukcji obsługi i konserwacji w zakresie określonym w PFU wraz z załącznikami; uzupełnienie Planu Ruchu Zakładu Górniczego i wniosku o jego zatwierdzenie przekazanego Wykonawcy przez Zamawiającego, jak również uzyskanie zatwierdzenia powyższego Planu przez właściwy organ nadzoru górniczego lub Zadania nr 2: a) Budowa II linii metra w Warszawie – I etap realizacji odcinka wschodniego-północnego – od szlaku za stacją C15 „Dworzec Wileński” do torów odstawczych za stacją C18; b) Projektów Wykonawczych, Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, dokumentacji powykonawczej, Instrukcji obsługi i konserwacji w zakresie określonym w PFU wraz z załącznikami; uzupełnienie Planu Ruchu Zakładu Górniczego i wniosku o jego zatwierdzenie przekazanego Wykonawcy przez Zamawiającego, jak również uzyskanie zatwierdzenia powyższego Planu przez właściwy organ nadzoru górniczego
2015-03-31,
12:00
2014-10-20,
12:28
62
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Opróżnianie i czyszczenie urządzeń kanalizacyjnych w obiektach Metra Warszawskiego I linii metra i na terenie STP Kabaty (w tym myjnia wagonów)
2015-03-10,
12:00
2015-03-02,
14:07
63
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Naprawa rewizyjna silników trakcyjnych DK-117 i TDM-1E zamontowanych na wagonach metra serii 81
2015-03-18,
12:00
2015-03-04,
09:26
64
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Naprawy rewizyjne silników trakcyjnych typu 4EXA 2130 oraz typu STDa 280 – 4B
2015-03-13,
12:00
2015-03-05,
10:57
65
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa przewodów elektrycznych, przedłużaczy, listew przeciwzakłóceniowych
2015-12-31,
15:00
2012-10-22,
10:38
66
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa wyrobów złącznych i śrubowych (śruby, nakrętki, podkładki, wkręty, nity, kołki, pręty, smarowniczki, blachowkręty itp.)
2015-12-31,
15:00
2012-11-07,
08:23
67
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę części zamiennych do instalacji chlorowych oraz do instalacji wytwarzania, magazynowania i dozowania dwutlenku chloru, przyrządów pomiarowych, roztworów produkcji firmy Wallace & Tiernan.
2015-12-31,
15:00
2012-11-20,
13:36
68
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa farb, lakierów, rozpuszczalników, rozcieńczalników
2015-12-31,
15:00
2012-11-30,
14:33
69
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa baterii i akumulatorów – akumulatory NiCd, NiMH, baterie NiCd, NiMH, akumulatory żelowo-ołowiowe, baterie do sterowników, baterie do mierników, baterie tradycyjne, baterie alkaliczne i litowe
2015-12-31,
15:00
2012-11-30,
15:05
70
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa artykułów oświetleniowych – żarówek, żarników halogenowych, modułów świetlnych, świetlówek, żarówek sygnalizacyjnych.
2015-12-31,
15:00
2012-12-18,
07:48
71
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do pojazdów z zabudową WUKO eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji
2015-05-22,
15:00
2013-05-24,
14:35
72
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych akumulatorów do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2013-07-18,
07:39
73
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych opon i dętek do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2013-08-07,
11:01
74
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa płynów do chłodnic, olejów, dodatków do olejów, płynów hydraulicznych – hamulcowych i środków zapobiegających zamarzaniu dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2013-10-03,
14:22
75
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do maszyn drogowo-budowlanych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2013-11-08,
15:15
76
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do kos spalinowych, kosiarek, kosiarek samojezdnych, pilarek do drewna, odśnieżarek, dmuchaw, glebogryzarek, nożyc do żywopłotów oraz opryskiwaczy dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2013-11-28,
13:42
77
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa uszczelnień mechanicznych do pomp Flygt, Grundfos, KSB.
2016-12-31,
15:00
2013-12-09,
15:30
78
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa odczynników laboratoryjnych.
2017-04-30,
15:00
2014-02-07,
07:49
79
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych (osprzętu: dysze, protezy, banany, wkładki ceramiczne do dysz, przewody ciśnieniowe itp.) do pojazdów ciśnieniowo-ssących eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2016-04-10,
15:00
2014-04-11,
07:56
80
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do ciągników rolniczych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2017-04-17,
15:00
2014-04-17,
14:47
81
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2014-06-16,
15:38
82
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę części zamiennych do urządzeń technologicznych AUMA eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2015-06-20,
15:00
2014-06-20,
15:19
83
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę opraw oświetleniowych.
2016-12-31,
15:00
2014-07-23,
11:37
84
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa oprogramowań, dostawa kart pamięci oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń firmy Schneider Electric
2016-12-31,
15:00
2014-11-04,
15:44
85
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa osprzętu elektrycznego – bezpieczniki, wyłączniki, łączniki, przyciski sterownicze, zabezpieczenia silników, przerywacze obwodów – styczniki, przekaźniki, oprawy izolacyjne – rury osłonowe do kabli, moduły styków, styczniki, mosty kablowe – zabezpieczenie kabli, wtyczki, gniazda, puszki, opaski zaciskowe kablowe, listwy naścienne, skrzynki przyłączeniowe, końcówki kablowe, dławnice kablowe, dławiki izolacyjne, złączki ZUG
2016-12-31,
15:00
2014-11-14,
07:57
86
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa podstawowego sprzętu laboratoryjnego – szkło miarowe i niemiarowe, części szklane do aparatury, kuwety spektrofotometryczne, butelki oraz naczynia z tworzyw sztucznych, biurety automatyczne, dozowniki automatyczne, strzykawki chromatograficzne, pipety automatyczne, końcówki do pipet automatycznych, termometry szklane, termometry elektroniczne, termohigrometry elektroniczne, aerometry, mieszadła, czerpaki itp
2016-12-31,
15:00
2014-11-17,
10:55
87
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowego osprzętu (dysze, protezy, banany, wkładki ceramiczne do dysz, przewody ciśnieniowe, itp.) do pojazdów ciśnieniowych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A
2016-12-31,
15:00
2014-12-04,
08:08
88
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych filtrów oleju, powietrza, oraz paliwa do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2017-12-31,
15:00
2014-12-04,
14:23
89
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tusze, tonery)
2016-12-31,
15:00
2014-12-09,
14:58
90
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie koncepcji wykonania punktu przyjęcia osadów z czyszczenia kanalizacji południowego rejonu Warszawy, na terenie Zakładu „Południe”, ul. Syta 190/192 w Warszawie.
2015-12-30,
11:45
2014-12-17,
14:30
91
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych akumulatorów do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2017-12-31,
15:00
2015-01-22,
11:02
92
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie I: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę, wraz z przyłączami wodociągowymi, bez zmiany średnicy, przewodu wodociągowego DN 200 mm, L ca 300 m w ul. Polinezyjskiej na odc. od włączenia do istniejącej magistrali DN 600 mm w ul. Cynamonowej (ZL 10621) do złączenia z istniejącym przewodem wodociągowym DN 150 mm w ul. Polinezyjskiej w Warszawie w Dzielnicy Ursynów oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów. Zadanie II: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę, wraz z przyłączami wodociągowymi, bez zmiany średnicy, przewodu wodociągowego DN 200 mm, L ca 700 m w ul. Hawajskiej na odcinku od istniejącej ZL 11774 (w rejonie magistrali wodociągowej DN 600 mm w ul. Dereniowej do węzła w rejonie ZL 10417 w Warszawie w Dzielnicy Ursynów oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów.
2015-03-09,
11:45
2015-01-27,
14:47
93
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa przewodu wodociągowego w ul: Wałuszewskiej DN 200 mm L=129,5 m, Pocztowej DN 100 mm L=249,5 m, Forsycji DN 100 mm L=313 m, Kosobudzkiej DN 100 mm L = 222 m w Warszawie na terenie Dzielnicy Białołęka
2015-03-13,
10:45
2015-01-30,
15:25
94
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa przewodu wodociągowego Dn 100 mm, L=173,0 m w ul. Jerzyka w Warszawie na terenie Dzielnicy Ursynów
2015-03-17,
09:45
2015-02-04,
14:45
95
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego DN 0,40 m w ul. Wiertniczej do granic nieruchomości prywatnych położonych przy ul. Wiertniczej w Warszawie Dzielnica Wilanów oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów w wymiarze wymaganym przez Inspektora Nadzoru.
2015-03-19,
11:30
2015-02-06,
12:22
96
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa przewodu wodociągowego DN 100mm L= 99,5m w ul. Gandhiego na odcinku od końcówki istniejącego przewodu wodociągowego DN 150mm w ul. Gandhiego (HP 2406) do złączenia z końcówką istniejącego przewodu wodociągowego DN 100mm w Al. Promienistych (HP 4896) w Warszawie Dzielnicy Mokotów.
2015-03-24,
10:45
2015-02-11,
09:39
97
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci kanalizacji ściekowej DN 0,2 m, L=170 m w ul. Trawiastej na odcinku od ul. V Poprzecznej do ul. Bosmańskiej oraz DN 0,2m, L=232m w ul. Bosmańskiej na odcinku od ul. Trawiastej do wysokości posesji nr 14 wraz z odcinkami sieci od kanału ulicznego do granic nieruchomości, w Warszawie w Dzielnicy Wawer.
2015-04-01,
12:45
2015-02-19,
14:51
98
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa przewodu wodociągowego DN 100 mm, L= 525,00m w ul. Jaszczurczej na odcinku od istniejącego przewodu wodociągowego DN150 mm w ul. Zasadowej do istniejącego przewodu wodociągowego DN 100mm w ul. Mozaikowej w Warszawie Dzielnica Wawer.
2015-04-02,
12:45
2015-02-19,
15:25
99
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Serwisowanie oraz remont pomp GRUNDFOS - SARLIN
2015-03-16,
12:45
2015-02-19,
15:43
100
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa odcinków sieci kanalizacyjnych od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych w pasie drogowym ulic: Pułkowej (na odcinku od ul. Wóycickiego do ul. Samogłoska), Trylogii, Spartakusa na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
2015-04-03,
11:45
2015-02-20,
11:52
101
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie 1: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę, wraz z przyłączami wodociągowymi, bez zmiany średnicy, przewodu wodociągowego DN 150 mm, L ca 311 m w ul. Strzeleckiego na odc. od istniejącego przewodu wodociągowego DN 150 mm w ul. Magellana (ZL 10483) do złączenia z istniejącym przewodem wodociągowym DN 200 mm w ul. Magellana (ZL 10566) w Warszawie w Dzielnicy Ursynów oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów. Zadanie 2: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę, wraz z przyłączami wodociągowymi, bez zmiany średnicy, przewodu wodociągowego DN 150 mm, L ca 250 m w ul. Poleczki na odc. od istniejącego przewodu DN 200 mm w ul. Puławskiej do HP 15291 w Warszawie w Dzielnicy Ursynów oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów. Zadanie 3: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę, wraz z przyłączami wodociągowymi, bez zmiany średnicy, przewodu wodociągowego DN 200 mm, L ca 133 m w ul. Braci Wagów na odcinku od trójnika w rejonie ZL 15008 do trójnika w rejonie ZL 11537 w Warszawie w Dzielnicy Ursynów oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów.
2015-04-02,
10:45
2015-02-20,
13:48
102
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Gospodarowanie odpadami w postaci skratek (o kodzie 19 08 01), o zawartości piaskowników (o kodzie 19 08 02) oraz minerałów (o kodzie 19 12 09), polegające na transporcie oraz zbieraniu lub przetwarzaniu poprzez odzysk z Zakładów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna z podziałem na zadania: zadanie częściowe nr 1 – dla Zakładu Czajka (ilość maksymalna: 3400 Mg – skratki) zadanie częściowe nr 2 – dla Zakładu Czajka (ilość maksymalna: 750 Mg – zawartość piaskowników) zadanie częściowe nr 3 – dla Zakładu Czajka (ilość maksymalna: 8750 Mg – minerał) zadanie częściowe nr 4 – dla Zakładu Południe (ilości maksymalne: 2125 Mg – skratki oraz 3825 Mg – zawartość piaskowników) zadanie częściowe nr 5 – dla Zakładu Dębe (ilości maksymalne: 200 Mg – skratki oraz 650 Mg – zawartość piaskowników) zadanie częściowe nr 6 – dla Zakładu Pruszków (ilości maksymalne: 2400 Mg – skratki oraz 2700 Mg – zawartość piaskowników) zadanie częściowe nr 7 – dla Zakładu Sieci Kanalizacyjnej (ilość maksymalna: 6250 Mg – skratki).
2015-04-02,
09:45
2015-02-20,
15:13
103
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie 1: Budowa przewodu wodociągowego L=112,0m DN 100mm w ulicy Żubrowej na odcinku od końcówki istniejącego przewodu wodociągowego DN 100mm do hydrantu za ostatnim projektowanym przyłączem wodociągowym do budynku na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Zadanie 2: Budowa kanalizacji sanitarnej DN 200mm L=64,5m i=4‰ w ulicy Żubrowej na odcinku od końcówki kanału w w/w ulicy do wysokości budynku przy ul. Pasterskiej 44A wraz z odcinkami sieci DN 160mm L=19,0m od kanału w w/w ulicy do granic nieruchomości na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
2015-03-09,
10:45
2015-02-24,
14:46
104
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie nr 1: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę przewodu wodociągowego: DN 100 mm Lca 380 m w ul. Ursynowskiej wraz z przyłączami wodociągowymi na DN 150 mm, DN 150 mm Lca 185 m w ul. Racławickiej z rur z żeliwa szarego bez zmiany średnicy, DN 100 mm Lca 185 w ul. Racławickiej z rur z żeliwa szarego, bez zmiany średnicy, DN 100 mm i DN 150 mm w ul. Racławickiej z rur z żeliwa szarego ze zmianą średnicy na DN 150 mm na odc. Lca 600 m, DN 150 mm Lca 400 m w ul. Odolańskiej bez zmiany średnicy, DN 100 mm w ul. Odolańskiej ze zmianą średnicy na 150 mm Lca 405 m, DN 100 mm Lca 90 m w ul. Kazimierzowskiej bez zmiany średnicy, DN 100 mm Lca 230 m w ul. Kazimierzowskiej bez zmiany średnicy, DN 100 mm Lca 150 m w ul. Kazimierzowskiej bez zmiany średnicy, DN 100 mm Lca 120 m w ul. Szczekocińskiej bez zmiany średnicy, DN 150 mm Lca 30 m w ul. Szczekocińskiej bez zmiany średnicy, DN 100 mm Lca 120 m w ul. Szczekocińskiej bez zmiany średnicy, DN 100 mm Lca 100 m w ul. Piłkarskiej z rur z żeliwa sferoidalnego bez zmiany średnicy, DN 100 mm Lca 100 m w ul. Drużynowej z rur z żeliwa szarego bez zmiany średnicy, DN 100 mm Lca 100 m w ul. Tenisowej z rur z żeliwa szarego bez zmiany średnicy, DN 100 mm Lca 205 m w ul. Wiktorskiej bez zmiany średnicy wraz z przebudową przyłączy wodociągowych w Warszawie Dzielnica Mokotów oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów. Zadanie nr 2: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę przewodu wodociągowego: DN 150 mm Lca 700 m w ul. Wiktorskiej bez zmiany średnicy wraz z przebudową przyłączy wodociągowych w Warszawie Dzielnica Mokotów oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów.
2015-04-08,
10:45
2015-02-24,
15:36
105
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Remont polegający na przebudowie lokalu biurowego na lokal mieszkalny wraz z wszystkimi wewnętrznymi instalacjami niezbędnymi do prawidłowego, niezależnego funkcjonowania lokalu mieszkalnego w budynku biurowo–mieszkalnym mieszczącym się przy Al. Waszyngtona 3 w Warszawie wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej.
2015-03-09,
09:45
2015-02-24,
16:20
106
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę odcinków sieci kanalizacyjnych od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych przy ul. Fersta, Topazowej, Lewinowskiej, Pszczyńskiej, Perłowej, Płońskiej, Potulickiej, Wolmborskiej, Malachitowej, Przewoźników na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów w wymiarze wymaganym przez Inspektora Nadzoru.
2015-04-08,
09:45
2015-02-25,
13:53
107
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie 1: opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w ul. Dychowskiej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, z podziałem na części: Część 1: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przewodu wodociągowego DN 100 mm Lca 250 m w ul. Dychowskiej na odcinku od istniejącego przewodu wodociągowego DN 250 mm w ul. Trakt Lubelski do hydrantu za ostatnim projektowanym przyłączem wodociągowym do budynku przy ul. Dychowskiej w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów. Część 2: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanału ściekowego DN 0,20 m Lca 250 m w ul. Dychowskiej na odcinku od ul. Trakt Lubelski do Kanału Wawerskiego z odcinkami sieci kanalizacyjnej od kanału ulicznego do granic ewidencyjnych nieruchomości prywatnych w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów. Zadanie 2: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z podziałem na części: Część 1: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę:  przewodu wodociągowego DN 100 mm Lca 360 m w ul. Szparagowej na odcinku od istniejącego przewodu wodociągowego DN 100 mm w ul. 27-go Grudnia do złączenia z istniejącym przewodem wodociągowym DN 150 mm w ul. Dzielnicowej  przewodu wodociągowego DN 100 mm Lca 130 m w ul. Plażowej na odcinku od przewodu wodociągowego DN 100 mm w ul. Szparagowej do hydrantu za ostatnim projektowanym przyłączem wodociągowym do budynku przy ul. Plażowej  przewodu wodociągowego DN 100 mm Lca 450 m w ul. Rabatowej na odcinku od końcówki istniejącego przewodu wodociągowego DN 100 mm w ul. Trakt Lubelski do złączenia z istniejącym przewodem wodociągowym DN 150 mm w ul. Dzielnicowej w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów. Część 2: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę:  kanału ściekowego DN 0,20 m Lca 120 m w ul. Plażowej na odcinku od istniejącego kanału ściekowego w ul. Szparagowej do ostatniej posesji przewidzianej do skanalizowania przed Kanałem Wawerskim z odcinkami sieci kanalizacyjnej od kanału ulicznego do granic ewidencyjnych nieruchomości prywatnych w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów. Zadanie 3: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanału ściekowego DN 0,20 m Lca 250 m w ul. Darniowej na odcinku od ul. Trakt Lubelski do wysokości ostatniego budynku przewidzianego do skanalizowania z odcinkami sieci kanalizacyjnej od kanału ulicznego do granic ewidencyjnych nieruchomości prywatnych w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów.
2015-04-08,
11:45
2015-02-26,
07:26
108
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Gospodarowanie odpadami o kodzie 19 08 05 powstającymi w Zakładzie „Czajka” Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie w ilości maksymalnej 20 000 Mg z podziałem na 5 zadań: • zadanie częściowe nr 1 – 4000 Mg osadów • zadanie częściowe nr 2 – 4000 Mg osadów • zadanie częściowe nr 3 – 4000 Mg osadów • zadanie częściowe nr 4 – 4000 Mg osadów • zadanie częściowe nr 5 – 4000 Mg osadów
2015-04-08,
12:45
2015-02-26,
14:34
109
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Wykonanie oceny stanu technicznego oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla kanałów wody surowej na terenie Zakładu Północnego w Wieliszewie, ul. 600 Lecia 20 na odcinku ze Zbiorników Kontaktowych do Pompowni I st. wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
2015-04-09,
12:45
2015-02-27,
14:37
110
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Renowacja magistrali wodociągowej w ulicy Oczki na odcinku pomiędzy magistralami: DN 1200 mm w ulicy Koszykowej i DN 600 mm w ulicy Chałubińskiego w Warszawie - ETAP IV – Przebudowa magistrali DN 760 mm ze zmianą średnicy na DN 800 mm, L 422 m wraz z odwodnieniem w Warszawie na terenie Dzielnicy Ochota.
2015-03-18,
09:45
2015-03-02,
14:08
111
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu pompowni ścieków P1-11 przy ul. Nasielskiej w Serocku, eksploatowanej przez Zakład „Dębe” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania robót.
2015-03-13,
11:45
2015-03-02,
15:59
112
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Wycinanie betonu z kanału metodą bezwykopową - kanał deszczowy DN 300, na odcinku o maksymalnej długości 100 mb w ul. Kasprzaka w Warszawie na terenie działania Zakładu Sieci Kanalizacyjnej MPWIK S.A.
2015-03-16,
09:45
2015-03-04,
14:59
113
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Wykonanie sieci kanalizacyjnej (odcinków sieci od kanału ulicznego do granic nieruchomości) w pasie drogowym ul. Orłowskiego na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. ETAP I Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej (odcinków sieci od kanału ulicznego do granic nieruchomości) w pasie drogowym ul. Orłowskiego na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Pozyskanie niezbędnych opinii, pozwoleń, zatwierdzeń, decyzji administracyjnych itp. wymaganych dla budowy przedmiotowej sieci kanalizacyjnej. ETAP II Budowa sieci kanalizacyjnej (odcinków sieci od kanału ulicznego do granic nieruchomości) w pasie drogowym ul. Orłowskiego na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
2015-04-14,
12:45
2015-03-05,
13:56
114
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Renowacja magistral metodą bezwykopową na terenie m.st. Warszawy z podziałem na 2 zadania.
2015-04-16,
10:45
2015-03-05,
14:45
115
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa przewodu wodociągowego D 100 mm, L= 931,0 m w ul. Ślimaka na odcinku od ul. Zasadowej do ul. Halki w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer: Zadanie I – Budowa przewodu wodociągowego L= 447,5 m na odcinku od ul. Mozaikowej do ul. Halki. Zadanie II – Budowa przewodu wodociągowego L= 483,5 m na odcinku od ul. Zasadowej do ul. Mozaikowej.
2015-04-17,
11:45
2015-03-05,
15:13
116
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa energii cieplnej wraz z usługą przesyłu do obiektów należących do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2015-04-16,
11:45
2015-03-06,
09:42
117
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa wody mineralnej.
2015-03-16,
10:45
2015-03-06,
14:38
118
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa przewodu wodociągowego w ul. Obrońców Tobruku na odcinku od istniejącej magistrali wodociągowej w pasie drogowym ul. Rudnickiego w pobliżu skrzyżowania z ul. Gen. St. Maczka do końcówki przewodu wodociągowego DN 200 mm w ul. Obrońców Tobruku na terenie Dzielnicy Bemowo oraz Bielany m.st. Warszawy.
2015-04-16,
09:45
2015-03-06,
15:17
119
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej wraz z odtwarzaniem nawierzchni dróg i chodników na terenie miasta stołecznego Warszawy (z wyłączeniem Dzielnicy Ursus) oraz na terenie gmin Serock, Wieliszew i Nieporęt
2015-03-18,
10:45
2015-03-06,
15:30
120
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przebudowa przewodu wodociągowego DN 150 mm L = 353,15 m w ulicy Okopowej wraz z przebudową istniejących przyłączy wodociągowych bez zmiany średnicy na odcinku od ZL 29108 w węźle połączeniowym z istniejącym przewodem wodociągowym DN 150 mm w ul. Anielewicza do ZL 28854 w węźle połączeniowym z istniejącą magistralą wodociągową DN 300 mm w ul. Okopowej (w rejonie ul. Niskiej) w Warszawie na terenie Dzielnicy Wola.
2015-03-16,
12:00
2015-03-06,
15:45
121
Przetarg nieograniczony
Muzeum Historii Żydów Polskich
Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby akcji „Żonkile”
2015-03-16,
10:00
2015-03-06,
12:39
122
Przetarg nieograniczony
Muzeum Historii Żydów Polskich
Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych wykonanych zgodnie z projektem, na potrzeby realizacji konferencji Międzykulturowość w edukacji historycznej.
2015-03-16,
11:00
2015-03-06,
15:53
123
Przetarg nieograniczony
Muzeum Powstania Warszawskiego
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Muzeum Powstania Warszawskiego
2015-03-09,
11:00
2015-02-27,
15:24
124
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi -klientów Zamawiającego w okresie od 1.04.2015 r. do 31.03.2016 r.
2015-03-12,
10:00
2015-03-05,
10:56
125
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów
Dostawa sprzętu komputerowego
2015-03-11,
08:30
2015-03-03,
16:01
126
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji toru łyżwiarskiego Stegny przy ul. Inspektowej 1 w Warszawie.
2015-03-11,
09:00
2015-03-03,
12:56
127
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Zakup i dostawa 16 (szesnastu) fabrycznie nowych wózków do kolejki grawitacyjnej typu Wiegand "Alpine Coaster" wraz z dostosowaniem zjeżdżalni do nowych wózków w Ośrodku Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22 w Warszawie.
2015-03-16,
09:00
2015-03-06,
15:54
128
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Dostawa 3 pojazdów z wyposażeniem, przeznaczonych do przewozu bezdomnych zwierząt na potrzeby Straży Miejskiej m. st. Warszawy
2015-03-31,
10:00
2015-02-17,
13:10
129
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa wyrobów medycznych do zabiegów neurochirurgicznych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-11/2015)
2015-03-11,
10:00
2015-02-03,
10:25
130
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Usługa ubezpieczenia Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie (ZP-12/2015)
2015-03-12,
11:00
2015-02-04,
11:24
131
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa środków czystości dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-13/2015.
2015-03-09,
10:30
2015-02-27,
15:01
132
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa materiałów do sterylizacji dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-26/2015).
2015-03-12,
12:00
2015-03-04,
15:26
133
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa worków foliowych polietylenowych oraz folii polietylenowej w rolkach dla Szpitala Bielańskiego ZP-24/2015.
2015-03-13,
10:30
2015-03-05,
15:18
134
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa produktów leczniczych dla Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ cz.I (sprawa 03/2015)
2015-03-12,
10:00
2015-01-23,
13:53
135
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa akcesoriów okulistycznych dla Szpitala Czerniakowskiego cz. I (nr sprawy 04/2015).
2015-03-11,
10:00
2015-01-28,
12:36
136
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa aparatu USG dla Oddziału Neurologii Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ
2015-03-27,
10:00
2015-02-13,
12:03
137
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa endoskopowego wielospecjalistycznego systemu wizyjnego dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ - sprawa 06/2015
2015-03-31,
10:00
2015-02-16,
12:50
138
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa kolonoskopu dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ (nr sprawy 11/2015)
2015-04-15,
10:00
2015-03-05,
08:25
139
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratoryjnych dla Zakładu Patomorfologii Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ
2015-03-13,
10:00
2015-03-05,
13:57
140
Przetarg nieograniczony
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa aparatury i sprzętu medycznego
2015-04-02,
10:00
2015-02-24,
07:08
141
Przetarg nieograniczony
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa produktów leczniczych do Szpitala Wolskiego
2015-03-20,
09:00
2015-02-11,
10:45
142
Przetarg nieograniczony
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa Penicillinum Crystallicum do Szpitala Wolskiego - sprawa nr EP/15/2015
2015-03-09,
09:30
2015-02-26,
13:46
143
Przetarg nieograniczony
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa procesora tkankowego
2015-03-09,
11:00
2015-03-04,
14:48
144
Przetarg nieograniczony
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Usługa odbioru odpadów medycznych
2015-03-12,
12:00
2015-03-04,
14:52
145
Przetarg nieograniczony
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa lampy operacyjnej
2015-03-16,
11:00
2015-03-06,
15:27
146
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.
Wykonanie 2 obsług P4 na 2 pojazdach typu 14WE.
2015-04-15,
10:00
2015-03-05,
14:45
147
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części zamiennych do układów hamulcowych tramwajów typu 116N i 120Na (4 części)
2015-03-16,
10:00
2015-02-25,
08:13
148
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa elementów poszycia tramwajów oraz części mechanicznych do tramwajów typu 105Na i pochodnych, 116N i pochodnych (4 części).
2015-03-13,
10:00
2015-02-25,
13:25
149
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części zamiennych do układów hamulcowych tramwajów typu 120N (3 części)
2015-04-02,
10:00
2015-03-04,
13:16
150
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa styczników i części do styczników SNF.
2015-03-13,
11:00
2015-03-04,
15:26
151
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie przebudowy (modernizacji) budynku wraz z urządzeniami oraz układu kablowego podstacji trakcyjnej „Woronicza” w Warszawie.
2015-03-20,
10:00
2015-03-05,
13:37
152
Przetarg nieograniczony
Urząd Pracy m.st. Warszawy
Świadczenie usług medycznych dla osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy
2015-03-11,
13:30
2015-03-02,
15:41
153
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ul. Irysowa 19; 02-660 Warszawa ogłasza przetarg nieograniczony zakończony aukcją elektroniczną na Wykonanie usług w zakresie pielęgnacji i renowacji zieleni osiedlowej i nawierzchni nieutwardzonych na terenach m. st. Warszawy znajdujących się we władaniu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów.
2015-03-16,
10:00
2015-01-30,
14:52
154
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonywanie bieżących usług remontowych w tym konserwacyjnych, usuwania i zabezpieczania awarii oraz wykonywanie czynności niezbędnych do utrzymania w ruchu instalacji sanitarnych w budynkach i lokalach gminnych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów oraz lokalach gminnych znajdujących się w budynkach wspólnotowych będących i nie będących w administracji ZGN w Dzielnicy Mokotów, położonych na terenie DOM „Wiśniowa”, DOM „Służewiec” i DOM „Madalińskiego”
2015-03-23,
10:00
2015-02-05,
11:56
155
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Świadczenie usług w zakresie kontroli okresowych i uproszczonych prób szczelności instalacji gazowych oraz sporządzania protokołów z przeprowadzonych kontroli w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów znajdujących się na terenie DOM Służewiec, DOM Wierzbno, DOM Wiśniowa, DOM Madalińskiego, DOM Konduktorska, DOM Polkowska.
2015-03-09,
10:00
2015-02-24,
12:03
156
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonywanie bieżących usług remontowych w tym konserwacyjnych, usuwania i zabezpieczania awarii oraz wykonywanie czynności niezbędnych do utrzymania w ruchu instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach gminnych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów oraz lokalach gminnych znajdujących się w budynkach wspólnotowych będących i nie będących w administracji ZGN w Dzielnicy Mokotów, położonych na terenie DOM „Służewiec”.
2015-04-08,
10:00
2015-02-26,
08:55
157
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
wykonanie utrzymaniowych robót drogowych w zakresie remontów i przebudowy uszkodzonych nawierzchni wewnętrznych ciągów komunikacyjnych oraz ich oznakowania, na terenach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy DOM Służewiec, DOM Wierzbno, DOM Wiśniowa, DOM Madalińskiego, DOM Konduktorska, DOM Polkowska.
2015-03-18,
10:10
2015-03-03,
12:30
158
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonywanie bieżących usług remontowych w tym konserwacyjnych, przeglądów, okresowych kontroli, usuwania i zabezpieczania awarii oraz innych czynności w branży ogólnobudowlanej niezbędnych do utrzymania w ruchu budynków i lokali gminnych oraz lokali gminnych znajdujących się w budynkach wspólnotowych będących i nie będących w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów położonych na terenie DOM „Służewiec”.
2015-04-20,
10:00
2015-03-04,
14:04
159
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Remont lokali mieszkalnych- pustostanów na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w zadaniach: - część I - 3 lokale o powierzchni 92,00 m2 - część II - 2 lokale o powierzchni 73,00 m2 - część III - 3 lokale o powierzchni 157,00 m2 - część IV - 2 lokale o powierzchni 103,00 m2 - część V - 3 lokale o powierzchni 105,00 m2.
2015-03-09,
10:30
2015-02-23,
15:50
160
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Remont elewacji wraz z remontem tarasów budynku przy ul. Czapelskiej 22 w Warszawie na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy.
2015-03-20,
10:00
2015-03-05,
12:00
161
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych(12 pustostanów – 12 części). Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/10/15
2015-03-12,
10:00
2015-02-26,
13:46
162
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie pomiarów ochronnych dla instalacji elektrycznych w budynkach zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy (3 części). Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/11/15
2015-03-16,
10:00
2015-03-02,
13:31
163
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (6 pustostanów – 6 części). Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/12/15
2015-03-19,
10:00
2015-03-05,
12:01
164
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
odtworzeniowa wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Mariańskiej 1 w Warszawie
2015-03-16,
10:00
2015-02-27,
15:01
165
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont lokali (pustostanów) nr 5 i 6 w budynku mieszkalnym przy ul. Czytelniczej 7 oraz w lokalu (pustostan) nr 5A w budynku mieszkalnym przy ul. Kosodrzewiny 24/26 w Warszawie.
2015-03-12,
10:00
2015-02-25,
11:27
166
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Połączenie lokali mieszkalnych nr 16b i 16e w budynku przy ul. Żelaznej 75A, nr 15a i 15b w budynku przy ul. Ogrodowej 51 wraz z ich remontem oraz przebudowa lokali mieszkalnych nr 4 i 4c w budynku przy ul. Żelaznej 75A na podstawie projektu budowlanego.
2015-03-10,
10:00
2015-02-20,
15:13
167
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
wykonanie remontów pustostanów lokali mieszkalnych będących pod opieką konserwatora zabytków, stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez ZGN Wola w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy- administracja Młynów. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części.
2015-03-10,
10:00
2015-02-23,
14:33
168
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
wymianę stropu nad 3 – cim piętrem wraz z konstrukcją dachu oraz kominami w budynku mieszkalnym przy ul. Płockiej 3.
2015-03-16,
10:00
2015-02-25,
12:38
169
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont klatki schodowej z uporządkowaniem przewodów teletechnicznych i instalacji domofonu w budynku mieszkalnym przy ul. Banderii 19
2015-03-17,
10:00
2015-02-25,
13:53
170
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont klatki schodowej z uporządkowaniem instalacji teletechnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Agawy 16.
2015-03-17,
09:00
2015-02-27,
12:11
171
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
usługa z zakresu opróżniania koszy ulicznych i koszy na odpady zwierzęce ustawionych na terenach zewnętrznych, stanowiących 100% własności m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w obrębie administracji: Koło, Młynów, Nowolipki, Ogrodowa oraz składowanie nieczystości w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów zmieszanych, zlokalizowanych przy siedzibach administracji w 2015 r.
2015-03-09,
10:00
2015-02-27,
15:51
172
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont klatki schodowej, wymiana instalacji domofonowej oraz wykonanie orurowania instalacji słaboprądowych w budynku przy ul. Skierniewickiej 11 w Warszawie.
2015-03-20,
10:00
2015-03-02,
11:24
173
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych nr 5/6/9, 8, 21, 43, 68, 89 i 97 w budynku wpisanym do rejestru zabytków przy ul. Chłodnej 20 w Warszawie.
2015-03-20,
09:00
2015-03-02,
12:38
174
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
wymiana stolarki okiennej i witryn w lokalach użytkowych stanowiących własność m.st. Warszawy, usytuowanych na terenie Dzielnicy Wola m. st. Warszawy w 2015 roku.
2015-03-23,
09:00
2015-03-04,
14:49
175
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Mieszanki mineralno-asfaltowe
2015-03-10,
11:00
2015-02-02,
11:40
176
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Budowa odwodnienia i kanału ogólnospławnego w ul Kruszewskiego w Warszawie
2015-03-17,
11:00
2015-03-03,
08:16
177
Przetarg nieograniczony
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
Budowa zespołu kolumbariów na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 43/45
2015-03-18,
12:30
2015-03-03,
09:53
178
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Wykonanie (dwukrotnego) oznakowania poziomego farbą z elementami odblasku na wybranych odcinkach dróg powiatowych w m.st. Warszawie
2015-03-09,
10:00
2015-02-20,
08:48
179
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Wykonanie (dwukrotnego) oznakowania poziomego farbą z elementami odblasku na wybranych odcinkach dróg krajowych i wojewódzkich w m.st. Warszawie
2015-03-09,
10:00
2015-02-20,
09:48
180
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Wykonanie oznakowania poziomego w technologii trwałej z mas chemoutwardzalnych na wybranych odcinkach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w m. st. Warszawie.
2015-03-17,
10:00
2015-03-02,
10:35
181
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Mycie i konserwacja oraz odtworzenie zniszczonych modułów miejskiego systemu informacji o patronach ulic i ważnych obiektach historycznych
2015-03-16,
10:00
2015-03-06,
10:40
182
Przetarg nieograniczony
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją ciągu ul. Marsa-Żołnierska na odcinku węzeł Marsa – granica miasta-etap II.
2015-04-09,
10:00
2015-03-04,
11:17
183
Przetarg nieograniczony
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową al. Dzieci Polskich na odcinku od ul. Mchów do ul. Kociszewskich w ramach zadania pn. budowa al. Dzieci Polskich na odc. od ul. Mchów do granicy z dzielnicą Wesoła.
2015-03-23,
10:00
2015-03-06,
14:33
184
Przetarg nieograniczony
Zarząd Oczyszczania Miasta
Ręczne oczyszczanie na terenie m.st. Warszawy
2015-03-25,
09:00
2015-02-12,
12:56
185
Przetarg nieograniczony
Zarząd Terenów Publicznych
Remont konserwatorski pomnika Kardynała Stefana Wyszyńskiego znajdującego się przy ul. Krakowskie Przedmieście i pomnika Juliusza Słowackiego znajdującego się na Placu Bankowym w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście
2015-03-10,
09:00
2015-02-19,
14:00
186
Przetarg nieograniczony
Zarząd Terenów Publicznych
Obsadzenie roślinami sezonowymi oraz pielęgnacja waz i kwietników usytuowanych na ulicach na obszarze Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2015-03-16,
10:00
2015-03-06,
14:21
187
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych nadzorowanych przez ZTM, funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar aglomeracji warszawskiej przy wykorzystaniu 15 autobusów używanych 9 metrowych
2015-03-16,
10:00
2015-01-30,
13:48
188
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych nadzorowanych przez ZTM, funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar aglomeracji warszawskiej przy wykorzystaniu 15 autobusów używanych 9 metrowych.
2015-03-16,
09:00
2015-02-02,
08:27
189
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych, funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar gminy Wieliszew z Warszawą
2015-03-24,
10:00
2015-02-16,
10:19
190
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Dostawa elementów do wiat przystankowych
2015-04-08,
10:00
2015-03-02,
07:43
191
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej funkcjonującej w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Izabelin z Warszawą
2015-03-10,
09:45
2015-03-03,
08:08

Ukryj listy wyboru. Ukryj kolumnę: z rodzajem zamówienia, z datą publikacji.
Rodzaj:
Tryb:
Zamawiajacy:

UWAGA:
* Wypełnienie pola w nagłówku kolumny z nazwą zamówienia pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, w których nazwie znajduje się podany łańcuch znaków lub przynajmniej jeden z łańcuchów znaków oddzielonych przecinkiem
** Data składania ofert, wniosków, prac konkursowych lub data aukcji. Wypełnienie pola/pól w nagłówku kolumny z datą składania ofert w formacie RRRRMMDD pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, dla których data składania ofert zawiera się we wskazanym przedziale czasowym

<<powrót

herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  | 

 
Księga Zamówień Publicznych