>Biuro Zamówień Publicznych > Wyszukiwanie ogłoszeń > Wyniki wyszukiwania
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Bieżące ogłoszenia o przetargach
prowadzonych przez Urząd m.st. Warszawy i jego jednostki podległe


Znaleziono 227 ogłoszeń spełniających zaznaczone kryteria.

Ilość ogłoszeń na stronie:
Lp. Tryb
*WSZYSTKIE
>Zamawiający
*WSZYSCY
Nazwa zamówienia*
Składanie ofert**
od
do
Data publikacji
od
do
1
Przetarg nieograniczony
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
Całodobowa usługa recepcyjna, dozór i ochrona osób i mienia w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą przy ul. Górczewskiej 201 w Warszawie oraz w Amfiteatrze Bemowo przy ul. Raginisa w Warszawie.
2015-11-30,
10:00
2015-11-20,
09:21
2
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Dostawa karmy dla kotów wolno żyjących z terenu m.st. Warszawy w celu ich dokarmiania
2015-12-02,
12:00
2015-10-21,
11:30
3
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Wykonanie druków firmowych, wizytówek, zaproszeń i itp. dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy w latach 2015-2017
2015-12-03,
10:30
2015-10-23,
15:02
4
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zakup licencji oprogramowania Microsoft
2015-12-17,
11:00
2015-11-06,
12:50
5
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zakup licencji Oracle
2015-12-21,
09:15
2015-11-10,
15:04
6
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zakup wydajnych stacji roboczych i monitorów.
2015-11-26,
12:00
2015-11-13,
13:23
7
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Świadczenie usług z zakresu bieżącego utrzymania czystości w budynkach Urzędu m.st. Warszawy
2015-12-28,
12:00
2015-11-16,
12:41
8
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy.
2015-11-30,
12:00
2015-11-19,
08:47
9
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Bieżąca obsługa prawna Biura Nadzoru Właścicielskiego
2015-12-07,
10:00
2015-11-20,
15:52
10
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Organizacja plenerowej imprezy "XII Warszawskie Spotkanie Wigilijne" w dniu 13 grudnia 2015 r. w zakresie przygotowania pełnego zaplecza technicznego, obsługi technicznej oraz cateringu
2015-12-01,
11:00
2015-11-23,
12:27
11
Przetarg nieograniczony
Dom Dziecka nr 2 im. Dr Janusza Korczaka
Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych do Domu Dziecka nr 2 im. dr Janusza Korczaka w Warszawie przy ul. Jaktorowskiej 6, w zestawieniu asortymentowo-ilościowym, w podziale na pakiety.
2015-12-03,
09:00
2015-11-03,
07:55
12
Przetarg nieograniczony
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"
Adaptacja pomieszczeń na łazienkę dla niepełnosprawnych wraz zakupem wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej CHEMIK 02-121 w ramach projektu AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie
2015-12-08,
10:30
2015-11-24,
13:39
13
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Sukcesywne Świadczenie przez Wykonawcę usług pocztowych w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych (listowych i paczek) oraz ich zwrotów, w obrocie krajowym i zagranicznym według potrzeb Zamawiającego
2015-11-27,
09:00
2015-11-05,
14:23
14
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Całodobowa stała ochrona fizyczna mienia znajdującego się na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych umiejscowionych w Parku Górczewska przy ul. Raginisa oraz przy ul. Obrońców Tobruku w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz utrzymanie w czystości i właściwym stanie technicznym dwóch toalet przeznaczonych dla ich użytkowników, w latach 2016-2018
2015-11-30,
09:00
2015-11-06,
13:25
15
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Sprzedaż i dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Bemowo
2015-11-26,
09:00
2015-11-18,
13:04
16
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych położonych na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
2015-12-03,
09:00
2015-11-25,
12:42
17
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Zimowe oczyszczanie ulic gminnych, na terenie Dzielnicy Białołęka oraz zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników w sezonie zimowym 2015/2016
2015-11-30,
10:00
2015-10-19,
11:28
18
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Ochrona osób i mienia w obiekcie administracyjnym Urzędu m. st. Warszawy w Dzielnicy Białołęka przy ul. Modlińskiej 197 w Warszawie.
2015-12-02,
10:00
2015-11-24,
15:45
19
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Rozbudowa Przedszkola Nr 182 przy ul.Nałkowskiej 3
2015-12-02,
10:00
2015-11-17,
15:59
20
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Dostawa wraz z montażem mebli do budowanego przedszkola przy ul.Bełskiej 1/3 jako pierwsze wyposażenie obiektu w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: Budowa przedszkola sześciooddziałowego przy ul. Bełskiej 1/3 w Warszawie.
2015-11-30,
09:30
2015-11-19,
14:48
21
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz dostawa i montaż pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.
2015-12-04,
10:00
2015-11-19,
14:50
22
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Roboty związane z aranżacją wnętrz pomieszczeń w Domu Kultury KADR przy ul. Rzymowskiego 32 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Domu Kultury KADR (rewitalizacja)"
2015-12-04,
09:30
2015-11-19,
15:59
23
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Utrzymanie zieleni na terenie parków Dzielnicy Ochota w rejonie I
2015-11-30,
10:00
2015-11-18,
14:39
24
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie parków i skwerów dzielnicy Ochota w rejonie II: skwer im. Dobrego Maharadży, Park Wielkopolski, park im. M. Skłodowskiej –Curie, Skwer im. A. Grotowskiego
2015-11-30,
10:00
2015-11-18,
14:59
25
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej, utrzymanie czystości na terenach zieleni położonych wzdłuż ulic gminnych oraz roboty związane z opróżnianiem koszy ulicznych na terenie Dzielnicy Ochota
2015-11-30,
10:00
2015-11-18,
15:24
26
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Konserwacja ulic i ciągów pieszych Dzielnicy Ochota
2015-12-08,
10:00
2015-11-20,
14:59
27
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Ochrona osób i mienia w obiekcie Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Rembertów Al. Gen. Chruściela 28
2015-11-30,
10:30
2015-11-20,
13:32
28
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Wykonanie usługi związanej z dowozem dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy do szkół i placówek oświatowych na trasie dom–szkoła–dom.
2015-12-01,
09:30
2015-10-26,
10:25
29
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Dostawa wraz z montażem mebli, wyposażenia wnętrz i sprzętu AGD do Liceum Ogólnokształcącego nr XIII przy ul. Oszmiańskiej 23/25 w Warszawie
2015-11-30,
09:30
2015-11-18,
12:22
30
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Dostawa materiałów biurowych oraz papieru ksero dla Urzędu Dzielnicy Ursynów.
2015-11-27,
12:30
2015-11-17,
11:03
31
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Zakup energii cieplnej (ciepła) dla komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Barwnej 8, ul. Kłobuckiej 1, 3, 14, 16, 16B, 18, 18A oraz 18D, wraz z jego przesłaniem do węzłów cieplnych
2015-11-26,
10:30
2015-11-17,
15:18
32
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Sprzątanie wnętrz obiektów Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy i terenów zewnętrznych wokół Urzędu przy al. KEN 61.
2015-11-30,
12:30
2015-11-20,
14:06
33
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Usługi pocztowe świadczone na rzecz Urzędu Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy w 2016 roku
2015-12-04,
11:00
2015-11-18,
15:52
34
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Dokończenie budowy placu zabaw przy ul. Botanicznej 46 w Warszawie oraz budowa placu zabaw przy ul. Widocznej w Warszawie
2015-12-08,
12:00
2015-11-23,
12:18
35
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2015-12-03,
10:00
2015-11-25,
13:36
36
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Świadczenie usług z zakresu zimowego i letniego oczyszczania dróg gminnych, dróg wewnętrznych, chodników i miejsc parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) na terenie m.st. Warszawy, będących w zarządzie Dzielnicy Wola (znak sprawy: 49/ZP/15).
2015-11-30,
09:00
2015-11-20,
11:50
37
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Rozbudowa instalacji teleinformatycznej w budynku Urzędu Dzielnicy Żoliborz w ramach zadania inwestycyjnego modernizacji i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Urzędu.
2015-11-30,
08:45
2015-11-13,
13:27
38
Przetarg nieograniczony
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy
Dostawa artykułów i środków czystości na potrzeby placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
2015-12-02,
09:00
2015-11-24,
15:51
39
Przetarg nieograniczony
Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Usługa sprzątania obiektów rekreacyjno – sportowych i terenów zewnętrznych DOSiR-u w Warszawie
2015-12-02,
10:00
2015-11-24,
15:51
40
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie naprawy piątego poziomu utrzymania „P5” 10 szt., Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych typu Metropolis 98B
2015-12-01,
12:00
2015-10-26,
08:03
41
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Świadczenie usług monitorowania sygnałów sytemu alarmu pożarowego (SAP) do właściwej jednostki Państwowej Straży Pożarnej z I i II Linii Metra Warszawskiego oraz Centralnej Dyspozytorni na STP Kabaty w latach 2016-2018
2015-11-30,
12:00
2015-11-23,
14:07
42
Przetarg nieograniczony
Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
Dostawa siana prasowanego dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie
2015-12-03,
11:30
2015-11-25,
10:24
43
Przetarg nieograniczony
Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy
Demontaż elementów dekoracji kamiennej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego mieszczącego się przy ul. Zakroczymskiej 6 w Warszawie.
2015-11-27,
09:00
2015-11-12,
14:53
44
Przetarg nieograniczony
Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy
Warszawa: Dostawa mebli do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowo-Szkoleniowego OMEGA Stręgielek 40, 11-610 Pozezdrze na potrzeby Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego Agrykola mieszczącego się przy ul. Myśliwieckiej 9 w Warszawie
2015-11-26,
09:00
2015-11-18,
11:51
45
Przetarg nieograniczony
Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy
Dostawa artykułów komputerowych na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń przy ul. Starej 4 w Warszawie
2015-11-27,
10:00
2015-11-19,
14:48
46
Przetarg nieograniczony
Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy
Dystrybucja i dostawa energii cieplnej do budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 7 mieszczącego się przy ul. Osowskiej 81 w Warszawie
2015-11-30,
10:00
2015-11-20,
13:32
47
Przetarg nieograniczony
Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy
Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 9 mieszczącego się przy ul. J. Paska 10 w Warszawie
2015-12-01,
10:00
2015-11-23,
15:39
48
Przetarg nieograniczony
Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy
Dystrybucja i dostawa energii cieplnej do budynku Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego mieszczącego się przy ul. Łuckiej 17/23 w Warszawie
2015-12-02,
10:00
2015-11-25,
06:59
49
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Wybór wykonawcy Działań Promocyjnych i Informacyjnych przy realizacji Przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Gwarków 9, w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2015-12-10,
12:00
2015-10-14,
07:57
50
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Dostawa talonów żywieniowych przeznaczonych na posiłki profilaktyczne
2015-11-26,
13:00
2015-10-16,
15:39
51
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Zakup paliwa metanowego
2015-12-30,
12:00
2015-11-19,
16:18
52
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa przewodów elektrycznych, przedłużaczy, listew przeciwzakłóceniowych
2015-12-31,
15:00
2012-10-22,
10:38
53
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa wyrobów złącznych i śrubowych (śruby, nakrętki, podkładki, wkręty, nity, kołki, pręty, smarowniczki, blachowkręty itp.)
2015-12-31,
15:00
2012-11-07,
08:23
54
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę części zamiennych do instalacji chlorowych oraz do instalacji wytwarzania, magazynowania i dozowania dwutlenku chloru, przyrządów pomiarowych, roztworów produkcji firmy Wallace & Tiernan.
2015-12-31,
15:00
2012-11-20,
13:36
55
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa farb, lakierów, rozpuszczalników, rozcieńczalników
2015-12-31,
15:00
2012-11-30,
14:33
56
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa baterii i akumulatorów – akumulatory NiCd, NiMH, baterie NiCd, NiMH, akumulatory żelowo-ołowiowe, baterie do sterowników, baterie do mierników, baterie tradycyjne, baterie alkaliczne i litowe
2015-12-31,
15:00
2012-11-30,
15:05
57
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa artykułów oświetleniowych – żarówek, żarników halogenowych, modułów świetlnych, świetlówek, żarówek sygnalizacyjnych.
2015-12-31,
15:00
2012-12-18,
07:48
58
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych akumulatorów do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2013-07-18,
07:39
59
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych opon i dętek do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2013-08-07,
11:01
60
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa płynów do chłodnic, olejów, dodatków do olejów, płynów hydraulicznych – hamulcowych i środków zapobiegających zamarzaniu dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2013-10-03,
14:22
61
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do maszyn drogowo-budowlanych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2013-11-08,
15:15
62
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do kos spalinowych, kosiarek, kosiarek samojezdnych, pilarek do drewna, odśnieżarek, dmuchaw, glebogryzarek, nożyc do żywopłotów oraz opryskiwaczy dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2013-11-28,
13:42
63
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa uszczelnień mechanicznych do pomp Flygt, Grundfos, KSB.
2016-12-31,
15:00
2013-12-09,
15:30
64
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa odczynników laboratoryjnych.
2017-04-30,
15:00
2014-02-07,
07:49
65
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych (osprzętu: dysze, protezy, banany, wkładki ceramiczne do dysz, przewody ciśnieniowe itp.) do pojazdów ciśnieniowo-ssących eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2016-04-10,
15:00
2014-04-11,
07:56
66
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do ciągników rolniczych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2017-04-17,
15:00
2014-04-17,
14:47
67
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2014-06-16,
15:38
68
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę opraw oświetleniowych.
2016-12-31,
15:00
2014-07-23,
11:37
69
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa oprogramowań, dostawa kart pamięci oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń firmy Schneider Electric
2016-12-31,
15:00
2014-11-04,
15:44
70
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa osprzętu elektrycznego – bezpieczniki, wyłączniki, łączniki, przyciski sterownicze, zabezpieczenia silników, przerywacze obwodów – styczniki, przekaźniki, oprawy izolacyjne – rury osłonowe do kabli, moduły styków, styczniki, mosty kablowe – zabezpieczenie kabli, wtyczki, gniazda, puszki, opaski zaciskowe kablowe, listwy naścienne, skrzynki przyłączeniowe, końcówki kablowe, dławnice kablowe, dławiki izolacyjne, złączki ZUG
2016-12-31,
15:00
2014-11-14,
07:57
71
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa podstawowego sprzętu laboratoryjnego – szkło miarowe i niemiarowe, części szklane do aparatury, kuwety spektrofotometryczne, butelki oraz naczynia z tworzyw sztucznych, biurety automatyczne, dozowniki automatyczne, strzykawki chromatograficzne, pipety automatyczne, końcówki do pipet automatycznych, termometry szklane, termometry elektroniczne, termohigrometry elektroniczne, aerometry, mieszadła, czerpaki itp
2016-12-31,
15:00
2014-11-17,
10:55
72
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowego osprzętu (dysze, protezy, banany, wkładki ceramiczne do dysz, przewody ciśnieniowe, itp.) do pojazdów ciśnieniowych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A
2016-12-31,
15:00
2014-12-04,
08:08
73
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych filtrów oleju, powietrza, oraz paliwa do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2017-12-31,
15:00
2014-12-04,
14:23
74
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tusze, tonery)
2016-12-31,
15:00
2014-12-09,
14:58
75
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie koncepcji wykonania punktu przyjęcia osadów z czyszczenia kanalizacji południowego rejonu Warszawy, na terenie Zakładu „Południe”, ul. Syta 190/192 w Warszawie.
2015-12-30,
11:45
2014-12-17,
14:30
76
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych akumulatorów do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2017-12-31,
15:00
2015-01-22,
11:02
77
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Odtwarzanie nawierzchni dróg i chodników na terenie miasta stołecznego Warszawy (z wyłączeniem dzielnicy Ursus) uszkodzonych w czasie remontów i usuwania awarii sieci wodociągowych realizowanych systemem gospodarczym przez Zakład Sieci Wodociągowej (ZSW) oraz uszkodzonych w czasie remontów i usuwania awarii sieci kanalizacyjnych realizowanych systemem gospodarczym przez Zakład Sieci Kanalizacyjnej (ZSK).
2015-12-31,
15:00
2015-04-02,
16:27
78
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę smarów i środków smarujących
2018-06-30,
15:00
2015-05-14,
16:38
79
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych i akcesoriów do systemów inspekcyjnych IBAK i IPEK zainstalowanych na pojazdach monitorujących sieć kanalizacyjną, eksploatowanych przez MPWiK w m.st. Warszawie S.A.
2016-12-31,
15:00
2015-07-02,
15:39
80
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie 1: Usługi wykonania projektu branży energetycznej do zadań prowadzonych przez Dział Projektowania. Zadanie 2: Usługi wykonania projektu drogowego do zadań prowadzonych przez Dział Projektowania. Zadanie 3: Usługi wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy dla zadań prowadzonych przez Dział Projektowania
2016-08-13,
15:00
2015-08-13,
11:45
81
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa nowych części zamiennych do pojazdów z zabudowami WUKO eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2016-12-31,
15:00
2015-09-10,
12:39
82
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę fabrycznie nowych opon, dętek, felg oraz akcesoriów wulkanizacyjnych do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2015-09-17,
11:56
83
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa nowych części zamiennych do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2017-12-31,
15:00
2015-09-17,
12:38
84
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa olejów i płynów eksploatacyjnych do pojazdów i maszyn eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2018-06-30,
15:00
2015-10-05,
15:46
85
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do maszyn drogowo-budowlanych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2015-10-08,
07:06
86
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na terenie Osiedla Radość w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z podziałem na 26 Zadań.
2015-11-26,
11:45
2015-10-14,
14:53
87
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa artykułów oświetleniowych – żarówek, żarników halogenowych, modułów świetlnych, świetlówek, żarówek sygnalizacyjnych, lamp halogenowych, rtęciowych, sodowych
2018-12-31,
15:00
2015-10-20,
14:22
88
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie nr 1: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę przewodu wodociągowego DN 100 mm Lca 330 m, wraz z przebudową przyłączy wodociągowych będących w eksploatacji Spółki, bez zmiany średnicy w ulicy Spychowskiej na odcinku od HP 20515 do ZL 11276 w Warszawie na terenie Dzielnicy Bemowo oraz pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów, Zadanie nr 2: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przewodu wodociągowego: - DN 150 mm Lca 160 m w ul. Marynin na odcinku od istniejącego przewodu wodociągowego DN 250/200 mm w ul. Marynin do ciągu dojazdowego do posesji, - DN 100 mm Lca 40 m w ciągu dojazdowym do ul. Marynin na odcinku od ul. Marynin do HP za przyłączem wodociągowym do budynku w Warszawie na terenie Dzielnicy Bemowo oraz pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów.
2015-11-30,
10:45
2015-10-21,
10:05
89
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa artykułów biurowych i piśmienniczych.
2015-11-30,
12:45
2015-10-21,
15:21
90
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przetarg nieograniczony na ustanowienie dynamicznego systemu zakupów na Dostawę części zamiennych do instalacji chlorowych oraz do instalacji wytwarzania, magazynowania i dozowania dwutlenku chloru, przyrządów pomiarowych, roztworów produkcji firmy Wallace & Tiernan. Numer postępowania: 02123/WS/PW/PZL-DZA-WRS/D/2015
2018-12-31,
15:00
2015-10-21,
15:59
91
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie nr 1 Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę magistrali wodociągowej DN 400 mm L ca 2430 m w ul. 17 Stycznia oraz Al. Krakowskiej na odc. od ul. Radarowej do ul. Szyszkowej w Warszawie na terenie Dzielnicy Włochy oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów w wymiarze wymaganym przez Inspektora Nadzoru. Zadanie nr 2 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla punktu pomiaru natężenia przepływu i ciśnienia w sieci wodociągowej zlokalizowanego na magistrali wodociągowej DN 400 mm w ul. 17 Stycznia oraz Alei Krakowskiej w Warszawie na terenie Dzielnicy Włochy oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów.
2015-12-08,
12:45
2015-10-28,
15:56
92
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Inżynier dla zadania pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej DN 300 mm Lca 800 m oraz sieci wodociągowej DN 200 mm Lca 670 m wraz z zaprojektowaniem i przebudową kolidujących sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych i teletechnicznych w ul. Lebiodowej na terenie dzielnicy Wawer w Warszawie”.
2015-12-15,
11:30
2015-11-02,
15:39
93
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Wykonanie kanalizacji ogólnospławnej Ø 0,3m i-3‰ Lca 48m w ul. Maszewskiej na odcinku od ul. Rodziny Połanieckich do wysokości posesji nr 29 wraz z odcinkami sieci od kanału do granic nieruchomości w Warszawie na terenie Dzielnicy Bielany ETAP I: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę kanalizacji ogólnospławnej Ø 0,3m i-3‰ Lca 48m w ul. Maszewskiej na odcinku od ul. Rodziny Połanieckich do wysokości posesji nr 29 wraz z odcinkami sieci od kanału do granic nieruchomości w Warszawie na terenie Dzielnicy Bielany wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów ETAP II: Budowa kanalizacji ogólnospławnej Ø 0,3m i-3‰ Lca 48m w ul. Maszewskiej na odcinku od ul. Rodziny Połanieckich do wysokości posesji nr 29 wraz z odcinkami sieci od kanału do granic nieruchomości w Warszawie na terenie Dzielnicy Bielany na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę uzyskanej w ramach Etapu I
2015-12-17,
10:45
2015-11-05,
15:14
94
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie 1: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanału ściekowego DN 0,2 m L ca 60 m w ul. Jerzyka wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości, w dzielnicy Ursynów, w Warszawie oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów Zadanie 2: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanału ściekowego DN 0,2 m L ca 60 m w drodze dojazdowej do ul. Pozytywki 5, 5a, 5b w dzielnicy Ursynów, w Warszawie oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów.
2015-12-16,
09:45
2015-11-05,
15:14
95
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przetarg nieograniczony na ustanowienie dynamicznego systemu zakupów na Dostawę farb, lakierów, rozpuszczalników, rozcieńczalników
2018-12-31,
15:00
2015-11-09,
09:04
96
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej na terenie osiedla Radość Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z podziałem na zadania.
2015-12-22,
11:45
2015-11-10,
09:21
97
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Wykonanie przeglądów i wymian napędów i przepustnic AUMA, EBRO z podziałem na zadania (od 1 do 5).
2015-11-26,
09:45
2015-11-10,
15:06
98
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odcinkami sieci w ul. Bronowskiej na odc. od ul. Trakt Lubelski do Kanału Zerzeńskiego w Dzielnicy Wawer.
2015-12-23,
08:45
2015-11-12,
11:30
99
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Inżynier dla Zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odcinkami sieci w ul. Bronowskiej na odc. od ul. Trakt Lubelski do Kanału Zerzeńskiego w Dzielnicy Wawer”
2015-12-23,
09:45
2015-11-12,
13:53
100
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Gospodarowanie odpadami o kodzie 19 08 99 powstającymi w rejonie działania Zakładu Sieci Kanalizacyjnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna w ilości 4565 Mg.
2015-12-07,
12:45
2015-11-13,
14:30
101
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Kontynuacja robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn.: „Modernizacja betonowych skarp osadnika na terenie Stacji Pomp Rzecznych przy ul. Czerniakowskiej 124 w Warszawie” po odstąpieniu w dniu 12 maja 2015 roku od umowy zawartej z firmą Mador Sp. z o.o.
2015-12-03,
12:45
2015-11-13,
15:14
102
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przebudowa przewodu wodociągowego DN 100mm Lca 86,5m oraz DN 200mm Lca 150m w Al. Niepodległości i ul. Woronicza na odcinku od HP 23685 do ZL 12967 wraz z przyłączami wodociągowymi w Warszawie Dzielnicy Mokotów.
2015-12-29,
10:45
2015-11-16,
11:35
103
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Świadczenie usług kserograficznych dokumentacji wielkoformatowej.
2015-11-27,
09:30
2015-11-17,
14:30
104
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Realizacja sieci wodociągowej w ul. Żakowskiej (Dzielnicy Wawer) z podziałem na etapy. A) ETAP I : 1. Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej DN 100 mm, Lca 150 m w ul. Żakowskiej na odcinku od istniejącego przewodu wodociągowego DN100 mm ul. Derkaczy do istniejącego przewodu wodociągowego DN100 mm do ul. Patriotów w Warszawie w Dzielnicy Wawer oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów. 2. Pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych. B) ETAP II Budowa sieci wodociągowej na podstawie dokumentacji i decyzji uzyskanych w ramach ETAPU I.
2015-12-29,
09:45
2015-11-18,
06:43
105
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przebudowa przewodu wodociągowego DN 250 mm L=406,5 m wraz z przyłączami wodociągowymi w ul. Modlińskiej na odcinku od HP 20778 do węzła ZL 10837 (z wymianą uzbrojenia w węźle) w Warszawie na terenie Dzielnicy Białołęka
2016-01-04,
09:45
2015-11-19,
13:42
106
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Pomoc techniczna dla Fazy V Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie”. Wykonanie oceny stanu technicznego Kolektora Burakowskiego o długości 5 130 m, zlokalizowanego wzdłuż ul. Marymonckiej i ul. Słowackiego w Warszawie, opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby jego modernizacji oraz opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby jego modernizacji oraz opracowanie dokumentacji przetargowej na wybór Wykonawcy robót budowlanych
2015-12-30,
09:45
2015-11-20,
11:51
107
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej na terenie Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z podziałem na zadania Zadanie nr 1: DN 100 mm L ca 180 m w ul. Rolnej na odcinku od końcówki istniejącego przewodu wodociągowego DN 100 w ul. Tramwajowej (HP 50517) do złączenia z projektowanym przewodem wodociągowym DN 100 mm w ul. Krzywej. DN 100 mm L ca 120 m w ul. Krzywej na odcinku od hydrantu za przyłączem wodociągowym do budynku przy ul. Krzywej 2 do hydrantu za przyłączem wodociągowym do budynku przy ul. Krzywej 6 z połączeniem z przewodem wodociągowym w ul. Rolnej. Zadanie nr 2: DN 100 mm L ca 120 m w ul. Kruszyny i w ciągu dojazdowym do ul. Kruszyny na odcinku od końcówki istniejącego przewodu wodociągowego DN 100 mm w ul. Kruszyny (HP 50526) do hydrantu za ostatnim przyłączem wodociągowym do budynku w ciągu dojazdowym do ul. Kruszyny.
2016-01-04,
10:45
2015-11-20,
14:24
108
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Serwisowanie mieszadeł AGIMIX.
2015-12-03,
11:45
2015-11-23,
07:14
109
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przetarg nieograniczony na ustanowienie dynamicznego systemu zakupów na dostawę wyrobów złącznych i śrubowych ( śruby, nakrętki, podkładki, wkręty, nity, kołki, pręty, smarowniczki, blachowkręty itp.)
2018-12-31,
15:00
2015-11-23,
16:00
110
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Modernizacja Stacji Pomp Kanałowych „Pod Skocznią” zlokalizowanej przy ul. Inspektowej w Warszawie – w Dzielnicy Mokotów.
2015-12-09,
12:45
2015-11-24,
15:37
111
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Asysta techniczna dla programów Oracle.
2015-12-02,
10:45
2015-11-25,
14:28
112
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przegląd systemu monitoringu przeciwpożarowego i systemu oddymiania - klapy dymowe z podziałem na zadania
2015-12-07,
10:45
2015-11-25,
15:00
113
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa baterii i akumulatorów - akumulatory NiCd, NiMH, baterie NiCd, NiMH, akumulatory żelowo – ołowiowe, baterie do sterowników, baterie do mierników, baterie tradycyjne, baterie alkaliczne i litowe.
2018-12-31,
15:00
2015-11-25,
15:56
114
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
Kompleksowe utrzymanie czystości autobusów oraz sprzątanie obiektów i terenów w czterech Oddziałach Spółki - postępowanie nr 143/NN/AB/15
2015-12-30,
08:30
2015-11-24,
13:40
115
Przetarg nieograniczony
Muzeum Historii Żydów Polskich
Wykonanie oraz dostawa kołonotatników z nadrukami realizowanego w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe
2015-12-02,
10:00
2015-11-25,
08:25
116
Przetarg nieograniczony
Muzeum Powstania Warszawskiego
Druk wraz z dostawą materiałów poligraficznych promujących kaplicę
2015-11-27,
11:00
2015-11-19,
14:50
117
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Świadczenie usług opiekuńczych podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota w miejscu zamieszkania w 2016 r.
2015-12-09,
10:00
2015-10-28,
11:25
118
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Przygotowywanie i wydawanie obiadów dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
2015-11-30,
10:00
2015-11-20,
11:49
119
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem i przełączników sieciowych do Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe
2015-12-02,
12:00
2015-11-25,
13:37
120
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Usługi opiekuńcze w zakresie podstawowym i pielęgnacyjnym dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Postępowanie nr 3/2015
2015-12-07,
11:45
2015-11-16,
06:44
121
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Usługa cateringowa - przygotowywanie, porcjowanie i wydawanie gorących posiłków w punkcie żywieniowym wraz z dowozem dla beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy oraz przygotowanie i dowóz posiłków dla uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej. Nr postępowania: 4/2015
2015-12-10,
11:45
2015-11-24,
08:40
122
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Świadczenie przez Wykonawcę usług opiekuńczych: pielęgnacyjnych oraz w zakresie zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych – gospodarczych, na rzecz uprawnionych mieszkańców Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
2015-12-07,
09:00
2015-11-19,
11:12
123
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Dostawa i przesył.dystrybucja energii cieplnej do budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
2015-11-30,
10:00
2015-11-19,
14:45
124
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Bieżące kompleksowe utrzymywanie w należytej czystości i stanie higieniczno - sanitarnym Krytej Pływalni Polonez w Ośrodku Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Łabiszyńskiej, 20, 03-397 Warszawa.
2015-12-01,
10:00
2015-11-24,
14:46
125
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawa w Dzielnicy Ursus
2015-11-30,
10:00
2015-11-20,
14:38
126
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Kompleksowa dostawa energii cieplnej do budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz przy ul. Potockiej 1 w Warszawie.
2015-12-01,
10:00
2015-11-23,
13:03
127
Przetarg nieograniczony
Park Kultury w Powsinie
Ochrona Osób i Mienia na terenie Parku Kultury w Powsinie
2015-12-02,
12:00
2015-11-25,
08:25
128
Przetarg nieograniczony
PROM Kultury Saska Kępa
Zakup,dostawa i montaż kinowego projektora cyfrowego oraz nagłośnienia dla kina w Prom Kultury Saska Kępa w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawa,03-973 Warszawa,ul.Brukselska 23
2015-12-02,
10:30
2015-11-25,
13:53
129
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka
Zakup i dostawa urządzeń drukujących oraz licencji motoru bazy danych
2015-12-01,
09:00
2015-11-23,
10:23
130
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów
Zakup materiałów medycznych jednorazowego użytku
2016-01-07,
08:30
2015-11-23,
12:28
131
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy
dzierżawa dwóch analizatorów immunochemicznych wraz z dostawą odczynników.
2015-11-30,
09:00
2015-11-17,
12:07
132
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o.
Dostawa leków
2015-12-23,
10:00
2015-11-17,
14:13
133
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Obsługa techniczna pojazdów Straży Miejskiej m.st. Warszawy w 2016 roku
2015-12-02,
11:00
2015-10-22,
15:50
134
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Dostawa sprzętu komputerowego z akcesoriami dla Straży Miejskiej m.st. Warszawy
2015-11-30,
09:00
2015-11-20,
12:12
135
Licytacja elektroniczna
Straż Miejska m.st. Warszawy
Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń w obiektach Straży Miejskiej m. st. Warszawy.
2015-12-02,
10:00
2015-11-24,
15:48
136
Przetarg nieograniczony
Szkoła Podstawowa Nr 69 im.T. Duracza
Dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej do budynku Szkoły Podstawowej nr 69 w Warszawie mieszczącego się przy ul. Wiktorskiej 73 w okresie 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
2015-11-30,
13:30
2015-11-23,
15:34
137
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla Szpitala Bielańskiego (ZP-95/2015).
2015-12-21,
11:00
2015-11-16,
15:34
138
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa produktów leczniczych dla Szpitala Bielańskiego (ZP-117/2015).
2015-12-03,
11:00
2015-11-25,
12:41
139
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa płynów oraz koncentratów do wykonywania hemodializ, zabiegów plazmaferezy oraz technik ciągłych dla Szpitala Bielańskiego (ZP-118/2015).
2015-12-03,
12:00
2015-11-25,
13:15
140
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiornika oraz dostawa ciekłego azotu do kriostymulacji dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-119/2015.
2015-12-03,
10:30
2015-11-25,
15:00
141
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa wyrobów medycznych dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ cz. II - sprawa 40/2015
2015-12-08,
10:00
2015-10-27,
11:51
142
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa produktów leczniczych dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ cz. IV
2015-12-17,
11:00
2015-10-29,
14:50
143
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala czerniakowskiego SP ZOZ
2015-12-03,
10:00
2015-11-24,
13:41
144
Przetarg nieograniczony
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o.
Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o..
2015-12-01,
10:15
2015-10-22,
13:42
145
Przetarg nieograniczony
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o.
Dostawa jednorazowych jałowych i niejałowych produktów medycznych do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie
2015-12-02,
10:15
2015-10-28,
14:35
146
Przetarg nieograniczony
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa jednorazowego sprzętu do koronarografii i angioplastyk wieńcowych,
2015-12-03,
09:00
2015-10-21,
08:30
147
Przetarg nieograniczony
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa albuminy ludzkiej 20% (Human Albumin 20%) roztwór do wlewu dożylnego oraz produktów leczniczych w podziale na zadania.
2015-11-30,
08:00
2015-10-21,
08:56
148
Przetarg nieograniczony
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa defibrylatorów, kardiowerterów serca, wszczepialnych rejestratorów EKG, introducerów do elektrod krótkich, łączników
2015-12-14,
09:00
2015-11-09,
11:38
149
Przetarg nieograniczony
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa produktów leczniczych stosowanych w leczeniu stwardnienia rozsianego (SM)
2015-12-21,
08:00
2015-11-12,
09:48
150
Przetarg nieograniczony
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w podziale na zadania
2015-12-03,
10:00
2015-11-25,
11:46
151
Przetarg nieograniczony
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa środków kontrastowych II
2015-12-03,
09:00
2015-11-25,
12:41
152
Przetarg ograniczony
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin – etap II.
2015-11-27,
11:00
2015-10-30,
15:05
153
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2016 r. do31.12.2016 r. – pełnienie funkcji Sprzedawcy Rezerwowego.
2015-12-15,
11:00
2015-11-10,
10:03
154
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie termomodernizacji i remontu budynku spawalni oraz budowę magazynu gazów technicznych na terenie Zakładu Naprawy Tramwajów przy ul. Młynarskiej 2 w Warszawie.
2015-11-26,
09:00
2015-11-10,
13:06
155
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części do silników trakcyjnych Lta (5 części).
2015-12-15,
09:00
2015-11-12,
09:48
156
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa wyrobów gumowych do tramwajów (2 części).
2015-12-18,
09:00
2015-11-13,
08:59
157
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa foteli pasażerskich do tramwajów typu 105Na
2015-11-26,
10:00
2015-11-19,
13:13
158
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa osi wózków tramwajowych.
2015-11-27,
09:00
2015-11-20,
09:21
159
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części zamiennych do przekładni tramwajowych (3 części).
2015-12-01,
10:00
2015-11-23,
07:14
160
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa złączek do tramwajowej nawierzchni torowej (3 części)
2015-12-07,
09:00
2015-11-25,
08:49
161
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa wyrobów hutniczych (7 części)
2015-12-08,
09:00
2015-11-25,
09:09
162
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa laminowanych elementów nadwozia tramwaju typu 105Na i 105Ni (3 części)
2015-12-04,
10:00
2015-11-25,
10:44
163
Przetarg nieograniczony
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Kompleksowe usługi ochrony
2015-12-03,
10:00
2015-11-25,
15:14
164
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonywanie usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości w budynkach oraz na terenach przyległych do tych nieruchomości, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, znajdujących się w VI REJONACH administracyjnych, zakończone aukcja elektroniczną.
2015-11-26,
10:00
2015-10-16,
13:01
165
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Sprzedaż i dostarczenie ciepła do budynków, stanowiących własność m. st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów będących w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów.
2015-11-26,
10:00
2015-10-16,
13:59
166
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonywanie bieżących usług remontowych w tym konserwacyjnych, przeglądów, okresowych kontroli, usuwania i zabezpieczania awarii oraz innych czynności w branży ogólnobudowlanej niezbędnych do utrzymania w ruchu budynków i lokali gminnych oraz lokali gminnych znajdujących się w budynkach wspólnotowych będących i nie będących w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów położonych na terenie DOM Wiśniowa i DOM Madalińskiego.
2015-12-10,
10:00
2015-10-30,
09:53
167
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Świadczenie bieżących czynności Administrowania w budynkach biurowych przy ul. Batorego 14 i 20 w Warszawie
2015-11-27,
10:30
2015-11-20,
15:58
168
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Pielęgnacja drzewostanu na terenach osiedlowych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
2015-12-01,
09:00
2015-11-24,
13:42
169
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót ogólnobudowlanych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 7 w roku 2016.
2015-11-30,
10:00
2015-11-13,
15:12
170
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót sanitarnych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót sanitarnych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1 w okresie od 05.01.2016 r do 30.11.2016r.
2015-12-09,
10:00
2015-11-24,
14:21
171
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wymiana wewnętrznych linii zasilających dla lokali użytkowych przy ul. Inżynierskiej 6 w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/82/15
2015-11-27,
10:00
2015-11-13,
09:57
172
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Dozór i ochrona nieruchomości przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 i ul. Ząbkowskiej 23/25 w Warszawie w 2016 roku. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/84/15
2015-11-26,
10:00
2015-11-17,
13:20
173
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych (22 budynki – 22 części). Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/85/15
2015-12-02,
10:00
2015-11-18,
14:38
174
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Dostawa, przesył i dystrybucja energii cieplnej do budynków przy ul. Jagiellońskiej 47 B, C, D i E w Warszawie w 2016 roku. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/86/15
2015-12-04,
10:00
2015-11-24,
13:41
175
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Dozór i ochrona mienia 5 -ciu budynków administracyjnych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy w 2016 roku. Oznaczenie sprawy : DNZP/3411/87/15
2015-12-04,
11:00
2015-11-24,
13:41
176
Licytacja elektroniczna
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Utrzymanie porządku i czystości na nieruchomościach przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 i ul. Ząbkowskiej 23/25 w Warszawie w 2016 roku. Oznaczenie sprawy : DNZP/3411/88/15
2015-12-03,
10:00
2015-11-25,
14:09
177
Licytacja elektroniczna
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Utrzymanie porządku i czystości na terenach przy budynkach przekazanych w zarząd wspólnot mieszkaniowych, budynkach przy ul. Jagiellońskiej 47 B, C, D, E, G, J, K, H, L, F oraz w budynku garażowym przy ul. Jagiellońskiej 47 L w 2016 roku. Oznaczenie sprawy : DNZP/3411/89/15
2015-12-03,
10:00
2015-11-25,
14:27
178
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Sprzątanie nieruchomości stanowiących 100% własności m. st. Warszawy administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy Administracje Domów Komunalnych nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
2015-12-01,
09:00
2015-11-13,
11:33
179
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Dostawa 3 szt. komputerów, 8 szt. licencji Ms Office 2013 - Small Business (z Ms Outlook) oraz 4 szt. Monitorów LCD 21 do Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie.
2015-11-30,
10:00
2015-11-20,
11:00
180
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont pustostanów w budynkach mieszkalnych przy ul. Patriotów 79 lok 5, w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 79 lok 3 i 4 oraz w budynku mieszkalnym przy ul. Marysińskiej 24A lok 1 w Warszawie.
2015-11-30,
10:00
2015-11-12,
09:48
181
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Zakup paliwa gazowego
2015-11-26,
10:00
2015-11-18,
09:39
182
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont lokalu (pustostan) nr 1 w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 114 w Warszawie.
2015-12-04,
10:00
2015-11-19,
10:13
183
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
dostawa energii elektrycznej
2015-12-03,
10:00
2015-11-25,
13:54
184
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont pustostanów w budynkach mieszkalnych przy ul. Króla Maciusia 13 m 7 i przy ul. Żegańskiej 24C m 18 w Warszawie.
2015-12-08,
10:00
2015-11-25,
15:01
185
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
naprawa balustrady oraz tynku schodów zewnętrznych usytuowanych na działce ew. nr 95 z obrębu 6-02-07 al. Solidarności 82A, 84.
2015-11-30,
10:00
2015-10-14,
13:31
186
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Bieżące naprawy, prace konserwacyjne oraz usuwanie awarii branży ogólnobudowlanej wraz z pogotowiem, w zasobach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy (budynki i lokale mieszkalne, użytkowe, siedziby własne) w 2016 r.
2015-11-27,
09:00
2015-11-12,
14:54
187
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Bieżące naprawy, prace konserwacyjne oraz usuwanie awarii w branży sanitarnej wraz z pogotowiem, konserwacją kotłowni gazowych, hydroforni, węzłów cieplnych i separatorów w zasobach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy (budynki i lokale mieszkalne, użytkowe, siedziby własne) w 2016 r.
2015-11-30,
09:00
2015-11-13,
13:35
188
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Bieżące naprawy, prace konserwacyjne oraz usuwanie awarii branży elektrycznej wraz z pogotowiem w zasobach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy (budynki i lokale mieszkalne, użytkowe, siedziby własne) w 2016 r.
2015-11-30,
10:00
2015-11-13,
13:35
189
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Bieżąca konserwacja, utrzymywanie w stałej sprawności technicznej oraz wykonywanie koniecznych napraw instalacji domofonowych oraz instalacji anten zbiorczych w budynkach będących w 100% własnością m. st. Warszawy, zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, Administracje: Koło, Młynów, Nowolipki, Ogrodowa w 2016 r.
2015-11-27,
10:00
2015-11-19,
12:33
190
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Bieżąca konserwacja, utrzymywanie w stałej sprawności technicznej oraz wykonywanie koniecznych napraw wraz z całodobowym pogotowiem dźwigowym w dźwigach osobowych i towarowych, znajdujących się w budynkach stanowiących w 100% własność m.st. Warszawy, zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2016 r.
2015-12-02,
09:00
2015-11-24,
14:17
191
Licytacja elektroniczna
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Ochrona budynków mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 65, Marii Kazimiery 18, 20, 22, 24, 26, Marii Kazimiery 1 w Warszawie.
2015-12-03,
09:00
2015-11-25,
14:04
192
Przetarg nieograniczony
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m.st. Warszawy - cyfryzacja dzielnicy Ochota
2015-11-26,
11:00
2015-11-18,
15:51
193
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Paliwa
2015-12-09,
11:00
2015-11-02,
13:17
194
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Beton, piasek, podsypka, podbudowy
2015-12-08,
11:00
2015-11-02,
13:17
195
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Elementy oświetlenia ulicznego - oprawy oświetleniowe i źródła światła
2015-11-26,
11:00
2015-11-18,
14:24
196
Przetarg nieograniczony
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
Usługi w zakresie konserwacji i usuwania awarii instalacji i urządzeń na cmentarzach komunalnych m.st. Warszawy
2015-12-03,
12:30
2015-11-25,
14:28
197
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Naprawa uszkodzonych, wymiana zniszczonych części, aktualizacja, mycie i konserwacja elementów MSI kat. 4/6/8, tablic informacyjnych o SPPN i strefie TAXI oraz wykonanie i montaż nowych tablic ulicowych, tablic rozprowadzających ruch pieszy oraz słupków będących nośnikami przedmiotowych elementów MSI
2015-12-07,
10:00
2015-10-23,
13:00
198
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Czyszczenie odwodnień na drogowych obiektach inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy w latach 2016, 2017, 2018
2015-12-15,
10:00
2015-10-30,
13:53
199
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Wykonanie czynności utrzymaniowych na obiektach inżynierskich w Warszawie w latach: 2016, 2017 i 2018
2015-12-14,
10:00
2015-11-02,
12:03
200
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Utrzymanie systemu odwodnienia Trasy Siekierkowskiej, ul. Wał Miedzeszyński wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi
2015-12-14,
10:00
2015-11-03,
11:57
201
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Utrzymanie systemu odwodnienia Trasy Mostu Północnego od ul. Modlińskiej do ul. Świderskiej oraz węzła Marymoncka/Wybrzeże Gdyńskie wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi
2015-12-14,
10:00
2015-11-03,
13:50
202
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Remont chodnika przy ul. Dwernickiego, na odcinku od ul. Wiatracznej do ul. Mycielskiego.
2015-12-03,
10:00
2015-11-17,
09:43
203
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy dróg rowerowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
2015-11-26,
10:00
2015-11-18,
13:48
204
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy skrzyżowania Al. Jerozolimskie – E. Plater
2015-11-27,
10:00
2015-11-19,
10:56
205
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Utrzymanie systemu odwodnienia Al. Wilanowskiej/Al. Rzeczpospolitej, Al. KEN, ul. 17 Stycznia, ul. Nowoborkowskiej wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi
2015-11-30,
10:00
2015-11-19,
12:34
206
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Usługa polegająca na ochronie systemu odwodnienia Trasy Siekierkowskiej i ul. Wał Miedzeszyński wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi
2015-11-27,
10:00
2015-11-19,
14:48
207
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Utrzymanie systemu odwodnienia ul. Nowolazurowej na odc. Al. Jerozolimskie - Chrościckiego wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi
2015-11-30,
10:00
2015-11-19,
14:48
208
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych ZDM w 2016r.
2015-11-30,
10:00
2015-11-20,
13:32
209
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Usługa polegająca na konserwacji urządzeń odwadniających drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe na terenie m.st. Warszawy
2015-12-03,
10:00
2015-11-25,
08:25
210
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Usługa polegająca na utrzymaniu systemu odwodnienia ul. Modlińska i ul. Poleczki wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi
2015-12-03,
10:00
2015-11-25,
11:22
211
Przetarg ograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Świadczenie usług prawniczych w 2016 roku
2015-12-04,
10:00
2015-11-25,
15:58
212
Przetarg nieograniczony
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa – ul. Rzymowskiego.
2015-12-01,
10:00
2015-10-13,
12:50
213
Przetarg nieograniczony
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda „Żaba”, w tym a. etap I – odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej.
2015-12-17,
10:00
2015-10-20,
11:17
214
Przetarg nieograniczony
Zarząd Mienia m.st Warszawy - jednostka budżetowa
Dokończenie budowy pawilonów na obiektach pływających w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie lewobrzeżnego bulwaru Wisły na odcinku od ul. Tamka do wysokości ul. Boleść w Warszawie”
2015-12-15,
11:00
2015-10-21,
12:49
215
Przetarg nieograniczony
Zarząd Mienia m.st Warszawy - jednostka budżetowa
Prace polegające na utrzymaniu porządku i czystości na terenie międzywala Wisły, będącego we władaniu m.st. Warszawy, wykonywane przez pracowników zatrudnionych w ramach tzw. „Służby Brzegowej”.
2015-12-18,
11:00
2015-11-06,
14:45
216
Przetarg nieograniczony
Zarząd Mienia m.st Warszawy - jednostka budżetowa
Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostki – Zarząd Mienia m.st. Warszawy
2015-11-26,
11:00
2015-11-18,
06:44
217
Przetarg nieograniczony
Zarząd Mienia m.st Warszawy - jednostka budżetowa
Wykonanie i montaż znaków informacyjnych w ramach systemu informacji terenowej nad Wisłą w Warszawie
2015-12-17,
11:00
2015-11-25,
15:26
218
Przetarg nieograniczony
Zarząd Oczyszczania Miasta
Serwis techniczny drogowych stacji wczesnego ostrzegania przed gołoledzią oraz dostarczenie obrazu z 18 punktów kamerowych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy.
2015-11-26,
09:00
2015-11-17,
13:13
219
Przetarg nieograniczony
Zarząd Terenów Publicznych
Usługa prowadzenia całodobowych parkingów strzeżonych zlokalizowanych w Dzielnicy Śródmieście m.st.Warszawy
2015-12-02,
10:00
2015-10-26,
08:02
220
Przetarg nieograniczony
Zarząd Terenów Publicznych
Utrzymanie porządku i czystości na terenie Pasażu Handlowego Hale Mirowskie zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Plac Mirowski 1, w tym sprzątanie biura administracji oraz obsługa czterech szaletów
2015-11-26,
10:00
2015-11-18,
12:48
221
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Dostawa samochodów dostawczych
2015-11-27,
10:00
2015-11-19,
09:46
222
Przetarg nieograniczony
Zespół Szkół Integracyjnych nr 62 im. Raoula Wallenberga
Dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej do budynku Zespołu Szkół Integracyjnych nr 62 im. Raoula Wallenberga w Warszawie mieszczącego się przy ul. św. Bonifacego 10 w okresie 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
2015-11-27,
13:30
2015-11-20,
12:07
223
Przetarg nieograniczony
Zespół Szkół Nr 117
Dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej do Zespołu Szkół nr 117 w Warszawie, ul. gen. Józefa Bema 76
2015-11-27,
15:00
2015-11-19,
10:50
224
Przetarg nieograniczony
Zespół Szkół nr 51 im. Ignacego Domeyki
Dostawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej do budynku Zespołu Szkół Nr 51 w Warszawie.
2015-11-27,
11:30
2015-11-18,
06:43
225
Przetarg nieograniczony
Zespół Szkół Sportowych Nr 50 im. Janusza Kusocińskiego
Dostawa i przesył/ dystrybucja energii cieplnej do budynków Zespołu Szkół Sportowych nr 50 im. Janusza Kusocińskiego Warszawa, ul. Samuela Bogumiła Lindego 20: 1)budynek internatu (węzeł cieplny I) Warszawa, ul. S.B. Lindego 20 2)budynek szkoły B (węzeł cieplny II) Warszawa, ul. S.B. Lindego 20 3)budynek szkoły A (węzeł cieplny III)Warszawa, ul. S.B. Lindego 20
2015-11-30,
13:00
2015-11-13,
15:41
226
Przetarg nieograniczony
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Dostawy świeżych warzyw i owoców do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
2015-12-16,
09:00
2015-11-06,
07:12
227
Przetarg nieograniczony
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Dostawy mleka i przetworów mlecznych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
2015-12-28,
09:00
2015-11-17,
15:58

Ukryj listy wyboru. Ukryj kolumnę: z rodzajem zamówienia, z datą publikacji.
Rodzaj:
Tryb:
Zamawiajacy:

UWAGA:
* Wypełnienie pola w nagłówku kolumny z nazwą zamówienia pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, w których nazwie znajduje się podany łańcuch znaków lub przynajmniej jeden z łańcuchów znaków oddzielonych przecinkiem
** Data składania ofert, wniosków, prac konkursowych lub data aukcji. Wypełnienie pola/pól w nagłówku kolumny z datą składania ofert w formacie RRRRMMDD pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, dla których data składania ofert zawiera się we wskazanym przedziale czasowym

<<powrót

herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  | 

 
Księga Zamówień Publicznych