>Biuro Zamówień Publicznych > Wyszukiwanie ogłoszeń > Wyniki wyszukiwania
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Bieżące ogłoszenia o przetargach
prowadzonych przez Urząd m.st. Warszawy i jego jednostki podległe


Znaleziono 180 ogłoszeń spełniających zaznaczone kryteria.

Ilość ogłoszeń na stronie:
Lp. Tryb
*WSZYSTKIE
>Zamawiający
*WSZYSCY
Nazwa zamówienia*
Składanie ofert**
od
do
Data publikacji
od
do
1
Przetarg nieograniczony
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do budynków Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
2017-03-24,
14:00
2017-03-15,
13:02
2
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Realizacja badań społecznych dotyczących różnych obszarów funkcjonowania m.st. Warszawy.
2017-03-24,
10:00
2017-02-14,
12:07
3
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Wsparcie i rozwój systemu zarządzania usługami IT w Urzędzie m. st. Warszawy
2017-04-13,
12:00
2017-03-03,
10:54
4
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zaplanowanie i realizacja kampanii edukacyjno-informacyjnej poświęconej problemowi czystości nad warszawskim odcinkiem Wisły pn. Dzielnica Wisła
2017-04-18,
12:00
2017-03-10,
10:47
5
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Biuro Zamówień Publicznych
Zaplanowanie i wykonanie usługi związanej z organizacją i obsługą wyznaczonych miejskich plaż, w tym zorganizowanie i obsługa Punktów informacyjnych połączonych z wypożyczalnią sprzętu plażowego oraz sportowo – rekreacyjnego, zapewnienie działań informacyjno-promocyjnych oraz zaplanowanie i przeprowadzenie animacji na plażach nad Wisłą
2017-03-24,
10:30
2017-03-15,
13:08
6
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Usługa przesyłania krótkich wiadomości tekstowych SMS.
2017-03-28,
10:30
2017-03-20,
15:25
7
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zakup sprzętu informatycznego dla Urzędu m.st. Warszawy oraz na potrzeby projektu współfinansowanego ze środków unijnych
2017-03-30,
12:00
2017-03-22,
12:56
8
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy w latach 2017 - 2018
2017-03-23,
10:00
2017-02-14,
14:33
9
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowanie na jej podstawie ul. Świętochowskiego na odcinku od ul. Szobera do końca działki nr 4/82 z obrębu 6-11-09 wraz z zawrotką na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym
2017-03-29,
09:00
2017-03-14,
15:18
10
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowanie na jej podstawie ul. Legendy na odcinku od ul. Kryształowej do ul. Drogomilskiej na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym oraz z dojazdem do Przedszkola nr 98.
2017-03-30,
09:00
2017-03-15,
15:20
11
Licytacja elektroniczna
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw przy ul. Doryckiej 6 w ramach inwestycji pn. Modernizacja placów zabaw położonych na terenach w rejonie ulic: Dorycka 6, Makuszyńskiego 8, Al. Zjednoczenia 3/9, Schroegera 87, Szepietowska 2, Jarzębskiego 4
2017-03-27,
10:00
2017-03-17,
15:52
12
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi i wolnożyjącymi z terenu dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2017 r.
2017-03-29,
10:00
2017-03-20,
14:01
13
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Utrzymanie terenów zieleni przyulicznej położonych na terenie kompleksu B Dzielnicy Mokotów
2017-03-28,
10:30
2017-02-16,
12:53
14
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Utrzymanie terenów zieleni przyulicznej położonych na terenie kompleksu C Dzielnicy Mokotów
2017-03-28,
10:00
2017-02-16,
13:06
15
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Utrzymanie terenów zieleni przyulicznej położonych na terenie kompleksu A Dzielnicy Mokotów
2017-03-28,
09:30
2017-02-16,
13:07
16
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Utrzymanie parków, skwerów i zieleńców położonych na terenie Kompleksu A dzielnicy Mokotów.
2017-03-29,
09:30
2017-02-16,
15:08
17
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Utrzymanie parków, skwerów i zieleńców położonych na terenie Kompleksu B Dzielnicy Mokotów.
2017-03-29,
10:00
2017-02-16,
15:09
18
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Utrzymanie parków, skwerów i zieleńców położonych na terenie kompleksu C Dzielnicy Mokotów
2017-03-29,
10:30
2017-02-16,
15:10
19
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Utrzymanie zbiorników wodnych położonych na terenie kompleksu A Dzielnicy Mokotów
2017-03-30,
09:30
2017-02-17,
12:56
20
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Utrzymanie zbiorników wodnych położonych na terenie kompleksu B dzielnicy Mokotów
2017-03-30,
10:00
2017-02-17,
13:25
21
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Utrzymanie zbiorników wodnych położonych na terenie kompleksu C Dzielnicy Mokotów
2017-03-30,
10:30
2017-02-17,
14:06
22
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Remont ul. Jazgarzewskiej na odc. od ul. Chełmskiej do zakrętu przy budynku Gimnazjum nr 3 w Warszawie
2017-03-28,
09:00
2017-03-13,
15:58
23
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 w Warszawie na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego - I etap, w ramach zadania inwestycyjnego p.n. "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno Przedszkolnego".
2017-03-30,
09:00
2017-03-15,
15:25
24
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie przeglądu i konserwacji instalacji sanitarnych (z wyjątkiem instalacji wentylacji mechanicznej) w placówkach oświatowych na terenie dzielnicy Mokotów w Warszawie.
2017-03-24,
09:30
2017-03-16,
15:16
25
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Przebudowa budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z podziałem budynku dla funkcjonowania dwóch placówek oświatowych.
2017-04-04,
09:30
2017-03-20,
13:17
26
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Dowóz 96 dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Mokotów do szkół i placówek oświatowych na trasie dom – szkoła– dom dla ośmiu Obszarów Mokotowa.
2017-04-26,
09:30
2017-03-22,
11:50
27
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu auli w X Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Woronicza 8 w Warszawie.
2017-03-30,
13:00
2017-03-22,
11:52
28
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie prac w zakresie pielęgnacji zieleni „wysokiej” i ścinania drzew rosnących w pasach drogowych ulic gminnych do wykonania w latach 2017-2019
2017-03-27,
12:00
2017-03-10,
13:00
29
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Doposażenie w ciepłą wodę oraz remont sanitariatów w pawilonie B w IV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Saskiej 59 w Warszawie.
2017-03-31,
12:00
2017-03-16,
11:52
30
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowej pt. „Przebudowa ulicy Beskidzkiej na odcinku od ul Szaserów do okolic ul Styrskiej” w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
2017-03-27,
12:00
2017-03-17,
11:14
31
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Remont instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola nr 230 przy ul. Szaserów 118A
2017-04-05,
12:00
2017-03-21,
10:48
32
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Remont ogrodzenia w Przedszkolu nr 48 przy ul. Szaserów 119 w Warszawie
2017-04-06,
12:00
2017-03-21,
13:33
33
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych polegających na modernizacji boiska w filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1 w Warszawie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w ramach zadania pn. : Modernizacja boiska w filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1.
2017-03-24,
10:00
2017-03-09,
15:07
34
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Obsadzenie roślinami konstrukcji kwiatowych i donic zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy wraz z pielęgnacją.
2017-03-24,
10:00
2017-03-16,
14:31
35
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej (ciepła), do budynku Zamawiającego, Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Praga-Północ przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15 w Warszawie
2017-03-30,
10:00
2017-03-22,
14:29
36
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Remont kuchni Przedszkola nr 32 przy ul. Nowogrodzkiej 17 w Warszawie (znak sprawy ZP-25/17)
2017-03-28,
10:00
2017-03-10,
10:25
37
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Przeprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje matematyczne (znak sprawy ZP- 20/17).
2017-03-23,
10:00
2017-03-14,
13:50
38
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Remont trzech sal dziecięcych z usunięciem boazerii ze ścian i zamurowaniem naświetli drzwi pomiędzy salami, wymiana parkietu oraz pomalowanie sanitariatów dziecięcych w budynku Przedszkola nr 24 przy ul. Drewnianej 10/16 w Warszawie (znak sprawy ZP-24/17).
2017-03-31,
10:00
2017-03-16,
11:42
39
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Przeprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje z zakresu przedsiębiorczości, postaw innowacyjnych i kreatywności (znak sprawy ZP- 23/17).
2017-03-24,
10:00
2017-03-16,
13:54
40
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont łazienek i natrysków oraz doprojektowanie nowych łazienek uczniowskich w budynku Zespołu Szkół nr 67 przy ul. Klonowej 16 w Warszawie(znak sprawy ZP-13/17).
2017-03-27,
10:00
2017-03-17,
08:36
41
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Zagospodarowanie podcienia przy wyjściu na boisko szkolne Gimnazjum nr 141 przy ul. Trockiej 4 w Warszawie
2017-03-27,
09:30
2017-03-10,
10:26
42
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Wykonywanie okresowych przeglądów i konserwacji oraz utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń systemu alarmowania pożarowego (SAP) wraz z instalacją oddymiania, systemu automatycznego gaszenia (SUG), systemu oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, a także sprzętu gaśniczego.
2017-03-27,
10:30
2017-03-17,
10:23
43
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Przebudowa ulicy Motyckiej na odcinku od ul. Gościeradowskiej do ul. Dalanowskiej na terenie Dzielnicy Targówek w Warszawie.
2017-04-06,
09:30
2017-03-21,
13:10
44
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Oznakowanie pionowe i poziome oraz wdrażanie projektów organizacji ruchu na drogach gminnych i drogach wewnętrznych będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Ursynów
2017-03-30,
10:30
2017-03-15,
15:21
45
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Remont placu zabaw przy Przedszkolu nr 395, ul. Na Uboczu 9 w Warszawie.
2017-04-04,
10:30
2017-03-20,
14:44
46
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulicy W. Sikorskiego w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w ramach zadania pn.: „Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)
2017-03-23,
10:00
2017-03-15,
10:42
47
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Budowa ulicy Krótkiej i ulicy Żeglarskiej wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2017-04-07,
10:00
2017-03-22,
14:18
48
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
: Roboty związane z oznakowaniem poziomym, pionowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
2017-04-04,
10:00
2017-03-17,
15:57
49
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
„Modernizacja siedzib Urzędu” – budowa instalacji klimatyzacji (wysoki i niski parter) oraz wentylacji mechanicznej (cały budynek) w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wola m. st. Warszawy przy al. „Solidarności” 90, (sprawa nr 63/ZP/16).
2017-03-31,
09:00
2016-10-07,
12:05
50
Licytacja elektroniczna
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Zakup wraz z sukcesywną dostawą papieru ksero do urządzeń biurowych na potrzeby pracy Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
2017-03-27,
09:00
2017-03-16,
14:34
51
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych przebudowy boiska przy Zespole Szkół nr 32 przy ul. Ożarowskiej71 w Warszawie w ramach realizacji projektu „Boisko szkolne przy Zespole Szkół nr 32”(zaprojektuj i wybuduj)- zanak sprawy 16/ZP/17
2017-04-10,
09:00
2017-03-22,
14:50
52
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Utrzymanie zieleni niskiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie parków, skwerów i zieleńców administrowanych przez Dzielnicę Żoliborz m. st. Warszawy od dnia podpisania umowy do 31.1.2018 r.
2017-03-29,
08:45
2017-02-15,
11:21
53
Przetarg nieograniczony
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Kontrolne badania laboratoryjne materiałów budowlanych przy nadzorowaniu przez Metro Warszawskie sp. z o.o. prac przy rozbudowie II linii metra
2017-03-27,
12:00
2017-02-16,
13:08
54
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części zamiennych do wagonów metra serii 81
2017-03-28,
12:00
2017-02-17,
12:31
55
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części zamiennych do odbieraka prądu trzeciej szyny wagonu metra typu Inspiro oraz Metropolis 98
2017-03-30,
12:00
2017-02-17,
14:54
56
Przetarg ograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Budowa Systemu Ochrony Obwodowej STP Kabaty
2017-03-24,
12:00
2017-03-10,
15:56
57
Przetarg nieograniczony
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Nasadzenia kompensacyjne w związku z realizacją wentylatorni szlakowej V16 i wentylatorni szlakowej V17 podczas budowy II linii metra w Warszawie
2017-03-23,
12:00
2017-03-15,
11:42
58
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części zamiennych do układu elektrycznego wagonów serii 81
2017-04-25,
12:00
2017-03-16,
11:41
59
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa przekładni ślimakowych
2017-03-29,
12:00
2017-03-21,
08:45
60
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Serwis komputerowych urządzeń systemów sterowania ruchem pociągów II linii Metra Warszawskiego
2017-03-29,
12:00
2017-03-21,
09:39
61
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa ładowarek oraz akumulatorów i baterii alkalicznych, litowych i pastylkowych.
2017-03-30,
12:00
2017-03-21,
14:04
62
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
2017-04-03,
11:00
2016-12-19,
10:24
63
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa odczynników laboratoryjnych.
2017-04-30,
15:00
2014-02-07,
07:49
64
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do ciągników rolniczych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2017-04-17,
15:00
2014-04-17,
14:47
65
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych filtrów oleju, powietrza, oraz paliwa do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2017-12-31,
15:00
2014-12-04,
14:23
66
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych akumulatorów do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2017-12-31,
15:00
2015-01-22,
11:02
67
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę smarów i środków smarujących
2018-06-30,
15:00
2015-05-14,
16:38
68
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę fabrycznie nowych opon, dętek, felg oraz akcesoriów wulkanizacyjnych do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2015-09-17,
11:56
69
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa nowych części zamiennych do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2017-12-31,
15:00
2015-09-17,
12:38
70
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa olejów i płynów eksploatacyjnych do pojazdów i maszyn eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2018-06-30,
15:00
2015-10-05,
15:46
71
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do maszyn drogowo-budowlanych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2015-10-08,
07:06
72
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa artykułów oświetleniowych – żarówek, żarników halogenowych, modułów świetlnych, świetlówek, żarówek sygnalizacyjnych, lamp halogenowych, rtęciowych, sodowych
2018-12-31,
15:00
2015-10-20,
14:22
73
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przetarg nieograniczony na ustanowienie dynamicznego systemu zakupów na Dostawę części zamiennych do instalacji chlorowych oraz do instalacji wytwarzania, magazynowania i dozowania dwutlenku chloru, przyrządów pomiarowych, roztworów produkcji firmy Wallace & Tiernan. Numer postępowania: 02123/WS/PW/PZL-DZA-WRS/D/2015
2018-12-31,
15:00
2015-10-21,
15:59
74
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przetarg nieograniczony na ustanowienie dynamicznego systemu zakupów na Dostawę farb, lakierów, rozpuszczalników, rozcieńczalników
2018-12-31,
15:00
2015-11-09,
09:04
75
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przetarg nieograniczony na ustanowienie dynamicznego systemu zakupów na dostawę wyrobów złącznych i śrubowych ( śruby, nakrętki, podkładki, wkręty, nity, kołki, pręty, smarowniczki, blachowkręty itp.)
2018-12-31,
15:00
2015-11-23,
16:00
76
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa baterii i akumulatorów - akumulatory NiCd, NiMH, baterie NiCd, NiMH, akumulatory żelowo – ołowiowe, baterie do sterowników, baterie do mierników, baterie tradycyjne, baterie alkaliczne i litowe.
2018-12-31,
15:00
2015-11-25,
15:56
77
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę części zamiennych do kosiarek, kosiarek samojezdnych, dmuchaw, pilarek do drewna oraz kos spalinowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2015-11-27,
14:40
78
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa przewodów elektrycznych, przedłużaczy, listew przeciwzakłóceniowych
2018-12-31,
15:00
2015-12-28,
15:51
79
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa materiałów do wykonywania napraw bezwykopowych kanalizacji - matotkaniny z włókna szklanego, żywicy mineralno-organicznej (jako gotowego produktu składającego się z trzech komponentów: bazy, utwardzacza i przyspieszacza) oraz kształtek kapeluszowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. postępowanie nr 00196/WS/PW/PZL-DZA-WRS/D/2016
2017-12-31,
15:00
2016-03-01,
15:56
80
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych dla systemu produkcji JT Elektronik do układania światłowodów w sieci kanalizacyjnej.
2017-12-31,
15:00
2016-05-18,
12:38
81
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa opraw oświetleniowych i części zamiennych do nich.
2019-12-31,
15:00
2016-11-17,
13:08
82
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa osprzętu elektrycznego.
2019-12-31,
15:00
2016-11-22,
10:15
83
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa uszczelnień mechanicznych do pomp i maceratorów produkcji firmy Grundfos, Flygt, KSB.
2019-12-31,
15:00
2016-11-23,
07:12
84
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa podstawowego sprzętu laboratoryjnego.
2018-12-31,
15:00
2016-11-24,
06:46
85
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa modułów, oprogramowań, kart pamięci do urządzeń firmy Schneider Electric.
2019-12-31,
15:00
2016-11-24,
14:22
86
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Usługi projektowe branży energetycznej, drogowej, organizacji ruchu dla zadań prowadzonych przez DPR. Zadanie 1:Usługi wykonania projektu branży energetycznej do zadań prowadzonych przez Dział Projektowania. Zadanie 2:Usługi wykonania projektu drogowego do zadań prowadzonych przez Dział Projektowania. Zadanie 3: Usługi wykonania organizacji ruchu na czas budowy dla zadań prowadzonych przez Dział Projektowania.
2018-12-19,
15:00
2016-12-19,
12:30
87
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowego osprzętu (dysze, protezy banany, wkładki ceramiczne do dysz, przewody ciśnieniowe, itp.) do pojazdów ciśnieniowych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2016-12-30,
14:27
88
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa spinki wodociągowej wraz z przebudową istniejącego wodociągu w rejonie Al. Sikorskiego / ul. Bonifacego w Warszawie
2017-03-27,
10:45
2017-02-15,
11:22
89
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację systemu sygnalizacji pożaru na terenie Zakładu Południe przy ul. Sytej 190/192 w Warszawie, Dzielnica Wilanów
2017-03-27,
11:45
2017-02-16,
10:24
90
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Czyszczenie osadników/zbiorników zlokalizowanych na terenie Zakładów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna z podziałem na zadania
2017-03-29,
10:45
2017-02-17,
12:30
91
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Prawidłowy temat powinien być: Zadanie I.5 Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Jaśminowa/Pory oraz Zadanie III.3 Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Jaśminowa/Pory.
2017-03-30,
09:45
2017-02-20,
09:12
92
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przerwanej oraz ul. Krańcowej.
2017-04-04,
11:45
2017-02-23,
11:33
93
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Gospodarowanie odpadami w postaci odpadów o kodzie 19 08 05 z podziałem na zadania (szczegółowa nazwa w SIWZ)
2017-04-06,
10:45
2017-02-27,
08:47
94
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji zbiorników wody czystej nr 8 i 9, zlokalizowanych na terenie Zakładu Centralnego przy ul. Koszykowej 81 w Warszawie, Dzielnica Ochota.
2017-04-04,
08:45
2017-02-27,
08:57
95
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Pisankowej i w drodze dojazdowej do ul. Pisankowej w Warszawie na terenie Dzielnicy Białołęka
2017-04-10,
09:45
2017-03-01,
09:56
96
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej oraz uzgodnienie trasy kolektora Wiślanego na naradzie koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
2017-04-11,
10:45
2017-03-06,
08:04
97
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowego statku śródlądowego, łodzi kosząco-zbierającej wraz z przenośnikiem taśmowym.
2017-04-19,
11:45
2017-03-13,
08:31
98
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę przewodu wodociągowego – dzielnica Ursynów, oraz kanalizacji ogólnospławnej – dzielnica Bielany, w Warszawie, z podziałem na zadania
2017-04-19,
12:15
2017-03-13,
10:01
99
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę budynku kraty na terenie Zakładu Południe przy ul. Sytej 190/192 w Warszawie, Dzielnica Wilanów wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
2017-04-19,
09:45
2017-03-14,
09:23
100
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Modernizacja kolektora burzowego w ul. Krasińskiego odc. Popiełuszki – Kaniowska L ca 1162 mb w Warszawie, na terenie Dzielnicy Żoliborz z podziałem na etapy
2017-04-25,
10:45
2017-03-17,
10:22
101
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej DN 0,20 L ca 290 m w ul. Złotokwiatu w Warszawie na terenie Dzielnicy Białołęka.
2017-04-26,
09:45
2017-03-21,
09:48
102
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej DN 0,20 L ca 280 m w ul. Cudnej w Warszawie na terenie Dzielnicy Białołęka.
2017-04-28,
09:45
2017-03-21,
09:48
103
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę obiektów: Stacji Pomp Kanałowych "Arbuzowa" i "Arbuzowa Bis" eksploatowanych przez Zakład Sieci Kanalizacyjnej z podziałem na zadania
2017-04-27,
12:15
2017-03-21,
10:44
104
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci wodociągowej DN 200 mm w ul. Białołęckiej od ul. Zdziarskiej i w ul. Projektowanej 12 KL oraz DN 100 mm w drogach dojazdowych do ul. Projektowanej 12 KL w Warszawie - Dzielnica Białołęka”
2017-03-31,
10:45
2017-03-21,
13:11
105
Przetarg nieograniczony
Muzeum Powstania Warszawskiego
Realizacja tymczasowego pawilonu wystawienniczo - kulturalnego „Pokój na lato”
2017-03-24,
11:00
2017-03-15,
15:26
106
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
świadczenie usług opiekuńczych o charakterze gospodarczym na rzecz osób wymagających opieki w miejscu zamieszkania, mieszkańców Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną część.
2017-03-28,
11:00
2017-03-20,
14:45
107
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Modernizacja Hali Sportowej OSiR Ochota przy ul. Nowowiejskiej 37b w zakresie poprawy efektywności energetycznej
2017-03-30,
10:00
2017-03-16,
07:01
108
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Modernizacja oświetlenia OSiR Żoliborz w Warszawie - wykonanie instalacji podwodnego oświetlenia basenu - Etap II
2017-03-27,
10:00
2017-03-10,
15:57
109
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
„Sukcesywne dostawy szczepionek II”
2017-03-27,
09:30
2017-03-16,
11:42
110
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
„Sukcesywne dostawy zamkniętego aspiracyjno – próżniowego systemu do pobierania krwi wraz z dzierżawą czytnika ze skanerem do odczytu OB”
2017-03-27,
11:00
2017-03-17,
14:25
111
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
„Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do Przychodni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście”
2017-03-30,
09:30
2017-03-22,
09:20
112
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów
Zakup i sukcesywne dostawy szczepionek
2017-04-24,
08:45
2017-03-13,
15:34
113
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o.
Modernizacja terenu wokół budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Olchy 8 wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo – Leczniczego Sp. z o. o. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa, polegająca na wymianie daszków nad wejściem do piwnicy, wymianie tarasu, daszku i ściany osłonowej przy pomieszczeniu Rehabilitacji, wymianie schodów zewnętrznych i chodników.
2017-04-03,
11:00
2017-03-20,
07:59
114
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o.
Całodobowa ochrona mienia, obiektów i osób w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy ul. Szubińskiej 4 w Warszawie, należącego do Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o.
2017-03-28,
10:00
2017-03-22,
07:52
115
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55A”
2017-03-23,
11:30
2017-03-07,
14:55
116
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Wykonanie remontu lokali użytkowych w budynku A w siedzibie Straży Miejskiej m.st. Warszawy przy ul. Sołtyka 8/10
2017-03-29,
11:00
2017-03-14,
15:19
117
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Wykonanie remontu holu głównego w budynku A w siedzibie Straży Miejskiej m. st. Warszawy w Warszawie przy ul. Sołtyka 8/10
2017-03-30,
11:00
2017-03-15,
15:23
118
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa materiałów embolizacyjnych dla Oddziału Neurochirurgii w Szpitalu Bielańskim w Warszawie (ZP-13/2017).
2017-03-28,
10:00
2017-02-16,
11:03
119
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa wyposażenia dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Bielańskiego (ZP-17/2017) - cz. 2. Zamówienie finansowane w ramach projektu „Poprawa efektywności działania systemu PRM na Mazowszu dzięki wzmocnieniu infrastruktury SOR w Szpitalu Bielańskim w Warszawie” nr POIS.09.01.00-00-0015/16 w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
2017-04-11,
11:00
2017-03-06,
10:54
120
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa wszczepialnych stymulatorów i defibrylatorów serca oraz elektrod dla Szpitala Bielańskiego (ZP-20/2017)
2017-04-13,
11:00
2017-03-06,
15:50
121
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.
Kompleksowe utrzymanie czystości mienia SKM
2017-04-18,
10:00
2017-03-07,
11:55
122
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.
Wykonanie obsług 3 poziomu utrzymania na trzynastu zespołach trakcyjnych typu 27WE oraz wykonanie prac dodatkowych
2017-04-20,
10:00
2017-03-10,
14:18
123
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa mleka
2017-12-28,
10:00
2016-12-23,
10:02
124
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Zakup tramwajów jednokierunkowych i dwukierunkowych, wieloczłonowych, całkowicie niskopodłogowych
2017-04-25,
11:00
2017-02-09,
14:45
125
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie remontu kanałów przeglądowych wraz z budową wewnętrznej myjni całowagonowej, zaprojektowanie i wymiana rozdzielni głównej oraz zaprojektowanie i wykonanie wymiany bram w hali zajezdni Zakładu Realizacji Przewozów „Praga” w Warszawie
2017-03-28,
11:00
2017-03-09,
09:31
126
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa ślizgów klejonych i zakończeń ślizgów przeznaczonych do odbieraków prądu
2017-03-28,
09:00
2017-03-17,
14:25
127
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie przyłączeń odwodnienia torowiska tramwajowego do miejskiej kanalizacji (ogólnospławnej lub deszczowej) na terenie m. st. Warszawy
2017-04-04,
11:00
2017-03-17,
15:53
128
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części zamiennych do układów hamulcowych w tramwajach typu 120N (4 części).
2017-03-28,
09:00
2017-03-20,
09:07
129
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa styczników i części do styczników SNF.
2017-03-30,
09:00
2017-03-20,
09:43
130
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa materiałów kolejowych do sieci trakcyjnej (7 części)
2017-03-28,
08:00
2017-03-20,
14:08
131
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa zasadowych baterii akumulatorów do tramwajów i części zamiennych do baterii akumulatorów
2017-03-28,
10:00
2017-03-20,
14:44
132
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa wyrobów do renowacji powłok lakierniczych taboru tramwajowego.
2017-03-31,
11:00
2017-03-21,
13:11
133
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa kruszywa do podbudowy torowiska (2 części).
2017-04-03,
11:00
2017-03-22,
10:48
134
Przetarg nieograniczony
Urząd Pracy m.st. Warszawy
„Modernizację pomieszczeń lokalu użytkowego położonego przy ul. Młynarskiej 37a w Warszawie na potrzeby Urzędu Pracy m. st. Warszawy”
2017-04-03,
12:00
2017-03-20,
07:56
135
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie usług w zakresie pielęgnacji i renowacji zieleni osiedlowej i nawierzchni nieutwardzonych na terenach m. st. Warszawy znajdujących się we władaniu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów.
2017-03-29,
10:00
2017-02-17,
13:37
136
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonywanie usług w zakresie transportu polegającego na wnoszeniu, przenoszeniu dokumentów, przewożeniu, przenoszeniu mebli biurowych oraz sprzętu biurowego dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
2017-03-28,
10:00
2017-03-16,
09:38
137
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej w zakresie wykonania zabezpieczeń przeciwpożarowych dla składnicy akt w piwnicy budynku przy ul. Smoluchowskiego 2 w Warszawie
2017-03-30,
10:00
2017-03-21,
08:47
138
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie m.st. Warszawy Część I - 2 lokale o powierzchni 81,13 m2 Część II - 2 lokale o powierzchni 80,47 m2 Część III - 2 lokale o powierzchni 47,47 m2
2017-03-29,
10:30
2017-03-14,
15:58
139
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Grójeckiej 93 w Warszawie
2017-04-03,
10:00
2017-03-17,
15:53
140
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont budynków przy ul. Głuchej 3A w Warszawie. (Numer referencyjny: ZP/PN/U/13/17).
2017-04-10,
11:00
2017-02-28,
10:44
141
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont budynków przy ul. Mińskiej 24, 26, 28 w Warszawie. (Numer referencyjny: ZP/PN/U/12/17).
2017-04-03,
10:00
2017-02-28,
11:25
142
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (9 pustostanów – 9 części). Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/9/17
2017-03-31,
10:00
2017-03-17,
14:25
143
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont 11 klatek schodowych wraz z korytarzami przejściowymi od poziomu -1 do 8 kondygnacji w budynku mieszkalnym przy ul. Ząbkowskiej 23/25 w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/11/17
2017-04-04,
10:00
2017-03-21,
13:11
144
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Remont nawierzchni podwórza oraz zagospodarowanie terenu zielenią i oświetleniem przy ul. Ciasnej 15 w Warszawie
2017-03-28,
09:00
2017-03-13,
13:10
145
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Remont elewacji budynku przy ulicy Krakowskie Przedmieście 7 w Warszawie
2017-03-31,
11:00
2017-03-16,
09:38
146
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Remont dachu, elewacji z prześwitem bramowych wraz z wykonaniem zewnętrznej izolacji ścian fundamentowych w budynku przy ul. Mostowej 16/18 w Warszawie
2017-04-03,
10:00
2017-03-17,
10:46
147
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w zakresie: Budowy instalacji c.o. c.c.w. i węzła cieplnego dla 5 budynków mieszkalnych przy ul. Smoleńskiej 74, Wincentego 50, 52, Piotra Skargi 60, 66 – „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych”
2017-03-29,
09:00
2017-03-21,
10:47
148
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Docieplenie stropu strychowego, remont wraz z malowaniem klatki schodowej, zagospodarowanie i rewitalizacja przyległego terenu oraz wykonanie instalacji zbiorczej anteny telewizyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Naczelnikowskiej 50 w Warszawie. – Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych”
2017-04-06,
10:00
2017-03-21,
10:56
149
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Docieplenie stropu strychowego, remont wraz z malowaniem klatki schodowej, zagospodarowanie i rewitalizacja przyległego terenu oraz wykonanie instalacji zbiorczej anteny telewizyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Birżańskiej 2a w Warszawie. – Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych”
2017-04-07,
09:00
2017-03-21,
11:46
150
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i węzła cieplnego przy ul. Naczelnikowskiej 50 w Warszawie – Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych”
2017-04-06,
10:00
2017-03-22,
11:52
151
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i węzła cieplnego przy ul. Birżańskiej 2a w Warszawie – Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych”
2017-04-07,
09:00
2017-03-22,
11:53
152
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Usuwanie awarii przewodów kominowych
2017-03-27,
10:00
2017-03-17,
10:13
153
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
koszenie trawy (4 cykle) na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w roku 2017 w obrębie administracji Koło, Młynów, Nowolipki, Ogrodowa.
2017-04-03,
10:00
2017-02-23,
09:42
154
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Dzierżawa urządzeń drukujących i systemu wydruku podążającego dla potrzeb Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola w latach 2017-2020.
2017-03-23,
09:00
2017-02-24,
14:55
155
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
wymiana instalacji elektrycznej w budynku użytkowym przy ul. Stawki 27 w Warszawie
2017-03-28,
09:00
2017-03-10,
15:56
156
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remonty pustostanów lokali mieszkalnych, socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych, stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
2017-04-04,
09:00
2017-03-13,
15:35
157
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
remont łazienki w piwnicy i na I piętrze, pokoi oraz pomieszczenia archiwum wraz z instalacją elektryczną i teletechniczną w Administracji Koło ul. Ciołka 33. Realizacja zaleceń BHP.
2017-03-29,
10:00
2017-03-14,
15:19
158
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
opracowanie projektu budowlanego wykonawczego realizacji zjazdu z ul. Żelaznej (pas drogi zlokalizowany na działce nr 92 z obrębu 6-01-05) na nieruchomość przy ul. Żelaznej 66 w Warszawie, usytuowanej na działce nr 18 z obrębu 6-01-05.
2017-03-23,
09:00
2017-03-15,
15:25
159
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
wykonanie klimatyzacji w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych” oraz remont instalacji elektrycznej w budynku użytkowym przy ul. Bema 70 w Warszawie.
2017-04-03,
09:00
2017-03-16,
09:37
160
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy targowiska przy ul. Pustola 19 w Warszawie (dz. ew. nr 106 z obrębu 6-07-08).
2017-03-27,
10:00
2017-03-16,
11:41
161
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
opracowanie projektów budowlanych wykonawczych: 1) obiektów małej architektury na terenie działki ew. nr 49/2 z obrębu 6-02-02 w ramach realizacji projektu budżetu partycypacyjnego na 2017 r. pn. „Stolik miejski w zielonym kąciku na Niskiej” 2) zagospodarowania działki ew. nr 49 z obrębu 6-03-01 w ramach realizacji projektu budżetu partycypacyjnego na 2017 rok „Burza Piaskowa – publiczna przestrzeń rekreacyjno-sportowa.
2017-03-27,
09:00
2017-03-16,
13:54
162
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zabezpieczenie budynku mieszkalnego wykwaterowanego przy ul. Miedzianej 20 w Warszawie przed dalszą degradacją na podstawie projektu budowlanego.
2017-04-07,
09:00
2017-03-17,
09:21
163
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
opracowanie projektu budowlanego wykonawczego połączenia lokali nr 6A i 6C w budynku przy ul. Żelaznej 31 w Warszawie oraz projektu budowlanego wykonawczego przebudowy lokalu nr 72 w budynku przy ul. Rabsztyńskiej 19 w Warszawie.
2017-03-28,
09:00
2017-03-17,
14:26
164
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wymianę przyłącza wodociągowego i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego dla budynku mieszkalnego Boguszewska 29.
2017-04-05,
10:00
2017-03-20,
11:26
165
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Remont lokali komunalnych mieszkalnych - pustostanów obejmujących Część przetargowa I: ul. Bieniewicka 2b m 6, ul. Krasińskiego 20 m 254, ul. Mickiewicza 27 m 154, ul. Część przetargowa II: ul. Krajewskiego 2 m 35, ul. Krajewskiego 2a m 30, ul. Krajewskiego 2a m 67 w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy”
2017-04-11,
08:45
2017-02-22,
14:58
166
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Rozściełacz do betonu
2017-04-20,
11:00
2017-03-20,
09:23
167
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Rękawice ochronne robocze
2017-03-29,
11:00
2017-03-22,
14:20
168
Przetarg nieograniczony
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
Roboty budowlane związane z rewitalizacją kwatery wojennej oraz mogił zbiorowych na terenie Cmentarza Parafialnego w Warszawie przy ul. Wałbrzyskiej
2017-03-31,
12:30
2017-03-16,
11:42
169
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja tzw. Aktywnych Przejść dla Pieszych na ulicach Warszawy.
2017-04-20,
10:00
2017-03-08,
09:46
170
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Wykonanie oznakowania poziomego na wybranych odcinkach dróg na terenie m.st. Warszawy
2017-03-27,
10:00
2017-03-10,
12:58
171
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Wykonanie inwestycji pod nazwą: „Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Radzymińskiej od ul. Karkonoszy do granicy miasta Warszawy” wraz z elementami towarzyszącymi – etap I
2017-04-03,
10:00
2017-03-17,
11:38
172
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę w imieniu ZDM – Budżet Partycypacyjny 2016
2017-03-30,
10:00
2017-03-21,
09:45
173
Przetarg nieograniczony
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzymińska – granica miasta wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Radzymińska – Młodzieńcza – Łodygowa oraz budową kanalizacji sanitarnej oraz tłocznej w pasie drogowym ul. Łodygowej.
2017-04-05,
10:00
2017-02-27,
12:31
174
Przetarg nieograniczony
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Pełnienie nadzoru nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul.Czerniakowskiej – bis”, w Warszawie.
2017-04-11,
10:00
2017-03-02,
12:04
175
Przetarg nieograniczony
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Budowa ul. Gandhi na ode. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej w Warszawie.
2017-03-27,
10:00
2017-03-10,
12:59
176
Przetarg nieograniczony
Zarząd Oczyszczania Miasta
Pielęgnacja i wycinka drzew wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m. st. Warszawy
2017-04-11,
09:00
2017-02-28,
09:51
177
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla systemów na parkingach „Parkuj i Jedź”(P+R)w tym Systemu Pobierania Opłat wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
2017-03-31,
11:00
2017-02-21,
10:59
178
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Wyposażenie i uruchomienie automatów biletowych oraz sprzedaż biletów emitowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie
2017-03-27,
10:00
2017-03-10,
10:25
179
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Wykonanie opracowania i jego prezentację, w zakresie ograniczenia na obiektach Zamawiającego zużycia energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych, promowania samochodów o napędzie elektrycznym, wdrożenia programu edukacyjnego związanego z ograniczeniem zużycia energii ze źródeł konwencjonalnych i promowaniem samochodów o napędzie elektrycznym
2017-04-04,
11:00
2017-03-20,
14:39
180
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Wykonanie remontu przekrycia 2 pawilonów wejściowych na stacji A23 Młociny I linii metra w Warszawie
2017-04-06,
10:00
2017-03-22,
11:52

Ukryj listy wyboru. Ukryj kolumnę: z rodzajem zamówienia, z datą publikacji.
Rodzaj:
Tryb:
Zamawiajacy:

UWAGA:
* Wypełnienie pola w nagłówku kolumny z nazwą zamówienia pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, w których nazwie znajduje się podany łańcuch znaków lub przynajmniej jeden z łańcuchów znaków oddzielonych przecinkiem
** Data składania ofert, wniosków, prac konkursowych lub data aukcji. Wypełnienie pola/pól w nagłówku kolumny z datą składania ofert w formacie RRRRMMDD pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, dla których data składania ofert zawiera się we wskazanym przedziale czasowym

<<powrót

herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  | 

 
Księga Zamówień Publicznych