>Biuro Zamówień Publicznych > Wyszukiwanie ogłoszeń > Wyniki wyszukiwania
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Bieżące ogłoszenia o przetargach
prowadzonych przez Urząd m.st. Warszawy i jego jednostki podległe


Znaleziono 276 ogłoszeń spełniających zaznaczone kryteria.

Ilość ogłoszeń na stronie:
Lp. Tryb
*WSZYSTKIE
>Zamawiający
*WSZYSCY
Nazwa zamówienia*
Składanie ofert**
od
do
Data publikacji
od
do
1
Przetarg nieograniczony
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zakup sprzętu komputerowego.
2016-07-26,
08:30
2016-07-18,
13:31
2
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zakup serwerów
2016-08-11,
12:00
2016-07-05,
09:14
3
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Realizacja badań społecznych dotyczących różnych obszarów funkcjonowania m.st. Warszawy
2016-08-09,
10:00
2016-06-30,
13:56
4
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Gospodarowanie odpadami komunalnymi z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie m.st. Warszawy - Zadanie nr ...
2016-08-17,
11:00
2016-07-04,
10:14
5
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zakup licencji oprogramowania Microsoft na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy
2016-08-16,
11:00
2016-07-08,
12:44
6
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Działania informacyjne z wykorzystaniem różnego rodzaju powierzchni reklamowych: w gazetach, w internecie, w radio, na billboardach oraz na wybranych nośnikach w autobusach komunikacji miejskiej w Warszawie
2016-08-16,
10:30
2016-07-08,
11:45
7
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zakup zestawu urządzeń firewall
2016-08-25,
12:00
2016-07-15,
10:20
8
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „AGE – Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie”
2016-08-02,
10:00
2016-07-12,
15:48
9
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zakup macierzy dyskowych
2016-09-01,
10:00
2016-07-22,
09:04
10
Licytacja elektroniczna
Biuro Zamówień Publicznych
Zakup dodatkowych licencji oprogramowania McAfee wraz ze wsparciem
2016-08-03,
12:00
2016-07-25,
14:29
11
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Organizacja i przeprowadzenie szkolenia z zakresu hortiterapii w ramach projektu AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014
2016-08-03,
10:00
2016-07-26,
15:12
12
Przetarg nieograniczony
Centrum Rekreacyjno-Sportowe m. st. Warszawy w Dzielnicy Bielany
Zakup i montaż hali pneumatycznej nad boiskiem do piłki nożnej dla obiektu sportowego „SYRENKA” w Parku Olszyna.
2016-07-26,
10:00
2016-07-19,
10:32
13
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw dla dzieci, boiska do gry w bacca oraz nawierzchni siłowni plenerowej w Parku Górczewska w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja Parku Górczewska – cz. II”.
2016-08-08,
09:00
2016-07-22,
13:23
14
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Transport i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu z domu do szkoły i z powrotem, w roku szkolnym 2016/2017
2016-08-01,
09:00
2016-07-22,
14:54
15
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy ulic na terenie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy (2 części)
2016-08-02,
09:00
2016-07-25,
13:41
16
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Wykonanie nakładek mineralno-asfaltowych na istniejących nawierzchniach dróg na terenie Dzielnicy Białołęka
2016-08-03,
10:00
2016-07-19,
12:07
17
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy Białołęka w Warszawie.
2016-08-04,
10:00
2016-07-20,
15:08
18
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Przebudowa ul. Gladioli na terenie Dzielnicy Białołęka w Warszawie
2016-08-10,
10:00
2016-07-25,
11:07
19
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej w Warszawie w formule zaprojektuj i wybuduj.
2016-08-02,
10:00
2016-07-11,
15:51
20
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Dostawa wraz z montażem sprzętu elektronicznego dla budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25 w Warszawie jako pierwsze wyposażenie obiektu w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Gimnazjum nr 42”
2016-07-29,
10:00
2016-07-13,
11:43
21
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Remont podłóg w Przedszkolu nr 170 przy ul. Gandhiego 16 w Warszawie.
2016-07-29,
09:30
2016-07-14,
15:41
22
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Remont ul. Zawojskiej w Warszawie
2016-08-02,
09:30
2016-07-18,
12:08
23
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Remont zaplecza sportowego (szatnie,natryski,toalety)w CX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Jana III Sobieskiego 68 w Warszawie
2016-08-08,
09:30
2016-07-21,
09:47
24
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Dostawa i montaż elektroakustyki jako pierwszego wyposażenia do budowanego Domu Kultury KADR przy ul.Rzymowskiego 32 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn."Budowa DK Kadr (rewitalizacja)"
2016-08-31,
09:30
2016-07-21,
14:23
25
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
1.Remont instalacji c.o. z węzłem cieplnym, instalacji c.w. i z.w. , instalacji kanalizacji sanitarnej oraz dostosowanie przeciwpożarowej instalacji wodociągowej do obowiązujących przepisów 2.Remont łazienek finansowany z programu Budżet Partycypacyjny 2016 r. W PRZEDSZKOLU NR 139 PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 71A W WARSZAWIE
2016-08-08,
10:30
2016-07-22,
08:27
26
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Budowa siłowni plenerowej na terenie osiedla "Służew nad Dolinką" w rejonie ul.J.S.Bacha w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Realizacja projektu" " Siłownia plenerowa " - rejon A, finansowanego ze środków budżetu partycypacyjnego na rok 2016
2016-08-08,
11:30
2016-07-22,
08:27
27
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Budowa siłowni plenerowej przy ul.Bernardyńskiej w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Realizacja projektu" " Siłownia plenerowa - Fitness", finansowanego ze środków budżetu partycypacyjnego na rok 2016
2016-08-08,
12:00
2016-07-22,
08:28
28
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8 w Warszawie
2016-08-09,
09:30
2016-07-22,
12:24
29
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Budowa placu zabaw na terenie przy ul.Łowickiej /ul.Dąbrowskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Realizacja projektu" "Otwarty plac zabaw ul.Łowickiej /ul.Dąbrowskiego", finansowanego ze środków budżetu partycypacyjnego na rok 2016
2016-08-09,
10:00
2016-07-22,
13:38
30
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Remont dachu w Przedszkolu nr 391 przy ul.Czerniakowskiej 20a w Warszawie oraz remont dachu w XLIX Liceum Ogólnokształcącym przy ul.J.Curie 14 w Warszawie
2016-08-10,
09:30
2016-07-25,
15:49
31
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Remont elewacji i częściowej wymiany okien w budynku Zespołu Szkół nr 58 przy ul. Piaseczyńskiej 114/116 w Warszawie.
2016-08-10,
10:00
2016-07-25,
16:00
32
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie przeglądu i konserwacji instalacji elektrycznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie
2016-08-02,
10:30
2016-07-26,
07:46
33
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym w Zespole – Szkół nr 3 przy ul. Joliot-Curie 13 w Warszawie
2016-08-11,
09:30
2016-07-26,
10:29
34
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego części osiedla „Służew nad „Dolinką” w ramach zadania inwestycyjnego pn. Realizacja projektu „Teren rekreacyjno- wypoczynkowy Górki Służewskie finansowanego z programu Budżet Partycypacyjny 2016
2016-08-10,
10:30
2016-07-26,
14:15
35
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Rakowiecka/Kazimierzowska oraz wykonanie kontrapasa rowerowego w ul. Kazimierzowskiej na odc. ul. Rakowiecka -ul. Narbutta
2016-08-11,
10:30
2016-07-26,
15:33
36
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Zakup przełączników sieciowych wraz z usługą instalacji i konfiguracji
2016-08-03,
09:30
2016-07-26,
15:34
37
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Wybudowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokserskiej i ul. Gotarda w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Bokserskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokserska/Gotarda”
2016-08-11,
11:30
2016-07-26,
15:55
38
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Wykonanie robót związanych z realizacją zadania budżetu partycypacyjnego „Rowerem do parku”
2016-07-28,
11:00
2016-07-13,
13:55
39
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37A w Warszawie
2016-08-03,
11:00
2016-07-25,
06:51
40
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Przebudowa oświetlenia ulicy Akademickiej w Warszawie
2016-08-10,
11:00
2016-07-25,
09:57
41
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Zimowe oczyszczanie, odśnieżanie, utrzymanie czystości i porządku na ulicach Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
2016-08-04,
11:00
2016-07-26,
12:34
42
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Radziłowskiej na odc. od ulicy Zakopiańskiej, o łącznej długości ok. 65,00 mb. z odwodnieniem, oświetleniem, urządzeniem zieleni drogowej, usunięciem kolizji i zabezpieczeniem urządzeń elektroenergetycznych, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami wymaganymi szczególnymi przepisami oraz przebudowę ulic Zakopiańskiej, Radziłowskiej i Szczuczyńskiej
2016-07-28,
12:00
2016-07-11,
12:44
43
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Adaptacja na cele edukacyjne mieszkania służbowego w przedszkolu nr 178 ul. Londyńska 10 w Warszawie.
2016-07-27,
12:00
2016-07-12,
13:26
44
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej na lata 2016 -2019 dla Urzędu Dzielnicy Praga-Południe
2016-07-26,
12:00
2016-07-14,
11:12
45
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Dostawa i montaż ławek na terenie Dzielnicy Praga-Południe w celu realizacji zadania z budżetu partycypacyjnego pt: „Ławeczka dla seniora
2016-07-27,
12:00
2016-07-14,
15:40
46
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wymiana podłóg korytarzy i sal – I etap w Zespole Szkół Nr 5 przy ul. Szczawnickiej 1 w Warszawie
2016-08-02,
12:00
2016-07-18,
13:25
47
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Roboty budowlane w budynku hali sportowej przy ul. Podskarbińskiej 11 w Warszawie, które są niezbędne ze względu na zagrożenie istotnym uszkodzeniem lub zniszczeniem zabytku
2016-08-04,
12:00
2016-07-19,
15:20
48
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Remont korytarzy parteru w Liceum Ogólnokształcącym LXXII w Warszawie przy ul. Grochowskiej 346/348
2016-08-08,
12:00
2016-07-21,
10:22
49
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Remont szatni w Szkole Podstawowej nr 163 ul. Osiecka 28/32
2016-08-05,
12:00
2016-07-21,
15:11
50
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 185 przy ul. Bora-Komorowskiego w Warszawie wraz z hydroizolacją ścian piwnic oraz wykonaniem dodatkowego zejścia do piwnic z zewnątrz
2016-08-09,
12:00
2016-07-22,
14:24
51
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wymiana instalacji zimnej wody, doposażenie w ciepłą wodę,instalacji ppoż. w Przedszkolu nr 220 przy ul. Walewskiej 7 w Warszawie
2016-08-12,
12:00
2016-07-25,
12:10
52
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.
2016-08-09,
11:00
2016-07-19,
11:46
53
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Zakup mebli biurowych do pokoi w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Północ 03-708 Warszawa, ul. ks. I. Kłopotowskiego 15
2016-07-28,
10:00
2016-07-20,
10:39
54
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń i wymianie instalacji elektrycznych w pomieszczeniach Urzędu Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15 w Warszawie
2016-08-04,
11:00
2016-07-20,
15:37
55
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych polegających na modernizacji boiska i budowy strzelnicy w Liceum Ogólnokształcącym nr LXXVI przy ul. Kowelskiej 1 w ramach zadania pn.: „Modernizacja boiska w Liceum Ogólnokształcącym nr LXXVI przy ul. Kowelskiej 1 wraz z budową strzelnicy w budynku szkoły”
2016-08-04,
10:00
2016-07-20,
15:38
56
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Remonty i utrzymanie ulic gminnych na terenie m.st. Warszawy Dzielnicy Praga-Północ.
2016-08-08,
11:00
2016-07-22,
13:02
57
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane dla modernizacji boiska w Zespole Szkół nr 45 przy ul. Jagiellońskiej 7 w Warszawie w ramach zadania pn.: „Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 45 przy ul. Jagiellońskiej 7”.
2016-08-10,
11:00
2016-07-25,
13:42
58
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Przebudowa systemu odwadniającego dach wraz z wymianą pokrycia dachu budynku hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 127 im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Kowieńskiej 12/20 w Warszawie, w ramach zadania pn.: Przebudowa systemu odwadniającego dach wraz z wymianą pokrycia dachu budynku hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 127 przy ul. Kowieńskiej 12/20 oraz modernizacja boiska szkolnego.
2016-08-09,
11:00
2016-07-25,
14:44
59
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej wraz ze związaną z tą Budową koniecznymi budowami elementów infrastruktury technicznej tj. budową oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej w Dzielnicy Rembertów
2016-08-09,
10:30
2016-07-21,
13:17
60
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Remont elewacji budynku Przedszkola nr 42 przy ul. Agrykola 9 w Warszawie (znak sprawy ZP-57/16)
2016-07-26,
10:00
2016-07-11,
07:47
61
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Remont placu zabaw dla Przedszkola nr 24 przy ul. Drewnianej 10/16 w Warszawie (znak sprawy ZP-59/16)
2016-08-02,
10:00
2016-07-14,
11:36
62
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Remont studzienek piwnicznych, wymiana części ogrodzenia oraz części nawierzchni placu zabaw na terenie Przedszkola nr 38 przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie (znak sprawy ZP-58/16).
2016-08-04,
10:00
2016-07-18,
13:48
63
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Remont kuchni w budynku XXXVII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Świętokrzyskiej 1 w Warszawie (znak sprawy ZP-61/16).
2016-08-05,
10:00
2016-07-19,
12:07
64
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Budowa placu zabaw dla Przedszkola Specjalnego nr 208 przy ul. Dzielnej 1a w Warszawie w formule zaprojektuj i wybuduj (znak sprawy ZP-60/16).
2016-08-09,
10:00
2016-07-20,
13:40
65
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Remont instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Zespołu Szkół Poligraficznych przy ul. Stawki 14 w Warszawie (znak sprawy ZP- 62/16)
2016-08-10,
10:00
2016-07-22,
11:47
66
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Wł. Andersa na pl. Bankowym w Warszawie (znak sprawy ZP-63/16).
2016-08-16,
10:00
2016-07-26,
10:28
67
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Remont wejścia głównego do budynku Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych przy ul. Stawki 10 w Warszawie (znak sprawy ZP-64/16)
2016-08-18,
10:00
2016-07-26,
12:33
68
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Dostawa i montaż oraz demontaż dwóch hal pneumatycznych dla prze-krycia dwóch boisk do gry w piłkę nożną wraz z dostawą i wymianą trawy a także utylizacją zdemontowanej z jednego boiska na terenie Szkoły Pod-stawowej nr 114 przy ul. Remiszewskiej 40 w Warszawie.
2016-09-05,
09:30
2016-07-25,
15:48
69
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Projekt wykonawczy i budowa zespołu komunalnej wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z garażami podziemnymi i pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej przy ul. Odrowąża w Warszawie.
2016-09-08,
09:30
2016-07-26,
15:32
70
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Wykonanie od podstaw oświetlenia pięciu ulic, tj. Henryka Brodatego, Posagu 7 Panien, Władysława Hassa, Magnackiej i Płk Stanisława Dąbka na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
2016-07-26,
10:00
2016-07-08,
15:10
71
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Wykonanie remontu pustostanu lokalu mieszkalnego nr 16 przy ul. Regulskiej 22, administrowanego przez Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot zamówień na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dla robót budowlanych z zastosowaniem klauzul społecznych. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości do 50% zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające obejmować będzie roboty budowlane remontowe i renowacyjne, elektryczne, wodno-kanalizacyjne i sanitarne i będzie powtórzeniem tego samego rodzaju zamówień, zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego.
2016-08-11,
10:00
2016-07-25,
15:20
72
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Dostawa i montaż wyposażenia nowych dobudowanych sal dydaktycznych i Sali gimnastycznej szkoły przy ul. Konińskiej 2 w Warszawie.
2016-08-08,
10:00
2016-07-26,
14:16
73
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego przy ul. Cybisa w Warszawie w ramach realizacji projektu z budżetu partycypacyjnego BPA.XII.I.P/934/15.ELE - Zieleń, wypoczynek i sport na osiedlu.
2016-07-27,
10:30
2016-07-12,
08:42
74
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Przebudowa placu zabaw w ramach zadania z budżetu partycypacyjnego „Placyk zabaw na Kazury – u nas też jest pięknie i wesoło” ul. Kazury 19, Warszawa
2016-08-01,
12:30
2016-07-14,
14:19
75
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Wykonanie pasów rowerowych w ulicy Cynamonowej na odcinku ul. I. Gandhi - ul. F. Płaskowickiej i w ulicy Dereniowej na odcinku I. Gandhi do ul. F. Płaskowickiej
2016-08-04,
11:30
2016-07-20,
15:38
76
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania z budżetu partycypacyjnego BP2016 pn. „Łączymy Parki”
2016-08-08,
11:30
2016-07-22,
14:24
77
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II.
2016-08-10,
12:30
2016-07-26,
14:14
78
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 318 przy ul. Teligi 3 w Warszawie.
2016-08-10,
13:30
2016-07-26,
14:15
79
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów róg ul. Skalnicowej w Warszawie
2016-08-11,
11:00
2016-07-12,
11:31
80
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Modernizacja nawierzchni boisk sportowych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2016-08-08,
12:00
2016-07-22,
10:44
81
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Budowa piłkarskiego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w Osiedlu Las przy ul. Łasaka w Warszawie
2016-08-12,
11:00
2016-07-26,
10:18
82
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Budowa kanalizacji deszczowo - drenażowych oraz remont rowów na terenie osiedla Aleksandrów w ramach zadania Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle
2016-08-11,
12:00
2016-07-26,
11:31
83
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Budowa brakujących punktów świetlnych w ul. Babiego lata, Majowej, Skalistej, Śnieżnej, Złotej jesieni, Teodozji, Hebanowej, Piotrusia Pana, Orzechowej, Klimatycznej
2016-07-28,
10:00
2016-07-13,
10:43
84
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Przebudowa drogi gminnej - ul. Środkowej w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w ramach zadania inwestycyjnego p.n. budowa ulic: Wierzbowej, Środkowej
2016-08-02,
10:00
2016-07-14,
15:58
85
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Realizacja projektu Kompleksowa modernizacja boiska trawiastego przy Placu Wojska Polskiego – budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia boiska oraz wewnętrznej linii zasilającej kontenery
2016-08-04,
10:00
2016-07-20,
15:45
86
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Remont szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 353 w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2016-08-09,
10:00
2016-07-25,
14:41
87
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Budowa brakujących punktów świetlnych ul. Za Dębami, Zachodnia, Dobra, Słowackiego, Narutowicza, Wrońskiego, Grabiny, Literatów
2016-08-10,
10:00
2016-07-25,
15:13
88
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Prowadzenie całorocznego oczyszczania ulic lokalnych, chodników, zatok parkingowych oraz przejść na terenie Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy, w tym: Prowadzenie zimowego oczyszczania ulic lokalnych, chodników, zatok parkingowych oraz przejść na terenie Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy; Prowadzenie letniego oczyszczania ulic lokalnych, chodników, zatok parkingowych oraz przejść na terenie Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy; Prace porządkowe w zakresie opróżniania ulicznych koszy na śmieci; Bieżące utrzymanie terenów zieleni przyulicznej, w tym poboczy ulic położonych wzdłuż dróg gminnych Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy; w latach 2016 – 2018
2016-08-04,
12:00
2016-06-29,
15:09
89
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Modernizacja pomieszczeń szkoły, w ramach zadania inwestycyjnego C/WŁO/V/10/8 - modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 94 przy ul. Cietrzewia 22A w Warszawie.
2016-08-02,
12:00
2016-07-15,
14:44
90
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Wykonanie nawierzchni boiska na terenie Fortu Włochy w Warszawie przy ul. Ryżowej, w ramach zadania inwestycyjnego C/WŁO/VIII/P1/3 - Realizacja projektu Boisko na Forcie Włochy - wykonanie sztucznej nawierzchni oraz zainstalowanie bramek do piłki nożnej.
2016-08-03,
12:00
2016-07-19,
15:21
91
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Utrzymanie i konserwację zieleni parków, skwerów, zieleńców, terenów zieleni oraz zieleni przyulicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy – Obszar I, II, III (znak sprawy: 48/ZP/16).
2016-07-28,
09:00
2016-06-21,
14:24
92
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Modernizacja budynku ZS nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21 – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (znak sprawy: 56/ZP/16).
2016-08-29,
09:00
2016-07-19,
13:36
93
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Wykonanie usług przetwarzania tekstu, komputerowego maszynopisania oraz dodatkowych usług biurowych (sprawa nr 57/ZP/16).
2016-07-29,
09:00
2016-07-21,
15:33
94
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Opracowanie wielobranżowej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Centrum Lokalnego na placu Grunwaldzkim w dzielnicy Żoliborz wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych.
2016-07-26,
08:45
2016-07-15,
11:36
95
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Modernizacja ul. Kaniowskiej na odc. od ul. Mierosławskiego do posesji nr 21B - etap I.
2016-08-04,
08:45
2016-07-19,
15:35
96
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Przebudowa oświetlenia ulicy Lelewela, Modrzejewskiej, Szczepanowskiego, Żółkowskich- etap I.
2016-08-05,
08:45
2016-07-21,
10:24
97
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Wykonanie przejścia z pomieszczenia zmywalni bezpośrednio na korytarz, w związku przeznaczeniem aktualnej sali ćwiczeń na salę zajęć w Przedszkolu nr 131 przy ul. Sierpeckiej 9A w Warszawie
2016-08-05,
09:45
2016-07-21,
11:58
98
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Przebudowa boisk szkolnych Gimnazjum 56 ul. Filarecka 2 w Warszawie
2016-08-09,
08:45
2016-07-22,
13:03
99
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Remont placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Przedszkola nr 130 przy ul. Suzina 4
2016-08-11,
08:45
2016-07-26,
13:07
100
Przetarg nieograniczony
Lasy Miejskie-Warszawa
Remont leśniczówki zlokalizowanej przy ul. Korkowej 170 w Warszawie
2016-08-04,
09:00
2016-07-22,
11:47
101
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Łożyska do przekładni i zestawów kołowych wagonu metra serii 81
2016-07-29,
12:00
2016-07-01,
10:33
102
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części rozjazdowych do nawierzchni torowej na I i II linii metra w podziale na zadania
2016-08-03,
12:00
2016-07-18,
08:54
103
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części układu pneumatycznego pojazdów typu Metropolis 98B w podziale na zadania
2016-07-27,
12:00
2016-07-19,
08:49
104
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa wyrobów gumowych i metalowo-gumowych do wagonów metra w podziale na zadania
2016-08-01,
12:00
2016-07-19,
08:52
105
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Remont instalacji elektrycznej w obiekcie nr 4 na terenie STP Kabaty
2016-08-04,
12:00
2016-07-19,
14:29
106
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa i montaż stanowiska do pomiarów nacisków kół podczas przejazdu pojazdu metra
2016-07-29,
12:00
2016-07-21,
08:56
107
Przetarg nieograniczony
Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy
Remont w budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 89 znajdującego się przy ul. Skaryszewskiej 8 w Warszawie
2016-07-26,
09:00
2016-07-11,
15:41
108
Przetarg nieograniczony
Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy
Przebudowa boiska szkolnego wraz z infrastrukturą na terenie Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego mieszczącego się w Warszawie przy Placu Trzech Krzyży 4/6.
2016-07-28,
09:00
2016-07-13,
13:02
109
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych
2016-08-10,
13:00
2016-06-15,
11:33
110
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Dostawa odzieży roboczej zimowej i letniej wraz z serwisowaniem, odzieży ochronnej oraz rękawic roboczych.
2016-08-10,
12:00
2016-06-15,
16:00
111
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Przygotowanie, dostawa oraz wymiana zużytych elementów kotła odzysknicowego produkcji ISTROENERGO o wydajności 15t/h.
2016-07-29,
13:00
2016-06-16,
07:01
112
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Zakup i dostawa 40 Mg koksu aktywnego formowanego
2016-07-27,
12:00
2016-07-19,
13:32
113
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa uszczelnień mechanicznych do pomp Flygt, Grundfos, KSB.
2016-12-31,
15:00
2013-12-09,
15:30
114
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa odczynników laboratoryjnych.
2017-04-30,
15:00
2014-02-07,
07:49
115
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do ciągników rolniczych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2017-04-17,
15:00
2014-04-17,
14:47
116
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę opraw oświetleniowych.
2016-12-31,
15:00
2014-07-23,
11:37
117
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa oprogramowań, dostawa kart pamięci oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń firmy Schneider Electric
2016-12-31,
15:00
2014-11-04,
15:44
118
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa osprzętu elektrycznego – bezpieczniki, wyłączniki, łączniki, przyciski sterownicze, zabezpieczenia silników, przerywacze obwodów – styczniki, przekaźniki, oprawy izolacyjne – rury osłonowe do kabli, moduły styków, styczniki, mosty kablowe – zabezpieczenie kabli, wtyczki, gniazda, puszki, opaski zaciskowe kablowe, listwy naścienne, skrzynki przyłączeniowe, końcówki kablowe, dławnice kablowe, dławiki izolacyjne, złączki ZUG
2016-12-31,
15:00
2014-11-14,
07:57
119
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa podstawowego sprzętu laboratoryjnego – szkło miarowe i niemiarowe, części szklane do aparatury, kuwety spektrofotometryczne, butelki oraz naczynia z tworzyw sztucznych, biurety automatyczne, dozowniki automatyczne, strzykawki chromatograficzne, pipety automatyczne, końcówki do pipet automatycznych, termometry szklane, termometry elektroniczne, termohigrometry elektroniczne, aerometry, mieszadła, czerpaki itp
2016-12-31,
15:00
2014-11-17,
10:55
120
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowego osprzętu (dysze, protezy, banany, wkładki ceramiczne do dysz, przewody ciśnieniowe, itp.) do pojazdów ciśnieniowych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A
2016-12-31,
15:00
2014-12-04,
08:08
121
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych filtrów oleju, powietrza, oraz paliwa do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2017-12-31,
15:00
2014-12-04,
14:23
122
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych akumulatorów do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2017-12-31,
15:00
2015-01-22,
11:02
123
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę smarów i środków smarujących
2018-06-30,
15:00
2015-05-14,
16:38
124
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych i akcesoriów do systemów inspekcyjnych IBAK i IPEK zainstalowanych na pojazdach monitorujących sieć kanalizacyjną, eksploatowanych przez MPWiK w m.st. Warszawie S.A.
2016-12-31,
15:00
2015-07-02,
15:39
125
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie 1: Usługi wykonania projektu branży energetycznej do zadań prowadzonych przez Dział Projektowania. Zadanie 2: Usługi wykonania projektu drogowego do zadań prowadzonych przez Dział Projektowania. Zadanie 3: Usługi wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy dla zadań prowadzonych przez Dział Projektowania
2016-08-13,
15:00
2015-08-13,
11:45
126
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa nowych części zamiennych do pojazdów z zabudowami WUKO eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2016-12-31,
15:00
2015-09-10,
12:39
127
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę fabrycznie nowych opon, dętek, felg oraz akcesoriów wulkanizacyjnych do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2015-09-17,
11:56
128
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa nowych części zamiennych do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2017-12-31,
15:00
2015-09-17,
12:38
129
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa olejów i płynów eksploatacyjnych do pojazdów i maszyn eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2018-06-30,
15:00
2015-10-05,
15:46
130
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do maszyn drogowo-budowlanych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2015-10-08,
07:06
131
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa artykułów oświetleniowych – żarówek, żarników halogenowych, modułów świetlnych, świetlówek, żarówek sygnalizacyjnych, lamp halogenowych, rtęciowych, sodowych
2018-12-31,
15:00
2015-10-20,
14:22
132
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przetarg nieograniczony na ustanowienie dynamicznego systemu zakupów na Dostawę części zamiennych do instalacji chlorowych oraz do instalacji wytwarzania, magazynowania i dozowania dwutlenku chloru, przyrządów pomiarowych, roztworów produkcji firmy Wallace & Tiernan. Numer postępowania: 02123/WS/PW/PZL-DZA-WRS/D/2015
2018-12-31,
15:00
2015-10-21,
15:59
133
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przetarg nieograniczony na ustanowienie dynamicznego systemu zakupów na Dostawę farb, lakierów, rozpuszczalników, rozcieńczalników
2018-12-31,
15:00
2015-11-09,
09:04
134
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przetarg nieograniczony na ustanowienie dynamicznego systemu zakupów na dostawę wyrobów złącznych i śrubowych ( śruby, nakrętki, podkładki, wkręty, nity, kołki, pręty, smarowniczki, blachowkręty itp.)
2018-12-31,
15:00
2015-11-23,
16:00
135
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa baterii i akumulatorów - akumulatory NiCd, NiMH, baterie NiCd, NiMH, akumulatory żelowo – ołowiowe, baterie do sterowników, baterie do mierników, baterie tradycyjne, baterie alkaliczne i litowe.
2018-12-31,
15:00
2015-11-25,
15:56
136
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę części zamiennych do kosiarek, kosiarek samojezdnych, dmuchaw, pilarek do drewna oraz kos spalinowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2015-11-27,
14:40
137
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa przewodów elektrycznych, przedłużaczy, listew przeciwzakłóceniowych
2018-12-31,
15:00
2015-12-28,
15:51
138
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa materiałów do wykonywania napraw bezwykopowych kanalizacji - matotkaniny z włókna szklanego, żywicy mineralno-organicznej (jako gotowego produktu składającego się z trzech komponentów: bazy, utwardzacza i przyspieszacza) oraz kształtek kapeluszowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. postępowanie nr 00196/WS/PW/PZL-DZA-WRS/D/2016
2017-12-31,
15:00
2016-03-01,
15:56
139
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Usługi wykonania projektu branży zieleni dla zadań prowadzonych przez Dział Projektowania.
2017-03-17,
15:00
2016-03-17,
10:51
140
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Odtwarzanie nawierzchni dróg i chodników na terenie miasta stołecznego Warszawy (z wyłączeniem Dzielnicy Ursus) uszkodzonych w czasie remontów i usuwania awarii sieci wodociągowych realizowanych systemem gospodarczym przez Zakład Sieci Wodociągowej (ZSW) oraz uszkodzonych w czasie remontów i usuwania awarii sieci kanalizacyjnych realizowanych systemem gospodarczym przez Zakład Sieci Kanalizacyjnej (ZSK).
2016-12-31,
15:00
2016-04-21,
06:37
141
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Realizacja sieci wodociągowej DN 80÷600 mm, L ca 4,5 km w zakresie połączenia magistral układu centralnego z układem wodociągowym na terenie Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z podziałem na zadania.
2016-08-03,
11:45
2016-05-17,
06:53
142
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych dla systemu produkcji JT Elektronik do układania światłowodów w sieci kanalizacyjnej.
2017-12-31,
15:00
2016-05-18,
12:38
143
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie II.11 Modernizacja pompowni Nowodwory
2016-07-28,
10:30
2016-05-25,
09:49
144
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci wodociągowej DN 400 mm, L ca 7,1 km, doprowadzającej wodę do SUW Stara Miłosna, na terenie Dzielnicy Wesoła i Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy z podziałem na zadania.
2016-08-16,
08:45
2016-06-08,
15:54
145
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Remont sieci wodociągowej metodą bezwykopową z podziałem na 3 zadania na terenie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy oraz miejscowości Moszna i miasta Pruszków.
2016-07-29,
13:15
2016-06-15,
11:36
146
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w ul. Babie Lato na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z podziałem na zadania. ZADANIE 1 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej (przewodu wodociągowego) DN100mm w ul. Babie Lato na odc. od istniejącego przewodu wodociągowego DN100mm w ul. Niepołomickiej do istniejącego przewodu wodociągowego DN100mm w ul. Szymańskiego na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów. ZADANIE 2 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacyjnej dn0,20m w ul. Babie Lato na odc. od ul. Niepołomickiej do ul. Szymańskiego wraz z odcinkami sieci dn0,16m – od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych wzdłuż przedmiotowej ulicy na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów.
2016-07-29,
10:45
2016-06-17,
15:56
147
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa energii cieplnej wraz z usługą przesyłu do obiektu należącego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2016-08-16,
11:45
2016-07-06,
08:06
148
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę Stacji Pomp Kanałowych „Saska Kępa I” w Warszawie przy al. Waszyngtona 3 na terenie Dzielnicy Praga Południe.
2016-07-28,
12:45
2016-07-06,
08:06
149
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa środków antypiennych z podziałem na zadania (postępowanie nr 01394/WS/PW/PZL-DZA-WRS/D/2016)
2016-08-02,
09:45
2016-07-06,
16:00
150
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Czyszczenie wydzielonej komory fermentacyjnej WKF 8A na terenie Zakładu „Południe” należącego do Miejskiego Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2016-07-26,
10:45
2016-07-12,
07:16
151
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Irysów oraz w ul. Poświaty na terenie Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
2016-08-23,
09:45
2016-07-13,
13:03
152
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Warszawie na terenie Dzielnicy Białołęka z podziałem na 2 zadania.
2016-08-23,
10:45
2016-07-14,
15:02
153
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Modernizacja pompowni ścieków UZT7-28 przy Jednostce Wojskowej w Zegrzu Południowym, eksploatowanej przez Zakład „Dębe”
2016-08-02,
08:45
2016-07-15,
14:45
154
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa przewodów wodociągowych w projektowanych liniach rozgraniczających w ul. Głębockiej: DN 150 mm L=97,90m w ul. Kartograficznej, DN 200 mm L=15,36 m w drodze dojazdowej KD-19, DN 200 mm L=2,95 m w ul. Magicznej w Warszawie na ternie Dzielnicy Białołęka.
2016-08-04,
11:45
2016-07-18,
08:02
155
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów, z podziałem na zadania, na terenie Dzielnicy Bielany i Dzielnicy Białołęka
2016-08-31,
09:45
2016-07-18,
15:48
156
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa wodorowęglanu sodu do suchego oczyszczania spalin w Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych z podziałem na dwa zadania.
2016-08-29,
10:45
2016-07-19,
12:07
157
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa oryginalnych części zamiennych do pomp Seepex
2016-07-29,
09:45
2016-07-19,
13:27
158
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do przenośników z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1 - Dostawa części zamiennych do przenośnika separatora metali żelaznych i nieżelaznych firmy ANDRIN Zadanie nr 2 - Dostawa części zamiennych do przenośnika ślimakowego typ PST1 firmy EKOPIL.
2016-07-29,
11:45
2016-07-19,
15:21
159
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przebudowa przewodu wod. DN 100 mm, L ca 280 m w ul. Księcia Trojdena na odc. od istn. przewodu wod. w ul. Focha do istn. przewodu wod. przy skrzyżowaniu z ul. Bolesława Chrobrego w Pruszkowie
2016-07-26,
13:45
2016-07-19,
15:46
160
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa kanału ściekowego DN 300 mm L = 55,30 m w rejonie ul. Bluszczańskiej i ul. Batalionu AK "Bałtyk" w Warszawie Dzielnica Mokotów.
2016-07-26,
09:45
2016-07-20,
07:10
161
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa przewodu wodociągowego w ul. Parcelacyjnej na odcinku od przewodu wodociągowego w ul. Deseniowej do końcówki przewodu wodociągowego w ul. Parcelacyjnej w Warszawie na terenie Dzielnicy Białołęka.
2016-08-01,
09:45
2016-07-20,
07:09
162
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa energii elektrycznej oraz zapewnienie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2016-08-01,
10:45
2016-07-20,
07:09
163
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Remont ogólnobudowlany hydroforni podwyższonego ciśnienia H-107 przy ul. Żbikowskiej 1A i H-207 przy ul. Łukasińskiego 2A w Piastowie z podziałem na zadania Numer postępowania: 01627/WS/PN/PZL-DZA-WRI/B/2016
2016-07-28,
08:45
2016-07-20,
13:00
164
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa rur kielichowych z żeliwa sferoidalnego do krakingu (postępowanie nr 01645/WS/PW/PZL-DZA-WRS/D/2016)
2016-08-02,
10:45
2016-07-21,
14:23
165
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Modernizacja instalacji przeciwpożarowej w wybranych budynkach zlokalizowanych na terenie Zakładu Centralnego przy ul. Koszykowej 81 w Warszawie, Dzielnica Ochota.
2016-08-05,
13:45
2016-07-21,
15:11
166
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa magistrali wodociągowej DN 400 mm/500 mm w ul.: Białołęckiej, Boreckiej, Szklarniowej, Rybackiej w Warszawie, na terenie Dzielnicy Białołęka z podziałem na zadania i etapy.
2016-09-02,
11:45
2016-07-22,
10:06
167
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacyjnej na terenie m.st. Warszawy w zakresie średnic 200 mm - 915 mm oraz długości Lca 9241 mb
2016-09-06,
10:45
2016-07-22,
10:44
168
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie modernizacji rozdzielnicy przy Pompowni Zerowej na terenie Stacji Pomp Rzecznych Zakładu Centralnego, ul. Czerniakowska 124 w Warszawie.
2016-08-03,
13:45
2016-07-22,
13:22
169
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę przewodu wodociągowego w ul. Starej wraz z przebudową przyłączy wodociągowych w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście.
2016-08-08,
13:45
2016-07-22,
14:36
170
Przetarg ograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa pylistego węgla aktywnego (PWA)z podziałem na zadania.
2016-08-11,
10:00
2016-07-26,
15:55
171
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Modernizacja zatoki nr 2 oraz nabrzeża pionowego na terenie Stacji Pomp Rzecznych Zakładu Centralnego przy ul. Czerniakowskiej 106/124 w Warszawie, Dzielnica Śródmieście
2016-09-06,
11:45
2016-07-26,
15:56
172
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
Dostawa oleju napędowego przez okres 4 lat w ilości 188.500m3
2016-07-29,
11:30
2016-07-05,
14:28
173
Przetarg nieograniczony
Muzeum Powstania Warszawskiego
Druk albumu „Czekając na odbudowę. Warszawa 1945-1950 w obiektywie Karola Pęcherskiego” wraz z dostawą
2016-07-27,
11:00
2016-07-11,
13:24
174
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Przygotowywanie, porcjowanie i wydawanie gorących posiłków w formie obiadów z produktów własnych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w lokalu będącym w dyspozycji Wykonawcy, w podziale na 2 części: część nr 1: Dolny Mokotów część nr 2: Górny Mokotów
2016-08-01,
09:00
2016-07-05,
15:19
175
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Remont odtworzeniowy zewnętrznych tarasów w pływalni Wodnik przy ul. Abrahama 10 w Warszawie
2016-07-29,
10:00
2016-07-15,
15:45
176
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Wawer
Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy ul. Starego Doktora 1 - wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej boiska sportowego
2016-08-01,
10:00
2016-07-14,
15:04
177
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo
Modernizacja nawierzchni boiska A w Bemowskim Ośrodku Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku w Warszawie
2016-07-26,
14:00
2016-07-08,
08:07
178
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
Modernizację pomieszczeń na salę konferencyjną w Przychodni Lekarskiej przy ul. Leszno 17 w Warszawie.
2016-08-01,
09:30
2016-07-15,
10:23
179
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
Sukcesywne dostawy odczynników do bakteriologii do Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście
2016-07-26,
11:30
2016-07-15,
11:29
180
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
Remont pomieszczeń części parteru w Przychodni Lekarskiej przy ul. Płockiej 49 w Warszawie.
2016-08-04,
09:30
2016-07-20,
13:58
181
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
Sukcesywne dostawy odczynników do chemii klinicznej i immunochemii do Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście
2016-08-03,
11:30
2016-07-26,
13:52
182
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24.
2016-08-05,
11:30
2016-07-11,
15:23
183
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa wraz z zagospodarowaniem terenu oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2016-08-04,
11:30
2016-07-15,
12:44
184
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Dostawa klimatyzatora, kabin prysznicowych oraz mebli dla potrzeb Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło” przy ul. Barcickiej 2 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło”.
2016-08-02,
11:30
2016-07-22,
10:44
185
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN"
2016-08-31,
11:30
2016-07-25,
15:14
186
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Dostawa sprzętu multimedialnego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56.
2016-08-02,
10:30
2016-07-25,
15:31
187
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Dostawa wraz z montażem, wykonaniem instalacji i uruchomieniem monitoringu dla potrzeb Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło” przy ul. Barcickiej 2 w Warszawie” w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło””
2016-08-02,
12:30
2016-07-25,
15:31
188
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Dostawa komputerów typu All-in-One, pamięci RAM, modułów rozszerzeń do urządzeń Network Attached Storage, dysków oraz oprogramowania biurowe.
2016-07-29,
09:00
2016-07-13,
15:32
189
Licytacja elektroniczna
Straż Miejska m.st. Warszawy
Dostawa artykułów biurowych oraz papieru kserograficznego dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy
2016-07-28,
10:00
2016-07-20,
15:39
190
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Szpitala Bielańskiego (ZP-58/2016).
2016-07-29,
11:00
2016-07-21,
15:10
191
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa aparatu RTG z ramieniem C dla potrzeb Centralnego Bloku Operacyjnego Szpitala Bielańskiego (ZP-59/2016).
2016-08-01,
11:00
2016-07-21,
15:11
192
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa elektrod i prowadników do wszczepialnych stymulatorów i defibrylatorów serca dla Szpitala Bielańskiego (ZP-61/2016).
2016-08-01,
12:00
2016-07-22,
13:41
193
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa produktów leczniczych dla Szpitala Bielańskiego (ZP-62/2016).
2016-08-02,
11:00
2016-07-22,
13:42
194
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Przebudowa rampy rozładunkowo dostawczej wraz z modernizacją poziomu minus 1 w Szpitalu Bielańskim w Warszawie (ZP-60/2016)
2016-08-29,
10:00
2016-07-26,
14:15
195
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Świadczenie usługi żywienia pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Czerniakowskim
2016-07-27,
10:00
2016-06-17,
07:51
196
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa wyrobów medycznych dla Szpitala Czerniakowskiego cz. II - sprawa 28/2016
2016-08-25,
10:00
2016-07-11,
07:47
197
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego – modernizacja oddziału okulistyki (nr sprawy 29/2016).
2016-08-03,
10:00
2016-07-19,
13:10
198
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa akcesoriów okulistycznych dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ (nr sprawy 30/2016).
2016-09-05,
10:00
2016-07-22,
13:04
199
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa rękawiczek niesterylnych, obłożeń niesterylnych i ubrań jednorazowego użytku do kolonoskopii dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ(sprawa nr 32/2016)
2016-08-02,
11:00
2016-07-22,
14:53
200
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa narzędzi chirurgicznych dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ - sprawa 31/2016
2016-08-04,
10:00
2016-07-26,
13:06
201
Przetarg nieograniczony
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa angiograficznego aparatu rtg ramię C.
2016-08-01,
12:00
2016-06-23,
14:00
202
Przetarg nieograniczony
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa produktów leczniczych
2016-08-08,
09:00
2016-06-30,
13:51
203
Przetarg nieograniczony
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa produktów leczniczych do Szpitala Wolskiego
2016-08-11,
12:00
2016-07-07,
11:36
204
Przetarg nieograniczony
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa zestawów opatrunkowych oraz sprzętu do podciśnieniowego leczenia ran
2016-08-01,
09:00
2016-07-22,
14:53
205
Przetarg nieograniczony
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa płynów infuzyjnych
2016-08-02,
09:00
2016-07-25,
06:54
206
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części zamiennych do klimatyzatorów typu WRR-CP-1-6 HVAC oraz WRA-CP-2-29 HVAC
2016-12-30,
12:00
2015-12-22,
14:47
207
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Opracowanie studium techniczno-ekonomiczne dla projektu budowy trasy tramwajowej Służewiec – Dworzec Południowy w Warszawie
2016-07-27,
10:00
2016-07-08,
10:23
208
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części zamiennych do systemu informacji liniowej (SIL) z oprogramowaniem oraz części zamiennych do systemu emisji reklam (SER) z oprogramowaniem - w tramwaju 120Na (2 części)
2016-07-26,
10:00
2016-07-13,
12:07
209
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa narzędzi rzemieślniczych.
2016-07-28,
10:00
2016-07-14,
08:15
210
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa narzędzi pneumatycznych, elektronarzędzi i narzędzi różnych.
2016-07-29,
09:00
2016-07-15,
07:55
211
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Zakrzewskiej 24 w Warszawie
2016-07-26,
10:00
2016-07-15,
08:32
212
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie remontu odtworzeniowego tarasu w budynku mieszkalnym przy ul. Odyńca 57 w Warszawie
2016-08-02,
10:00
2016-07-15,
10:04
213
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie rewitalizacji zieleni osiedlowej z montażem małej architektury i latarni we wnętrzu podwórzowym przy ul. Odyńca 57, 59, 61A, Gandhiego 6, 8 oraz Al. Niepodległości 111, 107/109 w Warszawie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.
2016-08-01,
10:00
2016-07-15,
15:05
214
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Realizacja wniosku budżetu partycypacyjnego pt.: „ Urządzenie skweru Wierzbno” - zieleniec przy skrzyżowaniu Al. Niepodległości oraz Malczewskiego w Warszawie administrowany przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy obejmujące swym zakresem podniesienie jakości przestrzeni publicznej.
2016-08-02,
10:00
2016-07-18,
12:07
215
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kazimierzowskiej 17 w Warszawie.
2016-08-09,
10:00
2016-07-19,
13:01
216
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej w zakresie wykonania zabezpieczeń przeciwpożarowych dla składnicy akt w piwnicy budynku przy ul. Smoluchowskiego 2 w Warszawie.
2016-08-05,
10:00
2016-07-25,
13:40
217
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej remontu podziemnej hali garażowej znajdującej się na posesji przy ul. Starościńskiej 10/12 w Warszawie.
2016-08-05,
10:00
2016-07-26,
08:56
218
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie węzła cieplnego w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Kazimierzowskiej 17 w Warszawie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy .
2016-08-11,
10:00
2016-07-26,
12:33
219
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Remont chodnika, nawierzchni przed garażami oraz drogi dojazdowej do garaży na terenie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy Część I – Remont chodnika Część II – Remont nawierzchni przed garażami oraz drogi dojazdowej do garaży
2016-08-08,
09:00
2016-07-22,
13:38
220
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej na modernizację lokalu użytkowego przy ul. Grójeckiej 109 na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy dla potrzeb organizacji „Miejsce Aktywizacji Lokalnej
2016-08-02,
10:30
2016-07-25,
13:37
221
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie ekspertyzy budowlanej oraz inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej dla budynków administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawa.
2016-07-26,
10:00
2016-07-15,
09:41
222
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2016 r. na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1 i Nr 5
2016-08-01,
10:00
2016-07-15,
15:41
223
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie ekspertyzy budowlanej oraz inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej dla budynku położonego przy ulicy Lubelskiej 30/32, administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawa.
2016-07-27,
10:00
2016-07-18,
12:04
224
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy stanowiących własność m.st. Warszawy
2016-08-31,
10:00
2016-07-20,
07:08
225
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie remontu części I piętra budynku przy ul. Podskarbińskiej 6 w Warszawie na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st Warszawy
2016-08-08,
10:00
2016-07-22,
12:15
226
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa altany śmietnikowej na potrzeby budynku położonego przy ul. Kobielskiej 91 w Warszawie
2016-08-09,
10:00
2016-07-25,
09:54
227
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Kickiego 17 w Warszawie
2016-08-09,
11:00
2016-07-25,
14:45
228
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
wymianę instalacji elektrycznej i remont klatki schodowej oraz remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Kamionkowskiej 54 w Warszawie
2016-08-10,
10:00
2016-07-26,
10:28
229
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
remont wiaty i dachu budynku Administracji Nieruchomości Nr 1 przy ulicy Niekłańskiej 35A w Warszawie na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy
2016-08-10,
11:00
2016-07-26,
12:31
230
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Kawczej 45A, Kawczej 50 i Kickiego 17 w Warszawie
2016-08-11,
10:00
2016-07-26,
14:14
231
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Zaprojektowanie i wykonanie wspomagania wentylacji grawitacyjnej mechanicznie w budynku przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/33/16.
2016-07-27,
11:00
2016-07-13,
10:05
232
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 11 Listopada 26 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażenie węzła cieplnego. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/35/16.
2016-08-08,
10:00
2016-07-25,
12:52
233
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łochowskiej 17 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażenie węzła cieplnego. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/36/16.
2016-08-08,
10:00
2016-07-25,
12:53
234
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łochowskiej 31 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażenie węzła cieplnego. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/37/16.
2016-08-08,
10:00
2016-07-25,
12:53
235
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łochowskiej 37 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażenie węzła cieplnego. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/38/16.
2016-08-10,
10:00
2016-07-25,
13:15
236
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łochowskiej 43 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażenie węzła cieplnego. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/39/16.
2016-08-10,
10:00
2016-07-25,
13:36
237
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łomżyńskiej 31 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażenie węzła cieplnego. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/40/16.
2016-08-12,
10:00
2016-07-25,
13:37
238
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wileńskiej 23 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażenie węzła cieplnego. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/41/16.
2016-08-12,
10:00
2016-07-25,
13:40
239
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Pełnienie obowiązków zastępstwa inwestorskiego nad przygotowaniem i realizacją inwestycji o nazwie „modernizacja budynków mieszkalnych, przy ul. Środkowej 14, Środkowej 12, Stalowej 33, w Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy”. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/42/16
2016-08-11,
10:00
2016-07-26,
12:32
240
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Pełnienie obowiązków zastępstwa inwestorskiego nad przygotowaniem i realizacją inwestycji o nazwie „modernizacja budynków mieszkalnych, przy ul. Strzeleckiej 10A, Strzeleckiej 12, Strzeleckiej 10, w Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy”. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/43/16
2016-08-16,
10:00
2016-07-26,
12:34
241
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (10 pustostanów – 10 części). Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/44/16
2016-08-09,
10:00
2016-07-26,
12:39
242
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (10 pustostanów – 10 części). Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/45/16
2016-08-11,
11:00
2016-07-26,
13:04
243
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Remont nawierzchni podwórka przy budynkach Czerniakowska 141-149 w Warszawie
2016-07-26,
09:00
2016-07-11,
10:53
244
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
wymiana wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym w zasobach ZGN
2016-08-10,
09:00
2016-07-26,
13:06
245
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont podłoża w lokalu użytkowym wraz z wykonaniem zasilających linii elektrycznych – ul. Wolska 66.
2016-07-28,
09:00
2016-07-08,
13:09
246
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wymiana przyłącza kanalizacyjnego dla budynku mieszkalnego przy ul. Obozowej 110.
2016-08-01,
09:00
2016-07-12,
13:57
247
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Doposażenie w instalację ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania, węzeł cieplny oraz wymianę instalacji wod – kan w budynku przy ul. Żelaznej 69 w Warszawie na podstawie projektów budowlanych.
2016-08-08,
09:00
2016-07-21,
14:40
248
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Nakielskiej 4 oraz budowę chodnika przy budynku mieszkalnym Antka Rozpylacza 4
2016-08-08,
09:00
2016-07-21,
15:12
249
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wykonanie powłok malarskich wraz z naprawą drobnych uszkodzeń tynków zewnętrznych, usuwających wykonane malatury na ścianach, murach i innych elementach stanowiących własność m.st. Warszawy, w ramach realizacji projektu budżetu partycypacyjnego na 2016 r. pt. „Wola bez nienawiści. Usuwamy mowę nienawiści z wolskich murów”.
2016-08-11,
10:00
2016-07-22,
14:22
250
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont ciągów pieszych wraz z uporządkowaniem terenu podwórka przy budynkach Grenady 11,15, 17, 21, Żytniej 68.
2016-08-12,
09:00
2016-07-25,
14:45
251
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Leonarda 2 – ocieplenie budynku mieszkalnego w ramach zadania „doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła oraz termomodernizacja” w Warszawie.
2016-08-11,
10:00
2016-07-26,
11:48
252
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Projekt budowlany wykonawczy wymiany przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego do miejskiej sieci budynku przy ul. Boguszewskiej 29 w Warszawie.
2016-08-04,
09:00
2016-07-26,
12:32
253
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
remont garażu przy ul. Czorsztyńskiej 2.
2016-08-17,
10:00
2016-07-26,
12:35
254
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Wykonanie remontu parkingu podziemnego w budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 65, poziom 2 - etap I
2016-08-01,
09:30
2016-07-15,
11:12
255
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Asfalt lany
2016-07-28,
11:00
2016-07-19,
15:36
256
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Pospółka
2016-08-02,
11:00
2016-07-25,
13:42
257
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Słupki żeliwne Syrenka.
2016-08-04,
11:00
2016-07-26,
15:31
258
Przetarg nieograniczony
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
Usługi ogrodnicze i sprzątania na terenach cmentarzy komunalnych m. st. Warszawy w latach 2017 i 2018
2016-08-18,
12:30
2016-07-07,
12:43
259
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Remont oświetlenia ul. Adama Mickiewicza na odcinku od Pl. Wilsona do ul. gen. Zajączka włącznie z Pl. Wilsona w Warszawie
2016-11-04,
10:00
2016-03-23,
14:54
260
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Dostawa, montaż, eksploatacja wraz z utrzymaniem oraz demontaż i magazynowanie dekoracji iluminacji świątecznej dla wyznaczonych obrębów m.st. Warszawy z realizacją przypadającą na poszczególne sezony w latach 2016-2020
2016-08-02,
10:00
2016-06-22,
13:14
261
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Wykonanie konserwacji parkingu podziemnego pod ul. Waryńskiego, nad stacja metra "Politechnika" w Warszawie.
2016-07-26,
10:00
2016-06-27,
14:30
262
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Wykonanie i montaż kasetonów informacyjnych zlokalizowanych w przejściach podziemnych na terenie m.st. Warszawy.
2016-07-28,
10:00
2016-07-20,
15:59
263
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Remont oświetlenia i sygnalizacji świetlnej ul. Grochowskiej na odcinku od ronda Wiatraczna do ul. Jordanowskiej w Warszawie.
2016-08-08,
10:00
2016-07-21,
08:59
264
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Trakt Brzeski – Fabryczna.
2016-08-08,
10:00
2016-07-21,
09:49
265
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) tj. usługi pocztowe, opłacanie przesyłek pocztowych przy użyciu maszyny do frankowania, codzienny odbiór przesyłek z siedziby ZDM
2016-09-05,
10:00
2016-07-21,
10:21
266
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Dostawa dwóch samochodów specjalnych ze specjalistyczną zabudową biurową
2016-08-02,
10:00
2016-07-25,
13:42
267
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Wykonanie opracowania pt. Analiza przestrzenna oraz ekonomiczna rozwiązań geometrycznych wybranych ulic w Warszawie.
2016-08-03,
10:00
2016-07-26,
15:32
268
Przetarg nieograniczony
Zarząd Mienia m.st Warszawy - jednostka budżetowa
Wykonanie robót budowlanych wynikających z dodatkowych udogodnień, zgłoszonych przez mieszkańców Warszawy po oddaniu do użytkowania Bulwaru Wiślanego odcinka 1.1 (tj. od mostu Śląsko-Dąbrowskiego do wys. ul. Boleść)”
2016-08-17,
11:00
2016-07-21,
12:29
269
Przetarg nieograniczony
Zarząd Terenów Publicznych
Wykonanie remontu ulicy Czerwonego Krzyża w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
2016-08-05,
10:00
2016-07-21,
15:10
270
Przetarg nieograniczony
Zarząd Terenów Publicznych
Wykonanie usługi dotyczącej wykonania tymczasowego ogrodu na terenie Placu Teatralnego w związku z planowanymi na 23-25 września 2016 roku festiwalem muzycznym „La Folle Journee” – Szalone Dni Muzyki stanowiącego oprawę scenograficzną otoczenia budynku Teatru Wielkiego i samego Placu Teatralnego poprzez udekorowanie drzewami, krzewami i kwiatami w formule „projektuj i wykonaj”.
2016-08-03,
10:00
2016-07-25,
15:16
271
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Wykonanie remontu WC na stacji A7 Wilanowska I linii metra w Warszawie
2016-07-28,
11:00
2016-07-13,
11:43
272
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Dostawa samochodów osobowych
2016-07-27,
10:00
2016-07-15,
14:22
273
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Serwis systemów, instalacji i urządzeń przepompowni, pomp i zestawów hydroforowych znajdujących się w obiektach administrowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego
2016-07-27,
11:00
2016-07-20,
07:09
274
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Remont polegający na wymianie drzwi na antywłamaniowe w czerpnio-wyrzutniach na I linii metra w Warszawie
2016-08-04,
12:00
2016-07-20,
13:57
275
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej funkcjonującej w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Kampinos z Warszawą
2016-08-03,
10:00
2016-07-26,
15:31
276
Przetarg ograniczony
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 1 przy ul. Wiolinowej 9.
2016-07-29,
09:00
2016-07-22,
07:01

Ukryj listy wyboru. Ukryj kolumnę: z rodzajem zamówienia, z datą publikacji.
Rodzaj:
Tryb:
Zamawiajacy:

UWAGA:
* Wypełnienie pola w nagłówku kolumny z nazwą zamówienia pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, w których nazwie znajduje się podany łańcuch znaków lub przynajmniej jeden z łańcuchów znaków oddzielonych przecinkiem
** Data składania ofert, wniosków, prac konkursowych lub data aukcji. Wypełnienie pola/pól w nagłówku kolumny z datą składania ofert w formacie RRRRMMDD pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, dla których data składania ofert zawiera się we wskazanym przedziale czasowym

<<powrót

herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  | 

 
Księga Zamówień Publicznych