>Biuro Zamówień Publicznych > Wyszukiwanie ogłoszeń > Wyniki wyszukiwania
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Bieżące ogłoszenia o przetargach
prowadzonych przez Urząd m.st. Warszawy i jego jednostki podległe


Znaleziono 186 ogłoszeń spełniających zaznaczone kryteria.

Ilość ogłoszeń na stronie:
Lp. Tryb
*WSZYSTKIE
>Zamawiający
*WSZYSCY
Nazwa zamówienia*
Składanie ofert**
od
do
Data publikacji
od
do
1
Przetarg nieograniczony
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Śródmieście
Sukcesywną dostawę i montaż mebli do lokali bibliotecznych oraz demontaż wraz z utylizacją istniejących mebli znajdujących się w Warszawie przy ulicach: Przechodniej 2 zgodnie z ustalonym harmonogramem, Wilczej 14, Al. Ujazdowskich 37 i Marszałkowskiej 9/15
2015-09-04,
10:00
2015-08-27,
13:59
2
Przetarg nieograniczony
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Śródmieście
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – monitory dotykowe dla lokalu Biblioteki przy ulicy Browarnej 4 w Warszawie
2015-09-08,
10:00
2015-08-28,
12:13
3
Przetarg nieograniczony
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Śródmieście
Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego dla lokalu Biblioteki przy ulicy Browarnej 4 w Warszawie
2015-09-08,
10:00
2015-08-31,
12:53
4
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zakup urządzeń drukująco-skanujących oraz wdrożenie systemu wydruku podążającego
2015-09-09,
11:00
2015-07-28,
11:35
5
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Dostawa tablic rejestracyjnych dla Urzędu m.st. Warszawy na lata 2015-2017
2015-09-21,
12:00
2015-08-04,
13:48
6
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Usługa udostępnienia licencji uprawniających pracowników administracji oświatowej i jednostek oświatowych do użytkowania oprogramowania systemowego oraz aplikacji biurowych i serwerowych oraz dostawa licencji na oprogramowanie biurowe
2015-10-06,
12:00
2015-08-26,
12:06
7
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Usługi pocztowe polegające na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu rejestrowanych przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
2015-09-14,
10:30
2015-08-26,
15:10
8
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Wyłonienie Generalnego Wykonawcy II edycji projektu „Argos – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion”
2015-10-08,
12:00
2015-08-27,
15:18
9
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zakup dwóch przełączników ethernetowych z wyniesionymi kartami oraz osprzętem i kablami przyłączeniowymi.
2015-10-12,
12:00
2015-08-31,
10:22
10
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zakup energii elektrycznej na okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. dla Warszawskiej Grupy Zakupowej
2015-10-12,
11:00
2015-08-31,
15:50
11
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Modernizacja infrastruktury sieciowej Centrum Przetwarzania Danych Przestrzennych
2015-10-13,
12:00
2015-09-02,
10:35
12
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Oprogramowanie do e-dokumentowania realizacji - usług w domach pomocy społecznej m.st. Warszawy
2015-09-14,
11:00
2015-09-02,
15:21
13
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Dostawa prasy na lata 2016-2017 dla Biur Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
2015-09-21,
12:00
2015-09-04,
12:17
14
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zakup usług dotyczących ochrony zdrowia w zakresie medycyny pracy dla osób przyjmowanych do pracy oraz pracowników Urzędu m.st. Warszawy na lata 2016-2018
2015-09-21,
10:30
2015-09-04,
13:54
15
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Świadczenie usług zimowego oczyszczania dróg w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy (sezon 2015/2016)
2015-09-07,
09:00
2015-08-06,
15:56
16
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Zaprojektowanie i wybudowanie dwukierunkowej ścieżki rowerowej wraz z częściową przebudową chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Połczyńskiej na odcinku od ul. Szeligowskiej do ul. Powstańców Śląskich
2015-09-09,
09:00
2015-08-25,
15:49
17
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Zaprojektowanie i wybudowanie miejsc parkingowych przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Człuchowskiej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
2015-09-10,
09:00
2015-08-26,
11:36
18
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Zaprojektowanie i wybudowanie miejsc parkingowych na terenie Biblioteki Publicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
2015-09-10,
09:00
2015-08-26,
12:35
19
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Usługa polegająca na demontażu, składowaniu, przygotowaniu dokumentacji projektowej, montażu w miejscu docelowym oraz uruchomieniu wraz z prowadzeniem obiektu sztucznego lodowiska, którego miejscem usytuowania i miejscem docelowym jest działka ewidencyjna nr 48/4 z obrębu 6-15-01, położona w Warszawie przy ul. Obrońców Tobruku 40
2015-09-14,
09:00
2015-09-04,
15:25
20
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych Nr 50 przy ul. Lindego 20 w Warszawie – etap I
2015-09-22,
12:00
2015-08-10,
15:25
21
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Przebudowa placu zabaw w przedszkolu nr 272 przy ul. T. Gajcego 9 w formule zaprojektuj i wybuduj
2015-09-15,
13:00
2015-08-28,
13:06
22
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Modernizacja przedszkola nr 236 ul.Fontany 2 – przebudowa placu zabaw - w formule zaprojektuj i wybuduj
2015-09-17,
13:00
2015-08-28,
14:16
23
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Rozbudowa placu zabaw przy ul. S.B. Lindego 14 w formule zaprojektuj i wybuduj.
2015-09-21,
12:00
2015-09-04,
15:26
24
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Dokończenie robót polegających na budowie placu zabaw i boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem zieleni na terenie budowanego przedszkola przy ul. Bełskiej 1/3 w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa przedszkola sześciooddziałowego przy ul. Bełskiej 1/3 w Warszawie.
2015-10-30,
09:30
2015-07-15,
12:17
25
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Budowa drogi pożarowej do budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 od strony ul. Bytnara w Warszawie
2015-09-07,
09:30
2015-08-21,
14:05
26
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2015-09-11,
09:30
2015-08-27,
15:19
27
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Usługa sprzątania wnętrz budynków Urzędu Dzielnicy Mokotów w 10 lokalizacjach na terenie Mokotowa wraz z jednokrotnym myciem okien oraz sprzątania i odśnieżania terenów zewnętrznych wokół budynków przy ul. Rakowieckiej 25/27 i przy ul. Woronicza 44a.
2015-09-08,
09:30
2015-08-31,
15:15
28
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Zimowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej Dzielnicy Mokotów
2015-10-12,
09:30
2015-09-01,
14:56
29
Licytacja elektroniczna
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie pielęgnacji i wycinki drzewostanu rosnącego na terenach zieleni miejskiej Dzielnicy Mokotów
2015-09-10,
10:00
2015-09-02,
13:53
30
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wymiana instalacji elektrycznych (etap I) w piwnicy budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Grochowskiej 274 w Warszawie
2015-09-04,
12:00
2015-07-20,
15:25
31
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Ochrona i monitoring obiektów Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawa
2015-09-04,
12:00
2015-07-22,
10:10
32
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie odnowienia elewacji budynku Urzędu Dzielnicy Praga – Południe przy ul. Grochowskiej 274 w Warszawie wraz z naprawami elementów budynku.
2015-09-04,
12:00
2015-08-20,
11:55
33
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie budowy zespołu boisk przy Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36 w Warszawie – II etap
2015-09-10,
12:00
2015-08-26,
12:31
34
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zespołu wież lęgowych dla jerzyków na terenie Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych w Warszawie
2015-09-11,
12:00
2015-08-27,
11:47
35
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie instalacji elektrycznej systemu sterowania oddymianiem w Szkole Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej 13 w Warszawie
2015-09-17,
12:00
2015-09-01,
09:17
36
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Roboty remontowe i utrzymaniowe na drogach w Dzielnicy Rembertów
2015-09-09,
10:30
2015-08-25,
13:57
37
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Utrzymanie zieleni parkowej Dzielnicy Ursynów z podziałem na zadania: Zadanie 1. Park Lasek Brzozowy Zadanie 2. Park Moczydełko Zadanie 3. Park Przy Bażantarni
2015-09-29,
12:30
2015-08-19,
12:25
38
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1529) oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego”
2015-09-30,
12:30
2015-08-19,
14:40
39
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Adaptacja wraz z przebudową pomieszczeń użytkowanych przez CIX Liceum Ogólnokształcące dla Przedszkola Nr 351 przy ul. Warchałowskiego 4 w Warszawie
2015-09-11,
12:30
2015-08-27,
13:18
40
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową Domu Kultury pełniącym funkcję Domu Tradycji Ursynowa przy ul. Kajakowej w Warszawie wraz z infrastrukturą zewnętrzną.
2015-09-07,
10:30
2015-08-28,
14:48
41
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Odwodnienie Parku Moczydełko
2015-09-17,
10:30
2015-09-02,
14:40
42
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Remont przepompowni ścieków w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w pasie drogowym ulicy Mazowieckiej - UZTD9
2015-09-07,
10:00
2015-08-21,
13:21
43
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Budowa ulicy Letniej oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2015-09-16,
10:00
2015-09-01,
14:34
44
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Remont chodnika na ul. Pięknej na odc. od ul. Długiej do końca zabudowy oraz remont chodnika na ul. S. Żółkiewskiego na odc. od ul. Armii Krajowej do ul. W. Sikorskiego na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2015-09-21,
10:00
2015-09-04,
10:04
45
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Zimowe utrzymanie dróg, parkingów, placów i ciągów pieszo-jezdnych będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2015-09-18,
12:00
2015-08-06,
14:08
46
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Budowa ulicy Branickiego na odcinku od Alei Rzeczypospolitej do ulicy św. Urszuli Ledóchowskiej, na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2015-09-10,
12:00
2015-08-25,
15:36
47
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Bieżące utrzymanie terenów zieleni w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w latach 2015-2017 z podziałem na dwie części:część I Obszar Okęcie i część II Obszar Włochy
2015-09-10,
12:00
2015-07-31,
15:35
48
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Wykonanie usług przetwarzania tekstu oraz komputerowego maszynopisania i dodatkowych usług biurowych (sprawa nr 40/ZP/15).
2015-09-08,
09:00
2015-08-31,
15:19
49
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Rozbudowa pomieszczenia egzaminacyjnego wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 , ul. Włościańska 35
2015-09-10,
08:45
2015-08-25,
12:26
50
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w okresie od 31.10.2015 r. do 31.10.2016 r.
2015-09-16,
08:45
2015-09-04,
10:42
51
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz nadzorem autorskim na budowę zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Rydygiera 8 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Rydygiera 8
2015-09-15,
08:45
2015-09-04,
10:48
52
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Zakup energii elektrycznej dla Metra Warszawskiego Sp. z o.o
2015-09-18,
12:00
2015-08-12,
12:30
53
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Roboty dekarskie w ob. nr 1 Elektrowozownia nawa nr 5 - nawa nr 6
2015-09-07,
12:00
2015-08-21,
13:40
54
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Kompleksowe utrzymanie czystości na stacjach linii metra warszawskiego wraz z obsługą sanitariatów publicznych w okresie 36 miesięcy z podziałem na zadania
2015-10-08,
12:00
2015-08-27,
13:29
55
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Modernizacji miejscowych urządzeń srp i systemu ZSiKD w celu usprawnienia prowadzenia ruchu pociągów przy wyłączonych sygnalizatorach na I linii metra i w CD
2015-09-08,
12:00
2015-08-31,
08:31
56
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Naprawa powłoki lakierniczej oraz wykonanie nowych oznaczeń pulpitów maszynisty pociągów Metra typu Metrpolis 98B.
2015-09-08,
12:00
2015-08-31,
15:08
57
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa przekładni ślimakowych typu RSX 383/0
2015-09-09,
12:00
2015-09-01,
08:08
58
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie pomiaru geometrii ram wózków oraz pudeł pociągu Metropolis 98B
2015-09-08,
12:00
2015-09-01,
09:16
59
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa i montaż folii dekoracyjnej, samoprzylepnej typu 180Cv2-25 na burtach 4 sześciowagonowych pojazdów metra typu Metropolis 98B
2015-09-10,
12:00
2015-09-01,
09:16
60
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa podkładek dystansowych do pojazdów metra typu INSPIRO
2015-09-10,
12:00
2015-09-02,
08:53
61
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Naprawy drzwi przejściowych i awaryjnych wagonów metra typu Metropolis 98B
2015-09-11,
12:00
2015-09-03,
14:47
62
Przetarg nieograniczony
Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
Remonty na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie. CZĘŚĆ III – Wykonanie remontu dachu budynku słoniarni.
2015-09-18,
11:30
2015-09-03,
09:27
63
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Ochrona osób i mienia w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o.
2015-09-28,
12:00
2015-08-13,
11:44
64
Przetarg ograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Usługi ubezpieczenia komunikacyjnego i następstw nieszczęśliwych wypadków dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o.
2015-09-15,
12:00
2015-08-17,
06:48
65
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa przewodów elektrycznych, przedłużaczy, listew przeciwzakłóceniowych
2015-12-31,
15:00
2012-10-22,
10:38
66
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa wyrobów złącznych i śrubowych (śruby, nakrętki, podkładki, wkręty, nity, kołki, pręty, smarowniczki, blachowkręty itp.)
2015-12-31,
15:00
2012-11-07,
08:23
67
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę części zamiennych do instalacji chlorowych oraz do instalacji wytwarzania, magazynowania i dozowania dwutlenku chloru, przyrządów pomiarowych, roztworów produkcji firmy Wallace & Tiernan.
2015-12-31,
15:00
2012-11-20,
13:36
68
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa farb, lakierów, rozpuszczalników, rozcieńczalników
2015-12-31,
15:00
2012-11-30,
14:33
69
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa baterii i akumulatorów – akumulatory NiCd, NiMH, baterie NiCd, NiMH, akumulatory żelowo-ołowiowe, baterie do sterowników, baterie do mierników, baterie tradycyjne, baterie alkaliczne i litowe
2015-12-31,
15:00
2012-11-30,
15:05
70
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa artykułów oświetleniowych – żarówek, żarników halogenowych, modułów świetlnych, świetlówek, żarówek sygnalizacyjnych.
2015-12-31,
15:00
2012-12-18,
07:48
71
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych akumulatorów do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2013-07-18,
07:39
72
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych opon i dętek do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2013-08-07,
11:01
73
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa płynów do chłodnic, olejów, dodatków do olejów, płynów hydraulicznych – hamulcowych i środków zapobiegających zamarzaniu dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2013-10-03,
14:22
74
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do maszyn drogowo-budowlanych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2013-11-08,
15:15
75
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do kos spalinowych, kosiarek, kosiarek samojezdnych, pilarek do drewna, odśnieżarek, dmuchaw, glebogryzarek, nożyc do żywopłotów oraz opryskiwaczy dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2013-11-28,
13:42
76
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa uszczelnień mechanicznych do pomp Flygt, Grundfos, KSB.
2016-12-31,
15:00
2013-12-09,
15:30
77
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa odczynników laboratoryjnych.
2017-04-30,
15:00
2014-02-07,
07:49
78
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych (osprzętu: dysze, protezy, banany, wkładki ceramiczne do dysz, przewody ciśnieniowe itp.) do pojazdów ciśnieniowo-ssących eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2016-04-10,
15:00
2014-04-11,
07:56
79
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do ciągników rolniczych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2017-04-17,
15:00
2014-04-17,
14:47
80
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2014-06-16,
15:38
81
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę opraw oświetleniowych.
2016-12-31,
15:00
2014-07-23,
11:37
82
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa oprogramowań, dostawa kart pamięci oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń firmy Schneider Electric
2016-12-31,
15:00
2014-11-04,
15:44
83
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa osprzętu elektrycznego – bezpieczniki, wyłączniki, łączniki, przyciski sterownicze, zabezpieczenia silników, przerywacze obwodów – styczniki, przekaźniki, oprawy izolacyjne – rury osłonowe do kabli, moduły styków, styczniki, mosty kablowe – zabezpieczenie kabli, wtyczki, gniazda, puszki, opaski zaciskowe kablowe, listwy naścienne, skrzynki przyłączeniowe, końcówki kablowe, dławnice kablowe, dławiki izolacyjne, złączki ZUG
2016-12-31,
15:00
2014-11-14,
07:57
84
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa podstawowego sprzętu laboratoryjnego – szkło miarowe i niemiarowe, części szklane do aparatury, kuwety spektrofotometryczne, butelki oraz naczynia z tworzyw sztucznych, biurety automatyczne, dozowniki automatyczne, strzykawki chromatograficzne, pipety automatyczne, końcówki do pipet automatycznych, termometry szklane, termometry elektroniczne, termohigrometry elektroniczne, aerometry, mieszadła, czerpaki itp
2016-12-31,
15:00
2014-11-17,
10:55
85
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowego osprzętu (dysze, protezy, banany, wkładki ceramiczne do dysz, przewody ciśnieniowe, itp.) do pojazdów ciśnieniowych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A
2016-12-31,
15:00
2014-12-04,
08:08
86
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych filtrów oleju, powietrza, oraz paliwa do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2017-12-31,
15:00
2014-12-04,
14:23
87
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tusze, tonery)
2016-12-31,
15:00
2014-12-09,
14:58
88
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie koncepcji wykonania punktu przyjęcia osadów z czyszczenia kanalizacji południowego rejonu Warszawy, na terenie Zakładu „Południe”, ul. Syta 190/192 w Warszawie.
2015-12-30,
11:45
2014-12-17,
14:30
89
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych akumulatorów do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2017-12-31,
15:00
2015-01-22,
11:02
90
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Odtwarzanie nawierzchni dróg i chodników na terenie miasta stołecznego Warszawy (z wyłączeniem dzielnicy Ursus) uszkodzonych w czasie remontów i usuwania awarii sieci wodociągowych realizowanych systemem gospodarczym przez Zakład Sieci Wodociągowej (ZSW) oraz uszkodzonych w czasie remontów i usuwania awarii sieci kanalizacyjnych realizowanych systemem gospodarczym przez Zakład Sieci Kanalizacyjnej (ZSK).
2015-12-31,
15:00
2015-04-02,
16:27
91
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę smarów i środków smarujących
2018-06-30,
15:00
2015-05-14,
16:38
92
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych i akcesoriów do systemów inspekcyjnych IBAK i IPEK zainstalowanych na pojazdach monitorujących sieć kanalizacyjną, eksploatowanych przez MPWiK w m.st. Warszawie S.A.
2016-12-31,
15:00
2015-07-02,
15:39
93
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja na jej podstawie robót dotyczących modernizacji kolektora ogólnospławnego o przekroju 2,10x1,60 m, Lca=2725,50 mb, usytuowanego w ul. Kolektorskiej na wysokości Parku Kaskada oraz Lasku Bielańskiego w Warszawie.
2015-09-07,
09:45
2015-07-17,
15:08
94
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostosowanie rozliczeniowych układów pomiarowych energii elektrycznej dla pompowni: – Stacja Pomp Kanałowych „Siekierki”, ul. Augustówka 1 w Warszawie, – Stacja Pomp Kanałowych „Sadyba”, ul. Powsińska 67 w Warszawie, – Stacja Pomp Kanałowych „Ochota”, ul. Grójecka 125 w Warszawie, – Stacja Pomp Kanałowych „Orchowiecka”, ul. Orchowiecka w Warszawie, – Stacja Pomp Kanałowych „Wolicka”, ul. Wolicka/ul. Czerniakowska w Warszawie, do zasad TPA (z ang. Third Party Access)
2015-09-11,
09:45
2015-07-22,
13:22
95
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Ursynów, w Warszawie oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów z podziałem na zadania.
2015-09-04,
11:45
2015-07-24,
15:18
96
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie analizy trasy, uzyskania Protokołu z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu oraz opracowanie materiałów do odstępstwa dla inwestycji polegającej na budowie przewodu wodociągowego DN 150 mm Lca 1080 m w Al. Dzieci Polskich na odcinku od rejonu ul. Przedwiośnie do rejonu ul. Kociszewskich w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer.
2015-09-10,
11:45
2015-07-27,
12:34
97
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Kompleksowe ubezpieczenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. z podziałem na zadania.
2015-09-17,
09:45
2015-08-03,
14:22
98
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie 1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę przewodu wodociągowego ul. Wolskiej wraz z przebudową przyłączy wodociągowych, DN 100mm bez zmiany średnicy na odc. Lca 290m tj. od istniejącej magistrali wodociągowej DN400mm w ul. Wolskiej w rejonie ZL8864 do istniejącego przewodu wodociągowego DN100mm w Ciągu Osiedlowym rejonie ZL1739 w Warszawie na terenie Dzielnicy Wola wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów. Zadanie 2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę przewodu wodociągowego DN 100mm bez zmiany średnicy w ul. Lechonia wraz z przebudową przyłączy wodociągowych, na odc. Lca 160m na od istniejącego przewodu wodociągowego DN 100mm w ul. Kozietulskiego do ZL 29395 w węźle z istniejącym przewodem wodociągowym DN 150mm w ul. Felińskiego w Warszawie na terenie Dzielnicy Żoliborz wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów.
2015-09-17,
11:45
2015-08-04,
14:58
99
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie 1: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na terenie Osiedla Międzylesie w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z podziałem na podzadania. Zadanie 2: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej na terenie Osiedla Nowy Wawer w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z podziałem na podzadania.
2015-09-15,
10:45
2015-08-04,
14:59
100
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie nr 1. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy kanału ściekowego: Dn 0,20m Lca 320 m w ul. Żywieckiej na odc. od ul. Ryżowej do wys. posesji 19A przy ul. Żywieckiej; Dn 0,20 m Lca 160 m w ul. Ryżowej na odc. od granicy Warszawy do Al. Jerozolimskich; Dn 0,20 m Lca 60 m w drodze dojazdowej (dz. nr Ew. 93 obręb 2-11-16) na odc. od ul. Żywieckiej do ostatniej posesji przewidzianej do skanalizowania, wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości, w Warszawie Dzielnica Włochy oraz pełnienie Nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów. Zadanie 2. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę przewodu wodociągowego ul. Wolskiej wraz z przebudową przyłączy wodociągowych, DN 150mm bez zmiany średnicy na odc. Lca 450m tj. od istniejącej magistrali wodociągowej DN 400mm w ul. Wolskiej w rejonie ul. Bema do przewodu wodociągowego DN 150mm w ul. Płockiej, DN 200mm na odc. Lca 200mm tj. od projektowanego przewodu wodociągowego DN 250mm przejście poprzeczne przez ul. Wolską na wysokości ul. Płockiej do przewodu wodociągowego DN 200mm w ul. Skierniewickiej, DN 150mm bez zmiany średnicy na odc. Lca 150m od ul. Skierniewickiej do HP21144, DN 250mm na odc. Lca 50m, przejście poprzeczne przez ul. Wolską na wysokości ul. Płockiej tj. od magistrali wodociągowej DN 400mm w ul. Wolskiej, do projektowanego przewodu wodociągowego DN 200mm w ul. Wolskiej w Warszawie na terenie Dzielnicy Wola wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów.
2015-09-18,
09:45
2015-08-07,
12:37
101
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie 1: Usługi wykonania projektu branży energetycznej do zadań prowadzonych przez Dział Projektowania. Zadanie 2: Usługi wykonania projektu drogowego do zadań prowadzonych przez Dział Projektowania. Zadanie 3: Usługi wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy dla zadań prowadzonych przez Dział Projektowania
2016-08-13,
15:00
2015-08-13,
11:45
102
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji układu sterowania i zasilania zespołów pompowych znajdujących się w budynku Zakładu Filtrów Pospiesznych oraz montażu przepływomierza w komorze W11 zlokalizowanych na terenie Zakładu Centralnego przy ul. Koszykowej 81 w Warszawie, dzielnica Ochota.
2015-09-07,
12:45
2015-08-19,
16:02
103
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa przewodów rurowych i kształtek z tworzyw sztucznych. Zadanie nr 1: Dostawa rur z PE do wody Zadanie 2: Dostawa rur i kształtek kanalizacyjnych oraz wodociągowych zewnętrznych. Zadanie nr 3: Dostawa kształtek ciśnieniowych do rur z PE do wody - połączenie zaciskowe Zadanie nr 4: Dostawa kształtek ciśnieniowych do rur z PE do wody pitnej - połączenia zgrzewane Zadanie 5: Dostawa rur i kształtek do wody PP - system zgrzewany Zadanie 6: Dostawa rur i kształtek do wody PP PN20 - system zgrzewania polifuzyjnego
2015-09-08,
11:45
2015-08-20,
14:33
104
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa oraz przebudowa komór pomiaru przepływu w Stacjach Pomp Kanałowych zlokalizowanych na terenie m. st. Warszawy: Zadanie nr 1. Stacja Pomp Kanałowych "Wilanówek", ul. Sobieskiego róg ul. Śródziemnomorskiej; Zadanie nr 2. Stacja Pomp Kanałowych "Arbuzowa Bis", ul. Paprotki róg ul. Arbuzowej; Zadanie nr 3. Stacja Pomp Kanałowych "Wawelska", ul. Wawelska; Zadanie nr 4. Stacja Pomp Kanałowych "Targówek Melioracyjny", ul. Trocka; Zadanie nr 5. Stacja Pomp Kanałowych "Groty I", ul. Bolimowska róg ul. Spychowskiej; Zadanie nr 6. Stacja Pomp Kanałowych "Dw. Centralny U", w rejonie skrzyżowania Al. Jana Pawła II i ul. Złotej; Zadanie nr 7. Stacja Pomp Kanałowych "Dw. Centralny L", w rejonie skrzyżowania ul. E. Plater i Al. Jerozolimskich; Zadanie nr 8. Stacja Pomp Kanałowych. "Dw. Centralny H", w rejonie skrzyżowania Al. Jana Pawła II i Al. Jerozolimskich; Zadanie nr 9. Stacja Pomp Kanałowych "Kawęczyn", ul. Chełmżyńska; Zadanie nr 10. Stacja Pomp Kanałowych "Sadyba", ul. Powsińska 68
2015-10-05,
11:30
2015-08-20,
15:20
105
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie 1: Budowa przewodu wodociągowego DN 100 mm L=501 m w ulicy Stasinek w Warszawie w Dzielnicy Białołęka Zadanie 2: Budowa przewodu wodociągowego DN 100 mm L=383 m w ulicy Ruciańskiej w Warszawie w Dzielnicy Białołęka Zadanie 3: Budowa przewodu wodociągowego DN 100 mm L= 214 m w ulicy Łanowej w Warszawie w Dzielnicy Białołęka
2015-10-02,
09:45
2015-08-24,
06:59
106
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji pompowni OPRS w zakresie elektryki i automatyki, zlokalizowanej na terenie Zakładu Centralnego przy ul. Koszykowej 81 w Warszawie, dzielnica Ochota
2015-09-08,
09:45
2015-08-25,
14:38
107
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Inżynier dla zadania pn. "Budowa kanalizacji ściekowej wraz z odcinkami sieci na Osiedlu Radość w Warszawie - Dzielnica Wawer z podziałem na 11 zadań"
2015-09-04,
08:45
2015-08-27,
15:57
108
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji w zakresie wymiany przepływomierzy elektromagnetycznych i dostosowania instalacji przesyłu danych do komputera w obiektach na terenie Zakładu Centralnego przy ul. Koszykowej 81 w Warszawie, Dzielnica Ochota wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
2015-10-13,
10:45
2015-08-28,
15:47
109
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Wdrożenie cyfrowego systemu łączności trankingowej w standardzie DMR III simulcast.
2015-09-08,
10:45
2015-08-28,
15:48
110
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji układu trzech generatorów dwutlenku chloru wraz z instalacją i armaturą dystrybucji oraz osprzętem w budynku Zakładu Chlorowania na terenie Zakładu Centralnego, ul. Koszykowa 81 w Warszawie
2015-09-16,
11:45
2015-09-03,
11:11
111
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa narzędzi ręcznych oraz akcesoriów
2015-09-15,
09:45
2015-09-03,
16:03
112
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę istniejących pompowni ścieków zlokalizowanych w ul. Chmielnej, ul. Robotniczej i ul. PCK w Pruszkowie z zastosowaniem tłoczni ścieków, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji.
2015-10-05,
12:45
2015-09-04,
07:54
113
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie analizy trasy wraz z opracowaniem materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także uzyskanie Protokołu z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu oraz opracowanie materiałów do odstępstwa dla inwestycji polegającej na budowie magistrali wodociągowej DN 300 mm L ca 2030 m w ul. Kondratowicza, ul. Mroźnej na odc. od magistrali DN 300 mm w ul. Kondratowicza w rejonie ul. Św. Wincentego do złączenia z przewodem wodociągowym DN 250 mm w ul. Radzymińskiej w Warszawie na terenie Dzielnicy Targówek.
2015-10-21,
11:45
2015-09-04,
13:03
114
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
Zakup energii elektrycznej dla MZA Sp. z o. o. w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku.
2015-10-01,
10:30
2015-09-01,
08:36
115
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, w miejscu zamieszkania.
2015-09-10,
09:00
2015-08-31,
15:07
116
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Świadczenie usług opiekunczych podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej w ich miejscu zamieszkania w 2016 r.
2015-10-12,
10:00
2015-08-26,
12:35
117
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
Sukcesywne dostawy odczynników do chemii klinicznej do posiadanych analizatorów KONELAB wraz z dzierżawą analizatora
2015-09-04,
09:30
2015-08-27,
14:39
118
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka
Zakup i dostawa aparatury medycznej i sprzętu rehabilitacji oraz narzędzi laryngologicznych
2015-09-04,
09:00
2015-08-27,
11:33
119
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy
Modernizacja części pomieszczeń przychodni zdrowia SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy przy ul. Cegielnianej 8
2015-09-07,
10:00
2015-08-21,
13:52
120
Przetarg nieograniczony
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
2015-13 przegrody
2015-09-09,
10:00
2015-09-02,
16:04
121
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Dostawa wyposażenia dla potrzeb Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej – Centrum Kreatywności Targowa w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa”
2015-09-08,
11:30
2015-07-29,
12:48
122
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych 102 w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
2015-09-14,
11:30
2015-09-03,
12:34
123
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej (II) w pomieszczeniach magazynu odpadów oraz myjni i dezynfekcji narzędzi CBO w Szpitalu Bielańskim w Warszawie (ZP-90/2015)
2015-09-09,
10:00
2015-08-25,
11:27
124
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa gastroskopu dla Oddziału Gastroenterologii Szpitala Bielańskiego (ZP-91/2015).
2015-09-04,
11:00
2015-08-26,
16:12
125
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj sieci strukturalnej oraz dedykowanej instalacji zasilającej w Szpitalu Bielańskim, w Warszawie (ZP-89/2015)
2015-09-11,
10:00
2015-08-27,
14:18
126
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa zestawów do dializy otrzewnowej metodą CADO i ADO dla pacjentów Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-92/2015.
2015-09-09,
10:30
2015-09-02,
08:36
127
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa akcesoriów okulistycznych dla szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ ( sprawa nr 30/2015)
2015-09-16,
10:00
2015-08-05,
14:26
128
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Roboty budowlano - montażowe w branży elektrycznej w rezerwowej kotłowni olejowej, związane z realizacją zadania inwestycyjnego: Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego – modernizacja systemu grzewczego – budowa węzła cieplnego z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej oraz rezerwowej kotłowni olejowej - sprawa 18B/2015
2015-09-22,
10:00
2015-09-04,
13:42
129
Przetarg nieograniczony
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o.
Dostawa części do aparatury medycznej do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie
2015-09-07,
11:00
2015-07-28,
14:21
130
Przetarg nieograniczony
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o.
Dostawa produktów leczniczych do Szpitala Praskiego Sp. z o.o. w Warszawie
2015-09-07,
10:00
2015-07-28,
15:06
131
Przetarg nieograniczony
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o.
Dostawa i włączenie do posiadanego przez Szpital systemu nadzoru położniczego 2 szt. monitorów płodu dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno - Położniczego (patologia ciąży), modernizowanego budynku A Szpitala Praskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego Modernizacja i rozbudowa Szpitala Praskiego
2015-09-04,
10:00
2015-08-28,
15:42
132
Przetarg nieograniczony
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o.
Dostawa i włączenie do posiadanego przez Szpital systemu nadzoru położniczego 2 szt. monitorów płodu dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno - Położniczego (patologia ciąży), modernizowanego budynku A Szpitala Praskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego Modernizacja i rozbudowa Szpitala Praskiego
2015-09-04,
10:10
2015-08-28,
16:00
133
Przetarg nieograniczony
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o.
Dostawa aparatu diagnostyki obrazowej 3D dla potrzeb pierwszego wyposażenia Oddziału Ginekologiczno - Położniczego, modernizowanego budynku A Szpitala Praskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego Modernizacja i rozbudowa Szpitala Praskiego.
2015-09-09,
10:00
2015-09-02,
11:09
134
Przetarg nieograniczony
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o.
Dostawa analizatora równowagi kwasowo-zasadowej z oksymetrem wraz z pakietem startowym dla Laboratorium Toksykologicznego modernizowanego budynku A Szpitala Praskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego Modernizacja i rozbudowa Szpitala Praskiego
2015-09-11,
10:00
2015-09-04,
12:38
135
Przetarg nieograniczony
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o.
Dostawa 5 szt. urządzeń do dezynfekcji całego pomieszczenia za pomocą suchej mgły wraz z pakietem startowym do modernizowanego budynku A Szpitala Praskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego Modernizacja i rozbudowa Szpitala Praskiego
2015-09-11,
11:00
2015-09-04,
13:36
136
Przetarg nieograniczony
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa elektrod do aparatu Valleylab oraz do aparatu Keypoint - sprawa nr EP/61/2015
2015-09-09,
11:00
2015-09-02,
12:53
137
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.
Sukcesywny zakup energii trakcyjnej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby prowadzenia działalności przewozowej w latach 2016 – 2019 z uwzględnieniem rekuperacji
2015-09-28,
10:00
2015-08-18,
14:48
138
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa systemu sterowania ruchem wraz ze sterownikami sygnalizacji świetlnej dla trasy tramwajowej w ciągu ul. Marymonckiej.
2015-09-10,
09:00
2015-08-06,
11:59
139
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie wielobranżowej koncepcji budowy trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa w Warszawie wraz z materiałami dodatkowymi.
2015-09-17,
10:00
2015-08-13,
12:41
140
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Świadczenie usług specjalistycznym sprzętem do robót budowlanych
2015-09-08,
10:00
2015-09-01,
09:17
141
Przetarg nieograniczony
Urząd Pracy m.st. Warszawy
Świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy
2015-09-08,
12:00
2015-08-28,
15:59
142
Przetarg nieograniczony
Urząd Pracy m.st. Warszawy
Świadczenie usług sprzątania budynków i posesji Urzędu Pracy m.st. Warszawy
2015-09-10,
12:00
2015-09-01,
16:03
143
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
wykonywanie bieżących usług remontowych w tym konserwacyjnych, usuwania i zabezpieczania awarii oraz wykonywanie czynności niezbędnych do utrzymania w ruchu instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach gminnych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów oraz lokalach gminnych znajdujących się w budynkach wspólnotowych będących i nie będących w administracji ZGN w Dzielnicy Mokotów, położonych na terenie DOM „Służewiec”, DOM „Wierzbno”, DOM „Wiśniowa”, DOM „Madalińskiego”, DOM „Konduktorska”, DOM „Polkowska”.
2015-09-09,
10:00
2015-07-29,
12:14
144
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonywanie bieżących usług remontowych w tym konserwacyjnych, usuwania i zabezpieczania awarii oraz wykonywanie czynności niezbędnych do utrzymania w ruchu instalacji sanitarnych w budynkach i lokalach gminnych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów oraz lokalach gminnych znajdujących się w budynkach wspólnotowych nie będących w administracji ZGN w Dzielnicy Mokotów, położonych na terenie DOM „Służewiec”, DOM „Wierzbno”, DOM „Wiśniowa”, DOM „Madalińskiego”, DOM „Konduktorska”, DOM „Polkowska”.
2015-09-10,
10:00
2015-07-31,
10:56
145
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonywanie bieżących usług remontowych w tym konserwacyjnych, przeglądów, okresowych kontroli, usuwania i zabezpieczania awarii oraz innych czynności w branży ogólnobudowlanej niezbędnych do utrzymania w ruchu budynków i lokali gminnych oraz lokali gminnych znajdujących się w budynkach wspólnotowych będących i nie będących w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów położonych na terenie DOM: „Służewiec”, DOM „Wierzbno”, DOM „Wiśniowa”, DOM „Madalińskiego”, DOM „Konduktorska”, DOM „Polkowska”.
2015-09-11,
10:00
2015-07-31,
12:47
146
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Zakup i dostarczenie fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych i urządzeń drukujących dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
2015-09-10,
10:00
2015-09-01,
13:30
147
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Budowę otwartego placu zabaw na Sielcach na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.
2015-09-21,
10:00
2015-09-03,
14:14
148
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Budowa indywidualnych węzłów cieplnych według opracowanej dokumentacji projektowo-wykonawczej w pawilonach usługowych
2015-09-04,
09:00
2015-08-21,
12:46
149
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Remont lokali mieszkalnych- pustostanów na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w częściach: - część I - 2 lokale o powierzchni 41,00 m2 - część II - 2 lokale o powierzchni 61,00 m2 - część III - 2 lokale o powierzchni 59,00 m2 - część IV - 1 lokal o powierzchni 48,00 m2 - część V – 2 lokale o powierzchni 73,00m2
2015-09-14,
09:00
2015-08-28,
12:09
150
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Świadczenie usług w zakresie przeglądów instalacji i urządzeń gazowych, utrzymywania pogotowia technicznego dla nagłych zdarzeń oraz usuwanie nieprawidłowości i awarii w instalacjach gazowych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w grudniu 2015 r. oraz w 2016 i 2017 r. na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1,5,6 i 7
2015-09-17,
10:00
2015-09-02,
14:13
151
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont kapitalny modernizacja budynku frontowego oraz oficyny przy ul. Targowej 40 w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/55/15
2015-09-10,
10:00
2015-08-25,
09:42
152
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (11 pustostanów – 11 części). Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/56/15
2015-09-09,
10:00
2015-08-26,
08:47
153
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Młodej 24 w Warszawie.
2015-09-17,
10:00
2015-09-03,
14:41
154
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont dachu w budynku mieszkalnym przy ul. II Poprzecznej 10 w Warszawie.
2015-09-18,
10:00
2015-09-04,
10:11
155
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont pustostanów
2015-09-18,
10:00
2015-09-04,
13:55
156
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont pustostanów w budynku mieszkalnym – ul. Ludwiki 1 m. 11, 20, 25.
2015-09-14,
09:00
2015-08-27,
13:08
157
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont chodników i drogi wewnętrznej przy al. Jana Pawła II 35 w Warszawie.
2015-09-14,
10:00
2015-08-27,
13:52
158
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
opracowanie projektów budowlanych na ocieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Ogrodowej 13/29 w Warszawie w ramach zadania pn. „Ogrodowa 13/29 – termomodernizacja budynku mieszkalnego” oraz na ocieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Leonarda 2 w ramach zadania pn. „Leonarda 2 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła oraz termomodernizacją”.
2015-09-10,
09:00
2015-09-01,
12:08
159
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont lokalu mieszkalnego nr 54 w budynku zabytkowym przy ul. Chmielnej 122 w Warszawie.
2015-09-18,
09:00
2015-09-02,
13:29
160
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ul. Obozowej 110 w Warszawie
2015-09-10,
10:00
2015-09-02,
13:55
161
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont klatki schodowej z uporządkowaniem instalacji teletechnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Rabsztyńskiej 4.
2015-09-21,
09:00
2015-09-03,
13:11
162
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych na terenach ciągów komunikacyjnych przy budynkach przy ul. Piaskowej 7, 9, 11 – zgodnie z projektem.
2015-09-21,
09:00
2015-09-04,
12:06
163
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego na lokal użytkowy o funkcji społeczno-oświatowej w budynku przy ul. Piaskowej 7 – zgodnie z projektem.
2015-09-21,
10:00
2015-09-04,
12:17
164
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Remont lokali komunalnych mieszkalnych - pustostanów obejmujących zadanie nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 w dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
2015-09-10,
09:00
2015-08-26,
14:20
165
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawa prefabrykatów betonowych
2015-09-08,
11:00
2015-08-31,
15:02
166
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Kompleksowe usługi konserwacji i naprawy urządzeń dźwigowych dla osób niepełnosprawnych przy obiektach inżynierskich na terenie m.st. Warszawy w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2017r.
2015-09-23,
10:00
2015-08-13,
09:41
167
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Obsługa 240 parkomatów Parkeon, znajdujących się w południowej części Śródmieścia w Warszawie
2015-09-24,
10:00
2015-08-13,
12:08
168
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Przebudowa ul. Rosochatej w Warszawie polegająca na zmianie stałej organizacji ruchu i przebudowie przepustu nad ciekiem wodnym łączącym Jezioro Lisowskie z Jeziorem Pod Morgami.
2015-09-07,
10:00
2015-08-20,
09:59
169
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Remont oświetlenia ulicy Szwoleżerów w Warszawie
2015-09-07,
10:00
2015-08-20,
11:55
170
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Pobieranie opłat za parkowanie w wykorzystaniem telefonu komórkowego w Warszawie.
2015-09-08,
10:00
2015-08-21,
12:42
171
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Przebudowa oświetlenia ulicy Popiełuszki w Warszawie.
2015-09-14,
10:00
2015-08-28,
09:20
172
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Pełnienie funkcji operatora zintegrowanego systemu zarządzania ruchem na terenie m.st. Warszawy
2015-10-19,
10:00
2015-08-31,
09:45
173
Przetarg nieograniczony
Zarząd Mienia m.st Warszawy - jednostka budżetowa
Dokończenie budowy pawilonów na obiektach pływających w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie lewobrzeżnego bulwaru Wisły na odcinku od ul. Tamka do wysokości ul. Boleść w Warszawie”
2015-09-25,
11:00
2015-08-13,
08:51
174
Przetarg nieograniczony
Zarząd Mienia m.st Warszawy - jednostka budżetowa
Rozbiórka obiektów budowlanych usytuowanych na terenie dz. ew. 33 w obrębie 5-04-06 przy ul. Dobrej 33/35 w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
2015-09-04,
11:00
2015-08-13,
12:40
175
Przetarg nieograniczony
Zarząd Oczyszczania Miasta
Serwis toalet sanitarnych zlokalizowanych na terenie m. st. Warszawy
2015-09-04,
09:00
2015-08-10,
14:05
176
Przetarg nieograniczony
Zarząd Oczyszczania Miasta
Opróżnianie koszy na terenie m.st. Warszawy
2015-09-14,
09:00
2015-08-20,
10:32
177
Przetarg nieograniczony
Zarząd Oczyszczania Miasta
Rekultywacja terenu zieleni znajdującego się na obszarze parku Pole Mokotowskie
2015-09-07,
09:00
2015-08-28,
11:18
178
Przetarg nieograniczony
Zarząd Oczyszczania Miasta
wykonanie usługi przewozu pracowników wykonujących prace porządkowe na terenie m.st. Warszawy
2015-09-18,
09:00
2015-09-03,
11:11
179
Przetarg nieograniczony
Zarząd Terenów Publicznych
Wykonanie remontu ulicy Kawalerii w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.
2015-09-15,
10:00
2015-08-28,
13:36
180
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Dostawa kompleksowego Systemu Wspomagania Windykacji wraz z dostawa Terminali
2015-09-24,
10:00
2015-08-19,
11:28
181
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Wykonanie remontu WC na stacji A1 Kabaty I linii metra w Warszawie
2015-09-10,
10:00
2015-08-26,
10:58
182
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Wykonanie przebudowy pętli autobusowej „Falenica” w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2015-09-14,
10:00
2015-08-28,
09:43
183
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Góra Kalwaria z Warszawą
2015-09-07,
10:00
2015-08-28,
14:56
184
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Naprawa systemów opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego poprzez wykonanie: czynności kontrolnych, wymiany modułów, wymiany opraw oświetleniowych, wymiany urządzeń sterujących, naprawy połączenia centrali CTI-2/4 z systemem KONTRON
2015-09-10,
09:00
2015-09-02,
12:40
185
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu dla uruchomienia przystanków autobusowych w Warszawie
2015-09-11,
10:00
2015-09-02,
14:13
186
Przetarg nieograniczony
Zespół Szkół nr 18
Dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej do budynku i pawilonu szkoły
2015-09-15,
10:00
2015-09-03,
10:56

Ukryj listy wyboru. Ukryj kolumnę: z rodzajem zamówienia, z datą publikacji.
Rodzaj:
Tryb:
Zamawiajacy:

UWAGA:
* Wypełnienie pola w nagłówku kolumny z nazwą zamówienia pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, w których nazwie znajduje się podany łańcuch znaków lub przynajmniej jeden z łańcuchów znaków oddzielonych przecinkiem
** Data składania ofert, wniosków, prac konkursowych lub data aukcji. Wypełnienie pola/pól w nagłówku kolumny z datą składania ofert w formacie RRRRMMDD pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, dla których data składania ofert zawiera się we wskazanym przedziale czasowym

<<powrót

herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  | 

 
Księga Zamówień Publicznych