>Biuro Zamówień Publicznych > Wyszukiwanie ogłoszeń > Wyniki wyszukiwania
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Bieżące ogłoszenia o przetargach
prowadzonych przez Urząd m.st. Warszawy i jego jednostki podległe


Znaleziono 252 ogłoszenia spełniające zaznaczone kryteria.

Ilość ogłoszeń na stronie:
Lp. Tryb
*WSZYSTKIE
>Zamawiający
*WSZYSCY
Nazwa zamówienia*
Składanie ofert**
od
do
Data publikacji
od
do
1
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Publikacja ogłoszeń prasowych dla Urzędu m.st. Warszawy w latach 2014-2017
2014-10-30,
10:30
2014-09-19,
15:38
2
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Roboty remontowo-malarskie połączone z przystosowaniem instalacji teleinformatycznej do nowych potrzeb w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9 w Warszawie
2014-10-28,
11:00
2014-09-22,
14:59
3
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Świadczenie usług wsparcia dla urządzeń Cisco
2014-11-04,
12:00
2014-09-23,
13:51
4
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Odbiór, transport i przekazanie do przetworzenia odpadów w postaci przeterminowanych leków oraz termometrów rtęciowych
2014-11-20,
11:00
2014-10-10,
13:31
5
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Świadczenie usług wsparcia systemu SAP ERP
2014-11-27,
11:00
2014-10-17,
13:53
6
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijajace kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość"
2014-11-05,
12:00
2014-10-17,
12:00
7
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Opracowanie Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030 w ramach projektu pn. "Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy - PROM"
2014-11-04,
12:00
2014-10-21,
12:06
8
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Konserwacja i dokonywanie drobnych robót naprawczych w mieszkalnych budynkach komunalnych położonych na terenie Dzielnicy Bemowo i w lokalach komunalnych TBS-Bemowo przy ul. Pełczyńskiego 30 w Warszawie oraz konserwacja studni czwartorzędowej przy ul. Radiowej 26/27
2014-10-27,
09:00
2014-10-17,
13:53
9
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Usługa dostępu do sieci Internet (łącze nr 1)
2014-10-27,
09:00
2014-10-17,
14:18
10
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Wykonanie robót w zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych i wewnętrznych na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
2014-10-29,
13:00
2014-10-14,
11:24
11
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
1. Częściowa wymiana okien w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99 w Warszawie, 2. Częściowa wymiana okien w Zespole Szkół nr 27 przy ul. Rzymowskiego 38 w Warszawie, 3. Wymiana drzwi wewnętrznych w przedszkolu nr 139 przy ul. Dąbrowskiego 71A w Warszawie, 4. Wymiana drzwi wejściowych w Przedszkolu nr 284 przy ul. Jałtańskiej 8 w Warszawie, 5. Wymiana drzwi wejściowych w Przedszkolu nr 300 przy ul. Portofino 4 w Warszawie, 6. Wymiana drzwi wejściowych w Przedszkolu nr 326 przy ul. Bernardyńskiej 14 w Warszawie.
2014-10-29,
09:30
2014-10-14,
14:36
12
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Budowa szkolnego placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu zieleni przy Szkole Podstawowej nr 103 przy ul. Jeziornej 5/9 w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa w ramach rządowego programu "Radosna szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 103 ul. Jeziorna 5/9 w Warszawie.
2014-10-31,
09:30
2014-10-16,
10:33
13
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
1. Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej basenu w Zespole Sportowym przy ul. Barcelońskiej 8 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja zespołu SP nr 307 i P nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu" w Warszawie. 2.Wymiana instalacji centralnego ogrzewania od węzła cieplnego do basenu w Szkole Podstawowej nr 307 przy ul. Barcelońskiej 8 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja zespołu SP nr 307 i P nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu" w Warszawie.
2014-11-03,
09:30
2014-10-17,
11:36
14
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
1. Remont podłóg w Przedszkolu nr 294 przy ul. Czerniakowskiej 50a w Warszawie 2. Remont podłóg w Przedszkolu nr 83 przy ul. Batorego 35 w Warszawie 3. Remont podłóg II etap na I i II piętrze w Szkole Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8 w Warszawie - sale dydaktyczne nr 30, 31, 46, 47
2014-11-03,
10:30
2014-10-17,
14:18
15
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Modernizacja boisk i budowa przykanalika kanalizacji ogólnospławnej w ramach zadania: Budowa sali gimnastycznej dla XXI LO przy ul. grójeckiej 93 w Warszawie wraz z modernizacją boisk
2014-10-27,
10:00
2014-10-10,
14:49
16
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Utrzymanie zieleni na terenie parków Dzielnicy Ochota w rejonie I
2014-10-30,
10:00
2014-10-14,
12:38
17
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Sprzątanie pomieszczeń wykorzystywanych w ramach lokalizacji Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
2014-10-27,
10:00
2014-10-14,
14:37
18
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Utrzymanie zieleni na terenie parków i skwerów Dzielnicy Ochota w rejonie II
2014-10-30,
10:00
2014-10-14,
15:58
19
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Świadczenie na rzecz Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy usług pocztowych
2014-10-30,
10:00
2014-10-14,
15:59
20
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej, utrzymanie czystości na terenach zieleni położonych wzdłuż ulic gminnych oraz roboty związane z opróżnianiem koszy ulicznych na terenie Dzielnicy Ochota
2014-10-30,
10:00
2014-10-15,
09:34
21
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Świadczenie publicznych usług telefonicznych PSTN i ISDN oraz dostępu do Internetu
2014-10-28,
10:00
2014-10-17,
14:17
22
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Prace związane z utrzymaniem dwóch zbiorników wodnych w parku Szczęśliwice i zbiornika wodnego w parku Z. Malickiego wraz z otoczeniem w Warszawie
2014-10-29,
10:00
2014-10-17,
15:29
23
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych na potrzeby Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Praga-Południe
2014-11-17,
12:00
2014-10-08,
09:38
24
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Adaptacja mieszkania służbowego na cele edukacyjne w Przedszkolu Nr 180 przy ul. Niekłańskiej 40 w Warszawie.
2014-10-28,
12:00
2014-10-10,
12:52
25
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Adaptacja mieszkania służbowego na cele edukacyjne w Przedszkolu Nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14 w Warszawie
2014-10-30,
12:00
2014-10-10,
13:32
26
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Projekt modernizacji (przebudowy) poddasza w Przedszkolu Nr 211 przy ul. Dąbrówki 20 w Warszawie
2014-10-29,
12:00
2014-10-17,
11:24
27
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wymiana opraw oświetleniowych dróg gminnych w Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie
2014-11-07,
12:00
2014-10-23,
12:29
28
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Usprawnienie wentylacji grawitacyjnej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych przy ul. Jagiellońskiej 47F, G, H, J, K w ramach zadania „Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej w Warszawie”.
2014-10-30,
11:00
2014-10-14,
12:05
29
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Budowa placu zabaw – etap II w Zespole Szkół Nr 112 przy ul. Otwockiej 3 w Warszawie, w ramach zadania pn.: Modernizacja budynku i terenu Gimnazjum Nr 32 w Zespole Szkół Nr 112 przy ul. Otwockiej 3
2014-10-29,
11:00
2014-10-14,
14:39
30
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie modernizacji terenu wraz z placem zabaw w Przedszkolu Nr 217 przy ul. Szymanowskiego 4a w Warszawie, w ramach zadania pn.: Modernizacja terenów wraz z placami zabaw w przedszkolach Dzielnicy Praga Północ: ul. Strzelecka 16, Namysłowska 11, K. Szymanowskiego 4a i 5a, Markowska 8, Jagiellońska 28, Wołomińska 12/18 i 56, Ratuszowa 8a, Równa 2, Szanajcy 12
2014-10-29,
11:00
2014-10-14,
14:39
31
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie modernizacji terenu wraz z placem zabaw w Przedszkolu Nr 183 przy ul. Jagiellońskiej 28 w Warszawie, w ramach zadania pn.: Modernizacja terenów wraz z placami zabaw w przedszkolach Dzielnicy Praga Północ: ul. Strzelecka 16, Namysłowska 11, K. Szymanowskiego 4a i 5a, Markowska 8, Jagiellońska 28, Wołomińska 12/18 i 56, Ratuszowa 8a, Równa 2, Szanajcy 12.
2014-10-30,
11:00
2014-10-15,
14:01
32
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie modernizacji terenu wraz z placem zabaw w Przedszkolu Nr 186 przy ul. Wołomińskiej 12/18 w Warszawie, w ramach zadania pn.: Modernizacja terenów wraz z placami zabaw w przedszkolach Dzielnicy Praga Północ: ul. Strzelecka 16, Namysłowska 11, K. Szymanowskiego 4a i 5a, Markowska 8, Jagiellońska 28, Wołomińska 12/18 i 56, Ratuszowa 8a, Równa 2, Szanajcy 12.
2014-10-30,
11:00
2014-10-15,
15:10
33
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Remontu dróg wewnętrznych w następującej lokalizacji: chodniki, place zlokalizowane wzdłuż budynków przy ul. Radzymińskiej 57, 59, 61A i 63.
2014-10-31,
10:00
2014-10-16,
13:37
34
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Przebudowa skrzyżowania ulicy Jagiellońskiej z Wybrzeżem Helskim w Warszawie, w ramach zadania pn.: Budowa Budynków komunalno-socjalnych przy ulicy Jagiellońskiej
2014-10-31,
11:00
2014-10-16,
14:11
35
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Zimowe oczyszczanie dróg, parkingów, placów i ciągów pieszo-jezdnych będących w zarządzie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w latach 2014 - 2016
2014-10-27,
10:30
2014-09-15,
15:07
36
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Świadczenie usług pocztowych, usługi frankowania oraz usługi codziennego odbioru przesyłek dla Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy (znak sprawy ZP- 110/14).
2014-10-30,
10:00
2014-10-15,
11:38
37
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
„Świadczenie usług całodobowej ochrony osób i mienia w obiektach administracyjnych Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy” (znak sprawy ZP- 112/14).
2014-11-04,
11:00
2014-10-16,
14:16
38
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Budowa pawilonu magazynowo-gospodarczego, przylegającego do zbiornika retencyjno-rekreacyjnego przy ul. Bardowskiego
2014-10-28,
09:00
2014-10-13,
12:43
39
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Wybudowanie kładki dla spacerowiczów i wieży widokowej w pobliżu zbiornika retencyjno-rekreacyjnego przy ul. Bardowskiego w Warszawie.
2014-10-31,
09:30
2014-10-16,
15:52
40
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Budowa kaskady napowietrzająco-krajobrazowej na nabrzeżu zbiornika retencyjno-rekreacyjnego przy ul. Bardowskiego w Warszawie
2014-11-03,
09:30
2014-10-17,
11:27
41
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Roboty budowlane polegające na: Budowie drogi pożarowej i placów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 277 przy ul. Suwalskiej 29 w Warszawie.
2014-11-03,
11:30
2014-10-17,
13:36
42
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Ochrona osób i mienia w obiekcie administracyjnym Urzędu Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy - Budynek Urzędu Dzielnicy Ursus Plac Czerwca 1976r. Nr 1 od dnia 15.12.2014 od godz. 12:00 do dnia 15.12.2016 do godz. 12:00.
2014-10-28,
10:00
2014-10-17,
12:35
43
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Rozbudowa budynku szkoły o skrzydło dydaktyczne oraz budowa Sali gimnastycznej przy ul.Konińskiej 2 w Warszawie. Rozbudowa budynku przy ul.Konińskiej na potrzeby szkoły podstawowej -etap I i etap II.
2014-11-04,
10:00
2014-10-17,
13:44
44
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlano – remontowych dróg gminnych na skrzyżowaniu ulicy Romera – Herbsta znajdującego się na terenie Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy
2014-10-30,
11:30
2014-10-15,
15:42
45
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Budowa zespołu boisk sportowych przy SP nr 323 przy ul. Hirszfelda 11 w Warszawie wraz z przedłożeniem wyników badań zgodności zamontowanych nawierzchni
2014-10-31,
10:30
2014-10-16,
15:08
46
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego do obiektów oświatowych przy ul. Hirszfelda w Warszawie etap III
2014-10-31,
12:30
2014-10-16,
15:12
47
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt z terenu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2015 r.
2014-10-30,
12:30
2014-10-17,
08:36
48
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Zakup energii elektrycznej dla komunalnych budynków mieszkalnych w Dzielnicy Ursynów
2014-10-29,
08:30
2014-10-17,
10:46
49
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Utrzymanie, remont, konserwacja i naprawa dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m. st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Ursynów.
2014-11-03,
12:30
2014-10-17,
13:34
50
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Budowa II etapu Parku Lasek Brzozowy w zakresie wykonania podbudowy, nawierzchni poliuretanowej placu zabaw oraz wykonanie odwodnienia melioracyjnego
2014-11-03,
10:00
2014-10-17,
13:59
51
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1529) oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego”
2014-11-27,
12:30
2014-10-17,
14:47
52
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Budowa boiska szkolnego przy XXV LO przy ul. Halnej 20 wraz z zagospodarowaniem terenu – etap III
2014-10-27,
12:00
2014-10-10,
14:19
53
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Modernizacja zagospodarowania placu zabaw przy ul. Starego Doktora w Warszawie.
2014-10-31,
11:00
2014-10-16,
12:34
54
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Przebudowa skrzyżowania ulicy Wał Miedzeszyński z ulicą Bysławską w Warszawie
2014-11-03,
12:00
2014-10-17,
13:36
55
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Budowa ul. Południowej w Warszawie
2014-11-03,
11:00
2014-10-17,
13:37
56
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Dostawa i montaż mebli biurowych oraz sprzętu, w ramach pierwszego wyposażenia, dla budynku przy ul. Kolegiackiej 3 w Warszawie Dzielnica Wilanów tj,: - świetlicy środowiskowej i Biblioteki Publicznej, oraz - Przedszkola nr 420 przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 8, - Żłobka nr 52 przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 8A z podziałem na części: Część 1 – Dostawa i montaż mebli biurowych w ramach pierwszego wyposażenia dla Biblioteki Publicznej w Wilanowie w budynku przy ul. Kolegiackiej 3 w Warszawie Dzielnica Wilanów. Część 2 – Dostawa sprzętu, w ramach pierwszego wyposażenia, dla Przedszkola nr 420 przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8 w Warszawie Dzielnica Wilanów. Część 3 - Dostawa i montaż mebli biurowych w ramach pierwszego wyposażenia dla: budynku przy ul. Kolegiackiej 3 oraz Przedszkola nr 420 przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8 i Żłobka nr 52 przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8A w Warszawie Dzielnica Wilanów.
2014-10-28,
10:00
2014-10-17,
15:51
57
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Zakup mebli dla Urzędu Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy z podziałem na części: Część 1 – Zakup mebli dla Urzędu Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy – zadanie 1. Część 2 – Zakup mebli dla Urzędu Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy – zadanie 2.
2014-11-03,
10:00
2014-10-24,
14:03
58
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Sprzątanie wnętrz Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy i terenu zewnętrznego przy al. Krakowskiej 257 w Warszawie.
2014-10-27,
12:00
2014-10-16,
13:03
59
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
2014-10-28,
10:00
2014-10-16,
15:16
60
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Utrzymanie i konserwacja dróg i chodników będących w zarządzie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy (sprawa nr 59/ZP/14)
2014-10-29,
09:00
2014-10-13,
14:17
61
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Wykonanie całości robót budowlanych dotyczących stanu surowego zamkniętego w branży budowlanej, niezbędnych do częściowej realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ulicy Boguszewskiej” w Warszawie (postępowanie znak: 60/ZP/14).
2014-10-30,
09:00
2014-10-15,
15:09
62
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Doposażenie parku E. Szymańskiego w urządzenia sportowo-rekreacyjne, etap IV – zadanie 1 (siłownia) (sprawa nr 62/ZP/14).
2014-10-31,
09:00
2014-10-16,
10:31
63
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Przedmiotem zamówienia jest usługa z zakresu zimowego i letniego oczyszczania dróg gminnych, dróg wewnętrznych, chodników i miejsc parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego SPPN na terenie miasta stołecznego Warszawy będących w zarządzie Dzielnicy Wola postępowanie znak 61/ZP/14.
2014-11-04,
09:00
2014-10-17,
10:11
64
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Przebudowa instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z robotami towarzyszącymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Ks. J. Popiełuszki 5 w Warszawie.
2014-10-27,
08:45
2014-10-09,
15:03
65
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Konserwacja, utrzymanie, remonty dróg i elementów organizacji ruchu na drogach wewnętrznych dzielnicy Żoliborz
2014-10-29,
08:45
2014-10-13,
11:43
66
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Całoroczne – letnie i zimowe utrzymanie porządku i czystości na jezdniach, chodnikach, placach i pozostałych niezagospodarowanych gminnych terenach dzielnicy Żoliborz w latach 2015-2016
2014-11-27,
08:45
2014-10-15,
08:40
67
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Przebudowa serwerowni Urzędu Dzielnicy Żoliborz w ramach zadania inwestycyjnego modernizacji i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Urzędu.
2014-10-31,
08:45
2014-10-16,
09:45
68
Przetarg nieograniczony
Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Usługa sprzątania obiektu rekreacyjno – sportowego i terenu zewnętrznego DOSiR-u w Warszawie
2014-10-27,
10:00
2014-10-17,
14:17
69
Przetarg nieograniczony
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Budowa hali postojowej taboru (obiekt nr 6) oraz budowa magazynu materiałów chemicznych (obiekt 13 a) wraz z budową obiektu liniowego w zakresie układu torowego i dróg wewnętrznych zlokalizowanego na terenie Stacji Techniczno Postojowej Kabaty – w Warszawie.
2014-12-10,
12:00
2014-10-17,
08:05
70
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Konserwacja podnośnika HAULOTTE HA12CJ+
2014-10-27,
12:00
2014-10-17,
12:44
71
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Konserwacja szlabanów CAME na terenie STP Kabaty
2014-10-27,
12:00
2014-10-17,
13:33
72
Przetarg nieograniczony
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie robót niezbędnych do wykonania: Zadania nr 1: a) Budowa II linii metra w Warszawie – I etap realizacji odcinka zachodniego – od szlaku za stacją C9 „Rondo Daszyńskiego” do torów odstawczych za stacją C6; b) Projektów Wykonawczych, Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, dokumentacji powykonawczej, Instrukcji obsługi i konserwacji w zakresie określonym w PFU wraz z załącznikami; uzupełnienie Planu Ruchu Zakładu Górniczego i wniosku o jego zatwierdzenie przekazanego Wykonawcy przez Zamawiającego, jak również uzyskanie zatwierdzenia powyższego Planu przez właściwy organ nadzoru górniczego lub Zadania nr 2: a) Budowa II linii metra w Warszawie – I etap realizacji odcinka wschodniego-północnego – od szlaku za stacją C15 „Dworzec Wileński” do torów odstawczych za stacją C18; b) Projektów Wykonawczych, Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, dokumentacji powykonawczej, Instrukcji obsługi i konserwacji w zakresie określonym w PFU wraz z załącznikami; uzupełnienie Planu Ruchu Zakładu Górniczego i wniosku o jego zatwierdzenie przekazanego Wykonawcy przez Zamawiającego, jak również uzyskanie zatwierdzenia powyższego Planu przez właściwy organ nadzoru górniczego
2015-03-31,
12:00
2014-10-20,
12:28
73
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Zakup elektronicznych części zamiennych do wagonów metra serii 81
2014-11-28,
12:00
2014-10-22,
11:43
74
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach 19 01 07 i 19 01 13
2014-11-05,
09:00
2014-09-25,
09:45
75
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Zorganizowanie i prowadzenie serwisu przemysłowego
2014-11-13,
12:00
2014-09-25,
14:50
76
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Sprzątanie obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.
2014-10-27,
12:00
2014-10-17,
12:00
77
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Zakup i dostawa nowych opon, dętek i ochraniaczy, opon bieżnikowanych oraz opon bieżnikowanych przemysłowych
2014-11-27,
12:00
2014-10-17,
12:00
78
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa podstawowego sprzętu laboratoryjnego
2014-12-31,
17:00
2012-01-27,
12:09
79
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa opraw oświetleniowych
2014-12-31,
17:00
2012-02-24,
14:16
80
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa oprogramowań, kart pamięci oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń firmy Schneider Electric
2014-12-31,
17:00
2012-09-10,
07:52
81
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa przewodów elektrycznych, przedłużaczy, listew przeciwzakłóceniowych
2015-12-31,
15:00
2012-10-22,
10:38
82
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa osprzętu elektrycznego – bezpieczniki, wyłączniki, łączniki, przyciski sterownicze, zabezpieczenia silników, przerywacze obwodów – styczniki, przekaźniki, oprawy izolacyjne – rury osłonowe do kabli, moduły styków, styczniki, mosty kablowe – zabezpieczenie kabli, wtyczki, gniazda, puszki, opaski zaciskowe kablowe, listwy naścienne, skrzynki przyłączeniowe, końcówki kablowe, dławnice kablowe, dławiki izolacyjne, złączki ZUG
2014-12-31,
15:00
2012-10-30,
14:18
83
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa wyrobów złącznych i śrubowych (śruby, nakrętki, podkładki, wkręty, nity, kołki, pręty, smarowniczki, blachowkręty itp.)
2015-12-31,
15:00
2012-11-07,
08:23
84
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę części zamiennych do instalacji chlorowych oraz do instalacji wytwarzania, magazynowania i dozowania dwutlenku chloru, przyrządów pomiarowych, roztworów produkcji firmy Wallace & Tiernan.
2015-12-31,
15:00
2012-11-20,
13:36
85
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa farb, lakierów, rozpuszczalników, rozcieńczalników
2015-12-31,
15:00
2012-11-30,
14:33
86
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa baterii i akumulatorów – akumulatory NiCd, NiMH, baterie NiCd, NiMH, akumulatory żelowo-ołowiowe, baterie do sterowników, baterie do mierników, baterie tradycyjne, baterie alkaliczne i litowe
2015-12-31,
15:00
2012-11-30,
15:05
87
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa artykułów oświetleniowych – żarówek, żarników halogenowych, modułów świetlnych, świetlówek, żarówek sygnalizacyjnych.
2015-12-31,
15:00
2012-12-18,
07:48
88
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do pojazdów z zabudową WUKO eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji
2015-05-22,
15:00
2013-05-24,
14:35
89
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych akumulatorów do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2013-07-18,
07:39
90
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych opon i dętek do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2013-08-07,
11:01
91
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa płynów do chłodnic, olejów, dodatków do olejów, płynów hydraulicznych – hamulcowych i środków zapobiegających zamarzaniu dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2013-10-03,
14:22
92
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do maszyn drogowo-budowlanych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2013-11-08,
15:15
93
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonery i tusze).
2014-12-31,
15:00
2013-11-25,
15:37
94
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do kos spalinowych, kosiarek, kosiarek samojezdnych, pilarek do drewna, odśnieżarek, dmuchaw, glebogryzarek, nożyc do żywopłotów oraz opryskiwaczy dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2013-11-28,
13:42
95
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa uszczelnień mechanicznych do pomp Flygt, Grundfos, KSB.
2016-12-31,
15:00
2013-12-09,
15:30
96
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa odczynników laboratoryjnych.
2017-04-30,
15:00
2014-02-07,
07:49
97
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Odtwarzanie nawierzchni dróg i chodników na terenie miasta stołecznego Warszawy (z wyłączeniem Dzielnicy Ursus) uszkodzonych w czasie remontów i usuwania awarii sieci wodociągowej realizowanych systemem gospodarczym przez Zakład Sieci Wodociągowej (ZSW) oraz uszkodzonych w czasie remontów i usuwania awarii sieci kanalizacyjnej realizowanych systemem gospodarczym przez Zakład Sieci Kanalizacyjnej (ZSK)
2014-12-31,
15:00
2014-03-19,
15:31
98
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych (osprzętu: dysze, protezy, banany, wkładki ceramiczne do dysz, przewody ciśnieniowe itp.) do pojazdów ciśnieniowo-ssących eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2016-04-10,
15:00
2014-04-11,
07:56
99
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do ciągników rolniczych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2017-04-17,
15:00
2014-04-17,
14:47
100
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2014-06-16,
15:38
101
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę części zamiennych do urządzeń technologicznych AUMA eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2015-06-20,
15:00
2014-06-20,
15:19
102
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę opraw oświetleniowych.
2016-12-31,
15:00
2014-07-23,
11:37
103
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa kanalizacji: sanitarnej, deszczowej i technologicznej (odwodnieniowej) wraz z pompowniami oraz wybudowanie kanału ogólnospławnego odprowadzającego ścieki z wymienionych wyżej systemów kanalizacyjnych do istniejącego kanału ogólnospławnego w ul. Czerniakowskiej 124 w Warszawie.
2014-10-30,
09:45
2014-08-22,
13:18
104
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej neutralizacji powietrza złowonnego w obiektach przepompowni ścieków Zakładu Sieci Kanalizacyjnej zlokalizowanych na terenie Warszawy wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
2014-11-17,
12:45
2014-09-01,
13:19
105
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa odcinków sieci kanalizacyjnych od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych w pasie drogowym ulic: Pasterskiej, Jamki, Tułowickiej, Dankowickiej, Wazów, Anny Jagiellonki, Humanistów na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
2014-10-28,
11:45
2014-09-08,
15:49
106
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie nr 1) Zabezpieczenie dachu budynku filtry węglowe, zlokalizowanego na terenie Zakładu Północnego w Wieliszewie przy ul. 600 Lecia 20 przed zniszczeniem na skutek warunków atmosferycznych. Zadanie nr 2) Montaż systemu asekuracyjnego oraz remont dachu budynku Akcelatorów zlokalizowanego na terenie Zakładu Północnego w Wieliszewie przy ul. 600 Lecia 20. Zadanie nr 3) Remont dachu budynku, wykonanie konstrukcji stałych punktów kotwienia linki BHP, wykonanie bezpiecznego wyjścia na dach oraz wymiana instalacji odgromowej budynku Pompowni I st. zlokalizowanego na terenie Zakładu Północnego w Wieliszewie przy ul. 600 Lecia 20.
2014-10-30,
09:45
2014-09-17,
08:00
107
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci wodociągowej (przewodu wodociągowego) DN100mm L=657,9m w ul. Berenta i ul. Chodkiewicza na terenie Osiedla Centrum - Wola Grzybowska, w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.
2014-10-29,
09:45
2014-09-17,
15:00
108
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na terenie Osiedla Marysin Wawerski w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z podziałem na Zadania.
2014-10-28,
10:30
2014-09-18,
07:56
109
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa przewodu wodociągowego DN 100mm L=120,5m w drodze dojazdowej do ul. Zabielskiej w rejonie posesji nr 15a w Warszawie Dzielnicy Wawer.
2014-10-29,
11:45
2014-09-18,
15:56
110
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Wykonanie sieci wodociągowej DN 150 mm Lca 316 m w ul. Cieplarnianej na odcinku od Kanału Wawerskiego (na wysokości posesji przy ul. Cieplarnianej nr 28) wraz z przejściem pod Kanałem Wawerskim do złączenia z istniejącym przewodem wodociągowym w ul. Gościniec na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.
2014-11-03,
09:45
2014-09-19,
11:17
111
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci kanalizacji ściekowej D 0,20 m L=464,5 m w ul. Cyrulików na odcinku od ul. Gawędziarzy do ul. Republikańskiej wraz z odcinkami sieci - od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych wzdłuż przedmiotowej ulicy na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
2014-11-05,
09:45
2014-09-22,
10:39
112
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Modernizacja oświetlenia na terenie Stacji Filtrów Zakładu Centralnego, ul. Koszykowa 81 w Warszawie.
2014-11-03,
10:45
2014-09-24,
15:46
113
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy: ZADANIE I Budowa: 1. pompowni ścieków przy ul. Poezji wraz z dwoma przewodami tłocznymi z pompowni poprzez ul. Poezji i ul. Bysławską do projektowanej studzienki rozprężnej w ul. Bysławskiej, przyłączem wody do pompowni oraz wjazdu na teren pompowni wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, 2. budowa przyłącza kanalizacyjnego do Zespołu Szkół Nr 111 przy ul. Poezji 5. ZADANIE II Budowa sieci kanalizacji ściekowej w pasie drogowym ulic: Poezji, Jachowicza, Włókienniczej, Młodej, Brzostowskiej wraz z odcinkami sieci – od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych wraz z przebudową gazociągu w ul. Włókienniczej.
2014-11-05,
11:45
2014-09-26,
07:55
114
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowę kanału ściekowego Dn 0,2m, L=326,5m w drodze dojazdowej do ul. Zwoleńskiej w rejonie posesji nr 40 w Warszawie Dzielnicy Wawer
2014-11-14,
12:45
2014-10-03,
13:29
115
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Świadczenie usług pocztowych wraz z obsługą korespondencji wychodzącej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2014-10-29,
12:15
2014-10-03,
13:29
116
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Uzupełnienie systemu monitoringu natężenia przepływu i ciśnienia wody w sieci wodociągowej należącej do MPWiK w m. st. Warszawie S.A. na terenie m. st. Warszawy, Pruszkowa, Michałowic, Piastowa realizowane w dwóch etapach: Etap I - opracowanie koncepcji wykonania punktów pomiarowych natężenia przepływu i ciśnienia wody w sieci wodociągowej, Etap II - wykonanie projektów budowlano - wykonawczych dla 35 punktów pomiarowych i ich uzgodnienie.
2014-11-17,
09:45
2014-10-03,
15:57
117
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa przewodu wodociągowego DN 200 mm L=1174 m w ul. Warzelniczej i ul. Hemara w Warszawie na terenie Dzielnicy Białołęka
2014-11-18,
10:45
2014-10-07,
13:07
118
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa kanalizacji ściekowej DN 200 mm L=72m wraz z odcinkami sieci DN 160 mm L=11,5m w drodze dojazdowej do ulicy Boczańskiej na działkach o nr ew. 8, 7/7 i 7/12 z obrębu 4-02-18 w Warszawie- Dzielnica Białołęka.
2014-11-19,
10:45
2014-10-08,
15:52
119
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie nr 1: Przebudowa z rozbudową punktu zlewnego ścieków dowożonych, zlokalizowanego na terenie pompowni P-1 w Jachrance, gmina Serock, eksploatowanego przez Zakład „Dębe” Zadanie nr 2: Modernizacja pompowni ścieków P-1 w Jachrance, Gm. Serock, eksploatowanej przez Zakład „Dębe”, w zakresie przygotowania do pracy bezobsługowej (II etap) – modernizacja instalacji technologicznej, elektrycznej, wentylacji.
2014-11-19,
11:45
2014-10-09,
11:44
120
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Utrzymanie czystości w budynkach Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z podziałem na Zadania: Zadanie 1: Utrzymanie czystości w budynkach administrowanych przez Dział Administracyjno-Techniczny (DAT) Zadanie 2:Utrzymanie czystości w budynkach administrowanych przez Dział Transportu (DTR) Zadanie 3: Utrzymanie czystości na terenie budynków Laboratorium Centralnego Wydziału „Czajka” Zadanie 4: Utrzymanie czystości na terenie budynków Zakładu „Czajka” (ZCZ) Zadanie 5: Utrzymanie czystości w budynkach Zakładu „Dębe” (ZDE) Zadanie 6: Utrzymanie czystości na terenie budynków Zakładu „Południe”(ZPD) Zadanie 7: Utrzymanie czystości na terenie budynków Zakładu Północnego (ZPN) Zadanie 8: Utrzymanie czystości w budynkach Zakładu Pruszków (ZPR) Zadanie 9: Utrzymanie czystości na terenie budynków Zakładu Sieci Kanalizacyjnej (ZSK) Zadanie 10: Utrzymanie czystości na terenie budynków Zakładu Centralnego (ZCE)
2014-11-18,
09:30
2014-10-10,
10:32
121
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Pompowni „Nowa” zlokalizowanej na terenie Stacji Pomp Rzecznych przy ul. Czerniakowskiej 124 w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
2014-11-24,
12:45
2014-10-10,
14:20
122
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa kanału ogólnospławnego DN 0,3 m, L ca 116,0 m wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości (DN 0,16 m, L ca 14,0 m ) wraz z odwodnieniem ulicy (DN 0,20 m, L ca 13,0 m) w ul. II Rejonu AK na odcinku od ostatniej studni na wysokości posesji nr 79A na kanale ogólnospławnym DN 0,4 m do ostatniej posesji przewidzianej do skanalizowania w tym rejonie w Warszawie na terenie Dzielnicy Targówek.
2014-11-25,
10:45
2014-10-10,
14:20
123
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie remontu mis olejowych transformatorów 110/6 [kV/kV].
2014-10-28,
09:45
2014-10-14,
13:36
124
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa przewodu wodociągowego Dn 100 mm, L=361,50 m w ul. Orląt Lwowskich odcinek od projektowanego hydrantu w rejonie posesji przy ul. Orląt Lwowskich nr 18 do złączenia z istniejącą magistralą wodociągową Dn 300 mm w rejonie posesji przy ul. Orląt Lwowskich nr 2 oraz w ul. Falskiego odc. HP 46738 – ul. Orląt Lwowskich w Warszawie Dzielnica Ursus
2014-11-25,
12:30
2014-10-14,
14:47
125
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Wykonanie kanału ściekowego DN 0,20 m Lca 420 m w ul. Radzymińskiej na odcinku od ul. Karkonoszy do Kanału Bródnowskiego wraz z odcinkami sieci do granic nieruchomości w Warszawie Dzielnica Targówek. ETAP I Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na budowę kanału ściekowego DN 0,20 m Lca 420 m w ul. Radzymińskiej na odcinku od ul. Karkonoszy do Kanału Bródnowskiego oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów w wymiarze wymaganym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Pozyskanie niezbędnych opinii, pozwoleń, zatwierdzeń, decyzji administracyjnych itp. wymaganych dla budowy przedmiotowej sieci kanalizacyjnej. ETAP II Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Radzymińskiej na odcinku od ul. Karkonoszy do Kanału Bródnowskiego w Warszawie Dzielnica Targówek.
2014-11-25,
11:30
2014-10-14,
15:18
126
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci wodociągowej DN 100/80 mm L=162 m w ulicy Skocznej na odcinku od istniejącego wodociągu DN 150 mm w ul. Gościniec do HP za ostatnim przyłączem do posesji na działce o numerze ew. 12/2 z obrębu 8-07-12 oraz sieci wodociągowej w ul. Skocznej na odcinku od projektowanego wodociągu DN 100 mm w ul. Skocznej do HP za ostatnim przyłączem do posesji na działce o nr ew. 277 z obrębu 8-07-12 w osiedlu Stara Miłosna w Warszawie w Dzielnicy Wesoła – Etap I.
2014-11-25,
09:45
2014-10-15,
15:09
127
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy Stacji Pomp Kanałowych „Targówek Przemysłowy” zlokalizowanej przy ul. Księcia Ziemowita (róg ul. Narwiańskiej) w Warszawie, eksploatowanej przez Zakład Sieci Kanalizacyjnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji.
2014-11-26,
10:45
2014-10-16,
15:13
128
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Modernizacja stanowisk rozładunku i załadunku cystern drogowych oraz tac rozładunkowych, w zakresie dostosowania ich do aktualnie obowiązujących przepisów na terenie Zakładu Północnego.
2014-11-28,
11:45
2014-10-17,
09:51
129
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
ETAP I Zadanie nr 1 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na realizację punktu pomiarowego na magistrali wodociągowej w ul. Modlińskiej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów w wymiarze wymaganym przez Inspektora Nadzoru. Zadanie nr 2 Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na realizację punktu pomiarowego na magistrali wodociągowej w Al. Jerozolimskich wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów w wymiarze wymaganym przez Inspektora Nadzoru. Zadanie nr 3 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na realizację punktu pomiarowego na magistrali wodociągowej w ul. Kłobuckiej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów w wymiarze wymaganym przez Inspektora Nadzoru. Zadanie nr 4 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na realizację punktu pomiarowego na magistrali wodociągowej w ul. Zabranieckiej/Boruty wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów w wymiarze wymaganym przez Inspektora Nadzoru. ETAP II Zadanie nr 1 Realizacja punktu pomiarowego na magistrali wodociągowej w ul. Modlińskiej, Zadanie nr 2 Realizacja punktu pomiarowego na magistrali wodociągowej w Al. Jerozolimskich, Zadanie nr 3 Realizacja punktu pomiarowego na magistrali wodociągowej w ul. Kłobuckiej, Zadanie nr 4 Realizacja punktu pomiarowego na magistrali wodociągowej w ul. Zabranieckiej/Boruty.
2014-11-27,
09:45
2014-10-17,
14:42
130
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa artykułów biurowych i piśmienniczych
2014-11-03,
11:45
2014-10-20,
12:32
131
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa asortymentu żeliwnego kanalizacyjnego: Zadanie nr 1 – dostawa wpustów żeliwnych ulicznych ściekowych klasy D400 z kołnierzem, zawiasem i mechanizmem zamykającym; Zadanie nr 2 – dostawa włazów kanałowych żeliwnych DN 600 klasy D400 z pokrywą wypełnioną betonem, z zabezpieczeniem przed obrotem, bez zamknięć, z wentylacją; Zadanie nr 3 – dostawa włazów kanałowych żeliwnych DN 600 klasy D400 z pokrywą wypełnioną betonem, z zabezpieczeniem przed obrotem, bez zamknięć, bez wentylacji; Zadanie nr 4 – dostawa krat (rusztów) żeliwnych klasy D400 do korpusów wpustów ulicznych ściekowych; Zadanie nr 5 – dostawa pokryw żeliwnych z wentylacją włazów kanałowych żeliwnych klasy D400 do korpusów kołnierzowych włazów kanałowych żeliwnych klasy D400, z głębokością podparcia 30mm; Zadanie nr 6 – dostawa włazów kanałowych żeliwnych DN 600 klasy A15 z pokrywą żeliwną, bez wentylacji oraz stopni kanalizacyjnych
2014-11-03,
12:45
2014-10-21,
15:47
132
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Świadczenie usług kurierskich
2014-11-12,
11:30
2014-10-23,
12:31
133
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa ubrań roboczych letnich i ocieplanych z taśmami odblaskowymi oraz kamizelek ocieplanych.
2014-11-04,
09:45
2014-10-23,
14:09
134
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa szkła wodnego sodowego – reagenta przeznaczonego do uzdatniania wody do spożycia
2014-11-06,
11:15
2014-10-23,
15:39
135
Przetarg nieograniczony
Muzeum Warszawy
Produkcja wystawy stałej Muzeum Warszawskiej Pragi – oddziału Muzeum Warszawy
2014-10-30,
12:00
2014-09-15,
15:23
136
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Świadczenie usług opiekuńczych podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej w ich miejscu zamieszkania
2014-10-28,
10:00
2014-09-10,
11:29
137
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Przygotowywanie i wydawanie posiłków podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
2014-11-05,
10:00
2014-10-16,
11:30
138
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wyłonienie baru chętnego do przygotowywania i wydawania na terenie Pragi Południe gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe.
2014-11-14,
12:00
2014-10-01,
11:08
139
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Modernizacja szatni na zapleczu stadionu.
2014-10-28,
10:00
2014-10-07,
07:31
140
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo
Dostawa oleju opałowego dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo do obiektu Hali Sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie
2014-10-27,
11:30
2014-10-20,
08:18
141
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo
Dostawa energii cieplnej do obiektu Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Pływalni przy ul. Oławskiej 3a.
2014-10-27,
09:30
2014-10-20,
08:19
142
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo
2014-10-27,
10:30
2014-10-20,
08:14
143
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo
Modernizacja instalacji elektrycznej w Hali Sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie
2014-11-03,
10:00
2014-10-20,
08:11
144
Przetarg nieograniczony
Przedszkole Nr 129 Raj na Skarpie
Artykuły spożywcze
2014-11-12,
11:00
2014-10-13,
13:04
145
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu e-pracownik dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście
2014-11-27,
09:00
2014-10-17,
14:17
146
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Biuro Turystyki
Druk offsetowy z plików PDF na CTP wydawnictw informacyjnych dla Stołecznego Biura Turystyki wraz z dostawą do magazynu Stołecznego Biura Turystyki na terenie m.st. Warszawy
2014-10-31,
09:00
2014-10-22,
11:01
147
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Dostawa energii cieplnej z sieci ciepłowniczej do Ośrodków Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w 2015 r.
2014-11-13,
09:00
2014-10-02,
12:46
148
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Dostawa paliwa gazowego do Ośrodków Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w 2015 roku
2014-11-06,
09:00
2014-10-16,
13:33
149
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Budowa sezonowego lodowiska na Rynku Starego Miasta w Warszawie
2014-11-06,
09:00
2014-10-22,
12:54
150
Przetarg ograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Południowego”.
2014-11-25,
11:30
2014-10-13,
10:43
151
Licytacja elektroniczna
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Całodobowa ochrona budynku położonego w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31 wraz z przynależnym terenem i mieniem ruchomym.
2014-10-27,
11:30
2014-10-20,
08:20
152
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Zakup paliwa do pojazdów służbowych Straży Miejskiej m. st. Warszawy w 2015 roku.
2014-11-06,
11:00
2014-09-24,
15:14
153
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Obsługa techniczna pojazdów Straży Miejskiej m.st. Warszawy w 2015 roku.
2014-11-27,
11:00
2014-10-16,
15:06
154
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa wyposażenia do Oddziału Internistycznego oraz Oddziału Chirurgii Naczyniowej Szpitala Bielańskiego (ZP-138/2014).
2014-10-27,
11:00
2014-10-20,
07:55
155
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Internistycznego oraz Oddziału Chirurgii Naczyniowej Szpitala Bielańskiego (ZP139-2014).
2014-10-27,
12:00
2014-10-20,
09:02
156
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa wraz z instalacją i montażem części, elementów zespołowych dla dźwigu szpitalnego w budynku A Szpitala Bielańskiego (ZP-141/2014)
2014-10-28,
10:00
2014-10-20,
14:55
157
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa zestawu laparoskopowego dla Oddziału Ginekologicznego Szpitala Bielańskiego (ZP-140/2014).
2014-10-28,
11:00
2014-10-20,
15:39
158
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa sprzętu medycznego III dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-142/2014.
2014-10-29,
10:30
2014-10-21,
15:05
159
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa wyrobów medycznych do zabiegów ortopedycznych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-127/2014)
2014-11-27,
10:00
2014-10-22,
11:00
160
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa systemu monitorowania dla Oddziału Kardiologii Szpitala Bielańskiego (ZP-144/2014).
2014-10-30,
11:00
2014-10-22,
15:58
161
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dzierżawa automatycznego analizatora parametrów krytycznych na okres 1 roku dla Oddziału Intensywnej Terapii wraz z pakietem odczynników i materiałów zużywalnych (nr sprawy 37/2014)
2014-11-04,
09:00
2014-09-08,
13:47
162
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Pierwsze wyposażenie Oddziału Internistycznego w budynku C oraz Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii z Oddziałem Rehabilitacji Dziennej - dostawa sprzętu medycznego oraz mebli medycznych
2014-10-30,
10:00
2014-09-19,
15:22
163
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa wózków do transportu pacjentów ( sprawa nr 51/2014)
2014-10-27,
10:00
2014-10-09,
13:28
164
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa wyrobów medycznych dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ cz. II - 54/2013
2014-12-02,
10:00
2014-10-16,
12:33
165
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa akcesoriów do sterylizacji niskotemperaturowej - sprawa 53/2014
2014-10-28,
10:00
2014-10-16,
12:33
166
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa środków czystości - sprawa 55/2014
2014-10-29,
10:00
2014-10-17,
13:36
167
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa implantów do chirurgii kończyny górnej i dolnej na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ(nr sprawy 52/2014)
2014-10-28,
11:00
2014-10-17,
14:03
168
Przetarg nieograniczony
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa środków psychotropowych do Szpitala Wolskiego – sprawa nr EP/70/2014
2014-10-31,
10:00
2014-09-26,
12:38
169
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.
Wykonanie obsług 3 poziomu utrzymania na pojazdach 102,104,105,106.
2014-10-29,
10:00
2014-09-18,
12:16
170
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa posiłków profilaktycznych.
2014-10-28,
09:00
2014-10-21,
13:03
171
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa urządzeń pomiarowych (3 części)
2014-10-29,
09:00
2014-10-22,
10:37
172
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa symulatora jazdy tramwajem
2014-11-28,
11:00
2014-10-22,
12:38
173
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa elektrod do spawania i napawania szyn (2 części)
2014-10-31,
09:00
2014-10-23,
14:50
174
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie remontu posadzek, sanitariatów, malowania i wymiany stolarki drzwiowej oraz częściową wymianę instalacji elektrycznej w siedzibie DOM „Polkowska” przy ul. Polkowskiej 7 w Warszawie
2014-10-28,
10:00
2014-10-13,
09:45
175
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonywanie usług ochrony obiektów znajdujących się na terenie ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
2014-11-24,
10:00
2014-10-14,
12:04
176
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
PRZETARG NIEOGRANICZONY zakończony aukcją elektroniczną na wykonywanie usług ochrony obiektów położonych przy ul. Abramowskiego 9, ul. Kujawskiej 1 oraz przy ul. Żywnego 25 w Warszawie znajdujących się na terenie ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
2014-11-24,
10:00
2014-10-14,
12:38
177
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Pełnienie całodobowej ochrony hali targowej położonej przy ul. Bonifacego 4 w Warszawie będącej w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy -Mokotów m. st. Warszawy oraz na całodobowe utrzymanie porządku i czystości w hali i na terenie do niej przyległym.
2014-11-26,
10:00
2014-10-14,
14:35
178
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonywanie usług ochrony obiektów znajdujących się na terenie ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy (ochrona obiektów w formie podjazdów załóg interwencyjnych).
2014-11-25,
10:00
2014-10-15,
08:41
179
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego do posesji położonej przy ul. Wielickiej 32 w Warszawie administrowanej przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.
2014-10-31,
10:00
2014-10-15,
11:08
180
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania pomieszczeń biurowych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy położonych w 7 lokalizacjach na terenie Dzielnicy Mokotów
2014-11-26,
10:00
2014-10-16,
09:46
181
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonywanie usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości w budynkach oraz na terenach przyległych do tych nieruchomości, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, znajdujących się w VI REJONACH administracyjnych.
2014-11-28,
10:00
2014-10-16,
09:46
182
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Sprzedaż i sukcesywne dostarczanie materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i biurowego dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.
2014-10-29,
10:00
2014-10-16,
12:35
183
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Sprzedaż i dostarczenie ciepła do budynków, stanowiących własność m. st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów będących w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów.
2014-11-26,
10:00
2014-10-16,
13:43
184
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wymiana wodomierzy zimnej i ciepłej wody w lokalach znajdujących się w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy na terenie: DOM „Konduktorska” i DOM „Służewiec”.
2014-10-31,
10:00
2014-10-16,
14:32
185
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie rozbiórek podziemnych składów opału i pomieszczeń starych kotłowni będących poza obrysem budynków mieszkalnych znajdujących się w Warszawie na posesji przy ul. Rakowieckiej 29, Rakowieckiej 2b, Al. Niepodległości 143.
2014-10-27,
10:10
2014-10-17,
08:35
186
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont nawierzchni podwórka, murków cokołowych oraz muru oporowego na skarpie na terenie nieruchomości przy ul. Belgijskiej 5 w Warszawie
2014-10-27,
10:00
2014-10-17,
12:00
187
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonywanie bieżących usług remontowych w tym konserwacyjnych, usuwania i zabezpieczania awarii oraz wykonywanie czynności niezbędnych do utrzymania w ruchu instalacji sanitarnych w budynkach i lokalach gminnych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów oraz lokalach gminnych znajdujących się w budynkach wspólnotowych będących i nie będących w administracji ZGN w Dzielnicy Mokotów, położonych na terenie DOM „Wiśniowa” i DOM „Madalińskiego”
2014-11-27,
10:00
2014-10-17,
12:33
188
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie usług w zakresie pielęgnacji drzewostanu i skupin krzewów oraz usuwania drzew i krzewów na terenach m. st. Warszawy znajdujących się w zarządzaniu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów
2014-12-01,
10:00
2014-10-17,
12:48
189
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie wymiany konstrukcji stalowej przeszklonych ścian na okna i drzwi z profili aluminiowych w budynkach użytkowych przy ul. Puławskiej 230 w Warszawie administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.
2014-11-03,
10:00
2014-10-17,
12:45
190
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w 2015 r.
2014-10-27,
10:00
2014-10-17,
12:47
191
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Malowanie klatki schodowej, korytarzy i holi windowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Orzyckiej 25 w Warszawie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
2014-11-03,
10:00
2014-10-17,
13:50
192
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zasypanie dwóch pomieszczeń użytkowych, znajdujących się poza obrysem budynku mieszkalnego przy Al. Niepodległości 86 w Warszawie.
2014-11-03,
10:00
2014-10-24,
13:45
193
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Świadczenie bieżących czynności Administracyjnych na terenie Targowiska Banacha Targowiska Zastępczego i Targowiska Mołdawska w Warszawie
2014-10-29,
10:30
2014-10-17,
11:42
194
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Pielęgnacja drzewostanu na terenach osiedlowych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
2014-10-28,
10:30
2014-10-17,
15:31
195
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Docieplenie ścian zewnętrznych i stropu poddasza oraz remont klatki schodowej i instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Kordeckiego 63 w Warszawie na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy.
2014-10-27,
11:00
2014-10-10,
15:24
196
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Docieplenie ścian szczytowych i stropu poddasza, remont elewacji i klatek schodowych oraz wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Mińskiej 7 w Warszawie na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy.
2014-10-28,
10:00
2014-10-13,
15:21
197
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót ogólnobudowlanych związanych z utrzymaniem zasobów w należytym stanie technicznym w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6 i 7 w 2015 roku.
2014-10-31,
11:00
2014-10-17,
07:58
198
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót elektrycznych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót elektrycznych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6, 7 w roku 2015 r..
2014-10-31,
10:00
2014-10-17,
08:03
199
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót sanitarnych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót sanitarnych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6, 7 w roku 2015.
2014-11-04,
12:00
2014-10-17,
13:37
200
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Warszawa: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia budynków w instalacje centralnego ogrzewania, c.w.u z cyrkulacją, wymiany instalacji wod-kan, oraz przygotowanie pomieszczenia dla potrzeb węzła cieplnego dla budynku mieszkalnego przy ul. Dobrowoja 6 w Warszawie.
2014-10-29,
12:00
2014-10-20,
08:14
201
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Roczna kontrola przewodów kominowych oraz czyszczenie przewodów będących w eksploatacji w budynkach mieszkalnych, użytkowych oraz siedzibach własnych administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2015 roku na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1,5,6,7.
2014-10-27,
10:00
2014-10-20,
08:15
202
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Pielęgnacja drzewostanu metodą alpinistyczną lub z użyciem podnośnika koszowego w zależności od potrzeb Zamawiającego, nasadzenia materiału szkółkarskiego oraz wykonanie trawników.
2014-11-27,
11:00
2014-10-20,
08:49
203
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Cięcie żywopłotów i koszenie trawników
2014-11-28,
11:00
2014-10-20,
08:14
204
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wymiana zużytej technicznie stolarki okiennej na stolarkę z PCV lub drewnianą w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy, będących w administracji ZGN w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/41/14
2014-10-28,
10:00
2014-10-14,
11:09
205
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/43/14 Bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga Północ w sprawności technicznej w zakresie branży ogólnobudowlanej: roboty stolarsko-ślusarskie, szklarskie i zduńskie w 2014 roku.
2014-10-30,
10:00
2014-10-16,
13:13
206
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/42/14 Bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga Północ AOM Nr 4 i Nr 5 w sprawności technicznej w zakresie branży sanitarnej w 2014 roku.
2014-10-30,
10:00
2014-10-16,
13:42
207
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (15 pustostanów - 15 części).
2014-10-31,
10:00
2014-10-17,
08:28
208
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Świadczenie usług konserwacyjnych oraz pogotowia technicznego w branży sanitarnej w budynkach należących w 100% do m. st. Warszawy oraz lokalach 100% własności m. st. Warszawy znajdujących się w budynkach wspólnotowych na terenie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście, Administracji Domów Komunalnych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
2014-11-06,
09:00
2014-10-01,
12:22
209
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
konserwacja w branży ogólnobudowlanej w budynkach i na terenach należących w 100% do m.st. Warszawy oraz w lokalach stanowiących 100% własności m.st. Warszawy znajdujących się w budynkach wspólnotowych na terenie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście Administracji Domów Komunalnych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
2014-10-31,
09:00
2014-10-16,
10:29
210
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
konserwację w branży gazowej (w tym przeglądy roczne) w budynkach należących w 100% do m.st. Warszawy oraz w lokalach 100% własności m.st. Warszawy znajdujących się w budynkach wspólnotowych na terenie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście, Administracji Domów Komunalnych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
2014-10-28,
09:00
2014-10-16,
10:31
211
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
konserwacja dźwigów osobowych w tym pogotowie techniczne w budynkach należących w 100% do m.st. Warszawy na terenie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście, Administracje Domów Komunalnych Nr 1, 2, 3, 4, 5
2014-11-05,
09:00
2014-10-17,
12:44
212
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
konserwację w branży blacharsko-dekarskiej w budynkach należących w 100% do m.st. Warszawy na terenie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście, Administracji Domów Komunalnych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
2014-11-04,
09:00
2014-10-17,
12:44
213
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
konserwacja w branży elektrycznej (w tym pomiary instalacji elektrycznej i piorunochronnej) oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w budynkach i na terenach należących w 100% do m.st. Warszawy oraz w lokalach 100% własności m.st. Warszawy znajdujących się w budynkach wspólnotowych na terenie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście Administracji Domów Komunalnych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
2014-11-04,
09:00
2014-10-17,
13:33
214
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
konserwacja w branży kominiarskiej w budynkach należących w 100% do m.st. Warszawy oraz lokalach 100% własności m.st Warszawy znajdujących się w budynkach wspólnotowych na terenie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście, Administracji Domów Komunalnych nr 1,2,3,4,5,6
2014-11-04,
09:00
2014-10-17,
13:33
215
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
konserwacja automatyki węzłów cieplnych w tym pogotowie techniczne w budynkach należących w 100% do m.st. Warszawy oraz lokalach 100% własności m.st Warszawy na terenie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście, Administracji Domów Komunalnych nr 1,2,3,4,5,6
2014-10-29,
09:00
2014-10-17,
13:35
216
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
konserwacja domofonów w budynkach należących w 100% do m.st. Warszawy na terenie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście, Administracji Domów Komunalnych nr 1,2,3,4,5,6,
2014-10-30,
09:00
2014-10-17,
13:35
217
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Zakup bonów towarowych dla komisji socjalnej Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2014-11-03,
10:00
2014-10-24,
12:07
218
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Wykonanie prac związanych z zakładaniem i pielęgnacją zieleni osiedlowej na terenie zarządzanym przez ZGN w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w roku 2014
2014-10-31,
09:00
2014-10-22,
11:25
219
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont lokalu nr 8 (pustostan) w budynku mieszkalnym przy Podkowy 10 w Warszawie.
2014-10-31,
10:00
2014-10-16,
15:14
220
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Sprzątanie nieruchomości zarządzanych przez Zamawiającego i stanowiących własność 100% m.st. Warszawy to jest sprzątanie powierzchni zewnętrznych utwardzonych wraz z odśnieżaniem w okresie zimowym, sprzątanie powierzchni wewnętrznych oraz sprzątanie i pielęgnowanie terenów zieleni nieobsługiwanych przez dozorców, a także sprzątanie nieruchomości wskazanych przez Zamawiającego w ramach zastępstw urlopowych i chorobowych dozorców, zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, w obrębie administracji: Koło, Młynów, Nowolipki, Ogrodowa w 2015 roku.
2014-11-10,
10:00
2014-10-03,
10:31
221
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu nad ostatnią kondygnacją wraz z kolorystyką elewacji w ramach zadania: „Syreny 10 termomodernizacja budynku mieszkalnego”.
2014-10-30,
09:00
2014-10-14,
15:17
222
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Bieżące naprawy, prace konserwacyjne oraz usuwanie awarii branży ogólnobudowlanej wraz z pogotowiem, w zasobach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy (budynki i lokale mieszkalne, użytkowe, siedziby własne) w 2015 r.
2014-10-31,
09:00
2014-10-16,
15:12
223
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Bieżące naprawy, prace konserwacyjne oraz usuwanie awarii branży elektrycznej wraz z pogotowiem w zasobach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy (budynki i lokale mieszkalne, użytkowe, siedziby własne) w 2015 r.
2014-11-03,
09:00
2014-10-17,
12:34
224
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych będących w 100% własnością m.st. Warszawy, zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Administracje: Koło, Młynów, Nowolipki, Ogrodowa w 2014 roku.
2014-11-04,
10:00
2014-10-17,
12:35
225
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Bieżące naprawy, prace konserwacyjne oraz usuwanie awarii branży sanitarnej wraz z pogotowiem, konserwacją kotłowni gazowych w zasobach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy (budynki i lokale mieszkalne, użytkowe, siedziby własne) w 2015 r.
2014-11-04,
09:00
2014-10-17,
12:45
226
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
bieżąca konserwacja, utrzymywanie w stałej sprawności technicznej oraz wykonywanie koniecznych napraw instalacji domofonowych oraz instalacji anten zbiorczych w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy, zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Administracje: Koło, Młynów, Nowolipki, Ogrodowa w terminie od dnia 01.12.2014 r. do dnia 30.11.2015 r.
2014-10-27,
10:00
2014-10-17,
13:34
227
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Bieżąca konserwacja, utrzymywanie w stałej sprawności technicznej oraz wykonywanie koniecznych napraw wraz z całodobowym pogotowiem dźwigowym w dźwigach osobowych i towarowych, znajdujących się w budynkach stanowiących w 100% własność m.st. Warszawy, zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2015 roku.
2014-10-29,
09:00
2014-10-17,
14:24
228
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Bieżące naprawy, prace konserwacyjne oraz usuwanie awarii w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej w zasobach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy (tereny zewnętrzne, place zabaw) w 2015 r.
2014-11-07,
09:00
2014-10-23,
13:09
229
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont dachów budynków przy ul. Pawiej 69 i 71 w Warszawie.
2014-11-10,
09:00
2014-10-24,
12:07
230
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont klatki schodowej wraz z uporządkowaniem instalacji teletechnicznych w budynku przy ul. Brylowskiej 4 w Warszawie.
2014-11-12,
09:00
2014-10-24,
12:08
231
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Świadczenie usługi ochrony mienia w zakresie ochrony siedzib Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Bema 70 w okresie od 01.12.2014 r. od godz. 14:00 do 30.11.2015 r. do godz. 14:00.
2014-11-03,
09:00
2014-10-24,
15:18
232
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Paliwa płynne
2014-10-29,
11:00
2014-09-17,
14:54
233
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawa mieszanek do wykonania nawierzchni dekoracyjnej
2014-10-27,
11:00
2014-10-17,
13:53
234
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Ochrona obiektów i mienia
2014-11-07,
11:00
2014-10-20,
08:42
235
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Asfalt lany
2014-11-28,
11:00
2014-10-22,
10:58
236
Przetarg nieograniczony
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
Usługi odbierania odpadów komunalnych z terenów cmentarzy komunalnych m. st. Warszawy: Cmentarza Komunalnego Północnego i Cmentarza Wojskowego.
2014-11-06,
12:30
2014-09-26,
11:48
237
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 z późn. zm.) tj. usługi pocztowe, opłacanie przesyłek pocztowych przy użyciu maszyny do frankowania, codzienny odbiór przesyłek z siedziby ZDM.
2014-10-28,
10:00
2014-10-08,
08:00
238
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Czyszczenia odwodnień na drogowych obiektach inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m. st. Warszawy.
2014-10-27,
10:00
2014-10-17,
10:21
239
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla Zarządu Dróg Miejskich w latach 2014-2017.
2014-11-03,
10:00
2014-10-24,
10:24
240
Dialog konkurencyjny
Zarząd Mienia m.st Warszawy - jednostka budżetowa
Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej służącej poprawie czystości przestrzeni publicznych Wisły w Warszawie, pn. Dzielnica Wisła
2014-10-31,
11:00
2014-10-14,
10:26
241
Przetarg nieograniczony
Zarząd Mienia m.st Warszawy - jednostka budżetowa
Usługi ochrony fizycznej 16 nieruchomości będących w administrowaniu Zarządu Mienia m. st. Warszawy.
2014-11-06,
11:00
2014-10-17,
11:17
242
Przetarg nieograniczony
Zarząd Mienia m.st Warszawy - jednostka budżetowa
Sprzedaż energii elektrycznej do nieruchomości (obiektów), będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Mienia m. st. Warszawy
2014-11-04,
11:00
2014-10-17,
14:19
243
Przetarg nieograniczony
Zarząd Oczyszczania Miasta
„Serwis techniczny Drogowych Stacji Wczesnego Ostrzegania Przed Gołoledzią zlokalizowanych na terenie m. st. Warszawy”
2014-10-30,
09:00
2014-10-16,
10:30
244
Przetarg nieograniczony
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o.
Zakup kart podarunkowych dla pracowników Zarządu PKiN Sp. z o.o.
2014-10-29,
12:30
2014-10-21,
09:27
245
Przetarg nieograniczony
Zarząd Terenów Publicznych
Wykonanie projektów budowlano - wykonawczych remontu wraz z pełnieniem nadzorów autorskich dla ulic: Bugaj na odc. ul. Mostowa – ul. Steinkellera, Jazdów, Kościelnej, Koźlej i Oleandrów, położonych w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.
2014-10-28,
10:00
2014-10-17,
15:04
246
Przetarg nieograniczony
Zarząd Terenów Publicznych
Usługa prowadzenia całodobowych parkingów strzeżonych zlokalizowanych w Dzielnicy Śródmieście m.st.Warszawy
2014-12-02,
10:00
2014-10-21,
14:11
247
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar gminy Lesznowola z Warszawą
2014-11-05,
10:00
2014-09-30,
09:46
248
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu na ul. Bonifraterskiej, odcinek ul. Międzyparkowa - ul. Słomińskiego
2014-10-27,
10:00
2014-10-17,
09:15
249
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Serwis systemów teletechnicznych znajdujących się na obiektach administrowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie
2014-10-28,
10:00
2014-10-17,
12:33
250
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Utrzymanie czystości w POP-ach na I i II linii Metra Warszawskiego
2014-10-27,
11:00
2014-10-17,
14:43
251
Przetarg nieograniczony
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Dostawy świeżych warzyw i owoców do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
2014-11-25,
09:00
2014-10-16,
07:54
252
Przetarg nieograniczony
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - II procedura
2014-10-30,
09:00
2014-10-17,
15:34

Ukryj listy wyboru. Ukryj kolumnę: z rodzajem zamówienia, z datą publikacji.
Rodzaj:
Tryb:
Zamawiajacy:

UWAGA:
* Wypełnienie pola w nagłówku kolumny z nazwą zamówienia pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, w których nazwie znajduje się podany łańcuch znaków lub przynajmniej jeden z łańcuchów znaków oddzielonych przecinkiem
** Data składania ofert, wniosków, prac konkursowych lub data aukcji. Wypełnienie pola/pól w nagłówku kolumny z datą składania ofert w formacie RRRRMMDD pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, dla których data składania ofert zawiera się we wskazanym przedziale czasowym

<<powrót

herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  | 

 
Księga Zamówień Publicznych