>Biuro Zamówień Publicznych > Wyszukiwanie ogłoszeń > Wyniki wyszukiwania
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Bieżące ogłoszenia o przetargach
prowadzonych przez Urząd m.st. Warszawy i jego jednostki podległe


Znaleziono 265 ogłoszeń spełniających zaznaczone kryteria.

Ilość ogłoszeń na stronie:
Lp. Tryb
*WSZYSTKIE
>Zamawiający
*WSZYSCY
Nazwa zamówienia*
Składanie ofert**
od
do
Data publikacji
od
do
1
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
1. Realizacja sondażowego badania opinii dorosłych mieszkańców Warszawy na temat zjawiska przemocy w rodzinie. 2. Realizacja sondażowego badania opinii mieszkańców Warszawy, Piastowa oraz Pruszkowa na temat jakości usług świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, w tym jakości wody dostarczonej z miejskiej sieci wodociągowej. 3. Realizacja badania dotyczącego potrzeb, postaw i opinii mieszkańców Warszawy na temat funkcjonowania Warszawy w 2016 r.
2016-05-10,
11:00
2016-03-30,
10:57
2
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Przeglądy i naprawy awaryjne systemów klimatyzacji precyzyjnej, zainstalowanych w budynkach Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Młynarskiej 43/45, ul. Sandomierskiej 12 i ul. Niecałej 12 w Warszawie
2016-05-12,
11:00
2016-04-01,
15:59
3
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Przeglądy oraz naprawy awaryjne systemów klimatyzacji w budynkach Urzędu m.st. Warszawy
2016-05-19,
12:00
2016-04-08,
15:55
4
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Modyfikacja i serwis systemu informatycznego Centralnej Bazy Danych Ewidencji Gruntów i Budynków m.st. Warszawy (CB_EGBiL)
2016-05-25,
11:00
2016-04-14,
15:49
5
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Przeprowadzenie badania i przygotowanie analizy pn. „Diagnoza potencjału MŚP z Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF) w zakresie internacjonalizacji” oraz opracowanie „Strategii realizacji przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych WOF".
2016-05-05,
12:00
2016-04-15,
11:31
6
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Kompleksowa organizacja spotkań w ramach projektu pn.: „Stworzenie warunków do sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”. Działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
2016-05-04,
13:00
2016-04-15,
15:11
7
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Serwis urządzeń wielofunkcyjnych w Urzędzie m.st. Warszawy
2016-05-30,
11:00
2016-04-15,
15:50
8
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zakup 160 sztuk telefonów IP do systemu telekomunikacyjnego Cisco Unified Communications Manager w wersji 9.x. oraz 30 sztuk przystawek do telefonów
2016-05-05,
12:00
2016-04-22,
15:31
9
Przetarg nieograniczony
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"
Modernizacja Domu Pomocy społecznej Chemik przy ulicy Korotyńskiego 10 w Warszawie - etap II kod C/OH/VI/P3/71 - modernizacja parkingu.
2016-05-05,
10:30
2016-04-15,
11:05
10
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Pełnienie nadzoru autorskiego przy budowie mieszkań komunalnych przy ul. Pełczyńskiego w Warszawie – budynek nr 3 oraz dokończenie etapu I w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
2016-05-04,
09:00
2016-04-22,
15:16
11
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Usługa wykonania druku wraz z dostawą w cyklu ratalnym plakatów oraz ulotek reklamowych
2016-05-05,
09:00
2016-04-26,
15:18
12
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Zaprojektowanie i wykonanie brakującego odcinka oświetlenia ul. W. Borowego od ul. Raginisa do ul. Kryształowej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
2016-05-13,
09:00
2016-04-28,
11:11
13
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Transport i opieka nad 80 dziećmi niepełnosprawnymi zamieszkałymi na terenie Dzielnicy Białołęka w czasieprzewozu do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i placówek oświatowych na trasie dom-szkoła-dom w okresie całego roku szkolnego 2016/2017 tj. od 1.9.2016 do 31.8.2017.
2016-05-19,
10:00
2016-04-12,
13:42
14
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Wykonanie modernizacji skateparku zlokalizowanego przy ul. Łączącej w Warszawie.
2016-05-06,
10:00
2016-04-15,
11:33
15
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Modernizacja ul. Zdziarskiej (budowa chodnika wzdłuż ulicy Zdziarskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin) w Dzielnicy Białołęka w Warszawie.
2016-05-05,
10:00
2016-04-15,
12:47
16
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Wykonanie rozbudowy terenu rekreacyjnego Truskawkowe Pole przy ul. Echa Leśne w Warszawie
2016-05-10,
10:00
2016-04-15,
12:47
17
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Ochrona osób i mienia w obiekcie administracyjnym Urzędu m. st. Warszawy w Dzielnicy Białołęka przy ul. Modlińskiej 197 w Warszawie.
2016-05-09,
10:00
2016-04-15,
13:49
18
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Wykonanie robót utrzymaniowych obiektów mostowych i częściowe remonty przepustów w ul. Aluzyjnej i Braci Zawadzkich na terenie Dzielnicy Białołęka.
2016-05-11,
10:00
2016-04-15,
14:38
19
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Budowa placu zabaw w Warszawie.
2016-05-12,
10:00
2016-04-15,
14:41
20
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Remont nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych, na obszarze Dzielnicy Białołęka
2016-05-17,
10:00
2016-04-15,
16:02
21
Licytacja elektroniczna
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Remont elewacji budynku Zespołu Szkół Nr 51 przy ul.Staffa 3/5
2016-05-04,
10:30
2016-04-25,
15:12
22
Licytacja elektroniczna
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Plac Zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 53 ul. Rudzka 6 w systemie zaprojektuj i wybuduj
2016-05-05,
13:00
2016-04-25,
15:05
23
Licytacja elektroniczna
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Wybudowanie boiska szkolnego ze sztuczną nawierzchnią na terenie Szkoły Podstawowej Nr 209 przy ul. Reymonta 25.
2016-05-05,
11:00
2016-04-26,
10:22
24
Licytacja elektroniczna
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Renowacja boiska szkolnego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 289 przy ul.Broniewskiego 99A.
2016-05-06,
10:30
2016-04-27,
15:27
25
Licytacja elektroniczna
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Wymiana ogrodzenia obiektów sportowych i ogrodzenia parkingu na terenie Zespołu Szkół Nr 124 przy ulicy Conrada 6 w systemie zaprojektuj i wybuduj.
2016-05-09,
13:00
2016-04-29,
12:39
26
Licytacja elektroniczna
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Remont nawierzchni boiska i bieżni do skoku w dal na terenie Szkoły Podstawowej Nr 293 przy ul. Kochanowskiego 8
2016-05-11,
10:30
2016-05-02,
09:11
27
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Letnie oczyszczanie ulic gminnych i dróg wewnętrznych na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie
2016-05-04,
09:30
2016-03-23,
11:08
28
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Dowóz 96 dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Mokotów do szkół i placówek oświatowych na trasie dom – szkoła – dom dla ośmiu Obszarów Mokotowa.
2016-05-30,
09:30
2016-04-14,
13:43
29
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Remont ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 115 przy ul. Okrężnej 80 w Warszawie
2016-05-04,
09:30
2016-04-15,
14:36
30
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Remont schodów - I etap w Gimnazjum nr 11 przy ul. Podbipięty 2 w Warszawie
2016-05-04,
10:00
2016-04-15,
15:23
31
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie technologii sceny, oświetlenia scenicznego i kinotechniki dla budowanego Domu Kultury Kadr przy ul. Rzymowskiego 32 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn: Budowa DK Kadr (rewitalizacja)
2016-05-05,
10:00
2016-04-20,
09:27
32
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Nadbudowa o 1 kondygnację, rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8 w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu (na dz. ew. nr 8/1, 8/2 z obrębu 0402), infrastrukturą techniczną (dz. ew. 4/3 z obrębu 0402) oraz budową zjazdu z ul. Stefana Bryły (dz. ew. nr 4/3 z obrębu 0402) w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8”.
2016-05-06,
09:30
2016-04-21,
15:29
33
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Wymiana okien na klatce schodowej w Szkole Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10 w Warszawie , częściowa wymiana okien w Zespole Szkół nr 27 przy ul. Rzymowskiego 38 w Warszawie oraz częściowa wymiana okien 2 - etap w XXVIII LO przy ul. Wiktorskiej 99 w Warszawie
2016-05-09,
09:30
2016-04-22,
09:36
34
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
1. Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej remontu instalacji grzewczej, ciepłej i zimnej wody wraz z węzłem cieplnym oraz remontu instalacji kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 115 przy ul. Okrężnej 80 w Warszawie 2. Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej remontu instalacji c.o. z węzłem cieplnym, w Gimnazjum nr 6 przy ul. Gruszczyńskiego 12 w Warszawie
2016-05-04,
10:30
2016-04-22,
13:33
35
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie wiszących kwietników na latarniach znajdujących się na terenie parku Mokotów (w al. A. Panufnika) położonego w Dzielnicy Mokotów wraz z pielęgnacją nasadzeń
2016-05-06,
10:30
2016-04-27,
13:28
36
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych związanych ze stałym wyposażeniem budynku Gimnazjum nr 42 przy ul. Żywnego 25 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Gimnazjum nr 42”.
2016-05-16,
09:30
2016-05-02,
08:01
37
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Olszynki Grochowskiej na odc. między ulicami: Makowską i Pabianicką, o łącznej długości ok. 456,00 mb. z odwodnieniem, oświetleniem, urządzeniem zieleni drogowej, usunięciem kolizji i zabezpieczeniem urządzeń elektroenergetycznych, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami wymaganymi szczególnymi przepisami oraz budowa całej ulicy na odc. między ul. Makowską a ul. Grochowską, łącznie z odcinkiem ulicy Pabianickiej, od ul. Olszynki Grochowskiej aż do skrzyżowania z ul. Naddnieprzańską, w Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy
2016-05-06,
12:00
2016-04-11,
10:56
38
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
„Kanał Wystawowy – wizytówką Saskiej Kępy”
2016-05-05,
12:00
2016-04-13,
15:25
39
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Budowa oświetlenia ulicy Rapperswilskiej w Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie
2016-05-04,
12:00
2016-04-15,
14:38
40
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych inwestycji pod nazwą „Wybudowanie sportowej hali łukowej przy Szkole Podstawowej nr 143 w Warszawie” przy al. Stanów Zjednoczonych
2016-05-06,
12:00
2016-04-19,
11:46
41
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie remontu szatni, korytarzy I piętra w Szkole Podstawowej nr 135 przy ul. Bartosika 5 w Warszawie
2016-05-09,
12:00
2016-04-22,
10:23
42
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wymiana poziomów zimnej i ciepłej wody oraz instalacji ppoż. w XCIX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Fundamentowej 38/42 w Warszawie.
2016-05-11,
12:00
2016-04-25,
13:52
43
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie budowy zespołu boisk przy Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich – etap I i III przy ul. Majdańskiej 30/36 w Warszawie
2016-05-13,
12:00
2016-04-27,
13:56
44
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa ulicy Kickiego, z odwodnieniem, oświetleniem (wymiana i zabezpieczenie kabli zasilających oraz ewentualna zmiana lokalizacji słupów oświetleniowych), usunięciem kolizji z siecią RWE, urządzeniem zieleni drogowej w Dzielnicy Praga – Południe w Warszawie
2016-05-17,
12:00
2016-04-29,
10:25
45
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Remont schodów wewnętrznych klatek schodowych w Szkole Podstawowej nr 143 al. Stanów Zjednoczonych 27
2016-05-16,
12:00
2016-04-29,
13:49
46
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Wymiana podłóg drewnianych w korytarzach na parterze i I piętrze, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej w całym Przedszkolu Nr 164 przy ul. Szanajcy 12 w ramach zadania „Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych”
2016-05-09,
11:00
2016-04-21,
15:29
47
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej, wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedszkola oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy robotach budowlanych przedszkola przy ul. Wrzesińskiej w Warszawie, w ramach zadania pn.: Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej
2016-05-06,
11:00
2016-04-25,
15:07
48
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Roboty remontowe polegające na usuwaniu barier architektonicznych na drogach w Dzielnicy Rembertów w 2016 r.
2016-05-06,
10:30
2016-04-21,
15:02
49
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
„Wykonanie remontów w zakresie robót budowlanych w Placówkach Oświatowych na terenie Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy na podstawie jednostkowych zamówień Zamawiającego” (znak sprawy ZP- 32/16).
2016-05-04,
10:00
2016-04-15,
12:48
50
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
II etap remontu serwerowni i korytarza na I piętrze oraz klimatyzacji w sali nr 52 w budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45 w Warszawie (znak sprawy ZP-39/16)
2016-05-05,
10:00
2016-04-18,
08:13
51
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
II etap wymiany instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Lewartowskiego 2 w Warszawie (znak sprawy ZP-38/16)
2016-05-10,
10:00
2016-04-21,
12:24
52
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Remont kuchni w budynku Przedszkola nr 20 przy ul. Sempołowskiej 2a w Warszawie (znak sprawy ZP-34/16).
2016-05-13,
10:00
2016-04-21,
12:24
53
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7 w Warszawie w formule zaprojektuj i wybuduj (znak sprawy ZP- 35/16)
2016-05-24,
10:00
2016-04-27,
13:56
54
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Wykonanie usług związanych z bieżącym utrzymaniem porządku i czystości na terenach zielonych administrowanych przez Dzielnicę Targówek m.st. Warszawy.
2016-05-05,
09:30
2016-03-25,
09:50
55
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Wykonanie usług związanych z urządzaniem i utrzymaniem zieleni niskiej i wysokiej oraz bieżącym utrzymaniem porządku w parkach na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2016-05-13,
09:30
2016-04-06,
10:48
56
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Wykonanie usług związanych z urządzaniem i utrzymaniem zieleni niskiej i wysokiej oraz bieżącym utrzymaniem porządku na skwerach i zieleńcach na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
2016-05-20,
09:30
2016-04-11,
09:51
57
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Wykonanie usług ogrodniczo-porządkowych związanych z utrzymaniem fragmentu terenu Lasu Bródnowskiego pozostającego w administrowaniu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
2016-05-19,
09:30
2016-04-11,
11:51
58
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Wykonanie usług związanych z urządzaniem i utrzymaniem zieleni niskiej i wysokiej oraz bieżącym utrzymaniem porządku w pasach drogowych dróg gminnych na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
2016-05-30,
09:30
2016-04-12,
10:11
59
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Wykonanie adaptacji, przebudowy, dobudowy i rozbudowy budynku przy ul. Kunieckiej 8 w Warszawie na potrzeby przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą.
2016-05-09,
09:30
2016-04-14,
15:51
60
Konkurs
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Konkurs jednoetapowy na opracowanie koncepcji architektoniczno - konstrukcyjno - budowlanej zespołu szkolno-przedszkolnego na działce nr 1/10 z obrębu 4-09-30 przy ul. Gilarskiej w Warszawie.
2016-08-01,
14:00
2016-04-15,
15:11
61
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynku komunalnego przy ul. Odrowąża w Warszawie
2016-05-10,
09:30
2016-04-22,
10:56
62
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Realizacja projektu Rozbudowa terenu rekreacyjno wypoczynkowego dla mieszkańców Targówka Przemysłowego
2016-05-12,
09:30
2016-04-25,
10:26
63
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Realizacja projektu: Plac zabaw przy Przedszkolu nr 106 w Warszawie
2016-05-17,
09:30
2016-04-25,
13:51
64
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Zaprojektowanie i prowadzenie nadzoru autorskiego projektantów oraz wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenów zieleni wzdłuż wschodniego brzegu Kanału Bródnowskiego w zakresie budowy Skweru u zbiegu ulic Rajmunda i Lecha według koncepcji Zamawiającego.
2016-05-16,
09:30
2016-04-28,
14:15
65
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Realizacja projektu Budowa placu zabaw przy Domu Kultury Zacisze.
2016-05-17,
09:00
2016-04-29,
15:49
66
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Kompleksowe zaprojektowanie, rozbudowanie i przebudowanie budynku Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1 w Warszawie.
2016-05-09,
10:00
2016-04-11,
14:01
67
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją na przedszkole budynku przy ulicy Wojciechowskiego 13 w Warszawie Dzielnica Ursus. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot zamówień na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dla robót budowlanych z zastosowaniem klauzul społecznych. Zakres zamówienia określono w pkt. II Ogłoszenia. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości do 50% zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie 50% zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające obejmować będzie roboty budowlane związane z adaptacją na przedszkole, budynku przy ulicy Wojciechowskiego 13 a, także zagospodarowanie przyległego terenu oraz rozbudowę niezbędnej infrastruktury technicznej.
2016-05-11,
10:00
2016-04-15,
15:12
68
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Remont boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 303 przy ul. Koncertowej 8 w Warszawie
2016-05-09,
10:30
2016-04-21,
15:53
69
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
„Świadczenie usług transportowych dla uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w terminie od 01 września 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku”
2016-05-06,
12:30
2016-04-22,
15:16
70
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Zakup paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego grupy E o kodzie: CN 2711 21 00 i jego dostarczenie przy ciśnieniu nie niższym niż 1,6 kPa do instalacji znajdujących się w ciepłowni gazowej stanowiącej jego własność w komunalnym budynku mieszkalnym w Warszawie przy ul. Pileckiego 109 i ul. Pileckiego 111, z przeznaczeniem na cele opałowe wykorzystywane przez gospodarstwa domowe
2016-05-11,
11:30
2016-04-29,
12:37
71
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Budowa siłowni plenerowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 218 przy ul. Kajki 80/82 w ramach realizacji zadania: Ogródek zabawowo-rekreacyjny
2016-05-05,
11:00
2016-04-14,
15:14
72
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Dokończenie budowy placu zabaw przy ul. Botanicznej 46 w Warszawie
2016-05-06,
11:00
2016-04-15,
11:05
73
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Dokończenie ocieplenia budynku Szkoły Podstawowej nr 218 przy ul. Kajki 80/82 w Warszawie
2016-05-09,
11:00
2016-04-15,
13:07
74
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Remont przepompowni ścieków w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w pasie drogowym ulicy Teodozji – UZTD10
2016-05-09,
10:00
2016-04-21,
10:23
75
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Konserwacja oznakowania pionowego i poziomego dróg będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2016-05-06,
12:00
2016-04-21,
15:02
76
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Budowa przedszkola przy ul. Zdrowej na terenie Dzielnicy Wilanów w Warszawie wraz z niezbędną infrastrukturą
2016-05-12,
12:00
2016-04-27,
06:43
77
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Wykonanie robót związanych z termomodernizacją budynku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1 w Warszawie (sprawa nr 22/ZP/16)
2016-05-05,
09:00
2016-04-15,
11:04
78
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Wymiana instalacji wody zimnej, ciepłej i kanalizacji wraz z remontem łazienek w Przedszkolu nr 93 przy ul. Brożka 5 w Warszawie (sprawa nr 20/ZP/16).
2016-05-04,
09:00
2016-04-15,
11:04
79
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Szańcowej w Warszawie wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego wielobranżowego nad inwestycją (sprawa nr 25/ZP/16).
2016-05-31,
09:00
2016-04-20,
09:29
80
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Wykonanie prac porządkowych w obiektach Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy (sprawa nr 28/ZP/16).
2016-05-04,
09:00
2016-04-20,
11:34
81
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Organizacja i przeprowadzenie dwóch plenerowych imprez: Królewska Wola. Tutaj wybierano królów i Kercelak 2016 (sprawa nr 26/ZP/16)
2016-05-05,
09:00
2016-04-21,
11:14
82
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Wymiana instalacji wody zimnej i kanalizacji, doposażenie w instalację wody ciepłej w Przedszkolu nr 62 przy ul. Szarych Szeregów 6 w Warszawie (znak sprawy: 30/ZP/16).
2016-05-09,
09:00
2016-04-21,
14:47
83
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Realizacja projektu - Rewitalizacja przestrzeni Skwer Sybiraków - zaprojektuj i wybuduj (znak sprawy: 33/ZP/16)
2016-05-12,
09:00
2016-04-26,
13:36
84
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Zaprojektowanie i wykonanie na podstawie opracowanej przez wykonawcę dokumentacji projektowej robót budowlanych polegających na realizacji projektu Morska przygoda - plac zabaw i siłownia fitness ulica Żytnia-Młynarska-Leszno w Warszawie (sprawa nr 32/ZP/16)
2016-05-12,
09:00
2016-04-26,
15:16
85
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Remont ogrodzenia terenu Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15b w Warszawie (znak sprawy: 29/ZP/16).
2016-05-13,
09:00
2016-04-28,
15:46
86
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Remont ogrodzenia terenu Przedszkola nr 289 przy ul. Twardej 60a w Warszawie, (znak sprawy: 31/ZP/16).
2016-05-16,
09:00
2016-04-29,
11:32
87
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 139 przy ul. Syreny 5/7 - wymiana instalacji c.c.w., z.w. i kanalizacji, (znak sprawy: 34/ZP/16).
2016-05-17,
09:00
2016-04-29,
13:49
88
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Wymianę tablicy głównej wraz z rozliczeniowym układem pomiarowym energii elektrycznej w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. ks. J. Popiełuszki 5 w Warszawie”
2016-05-05,
08:45
2016-04-18,
14:22
89
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Opracowanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego drewnianych dźwigarów hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 267 przy ul. Braci Załuskich 1 w Warszawie wraz z zaleceniami ich ewentualnej naprawy
2016-05-04,
08:45
2016-04-26,
10:21
90
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania remontowego pod nazwą: Zabezpieczenie balustrady i przestrzeni na klatce schodowej prowadzącej na poddasze w budynku Zespołu Szkół nr 54 przy ul. Elbląskiej 51 zgodnie z zaleceniami PPIS
2016-05-06,
08:45
2016-04-27,
09:50
91
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Remont części pomieszczeń wraz ze wzmocnieniem fundamentów zaplecza sali gimnastycznej (w tym siłowni) w budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 przy ul. Włościańskiej 35 w Warszawie
2016-05-13,
08:45
2016-04-28,
10:12
92
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Konserwacja i naprawa systemów sygnalizacji pożaru stałych urządzeń gaśniczych gazowych i wodnych, bram pożarowych oraz kurtyn dymowych na I i II linii Metra Warszawskiego oraz STP Kabaty w latach 2016-2018.
2016-05-09,
12:00
2016-03-31,
11:01
93
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Zakup części zamiennych do wagonów metra typu Metropolis 98 B
2016-05-18,
12:00
2016-04-08,
13:31
94
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części zamiennych do odbieraka prądu trzeciej szyny wagonu metra typu Inspiro oraz Metropolis 98Bw podziale na 2 zadania.
2016-05-25,
12:00
2016-04-18,
14:19
95
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części zamiennych do pojazdów metra serii 81 w podziale na zadania
2016-05-25,
12:00
2016-04-19,
11:46
96
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Roboty dekarskie w obiekcie nr 1 Elektrowozownia nawa nr 5 – 8
2016-05-04,
12:00
2016-04-19,
13:25
97
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
dostawa osi zestawów kołowych wagonów metra serii 81.
2016-05-04,
12:00
2016-04-22,
12:07
98
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru na terenie STP Kabaty
2016-05-09,
12:00
2016-04-28,
11:57
99
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa artykułów chemii gospodarczej, profesjonalnych środków czystości oraz specjalistycznego sprzętu do sprzątania w podziale na 10 zadań
2016-05-12,
12:00
2016-05-02,
08:00
100
Przetarg nieograniczony
Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
Remonty na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, CZĘŚĆ II – Remont dachu stajenki zebr, znak: SP-28-7/16.
2016-05-05,
11:30
2016-04-19,
15:59
101
Przetarg nieograniczony
Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
Dostawa mrożonych lub schłodzonych królików dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie.
2016-05-10,
11:30
2016-04-28,
13:59
102
Przetarg nieograniczony
Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy
Budowa budynków o konstrukcji drewnianej w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowo Szkoleniowym Omega w Stręgielku, 11-610 Pozezdrze - Stręgielek 40 na potrzeby Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego AGRYKOLA mieszczącego się przy ul. Myśliwieckiej 9 w Warszawie
2016-05-05,
09:00
2016-04-19,
15:09
103
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Wyłonienie Inżyniera Kontraktu przy realizacji Przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Gwarków 9, w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy"
2016-05-09,
12:00
2015-11-27,
15:20
104
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Zakup, dostawa oraz serwis dwóch samochodów bezpylnych do odpadów wielkogabarytowych i przemysłowych wraz z finansowaniem w ramach leasingu
2016-05-16,
12:00
2016-03-25,
06:42
105
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Budowa kontenerowego zaplecza socjalnego.
2016-05-09,
12:00
2016-04-22,
13:32
106
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Zakup i dostawa nowych opon do samochodów ciężarowych, osobowych i sprzętu ciężkiego, dętek, ochraniaczy oraz opon bieżnikowanych do samochodów ciężarowych i sprzętu ciężkiego.
2016-06-02,
12:00
2016-04-27,
13:56
107
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa uszczelnień mechanicznych do pomp Flygt, Grundfos, KSB.
2016-12-31,
15:00
2013-12-09,
15:30
108
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa odczynników laboratoryjnych.
2017-04-30,
15:00
2014-02-07,
07:49
109
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do ciągników rolniczych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2017-04-17,
15:00
2014-04-17,
14:47
110
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę opraw oświetleniowych.
2016-12-31,
15:00
2014-07-23,
11:37
111
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa oprogramowań, dostawa kart pamięci oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń firmy Schneider Electric
2016-12-31,
15:00
2014-11-04,
15:44
112
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa osprzętu elektrycznego – bezpieczniki, wyłączniki, łączniki, przyciski sterownicze, zabezpieczenia silników, przerywacze obwodów – styczniki, przekaźniki, oprawy izolacyjne – rury osłonowe do kabli, moduły styków, styczniki, mosty kablowe – zabezpieczenie kabli, wtyczki, gniazda, puszki, opaski zaciskowe kablowe, listwy naścienne, skrzynki przyłączeniowe, końcówki kablowe, dławnice kablowe, dławiki izolacyjne, złączki ZUG
2016-12-31,
15:00
2014-11-14,
07:57
113
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa podstawowego sprzętu laboratoryjnego – szkło miarowe i niemiarowe, części szklane do aparatury, kuwety spektrofotometryczne, butelki oraz naczynia z tworzyw sztucznych, biurety automatyczne, dozowniki automatyczne, strzykawki chromatograficzne, pipety automatyczne, końcówki do pipet automatycznych, termometry szklane, termometry elektroniczne, termohigrometry elektroniczne, aerometry, mieszadła, czerpaki itp
2016-12-31,
15:00
2014-11-17,
10:55
114
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowego osprzętu (dysze, protezy, banany, wkładki ceramiczne do dysz, przewody ciśnieniowe, itp.) do pojazdów ciśnieniowych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A
2016-12-31,
15:00
2014-12-04,
08:08
115
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych filtrów oleju, powietrza, oraz paliwa do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2017-12-31,
15:00
2014-12-04,
14:23
116
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych akumulatorów do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2017-12-31,
15:00
2015-01-22,
11:02
117
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę smarów i środków smarujących
2018-06-30,
15:00
2015-05-14,
16:38
118
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych i akcesoriów do systemów inspekcyjnych IBAK i IPEK zainstalowanych na pojazdach monitorujących sieć kanalizacyjną, eksploatowanych przez MPWiK w m.st. Warszawie S.A.
2016-12-31,
15:00
2015-07-02,
15:39
119
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie 1: Usługi wykonania projektu branży energetycznej do zadań prowadzonych przez Dział Projektowania. Zadanie 2: Usługi wykonania projektu drogowego do zadań prowadzonych przez Dział Projektowania. Zadanie 3: Usługi wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy dla zadań prowadzonych przez Dział Projektowania
2016-08-13,
15:00
2015-08-13,
11:45
120
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa nowych części zamiennych do pojazdów z zabudowami WUKO eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2016-12-31,
15:00
2015-09-10,
12:39
121
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę fabrycznie nowych opon, dętek, felg oraz akcesoriów wulkanizacyjnych do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2015-09-17,
11:56
122
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa nowych części zamiennych do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2017-12-31,
15:00
2015-09-17,
12:38
123
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa olejów i płynów eksploatacyjnych do pojazdów i maszyn eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2018-06-30,
15:00
2015-10-05,
15:46
124
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do maszyn drogowo-budowlanych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2015-10-08,
07:06
125
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa artykułów oświetleniowych – żarówek, żarników halogenowych, modułów świetlnych, świetlówek, żarówek sygnalizacyjnych, lamp halogenowych, rtęciowych, sodowych
2018-12-31,
15:00
2015-10-20,
14:22
126
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przetarg nieograniczony na ustanowienie dynamicznego systemu zakupów na Dostawę części zamiennych do instalacji chlorowych oraz do instalacji wytwarzania, magazynowania i dozowania dwutlenku chloru, przyrządów pomiarowych, roztworów produkcji firmy Wallace & Tiernan. Numer postępowania: 02123/WS/PW/PZL-DZA-WRS/D/2015
2018-12-31,
15:00
2015-10-21,
15:59
127
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przetarg nieograniczony na ustanowienie dynamicznego systemu zakupów na Dostawę farb, lakierów, rozpuszczalników, rozcieńczalników
2018-12-31,
15:00
2015-11-09,
09:04
128
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przetarg nieograniczony na ustanowienie dynamicznego systemu zakupów na dostawę wyrobów złącznych i śrubowych ( śruby, nakrętki, podkładki, wkręty, nity, kołki, pręty, smarowniczki, blachowkręty itp.)
2018-12-31,
15:00
2015-11-23,
16:00
129
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa baterii i akumulatorów - akumulatory NiCd, NiMH, baterie NiCd, NiMH, akumulatory żelowo – ołowiowe, baterie do sterowników, baterie do mierników, baterie tradycyjne, baterie alkaliczne i litowe.
2018-12-31,
15:00
2015-11-25,
15:56
130
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę części zamiennych do kosiarek, kosiarek samojezdnych, dmuchaw, pilarek do drewna oraz kos spalinowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2015-11-27,
14:40
131
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa przewodów elektrycznych, przedłużaczy, listew przeciwzakłóceniowych
2018-12-31,
15:00
2015-12-28,
15:51
132
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa materiałów do wykonywania napraw bezwykopowych kanalizacji - matotkaniny z włókna szklanego, żywicy mineralno-organicznej (jako gotowego produktu składającego się z trzech komponentów: bazy, utwardzacza i przyspieszacza) oraz kształtek kapeluszowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. postępowanie nr 00196/WS/PW/PZL-DZA-WRS/D/2016
2017-12-31,
15:00
2016-03-01,
15:56
133
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Dzielnicy Śródmieście z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 Przebudowa przewodu wodociągowego DN 150 mm L=1028m wraz z przebudową istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Dobrej, bez zmiany średnicy, na odc. od istniejącej magistrali wodociągowej DN 300 mm w ul. Mariensztat do istniejącego przewodu wodociągowego DN 150 mm w ul. Zajęczej w Warszawie Dzielnica Śródmieście. Zadanie nr 2 Przebudowa przewodu wodociągowego DN 150 mm L=138m wraz z przebudową istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Karowej, na odc. od istniejącego przewodu wodociągowego DN 150 mm w ul. Dobrej do istniejącego przewodu wodociągowego DN 150 mm w ul. Wybrzeże Kościuszkowskie w Warszawie Dzielnica Śródmieście. Zadanie nr 3 Przebudowa przewodu wodociągowego DN 150 mm L=519,5m wraz z przebudową istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Kruczkowskiego, na odc. od istniejącego przewodu wodociągowego DN 150 mm w ul. Tamka do Al. 3-go Maja w Warszawie Dzielnica Śródmieście.
2016-05-04,
12:45
2016-03-07,
15:06
134
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie 1: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przewodu wodociągowego DN 100 mm Lca 140 m oraz kanału ściekowego DN 200 mm Lca 500 m wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych w ul. Dynamicznej w Warszawie na terenie Dzielnicy Białołęka wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów w wymiarze wymaganym przez Inspektora nadzoru z podziałem na dwa zadania. Zadanie 2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przewodu wodociągowego DN 100 mm Lca 300 m oraz kanału ściekowego DN 200 mm Lca 300 m wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych w ul. Cytadeli w Warszawie na terenie Dzielnicy Białołęka wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów w wymiarze wymaganym przez Inspektora nadzoru z podziałem na dwa zadania.
2016-05-04,
09:45
2016-03-16,
12:35
135
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Usługi wykonania projektu branży zieleni dla zadań prowadzonych przez Dział Projektowania.
2017-03-17,
15:00
2016-03-17,
10:51
136
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa kanału ściekowego Ø 0,20m L=911,5m w ul. Dusznickiej oraz Ø 0,20m L=56,5m w ul. Bystrzyckiej wraz z odcinkami sieci od kanałów do granic nieruchomości w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer.
2016-05-04,
11:45
2016-03-17,
15:33
137
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa przewodu wodociągowego DN 150 mm L=992m w ul. Mańkowskiej na odc. od ul. Olesin do ul. Ruskowy Bród w Warszawie na terenie Dzielnicy Białołęka, (numer postępowania 00499/WS/PW/PZL-DZA-WRI/B/2016).
2016-05-05,
09:45
2016-03-23,
10:17
138
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie III.8 Przebudowa budynku Pompownia Nowa na terenie Stacji Pomp Rzecznych przy ul. Czerniakowskiej 124, dz. nr ew. 2 z obrębu 5-06-14, na terenie Dzielnicy Śródmieście w Warszawie.
2016-05-12,
11:45
2016-03-24,
09:54
139
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie II.11 Modernizacja pompowni Nowodwory
2016-05-06,
09:30
2016-03-24,
11:18
140
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie II.8 - Przebudowa stacji pomp kanałowych "Żerań I" oraz "Żerań II"
2016-06-01,
09:45
2016-03-24,
11:46
141
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie VI.1.15 Inżynier dla zadania „III.8 Przebudowa budynku Pompownia Nowa na terenie Stacji Pomp Rzecznych przy ul. Czerniakowskiej 124, dz. nr ew. 2 z obrębu 5-06-14, na terenie Dzielnicy Śródmieście w Warszawie”.
2016-05-06,
10:45
2016-03-25,
10:39
142
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Wykonanie izolacji ścian pionowych i drenażu odwodnieniowego wokół pompowni „OPRS” i „TUWX” wraz z wykonaniem uszczelnienia nad rozdzielnią 6 kV na terenie Zakładu Centralnego przy ul. Koszykowej 81 w Warszawie, dzielnica Ochota.
2016-05-09,
09:45
2016-03-29,
15:10
143
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie VI.1.21 Inżynier dla Zadania – Modernizacja części pompowej SPK „Bernardyńska”
2016-05-09,
10:45
2016-03-30,
12:14
144
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie VI.1.6 Inżynier dla Zadania I.2.11 Budowa kanalizacji w ul. Sęczkowej
2016-05-11,
11:30
2016-03-31,
09:08
145
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
„Zadanie VI.1.16 – Inżynier dla zadania: Modernizacja Zakładu Północnego. Modernizacja filtrów pospiesznych piaskowych oraz instalacji wapna”.
2016-05-10,
10:45
2016-03-31,
09:35
146
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie VI.1.9 – Inżynier dla zadania: Modernizacja sieci kanalizacyjnej Pasma Pruszkowskiego o łącznej dł. ok. 10 km
2016-05-13,
10:45
2016-03-31,
14:11
147
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przebudowa przewodu wodociągowego Dn 200 mm L=193,0 m w ul. Rosoła i ul. Nugat na odcinku od istniejącego przewodu wodociągowego Dn 200 mm w ul. Kopcińskiego do złączenia z istniejącym przewodem wodociągowym Dn 200 mm w ul. Gandhi w Warszawie w dzielnicy Ursynów.
2016-05-12,
09:45
2016-04-01,
12:36
148
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie VI.1.14 - Inżynier dla zadania: „Przebudowa Stacji Pomp Kanałowych „Żerań I” oraz „Żerań II””
2016-05-18,
09:45
2016-04-06,
13:30
149
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie II.10 – Modernizacja części pompowej ST.P.K. „Bernardyńska”
2016-05-18,
10:45
2016-04-08,
10:49
150
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Remont ogólnobudowlany pompowni IV Hala zlokalizowanej na terenie Zakładu Centralnego przy ul. Czerniakowskiej 124 w Warszawie, Dzielnica Mokotów.
2016-05-09,
12:15
2016-04-08,
15:46
151
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie II.4 – Modernizacja sieci kanalizacyjnej Pasma Pruszkowskiego
2016-05-24,
09:45
2016-04-12,
10:53
152
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
„Zadanie III.7 „Modernizacja Zakładu Północnego – etap II. Modernizacja Pompowni I i III stopnia”
2016-05-24,
08:45
2016-04-13,
11:10
153
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie nr III.6 Modernizacja Zakładu Północnego – etap II. Modernizacja filtrów pospiesznych piaskowych
2016-05-30,
10:45
2016-04-13,
11:26
154
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Gospodarowanie odpadami o kodzie 19 03 05 i 19 03 04* powstającymi w Zakładzie „Czajka” Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., w ilości maksymalnej 6 500 Mg z podziałem na 4 zadania: zadanie nr 1 – odpady o kodzie 19 03 05 w ilości maksymalnej 2 000 Mg, zadanie nr 2 – odpady o kodzie 19 03 05 w ilości maksymalnej 2 000 Mg, zadanie nr 3 – odpady o kodzie 19 03 05 w ilości maksymalnej 2 000 Mg, zadanie nr 4 – odpady o kodzie 19 03 04* w ilości maksymalnej 500 Mg.
2016-05-31,
10:15
2016-04-14,
06:46
155
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
„Zadanie VI.1.8 - Inżynier dla Zadania pn. „Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Al. Krakowskiej”
2016-05-25,
08:45
2016-04-14,
15:14
156
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa terminali radiowych do systemu łączności bezprzewodowej w standardzie DMR III
2016-05-04,
10:45
2016-04-14,
15:26
157
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie IV.1 Budowa zbiornika retencyjnego na terenie O.Ś. „Czajka”
2016-05-31,
08:45
2016-04-15,
08:49
158
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie VI.1.18 - Inżynier dla zadania: Budowa zbiornika retencyjnego na terenie OŚ Czajka
2016-05-31,
13:45
2016-04-15,
11:03
159
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
„Zadanie I.6.1. - Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Wilno III i Zadanie III.3 - Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Wilno III”
2016-05-30,
08:45
2016-04-15,
13:48
160
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie I.5.2 - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Studziennej.
2016-05-31,
11:45
2016-04-15,
13:49
161
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
„Zadanie VI.1.6 - Inżynier dla Zadania I.6.1. - Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Wilno III i Zadania III.3 - Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Wilno III”
2016-05-30,
13:45
2016-04-15,
13:50
162
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Inżynier dla Zadania pn.: „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków „Czajka” w zakresie gospodarki osadowej - budowa Magazynu pośredniego osadu odwodnionego (ob. 67.01)”
2016-05-25,
09:45
2016-04-15,
13:51
163
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie VI.1.17 - Inżynier dla zadania: Modernizacja Pompowni „Nowodwory”
2016-05-30,
09:30
2016-04-15,
16:02
164
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie VI.1.6 Inżynier dla Zadania I.5.2 - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Studziennej.
2016-06-01,
10:45
2016-04-18,
07:17
165
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2016-05-31,
12:15
2016-04-18,
07:17
166
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Modernizacja obiektów i pomieszczeń budynku administracyjno – produkcyjnego „ABC” w zakresie systemu sygnalizacji pożaru, stanowisk legalizacji wodomierzy oraz komputeryzacji procesu legalizacji, instalacji elektrycznej, elewacji, szatni, umywalni, natrysków wraz z remontem ogólnobudowlanym pomieszczeń budynku „ABC” na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. przy ul. Czerniakowska 106/114 - Dzielnica Mokotów z podziałem na części, realizowanych w dwóch etapach tj. Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej, Etap II – budowa.
2016-05-30,
11:45
2016-04-18,
07:16
167
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
„Zadanie VI.1.16 Inżynier dla zadania: Modernizacja Zakładu Północnego. Modernizacja Pompowni I i III stopnia”
2016-05-30,
10:45
2016-04-18,
07:15
168
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Żonkilowej w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer.
2016-05-30,
08:15
2016-04-18,
12:56
169
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przewodu wodociągowego DN 150 mm L ca 360 m w ul. Płochocińskiej na odc. od istniejącego przewodu wodociągowego DN 150 mm w ul. Płochocińskiej do hydrantu za planowanym przyłączem wodociągowym do posesji nr 65, w Warszawie na terenie Dzielnicy Białołęka wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów w wymiarze wymaganym przez Inspektora Nadzoru.
2016-05-30,
11:45
2016-04-18,
15:01
170
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa kanału ściekowego D 0,2m L=135m w ul. Mirabelki na odc. od ul. Ostródzkiej do posesji nr 7 wraz z odcinkami sieci w Warszawie Dzielnicy Białołęka
2016-05-06,
08:45
2016-04-20,
15:38
171
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Odtwarzanie nawierzchni dróg i chodników na terenie miasta stołecznego Warszawy (z wyłączeniem Dzielnicy Ursus) uszkodzonych w czasie remontów i usuwania awarii sieci wodociągowych realizowanych systemem gospodarczym przez Zakład Sieci Wodociągowej (ZSW) oraz uszkodzonych w czasie remontów i usuwania awarii sieci kanalizacyjnych realizowanych systemem gospodarczym przez Zakład Sieci Kanalizacyjnej (ZSK).
2016-12-31,
15:00
2016-04-21,
06:37
172
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany instalacji ciepła technologicznego w budynku przepompowni ścieków „Powiśle II” przy ul. Dobrej 74 w Warszawie, Dzielnicy Śródmieście
2016-05-09,
11:45
2016-04-21,
14:29
173
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Instalacja dwóch kabin natryskowych, wykonanie zadaszenia suwnicy pompowni P0 oraz zewnętrznych schodów wejściowych na strop osadnika wstępnego przy ul. Sytej 190/192 w Warszawie, Dzielnica Wilanów
2016-05-04,
13:45
2016-04-21,
15:29
174
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa spektrometru absorpcji atomowej z atomizacją w płomieniu i kuwecie grafitowej firmy Hitachi typ ZA 3000 lub firmy Thermo Scientific typ iCE 3500 wraz z kompletnym oprzyrządowaniem, montażem i uruchomieniem.
2016-05-05,
09:00
2016-04-22,
13:43
175
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Roboty remontowe na obiektach zlokalizowanych w Warszawie na terenie Zakładu Południe przy ul. Sytej 190/192, na terenie Dzielnicy Wilanów z podziałem na 5 Zadań
2016-05-05,
13:45
2016-04-25,
06:18
176
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie nr 1: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przewodu wodociągowego DN 100 mm L ca 270 m w drodze dojazdowej do ul. Ostródzkiej (dz. ew. nr 149 z obrębu 4-16-12) na odc. od istniejącego przewodu wodociągowego DN 200 mm w ul. Ostródzkiej do hydrantu za ostatnim planowanym przyłączem wodociągowym, w Warszawie na terenie Dzielnicy Białołęka wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów w wymiarze wymaganym przez Inspektora Nadzoru. Zadanie nr 2: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji ściekowej DN 0,20, L ca 95m m w ul. Wielkiego Dębu wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej (odc. od istniejącego kanału ściekowego DN 0,3m w ul. Białołęckiej do wysokości dz. ew. nr 47/6 z obrębu 4-07-06) oraz drodze dojazdowej do ul. Wielkiego Dębu DN 0,20mL ca 120m wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej (dz. ew. nr 46/12 z obrębu 4-07-06), w Warszawie na terenie Dzielnicy Białołęka wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów w wymiarze wymaganym przez Inspektora Nadzoru.
2016-06-06,
10:45
2016-04-25,
15:38
177
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa kanalizacji ściekowej Φ0,2 m, L=227,6 m wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości Φ 0,15 mm, L=15 m w ul. Kuny w Warszawie, na terenie Dzielnicy Ursynów (postępowanie nr 00701/WS/PW/PZL-DZA-WRI/B/2016).
2016-05-06,
11:45
2016-04-25,
15:54
178
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie 1 Budowa przewodu wodociągowego DN 100 mm w ciągu dojazdowym do ul. Białołęckiej (dz. nr ew. 1/3 obręb 4-07-03, dz. nr ew. 54/3, 73/1 obręb 4-07-06) w Warszawie na terenie Dzielnicy Białołęka Zadanie 2 Budowa kanału ściekowego DN 200 mm w ciągu dojazdowym do ul. Białołęckiej (dz. nr ew. dz. nr ew. 54/3, 73/1 obręb 4-07-06) w Warszawie na terenie Dzielnicy Białołęka (postępowanie nr 00748/WS/PW/PZL-DZA-WRI/B/2016)
2016-05-09,
09:45
2016-04-27,
11:09
179
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej na terenie osiedla Nowy Wawer na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z podziałem na zadania
2016-05-09,
13:45
2016-04-27,
13:56
180
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji w Warszawie na terenie Osiedla Zerzeń i Osiedla Radość na terenie Dzielnicy Wawer z podziałem na 4 Zadania.
2016-06-07,
09:45
2016-04-27,
15:27
181
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przebudowa przewodu wodociągowego DN 150 mm L=100,6m na odc. od magistrali wodociągowej DN500 mm w Al. 3-go Maja do ul. Kruczkowskiego oraz przebudowa przewodu wodociągowego DN 150 mmL=212,65m w Al. 3-go Maja na odcinku od ul. Kruczkowskiego do ul. Solec wraz z przebudową istniejących przyłączy w Warszawie Dzielnica Śródmieście
2016-05-12,
10:45
2016-04-27,
15:27
182
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Serwisowanie pomp SEEPEX na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna z podziałem na 2 zadania: zadanie nr 1 - serwisowanie 4 szt. pomp SEEPEX - Zakład Południe, zadanie nr 2 – serwisowanie 5 szt. pomp SEEPEX - Zakład „Czajka”
2016-05-11,
09:45
2016-04-27,
15:35
183
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa oraz dystrybucja paliwa gazowego do obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów I Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2016-06-08,
09:45
2016-04-28,
15:29
184
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa przewodu wodociągowego w ul. Łabędzia, w ul. Sobierajskiej oraz ul. Trakt Napoleoński w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer
2016-05-16,
12:45
2016-04-29,
14:39
185
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przebudowa przewodu wodociągowego DN 100 mm L=290,00 m w ul. Bratniej na odcinku ul. Śląska - ul. Płużańska wraz z przebudową istniejących przyłączy wodociągowych w Warszawie, Dzielnicy Włochy.
2016-05-10,
12:15
2016-05-02,
07:59
186
Przetarg nieograniczony
Muzeum Powstania Warszawskiego
Wykonanie i dostawa materiałów reklamowych dla Muzeum Powstania Warszawskiego realizowana w 4 częściach: Wykonanie i dostawa gadżetów reklamowych - część I Wykonanie i dostawa emblematów powstańczych zgrupowań – część II Wykonanie i dostawa kart i puzzli dla dzieci – część III Wykonanie i dostawa breloków i wpinek – część IV
2016-05-04,
11:00
2016-04-21,
06:38
187
Przetarg nieograniczony
Muzeum Powstania Warszawskiego
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Muzeum Powstania Warszawskiego
2016-05-11,
11:00
2016-04-29,
13:50
188
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Zakup usług cateringowych w formie przygotowywania i dostarczania do Domu Dziennego Pobytu gorących posiłków dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
2016-05-06,
09:00
2016-04-29,
15:49
189
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Uszczelnienie ścian fundamentowych budynku pływalni przy ul. Potockiej 1.
2016-05-04,
10:00
2016-04-18,
11:47
190
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota
Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa - Ochota
2016-05-10,
13:00
2016-04-15,
12:47
191
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o.
Sukcesywna dostawa łóżek medycznych z napędem elektrycznym do Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o.
2016-05-04,
09:00
2016-04-22,
15:17
192
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Budowa sezonowej strefy rekreacyjnej przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie i demontaż strefy rekreacyjnej po sezonie letnim
2016-05-04,
09:00
2016-04-18,
10:11
193
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Modernizacja boiska bocznego w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 w Warszawie
2016-05-04,
10:00
2016-04-21,
14:41
194
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całoroczny Stok Narciarski Szczęśliwice przy ul. Drawskiej w Warszawie
2016-05-09,
09:00
2016-04-22,
09:00
195
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Wykonanie prac budowlano-naprawczych niecki rekreacyjnej odkrytej pływalni w Ośrodku Moczydło przy ul. Górczewskiej 69/73 w Warszawie
2016-05-16,
09:00
2016-05-02,
10:13
196
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej Ośrodek Nowolipie - przy ul. Nowolipie 25B w Warszawie
2016-05-12,
11:30
2016-04-20,
06:42
197
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Warszawa: Dostawa sprzętu elektronicznego dla potrzeb Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny -Koło- przy ul. Barcickiej 2 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p.n. -Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło-
2016-05-04,
11:30
2016-04-22,
15:16
198
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Dostawa mobilnego systemu kontrolno-pomiarowego stanu środowiska w skład którego wchodzi 5 samochodów w wersji VAN N1 (L3H2 – Furgon) wraz z zabudową i specjalistycznym wyposażeniem
2016-05-30,
10:00
2016-04-18,
10:11
199
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Dostawa elementów umundurowania dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy.
2016-05-09,
12:00
2016-04-27,
09:04
200
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa i montaż angiografu na potrzeby Pracowni Hemodynamiki wraz z dostosowaniem pomieszczeń pod jego instalację w Szpitalu Bielańskim w Warszawie (ZP-25/2016)
2016-05-18,
10:00
2016-04-11,
14:52
201
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Modernizacja Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-32/2016)
2016-05-04,
10:00
2016-04-18,
13:13
202
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj poczty pneumatycznej w Szpitalu Bielańskim w Warszawie (ZP-33/2016)
2016-05-10,
10:00
2016-04-22,
11:23
203
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach programu lekowego „Leczenie stwardnienia rozsianego” dla Szpitala Bielańskiego (ZP-34/2016)
2016-06-02,
11:00
2016-04-25,
10:26
204
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach programu lekowego „Leczenie stwardnienia rozsianego” dla Szpitala Bielańskiego (ZP-34/2016)
2016-06-02,
11:00
2016-04-25,
10:55
205
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych pochodzących z działalności Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-35/2016)
2016-05-05,
10:00
2016-04-26,
13:36
206
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wykonanie przebudowy i naprawy zniszczonych korozją stropów nad węzłem c. o. i pod tarasem wejścia głównego Szpitala Bielańskim w Warszawie (ZP-40/2016)
2016-05-12,
10:00
2016-04-27,
13:00
207
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa produktów leczniczych oraz dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego dla Szpitala Bielańskiego (ZP-37/2016)
2016-06-16,
11:00
2016-04-28,
11:10
208
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa produktów leczniczych dla Szpitala Bielańskiego (ZP-39/2016)
2016-06-20,
11:00
2016-04-28,
11:10
209
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa myjni-dezynfektora na jeden endoskop wraz z akcesoriami - sprawa 15/2016
2016-05-19,
10:00
2016-04-11,
08:47
210
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa akcesorii do wykonywania badań w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ” (sprawa nr 18/2016)
2016-05-05,
10:00
2016-04-19,
13:25
211
Konkurs
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie badań diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii i histopatologii oraz prowadzenia Banku Krwi.
2016-05-06,
11:00
2016-04-27,
11:48
212
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa narzędzi chirurgicznych dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ (nr sprawy 19/2016).
2016-05-06,
10:00
2016-04-28,
12:00
213
Przetarg nieograniczony
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o.
Dostawa sprzętu do operacji wewnątrznaczyniowych do Szpitala Praskiego Sp. z o.o. w Warszawie
2016-05-04,
10:00
2016-03-29,
12:52
214
Przetarg nieograniczony
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o.
Dostawa jałowych akcesoriów urologicznych, endoskopowych i dializacyjnych do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.
2016-05-16,
10:00
2016-04-05,
12:08
215
Przetarg nieograniczony
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o.
Dostawa narzędzi chirurgicznych w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja i rozbudowa Szpitala Praskiego”.
2016-05-02,
10:00
2016-04-22,
09:35
216
Przetarg nieograniczony
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o.
Dostawa odczynników oraz materiałów i akcesoriów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów oraz aparatu zastępczego do Szpitala Praskiego Sp. z o. o. w Warszawie
2016-06-02,
10:00
2016-04-22,
15:34
217
Przetarg nieograniczony
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o.
Dostawa preparatów do dezynfekcji II i zaciski Raney II do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.
2016-05-09,
10:00
2016-04-29,
14:40
218
Przetarg nieograniczony
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa stymulatorów serca DDDR z elektrodami
2016-05-18,
08:00
2016-04-11,
08:07
219
Przetarg nieograniczony
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa pieluchomajtek - sprawa nr EP/28/2016
2016-05-06,
09:00
2016-04-28,
13:53
220
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.
Wykonanie 4 obsług 3 poziomu utrzymania na pojazdach typu 19WE oraz wykonania prac dodatkowych
2016-05-12,
10:00
2016-04-01,
15:08
221
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.
Usługa polegająca na reprofilacji zestawów kołowych oraz planowaniu tarcz hamulcowych dla pojazdów kolejowych typu 14WE (6 szt.), 19WE (4 szt.), 27WE (13 szt.), 35WE (9 szt.)
2016-05-30,
10:00
2016-04-15,
14:37
222
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części zamiennych do klimatyzatorów typu WRR-CP-1-6 HVAC oraz WRA-CP-2-29 HVAC
2016-12-30,
12:00
2015-12-22,
14:47
223
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa elementów nawierzchni torowej, tj. rozjazdów, zwrotnic oraz iglic do zwrotnic (6 części).
2016-05-30,
10:00
2016-04-20,
15:37
224
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa przekładni do tramwaju typu 120Na oraz części zamiennych do przekładni zamontowanych w tramwaju typu 120Na (3 części).
2016-05-30,
09:00
2016-04-20,
16:11
225
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie robót brukarskich na wyznaczonych odcinkach torowiska tramwajowego na terenie m. st. Warszawy
2016-05-09,
09:00
2016-04-26,
08:03
226
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa wygrodzeń ochronnych.
2016-05-05,
09:00
2016-04-26,
08:14
227
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
dostawa elementów nawierzchni torowej, tj. rozjazdów tramwajowych
2016-05-11,
10:00
2016-04-29,
07:56
228
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa elementów poszycia wykonanych z tworzyw sztucznych do tramwajów typu 120Na.
2016-05-10,
10:00
2016-04-29,
08:55
229
Przetarg nieograniczony
Urząd Pracy m.st. Warszawy
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, komputerowych urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i faksów dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy oraz odbiór zużytych materiałów dostarczonych w ramach umowy.
2016-05-05,
14:00
2016-04-26,
08:03
230
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Remont zasobu komunalnego będącego w zarządzie ZGN w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy
2016-05-05,
12:00
2016-04-19,
12:32
231
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie remontu podwórka, murów cokołowych oraz muru oporowego przy ul. Belgijskiej 5 w Warszawie.
2016-05-05,
10:00
2016-04-14,
11:14
232
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
„Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Część I - 1 lokal o powierzchni 42,00 m2 Część II - 1 lokal o powierzchni 15,00 m2”
2016-05-04,
09:00
2016-04-15,
14:36
233
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Wykonanie izolacji pionowej ścian piwnic budynku mieszkalnego przy ul. Bohaterów Września 19 na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
2016-05-06,
10:30
2016-04-22,
15:23
234
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Konserwacji zieleni na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy polegającą na pielęgnacji drzew i krzewów oraz wykonywaniu nasadzeń materiału szkółkarskiego.
2016-06-03,
10:00
2016-04-21,
16:01
235
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa - montaż urządzeń węzła cieplnego w trybie zaprojektuj i wybuduj doposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz adaptację komórek na węzeł cieplny w budynku przy ulicy Modrzewiowej 7 w Warszawi
2016-05-09,
11:00
2016-04-22,
13:32
236
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (10 pustostanów – 10 części). Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/13/16
2016-05-04,
10:00
2016-04-18,
11:46
237
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia w dwufunkcyjny węzeł cieplny na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody dla mieszkalnych nieruchomości komunalnych, zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy (2 części). Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/14/16
2016-05-05,
10:00
2016-04-27,
12:59
238
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie ekspertyz wraz z pomiarami stanu istniejącego (inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej) dla budynków mieszkalnych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy (5 części). Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/15/16
2016-05-10,
10:00
2016-04-29,
13:21
239
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
przebudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku przy ulicy Marszałkowskiej 104a w Warszawie „Warszawskiego Pawilonu Architektury ZODIAK” na lokal usługowy oraz zagospodarowanie otoczenia „Warszawskiego Pawilonu Architektury ZODIAK przy ul. Marszałkowskiej 104A wraz z infrastrukturą i przyłączami
2016-05-30,
10:00
2016-04-15,
14:37
240
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
remont elewacji, dachu, klatki schodowej, izolacji piwnic, instalacji elektrycznej, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy ulicy Dynasy 8 w Warszawie
2016-05-20,
09:00
2016-04-29,
14:40
241
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Wykonanie izolacji fundamentów w budynku mieszkalnym przy ul. Uroczej 8 w Warszawie
2016-05-17,
10:00
2016-04-29,
09:33
242
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Bema 70 – modernizacja wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych – II etap.
2016-05-05,
10:00
2016-04-15,
13:51
243
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
„Róże przed przychodnią Obozowa 63/65 jak za dawnych lat”, w ramach realizacji budżetu partycypacyjnego na 2016 r., działka ewidencyjna nr 3/6 z obrębu 6-06-10
2016-05-09,
10:00
2016-04-19,
15:58
244
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
wymiana nawierzchni jezdni od strony podwórka wzdłuż budynku przy al. Solidarności 129/131 w Warszawie.
2016-05-12,
10:00
2016-04-22,
13:33
245
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zabezpieczenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wykwaterowanego na podstawie projektu budowlanego przy ul. Chmielnej 128 w Warszawie, naprawa ściany oficyny wschodniej – etap III.
2016-05-10,
09:00
2016-04-25,
13:52
246
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont elewacji od strony podwórka, remont kominów i ław kominiarskich w budynku mieszkalnym przy ul. Miedzianej 6 w Warszawie.
2016-05-12,
10:00
2016-04-25,
14:28
247
Licytacja elektroniczna
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Wykonanie usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych nieruchomości administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz.
2016-05-04,
09:00
2016-04-26,
11:54
248
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Wzmocnienie nawierzchni asfaltowych siatką stalową
2016-05-04,
12:00
2016-04-20,
11:23
249
Przetarg nieograniczony
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego – etap II" w Antoninowie nr 40, gm. Piaseczno – budowa zespołu kolumbariów, zlokalizowanych w centralnej części cmentarza
2016-05-10,
12:30
2016-04-25,
13:50
250
Przetarg nieograniczony
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
Przebudowa i rozbudowa zespołu usługowego przy bramie południowej na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie
2016-05-19,
12:30
2016-04-29,
13:21
251
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Remont oświetlenia ul. Adama Mickiewicza na odcinku od Pl. Wilsona do ul. gen. Zajączka włącznie z Pl. Wilsona w Warszawie
2016-11-04,
10:00
2016-03-23,
14:54
252
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Montaż słupków blokujących wykonanych z mas elastycznych
2016-05-09,
10:00
2016-04-21,
12:25
253
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Usługa wykonania dokumentacji projektowej.
2016-05-05,
10:00
2016-04-27,
11:22
254
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Solidarności- ul. Heleny Rzeszotarskiej.
2016-05-16,
10:00
2016-04-29,
11:31
255
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Usługa geodezyjna dla potrzeb ZDM
2016-05-09,
10:00
2016-04-29,
11:32
256
Przetarg nieograniczony
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do trasy AK, w tym zadanie C. odcinek od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej.
2016-05-25,
10:00
2016-04-19,
11:47
257
Przetarg nieograniczony
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn. budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym: zadanie C. odcinek od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej.
2016-05-30,
10:00
2016-04-25,
11:52
258
Przetarg nieograniczony
Zarząd Mienia m.st Warszawy - jednostka budżetowa
Ścianka boulderingowa.
2016-05-10,
11:00
2016-04-20,
16:02
259
Przetarg nieograniczony
Zarząd Oczyszczania Miasta
Budowa placu zabaw na terenie Parku Ujazdowskiego
2016-05-16,
09:00
2016-04-28,
11:56
260
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej funkcjonującej w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Piaseczno z Warszawą
2016-05-25,
10:00
2016-04-19,
10:11
261
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
świadczenie usługi obsługi automatów biletowych Zarządu Transportu Miejskiego wraz ze sprzedażą biletów lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie
2016-05-31,
10:00
2016-04-20,
10:35
262
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
świadczenie usługi kontroli biletów oraz uprawnień pasażerów do korzystania z usług lokalnego transportu zbiorowego m.st. Warszawy
2016-05-30,
10:00
2016-04-20,
10:36
263
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Wykonanie Systemu Pobierania Opłat na parkingach strategicznych „Parkuj i Jedź” (P+R) w m.st. Warszawie
2016-05-27,
10:00
2016-04-20,
11:24
264
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Wołomin z Warszawą
2016-05-05,
10:00
2016-04-27,
13:59
265
Przetarg nieograniczony
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Wykonanie i dostawa ubrań roboczych dla pracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - II procedura.
2016-05-06,
09:00
2016-04-29,
06:39

Ukryj listy wyboru. Ukryj kolumnę: z rodzajem zamówienia, z datą publikacji.
Rodzaj:
Tryb:
Zamawiajacy:

UWAGA:
* Wypełnienie pola w nagłówku kolumny z nazwą zamówienia pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, w których nazwie znajduje się podany łańcuch znaków lub przynajmniej jeden z łańcuchów znaków oddzielonych przecinkiem
** Data składania ofert, wniosków, prac konkursowych lub data aukcji. Wypełnienie pola/pól w nagłówku kolumny z datą składania ofert w formacie RRRRMMDD pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, dla których data składania ofert zawiera się we wskazanym przedziale czasowym

<<powrót

herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  | 

 
Księga Zamówień Publicznych