>Biuro Zamówień Publicznych > Wyszukiwanie ogłoszeń > Wyniki wyszukiwania
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Bieżące ogłoszenia o przetargach
prowadzonych przez Urząd m.st. Warszawy i jego jednostki podległe


Znaleziono 238 ogłoszeń spełniających zaznaczone kryteria.

Ilość ogłoszeń na stronie:
Lp. Tryb
*WSZYSTKIE
>Zamawiający
*WSZYSCY
Nazwa zamówienia*
Składanie ofert**
od
do
Data publikacji
od
do
1
Przetarg nieograniczony
Białołęcki Ośrodek Sportu
Częściowy remont podłogi sportowej w hali sportowej Białołęckiego Ośrodka Sportu w Warszawie przy ul. Światowida 56
2014-07-24,
10:00
2014-07-08,
11:34
2
Przetarg nieograniczony
Białołęcki Ośrodek Sportu
Remont wewnętrznych ścian w hali sportowej Białołęckiego Ośrodka Sportu w Warszawie przy ul. Strumykowej 21
2014-07-28,
10:00
2014-07-15,
07:31
3
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Kompleksowe doradztwo dla przygotowania przedsięwzięcia częściowej modernizacji oświetlenia na wybranych drogach publicznych m.st. Warszawy przy udziale inwestora prywatnego
2014-08-06,
10:00
2014-06-03,
16:00
4
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Wyłonienie Generalnego Wykonawcy projektu „Argos – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion”
2014-07-30,
12:00
2014-06-17,
11:56
5
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zakup licencji Microsoft na zasadach Enterprise Agreement
2014-07-29,
12:00
2014-06-18,
10:17
6
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Założenia do Polityki energetycznej m.st. Warszawy w warunkach gospodarki niskoemisyjnej.
2014-08-13,
12:00
2014-06-30,
11:17
7
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Wykonywanie przeglądów, napraw awaryjnych oraz usługi Hot-Line systemów instalacji wentylacji mechanicznej i systemów wentylacji klimatycznej.
2014-08-12,
12:00
2014-07-01,
14:40
8
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Świadczenie usług telefonii stacjonarnej
2014-08-14,
12:00
2014-07-03,
15:48
9
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Świadczenie specjalistycznych usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych na terenie m.st. Warszawy oraz w przypadku leczenia lub rehabilitacji osób niepełnosprawnych w obszarze do 20 km od granic m.st. Warszawy
2014-08-19,
12:00
2014-07-07,
10:00
10
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Usługa skróconego numeru 19115
2014-08-21,
12:00
2014-07-07,
13:12
11
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Roboty remontowo-malarskie połączone z wymianą wykładzin na XVI i XVII piętrze w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Bankowym 2 w Warszawie
2014-08-05,
11:00
2014-07-16,
10:43
12
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Partycypacyjne opracowanie strategii rozwoju usług publicznych w 12 dzielnicach m.st. Warszawy i 1 gminie ościennej oraz określenie misji i wizji i celów strategicznych w 2 gminach ościennych w wybranym przez daną jednostkę obszarze tematycznym
2014-07-28,
10:00
2014-07-16,
13:10
13
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Charakterystyka i ocena funkcjonowania układu hydrograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem systemów melioracyjnych na obszarze m.st. Warszawy wraz z zaleceniami do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy i planów miejscowych.
2014-08-26,
12:00
2014-07-16,
15:14
14
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
1. Dostawa 87 urządzeń wielofunkcyjnych, czarnobiałych i kolorowych na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy. 2. Dostawa 2 szt. kserokopiarek wysokonakładowych wraz z serwisem na okres 60 miesięcy.
2014-08-28,
11:00
2014-07-17,
10:52
15
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Utrzymanie i rozwój systemu Centrum Komunikacji z Mieszkańcami - Warszawa 19115
2014-09-02,
10:00
2014-07-18,
09:27
16
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i realizacji dwudniowego szkolenia pt. „Współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi„ dla minimum 30, maksymalnie 45 pracowników Urzędu m.st. Warszawy w ramach projektu pn. „METROPOLIS – wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez m.st. Warszawa
2014-07-30,
10:30
2014-07-22,
14:08
17
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zakup usługi wsparcia systemu Web Proxy Cisco WSA wraz z systemem zarządzania w ramach infrastruktury teleinformatycznej UM
2014-09-03,
12:00
2014-07-23,
11:35
18
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zakup usługi wsparcia systemu ochrony poczty elektronicznej Cisco ESA wraz z systemem zarządzania w ramach infrastruktury teleinformatycznej UM
2014-09-03,
12:00
2014-07-23,
12:08
19
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Zadanie 1: Remont podłóg oraz roboty malarskie w Sali nr 200 w Szkole Podstawowej nr 316 przy ul. Szobera 1 w Warszawie. Zadanie 2: Remont podłóg oraz roboty malarskie w 4 salach dziecięcych i korytarzu w Przedszkolu nr 381 przy ul. Szobera 1 w Warszawie. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Liczba części - 2.
2014-07-24,
09:00
2014-07-09,
16:00
20
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Zadanie 1: Naprawa alejek z asfaltobetonu w ogrodzie oraz wymiana stropu podwieszanego w sali dziecięcej budynku Przedszkola nr 336 przy ul. Siemiatyckiej 2 w Warszawie. Zadanie 2: Naprawa dwóch daszków budynku Przedszkola nr 205 przy ul. Irzykowskiego 1 w Warszawie. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Liczba części - 2.
2014-07-28,
09:00
2014-07-11,
13:51
21
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Sukcesywne świadczenie przez Wykonawcę usług pocztowych w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych (listowych i paczek) oraz ich zwrotów, w obrocie krajowym i zagranicznym według potrzeb Zamawiającego
2014-09-02,
09:00
2014-07-23,
13:45
22
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Przebudowa ul. Kiermaszowej na terenie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy.
2014-08-08,
09:00
2014-07-24,
12:36
23
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Modernizacja w ramach programu Radosna Szkoła placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 257 ul. Podróżnicza 11 w Warszawie
2014-07-28,
10:00
2014-07-14,
15:52
24
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
2014-07-25,
10:00
2014-07-16,
13:01
25
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania z elementami węzła cieplnego w Szkole Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 w Warszawie
2014-07-28,
09:30
2014-07-11,
11:08
26
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie zabezpieczenia urządzeniami zapobiegającymi zadymieniu lub służącymi do usuwania dymu z klatek schodowych stanowiących pionowe drogi ewakuacji z budynku Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych przy ul. Wiśniowej 56 w Warszawie.
2014-07-28,
10:30
2014-07-11,
14:47
27
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Dostawa i montaż kurtyn powietrznych do Służewskiego Domu Kultury przy ul. Bacha 15 jako pierwsze wyposażenie obiektu w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Służewskiego Domu Kultury" w Warszawie
2014-07-25,
09:30
2014-07-17,
11:52
28
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Dostawa i montaż wyposażenia do łazienek oraz dostawa koszy na śmieci do pomieszczeń biurowych do Służewskiego Domu Kultury jako pierwsze wyposażenie obiektu w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Służewskiego Domu Kultury" w Warszawie przy ul. Bacha 15
2014-07-25,
10:00
2014-07-17,
13:23
29
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Dostawa sprzętu AGD (Kuchenka mikrofalowa do zabudowy w szafce 60 cm, Ekspres do kawy, Chłodziarko- zamrażarka wolnostojąca) do budowanego Służewskiego Domu Kultury jako pierwsze wyposażenie obiektu w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Służewskiego Domu Kultury" w Warszawie przy ul. Bacha 15
2014-07-25,
10:30
2014-07-17,
13:34
30
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Świadczenie przez Wykonawcę usług telefonicznych PSTN I ISDN na rzecz Zamawiającego we wszystkich obiektach Zamawiającego za pośrednictwem dostarczonego przez wykonawcę abonenckiego systemu PABX
2014-07-30,
09:30
2014-07-18,
13:55
31
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Zakup wyposażenia pracowni odzieżowej wraz z dostawą i montażem w związku z realizacją projektu pn. Szkoły zawodowe drogą sukcesu - wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego im. Marii Bratkowskiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2014-07-31,
10:00
2014-07-23,
10:20
32
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Zakup wyposażenia pracowni fryzjerskiej wraz z dostawą i montażem w związku z realizacją projektu pn. Szkoły zawodowe drogą sukcesu - wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego im. Marii Bratkowskiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2014-07-31,
09:30
2014-07-23,
10:43
33
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Zorganizowanie dwóch 3-dniowych wyjazdów na targi branżowe dla uczestników projektu 9.2 POKL "Szkoły zawodowe drogą sukcesu" - wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego im. Marii Bratkowksiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2014-07-31,
10:30
2014-07-23,
10:50
34
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie przeglądu i konserwacji instalacji sanitarnych w grupie placówek oświatowych na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie
2014-08-01,
10:30
2014-07-24,
14:13
35
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Adaptacja pomieszczeń przy Sali gimnastycznej w Przedszkolu nr 166 przy ul. Grochowskiej 309/317 w Warszawie
2014-07-30,
12:00
2014-07-11,
11:08
36
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Modernizacja parku im. J. Polińskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej w Warszawie.
2014-08-01,
12:00
2014-07-14,
14:36
37
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Przebudowa oświetlenia ulicy Osowskiej i Zwycięzców w Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie
2014-08-08,
12:00
2014-07-23,
12:53
38
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Remont instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 173 w Warszawie przy ul. Szymanowskiego 5a
2014-07-25,
12:00
2014-07-10,
15:13
39
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Przebudowa drogi -ul. Szerokiej na odc. ul. Podhalańska - Mirska w Dzielnicy Rembertów
2014-07-24,
10:30
2014-07-09,
15:40
40
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Modernizacja 51 Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Kadrowej w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych
2014-07-30,
10:30
2014-07-15,
15:23
41
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, na trasie z domu do placówki oświatowej i z powrotem wraz z zapewnieniem mu opieki w czasie dowożenia w roku szkolnym 2014/2015
2014-07-28,
10:30
2014-07-18,
13:58
42
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Administrowanie nieruchomościami zabudowanymi z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi
2014-07-31,
10:30
2014-07-23,
15:25
43
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
„Przewóz dzieci niepełnosprawnych” (znak sprawy ZP- 67/14).
2014-07-24,
10:00
2014-06-12,
10:49
44
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Wymiana stolarki okiennej z PCV w sali gimnastycznej w budynku Gimnazjum nr 37 przy ul. Niskiej 5 w Warszawie (znak sprawy ZP- 83/14)
2014-07-24,
11:00
2014-07-07,
15:28
45
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Wykonanie odwodnienia przy wejściu głównym do budynku Szkoły Podstawowej nr 220 przy al. Jana Pawła II 26a w Warszawie (znak sprawy ZP-85/14)
2014-07-28,
10:00
2014-07-11,
09:29
46
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
„Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 5 przy ul. Okrąg 6b w Warszawie" (znak sprawy ZP- 86/14).
2014-07-29,
10:00
2014-07-14,
09:28
47
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
„Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 20 przy ul. Sempołowskiej 2a w Warszawie” (znak sprawy ZP- 88/14).
2014-07-31,
10:00
2014-07-15,
09:17
48
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
„Remont ogrodzenia terenu Przedszkola nr 6 przy ul. C. Śniegockiej 4/6 w Warszawie” (znak sprawy ZP- 87/14).
2014-08-05,
10:00
2014-07-16,
14:50
49
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Wymiana instalacji hydrantowej w budynku Zespołu Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7 w Warszawie (znak sprawy ZP-92/14)
2014-08-05,
11:00
2014-07-17,
15:09
50
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Modernizacja boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 158 przy ul. Ciasnej 13 w Warszawie - I etap (znak sprawy ZP- 90/14)
2014-08-07,
11:00
2014-07-21,
09:31
51
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
„Budowa platformy transportu pionowego – windy dla osób niepełnosprawnych w budynku V L.O. im. Ks. J. Poniatowskiego przy ul. Nowolipie 8 w Warszawie” (znak sprawy ZP- 93/14).
2014-08-07,
10:00
2014-07-21,
10:36
52
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
„Remont siłowni oraz przebieralni dziewcząt w budynku Zespołu Szkół nr 66 przy ul. Myśliwieckiej 6 w Warszawie ” (znak sprawy ZP- 91/14).
2014-08-11,
10:00
2014-07-21,
11:17
53
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Wymiana nawierzchni boiska sportowego ze sztucznej trawy - przebudowa w Zespole Szkół nr 60 przy ul. Sempołowskiej 4 w Warszawie (znak sprawy ZP- 89/14)
2014-08-11,
11:00
2014-07-22,
09:07
54
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 277 przy ul. Suwalskiej 29 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych.
2014-08-04,
09:30
2014-07-17,
11:52
55
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Remont węzła centralnego ogrzewania w Zespole Szkół im Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75 w Warszawie.
2014-08-07,
09:30
2014-07-23,
13:20
56
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Wydzielenie i oddymianie klatek schodowych – klatka A - w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Sosnkowskiego 10 w Warszawie.
2014-08-01,
10:00
2014-07-17,
11:52
57
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Remont chodnika od ul. Dzieci Warszawy do sięgacza z ul. Poczty Gdańskiej- Zieleniec Ursus Etap III Zadanie 3 - Budowa nawierzchni piaskowej oraz ciągów pieszych na placu zabaw przy ul. Dzieci Warszawy z wykorzystaniem istniejących materiałów.
2014-08-11,
10:00
2014-07-24,
10:03
58
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Świadczenie usług transportowych dla uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w terminie od 01 września 2014 roku do 26 czerwca 2015 roku.
2014-08-06,
12:30
2014-06-25,
15:31
59
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Remont terenu boisk sportowych przy SP nr 322 przy ul. Dembowskiego 9 w Warszawie wraz z przedłożeniem wyników badań zgodności zamontowanych nawierzchni
2014-07-24,
10:30
2014-07-09,
13:26
60
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Modernizacja Przedszkola Nr 126 przy ul. Wokalnej 1 w Warszawie - rozbudowa (pomieszczenie wg projektu 001)
2014-08-06,
10:30
2014-07-22,
15:06
61
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Budowa placu zabaw wraz z chodnikiem przy ul. I. Gandhi w Warszawie.
2014-08-07,
11:30
2014-07-23,
15:07
62
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Las przy ul. Nowozabielskiej w Warszawie
2014-07-28,
12:00
2014-07-11,
15:39
63
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Rozbudowa drogi gminnej ulicy Plac Wojska Polskiego w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w ramach modernizacji układu drogowego Plac Wojska Polskiego - VII etap.
2014-08-05,
10:00
2014-07-21,
09:32
64
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Budowa ulicy Norwida
2014-08-07,
10:00
2014-07-23,
11:07
65
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Modernizacja chodników i zjazdów na ul. Głowackiego w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2014-08-08,
10:00
2014-07-23,
11:38
66
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Transport i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi do placówek oświatowych w roku szkolnym 2014/2015
2014-08-04,
10:00
2014-07-24,
10:05
67
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Przebudowa ulicy Vogla wraz z przebudową oświetlenia – odcinek I od ul. Przyczółkowej do ul. Europejskiej na terenie Dzielnicy Wilanów
2014-07-25,
12:00
2014-07-09,
15:39
68
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Budowa magistrali wodociągowej Dn 300 mm L=193 m w ul. Vogla, komory reduktora ciśnienia w ul. Vogla oraz przewodu wodociągowego Dn 100 mm w ul. Ruczaj i przebudowa ulicy Vogla
2014-07-28,
12:00
2014-07-11,
14:16
69
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Przebudowa oświetlenia ul. Jabłonowskiego na odcinku od ul. Pastewnej do ul. Lentza w Warszawie
2014-07-30,
10:00
2014-07-15,
15:22
70
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Pielęgnacja i usuwanie drzew rosnących przy drogach gminnych oraz na terenach będących we władaniu m.st. Warszawy.
2014-07-25,
10:00
2014-07-17,
11:51
71
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Remont ogrodzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27 w Warszawie
2014-08-06,
10:00
2014-07-22,
09:51
72
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Dostawa zabawek, drobnego wyposażenia i akcesoriów do pracy z dziećmi w ramach pierwszego wyposażenia budynków użyteczności publicznej: przedszkola i żłobka przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Warszawie
2014-07-30,
12:00
2014-07-22,
14:41
73
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Budowa szkoły podstawowej z halą sportową, boiskiem sportowym wraz ze zjazdami, zatokami postojowymi i przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ciepłowniczym, telekomunikacyjnym, elektroenergetycznym, zlokalizowanymi na działkach nr ew. 2/223, 2/224, 2/51 z obrębu 1-10-37 przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 10 w Dzielnicy Wilanów
2014-09-03,
12:00
2014-07-24,
14:51
74
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Budowa boiska do siatkówki plażowej na terenie LO nr 3 przy ul. Rogalińskiej 2 Warszawie (postępowanie znak: 42/ZP/14).
2014-07-25,
09:00
2014-07-10,
10:54
75
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych i zagospodarowania terenu w ramach realizacji inwestycji pod nazwą Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Leonarda 6/8 dla potrzeb utworzenia zamiejscowego oddziału przedszkola nr 237 przy ul. Tyszkiewicza 33 w Warszawie wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (sprawa nr 43/ZP/14)
2014-08-04,
09:00
2014-07-18,
10:05
76
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Doposażenie Parku E. Szymańskiego w urządzenia sportowo-rekreacyjne, etap IV (sprawa nr 45/ZP/14)
2014-08-07,
09:00
2014-07-23,
08:28
77
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Doposażenie placu zabaw przy ul. Krochmalnej (postępowanie znak: 44/ZP/14).
2014-08-08,
09:00
2014-07-24,
10:29
78
Przetarg nieograniczony
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Zaprojektowanie i wykonanie systemu zliczania pasażerów na stacji metra „Świętokrzyska” (A14/C11) w Warszawie
2014-07-24,
12:00
2014-07-09,
08:56
79
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa i montaż 13 szt. central gaszenia gazem dla wybranych pomieszczeń na stacji Metra A13 „Centrum”.
2014-07-29,
12:00
2014-07-21,
14:19
80
Przetarg nieograniczony
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Budowa obiektu metra (obiekt 20) na terenie Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w Warszawie..
2014-08-20,
12:00
2014-07-21,
15:01
81
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
„Wymiana zaworów termostatycznych w ob. nr 1 n. 1 piętro II – STP Kabaty”
2014-08-04,
12:00
2014-07-23,
12:09
82
Przetarg nieograniczony
Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy
Remont pomieszczeń: hydrofornia, dach, roboty elektryczne w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 8 mieszczącym się przy ul. Podmokłej 4 w Warszawie
2014-08-07,
09:00
2014-07-23,
15:15
83
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Zakup i dostawa pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych
2014-07-28,
09:00
2014-06-16,
11:33
84
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego
2014-08-19,
10:00
2014-07-09,
10:14
85
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Dostawa energii cieplnej do wszystkich budynków będących w zarządzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. zasilanych z węzłów cieplnych rozliczanych wg wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego
2014-08-26,
12:00
2014-07-15,
15:23
86
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Zakup i dostawa kontenerów metalowych przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych
2014-07-29,
12:00
2014-07-21,
11:51
87
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Dostawa kanałów odwadniająco napowietrzających do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Kampinoska OUZ 1 przy ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie
2014-07-29,
10:00
2014-07-21,
13:03
88
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa podstawowego sprzętu laboratoryjnego
2014-12-31,
17:00
2012-01-27,
12:09
89
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa opraw oświetleniowych
2014-12-31,
17:00
2012-02-24,
14:16
90
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa oprogramowań, kart pamięci oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń firmy Schneider Electric
2014-12-31,
17:00
2012-09-10,
07:52
91
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa przewodów elektrycznych, przedłużaczy, listew przeciwzakłóceniowych
2015-12-31,
15:00
2012-10-22,
10:38
92
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa osprzętu elektrycznego – bezpieczniki, wyłączniki, łączniki, przyciski sterownicze, zabezpieczenia silników, przerywacze obwodów – styczniki, przekaźniki, oprawy izolacyjne – rury osłonowe do kabli, moduły styków, styczniki, mosty kablowe – zabezpieczenie kabli, wtyczki, gniazda, puszki, opaski zaciskowe kablowe, listwy naścienne, skrzynki przyłączeniowe, końcówki kablowe, dławnice kablowe, dławiki izolacyjne, złączki ZUG
2014-12-31,
15:00
2012-10-30,
14:18
93
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa wyrobów złącznych i śrubowych (śruby, nakrętki, podkładki, wkręty, nity, kołki, pręty, smarowniczki, blachowkręty itp.)
2015-12-31,
15:00
2012-11-07,
08:23
94
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę części zamiennych do instalacji chlorowych oraz do instalacji wytwarzania, magazynowania i dozowania dwutlenku chloru, przyrządów pomiarowych, roztworów produkcji firmy Wallace & Tiernan.
2015-12-31,
15:00
2012-11-20,
13:36
95
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa farb, lakierów, rozpuszczalników, rozcieńczalników
2015-12-31,
15:00
2012-11-30,
14:33
96
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa baterii i akumulatorów – akumulatory NiCd, NiMH, baterie NiCd, NiMH, akumulatory żelowo-ołowiowe, baterie do sterowników, baterie do mierników, baterie tradycyjne, baterie alkaliczne i litowe
2015-12-31,
15:00
2012-11-30,
15:05
97
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa artykułów oświetleniowych – żarówek, żarników halogenowych, modułów świetlnych, świetlówek, żarówek sygnalizacyjnych.
2015-12-31,
15:00
2012-12-18,
07:48
98
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2014-08-31,
15:00
2013-03-01,
13:39
99
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do pojazdów z zabudową WUKO eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji
2015-05-22,
15:00
2013-05-24,
14:35
100
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych akumulatorów do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2013-07-18,
07:39
101
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych opon i dętek do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2013-08-07,
11:01
102
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa płynów do chłodnic, olejów, dodatków do olejów, płynów hydraulicznych – hamulcowych i środków zapobiegających zamarzaniu dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2013-10-03,
14:22
103
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do maszyn drogowo-budowlanych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2013-11-08,
15:15
104
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonery i tusze).
2014-12-31,
15:00
2013-11-25,
15:37
105
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do kos spalinowych, kosiarek, kosiarek samojezdnych, pilarek do drewna, odśnieżarek, dmuchaw, glebogryzarek, nożyc do żywopłotów oraz opryskiwaczy dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2013-11-28,
13:42
106
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa uszczelnień mechanicznych do pomp Flygt, Grundfos, KSB.
2016-12-31,
15:00
2013-12-09,
15:30
107
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa odczynników laboratoryjnych.
2017-04-30,
15:00
2014-02-07,
07:49
108
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Odtwarzanie nawierzchni dróg i chodników na terenie miasta stołecznego Warszawy (z wyłączeniem Dzielnicy Ursus) uszkodzonych w czasie remontów i usuwania awarii sieci wodociągowej realizowanych systemem gospodarczym przez Zakład Sieci Wodociągowej (ZSW) oraz uszkodzonych w czasie remontów i usuwania awarii sieci kanalizacyjnej realizowanych systemem gospodarczym przez Zakład Sieci Kanalizacyjnej (ZSK)
2014-12-31,
15:00
2014-03-19,
15:31
109
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych (osprzętu: dysze, protezy, banany, wkładki ceramiczne do dysz, przewody ciśnieniowe itp.) do pojazdów ciśnieniowo-ssących eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2016-04-10,
15:00
2014-04-11,
07:56
110
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do ciągników rolniczych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2017-04-17,
15:00
2014-04-17,
14:47
111
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja na jej podstawie robót dotyczących głównego kolektora grawitacyjnego doprowadzającego ścieki do oczyszczalni „Dębe” o długości Lca 2630m.
2014-07-28,
12:45
2014-05-23,
13:06
112
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę sieci wodociągowej DN 200/250/300 o łącznej długości Lca 5800 m w ul. Grochowskiej na odcinku od ul. Zielenieckiej do ul. Olszynki Grochowskiej w Warszawie na terenie Dzielnicy Praga Południe oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów.
2014-08-01,
09:45
2014-05-27,
12:04
113
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa przewodu wodociągowego D 100 mm L= 124,1 m w ul. Kuszników i DN 80 L =29,5 m w drodze dojazdowej do ul. Kuszników w Warszawie na terenie Dzielnicy Białołęka.
2014-07-30,
11:45
2014-06-12,
14:06
114
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Dzwonkowej odc. Mineralna-Szyszkowa DN 200 mm L=396,00m wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości, w Warszawie Dzielnica Włochy
2014-07-30,
09:30
2014-06-12,
14:08
115
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa kanalizacji ściekowej DN 0,20m L=111,00m w ul. Kościuszki odc. ul. Sosnkowskiego róg Malinowej do wysokości ostatniego projektowanego przyłącza kanalizacyjnego, wraz z przyłączami kanalizacyjnymi od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych, w Warszawie Dzielnica Ursus.
2014-07-24,
09:45
2014-06-13,
14:16
116
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację St.P.K. Moczydło ul. Braci Stryjeńskich 15 w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie prac budowlanych.
2014-07-25,
11:45
2014-06-13,
15:17
117
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2015-12-31,
15:00
2014-06-16,
15:38
118
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie 1: Budowa przewodu wodociągowego DN 100 L=654,5 m w ul. Ulanowskiej na odcinku od ul. Bajkowej do ul. Patriotów w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer. Zadanie 2: Budowa kanału ściekowego DN 0,2m L 53,0m z odcinkami sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granicy nieruchomości (DN 160mm L=21,0m) w ulicy Biernackiej na odcinku od istniejącej studni w tej ulicy do ostatniej posesji przed ulicą Filmową w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer. Zadanie 3: Budowa kanału ściekowego DN 0,2m L=70,50 m w drodze dojazdowej do ul. Bartoszyckiej w rejonie posesji nr 11 A– M wraz z odcinkami sieci DN 160mm L=25,00m od kanału głównego do granic nieruchomości w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer.
2014-07-29,
10:45
2014-06-18,
15:58
119
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę części zamiennych do urządzeń technologicznych AUMA eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2015-06-20,
15:00
2014-06-20,
15:19
120
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa zewnętrznego źródła węgla wspomagającego proces biologicznego usuwania azotu.
2014-08-08,
10:45
2014-06-23,
14:39
121
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Serwisowanie przyrządów monitoringu on-line firmy HACH LANGE dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna z podziałem na Zadania (1- 3)”.
2014-08-04,
09:45
2014-06-23,
15:44
122
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę przewodu wodociągowego DN 250mm, Lca 1160m w Al. Wyścigowej, DN 200mm i DN 100mm w ul. Smyczkowej Lca 500m w Dzielnicy Mokotów oraz DN 100mm, Lca 135m od ul. Marconich od ul. Wiktorii Wiedeńskiej w Dzielnicy Wilanów oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2014-08-04,
09:45
2014-06-23,
15:59
123
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa przewodu wodociągowego DN 150 mm L = 39,5 m w ul. Skrzypcowej odcinek HP 1629 w ul. Skrzypcowej – złączenie z przewodem wodociągowym DN 150 mm w ul. Rozwadowskiej w Warszawie na terenie Dzielnicy Targówek.
2014-08-05,
10:45
2014-06-24,
15:52
124
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Analiza trasy wraz z opracowaniem materiałów do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i uzyskaniem opinii ZUDP dla inwestycji polegającej na budowie przewodów wodociągowych na terenie Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy.
2014-08-04,
10:30
2014-06-25,
07:57
125
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie 1. Dostawa polielektrolitu anionowego na bazie poliakrylamidu do procesu uzdatniania wody dla Zakładu Północnego, Zadanie 2. Dostawa polielektrolitu kationowego w postaci proszku do procesu odwadniania przefermentowanych osadów ściekowych w wirówkach dla Zakładu ,,Czajka’’, Zadanie 3. Dostawa polielektrolitu kationowego w postaci proszku do procesu odwadniania przefermentowanych osadów ściekowych na prasach taśmowych i/lub wirówkach dla Zakładu ,,Południe’’, Zadanie 4. Dostawa polielektrolitu kationowego w postaci proszku do procesu odwadniania przefermentowanych osadów ściekowych dla Zakładu ,,Dębe’’, Zadanie 5. Dostawa polielektrolitu kationowego w postaci emulsji do procesu zagęszczania osadu nadmiernego dla Zakładu ,,Dębe’’, Zadanie 6. Dostawa polielektrolitu kationowego w postaci proszku do procesu odwadniania przefermentowanych osadów ściekowych dla Zakładu ,,Pruszków’’, Zadanie 7. Dostawa polielektrolitu kationowego w postaci proszku do procesu zagęszczania osadu nadmiernego dla Zakładu ,,Pruszków’’.
2014-08-29,
11:45
2014-06-26,
11:43
126
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa siarczanu glinu – koagulantu przeznaczonego do uzdatniania wody do spożycia
2014-08-05,
09:30
2014-06-26,
15:41
127
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przebudowę istniejącej magistrali wodociągowej DN 500 mm na DN 600 mm (L = 208,75 m) i na DN 500 (L=51,75 m) na odcinku ZL 10817 do ZL 10815 w Al. Wojska Polskiego w Pruszkowie
2014-08-07,
12:45
2014-06-27,
13:01
128
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kadłubka odc. od posesji nr 11 do posesji nr 7 Dn 0,20 m, L=43,00 m wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnej, w Warszawie Dzielnica Ursus
2014-08-07,
10:45
2014-06-27,
14:49
129
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru Falenica- Wschód, na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawa -3 zadania.
2014-08-08,
12:45
2014-06-30,
08:04
130
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przebudowa magistrali wodociągowej DN 1200 bez zmiany średnicy w ul. Wawelskiej na odcinku od węzła istniejących magistral wodociągowych DN 1200 w al. Wielkopolski i projektowanej DN 600 w ul. Wawelskiej do węzła istniejących magistral wodociągowych DN 1200 w al. Żwirki i Wigury oraz DN 1 000 w ul. Wawelskiej w Warszawie na terenie Dzielnicy Ochota – ETAP I: Zadanie 1 – przebudowa magistrali wodociągowej DN 1200 w ul. Wawelskiej na odcinku od ul. Krzyckiego do al. Wielkopolski oznaczony jako W2-W5, Lca 290,0 m; Zadanie 2 – przebudowa magistrali wodociągowej DN 1200 w ul. Wawelskiej na odcinku od al. Żwirki i Wigury do ul. Krzyckiego oznaczony jako W1-W2, Lca 169,6 m.
2014-08-11,
09:45
2014-06-30,
12:54
131
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie nr 1 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę przewodu wodociągowego DN 100 mm Lca 460 m, bez zmiany średnicy, wraz z przebudową istniejących przyłączy wodociągowych w ulicy Leonidasa na odcinku od istniejącego przewodu wodociągowego DN 100 mm w ul. Leonidasa (w rejonie posesji nr 40) do złączenia z istniejącym przewodem wodociągowym DN 100 mm w ul. Robotniczej wraz z przebudową węzłów połączeniowych na terenie Dzielnicy Włochy oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów Zadanie nr 2 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy przewodu wodociągowego Dn 100 mm, Lca 1150 m w ul. Traktorzystów odc. Wojciechowskiego - Pl. Czerwca 1976r. oraz przewodu wodociągowego Dn 150 mm, Lca 150 m w drodze dojazdowej do ul. Traktorzystów na odc. od ul. Traktorzystów do hydrantu za projektowanym przyłączem wodociągowym na terenie Dzielnicy Ursus oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów
2014-08-13,
09:30
2014-07-04,
14:14
132
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa pylistego węgla aktywnego (PWA) Zadanie 1. Dostawa pylistego węgla aktywnego (PWA) dla Zakładu Centralnego Zadanie 2. Dostawa pylistego węgla aktywnego (PWA) dla Zakładu Północnego
2014-08-13,
10:45
2014-07-04,
16:50
133
Przetarg ograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie 1: Budowa kanału ściekowego DN 600 ÷ 400, L = 1 219,5 m w ul. Głębockiej na odcinku od studni S13 do ul. Berensona, DN 300 L = 52,3 m w ul. Berensona na odcinku od ul. Głębockiej do ul. Zaułek oraz DN 200, L = 356,0 m w ul. Zaułek wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej od kanału do granic nieruchomości i odejściami do pierwszej studni w ulicach bocznych DN 400/300/200/160, L= 461,2 m oraz pompownią ścieków na terenie Szkoły Podstawowej nr 112 przy ul. Zaułek wraz z 2 przewodami tłocznymi Dw 110, L = 310 m w ul. Zaułek w Warszawie w Dzielnicy Białołęka (Etap II). Zadanie 2: Przełączenie przewodów tłocznych 2 x Dz 160 z osiedla Derby 1-4 do kanalizacji w ul. Głębockiej oraz likwidacja istniejącego przewodu kanalizacji tłocznej Dz 225 w ul. Głębockiej w Warszawie w Dzielnicy Białołęka
2014-08-06,
12:00
2014-07-07,
11:49
134
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa kanalizacji ściekowej DN 200 L = 376,0 m w ul. Lirowej wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości DN 160, L = 109,50 m, na odc. od istniejącego kanału ściekowego w ul. Włodarzewskiej do włączenia kanalizacji z ostatniej posesji przy ul. Lirowej w Warszawie na terenie Dzielnicy Ochota
2014-08-19,
11:45
2014-07-09,
16:25
135
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa kanalizacji ogólnospławnej D 0,30m L=221,5 m w ul. Korkowej wraz z odcinkami sieci D 0,16m L= 148,5m od kanału głównego do granic nieruchomości w Warszawie – Dzielnica Wawer.
2014-08-22,
12:45
2014-07-11,
14:47
136
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zagarnianie nierówności gruntu oraz równanie terenu za pomocą zgarniarko-równiarki samobieżnej wraz z obsługą operatora.
2014-07-24,
11:45
2014-07-11,
15:12
137
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa 25 % roztworu wodnego chlorynu sodowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.,
2014-08-25,
10:45
2014-07-15,
15:22
138
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci kanalizacji ściekowej DN200 i DN160mm o łącznej długości L=295,0m w ul. Równej, na odc. od ul. Wspólnej do ul. Długiej wraz z przebudową sieci gazowej DN40 L=55,5m z przyłączami DN25, DN20 L=2,5m, na odc. Posesja nr 10 – posesja nr 19 na terenie Dzielnicy Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy.
2014-08-27,
10:45
2014-07-15,
15:22
139
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Remont stalowej magistrali wodociągowej DN 1000 mm, Lca=190 m w Al. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie (postępowanie nr 01954/WS/PW/PWS-DZA/B/2014)
2014-07-29,
12:45
2014-07-16,
07:23
140
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa kanału ściekowego DN 0,20 m L=79 m i-5 ‰ w ul. Kostki Potockiego na odcinku od istniejącego kanału ściekowego DN 0,30 m w ul. Vogla do wysokości ul. Przedatki i kanału ściekowego DN 0,20 m L=85,50 m i=5 ‰ w ul. Przedatki na odcinku od projektowanego kanału w ul. Stanisława Kostki Potockiego do wysokości dz. Ew. nr 6 w Warszawie Dzielnica Wilanów (postępowanie nr 01199/WS/PW/PWS-DZA/B/2014)
2014-07-25,
12:45
2014-07-16,
07:22
141
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie nr 1 – Przegląd oraz legalizacje i odbiór przez Transportowy Dozór Techniczny ciśnieniowych zbiorników przenośnych do ciekłego chloru dla Zakładu Centralnego (ZCE) i dla Zakładu Północnego (ZPN) Zadanie nr 2 – Przegląd techniczny zbiornika z tworzywa TWS oraz instalacji dla podchlorynu sodu w stacji uzdatniania wody technologicznej dla Zakładu „Czajka” (ZCZ) Zadanie nr 3 – Przegląd techniczny zbiornika magazynowego oraz instalacji dla wody amoniakalnej dla Zakładu „Czajka” (ZCZ) postępowanie nr 02152/WS/PN/PWS-DZA/U/2014
2014-07-24,
10:45
2014-07-16,
13:10
142
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa podchlorynu sodu
2014-08-26,
10:45
2014-07-17,
07:24
143
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa energii elektrycznej oraz zapewnienie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2014-07-30,
10:45
2014-07-17,
07:24
144
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Modernizacja technologii uzdatniania wody w Stacji Uzdatniania Wody „Stawa Miłosna” w Starej Miłosnej przy ul. Fabrycznej 10 w zakresie zmiany części filtrów piaskowych na filtry węglowe
2014-07-25,
11:45
2014-07-17,
15:07
145
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przebudowa przewodu wodociągowego Dn 150mm Lca 105,5m w ul. Rapperswilskiej na odcinku od ul. Kanadyjskiej do ul. Argentyńskiej wraz z przebudową istniejących przyłączy w Warszawie Dzielnicy Praga Południe.
2014-08-27,
12:45
2014-07-17,
15:07
146
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci wodociągowej DN 100 mm L=328,5 m w ul. Azaliowej na odcinku od ul. Bychowskiej do ul. Karpackiej oraz DN 100 mm L=886,0 m w ul. Botanicznej na odcinku od ul. Karpackiej do ul. Skrzyneckiego w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer.
2014-08-29,
10:45
2014-07-17,
15:08
147
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Poprawa stanu technicznego terenu przed wejściem do osadników wody surowej II i IV w zakresie naprawy elementów betonowych, na terenie Zakładu Centralnego przy ul. Koszykowej 81 w Warszawie.
2014-07-25,
09:15
2014-07-17,
15:10
148
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa wodomierzy.
2014-07-31,
10:45
2014-07-18,
08:04
149
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę: • kanału ściekowego DN 0,20 m Lca 285 m w projektowanej ulicy 16 KUL na odcinku od projektowanego kanału ściekowego w ulicy Bruzdowej do wysokości budynku 32 Y, • kanału ściekowego DN 0,20 m Lca 210 m w drogach dojazdowych do projektowanej ulicy 16 KUL w rejonie budynków 32 C, 32 W/1 i 32 Y wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości w Warszawie Dzielnica Wilanów z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów w wymiarze wymaganym przez Inspektora Nadzoru.
2014-09-01,
11:30
2014-07-18,
10:05
150
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Serwisowanie przelewów regulowanych KD GROUP na terenie Zakładu „Czajka” (ZCZ), ul. Czajki 4/6, 03-054 Warszawa
2014-07-28,
10:45
2014-07-18,
13:57
151
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa wapna hydratyzowanego do uzdatniania wody.
2014-08-05,
08:45
2014-07-21,
07:36
152
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
„Budowę przewodu wodociągowego Dn 100 mm, L=79,5 m w ul. Kądziołeczki na odc. od ul. Kadryla do rejonu posesji nr 20 w ul. Kądziołeczki w Warszawie w dzielnicy Ursynów”
2014-09-01,
09:45
2014-07-21,
13:46
153
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci wodociągowej (przewodu wodociągowego) w ul. Gazowej, z włączeniem do ul. Kasprowicza oraz w ul. Krasickiego z włączeniem do ul. Wschodniej wraz z przebudową przyłącza wodociągowego do posesji nr 9 przy ul. Kasprowicza (dz. ew. nr 259 z obrębu 8-05-03) na terenie Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy.
2014-09-02,
10:45
2014-07-23,
09:26
154
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę opraw oświetleniowych.
2016-12-31,
15:00
2014-07-23,
11:37
155
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa przewodu wodociągowego DN 200mm / DN 150mm / DN 100 mm, L = 496,5 m wraz z przebudową przyłączy wodociągowych w ul. Armii Krajowej w Pruszkowie na odcinku od ul. Księcia Józefa do Szpitala w Pruszkowie.”
2014-09-02,
09:45
2014-07-23,
14:24
156
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Renowacja/konserwacja bieżąca kolektora sanitarnego o przekroju 1,20x1,50 m, Lca=333 mb od S1 (rejon ulicy Sulimy) do S2 oraz 1,40x1,75 m, Lca=257 mb od S2 do S3 (rejon ulicy Batuty) usytuowanego w ul. Tarniny w Warszawie.
2014-09-03,
09:45
2014-07-24,
13:22
157
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przebudowa przewodu wodociągowego Dn 200 mm, L=629,5 m w ul. Belgradzkiej na odcinku od istniejącej magistrali wodociągowej Dn 500 mm w ul. Rosoła do projektowanego hydrantu HP8 w rejonie al. KEN w Warszawie, na terenie dzielnicy Ursynów
2014-09-03,
12:45
2014-07-24,
13:33
158
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa przewodu wodociągowego DN 100mm Lca 118m w ul. Wybieg na odcinku od włączenia do istniejącego przewodu wodociągowego DN 100mm w ul. Wybieg do ostatniego budynku przewidzianego do przepięcia w Warszawie w Dzielnicy Mokotów
2014-09-05,
09:45
2014-07-24,
14:38
159
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP wraz z dostawą licencji oraz infrastruktury technicznej.
2014-08-26,
10:30
2014-07-03,
11:24
160
Przetarg nieograniczony
Muzeum Historii Żydów Polskich
Sprzątanie wystawy głównej w Muzeum Historii Żydów Polskich
2014-08-12,
12:00
2014-07-03,
11:47
161
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Przygotowywanie, porcjowanie i wydawanie gorących posiłków w formie obiadów z produktów własnych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w lokalu będącym w dyspozycji Wykonawcy, w podziale na 2 części : część nr 1: Dolny Mokotów część nr 2 : Górny Mokotów
2014-07-29,
09:30
2014-06-25,
10:47
162
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, w miejscu zamieszkania.
2014-08-07,
09:30
2014-07-02,
12:04
163
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników projektu systemowego Dobra marka - OPS Ursynów budzi do życia oraz dla uczestników projektów Aktywny rozwój V i O krok dalej. Nr postępowania: OPS.DA.2711.4.2014
2014-07-25,
11:45
2014-07-17,
15:45
164
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota
Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa-Ochota dla potrzeb poradni specjalistycznych, zlokalizowanych w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej przy ul. Szczęśliwickiej 36..
2014-08-07,
10:00
2014-07-23,
13:46
165
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Dostawa wyposażenia multimedialnego, telewizora oraz wyposażenia do prezentacji edukacyjnych dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi.
2014-07-24,
12:00
2014-07-14,
15:49
166
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Dostawa elementów wyposażenia do pracowni konserwacji papieru i magazynów w ramach zadania inwestycyjnego pn. Muzeum Warszawskiej Pragi
2014-07-24,
11:30
2014-07-14,
15:51
167
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Dostawa samochodu ciężarowego do przewozu muzealiów do Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi
2014-07-28,
11:30
2014-07-18,
14:29
168
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Dostawa urządzeń czyszczących dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi.
2014-08-01,
11:30
2014-07-23,
12:39
169
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Budowa stacjonarnego Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. K. Sołtyka 8/10 w Warszawie
2014-07-29,
10:00
2014-07-14,
15:55
170
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Przedmiotem zamówienia jest dostawa obuwia służbowego
2014-07-31,
11:00
2014-07-23,
08:51
171
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa mebli medycznych dla Szpitala Bielańskiego (ZP-104/2014)
2014-07-25,
11:00
2014-07-17,
15:44
172
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa produktów leczniczych oraz preparatów do ciągłej terapii nerkozastępczej dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-107/2014).
2014-07-31,
11:00
2014-07-23,
15:18
173
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa produktów leczniczych dla Szpitala Czerniakowskiego cz. III (nr sprawy 38/2014).
2014-08-01,
10:00
2014-06-24,
08:49
174
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Pierwsze wyposażenie Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii z Oddziałem Rehabilitacji Dziennej - dostawa sprzętu medycznego oraz mebli medycznych” (nr sprawy 35/2014).
2014-08-07,
10:00
2014-06-26,
09:44
175
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa środków czystości dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ( nr sprawy 33A/2014)
2014-07-28,
12:00
2014-07-16,
13:00
176
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa obłożeń , ubrań jednorazowego użytku i drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ ( nr sprawy 41/2014)
2014-07-25,
11:00
2014-07-16,
13:11
177
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Świadczenie usługi pralniczej dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ (nr sprawy 39/2014)
2014-07-29,
11:00
2014-07-16,
14:50
178
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa pieluchomajtek dla dorosłych oraz zestawów i akcesoriów zabiegowych dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ (nr sprawy 40/2014)
2014-07-25,
09:00
2014-07-17,
12:54
179
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Usługi ubezpieczeniowe: Ubezpieczenia komunikacyjne
2014-08-01,
09:30
2014-07-24,
12:40
180
Przetarg nieograniczony
Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
P-12-SPRZĘT-2014 na serwis sprzętu medycznego Szpitala
2014-07-30,
09:00
2014-07-22,
12:31
181
Przetarg nieograniczony
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa wyposażenia Apteki, Centralnej Sterylizatorni i Myjni Inkubatorów i Łóżek
2014-08-06,
10:00
2014-06-26,
14:56
182
Przetarg nieograniczony
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa leków do apteki Szpitala Wolskiego
2014-08-31,
10:00
2014-06-12,
07:44
183
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.
Wykonanie obsługi 4-go poziomu utrzymania czterech zaspołów traskcyjnych typu 19WE.
2014-08-19,
10:00
2014-07-09,
12:02
184
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa, instalacja i uruchomienie tablic Systemu Informacji Pasażerskiej czasu rzeczywistego wraz z obsługą bieżącą tych tablic
2014-08-12,
10:00
2014-07-07,
15:19
185
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Wymiana słupów trakcyjnych i trakcyjno-oświetleniowych na terenie m. st. Warszawy
2014-08-04,
09:00
2014-07-21,
09:31
186
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie nawierzchni drogowych z mieszanek mineralno-asfaltowych w torowisku tramwajowym
2014-07-28,
09:00
2014-07-21,
09:32
187
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa elementów złącznych.
2014-07-30,
09:00
2014-07-23,
07:50
188
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa kół bosych do tramwajów typu 116Na oraz części zamiennych do kół do tramwajów typu 120Na (2 części).
2014-08-01,
09:00
2014-07-24,
07:56
189
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie napawania regeneracyjnego szyn rowkowych w torach szlakowych i w węzłach rozjazdowych oraz krzyżownic w węzłach rozjazdowych.
2014-08-29,
11:00
2014-07-24,
12:37
190
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Adaptacja pomieszczeń na żłobek i świetlicę środowiskową w budynku przy Placu Światowida 3 w Warszawie.
2014-07-24,
12:00
2014-07-09,
15:39
191
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie remontu dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Zakrzewskiej 24 w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy na terenie DOM Polkowska.
2014-07-28,
10:00
2014-07-11,
09:30
192
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie rozbiórki pieców i kuchni kaflowych i wykonanie robót budowlanych w miejscu ich rozbiórki w lokalach mieszkalnych w budynku przy ulicy Wielickiej 29 w Warszawie.
2014-07-30,
10:00
2014-07-14,
12:40
193
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie wymiany instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych i części administracyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wielickiej 29 w Warszawie.
2014-08-01,
10:00
2014-07-15,
09:16
194
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki budynku mieszkalnego dwukondygnacyjnego, podpiwniczonego, murowanego wc, usunięcia studni, ogrodzenia z blachy z wywiezieniem gruzu i uporządkowaniem terenu przy ul. Bandoski 13 w Warszawie
2014-07-25,
10:00
2014-07-16,
14:50
195
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wymiana stolarki okiennej na okna z PCV (okna łukowe) w lokalach znajdujących się w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy na terenie DOM Polkowska.
2014-08-07,
10:00
2014-07-21,
11:51
196
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
wykonanie utrzymaniowych robót drogowych w zakresie remontów i przebudowy uszkodzonych nawierzchni wewnętrznych ciągów komunikacyjnych oraz ich oznakowania, na terenach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy DOM Służewiec, DOM Wierzbno, DOM Wiśniowa, DOM Madalińskiego, DOM Konduktorska, DOM Polkowska.
2014-08-12,
10:00
2014-07-21,
13:02
197
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pt. Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Puławskiej 4/6/8 w Warszawie.
2014-08-04,
10:00
2014-07-23,
14:35
198
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Montaż urządzeń w pomieszczeniach węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Skaryszewskiej 2, 13 i 15 w Warszawie
2014-07-24,
10:00
2014-07-09,
17:06
199
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy węzła cieplnego oraz wybudowanie węzła cieplnego w budynku przy ul. Kobielskiej 80 w Warszawie.Identyfikator: ZP/PN/RB/35/2014.
2014-07-28,
12:00
2014-07-14,
08:05
200
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej w zakresie projektu budowlano – wykonawczego remontu i docieplenia ścian zewnętrznych, dachu budynku, malowania i naprawy tynków klatki schodowej, wymiany stolarki oraz wymiany instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rechniewskiego 9 w Warszawie.
2014-07-29,
11:00
2014-07-17,
07:25
201
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wymiana stolarki okiennej w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy.
2014-08-07,
11:00
2014-07-24,
07:40
202
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażenie węzła cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Tarchomińskiej 1 w Warszawie.
2014-07-25,
10:00
2014-07-11,
09:30
203
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (7 pustostanów - 7 części). Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/29/14
2014-07-25,
11:00
2014-07-11,
09:31
204
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażenie węzła cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 11 Listopada 34 w Warszawie.
2014-07-28,
10:00
2014-07-14,
09:29
205
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażenie węzła cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Radzymińskiej 56 w Warszawie.
2014-07-29,
10:00
2014-07-14,
09:30
206
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie robót remontowo budowlanych w budynku mieszkalnym przy ul. Brzeskiej 29/31 w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/30/14
2014-08-06,
10:00
2014-07-22,
13:05
207
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Dostawa ciepła do budynków stanowiących 100% własności m.st. Warszawy będących w administracji Zakładu Gospodarowanie Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2014-08-11,
09:00
2014-07-03,
13:34
208
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont pustostanu w budynku mieszkalnym przy ul. Króla Maciusia 7A m 141 w Warszawie.
2014-07-31,
10:00
2014-07-17,
12:57
209
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont dachu w budynku użytkowym przy ul. V Poprzecznej 13 w Warszawie.
2014-08-06,
10:00
2014-07-21,
13:03
210
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Wykonanie remontu chodnika i dojść do klatek schodowych (wymiana nawierzchni chodnika z masy bitumicznej na betonową kostkę brukową wraz z wymianą obrzeży) wzdłuż budynków przy ul. 1 Sierpnia 26 oraz 1 Sierpnia 28 w Warszawie według załączonych przedmiarów robót.
2014-07-28,
10:00
2014-07-11,
15:11
211
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont lokalu w budynku mieszkalnym przy ul. Górczewskiej 20 m. 21.
2014-07-30,
09:00
2014-07-14,
15:50
212
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont pustostanu nr 4 w budynku zabytkowym przy ul. Chłodnej 27 w Warszawie.
2014-07-31,
09:00
2014-07-14,
15:50
213
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont pustostanów w budynkach mieszkalnych – ul. Rabsztyńska 2 m 24, Żytnia 64A m 40
2014-08-01,
09:00
2014-07-16,
14:51
214
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wymiana urządzenia zabawowego grindboxu usytuowanego w skateparku na placu zabaw przy ul. Pustola 32A i 32B.
2014-08-04,
09:00
2014-07-18,
13:57
215
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Częściowy remont parteru w budynku siedziby administracji przy ul. Ogrodowej 28/30 w Warszawie – etap I.
2014-08-06,
09:00
2014-07-22,
14:41
216
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Żytniej 61 w Warszawie
2014-08-07,
09:00
2014-07-22,
15:07
217
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont pomieszczenia nr 9 w siedzibie własnej, budynku przy ul. Nowolipki 16 w Warszawie.
2014-08-08,
09:00
2014-07-24,
14:21
218
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont pustostanów w budynkach mieszkalnych – ul. Płocka 29 m 15, ul. Płocka 50 m 33
2014-08-08,
10:00
2014-07-24,
14:38
219
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Marii Kazimiery 1 administrowanego przez ZGN Żoliborz.
2014-08-06,
09:00
2014-07-22,
14:09
220
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Elementy oświetlenia ulic
2014-07-28,
11:00
2014-07-18,
15:57
221
Przetarg nieograniczony
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
Usługi odbierania odpadów komunalnych z terenów cmentarzy komunalnych m. st. Warszawy: Cmentarza Komunalnego Północnego i Cmentarza Wojskowego.
2014-08-19,
12:30
2014-07-07,
15:27
222
Przetarg nieograniczony
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
Usługi w zakresie usuwania ścieków ze zbiorników bezodpływowych z terenu cmentarzy komunalnych m.st. Warszawy: Cmentarz Komunalny Północny i Cmentarz Komunalny Południowy
2014-07-24,
12:30
2014-07-16,
14:59
223
Przetarg nieograniczony
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
Usługi ogrodnicze i sprzątania na terenach cmentarzy komunalnych m. st. Warszawy w latach 2015 i 2016
2014-09-03,
12:30
2014-07-24,
09:40
224
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zarządu Dróg Miejskich
2014-08-12,
10:00
2014-06-30,
09:55
225
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Remont oświetlenia ulicy Generała Władysława Andersa.
2014-07-30,
10:00
2014-07-14,
09:28
226
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Budowa dwóch przyłączy kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Myśliborskiej i Dorodnej w Warszawie.
2014-08-04,
10:00
2014-07-17,
11:51
227
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Pełnienie Funkcji operatora systemów bezpieczeństwa i odwodnienia w tunelu zagłębienia Wisłostrady w Warszawie
2014-08-27,
10:00
2014-07-17,
13:24
228
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Dostawy w 2014 roku odzieży roboczej i ochronnej
2014-07-28,
10:00
2014-07-17,
13:28
229
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Pobieranie opłat za parkowanie z wykorzystaniem telefonu komórkowego
2014-07-31,
10:00
2014-07-22,
10:18
230
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Kompleksowa obsługa kolekcji bilonu z parkomatów Zarządu Dróg Miejskich
2014-07-30,
10:00
2014-07-22,
10:33
231
Przetarg nieograniczony
Zarząd Mienia m.st Warszawy - jednostka budżetowa
Naprawa bramy i muru przeciwpowodziowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą.
2014-08-04,
11:00
2014-07-21,
07:35
232
Przetarg nieograniczony
Zarząd Mienia m.st Warszawy - jednostka budżetowa
Roboty budowlane polegające na przebudowie sieci i przyłączy wody dla budynków położonych na terenie siedziby orkiestry Sinfonia Varsovia przy ulicy Grochowskiej 272 w Warszawie.
2014-08-08,
11:00
2014-07-24,
14:35
233
Przetarg nieograniczony
Zarząd Oczyszczania Miasta
Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych, akcesoriów komputerowych
2014-07-28,
09:00
2014-07-16,
08:54
234
Przetarg nieograniczony
Zarząd Terenów Publicznych
Wykonanie remontu ulicy Hożej na odc. ul. Krucza – Plac Trzech Krzyży w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy – etap II wymiana nawierzchni.
2014-07-24,
10:00
2014-07-09,
13:00
235
Przetarg nieograniczony
Zarząd Terenów Publicznych
Wykonanie remontu ścian oporowych i umocnieniu przyległej do nich skarpy zlokalizowanych na obszarze Skarpy Warszawskiej na terenie Parku Jazdów w Warszawie (etap I zadania).
2014-07-29,
09:00
2014-07-11,
14:16
236
Przetarg nieograniczony
Zarząd Terenów Publicznych
Wykonanie remontu placów zabaw zlokalizowanych przy ul. Franciszkańskiej 10, Al. Solidarności 91, ul. 29 listopada 3, ul. Czerniakowskiej 126a w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawa.
2014-07-31,
10:00
2014-07-16,
14:51
237
Przetarg nieograniczony
Zarząd Terenów Publicznych
Wykonanie prac naprawczych na placach zabaw administrowanych przez ZTP
2014-08-05,
10:00
2014-07-18,
11:50
238
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu w ciągu ulicy Tamka na odcinku od ul. Kruczkowskiego do ul. Kopernika
2014-08-01,
10:00
2014-07-24,
10:20

Ukryj listy wyboru. Ukryj kolumnę: z rodzajem zamówienia, z datą publikacji.
Rodzaj:
Tryb:
Zamawiajacy:

UWAGA:
* Wypełnienie pola w nagłówku kolumny z nazwą zamówienia pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, w których nazwie znajduje się podany łańcuch znaków lub przynajmniej jeden z łańcuchów znaków oddzielonych przecinkiem
** Data składania ofert, wniosków, prac konkursowych lub data aukcji. Wypełnienie pola/pól w nagłówku kolumny z datą składania ofert w formacie RRRRMMDD pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, dla których data składania ofert zawiera się we wskazanym przedziale czasowym

<<powrót

herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  | 

 
Księga Zamówień Publicznych