>Biuro Zamówień Publicznych > Wyszukiwanie ogłoszeń > Wyniki wyszukiwania
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Bieżące ogłoszenia o przetargach
prowadzonych przez Urząd m.st. Warszawy i jego jednostki podległe


Znaleziono 228 ogłoszeń spełniających zaznaczone kryteria.

Ilość ogłoszeń na stronie:
Lp. Tryb
*WSZYSTKIE
>Zamawiający
*WSZYSCY
Nazwa zamówienia*
Składanie ofert**
od
do
Data publikacji
od
do
1
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zakup zestawu urządzeń ADC
2017-06-26,
12:00
2017-05-18,
09:18
2
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Wykonanie opracowania pod nazwą: "Plan Systemu Transportowego Warszawy"
2017-07-06,
10:00
2017-05-31,
16:18
3
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem zamontowanym na stałe oraz sprzętem niezamontowanym na stałe: pompa pożarnicza, zestaw ratownictwa technicznego, zestaw ratownictwa medycznego i agregat prądotwórczy oraz sprzęt specjalistyczny z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, sprzęt ratownictwa chemiczno-ekologicznego, sprzęt ratownictwa wysokościowego i sprzęt poszukiwawczo-ratowniczy
2017-07-14,
12:00
2017-06-07,
09:16
4
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Realizacja badań społecznych dotyczących różnych obszarów funkcjonowania m.st. Warszawy
2017-07-20,
10:00
2017-06-16,
09:47
5
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Biuro Zamówień Publicznych
Zaplanowanie i realizacja wydarzenia pn. Święto Wisły w 2017 roku
2017-06-26,
10:00
2017-06-13,
15:09
6
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Wykonywanie usług graficznych na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy.
2017-07-03,
10:30
2017-06-23,
10:07
7
Dialog techniczny
Biuro Zamówień Publicznych
Miasto Stołeczne Warszawa, reprezentowane przez Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy (zwane dalej „Prowadzącym dialog”) informuje, że zamierza przeprowadzić dialog techniczny (zwany dalej „Dialogiem”), w celu pozyskania przez Prowadzącego dialog informacji, które mogą być wykorzystane do przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia planowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zinwentaryzowanie obiektów i urządzeń służących do odprowadzania wód opadowych z terenów m.st. Warszawy systemem kanalizacji rurowej, nie będących w eksploatacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.”, w szczególności w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub określenia istotnych postanowień umowy.
2017-07-28,
23:59
2017-06-23,
14:17
8
Przetarg nieograniczony
Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta
Remont tynków sufitowych wraz z wymianą instalacji elektrycznej w pokojach mieszkalnych w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta, przy ul. Kawęczyńskiej 4b w Warszawie.
2017-07-06,
09:00
2017-06-20,
15:38
9
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa na jej podstawie ul. Piastów Śląskich i ul. Obrońców Tobruku.
2017-07-06,
10:30
2017-06-21,
15:32
10
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku gimnazjum nr 82 przy ul. Czumy 8 na potrzeby zamiejscowych oddziałów przedszkola nr 214 przy ul. Czumy 8
2017-07-06,
10:30
2017-06-21,
14:43
11
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Wykonanie i dostawa koszulek i strojów siatkarskich opatrzonych logo lub znakiem graficznym
2017-06-29,
09:30
2017-06-21,
15:58
12
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego 1A, na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
2017-07-10,
11:00
2017-06-23,
15:38
13
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Budowa obiektów małej architektury na terenie leśnej ścieżki zdrowia przy ul. Leśnej Polanki i placu zabaw przy ul. Wałuszewskiej w Warszawie
2017-06-26,
10:00
2017-06-09,
14:06
14
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Przebudowa istniejącego odcinka ul. Hemara o długości ok. 630 m (etap I) oraz budowę nowego odcinka drogi o długości ok. 570 m wraz z budową mostu nad Kanałem Bródnowskim (etap II) w Dzielnicy Białołęka w Warszawie.
2017-07-04,
10:00
2017-06-12,
12:28
15
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Dostawa mebli oraz wyposażenia przeznaczonego dla żłobka przy ul. Truskawkowej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
2017-07-25,
10:00
2017-06-19,
14:33
16
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Dostawa mebli i wyposażenia dla żłobka przy ul. Odkrytej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
2017-07-26,
10:00
2017-06-19,
14:33
17
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Dostawa mebli i wyposażenia dla żłobka przy ul. Krzyżówki w Warszawie w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
2017-07-26,
10:00
2017-06-19,
14:41
18
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Dostawa mebli i wyposażenia dla przedszkola przy ul. Głębockiej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
2017-07-26,
10:00
2017-06-19,
15:08
19
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Dostawa mebli i wyposażenia dla przedszkola wraz z oddziałami żłobka przy ul. Jesiennych Liści w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy.
2017-07-25,
10:00
2017-06-19,
15:11
20
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Prace porządkowe na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w zakresie opróżniania i zakupu koszy ulicznych i dystrybutorów na worki z przeznaczeniem na psie odchody, usuwania padłych zwierząt, sprzątania niezagospodarowanych terenów, w tym likwidacji dzikich wysypisk odpadów.
2017-06-30,
10:00
2017-06-22,
15:21
21
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Remont Przedszkola nr 192 przy ul. Liczydło 3A w Warszawie
2017-07-10,
10:00
2017-06-23,
14:35
22
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Remonty nawierzchni jezdni, chodników i ścieżek rowerowych wraz z odwodnieniem ulic na terenie Dzielnicy Białołęka w Warszawie.
2017-07-10,
10:00
2017-06-23,
15:00
23
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
PRZEBUDOWA ULICY ROKOKOWEJ. Numer referencyjny: UD-III-WZP.271.32.2017.EKR.
2017-06-26,
12:00
2017-06-09,
11:51
24
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Prace remontowo konserwacyjne dróg publicznych gminnych i wewnętrznych znajdujących się na terenie Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
2017-07-10,
13:00
2017-06-22,
13:50
25
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 w Warszawie na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego - I etap, w ramach zadania inwestycyjnego p.n. "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno Przedszkolnego".
2017-06-27,
09:30
2017-06-07,
13:13
26
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Przebudowa ul. Belgijskiej w Warszawie
2017-06-28,
09:30
2017-06-14,
08:48
27
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Remont schodów w Szkole Podstawowej nr 157 przy ul. Kazimierzowskiej 16 w Warszawie
2017-07-03,
09:30
2017-06-16,
13:20
28
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy boisk w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 przy ul. Wiśniowej 56 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych dokumentacją w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boisk w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 przy ul. Wiśniowej 56”.
2017-06-27,
10:00
2017-06-16,
14:03
29
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Usuwanie bieżących uszkodzeń nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Dzielnicy Mokotów stanowiących własność lub będących we władaniu m. st. Warszawy i nie przekazanych w zarząd innym podmiotom.
2017-07-05,
09:30
2017-06-20,
15:37
30
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLIX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Joliot-Curie 14 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego trakcie realizacji robót budowlanych objętych dokumentacją w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu XLIX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Joliot-Curie 14.
2017-06-28,
10:00
2017-06-20,
15:38
31
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w LXV Liceum ogólnokształcącym z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6 w Warszawie - I etap w ramach zadania inwestycyjnego p. n. : "Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w LXV Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami integracyjnymi przy ul.Marynarskiej 2/6".
2017-07-06,
09:30
2017-06-21,
13:40
32
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej budowy skweru w ramach zadania inwestycyjnego pn. realizacja projektu skwer "Siekierki Centrum" finansowanego ze środków budżetu partycypacyjnego na rok 2017.
2017-06-29,
09:30
2017-06-21,
15:22
33
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu ECDL CAD 2D dla 75 uczestników projektu pn. „Zaprogramuj swoją przyszłość”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, poddziałania 10.1.1, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMA .10.01.01-14-3923/15-00 z dnia 17.10.2016 r.
2017-06-30,
09:30
2017-06-23,
14:25
34
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Remont boiska w Szkole Podstawowej Nr 264 przy ul. Majewskiego 17 w Warszawie
2017-06-30,
11:00
2017-06-14,
15:25
35
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Wymiana węzła cieplnego i instalacji C.O. w Szkole Podstawowej nr 61 przy ul. Białobrzeskiej 27 w Warszawie
2017-07-10,
11:00
2017-06-23,
13:51
36
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Remont korytarza i sal lekcyjnych w budynku XIX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Zbaraskiej 1 w Warszaw
2017-07-04,
13:00
2017-06-14,
08:48
37
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie projektów technicznych i robót remontowych zapewniających dostosowanie budynków do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej: Zadanie I – w Szkole Podstawowej nr 120 przy ul. Międzyborskiej 70 w Warszawie, Zadanie II – w Szkole Podstawowej nr 135 przy ul. Bartosika 5 w Warszawie, Zadanie III – w Gimnazjum nr 21 przy ul. Siennickiej 15 w Warszawie
2017-07-07,
13:00
2017-06-22,
11:41
38
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Remont pomieszczeń w celu utworzenia nowych oddziałów w Przedszkolu nr 89 przy ul. Kobielskiej 15, w Przedszkolu nr 397 przy ul. Komorskiej 6 i w Przedszkolu nr 51 przy ul. Chrzanowskiego 7 w Warszawie
2017-07-10,
13:00
2017-06-23,
13:30
39
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Remonty i utrzymanie ulic gminnych na terenie m.st. Warszawy Dzielnicy Praga-Północ
2017-07-07,
10:00
2017-06-22,
10:07
40
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Budowa drogi publicznej ulicy Kadrowej na odcinku o długości 322 mb z infrastrukturą techniczną w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
2017-06-27,
10:30
2017-06-09,
12:30
41
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią okólną przy LI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Kadrowej 9 w Warszawie
2017-07-05,
10:30
2017-06-20,
14:44
42
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Dostawa szafek ubraniowych do szatni w budynku Zespołu Szkół Sportowych przy ul. Konwiktorskiej 5/7 w Warszawie(znak sprawy ZP- 26/17).
2017-06-29,
10:00
2017-06-20,
12:15
43
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
„Świadczenie usług całodobowej ochrony osób i mienia w obiektach administracyjnych Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy” (znak sprawy ZP-48/17).
2017-06-30,
10:00
2017-06-21,
14:42
44
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Zajęcia z zakresu matematyki dla uczniów (znak sprawy ZP- 46/17).
2017-07-03,
10:00
2017-06-22,
12:56
45
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Wykonanie usług związanych z urządzaniem i utrzymaniem zieleni niskiej i wysokiej oraz bieżącym utrzymaniem porządku w pasach drogowych Numer referencyjny: P-25/17 II.
2017-07-11,
09:30
2017-06-01,
14:48
46
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ulicy Rzeszowskiej na odcinku ul. Horodelska - ul. Obwodowa w Warszawie wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicy na terenie Dzielnicy Targówek.
2017-06-27,
09:30
2017-06-09,
14:45
47
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Wykonanie usług związanych z zimowym oczyszczaniem jezdni ulic gminnych i chodników na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2017-07-24,
09:30
2017-06-13,
09:43
48
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ulicy Podobnej na odcinku ul. Obwodowa – ul. św. Wincentego w Warszawie wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicy” na terenie Dzielnicy Targówek.
2017-06-29,
09:30
2017-06-13,
14:01
49
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ulicy Przecławskiej na odcinku ul. Generała Tadeusza Rozwadowskiego – ul. Klukowskiej w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ul. Przecławskiej
2017-06-29,
09:30
2017-06-13,
14:02
50
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Dostosowanie pomieszczeń klasowych na pracownie biolo-giczną, chemiczną i fizyczną w szkołach podstawowych 1. Nr 275 przy ul. Hieronima 2, 2. Nr 298 przy ul. Krakusa 2, 3. Nr 206 przy ul. Bartniczej 2, 4. Nr 42 przy ul. Balkonowej 4 na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2017-07-06,
09:30
2017-06-20,
14:43
51
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Realizacja programu z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy zaadre-sowanego do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na podstawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2017 r.
2017-07-03,
09:30
2017-06-20,
15:00
52
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Dostosowanie pomieszczeń klasowych na pracownie biologiczną, chemiczną i fizyczną w szkołach podstawowych 1. Nr 28 przy ul. Gościeradowskiej 18/20, 2. Nr 58 przy ul. Mieszka I/7, 3. Nr 114 przy ul. Remiszewskiej 40, na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2017-07-07,
09:30
2017-06-21,
12:13
53
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Dostosowanie pomieszczeń klasowych na pracownie biologiczną, chemiczną i fizyczną w szkołach podstawowych 1. Nr 84 przy ul. Radzymińskiej 227, 2. Nr 52 przy ul. Samarytanki 11a, 3. Nr 277 przy ul. Suwalskiej 29, 4. Nr 285 przy ul. Turmonckiej 20 na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2017-07-06,
09:30
2017-06-21,
14:43
54
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Remont instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi oraz remont łazienki w LXIII LO przy ul. Hirszfelda 11 w Warszawie
2017-06-26,
10:30
2017-06-09,
10:54
55
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Związku Walki Młodych 10 w Warszawie.
2017-06-27,
10:30
2017-06-12,
11:05
56
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Budowa „Bezpiecznego placu zabaw dla dzieci”- realizacja projektu nr 679 z Budżetu Partycypacyjnego 2017 r.
2017-06-27,
11:30
2017-06-12,
13:09
57
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Przebudowa rowu melioracyjnego J-3
2017-06-29,
10:30
2017-06-14,
14:10
58
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 323 przy ul. Warchałowskiego 4 w Warszawie.
2017-06-30,
10:30
2017-06-14,
15:19
59
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Budowa „Sportowego placu zabaw w Sadku” w Warszawie – realizacja projektu nr 528 z Budżetu Partycypacyjnego 2017 r.
2017-06-30,
11:30
2017-06-14,
15:50
60
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Rozbudowa, przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku Przedszkola nr 264 przy ul. Korkowej 147/149 w Warszawie
2017-06-30,
12:00
2017-06-14,
15:20
61
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 109 i 128 oraz Przedszkola nr 338 w Warszawie - zakup i montaż kontenerowych modułów systemowych
2017-07-07,
12:00
2017-06-21,
14:39
62
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Budowa chodnika w ciągu ulic Borków - Juhasów na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2017-07-10,
11:00
2017-06-22,
15:16
63
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Wykonanie robót remontowo-budowlanych w lokalach nr 1 w budynku przy ul. Warszawskiej 3 bl. 2, nr 3 przy ul. Warszawskiej 3 bl. 7 oraz lokalu nr 5 przy ul. Dobrej 20 w Dzielnicy Wesoła
2017-06-26,
10:00
2017-06-09,
09:38
64
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Budowa parku rekreacji i kultury dla młodzieży w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w ramach realizacji projektu „Młodzieżowy park rekreacji", „Park dla młodzieży”, „Park kultury dla młodzieży”
2017-06-29,
10:00
2017-06-13,
12:43
65
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Budowa placów zabaw przy Gimnazjum nr 119 i Przedszkolu nr 259
2017-07-05,
10:00
2017-06-20,
09:35
66
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Remont szatni w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 w Warszawie
2017-06-26,
12:00
2017-06-09,
15:22
67
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Budowa ulicy Franciszka Klimczaka w Warszawie
2017-06-28,
12:00
2017-06-13,
12:55
68
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Restauracja fragmentu lewej części czoła Fortu V Włochy w 2017r.
2017-07-07,
10:00
2017-06-22,
14:28
69
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Zaprojektowanie i wykonanie na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej robót budowlanych polegających na realizacji projektu „Utworzenie placu zabaw przy Gimnazjum nr 47 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Grenady 16 Numer sprawy 34/ZP/17
2017-06-30,
09:00
2017-06-14,
10:30
70
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Dowożenie dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Warszawie na terenie Dzielnicy Wola z domu do szkoły i z powrotem wraz z zapewnieniem im opieki w czasie dowożenia we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2017/2018 (znak sprawy: 33/ZP/17).
2017-06-26,
10:00
2017-06-14,
11:51
71
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Zaprojektowanie i wykonanie na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej robót budowlanych polegających na realizacji projektu „Utworzenie placu zabaw przy Gimnazjum nr 48 im. Jana Pawła II przy ul. Deotymy 25/33” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego – znak sprawy 35/ZP/17.
2017-07-03,
09:00
2017-06-14,
12:45
72
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 „Przy Zielonym Wzgórzu” przy ul. Wolskiej 79 w Warszawie (znak sprawy: 36/ZP/17).
2017-07-04,
09:00
2017-06-23,
13:04
73
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Żoliborz z domu do szkoły
2017-06-27,
08:45
2017-06-16,
14:03
74
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Remont tarasu i pochylni dla wózków wraz z wymianą nawierzchni bezpiecznej w Przedszkolu Integracyjnym nr 247 przy ul. Bieniewickiej 32 w Warszawie
2017-07-07,
08:45
2017-06-20,
12:43
75
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Remont ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 92 przy ul. Przasnyskiej 18 A w Warszawie – II część
2017-07-07,
09:45
2017-06-21,
10:59
76
Przetarg nieograniczony
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 im. Bohaterów Westerplatte
Dostawa i montaż wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla Gimnazjum Nr 126 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
2017-07-03,
10:30
2017-06-20,
13:58
77
Przetarg nieograniczony
Lasy Miejskie-Warszawa
Zakup i dostawa specjalistycznego samochodu do obsługi akcji związanych z wkraczaniem dzikiej zwierzyny, w tym głównie dzików na teren m.st. Warszawy wraz z wyposażeniem
2017-10-18,
09:00
2017-05-10,
15:31
78
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części zamiennych do układu pneumatycznego pojazdów metra typu Inspiro, w podziale na 14 Zadań.
2017-07-03,
12:00
2017-05-11,
13:38
79
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa 37+8 sześciowagonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych przeznaczonych do przewozu pasażerów na I i II linii metra w Warszawie.
2017-09-27,
12:00
2017-05-17,
09:58
80
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących oraz nośników danych (płyt) w 2017 roku
2017-06-30,
12:00
2017-06-22,
09:44
81
Przetarg nieograniczony
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Kontrolne badania geotechniczne przy nadzorowaniu przez Metro Warszawskie Sp. z o.o. prac przy rozbudowie II linii metra
2017-06-30,
12:00
2017-06-22,
14:28
82
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Usługa naprawy poziomu 3 utrzymania 9 pojazdów taboru pomocniczego do obsługi II linii metra
2017-06-30,
12:00
2017-06-22,
15:16
83
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
2017-07-21,
11:00
2016-12-19,
10:24
84
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Kontrakt 5 - „Zaprojektowanie i rozbudowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) w Warszawie” realizowany w ramach Przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2 w dzielnicy Targówek m. st. w Warszawie”
2017-08-10,
13:00
2017-05-22,
15:27
85
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Odbiór odpadów o kodzie 19 05 99 wytworzonych w wyniku mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.
2017-07-20,
10:00
2017-06-13,
12:42
86
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Świadczenie usługi związanej z ręcznym sortowaniem odpadów surowcowych
2017-07-27,
10:00
2017-06-20,
13:20
87
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Odbiór odpadów stanowiących frakcję nadsitową powyżej 80 mm wytworzoną w wyniku mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.
2017-07-27,
12:00
2017-06-20,
14:44
88
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych filtrów oleju, powietrza, oraz paliwa do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2017-12-31,
15:00
2014-12-04,
14:23
89
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych akumulatorów do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2017-12-31,
15:00
2015-01-22,
11:02
90
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę smarów i środków smarujących
2018-06-30,
15:00
2015-05-14,
16:38
91
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę fabrycznie nowych opon, dętek, felg oraz akcesoriów wulkanizacyjnych do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2015-09-17,
11:56
92
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa nowych części zamiennych do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2017-12-31,
15:00
2015-09-17,
12:38
93
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa olejów i płynów eksploatacyjnych do pojazdów i maszyn eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2018-06-30,
15:00
2015-10-05,
15:46
94
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do maszyn drogowo-budowlanych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2015-10-08,
07:06
95
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa artykułów oświetleniowych – żarówek, żarników halogenowych, modułów świetlnych, świetlówek, żarówek sygnalizacyjnych, lamp halogenowych, rtęciowych, sodowych
2018-12-31,
15:00
2015-10-20,
14:22
96
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przetarg nieograniczony na ustanowienie dynamicznego systemu zakupów na Dostawę części zamiennych do instalacji chlorowych oraz do instalacji wytwarzania, magazynowania i dozowania dwutlenku chloru, przyrządów pomiarowych, roztworów produkcji firmy Wallace & Tiernan. Numer postępowania: 02123/WS/PW/PZL-DZA-WRS/D/2015
2018-12-31,
15:00
2015-10-21,
15:59
97
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przetarg nieograniczony na ustanowienie dynamicznego systemu zakupów na Dostawę farb, lakierów, rozpuszczalników, rozcieńczalników
2018-12-31,
15:00
2015-11-09,
09:04
98
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przetarg nieograniczony na ustanowienie dynamicznego systemu zakupów na dostawę wyrobów złącznych i śrubowych ( śruby, nakrętki, podkładki, wkręty, nity, kołki, pręty, smarowniczki, blachowkręty itp.)
2018-12-31,
15:00
2015-11-23,
16:00
99
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa baterii i akumulatorów - akumulatory NiCd, NiMH, baterie NiCd, NiMH, akumulatory żelowo – ołowiowe, baterie do sterowników, baterie do mierników, baterie tradycyjne, baterie alkaliczne i litowe.
2018-12-31,
15:00
2015-11-25,
15:56
100
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę części zamiennych do kosiarek, kosiarek samojezdnych, dmuchaw, pilarek do drewna oraz kos spalinowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2015-11-27,
14:40
101
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa przewodów elektrycznych, przedłużaczy, listew przeciwzakłóceniowych
2018-12-31,
15:00
2015-12-28,
15:51
102
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa materiałów do wykonywania napraw bezwykopowych kanalizacji - matotkaniny z włókna szklanego, żywicy mineralno-organicznej (jako gotowego produktu składającego się z trzech komponentów: bazy, utwardzacza i przyspieszacza) oraz kształtek kapeluszowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. postępowanie nr 00196/WS/PW/PZL-DZA-WRS/D/2016
2017-12-31,
15:00
2016-03-01,
15:56
103
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych dla systemu produkcji JT Elektronik do układania światłowodów w sieci kanalizacyjnej.
2017-12-31,
15:00
2016-05-18,
12:38
104
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa opraw oświetleniowych i części zamiennych do nich.
2019-12-31,
15:00
2016-11-17,
13:08
105
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa osprzętu elektrycznego.
2019-12-31,
15:00
2016-11-22,
10:15
106
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa uszczelnień mechanicznych do pomp i maceratorów produkcji firmy Grundfos, Flygt, KSB.
2019-12-31,
15:00
2016-11-23,
07:12
107
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa podstawowego sprzętu laboratoryjnego.
2018-12-31,
15:00
2016-11-24,
06:46
108
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa modułów, oprogramowań, kart pamięci do urządzeń firmy Schneider Electric.
2019-12-31,
15:00
2016-11-24,
14:22
109
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Usługi projektowe branży energetycznej, drogowej, organizacji ruchu dla zadań prowadzonych przez DPR. Zadanie 1:Usługi wykonania projektu branży energetycznej do zadań prowadzonych przez Dział Projektowania. Zadanie 2:Usługi wykonania projektu drogowego do zadań prowadzonych przez Dział Projektowania. Zadanie 3: Usługi wykonania organizacji ruchu na czas budowy dla zadań prowadzonych przez Dział Projektowania.
2018-12-19,
15:00
2016-12-19,
12:30
110
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowego osprzętu (dysze, protezy banany, wkładki ceramiczne do dysz, przewody ciśnieniowe, itp.) do pojazdów ciśnieniowych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2016-12-30,
14:27
111
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Wykonanie przeglądu serwisowego urządzeń pomiarowych monitoringu on-line firmy HACH–LANGE z podziałem na zadania
2017-06-28,
09:45
2017-05-18,
11:47
112
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Inżynier dla „Zadania nr I.6 Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Wąbrzeskiej odc. Kadetów – Wąbrzeska nr 15 ”
2017-06-27,
09:45
2017-05-19,
10:21
113
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Wawrzynowej oraz ul. Pokrzywowej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z podziałem na zadania.
2017-06-29,
09:45
2017-05-22,
08:49
114
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Inżynier dla Zadań pn.: Zadanie I.2: Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Płochocińskiej, Krzyżówki, Łopianowej oraz Zadanie III.1 Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Płochocińskiej, Krzyżówki, Łopianowej
2017-06-28,
10:45
2017-05-22,
09:57
115
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie IV.1 Budowa kolektora Lindego Bis.
2017-07-28,
09:45
2017-05-31,
12:01
116
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie VI.1.7 Inżynier Kontraktu dla Zadania I.3: Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Płochocińskiej i Marywilskiej”
2017-07-07,
09:45
2017-05-31,
12:01
117
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Inżynier dla zadania Budowa sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Wawer w ul. Lucerny, Mrówczej, Widocznej, Władysława IV, Łyszkowickiej, Hajnowskiej, Antenowej, Wylotowej, Sadulskiej, Korynckiej, Pielęgniarek.
2017-07-10,
10:45
2017-05-31,
12:13
118
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie VI.6 Pomoc techniczna: Opracowanie koncepcji gospodarki wodno-ściekowej w zlewni oczyszczalni ścieków Dębe, ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji oczyszczalni ścieków"
2017-07-07,
10:45
2017-05-31,
12:06
119
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie II.1 - Modernizacja Kolektora Burakowskiego.
2017-07-11,
10:45
2017-05-31,
12:06
120
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie nr I.2.13 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla przy ul. Trakt Lubelski.
2017-07-07,
11:45
2017-05-31,
12:07
121
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie I.12 Budowa kolektora C- Bis
2017-07-10,
09:45
2017-05-31,
12:07
122
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Gospodarowanie odpadami o kodzie 19 01 07* lub 19 03 06* powstającymi w Zakładzie „Czajka”, w ilości maksymalnej 4 250 Mg, z podziałem na 5 zadań (szczegółowa nazwa zawarta w SIWZ).
2017-07-06,
10:45
2017-05-31,
12:08
123
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie I.3: Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Płochocińskiej i Marywilskiej”
2017-07-11,
09:46
2017-05-31,
12:08
124
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wod. i kan. w drogach dojazdowych do ul. Trakt Lubelski w rejonie posesji nr 317/319/328/330 w Dzielnicy Wawer z podziałem na zadania.
2017-07-10,
09:45
2017-06-01,
10:57
125
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wod. i kan. w drogach dojazdowych do Trakt Lubelski w rejonie posesji nr 265/267/318/320, Dzielnica Wawer z podziałem na zadania.
2017-07-11,
08:45
2017-06-01,
10:58
126
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wod. i kan. w dr. Dojazdowych do ul. Trakt Lubelski w rejonie posesji nr 206/208/171/173/177 w Dzielnicy Wawer z podziałem na zadania.
2017-07-10,
08:45
2017-06-02,
10:51
127
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa 7 szt. fabrycznie nowych wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2017 r. pojazdów ciężarowych do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji (pojazdy ciśnieniowo – ssące z odzyskiem wody).
2017-07-11,
11:45
2017-06-05,
08:47
128
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wod. i kan. w drogach dojazdowych do ul. Trakt Lubelski w rejonie posesji nr 253/255A/257 w Dzielnicy Wawer z podziałem na zadania
2017-08-07,
09:45
2017-06-05,
08:49
129
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie VI.1.7 - Inżynier dla zadania polegającego na modernizacji Kolektora Burakowskiego o długości ok. 5 000 m, zlokalizowanego wzdłuż ul. Marymonckiej i ul. Słowackiego w Warszawie
2017-07-17,
10:45
2017-06-07,
10:38
130
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej z podziałem na 3 zadania na terenie Dzielnicy Białołęka, Bielany
2017-07-17,
09:45
2017-06-08,
09:53
131
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Osiedla Las Dzielnicy Wawer wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego z podziałem na zadania.
2017-07-17,
08:45
2017-06-08,
10:15
132
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dok. projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wod. i kan. w drogach do ul. Trakt Lubelski w rejonie posesji nr 223/225/227/229/235/237/268/270 w Dzielnicy Wawer z podziałem na zadania
2017-07-17,
11:45
2017-06-08,
10:20
133
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Inżynier dla Zadania I.2.13 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla przy ul. Trakt Lubelski
2017-07-21,
09:45
2017-06-13,
09:43
134
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przewodu wodociągowego oraz kanału ogólnospławnego w Warszawie przy ul. Duninów na terenie Dzielnicy Białołęka.
2017-07-19,
09:45
2017-06-13,
09:43
135
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie V.3.2 – Zakup przenośnych mierników natężenia przepływu i napełnienia - 50 szt.
2017-07-21,
10:45
2017-06-13,
09:43
136
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji ogólnospławnej w Warszawie przy ul. Zabłockiej, na terenie Dzielnicy Białołęka
2017-08-01,
09:45
2017-06-16,
09:07
137
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Kompleksowa dostawa energii cieplnej wraz z usługą przesyłu do obiektów należących do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2017-07-26,
09:45
2017-06-16,
10:19
138
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację instalacji osuszania powietrza w pomieszczeniach technologicznych Zakładu Filtrów Pospiesznych, ul. Koszykowa 81 w Warszawie
2017-07-31,
09:45
2017-06-19,
08:05
139
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie VI. 2. Zakup sprzętu na potrzeby Zakładu Laboratoriów. Dostawa chromatografu jonowego
2017-07-06,
08:45
2017-06-20,
11:18
140
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie VI. 2. Zakup sprzętu na potrzeby Zakładu Laboratoriów. Dostawa analizatora ogólnego węgla organicznego.
2017-07-10,
11:45
2017-06-22,
13:23
141
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
Utrzymanie w okresie jednego roku w ciągłej sprawności urządzeń Systemu Pobierania Opłat za Przejazdy wyprodukowanych przez Ascom Monetel S.A. dla komunikacji miejskiej w Warszawie
2017-06-26,
08:00
2017-05-18,
13:54
142
Przetarg nieograniczony
Muzeum Powstania Warszawskiego
Sukcesywna dostawa materiałów poligraficznych w postaci kartek z kalendarza i informacji dodatkowych
2017-06-27,
11:00
2017-06-19,
11:57
143
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Budowa bocznego boiska piłkarskiego z zadaszeniem balonowym przy ul. Łabiszyńskiej 20, na podstawie projektu budowlanego „Budowa bocznego boiska piłkarskiego z zadaszeniem i zapleczem socjalnym”
2017-06-26,
11:30
2017-06-09,
14:08
144
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Ogrodzenie boiska głównego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus
2017-06-26,
13:00
2017-06-09,
16:22
145
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Włochy
Modernizacja części sportowo – rekreacyjnej Parku M. Kotańskiego
2017-06-26,
10:00
2017-06-09,
15:29
146
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo
Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40
2017-07-07,
10:00
2017-06-12,
08:17
147
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
Sukcesywne dostawy szczepionek
2017-06-26,
09:30
2017-06-19,
10:36
148
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
Remont pomieszczeń na parterze Przychodni Lekarskiej przy ul. Ciołka 11 w Warszawie
2017-07-04,
09:30
2017-06-19,
13:43
149
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy
Środowisko informatyczne dla e-usług i elektronicznego obiegu dokumentów w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy
2017-06-26,
10:00
2017-05-17,
15:27
150
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy
Dostawa szczepionek przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia
2017-06-27,
09:00
2017-06-14,
07:52
151
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Dostawa elementów umundurowania służbowego dla Straży Miejskiej m.st. Warszawy na lata 2017-2019.
2017-06-27,
11:00
2017-05-11,
12:19
152
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Dostawa obuwia służbowego dla Straży Miejskiej m.st. Warszawy na lata 2017-2019
2017-06-28,
11:00
2017-06-14,
15:17
153
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Dostawa ubiorów sportowych i butów sportowych dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy.
2017-07-12,
11:00
2017-06-20,
12:43
154
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa akcesoriów endoskopowych oraz akcesoriów ECPW dla Szpitala Bielańskiego (ZP-46/2017)
2017-06-27,
11:00
2017-05-18,
12:36
155
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa odczynników do oznaczeń hormonów wraz z dzierżawą niezbędnej aparatury dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-45/2017)
2017-07-04,
10:00
2017-05-29,
08:13
156
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa stengraftów dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej w Szpitalu Bielańskim w Warszawie (ZP-19/2017)
2017-07-05,
10:00
2017-05-30,
11:39
157
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa wyrobów medycznych dla Oddziału Neurochirurgii w Szpitalu Bielańskim w Warszawie (ZP-54/2017)
2017-06-28,
10:00
2017-06-20,
13:00
158
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa produktów leczniczych dla Szpitala Bielańskiego (ZP-55/2017)
2017-06-30,
11:00
2017-06-22,
15:16
159
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
Zakup i dostawa wyrobów medycznych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ
2017-07-05,
10:00
2017-05-12,
13:56
160
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
Zakup i dostawa płynów infuzyjnych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego
2017-06-29,
10:00
2017-05-22,
08:50
161
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
Dostawa produktów leczniczych na rzecz szpitala czerniakowskiego Sp. z o.o. cz. II
2017-07-19,
10:00
2017-06-01,
13:35
162
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
Zakup i dostawa produktów leczniczych z programu lekowego na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. sprawa nr 30/2017
2017-07-19,
11:00
2017-06-01,
13:36
163
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
Zakup i dostawa akcesoriów okulistycznych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.
2017-06-30,
11:00
2017-06-01,
14:05
164
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
Zakup i dostawę staplerów i zestawów do jejunostomii na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. - sprawa 25/2017
2017-07-05,
10:00
2017-06-12,
12:28
165
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
Zakup i dostawę produktów leczniczych z programu lekowego na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. cz. IV ( sprawa 35/2017)
2017-07-03,
10:00
2017-06-13,
12:43
166
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
Zakup i dostawa specjalistycznych środków chemicznych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp.z o.o.
2017-07-04,
10:00
2017-06-14,
10:24
167
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa mleka
2017-12-28,
10:00
2016-12-23,
10:02
168
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych w torowisku tramwajowym.
2017-06-28,
09:00
2017-06-21,
12:43
169
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa łożysk i elementów tocznych oraz innych elementów konstrukcyjnych (4 części).
2017-07-04,
11:00
2017-06-23,
09:52
170
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Blacharskiej 1 m. 447 w Warszawie w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej.
2017-06-27,
10:00
2017-06-07,
13:12
171
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie prac polegających na realizacji wniosku do budżetu partycypacyjnego pt.: „Utworzenie małego parku przy ul. Bernardyńskiej” położonego przy ul. Bernardyńskiej 4 – Bernardyńskiej 14 w Warszawie, na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.
2017-06-26,
10:00
2017-06-08,
12:47
172
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie remontu elewacji budynku przy ul. Puławskiej 55 w Warszawie – Domek Mauretański
2017-06-28,
10:00
2017-06-12,
08:47
173
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Budowa dwufunkcyjnego węzła cieplnego, przyłącza cieplnego, doposażenie w instalację ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji cwu, instalacji elektrycznej węzła cieplnego oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Odolańskiej 5 w Warszawie znajdującym się w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy na terenie DOM „Madalińskiego”
2017-06-30,
10:00
2017-06-13,
08:51
174
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji odtworzeniowej budynków i inwentaryzacji lokali.
2017-06-26,
10:00
2017-06-13,
14:23
175
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania dla budynku użytkowego i 2 pomieszczeń archiwów przy ul. Tuchlińskiej 1 w Warszawie.
2017-07-03,
10:00
2017-06-20,
13:22
176
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Przygotowanie lokali mieszkalnych celem opróżnienia budynków Lubelska 30/32, Grochowska 354, Rybna 24, Rybna 28, Wawerska 19 przeznaczonych do rewitalizacji w ramach projektu „Zintegrowany Program rewitalizacji m. st. Warszawy do 2022 r.”.
2017-06-26,
10:00
2017-06-09,
15:33
177
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Radzymińskiej 32 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/33/17
2017-06-26,
10:00
2017-06-09,
09:38
178
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Radzymińskiej 35 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/34/17
2017-06-27,
10:00
2017-06-09,
10:53
179
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Radzymińskiej 37 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/35/17
2017-06-27,
10:00
2017-06-09,
10:54
180
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Korsaka 7 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/37/17
2017-06-28,
10:00
2017-06-12,
12:28
181
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Nieporęckiej 8 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/38/17
2017-06-29,
10:00
2017-06-12,
12:29
182
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Nieporęckiej 14 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/39/17
2017-06-29,
10:00
2017-06-12,
13:07
183
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (10 pustostanów – 10 części). Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/40/17
2017-06-27,
11:00
2017-06-13,
11:47
184
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Stalowej 21 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/41/17
2017-07-03,
10:00
2017-06-14,
12:47
185
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Stalowej 35 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/42/17
2017-07-03,
10:00
2017-06-14,
12:50
186
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Stalowej 37 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/43/17
2017-07-05,
10:00
2017-06-14,
12:50
187
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Stalowej 38 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/44/17
2017-07-05,
10:00
2017-06-14,
14:10
188
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (12 pustostanów – 12 części). Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/45/17
2017-07-03,
11:00
2017-06-19,
15:08
189
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Stalowej 50 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/46/17
2017-07-10,
10:00
2017-06-23,
11:02
190
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Stalowej 51 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/47/17
2017-07-10,
10:00
2017-06-23,
11:13
191
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Stalowej 54 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/48/17
2017-07-11,
10:00
2017-06-23,
11:26
192
Przetarg ograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont pustostanu w budynku mieszkalnym przy ul. Agrestowej 1 m 3 w Warszawie.
2017-06-26,
10:00
2017-06-09,
09:37
193
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont pustostanu w budynku mieszkalnym przy ul. Wspomnień 38 m 1 w Warszawie.
2017-06-26,
10:00
2017-06-12,
11:05
194
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont pustostanu w budynku mieszkalnym przy ul. Króla Maciusia 13 m 7 w Warszawie.
2017-06-28,
10:00
2017-06-14,
10:24
195
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont dachu nad garażem w budynku przy ul. Marysińskiej 32/34 w Warszawie.
2017-06-30,
10:00
2017-06-14,
12:40
196
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Lawinowej 9 i 11 w Warszawie.
2017-07-05,
10:00
2017-06-21,
10:58
197
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont pustostanu w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 139 m 3 w Warszawie.
2017-07-06,
10:00
2017-06-22,
09:46
198
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont pustostanu w budynku mieszkalnym przy ul. Dusznickiej 1 m 2 w Warszawie.
2017-07-10,
10:00
2017-06-23,
13:45
199
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remonty pustostanów lokali mieszkalnych leżących na terenie administracji Młynów.
2017-06-26,
09:00
2017-06-07,
12:53
200
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
wymianę stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych stanowiących w 100% własność m. st. Warszawy usytuowanych na terenie Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
2017-06-26,
09:00
2017-06-09,
12:29
201
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
opracowanie projektu budowlanego remontu stropu piwnic, klatki schodowej wraz z uporządkowaniem instalacji teletechnicznej i remontem instalacji domofonowej w budynku przy ul. Dzielnej 74 w Warszawie oraz opracowanie projektu budowlanego połączenia dwóch pomieszczeń w budynku Administracji Koło przy ul. Ciołka 33 w Warszawie.
2017-06-26,
09:00
2017-06-13,
15:44
202
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
remont chodnika i drogi dojazdowej przy ul. Nowolipki 20-22 w Warszawie.
2017-06-29,
09:00
2017-06-14,
10:24
203
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont prześwitu bramowego, wymiana studzienki podwórzowej i kanalizacji deszczowej wraz z wymianą nawierzchni podwórka przy ul. Skwer Wyszyńskiego 3 w Warszawie.
2017-07-03,
09:00
2017-06-16,
14:04
204
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
remont kominów wraz z naprawą obróbek blacharskich, pokryciem dachu w budynku użytkowym przy ul. Małego Franka 7, remont dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Obozowej 110.
2017-07-04,
09:00
2017-06-19,
09:31
205
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
demontaż balkonów od strony ulicy i zabezpieczenie biegu klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Grzybowskiej 46 w Warszawie.
2017-07-02,
09:00
2017-06-19,
11:57
206
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wymiana drzwi wejściowych wewnętrznych na klatkę schodową nr III w budynku mieszkalnym przy ul. Piaskowej 9 w Warszawie
2017-07-06,
09:00
2017-06-19,
14:27
207
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
opracowanie dokumentacji technicznej w formie inwentaryzacji wielobranżowej dla budynków stanowiących 100% własność Miasta Stołecznego Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy w podziale na 8 części.
2017-06-28,
09:00
2017-06-20,
09:36
208
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont dróg i chodników wewnątrzosiedlowych przy ul. Anielewicza 31-37 w Warszawie.
2017-07-06,
09:00
2017-06-21,
09:36
209
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wymiana oraz montaż wodomierzy w budynkach oraz lokalach stanowiących w 100% własność m.st. Warszawy usytuowanych na terenie Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
2017-06-30,
09:00
2017-06-22,
10:08
210
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wymiana świetlików w pracowniach plastycznych przy al. Solidarności 82A w Warszawie.
2017-07-10,
09:00
2017-06-22,
12:55
211
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wykonanie klimatyzacji w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych” oraz remont instalacji elektrycznej w budynku użytkowym przy ul. Bema 70 w Warszawie.
2017-07-07,
09:00
2017-06-22,
13:51
212
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Remont lokali komunalnych mieszkalnych - pustostanów obejmujących Część przetargowa I: ul. Marii Kazimiery 18 m 133, ul. Marii Kazimiery 18 m 141, ul. Marii Kazimiery 26 m 92 Część przetargowa II: ul. Marii Kazimiery 1 m 14, ul. Marii Kazimiery 1 m 30 ul. J.Ch. Paska 5/7 m 6, ul. Powązkowska 44b m 58, ul. Mickiewicza 18b m 13, ul. Wojska Polskiego 19 m 4 w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy”
2017-06-30,
08:45
2017-06-14,
12:42
213
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie m.st. Warszawy, obejmująca 4 rejony na terenie dzielnic Rembertów, Śródmieście, Mokotów i Ursynów na ulicach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, w okresie 01.01.2018 – 30.11.2020r.
2017-07-17,
10:00
2017-06-02,
10:05
214
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Remont ulic m. st. Warszawy z podziałem na 2 części.
2017-06-27,
10:00
2017-06-02,
12:02
215
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Operator Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem wraz z systemami Tunelu Zagłębienia Wisłostrady w Warszawie.
2017-07-17,
10:00
2017-06-05,
08:05
216
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg leżących na terenie m.st. Warszawy w trybie art. 50a i 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 128 ze zm. ) zwaną dalej także „ustawą” oraz przekazywanie na wniosek zamawiającego do utylizacji pojazdów usuniętych w ww. trybach i przejętych na własność m.st. Warszawy. Przechowywanie pojazdów będzie trwało do czasu odbioru przez osoby upoważnione lub do czasu wydania przez Zamawiającego pisemnego zlecenia co do sposobu postępowania z tymi pojazdami
2017-07-31,
10:00
2017-06-20,
10:00
217
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Wykonanie robót budowlanych i wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu dla przebudowy ul. Miodowej
2017-07-05,
10:00
2017-06-20,
15:00
218
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Wykonanie czynności związanych ze zdigitalizowaniem (skanowaniem) oraz zarchiwizowaniem dokumentacji dotyczącej dróg
2017-06-28,
10:00
2017-06-20,
15:38
219
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Zaprojektowanie i wykonanie budowli geotechnicznej służącej umocnieniu skarpy – wydmy piaszczystej, na której istnieje cmentarz, wzdłuż chodnika ulicy Mehoffera, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
2017-07-10,
10:00
2017-06-23,
14:45
220
Przetarg nieograniczony
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Wykonanie robót budowlanych związanych z: realizacją zadania inwestycyjnego pn. „przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona i przebudowa gazociągu (roboty budowlane ZMID) oraz budowa kanalizacji sanitarnej i tłocznej, przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. Głębockiej, ul. Berensona i ul. Kąty Grodziskie (roboty budowlane MPWiK).
2017-07-25,
10:00
2017-06-16,
13:09
221
Przetarg nieograniczony
Zarząd Oczyszczania Miasta
Ręczne oczyszczanie na terenie m. st. Warszawy - dzielnica Mokotów (część dolna)
2017-06-30,
09:00
2017-05-24,
10:14
222
Przetarg nieograniczony
Zarząd Oczyszczania Miasta
Kompleksowe mechaniczne oczyszczanie jezdni ulic m.st. Warszawy w sezonie zimowym i letnim w latach 2017-2020
2017-07-07,
09:00
2017-05-24,
10:51
223
Przetarg nieograniczony
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o.
Modernizacja i rozbudowa instalacji polewaczkowej wokół budynku Pałacu Kultury i Nauki - modernizacja ciągu "A" w Parku Świętokrzyskim
2017-06-29,
10:30
2017-06-16,
08:31
224
Przetarg nieograniczony
Zarząd Terenów Publicznych
Remont konserwatorski Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej zlokalizowanego przy ul. Wiejskiej róg ul. Matejki w Warszawie
2017-07-05,
10:00
2017-06-21,
12:07
225
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Ożarów Mazowiecki z Warszawą
2017-07-13,
10:30
2017-06-07,
13:54
226
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Zaprojektowanie i wykonanie nowych przystanków autobusowych w zatokach i bez zatok, w pasach drogowych ulic w Warszawie w lokalizacji: ul. Dobra, ul. Grochowska, ul. Cyrulików, ul. Karczunkowska, ul. Trakt Brzeski, Al. Zjednoczenia i Al. Komisji Edukacji Narodowej
2017-06-28,
11:00
2017-06-14,
12:46
227
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Koncepcja aranżacji zieleni wzdłuż ulic wraz z projektem wykonawczym nasadzeń i towarzyszących im zmian w granicach pasów drogowych wybranych ulic w Warszawie – część A. Numer referencyjny: 7/PN/2017
2017-06-30,
11:00
2017-05-24,
10:14
228
Przetarg nieograniczony
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Dostawa i montaż wyposażenia do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części
2017-06-30,
09:00
2017-06-23,
08:03

Ukryj listy wyboru. Ukryj kolumnę: z rodzajem zamówienia, z datą publikacji.
Rodzaj:
Tryb:
Zamawiajacy:

UWAGA:
* Wypełnienie pola w nagłówku kolumny z nazwą zamówienia pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, w których nazwie znajduje się podany łańcuch znaków lub przynajmniej jeden z łańcuchów znaków oddzielonych przecinkiem
** Data składania ofert, wniosków, prac konkursowych lub data aukcji. Wypełnienie pola/pól w nagłówku kolumny z datą składania ofert w formacie RRRRMMDD pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, dla których data składania ofert zawiera się we wskazanym przedziale czasowym

<<powrót

herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  | 

 
Księga Zamówień Publicznych