>Biuro Zamówień Publicznych > Wyszukiwanie ogłoszeń > Wyniki wyszukiwania
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Bieżące ogłoszenia o przetargach
prowadzonych przez Urząd m.st. Warszawy i jego jednostki podległe


Znaleziono 176 ogłoszeń spełniających zaznaczone kryteria.

Ilość ogłoszeń na stronie:
Lp. Tryb
*WSZYSTKIE
>Zamawiający
*WSZYSCY
Nazwa zamówienia*
Składanie ofert**
od
do
Data publikacji
od
do
1
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Rozbudowa Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności w Warszawie
2016-10-03,
10:00
2016-08-29,
10:24
2
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zakup energii elektrycznej na okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. dla Warszawskiej Grupy Zakupowej
2016-10-11,
11:00
2016-09-02,
10:14
3
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zlecenie świadczenia usług ratingowych na rzecz miasta stołecznego Warszawy w okresie od dnia 1 grudnia 2016 roku do dnia 30 listopada 2020 roku
2016-10-21,
12:00
2016-09-13,
10:27
4
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących
2016-10-24,
11:00
2016-09-14,
09:37
5
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Sporządzenie opracowań ekofizjograficznych podstawowych dla potrzeb projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego położonych w granicach m.st. Warszawy
2016-09-30,
10:30
2016-09-22,
16:02
6
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Przeprowadzenie ewaluacji dla projektów realizowanych dla ośrodków pomocy społecznej
2016-09-26,
11:00
2016-09-16,
15:20
7
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Dostawa tablic rejestracyjnych dla Urzędu m.st. Warszawy
2016-09-26,
09:30
2016-09-16,
15:35
8
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Biuro Zamówień Publicznych
Zamówienie na usługi społeczne mające charakter otwartego naboru na animatorów działań integrujących w ramach realizacji Celu 2. Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku
2016-09-30,
10:00
2016-09-22,
09:59
9
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Przygotowanie ewaluacji oraz raportu w związku z Systemem Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy.
2016-10-05,
10:00
2016-09-23,
15:47
10
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Zapewnienie ochrony osób i mienia w obiektach Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Mokotów.
2016-09-30,
09:30
2016-08-31,
15:35
11
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Zimowe utrzymanie terenow zieleni miejskiej Dzielnicy Mokotów
2016-10-20,
09:30
2016-09-08,
13:43
12
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Zimowe oczyszczanie ulic gminnych na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie.
2016-10-25,
09:30
2016-09-14,
11:58
13
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Budowa boiska do piłki nożnej i bieżni na terenie szkoły podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu”.
2016-09-30,
10:30
2016-09-15,
15:46
14
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Remont podłóg w Przedszkolu nr 278 przy ul. Tatrzańskiej 3 w Warszawie.
2016-10-06,
10:00
2016-09-21,
13:06
15
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie pielęgnacji i wycinki drzewostanu rosnącego na terenach zieleni miejskiej kompleksu C Dzielnicy Mokotów.
2016-11-02,
10:00
2016-09-22,
13:30
16
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie pielęgnacji i wycinki drzewostanu rosnącego na terenach zieleni miejskiej kompleksu B Dzielnicy Mokotów.
2016-11-02,
09:30
2016-09-22,
14:09
17
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie pielęgnacji i wycinki drzewostanu rosnącego na terenach zieleni miejskiej kompleksu A Dzielnicy Mokotów.
2016-11-02,
10:30
2016-09-22,
14:09
18
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących lokali mieszkalnych na salę multimedialną wraz z przebudową schodów zewnętrznych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Sala multimedialna w szkole zawodowej – kino dla mieszkańców” w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych przy ul. Krasnołęckiej 3 w Warszawie, I etap, finansowanego z programu Budżet Partycypacyjny 2016.
2016-10-07,
09:30
2016-09-22,
15:33
19
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Remont ogrodzenia w Przedszkolu nr 196 przy ul. Nabielaka 18 a w Warszawie
2016-10-10,
09:30
2016-09-23,
11:59
20
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Remont wjazdów, chodników i opasek w Gimnazjum nr 22 ul. Boremlowska 6/12
2016-10-03,
12:00
2016-09-16,
13:43
21
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wymiana instalacji elektrycznych (etap II) na pierwszym piętrze budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Grochowskiej 274 w Warszawie
2016-10-10,
12:00
2016-09-22,
15:34
22
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Dostawa i montaż wyposażenia meblowego oraz dostawa wyposażenia dydaktycznego, biurowego, sprzętu kuchennego i AGD w nowoutworzonych oddziałach przedszkolnych w ramach zadań pn. „Modernizacja poddasza w Przedszkolu nr 211 przy ul. Dąbrówki 20” oraz „Adaptacja poddasza w przedszkolu nr 46 przy ul. Jordanowskiej 3” w Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie
2016-10-05,
12:00
2016-09-23,
12:47
23
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117 w Warszawie
2016-10-10,
12:00
2016-09-23,
14:05
24
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Remont nawierzchni jezdni ulicy Skoczylasa na odcinku Brechta-Hallera
2016-09-26,
10:00
2016-09-09,
14:35
25
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych remontu Przedszkola nr 171 przy ul. Równej 2 w Warszawie, w ramach zadania pn.: Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
2016-09-28,
11:00
2016-09-13,
15:03
26
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie przebudowy nawierzchni istniejących ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, budowa ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie elementów małej architektury wraz z gospodarką szatą roślinną, w ramach zadania pn.: Modernizacja terenu wewnątrzosiedlowego przy ul. Namysłowskiej 5a i 7
2016-09-29,
11:00
2016-09-14,
13:00
27
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie przebudowy nawierzchni istniejących ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, budowa ciągów pieszych, zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie elementów małej architektury wraz z gospodarką szatą roślinną, w ramach zadania pn.: Modernizacja terenu wewnątrzosiedlowego w kwartale ulic Skoczylasa 9 i Jagiellońska 50,52,54.
2016-10-05,
11:00
2016-09-20,
12:10
28
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji elewacji wraz z elementami zagospodarowania terenu przed głównym wejściem do budynku wraz z przebudową wybranych pomieszczeń wewnątrz budynku Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9 w Warszawie, w ramach zadania pn.: Modernizacja elewacji wraz z elementami zagospodarowania terenu przed głównym wejściem budynku Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9 w Warszawie
2016-10-10,
11:00
2016-09-23,
14:05
29
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń i wymianie instalacji elektrycznych w pomieszczeniach Urzędu Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15 w Warszawie
2016-10-10,
12:00
2016-09-23,
15:54
30
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
"Remont auli w budynku Zespołu Szkół nr 66 przy ul. Myśliwieckiej 6 w Warszawie” (znka sprawy ZP-67/16)
2016-10-07,
10:00
2016-09-20,
13:09
31
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Wł. Andersa na pl. Bankowym w Warszawie(znak sprawy ZP-70/16).
2016-10-11,
10:00
2016-09-23,
08:12
32
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Projekt wykonawczy i budowa zespołu komunalnej wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z garażami podziemnymi i pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej przy ul. Odrowąża w Warszawie.
2016-09-26,
09:30
2016-07-26,
15:32
33
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Prace konserwacyjne Kanału Zaciszańskiego (K26) na terenie m.st. Warszawy
2016-10-03,
09:30
2016-09-23,
14:58
34
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Prace konserwacyjne Kanału Bródnowskiego na długości 10,90 km w obrębie dzielnic m. st. Warszawy: Białołęka, Targówek i Rembertów.
2016-10-03,
09:30
2016-09-23,
15:49
35
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Wymiana nawierzchni jezdni na ulicy Starodęby i ulicy gen. Felicjana Sławoja Składkowskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
2016-09-26,
10:00
2016-09-09,
13:26
36
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
I. Wymiana nawierzchni jezdni na ul. Siłaczki na odc. od ul. Wojciechowskiego do ul. Jagiełły w Warszawie oraz ułożenie destruktu z odzysku. II. Wymiana nawierzchni jezdni ul. Górna Droga na odc. od ul. Bodycha w Warszawie do garażu wielopoziomowego zlokalizowanego przy ul. Górna Droga w Warszawie.
2016-10-06,
10:00
2016-09-21,
12:39
37
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania z budżetu partycypacyjnego BP2016 pn. „Łączymy Parki”
2016-09-29,
11:30
2016-09-14,
15:53
38
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Demontaż płytek klinkierowych Cerrad Nero z elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kłobuckiej 14 w Warszawie z pozostawieniem istniejącej warstwy ocieplenia, obu warstw siatki i kleju na całej powierzchni elewacji
2016-10-06,
12:30
2016-09-21,
10:51
39
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Konserwacja urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących odbiornikami wód opadowych i roztopowych pochodzących z obszarów miejskich na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
2016-09-30,
10:30
2016-09-22,
10:57
40
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Nr 107 przy ul. Wilgi 29 w Warszawie
2016-09-26,
12:00
2016-09-08,
14:31
41
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Budowa ul. Jeziorowej w Warszawie
2016-09-29,
12:00
2016-09-14,
12:00
42
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Budowa siłowni plenerowej i modernizacja placu zabaw w osiedlu Radość przy ul. Izbickiej 3 w Warszawie
2016-09-29,
12:00
2016-09-14,
15:23
43
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Budowa ul. Wiązanej w Warszawie
2016-10-04,
12:00
2016-09-19,
14:24
44
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Budowa ulic: Wierzbowej, Środkowej oraz budowa oświetlenia w drodze gminnej ul. Wierzbowej w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w os. Zielona w ulicach: Wierzbowej, Za Dębami, Zachodniej, Dobrej
2016-09-30,
10:00
2016-09-15,
14:57
45
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Remont szkolnego boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 174, Plac Wojska Polskiego 28
2016-10-07,
10:00
2016-09-21,
10:51
46
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Realizacja projektu „Kompleksowa modernizacja boiska trawiastego przy Placu Wojska Polskiego” – budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia boiska oraz wewnętrznej linii zasilającej kontenery
2016-10-10,
10:00
2016-09-23,
09:49
47
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Budowa systemu odwodnienia ul. Jana Pawła II na odc. od ul. Sagali do kanału wawerskiego w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2016-10-11,
10:00
2016-09-23,
12:59
48
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Remont placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Przedszkola nr 130 przy ul. Suzina 4.
2016-09-26,
08:45
2016-09-08,
14:41
49
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Remont boisk szkolnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Szkoły Podstawowej nr 68 przy ul. Or-Ota 5 w Warszawie
2016-09-30,
10:45
2016-09-15,
08:54
50
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania pn. Remont i przebudowa drogi wewnętrznej na odc. Od ul. Broniewskiego do ul. Popiełuszki stanowiącej dojazd do budynków Zespołu Szkół nr 53 oraz Przedszkola nr 197 w celu dostosowania jej parametrów technicznych do wymogów drogi pożarowej dla obiektów oświatowych
2016-09-27,
08:45
2016-09-16,
13:25
51
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji pn.:” Modernizacja ul. Kaniowskiej” w Warszawie – etap I
2016-10-03,
08:45
2016-09-22,
09:07
52
Przetarg nieograniczony
Lasy Miejskie-Warszawa
Remont leśniczówki zlokalizowanej przy ul. Korkowej 170 w Warszawie
2016-09-30,
09:00
2016-09-20,
10:52
53
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Zakup energii elektrycznej dla Metra Warszawskiego Sp. z o.o
2016-10-12,
12:00
2016-09-05,
11:58
54
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Usługa naprawy poziomu utrzymania P5 przyczep wózka motorowego typu PWM-10
2016-09-26,
12:00
2016-09-15,
12:50
55
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa uszczelnień mechanicznych do pomp Flygt, Grundfos, KSB.
2016-12-31,
15:00
2013-12-09,
15:30
56
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa odczynników laboratoryjnych.
2017-04-30,
15:00
2014-02-07,
07:49
57
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do ciągników rolniczych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2017-04-17,
15:00
2014-04-17,
14:47
58
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę opraw oświetleniowych.
2016-12-31,
15:00
2014-07-23,
11:37
59
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa oprogramowań, dostawa kart pamięci oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń firmy Schneider Electric
2016-12-31,
15:00
2014-11-04,
15:44
60
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa osprzętu elektrycznego – bezpieczniki, wyłączniki, łączniki, przyciski sterownicze, zabezpieczenia silników, przerywacze obwodów – styczniki, przekaźniki, oprawy izolacyjne – rury osłonowe do kabli, moduły styków, styczniki, mosty kablowe – zabezpieczenie kabli, wtyczki, gniazda, puszki, opaski zaciskowe kablowe, listwy naścienne, skrzynki przyłączeniowe, końcówki kablowe, dławnice kablowe, dławiki izolacyjne, złączki ZUG
2016-12-31,
15:00
2014-11-14,
07:57
61
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa podstawowego sprzętu laboratoryjnego – szkło miarowe i niemiarowe, części szklane do aparatury, kuwety spektrofotometryczne, butelki oraz naczynia z tworzyw sztucznych, biurety automatyczne, dozowniki automatyczne, strzykawki chromatograficzne, pipety automatyczne, końcówki do pipet automatycznych, termometry szklane, termometry elektroniczne, termohigrometry elektroniczne, aerometry, mieszadła, czerpaki itp
2016-12-31,
15:00
2014-11-17,
10:55
62
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowego osprzętu (dysze, protezy, banany, wkładki ceramiczne do dysz, przewody ciśnieniowe, itp.) do pojazdów ciśnieniowych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A
2016-12-31,
15:00
2014-12-04,
08:08
63
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych filtrów oleju, powietrza, oraz paliwa do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2017-12-31,
15:00
2014-12-04,
14:23
64
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych akumulatorów do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2017-12-31,
15:00
2015-01-22,
11:02
65
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę smarów i środków smarujących
2018-06-30,
15:00
2015-05-14,
16:38
66
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych i akcesoriów do systemów inspekcyjnych IBAK i IPEK zainstalowanych na pojazdach monitorujących sieć kanalizacyjną, eksploatowanych przez MPWiK w m.st. Warszawie S.A.
2016-12-31,
15:00
2015-07-02,
15:39
67
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa nowych części zamiennych do pojazdów z zabudowami WUKO eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2016-12-31,
15:00
2015-09-10,
12:39
68
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę fabrycznie nowych opon, dętek, felg oraz akcesoriów wulkanizacyjnych do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2015-09-17,
11:56
69
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa nowych części zamiennych do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2017-12-31,
15:00
2015-09-17,
12:38
70
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa olejów i płynów eksploatacyjnych do pojazdów i maszyn eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2018-06-30,
15:00
2015-10-05,
15:46
71
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do maszyn drogowo-budowlanych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2015-10-08,
07:06
72
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa artykułów oświetleniowych – żarówek, żarników halogenowych, modułów świetlnych, świetlówek, żarówek sygnalizacyjnych, lamp halogenowych, rtęciowych, sodowych
2018-12-31,
15:00
2015-10-20,
14:22
73
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przetarg nieograniczony na ustanowienie dynamicznego systemu zakupów na Dostawę części zamiennych do instalacji chlorowych oraz do instalacji wytwarzania, magazynowania i dozowania dwutlenku chloru, przyrządów pomiarowych, roztworów produkcji firmy Wallace & Tiernan. Numer postępowania: 02123/WS/PW/PZL-DZA-WRS/D/2015
2018-12-31,
15:00
2015-10-21,
15:59
74
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przetarg nieograniczony na ustanowienie dynamicznego systemu zakupów na Dostawę farb, lakierów, rozpuszczalników, rozcieńczalników
2018-12-31,
15:00
2015-11-09,
09:04
75
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przetarg nieograniczony na ustanowienie dynamicznego systemu zakupów na dostawę wyrobów złącznych i śrubowych ( śruby, nakrętki, podkładki, wkręty, nity, kołki, pręty, smarowniczki, blachowkręty itp.)
2018-12-31,
15:00
2015-11-23,
16:00
76
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa baterii i akumulatorów - akumulatory NiCd, NiMH, baterie NiCd, NiMH, akumulatory żelowo – ołowiowe, baterie do sterowników, baterie do mierników, baterie tradycyjne, baterie alkaliczne i litowe.
2018-12-31,
15:00
2015-11-25,
15:56
77
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę części zamiennych do kosiarek, kosiarek samojezdnych, dmuchaw, pilarek do drewna oraz kos spalinowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2015-11-27,
14:40
78
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa przewodów elektrycznych, przedłużaczy, listew przeciwzakłóceniowych
2018-12-31,
15:00
2015-12-28,
15:51
79
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa materiałów do wykonywania napraw bezwykopowych kanalizacji - matotkaniny z włókna szklanego, żywicy mineralno-organicznej (jako gotowego produktu składającego się z trzech komponentów: bazy, utwardzacza i przyspieszacza) oraz kształtek kapeluszowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. postępowanie nr 00196/WS/PW/PZL-DZA-WRS/D/2016
2017-12-31,
15:00
2016-03-01,
15:56
80
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Usługi wykonania projektu branży zieleni dla zadań prowadzonych przez Dział Projektowania.
2017-03-17,
15:00
2016-03-17,
10:51
81
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Odtwarzanie nawierzchni dróg i chodników na terenie miasta stołecznego Warszawy (z wyłączeniem Dzielnicy Ursus) uszkodzonych w czasie remontów i usuwania awarii sieci wodociągowych realizowanych systemem gospodarczym przez Zakład Sieci Wodociągowej (ZSW) oraz uszkodzonych w czasie remontów i usuwania awarii sieci kanalizacyjnych realizowanych systemem gospodarczym przez Zakład Sieci Kanalizacyjnej (ZSK).
2016-12-31,
15:00
2016-04-21,
06:37
82
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych dla systemu produkcji JT Elektronik do układania światłowodów w sieci kanalizacyjnej.
2017-12-31,
15:00
2016-05-18,
12:38
83
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji oraz przebudowę przyłącza w ul. Groblowej w Pruszkowie.
2016-09-28,
13:45
2016-09-15,
08:19
84
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa preparatu stanowiącego dodatkowe źródło węgla dla bakterii denitryfikacyjnych wspomagającego proces biologicznego usuwania azotu
2016-10-04,
11:45
2016-09-16,
16:00
85
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Wykonanie koncepcji wraz z ekspertyzą dotyczącą obiektów na terenie Stacji Uzdatniania Wody (SUW) „Filtry” przy ul. Koszykowej 81 w Warszawie
2016-10-03,
13:45
2016-09-21,
13:07
86
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacyjnej w drodze dojazdowej do ul. Kąty Grodziskie w Warszawie na terenie Dzielnicy Białołęka. Numer postępowania: 01873/WS/PN/PZL-DZA-WRI/U/2016
2016-09-28,
12:45
2016-09-21,
14:08
87
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci wodociągowej DN 100 mm o długości L=67,80m w ul. Piasta Kołodzieja na działkach nr ew. 34, 35/22, 101 z obrębu 4-16-37 na terenie Dzielnicy Białołęka w m.st. Warszawa
2016-09-30,
12:45
2016-09-21,
14:14
88
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Rozbudowa Stacji Pomp Kanałowych „Targówek Przemysłowy” zlokalizowanej przy ul. Księcia Ziemowita w Warszawie, na terenie Dzielnicy Targówek. Numer postępowania: 01842/WS/PW/PZL-DZA-WRI/B/2016)
2016-10-06,
09:45
2016-09-21,
15:03
89
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Modernizacja układu sterowania i zasilania zespołów pompowych, budowa komory podziemnej i montaż przepływomierza na istniejącym rurociągu w Zakładzie Centralnym przy ul. Koszykowej 81 w Warszawie
2016-10-03,
13:45
2016-09-21,
15:04
90
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Wymiana zaworów zwrotnych klapowych w komorze zasuw na terenie przepompowni ścieków „Wolicka” zlokalizowanej przy ul. Wolickiej w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów.
2016-09-29,
13:45
2016-09-23,
15:36
91
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,w szczególności dla osób z autyzmem oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie, mieszkańców Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
2016-10-04,
09:00
2016-09-23,
10:14
92
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Modernizacja oświetlenia hali pływalni - Etap1
2016-09-28,
10:00
2016-09-13,
10:28
93
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, związanych z węzłem cieplnym w obiekcie Hali Sportowej wraz z przyłączem do sieci miejskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40”
2016-09-28,
14:30
2016-09-13,
16:39
94
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo
Zaprojektowanie, wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, związanych z modernizacją instalacji wentylacji mechanicznej w pływalni Pingwin w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja wentylacji pływalni przy ul. Oławskiej”.
2016-10-04,
14:30
2016-09-20,
06:49
95
Przetarg nieograniczony
Pałac Młodzieży w Warszawie
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku w Ośrodku Wypoczynkowym Pałacu Młodzieży w Pieczarkach k/Giżycka woj. warmińsko-mazurskie
2016-10-06,
12:00
2016-09-22,
06:34
96
Przetarg nieograniczony
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
2016-9 kardiologia 2
2016-09-26,
10:00
2016-09-09,
10:14
97
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Biuro Turystyki
Druk offsetowy z plików PDF na CTP wydawnictw informacyjnych Stołecznego Biura Turystyki wraz z dostawą do magazynu. Nr ogłoszenia ZP/PN/02/2016.
2016-10-03,
10:00
2016-09-21,
12:39
98
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.:„Budowa pomnika Witolda Pileckiego”.
2016-10-03,
11:30
2016-09-16,
15:58
99
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Usługi przeglądów i napraw aparatury medycznej III dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-57/2016.
2016-10-07,
10:30
2016-09-05,
10:46
100
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa jałowych obłożeń pola operacyjnego dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-69/2016)
2016-09-30,
12:00
2016-09-22,
15:34
101
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa łóżek do intensywnej opieki medycznej dla Szpitala Bielańskiego (ZP-72/2016)
2016-09-30,
11:00
2016-09-22,
15:57
102
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa wózków medycznych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ - sprawa 37/2016
2016-10-04,
10:00
2016-09-23,
12:58
103
Przetarg nieograniczony
Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa środków dezynfekcyjnych cz. 2
2016-09-30,
10:00
2016-09-21,
14:13
104
Przetarg nieograniczony
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku, opatrunków do wkłuc centralnych i obwodowych
2016-09-30,
09:00
2016-09-23,
10:29
105
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części zamiennych do klimatyzatorów typu WRR-CP-1-6 HVAC oraz WRA-CP-2-29 HVAC
2016-12-30,
12:00
2015-12-22,
14:47
106
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa chemicznych środków technicznych (5 części)
2016-09-26,
10:00
2016-09-16,
09:36
107
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Rozbiórka budynku położonego przy ul. Bełskiej 2 w Warszawie znajdującego się w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy na terenie DOM „Wierzbno”.
2016-10-07,
10:00
2016-09-22,
10:58
108
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Montaż wodomierzy zimnej i ciepłej wody w lokalach budynku położonego przy ul. Orzyckiej 25 w Warszawie znajdujących się w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy na terenie DOM „Służewiec”.
2016-10-07,
10:00
2016-09-22,
12:59
109
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie zagospodarowania działek budynków przy ul. Targowej 38 oraz przy ul. Targowej 40 w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/63/16
2016-09-27,
11:00
2016-09-08,
09:04
110
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (8 pustostanów – 8 części). Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/64/16
2016-09-30,
10:00
2016-09-16,
12:50
111
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie projektów oraz pełnienie obowiązków zastępstwa inwestorskiego nad projektowaniem oraz pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad przygotowaniem i realizacją inwestycji, modernizacja budynków mieszkalnych. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/65/16
2016-09-27,
10:00
2016-09-16,
13:23
112
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (6 pustostanów – 6 części).). Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/66/16
2016-10-04,
10:00
2016-09-20,
13:09
113
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont pustostanów w budynkach mieszkalnych przy ul. Grochowskiej 119 m 13, ul. Kutnowskiej 12 m 39, ul. Kutnowskiej 12 m 54 oraz przy ul. Chrzanowskiego 7 m 13 w Warszawie
2016-09-26,
12:00
2016-09-09,
12:56
114
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
budowa przyłączy wod-kan
2016-09-27,
12:00
2016-09-13,
12:30
115
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza wodociągowego do poidełka na terenie zieleni miejskiej przy ul. Frenkla róg Filmowej w Warszawie oraz jego budowa.
2016-09-30,
12:00
2016-09-16,
10:45
116
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
budowa przyłącza
2016-10-05,
12:00
2016-09-21,
09:30
117
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont pustostanów w budynkach mieszkalnych przy ul. Króla Maciusia 9A m 64, Króla Maciusia 13 m 70, Bystrzyckiej 46 m 3a w Warszawie.
2016-10-05,
12:00
2016-09-21,
12:38
118
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont pustostanów w budynkach mieszkalnych przy ul. I Poprzecznej 18L lok 3 oraz w budynku przy ul. I Poprzecznej 18H lok 9 w Warszawie.
2016-10-06,
12:00
2016-09-22,
15:57
119
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont pustostanu w budynku mieszkalnym przy ul. Oleckiej 16 m 7 w Warszawie.
2016-10-10,
12:00
2016-09-23,
14:38
120
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont pomieszczeń
2016-10-10,
12:00
2016-09-23,
14:39
121
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wymiana stropów nad piwnicami w lokalach 40, 57 i w magazynie wraz z ich remontem w budynku mieszkalnym przy ul. Ogrodowej 56 w Warszawie na podstawie projektu budowlanego – etap III oraz wykonanie opaski betonowej od strony ul. Wroniej z naprawą fragmentu elewacji na parterze.
2016-09-28,
09:00
2016-09-13,
09:00
122
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wykonanie remontów pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy na terenie administracji Koło.
2016-09-29,
09:00
2016-09-13,
13:10
123
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
remont pustostanów lokali mieszkalnych, stanowiących własność m. st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy- administracja Ogrodowa
2016-09-29,
10:00
2016-09-13,
13:54
124
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wykonanie remontów pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy – Administracja Młynów w 2016 roku
2016-09-29,
11:00
2016-09-14,
09:51
125
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych, stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na terenie administracji Nowolipki.
2016-09-30,
09:00
2016-09-14,
11:45
126
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych, stanowiących własność m. st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy na terenie Administracji Nowolipki
2016-10-03,
10:00
2016-09-14,
12:09
127
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont placu zabaw przy ul. Krochmalnej 3 w Warszawie.
2016-09-30,
12:00
2016-09-14,
12:27
128
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na terenie Administracji Nowolipki.
2016-10-03,
11:00
2016-09-15,
11:24
129
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont dachu z wymianą obróbek blacharskich na budynku użytkowym przy ul. Sokołowskiej 10.
2016-10-05,
10:00
2016-09-15,
12:23
130
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wykonanie powłok malarskich wraz z naprawą drobnych uszkodzeń tynków zewnętrznych, usuwających wykonane malatury na ścianach, murach i innych elementach stanowiących własność m.st. Warszawy, w ramach realizacji projektu budżetu partycypacyjnego na 2016 r. pt. „Wola bez nienawiści. Usuwamy mowę nienawiści z wolskich murów”.
2016-10-03,
09:00
2016-09-15,
12:48
131
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont podłoża w lokalu użytkowym wraz z wykonaniem zasilających linii elektrycznych przy ul. Wolskiej 66.
2016-10-03,
09:00
2016-09-15,
12:51
132
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Budowa siłowni plenerowej przy budynkach Syreny 37 i 39 w Warszawie w ramach budżetu partycypacyjnego.
2016-10-04,
09:00
2016-09-16,
12:49
133
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
realizację projektu „Różany Skwer Pysznych Pączków”, teren o pow. 850 m2 przy ul. Górczewskiej 15, 17, 17B w Warszawie.
2016-10-07,
10:00
2016-09-16,
12:49
134
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wymiana instalacji elektrycznej w części administracyjnej budynku użytkowego przy ul. Płockiej 34 w Warszawie.
2016-10-04,
12:00
2016-09-16,
12:49
135
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Odtworzenie brakującej dokumentacji technicznej w formie inwentaryzacji dla budynków wspólnot mieszkaniowych przy ul. Czorsztyńskiej 2, ul. Grabowskiej 4 oraz Jana Pawła II 35 w Warszawie.
2016-09-26,
09:00
2016-09-16,
13:24
136
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Ogrodowej 13/29 w Warszawie na podstawie projektu budowlanego.
2016-10-04,
10:00
2016-09-19,
13:28
137
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wymiana nawierzchni dróg i chodników przy ul. Nowolipie 29, Wolność 2A w Warszawie. wymianę nawierzchni dróg i chodników przy ul. Nowolipie 29, Wolność 2A w Warszawie.
2016-10-05,
12:00
2016-09-19,
13:28
138
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
remont klatki schodowej z uporządkowaniem przewodów teletechnicznych w budynku przy ul. Staszica 13 i wymiana instalacji elektrycznej wraz z uporządkowaniem przewodów teletechnicznych i remontem klatki schodowej w budynku przy ul. Staszica 15 w Warszawie.
2016-10-05,
09:00
2016-09-20,
10:52
139
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego modernizacji oraz zagospodarowania terenu podwórek pomiędzy ulicami Ogrodową, Białą, Elektoralną i al. Jana Pawła II w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
2016-09-28,
09:00
2016-09-20,
10:52
140
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont garażu nr 2 w budynku przy ul. Bema 91
2016-10-07,
12:00
2016-09-20,
12:10
141
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Realizacja projektu „Widzę ciemność – oświetlenie na Muranowie” ul. Niska 25, 27, 29, 31 oraz ul. Miła 22, 24 w Warszawie.
2016-10-06,
10:00
2016-09-20,
14:24
142
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Opracowanie projektu budowlanego wykonawczego zabezpieczenia wraz z ekspertyzą stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Waliców 10 w Warszawie.
2016-09-30,
09:00
2016-09-20,
14:24
143
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
„Zielona Dzielna” (budżet partycypacyjny) ul. Dzielna 9 – zagospodarowanie podwórka wraz z naprawą nawierzchni chodników oraz „powiększenie zatoki parkingowej” (budżet partycypacyjny) ul. Dzielna 13 w Warszawie.
2016-10-06,
09:00
2016-09-21,
08:35
144
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont ciągów pieszych i drogi wewnętrznej wraz z uporządkowaniem terenu podwórka przy ul. Nowolipki 21, 21 A, 21 B w Warszawie.
2016-10-10,
12:00
2016-09-21,
12:39
145
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją robót w systemie „Projektuj i buduj”, polegających na zagospodarowaniu terenu skweru Wandy Lurie w Warszawie (działki ew. 53/1, 53/2, 53/3, 53/7 oraz część działek ew. 61, 51/1, 51/5 z obrębu 6-03-19).
2016-10-10,
10:00
2016-09-21,
13:07
146
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wykonanie remontów pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy w 2016 r.
2016-10-07,
09:00
2016-09-21,
14:08
147
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
opracowanie projektu budowlanego wykonawczego przyłącza wodociągowego ze studnią wodomierzowo-zdrojową w obszarze terenu rekreacyjno-wypoczynkowego zlokalizowanego przy ul. Krochmalnej 3 w Warszawie (dz. ew. 74, 76, 77 z obrębu 6-01-05).
2016-09-30,
09:00
2016-09-21,
14:15
148
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont chodnika pomiędzy budynkami Jana Olbrachta 15 i Jana Olbrachta 15 A w Warszawie.
2016-10-11,
12:00
2016-09-22,
11:44
149
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
budowę osiedlowego placu zabaw przy ul. Obozowej 63/65 w Warszawie w ramach budżetu partycypacyjnego oraz montaż ławeczek do wypoczynku.
2016-10-11,
10:00
2016-09-22,
12:21
150
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont podwórka i wykonanie nowej nawierzchni wraz z remontem prześwitu oraz wymiana zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej w podwórzu przy ul. Skwer Wyszyńskiego 3 w Warszawie.
2016-10-10,
09:00
2016-09-23,
09:48
151
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
doposażenie w instalację ciepłej wody użytkowej, węzeł cieplny oraz przyłącze do sieci cieplnej w budynku użytkowym przy ul. Nowolipie 22 w Warszawie.
2016-10-10,
09:00
2016-09-23,
09:49
152
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wolność 2A - rozbiórka budynku użytkowego wraz z wykonaniem izolacji fundamentów.
2016-10-12,
12:00
2016-09-23,
14:37
153
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Opracowanie inwentaryzacji budowlanej i oszacowanie wartości środków trwałych, usytuowanych na części działki nr ew. 6 w obrębie 6-01-03 przy ul. Chłodnej 45 w Warszawie.
2016-10-03,
11:00
2016-09-23,
14:59
154
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Remont oświetlenia ul. Adama Mickiewicza na odcinku od Pl. Wilsona do ul. gen. Zajączka włącznie z Pl. Wilsona w Warszawie
2016-11-04,
10:00
2016-03-23,
14:54
155
Ogłoszenie o koncesji
Zarząd Dróg Miejskich
Świadczenie usług zorganizowanego, współdzielonego używania pojazdów samochodowych (carsharing) w Warszawie
2016-10-10,
10:00
2016-08-23,
10:59
156
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Budowa systemu wspierającego zarządzanie wszystkimi procesami związanymi z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w m.st. Warszawie wraz z niezbędną infrastrukturą serwerową i sieciową
2016-10-18,
10:00
2016-09-08,
15:33
157
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie m. st. Warszawy, obejmująca 15 rejonów na terenie dzielnic na ulicach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz 19 rejon tunele jezdne, kładki i przejścia dla pieszych i znaki D-6 zasilane energia elektryczną, w okresie 01.12.2016 – 30.11.2020 r.
2016-10-19,
10:00
2016-09-09,
10:47
158
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Zaprojektowanie i wykonanie zadania polegającego na budowie trasy rowerowej wzdłuż ul. Marsa na odc. od ul. Żołnierskiej do ul. Cyrulików
2016-09-26,
10:00
2016-09-09,
15:10
159
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Pawińskiego - Korotyńskiego
2016-09-26,
10:00
2016-09-09,
15:11
160
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Projekt i przebudowa wraz z kablami szaf oświetleniowych OS660 i OS776
2016-10-03,
10:00
2016-09-15,
12:52
161
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Opracowanie dokumentacji projektowej dla infrastruktury rowerowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
2016-09-27,
10:00
2016-09-16,
14:58
162
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Przebudowa skrzyżowania ul. Al. Jerozolimskie -E.Plater
2016-10-10,
10:00
2016-09-22,
13:01
163
Przetarg nieograniczony
Zarząd Mienia m.st Warszawy - jednostka budżetowa
Usuwanie drzew i krzewów w ramach projektu "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" (WislaWarszawska.pl)
2016-09-30,
11:00
2016-09-21,
14:14
164
Przetarg nieograniczony
Zarząd Oczyszczania Miasta
Posadzenie drzew, krzewów oraz bylin wraz z trzyletnią pielęgnacją na terenie m.st. Warszawy
2016-10-13,
09:00
2016-09-06,
09:59
165
Przetarg nieograniczony
Zarząd Oczyszczania Miasta
Ręczne oczyszczanie na terenie m.st. Warszawy - dzielnica Mokotów
2016-10-25,
09:00
2016-09-15,
10:13
166
Przetarg nieograniczony
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o.
Wykonanie prac w zakresie zimowego i letniego utrzymania czystości na terenie wokół budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie przez trzy lata
2016-09-29,
10:30
2016-08-29,
13:47
167
Przetarg nieograniczony
Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Modernizację szaty roślinnej na terenach zieleni miejskiej zlokalizowanych przy ul. Linneusza w dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy
2016-10-03,
10:00
2016-09-23,
11:59
168
Przetarg nieograniczony
Zarząd Terenów Publicznych
Dostawa wraz z montażem fabrycznie nowego projektora realizującego pokazy na ekranie wodnym fontanny multimedialnej zlokalizowanej na Skwerze I Dywizji Pancernej – Podzamczu w Warszawie
2016-09-28,
09:00
2016-09-15,
15:33
169
Przetarg nieograniczony
Zarząd Terenów Publicznych
Wykonanie remontu górki wraz z najbliższym otoczeniem na placu zabaw w Parku Mirowskim w Warszawie
2016-10-04,
09:00
2016-09-19,
11:29
170
Przetarg nieograniczony
Zarząd Terenów Publicznych
Wprowadzenie stałej organizacji ruchu dla dopuszczenia jazdy rowerowej pod prąd na wyszczególnionych ulicach gminnych w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.
2016-10-06,
10:00
2016-09-22,
10:11
171
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Dostawa elementów infrastruktury przystankowej
2016-10-05,
12:00
2016-08-31,
15:06
172
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Dostawa 250.000 sztuk kart zbliżeniowych jednostronnie drukowanych według dwóch wzorów graficznych.
2016-09-26,
11:00
2016-09-09,
14:38
173
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Naprawa izolacji wodochronnej dachów budynku przesiadkowego węzła komunikacyjnego Młociny i parkingu P+R Metro Młociny
2016-10-03,
12:00
2016-09-16,
15:58
174
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Remont polegający na wymianie drzwi na antywłamaniowe w czerpnio-wyrzutniach na I linii metra w Warszawie
2016-10-05,
13:00
2016-09-20,
14:31
175
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
serwis urządzeń i instalacji kanalizacyjnych (sanitarnej i deszczowej) zainstalowanych w obiektach administrowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego
2016-09-30,
10:00
2016-09-22,
11:44
176
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
remont zasilaczy awaryjnych UPS
2016-10-04,
10:00
2016-09-23,
12:58

Ukryj listy wyboru. Ukryj kolumnę: z rodzajem zamówienia, z datą publikacji.
Rodzaj:
Tryb:
Zamawiajacy:

UWAGA:
* Wypełnienie pola w nagłówku kolumny z nazwą zamówienia pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, w których nazwie znajduje się podany łańcuch znaków lub przynajmniej jeden z łańcuchów znaków oddzielonych przecinkiem
** Data składania ofert, wniosków, prac konkursowych lub data aukcji. Wypełnienie pola/pól w nagłówku kolumny z datą składania ofert w formacie RRRRMMDD pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, dla których data składania ofert zawiera się we wskazanym przedziale czasowym

<<powrót

herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  | 

 
Księga Zamówień Publicznych