>Biuro Zamówień Publicznych > Wyszukiwanie ogłoszeń > Wyniki wyszukiwania
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Bieżące ogłoszenia o przetargach
prowadzonych przez Urząd m.st. Warszawy i jego jednostki podległe


Znaleziono 182 ogłoszenia spełniające zaznaczone kryteria.

Ilość ogłoszeń na stronie:
Lp. Tryb
*WSZYSTKIE
>Zamawiający
*WSZYSCY
Nazwa zamówienia*
Składanie ofert**
od
do
Data publikacji
od
do
1
Przetarg nieograniczony
Białołęcki Ośrodek Sportu
Usługa ochrony osób i mienia realizowana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej na terenie obiektów Białołęckiego Ośrodka Sportu w Warszawie. Oznaczenie sprawy PN/1/2016.
2016-02-12,
10:00
2016-02-04,
14:09
2
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Wykonywanie tłumaczeń ustnych z języka polskiego na języki obce i z języków obcych na język polski na potrzeby Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.03.2017r.
2016-02-11,
12:00
2016-02-03,
13:47
3
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Wykonywanie tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na języki obce i z języków obcych na język polski na potrzeby Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.03.2017r.
2016-02-11,
12:00
2016-02-03,
13:51
4
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Świadczenie usług z zakresu bieżącego utrzymania czystości w budynkach Urzędu m.st. Warszawy
2016-03-16,
10:00
2016-02-04,
14:27
5
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Wykonanie w ciągu 2016 roku oflagowania, flagami na drzewcach, ulic, placów i mostów w Warszawie na czas trwania obchodów świąt, rocznic i uroczystości o charakterze państwowym lub miejskim
2016-02-16,
08:30
2016-02-04,
14:43
6
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Wykonanie dokumentacji geodezyjnej, uczytelnienia na odbitkach zasadniczych map m.st. Warszawy granic działek ewidencyjnych i obrębów geodezyjnych oraz odcinków przewodów i połączeń wodociągowych i kanalizacyjnych podlegających aportowi, będących własnością m.st. Warszawy, zlokalizowanych na terenach Dzielnic: Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga Południe, Praga Północ, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Rembertów, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz oraz wybudowanych przez jednostki organizacyjne m.st. Warszawy tj. przez Zarząd Transportu Miejskiego, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta i przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy na terenie ww. dzielnic, podanie graficzne długości tych przewodów i przyłączań wodociągowych i kanalizacyjnych w granicach poszczególnych działek wraz ze sporządzeniem tabelarycznego wykazu ww. informacji
2016-03-21,
11:00
2016-02-05,
14:14
7
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Kompleksowa organizacja wydarzeń w ramach uspołeczniania II etapu prac nad aktualizacją strategii rozwoju Warszawy
2016-02-16,
11:00
2016-02-08,
15:47
8
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Wykonanie numerycznej mapy zasadniczej w postaci wektorowo-obiektowej dla wybranych obszarów m.st. Warszawy
2016-03-22,
12:00
2016-02-09,
14:42
9
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu elektronicznego znakowania psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie m.st. Warszawy
2016-02-22,
11:00
2016-02-09,
11:35
10
Przetarg nieograniczony
Centrum Sportu Wilanów m.st. Warszawy
Kompleksowa dostawa energii cieplnej do obiektu Centrum Sportu Wilanów m. st. Warszawy przy ul. Gubinowskiej 28/30 w Warszawie.
2016-02-17,
10:00
2016-02-03,
10:30
11
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Roboty budowlane związane z ochroną przeciwpożarową budynku Urzędu Dzielnicy Mokotów przy ul. Rakowieckiej 25/27 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja siedziby Urzędu w zakresie ppoż. przy ul. Rakowieckiej 25/27 – etap I” w Warszawie
2016-02-15,
10:00
2016-01-22,
11:50
12
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Utrzymanie parków położonych na terenie kompleksu C Dzielnicy Mokotów
2016-03-09,
09:30
2016-01-28,
14:41
13
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Utrzymanie zbiorników wodnych położonych na terenie kompleksu A Dzielnicy Mokotów
2016-03-09,
11:00
2016-01-28,
15:18
14
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Utrzymanie skwerów i zieleńców położonych na terenie kompleksu D Dzielnicy Mokotów
2016-03-09,
10:00
2016-01-28,
15:18
15
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Utrzymanie terenów zieleni przyulicznej położonych na terenie kompleksu A Dzielnicy Mokotów
2016-03-10,
09:30
2016-01-29,
08:55
16
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Utrzymanie parków położonych na terenie kompleksu A Dzielnicy Mokotów
2016-03-10,
10:00
2016-01-29,
10:07
17
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Utrzymanie terenów zieleni przyulicznej położonych na terenie kompleksu C Dzielnicy Mokotów
2016-03-10,
11:00
2016-01-29,
11:50
18
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Utrzymanie skwerów i zieleńców położonych na terenie kompleksu F Dzielnicy Mokotów
2016-03-10,
10:30
2016-01-29,
13:48
19
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Utrzymanie parków położonych na terenie kompleksu E Dzielnicy Mokotów
2016-03-11,
11:30
2016-01-29,
14:19
20
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Utrzymanie zbiorników wodnych położonych na terenie kompleksu C Dzielnicy Mokotów
2016-03-11,
09:30
2016-01-29,
14:19
21
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Utrzymanie skwerów i zieleńców położonych na terenie kompleksu B Dzielnicy Mokotów
2016-03-11,
10:00
2016-01-29,
14:20
22
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Utrzymanie terenów zieleni przyulicznej położonych na terenie kompleksu A Dzielnicy Mokotów
2016-03-10,
09:30
2016-01-29,
15:00
23
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Utrzymanie terenów zieleni przyulicznej położonych na terenie kompleksu B Dzielnicy Mokotów
2016-03-11,
11:00
2016-01-29,
15:17
24
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Utrzymanie zbiorników wodnych położonych na terenie kompleksu B Dzielnicy Mokotów
2016-03-11,
10:30
2016-01-29,
15:28
25
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej remontu elewacji i częściowej wymiany okien w budynku Zespołu Szkół nr 58 przy ul. Piaseczyńskiej 114/116 w Warszawie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót objętych w/w dokumentacją
2016-02-10,
11:00
2016-02-01,
10:10
26
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu instalacji c.o. z węzłem cieplnym w Przedszkolu nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 w Warszawie, w Przedszkolu nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9 w Warszawie oraz Zespole Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych przy ul. Krasnołęckiej 3 w Warszawie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót objętych w/w dokumentacją.
2016-02-10,
09:30
2016-02-01,
14:24
27
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu instalacji c.o. z węzłem cieplnym, instalacji c.w. i z.w., instalacji kanalizacji sanitarnej oraz dostosowanie przeciwpożarowej instalacji wodociągowej do obowiązujących przepisów oraz remont łazienek w XLIV LO przy ul. Dolnej 6 w Warszawie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót objętych w/w dokumentacją.
2016-02-10,
10:00
2016-02-01,
15:43
28
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia węzła cieplnego w moduł c.w. oraz doposażenie w instalację c.w. wraz z likwidacją piecyków gazowych i remontem instalacji z.w., instalacji kanalizacji oraz łazienek w Przedszkolu nr 170 przy ul. Gandhiego 16 w Warszawie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót objętych w/w dokumentacją.
2016-02-10,
10:30
2016-02-02,
06:54
29
Licytacja elektroniczna
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Wycena wartości nieruchomości
2016-02-11,
10:00
2016-02-03,
15:48
30
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu instalacji elektrycznej wraz z oprawami oświetleniowymi w X Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Woronicza 8 w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót objętych w/w dokumentacją
2016-02-15,
11:30
2016-02-05,
13:47
31
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul.Nowoursynowskiej 210/212 w Warszawie na potrezby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych, dostaw i usług objętych w/w dokumentacją w ramach zadania inwestycyjnego pn:"Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul.Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego".
2016-02-15,
12:00
2016-02-05,
15:39
32
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania inwestycyjnego pn. "Sala multimedialna w szkole zawodowej - kino dla mieszkańców" w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych przy ul. Krasnołęckiej 3 w Warszawie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót, dostaw i usług objętych w/w dokumentacją finansowanego z programu Budżet Partycypacyjny 2016.
2016-02-15,
12:30
2016-02-05,
15:39
33
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Do ul. Żwirki i Wigury wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacja robót budowlanych objętych dokumentacją w ramach zadania inwestycyjnego pn "Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury"
2016-02-17,
09:30
2016-02-09,
10:42
34
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie modernizacji (przebudowy) poddasza w Przedszkolu Nr 211 przy ul. Dąbrówki 20 w Warszawie
2016-02-11,
12:00
2016-01-27,
11:48
35
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie oświetlenia ciągu pieszego ul. Międzynarodowej wzdłuż Parku Skaryszewskiego w Dzielnicy Praga-Południe(w systemie zaprojektuj i wybuduj)
2016-02-18,
12:00
2016-02-01,
10:03
36
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi nr XCIX przy ul. Fundamentowej 38/42 oraz termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117 w Warszawie
2016-02-15,
12:00
2016-02-01,
11:49
37
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Liceum Ogólnokształcącego nr XIX przy ul. Zbaraskiej 1 oraz termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 185 przy ul. Bora Komorowskiego 31 w Warszawie.
2016-02-11,
12:00
2016-02-01,
15:25
38
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie adaptacji (przebudowy) poddasza w Przedszkolu Nr 46 przy ul. Jordanowskiej 3 w Warszawie
2016-02-17,
12:00
2016-02-02,
08:57
39
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla projektu “Rewitalizacja skwerku przy ul. Majdańskiej”
2016-02-10,
12:00
2016-02-02,
15:27
40
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem na ulicy Stanisława Augusta w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
2016-02-23,
12:00
2016-02-08,
12:45
41
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Budowa żłobka przy ul. Szkoły Orląt w Warszawie
2016-02-23,
12:00
2016-02-08,
15:42
42
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę glazury i terakoty w pomieszczeniach kuchennych, remont dwóch łazienek i wymianę ogrodzenia od strony frontowej terenu Przedszkola nr 129 przy ul. Jazdów 10b w Warszawie (znak sprawy ZP-2/16)
2016-02-10,
10:00
2016-01-29,
09:40
43
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
„Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego remontu podłóg i malowania ścian w 6 salach dla dzieci, gabinecie dyrektora, kierownika oraz korytarza I piętra w budynku Przedszkola nr 122 przy ul. Solec 37 w Warszawie” (znak sprawy ZP-5/16)
2016-02-15,
10:00
2016-02-04,
10:38
44
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę ogrodzenia terenu Przedszkola nr 38 przy pl. Bankowym 3/5 oraz remont pomieszczeń i częściowy remont ogródka Przedszkola nr 24 przy ul. Drewnianej 10/16 w Warszawie (znak sprawy ZP-3/16)
2016-02-16,
10:00
2016-02-05,
13:22
45
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pompowni p-poż. w budynku Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Lewartowskiego 2 w Warszawie (znak sprawy ZP-7/16)
2016-02-19,
10:00
2016-02-08,
10:19
46
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji budynku Przedszkola nr 42 przy ul. Agrykola 9 w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (znak sprawy ZP-4/16).
2016-02-17,
10:00
2016-02-08,
11:42
47
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę części nawierzchni ogródka na bezpieczną oraz wymianę ogrodzenia terenu Przedszkola nr 34 przy ul. E. Plater 25 w Warszawie” (znak sprawy ZP-6/16)
2016-02-18,
10:00
2016-02-08,
14:10
48
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Zaprojektowanie i wybudowanie ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, realizowanego w ramach zadania Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności – ul. Moczydłowska w Warszawie wraz z infrastrukturą techniczną, dojściem i dojazdem
2016-02-15,
12:30
2016-01-29,
15:40
49
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy SP nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22 w Warszawie
2016-02-18,
10:30
2016-02-03,
15:36
50
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Przeprowadzenie warsztatów artystycznych na potrzeby amatorskiego ruchu twórczego na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w okresie: od 01.03.2016 r. do 18.06.2016 r.- z wyłączeniem okresów: 24-29.03., 1-3.05, 25-29.05.2016 r.
2016-02-12,
10:30
2016-02-04,
14:30
51
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Konserwacja urządzeń wodnych na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy – zlewnia potoku Służewieckiego.
2016-02-17,
12:30
2016-02-08,
14:41
52
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych na terenie Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
2016-02-15,
12:00
2016-01-29,
13:49
53
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Wzmocnienie kruszywem betonowym dróg gruntowych zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
2016-02-24,
11:00
2016-02-05,
13:47
54
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia w ulicach: Cyprysowa, Daglezji, Mahoniowa, Wiązów, jesionowa, nizinna, mazowiecka, Gościniec, Leszczynowa, Pogodna, Jarzębinowa, Irysów, Poświaty, Fiołków, Leśnych ziół, Dziewanny, Hiacyntowa, Azaliowa, Szlachecka, Poezji, Konwaliowa
2016-02-15,
10:00
2016-02-02,
13:02
55
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Brożka 1 A w ramach zadania Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Brożka 1 A, wchodzącego w skład Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej oraz pełnienie nadzoru autorskiego (sprawa nr 4/ZP/16).
2016-02-16,
09:00
2016-02-08,
12:45
56
Przetarg nieograniczony
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Zakup i sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, papieru do drukarek, kopiarek oraz faksów” na rzecz wspólnie występujących jednostek budżetowych Miasta Stołecznego Warszawy
2016-02-10,
10:00
2016-02-05,
09:12
57
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie pierścieni labiryntowych do wózków wagonów metra serii 81
2016-02-16,
12:00
2016-02-08,
14:14
58
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Wyłonienie Inżyniera Kontraktu przy realizacji Przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Gwarków 9, w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy"
2016-03-02,
12:00
2015-11-27,
15:20
59
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Zagospodarowanie zmieszanych odpadów opakowaniowych z selektywnej zbiórki o kodzie 15 01 06
2016-03-08,
12:00
2016-01-27,
13:12
60
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Świadczenie usługi związanej z ręcznym sortowaniem odpadów surowcowych
2016-03-21,
13:00
2016-01-27,
15:43
61
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą i pełnym serwisem włącznie z paliwem
2016-02-17,
12:00
2016-02-02,
15:28
62
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Zakup paliwa metanowego
2016-03-15,
12:00
2016-02-03,
06:45
63
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa uszczelnień mechanicznych do pomp Flygt, Grundfos, KSB.
2016-12-31,
15:00
2013-12-09,
15:30
64
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa odczynników laboratoryjnych.
2017-04-30,
15:00
2014-02-07,
07:49
65
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych (osprzętu: dysze, protezy, banany, wkładki ceramiczne do dysz, przewody ciśnieniowe itp.) do pojazdów ciśnieniowo-ssących eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2016-04-10,
15:00
2014-04-11,
07:56
66
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do ciągników rolniczych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2017-04-17,
15:00
2014-04-17,
14:47
67
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę opraw oświetleniowych.
2016-12-31,
15:00
2014-07-23,
11:37
68
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa oprogramowań, dostawa kart pamięci oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń firmy Schneider Electric
2016-12-31,
15:00
2014-11-04,
15:44
69
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa osprzętu elektrycznego – bezpieczniki, wyłączniki, łączniki, przyciski sterownicze, zabezpieczenia silników, przerywacze obwodów – styczniki, przekaźniki, oprawy izolacyjne – rury osłonowe do kabli, moduły styków, styczniki, mosty kablowe – zabezpieczenie kabli, wtyczki, gniazda, puszki, opaski zaciskowe kablowe, listwy naścienne, skrzynki przyłączeniowe, końcówki kablowe, dławnice kablowe, dławiki izolacyjne, złączki ZUG
2016-12-31,
15:00
2014-11-14,
07:57
70
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa podstawowego sprzętu laboratoryjnego – szkło miarowe i niemiarowe, części szklane do aparatury, kuwety spektrofotometryczne, butelki oraz naczynia z tworzyw sztucznych, biurety automatyczne, dozowniki automatyczne, strzykawki chromatograficzne, pipety automatyczne, końcówki do pipet automatycznych, termometry szklane, termometry elektroniczne, termohigrometry elektroniczne, aerometry, mieszadła, czerpaki itp
2016-12-31,
15:00
2014-11-17,
10:55
71
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowego osprzętu (dysze, protezy, banany, wkładki ceramiczne do dysz, przewody ciśnieniowe, itp.) do pojazdów ciśnieniowych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A
2016-12-31,
15:00
2014-12-04,
08:08
72
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych filtrów oleju, powietrza, oraz paliwa do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2017-12-31,
15:00
2014-12-04,
14:23
73
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych akumulatorów do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2017-12-31,
15:00
2015-01-22,
11:02
74
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę smarów i środków smarujących
2018-06-30,
15:00
2015-05-14,
16:38
75
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych i akcesoriów do systemów inspekcyjnych IBAK i IPEK zainstalowanych na pojazdach monitorujących sieć kanalizacyjną, eksploatowanych przez MPWiK w m.st. Warszawie S.A.
2016-12-31,
15:00
2015-07-02,
15:39
76
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie 1: Usługi wykonania projektu branży energetycznej do zadań prowadzonych przez Dział Projektowania. Zadanie 2: Usługi wykonania projektu drogowego do zadań prowadzonych przez Dział Projektowania. Zadanie 3: Usługi wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy dla zadań prowadzonych przez Dział Projektowania
2016-08-13,
15:00
2015-08-13,
11:45
77
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa nowych części zamiennych do pojazdów z zabudowami WUKO eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2016-12-31,
15:00
2015-09-10,
12:39
78
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę fabrycznie nowych opon, dętek, felg oraz akcesoriów wulkanizacyjnych do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2015-09-17,
11:56
79
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa nowych części zamiennych do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2017-12-31,
15:00
2015-09-17,
12:38
80
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa olejów i płynów eksploatacyjnych do pojazdów i maszyn eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2018-06-30,
15:00
2015-10-05,
15:46
81
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do maszyn drogowo-budowlanych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2015-10-08,
07:06
82
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa artykułów oświetleniowych – żarówek, żarników halogenowych, modułów świetlnych, świetlówek, żarówek sygnalizacyjnych, lamp halogenowych, rtęciowych, sodowych
2018-12-31,
15:00
2015-10-20,
14:22
83
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przetarg nieograniczony na ustanowienie dynamicznego systemu zakupów na Dostawę części zamiennych do instalacji chlorowych oraz do instalacji wytwarzania, magazynowania i dozowania dwutlenku chloru, przyrządów pomiarowych, roztworów produkcji firmy Wallace & Tiernan. Numer postępowania: 02123/WS/PW/PZL-DZA-WRS/D/2015
2018-12-31,
15:00
2015-10-21,
15:59
84
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przetarg nieograniczony na ustanowienie dynamicznego systemu zakupów na Dostawę farb, lakierów, rozpuszczalników, rozcieńczalników
2018-12-31,
15:00
2015-11-09,
09:04
85
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przebudowa przewodu wodociągowego DN 100mm Lca 86,5m oraz DN 200mm Lca 150m w Al. Niepodległości i ul. Woronicza na odcinku od HP 23685 do ZL 12967 wraz z przyłączami wodociągowymi w Warszawie Dzielnicy Mokotów.
2016-02-16,
10:45
2015-11-16,
11:35
86
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przetarg nieograniczony na ustanowienie dynamicznego systemu zakupów na dostawę wyrobów złącznych i śrubowych ( śruby, nakrętki, podkładki, wkręty, nity, kołki, pręty, smarowniczki, blachowkręty itp.)
2018-12-31,
15:00
2015-11-23,
16:00
87
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa baterii i akumulatorów - akumulatory NiCd, NiMH, baterie NiCd, NiMH, akumulatory żelowo – ołowiowe, baterie do sterowników, baterie do mierników, baterie tradycyjne, baterie alkaliczne i litowe.
2018-12-31,
15:00
2015-11-25,
15:56
88
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę części zamiennych do kosiarek, kosiarek samojezdnych, dmuchaw, pilarek do drewna oraz kos spalinowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2015-11-27,
14:40
89
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
„Budowa kanalizacji w ul. Emaliowej, Foliałowej, Struga, Żniwnej, Kurzawskiej”
2016-02-12,
09:45
2015-12-21,
12:47
90
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Serwisowanie systemów SCADA dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna z podziałem na zadania (od 1 do 3).
2016-02-11,
10:45
2015-12-21,
13:38
91
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci kanalizacji ściekowej DN 0,30 m L= 578,10 m, DN 0,20 m L= 327,60 m oraz DN 0,16 m L= 141,90 m w pasie drogowym Al. Krakowskiej oraz ulic Na Skraju, Zbiorowej, Janka Muzykanta, Hipolitowo wraz z przebudową fragmentów infrastruktury podziemnej kolidującej z projektowaną siecią na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
2016-02-23,
10:45
2015-12-21,
15:56
92
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa przewodów elektrycznych, przedłużaczy, listew przeciwzakłóceniowych
2018-12-31,
15:00
2015-12-28,
15:51
93
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację Pompowni II° w zakresie wymiany dwóch zespołów pompowych firmy KSB typu Omega (nr 8 i nr 9) na nowe zespoły pompowe o mniejszej wielkości hydraulicznej i mocy, do pracy w warunkach „nocnych” na terenie Stacji Uzdatniania Wody „Praga” przy ul. Brukselskiej 21 w Warszawie, na terenie Dzielnicy Praga Południe
2016-02-11,
09:45
2015-12-31,
12:45
94
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa przewodu wodociągowego w ul. Wacława Wojtyszki odc. Trakt Lubelski - posesja 7G oraz w drodze dojazdowej do ul. Wojtyszki 7/9 w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer.
2016-02-16,
11:45
2016-01-07,
15:52
95
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
„Przebudowa przewodu wodociągowego DN 250 mm L=417,0 m, DN 200 mm L=99,0 m wraz z przyłączami w ulicy Ciszewskiego na odcinku od istniejącej magistrali wodociągowej DN 1000 mm w al. Rodowicza „Anody” do istniejącego HP 21819 oraz na odcinku od istniejącego HP 21820 do złączenia z istniejącym przewodem wodociągowym w ul. Ciszewskiego (w rejonie ul. Nowoursynowskiej) w Warszawie – dzielnica Ursynów”
2016-02-23,
08:45
2016-01-11,
16:01
96
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację trzech generatorów dwutlenku chloru w budynku Zakładu Chlorowania, zlokalizowanego przy ul. Koszykowej w Warszawie na terenie Dzielnicy Ochota wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów.
2016-03-03,
09:45
2016-01-21,
12:40
97
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Wałuszewskiej, Polnych Kwiatów i w drogach dojazdowych do ul. Polnych Kwiatów w Warszawie na terenie Dzielnicy Białołęka.
2016-03-08,
09:45
2016-01-22,
14:17
98
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie osiedla Ostoja w Pruszkowie z podziałem na 3 zadania
2016-03-10,
09:45
2016-01-26,
09:09
99
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa przewodu wodociągowego DN 100 mm L=210 m w drodze dojazdowej do ul. Mydlarskiej 17, 17 B, 17 L w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer.
2016-03-09,
09:45
2016-01-27,
11:50
100
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie wykonania uchwytów stałych na dachach budynków zlokalizowanych na terenie Zakładu Pruszków przy ul. Domaniewska 23 w Pruszkowie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”
2016-03-08,
10:45
2016-01-27,
15:42
101
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Czyszczenie i konserwacja stali odpornej na korozję. Zadanie nr 1: Czyszczenie i konserwacja pokryw i klap kanałów, studzienek i włazów wykonanych ze stali odpornej na korozję. Zadanie nr 2: Czyszczenie i konserwacja obudów krat oraz podajników, praso płuczek, separatorów piasku i płuczek piasku wykonanych ze stali odpornej na korozję
2016-02-10,
10:45
2016-01-27,
15:43
102
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa kanalizacji ogólnospławnej DN 400mm w ul. Lucerny, na odcinku od projektowanego kanału DN 500mm na skrzyżowaniu ul. Lucerny i ul. Mydlarskiej do ul. Mrówczej wraz z odcinkami sieci od kanału ulicznego do granic nieruchomości oraz sięgaczami w ulice boczne w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer.
2016-03-08,
11:45
2016-01-28,
13:08
103
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę sieci wodociągowej DN 150 mm Lca 466 m w ul. Toruńskiej i ul. Rembielińskiej na odcinku od istniejącej magistrali wodociągowej DN 500 mm w ul. Toruńskiej (ZL 10863) do przewodu wodociągowego w ul. Rembielińskiej (ZL 7201) z wyłączeniem odcinka Lca 84 m w rejonie ul. Hieronima wraz z przyłączami w Warszawie na terenie Dzielnicy Targówek.
2016-03-14,
09:45
2016-01-29,
13:02
104
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Wykonanie cementyzacji wewnętrznej powierzchni magistrali wodociągowej DN 1000 mm Lca 1 900 m w Alejach Jerozolimskich na odcinku od rejonu drogi ekspresowej Salomea – Wolica do rejonu ul. Spisaka (droga ekspresowa S-2) na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz Gminy Michałowice
2016-03-14,
10:30
2016-01-29,
13:04
105
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Czyszczenie osadników/zbiorników zlokalizowanych na terenie Zakładów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: osadniki Przepompowni Ścieków zlokalizowane na terenie działania Zakładu Sieci Kanalizacyjnej, Zadanie nr 2: osadniki wtórne zlokalizowane na terenie Zakładu „Czajka”, Zadanie nr 3: zbiorniki przepompowni kanalizacyjnych P1, P7 i P3 Zakład „Dębe”
2016-02-11,
11:45
2016-01-29,
15:16
106
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację pompowni OPRS w zakresie elektryki i automatyki na terenie Zakładu Centralnego przy ul. Koszykowej 81 w Warszawie, dzielnica Ochota wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów (numer postępowania 02817/WS/PW/PZL-DZA-WRI/U/2015).
2016-03-15,
09:45
2016-02-01,
14:23
107
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Inżynier dla Zadania pn. „Renowacja bezwykopowa kanału kl. „0” odprowadzającego ścieki z dzielnicy Wawer w ul. Szpotańskiego, ul. Patriotów, ul. Wydawniczej Lca 5080 m wraz z wykonaniem renowacji przyłączy poprzez zainstalowanie długich kształtek kapeluszowych Lca 15 m
2016-03-15,
10:45
2016-02-02,
12:48
108
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie nr 1 Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę magistrali wodociągowej DN 400 mm L ca 2430 m w ul. 17 Stycznia oraz Al. Krakowskiej na odc. od ul. Radarowej do ul. Szyszkowej w Warszawie na terenie Dzielnicy Włochy oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów w wymiarze wymaganym przez Inspektora Nadzoru. Zadanie nr 2 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla punktu pomiaru natężenia przepływu i ciśnienia w sieci wodociągowej zlokalizowanego na magistrali wodociągowej DN 400 mm w ul. 17 Stycznia oraz Alei Krakowskiej w Warszawie na terenie Dzielnicy Włochy oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów.
2016-03-16,
12:45
2016-02-02,
15:15
109
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przebudowa magistrali wodociągowej DN 800 mm ze zmianą średnicy na DN 600 mm w ul. Wawelskiej na odcinku od węzła istniejących magistral wodociągowych DN 1200 mm w al. Wielkopolski i ul. Wawelskiej do węzła istniejących magistral wodociągowych DN 760 mm w al. Niepodległości i DN 400 mm w al. Armii Ludowej w Warszawie na terenie Dzielnicy Ochota.
2016-03-15,
11:45
2016-02-03,
11:33
110
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie modernizacji stanowiska odbioru odwodnionych osadów ściekowych wraz z kontenerami na terenie Zakładu Pruszków przy ul. Domaniewskiej 23 w Pruszkowie.
2016-03-16,
10:45
2016-02-03,
12:40
111
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych dla Osiedla Dąbrówka Szlachecka w ulicach: Projektowana 10D, Kaliny, Szafirków, Czterolistnej Koniczynki, Wilczej Łąki Dn 0,2 L ca 1000 m w Warszawie na terenie Dzielnicy Białołęka wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów.
2016-03-17,
09:45
2016-02-03,
12:40
112
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Czyszczenie przewodów wodociągowych na terenie m.st. Warszawy o średnicach Dn 100÷Dn250 o łącznej długości 160 km, dla Zakładu Sieci Wodociągowej należącego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2016-02-16,
09:45
2016-02-04,
14:14
113
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Osiedlu Kameralne.
2016-02-26,
09:45
2016-02-04,
14:21
114
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa kruszywa kamiennego, łamanego, kwarcytowego o granulacji 31,5÷63mm.
2016-02-15,
09:45
2016-02-04,
14:29
115
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie nr 1 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej na terenie osiedla Zbójna Góra w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z podziałem na zadania: Zadanie 1 a Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy przewodu wodociągowego DN 150mm Lca 410m w ul. Bachusa na odcinku od ul. Fromborskiej do ul. Żareckiej DN 150 mm Lca 400 w ul. Fromborskiej na odcinku od ul. Planetowej do ul. Bachusa w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów. Zadanie 1 b Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy przewodu wodociągowego DN 150mm Lca 1250m w ul. Żareckiej i ul. Powiatowej na odcinku od ul. Bachusa do ul. Podmokłej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów. Zadanie 1 c Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy przewodu wodociągowego DN 150mm Lca 1050m w ul. Kwitnącej Akacji na odcinku od ul. Izbickiej do ul. Powiatowej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów. Zadanie 1 d Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy przewodu wodociągowego DN 100mm Lca 660m w ul. Artystycznej na odcinku od ul. Cygańskiej do ul. Powiatowej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów. Zadanie 1 e Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy przewodu wodociągowego DN 100mm Lca 360m w ul. Cygańskiej na odcinku od ul. Kwitnącej Akacji do ul. Podmokłej DN 100mm Lca 675m w ul. Podmokłej na odcinku od ul. Cygańskiej do ul. Powiatowej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów. Zadanie nr 2: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przewodu wodociągowego DN 150 mm, Lca 100m w drodze dojazdowej do ul. Dźwigowej na odcinku od istniejącego przewodu wodociągowego DN 150mm w ul. Dźwigowej do hydrantu za przyłączem wodociągowym do posesji przy ul. Połczyńskiej 33 w Warszawie na terenie Dzielnicy Bemowo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów.
2016-03-18,
09:45
2016-02-05,
15:13
116
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Serwisowanie, remont pomp Grundfos SARLIN na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna z podziałem na 3 zadania: zadanie nr 1 - serwisowanie 7 szt. pomp Grundfos SARLIN Zakład Sieci Wodociągowej, zadanie nr 2 - serwisowanie pomp Grundfos SARLIN - Zakład Południe, zadanie nr 3 - remont 6 szt. zespołów pompowych Grundfos SARLIN Zakład Sieci Kanalizacyjnej Numer postępowania: 00029/WS/PW/PZL-DZA-WRS/U/2016
2016-02-17,
09:45
2016-02-05,
14:49
117
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Serwisowanie mieszadeł, pomp FLYGT na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna z podziałem na 4 zadania: zadanie nr 1 - serwisowanie 5 szt. mieszadeł FLYGT - Zakład Południe, zadanie nr 2 - remont zespołu pompowego FLYGT - Zakład Sieci Kanalizacyjnej, zadanie nr 3 - serwisowanie 3 szt. pomp FLYGT - Zakład Północny, zadanie nr 4 - remont 3 szt. pomp zatapialnych FLYGT - Zakład "Czajka"
2016-02-17,
10:45
2016-02-08,
15:16
118
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Renowacja magistrali wodociągowej w ul. Spisaka odcinek ulic Bodycha - ul. Kompanii Kordian
2016-03-22,
11:45
2016-02-09,
11:34
119
Przetarg ograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę polielektrolitów. Zadanie 1. Dostawa polielektrolitu kationowego w postaci proszku do procesu odwadniania przefermentowanych osadów ściekowych dla Zakładu ,,Pruszków’’ Zadanie 2. Dostawa polielektrolitu kationowego w postaci proszku do procesu zagęszczania osadu nadmiernego dla Zakładu ,,Pruszków’’
2016-02-22,
09:45
2016-02-09,
15:43
120
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa żwiru płukanego.
2016-02-18,
08:45
2016-02-10,
06:54
121
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wyłonienie realizatora usług opiekuńczych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
2016-03-07,
12:00
2016-01-27,
10:24
122
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka
Zakup i dostawa kopiarki z automatem do pobierania opłat, sprzętu komputerowego oraz licencji na oprogramowanie
2016-02-10,
09:00
2016-02-02,
14:28
123
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy
Dostawa cyfrowego aparatu RTG z wyposażeniem oraz adaptacją pomieszczeń
2016-02-16,
10:00
2016-01-05,
15:09
124
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o.
Dostawa leków do Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o.
2016-02-22,
10:00
2016-01-14,
13:21
125
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o.
Dostawa leków do Stołecznego Centrum Opiekuńczo – Leczniczego Sp. z o.o. 03-131 Warszawa, ul. Mehoffera 72/74
2016-02-22,
10:00
2016-01-14,
13:23
126
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Najem urządzeń drukujących na potrzeby Straży Miejskiej m. st. Warszawy
2016-02-11,
10:00
2016-01-29,
13:47
127
Licytacja elektroniczna
Straż Miejska m.st. Warszawy
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek, powielaczy oraz faksów.
2016-02-10,
10:00
2016-02-01,
14:31
128
Licytacja elektroniczna
Straż Miejska m.st. Warszawy
Dostawa artykułów biurowych oraz papieru kserograficznego.
2016-02-12,
10:00
2016-02-04,
13:50
129
Przetarg nieograniczony
Szkoła Podstawowa nr 312
Sukcesywna dostawa warzyw, owoców, kiszonek dla Szkoły Podstawowej Nr 312 im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Warszawie – 2016 rok
2016-02-10,
08:30
2016-02-03,
14:12
130
Przetarg nieograniczony
Szkoła Podstawowa nr 357
„Dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej do budynków: Przedszkola nr 337, Przedszkola nr 98, Zespołu Szkół nr 48, Szkoły Podstawowej nr 306, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 (Szkoła Podstawowa nr 316 i Przedszkole nr 381), Gimnazjum nr 83, Liceum Ogólnokształcącego nr LXXVIII, Przedszkola nr 336, Przedszkola nr 417, Szkoły Podstawowej nr 357 w Warszawie”
2016-03-08,
11:45
2016-02-02,
06:55
131
Przetarg nieograniczony
Szkoła Podstawowa nr 60 im. Powstania Listopadowego
Sukcesywna dostawa ryb i mrożonek dla Szkoły Podstawowej Nr 60 im. Powstania Listopadowego w Warszawie – 2016 rok
2016-02-10,
08:30
2016-02-04,
06:41
132
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa płynów infuzyjnych dla Szpitala Bielańskiego (ZP-01/2016)
2016-02-26,
11:00
2016-01-07,
09:42
133
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala Bielańskiego (ZP-12/2016)
2016-03-08,
11:00
2016-01-29,
13:03
134
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa wyrobów medycznych do zabiegów ortopedycznych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-10/2016)
2016-03-10,
10:00
2016-02-02,
08:57
135
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa wyrobów medycznych do zabiegów ortopedycznych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-15/2016)
2016-02-10,
10:00
2016-02-02,
12:17
136
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa wszczepialnych stymulatorów i defibrylatorów serca dla Szpitala Bielańskiego (ZP-09/2016).
2016-02-15,
11:00
2016-02-04,
12:22
137
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa odczynników oraz akcesoriów do analizatora parametrów krytycznych dla Szpitala Bielańskiego (ZP-17/2016).
2016-02-16,
11:00
2016-02-05,
13:31
138
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa materiałów embolizacyjnych dla Oddziału Neurochirurgii w Szpitalu Bielańskim w Warszawie (ZP-16/2016)
2016-03-17,
10:00
2016-02-09,
11:28
139
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa wyrobów medycznych dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ cz. I - sprawa 02/2016
2016-02-23,
10:00
2016-01-08,
13:20
140
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa elementów wyposażenia sal operacyjnych na Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
2016-03-03,
10:00
2016-01-22,
11:50
141
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa środków do systemu sterisol, myjni endoskopowej, dezynfekcji pomieszczeń, myjni dezynfektora, pielęgnacji narzędzi i powierzchni oraz akcesorii i testów kontroli do sterylizacji parowej dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ( nr sprawy 07/2016)
2016-02-12,
10:00
2016-02-03,
12:40
142
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa specjalistycznych środków chemicznych do szybkiej dezynfekcji - sprawa 08/2016
2016-02-15,
10:00
2016-02-05,
12:53
143
Przetarg nieograniczony
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o.
Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o..
2016-02-17,
10:00
2016-01-08,
12:53
144
Przetarg nieograniczony
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o.
Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych dla Laboratorium wraz z dzierżawą aparatury laboratoryjnej do Szpitala Praskiego Sp. z o.o. w Warszawie
2016-02-29,
10:00
2016-01-19,
14:27
145
Przetarg nieograniczony
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o.
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora Olympus AU-400 z dostarczeniem aparatu pomocniczego i urządzenia UPS do Szpitala Praskiego Sp. z o. o. w Warszawie
2016-03-10,
10:00
2016-01-29,
15:26
146
Przetarg nieograniczony
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o.
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora Olympus AU-400 z dostarczeniem aparatu pomocniczego i urządzenia UPS do Szpitala Praskiego Sp. z o. o. w Warszawie
2016-03-10,
10:00
2016-01-29,
15:39
147
Przetarg nieograniczony
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o.
Świadczenie usługi transportu pacjentów dializowanych do Stacji Dializ Szpitala Praskiego Sp. z o. o. w Warszawie
2016-02-16,
10:00
2016-02-09,
11:10
148
Przetarg nieograniczony
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa kardiowerterów-defibrylatorów resynchronizujących
2016-02-11,
08:00
2016-02-03,
13:01
149
Przetarg nieograniczony
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa stymulatorów, kardiowerterów-defibrylatorów, kardiowerterów-defibrylatorów resynchronizujących i łączników
2016-03-17,
09:00
2016-02-09,
11:57
150
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.
Kompleksowe utrzymanie w czystości mienia SKM
2016-03-16,
10:00
2016-02-04,
14:05
151
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.
Wykonanie 4 obsług 3 poziomu utrzymania na czterech pojazdach typu 19WE oraz wykonania prac dodatkowych
2016-03-17,
10:00
2016-02-05,
13:31
152
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części zamiennych do klimatyzatorów typu WRR-CP-1-6 HVAC oraz WRA-CP-2-29 HVAC
2016-12-30,
12:00
2015-12-22,
14:47
153
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Świadczenie usług transportowych pojazdami samochodowymi oraz maszynami do robót budowlanych,realizowanych dla Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. (4 części)
2016-02-10,
10:00
2016-01-07,
15:25
154
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części zamiennych do kół tramwajów typu 116Na i 120Na (2 części).
2016-03-03,
10:00
2016-01-27,
08:00
155
Przetarg ograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Przebudowa al. Jana Pawła II na odcinku rondo ONZ – ul. Elektoralna w Warszawie wraz z modernizacją torowiska tramwajowego.
2016-02-16,
10:00
2016-02-03,
07:57
156
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa materiałów do wykonania tramwajowej sieci trakcyjnej (3 części).
2016-03-10,
09:00
2016-02-03,
14:11
157
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa wkładek sprężynujących stalowo-gumowych koła jezdnego i artykułów formowanych z gumy (2 części)
2016-02-12,
10:00
2016-02-03,
14:50
158
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa kruszyw do podbudowy torowiska
2016-03-10,
11:00
2016-02-03,
15:56
159
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa szyb bezpiecznych hartowanych (2 części.
2016-02-18,
10:00
2016-02-05,
12:53
160
Przetarg nieograniczony
Urząd Pracy m.st. Warszawy
Usługa doprowadzenia skierowanych przez Urząd Pracy m.st. Warszawy bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie umów cywilnoprawnych, stanowiących odpowiednią pracę, przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy, zgodnie z art. 61b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2015 poz. 149 z późn. zm.), zwana dalej Programem
2016-02-12,
12:00
2016-02-04,
15:35
161
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy ul. Irysowa 19, 02-660 Warszawa, OGŁASZA przetarg nieograniczony zakończony aukcją elektroniczną na wykonanie usług w zakresie pielęgnacji i renowacji zieleni osiedlowej i nawierzchni nieutwardzonych na terenach m. st. Warszawy znajdujących się we władaniu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów
2016-03-03,
10:00
2016-01-14,
12:11
162
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonywanie usług kominiarskich polegających na okresowych kontrolach stanu technicznego i czyszczeniu przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów znajdujących się na terenie DOM „Wiśniowa”, DOM „Polkowska”, DOM „Madalińskiego”, DOM „Służewiec”, DOM „Konduktorska”, DOM „Wierzbno”.
2016-02-11,
10:00
2016-02-03,
08:42
163
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Świadczenie usług przeprowadzania okresowych kontroli polegających na wykonywaniu przeglądów 5-cio letnich w zakresie wynikającym z art. 62 ust 1 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, z wyłączeniem: pomiarów elektrycznych i instalacji odgromowej oraz przeglądów dotyczących instalacji gazowej i przeglądów kominiarskich, w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów – znajdujących się na terenie administracji DOM Służewiec, DOM Wierzbno, DOM Wiśniowa, DOM Madalińskiego, DOM Konduktorska, DOM Polkowska.
2016-02-15,
10:00
2016-02-05,
10:54
164
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Sporządzanie według potrzeb świadectw charakterystyki energetycznej dla wytypowanych lokali mieszkalnych i użytkowych oraz budynków położonych w Warszawie stanowiących własność m. st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
2016-02-18,
10:00
2016-02-08,
09:29
165
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Część I - 2 lokale o powierzchni 80,00 m2 Część II - 1 lokal o powierzchni 62,00 m2 Część III - 2 lokale o powierzchni 52,00 m2
2016-02-19,
10:30
2016-02-05,
15:39
166
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Awaryjne naprawy chodników, nawierzchni ulic z trylinki i kostki betonowej na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy.
2016-02-18,
11:00
2016-02-03,
10:25
167
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz remont balkonów i klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ulicy Ostrobramskiej 38 w Warszawie na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy.
2016-02-22,
10:00
2016-02-05,
11:22
168
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (14 pustostanów – 14 części). Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/4/16
2016-02-10,
10:00
2016-01-27,
12:32
169
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zakładanie i pielęgnację drzewostanu oraz terenów zieleni, w tym wpisanych do rejestru zabytków, w 2016 roku na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy oraz wykonywanie ekspertyz dendrologicznych, w obrębie administracji: Koło, Młynów, Nowolipki, Ogrodowa.
2016-02-11,
09:00
2016-02-02,
15:16
170
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych, stanowiących własność m. st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy – administracja Ogrodowa w 2016 roku.
2016-02-24,
09:00
2016-02-09,
11:33
171
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych usytuowanych na terenie Administracji Nowolipki w 2016 r.
2016-02-24,
10:00
2016-02-09,
11:36
172
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wykonanie remontów pustostanów lokali mieszkalnych, stanowiących własność m. st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy – Administracja Młynów w 2016 roku.
2016-02-25,
10:00
2016-02-09,
11:36
173
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wykonanie remontów pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st Warszawy na terenie administracji Koło w 2016 r.
2016-02-25,
09:00
2016-02-09,
14:11
174
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Słupki żeliwne Syrenka
2016-02-11,
11:00
2016-02-02,
12:48
175
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Geosiatka
2016-02-12,
11:00
2016-02-03,
10:09
176
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Asfalt lany i mieszanka mineralno-asfaltowa
2016-02-17,
11:00
2016-02-09,
11:32
177
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy oświetlenia ulicznego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na ulicy Łojewskiej, Moliera, Senatorskiej (wraz z odc. ul. Wierzbowej) i Pl. Hallera oraz dla remontu oświetlenia ul. Jana Kazimierza.
2016-02-15,
10:00
2016-02-03,
09:32
178
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Czyszczenie drogowych obiektów inżynierskich i ekranów akustycznych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy
2016-03-21,
10:00
2016-02-04,
11:56
179
Przetarg nieograniczony
Zarząd Mienia m.st Warszawy - jednostka budżetowa
Budowa automatycznych toalet miejskich wraz z budową przyłączeń wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych na terenie m.st. Warszawy
2016-03-01,
11:00
2016-02-01,
06:40
180
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej funkcjonującej w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Piaseczno z Warszawą.
2016-03-08,
10:00
2016-01-29,
09:42
181
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Konstancin-Jeziorna z Warszawą.
2016-03-09,
10:00
2016-01-29,
10:54
182
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Konserwacja i naprawa urządzeń związanych z systemem biletowym
2016-02-12,
10:00
2016-02-04,
15:34

Ukryj listy wyboru. Ukryj kolumnę: z rodzajem zamówienia, z datą publikacji.
Rodzaj:
Tryb:
Zamawiajacy:

UWAGA:
* Wypełnienie pola w nagłówku kolumny z nazwą zamówienia pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, w których nazwie znajduje się podany łańcuch znaków lub przynajmniej jeden z łańcuchów znaków oddzielonych przecinkiem
** Data składania ofert, wniosków, prac konkursowych lub data aukcji. Wypełnienie pola/pól w nagłówku kolumny z datą składania ofert w formacie RRRRMMDD pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, dla których data składania ofert zawiera się we wskazanym przedziale czasowym

<<powrót

herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  | 

 
Księga Zamówień Publicznych