>Biuro Zamówień Publicznych > Wyszukiwanie ogłoszeń > Wyniki wyszukiwania
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Bieżące ogłoszenia o przetargach
prowadzonych przez Urząd m.st. Warszawy i jego jednostki podległe


Znaleziono 238 ogłoszeń spełniających zaznaczone kryteria.

Ilość ogłoszeń na stronie:
Lp. Tryb
*WSZYSTKIE
>Zamawiający
*WSZYSCY
Nazwa zamówienia*
Składanie ofert**
od
do
Data publikacji
od
do
1
Dialog techniczny
Biuro Geodezji i Katastru
Miasto Stołeczne Warszawa, reprezentowane przez Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy (zwane dalej „Zamawiającym”) informuje, że zamierza przeprowadzić dialog techniczny (zwany dalej „Dialogiem”), w celu doradztwa i pozyskania przez Zamawiającego informacji, które mogą zostać wykorzystane do przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w planowanym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Cyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy”, w szczególności w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz postanowień umowy.
2017-10-24,
16:00
2017-10-02,
14:56
2
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Wykonanie przeglądów i napraw serwisowych systemów SSWiN, SKD oraz CCTV w budynkach Urzędu m.st. Warszawy
2017-10-25,
10:00
2017-09-20,
10:27
3
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Przeprowadzenie reprezentatywnego badania sondażowego skali i struktury zjawiska niepełnosprawności w m.st. Warszawa
2017-10-25,
10:00
2017-09-19,
13:05
4
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Dostawa roślin na Świąteczną Eko-Pomoc.
2017-10-30,
10:30
2017-10-20,
10:01
5
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Świadczenie usług zimowego oczyszczania dróg będących w zarządzie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w sezonie 2017/2018
2017-10-26,
10:30
2017-09-20,
11:32
6
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Remont pustostanów w budynkach komunalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy: Część 1 - prace remontowe w budynku przy ul. Dostępnej 38a; Część 2 - prace remontowe w budynku przy ul. Radiowej 26; Część 3 - prace remontowe w budynku przy ul. Radiowej 27.
2017-10-23,
10:30
2017-10-06,
13:42
7
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Zimowe oczyszczanie ulic gminnych, na terenie Dzielnicy Białołęka oraz zbieranie pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników w 2018 roku.
2017-11-07,
10:00
2017-10-02,
14:58
8
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Wykonanie naprawy nawierzchni gruntowej i montaż obiektów małej architektury w ramach realizacji projektu do budżetu partycypacyjnego „BI-CYKLO Białołęcka Cyklostrada – na rower i spacer nad Kanałem Żerańskim się nada”.
2017-10-31,
10:00
2017-10-16,
15:09
9
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Budowa placu zabaw na terenie Gimnazjum nr 72 przy ul. Przybyszewskiego 45 w Warszawie
2017-10-20,
14:00
2017-10-04,
15:17
10
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Modernizacja budynku i boiska Zespołu Szkół nr 35 ul. Żeromskiego 22/28 - Numer referencyjny: UD-III-WZP.271.63.2017.MGA
2017-10-20,
13:00
2017-10-05,
11:54
11
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Realizacja projektu „Piaskownica to nie kuweta” w systemie zaprojektuj i wybuduj
2017-10-23,
13:00
2017-10-06,
14:49
12
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Realizacja projektu „Plac zabaw dla przedszkolaków” przy Przedszkolu nr 240 przy ul. Marymonckiej 34 w Warszawie
2017-10-24,
14:00
2017-10-09,
15:38
13
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Modernizacja placu zabaw przy ul. Dzierżoniowskiej 7 w Warszawie
2017-10-26,
14:00
2017-10-10,
14:56
14
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Przebudowa ulicy Schroegera na odc. od al. Zjednoczenia do ul. Przybyszewskiego - Nr sprawy: UD-III-WZP.271.70.2017.MGA
2017-10-30,
13:00
2017-10-12,
15:18
15
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Wymiana okien w budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr XLI przy ul. Kiwerskiej 3 - Numer referencyjny: UD-III-WZP.271.73.2017.MGA
2017-10-30,
13:00
2017-10-13,
13:19
16
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Budowa placu zabaw w Parku Kępa Potocka w okolicach Słonia Bielańskiego.
2017-10-30,
14:00
2017-10-13,
15:00
17
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Realizacja projektu budowa placu zabaw przy ul. Reymonta w Warszawie – "Ruch to zdrowie – każdy maluch ci to powie"
2017-10-31,
14:00
2017-10-16,
15:24
18
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
"Budowa terenów sportowo-rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Gimnazjum nr 6 przy ul. Gruszczyńskiego 12" w Warszawie
2017-10-20,
09:30
2017-10-05,
13:10
19
Licytacja elektroniczna
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Dostawa i montaż komputerów i sprzętu elektronicznego jako pierwszego wyposażenia do budowanego Domu Kultury KADR przy ul. Rzymowskiego 32 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa DK Kadr (rewitalizacja)”
2017-10-23,
10:00
2017-10-11,
12:24
20
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Wycena wartości nieruchomości
2017-10-20,
09:00
2017-10-12,
14:36
21
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Wycena wartości nieruchomości gruntowych
2017-10-20,
09:00
2017-10-12,
15:18
22
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Remont chodnika ul. Racławickiej na odc. ul. Puławska – ul. Bałuckiego (strona południowa) w Warszawie
2017-10-30,
09:30
2017-10-13,
10:36
23
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Konserwacja 88 czteropłomiennych latarni gazowych na ulicach Orężna, Jodłowa, Godebskiego, Kąkolewska, Goraszewska, A. Waszkowskiego (76 szt.) oraz na skwerze Starszych Panów przy ul. Goraszewskiej (12 szt.) w Warszawie na lata 2017/2018.
2017-10-23,
09:30
2017-10-13,
14:26
24
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie robót związanych z wprowadzeniem organizacji ruchu na drogach wewnętrznych Bryły i Langego (w ramach projektu „Usprawnienie ruchu rowerowego na Wierzbnie”) finansowanych z Budżetu Partycypacyjnego 2017.
2017-10-30,
10:30
2017-10-13,
14:32
25
Licytacja elektroniczna
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie sadzenia roślin, odmładzania krzewów na terenie Dzielnicy Mokotów
2017-10-25,
10:00
2017-10-17,
10:36
26
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Remont drogi gospodarczej w Przedszkolu nr 294 przy ul.Czerniakowskiej 50a w Warszawie w ramach zadania remontowego p.n:”Remont ogrodzenia wraz z ciągami pieszo-jezdnymi” w Przedszkolu nr 294 przy ul.Czerniakowskiej 50a w Warszawie
2017-11-02,
09:30
2017-10-18,
14:31
27
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Ochrona mienia na terenie parku G. Dreszera oraz zieleńca przy ul. Broniwoja
2017-10-31,
09:30
2017-10-20,
12:04
28
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na podstawie tej dokumentacji czterech przykanalików deszczowych wraz z czterema wpustami z osadnikami (jeden w ulicy Bliskiej, jeden w ulicy Garibaldiego, jeden w ulicy Morgowej oraz jeden w ulicy Ludwisarskiej)
2017-10-20,
13:00
2017-10-04,
12:13
29
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Realizacja projektu „Żywy Ogród – ekologiczny plac zabaw i nauki” w Przedszkolu nr 211 przy ul. Dąbrówki 20 w Warszawie
2017-10-24,
13:00
2017-10-09,
15:17
30
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Remont pokrycia dachowego nad salą sportową Szkoły Podstawowej Nr 312 przy ul. Umińskiego 12 w Warszawie.
2017-10-27,
13:00
2017-10-12,
13:59
31
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14 w Warszawie
2017-10-30,
13:00
2017-10-13,
14:53
32
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej 36/44 w Warszawie
2017-10-31,
13:00
2017-10-13,
15:51
33
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Ochrona i monitoring obiektów Urzędu Dzielnicy Praga – Południe w Warszawie na lata 2017-2019
2017-10-27,
13:00
2017-10-18,
09:43
34
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Remont podłóg w Zespole Szkół Nr 5 przy ul. Szczawnickiej 1 w Warszawie.
2017-11-06,
13:00
2017-10-20,
12:13
35
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Budowa tężni solankowej na Placu Hallera w Warszawie, dz. ew. 38, obręb 4-12-03, w ramach zadania pn.: Realizacja projektu: Tężnia solankowa
2017-10-25,
11:00
2017-10-10,
14:55
36
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Usługa kompleksowych prac porządkowych w zakresie stałego utrzymania czystości pomieszczeń budynku oraz terenu zewnętrznego siedziby Urzędu Dzielnicy Praga-Północ przy ul. Kłopotowskiego 15 w Warszawie.
2017-10-20,
10:00
2017-10-12,
15:46
37
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Roboty nawierzchni chodników i poboczy w Warszawie Dzielnica Rembertów
2017-10-20,
10:30
2017-10-05,
14:43
38
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Roboty remontowe części wspólnej w budynku mieszkalnym komunalnym przy ul. Chełmżyńskiej 168 w Warszawie
2017-10-20,
10:30
2017-10-05,
15:25
39
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Roboty remontowe i utrzymaniowe na drogach w Dzielnicy Rembertów w 2017/2018
2017-10-26,
10:30
2017-10-11,
14:14
40
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
2017-10-31,
10:30
2017-10-16,
13:35
41
Licytacja elektroniczna
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
„Zakup licencji typu Office ” (znak sprawy ZP- 64/17).
2017-10-24,
10:00
2017-10-16,
15:05
42
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Modernizacja systemu zasilania oraz oczyszczania wody w zbiornikach wodnych znajdujących się w Parku Bródno – Etap II w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
2017-10-23,
09:30
2017-10-06,
12:02
43
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
„Szklana góra – wielofunkcyjne przeszklone pomieszczenie przy DK Zacisze” ul. Blokowa 1 w Warszawie.
2017-10-23,
09:30
2017-10-06,
12:55
44
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Zad. nr 4. Pielęgnacja terenów zieleni oraz utrzymanie czystości na terenach utwardzonych,klatkach schodowych,podwórkach,wokół altan śmietnikowych,pozostających w zarządzie Dzielnicy Ursus m.st.Wa-wy. Numer referencyjny: UD-XI-ZZP.271.24.WOŚ.2017
2017-11-07,
10:00
2017-10-04,
11:03
45
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Zadanie nr 1 – Zimowe utrzymanie czystości i porządku dróg zarządzanych przez Dzielnicę Ursus m.st.Warszawy w okresie od dnia 1.1.2018 r., do 31.12.2018 r. Numer referencyjny: UD-XI-ZZP.271.25.WOŚ.2017
2017-11-08,
10:00
2017-10-04,
12:12
46
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Utrzymanie terenów zieleni Dzielnicy Ursynów – Al. Kasztanowa, Skwer ”ZŁOTÓWKI’’ w rejonie ulic Ekologiczna - Polnej Róży, Zieleniec przy ul. Sępa Szarzyńskiego.
2017-11-07,
10:30
2017-10-02,
09:48
47
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Utrzymanie zieleni parkowej Dzielnicy Ursynów - z podziałem na zadania: Zadanie 1. Park Przy Bażantarni Zadanie 2. Park Moczydełko Zadanie 3. Park Lasek Brzozowy
2017-11-15,
10:30
2017-10-10,
09:42
48
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Utrzymanie terenów zieleni niezagospodarowanej, usytuowanych poza pasami drogowymi ulic Dzielnicy Ursynów
2017-11-17,
10:30
2017-10-11,
11:05
49
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Utrzymanie zieleni parkowej Dzielnicy Ursynów – z podziałem na zadania: Zadanie 1. Park im. Romana Kozłowskiego;Zadanie 2. Park im. Jana Pawła II; Zadanie 3. Park im. Cichociemnych. Numer referencyjny: KZP-XII-WZP.271.74.2017
2017-11-17,
13:30
2017-10-11,
13:22
50
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Pielęgnacja zieleni niskiej i utrzymanie czystości w pasach drogowych ulic gminnych Dzielnicy Ursynów
2017-11-16,
10:30
2017-10-11,
14:20
51
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Pielęgnacja i wycinka drzewostanu w pasach drogowych ulic gminnych Dzielnicy Ursynów, nr postępowania KZP-XII-WZP.271.79.2017
2017-11-21,
12:30
2017-10-13,
12:33
52
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Budowę rowerowego miasteczka ruchu i parku rekreacyjnego na Kazury w ramach realizacji zadania z budżetu partycypacyjnego na 2017 r. pn. „Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy”.
2017-10-31,
10:30
2017-10-16,
15:04
53
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Usługa sprzątania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy zarządzanych przez Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Ursynów
2017-10-26,
12:30
2017-10-18,
15:38
54
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 84 przy ul. Dworcowej 1 i przy Szkole Podstawowej nr 138 przy ul. Pożaryskiego 2 w Warszawie
2017-10-23,
12:00
2017-10-06,
15:58
55
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska – ul. Masłowiecka.
2017-10-23,
11:00
2017-10-06,
15:59
56
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Bysławskiej na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2017-11-03,
11:00
2017-10-18,
15:48
57
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Budowa tężni solankowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy przy ul. V Poprzecznej 22 w Warszawie w ramach zadania: „Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Dzielnicy”.
2017-11-06,
11:00
2017-10-20,
15:58
58
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Wykonanie ogrodzenia budynku zlokalizowanego przy ul. Radosnej 11 w Warszawie
2017-10-23,
12:00
2017-10-06,
15:59
59
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Bieżące utrzymanie odwodnienia ulic będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów
2017-10-25,
10:00
2017-10-13,
15:45
60
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Prace polegające na utrzymaniu zbiorników wodnych w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w latach 2017-2020
2017-10-20,
10:00
2017-10-09,
14:55
61
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Remonty nawierzchni mające na celu prawidłowe funkcjonowanie dróg gminnych na terenie Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy
2017-10-31,
10:00
2017-10-13,
14:58
62
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Wykonanie prac polegających na urządzeniu skweru miejskiego u zbiegu ulic Chrościckiego i Rybnickiej
2017-11-03,
10:00
2017-10-19,
11:15
63
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Restauracja fragmentu lewej części czoła Fortu V Włochy w 2017r.
2017-11-03,
10:00
2017-10-19,
12:29
64
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. zadania pn. Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy Wola przy ul. Syreny 18 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych (znak sprawy: 50/ZP/17).
2017-10-26,
09:00
2017-10-17,
14:11
65
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53” w Warszawie, (znak sprawy: 51/ZP/17).
2017-11-02,
09:00
2017-10-20,
15:50
66
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Rewitalizacja ul. Przasnyskiej (budżet partycypacyjny) oraz przebudowa oświetlenia ulicy Przasnyskiej na odc. od. ul. Krasińskiego do ul. Rydygiera
2017-10-23,
08:45
2017-10-06,
11:25
67
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Remont i przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od ul. Broniewskiego do ul. Popiełuszki, stanowiącej dojazd do budynków Zespołu Szkół nr 53 oraz Przedszkola nr 197, w celu dostosowania jej parametrów do wymogów drogi pożarowej dla obiektów oświatowych - ETAP I
2017-10-25,
08:45
2017-10-10,
09:31
68
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Remont dachu nad salą gimnastyczną w Szkole Podstawowej Nr 65 przy ul. Mścisławskiej 1 w Warszawie
2017-10-26,
08:45
2017-10-11,
14:20
69
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Usługi ochrony osób i mienia w obiektach Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy świadczone w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2018r.
2017-10-23,
11:45
2017-10-13,
10:02
70
Dialog techniczny
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
1) Przedmiotem dialogu technicznego jest pozyskanie informacji oraz doradztwo w zakresie niezbędnym do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup licencji na oprogramowanie do obsługi zamówień publicznych wraz z usługą wdrożeniową, serwisową i szkoleniową, w szczególności opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy w sprawie zamówienia. 2) Celem dialogu technicznego jest: a) ocena możliwości spełnienia wstępnych wymagań zamówienia; b) zdefiniowanie najlepszych rozwiązań technicznych, technologicznych, prawnych, wykonawczych, organizacyjnych, handlowych, ekonomicznych i logistycznych, związanych z realizacją zamówienia zgodnie z potrzebami zamawiającego; c) zdefiniowanie problemów jakie mogą pojawić się podczas realizacji zamówienia; d) wstępne oszacowanie czasu potrzebnego na realizację zamówienia; e) wstępne oszacowanie kosztów realizacji zamówienia; f) wstępne określenie warunków umowy; g) zdefiniowanie wymagań jakie powinien spełnić podmiot realizujący zamówienie (doświadczenie, kadra, sprzęt).
2017-10-25,
00:00
2017-10-16,
10:16
71
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Budowa placu zabaw dla Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1A (dawne Gimnazjum nr 55)
2017-10-31,
08:45
2017-10-16,
10:15
72
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Wykonanie prac polegających na zagospodarowaniu terenu części działki ew. nr 4 obręb 7-01-04 parku Kępa Potocka w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, poprzez ustawienie ściany z ekologicznych drewnianych paneli obsadzonych pnączami, dla zadania z budżetu partycypacyjnego nr 1134 ,,Ciszej na Kępie Potockiej”
2017-11-06,
08:45
2017-10-19,
13:47
73
Przetarg nieograniczony
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy
Dostawa artykułów i środków czystości na potrzeby placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Numer referencyjny: DBFO.EJ.2411.11.2017
2017-10-24,
09:00
2017-10-17,
11:08
74
Przetarg nieograniczony
Lasy Miejskie-Warszawa
Budowa naturalnej ścieżki zdrowia wraz z drewnianymi elementami tzw. zewnętrzne lokalne stacje ćwiczebne na istniejących drogach i ścieżkach wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu w lokalizacji Las Bemowo w dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy oraz w lokalizacji Las Bródno w dzielnicy Targówek m. st. Warszawy.
2017-10-26,
09:00
2017-10-11,
14:45
75
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa 37+8 sześciowagonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych przeznaczonych do przewozu pasażerów na I i II linii metra w Warszawie.
2017-10-23,
12:00
2017-05-17,
09:58
76
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części zamiennych do układu elektrycznego i elektronicznego pojazdów metra typu Inspiro w latach2017-2018.
2017-10-24,
12:00
2017-07-31,
12:07
77
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części zamiennych do układu pneumatycznego pojazdów metra typu Inspiro
2017-11-03,
12:00
2017-09-25,
11:34
78
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Świadczenie usług ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Metra Warszawskiego Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2021 r.
2017-11-14,
12:00
2017-10-09,
11:23
79
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w podziale na 4 zadania
2017-10-24,
12:00
2017-10-13,
14:31
80
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa stanowisk warsztatowych oraz mebli warsztatowych w podziale na Zadania
2017-10-24,
12:00
2017-10-16,
12:16
81
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Instalacja zobrazowania sytuacji ruchowej w pomieszczeniach dla maszynistów na stacjach metra oraz STP Kabaty
2017-10-24,
12:00
2017-10-17,
08:00
82
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Wyposażenie 6 pojazdów pomocniczych w system smarowania obrzeży kół sztyftem grafitowym.
2017-10-30,
12:00
2017-10-20,
09:17
83
Przetarg nieograniczony
Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
Remonty na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, CZĘŚĆ IV - Remont pomieszczeń dla potrzeb utworzenia punktu informacyjnego.
2017-10-24,
11:30
2017-10-09,
11:23
84
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
Świadczenie usług całodobowej ochrony osób i mienia oraz transportu wartości pieniężnych Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie.
2017-10-31,
11:30
2017-10-11,
09:30
85
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
2017-11-10,
11:00
2016-12-19,
10:24
86
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Odbiór odpadów o kodzie 19 12 12 powstałych w wyniku mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych stanowiących frakcję podsitową poniżej 80 mm.
2017-10-24,
11:00
2017-10-06,
13:43
87
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych filtrów oleju, powietrza, oraz paliwa do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2017-12-31,
15:00
2014-12-04,
14:23
88
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych akumulatorów do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2017-12-31,
15:00
2015-01-22,
11:02
89
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę smarów i środków smarujących
2018-06-30,
15:00
2015-05-14,
16:38
90
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę fabrycznie nowych opon, dętek, felg oraz akcesoriów wulkanizacyjnych do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2015-09-17,
11:56
91
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa nowych części zamiennych do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2017-12-31,
15:00
2015-09-17,
12:38
92
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa olejów i płynów eksploatacyjnych do pojazdów i maszyn eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2018-06-30,
15:00
2015-10-05,
15:46
93
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do maszyn drogowo-budowlanych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2015-10-08,
07:06
94
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa artykułów oświetleniowych – żarówek, żarników halogenowych, modułów świetlnych, świetlówek, żarówek sygnalizacyjnych, lamp halogenowych, rtęciowych, sodowych
2018-12-31,
15:00
2015-10-20,
14:22
95
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przetarg nieograniczony na ustanowienie dynamicznego systemu zakupów na Dostawę części zamiennych do instalacji chlorowych oraz do instalacji wytwarzania, magazynowania i dozowania dwutlenku chloru, przyrządów pomiarowych, roztworów produkcji firmy Wallace & Tiernan. Numer postępowania: 02123/WS/PW/PZL-DZA-WRS/D/2015
2018-12-31,
15:00
2015-10-21,
15:59
96
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przetarg nieograniczony na ustanowienie dynamicznego systemu zakupów na Dostawę farb, lakierów, rozpuszczalników, rozcieńczalników
2018-12-31,
15:00
2015-11-09,
09:04
97
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przetarg nieograniczony na ustanowienie dynamicznego systemu zakupów na dostawę wyrobów złącznych i śrubowych ( śruby, nakrętki, podkładki, wkręty, nity, kołki, pręty, smarowniczki, blachowkręty itp.)
2018-12-31,
15:00
2015-11-23,
16:00
98
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa baterii i akumulatorów - akumulatory NiCd, NiMH, baterie NiCd, NiMH, akumulatory żelowo – ołowiowe, baterie do sterowników, baterie do mierników, baterie tradycyjne, baterie alkaliczne i litowe.
2018-12-31,
15:00
2015-11-25,
15:56
99
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę części zamiennych do kosiarek, kosiarek samojezdnych, dmuchaw, pilarek do drewna oraz kos spalinowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2015-11-27,
14:40
100
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa przewodów elektrycznych, przedłużaczy, listew przeciwzakłóceniowych
2018-12-31,
15:00
2015-12-28,
15:51
101
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa materiałów do wykonywania napraw bezwykopowych kanalizacji - matotkaniny z włókna szklanego, żywicy mineralno-organicznej (jako gotowego produktu składającego się z trzech komponentów: bazy, utwardzacza i przyspieszacza) oraz kształtek kapeluszowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. postępowanie nr 00196/WS/PW/PZL-DZA-WRS/D/2016
2017-12-31,
15:00
2016-03-01,
15:56
102
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych dla systemu produkcji JT Elektronik do układania światłowodów w sieci kanalizacyjnej.
2017-12-31,
15:00
2016-05-18,
12:38
103
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa opraw oświetleniowych i części zamiennych do nich.
2019-12-31,
15:00
2016-11-17,
13:08
104
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa osprzętu elektrycznego.
2019-12-31,
15:00
2016-11-22,
10:15
105
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa uszczelnień mechanicznych do pomp i maceratorów produkcji firmy Grundfos, Flygt, KSB.
2019-12-31,
15:00
2016-11-23,
07:12
106
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa podstawowego sprzętu laboratoryjnego.
2018-12-31,
15:00
2016-11-24,
06:46
107
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa modułów, oprogramowań, kart pamięci do urządzeń firmy Schneider Electric.
2019-12-31,
15:00
2016-11-24,
14:22
108
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Usługi projektowe branży energetycznej, drogowej, organizacji ruchu dla zadań prowadzonych przez DPR. Zadanie 1:Usługi wykonania projektu branży energetycznej do zadań prowadzonych przez Dział Projektowania. Zadanie 2:Usługi wykonania projektu drogowego do zadań prowadzonych przez Dział Projektowania. Zadanie 3: Usługi wykonania organizacji ruchu na czas budowy dla zadań prowadzonych przez Dział Projektowania.
2018-12-19,
15:00
2016-12-19,
12:30
109
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowego osprzętu (dysze, protezy banany, wkładki ceramiczne do dysz, przewody ciśnieniowe, itp.) do pojazdów ciśnieniowych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2016-12-30,
14:27
110
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacyjnej na terenie m.st. Warszawy w zakresie średnic 200 mm – 600 mm oraz o długości Lca 6762 mb.
2017-10-26,
11:45
2017-09-14,
10:49
111
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Kompleksowa dostawa energii cieplnej wraz z usługą przesyłu do obiektów należących do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2017-10-26,
09:45
2017-09-18,
08:29
112
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna, należących do grup taryfowych A, B, C i G.
2017-10-30,
09:45
2017-09-22,
10:48
113
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę wiaty garażowej o konstrukcji stalowej na terenie Zakładu Pruszków przy ul. Domaniewskiej 23 w Pruszkowie.
2017-10-31,
09:45
2017-09-22,
10:48
114
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Gospodarowanie odpadami o kodach: 19 08 01, 19 08 02, 19 08 99, 19 12 09 oraz 19 12 12 z podziałem na zadania.
2017-10-30,
09:45
2017-09-22,
10:59
115
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie III.7 Budowa sieci wodociągowej Pasma Pruszkowskiego (Zadanie 1 i Zadanie 2)
2017-11-03,
09:45
2017-09-25,
10:33
116
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy obiektów Stacji Pomp Kanałowych „Groty I” i „Groty II” eksploatowanych przez Zakład Sieci Kanalizacyjnej z podziałem na dwa zadania
2017-11-02,
09:45
2017-09-25,
11:26
117
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w rejonie ulicy Jeziorowej, Dzielnicy Wawer m.st. Warszawa, z podziałem na zadania
2017-11-06,
09:45
2017-09-26,
10:55
118
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
„Zadanie I.9 Budowa kanału ściekowego w ul. Gratyny oraz w drogach dojazdowych do ul. Gratyny”
2017-11-06,
10:45
2017-09-26,
10:56
119
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie II.4: Przebudowa pompowni ścieków sanitarnych „Moczydło”.
2017-11-10,
09:45
2017-09-29,
13:01
120
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Ekspresowej i Nastawniczej, Dzielnica Białołęka oraz w ul. Sadurka, Dzielnica Ochota z podziałem na zadania.
2017-11-10,
09:45
2017-09-29,
13:08
121
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie nr V.2: Zakup pojazdów specjalistycznych, w tym pojazdów z zastosowaniem alternatywnych źródeł napędu. Dostawa 6 szt. fabrycznie nowych pojazdów do czyszczenia wpustów ulicznych.
2017-11-07,
10:45
2017-09-29,
13:08
122
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa 25 % roztworu wodnego chlorynu sodu oraz podchlorynu sodu: Zadanie 1. Dostawa 25 % roztworu wodnego chlorynu sodu, Zadanie 2. Dostawa podchlorynu sodu.
2017-11-08,
09:45
2017-10-04,
12:41
123
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej DN 0,2 m L ca 110 m w ul. Dawidowskiej Warszawie w Dzielnicy Ursynów.
2017-11-10,
09:45
2017-10-04,
13:36
124
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Hołubcowej i ul. Pląsy w Warszawie w Dzielnicy Ursynów z podziałem na zadania.
2017-11-14,
09:45
2017-10-09,
09:22
125
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie VI.2 Inżynier dla zadania IV.1 Budowa kolektora Lindego Bis”.
2017-11-16,
09:45
2017-10-10,
11:12
126
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacyjnej w rejonie ulicy Krasnowolskiej w Warszawie w Dzielnicy Ursynów z podziałem na zadania.
2017-11-21,
09:45
2017-10-12,
13:15
127
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku w części stropodachu wentylowanego, zlokalizowanego przy ul. Dąbrowszczaków 9 w Warszawie, dzielnica Praga Północ.
2017-11-24,
09:45
2017-10-13,
09:17
128
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę przewodu wodociągowego DN 100 mm w drodze dojazdowej do ul. Estrady w Warszawie w Dzielnicy Bielany.
2017-11-23,
09:45
2017-10-16,
08:13
129
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Grzymalitów oraz analiza przebiegu sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Odkrytej i Grzymalitów.
2017-11-30,
10:45
2017-10-17,
09:36
130
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie VI.1.13 Inżynier Kontraktu dla zadania I.9 pn.: Budowa kanału ściekowego w ul. Gratyny oraz w drogach dojazdowych do ul. Gratyny.
2017-11-27,
09:45
2017-10-18,
09:30
131
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie VI.1.2 Inżynier Kontraktu dla Zadania III.8 Budowa sieci wodociągowej Pasma Pruszkowskiego (Zadanie 1 i Zadanie 2). Faza VI.
2017-11-28,
08:30
2017-10-19,
09:47
132
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie VI.1.3 Inżynier Kontraktu dla zadania III.7 Budowa sieci wodociągowej Pasma Pruszkowskiego – budowa magistral wodociągowych na terenie dzielnic Bemowo, Włochy, Ursus.
2017-11-28,
09:30
2017-10-19,
11:51
133
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociąg. oraz sieci kanalizacyjnej w ul. Księżycowej i ul. Mistrzowskiej w Warszawie na terenie Dzielnicy Bielany, z podziałem na zad.
2017-11-28,
09:45
2017-10-20,
10:03
134
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji ściekowej w ul. Lewandów w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie budowy i odbiorów.
2017-11-30,
11:45
2017-10-20,
10:39
135
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, w miejscu zamieszkania.
2017-10-20,
09:00
2017-10-12,
13:16
136
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Usługi przygotowywania i wydawania obiadów dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
2017-10-20,
10:00
2017-10-02,
12:30
137
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Przygotowywanie i wydawanie (w tym na wynos z dowozem ) gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer w okresie od 1.01.2018r. do 31.12.2019r.
2017-10-30,
09:00
2017-10-19,
12:27
138
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Przygotowywanie, porcjowanie, dostarczanie i wydawanie obiadów dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy
2017-10-23,
09:00
2017-10-12,
11:03
139
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
Sukcesywne dostawy jednorazowych narzędzi i akcesoriów medycznych V
2017-10-20,
13:00
2017-10-12,
14:36
140
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka
Budowa budynku przychodni ze szpitalem jednodniowym na terenie dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2017-11-02,
10:00
2017-09-22,
14:19
141
Przetarg nieograniczony
Stołeczna Estrada
Ochrona mienia i ochrona imprezy masowej na 50 tys. uczestników ( ze zmienną liczbą uczestników ) „SYLWESTER 2017”, który odbędzie się na Placu Defilad w Warszawie 31 grudnia 2017r.
2017-10-30,
10:00
2017-10-13,
13:49
142
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o.
Dostawa produktów leczniczych na potrzeby pacjentów Zakładów Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o.
2017-10-31,
10:30
2017-09-19,
08:06
143
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o.
Modernizacja dźwigu osobowego w budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74 wchodzącym w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo – Leczniczego Sp. z o. o. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa wraz z pracami towarzyszącymi.
2017-10-30,
11:00
2017-10-13,
11:42
144
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Ośrodka Stegny w 2018 r.
2017-10-31,
09:00
2017-09-25,
10:20
145
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Ochrona i monitoring Ośrodków Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA od dnia 01 grudnia 2017 r. do dnia 30 listopada 2018 r.
2017-11-03,
10:00
2017-09-27,
11:57
146
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
„Dostawa energii cieplnej z sieci ciepłowniczej do Ośrodków Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w okresie 2018 – 2019 r.” (postępowanie nr ZP/PN/D/27/2017)
2017-11-09,
10:00
2017-10-04,
09:57
147
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
"Sukcesywne prowadzenie zajęć rekreacji ruchowej na sali gimnastycznej oraz w wodzie w Ośrodkach Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w 2018 r.” (postępowanie nr ZP/PN/U/32/2017)
2017-10-23,
10:00
2017-10-10,
15:50
148
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja Ośrodka Moczydło” przy ul. Górczewskiej 69/73 w Warszawie(postępowanie nr ZP/PN/RB/38/2017)
2017-11-07,
10:00
2017-10-20,
15:05
149
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Wsparcie techniczne wraz z przedłużeniem ważności licencji dla urządzeń firmy Fortinet
2017-10-23,
11:00
2017-10-13,
14:32
150
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Dostawa sprzętu komputerowego
2017-11-22,
14:00
2017-10-16,
09:07
151
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Zakup paliwa do pojazdów służbowych Straży Miejskiej m.st. Warszawy w 2018 roku
2017-11-23,
14:00
2017-10-17,
11:07
152
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Obsługa techniczna pojazdów Straży Miejskiej m.st. Warszawy
2017-11-23,
12:00
2017-10-17,
12:50
153
Licytacja elektroniczna
Szkoła Podstawowa nr 77
„Dostawa, wniesienie i montaż mebli na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 77 im. Wandy Zieleńczyk w Warszawie” – nr sprawy KG26.8.2017
2017-10-20,
10:00
2017-10-12,
13:17
154
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 342 im. Jana Marcina Szancera
Zapewnienie ochrony osób i mienia w obiektach Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie
2017-10-30,
09:30
2017-10-18,
11:11
155
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa wyrobów medycznych dla Oddziału Neurochirurgii w Szpitalu Bielańskim w Warszawie (ZP-74/2017)
2017-10-25,
10:00
2017-10-12,
11:09
156
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa jałowych obłożeń pola operacyjnego dla Szpitala Bielańskiego (ZP-80/2017)
2017-10-24,
11:00
2017-10-16,
15:31
157
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa aparatu EEG oraz systemu do badań polisomnograficznych (PSG) dla Oddziału Pediatrycznego Szpitala Bielańskiego (ZP-82/2017)
2017-10-25,
11:00
2017-10-17,
15:29
158
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiornika oraz dostawę ciekłego azotu do kriostymulacji miejscowej dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP_83/2017.
2017-10-25,
10:30
2017-10-17,
16:00
159
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa respiratora neonatologicznego dla Oddziału Neonatologicznego Szpitala Bielańskiego (ZP-84/2017)
2017-10-26,
11:00
2017-10-18,
15:13
160
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa sprzętu medycznego dla Oddziału Neonatologicznego Szpitala Bielańskiego (ZP-85/2017)
2017-10-27,
11:00
2017-10-19,
15:14
161
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
Dostawa endoprotez oraz systemów do endoprotezoplastyk rewizyjnych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.
2017-10-24,
10:00
2017-09-13,
10:26
162
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
Usługi przeglądów technicznych i serwisowania aparatury medycznej na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.
2017-10-27,
10:00
2017-10-05,
10:18
163
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
Zakup i dostawa zestawów narzędzi laparoskopowych bariatrycznych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.
2017-11-20,
10:00
2017-10-12,
14:35
164
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
Zakup i dostawa wózka – podnośnika hydraulicznego do komór chłodniczych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.
2017-10-26,
10:00
2017-10-12,
14:47
165
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
Dzierżawa automatycznego analizatora parametrów krytycznych wraz dostawą pakietu odczynników i materiałów zużywalnych na rzecz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Oddziału Intensywnej Terapii Szpitala Czerniakowskiego Sp.z o.o
2017-10-24,
11:00
2017-10-13,
10:38
166
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
Świadczenie usług informatycznych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.
2017-10-23,
10:00
2017-10-16,
08:13
167
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
Roboty remontowo-budowalne w zakresie bieżącej konserwacji obiektu Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.
2017-11-07,
10:00
2017-10-19,
09:47
168
Przetarg nieograniczony
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
Zakup i dostawa spirometru na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.
2017-10-30,
11:00
2017-10-19,
11:51
169
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.
„Wykonanie obsług 3 poziomu utrzymania na czterech elektrycznych zespołach trakcyjnych (EZT) typu 19WE oraz wykonanie prac dodatkowych – część zamówienia pn. „Wykonanie obsług 3 poziomu utrzymania na trzech elektrycznych zespołach trakcyjnych (EZT) typu 19WE oraz wykonanie prac dodatkowych – w podziale na dwa zadania”; nr sprawy: GOZ-351-5/17
2017-11-16,
11:00
2017-10-12,
11:08
170
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa mleka
2017-12-28,
10:00
2016-12-23,
10:02
171
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Świadczenie usług drukowania, kopiowania, skanowania oraz kopertowania dokumentów
2017-11-03,
09:00
2017-09-28,
09:11
172
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Wymiana i modernizacja elektronicznych tablic systemu informacji pasażerskiej czasu rzeczywistego.
2017-11-21,
10:00
2017-10-16,
13:55
173
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych w branży drogowej polegających na odtworzeniu / wykonaniu ciągów pieszych, dróg dojazdowych przy budynkach.
2017-10-27,
09:00
2017-10-13,
10:03
174
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Rewitalizację podwórka przy ul. Lisowskiej 29, część II zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw
2017-10-27,
09:00
2017-10-13,
10:04
175
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonywanie bieżących usług remontowych w tym konserwacyjnych, przeglądów, okresowych kontroli, usuwania i zabezpieczania awarii oraz innych czynności w branży ogólnobudowlanej niezbędnych do utrzymania w ruchu budynków i lokali gminnych oraz lokali gminnych znajdujących się w budynkach wspólnotowych będących i nie będących w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów położonych na terenie DOM: „Służewiec”, DOM „Wierzbno”.
2017-10-30,
10:00
2017-09-21,
08:01
176
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonywanie bieżących usług remontowych w tym konserwacyjnych, usuwania i zabezpieczania awarii oraz wykonywanie czynności niezbędnych do utrzymania w ruchu instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach gminnych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów oraz lokalach gminnych znajdujących się w budynkach wspólnotowych będących i nie będących w administracji ZGN w Dzielnicy Mokotów, położonych na terenie DOM „Madalińskiego”.
2017-10-30,
10:00
2017-09-21,
11:26
177
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania pomieszczeń biurowych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy położonych w 8 lokalizacjach na terenie Dzielnicy Mokotów
2017-11-06,
10:00
2017-09-25,
08:10
178
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonywanie usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości w w budynkach oraz na terenach przyległych do tych nieruchomości administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.
2017-11-06,
10:00
2017-09-26,
13:03
179
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Blacharskiej 1 m 586 w Warszawie w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej
2017-10-25,
10:00
2017-10-05,
08:04
180
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Blacharskiej 1 m 643 w Warszawie w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej
2017-10-25,
10:00
2017-10-10,
09:31
181
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie remontu elewacji budynku biurowego przy ul. Irysowej 19 w Warszawie
2017-11-03,
10:00
2017-10-17,
11:50
182
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie prac polegających na realizacji wniosku do budżetu partycypacyjnego pt.: „Plac Stępiński – miejsce odpoczynku i relaksu w miejscu zaniedbanego placu węglowego”, na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.
2017-11-03,
10:00
2017-10-17,
11:51
183
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na wykonanie rozbiórki zabudowy garażowej przy ul. Odolańskiej 20 w Warszawie i zaprojektowanie w tym miejscu miejsc postojowych
2017-10-30,
10:00
2017-10-18,
12:00
184
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie prac polegających na realizacji wniosku do budżetu partycypacyjnego pt.: „Okno na skwer – prace polegające na wykonaniu nasadzeń krzewów, zasianiu nowej trawy na istniejącym skwerze, ustawienie ławek, stojaków na rowery, koszy na śmieci pomiędzy nieruchomościami budynkowymi Chełmska 50, Zbierska, Górska, Belwederska w Warszawie” na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.
2017-10-27,
10:00
2017-10-18,
14:18
185
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Remont 2 lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
2017-10-20,
10:30
2017-10-06,
15:31
186
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie m.st. Warszawy część I - 2 lokale o powierzchni 46,27 m2 część II - 2 lokale o powierzchni 67,64 m2 część III – 2 lokale o powierzchni 66,07 m2 część IV - 2 lokale o powierzchni 57,55 m2 część V - 2 lokale o powierzchni 49,92 m2
2017-10-30,
11:00
2017-10-13,
13:09
187
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont budynków przy ul. Karczewskiej 31 i 33 w Warszawie.
2017-11-03,
10:00
2017-10-03,
10:25
188
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymianę instalacji wod.-kan., doposażenie budynku w instalację c.o. i c.w.u. wraz z cyrkulacją, adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ul. Wiarusów 15 w Warszawie.
2017-10-25,
10:00
2017-10-05,
15:50
189
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie remontu klatek schodowych i korytarzy w budynku przy ul. Kobielskiej 91 w Warszawie
2017-10-31,
10:00
2017-10-16,
10:50
190
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót ogólnobudowlanych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1,5,6,7 w roku 2018.
2017-10-31,
11:00
2017-10-16,
15:39
191
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymianę instalacji wod.-kan., montażu instalacji c.o. i c.w., adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynkach przy ul. Czapelskiej 22 oraz Grenadierów 39 w Warszawie
2017-11-03,
11:00
2017-10-17,
11:02
192
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymianę instalacji wod.-kan., montażu instalacji c.o. i c.w., adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynkach przy ul. Czapelskiej 37 oraz Igańskiej 27 w Warszawie
2017-11-03,
12:00
2017-10-17,
12:18
193
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót elektrycznych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót elektrycznych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1,5,6,7 w roku 2018
2017-11-06,
10:00
2017-10-20,
12:42
194
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (8 pustostanów – 8 części). Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/74/17
2017-10-23,
10:00
2017-10-09,
13:27
195
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Sprzątanie terenów utwardzonych zewnętrznych i zieleńców przy wskazanych budynkach zarządzanych przez ZGN, sprzątanie powierzchni wewnętrznych we wskazanych budynkach zarządzanych przez ZGN, sprzątanie powierzchni wewnętrznej budynku garażowego, mycie mechaniczne hal garażowych. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/75/17
2017-10-24,
10:00
2017-10-12,
13:16
196
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Utrzymanie porządku i czystości na terenach zewnętrznych administrowanych przez ZGN. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/76/17
2017-10-25,
10:00
2017-10-12,
13:16
197
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Odtworzenie balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Radzymińskiej 53 w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP/3410/35/17
2017-10-23,
11:00
2017-10-13,
11:36
198
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont elewacji budynku usługowego przy ul. 11 Listopada 68 w Warszawie, wpisanego do Rejestru Zabytków pod nr. A-903. Oznaczenie sprawy: DNZP/3410/36/17
2017-10-24,
11:00
2017-10-16,
11:32
199
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Usługa w zakresie dozoru i ochrony nieruchomości przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 i Ząbkowskiej 23/25 w Warszawie Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/77/17
2017-10-30,
10:00
2017-10-19,
08:32
200
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Usługa w zakresie dozoru i ochrony nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 47L w Warszawie Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/78/17
2017-10-30,
10:00
2017-10-19,
08:33
201
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga-Północ oraz części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZGN w sprawności technicznej w zakresie branży ogólnobudowlanej: roboty dekarskie, blacharskie, murarskie, malarskie i drogowe. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/79/17
2017-11-10,
10:00
2017-10-20,
13:32
202
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga-Północ oraz części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZGN w sprawności technicznej w zakresie branży ogólnobudowlanej: roboty stolarsko-ślusarskie, szklarskie i zduńskie – teren Administracji Obsługi Mieszkańców Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 oraz Wspólnoty mieszkaniowe – Gersona 42 i Witkiewicza 3. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/80/17
2017-11-10,
10:00
2017-10-20,
13:32
203
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga-Północ oraz części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZGN w sprawności technicznej w zakresie sanitarnej. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/81/17
2017-11-10,
11:00
2017-10-20,
13:40
204
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga-Północ oraz części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZGN w sprawności technicznej w zakresie elektrycznej. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/82/17
2017-11-10,
11:00
2017-10-20,
14:07
205
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Rozbiórka garaży usytuowanych przy ulicy Nowolipie 3/5 w Warszawie oraz zagospodarowanie terenu po rozbiórce
2017-10-20,
12:00
2017-10-05,
12:42
206
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Remont murów oporowych oraz schodów zewnętrznych na terenie przy ul. Nowolipki 6 i Nowolipki 11 w Warszawie
2017-10-31,
12:00
2017-10-16,
11:16
207
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Remont budynku przy ulicy Próżnej 14 w Warszawie polegający na: zabezpieczeniu pęknięć w ścianach konstrukcyjnych wewnątrz budynku oraz na elewacji budynku wraz z naprawą i odtworzeniem gzymsów ceglanych; wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej fundamentów wraz z odgrzybianiem całego budynku; naprawie skorodowanych belek stalowych stropu odcinkowego w piwnicy budynku.
2017-10-31,
12:00
2017-10-16,
13:15
208
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Świadczenie usług w zakresie utrzymania i urządzania terenów zieleni stanowiących 100% własności m.st. Warszawy, Administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy - w latach 2018-2019(dotyczy STREFY I – ADK-1 część północna)
2017-10-25,
12:00
2017-10-17,
10:36
209
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Zagospodarowanie terenu między budynkami Nowolipie 9/11, al. „Solidarności” 78a, Karmelicka 2, 2a, 2b w Warszawie
2017-11-03,
12:00
2017-10-18,
12:40
210
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Przedmiotem zamówienia jest remont pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 1/3 w Warszawie.
2017-10-23,
10:00
2017-10-06,
09:49
211
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont dachu w budynku mieszkalnym przy ul. I Poprzecznej 18J w Warszawie.
2017-10-26,
10:00
2017-10-10,
14:57
212
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Budowę zjazdu z nieruchomości przy ul. Żelaznej 66 w Warszawie na drogę publiczną na podstawie projektu budowlanego.
2017-10-26,
10:00
2017-10-11,
11:04
213
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
świadczenie usługi ochrony mienia w zakresie ochrony obiektów Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola w 2018 r.
2017-10-27,
09:00
2017-10-13,
13:20
214
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont i dostosowanie instalacji teletechnicznych i elektrycznych w salach konferencyjnych i sekretariacie w siedzibie ZGN Wola przy ul. Gen. Józefa Bema 70.
2017-10-31,
09:00
2017-10-13,
14:53
215
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
wymianę okien, witryn oraz drzwi w lokalach użytkowych stanowiących w 100% własność m. st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy,
2017-10-30,
10:00
2017-10-13,
15:45
216
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
budowa placu do gry w piłkę i siłowni plenerowej w ramach projektu budżetu partycypacyjnego pn. „Burza Piaskowa- publiczna przestrzeń rekreacyjno – sportowa” przy ul. Piaskowej 5 w Warszawie.
2017-11-03,
10:00
2017-10-19,
09:47
217
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
„Budowa tymczasowego zadaszenia nad Działobitnią przy Al. Wojska Polskiego 1B w Warszawie wraz z rozbiórką przybudówki”
2017-10-25,
08:45
2017-10-10,
12:42
218
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Paliwa płynne
2017-11-09,
11:00
2017-10-04,
09:56
219
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Kompleksowe usługi konserwacji i naprawy urządzeń dźwigowych dla osób niepełnosprawnych przy obiektach inżynierskich na terenie m.st. Warszawy okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.
2017-10-26,
10:00
2017-09-19,
15:44
220
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Wykonanie robót budowlanych i wdrożenie projektów stałej organizacji ruchu dla zwycięskich projektów z budżetu partycypacyjnego
2017-10-20,
10:00
2017-10-05,
14:42
221
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Naprawa uszkodzonych i wymiana zniszczonych, aktualizacja, modernizacja oraz mycie i konserwacja elementów Miejskiego Systemu Informacji kat. 9,10,15 oraz kasetonów informacyjnych.
2017-11-15,
10:00
2017-10-09,
09:21
222
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Naprawa uszkodzonych, wymiana zniszczonych, aktualizacja, mycie i konserwacja oraz wykonanie i montaż nowych elementów MSI kat. 4,6,8, tablic informacyjnych o SPPN i strefie TAXI
2017-11-13,
10:00
2017-10-09,
10:27
223
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. 1 Praskiego Pułku z ul. Mazowiecką i ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Mazowieckiej do ul. Gościniec w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy”
2017-10-30,
10:00
2017-10-12,
11:08
224
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Zarząd Dróg Miejskich
Usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) tj. usługi pocztowe, opłacanie przesyłek pocztowych przy użyciu maszyny do frankowania, codzienny odbiór przesyłek z siedziby ZDM
2017-10-26,
10:00
2017-10-12,
13:15
225
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Opracowanie dokumentacji projektowej dla infrastruktury rowerowej z podziałem na dwie części.
2017-10-30,
10:00
2017-10-18,
10:53
226
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej, materiałów przetargowych a także pełnienie nadzorów autorskich Przebudowy Placu Pięciu Rogów w Warszawie.
2017-10-31,
10:00
2017-10-20,
12:32
227
Przetarg nieograniczony
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji niezbędnych dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater – ul. Marszałkowska.
2017-10-27,
10:00
2017-10-19,
13:34
228
Przetarg nieograniczony
Zarząd Oczyszczania Miasta
Kompleksowe mechaniczne oczyszczanie jezdni ulic m.st. Warszawy w sezonie zimowym i letnim w latach 2017-2020
2017-10-30,
09:00
2017-05-24,
10:51
229
Przetarg nieograniczony
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o.
Remont systemu sterowania i monitoringu układu zasilania elektroenergetycznego budynku PKiN w Warszawie
2017-10-26,
12:30
2017-10-16,
09:43
230
Przetarg nieograniczony
Zarząd Terenów Publicznych
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do latarni ulicznych znajdujących się na ulicy Agrykola i ulicy F.S. Jezierskiego oraz znicza gazowego znajdującego się przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2017-10-24,
10:00
2017-10-16,
10:17
231
Przetarg nieograniczony
Zarząd Terenów Publicznych
Wykonanie remontu Alei Przyjaciół w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
2017-10-31,
10:00
2017-10-16,
10:49
232
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Wykonanie prac remontowych na terenie pętli autobusowej P+R Al. Krakowska zlokalizowanej w Warszawie przy Al. Krakowskiej 100, w tym wykonanie prac remontowych związanych z pomieszczeniem ekspedycji oraz elewacją w obszarze peronów autobusowych
2017-10-20,
10:00
2017-10-05,
14:27
233
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
System Wspierający Obsługę w POP (’Kasy+’)
2017-10-27,
11:00
2017-10-12,
14:00
234
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Dostawa 1 motocykla (skutera) dla potrzeb Zarządu Zieleni m.st. Warszawy
2017-10-24,
11:30
2017-10-17,
07:59
235
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Dostawa wygrodzeń trawników i zabezpieczeń pionowych drzew oraz konserwacja małej architektury
2017-10-27,
11:30
2017-10-20,
12:00
236
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Konserwacja, interwencyjne uzupełnianie, demontaż, przechowanie i dostawa oraz montaż zimowych zabezpieczeń roślin chroniących przed zimowym zasoleniem w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych m.st. Warszawy
2017-10-30,
11:30
2017-10-20,
12:00
237
Przetarg nieograniczony
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
2017-11-22,
09:00
2017-10-13,
14:31
238
Przetarg nieograniczony
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszaw - w podziale na części – IV procedura
2017-10-27,
08:30
2017-10-20,
07:57

Ukryj listy wyboru. Ukryj kolumnę: z rodzajem zamówienia, z datą publikacji.
Rodzaj:
Tryb:
Zamawiajacy:

UWAGA:
* Wypełnienie pola w nagłówku kolumny z nazwą zamówienia pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, w których nazwie znajduje się podany łańcuch znaków lub przynajmniej jeden z łańcuchów znaków oddzielonych przecinkiem
** Data składania ofert, wniosków, prac konkursowych lub data aukcji. Wypełnienie pola/pól w nagłówku kolumny z datą składania ofert w formacie RRRRMMDD pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, dla których data składania ofert zawiera się we wskazanym przedziale czasowym

<<powrót

herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  | 

 
Księga Zamówień Publicznych