>Biuro Zamówień Publicznych > Wyszukiwanie ogłoszeń > Wyniki wyszukiwania
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Bieżące ogłoszenia o przetargach
prowadzonych przez Urząd m.st. Warszawy i jego jednostki podległe


Znaleziono 82 ogłoszenia spełniające zaznaczone kryteria.

Ilość ogłoszeń na stronie:
Lp. >Tryb
*WSZYSTKIE
Zamawiający
*WSZYSCY
Nazwa zamówienia*
Składanie ofert**
od
do
Data publikacji
od
do
1
Przetarg nieograniczony
Zarząd Oczyszczania Miasta
Kompleksowe mechaniczne oczyszczanie jezdni ulic m.st. Warszawy w sezonie zimowym i letnim w latach 2021-2024
2021-02-15,
09:00
2020-08-21,
12:18
2
Przetarg nieograniczony
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów, w tym: Etap I - rozbudowa wiaduktów, w Warszawie.
2021-01-29,
10:00
2020-09-22,
10:54
3
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie przewodu wodociągowego DN 250 mm oraz usunięciu kolizji istniejącej instalacji zewnętrznej wodociągowej (sieć polewaczkowa PKiN) z projektowanym budynkiem Teatru Rozmaitości w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie przekładek sieci w związku z planowaną budową Teatru Rozmaitości”.
2021-02-09,
11:30
2020-12-07,
15:26
4
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku przy ul. Skorochód-Majewskiego 3 w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
2021-02-02,
10:00
2020-12-10,
15:28
5
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Dostawa i montaż sprzętu sportowego i rehabilitacyjnego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24”.
2021-02-11,
11:30
2020-12-11,
20:26
6
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Dostawa pierwszego wyposażenia dla Domu Kultury Praga w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego” w Warszawie
2021-02-10,
11:30
2020-12-16,
09:12
7
Przetarg nieograniczony
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Wykonanie robót budowlanych budowy drogi gminnej – ul. Ciszewskiego wraz z przebudową sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza – Al. Rzeczypospolitej.
2021-01-29,
10:00
2020-12-18,
11:56
8
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Zakup mieszanek mineralno-asfaltowych w 2021 r.
2021-01-27,
11:00
2020-12-18,
15:58
9
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Budowa serwisu mapowego m.st. Warszawy
2021-02-05,
13:00
2020-12-24,
14:21
10
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3 w Warszawie”
2021-02-08,
09:30
2020-12-21,
13:43
11
Przetarg nieograniczony
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi związanymi z rozbudową drogi powiatowej – al. Armii Ludowej w zakresie wiaduktów drogowych w rejonie parku Agrykola wraz z przebudową sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów, w tym: Etap I – rozbudowa wiaduktów.
2021-01-27,
10:00
2020-12-22,
12:51
12
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Wdrożenie, adaptacja, rozwój i utrzymanie otwartego oprogramowania DECIDIM w Warszawie
2021-02-05,
15:00
2020-12-23,
10:53
13
Przetarg nieograniczony
Zarząd Oczyszczania Miasta
Prowadzenie Pogotowia Porządkowego na terenie m. st. Warszawy
2021-02-04,
09:00
2020-12-23,
10:55
14
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Dostarczenie, montaż i konfiguracja liczników ruchu drogowego i liczników ruchu rowerowego
2021-02-01,
10:00
2020-12-24,
14:12
15
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Pełnienie funkcji Inżyniera dla Kontraktu na projekt i budowę ogólnodostępnego płatnego Obiektu Parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą pod pl. Powstańców Warszawy
2021-02-10,
11:00
2020-12-24,
14:12
16
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawa kamiennych wyrobów budowlanych - zamówienie udzielane w częściach
2021-02-08,
11:00
2020-12-28,
09:53
17
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
,,Budowa Domu Pomocy Społecznej i Ośrodka Wsparcia Dziennego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego 7 w Warszawie”. Numer referencyjny: P-49/20
2021-02-15,
09:30
2020-12-28,
12:29
18
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Udzielenie limitu leasingowego w kwocie 20 000 000,00 PLN netto na zakup taboru z wyposażeniem dodatkowym. Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.60.2020.KB
2021-02-03,
13:00
2020-12-28,
14:10
19
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 91 000 Mg Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.64.2020.LK
2021-01-29,
11:00
2020-12-28,
14:34
20
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Budowa ulicy Kołodziejskiej wraz z budową sieci kanalizacyjnej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
2021-02-03,
10:30
2020-12-28,
14:47
21
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawa kruszyw ze skał naturalnych
2021-01-26,
11:00
2020-12-28,
16:02
22
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawa geosiatki z włókien szklanych i szklano - węglowych
2021-01-26,
11:00
2020-12-28,
16:29
23
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Usługi zabezpieczające właściwy poziom działania Repozytorium CBDP
2021-02-04,
13:30
2020-12-31,
11:10
24
Przetarg nieograniczony
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy
Kompleksowa dostawa energii cieplnej obejmująca sprzedaż i dystrybucję ciepła na potrzeby placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
2021-01-28,
10:00
2020-12-29,
12:45
25
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Budowa ulicy Kaletniczej (odc. od ul. Zesłańców Polskich do ul. I. Paderewskiego) w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
2021-01-29,
10:30
2020-12-29,
13:41
26
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Dostawa pomocy do matematyki przeznaczonych dla Szkół Podstawowych Dzielnicy Białołęka w podziale na części
2021-02-02,
11:00
2020-12-30,
12:12
27
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z częścią usługową przy ul. Brzeskiej 6 w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.124.2020
2021-02-10,
10:00
2020-12-30,
12:58
28
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Dostawa nowych opraw oświetleniowych w technologii LED
2021-02-02,
10:00
2020-12-30,
13:24
29
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Dostawa teleskopów i mikroskopów do Szkół Podstawowych Dzielnicy Białołęka w podziale na części
2021-02-04,
12:00
2020-12-30,
16:05
30
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Wykonanie robót drogowych w ul. Gidzińskiego na odcinku od ul. Szyszkowej do ul. Krótkiej w ramach zadania – Budowa ul. Gidzińskiego.
2021-01-26,
10:00
2020-12-30,
16:05
31
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Dostawa i montaż dygestoria/szafy na odczynniki przeznaczone do Szkół Podstawowych Dzielnicy Białołęka w podziale na następujące części
2021-01-28,
12:00
2020-12-30,
16:05
32
Przetarg nieograniczony
Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
DOSiR/9/N/2020 - „Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni
2021-02-02,
09:00
2020-12-31,
07:46
33
Przetarg nieograniczony
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3
Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych do jednostek obsługiwanych przez Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Warszawie
2021-02-04,
08:15
2020-12-31,
09:47
34
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Doposażenie w urządzenia teletechniczne oraz przebudowy instalacji serwerowni zlokalizowanej w budynku przy ul. Sandomierskiej 12
2021-02-03,
12:00
2020-12-31,
10:48
35
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa kart i odczynników do badań z zakresu serologii grup krwi wraz z dzierżawą automatycznego systemu do badań serologicznych dla Szpitala Bielańskiego (ZP-86/2020)
2021-02-03,
11:00
2020-12-31,
10:15
36
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka
,,Zakup sprzętu medycznego w podziale na 3 części.”
2021-02-10,
09:00
2020-12-31,
11:09
37
Przetarg nieograniczony
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Analiza technicznej możliwości powiązania stacji Centrum na linii metra M1 z dworcami Warszawa Śródmieście/Warszawa Centralna
2021-02-03,
12:00
2020-12-31,
11:11
38
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
2021-02-03,
13:00
2020-12-31,
12:16
39
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Zakup wraz ze wsparciem technicznym systemu obrazowania do sali sztabowej Centralnego Stanowiska Kierowania Straży Miejskiej m.st. Warszawy przy ul. Młynarskiej 43/45
2021-02-02,
09:00
2020-12-31,
11:31
40
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Najem dodatkowych modułów graficznych do Sali Operacyjnej
2021-02-03,
09:00
2020-12-31,
11:31
41
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo
Przebudowa boiska piłkarskiego należącego do Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11 wraz z budową zadaszenia (halą pneumatyczną) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska piłkarskiego w miejscu istniejącego, niespełniającego wymogów”
2021-02-12,
10:00
2020-12-31,
11:31
42
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Utrzymane i konserwacja zieleni przyulicznej na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na lata 2021–2022
2021-02-02,
10:00
2020-12-31,
12:11
43
Przetarg nieograniczony
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Kontrolne badania laboratoryjne materiałów budowlanych przy nadzorowaniu przez Metro Warszawskie Sp. z o.o. prac podczas realizacji II i III etapu rozbudowy II linii metra w Warszawie
2021-02-03,
12:00
2020-12-31,
12:12
44
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych
2021-02-09,
11:00
2020-12-31,
13:30
45
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Zorganizowanie i prowadzenie serwisu przemysłowego w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów „Gwarków" w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.52.2020.KB
2021-02-10,
11:00
2020-12-31,
13:37
46
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawa odzieży roboczej, obuwia roboczego i ochronnego oraz rękawic roboczych w 2021 r. - zamówienie udzielane w częściach
2021-01-26,
12:00
2020-12-31,
14:30
47
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 86 000 Mg Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.66.2020.LK
2021-01-29,
13:00
2020-12-31,
14:44
48
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 502 500 Mg Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.65.2020.LK
2021-01-28,
11:00
2020-12-31,
15:51
49
Przetarg nieograniczony
Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”
Dostarczenie i wdrożenie Części I podsystemu koordynacji i monitoringu usług opiekuńczych w środowisku wraz z usługami serwisu gwarancyjnego w ramach implementacji Systemu „E-Opieka”
2021-02-10,
10:00
2020-12-31,
16:06
50
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie międzywala Wisły /356,88 ha/ w granicach m.st. Warszawy w ramach tzw. Służby Brzegowej znak sprawy 81/PN/2020
2021-02-05,
11:30
2021-01-04,
10:09
51
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
UWAGA! POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE: Realizacja badań społecznych dotyczących różnych obszarów funkcjonowania m.st. Warszawy - transza III
2021-02-05,
13:00
2021-01-04,
12:26
52
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów
dostawy materiałów systemu próżniowego do pobrań krwi dla Centralnego Laboratorium Analitycznego w Warszawie przy ul. Romera 4
2021-02-03,
08:30
2021-01-25,
15:04
53
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach inwestycji „Budowa i przebudowa trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka i ul. Wolskiej".
2021-02-11,
12:00
2020-07-31,
15:33
54
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją kontraktu pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach inwestycji „Budowa i przebudowa trasy tramwajowej w ciągu ulic Kasprzaka i Wolskiej”
2021-01-29,
11:00
2020-09-07,
14:36
55
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Świadczenie usługi dostarczenia pozycji pojazdu, wyliczania odchyłki, wyświetlania i wymiany danych na dostarczonych i zamontowanych urządzeniach.
2021-02-02,
12:00
2020-11-19,
10:07
56
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację dawnego magazynu chloru na terenie Stacji Pomp Rzecznych przy ul. Czerniakowskiej 124 w Warszawie, z podziałem na etapy.
2021-02-03,
09:45
2020-12-15,
07:53
57
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Bezwykopowa renowacja kolektora nadbrzeżnego.
2021-02-04,
12:00
2020-12-16,
09:30
58
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej montażu zabezpieczeń zewnętrznych dla budynków zlokalizowanych na terenie Zakładu Południe, ul. Syta 190/192, Dzielnica Wilanów.
2021-02-05,
12:00
2020-12-16,
09:50
59
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w drodze dojazdowej do ul. Wał Miedzeszyński 186 w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2021-01-27,
09:45
2020-12-18,
11:27
60
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w ul. Panoramy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
2021-01-27,
12:00
2020-12-22,
07:51
61
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację zasilania pomp poprzez falowniki w 1. SUW Falenica, ul. Bysławska 61, 2. SUW Radość, ul. Patriotów 216A w Warszawie, Dzielnica Wawer
2021-01-29,
10:00
2020-12-28,
10:02
62
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w drodze dojazdowej do ul. Zwoleńskiej 100A/102 na terenie Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.
2021-02-01,
09:45
2020-12-28,
10:24
63
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie analizy trasy i dostępności terenu dla inwestycji polegającej na budowie przepompowni ścieków „Zawady” wraz z przewodami tłocznymi w ul. Sytej w Warszawie na terenie Dzielnicy Wilanów
2021-01-27,
09:45
2020-12-28,
10:32
64
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie I.1.9 Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Srebrnogórskiej na terenie Dzielnicy Białołęka w Warszawie
2021-02-17,
10:45
2020-12-28,
10:37
65
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację Ujęcia i Komory Rozdzielczej przed Zbiornikami Kontaktowymi na terenie Zakładu Północnego w Wieliszewie, ul. 600-lecia 20
2021-02-01,
09:45
2020-12-28,
10:51
66
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie VI.1.6 inżynier dla zadania I.1.9 pn.: Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Srebrnogórskiej na terenie Dzielnicy Białołęka w Warszawie
2021-02-10,
10:45
2020-12-28,
10:53
67
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Gospodarowanie odpadami o kodzie 19 08 05 z podziałem na zadania.
2021-02-03,
11:00
2020-12-28,
10:53
68
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Sprzątanie pomieszczeń, hal, terenów i tramwajów wraz z ich dezynfekcją (8 części).
2021-01-29,
10:00
2020-12-29,
12:14
69
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa układów sterowania zwrotnic i części zamiennych do układów sterowania zwrotnic TKPKM-2.
2021-02-02,
11:00
2020-12-30,
07:44
70
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa kruszywa do podbudowy/zabudowy torowiska (2 części.
2021-01-29,
12:00
2020-12-30,
07:44
71
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa przetwornic statycznych do tramwajów typu 105Na.
2021-02-03,
11:00
2020-12-31,
13:59
72
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Inżynier Kontraktu dla Zadania pn. Bezwykopowa renowacja kolektora Nadbrzeżnego.
2021-02-03,
10:00
2021-01-04,
07:46
73
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
Dostawa energii elektrycznej
2021-02-11,
11:30
2021-01-04,
11:09
74
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
Dostawa i dystrybucja energii cieplnej
2021-02-12,
11:30
2021-01-04,
11:09
75
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
dostawa opon do autobusów
2021-02-11,
09:30
2021-01-04,
13:44
76
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI), klasy EAM/CMMS
2021-02-15,
11:00
2021-01-04,
15:37
77
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa i wdrożenie systemu sterowania ruchem z priorytetem dla tramwajów w ciągu al. Waszyngtona w Warszawie.
2021-02-03,
12:00
2021-01-05,
07:58
78
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Świadczenie usług odbioru, transportu i przetwarzania odpadów powstających w wyniku działalności Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. (4 części.
2021-02-03,
10:00
2021-01-05,
12:29
79
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą „Budowa zajezdni Annopol”
2021-03-16,
12:00
2021-01-08,
11:59
80
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Dostawa subskrypcji i wsparcia dla produktów IBM
2021-01-29,
11:00
2021-01-22,
13:10
81
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa i wdrożenie Systemu Ewidencji Zdarzeń Drogowych
2021-02-17,
10:00
2021-01-25,
13:07
82
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Świadczenie usług kafeteryjnych na rzecz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
2021-01-27,
13:00
2020-12-31,
12:12

Ukryj listy wyboru. Ukryj kolumnę: z rodzajem zamówienia, z datą publikacji.
Rodzaj:
Tryb:
Zamawiajacy:

UWAGA:
* Wypełnienie pola w nagłówku kolumny z nazwą zamówienia pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, w których nazwie znajduje się podany łańcuch znaków lub przynajmniej jeden z łańcuchów znaków oddzielonych przecinkiem
** Data składania ofert, wniosków, prac konkursowych lub data aukcji. Wypełnienie pola/pól w nagłówku kolumny z datą składania ofert w formacie RRRRMMDD pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, dla których data składania ofert zawiera się we wskazanym przedziale czasowym

<<powrót

herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  | 

 
Księga Zamówień Publicznych