>Biuro Zamówień Publicznych > Wyszukiwanie ogłoszeń > Wyniki wyszukiwania
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Bieżące ogłoszenia o przetargach
prowadzonych przez Urząd m.st. Warszawy i jego jednostki podległe


Znaleziono 175 ogłoszeń spełniających zaznaczone kryteria.

Ilość ogłoszeń na stronie:
Lp. >Tryb
*WSZYSTKIE
Zamawiający
*WSZYSCY
Nazwa zamówienia*
Składanie ofert**
od
do
Data publikacji
od
do
1
Dialog konkurencyjny
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Nowa Emilia. Przestrzeń ekspozycyjna i miejska oranżeria.
2020-07-24,
12:00
2020-04-07,
15:04
2
Dialog konkurencyjny
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
„Budowa wysoko energooszczędnych przedszkoli publicznych w Warszawie w miejsce obiektów typu Stolbud-Ciechanów”.
2020-09-30,
11:30
2020-06-24,
13:41
3
Licytacja elektroniczna
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Przeprowadzenie oceny jakości zapachowej powietrza na obszarach przyległych do zakładów: Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie, BYŚ Wojciech Byśkiniewicz oraz ArcelorMittal Warszawa - Numer referencyjny: UD-III-WZP.271.44.2020.MGA
2020-07-02,
10:00
2020-06-19,
14:28
4
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Utrzymanie zieleni niskiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie parków, skwerów i zieleńców administrowanych przez Dzielnicę Żoliborz m.st. Warszawy od 1 lutego 2021 r. do 21 grudnia 2023 r.
2020-07-06,
11:45
2020-05-08,
11:57
5
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Dostawa i montaż wyposażenia kuchni wraz z zapleczem dla potrzeb Przedszkola Nr 163 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28”
2020-07-15,
11:30
2020-05-08,
13:19
6
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Udzielenie limitu leasingowego w kwocie 7 200 000,00 PLN netto na zakup maszyn i urządzeń. Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.17.2020.KB
2020-07-03,
10:00
2020-05-12,
12:55
7
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Doradztwo technologiczne i systemowe w ramach projektu "Wirtualny Warszawski Program Funkcjonalny (Virtual WOF), współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020"
2020-07-20,
13:00
2020-05-20,
12:07
8
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Zapewnienie transportu i opieki dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy w roku szkolnym 2020/2021
2020-07-06,
11:00
2020-05-20,
11:39
9
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Zadanie 4: „Pielęgnacja, utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie parków i zieleńców w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w okresie od 01.01.2021 do dnia 30.04.2022 r. numer postępowania : UD-XI-WZP.271.17.2020.JSA
2020-07-06,
10:00
2020-05-29,
10:29
10
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji Przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2, w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy”
2020-07-15,
12:00
2020-05-29,
11:24
11
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Usuwanie pojazdów z dróg leżących na terenie m. st. Warszawy w trybie art. 50a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110), dalej [Prd], usuwanie lub kierowanie na parking strzeżony pojazdów w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków lub warunków przewozu drogowego w przypadkach określonych w art. 95 ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.), dalej [utd], przechowywanie ww. pojazdów na parkingach strzeżonych (również pojazdów usuniętych w ramach innych umów) oraz przekazywanie na wniosek zamawiającego do utylizacji pojazdów usuniętych w ww. trybach i przejętych na własność m.st. Warszawy. Przechowywanie pojazdów będzie trwało do czasu odbioru pojazdów przez osoby upoważnione lub do czasu wydania przez Zamawiającego zlecenia co do sposobu postępowania z tymi pojazdami
2020-07-06,
10:00
2020-06-02,
13:20
12
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Usługa polegająca na zapewnieniu możliwości prowadzenia kampanii informacyjnych za pomocą nośników outdoor
2020-07-08,
11:00
2020-06-05,
10:24
13
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
„Świadczenie usług w zakresie zapewnienia 90 uczniom niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie Dzielnicy Białołęka transportu i opieki w czasie przewozu do placówek oświatowych na trasie dom-szkoła-dom w okresie od 01.09.2020 roku do 31.08.2021 roku”
2020-07-10,
11:00
2020-06-05,
09:40
14
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego - część II“.
2020-07-09,
11:30
2020-06-08,
07:37
15
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i budowa na jej podstawie nowego budynku oświatowego dla oddziałów wczesno-szkolnych na terenie istniejącej Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. Szobera 1/3 w Warszawie
2020-07-15,
10:00
2020-06-08,
12:57
16
Przetarg nieograniczony
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Ochota
Zakup energii cieplnej obejmujący dystrybucję i zakup energii cieplnej dla szkół i placówek oświatowych w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy oraz dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty-Ochota m.st. Warszawy
2020-07-09,
11:00
2020-06-08,
14:35
17
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych polegających na przygotowaniu terenu dz. ew. na 124/3 z obrębu 2-09-09 jedn. ew. 146512_8 Dzielnica Ursus pod budowę budynku Przedszkola publicznego w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela.
2020-07-02,
10:00
2020-06-09,
12:43
18
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Plac zabaw na terenie Szpitala Bielańskiego w Warszawie.
2020-07-06,
09:00
2020-06-09,
15:41
19
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Brzeskiej 6 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.43.2020
2020-07-02,
10:00
2020-06-10,
13:35
20
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Brzeskiej 19 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.45.2020
2020-07-07,
10:00
2020-06-10,
14:16
21
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 293 im. J. Kochanowskiego przy ul. Kochanowskiego 8 w Warszawie, wykonanej w ramach realizacji projektu BO „Modernizacja placu zabaw przy SP nr 293 im. J. Kochanowskiego”
2020-07-03,
09:00
2020-06-12,
13:59
22
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Remont nawierzchni jezdni ul. Kierbedzia na odcinku od posesji nr 4 do ul. Bobrowieckiej
2020-07-02,
10:30
2020-06-15,
09:58
23
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Wykonanie wszelkich robót budowlanych i prac niezbędnych do wybudowania „Dog Parku” (skwerek psi).
2020-07-03,
11:30
2020-06-15,
12:32
24
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Dostawa i serwis przesiewacza/sita gwiaździstego do kompostu Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.18.2020.MS
2020-07-16,
10:00
2020-06-15,
15:00
25
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Budowa tężni Wesoła wraz z wodnym placem zabaw przy ul. Armii Krajowej oraz tężni przy ul. Fabrycznej
2020-07-02,
10:00
2020-06-16,
10:05
26
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie modernizacji placu zabaw dla Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2 w Warszawie w ramach zadania pn.: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2 wraz z zagospodarowaniem terenu.
2020-07-02,
11:00
2020-06-16,
13:08
27
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Remont łazienek w Liceum Ogólnokształcącym nr XXI przy ulicy Grójeckiej 93 w Warszawie
2020-07-06,
12:00
2020-06-16,
16:01
28
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Remont pomostu widokowego znajdującego się w Parku Szczęśliwickim w Warszawie
2020-07-03,
11:00
2020-06-16,
15:35
29
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Remont dachu w Przedszkolu nr 111 przy ul. bł. Ładysława z Gielniowa 9/11 w Warszawie
2020-07-07,
11:00
2020-06-17,
09:40
30
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Modernizacja instalacji wod-kan. w budynku Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I nr 7 w Warszawie – etap I
2020-07-02,
09:30
2020-06-17,
11:04
31
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie remontu podłóg w budynku Szkoły Podstawowej nr 143 przy ul. Stanów Zjednoczonych 27 w Warszawie. Numer referencyjny: UD-VI-ZP/27/20
2020-07-03,
10:00
2020-06-17,
12:47
32
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zarządu Dróg Miejskich w 2021 roku w modelu giełdowym
2020-07-27,
10:00
2020-06-17,
12:47
33
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Planowanie i zakup mediów na potrzeby działań informacyjnych m.st. Warszawy
2020-07-22,
12:00
2020-06-18,
10:48
34
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Olkuskiej 6 w Warszawie.
2020-07-06,
10:00
2020-06-18,
12:51
35
Przetarg nieograniczony
Zarząd Mienia Skarbu Państwa
Na wykonanie prac remontowych budynku zaplecza technicznego nr 1 Teatru Ateneumi wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej, przy ul. Jaracza 4 w Warszawie na dz. ew. nr 103, 94 i 106/1 z obrębu 5-04-08 - ETAP I remont budynku zaplecza technicznego nr 1 Teatru Ateneum. Uwaga: I Etap nie obejmuje wykonania przyłącza kanalizacji deszczowej
2020-07-03,
12:00
2020-06-18,
15:09
36
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od Drogi 172 KD-D do ul. Łodygowej na terenie Dzielnicy Targówek w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od Drogi 172 KD-D do ul. Łodygowej” Numer referencyjny: P-21/20
2020-07-08,
09:30
2020-06-18,
15:23
37
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Wsparcie dla posiadanych przez urząd licencji oraz rozwój systemów Service i Asset Manager firmy Micro Focus
2020-07-27,
13:00
2020-06-24,
11:58
38
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 117 w Warszawie, obejmujących w szczególności doposażenie budynku w instalację centralnego ogrzewania, doposażenie budynku w instalację centralnej ciepłej wody, wykonanie kotłowni, montaż gruntowych pomp ciepła wraz z niezbędną instalacją do jej funkcjonowania, montaż paneli fotowoltaicznych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowę
2020-07-06,
10:00
2020-06-19,
07:54
39
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
remont klatki schodowej wraz z balustradą w budynku przy ul. Polkowskiej 5 w Warszawie na podstawie projektu budowlanego autorstwa STUDIO BUDOWLANE „UNITY” S.C. mgr inż. Leszka Tischnera oraz dr inż. arch. Janusza Marchwińskiego „Projekt budowlany remontu elewacji oraz klatki schodowej w budynku przy ul. Polkowskiej 5 w Warszawie, zawierający w swoim opracowaniu projekt wykonawczy” z lipca 2017 r. oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
2020-07-08,
10:00
2020-06-19,
09:24
40
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75 w Warszawie
2020-07-07,
09:30
2020-06-19,
10:26
41
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Przebudowa instalacji elektrycznej w garażu budynku przy ul. Bema 81 w Warszawie oraz instalacji zasilania szlabanu, masztu projektorów i oświetlenia parkingu – dz. ew. nr 18 z obrębu 6-04-04.
2020-07-06,
09:00
2020-06-19,
11:09
42
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie Pawilonów Letnich w Ośrodku Inflancka (…)przy ul. Inflanckiej 8 w Warszawie (postępowanie nr ZP/PN/RB/21/2020)
2020-07-06,
09:00
2020-06-19,
13:04
43
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Zagospodarowanie terenów zieleni – realizacja projektu pn. „Budujemy nowy park na Woli! Rejon Człuchowska – Szulborska – kolejny etap” w formule zaprojektuj i wybuduj, nr postępowania 24/ZP/2020.
2020-07-08,
09:00
2020-06-19,
13:05
44
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych ( 6 pustostanów – 6 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.46.2020
2020-07-06,
10:00
2020-06-19,
14:28
45
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”: Część 1: Ulica Krucza, na odcinku od Alei Jerozolimskich do ul. Pięknej Część 2: Węzeł Trasy Łazienkowskiej z Wisłostradą Węzeł Trasy Łazienkowskiej z Wałem Miedzeszyńskim
2020-07-06,
10:00
2020-06-19,
14:30
46
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Zaprojektowanie i budowa ogrodu sensorycznego na terenie Liceum Ogólnokształcącego przy ul. A. Krzywoń w Warszawie UD-I-WZP.271.26.2020.SRU
2020-07-06,
10:00
2020-06-19,
14:30
47
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Przedłużenie wsparcia i zakup licencji ManageEngine
2020-07-23,
13:00
2020-06-19,
15:47
48
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa produktów leczniczych refundowanych w ramach programów lekowych
2020-07-03,
11:00
2020-06-22,
09:58
49
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Przedszkola nr 132 przy ul. Śmiałej 20” w technologii modułowej.
2020-07-07,
11:45
2020-06-22,
11:33
50
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymiana instalacji wod – kan, montaż instalacji c.o. i c.w. z cyrkulacją, adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz mon-taż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy Sulejkowskiej 22 w Warszawie. Numer referencyjny: ZP/PN/Rb/21/20.
2020-07-07,
11:00
2020-06-22,
15:05
51
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów
sukcesywne dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku 2
2020-07-23,
08:30
2020-06-22,
15:42
52
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont pustostanu w budynku mieszkalnym przy ul. Króla Maciusia 11A m 8 w Warszawie.
2020-07-09,
10:00
2020-06-23,
09:55
53
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Doposażenie budynków mieszkalnych w instalację gazu, instalację centralnego ogrzewania, instalację ciepłej wody użytkowej wraz z montażem pieców gazowych do wymienionych instalacji w formule „projektuj i buduj” przy ul. Derkaczy 65 m 1, Jagody 14 m 2 w Warszawie.
2020-07-07,
10:00
2020-06-23,
10:26
54
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa – montaż instalacji wody ciepłej z cyrkulacją, centralnego ogrzewania i gazowej (zasilenie kotła), wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej i wody zimnej, montaż kotłowni gazowej i adaptacja komórek lokatorskich na pomieszczenie kotłowni gazowej w budynku przy ulicy Dubieńskiej 21 w Warszawie. Numer referencyjny: ZP/PN/Rb/25/20.
2020-07-08,
11:00
2020-06-23,
11:09
55
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Doposażenie budynków mieszkalnych w instalację gazu, instalację centralnego ogrzewania, instalację ciepłej wody użytkowej wraz z montażem pieców gazowych do wymienionych instalacji w formule „projektuj i buduj” przy ul. Hertza 1, ul. Jabłecznej 3, ul. Maciejowickiej 1, ul. Maciejowickiej 1A, ul. Skokowej 7, ul. Skokowej 8.
2020-07-07,
10:00
2020-06-23,
11:09
56
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Regulacja włazów i wpustów kanalizacyjnych na wybranych odcinkach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych m.st. Warszawy
2020-07-08,
10:00
2020-06-23,
12:30
57
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w zakresie: Montaż lokalnych kotłowni gazowych i rozprowadzenie instalacji c.o. i c.c.w. do wszystkich lokali w budynkach m. st. Warszawy podłączonych do sieci gazowej: Borzymowska 13, Dalanowska 30, Handlowa 48, Księcia Ziemowita 6A, 10, Radzymińska 150, Rajgrodzka 5 w Warszawie – OBSZAR FUNKCJONALNY SMOG – Program Walka ze smogiem
2020-07-09,
10:00
2020-06-23,
12:30
58
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w zakresie: Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją c.o., c.c.w. w lokalach należących do m. st. Warszawy: budynek przy ul. Motycka 16 w Warszawie – OBSZAR FUNKCJONALNY SMOG – Program Walka ze smogiem
2020-07-09,
10:00
2020-06-23,
13:02
59
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Usługa serwisu dla Systemu Wspomagania Dowodzenia w zakresie usuwania awarii kategorii A i B
2020-07-02,
09:00
2020-06-24,
09:32
60
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej technologii zabezpieczenia skarpy, budynku, sieci oraz przebudowanej ulicy Belgijskiej w czasie prowadzenia robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Belgijskiej” wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych w/w dokumentacją
2020-07-02,
09:30
2020-06-24,
09:32
61
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
„Wykonanie instalacji elektroenergetycznych wewnętrznych oraz wymiany instalacji systemu CCTV w parkingu podziemnym pod ul. Waryńskiego, nad stacją metra „Politechnika” w Warszawie.”
2020-07-02,
10:00
2020-06-24,
09:33
62
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Dostawa, uruchomienie oraz nadzór nad funkcjonowaniem, obsługa i serwis stacji monitoringu jakości powietrza wraz z oprogramowaniem.
2020-07-27,
12:00
2020-06-24,
09:55
63
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Wykonanie pomiarów na bieżące potrzeby ZDM w latach 2020-2022- badania prędkości chwilowej pojazdów i natężenia ruchu wraz ze strukturą rodzajową.
2020-07-07,
10:00
2020-06-24,
11:38
64
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Umowa ramowa na dostawę licencji, subskrypcji i usług wsparcia oprogramowania Microsoft lub produktów równoważnych
2020-07-24,
12:00
2020-06-24,
12:37
65
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Dostawa i montaż wyposażenia kuchni – jako pierwsze wyposażenie budynku Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9A w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9A”
2020-07-03,
09:30
2020-06-24,
12:41
66
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Zaprojektowanie i wykonanie suchej tężni solnej w parku przy D.K. Świt w ramach zadania p. n. Tężnia w Parku przy DK Świt. znak sprawy P-23/20
2020-07-13,
09:30
2020-06-24,
12:41
67
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
remont pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st Warszawy na terenie Terenowego Zespołu Obsługi Mieszkańców Nowolipki przy ul. Piaskowej 9 m. 73, 74, 75, 76, 77, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 176, 177, 178, 179, 180, 181 w Warszawie.
2020-07-09,
09:00
2020-06-24,
12:42
68
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont pustostanu w budynku mieszkalnym przy ul. Wielowiejskiej 6 m 2 w Warszawie.
2020-07-10,
10:00
2020-06-24,
13:02
69
Przetarg nieograniczony
Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
Dostawa siana prasowanego część II dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie
2020-07-03,
11:30
2020-06-24,
13:40
70
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
remont, przebudowę i połączenie pustostanów lokali mieszkalnych w budynkach zabytkowych stanowiących w 100% własność m. st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy - Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Ogrodowa w 2020 roku.
2020-07-09,
09:00
2020-06-24,
13:41
71
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont pustostanu w budynku mieszkalnym przy ul. Marysińskiej 21 m 1 w Warszawie.
2020-07-10,
10:00
2020-06-24,
14:54
72
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st Warszawy na terenie TZOM Koło w 2020 r. (9 lokali).
2020-07-09,
09:00
2020-06-24,
14:54
73
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o.
Budowa, montaż, podłączenie i uruchomienie trzyfunkcyjnego węzła cieplnego na terenie Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74 wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o
2020-07-09,
10:00
2020-06-24,
14:55
74
Przetarg nieograniczony
Muzeum Powstania Warszawskiego
Wykonanie i dostawa znaczków typu „Pins”
2020-07-02,
11:00
2020-06-24,
14:55
75
Przetarg nieograniczony
Białołęcki Ośrodek Sportu
Przebudowa pomieszczeń Białołęckiego Ośrodka Sportu przy ul. Światowida 56
2020-07-09,
10:00
2020-06-24,
14:55
76
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Przebudowie drogi w zakresie doświetlenia przejść dla pieszych.
2020-07-13,
10:00
2020-06-25,
09:15
77
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa – montaż instalacji wody ciepłej z cyrkulacją, centralnego ogrzewania i gazowej (zasilenie kotła), wymiana instalacji wody zimnej i kanalizacji sanitarnej, montaż kotłowni gazowej i adaptacja komórek lokatorskich na pomieszczenie kotłowni w budynku przy ulicy Zaliwskiego 10 w Warszawie. Numer referencyjny: ZP/PN/Rb/26/20.
2020-07-10,
11:00
2020-06-25,
11:09
78
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Budowa instalacji c.o. i c.c.w., węzła cieplnego w zakresie technologii, automatyki i elektryki, adaptacja pomieszczenia piwnicznego na węzeł cieplny w budynkach przy ul. Barkocińska 2a, 4, Radzymińska 107, 113 w Warszawie - „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych
2020-07-10,
09:00
2020-06-25,
13:39
79
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Budowa instalacji c.o. i c.c.w., węzła cieplnego w zakresie technologii, automatyki i elektryki, adaptacja pomieszczenia piwnicznego na węzeł cieplny w budynkach przy ul. Święciańska 4, 6, 8, 12, 14 w Warszawie - „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych
2020-07-10,
09:00
2020-06-25,
14:12
80
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Świadczenie usług przesyłania krótkich wiadomości SMS
2020-07-03,
10:00
2020-06-25,
15:26
81
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku przy ul. Polkowskiej 5 w Warszawie w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej.
2020-07-10,
10:00
2020-06-25,
14:40
82
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie wymiany istniejącego węzła cieplnego w budynku użytkowym położonym w Warszawie przy ul. Irysowej 19 na kompaktowy węzeł cieplny wymiennikowy c.o. i c.w.u. dla istniejącej instalacji wewnętrznej c.o. oraz instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji.
2020-07-10,
09:00
2020-06-25,
14:41
83
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Realizacja projektu pn. „Zielona i bezpieczna okolica stacji PKP Powązki” w ramach budżetu obywatelskiego w formule „zaprojektuj i wybuduj”
2020-07-09,
11:45
2020-06-25,
15:38
84
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Prace remontowe polegające na utwardzeniu ciągu pieszego w ul. Bluszczańskiej od ul. Figowej do rejonu ul. Ananasowej
2020-07-10,
10:30
2020-06-25,
15:52
85
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Zagospodarowanie terenu w Szkole Podstawowej nr 70 przy ul. Bruna 11 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów", finansowanego z Programu Budżet Partycypacyjny 2019 realizowanego w ramach projektu „Otwarte podwórko integracyjne”
2020-07-10,
09:30
2020-06-25,
15:52
86
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Odbiór i wywóz odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
2020-07-03,
11:00
2020-06-25,
16:09
87
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Doposażenie budynków mieszkalnych w instalację gazu, instalację centralnego ogrzewania, instalację ciepłej wody użytkowej wraz z montażem pieców gazowych do wymienionych instalacji w formule „projektuj i buduj” przy ul. Bystrzyckiej 46, ul. Lawinowej 6, ul. Wilgi 51, ul. Zapomnianej 2, ul. Żywokostowej 11 w Warszawie.
2020-07-10,
10:00
2020-06-26,
09:47
88
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Pełnienie dyżuru technicznego na wypadek powstania awarii lub braku działania instalacji wodno - kanalizacyjnej, nawadniającej, centralnego ogrzewania, gazowej, ciepła technologicznego, pomp oraz pieców (kotłów) grzewczych, które są zlokalizowane w obiektach Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 oraz w lokalu przy ul. Dereniowej 52/54 w Warszawie.
2020-07-06,
10:30
2020-06-26,
10:04
89
Przetarg nieograniczony
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych Nr 1
Adaptacja lokali mieszkalnych nr 4,5,6 i 9 zlokalizowanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Nieborowskiej 15 w Warszawie na placówkę opiekuńczo-wychowawczą
2020-07-10,
10:30
2020-06-26,
14:12
90
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Rewitalizacja placu zabaw przy Stawach Brustmana w Warszawie
2020-07-14,
09:00
2020-06-26,
15:19
91
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o.
Świadczenie usług polegających na odbiorze, wywozie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych o kodach: 18 01 03, 18 01 82, 18 01 08, 18 01 09 dla ZOL przy ul. Mehoffera 72/74, ZOL przy ul. Szubińskiej 4, ZOL przy ul. Olchy 8 oraz Medycznego Centrum Geriatrycznego Al. Wilanowska 257 wchodzących w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Spółka z o.o.
2020-07-29,
11:00
2020-06-26,
15:19
92
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Roboty porządkowe na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w zakresie zimowego i letniego oczyszczania dróg gminnych, chodników, zatok parkingowych oraz stanowisk handlowych.
2020-07-30,
12:00
2020-06-26,
15:35
93
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont pustostanu w budynku mieszkalnym przy ul. Hertza 1 m 3 w Warszawie.
2020-07-15,
10:00
2020-06-29,
08:56
94
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Transport i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi do szkół w roku szkolnym 2020/2021
2020-07-07,
10:00
2020-06-29,
09:44
95
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zakup energii elektrycznej na okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. dla Warszawskiej Grupy Zakupowej
2020-07-30,
12:00
2020-06-29,
11:54
96
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Wykonanie robót remontowych w blokach nr 2, nr 4 i nr 6 przy ul. Warszawskiej 3
2020-07-14,
10:00
2020-06-29,
11:54
97
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Usługa polegająca na opracowaniu diagnozy aktualnego stanu marki Warszawa.
2020-07-17,
11:00
2020-06-29,
12:46
98
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej i studni podwórzowych wraz z usuwaniem awarii w obiektach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.
2020-07-07,
10:00
2020-06-29,
12:37
99
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Dostawa (wraz z rozmieszczeniem oraz montażem) wyposażenia w zakresie sprzętu porządkowego, RTV, AGD, warsztatowego i ogrodniczego, przeznaczonego dla Szkoły Podstawowej przy ul. Ruskowy Bród w Warszawie w ramach inwestycji pn. „Budowa szkoły podstawowej w rejonie ulic ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego w Warszawie”
2020-07-07,
11:00
2020-06-29,
12:38
100
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont pustostanu w budynku mieszkalnym przy ul. Króla Maciusia7A m 156 w Warszawie.
2020-07-14,
10:00
2020-06-29,
12:38
101
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Remont schodów przy wejściu do budynku Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy bez wejścia głównego i do USC
2020-07-21,
09:00
2020-06-29,
13:06
102
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
PRZETARG NIEOGRANICZONY na świadczenie usług dozoru w obiekcie przy Alei „Solidarności” 102 na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola w Warszawie
2020-07-07,
10:00
2020-06-29,
13:21
103
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Dostarczenie sprzętu IT do zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów/Skalnicowej w Warszawie
2020-07-07,
12:00
2020-06-29,
13:48
104
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawa farb rozpuszczalnikowych i mas chemoutwardzalnych – zamówienie udzielane w częściach
2020-07-07,
11:00
2020-06-29,
14:37
105
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawa antysmogowych płyt chodnikowych
2020-07-07,
11:00
2020-06-29,
15:32
106
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka
Zapewnienie ochrony obiektu Centrum Zdrowia Białołęka przy ul. Przykoszarowej 16 w Warszawie
2020-07-07,
11:00
2020-06-30,
07:55
107
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych będących własnością m.st. Warszawy na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy - w podziale na 4 części przetargowe: I część: al. ”Solidarności” 93 m 3H II część: T. Boya-Żeleńskiego 6 m 6 III część: Freta 30/32 m 5 IV część: Krakowskie Przedmieście 69 m 4
2020-07-15,
12:00
2020-06-30,
09:44
108
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych ( 4 pustostany – 4 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.47.2020
2020-07-15,
10:00
2020-06-30,
10:21
109
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę szkoły podstawowej (część I) oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na zaprojektowanie i budowę pięciooddziałowego przedszkola (część II) - w ramach zamierzenia inwestycyjnego „Budowa zespołu szkolno–przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów” POSTĘPOWANIE NUMER: UD-I-WZP.271.27.2020.SRU
2020-08-03,
10:00
2020-06-30,
10:57
110
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Oznakowanie pionowe i poziome oraz wdrażanie projektów organizacji ruchu na drogach gminnych i wewnętrznych będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy
2020-07-15,
12:30
2020-06-30,
10:57
111
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawa kostki kamiennej
2020-07-08,
11:00
2020-06-30,
12:59
112
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Usuwanie awarii kanalizacji deszczowej na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2020-07-15,
09:30
2020-06-30,
13:28
113
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Zakup, dostarczenie, montaż i rozstawienie pierwszego wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 174 w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w ramach zadania p.n.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 174 na Placu Wojska Polskiego 28
2020-07-08,
10:00
2020-06-30,
14:04
114
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Realizacja projektu zgłoszonego do budżetu obywatelskiego w m.st. Warszawie na rok 2020: „Skwer bielański – salonik reymontowski”
2020-07-15,
10:00
2020-06-30,
15:25
115
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
PZ.26.2.9.2020-Remont pokrycia dachowego i infrastruktury towarzyszącej w budynku użytkowym przy ul. 1 Sierpnia 36a w Warszawie
2020-07-14,
12:00
2020-07-01,
09:02
116
Przetarg nieograniczony
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o.
Wzmocnienie płaszcza iglicy PKiN w Warszawie
2020-07-15,
12:30
2020-07-01,
11:32
117
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Remont pustostanu lokalu mieszkalnego nr 5/6 w budynku przy ulicy Bednarskiej 23 będącego własnością m.st. Warszawy na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2020-07-16,
12:00
2020-07-01,
11:32
118
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych w branży elektrycznej polegających na wymianie instalacji elektrycznej w budynku użyteczności publicznej przy ul. Irysowej 19 w Warszawie obejmującej linie wlz, montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i wydzielonego obwodu zasilania zestawu pompowego p.poż. zgodnie z dokumentacją firmy Studio Budowlane UNITY S.C.
2020-07-17,
10:00
2020-07-01,
11:32
119
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania pod nazwą „Rowerowa Praga – Południe – dopuszczenie ruchu dwukierunkowego dla rowerów na ulicach Grochowa Południowego i 4 ulicach Saskiej Kępy”, w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Numer referencyjny: UD-VI-ZP/29/20
2020-07-17,
10:00
2020-07-01,
11:33
120
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Prowadzenie bieżącej konserwacji budowlanej wraz z usuwaniem bieżących awarii, wykonywanie napraw w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.
2020-07-15,
10:00
2020-07-01,
13:55
121
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Prowadzenie całorocznego oczyszczania ulic lokalnych ,chodników, zatok parkingowych oraz przejść na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z podziałem na części: Część I- Prowadzenie zimowego oczyszczania ulic lokalnych, chodników, zatok parkingowych oraz przejść na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w roku 2020-2021, Część II- Prowadzenie letniego oczyszczania ulic lokalnych, chodników, zatok parkingowych oraz przejść na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w roku 2021
2020-07-20,
12:00
2020-07-01,
14:33
122
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Remont tarasów na dachu oraz pomieszczeń wewnętrznych w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Szegedyńskiej 9a w Warszawie
2020-07-16,
09:00
2020-07-01,
14:35
123
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Doświetlenie alejek i chodników parkowych na terenie Dzielnicy Ochota
2020-07-16,
11:00
2020-07-01,
15:37
124
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o.
„Kompleksowa obsługa kadr i płac Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Spółka z o. o. w Warszawie”
2020-07-09,
11:00
2020-07-02,
07:57
125
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o.
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa księgowa Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. w Warszawie
2020-07-09,
11:00
2020-07-02,
08:02
126
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa wyrobów medycznych do zabiegów ortopedycznych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-46/2020)
2020-07-10,
10:00
2020-07-02,
08:44
127
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Czyszczenie kanałów ogólnospławnych znajdujących się na obszarze działania Zakładu Sieci Kanalizacyjnej MPWiK w m.st. Warszawie S.A. z podziałem na zadania.
2020-07-09,
09:45
2020-05-15,
12:32
128
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa płynu chłodzącego Roliq do pojazdów metra typu Inspiro
2020-07-02,
12:00
2020-05-21,
15:59
129
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Modernizacja instalacji magazynowania i roztwarzania siarczanu glinu na terenie Zakładu Północnego przy ul. 600-lecia 20 w Wieliszewie.
2020-07-02,
09:45
2020-05-22,
10:31
130
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Zakup części zamiennych do układu sterowania drzwiami i lusterek wstecznych pojazdów metra serii 81 oraz Metropolis 98B Numer referencyjny: WP.25.00096.2020.S.P.RAOL
2020-07-09,
12:00
2020-06-05,
09:24
131
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinków sieci kanalizacyjnych od kanału głównego do granic posesji przy ul. Makowskiej i ul. Kresowej na terenie Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy.
2020-07-10,
10:00
2020-06-05,
09:44
132
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Gospodarowanie odpadami polegające na transporcie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 powstających w Zakładzie „Południe”.
2020-07-07,
10:00
2020-06-05,
09:44
133
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych oraz jednostek pływających Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z podziałem na zadania.
2020-07-13,
10:45
2020-06-09,
10:13
134
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie analizy trasy dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej w ul. Rosy oraz w drogach dojazdowych do ul. Rosy w dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy.
2020-07-13,
10:00
2020-06-09,
10:13
135
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części do wykonania naprawy poziomu P4.3 odbieraków prądu pojazdów typu Inspiro
2020-07-13,
12:00
2020-06-09,
12:59
136
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej pętli autobusowo-tramwajowej wraz z parkingiem strategicznym P+R (Park&Ride), kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz studium wykonalności dla węzła przesiadkowego Winnica
2020-07-03,
11:00
2020-06-09,
14:31
137
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej DN 100/150 oraz kanalizacyjnej Ø 0,30/0,20/0,16 m na terenie dzielnic Rembertów i Targówek m.st. Warszawy.
2020-07-16,
10:00
2020-06-12,
07:38
138
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Zakup części zamiennych do układu pneumatycznego pojazdów metra typu Inspiro
2020-07-16,
12:00
2020-06-15,
10:40
139
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę przewodu wodociągowego w rejonie budynków przy ul. Kochanowskiego 48A, 50, 52 i Broniewskiego 95, 97, 99, 101 w Warszawie w dzielnicy Bielany.
2020-08-22,
10:00
2020-06-17,
09:52
140
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2019 r., samochodów zasilanych CNG z zabudową hakową wraz z kontenerami i samochodu z zabudową samowyładowczą z podziałem na zadania.
2020-07-17,
10:45
2020-06-17,
10:21
141
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacyjnej na terenie m.st. Warszawy w zakresie średnic DN 0,20 m – DN0,40 m oraz o długości Lca =4 517 mb.
2020-07-27,
09:45
2020-06-18,
10:45
142
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz posiadania mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2020-07-27,
09:45
2020-06-18,
11:07
143
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji ogólnospławnej D 0,6 x 1,1 m L ca 70 m w ul. Różanej na terenie dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
2020-07-24,
10:45
2020-06-18,
12:24
144
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie konserwacji i napraw dźwigów i schodów ruchomych II linii metra
2020-07-22,
12:00
2020-06-18,
15:43
145
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Metra Warszawskiego Sp. z o.o. Numer referencyjny: WP.25.00104.2020.S.P.RAOL
2020-07-24,
12:00
2020-06-19,
09:37
146
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinków sieci kanalizacyjnych od kanału głównego do granic posesji przy ul. Szaserów na terenie dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
2020-07-28,
09:45
2020-06-22,
12:13
147
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa elementów systemu szyny prądowej
2020-07-08,
12:00
2020-06-24,
07:58
148
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych samochodów dostawczych z podziałem na zadania.
2020-07-29,
09:45
2020-06-24,
09:32
149
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych, samochodów dostawczych z fabryczną instalacją gazową z podziałem na zadania
2020-07-28,
12:00
2020-06-24,
09:33
150
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie robót brukarskich na wyznaczonych obszarach infrastruktury spółki Tramwaje Warszawskie na terenie m.st. Warszawy
2020-07-03,
10:00
2020-06-24,
10:17
151
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
zaprojektowanie i wykonanie prac remontowych na parkingach P+R Ursus Niedźwiadek oraz P+R al. Krakowska
2020-07-09,
11:30
2020-06-24,
11:59
152
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przewodu wodociągowego w ul. Tyrreńskiej na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
2020-07-30,
13:00
2020-06-25,
10:02
153
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Modernizacja instalacji pulsacji wraz z wymianą wentylatorów próżniowych na terenie Zakładu Centralnego przy ul. Koszykowej 81 w Warszawie, dzielnica Ochota.
2020-07-30,
09:45
2020-06-25,
10:12
154
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
wykonanie piaskowania, grunotwania, regulacji szyn i aplikacji masy zalewowej pod szynami w torowisku tramwajowym w lokalizacjach na terenie m. st. Warszawy
2020-07-02,
10:00
2020-06-25,
11:09
155
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Wymiana aparatów grzewczo-wentylacyjnych w obiekcie nr 1 – nawa 2 i 3
2020-07-10,
12:00
2020-06-25,
12:10
156
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
,,Dostawa części do drzwi pojazdów metra typu Metropolis 98 B i Inspiro’’
2020-07-03,
12:00
2020-06-25,
12:36
157
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa szyb i okien do tramwajów typu 120Na (2 części)
2020-07-02,
09:00
2020-06-26,
07:53
158
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa, instalacja i uruchomienie 5 dwustronnych tablic Systemu Informacji Pasażerskiej czasu rzeczywistego
2020-07-06,
10:00
2020-06-26,
09:47
159
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Dostawa subskrypcji usług standardowych i oprogramowania standardowego oraz standardowych pakietów usługowo-wdrożeniowych w ramach umowy obowiązującej przez 36 miesięcy
2020-07-30,
11:00
2020-06-26,
09:56
160
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Gospodarowanie odpadami w postaci skratek (o kodzie 19 08 01) i zawartości piaskowników (o kodzie 19 08 02) z podziałem na zadania.
2020-08-03,
10:00
2020-06-26,
10:58
161
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa urządzeń ochrony sieci
2020-07-08,
12:00
2020-06-26,
14:13
162
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Metra Warszawskiego Sp. z o.o.
2020-07-06,
12:00
2020-06-26,
15:22
163
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Gospodarowanie odpadami o kodzie 19 08 05 pochodzącymi z Zakładu „Dębe”.
2020-07-30,
11:45
2020-06-29,
11:54
164
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych w torowisku tramwajowym
2020-07-07,
11:00
2020-06-29,
15:12
165
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Budowa portierni na terenie Zakładu Realizacji Przewozów „Praga” w Warszawie
2020-07-13,
10:00
2020-06-29,
15:32
166
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa chemicznych środków do podbudowy torowiska
2020-07-06,
10:00
2020-06-30,
07:55
167
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa elementów złącznych
2020-07-17,
12:00
2020-06-30,
15:26
168
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie rozbudowy z modernizacją istniejących u Zamawiającego Systemów Zabezpieczeń Technicznych.
2020-07-15,
11:00
2020-07-01,
12:05
169
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Wykonanie dokumentacji projektowej architektoniczno-budowlanej wraz z modernizacją Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Plac Wilsona” I linii metra (PN 32/2020)
2020-07-17,
11:00
2020-07-01,
12:46
170
Przetarg ograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa pylistego węgla aktywnego (PWA) z podziałem na zadania
2020-07-31,
11:00
2020-07-01,
11:32
171
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Biuro Zamówień Publicznych
Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji oraz elektronicznego znakowania psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie m.st. Warszawy
2020-07-07,
14:00
2020-06-17,
11:39
172
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Przygotowanie, porcjowanie i dostarczanie gorących posiłków do mieszkań uprawnionych podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, w podziale na 2 części: część nr 1 –Dolny Mokotów część nr 2- Górny Mokotów
2020-07-02,
09:00
2020-06-17,
13:33
173
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych
Świadczenie całodobowych usług medycznych w ramach dyżurów lekarskich na rzecz Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych okresie od 01.01.2021 r. do 31.12. 2023 r.
2020-07-15,
10:00
2020-06-23,
11:29
174
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Straż Miejska m.st. Warszawy
Świadczenie usług pocztowych dla Straży Miejskiej m.st. Warszawy w 2020 r.
2020-07-08,
09:00
2020-06-26,
10:05
175
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Kompleksowa organizacja plenerowo-rekreacyjnej imprezy kulturalnej „I Zlot Zabytkowych Traktorów Ursus 2020” w ramach projektu zgłoszonego do budżetu obywatelskiego w m.st. Warszawie na rok 2020 ( projekt w załączeniu) w dniu 20 września 2020 r. w Dzielnicy Ursus w godz. 1000 – 19:00. Teren imprezy objęty ulicami: Gierdziejewskiego – Warszawska.
2020-07-07,
10:00
2020-06-30,
14:37

Ukryj listy wyboru. Ukryj kolumnę: z rodzajem zamówienia, z datą publikacji.
Rodzaj:
Tryb:
Zamawiajacy:

UWAGA:
* Wypełnienie pola w nagłówku kolumny z nazwą zamówienia pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, w których nazwie znajduje się podany łańcuch znaków lub przynajmniej jeden z łańcuchów znaków oddzielonych przecinkiem
** Data składania ofert, wniosków, prac konkursowych lub data aukcji. Wypełnienie pola/pól w nagłówku kolumny z datą składania ofert w formacie RRRRMMDD pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, dla których data składania ofert zawiera się we wskazanym przedziale czasowym

<<powrót

herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  | 

 
Księga Zamówień Publicznych