>Biuro Zamówień Publicznych > Wyszukiwanie ogłoszeń > Wyniki wyszukiwania
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Bieżące ogłoszenia o przetargach
prowadzonych przez Urząd m.st. Warszawy i jego jednostki podległe


Znaleziono 194 ogłoszenia spełniające zaznaczone kryteria.

Ilość ogłoszeń na stronie:
Lp. >Tryb
*WSZYSTKIE
Zamawiający
*WSZYSCY
Nazwa zamówienia*
Składanie ofert**
od
do
Data publikacji
od
do
1
Dialog konkurencyjny
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
„Budowa wysoko energooszczędnych przedszkoli publicznych w Warszawie w miejsce obiektów typu Stolbud-Ciechanów”.
2020-10-30,
11:30
2020-06-24,
13:41
2
Dialog konkurencyjny
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
"Rewaloryzacja i Eksploatacja budynku Hali Gwardii w Warszawie"
2020-11-20,
11:30
2020-09-02,
13:03
3
Licytacja elektroniczna
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Zakup licencji oprogramowania typu Office”(znak sprawy ZP-32/20)
2020-10-29,
10:00
2020-10-19,
12:57
4
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 70 000 Mg Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.36.2020.LK
2020-10-30,
11:00
2020-07-14,
17:51
5
Przetarg nieograniczony
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Wykonanie robót budowlanych rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 w zakresie budowy obiektu mostowego w ciągu ulic Marsa – Żołnierska wraz z przebudową istniejącego układu drogowego oraz sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja ciągu ulic Marsa-Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap III.
2020-11-06,
10:00
2020-08-17,
11:20
6
Przetarg nieograniczony
Zarząd Oczyszczania Miasta
Kompleksowe mechaniczne oczyszczanie jezdni ulic m.st. Warszawy w sezonie zimowym i letnim w latach 2021-2024
2020-11-25,
09:00
2020-08-21,
12:18
7
Przetarg nieograniczony
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów, w tym: Etap I - rozbudowa wiaduktów, w Warszawie.
2020-11-10,
10:00
2020-09-22,
10:54
8
Przetarg nieograniczony
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Mokotów m.st. Warszawy
Dostawa energii cieplnej obejmująca dystrybucję i zakup energii cieplnej dla szkół i placówek oświatowych w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy na okres trzech lat (2021-2023)
2020-10-27,
11:00
2020-09-25,
10:52
9
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Pielęgnacja zieleni niskiej i utrzymanie czystości w pasach drogowych ulic gminnych dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy - KZP-XII-WZP.271.77.2020
2020-10-28,
13:30
2020-09-25,
12:50
10
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Wykonanie robót remontowych w lokalach mieszkalnych tzw. pustostanach
2020-11-14,
10:00
2020-09-29,
09:16
11
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Wykonanie usług związanych z zimowym oczyszczaniem jezdni ulic gminnych i chodników na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
2020-11-02,
09:30
2020-09-30,
10:02
12
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawa paliw płynnych w 2021 r.
2020-11-02,
11:00
2020-09-30,
14:55
13
Przetarg nieograniczony
Zarząd Terenów Publicznych
Dostawa energii elektrycznej do obiektów znajdujących się w administrowaniu ZTP w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście.
2020-11-05,
10:00
2020-10-01,
10:04
14
Przetarg nieograniczony
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Targówek m.st. Warszawy
Zakup energii cieplnej obejmujący dystrybucję i zakup energii cieplnej dla szkół i placówek oświatowych w dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
2020-10-28,
11:00
2020-10-01,
13:55
15
Przetarg nieograniczony
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Usługi ratownictwa wodnego w 2021r.
2020-11-04,
10:00
2020-10-02,
10:19
16
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy Budowa Domu Kultury przy ul.Gierdziejewskiego w Warszawie wraz niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, oraz obsługą komunikacji obiektu.
2020-11-23,
10:00
2020-10-02,
11:31
17
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej, utrzymanie czystości oraz konserwacja małej architektury na terenach zieleni w dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w latach 2021-2023 - rejon I - nr sprawy UD-III-WZP.271.59.2020.MGA
2020-11-03,
12:00
2020-10-02,
11:41
18
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zakup usługi telekomunikacyjnej Numer Strefowy 19115
2020-11-09,
13:00
2020-10-07,
09:47
19
Przetarg nieograniczony
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
Usługi ogrodnicze i sprzątania na terenach cmentarzy komunalnych m.st Warszawy w latach 2021 – 2022
2020-11-10,
08:00
2020-10-05,
15:10
20
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Budowa ul. Bylicowej i ul. Trzykrotki oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Bylicowej i ul. Trzykrotki w Warszawie
2020-11-04,
12:00
2020-10-05,
15:47
21
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Naprawa uszkodzonych i wymiana zniszczonych, aktualizacja, modernizacja oraz mycie i konserwacja elementów Miejskiego Systemu Informacji kat. 9, 10, 15 oraz kasetonów informacyjnych
2020-11-06,
10:00
2020-10-06,
10:12
22
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Modernizacja obiektów Klubu Sportowego „DRUKARZ” – wymiana murawy na boisku” w Warszawie
2020-10-27,
11:00
2020-10-06,
15:03
23
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych budynku Przedszkola nr 167 przy ul Strzeleckiej 16 w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu, w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu”.
2020-11-04,
11:00
2020-10-06,
15:56
24
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Rozbudowa środowiska chmury prywatnej UM
2020-11-09,
12:00
2020-10-07,
09:52
25
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Kontrole przewodów kominowych oraz czyszczenie przewodów będących w eksploatacji w budynkach mieszkalnych, użytkowych oraz siedzibach własnych administrowanych przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy w latach 2021-2022 na terenie Administracji Nieruchomości nr 1, 5, 6 i 7.
2020-11-09,
10:00
2020-10-07,
11:42
26
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Świadczenie usług zimowego oczyszczania dróg będących w zarządzie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w sezonie 2020/2021. POSTĘPOWANIE NUMER: UD-I-WZP.271.44.2020.APO
2020-11-09,
10:00
2020-10-07,
13:03
27
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Wykonanie studni głębinowej wody oligoceńskiej o głębokości 235 m p.p.t. zgodnie z projektem robót geologicznych, dokumentacji hydrogeologicznej i operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych, dokonanie rozruchu, uruchomienia ujęcia wody i studni głębinowej wody oligoceńskiej
2020-10-29,
10:30
2020-10-09,
11:28
28
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie w systemie ”zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie windy zewnętrznej do budynku mieszkalnego przy ul. Strzeleckiej 31 w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.95.2020
2020-10-27,
10:00
2020-10-09,
13:35
29
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Przebudowa drogi w zakresie wyniesienia skrzyżowania i zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pasach drogowych ulic Zaruby i Iwanowa Szajnowicza w rejonie kompleksu oświatowego szkolno-przedszkolnego w Warszawie
2020-10-27,
11:30
2020-10-09,
14:08
30
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Wymiana instalacji wody użytkowej na poziomie -1 w budynku Urzędu Dzielnicy Włochy przy Al. Krakowskiej w Warszawie
2020-10-28,
10:00
2020-10-09,
14:54
31
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Wykonanie remontu 2 boisk ze sztuczną nawierzchnią do koszykówki oraz boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej.
2020-10-29,
12:30
2020-10-09,
15:34
32
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Modernizacja pomieszczeń sauny oraz wypoczynków, natrysków wraz z modernizacją systemu wentylacji (Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz).
2020-10-27,
14:30
2020-10-09,
15:45
33
Przetarg nieograniczony
Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy
zakup energii cieplnej obejmujący dystrybucję i zakup energii cieplnej dla szkół i placówek oświatowych m. st. Warszawy o charakterze ogólnowarszawskim na okres od 01.01.2021r. do 31.12.2023r.
2020-11-10,
09:00
2020-10-12,
08:18
34
Przetarg nieograniczony
Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy
Zakup paliwa gazowego obejmujący dystrybucję i zakup gazu dla szkół i placówek oświatowych m. st. Warszawy o charakterze ogólnowarszawskim na okres od 01.01.2021r. do 31.12.2023r.
2020-11-13,
09:00
2020-10-12,
10:10
35
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na terenie TZOM Nowolipki (3 lokale).
2020-10-27,
09:00
2020-10-12,
11:21
36
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Remont pokrycia dachu w części wysokiej budynku Ratusza Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przy ul. Kondratowicza 20
2020-10-27,
09:30
2020-10-12,
14:05
37
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Bieżące utrzymanie odwodnienia ulic będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów
2020-10-28,
12:00
2020-10-12,
14:20
38
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych ( 9 pustostanów – 9 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.96.2020
2020-10-27,
10:00
2020-10-12,
15:14
39
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Zagospodarowanie terenów zieleni w ramach realizacji projektów budżetu obywatelskiego m.st. Warszawy na terenie Dzielnicy Wilanów: Więcej zieleni mniej betonu na Wilanowie Wysokim
2020-10-27,
10:00
2020-10-12,
15:14
40
Przetarg nieograniczony
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Świadczenie kompleksowej sprzedaży i dystrybucji / przesyłu paliwa gazowego (gazu ziemnego wysokometanowego grupy E) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
2020-11-13,
10:00
2020-10-13,
08:49
41
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Naprawa uszkodzonych, wymiana zniszczonych, aktualizacja, mycie i konserwacja oraz wykonanie i montaż nowych elementów MSI kat. 4, 6, 8, tablic informacyjnych o SPPN, o strefie TAXI, o trasach rowerowych
2020-11-20,
10:00
2020-10-13,
10:06
42
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga-Północ w sprawności technicznej w zakresie sanitarnej. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.97.2020
2020-10-28,
10:00
2020-10-13,
10:22
43
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Wynajem samochodów samowyładowczych wraz z obsługą operatorską
2020-10-27,
11:00
2020-10-13,
12:15
44
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni bezpiecznej na istniejącym placu zabaw zlokalizowanym przy ul. Odkrytej w Warszawie, obręb 4-01-22 działka nr 5/9.
2020-10-28,
11:00
2020-10-13,
13:16
45
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
,,Zagospodarowanie terenu, wykonanie placu zabaw oraz drobnych form architektonicznych w ramach inwestycji pn.: Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej” w Warszawie.
2020-11-16,
09:30
2020-10-13,
13:23
46
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 79 w Warszawie.
2020-10-27,
10:00
2020-10-13,
13:33
47
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Wykonanie remontu pustostanów lokali mieszkalnych, będących w administrowaniu Wydziału Zasobów Lokalowych Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy - KZP-XII-WZP.271.83.2020
2020-10-28,
11:30
2020-10-13,
15:31
48
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Remont elewacji budynku pływalni wraz z wymianą gresu na schodach, tarasach i podjazdach dla osób z niepełnosprawnościami (Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1 w Warszawie)
2020-10-28,
14:30
2020-10-13,
15:50
49
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 521 w budynku przy ul. Blacharskiej 1 w Warszawie w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej.
2020-10-30,
10:00
2020-10-14,
09:03
50
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych ( 8 pustostanów – 8 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.102.2020
2020-10-29,
10:00
2020-10-14,
10:53
51
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
remont pustostanów lokali mieszkalnych będących w 100% własnością m.st. Warszawy, administrowanych przez ZGN Wola, TZOM Młynów (5 pustostanów), przy ul. Górczewskiej 17 m. 9, Górczewskiej 45 m. 9, Płockiej 41 m. 25, Sokołowskiej 20 m. 23 i Sokołowskiej 20 m. 50
2020-10-29,
09:00
2020-10-14,
11:44
52
Przetarg nieograniczony
Zarząd Oczyszczania Miasta
Oczyszczanie torowisk tramwajowych w m.st. Warszawie
2020-11-16,
09:00
2020-10-14,
12:45
53
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Dostawa i wynajem (wydzierżawienie) 250 szt. parkomatów do obsługi Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w m. st. Warszawa. ZDM/UM/DZP/88/PN/77/20
2020-11-16,
10:00
2020-10-14,
13:43
54
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych będących w 100% własnością m.st. Warszawy, administrowanych przez ZGN Wola, TZOM Młynów (5 pustostanów) ul. Ludwiki 5m14, Ludwiki 5m81, Ludwiki 6m20, Ludwiki 6m45, Płocka 5m17.
2020-10-29,
09:00
2020-10-14,
13:44
55
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
remont pustostanów lokali mieszkalnych (3 szt.) stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy – Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Ogrodowa w 2020 roku.
2020-10-29,
09:00
2020-10-14,
13:44
56
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Budowa oświetlenia alejki spacerowej nad Jeziorem Powsinkowskim w Warszawie.
2020-10-29,
12:00
2020-10-14,
14:15
57
Przetarg nieograniczony
Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”
Świadczenie usług przewozu osób z niepełnosprawnością na terenie m.st. Warszawy Numer referencyjny: CUS/ZP/4/2020
2020-11-17,
09:00
2020-10-14,
14:15
58
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Prace polegające na bieżącym utrzymaniu drzewostanu w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w roku 2021
2020-10-27,
12:00
2020-10-14,
15:55
59
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Budowa fontanny typu dry plaza na Skwerze Nauczycieli Tajnego Nauczania w Falenicy w ramach zadania ”Fontanny w Falenicy”
2020-10-29,
11:00
2020-10-14,
15:56
60
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Dostawa i montaż mebli oraz sprzętu elektronicznego – jako pierwsze wyposażenie budynku Przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14”
2020-10-27,
09:30
2020-10-15,
07:59
61
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Budowa oświetlenia przy ul. Nowoursynowskiej na odcinku od stajni dydaktycznej SGGW do ul. B. Pietraszewicza „Lota” w Warszawie w ramach realizacji projektu z budżetu partycypacyjnego 2019 r.
2020-11-03,
10:30
2020-10-15,
09:29
62
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Dostawa i montaż wyposażenia sportowego sali gimnastycznej do budynku Zespołu Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31 w Warszawie - sprzęt sportowy (znak sprawy ZP-35/20)
2020-10-28,
10:00
2020-10-15,
11:29
63
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Dostawa i montaż mebli (znak sprawy ZP-36/20)
2020-11-02,
10:00
2020-10-15,
12:43
64
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Remont szatni z natryskami w strefie fitness (Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz)
2020-10-30,
14:30
2020-10-15,
15:58
65
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadań inwestycyjnych z podziałem na 10 części
2020-10-27,
10:00
2020-10-16,
09:42
66
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy w latach 2021–2022 na terenie Administracji Nieruchomości nr 5. Numer referencyjny: ZP/PN/U/44/20.
2020-11-19,
10:00
2020-10-16,
11:04
67
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wymianę instalacji gazowej w budynku przy ul. Olkuskiej 6 w Warszawie na podstawie projektu wykonawczego pt. „Wymiana instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Olkuskiej 6 w Warszawie” autorstwa mgr inż. Agnieszki Gregorowicz z czerwca 2018 r. oraz projektu budowlanego pt. ”Wymiana instalacji gazowej w lokalach nr 23, 24C, 24G, oraz 24HIJ w budynku mieszkalnym przy ul. Olkuskiej 6 w Warszawie” autorstwa mgr inż. Agnieszki Gregorowicz z października 2019 r. i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Obioru Robót
2020-11-02,
10:00
2020-10-16,
12:28
68
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na terenie Terenowego Zespołu Obsługi Mieszkańców Nowolipki przy ul. Piaskowej 9 m. 68, 69, 70, 71, 72, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 170, 171, 172, 173, 174, 175, w Warszawie.
2020-11-02,
09:00
2020-10-16,
13:58
69
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa wyrobów włókninowych dla Szpitala Bielańskiego (ZP-70/2020)
2020-10-28,
11:00
2020-10-16,
12:59
70
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Remont tarasu w Przedszkolu Nr 268 przy ul. Przytyk 5A w Warszawie.
2020-11-02,
09:00
2020-10-16,
12:59
71
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie Pawilonów Letnich w Ośrodku Inflancka w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2” (kod zadania C/OM/VIII/P1/20B).” przy ul. Inflanckiej 8 w Warszawie. (postępowanie nr ZP/PN/RB/25/2020)
2020-11-02,
09:00
2020-10-16,
13:25
72
Przetarg nieograniczony
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
,,Zakup i dostawa sprzętu komputerowego: komputerów zintegrowanych z ekranem typu All-in-one, urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarek do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy”
2020-10-29,
10:00
2020-10-16,
14:41
73
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa drobnego jednorazowego sprzętu medycznego dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-62/2020.
2020-11-18,
10:00
2020-10-16,
15:17
74
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze – strefa sportowo-rekreacyjna znak sprawy 41/PN/2020
2020-11-02,
11:30
2020-10-16,
15:55
75
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie robót poinstalacyjnych w zakresie przygotowania i malowania ścian i sufitów w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul.Wiktorska 73" w Warszawie
2020-11-02,
09:30
2020-10-16,
17:18
76
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych ZDM w 2021 roku.
2020-10-28,
10:00
2020-10-19,
09:38
77
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Świadczenie usług przewozu dla Powstańców Warszawskich
2020-11-04,
12:00
2020-10-19,
09:52
78
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga-Północ oraz części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZGN w sprawności technicznej w zakresie branży ogólnobudowlanej: roboty dekarskie, blacharskie, murarskie, malarskie i drogowe. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.98.2020
2020-11-03,
10:00
2020-10-19,
12:23
79
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga-Północ oraz części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZGN w sprawności technicznej w zakresie branży ogólnobudowlanej: roboty stolarsko-ślusarskie, szklarskie i zduńskie – teren Administracji Obsługi Mieszkańców Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 oraz Wspólnoty mieszkaniowe – Gersona 42 i Witkiewicza 3. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.99.2020
2020-11-03,
10:00
2020-10-19,
12:24
80
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga-Północ oraz części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZGN w sprawności technicznej w zakresie sanitarnej. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.100.2020
2020-11-03,
11:00
2020-10-19,
12:24
81
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Budowa ul. Przecławskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Przecławskiej”
2020-11-03,
09:30
2020-10-19,
13:15
82
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga-Północ oraz części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZGN w sprawności technicznej w zakresie elektrycznej. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.101.2020
2020-11-03,
11:00
2020-10-19,
13:16
83
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Prace związane ze świadczeniem usług Pogotowia w zakresie usuwania awarii elektrycznych w budynkach komunalnych i wspólnotowych administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy - teren Administracji Obsługi Mieszkańców Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 oraz Wspólnot mieszkaniowych: Gersona 42 i Witkiewicza 3. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.103.2020
2020-11-04,
10:00
2020-10-19,
13:17
84
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy – Dzielnica Praga-Południe w Warszawie, ul. Grochowska 274 i Podskarbińska 6 Numer referencyjny: UD-VI-ZP/39/20
2020-10-28,
10:00
2020-10-19,
13:17
85
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Zakrzewskiej 24 w Warszawie w branżach: ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej oraz wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 19 w budynku przy ul. Zakrzewskiej 24 w Warszawie w branżach: ogólnobudowlanej i elektrycznej.
2020-11-04,
10:00
2020-10-19,
13:18
86
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Remont dachu w Technikum Łączności przy Al. Stanów Zjednoczonych 24 w Warszawie. Numer referencyjny: UD-VI-ZP/40/20
2020-11-04,
10:00
2020-10-19,
14:49
87
Przetarg nieograniczony
Zarząd Mienia Skarbu Państwa
Sprawa nr. ZM.NZP.221-11/20 „sukcesywne wykonywanie operatów szacunkowych dla potrzeb aktualizacji / ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie m.st. Warszawy w ilości do 422 sztuk operatów wchodzących w skład zadań”
2020-10-27,
12:00
2020-10-19,
14:50
88
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowalnych dla realizacji projektu z Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. pn.: "Zielona Oś Ursynowa - nowy park"
2020-11-03,
11:30
2020-10-19,
14:51
89
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
PZ.26.2.21.2020 - Remont pustostanów lokali mieszkalnych w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy: lokal nr 1 w budynku przy ul. Dziupli 9, lokal nr 4 w budynku przy ul. Koziorożca 11, lokal nr 3 w budynku przy ul. Sabały 53B
2020-11-02,
10:00
2020-10-19,
14:51
90
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Wymiana pokrycia dachu na blachę panelową powlekaną w budynku mieszkalnym przy ul. Regionalnej 10 w Warszawie.
2020-11-02,
10:00
2020-10-19,
15:18
91
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Zagospodarowanie odpadów wytworzonych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów „Kampinoska” powstałych w wyniku przetwarzania odpadów wielkogabarytowych Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.43.2020.ŁM
2020-10-30,
11:00
2020-10-19,
15:04
92
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 stanowiących frakcję nadsitową powstałą w wyniku przesiewania przetworzonych w procesie kompostowania odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.44.2020.ŁM
2020-11-19,
11:00
2020-10-19,
15:43
93
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Dostawa i montaż sprzętu gastronomicznego i chłodniczego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24”.
2020-10-30,
11:30
2020-10-19,
15:54
94
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Świadczenie usług w zakresie przeglądów instalacji i urządzeń gazowych, utrzymywania pogotowia technicznego dla nagłych zdarzeń oraz usuwanie nieprawidłowości i awarii w instalacjach gazowych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2021 i 2022 r. na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6 i 7. Numer referencyjny: ZP/PN/Rb/46/20
2020-11-03,
09:00
2020-10-20,
08:41
95
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Zakup i dostawa na potrzeby Urzędu Dzielnicy Ursynów materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych.
2020-10-28,
10:30
2020-10-20,
10:08
96
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby jednostki i użytkowników stacji roboczych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5 i Toruńskiej 86 w Warszawie
2020-10-28,
09:00
2020-10-20,
10:08
97
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2020-10-28,
12:30
2020-10-20,
10:10
98
Przetarg nieograniczony
Centrum Sportu Wilanów m.st. Warszawy
Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach sportowych Centrum Sportu Wilanów przy ul. Gubinowskiej 28/30 , ul. Uprawnej 9/17 i ul. Wiertniczej 26a w Warszawie.
2020-10-29,
10:00
2020-10-20,
11:24
99
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Zakup i przesył/dystrybucja ciepła: CZĘŚĆ I- Zakup i przesył/dystrybucja ciepła do dwóch budynków Urzędu Dzielnicy Wilanów przy ul. F. Klimczaka 2 i 4 w Warszawie, CZĘŚĆ II - Zakup i przesył/dystrybucja ciepła do komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Resorowej 16 w Warszawie oraz do budynków użytkowych stanowiących własność m.st. Warszawy przy ul. Kolegiackiej 3 i ul. Radosnej 11 w Warszawie.
2020-10-28,
10:00
2020-10-20,
12:24
100
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Wykonanie robót remontowych w lokalach mieszkalnych tzw. pustostanach
2020-11-05,
10:00
2020-10-20,
13:01
101
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu nawierzchni drogi dojazdowej wewnętrznej w podwórzu oraz parkingu z płyt betonowych (sześciobocznej trylinki gr. 15 cm) i chodników prowadzących do drzwi wejściowych z płyt betonowych odtworzeniowo, z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej studni w/w nawierzchni przy ul. Malczewskiego 20 w Warszawie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, w oparciu o aktualne przepisy Prawa Budowlanego zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i uzyskaniem wszelkich wymaganych opinii
2020-10-29,
10:00
2020-10-20,
13:53
102
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Agrestowej 7A w Warszawie.
2020-11-05,
10:00
2020-10-20,
13:54
103
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Budowa chodnika i zjazdów w ramach rozbudowy ul. Jarej.
2020-11-05,
12:00
2020-10-20,
15:49
104
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Kompleksowe usługi konserwacji i naprawy urządzeń dźwigowych przy obiektach inżynierskich na terenie m.st. Warszawy
2020-11-23,
10:00
2020-10-20,
15:54
105
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie robót na podstawie projektów budowlano-wykonawczych obejmujących: 1. doposażenie w instalacje ciepłej wody, centralnego ogrzewania i kocioł gazowy oraz wymianę wewnętrznej instalacji gazu:  w lokalach mieszkalnych nr 1, 4, 5, 6 i 10 w budynku przy Al. Waszyngtona 16,  w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku przy ul. Francuskiej 27  w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku przy ul. Naddnieprzańskiej 1A, w lokalu mieszkalnym nr 14 w budynku przy ul. Szaserów 82; 2. doposażenie w instalacje ciepłej wody, centralnego ogrzewania i kocioł gazowy: ­ w lokalu mieszkalnym nr 5 w budynku przy ul. Berezyńskiej 31 ­w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku przy ul. ul. Francuskiej 23 ­w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku przy ul. Kordeckiego 29 ­w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku przy ul. Paryskiej 24. ZP/PN/Rb/49/20
2020-11-04,
09:00
2020-10-21,
07:53
106
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont pustostanu nr 14 w budynku mieszkalnym przy ul. Nowolipie 5 w Warszawie.
2020-11-06,
10:00
2020-10-21,
09:32
107
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie m.st. Warszawy część I - 2 lokale o powierzchni 60,13 m2 część II - 2 lokale o powierzchni 54,30 m2
2020-11-05,
10:00
2020-10-21,
09:32
108
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Zakup laptopów w ramach projektu edukacyjnego dla szkół podstawowych pn. „Interaktywnie zintegrowani” nr RPMA.10.01.01-14-b880/18. Nr post. UD-XI-WZP.271.41.2020.JSA
2020-10-29,
10:00
2020-10-21,
10:46
109
Przetarg nieograniczony
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Remont w budynku Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Lipińskiej 2 w Warszawie
2020-11-04,
09:30
2020-10-21,
11:12
110
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Zakup i dostawa 660 Mg wapna hydratyzowanego luzem. DZA.ZOZ.27.45.2020.MSO
2020-11-05,
11:00
2020-10-21,
12:28
111
Przetarg nieograniczony
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Zakup komputerów przenośnych, stacji dokujących, licencji na oprogramowanie biurowe, drukarek komputerowych, monitorów LCD, dysków twardych, baterii do zasilaczy awaryjnych i pamięci flash.
2020-10-30,
10:00
2020-10-21,
12:55
112
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Wykonanie dzieła w postaci przygotowania sprawozdania wraz z oświadczeniem o osiągnięciu wskaźników rezultatu, które zostanie opracowane po przeprowadzeniu czynności w zakresie: (1) wykonania pomiarów ruchu, (2) opracowania i zweryfikowania modelu ruchu, (3) oszacowania korzyści w pracy przewozowej i (4) oszacowania korzyści z oszczędności i czasów w przewozach pasażerskich, dla projektów
2020-10-29,
10:00
2020-10-21,
13:30
113
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. I Poprzecznej 18L w Warszawie.
2020-11-05,
10:00
2020-10-21,
14:00
114
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Świadczenie usługi sprzątania wraz z dostawą środków higienicznych BHP do siedziby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy na lata 2021 - 2022.
2020-11-03,
09:00
2020-10-21,
14:36
115
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawa materiałów do przebudowy oświetlenia ulicznego w ulicach: Przy Agorze i Sokratesa w Warszawie
2020-11-23,
11:00
2020-10-21,
14:36
116
Przetarg nieograniczony
Zarząd Terenów Publicznych
Konserwacja iluminacji pomników i innych obiektów w tym architektonicznych oraz konserwacja oświetlenia terenów będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
2020-10-29,
10:00
2020-10-22,
08:03
117
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Remont ścieżek rekreacyjnych na prawym brzegu rzeki Wisły. znak sprawy 42/PN/2020
2020-11-05,
11:30
2020-10-22,
08:05
118
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Remont mieszkalnych lokali komunalnych w 3 częściach – - część I - ul. Krajewskiego 2 m. 6 - część II - ul. Krajewskiego 4 m. 22 - część III - ul. Krajewskiego 4 m. 30 w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
2020-11-04,
10:00
2020-10-22,
08:06
119
Przetarg nieograniczony
Muzeum Powstania Warszawskiego
Remont pomieszczeń Fotoplastikonu Warszawskiego
2020-11-06,
11:00
2020-10-22,
10:20
120
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Świadczenie usług sprzątania siedzib ZGN przy ulicach: Szwoleżerów 5, Mokotowskiej 67a, Pawiej 9, Jezuickiej 1/3, Jezierskiego 3/5 – systemem ciągłym oraz siedzib przy ulicach: Wilczej 38a, Wilczej 2/4, K.I. Gałczyńskiego 12, K.I. Gałczyńskiego 12a, Ordynackiej 9 – w ramach zastępstw w okresie absencji sprzątaczy wraz z jednokrotnym myciem okien (w podziale na 2 części przetargowe)
2020-11-03,
12:00
2020-10-22,
11:46
121
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą- Doświetlenie przejść dla pieszych
2020-10-30,
10:00
2020-10-22,
12:40
122
Przetarg nieograniczony
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o.
Zakup kart przedpłaconych dla pracowników Zarządu Pałacu Kultury i Nauki sp. z o.o.
2020-11-03,
12:30
2020-10-22,
13:11
123
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Przebudowa i zmiana aranżacji w holu głównym i Sali operacyjnej "B" w budynku Ratusza Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy przy ul. Modlińskiej 197
2020-11-06,
11:00
2020-10-22,
15:09
124
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
PZ.26.2.20.2020 - Naprawy i roboty konserwacyjne w budynkach i na terenach wraz z pogotowiem w branży budowlanej w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2020 roku
2020-10-30,
12:00
2020-10-22,
15:15
125
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont pustostanu w budynku mieszkalnym przy ul. Kopernika 25 m 12 w Warszawie.
2020-11-09,
10:00
2020-10-22,
15:17
126
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
PZ.26.2.22.2020 - Dostawa z montażem w ramach zadania: Likwidacja palenisk na paliwo stałe, doposażenie w pompy ciepła i instalację C.O. i C.W. w budynkach przy ul. Notecka 5, Przepiórki 44, Rękodzielnicza 7, Rybnicka 46, Stawy 8, Techników 4
2020-11-03,
10:00
2020-10-22,
15:22
127
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
2020-11-24,
13:00
2020-10-23,
11:58
128
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka
,,Dostawy rękawiczek jednorazowych”
2020-10-30,
09:00
2020-10-22,
16:27
129
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Zielone Skwery – prace przygotowawcze – modernizacja podwórka pomiędzy ulicami: Dobrzyniecką, Igańską, Korytnicką na Pradze Płd. w Warszawie znak sprawy 69/PN/2020
2020-11-06,
11:30
2020-10-23,
07:57
130
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont pustostanów w budynkach mieszkalnych przy ul. Mazowieckiej 3/5 m 20 i ul. Elektoralnej 11 m 58 w Warszawie.
2020-11-10,
10:00
2020-10-23,
08:08
131
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Wymiana nawierzchni na placu zabaw w Parku im. Kozłowskiego.
2020-11-09,
10:30
2020-10-23,
09:22
132
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont pustostanu nr 167 w budynku mieszkalnym przy ul. Andersa 33 w Warszawie.
2020-11-10,
10:00
2020-10-23,
10:28
133
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont pustostanów nr 21 i 52 w budynku mieszkalnym przy ul. Marszałkowskiej 62 w Warszawie.
2020-11-09,
10:00
2020-10-23,
12:42
134
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Roboty budowlane polegające na naprawach oraz usuwaniu awarii wraz z pogotowiem w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej w budynkach i lokalach mieszkalnych, użytkowych i siedzibie w 2021 r. – TZOM Koło.
2020-11-09,
09:00
2020-10-23,
12:43
135
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie m.st. Warszawy część I - 2 lokale o powierzchni 47,94 m2 część II - 2 lokale o powierzchni 37,09 m2 część III – 2 lokale o powierzchni 32,43 m2
2020-11-09,
10:00
2020-10-23,
12:43
136
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Bieżące naprawy oraz usuwanie awarii wraz z pogotowiem w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej w budynkach i lokalach mieszkalnych, użytkowych oraz siedzibie w 2021 r. na terenie Terenowego Zespołu Obsługi Mieszkańców Ogrodowa.
2020-11-09,
09:00
2020-10-23,
14:53
137
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonywanie bieżących robót remontowych oraz robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynków i lokali, usuwanie i zabezpieczanie awarii oraz wykonywanie czynności niezbędnych do utrzymania w ruchu instalacji elektrycznych w budynkach, lokalach oraz urządzeniach i instalacjach terenowych na terenach zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy (dalej też: ZGN) oraz w lokalach gminnych znajdujących się w budynkach nie będących w administracji ZGN, położonych na terenie DOM Służewiec, DOM Madalińskiego, DOM Wierzbno, DOM Wiśniowa, DOM Polkowska.
2020-11-10,
10:00
2020-10-23,
14:54
138
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
roboty budowlane polegające na konserwacji, naprawach oraz usuwaniu awarii wraz z pogotowiem w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej w budynkach i lokalach mieszkalnych, użytkowych oraz siedzibie w 2021 r. na terenie TZOM Nowolipki
2020-11-09,
09:00
2020-10-23,
15:26
139
Przetarg nieograniczony
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
DOSTAWA ENERGII CIEPLNEJ W 2021r. DO OBIEKTÓW URSYNOWSKIEGO CENTRUM SPORTU I REKREACJI W WARSZAWIE
2020-11-02,
10:00
2020-10-23,
15:26
140
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa aparatu RTG z ramieniem C dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-73/2020.
2020-11-02,
11:00
2020-10-23,
15:26
141
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Wykonanie audytów energetycznych dla 41 budynków mieszkalnych przed ich termomodernizacją i doposażeniem w instalację gazową , instalację centralnego ogrzewania, instalację ciepłej wody użytkowej wraz z montażem pieców gazowych lub pomp ciepła oraz opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla 41 budynków po wykonaniu audytów wraz z uwzględnieniem wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dla 41 budynków opisanych w opisie przedmiotu zamówienia.
2020-10-30,
10:00
2020-10-23,
15:26
142
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Zimowe utrzymanie ulic, chodników, ścieżek rowerowych, schodów i parkingów w pasach drogowych na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2020-11-02,
13:30
2020-10-23,
16:17
143
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Realizacja robót remontowych polegających na wykonaniu nakładek asfaltobetonowych na ulicach gminnych Dzielnicy Mokotów
2020-11-10,
09:30
2020-10-26,
09:05
144
Przetarg nieograniczony
Zarząd Terenów Publicznych
Wynajęcie dekoracji świątecznych wraz z dostawą, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz naprawa, dostawa, zainstalowanie i uruchomienie dekoracji świątecznych znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego na terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
2020-11-02,
10:00
2020-10-26,
09:22
145
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych ( 6 pustostanów – 6 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.104.2020
2020-11-10,
10:00
2020-10-26,
10:00
146
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. J. Dąbrowskiego 117 w Warszawie polegającej na doposażeniu instalacji centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody, wykonanie kotłowni z montażem pomp ciepła oraz montażem paneli fotowoltaicznych
2020-11-10,
10:00
2020-10-26,
10:49
147
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wileńska 31 w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.105.2020
2020-11-10,
10:00
2020-10-26,
12:31
148
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
„Sukcesywne dostawy jednorazowych narzędzi i akcesoriów medycznych II”
2020-11-03,
09:30
2020-10-26,
12:32
149
Przetarg nieograniczony
Przedszkole nr 286
Zakup, dostawa wyposażenia (mebli) szatni do Przedszkola nr 286 w Warszawie
2020-11-06,
11:00
2020-10-26,
12:33
150
Przetarg nieograniczony
Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
Dostawa warzyw i owoców dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie.
2020-11-03,
10:30
2020-10-26,
12:33
151
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont pustostanu nr 7D w budynku mieszkalnym przy ul. Górnośląskiej 10 w Warszawie.
2020-11-10,
10:00
2020-10-26,
14:04
152
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Badanie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych m.st. Warszawy
2020-11-03,
13:00
2020-10-26,
16:15
153
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Konserwacja ulic i ciągów pieszych na terenie Dzielnicy Ochota
2020-11-10,
10:00
2020-10-26,
16:03
154
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacyjnej na terenie m.st. Warszawy w zakresie średnic DN 0,20 m – DN0,40 m oraz o długości Lca =4 517 mb.
2020-10-27,
09:45
2020-06-18,
10:45
155
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach inwestycji „Budowa i przebudowa trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka i ul. Wolskiej".
2020-11-23,
10:00
2020-07-31,
15:33
156
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci wodociągowej w ul. Ogórkowej, Bysławskiej i Wał Miedzeszyński w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer z podziałem na zadania.
2020-11-04,
09:45
2020-08-18,
09:40
157
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przewodu wodociągowego DN 150 L ca 390 m w ul. Płochocińskiej przy Zakładach Młynarskich w Warszawie na terenie dzielnicy Białołęka.
2020-10-29,
10:45
2020-09-02,
11:39
158
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Zakładu Północnego przy ul. 600-Lecia 20 w Wieliszewie
2020-11-09,
09:45
2020-09-04,
11:33
159
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją kontraktu pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach inwestycji „Budowa i przebudowa trasy tramwajowej w ciągu ulic Kasprzaka i Wolskiej”
2020-11-30,
11:00
2020-09-07,
14:36
160
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont konserwatorski obiektów znajdujących się na terenie Zakładu Centralnego ul. Koszykowa 81 w Warszawie Dzielnica Ochota z podziałem na zadania.
2020-11-04,
10:00
2020-09-24,
07:56
161
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa trzech pojazdów specjalistycznych z zabudową do monitoringu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z podziałem na zadania.
2020-10-28,
12:00
2020-09-24,
07:56
162
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa rur kielichowych z żeliwa sferoidalnego do krakingu.
2020-10-29,
10:00
2020-09-28,
07:51
163
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Myśliwieckiej wraz z punktem pomiaru natężenia przepływu i ciśnienia wody w dzielnicy Śródmieście w Warszawie.
2020-10-30,
10:00
2020-09-28,
09:40
164
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa elementów poszycia wykonanych z tworzyw sztucznych do tramwajów typu 105N i pochodnych, 116Na, 120N, 120Na i 128N (4 części) Numer referencyjny: DWZ/71/2020
2020-10-30,
10:00
2020-09-29,
15:29
165
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa i dystrybucja paliwa gazowego do obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2020-11-04,
09:45
2020-10-02,
12:45
166
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Modernizacja oraz remont jednostek pływających eksploatowanych przez MPWiK w m.st. Warszawie S.A. z podziałem na zadania.
2020-11-13,
10:00
2020-10-09,
11:06
167
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa oryginalnych części zamiennych do pomp i maceratorów firmy Seepex.
2020-11-12,
09:45
2020-10-12,
10:37
168
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z odc. sieci do granic nieruchomości w ul. Amfory w dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z nadzorem autorskim.
2020-11-20,
10:00
2020-10-13,
10:42
169
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w rejonie ul. Gąsocińskiej i ul. Anansowej na terenie dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
2020-11-16,
10:00
2020-10-13,
11:03
170
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Wykonanie przeglądów serwisowych generatora prądu typu JMS 420 GS-B/N.LC GE Jenbacher wersja A25dla Zakładu „Czajka” wraz z aktualizacją „S” do obecnie produkowanej wersji E25.
2020-11-16,
10:45
2020-10-14,
14:15
171
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie IV.1. Budowa kolektora Lindego Bis.
2020-11-17,
10:45
2020-10-14,
14:15
172
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie IV.2 Budowa kolektora Wiślanego – etap III
2020-11-16,
10:45
2020-10-14,
14:30
173
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Gospodarowanie odpadami o kodzie 19 01 14 lub 19 03 07 powstającymi w Zakładzie „Czajka” w ilości maksymalnej 12 000 Mg z podziałem na zadania.
2020-11-16,
11:00
2020-10-14,
14:30
174
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części do wyłączników szybkich stosowanych w pojazdach metra
2020-10-27,
12:00
2020-10-14,
14:45
175
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa materiałów i części zamiennych do systemu MAV.
2020-10-29,
12:30
2020-10-16,
13:25
176
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Przeglądy serwisowe kabiny lakierniczej
2020-10-28,
12:00
2020-10-16,
13:40
177
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
Kompleksowe utrzymanie czystości autobusów oraz sprzątanie obiektów i terenów na Oddziałach spółki
2020-11-19,
08:30
2020-10-19,
11:34
178
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Usługa konserwacji systemu sterowania, automatyki i wizualizacji na STP Kabaty wraz z całodobowym wsparciem technicznym.
2020-10-27,
12:00
2020-10-19,
13:21
179
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa, instalacja i uruchomienie platformy integrującej System Kontroli Dostępu SiPass oraz System telewizji dozorowej Siveillance VMS na II linii Metra Warszawskiego Sp. z o.o.
2020-10-28,
12:00
2020-10-19,
13:45
180
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przewodu wodociągowego w ul. Makolągwy w Warszawie, na terenie dzielnicy Ursynów.
2020-11-24,
09:45
2020-10-20,
07:56
181
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
Utrzymanie w okresie trzech lat w ciągłej sprawności urządzeń automatycznego systemu gaśniczego w komorze silnika zainstalowanych w autobusach
2020-11-24,
08:30
2020-10-20,
10:09
182
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Przeprowadzenie przeglądów okresowych przeciągarki wagonów metra typu PWCE05020 w latach 2020-2022
2020-10-28,
12:00
2020-10-20,
10:39
183
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
DOSTAWA CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH DO POJAZDÓW INSPIRO
2020-10-28,
12:00
2020-10-20,
13:54
184
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej na rzecz Kupującego oraz usługa pośrednictwa polegająca na odsprzedaży biletów pasażerom przez Kupującego, za pośrednictwem portalu internetowego należącego do Kupującego wraz z jednoczesnym umożliwieniem kodowania biletów w urządzeniach kodujących
2020-10-27,
11:00
2020-10-20,
15:49
185
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego w Rumuni.
2020-10-28,
12:00
2020-10-20,
15:49
186
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Usługi medyczne – medycyna pracy dla pracowników ZTM(zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 1 000 000 euro)
2020-10-29,
11:00
2020-10-21,
14:00
187
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa i montaż systemów zabezpieczających przed przebywaniem ptaków na stacji A23 Młociny
2020-10-29,
12:00
2020-10-21,
14:54
188
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa narzędzi ręcznych, elektronarzędzi i narzędzi pneumatycznych
2020-10-30,
12:00
2020-10-22,
08:05
189
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Usługi odśnieżania (2 części).
2020-10-30,
11:00
2020-10-23,
11:48
190
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
2020-10-27,
12:00
2020-10-16,
14:14
191
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, sortowania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1041) oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego - numer postępowania: 32/ZP/20.
2020-10-30,
09:00
2020-10-19,
15:03
192
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Dzielnicy Bielany m.st.Warszawy z siedzibą przy ul. Żeromskiego 29 oraz odbiór przesyłek z siedziby Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
2020-11-03,
11:00
2020-10-22,
15:06
193
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Biuro Zamówień Publicznych
Kompleksowe świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2020
2020-10-30,
11:00
2020-10-22,
15:53
194
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek rejestrowanych i nierejestrowanych oraz ich ewentualnych zwrotów dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy - listy zwykłe i listy polecone
2020-11-02,
12:00
2020-10-23,
11:48

Ukryj listy wyboru. Ukryj kolumnę: z rodzajem zamówienia, z datą publikacji.
Rodzaj:
Tryb:
Zamawiajacy:

UWAGA:
* Wypełnienie pola w nagłówku kolumny z nazwą zamówienia pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, w których nazwie znajduje się podany łańcuch znaków lub przynajmniej jeden z łańcuchów znaków oddzielonych przecinkiem
** Data składania ofert, wniosków, prac konkursowych lub data aukcji. Wypełnienie pola/pól w nagłówku kolumny z datą składania ofert w formacie RRRRMMDD pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, dla których data składania ofert zawiera się we wskazanym przedziale czasowym

<<powrót

herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  | 

 
Księga Zamówień Publicznych