>Biuro Zamówień Publicznych > Wyszukiwanie ogłoszeń > Wyniki wyszukiwania
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Bieżące ogłoszenia o przetargach
prowadzonych przez Urząd m.st. Warszawy i jego jednostki podległe


Znaleziono 207 ogłoszeń spełniających zaznaczone kryteria.

Ilość ogłoszeń na stronie:
Lp. >Tryb
*WSZYSTKIE
Zamawiający
*WSZYSCY
Nazwa zamówienia*
Składanie ofert**
od
do
Data publikacji
od
do
1
Negocjacje z ogłoszeniem - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Wykonanie standardów i wytycznych technicznych dla węzłów przesiadkowych z uwzględnieniem ich klasyfikacji (guidebook – schemat węzłów)
2018-06-01,
16:00
2018-05-18,
13:19
2
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łochowskiej 40 w Warszawie, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru Szmulowizna – kwartał Łomżyńska – ul. Łochowska 4, w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.14.2018
2018-06-04,
10:00
2018-01-31,
10:59
3
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łochowskiej 37 w Warszawie, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru Szmulowizna – kwartał Łomżyńska – ul. Łochowska, w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.29.2018
2018-06-05,
10:00
2018-03-02,
10:26
4
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Opracowanie i dostarczenie kompleksowej Mapy Koron Drzew w wersji numerycznej dla obszaru m.st. Warszawy
2018-06-01,
12:00
2018-04-17,
10:57
5
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Czyszczenie drogowych obiektów inżynierskich i ekranów akustycznych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy
2018-05-28,
10:00
2018-04-13,
11:08
6
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Pielęgnacja zieleni niskiej i utrzymanie czystości wzdłuż dróg gminnych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawie
2018-06-04,
10:00
2018-04-16,
10:31
7
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonywanie bieżących usług remontowych w tym konserwacyjnych, przeglądów, okresowych kontroli, usuwania i zabezpieczania awarii oraz innych czynności w branży ogólnobudowlanej niezbędnych do utrzymania w ruchu budynków i lokali gminnych oraz lokali gminnych znajdujących się w budynkach wspólnotowych będących i nie będących w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów położonych na terenie DOM: „Służewiec”, DOM „Wierzbno”.
2018-05-28,
10:00
2018-04-17,
08:08
8
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Obsługa techniczna pojazdów Straży Miejskiej m.st. Warszawy w 2019 roku
2018-06-12,
14:00
2018-04-17,
11:26
9
Przetarg nieograniczony
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Wykonanie robót budowlanych rozbudowy ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do połączenia z trasą ekspresową S2 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2 oraz budowa magistrali wodociągowej DN 400 wraz z przewodami rozbiorczymi DN 150 i kanalizacji sanitarnej DN 160-600 w pasie drogowym ul. Wał Miedzeszyński.
2018-06-08,
10:00
2018-04-18,
12:15
10
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Opracowanie masterplanu dla Warszawskiej Dzielnicy Społecznej
2018-06-06,
10:00
2018-04-23,
15:38
11
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Planowanie i zakup mediów /prasa, radio, internet/ na potrzeby działań informacyjnych m.st. Warszawy.
2018-05-29,
12:00
2018-04-23,
08:54
12
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów
Zakup i sukcesywne dostawy szczepionek
2018-05-28,
08:30
2018-04-19,
14:41
13
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wiśniewo w rejonie ul. Kołacińskiej
2018-06-04,
12:30
2018-04-20,
12:50
14
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Konserwacja zieleni na terenie administrowanym przez ZGN Praga – Południe m. st. Warszawy polegającą na: koszeniu i zakładaniu trawników, cięciu i sadzeniu żywopłotów. ZP/PN/U/20/18
2018-06-04,
11:00
2018-04-20,
14:28
15
Przetarg nieograniczony
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o.
Dostawa stentgraftów brzusznych – DEPOZYT NACZYNIOWY do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie
2018-05-29,
11:30
2018-04-23,
08:11
16
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy stanowiących własność m.st. Warszawy Numer referencyjny: ZP/PN/U/21/18
2018-06-04,
10:00
2018-04-23,
09:26
17
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Konserwacja zieleni na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy polegającą na pielęgnacji drzew i krzewów oraz wykonywaniu nasadzeń materiału szkółkarskiego
2018-05-29,
10:00
2018-04-23,
11:21
18
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zakup licencji i oprogramowania Microsoft EA
2018-06-07,
12:00
2018-04-30,
12:12
19
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie usługi polegającej na świadczeniu profesjonalnego doradztwa w zakresie urbanistyki i architektury w procesie przygotowania, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie wielobranżowej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Centrum Lokalnego „dawny bazar Rogatka” na terenie Dzielnicy Praga-Południe
2018-07-05,
10:00
2018-04-27,
09:42
20
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości położonych w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy i ich zagospodarowanie
2018-06-07,
10:00
2018-05-02,
10:19
21
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad budową szkoły podstawowej przy ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego w Warszawie.
2018-06-19,
10:00
2018-04-27,
14:53
22
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Dostawa kurtek oraz bluz softshell dla Straży Miejskiej m.st. Warszawy
2018-06-11,
14:00
2018-05-09,
15:33
23
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8 w Warszawie – etap I.
2018-05-30,
12:30
2018-05-10,
09:37
24
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont elewacji w budynku mieszkalnym przy ul. Arniki 8 w Warszawie.
2018-05-30,
10:00
2018-05-10,
13:30
25
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Budowa drogi publicznej ul. Kramarskiej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
2018-05-28,
10:30
2018-05-10,
15:23
26
Przetarg nieograniczony
Lasy Miejskie-Warszawa
Zaprojektowanie i budowa „Skwerów leśnych dla mieszkańców Warszawy w dzielnicach m.st. Warszawy: Białołęka, Bemowo, Bielany, Wawer”.
2018-05-28,
10:00
2018-05-10,
15:32
27
Przetarg nieograniczony
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"
„Rozbudowa i przebudowa budynku Ogniska „Starówka” przy ulicy Starej 4”na działce nr 20/2, obręb 50206”
2018-05-29,
11:00
2018-05-11,
08:03
28
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Roboty związane z remontami i utrzymaniem oznakowania drogowego wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2018 roku
2018-05-28,
10:00
2018-05-11,
12:05
29
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Zagospodarowanie terenu między budynkami przy ulicy Dzielnej 7,7a i ulicy Nowolipki 12 w Warszawie
2018-05-28,
12:00
2018-05-11,
12:23
30
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ząbkowskiej 36 w Warszawie realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru Stara Praga-kwartał Brzeska-ul. Ząbkowska 36, w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.47.2018
2018-06-06,
10:00
2018-05-11,
13:53
31
Przetarg nieograniczony
Lasy Miejskie-Warszawa
Budowa leśnego placu zabaw przy Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Lasów Miejskich-Warszawa w Warszawie przy ulicy Rydzowej
2018-06-07,
10:00
2018-05-11,
13:53
32
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Otwockiej 7 w Warszawie realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru Szmulowizna-kwartał Łomżyńska -ul. Otwocka 7, w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.48.2018
2018-06-08,
10:00
2018-05-11,
14:54
33
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Wykonanie oświetlenia terenu przy budynkach pomiędzy ulicami: Piwną, Piekarską, Rycerską, Wąski Dunaj w Warszawie poprzez postawienie latarni oświetleniowych przy chodniku dla pieszych, poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej uwzględniającej zalecenia Konserwatora Zabytków oraz warunki przyłączenia Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Zadanie w formule ”zaprojektuj i wybuduj” w ramach budżetu partycypacyjnego pod nazwą ”widne podwórko”
2018-05-28,
12:00
2018-05-11,
14:55
34
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo
Przebudowa i rozbudowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie (II)
2018-05-28,
10:00
2018-05-11,
15:50
35
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont elewacji budynku i scian fundamentów w budynku mieszkalnym przy ul. Hertza 1 Warszawie.
2018-05-30,
10:00
2018-05-14,
10:47
36
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Sprzedaż i dostarczanie gazu do budynków, stanowiących własność m. st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów będących w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów.
2018-05-28,
10:00
2018-05-14,
11:43
37
Przetarg nieograniczony
Zarząd Terenów Publicznych
Remont Alei Przyjaciół w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
2018-05-29,
10:00
2018-05-14,
12:01
38
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pomieszczeń w przedszkolu nr 164 przy ul. Szanajcy 12, w ramach zadania Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
2018-05-29,
10:00
2018-05-14,
13:10
39
Przetarg nieograniczony
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Modernizacja Sali widowiskowo kinowej w Domu Kultury „ Świt” przy ul. Wysockiego 11 03-371 Warszawa wraz z budowa parkingu (z wyłączeniem budowy parkingu w tym przetargu).
2018-05-29,
10:00
2018-05-14,
13:12
40
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont elewacji i wymiana pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Uroczej 20 w Warszawie.
2018-06-04,
10:00
2018-05-14,
13:19
41
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Budowa boiska sportowego wraz z remontem ogrodzenia, budowa placu zabaw (znak sprawy ZP-16/18)
2018-05-29,
10:00
2018-05-14,
13:59
42
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Realizacja projektu „To jest miejsce dla Ciebie! – ogólnodostępna siłownia plenerowa” Szkoła Podstawowa nr 92 przy ul. Przasnyskiej 18a, w ramach budżetu partycypacyjnego w formule „zaprojektuj i wybuduj“.
2018-05-29,
08:45
2018-05-14,
14:06
43
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont ogrodzenia placu zabaw i nawierzchni utwardzonych wraz z wykonaniem przyłącza wodno-kanalizacyjnego na podstawie projektu budowlanego przy ul. Krochmalnej 3 w Warszawie.
2018-05-29,
09:00
2018-05-14,
14:07
44
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Budowa placu zabaw i siłowni między budynkami przy ulicy L. Zamenhofa 10,10a, Nalewki 5 w Warszawie
2018-05-29,
12:00
2018-05-14,
14:50
45
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Transport i opieka nad 80 dziećmi niepełnosprawnymi zamieszkałymi na terenie Dzielnicy Białołęka w czasie przewozu do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych i placówek oświatowych na trasie dom-szkoła-dom w okresie całego roku szkolnego 2018/2019 tj. od 01.09.2018 do 31.08.2019 r.
2018-06-22,
10:00
2018-05-14,
14:50
46
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie prac budowlanych polegających na modernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na parterze przy ul. Środkowej 12 w Warszawie, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi-Kwartał Inżynierska- ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.52.2018
2018-06-05,
11:00
2018-05-14,
14:54
47
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Budowa pomieszczenia na kotłownię gazową, budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania, wody użytkowej, likwidacja palenisk na paliwo stałe wraz z wymianą kotła na paliwo gazowe w budynku mieszkalnym przy ul. Czytelniczej 7 w Warszawie.
2018-05-29,
10:00
2018-05-14,
15:27
48
Przetarg nieograniczony
Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2
Remont elewacji budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 przy ul. Jana Pawła II nr 69 w Warszawie
2018-05-29,
08:15
2018-05-15,
07:57
49
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Remont dachu budynku szkolnego LO nr XVI przy ul. ks. J. Popiełuszki 5 w Warszawie.
2018-05-30,
08:45
2018-05-15,
09:53
50
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Budowa węzła cieplnego z wykonaniem instalacji c.w.u., c.o. oraz przyłączem do sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Szczęśliwickiej 27 w Warszawie
2018-05-30,
10:00
2018-05-15,
11:24
51
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Remont zatok postojowych w ciągu ul. Sady Żoliborskie pomiędzy posesjami 9-17 – ETAP I
2018-05-30,
09:45
2018-05-15,
12:48
52
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z remontem węzła cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Batalionu AK „Zośka” 4a
2018-05-30,
09:00
2018-05-15,
13:19
53
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Remont lokali komunalnych mieszkalnych - pustostanów obejmujących Część przetargowa I: ul. Marii Kazimiery 20 m 44, ul. Marii Kazimiery 26 m 84, ul. Krasińskiego 29 m 21, ul. Henkla 6 m 11, ul. Mickiewicza 27 m 7 Część przetargowa II: ul. Śmiała 5/7 m 90, ul. Śmiała 5/7 m 79, ul. Śmiała 4/18 m 23, ul. Śmiała 5/7 m 17, ul. Śmiała 5/7 m 75 w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy”.
2018-05-30,
08:45
2018-05-15,
15:12
54
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Wykonanie poidełek z wodą pitną według wzoru opracowanego na podstawie pracy konkursowej do stosowania w przestrzeni m.st. Warszawy
2018-06-04,
11:30
2018-05-15,
15:13
55
Przetarg nieograniczony
Przedszkole nr 315 im. Zbigniew Rychlickiego
Budowa pawilonu przedszkolnego dla Przedszkola nr 315 przy ul. Grzeszczyka 2 w Warszawie.
2018-05-30,
11:00
2018-05-15,
15:14
56
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na podstawie tej dokumentacji czterech przykanalików deszczowych wraz z czterema wpustami z osadnikami (jeden w ulicy Bliskiej, jeden w ulicy Garibaldiego, jeden w ulicy Morgowej oraz jeden w ulicy Ludwisarskiej) w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. (W formule: „Projektuj i buduj”)
2018-05-30,
10:00
2018-05-15,
15:14
57
Przetarg nieograniczony
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o.
Remont dachów nad strefami B2, B2A, G4 w budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie
2018-09-25,
12:30
2018-05-16,
09:57
58
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pt. „Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych” przy ul. Mińska 1/5 w Warszawie
2018-05-28,
10:00
2018-05-16,
10:45
59
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont elewacji budynku i scian fundamentów w budynku mieszkalnym przy ul. Maciejowickiej 1 Warszawie.
2018-06-05,
10:00
2018-05-16,
11:23
60
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Dowóz niepełnosprawnych uczniów (dzieci) do szkół od 3.9.2018 r. do 31.8.2019 r.
2018-06-19,
10:00
2018-05-16,
11:28
61
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zaprojektowanie i wykonanie na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej robót budowlanych, polegających na modernizacji altan śmietnikowych w ramach zadania „Przebudowa oraz budowa nowych altach śmietnikowych” I etap.
2018-06-04,
09:00
2018-05-16,
13:04
62
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy – Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Ogrodowa w 2018 r.
2018-06-04,
09:00
2018-05-16,
13:19
63
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Budowa placu zabaw między budynkami przy ulicy M. Anielewicza 15, 17, Karmelicką 15 w Warszawie
2018-06-04,
12:00
2018-05-16,
13:42
64
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Wykonanie programu funkcjonaln-oużytkowego dla przebudowy budynku przy ul. Twardej 8/12 na cele oświatowe m.st. Warszawy.(znak sprawy ZP-17/18).
2018-06-04,
10:00
2018-05-16,
13:41
65
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Wymiana przegrzewacza pary II i III stopnia w kotle odzysknicowym produkcji ISTROENERGO o wydajności 15t/h Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.13.2018.JĆ
2018-06-07,
10:00
2018-05-16,
15:02
66
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Realizacja 2 zadań remontowych w Szkole Podstawowej nr 115 przy ul. Okrężnej 80 w Warszawie: 1) Remont instalacji grzewczej, ciepłej i zimnej wody wraz z węzłem cieplnym oraz remont instalacji kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia; 2) Remont szatni wraz z izolacją fundamentów budynku.
2018-06-05,
09:30
2018-05-16,
15:27
67
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Mińskiej 35 i ul. Siennickiej 30 administrowanych przez ZGN Praga Południe m.st. Warszawy. Numer referencyjny: ZP/PN/Rb/36/18.
2018-06-05,
11:00
2018-05-16,
15:56
68
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Komorskiej 34 i ul. Komorskiej 50 administrowanych przez ZGN Praga Południe m.st. Warszawy. Numer referencyjny: ZP/PN/Rb/37/18
2018-06-05,
10:00
2018-05-17,
08:19
69
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Remont boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 376 przy ul. gen. K. Ziemskiego 22 w Warszawie
2018-06-04,
10:30
2018-05-17,
10:00
70
Przetarg nieograniczony
Szkoła Podstawowa Nr 80 im. Marii Kownackiej
Dostawa i montaż hali pneumatycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 80 im. Marii Kownackiej w Warszawie
2018-05-29,
10:00
2018-05-17,
10:04
71
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Remont drogi dojazdowej oraz wymiana nawierzchni podwórza przy budynkach: Marszałkowska 10/16, al. J. Ch. Szucha 11 w Warszawie
2018-06-04,
12:11
2018-05-17,
10:04
72
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Realizacja projektu z budżetu partycypacyjnego pn.: „Jordanek odNowa+” przy ul. Kwatery Głównej 11 w Warszawie, przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1 „Jordanek”
2018-06-04,
10:00
2018-05-17,
10:10
73
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Wymiana 3 szt. wind osobowych zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych w Warszawie przy ul. Wrzeciono 30 i przy ul. Szegedyńskiej 13A wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji technicznej
2018-05-30,
09:00
2018-05-17,
11:58
74
Przetarg nieograniczony
Szkoła Podstawowa Nr 293 im Jana Kochanowskiego
Dostawa i montaż hali pneumatycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie
2018-05-29,
11:00
2018-05-17,
12:01
75
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Odbiór, w tym transport i zagospodarowanie odpadów frakcji nadsitowej powyżej 80 mm, powstałych w wyniku mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.
2018-06-26,
10:00
2018-05-17,
12:17
76
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rybnej 28 w Warszawie”. Numer referencyjny: ZP/PN/Rb/33/18.
2018-06-07,
10:00
2018-05-17,
12:19
77
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (11 pustostanów – 11 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.50.2018
2018-06-04,
12:00
2018-05-17,
14:28
78
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łochowskiej 38A w Warszawie, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru Szmulowizna – kwartał Łomżyńska – ul. Łochowska 38A, w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.51.2018
2018-06-04,
11:00
2018-05-17,
14:29
79
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (10 pustostanów – 10 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.53.2018
2018-06-06,
11:00
2018-05-17,
15:02
80
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Adaptacja patio Szkoły Podstawowej nr 92 przy ul. Przasnyskiej 18A na bibliotekę szkolną
2018-06-04,
08:45
2018-05-17,
15:57
81
Przetarg nieograniczony
XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika
Remont elewacji budynku XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika w Warszawie przy ul. Gen Józefa Bema 76.
2018-06-05,
08:15
2018-05-18,
08:01
82
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Ciołka 33.
2018-06-04,
09:00
2018-05-18,
09:42
83
Przetarg nieograniczony
Szkoła Podstawowa nr 263 im. Powstańców Wielkopolskich
Dostawa i montaż hali pneumatycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 263 im. Powstańców Wielkopolskich w Warszawie
2018-05-30,
10:00
2018-05-18,
09:43
84
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Kompleksowa obsługa druku i zadań pokrewnych dla Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2018-05-28,
10:00
2018-05-18,
12:17
85
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Wykonanie remontu i naprawy budynku przy ulicy Siennej 45 w Warszawie oraz obiektów związanych z budynkiem.
2018-06-04,
12:00
2018-05-18,
12:18
86
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Zaprojektowanie i wykonanie na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej robót budowlanych pod nazwą „Przebudowa fragmentu ulic Sowińskiego i Grodziskiej” – znak sprawy: 30/ZP/18
2018-06-05,
09:00
2018-05-18,
12:27
87
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Budowa zjazdu z nieruchomości przy ul. Żelaznej 66 w Warszawie na drogę publiczną na podstawie projektu budowlanego.
2018-06-05,
10:00
2018-05-18,
12:28
88
Przetarg nieograniczony
Muzeum Powstania Warszawskiego
Wykonanie i dostawa znaczków typu "Pins"
2018-05-28,
11:00
2018-05-18,
12:29
89
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Remonty dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni asfaltowej, betonowej i gruntowej, położonych na terenie Dzielnicy Białołęka w Warszawie
2018-06-04,
10:00
2018-05-18,
12:30
90
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie
2018-06-22,
10:00
2018-05-18,
13:17
91
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Remont placu zabaw przy Przedszkolu nr 55 przy ul. Cybisa 1 w Warszawie
2018-06-05,
10:30
2018-05-18,
13:18
92
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dotyczącej: 1)wykonania dodatkowego wodomierza na istniejącym przyłączu wodociągowym do budynku przy ul. Przemyskiej 18 2)wykonania rozbudowy węzła cieplnego w budynku przy ul. Przemyskiej 18
2018-05-28,
10:00
2018-05-18,
13:19
93
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wymiany instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jadźwingów 18 w Warszawie
2018-06-04,
10:00
2018-05-18,
13:19
94
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Realizacja projektu budżetu partycypacyjnego na rok 2018 pn. "Owocowy Ogród, rewitalizacja skweru zielonego przy ul. Jana Brożka 1A, 2A, B i Ciołka 18”.
2018-06-06,
09:00
2018-05-18,
13:25
95
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zaprojektowanie i wykonanie na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej robót budowlanych, polegających na budowie boiska wielofunkcyjnego, placów zabaw i siłowni plenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania „Modernizacja terenu przy ul. Boguszewskiej, działka ew. nr 40 z obrębu 6-05-03”.
2018-06-04,
09:00
2018-05-18,
14:01
96
Przetarg nieograniczony
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej
„Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. 6-go Sierpnia 1/5”
2018-06-04,
08:30
2018-05-18,
14:33
97
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wymiana bramy w prześwicie bramowym, wymiana balustrad balkonowych z montażem ozdobnych wsporników pod płytami balkonowymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Targowej 40 w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.49.2018
2018-06-07,
10:00
2018-05-18,
14:41
98
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych: CZĘŚĆ I - Remont ogrodzenia oraz rampy przy Przedszkolu nr 416 w Warszawie, CZĘŚĆ II - Wykonanie balustrad na klatkach schodowych w Szkole Podstawowej nr 358 przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 10 w Warszawie.
2018-06-04,
10:00
2018-05-18,
15:50
99
Przetarg nieograniczony
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"
Rozbudowa i przebudowa budynku Ogniska „Starówka” przy ulicy Starej 4” na działce ew. nr 20/2 obręb 50206
2018-06-05,
11:00
2018-05-21,
08:01
100
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawa słupków ogrodzenia łańcuchowego typu U-12b wzór warszawski współczesny
2018-05-29,
11:00
2018-05-21,
09:40
101
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3 w Warszawie
2018-06-05,
11:30
2018-05-21,
11:10
102
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11 w Warszawie.
2018-06-07,
12:30
2018-05-21,
11:27
103
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Roboty związane z dostosowaniem sygnalizacji świetlnej do nowej organizacji ruchu na skrzyżowaniach – etap II: 1)ul. Okopowa – ul. Dzika, 2)ul. Okopowa – ul. Stawki, 3)ul. Okopowa – ul. Niska, 4)ul. Okopowa – ul. Wolności, 5)ul. Okopowa – ul. Żytnia jezdnia wschodnia, 6)ul. Okopowa – ul. Żytnia jezdnia zachodnia, 7)ul. Okopowa – ul. Leszno jezdnia wschodnia, 8)ul. Okopowa – ul. Leszno jezdnia zachodnia, 9)ul. Okopowa – al. Solidarności, 10)ul. Towarowa – ul. Chłodna, 11)ul. Towarowa – ul. Grzybowska, 12)ul. Towarowa – ul. Kolejowa.
2018-06-05,
10:00
2018-05-21,
11:54
104
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Remont terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22 w Warszawie w ramach realizacji projektu pn.: Rodzinnie, rekreacyjnie i edukacyjnie wokół Szkoły Podstawowej nr 96 z budżetu partycypacyjnego.
2018-06-05,
13:30
2018-05-21,
12:35
105
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
1.Doświetlenia przejść dla pieszych w dzielnicach: Białołęka, Praga Północ, Rembertów, Wawer, Targówek; 2. Doświetlenia przejść dla pieszych w dzielnicach: Ursynów, Bemowo, Ursus, Ochota, Mokotów, Żoliborz, Bielany.
2018-06-05,
10:00
2018-05-21,
13:34
106
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Remont bloku sportowego w Szkole Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej 1 w Warszawie.
2018-06-08,
12:30
2018-05-21,
13:47
107
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Wymiana instalacji elektrycznej oraz instalacji teletechnicznych w internacie LIX Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego przy ul. Lindego 20 w Warszawie
2018-06-06,
10:00
2018-05-21,
14:36
108
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy (adaptacji) budynku przy ul. Grochowskiej 111/113 w Warszawie na potrzeby placówki pomocy i wsparcia, wraz z wewnętrzną instalacją gazu i budową pawilonu ogrzewalni. Numer referencyjny: ZP/PN/Rb/38/18.
2018-06-06,
10:00
2018-05-21,
15:01
109
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Remont podłóg i malowanie ścian na korytarzu II piętra i salach lekcyjnych nr 54,57,58,59,60,61,65 usytuowanych na II piętrze w Zespole Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13 w Warszawie w ramach zadania pn.: „Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych”.
2018-06-05,
10:00
2018-05-21,
15:42
110
Przetarg nieograniczony
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Remont budynku gospodarczego przy ul. Lipińskiej 2 w Warszawie
2018-06-06,
09:00
2018-05-21,
15:42
111
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych dla realizacji projektu z budżetu partycypacyjnego na 2017 r. pn.: „Park im. R. Kozłowskiego ścieżka piesza wzdłuż ścieżki rowerowej" KZP-XII-WZP.271.49.2018
2018-06-05,
13:30
2018-05-21,
15:51
112
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazyliańskiej 18, Rembielińskiej 19,17,15, Krakusa 1 oraz dojścia do Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul Krakusa 2” w Warszawie.
2018-06-08,
09:00
2018-05-22,
09:08
113
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Wymiana poziomów instalacji wody zimnej ciepłej i cyrkulacji oraz instalacji wody pożarowej w Przedszkolu nr 361 przy ul. Włościańskiej 6A w Warszawie
2018-06-07,
08:45
2018-05-22,
10:27
114
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 120 przy ul. Międzyborskiej 70 - UD-VI-ZP/45/18
2018-06-08,
10:00
2018-05-22,
11:54
115
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Remont trzech klatek schodowych z wymiana stolarki okiennej oraz wymiana instalacji elektrycznej zlokalizowanych w budynku przy ulicy Siennej 43 w Warszawie
2018-06-06,
12:00
2018-05-22,
11:56
116
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Remont podłóg wraz z cokołami na korytarzach parteru, I i II piętra budynku oraz remont szatni w LXXVI LO przy ul. Kowelskiej 1 w Warszawie w ramach zadania pn.: „Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych”.
2018-06-06,
10:00
2018-05-22,
13:59
117
Przetarg nieograniczony
Muzeum Powstania Warszawskiego
Druk wraz z dostawą publikacji „Powstanie Warszawskie 1944” A. Borkiewicz
2018-06-04,
11:00
2018-05-22,
13:59
118
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie materiałów promocyjnych
2018-05-30,
09:30
2018-05-22,
14:00
119
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Remont oświetlenia polegający na wymianie opraw oświetlenia ulicznego z rtęciowego na ledowe i poprawę widoczności pieszych poprzez doświetlenie przejść na terenie Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawa w systemie zaprojektuj i wybuduj.
2018-06-06,
10:00
2018-05-22,
14:00
120
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Prace remontowe w budynku Przedszkola nr 158 przy ul. Dwóch Mieczy 35/37 w Warszawie
2018-06-06,
10:30
2018-05-22,
14:00
121
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Dostawa 80 szt. komputerów stacjonarnych dla potrzeb Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy m.st. Śródmieście
2018-05-30,
12:00
2018-05-22,
14:00
122
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Tyszkiewicza 36A w Warszawie.
2018-06-07,
09:00
2018-05-22,
14:26
123
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Dostawa i wymiana bezklasowych piecyków wolnostojących na piece typu Koza AB (spełniające wymogi zawarte w rozporządzeniu Komisji UE 2015/1185) w lokalach nr 1,2,3,4 w budynku przy ul. Podkowy 10 w Warszawie.
2018-06-07,
10:00
2018-05-22,
15:32
124
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont elewacji Derkaczy 33
2018-06-07,
10:00
2018-05-23,
09:27
125
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Realizacja badań społecznych dotyczących różnych obszarów funkcjonowania m.st. Warszawy
2018-07-03,
12:30
2018-05-23,
12:16
126
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Zaprojektowanie i wykonanie na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej robót budowlanych polegających na realizacji projektu „Utworzenie placu zabaw przy Gimnazjum nr 48 im. Jana Pawła II przy ul. Deotymy 25/33” w Warszawie (znak sprawy: 31/ZP/18).
2018-06-07,
09:00
2018-05-23,
13:43
127
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Budowa oświetlenia boiska szkolnego przy LO nr LI przy ul. Kadrowej 5/15 w Warszawie Dzielnica Rembertów
2018-06-08,
10:30
2018-05-23,
13:43
128
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Remont i przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od ul. Broniewskiego do ul. Popiełuszki, stanowiącej dojazd do budynków Zespołu Szkół nr 53 oraz Przedszkola nr 197, w celu dostosowania jej parametrów do wymogów drogi pożarowej dla obiektów oświatowych - ETAP I
2018-06-08,
08:45
2018-05-23,
15:02
129
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Remont pomieszczeń sanitarnych wraz z wymianą instalacji wody zimnej, kanalizacji oraz instalacji przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej nr 300 przy ul. Gubinowskiej 28/30 w Warszawie.
2018-06-08,
12:00
2018-05-23,
15:02
130
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
1) Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wymiany instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku przy ul. Płockiej 11 w Warszawie; 2) Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wymiany rozdzielni głównej oraz linii zasilających do pawilonów użytkowych przy al. Solidarności 84 w Warszawie
2018-06-11,
10:00
2018-05-24,
09:48
131
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Sporządzenie opracowania specjalistycznego – katalogu pod nazwą „Na_Prawa Ulic” oraz koncepcji urbanistyczno-architektonicznych dla 6 przestrzeni publicznych (typu woonerf), wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych, warsztatów i otwartego spotkania.
2018-06-14,
10:30
2018-05-24,
12:22
132
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Pustelnickiej 28 w Warszawie. Numer referencyjny: ZP/PN/U/42/18.
2018-06-07,
11:00
2018-05-24,
12:23
133
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (10 pustostanów – 10 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.54.2018
2018-06-08,
11:00
2018-05-24,
12:48
134
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Realizacja robót budowlanych zadania inwestycyjnego p.n.: Realizacja projektu "Renowacja nawierzchni wielofunkcyjnego boiska szkolnego Szkoły Podstawowej nr 205" przy ul. Spartańskiej 4 w Warszawie finansowanego z programu Budżet Partycypacyjny 2018
2018-06-08,
09:30
2018-05-24,
13:49
135
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zakup sprzętu i materiałów stanowiących wyposażenie szkolnych pracowni przyrody i przedmiotów przyrodniczych w ramach projektu pn."Szkoła bliżej nauki"
2018-06-04,
12:00
2018-05-24,
15:36
136
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Nasielskiej 26 i ul. Szaserów 99 administrowanych przez ZGN Praga Południe m.st. Warszawy. Numer referencyjny: ZP/PN/Rb/43/18.
2018-06-11,
10:00
2018-05-24,
15:37
137
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
„Przebudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 193 przy ul. Odyńca 61” w Warszawie
2018-06-08,
09:00
2018-05-25,
08:03
138
Przetarg nieograniczony
Szkoła Podstawowa nr 148
Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 148 im. Hugona Kołłątaja w Warszawie przy ul. Ożarowskiej 69.
2018-06-14,
08:15
2018-05-25,
08:03
139
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Olkuskiej 6 m 1 w Warszawie w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej
2018-06-12,
10:00
2018-05-25,
08:55
140
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Opracowanie programów funkcjonalno – użytkowych dla przebudowy dróg oraz budowy kanalizacji deszczowej z podziałem na 3 części.
2018-06-04,
10:00
2018-05-25,
09:24
141
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Cz. I - konserwację oraz wykonanie koniecznych napraw grawitacyjnych systemów oddymiania klatek schodowych, systemów sygnalizacji pożaru, bram ppoż., detekcji gazów oraz przegląd i wykonywanie koniecznych napraw oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego w budynkach stanowiących w 100% własność m.st. Warszawy na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. 2) Cz. II - konserwację oraz wykonanie koniecznych napraw wrót garażowych, bram przesuwanych, elektrycznie otwieranych bram wjazdowych, szlabanów elektrycznych oraz urządzeń automatyki sterującej w obiektach stanowiących w 100% własność m.st. Warszawy na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
2018-06-05,
09:00
2018-05-25,
11:37
142
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Międzyborskiej 91 i ul. Karczewskiej 31 administrowanych przez ZGN Praga Południe m.st. Warszawy. Numer referencyjny: ZP/PN/Rb/44/18.
2018-06-11,
11:00
2018-05-25,
11:38
143
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Opracowanie technologii naprawy i wzmocnienia nawierzchni jezdni ulic na terenie m.st. Warszawy.
2018-06-04,
10:00
2018-05-25,
12:39
144
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie prac polegających na realizacji wniosków budżetu partycypacyjnego na 2018 r. pod nazwą: „Drzewa owocowe na Sielcach” - polegający na posadzeniu 9 sztuk drzew owocowych - śliw i 26 sztuk drzew owocowych - jabłoni, oraz wniosek pt.: ,,Sto wonnych bzów i jaśminów na Sielcach” polegający na posadzeniu 50 sztuk krzewów bzów i 65 sztuk krzewów jaśminów – teren administrowany przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.
2018-06-06,
10:00
2018-05-25,
12:40
145
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Odtworzenie balkonów, naprawa elewacji, remont dachu i wymiana fragmentu stropu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Środkowej 23 w Warszawie.
2018-06-11,
10:00
2018-05-25,
12:40
146
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Budowa ulicy Nizinnej terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2018-06-12,
10:00
2018-05-25,
13:33
147
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Przebudowa części mieszkalnej na potrzeby Przedszkola nr 109 przy Placu Henkla 2 – etap II
2018-06-12,
08:45
2018-05-25,
14:24
148
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy w latach 2018 - 2020
2018-06-04,
11:00
2018-05-25,
15:07
149
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę smarów i środków smarujących
2018-06-30,
15:00
2015-05-14,
16:38
150
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę fabrycznie nowych opon, dętek, felg oraz akcesoriów wulkanizacyjnych do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2015-09-17,
11:56
151
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa olejów i płynów eksploatacyjnych do pojazdów i maszyn eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2018-06-30,
15:00
2015-10-05,
15:46
152
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do maszyn drogowo-budowlanych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2015-10-08,
07:06
153
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa artykułów oświetleniowych – żarówek, żarników halogenowych, modułów świetlnych, świetlówek, żarówek sygnalizacyjnych, lamp halogenowych, rtęciowych, sodowych
2018-12-31,
15:00
2015-10-20,
14:22
154
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przetarg nieograniczony na ustanowienie dynamicznego systemu zakupów na Dostawę części zamiennych do instalacji chlorowych oraz do instalacji wytwarzania, magazynowania i dozowania dwutlenku chloru, przyrządów pomiarowych, roztworów produkcji firmy Wallace & Tiernan. Numer postępowania: 02123/WS/PW/PZL-DZA-WRS/D/2015
2018-12-31,
15:00
2015-10-21,
15:59
155
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przetarg nieograniczony na ustanowienie dynamicznego systemu zakupów na Dostawę farb, lakierów, rozpuszczalników, rozcieńczalników
2018-12-31,
15:00
2015-11-09,
09:04
156
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przetarg nieograniczony na ustanowienie dynamicznego systemu zakupów na dostawę wyrobów złącznych i śrubowych ( śruby, nakrętki, podkładki, wkręty, nity, kołki, pręty, smarowniczki, blachowkręty itp.)
2018-12-31,
15:00
2015-11-23,
16:00
157
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa baterii i akumulatorów - akumulatory NiCd, NiMH, baterie NiCd, NiMH, akumulatory żelowo – ołowiowe, baterie do sterowników, baterie do mierników, baterie tradycyjne, baterie alkaliczne i litowe.
2018-12-31,
15:00
2015-11-25,
15:56
158
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę części zamiennych do kosiarek, kosiarek samojezdnych, dmuchaw, pilarek do drewna oraz kos spalinowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2015-11-27,
14:40
159
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa przewodów elektrycznych, przedłużaczy, listew przeciwzakłóceniowych
2018-12-31,
15:00
2015-12-28,
15:51
160
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa opraw oświetleniowych i części zamiennych do nich.
2019-12-31,
15:00
2016-11-17,
13:08
161
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa osprzętu elektrycznego.
2019-12-31,
15:00
2016-11-22,
10:15
162
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa uszczelnień mechanicznych do pomp i maceratorów produkcji firmy Grundfos, Flygt, KSB.
2019-12-31,
15:00
2016-11-23,
07:12
163
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa podstawowego sprzętu laboratoryjnego.
2018-12-31,
15:00
2016-11-24,
06:46
164
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa modułów, oprogramowań, kart pamięci do urządzeń firmy Schneider Electric.
2019-12-31,
15:00
2016-11-24,
14:22
165
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Usługi projektowe branży energetycznej, drogowej, organizacji ruchu dla zadań prowadzonych przez DPR. Zadanie 1:Usługi wykonania projektu branży energetycznej do zadań prowadzonych przez Dział Projektowania. Zadanie 2:Usługi wykonania projektu drogowego do zadań prowadzonych przez Dział Projektowania. Zadanie 3: Usługi wykonania organizacji ruchu na czas budowy dla zadań prowadzonych przez Dział Projektowania.
2018-12-19,
15:00
2016-12-19,
12:30
166
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowego osprzętu (dysze, protezy banany, wkładki ceramiczne do dysz, przewody ciśnieniowe, itp.) do pojazdów ciśnieniowych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2016-12-30,
14:27
167
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie IV.2 Budowa systemu zarządzania siecią kanalizacji ogólnospławnej.
2018-06-08,
08:45
2017-12-12,
09:31
168
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie I.1.18 Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kobiałka.
2018-06-04,
11:45
2018-03-28,
09:18
169
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku Pompowni Wód Infiltracyjnych przy ul. 600-lecia 20 w Wieliszewie
2018-05-28,
08:45
2018-04-09,
10:48
170
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa kanalizacji sanitarnej Ø 0,30-0,20 m odprowadzającej ścieki z osiedla ”Wichrowa” z odcinkami sieci do nieruchomości prywatnych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2018-06-15,
08:45
2018-04-13,
11:09
171
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie VI.1.16 Inżynier dla zadania II.1 Modernizacja kolektora w ul. Bacha, Sikorskiego, Witosa
2018-05-30,
10:45
2018-04-16,
09:30
172
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budynku biurowo-warsztatowego przy ul. Borysa Sawinkowa 9 w Warszawie, Dzielnica Warszawa Praga Północ, z podziałem na zadania.
2018-05-29,
09:45
2018-04-18,
09:48
173
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Czyszczenie kolektorów ogólnospławnych znajdujących się na obszarze działania Zakładu Sieci Kanalizacyjnej MPWiK w m.st. Warszawie S.A. z podziałem na Zadania.
2018-05-28,
09:45
2018-04-18,
09:50
174
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Serwis komputerowych urządzeń systemów sterowania ruchem pociągów w Metrze Warszawskim
2018-05-29,
12:00
2018-04-19,
14:39
175
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części zamiennych do wagonów metra serii 81 z zakresu części mechanicznych, pneumatycznych, elektrycznych i elektronicznych
2018-05-29,
12:00
2018-04-19,
15:23
176
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części zamiennych do układu elektrycznego i elektronicznego pojazdów metra typu Inspiro w latach 2018-2019
2018-06-22,
12:00
2018-04-20,
12:40
177
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Radzymin z Warszawą
2018-05-29,
11:00
2018-04-20,
12:40
178
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa zacisków hamulcowych do pojazdów metra typu Inspiro
2018-06-11,
12:00
2018-04-20,
13:49
179
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Zakup energii elektrycznej dla Metra Warszawskiego Sp. z o.o. w 2019 r.
2018-06-28,
12:00
2018-04-24,
12:10
180
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji pompowni IV Hala na terenie Stacji Pomp Rzecznych, ul. Czerniakowska 124, Dzielnica Śródmieście
2018-06-04,
09:45
2018-04-25,
10:51
181
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Modernizacja ujęć infiltracyjnych PU-3 i PU-4 wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na terenie Zakładu Centralnego przy ul. Czerniakowskiej 124 w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów.
2018-06-04,
12:00
2018-04-26,
09:41
182
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont przepompowni głównej na terenie Zakładu „Pruszków” przy ul. Domaniewskiej 23 w Pruszkowie.
2018-06-06,
09:45
2018-04-26,
09:59
183
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji na budowę przewodu wodociągowego Dn 200 Lca 1100m w ulicach: 50KD-D, Silnikowej (19KD-L), Szamoty (6KD-Z), Posag 7 Panien(5KD-Z) w dzielnicy Ursus w Warszawie.
2018-06-07,
09:45
2018-04-27,
11:49
184
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Wykonanie analizy przedwdrożeniowej Zintegrowanej Karty Miejskiej dla Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie
2018-06-15,
11:00
2018-05-07,
14:09
185
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji komory rozprężnej dla przewodów tłoczonych ze St.P.K. ,,Powiśle” zlokalizowanej przy ul. Zakroczymskiej na terenie Dzielnicy Śródmieście
2018-06-18,
09:45
2018-05-09,
10:58
186
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa nowych oraz renowacja starych elementów siedzeń wandaloodpornych do wagonów metra typu Inspiro
2018-05-29,
12:00
2018-05-10,
09:36
187
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji przepompowni ścieków ogólnospławnych „Ochota" w Warszawie przy ul. Grójeckiej 125, Dzielnica Ochota.
2018-06-22,
09:45
2018-05-14,
08:02
188
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Wykonanie częściowej wymiany listew prowadzących na potrzeby informacji dotykowej dla osób niepełnosprawnych na stacjach: A1 Kabaty i A3 Imielin I linii Metra Warszawskiego
2018-05-30,
11:00
2018-05-15,
13:18
189
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa płynów technicznych
2018-05-28,
12:00
2018-05-18,
09:42
190
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Świadczenie usług maszynami do robót budowlanych
2018-05-28,
09:00
2018-05-18,
14:55
191
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Wykonanie przepompowni ścieków z kanałami tłocznymi i kanalizacji ściekowej wraz z odcinkami w ul. Chlubnej, Skierdowskiej i drogach dojazdowych w Warszawie Dzielnica Białołęka z podziałem na etapy.
2018-06-27,
10:45
2018-05-21,
09:22
192
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
1) wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej Systemu Zarządzania Parkingami Strategicznymi “Parkuj i Jedź” (P+R) w m.st. Warszawa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (Zadanie A); 2) wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla przeniesienia Dyspozytorni Węzła Komunikacyjnego Młociny do Centrum Zarządzania Parkingami wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (Zadanie B); 3) wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej remontu Systemu Dozoru Wizyjnego (VSS) na terenie Węzła Komunikacyjnego Młociny wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (Zadanie C)
2018-06-06,
11:00
2018-05-21,
12:05
193
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa fabrycznie nowych elastycznych przewodów pneumatycznych.
2018-05-29,
12:00
2018-05-21,
14:42
194
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji instalacji elektrycznej oraz centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Brukselskiej 21, dzielnica Praga – Południe.
2018-07-02,
09:45
2018-05-24,
09:48
195
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa płynu chłodzącego Roliq do sprężarki
2018-06-06,
12:00
2018-05-24,
13:01
196
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Wykonanie remontu i naprawy elewacji parkingu P+R Metro Wilanowska
2018-06-12,
11:00
2018-05-25,
12:38
197
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części do silników trakcyjnych Lta 220 (2 części).
2018-06-01,
09:00
2018-05-25,
12:38
198
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa wykładzin do tramwajów (3 części).
2018-06-05,
10:00
2018-05-25,
12:39
199
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa osi wózków tramwajowych.
2018-06-04,
09:00
2018-05-25,
12:40
200
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa modułów sterownikowych SELECTRON.
2018-06-13,
11:00
2018-05-25,
15:30
201
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Zarząd Dróg Miejskich
Świadczenie usług prawniczych.
2018-05-28,
10:00
2018-05-17,
11:03
202
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Przeprowadzenie szkolenia dla dwóch grup obejmujących osoby pełniące funkcję rodzin zastępczych spokrewnionych oraz niezawodowych na temat: „Wspieranie dziecka w radzeniu sobie z sytuacją rodzinną”
2018-05-29,
09:00
2018-05-21,
09:35
203
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Biuro Zamówień Publicznych
Zaplanowanie i realizacja wydarzenia pn. Święto Wisły w 2018 roku
2018-06-11,
10:00
2018-05-23,
13:10
204
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualne zwroty, opłaconych z dołu.
2018-06-18,
09:30
2018-05-23,
09:27
205
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Biuro Zamówień Publicznych
Produkcja filmu edukacyjnego o tematyce ochrony przeciwpożarowej.
2018-06-05,
10:30
2018-05-24,
15:55
206
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Biuro Zamówień Publicznych
Opracowanie i realizacja materiału filmowego Marka Warszawy - przewodnik dla interesariuszy oraz spotu promocyjnego w kontekście obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę
2018-06-08,
10:00
2018-05-24,
11:45
207
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Organizację, koordynację i realizację cyklu imprez promocyjnych w związku z Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej 2018
2018-06-01,
11:00
2018-05-25,
15:10

Ukryj listy wyboru. Ukryj kolumnę: z rodzajem zamówienia, z datą publikacji.
Rodzaj:
Tryb:
Zamawiajacy:

UWAGA:
* Wypełnienie pola w nagłówku kolumny z nazwą zamówienia pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, w których nazwie znajduje się podany łańcuch znaków lub przynajmniej jeden z łańcuchów znaków oddzielonych przecinkiem
** Data składania ofert, wniosków, prac konkursowych lub data aukcji. Wypełnienie pola/pól w nagłówku kolumny z datą składania ofert w formacie RRRRMMDD pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, dla których data składania ofert zawiera się we wskazanym przedziale czasowym

<<powrót

herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  | 

 
Księga Zamówień Publicznych