>Biuro Zamówień Publicznych > Wyszukiwanie ogłoszeń > Wyniki wyszukiwania
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Bieżące ogłoszenia o przetargach
prowadzonych przez Urząd m.st. Warszawy i jego jednostki podległe


Znaleziono 224 ogłoszenia spełniające zaznaczone kryteria.

Ilość ogłoszeń na stronie:
Lp. >Tryb
*WSZYSTKIE
Zamawiający
*WSZYSCY
Nazwa zamówienia*
Składanie ofert**
od
do
Data publikacji
od
do
1
Dialog techniczny
Biuro Zamówień Publicznych
Miasto Stołeczne Warszawa, reprezentowane przez Biuro Cyfryzacji Miasta Urzędu m.st. Warszawy (zwane dalej „Prowadzącym dialog”) informuje, że zamierza przeprowadzić dialog techniczny (zwany dalej „Dialogiem”), w celu pozyskania przez Prowadzącego dialog informacji, które mogą być wykorzystane do przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia planowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa systemu zarządzania dokumentami (DMS) lub niektórych jego komponentów, które będą wykorzystywane w budowie autorskiego rozwiązania Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) tworzonego przez Zamawiającego”, w szczególności w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub określenia istotnych postanowień umowy.
2018-02-23,
23:59
2018-02-15,
16:16
2
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki
Biuro Zamówień Publicznych
Ogłoszenie TESTOWE

b.d.
3
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki
Biuro Zamówień Publicznych
TEST TEST TEST

2018-02-15,
13:29
4
Licytacja elektroniczna
Straż Miejska m.st. Warszawy
Dostawa artykułów biurowych
2018-02-27,
11:00
2018-02-19,
14:25
5
Przetarg nieograniczony
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Projekt i budowa II linii metra w Warszawie – III Etap realizacji odcinka zachodniego – od szlaku za stacją C04 Powstańców Śląskich do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory
2018-03-15,
12:00
2017-11-23,
11:37
6
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej” na terenie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy wraz z łącznikiem zapewniającym bezpieczne przejście pomiędzy budynkiem szkoły podstawowej a budynkiem Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo przy ul. Oławskiej 3a
2018-03-06,
10:30
2017-12-12,
15:39
7
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Administrowanie obiektem – Tunel dla pieszych Trasy W-Z w Warszawie- Czystość
2018-02-26,
10:00
2018-01-12,
11:17
8
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Markowskiej 16 w Warszawie na budynek użyteczności publicznej z usługami. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.2.2018
2018-03-01,
10:00
2018-01-12,
14:28
9
Przetarg nieograniczony
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o.
Dostawa jałowych wyrobów do procedur naczyniowych – DEPOZYT do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie
2018-02-26,
11:30
2018-01-16,
15:54
10
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
zakładanie i pielęgnacja zieleni oraz koszenie trawy w 2018 roku na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, w tym wpisanym do rejestru zabytków, w obrębie TZOM Koło, TZOM Młynów, TZOM Nowolipki, TZOM Ogrodowa.
2018-03-01,
10:00
2018-01-23,
12:35
11
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy
2018-03-01,
10:00
2018-01-23,
13:47
12
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Świadczenie usługi żeglugi śródlądowej pasażerskiej - w formie przepraw promowych
2018-03-05,
11:00
2018-01-24,
09:44
13
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Utrzymanie zieleni w rejonie II o powierzchni 18 ha w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, w ramach zadania – utrzymanie i konserwacja zieleni
2018-03-15,
13:00
2018-01-24,
12:17
14
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Utrzymanie zieleni w rejonie I o powierzchni 38 ha w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, w ramach zadania – utrzymanie i konserwacja zieleni
2018-03-15,
13:00
2018-01-24,
12:51
15
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łochowskiej 43 w Warszawie realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru Szmulowizna – kwartał Łomżyńska – ul. Łochowska, w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.8.2018
2018-02-28,
10:00
2018-01-26,
10:29
16
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Usługa kompleksowego sprzątania, doczyszczania i bieżącego utrzymania czystości w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bemowo w Warszawie, przy ul. Powstańców Śląskich 70 wraz z przyległym terenem zewnętrznym.
2018-03-06,
10:00
2018-01-29,
09:00
17
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ząbkowskiej 36 w Warszawie realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru Stara Praga-kwartał Brzeska-ul. Ząbkowska 36, w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.9.2018
2018-03-05,
10:00
2018-01-29,
09:19
18
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Remont ulic m. st. Warszawy z podziałem na 3 części.
2018-03-12,
10:00
2018-01-29,
11:01
19
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Umowa ramowa na dostawę KRUSZYW ZE SKAŁ NATURALNYCH
2018-03-06,
11:00
2018-01-29,
11:52
20
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa drobnego jednorazowego sprzętu medycznego dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-03/2018.
2018-03-07,
10:30
2018-01-29,
14:34
21
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Otwockiej 7 w Warszawie realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru Szmulowizna-kwartał Łomżyńska -ul. Otwocka 7, w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.10.2018
2018-03-08,
10:00
2018-01-30,
08:07
22
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wymiana stolarki okiennej na okna drewniane jednoramowe z szybą zespoloną w lokalach i budynkach znajdujących się w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy na terenie: DOM „Służewiec”, „Wierzbno”, „Wiśniowa”, „Madalińskiego”, „Konduktorska” i „Polkowska” ujęte w gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy zakończonego zawarciem umowy ramowej.
2018-03-02,
10:00
2018-01-30,
08:42
23
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Zakup paliwa metanowego.
2018-03-08,
10:00
2018-01-30,
10:14
24
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Przygotowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Kondratowicza na odcinku od ul. Rembielińskiej do ul. Św. Wincentego, w powiązaniu z budową wschodniego odc. II linii metra oraz zagospodarowania terenów przyległych.
2018-03-12,
10:00
2018-01-30,
11:00
25
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łochowskiej 31 w Warszawie, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru Szmulowizna – kwartał Łomżyńska – ul. Łochowska, w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.11.2018
2018-03-12,
10:00
2018-01-30,
14:25
26
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawę 2 fabrycznie nowych rozściełaczy do układania mas bitumicznych – zamówienie udzielane w częściach
2018-03-07,
11:00
2018-01-30,
14:26
27
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łochowskiej 38A w Warszawie, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru Szmulowizna – kwartał Łomżyńska – ul. Łochowska 38A, w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.12.2018
2018-03-15,
10:00
2018-01-31,
10:59
28
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie prac budowlanych polegających na modernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego oficynowego przy ul. Siedleckiej 25 w Warszawie- ETAP I, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru Szmulowizna – kwartał Łomżyńska – ul. Siedlecka 25 i 29. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.13.2018
2018-03-07,
10:00
2018-01-31,
10:58
29
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łochowskiej 40 w Warszawie, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru Szmulowizna – kwartał Łomżyńska – ul. Łochowska 4, w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.14.2018
2018-03-13,
10:00
2018-01-31,
10:59
30
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Sprzątanie terenów zieleni o powierzchni 56 ha w dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
2018-03-15,
13:00
2018-02-01,
12:02
31
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja części budynku głównego przy ul Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” wraz z zagospodarowaniem terenu”.
2018-02-26,
11:30
2018-02-01,
14:03
32
Przetarg nieograniczony
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Projekt i budowa II Linii Metra w Warszawie - II Etap Realizacji Odcinka Wschodniego – Północnego, od szlaku za Stacją C18 „Trocka” do torów odstawczych za Stacją C21
2018-03-30,
12:00
2018-02-02,
12:25
33
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Budowa budynku sześciooddziałowego Przedszkola w miejscu istniejącego przedszkola typu ciechanowskiego podlegającego rozbiórce przy ul. Maklakiewicza 9A w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9A”
2018-03-02,
10:00
2018-02-02,
13:13
34
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. "Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulińskiej"
2018-02-22,
10:00
2018-02-02,
13:56
35
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Przewiezienie i przechowywanie pojazdów wszystkich typów oraz przekazywanie na wniosek zamawiającego do recyklingu pojazdów usuniętych z dróg leżących na terenie m. st. Warszawy w trybie art. 50a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 -j.t. ze zm..
2018-03-19,
10:00
2018-02-05,
08:46
36
Przetarg nieograniczony
Zarząd Terenów Publicznych
Usługa prowadzenia 12 całodobowych parkingów strzeżonych zlokalizowanych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy”
2018-03-07,
10:00
2018-02-05,
11:43
37
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa wszczepialnych stymulatorów i defibrylatorów serca oraz elektrod dla Szpitala Bielańskiego (ZP-15/2018)
2018-03-15,
11:00
2018-02-05,
11:43
38
Przetarg nieograniczony
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o.
Dostawa odczynników do badań analitycznych i serologicznych, materiałów zużywalnych i kontrolnych oraz akcesoriów jednorazowych dla Laboratorium wraz z dzierżawą analizatorów do Szpitala Praskiego Sp. z o. o. w Warszawie
2018-03-19,
10:30
2018-02-06,
11:32
39
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Remont izolacji wodnej ścian oraz posadzek w piwnicy w Przedszkolu nr 194 przy ul.W.Sławka 7 w Warszawie. Numer referencyjny: UD-XI-ZZP.271.01.WIR.2018
2018-02-22,
10:00
2018-02-06,
12:29
40
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26a w Warszawie – etap II – roboty wykończeniowe (znak sprawy: 6/ZP/18).
2018-02-27,
09:00
2018-02-06,
15:45
41
Przetarg nieograniczony
Zarząd Transportu Miejskiego
Świadczenie usługi żeglugi śródlądowej pasażerskiej - w formie rejsów statkiem pasażerskim z Warszawy do Serocka
2018-03-19,
11:00
2018-02-07,
10:28
42
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych w budynkach administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy na terenie Administracji Obsługi Mieszkańców Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 (150 pustostanów - 10 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.15.2018
2018-02-22,
10:00
2018-02-07,
10:29
43
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dotyczących wychowania komunikacyjnego, w szczególności jazdy rowerem, w szkołach podstawowych biorących udział w kampanii „Rowerowy Maj”
2018-02-22,
10:00
2018-02-07,
11:48
44
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Wykonanie robót rozbiórkowych i zabezpieczających w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Warszawska przestrzeń technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga” przy ul. Targowej 80 i ul. Inżynierskiej 3 w Warszawie.
2018-02-23,
11:30
2018-02-07,
12:23
45
Przetarg nieograniczony
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bemowo m. st. Warszawy
„Dostawa artykułów biurowych dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Bemowo m.st. Warszawy oraz placówek oświatowych Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy”
2018-02-23,
09:30
2018-02-07,
13:41
46
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych w zakresie docieplenia, remontu dachu, klatek schodowych i piwnic, doposażenia w węzeł cieplny i instalacje c.o. i c.c.w, wymiany instalacji wod-kan, wymiany instalacji elektrycznych, doposażenia w instalacje teletechniczne w budynkach przy ul. Mińskiej 24, 26, 28 w Warszawie.
2018-02-22,
10:00
2018-02-07,
14:12
47
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Modernizacja placu zabaw przy ul. Doryckiej 6 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja placów zabaw położonych na terenach w rejonie ulic: Dorycka 6, Makuszyńskiego 8, Al. Zjednoczenia 3/9, Schroegera 87, Szepietowska 2, Jarzębskiego 4.
2018-02-22,
13:00
2018-02-07,
14:55
48
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Projekt wraz z realizacją w terenie oświetlenia chodnika na ul. Górczewskiej – realizacja projektu budżetu partycypacyjnego nr 241 pn. „Pod latarnią najjaśniej” Bezpieczny i oświetlony chodnik ul. Górczewska róg Konarskiego oraz Górczewska – Bolkowska
2018-02-22,
10:00
2018-02-07,
15:17
49
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Remont dachu oraz docieplenie dachu i poddasza w formule zaprojektuj i wybuduj w budynku przy ul. Targowej 12 w Warszawie.
2018-02-22,
11:00
2018-02-07,
15:47
50
Przetarg nieograniczony
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1
Rewitalizacja terenu zieleni Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych nr 1 przy ul. Zawiszy 13 w Warszawie
2018-02-22,
08:30
2018-02-08,
08:12
51
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Remont oświetlenia w podziale na zadania: Zad. Nr 1 – Remont oświetlenia ul. Instruktorska; Zad. Nr 2 – Remont oświetlenia ul. Pielgrzymów; Zad. Nr 3 – Remont oświetlenia ul. Przedświt; Zad. Nr 4 – Remont oświetlenia ul. Wał Kościuszkowski; Zad. Nr 5 – Remont oświetlenia ul. Zygmunta III.
2018-02-23,
10:30
2018-02-08,
09:59
52
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 383 i budowa ogrodzenia przy ul. Warszawskiej 63 w Warszawie. Numer referencyjny: UD-XI-ZZP.271.03.WIR.2018
2018-02-26,
10:00
2018-02-08,
10:01
53
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 381 przy ul. Drzymały 1 w Warszawie
2018-02-23,
10:00
2018-02-08,
10:02
54
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Działkowej
2018-03-22,
12:30
2018-02-08,
11:23
55
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (8 pustostanów – 8 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.16.2018
2018-02-23,
10:00
2018-02-08,
11:26
56
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Remont ogrodzenia w Przedszkolu nr 139 przy ul. J. Dąbrowskiego 71A w Warszawie.
2018-02-23,
09:30
2018-02-08,
13:39
57
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Odnowienia pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga- Południe m.st. Warszawy w 2018 roku na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, Nr 5, Nr 6 i Nr 7.
2018-02-26,
10:00
2018-02-08,
14:21
58
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawa betonowej kostki brukowej oraz prefabrykatów betonowych - zamówienie udzielane w częściach
2018-03-15,
11:00
2018-02-08,
14:52
59
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
"Remont podłóg wraz z wymianą drzwi wewnętrznych - I etap" w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 przy ul. Gościniec 53 w Warszawie.
2018-02-27,
10:00
2018-02-08,
14:54
60
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie trzech systemów klimatyzacyjnych obsługujących pomieszczenia na parterze budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Grochowskiej 274 w Warszawie
2018-02-27,
09:00
2018-02-08,
15:38
61
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Remont oświetlenia ulicy Bliskiej na odc. od ul. Lubelskiej do ul. Joseleficza; Przebudowa oświetlenia ulicy Jagiellońskiej na odc. od Ronda Starzyńskiego do trasy S8.
2018-02-26,
10:00
2018-02-09,
08:14
62
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Dokończenie budowy przedszkola przy ul. Myśliborskiej w Warszawie oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
2018-03-02,
10:00
2018-02-09,
08:14
63
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (6 pustostanów – 6 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.17.2018
2018-02-26,
11:00
2018-02-09,
11:34
64
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
,,Wymiana okien, drzwi oraz roboty remontowe w budynku Szkoły Podstawowej nr 220 przy ul. Jana Pawła II 26a w Warszawie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”” (znak sprawy ZP-3/18),
2018-03-01,
10:00
2018-02-09,
11:35
65
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Realizacja projektu „Latarnie parkowe wzdłuż ul. Sowińskiego na odcinku Pustola- Park Powstańców Warszawy" - zaprojektuj i wybuduj (znak sprawy 7/ZP/18)
2018-02-27,
09:00
2018-02-09,
11:35
66
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Remonty nawierzchni jezdni o nawierzchni bitumicznej, remonty cząstkowe jezdni o nawierzchni bitumicznej oraz awaryjne czyszczenie kanalizacji deszczowej na drogach gminnych położonych na terenie Dzielnicy Praga-Południe.
2018-02-26,
10:00
2018-02-09,
12:32
67
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Budowę placu zabaw na terenie obiektu rekreacyjnego przy ulicy Frontowej w Warszawie
2018-02-26,
10:30
2018-02-09,
12:33
68
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Remont ulicy Gimnastycznej w Warszawie
2018-02-26,
09:00
2018-02-09,
13:25
69
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 327 przy ul. Conrada 10A
2018-02-28,
13:00
2018-02-09,
13:26
70
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Przebudowa Przedszkola nr 328 przy ul. M. Dąbrowskiej 5A w Warszawie
2018-02-27,
13:00
2018-02-09,
14:38
71
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 334 ul. Przy Agorze 12 - Numer referencyjny: UD-III-WZP.271.10.2018.MGA
2018-03-01,
13:00
2018-02-09,
14:48
72
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych – budowa mini placu zabaw „Sokołowska” w ramach budżetu partycypacyjnego na 2018 r.
2018-02-26,
09:00
2018-02-09,
15:21
73
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie m.st. Warszawy część I - 2 lokale o powierzchni 56,75 m2 część II - 2 lokale o powierzchni 91,53 m2 część III – 2 lokale o powierzchni 68,36 m2 część IV - 1 lokal o powierzchni 60,60 m2
2018-02-23,
10:30
2018-02-09,
15:30
74
Przetarg nieograniczony
Pałac Młodzieży w Warszawie
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Ośrodka Wypoczynkowego Pałacu Młodzieży w Pieczarkach k/Giżycka woj. warmińsko-mazurskie
2018-03-02,
12:00
2018-02-09,
15:33
75
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Budowa sali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Nr VII w Warszawie
2018-03-02,
11:00
2018-02-09,
15:34
76
Przetarg nieograniczony
Zarząd Terenów Publicznych
Wykonanie prac remontowych i awaryjnych obiektów budowlanych znajdujących się w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście.
2018-02-26,
10:00
2018-02-12,
09:48
77
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Budowa budynku Centrum Lokalnego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz – I etap”.
2018-03-01,
08:45
2018-02-12,
11:44
78
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Wykonanie robót drogowych w ul. Pryzmaty odc. ul. Jantar – istniejąca nawierzchnia bitumiczna , w ramach zadania – Przebudowa ul. Pryzmaty odc. ul. Jantar – ul. Popularna
2018-02-27,
10:00
2018-02-12,
14:25
79
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 261 „Pod Dębami” ul. Armii Krajowej 72
2018-02-28,
10:00
2018-02-13,
10:38
80
Przetarg nieograniczony
Zarząd Oczyszczania Miasta
Prace porządkowe w m.st. Warszawie
2018-03-27,
09:00
2018-02-13,
10:55
81
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Budowa drogi Gminnej ul. Juraty w Dzielnicy Mokotów w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „budowa ul. Juraty”.
2018-02-28,
09:30
2018-02-13,
11:37
82
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (11 pustostanów – 11 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.18.2018
2018-02-27,
10:00
2018-02-13,
12:58
83
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Zaprojektowanie i wykonanie „ogrodu zmysłów” przy Zespole Szkół nr 48 im. Armii Krajowej, ul. Irzykowskiego 1A na terenie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy.
2018-02-28,
09:30
2018-02-13,
14:03
84
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Budowa ul. W. Sikorskiego na odc. od ul. J.K. Chodkiewicza do ul. S. Czarnieckiego na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2018-03-01,
10:00
2018-02-14,
12:04
85
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Remonty w obiektach oświatowych zarządzanych przez Urząd Dzielnicy Bemowo
2018-03-01,
09:30
2018-02-14,
12:03
86
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Opracowanie graficzne, korektę, druk i kolportaż w cyklu miesięcznym 14 numerów informatora „Kurier Wolski”, (sprawa nr 10/ZP/18).
2018-02-22,
09:00
2018-02-14,
12:48
87
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Sukcesywne wykonywanie usług w zakresie opróżniania pustostanów lokali mieszkalnych i użytkowych, piwnic, strychów będących własnością m.st. Warszawy. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.19.2018
2018-02-22,
11:00
2018-02-14,
12:52
88
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 285 przy ul. Turmonckiej 20.
2018-03-01,
09:30
2018-02-14,
12:53
89
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Sztukatorskiej (zadanie nr 1 ) /ulicy Kaletniczej (zadanie nr 2) w m.st. Warszawie Dzielnica Rembertów
2018-02-27,
10:30
2018-02-14,
13:36
90
Przetarg nieograniczony
Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
Dostawa mrożonego mięsa dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie.
2018-02-23,
11:30
2018-02-14,
14:27
91
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Budowa Wolskiego Centrum Kultury przy ulicy Elekcyjnej – wykonanie robót ogólnobudowlanych stanu surowego zamkniętego (znak sprawy: 5/ZP/18).
2018-03-28,
09:00
2018-02-14,
14:27
92
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawa ram prętowych i słupków do ram prętowych
2018-02-22,
11:00
2018-02-14,
14:57
93
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Przygotowanie materiałów do złożenia wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji drogowej ul. Kleeberga wraz z odwodnieniem ulicznym - odcinek od ul. Dostępnej do ul. Grotowskiej - na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
2018-03-27,
09:30
2018-02-15,
10:42
94
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pt. „Termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 Jordanek” przy ul. Kwatery Głównej 11 w Warszawie
2018-02-23,
09:30
2018-02-15,
11:10
95
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Modernizacja placów zabaw Przedszkola nr 243 przy ulicy Kordiana 7/11 z zagospodarowaniem terenu
2018-03-05,
10:30
2018-02-15,
11:43
96
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 376 przy ulicy Admiralskiej 14 z budową placu zabaw
2018-03-06,
10:30
2018-02-15,
12:19
97
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Realizacja projektu „Rowerowe połączenie parku Olszyna i parku Herberta” w ramach budżetu partycypacyjnego na 2017 rok.
2018-03-05,
13:00
2018-02-15,
14:09
98
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej” wraz z projektem rozbiórki istniejącego budynku przedszkola, placu zabaw i ogrodzenia na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
2018-03-27,
10:00
2018-02-15,
14:10
99
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Remont chodników ulic m. st. Warszawy z podziałem na 2 części
2018-03-05,
10:00
2018-02-15,
14:10
100
Przetarg nieograniczony
Zarząd Terenów Publicznych
Wykonanie projektów budowlano – wykonawczych remontu ulic w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, z podziałem na 7 części:
2018-02-22,
10:00
2018-02-15,
14:11
101
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonywanie drobnych robót remontowych w zakresie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
2018-03-02,
09:00
2018-02-15,
14:16
102
Przetarg nieograniczony
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"
Usługa zakwaterowania i wyżywienia uczestników i kadry wypoczynku letniego organizowanego przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" w 2018 roku
2018-02-26,
10:00
2018-02-15,
14:23
103
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Świadczenie usługi związanej z ręcznym sortowaniem odpadów surowcowych
2018-02-23,
09:30
2018-02-15,
15:15
104
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu: 1. ul. „Grzymały” Sokołowskiego – ul. Szczęśliwicka oraz ul. Kopińska – ul. Białobrzeska. 2. ul. Dickensa – ul. Białobrzeska.
2018-03-07,
10:00
2018-02-16,
09:10
105
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Realizacja projektu „To jest miejsce dla Ciebie! – ogólnodostępna siłownia plenerowa” Szkoła Podstawowa nr 92 przy ul. Przasnyskiej 18a, w ramach budżetu partycypacyjnego w formule „zaprojektuj i wybuduj“.
2018-03-05,
08:45
2018-02-16,
10:16
106
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Demontaż i ponowny montaż dwóch sezonowych lodowisk: lodowiska na Rynku Starego Miasta oraz lodowiska przy Pałacu Kultury i Nauki
2018-02-23,
09:00
2018-02-16,
10:16
107
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Remont bloku kuchennego w Szkole Podstawowej nr 267 przy ul. Braci Załuskich 1 w Warszawie
2018-03-05,
09:45
2018-02-16,
11:21
108
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
1. Przebudowa oświetlenia drogowego na ulicy Stawki w dzielnicy Wola; 2. Przebudowa oświetlenia w Parku Praskim w ramach realizacji projektu budżetu partycypacyjnego pn. „Rozświetlamy Park Praski.
2018-03-05,
10:00
2018-02-16,
11:22
109
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Roboty remontowe polegające na usuwaniu barier architektonicznych na drogach w Dzielnicy Rembertów
2018-03-08,
10:30
2018-02-16,
11:22
110
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonywanie bieżących usług remontowych w tym konserwacyjnych, przeglądów, okresowych kontroli, usuwania i zabezpieczania awarii oraz innych czynności w branży ogólnobudowlanej niezbędnych do utrzymania w ruchu budynków i lokali gminnych oraz lokali gminnych znajdujących się w budynkach wspólnotowych będących i nie będących w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów położonych na terenie DOM: „Służewiec”, DOM „Wierzbno”.
2018-03-28,
10:00
2018-02-16,
13:04
111
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Wdrażanie w terenie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu dla ulic będących w utrzymaniu Zarządu Dróg Miejskich
2018-03-05,
10:00
2018-02-16,
13:05
112
Przetarg nieograniczony
Zarząd Oczyszczania Miasta
Opróżnianie koszy na terenie m.st. Warszawy
2018-03-28,
09:00
2018-02-16,
13:06
113
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
wymiana odcinka instalacji kanalizacji deszczowej przy budynku Dzielna 9 w Warszawie.
2018-03-06,
09:00
2018-02-16,
13:06
114
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Remont i dostosowanie do pracy w akomodacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Saska – ul. Zwycięzców
2018-03-05,
10:00
2018-02-16,
14:40
115
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
dostawa emulsji kationowej na 2018 r.
2018-02-26,
11:00
2018-02-16,
15:17
116
Przetarg nieograniczony
Muzeum Powstania Warszawskiego
Wykonanie i dostawa materiałów reklamowych, realizowana w 4 częściach: Wykonanie i dostawa gadżetów reklamowych – część I Wykonanie i dostawa breloków stalowych – część II Wykonanie i dostawa smyczy i emblematów żakardowych – część III Wykonanie i dostawa metalowych długopisów z nadrukiem i wyświetlanym pełnokolorowym obrazem – część IV
2018-02-26,
11:00
2018-02-16,
15:28
117
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Budowa odwodnienia na terenie osiedla Zbójna Góra w ramach zadania „Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle”
2018-03-05,
11:00
2018-02-16,
15:54
118
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Rewitalizacja ul. Przasnyskiej (budżet partycypacyjny) oraz przebudowa oświetlenia ulicy Przasnyskiej na odc. od. ul. Krasińskiego do ul. Rydygiera – Etap I
2018-03-07,
08:45
2018-02-19,
12:08
119
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Świadczenie usług w zakresie kontroli okresowych i uproszczonych prób szczelności instalacji gazowych oraz sporządzania protokołów z przeprowadzonych kontroli w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów znajdujących się na terenie DOM „Służewiec”, DOM „Wierzbno”, DOM „Wiśniowa”, DOM „Madalińskiego”, DOM „Konduktorska”, DOM „Polkowska”.
2018-02-28,
10:00
2018-02-19,
13:11
120
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Budowa oświetlenia ul. Brzozowy Zagajnik.
2018-03-06,
10:00
2018-02-19,
13:12
121
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Zakup i dostawa materiałów biurowych.
2018-02-27,
10:00
2018-02-19,
13:23
122
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej na odcinku ul. Henrykowska - ul. Tapetowa w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy.
2018-03-06,
10:00
2018-02-19,
14:11
123
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Remont nawierzchni placu zabaw wraz z ciągami pieszymi w Przedszkolu nr 294 przy ul. Czerniakowskiej 50a w Warszawie.
2018-03-06,
09:30
2018-02-19,
14:48
124
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu dwóch barwnych cyfrowych fotoplanów dla obszaru m.st. Warszawy w granicach administracyjnych poszerzonego o obrzeża wraz z zestawem ortoobrazów, wytworzonych na podstawie cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych wykonych w ramach realizacji umowy
2018-02-28,
10:00
2018-02-20,
14:33
125
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Budowa placów zabaw i siłowni plenerowych w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2018-03-08,
12:00
2018-02-19,
15:54
126
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Remont ul. Baboszewskiej
2018-03-06,
10:00
2018-02-19,
15:54
127
Przetarg nieograniczony
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bemowo m. st. Warszawy
Dostawa środków czystości i chemii gospodarczej dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Bemowo m.st. Warszawy oraz placówek oświatowych Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
2018-02-28,
09:30
2018-02-19,
15:54
128
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Remont i konserwacja oraz usuwanie bieżących awarii na drogach gminnych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2018-03-07,
12:00
2018-02-20,
07:55
129
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o.
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „ Modernizacja dachów w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo - Leczniczego Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mehoffera 72/74: Część 1- Modernizacja dachu i naświetli budynku na Oddziale VII, Część 2- Modernizacja dachu budynku administracyjnego”
2018-02-28,
10:00
2018-02-20,
09:19
130
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Wykonywanie tłumaczeń ustnych z języka polskiego na języki obce i z języków obcych na język polski na potrzeby Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w okresie od dnia 01.04.2018r. do dnia 31.03.2019r.
2018-02-28,
12:00
2018-02-20,
10:51
131
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Wykonywanie tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na języki obce i z języków obcych na język polski na potrzeby Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w okresie od dnia 01.04.2018r. do dnia 31.03.2019r.
2018-02-28,
12:00
2018-02-20,
10:56
132
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej spękań konstrukcyjnych i zawilgocenia budynku oraz określenie metodologii zakresu prac naprawczych wraz z opracowaniem projektu remontu elementów konstrukcyjnych w budynku przy ul. Piaskowej 9 w Warszawie.
2018-02-27,
10:00
2018-02-20,
11:04
133
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
remont pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na terenie TZOM Koło w 2018 r.
2018-03-07,
09:00
2018-02-20,
11:04
134
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
„Budowa tymczasowego zadaszenia nad Działobitnią przy Al. Wojska Polskiego 1B w Warszawie wraz z rozbiórką przybudówki
2018-03-07,
08:45
2018-02-20,
12:32
135
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie utrzymaniowych robót drogowych w zakresie remontów uszkodzonych nawierzchni wewnętrznych ciągów komunikacyjnych oraz ich oznakowania, na terenach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy DOM „Służewiec”, DOM „Wierzbno”, DOM „Wiśniowa”, DOM „Madalińskiego”, DOM „Konduktorska”, DOM „Polkowska”.
2018-03-07,
10:00
2018-02-20,
12:32
136
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Budowa boiska sportowego wraz z remontem ogrodzenia, remont dachu i elewacji (znak sprawy ZP- 5/18).
2018-03-09,
10:00
2018-02-20,
13:08
137
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Termomodernizacja budynku dydaktycznego XLIX Liceum ogólnokształcącego przy ul. Joliot- Curie 14 w Warszawie w zakresie elewacji i wymiany okien oraz drzwi - 1 etap w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot- Curie 14"
2018-03-07,
09:30
2018-02-20,
14:22
138
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Letnie utrzymanie dróg gminnych na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2018-03-02,
10:00
2018-02-20,
14:22
139
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
remont pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st Warszawy na terenie Terenowego Zespołu Obsługi Mieszkańców Nowolipki.
2018-03-08,
09:00
2018-02-20,
14:23
140
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi, nawiewnikami oraz obróbkami ościeży w budynkach mieszkalnych, administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
2018-03-07,
10:00
2018-02-20,
14:23
141
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
remont pustostanów lokali mieszkalnych będących w 100% własnością m. st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy na terenie Terenowego Zespołu Obsługi Mieszkańców Młynów
2018-03-08,
09:00
2018-02-20,
14:34
142
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonywanie drobnych remontów oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
2018-03-07,
09:00
2018-02-20,
15:27
143
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w zakresie: Budowy instalacji c.o. c.c.w. i węzła cieplnego dla 3 budynków mieszkalnych przy ul. Kołowej 52, Wincentego 46, 64– „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych”
2018-03-02,
09:00
2018-02-21,
09:33
144
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Sporządzanie według potrzeb świadectw charakterystyki energetycznej dla wytypowanych lokali oraz budynków położonych w Warszawie stanowiących własność m. st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
2018-03-05,
10:00
2018-02-21,
09:34
145
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w zakresie: Budowy instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej dla 2 budynków mieszkalnych przy ul. Cmentarnej 21, 29 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"
2018-03-02,
09:00
2018-02-21,
09:34
146
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
remont ciągów pieszych i drogi wewnętrznej wraz z uporządkowaniem terenu podwórka między budynkami Górczewska 26, Sokołowska 20, 22
2018-03-12,
09:00
2018-02-21,
09:35
147
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Henryka Pobożnego, rozbudowa oświetlenia działki drogowej położonej przy ul. Ryżowej, doświetlenie przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Zagłoby i Orląt Lwowskich na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. UD-XI-ZZP.271.4.WIR.2018
2018-03-09,
10:00
2018-02-21,
10:14
148
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Budowa EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie-etap I. Zadanie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie EKOparku przy ul.Gierdziejewskiego w Warszawie – Etap I w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Numer referencyjny: UD-XI-ZZP.271.5.WOŚ.2018
2018-03-08,
10:00
2018-02-21,
10:14
149
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Budowa oświetlenia ul. Waligóry na odcinku ul. Morwowa – ul. Strunowa.
2018-03-08,
10:00
2018-02-21,
10:32
150
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Prace porządkowe na niezagospodarowanych terenach będących we władaniu m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy w roku 2018
2018-03-01,
10:00
2018-02-21,
10:46
151
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (11 pustostanów – 11 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.20.2018
2018-03-07,
11:00
2018-02-21,
10:36
152
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Realizacja projektu „Oświetlenie ul. Szulborskiej” w Warszawie - zaprojektuj i wybuduj - sprawa nr 11/ZP/18.
2018-03-09,
09:00
2018-02-21,
11:38
153
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu: 1. ul. Dwernickiego przy posesji nr 22. 2. ul. Żegańskiej – ul. Bursztynowej.
2018-03-12,
10:00
2018-02-21,
15:05
154
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych
Modernizacja sieci teleinformatycznej i telewizji przemysłowej w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych
2018-03-06,
07:30
2018-02-21,
15:09
155
Przetarg nieograniczony
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń drukujących do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
2018-03-01,
10:00
2018-02-21,
15:09
156
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Wykonanie prac ogrodniczych związanych z renowacją zieleni na terenach zarządzanych przez Dzielnicę Ochota, podzielone na 4 zadania: Zadanie nr 1- „Więcej zieleni na Rakowcu!”; Zadanie nr 2 – „Kontynuacja remontu Parku Wielkopolski i Skweru Sue Ryder” (zakres zieleń); Zadanie nr 3 – „Nasadzenia drzew na skwerze Dobrego Maharadży”; Zadanie nr 4 – „Sto drzew dla Rakowca”
2018-03-01,
11:00
2018-02-22,
08:04
157
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Dostosowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Grójecka – ul. Banacha.
2018-03-12,
10:00
2018-02-22,
08:55
158
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Wykonanie pomiarów na bieżące potrzeby ZDM w latach 2018 – 2019 - badania prędkości chwilowej pojazdów i natężenia ruchu wraz ze strukturą rodzajową
2018-03-06,
10:00
2018-02-22,
10:32
159
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Wykonanie mechanicznego profilowania z zagęszczeniem, naprawą i doziarnieniem nawierzchni nieutwardzonych oraz remonty odwodnienia dróg na terenie Dzielnicy Białołęka w Warszawie.
2018-03-09,
10:00
2018-02-22,
11:36
160
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Realizacja projektu z budżetu partycypacyjnego pn. „Plac zabaw dla starszych dzieci koło górki” na terenie Osiedla WSM „Zatrasie” w formule zaprojektuj i wybuduj”.
2018-03-12,
08:45
2018-02-22,
12:44
161
Przetarg nieograniczony
Muzeum Powstania Warszawskiego
Dostawa sprzętu komputerowego realizowana w 3 częściach: Dostawa laptopów – część I Dostawa akcesoriów komputerowych – część II Dostawa sprzętu serwerowego – część III
2018-03-02,
11:00
2018-02-22,
13:18
162
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Remonty 7 szt. pustostanów lokali mieszkalnych będących własnością m.st. Warszawy administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2018-03-09,
12:00
2018-02-22,
13:18
163
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola nr 403 przy ul. Góralskiej 1 w Warszawie, znak sprawy 12/ZP/18
2018-03-12,
09:00
2018-02-22,
13:18
164
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Remont 8 szt. pustostanów lokali mieszkalnych będących własnością m.st. Warszawy na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.
2018-03-09,
12:00
2018-02-22,
14:02
165
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od ul. gen. Zajączka do al. Wojska Polskiego”
2018-03-06,
11:45
2018-02-22,
14:02
166
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów
Dostawa materiałów do badań parametrów fizykochemicznych moczu i badań cytometrycznych osadu moczu wraz z dzierżawą automatycznego analizatora
2018-03-02,
08:30
2018-02-22,
14:04
167
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
Modernizacja pomieszczeń na części parteru Przychodni przy ul. Elekcyjnej 54 w Warszawie
2018-03-09,
09:30
2018-02-22,
15:06
168
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Dostawa, montaż i uruchomienie elementów uzupełniających infrastrukturę posiadanego systemu monitoringu CCTV w Ośrodku Inflancka przy ul. Inflanckiej 8 w Warszawie
2018-03-02,
09:00
2018-02-22,
15:10
169
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa narzędzi laparoskopowych do zabiegów urologicznych oraz wierteł do zabiegów laryngologicznych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-13/2018.
2018-03-02,
10:30
2018-02-22,
15:27
170
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę smarów i środków smarujących
2018-06-30,
15:00
2015-05-14,
16:38
171
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę fabrycznie nowych opon, dętek, felg oraz akcesoriów wulkanizacyjnych do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2015-09-17,
11:56
172
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa olejów i płynów eksploatacyjnych do pojazdów i maszyn eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2018-06-30,
15:00
2015-10-05,
15:46
173
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do maszyn drogowo-budowlanych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2015-10-08,
07:06
174
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa artykułów oświetleniowych – żarówek, żarników halogenowych, modułów świetlnych, świetlówek, żarówek sygnalizacyjnych, lamp halogenowych, rtęciowych, sodowych
2018-12-31,
15:00
2015-10-20,
14:22
175
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przetarg nieograniczony na ustanowienie dynamicznego systemu zakupów na Dostawę części zamiennych do instalacji chlorowych oraz do instalacji wytwarzania, magazynowania i dozowania dwutlenku chloru, przyrządów pomiarowych, roztworów produkcji firmy Wallace & Tiernan. Numer postępowania: 02123/WS/PW/PZL-DZA-WRS/D/2015
2018-12-31,
15:00
2015-10-21,
15:59
176
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przetarg nieograniczony na ustanowienie dynamicznego systemu zakupów na Dostawę farb, lakierów, rozpuszczalników, rozcieńczalników
2018-12-31,
15:00
2015-11-09,
09:04
177
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przetarg nieograniczony na ustanowienie dynamicznego systemu zakupów na dostawę wyrobów złącznych i śrubowych ( śruby, nakrętki, podkładki, wkręty, nity, kołki, pręty, smarowniczki, blachowkręty itp.)
2018-12-31,
15:00
2015-11-23,
16:00
178
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa baterii i akumulatorów - akumulatory NiCd, NiMH, baterie NiCd, NiMH, akumulatory żelowo – ołowiowe, baterie do sterowników, baterie do mierników, baterie tradycyjne, baterie alkaliczne i litowe.
2018-12-31,
15:00
2015-11-25,
15:56
179
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę części zamiennych do kosiarek, kosiarek samojezdnych, dmuchaw, pilarek do drewna oraz kos spalinowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2015-11-27,
14:40
180
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa przewodów elektrycznych, przedłużaczy, listew przeciwzakłóceniowych
2018-12-31,
15:00
2015-12-28,
15:51
181
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa opraw oświetleniowych i części zamiennych do nich.
2019-12-31,
15:00
2016-11-17,
13:08
182
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa osprzętu elektrycznego.
2019-12-31,
15:00
2016-11-22,
10:15
183
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa uszczelnień mechanicznych do pomp i maceratorów produkcji firmy Grundfos, Flygt, KSB.
2019-12-31,
15:00
2016-11-23,
07:12
184
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa podstawowego sprzętu laboratoryjnego.
2018-12-31,
15:00
2016-11-24,
06:46
185
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa modułów, oprogramowań, kart pamięci do urządzeń firmy Schneider Electric.
2019-12-31,
15:00
2016-11-24,
14:22
186
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Usługi projektowe branży energetycznej, drogowej, organizacji ruchu dla zadań prowadzonych przez DPR. Zadanie 1:Usługi wykonania projektu branży energetycznej do zadań prowadzonych przez Dział Projektowania. Zadanie 2:Usługi wykonania projektu drogowego do zadań prowadzonych przez Dział Projektowania. Zadanie 3: Usługi wykonania organizacji ruchu na czas budowy dla zadań prowadzonych przez Dział Projektowania.
2018-12-19,
15:00
2016-12-19,
12:30
187
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowego osprzętu (dysze, protezy banany, wkładki ceramiczne do dysz, przewody ciśnieniowe, itp.) do pojazdów ciśnieniowych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2016-12-30,
14:27
188
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie IV.2 Budowa systemu zarządzania siecią kanalizacji ogólnospławnej.
2018-03-07,
09:45
2017-12-12,
09:31
189
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa preparatów antyodorowych z podziałem na zadania.
2018-03-20,
08:45
2017-12-12,
09:32
190
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zasilania rezerwowego Stacji Pomp zlokalizowanych na terenie m. st. Warszawy z podziałem na zadania.
2018-02-22,
09:30
2018-01-15,
08:04
191
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Piaseczno z Warszawą
2018-02-22,
10:00
2018-01-16,
08:57
192
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Echa Leśne w Warszawie na terenie Dzielnicy Białołęka.
2018-02-27,
09:45
2018-01-18,
09:44
193
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.
Wykonanie obsług 3 poziomu utrzymania na dziewięciu elektrycznych zespołach trakcyjnych (EZT) typu 35WE oraz wykonanie prac dodatkowych
2018-02-27,
11:00
2018-01-19,
07:54
194
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
“Gospodarowanie odpadami o kodzie 19 08 05 powstającymi w Zakładzie ,,Czajka’’ w ilości maksymalnej 12000 Mg z podziałem na zadania”
2018-03-01,
08:45
2018-01-19,
10:39
195
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie VI.4 Inżynier Kontraktu dla zadania III.9 Modernizacja Zakładu Wodociągu Północnego - etap II.B.
2018-03-05,
10:45
2018-01-22,
08:00
196
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie VI.1.6 Inżynier Kontraktu dla Zadania I.1.16 Budowa sieci kanalizacji w ul. Warzelniczej oraz Zadania I.1.17 Budowa sieci kanalizacyjnej ściekowej w ul. Hemara
2018-02-28,
10:45
2018-01-23,
09:22
197
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Świadczenie usług przewozu regularnego na liniach autobusowych nadzorowanych przez ZTM, funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej przy wykorzystaniu 50 autobusów o długości ok. 18 metrów
2018-03-09,
10:30
2018-01-26,
14:19
198
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji modernizacji systemu wentylacyjnego pomieszczeń generatorów prądu w budynku obróbki osadu na terenie Zakładu „Czajka”, ul. Czajki 4/6 w Warszawie, Dzielnica Białołęka
2018-03-08,
09:30
2018-01-29,
08:42
199
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie naprawy głównej P5 i rewizyjnej P4 wraz z modernizacją wózków motorowych.
2018-03-07,
12:00
2018-01-29,
08:43
200
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
Zakup gazu CNG w ilości 54.100.000 Nm3 do autobusów zasilanych gazem CNG przez okres 10 lat(2018-2027) wraz z infrastrukturą umożliwiającą tankowanie ww. pojazdów.
2018-03-07,
10:30
2018-01-29,
11:00
201
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części zamiennych do drzwi tramwajowych (2 części)
2018-02-28,
10:00
2018-01-29,
13:08
202
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
Dostawa fabrycznie nowych autobusów miejskich w latach 2018 - 2020, zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG
2018-03-06,
10:30
2018-01-30,
10:22
203
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę przewodu wodociągowego w ul. Annopol wraz z przyłączami wodociągowymi w Warszawie na terenie Dzielnicy Białołęka
2018-03-08,
10:30
2018-01-30,
10:22
204
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Wykonanie dokumentacji projektowej: Systemu Zarządzania Parkingami Strategicznymi P+R oraz remontu Systemu Dozoru Wizyjnego (VSS)
2018-03-02,
12:30
2018-01-31,
14:30
205
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie II.5 Przebudowa przepompowni ścieków Powiśle II wraz z infrastrukturą towarzyszącą
2018-03-12,
10:45
2018-02-02,
15:42
206
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Dostawa, w tym: zaprojektowanie, wykonanie i serwisowanie Systemu Pobierania Opłat na Parkingach Strategicznych „Parkuj i Jedź” (P+R) w m.st. Warszawie (SPO)
2018-03-14,
11:00
2018-02-05,
12:59
207
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci wodociągowej DN 400/200/150 mm L 4812,90m z przebudową kolidującej infrastruktury w ul. Mrówczej, ul. Mozaikowej, ul. Prasowej oraz ul. Szafirowej na terenie Dzielnicy Wawer w Warszawie
2018-03-21,
12:00
2018-02-07,
10:29
208
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
„Zadanie VI.1.6 Inżynier dla ,,Zadania I.1.18 Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kobiałka”
2018-03-20,
10:45
2018-02-08,
10:03
209
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie VI.1.20 Inżynier Kontraktu dla Zadania II.5 Przebudowa przepompowni ścieków Powiśle II wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
2018-03-19,
10:45
2018-02-08,
10:13
210
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Świadczenie usługi żeglugi śródlądowej pasażerskiej - w formie rejsów statkiem pasażerskim na Wiśle
2018-03-20,
11:00
2018-02-08,
13:39
211
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
dostawa materiałów do eksploatacji elektronarzędzi i narzędzi ręcznych, w podziale na 7 zadań
2018-02-28,
12:00
2018-02-13,
11:38
212
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie V.2: Rozwój matematycznego modelu sieci wodociągowej (Zadania V.2.2, V.2.3, V.2.4, V.2.5)
2018-03-26,
11:45
2018-02-15,
10:43
213
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Wybudowanie przystanków autobusowych w pasie drogowym ulicy Saskiej i ulicy Zwycięzców w dzielnicy Praga Południe w Warszawie.
2018-03-02,
10:00
2018-02-15,
10:43
214
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Serwisowanie oraz remonty pomp i mieszadeł firmy KSB.
2018-03-27,
09:45
2018-02-15,
11:10
215
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Wybudowanie przystanków autobusowych w pasie drogowym ulicy Kondratowicza w dzielnicy Targówek w Warszawie nr postępowania PN 16/2018
2018-03-02,
11:00
2018-02-15,
11:10
216
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa elementów nawierzchni torowej (4 części).
2018-03-27,
10:00
2018-02-16,
14:40
217
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Wykonanie i dostawa druków
2018-02-28,
11:00
2018-02-20,
12:51
218
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Zaprojektowanie i wykonanie podłączenia kanalizacji teletechnicznej parkingu „Parkuj i Jedź” Metro Młociny III
2018-03-07,
11:00
2018-02-20,
14:22
219
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji ściekowej DN 0,25 m L ca 580 m w ul. Orneckiej wraz z odcinkami sieci w Warszawie na terenie Dzielnicy Białołęka.
2018-04-05,
09:45
2018-02-20,
14:23
220
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Zorganizowanie i przeprowadzenie na rzecz zamawiającego 300 godzin kursu ECDL Advanced wraz z zorganizowaniem i przeprowadzeniem egzaminu ECDL Advanced dla 75 uczestników projektu pn. "Zaprogramuj swoją przyszłość", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Poddziałania 10.1.1 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMA.10.01.01-14-3923/15-00 z dnia 17.10.2016 r.
2018-02-23,
10:00
2018-02-14,
14:28
221
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
2018-02-22,
11:00
2018-02-14,
12:52
222
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonywanie obsługi prawnej Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, Przewodniczącego Rady, Komisji Rewizyjnej Rady oraz pełnienie dyżurów w Wydziale Obsługi Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.
2018-02-23,
10:00
2018-02-16,
15:52
223
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Ochrona osób i mienia oraz obsługa monitoringu (w tym wymiany zużytych części monitoringu na nowe dostarczone przez Zamawiającego) w obiektach znajdujących się na obszarze Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy.
2018-02-22,
10:00
2018-02-20,
07:55
224
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Ochrona osób i mienia w lokalizacjach Urzędu Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy
2018-03-02,
12:00
2018-02-22,
15:58

Ukryj listy wyboru. Ukryj kolumnę: z rodzajem zamówienia, z datą publikacji.
Rodzaj:
Tryb:
Zamawiajacy:

UWAGA:
* Wypełnienie pola w nagłówku kolumny z nazwą zamówienia pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, w których nazwie znajduje się podany łańcuch znaków lub przynajmniej jeden z łańcuchów znaków oddzielonych przecinkiem
** Data składania ofert, wniosków, prac konkursowych lub data aukcji. Wypełnienie pola/pól w nagłówku kolumny z datą składania ofert w formacie RRRRMMDD pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, dla których data składania ofert zawiera się we wskazanym przedziale czasowym

<<powrót

herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  | 

 
Księga Zamówień Publicznych