>Biuro Zamówień Publicznych > Wyszukiwanie ogłoszeń > Wyniki wyszukiwania
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Bieżące ogłoszenia o przetargach
prowadzonych przez Urząd m.st. Warszawy i jego jednostki podległe


Znaleziono 207 ogłoszeń spełniających zaznaczone kryteria.

Ilość ogłoszeń na stronie:
Lp. Tryb
*WSZYSTKIE
Zamawiający
*WSZYSCY
>Nazwa zamówienia*
Składanie ofert**
od
do
Data publikacji
od
do
1
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
Sukcesywne dostawy szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście, II
2019-03-21,
09:30
2019-03-13,
14:11
2
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala Bielańskiego (ZP-23/2019)
2019-03-25,
11:00
2019-03-15,
14:41
3
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Przebudowa lokalu użytkowego na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego, polegająca na przystosowaniu lokalu do wykonywania działalności w ramach świadczeń Psychiatrycznych Leczniczo- Rehabilitacyjnych, Ośrodek Pobytu Dziennego dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-19/2019)
2019-03-25,
10:00
2019-03-08,
08:59
4
Przetarg nieograniczony
Stołeczna Estrada
Wynajem, montaż, obsługa, demontaż, transport hal namiotowych i namiotów szybkorozkładanych na potrzeby imprezy „23. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik” w dniu 11 maja 2019 r. na PGE Narodowym w Warszawie.
2019-03-26,
10:00
2019-03-12,
11:40
5
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
"Roboty drogowe związane z oznakowaniem poziomym i pionowym na drogach będących w zarządzie m.st. Warszawy Dzielnicy Targówek”. Znak sprawy: P-17/19
2019-04-01,
09:30
2019-03-15,
10:52
6
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
„ Zakup i dostawa materiałów biurowych oraz papieru do urządzeń biurowych na potrzeby Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy” część I i część II.
2019-03-21,
09:30
2019-03-13,
11:47
7
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
„Dostawa i dystrybucja ciepła dla Oddziałów Przewozów w okresie od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2021 r. ”
2019-04-03,
10:30
2019-02-27,
09:56
8
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o.
„Dostawa łóżek medycznych oraz szafek przyłóżkowych do Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o. w Warszawie” ZNAK SPRAWY: ZP/3/2019 „Dostawa łóżek medycznych oraz szafek przyłóżkowych do Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o. w Warszawie” ZNAK SPRAWY: ZP/3/2019 „Dostawa łóżek medycznych oraz szafek przyłóżkowych do Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o. w „Dostawa Dostawa łóżek medycznych oraz szafek przyłóżkowych
2019-03-26,
10:00
2019-03-14,
13:49
9
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
„Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów osobowych”
2019-03-25,
12:00
2019-03-15,
10:52
10
Przetarg nieograniczony
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
„Opieka naukowa i doradztwa naukowo-technicznego na rzecz Metra Warszawskiego Sp. z o.o. podczas realizacji II i III etapu rozbudowy II linii metra w Warszawie”
2019-04-15,
12:00
2019-03-13,
14:21
11
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
„Wykonanie i dostawa 1500 sztuk stojaków rowerowych typu odwrócone „U”.”
2019-03-19,
10:00
2019-03-08,
09:22
12
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
„Wykonanie i dostawa medali okolicznościowych ze stopu ciężkiego dla Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA” (postępowanie nr ZP/PN/D/5/2019).
2019-03-25,
10:00
2019-03-15,
14:41
13
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
1. Budowa systemu informatycznego wspierającego proces zarządzania w m.st. Warszawa. 2. Budowa, serwis i wsparcie techniczne Portalu Danych m.st. Warszawy
2019-04-08,
11:00
2019-03-06,
12:52
14
Przetarg nieograniczony
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
2019-2-2 olej opałowy na 2019 rok
2019-03-26,
10:00
2019-03-15,
13:41
15
Przetarg nieograniczony
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
2019-3 karma na 2019 rok
2019-03-20,
10:00
2019-03-08,
13:01
16
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu nawierzchni ul. Goszczyńskiego w Warszawie
2019-03-22,
09:30
2019-03-12,
15:33
17
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Budowa Budynku Edukacji Wczesnoszkolnej wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mścisławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego”.
2019-03-27,
08:45
2019-03-11,
15:47
18
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Budowa dwustanowiskowej myjni dla pojazdów specjalistycznych Straży Miejskiej m.st. Warszawy
2019-03-26,
11:00
2019-03-08,
12:35
19
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Budowa instalacji c.o. i c.c.w., i kotłowni gazowej w zakresie technologii z adaptacją pomieszczenia piwnicznego na kotłownię gazową przy ul. Cmentarnej 21 w Warszawie - „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych”
2019-03-26,
09:00
2019-03-07,
09:17
20
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Budowa instalacji c.o. i c.c.w., i kotłowni gazowej w zakresie technologii z adaptacją pomieszczenia piwnicznego na kotłownię gazową przy ul. Cmentarnej 29 w Warszawie - „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych”
2019-03-26,
09:00
2019-03-07,
09:54
21
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Budowa kanału zbiorczego do prowadzenia infrastruktury technicznej na placu Defilad, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN. Nr referencyjny: RZP-II-WI/1/DZP-1/2019
2019-03-27,
11:30
2019-02-13,
13:54
22
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Budowa kompleksu oświatowego przedszkolno-szkolnego przy ul. Zaruby w Warszawie
2019-03-27,
12:00
2019-01-31,
13:13
23
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Budowa placów zabaw i siłowni w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2019-03-22,
12:00
2019-03-07,
12:20
24
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Budowa przedszkola przy ul. Legendy na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
2019-04-05,
10:00
2019-03-19,
09:46
25
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci wodociągowej DN 100 o łącznej długości Lca 3.485,00 mb na terenie Osiedla Stary Rembertów w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, z podziałem na 8 Zadań
2019-04-19,
12:15
2019-03-19,
10:42
26
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Budowa tężni solankowej w Parku Jana Pawła II w Warszawie w Dzielnicy Ursynów, w ramach realizacji projektu z budżetu partycypacyjnego na 2018 r. nr 94 - Tężnia "Maciejka" w Parku Jana Pawła II
2019-03-21,
10:30
2019-03-06,
13:51
27
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie - UD-VI-ZP/9/19
2019-04-12,
10:00
2019-02-20,
11:43
28
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej, utrzymanie czystości oraz konserwacja małej architektury na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy w latach 2019-2021
2019-04-19,
09:00
2019-03-19,
11:00
29
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Cz. I - konserwację oraz wykonanie koniecznych napraw grawitacyjnych systemów oddymiania klatek schodowych, systemów sygnalizacji pożaru, bram ppoż., detekcji gazów oraz przegląd i wykonywanie koniecznych napraw oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego w budynkach stanowiących w 100% własność m.st. Warszawy na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. 2) Cz. II - konserwację oraz wykonanie koniecznych napraw wrót garażowych, bram przesuwanych, elektrycznie otwieranych bram wjazdowych, szlabanów elektrycznych oraz urządzeń automatyki sterującej w obiektach stanowiących w 100% własność m.st. Warszawy na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
2019-03-19,
09:00
2019-03-08,
11:55
30
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa akcesoriów endoskopowych oraz akcesoriów do zabiegów ECPW dla Szpitala Bielańskiego (ZP-22/2019)
2019-03-22,
11:00
2019-03-11,
10:07
31
Przetarg nieograniczony
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Dostawa artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi (artykuły szkolne, plastyczne, artystyczne) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy na potrzeby realizacji projektów pt. „Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica” oraz „Żłobek dla malucha – szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica”
2019-03-20,
09:00
2019-03-12,
13:43
32
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Dostawa artykułów spożywczych do Urzędu m.st. Warszawy w 2019 r.
2019-03-26,
13:00
2019-03-18,
13:54
33
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawa betonu wałowanego
2019-04-08,
10:00
2019-03-07,
08:53
34
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części zamiennych do tramwajowych układów hamulcowych (4 części).
2019-03-29,
10:00
2019-02-27,
08:21
35
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części zamiennych do układu elektrycznego wagonów metra serii 81 eksploatowanych w Metrze Warszawskim Sp. z o.o.
2019-03-19,
12:00
2019-02-28,
13:31
36
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Dostawa dwóch sztuk samochodów elektrycznych, dwóch Systemów mobilnej kontroli pojazdów wraz ze szkoleniem operatorów systemu oraz usługą utrzymaniową Systemu e-kontroli przez okres 36 miesięcy
2019-03-29,
10:00
2019-02-26,
11:03
37
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa elementów uszczelniających i metalowo-gumowych montowanych w układach pneumatycznym i mechanicznym pojazdów metra.
2019-03-21,
12:00
2019-03-13,
11:47
38
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa fabrycznie nowych sprężyn do pojazdów metra serii.81.
2019-03-19,
12:00
2019-03-06,
15:07
39
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Dostawa i montaż 80 szt. ławek oraz 126 szt. koszy na odpady, w tym demontaż 60 sztuk ławek i 122 sztuk koszy na odpady oraz dostawa i montaż 1 sztuki tablicy z regulaminem parku, we wskazanych przez Zamawiającego miejscach, na terenie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
2019-03-22,
09:15
2019-03-06,
12:09
40
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
Dostawa i montaż blokad antyalkoholowych w 555 autobusach
2019-04-17,
08:30
2019-03-18,
08:19
41
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Dostawa licencji aplikacji mobilnej dla kontrolerów Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPNmobile)
2019-03-22,
10:00
2019-03-12,
13:43
42
Licytacja elektroniczna
Straż Miejska m.st. Warszawy
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek oraz kserokopiarek
2019-03-19,
11:00
2019-03-11,
08:10
43
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawa mieszanek mineralno-asfaltowych i asfaltu lanego
2019-03-25,
11:00
2019-02-05,
11:01
44
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa modułów, oprogramowań, kart pamięci do urządzeń firmy Schneider Electric.
2019-12-31,
15:00
2016-11-24,
14:22
45
Przetarg nieograniczony
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o.
Dostawa niejałowych wyrobów medycznych do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o.
2019-03-26,
10:30
2019-02-21,
15:37
46
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa odbieraków prądu oraz styków uziemiających wraz z częściami zamiennymi do tramwajów typu 105N i pochodnych, 120N i 120Na (5 części).
2019-03-21,
09:00
2019-03-13,
11:47
47
Przetarg nieograniczony
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o.
Dostawa odczynników do wykonywania badań z zakresu serologii transfuzjologicznej mikrometodą kolumnową żelową do posiadanego sprzętu z doposażeniem dla Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o.
2019-04-12,
10:30
2019-03-12,
11:39
48
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa olejów i smarów
2019-03-25,
12:00
2019-03-15,
14:41
49
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa opraw oświetleniowych i części zamiennych do nich.
2019-12-31,
15:00
2016-11-17,
13:08
50
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Dostawa oraz montaż wyposażenia meblowego dla Centrum Kultury i Aktywności w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu w Warszawie”.
2019-03-25,
09:30
2019-03-15,
10:22
51
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa osprzętu elektrycznego.
2019-12-31,
15:00
2016-11-22,
10:15
52
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa produktu leczniczego refundowanego w ramach programu lekowego „Profilaktyka zakażeń wirusem RS” dla Szpitala Bielańskiego (ZP-20/2019).
2019-03-20,
11:00
2019-03-12,
15:51
53
Przetarg nieograniczony
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o.
Dostawa rękawic diagnostycznych nitrylowych do Szpitala Praskiego Sp. z o. o. w Warszawie
2019-03-20,
10:30
2019-03-12,
14:27
54
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
Dostawa skroplonego paliwa metanowego LNG do pojazdów samochodowych
2019-03-29,
11:30
2019-02-26,
11:05
55
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa szyn do tramwajowej nawierzchni torowej (3 części)
2019-03-29,
11:00
2019-03-18,
12:16
56
Przetarg nieograniczony
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o.
Dostawa torów wizyjnych do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o.
2019-04-02,
10:30
2019-03-01,
12:33
57
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa uszczelnień mechanicznych do pomp i maceratorów produkcji firmy Grundfos, Flygt, KSB.
2019-12-31,
15:00
2016-11-23,
07:12
58
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa wyrobów medycznych do zabiegów embolizacyjnych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-16/2019)
2019-04-09,
10:00
2019-03-04,
10:20
59
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
Dostawa, montaż i uruchomienie pantografowych stacji ładowania autobusów elektrycznych”
2019-03-29,
10:30
2019-02-27,
09:53
60
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Dostawa, serwisowanie, sprzątanie i zabranie kabin sanitarnych po zakończeniu umowy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w okresie od 1 kwietnia do 31 października 2019 r.
2019-03-19,
11:30
2019-03-11,
11:57
61
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Dostosowanie budynku „D” Szkoły Podstawowej nr 314 przy ul. Porajów 3 w Warszawie do przepisów ochrony p.poż.
2019-04-01,
10:00
2019-03-15,
15:34
62
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Działania informacyjne z wykorzystaniem słupów reklamowych
2019-04-15,
12:00
2019-03-07,
11:28
63
Przetarg nieograniczony
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o.
Dzierżawa analizatorów i dostawa odczynników, materiałów zużywalnych oraz jednorazowego sprzętu dla Laboratorium w Szpitalu Praskim p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o.
2019-04-08,
10:30
2019-03-06,
12:54
64
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie placów zabaw na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy (2 części) Numer referencyjny: UD-I-WZP.271.11.2019.SRU
2019-03-20,
10:30
2019-02-26,
11:05
65
Konkurs
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Konkursu realizacyjny na zagospodarowanie Kopca Powstania Warszawskiego wraz z otoczeniem w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy znak sprawy 42/K/52019
2019-06-21,
14:00
2019-03-18,
13:33
66
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Konserwacja dźwigników do podnoszenia taboru metra w ob. nr 1 na terenie STP Kabaty
2019-03-20,
12:00
2019-03-12,
07:58
67
Licytacja elektroniczna
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Konserwacja terenów parkowych, skwerów, zieleńców, w tym: drobnych form architektonicznych, alejek żwirowych i chodników w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w ramach zadania – utrzymanie i konserwacja zieleni. Numer referencyjny: UD-III-WZP.271.9.2019.EPI
2019-03-19,
10:00
2019-03-11,
13:48
68
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Kulturalny kibic – budowa trybun dla kibiców i modernizacja oświetlenia na boisku w Szkole Podstawowej Nr 209 przy ul. Reymonta 25 w Warszawie.
2019-04-01,
13:00
2019-03-15,
13:41
69
Licytacja elektroniczna
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Likwidacja dzikich wysypisk na obszarze Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, (sprawa nr 15/ZP/19).
2019-03-20,
09:00
2019-03-11,
15:52
70
Dialog techniczny
Biuro Cyfryzacji Miasta
Miasto Stołeczne Warszawa, reprezentowane przez Biuro Cyfryzacji Miasta Urzędu m.st. Warszawy (zwane dalej „Prowadzącym Dialog”) informuje, że zamierza przeprowadzić Dialog Techniczny (zwany dalej „Dialogiem”) w celu pozyskania przez Prowadzącego Dialog informacji, które mogą być wykorzystane do przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia planowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa i wdrożenie narzędzia służącego do wsparcia podmiotu realizującego obowiązki ochrony danych osobowych przewidziane w RODO”, w szczególności w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz określenia istotnych postanowień umowy.
2019-03-29,
23:59
2019-03-15,
13:55
71
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania obiektu oświatowego przy ul. Mandarynki 1 wraz z dostosowaniem do planowanej adaptacji podziemia - postępowanie nr KZP-XII-WZP.271.27.2019
2019-03-22,
13:30
2019-03-07,
15:13
72
Przetarg nieograniczony
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Modernizacja klimatyzacji w budynku biurowym przy ul. Lipińskiej 2 w Warszawie na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie
2019-04-01,
09:00
2019-03-15,
10:53
73
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Modernizacja Krytej Pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota przy ulicy Rokosowskiej 10 w Warszawie
2019-03-26,
10:00
2019-03-07,
15:22
74
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Modernizacja Lodowiska Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota przy ulicy Rokosowskiej 10 w Warszawie
2019-03-26,
10:00
2019-03-11,
11:57
75
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
Modernizacja pomieszczeń na I piętrze i części II piętra wraz z instalacją klimatyzacji w budynku Przychodni przy ul. Ciołka 11 w Warszawie.
2019-03-26,
09:30
2019-03-11,
13:20
76
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
Modernizacja Strefy Wejściowej i pomieszczeń parteru Przychodni przy ul. Płockiej 49 w Warszawie.
2019-03-28,
09:30
2019-03-12,
12:25
77
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Obsługę i utrzymanie systemu odwodnienia Trasy Świętokrzyskiej na odc. ul. Tysiąclecia do ul. Zabranieckiej oraz obsługę i utrzymanie systemu odwodnienia ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w dzielnicy Wawer.
2019-04-08,
10:00
2019-03-06,
11:15
78
Przetarg nieograniczony
Zarząd Oczyszczania Miasta
Oczyszczanie torowisk tramwajowych w m.st. Warszawie
2019-03-26,
09:00
2019-02-21,
10:23
79
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Oczyszczanie ulic gminnych i dróg wewnętrznych poza okresem zimowym na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie - kompleks A
2019-03-28,
11:00
2019-02-20,
14:12
80
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Oczyszczanie ulic gminnych i dróg wewnętrznych poza okresem zimowym na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie – kompleks B
2019-03-28,
09:00
2019-02-20,
12:07
81
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji na budowę, przebudowę sieci wodociągowej na terenie osiedla Salomea wraz z punktem pomiarowym, Dzielnica Włochy/Ursus w Warszawie z podziałem na zadania.
2019-03-21,
12:00
2019-02-18,
10:49
82
Przetarg nieograniczony
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa zespołów kolumbariów na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie
2019-04-01,
12:30
2019-03-15,
15:04
83
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej w ulicy Ostródzkiej na terenie Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy z podziałem na 2 zadania
2019-03-28,
09:45
2019-02-25,
09:51
84
Przetarg nieograniczony
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6” - II procedura
2019-04-01,
10:00
2019-03-18,
15:40
85
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie modernizacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” 1) węzła cieplnego jednofunkcyjnego i instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Paryskiej 25, 2) węzła cieplnego dwufunkcyjnego w budynku przy ul. Międzynarodowej 56 w Warszawie. Nr sprawy: ZP/PN/Rb/21/19.
2019-03-28,
10:00
2019-03-13,
14:21
86
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Ścianka wspinaczkowa pozioma na świeżym powietrzu przy Szkole podstawowej nr 246”
2019-04-01,
10:00
2019-03-13,
12:17
87
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy akumulatorowni pojazdów elektrycznych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Zakładzie „Pruszków” przy ul. Domaniewskiej 23 w Pruszkowie
2019-03-27,
09:45
2019-01-25,
15:16
88
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie edukacyjnego placu rowerowego w ramach BP pn. „Edukacyjny plac rowerowy przy przedszkolu 172”, działka ew. nr 68/3 obręb 6-03-14 pomiędzy budynkami przy ul. Żytniej 71, 73 w Warszawie.
2019-04-03,
09:00
2019-03-18,
11:06
89
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w ulicach: Krasickiego, Wschodniej, Zacisznej, Piaskowej - Warszawa Wesoła z podziałem na 7 zadań
2019-04-19,
09:45
2019-03-19,
10:42
90
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę oraz budowę sieci wodociągowej w ul. Kępnej, ul. Okrzei i ul. Jagiellońskiej w Warszawie na terenie Dzielnicy Praga Północ
2019-04-01,
09:45
2019-02-26,
09:22
91
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę przewodu wodociągowego w ul. Hoffmanowej, ul. A. Pługa oraz ul. Korzeniowskiego na terenie dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
2019-04-09,
09:45
2019-03-08,
12:35
92
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dotyczącej: 1) rewitalizacji Placu Baśniowego 2) budowy boiska wielofunkcyjnego na Placu Baśniowym 3) budowy placu zabaw dla dzieci „Wesoła Kraina” 4) dodatkowego oświetlenia terenów będących w zasobach ZGN
2019-03-21,
10:00
2019-03-14,
15:42
93
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Opracowanie ekspertyzy technicznej stropów pomiędzy IV i V piętrem w lok. nr 7 i nr 8 oraz III i IV piętrem w lok. nr 5, nr 6 i nr 6a w budynku przy ul. Szpitalnej 5 w Warszawie
2019-03-21,
12:00
2019-03-13,
14:47
94
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Opracowanie ekspertyzy technicznej w celu weryfikacji ilościowej, jakościowej i cenowej prac wykonanych w trakcie remontu murów oporowych oraz schodów zewnętrznych na terenie przy ulicy Nowolipki 6, 11 w Warszawie
2019-03-27,
12:00
2019-03-19,
10:41
95
Przetarg ograniczony
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o.
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej modernizacji Sali Kongresowej w PKiN w Warszawie wraz z pomieszczeniami niezbędnymi dla jej funkcjonowania oraz, w ramach prawa opcji, świadczenie usługi pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia prac modernizacyjnych do czasu podpisania końcowego protokołu odbioru robót
2019-04-11,
10:30
2019-03-15,
09:37
96
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Biuro Zamówień Publicznych
Organizacja i obsługa cyklu 8 jednodniowych konferencji w formie spotkań eksperckich/wykładów z elementami warsztatów dla interesariuszy marki Warszawa, z zakresu marki Warszawa oraz Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawa
2019-03-26,
11:00
2019-03-18,
10:47
97
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Biuro Zamówień Publicznych
Organizacja świątecznego stoiska promocyjnego m.st. Warszawy na potrzeby organizacji dwóch wydarzeń pn. Palma,Pisanka,Warszawiak i Warszawianka oraz Warszawa, cukiernik, kartki i piernik".
2019-03-20,
12:00
2019-03-07,
15:39
98
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa zespołu szkolno–przedszkolnego przy ul. Anny German w Warszawie”
2019-03-22,
08:45
2019-03-13,
14:47
99
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Pielęgnacja zieleni na terenach będących w administrowaniu Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w 2019 r.
2019-03-21,
10:30
2019-03-11,
15:48
100
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Polityka Transformacji Cyfrowej m.st. Warszawy
2019-03-26,
10:00
2019-02-28,
13:34
101
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Prace remontowo - konserwacyjne dróg gminnych publicznych i wewnętrznych znajdujących się na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
2019-03-22,
13:00
2019-03-07,
14:14
102
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Prace związane z konserwacją i bieżącymi remontami fontann, sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych znak sprawy 28/PN/2019
2019-03-20,
11:30
2019-03-12,
10:37
103
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Biuro Zamówień Publicznych
Program kompetencyjny dla kadry kierowniczej Urzędu m.st. Warszawy Lider Zmiany w Samorządzie Warszawskim - III Edycja
2019-03-25,
10:00
2019-03-08,
13:07
104
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Przebudowa budynku Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10 w Warszawie – II etap w zakresie elewacji oraz przyłączy i instalacji zewnętrznych oraz wykonanie posadzki w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10”
2019-04-02,
09:30
2019-03-15,
09:39
105
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Przebudowa ul. Włoskiej
2019-04-01,
09:30
2019-03-15,
15:51
106
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Przebudowa zespołu placów zabaw z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 219 przy ul.Keniga 16 w Warszawie. Numer referencyjny: UD-XI-ZZP.271.12.WIR.2019
2019-03-28,
10:00
2019-03-08,
09:17
107
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Urząd Pracy m.st. Warszawy
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia pn.: „Profesjonalny pracownik obsługi biurowej i sekretariatu”,
2019-03-21,
10:00
2019-03-12,
15:56
108
Przetarg nieograniczony
Muzeum Powstania Warszawskiego
Realizacja tymczasowego pawilonu wystawienniczo - kulturalnego „Pokój na lato”
2019-03-22,
11:00
2019-03-13,
15:48
109
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Realizacja 7 projektów partycypacyjnych pod ogólną nazwą "Czysta Wisła" z podziałem zadań na dzielnice: Bielany, Praga Południe i Północ, Śródmieście, Wawer, Żoliborz (Centralny i Kępa Potocka). znak sprawy 21/PN/2019
2019-03-29,
11:30
2019-03-11,
09:16
110
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Biuro Zamówień Publicznych
Realizacja w roku 2019 działań szkoleniowych, składających się z różnorodnych metod wsparcia, dotyczących rozwoju wolontariatu w bibliotekach i domach kultury m. st. Warszawy.
2019-03-20,
11:00
2019-03-06,
10:26
111
Przetarg nieograniczony
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o.
Remont balustrad tralkowych i tarasów od strony południowej oraz na dziedzińcu wewnętrznym budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie
2019-03-21,
12:30
2019-03-05,
14:35
112
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Remont budynku przy ulicy Nowy Świat 21 w Warszawie wraz z remontem elewacji oraz podbicie fundamentów ściany zachodniej budynku, remontem posadzki w piwnicy oraz nisz doświetlających
2019-04-01,
12:00
2019-03-15,
09:39
113
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont dachu wraz z elewacją w budynku użytkowym przy ul. Redutowej 48 w Warszawie.
2019-04-03,
09:00
2019-03-15,
12:57
114
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Remont drogi wewnętrznej znajdującej się pomiędzy budynkami przy ulicy Jagiellońska 64 i 66 w Warszawie wraz z odwodnieniem.
2019-04-01,
11:00
2019-03-14,
15:44
115
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Remont dwóch placów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4 w Warszawie (postępowanie nr KZP-XII-WZP.271.16.2019)
2019-03-20,
13:30
2019-03-05,
15:15
116
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Remont instalacji elektrycznej w części „A” budynku Szkoły Podstawowej Nr 189 przy ul. Dwóch Mieczy w Warszawie Dzielnica Rembertów
2019-03-20,
10:30
2019-03-05,
14:01
117
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Remont korytarza i małej sali sportowej na II piętrze budynku Szkoły Podstawowej nr 386 przy ul. Grenady 16 w Warszawie (znak sprawy: 19/ZP/19).
2019-04-02,
09:00
2019-03-18,
15:16
118
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie m.st. Warszawy część I - 2 lokale o powierzchni 42,95 m2 część II - 1 lokal o powierzchni 48,19 m2
2019-03-19,
10:00
2019-03-04,
14:07
119
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Remont nawierzchni jezdni ul. Kierbedzia na odcinku od budynku nr 4 do budynku nr 8 i chodnika na odcinku od budynku nr 4 do budynku nr 6.
2019-04-01,
10:00
2019-03-15,
15:55
120
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Remont nawierzchni jezdni ulicy Linneusza na odcinku Jana Młota – Namysłowska
2019-03-25,
10:00
2019-03-08,
14:39
121
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Remont podłóg - III etap w Technikum Nr 2 przy ul. Szczawnickiej 1 Warszawie.
2019-04-02,
10:00
2019-03-15,
12:33
122
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Remont pomieszczeń dawnej kuchni i stołówki w XXXIV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Zakrzewskiej 24 w Warszawie
2019-03-27,
09:30
2019-03-11,
13:44
123
Przetarg nieograniczony
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o.
Remont Sali Starzyńskiego w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie
2019-03-21,
12:30
2019-03-04,
12:53
124
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 336 przy ul. Małcużyńskiego 4 w Warszawie
2019-03-22,
10:30
2019-03-07,
15:26
125
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
remont wraz z zagospodarowaniem terenu podwórka przy ul. Batalionu AK „Zośka” 2 – 4B w Warszawie
2019-04-01,
09:00
2019-03-14,
12:40
126
Przetarg nieograniczony
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o.
Remont zbiorników wody ppoż. wraz z instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi, zlokalizowanych na terenie przyległym do budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie
2019-03-22,
12:30
2019-03-04,
12:53
127
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Remont, konserwacja i uzupełnianie urządzeń odwadniających ulice gminne na terenie Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
2019-04-01,
11:00
2019-03-13,
15:29
128
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Remonty cząstkowe nawierzchni alejek na terenie parków i skwerów będących w administrowaniu ZZW; część I znak sprawy 17/PN/2019
2019-03-26,
11:30
2019-03-11,
09:16
129
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Remonty dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2019-03-29,
10:00
2019-03-14,
15:43
130
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
2019-03-29,
10:30
2019-03-13,
14:23
131
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Rewitalizacja terenu zielonego pomiędzy ul. Powstańców Śląskich a ul. Księżycową
2019-03-20,
13:00
2019-03-04,
11:46
132
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Roboty remontowe polegające na wymianie okienek piwnicznych i drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynku znajdującym się w zasobie mieszkaniowym Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy położonym przy ul. Radiowej 27 POSTĘPOWANIE NUMER: UD-I-WZP.271.14.2019.MSA
2019-03-26,
10:00
2019-03-12,
15:32
133
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Sprzątanie terenów utwardzonych zewnętrznych i zieleńców przy wskazanych budynkach zarządzanych przez ZGN, sprzątanie powierzchni wewnętrznych we wskazanych budynkach zarządzanych przez ZGN, sprzątanie powierzchni wewnętrznej budynku garażowego, mycie mechaniczne hal garażowych. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.20.2019
2019-03-25,
10:00
2019-03-15,
12:32
134
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Sukcesywna dostawa i wymiana wykładzin podłogowych w budynkach Urzędu m.st. Warszawy
2019-03-21,
11:00
2019-03-13,
14:18
135
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Sukcesywne dostarczanie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących.
2019-03-22,
10:00
2019-03-12,
11:39
136
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Sukcesywne wykonywanie operatów szacunkowych
2019-03-22,
12:00
2019-02-11,
11:10
137
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Świadczenie usług maszynami do robót budowlanych
2019-04-11,
12:00
2019-03-12,
11:40
138
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Świadczenie usług przeprowadzania okresowych kontroli budynków, oraz obiektów małej architektury administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy – znajdujących się na terenie administracji DOM Służewiec, DOM Wierzbno, DOM Wiśniowa, DOM Madalińskiego, DOM Konduktorska, DOM Polkowska.
2019-03-26,
10:00
2019-03-15,
12:59
139
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Świadczenie usług utrzymania i wykonywanie modyfikacji dla systemu informatycznego do prowadzenia ewidencji nazw obiektów miejskich (ENOM)
2019-04-16,
11:00
2019-03-14,
13:45
140
Licytacja elektroniczna
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Świadczenie usługi polegającej na opróżnianiu koszy ulicznych ustawionych na ulicach gminnych i drogach wewnętrznych na terenie miasta stołecznego Warszawy, będących w zarządzie Dzielnicy Wola oraz dostawę koszy ulicznych (znak sprawy: 14/ZP/19).
2019-03-20,
10:00
2019-03-08,
13:01
141
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej funkcjonującej w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Wieliszew z Warszawą
2019-03-26,
12:00
2019-02-22,
15:13
142
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 „Przy Zielonym Wzgórzu” przy ul. Wolskiej 79 w Warszawie – I etap (znak sprawy: 8/ZP/19)
2019-03-26,
09:00
2019-02-26,
13:04
143
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Termomodernizacja Przedszkola nr 228 przy ul. Marzanny 8 w Warszawie w zakresie przebudowy instalacji grzewczej – II etap w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Przedszkola nr 228 przy ul. Marzanny 8
2019-03-28,
10:00
2019-03-12,
15:31
144
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Usługa audytu informatycznego systemu sprzedaży operatora, sprzedającego w imieniu ZTM bilety uprawniające do korzystania z usług lokalnego transportu zbiorowego w Warszawie
2019-03-27,
11:00
2019-03-18,
15:01
145
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Usługa farmaceutyczna dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-24/2019)
2019-03-25,
12:00
2019-03-15,
15:51
146
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Usługa polegająca na wydruku etykiet samoprzylepnych, a następnie oznakowaniu pojemników na odpady komunalne
2019-03-20,
11:00
2019-03-12,
14:26
147
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Usługi graficzne na rzecz m.st. Warszawy
2019-03-19,
12:00
2019-03-08,
15:03
148
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Utrzymanie placów zabaw zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Ursynów w Warszawie
2019-03-25,
10:30
2019-03-15,
14:13
149
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Utrzymanie terenów zieleni ulic gminnych, dróg wewnętrznych oraz zieleńców położonych na terenie kompleksu „A” Dzielnicy Mokotów
2019-03-29,
09:30
2019-02-22,
15:11
150
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Utrzymanie terenów zieleni ulic gminnych, dróg wewnętrznych oraz zieleńców położonych na terenie kompleksu B Dzielnicy Mokotów
2019-03-29,
09:30
2019-02-22,
15:09
151
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Utrzymanie terenów zieleni w Dzielnicy Wola (znak sprawy: 9/ZP/19).
2019-04-16,
09:00
2019-03-13,
14:22
152
Licytacja elektroniczna
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Wydruk plakatów, ulotek, listów i zaproszeń - Numer referencyjny: UD-III-WZP.271.11.2019.MGA
2019-03-25,
10:00
2019-03-15,
12:57
153
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Wykonanie wodnego placu zabaw zlokalizowanego w Parku Henrykowskim przy ul. Dziatwy w Warszawie.
2019-03-27,
10:00
2019-03-12,
08:08
154
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Wykonanie budynku szkolnego w Zespole Szkół Nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26 (kontenerowy budynek szkoły) na terenie działek nr ew. 54/1, 55/1, 56/1, 42/1, 28/1, 29/1, 30/1, 20/1, 21/1, 57/1, 22/1 z obrębu 3-07-10 wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu
2019-03-29,
10:30
2019-02-26,
15:50
155
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę polegającą na scaleniu i doposażeniu w łazienki lokali m. st. Warszawy w budynku przy ul. Chełmskiej 14 w Warszawie.
2019-03-25,
10:00
2019-03-14,
10:05
156
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu bloku żywienia w Szkole Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22 w Warszawie
2019-03-20,
10:30
2019-03-12,
13:44
157
Licytacja elektroniczna
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
wykonanie i dostarczenie 4 rodzajów wyrobów tekstylnych dla dzieci z logotypami, w tym: 700 sztuk dwustronnych poduszek w kształcie słonia, 500 sztuk kostek sensorycznych, 150 sztuk zestawów poduszki wraz z kocykiem dwustronnym z maskotką w kształcie słonia, 340 sztuk kocyków dwustronnych z maskotką w kształcie słonia - Numer referencyjny: UD-III-WZP.271.13.2019.MGA
2019-03-26,
10:00
2019-03-15,
15:04
158
Przetarg nieograniczony
Zarząd Terenów Publicznych
Wykonanie i dostawa 1350 szt. żeliwnych słupków blokujących typu „Syrenka” h=80 cm, przeznaczonych do zamontowania na ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
2019-03-21,
10:00
2019-03-13,
11:09
159
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Wykonanie II etapu remontu elewacji, remont szatni (znak sprawy ZP- 9/19)
2019-03-27,
10:00
2019-03-05,
11:48
160
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.: „Budowa ulicy Mango na odcinku od skrzyżowania z ul. Melonową (wraz ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ulicą Paprotki (bez skrzyżowania)”
2019-03-20,
10:00
2019-03-12,
15:53
161
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie modernizacji terenu wewnątrzosiedlowego w kwartale ulic Skoczylasa 13,15 i Jagiellońska 56, 58, 60 na terenie Dzielnicy Praga – Północ m.st. Warszawy, znajdującego się na działce ewidencyjnej numer 32 w obrębie 4-12-03.
2019-03-22,
11:00
2019-03-05,
15:56
162
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Wykonanie naprawy izolacji dachu i poddasza budynku Przedszkola nr 420 przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8 w Warszawie
2019-03-25,
12:00
2019-03-08,
15:12
163
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie naprawy piątego poziomu utrzymania P5 40 szt. pudeł wagonów serii 81
2019-04-05,
12:00
2019-03-04,
11:50
164
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Wykonanie okresowych przeglądów przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych zgodnie z art. 62 ust 1 pkt 1c ustawy Prawo budowlane w budynkach mieszkalnych i użytkowych oraz siedzibach ZGN, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.
2019-03-20,
10:00
2019-03-12,
07:56
165
Licytacja elektroniczna
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie operatów szacunkowych
2019-03-19,
10:00
2019-03-11,
13:44
166
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Wykonanie opracowania pt: Audyt BRD przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej na drogach zarządzanych przez ZDM pod kątem skuteczności oświetlenia tych przejść i zastosowanej organizacji ruchu w dzielnicach: 1)Bemowo, Żoliborz- w zakresie oceny oświetlenia, 2)Wawer, Włochy, Praga Północ, Bemowo, Żoliborz- w zakresie audytu zastosowanej organizacji ruchu.
2019-03-20,
10:00
2019-03-06,
11:15
167
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie pełnego przeglądu urządzeń systemu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) przedziału pasażerskiego i kabiny motorniczego z tramwajów typu 120Na produkcji Webasto
2019-03-27,
10:00
2019-03-13,
12:42
168
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy
Wykonanie poradni Nocnej Pomocy Lekarskiej w budynku przychodni zdrowia przy ul. Czumy 1 w Warszawie
2019-03-22,
09:00
2019-03-04,
11:46
169
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie prac budowlanych polegających na modernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na parterze przy ul. Środkowej 12 w Warszawie, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi-Kwartał Inżynierska- ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.19.2019
2019-03-28,
10:00
2019-03-05,
12:55
170
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku wielorodzinnego przy ul. Kłopotowskiego 30 w Warszawie (front, oficyna lewa, oficyna prawa) wraz z rozbudową altany śmietnikowej realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 w Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.6.2019
2019-04-24,
10:00
2019-02-06,
13:07
171
Przetarg nieograniczony
Lasy Miejskie-Warszawa
Wykonanie prac związanych z utrzymaniem przejezdności dróg i ścieżek leśnych dla potrzeb ruchu turystycznego poprzez pielęgnację zieleni oraz w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej w obwodach leśnych Las Sobieskiego, Kabaty, Bemowo – Koło oraz Bielany – Młociny.
2019-04-18,
11:00
2019-03-13,
08:00
172
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla trzech placówek oświatowych położonych w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie ( znak sprawy ZP-8/19).
2019-04-01,
10:00
2019-02-27,
13:33
173
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie przebudowy budynku podstacji trakcyjnej „Sokratesa” w Warszawie wraz z urządzeniami.
2019-03-19,
09:00
2019-03-05,
10:19
174
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Wykonanie remontu kapitalnego ul. Andrzejowskiej
2019-03-21,
11:00
2019-03-06,
12:40
175
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Wykonanie remontu wiaduktu kolejowego w łącznicy kolejowej Okęcie-Kabaty nad ul. Puławską w Warszawie (PN 15/2019)
2019-03-21,
11:00
2019-03-06,
09:28
176
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. „Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”
2019-04-01,
11:00
2019-03-14,
15:43
177
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych pn. „Remont instalacji wodociągowej wody zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz przeciwpożarowej z rozdziałem instalacji ppoż. od instalacji w. z. w budynku Szkoły Podstawowej Nr 312 przy ul. Umińskiego 12 w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy - etap II”
2019-03-20,
10:00
2019-03-04,
12:51
178
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu” przy ul. Namysłowskiej 8 w Warszawie(postępowanie nr ZP/PN/RB/2/2019)
2019-03-26,
09:00
2019-02-22,
08:26
179
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42” w Warszawie (postępowanie nr ZP/PN/RB/4/2019)
2019-04-10,
09:00
2019-03-08,
08:07
180
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Wykonanie robót remontowych w lokalach mieszkalnych tzw. pustostanach
2019-03-22,
10:00
2019-03-06,
12:04
181
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Wykonanie siłowni plenerowej na działce nr 37 z obrębu 4-10-04 w rejonie ulicy Gościeradowskiej 19 i 21 w Warszawie zgodnie z projektem nr 1192 pt.: ”Przechodniu, ćwicz z nami – siłownia plenerowa” edycji 2019 Budżetu Partycypacyjnego w systemie projekt i wykonanie.
2019-03-29,
09:00
2019-03-14,
10:40
182
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
wykonanie szczelin dylatacyjnych wraz z ich wypełnieniem masami zalewowymi
2019-03-27,
11:00
2019-03-13,
08:19
183
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Wykonanie usługi kompleksowej pielęgnacji zieleni na terenach administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z podziałem na Zadania (1-9)
2019-04-15,
12:00
2019-03-13,
11:01
184
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Wykonanie usługi usunięcia warstwy mieszaniny przepracowanego węgla aktywnego z piaskiem filtracyjnym z warstwy złoża piaskowego oraz uzupełnienie złoża warstwą piasku filtracyjnego w dwunastu filtrach powolnych
2019-03-20,
09:45
2019-02-14,
10:50
185
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie utrzymaniowych robót drogowych w zakresie remontów uszkodzonych nawierzchni wewnętrznych ciągów komunikacyjnych oraz ich oznakowania, na terenach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy DOM „Służewiec”, DOM „Wierzbno”, DOM „Wiśniowa”, DOM „Madalińskiego”, DOM „Konduktorska”, DOM „Polkowska”.
2019-03-20,
10:00
2019-03-04,
14:11
186
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Wykonanie w latach 2019-2020 robót utrzymaniowych wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły zlokalizowanych w granicach m.st. Warszawy znak sprawy 32/PN/2019
2019-04-03,
10:00
2019-03-15,
10:21
187
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie wymiany instalacji centralnego ogrzewania wraz z robotami demontażowymi oraz po instalacyjnymi w budynku użytkowym oraz 2 pomieszczeniach pomocniczych przy ul. Tuchlińskiej 1 w Warszawie.
2019-03-25,
10:00
2019-03-07,
14:02
188
Przetarg nieograniczony
Lasy Miejskie-Warszawa
Wykonanie zadań ochronnych w rezerwatach i w lasach ochronnych związanych z użytkowaniem lasu, hodowlą lasu, ochroną lasu, ochroną ppoż., gospodarką łowiecką, w obwodach leśnych Las Sobieskiego, Kabaty, Bemowo – Koło oraz Bielany – Młociny.
2019-04-18,
10:00
2019-03-13,
08:00
189
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej, remont ogrodzenia (znak sprawy ZP- 6/19).
2019-03-25,
10:00
2019-02-19,
10:54
190
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Wymiana instalacji elektrycznej na parterze budynku Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Chłodnej 36/46 w Warszawie (znak sprawy: 12/ZP/19)
2019-03-21,
09:00
2019-03-04,
15:18
191
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Wymiana instalacji wod-kan, c.o. wraz z modernizacją węzła cieplnego (technologia, automatyka i roboty elektryczne) w Szkole Podstawowej nr 166 przy ul. Żytniej 40 w Warszawie (znak sprawy: 17/ZP/19)
2019-04-04,
09:00
2019-03-19,
09:46
192
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wymiana nawierzchni podwórka przy ul. Skwer Wyszyńskiego 7 w Warszawie
2019-03-29,
09:00
2019-03-14,
10:01
193
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Wymiana stolarki okiennej w lokalach stanowiących 100% własność Miasta Stołecznego Warszawy.
2019-03-29,
10:30
2019-03-15,
14:14
194
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Wynajem frezarek o szerokości frezowania min. 2 m do frezowania nawierzchni bitumicznych z obsługą operatorską
2019-03-21,
11:00
2019-03-06,
15:36
195
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Wynajem wraz z obsługą operatorską samochodów samowyładowczych w 2019 r.
2019-03-25,
10:00
2019-03-11,
15:47
196
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Wzmocnienie kruszywem dróg gruntowych zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2019-03-29,
12:00
2019-03-13,
10:57
197
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie VI.1.17 Inżynier Kontraktu dla Zadania I.11 Budowa Kolektora Zachodniego.
2019-03-29,
11:45
2019-02-25,
10:29
198
Przetarg ograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Zakres I: • wykonanie Systemu Zarządzania Parkingami Strategicznymi „Parkuj i Jedź” (P+R) w m.st. Warszawa (Zadanie A); • wykonanie przeniesienia Dyspozytorni Węzła Komunikacyjnego Młociny do Centrum Zarządzania Parkingami (Zadanie B); • wykonanie remontu Systemu Dozoru Wizyjnego (VSS) na terenie Węzła Komunikacyjnego Młociny (Zadanie C). Zakres II: serwis wszystkich systemów wykonanych w ramach Zakresu I.
2019-03-29,
11:00
2019-03-15,
14:40
199
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów
Zakup aparatu RTG
2019-04-02,
08:30
2019-03-01,
15:39
200
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Zakup części zamiennych do układu pneumatycznego pociągów metra typu Metropolis 98B
2019-03-22,
12:00
2019-02-27,
13:36
201
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka
Zakup i dostawa oprogramowania e-rejestracja wraz z asystą techniczną
2019-03-20,
09:00
2019-03-12,
15:32
202
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów
Zakup sprzętu komputerowego (2)
2019-03-25,
08:30
2019-03-18,
08:18
203
Licytacja elektroniczna
Centrum Rekreacyjno-Sportowe m. st. Warszawy w Dzielnicy Bielany
Zakup wraz z dostawą chemii basenowej do uzdatniania wody na pływalniach CRS Bielany
2019-03-25,
12:00
2019-03-15,
09:37
204
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2019-03-19,
09:00
2019-03-11,
10:15
205
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zaplanowanie i realizacja kampanii edukacyjno-informacyjnej poświęconej problemowi czystości nad warszawskim odcinkiem Wisły pn. DZIELNICA WISŁA
2019-04-03,
10:30
2019-02-26,
10:37
206
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Zaprojektowanie i wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej zadania z budżetu partycypacyjnego „Budowa ścieżki rowerowej w Parku Księcia Janusza” – znak sprawy: 16/ZP/19.
2019-03-28,
09:00
2019-03-12,
11:39
207
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Zaprojektowanie i wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej zadania z budżetu partycypacyjnego „Z górki na pazurki” – znak sprawy: 13/ZP/19.
2019-03-21,
09:00
2019-03-05,
11:55

Ukryj listy wyboru. Ukryj kolumnę: z rodzajem zamówienia, z datą publikacji.
Rodzaj:
Tryb:
Zamawiajacy:

UWAGA:
* Wypełnienie pola w nagłówku kolumny z nazwą zamówienia pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, w których nazwie znajduje się podany łańcuch znaków lub przynajmniej jeden z łańcuchów znaków oddzielonych przecinkiem
** Data składania ofert, wniosków, prac konkursowych lub data aukcji. Wypełnienie pola/pól w nagłówku kolumny z datą składania ofert w formacie RRRRMMDD pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, dla których data składania ofert zawiera się we wskazanym przedziale czasowym

<<powrót

herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  | 

 
Księga Zamówień Publicznych