>Biuro Zamówień Publicznych > Wyszukiwanie ogłoszeń > Wyniki wyszukiwania
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Bieżące ogłoszenia o przetargach
prowadzonych przez Urząd m.st. Warszawy i jego jednostki podległe


Znaleziono 192 ogłoszenia spełniające zaznaczone kryteria.

Ilość ogłoszeń na stronie:
Lp. Tryb
*WSZYSTKIE
Zamawiający
*WSZYSCY
>Nazwa zamówienia*
Składanie ofert**
od
do
Data publikacji
od
do
1
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych dla zadania „Wymiana nawierzchni jezdni, parkingów, chodników oraz zjazdów ulicy Lizbońskiej od ulicy Urugwajskiej do ulicy Saskiej” w Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie.
2019-08-06,
10:00
2019-07-19,
15:41
2
Przetarg nieograniczony
Zarząd Mienia Skarbu Państwa
Na wykonanie: Robót remontowych naprawczych pęknięć i rys w ścianach nośnych oraz słupach w budynkach Skarbu Państwa położonych w Warszawie przy: 1) ul. Powsińska 73, 2) ul. Lewicka 13/15 (garaż), 3) ul. Ciupagi 2 blok II,
2019-07-23,
12:00
2019-07-08,
11:47
3
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Zagospodarowanie terenu ogrodu przy ul. Różanej róg ul. Grażyny w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Realizacja projektu „Udostępnienie mieszkańcom, ich pieskom, dzieciom zrekultywowanego Ogrodu ul. Różana 20 róg ul. Grażyny a parkingiem szpitalnym” finansowanego w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2018.
2019-07-30,
09:30
2019-07-15,
15:44
4
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
„Rozbudowa drogi gminnej ul. Miedzianogórskiej na odcinku od ul. Remontowej do ul. Starozaciszańskiej” wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem tej ulicy na podstawie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej budowy w/w ulicy w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Miedzianogórskiej”.Numer referencyjny: P-39/19
2019-07-22,
09:30
2019-07-03,
14:59
5
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH SPOŁECZNA WARSZAWA
„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w okresie od dnia określonego w SIWZ dla danej części zamówienia do dnia 31.01.2020”
2019-07-23,
10:00
2019-07-09,
13:56
6
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o.
„Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach należących do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o. o. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa Symbol postępowania: ZP/33/2019
2019-07-22,
10:00
2019-07-12,
13:02
7
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Budowa instalacji c.o. z wymianą pieca
2019-07-29,
10:00
2019-07-15,
10:12
8
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o.
Budowa Pawilonu Medycznego w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie na potrzeby działalności leczniczej Zakładu
2019-07-31,
11:00
2019-06-11,
10:01
9
Przetarg nieograniczony
Przedszkole nr 340 Kasztanowego Ludka
Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola nr 340 "Kasztanowego Ludka" w Warszawie
2019-08-01,
11:00
2019-07-18,
08:04
10
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Budowa placu zabaw Wesoła Kraina oraz przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Placu Baśniowym
2019-07-26,
10:00
2019-07-12,
11:21
11
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego wraz z wymianą kanalizacji podposadzkowej i budową urządzeń zagospodarowania wód deszczowych z dachu dla budynku przy ul. Rybnej 8 i ul. Rybnej 10 w Warszawie, a także budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego wraz z budową urządzeń zagospodarowania wód deszczowych z dachu przy ul. Rybnej 28 w Warszawie ETAP I. Numer referencyjny: ZP/PN/Rb/50/19
2019-08-01,
10:00
2019-07-17,
15:34
12
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego im. K. Hoffmanowej przy ul. Hożej 88 w Warszawie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, (znak sprawy ZP-23/19)
2019-07-24,
10:00
2019-07-01,
11:06
13
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w rejonie ulicy Północnej w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer z podziałem na zadania
2019-07-29,
09:45
2019-06-24,
09:26
14
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Budowa ulicy Niemcewicza (między ul. 1 Praskiego Pułku a ul. Godebskiego) wraz z budową parkingu w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2019-07-23,
10:00
2019-07-05,
09:24
15
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o.
Budowa wiaty gospodarczej oraz podziemnego systemu magazynowania odpadów w ZOL przy ul. Szubińskiej 4 na potrzeby Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o.
2019-08-02,
11:00
2019-07-19,
14:12
16
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Dostarczenie i montaż pomostów pływających w Porcie Czerniakowskim realizowanych w ramach projektu Przystań Warszawa
2019-07-22,
11:00
2019-07-09,
14:51
17
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Muzeum Powstania Warszawskiego
Dostarczenie sprzętu (zgodnie z załączonym riderem technicznym) wraz z profesjonalną obsługą podczas koncertu „Powstawanie” Miuosh & FDG. Orkiestra
2019-07-22,
11:00
2019-07-16,
10:42
18
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Dostawa 7 pojazdów typu furgon
2019-07-29,
09:00
2019-06-25,
14:44
19
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiornika dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-58/2019.
2019-07-23,
10:30
2019-07-15,
15:47
20
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Dostawa energii cieplnej. Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.15.2019.KB
2019-08-05,
10:00
2019-07-03,
14:43
21
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zarządu Dróg Miejskich w 2020 roku w modelu giełdowym.
2019-08-05,
10:00
2019-07-04,
11:26
22
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego jako pierwszego wyposażenia sal edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45 w ramach zadania pn.: „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 217 ul. Paderewskiego 45”
2019-07-25,
10:30
2019-07-17,
15:35
23
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Dostawa i montaż (wymiana) opraw oświetleniowych zamontowanych na masztach oświetleniowych ulicy Modlińskiej w Warszawie, od Kanału Żerańskiego do Mostu Marii Skłodowskiej - Curie.
2019-07-22,
10:00
2019-06-13,
10:42
24
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa i wdrożenie oprogramowania komputerowego do tworzenia planów pracy pracowników Pionu Przewozów, pracujących w trybie zmianowym
2019-08-06,
12:00
2019-07-18,
08:01
25
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa materiałów elektrotechnicznych
2019-07-26,
12:00
2019-07-18,
08:00
26
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Dostawa mebli biurowych dla Urzędu m.st. Warszawy
2019-08-20,
12:00
2019-07-17,
10:33
27
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Dostawa mebli i pomocy dydaktycznych dla szkoły podstawowej w ramach inwestycji pn. „Modernizacja budynku szkoły podstawowej nr 30 w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 2”.
2019-08-19,
10:00
2019-07-16,
12:33
28
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa modułów, oprogramowań, kart pamięci do urządzeń firmy Schneider Electric.
2019-12-31,
15:00
2016-11-24,
14:22
29
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa odzieży roboczej oraz ochronnej dla potrzeb eksploatacji Metra w podziale na 34 zadania
2019-07-26,
12:00
2019-07-08,
07:54
30
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa opraw oświetleniowych i części zamiennych do nich.
2019-12-31,
15:00
2016-11-17,
13:08
31
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa osprzętu elektrycznego.
2019-12-31,
15:00
2016-11-22,
10:15
32
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Dostawa sprzętu komputerowego
2019-07-30,
09:00
2019-06-26,
14:40
33
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
Dostawa sprzętu medycznego (unit stomatologiczny) dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
2019-07-25,
09:30
2019-07-17,
15:07
34
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa szyn 60E1
2019-07-25,
12:00
2019-07-10,
15:26
35
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Dostawa talonów na posiłki profilaktyczne dla uprawnionych pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.17.2019.JĆ
2019-08-14,
10:00
2019-07-12,
14:56
36
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa uszczelnień mechanicznych do pomp i maceratorów produkcji firmy Grundfos, Flygt, KSB.
2019-12-31,
15:00
2016-11-23,
07:12
37
Przetarg nieograniczony
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn. "Żłobki na start" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 - III procedura
2019-07-26,
09:00
2019-07-18,
15:06
38
Przetarg nieograniczony
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części – II procedura
2019-07-23,
09:00
2019-07-12,
09:30
39
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Dostawa wyposażenia elektronicznego przeznaczonego dla Przedszkola nr 428 przy ul. Myśliborskiej 35 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej w Warszawie”, realizowanego przez Urząd Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy.
2019-08-02,
10:45
2019-06-07,
12:56
40
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Druk ulotek, naklejek, informatora, kalendarza oraz rollupów stanowiących element kampanii społecznej pn. „Widzisz-reaguj! jeśli nie ty, to kto?’wraz z ich dostawą do siedziby zamawiającego. postępowanie numer: UD-I-WZP.271.48.2019.PPO
2019-07-26,
10:00
2019-07-18,
15:01
41
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dzierżawa 27 nowych kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych w tym jedno z finisherem oraz opcją na dzierżawę 3 nowych kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych.
2019-07-23,
12:00
2019-07-11,
15:23
42
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Inżynier dla Zadania: Budowa stacji tankowania gazu CNG na terenie bazy transportu przy ul. Mikkego
2019-07-22,
09:45
2019-05-23,
14:37
43
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Kompleksowa dostawa i przesyłanie energii cieplnej do nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 29/31 na lata 2020-2022
2019-07-23,
11:30
2019-06-14,
15:51
44
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Kompleksowa obsługa druku i zadań pokrewnych
2019-07-23,
10:00
2019-07-15,
15:26
45
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Kompleksowa organizacja potańcówki w Miejscu Aktywności Lokalnej "3 Pokoje z Kuchnią" przy ul. Głębockiej 84 w Warszawie w dniu 25 sierpnia 2019 roku w godzinach 17:00-19:00.
2019-07-23,
11:00
2019-07-18,
14:03
46
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Biuro Zamówień Publicznych
Kompleksowa usługa polegająca na przygotowaniu oraz zrealizowaniu imprezy plenerowej pn. "Piknik z Klimatem",która zaplanowana jest na dzień 1 września 2019 r.
2019-07-25,
11:30
2019-07-16,
12:06
47
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Konserwacja i naprawa systemów sygnalizacji pożaru, stałych urządzeń gaśniczych gazowych i wodnych, bram pożarowych oraz kurtyn dymowych na I i II linii Metra Warszawskiego oraz STP Kabaty w latach 2020-2022
2019-08-05,
12:00
2019-07-03,
14:44
48
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Konserwacja i utrzymanie w sprawnym działaniu urządzeń, będących własnością Zamawiającego, zainstalowanych w garażach podziemnych położonych przy ulicy Pełczyńskiego 24 i Pełczyńskiego 24C, w Warszawie na terenie Dzielnicy Bemowo. UD-I-WZP.271.49.2019.SRU
2019-07-29,
10:00
2019-07-19,
15:16
49
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Letnie oczyszczanie dróg, chodników i zatok parkingowych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2019-08-22,
10:00
2019-07-15,
12:29
50
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Modernizacja akustyczna Szkoły podstawowej nr 231 przy ul. Juranda ze Spychowa 10
2019-07-25,
11:00
2019-07-05,
15:31
51
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Modernizacja ciągu komunikacyjnego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus
2019-08-02,
14:00
2019-07-18,
15:01
52
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych
Modernizacja części budynku SOdON w celu powiększenia ilości miejsc dla osób bezdomnych
2019-08-01,
09:30
2019-07-05,
15:08
53
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Modernizacja instalacji pulsacji wraz z wymianą wentylatorów próżniowych na terenie Stacji Uzdatniania Wody „Filtry” Zakładu Centralnego przy ul. Koszykowej 81 w Warszawie, Dzielnica Ochota
2019-08-19,
09:45
2019-07-17,
10:58
54
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Modernizacja kortów tenisowych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja kortów tenisowych w Ośrodkach Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (C/OM/VIII/P1/42)” (postępowanie nr ZP/PN/RB/17/2019)
2019-07-25,
09:00
2019-07-10,
14:45
55
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3 klasy na terenie Dzielnic Bielany i Żoliborz oraz Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2019-08-01,
10:30
2019-06-28,
15:23
56
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Naprawa podzespołów metra typu Inspiro w latach 2019 – 2020.
2019-07-30,
12:00
2019-07-19,
15:17
57
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Nauka w ruchu: sensoryczno-edukacyjny plac zabaw przy Szkole podstawowej Nr 3 Przymierza Rodzin przy ul. Nocznickiego 7.
2019-07-29,
13:00
2019-07-11,
13:00
58
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Ochrona fizyczna osób i mienia oraz ochrona przeciwpożarowa na obiektach administrowanych przez ZTM w Warszawie
2019-08-02,
09:00
2019-07-19,
13:01
59
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Bazyliowej, Kardamonowej i Rukoli w dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z podziałem na zadania.
2019-08-23,
12:00
2019-07-19,
11:29
60
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Opracowanie dokumentacji dla przedsięwzięcia pn. „Budowa trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa na odcinku od Dworca Zachodniego do węzła z ul. Grójecką”
2019-08-06,
10:00
2019-07-04,
08:07
61
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej w ul. Kameliowej oraz w drodze dojazdowej do ul. Gościniec 98D na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z podziałem na 2 zadania
2019-08-12,
10:45
2019-06-26,
11:05
62
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji na potrzeby likwidacji przepompowni ścieków sanitarnych „Młociny” przy ul. Wóycickiego w Warszawie, Dzielnica Bielany, wraz z pozyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji
2019-08-21,
10:00
2019-07-19,
11:29
63
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Modernizacja budynku wraz z doposażeniem w centralne ogrzewanie i centralną ciepłą wodę wraz z kotłownią i likwidacją palenisk na paliwo stałe” oraz remontu budynku przy ul. Parafialnej 2 w Warszawie.
2019-07-24,
10:00
2019-07-15,
10:57
64
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w drogach dojazdowych do ul. Echa Leśne, Wielkiego Dębu, Białołęckiej i Zbyszka z Bogdańca w Warszawie, Białołęka
2019-07-22,
09:45
2019-06-19,
12:08
65
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowej na remont budynków wraz z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych i obowiązujących przepisów ppoż. przebudowy instalacji elektrycznej oraz montażu klimatyzacji w siedzibach Terenowych Zespołów Obsługi Mieszkańców
2019-07-22,
09:00
2019-07-10,
13:49
66
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowej na remont klatek schodowych i elewacji w budynkach przy ul. Ogrodowej 13/29, przy skwerze Kard. St. Wyszyńskiego 7 i Żelaznej 69 w Warszawie
2019-07-22,
09:00
2019-07-12,
13:04
67
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przewodu wodociągowego DN 100 w al. Reymonta w Warszawie na terenie Dzielnicy Bielany
2019-07-30,
09:45
2019-06-26,
11:04
68
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie Osiedla Karolówka – Obszar III w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
2019-07-22,
09:45
2019-06-17,
09:18
69
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację Pompowni Wysokiego Ciśnienia przy ul. Czerniakowskiej 124, na terenie Stacji Pomp Rzecznych, Dzielnica Śródmieście
2019-08-12,
12:00
2019-07-10,
10:35
70
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację przepompowni ścieków przy ul. PCK, ul. Chmielnej i ul. Robotniczej zlokalizowanych na terenie Pruszkowa z podziałem na 3 zadania
2019-08-19,
12:00
2019-07-16,
09:31
71
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Opracowanie koncepcji do wykonania projektów stałych organizacji ruchu dla pętli autobusowych w dwóch lokalizacjach: ul. Łopuszańskiej i ul. Księżycowej w Warszawie (PN 42/2019)
2019-07-22,
11:00
2019-07-12,
15:05
72
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
opracowanie projektu budowlanego wykonawczego budowy instalacji elektrycznej w garażu budynku przy ul. Bema 81 w Warszawie oraz instalacji zasilania szlabanu, masztu projektorów i oświetlenia parkingu - dz. ew. nr 18 z obrębu 6-04-04
2019-07-29,
09:00
2019-07-19,
12:58
73
Licytacja elektroniczna
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Opróżnianie koszy ulicznych i pojemników na odchody zwierzęce na ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie. Opróżnianie koszy ulicznych na ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie, zakupionych w ramach realizacji projektu "Nowe kosze dla Starego Mokotowa na ulicach zarządzanych przez dzielnicę "finansowanego z Budżetu Partycypacyjnego na rok 2019.
2019-07-24,
10:00
2019-07-16,
12:14
74
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Pełnienie nadzoru autorskiego przy budowie przedszkola przy ul. Legendy w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
2019-08-21,
10:00
2019-07-19,
12:56
75
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branżach: ogólnobudowlanej, instalacji sanitarnej, instalacji elektrycznej, robót drogowych przy realizacji zadania inwestycyjnego C/OM/VIII/P1/30A pn.: „Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 – część 2” (postępowanie nr ZP/PN/U/13/2019)
2019-07-30,
09:00
2019-07-16,
15:15
76
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Pełnienie wielobranżowego, kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego” przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie
2019-07-25,
11:00
2019-07-16,
13:55
77
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Pielęgnacja zieleni niskiej, utrzymanie czystości oraz konserwacja małej architektury na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy do listopada 2019
2019-07-22,
09:00
2019-07-10,
09:14
78
Przetarg nieograniczony
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych Nr 1
Prace remontowe w placówkach opiekuńczo- wychowawczych obsługiwanych przez Zespół Nr 1 z podziałem na zadania
2019-07-22,
10:30
2019-07-08,
15:47
79
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Przebudowa istniejącej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Górczewska – Leszno – Młynarska
2019-07-26,
11:00
2019-07-12,
08:07
80
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Przebudowa pasa drogowego ul. Radarowej na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawa w zakresie doświetlenia w systemie zaprojektuj i wybuduj
2019-08-05,
10:00
2019-07-19,
15:41
81
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Przebudowa ul. Przecławskiej na odcinku ul. Bukowiecka – ul. Gen. T. Rozwadowskiego na terenie Dzielnicy Targówek w Warszawie
2019-08-06,
09:30
2019-07-19,
12:59
82
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Przebudowa ul. Rycerstwa Polskiego.
2019-07-29,
12:00
2019-07-11,
11:13
83
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej
2019-07-29,
08:45
2019-07-11,
14:31
84
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Przebudowa węzła ciepłowniczego w budynku Przedszkola nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9 w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9" w Warszawie
2019-07-22,
09:30
2019-07-05,
14:31
85
Przetarg nieograniczony
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Przebudowa wnętrz Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy - filii w budynku przy ul. Młynarskiej 35a w Warszawie
2019-08-09,
08:15
2019-07-16,
11:40
86
Przetarg nieograniczony
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Przedmiotem Zamówienia jest Wykonanie kontrolnych badań laboratoryjnych materiałów budowlanych przy nadzorowaniu przez Metro Warszawskie Sp. z o.o. prac podczas realizacji II i III etapu rozbudowy II linii metra w Warszawie.
2019-07-30,
12:00
2019-06-25,
12:46
87
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Przewóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2019/2020 (znak sprawy ZP- 24/19).
2019-07-26,
10:00
2019-07-16,
12:34
88
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Realizacja 3 zadań: 1. "Ogólnodostępne boisko do siatkówki na Czerniakowie" 2. "Trampoliny ziemne przy boisku na ul. Grupy AK Północ" 3. "Podwórkowa trampolina na Czerniakowie" w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów" finansowanego z programu Budżet Partycypacyjny 2019"
2019-07-25,
09:30
2019-07-10,
15:26
89
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Realizacja wniosku do budżetu partycypacyjnego pt.: „Podwórko przyjazne mieszkańcom ul. Obrzeżna 16, Jadźwingów 22 w Warszawie na terenie DOM Służewiec” administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
2019-07-29,
10:00
2019-07-19,
10:08
90
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Realizacja wniosku do budżetu partycypacyjnego pt.: „Rewitalizacja terenu zielonego przy Jadźwingów 22” znajdującego się na terenie DOM „Służewiec” administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.
2019-07-25,
10:00
2019-07-15,
10:39
91
Przetarg nieograniczony
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
Remont uszkodzeń ujawnionych podczas wiosennego przeglądu obiektów budowlanych na terenie Cmentarza Komunalnego Północnego w Warszawie przy ulicy Wóycickiego 14
2019-07-26,
12:30
2019-07-11,
13:02
92
Przetarg nieograniczony
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
Remont uszkodzeń ujawnionych podczas wiosennego przeglądu obiektów kubaturowych na Cmentarzu Komunalnym Południowym
2019-07-23,
12:30
2019-07-04,
14:44
93
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont chodnika przy budynkach przy ul. Nowolipki 29 i 29A w Warszawie - II ETAP
2019-07-29,
09:00
2019-07-10,
14:45
94
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Remont częściowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 202 przy ul. Bytnara 19 w Warszawie.
2019-07-25,
10:00
2019-07-10,
14:44
95
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont dachu
2019-07-26,
10:00
2019-07-10,
10:56
96
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Remont dachu budynku przy ul. Tarczyńskiej 11 w Warszawie
2019-07-24,
10:00
2019-07-09,
14:47
97
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont dachu i kominów ponad dachem w budynkach mieszkalnych przy ul. Długosza 21 i Skwer Wyszyńskiego 3 w Warszawie.
2019-08-01,
09:00
2019-07-12,
14:02
98
Przetarg nieograniczony
Zespół Szkół Specjalnych nr 89
Remont dwóch sal dydaktycznych, pionu czterech łazienek oraz jadalni w budynku Zespołu szkół specjalnych nr 89 mieszczącym się w Warszawie przy ul. Skaryszewskiej 8
2019-08-05,
09:00
2019-07-19,
12:59
99
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Remont elewacji budynku Przedszkola nr 272 przy ul.Gajcego 9 numer referencyjny: UD-III-WZP.271.41.2019.EKR
2019-07-25,
12:00
2019-07-09,
10:29
100
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
remont elewacji i instalacji odgromowej w części dotyczącej wymiany pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Piaskowej 7 w Warszawie
2019-07-31,
09:00
2019-07-15,
13:25
101
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont instalacji c.o. wraz z wymianą pieca na paliwo stałe
2019-08-02,
10:00
2019-07-17,
08:58
102
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont instalacji c.o. z wymianą pieca na piec z płaszczem wodnym w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 95 m 6 i ul. Oleckiej 18B m 1 w Warszawie
2019-08-05,
10:00
2019-07-18,
14:37
103
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont instalacji c.o. z wymianą pieca na piec z płaszczem wodnym w budynku mieszkalnym przy ul. Skokowej 8 m 2 w Warszawie.
2019-08-01,
10:00
2019-07-17,
10:56
104
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont instalacji centralnego ogrzewania z wymianą pieca na paliwo stałe z płaszczem wodnym w lokalach nr 1, 2/3 i 4 w budynku mieszkalnym przy ul. Podkowy 15 w Warszawie.
2019-08-05,
10:00
2019-07-18,
08:05
105
Przetarg nieograniczony
Zarząd Mienia Skarbu Państwa
Remont instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno – kanalizacyjnej, węzła ciepłowniczego dwufunkcyjnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Kozietulskiego 4B w Warszawie Sprawa nr ZM.NZP.221-6/19
2019-08-05,
12:00
2019-07-19,
13:30
106
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie m.st. Warszawy część I - 2 lokale o powierzchni 94,12 m2 część II - 2 lokale o powierzchni 96,27 m2
2019-07-31,
10:00
2019-07-16,
15:02
107
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Remont nawierzchni chodników przy ul. Górnickiego, ul. Orzechowskiej oraz przy odcinku ul. Mołdawskiej oraz ul. Lelechowskiej na terenie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy
2019-07-25,
11:00
2019-07-09,
14:50
108
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Remont placu zabaw na terenie Przedszkola nr 271 przy ul. Broniewskiego 93 w Warszawie – plac zabaw nr 1 i plac zabaw nr 3 oraz piaskownic placu zabaw nr 2 Numer referencyjny: UD-III-WZP.271.44.2019.MGA
2019-07-31,
13:00
2019-07-16,
10:34
109
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Remont podłogi sportowej w Sali gimnastycznej IV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Saskiej 59 w Warszawie
2019-07-22,
10:00
2019-07-05,
12:48
110
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Remont pomostu widokowego znajdującego się w Parku Szczęśliwice w Warszawie
2019-08-05,
11:00
2019-07-19,
12:18
111
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (10 pustostanów – 10 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.62.2019
2019-07-22,
10:00
2019-07-04,
14:43
112
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (10 pustostanów – 10 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.63.2019
2019-07-25,
10:00
2019-07-05,
12:47
113
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych będących w 100% własnością m.st. Warszawy, administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Wola - TZOM Młynów (14 lok.)
2019-08-05,
09:00
2019-07-19,
15:16
114
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych będących własnością m.st. Warszawy administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy - w podziale na 3 części przetargowe
2019-08-02,
12:00
2019-07-18,
15:55
115
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont pustostanu
2019-07-24,
10:00
2019-07-05,
15:03
116
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
remont pustostanu
2019-07-22,
10:00
2019-07-08,
14:07
117
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont pustostanu – lokalu nr 5 w budynku mieszkalnym przy ul. Rolniczej 9 w Warszawie.
2019-07-31,
10:00
2019-07-16,
07:54
118
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont pustostanu w lokalu nr 3 w budynku mieszkalnym przy ul. Oleckiej 16 w Warszawie
2019-07-23,
10:00
2019-07-05,
13:59
119
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont pustostanu w lokalu nr 7 w budynku mieszkalnym przy ul. Korkowej 56 w Warszawie.
2019-07-31,
10:00
2019-07-16,
10:37
120
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Remont sali obrabiarek w warsztacie szkolnym na cele dydaktyczne w Zespole Szkół nr 31 przy ul. Felińskiego 13 w Warszawie
2019-08-01,
08:45
2019-07-16,
10:08
121
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Remont Sanitariatów oraz Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Brechta 8 w Warszawie, w ramach zadania pn.: „Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych”.
2019-08-05,
11:00
2019-04-23,
15:37
122
Przetarg nieograniczony
Zespół Szkół Nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego
Remont sanitariatów w Zespole Szkół nr 7 w Warszawie
2019-07-26,
11:00
2019-07-11,
13:12
123
Przetarg nieograniczony
Szkoła Podstawowa nr 33 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju
Remont szatni w Szkole Podstawowej nr 33 w Warszawie
2019-07-22,
09:30
2019-07-05,
15:40
124
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont tarasu budynku przy ul. Leszno 32 w Warszawie wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz modernizacją lokalu usługowego i boksów garażowych znajdujących się pod tarasem w systemie "projektuj i buduj".
2019-07-31,
09:00
2019-07-12,
12:09
125
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Remont toalet w: Szkole Podstawowej Nr 53 ul. Rudzka 6 w Warszawie, Szkole Podstawowej Nr 289 przy ul. Broniewskiego 99 A w Warszawie, Szkole Podstawowej Nr 247 ul. Wrzeciono 9 w Warszawie oraz Szkole Podstawowej Nr 293 ul. Jana Kochanowskiego 8 w Warszawie
2019-07-31,
13:00
2019-07-15,
14:30
126
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
remontu pustostanów lokali mieszkalnych, stanowiących własność m. st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy na terenie Terenowego Zespołu Obsługi Mieszkańców Nowolipki - 15 lokali.
2019-07-24,
09:00
2019-07-09,
11:03
127
Przetarg nieograniczony
Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
Remonty na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, CZĘŚĆ II - Remont ogrodzenia wybiegu dla słoni
2019-07-29,
11:30
2019-07-09,
15:12
128
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Renowacja pomnika Barykady Września
2019-08-01,
11:00
2019-07-17,
11:25
129
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenu zieleni osiedlowej przy ul. Batumi 2-4 w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Realizacja projektu "Integracyjne podwórko- ogród" finansowanego w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2018.
2019-08-02,
09:30
2019-07-18,
14:43
130
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Roboty porządkowe na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w zakresie opróżniania i zakupu koszy ulicznych i dystrybutorów na worki z przeznaczeniem na psie odchody, usuwania padłych zwierząt, sprzątania niezagospodarowanych terenów, w tym likwidacji dzikich wysypisk odpadów na obszarze Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w miejscach wskazanych każdorazowo przez Zamawiającego, z podziałem na części: Część 1 - W zakresie opróżniania koszy ulicznych i uzupełnianie dystrybutorów o worki biodegradowalne z przeznaczeniem na psie odchody, Część 2 - W zakresie usuwania padłych zwierząt, sprzątania niezagospodarowanych terenów, w tym likwidacji dzikich wysypisk odpadów.
2019-07-24,
10:00
2019-06-18,
12:01
131
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Rozbiórka budynku użytkowego położonego przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie.
2019-07-22,
10:00
2019-07-05,
12:49
132
Przetarg nieograniczony
Zarząd Mienia m.st Warszawy - jednostka budżetowa
Rozbudowa i zmiana funkcji budynku Szpitala Praskiego w Warszawie - 8/PN/2019
2019-07-23,
11:00
2019-07-02,
13:55
133
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 174 na Placu Wojska Polskiego
2019-07-31,
10:00
2019-07-12,
14:03
134
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Serwisowanie oraz remont pomp i mieszadeł KSB
2019-08-01,
10:00
2019-07-01,
11:05
135
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Specjalistyczna ocena stanu zachowania drzew problematycznych wraz gospodarką drzewostanem, zabiegami pielęgnacyjnymi i innymi działaniami dla drzew rosnących w pasach drogowych będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy
2019-07-23,
11:30
2019-07-17,
11:26
136
Licytacja elektroniczna
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Sprzątanie wnętrz budynków Urzędu Dzielnicy Mokotów oraz sprzątanie i odśnieżanie terenów zewnętrznych wokół budynku przy ul. Rakowieckiej 25/27
2019-07-26,
10:00
2019-07-18,
11:22
137
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
Sukcesywne dostawy odczynników do chemii klinicznej wraz z dzierżawą analizatora do Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście
2019-07-26,
09:30
2019-07-18,
13:52
138
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2019/2020
2019-07-26,
10:30
2019-07-18,
15:42
139
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Świadczenie usług utrzymania i rozwoju SignUM
2019-08-19,
12:00
2019-07-15,
11:14
140
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6 w Warszawie – I etap dokończenie robót w zakresie dachu wszystkich budynków oraz w zakresie elewacji i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku głównym w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6”
2019-07-29,
09:30
2019-07-12,
11:17
141
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot-Curie 14 w Warszawie – w zakresie instalacji elektrycznych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot-Curie 14”
2019-07-24,
09:30
2019-07-09,
10:50
142
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Transport niepełnosprawnych dzieci, uczniów i młodzieży do szkół w okresie od 02.09.2019 r. do 30.06.2020 r.
2019-07-23,
10:00
2019-07-12,
11:18
143
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Usługa ochrony budynków przy ul. Marii Kazimiery 1, ul. Mickiewicza 65 oraz kompleksu mieszkaniowego przy ul. Marii Kazimiery 18 – 26 oraz monitoring wizyjny budynków przy ul. Bieniewickiej 2a, ul. Sybilli 9, ul. Powązkowskiej 44b.
2019-07-22,
13:00
2019-07-18,
09:53
144
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Usługa przesyłania krótkich wiadomości tekstowych SMS
2019-07-25,
11:00
2019-07-17,
15:27
145
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Usługa udostępnienia i obsługi systemu informatycznego do prowadzenia arkusza organizacyjnego
2019-08-12,
12:00
2019-07-10,
13:00
146
Przetarg nieograniczony
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
Usługi odbierania odpadów komunalnych z terenu cmentarzy komunalnych m. st. Warszawy: Cmentarza Komunalnego Północnego i Cmentarza Wojskowego w latach 2020-2021
2019-08-07,
08:00
2019-06-27,
15:49
147
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Utrzymanie terenów zieleni niezagospodarowanej, usytuowanej poza pasami drogowymi ulic Dzielnicy Ursynów Numer referencyjny: KZP-XII-WZP.271.83.2019
2019-07-30,
13:30
2019-07-12,
12:37
148
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Utrzymanie zieleni parkowej Dzielnicy Ursynów – z podziałem na zadania : Zadanie 1. Park im. Romana Kozłowskiego Zadanie 2. Park im. Jana Pawła II Zadanie 3. Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK wraz z otoczeniem
2019-07-30,
12:30
2019-07-12,
11:21
149
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Biuro Zamówień Publicznych
Wsparcie koordynatora programu Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020 polegające na realizacji zadań animatora edukacji samorządowej w Urzędzie m.st. Warszawy
2019-08-05,
12:30
2019-07-17,
14:46
150
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wykonanie oznakowania ciągów komunikacyjnych na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
2019-07-23,
09:00
2019-07-08,
13:57
151
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – montaż instalacji wody ciepłej z cyrkulacją, centralnego ogrzewania i gazowej (zasilenie kotła), wymianę instalacji kanalizacji sanitarnej i zimnej wody, montaż kotłowni gazowej i adaptację komórek lokatorskich na pomieszczenie kotłowni gazowej w formule „zaprojektuj i wybuduj” w budynku przy ulicy Znicza 1 w Warszawie. Numer referencyjny: ZP/PN/Rb/52/19.
2019-07-24,
10:00
2019-07-09,
15:13
152
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji technicznej i robót budowlanych dla inwestycji „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Łabiszyńskiej 20 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w dzielnicy Targówek"
2019-07-29,
10:00
2019-07-12,
13:05
153
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wykonanie instalacji sieci LAN w Szpitalu Bielańskim w Warszawie w formule zaprojektuj i wykonaj (ZP-56/2019)
2019-07-22,
10:00
2019-07-05,
15:03
154
Przetarg nieograniczony
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie kontrolnych badań geotechnicznych przy nadzorowaniu przez Metro Warszawskie Sp. z o.o. prac podczas realizacji II i III etapu rozbudowy II linii metra w Warszawie.
2019-07-29,
12:00
2019-06-25,
13:36
155
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie modernizacji budynku przy ul. Makowskiej 99 w Warszawie. Numer referencyjny: ZP/PN/Rb/57/19
2019-07-25,
10:00
2019-07-10,
14:59
156
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Wykonanie opracowań projektowych i kosztowych dla budowy Domu Pomocy Społecznej i Ośrodka Wsparciadla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego 7 w Warszawie.Numer referencyjny: P-32/19
2019-07-26,
09:30
2019-06-21,
10:37
157
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Wykonanie oświetlenia terenu wewnętrznego podwórka zlokalizowanego przy budynkach pomiędzy ulicami: Piwną, Piekarską, Rycerską i Wąski Dunaj w Warszawie poprzez postawienie latarni oświetleniowych przy chodniku dla pieszych
2019-08-02,
12:00
2019-07-18,
14:44
158
Przetarg nieograniczony
Lasy Miejskie-Warszawa
Wykonanie Planu Urządzenia Lasu „Dęby Młocińskie” na lata 2021-2030 w dzielnicy Biela-ny m.st. Warszawa o łącznej powierzchni 9,2372 ha wraz z całoroczną inwentaryzację przy-rodniczą zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Dęby Młocińskie” o powierzchni 9,2629 ha.
2019-07-25,
10:00
2019-07-12,
14:03
159
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Wykonanie prac polegających na rozbudowie i modernizacji chodników na skwerze przy ul. 1 Sierpnia 26-30 w Warszawie
2019-07-31,
10:00
2019-07-16,
13:55
160
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie przeglądu i konserwacji instalacji elektrycznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie.
2019-07-25,
10:30
2019-07-15,
10:09
161
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie przeglądu i konserwacji instalacji sanitarnych (z wyjątkiem instalacji wentylacji mechanicznej) w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie
2019-07-22,
10:00
2019-07-15,
08:36
162
Przetarg nieograniczony
Zarząd Mienia m.st Warszawy - jednostka budżetowa
Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego (w tym w trybie „projektuj - buduj” w zakresie branży elektrycznej) w Warszawie przy ul. Zgody 13/151 - 7/PN/2019
2019-07-23,
10:00
2019-07-02,
14:13
163
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 128 w budynku przy ul. Blacharskiej 1 w Warszawie w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej.
2019-07-24,
10:00
2019-07-08,
09:07
164
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 80 w budynku przy ul. Modzelewskiego 23 w Warszawie w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej.
2019-08-07,
10:00
2019-07-19,
09:28
165
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie remontu murów oporowych między budynkami Dolna 37 front i oficyna (mur niski) oraz od strony skarpy przy budynku oficyny (mur wysoki) w Warszawie.
2019-07-31,
10:00
2019-07-15,
11:30
166
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn: „Sport i zabawa – to nasze prawa” w Warszawie.
2019-07-30,
10:00
2019-07-15,
14:40
167
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych dotyczących dokończenia realizacji rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 88 przy ul. Radarowej nr 4 B w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego C/WŁO/V/P1/25- SP Nr 88 ul. Radarowa 4 B
2019-07-29,
10:00
2019-07-12,
15:23
168
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wawerskiej 19 w Warszawie”. Numer referencyjny: ZP/PN/Rb/55/19.
2019-07-22,
11:00
2019-07-02,
15:41
169
Przetarg nieograniczony
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Wykonanie robót budowlanych rozbudowy ulic: Wybrzeże Szczecińskie oraz Wybrzeże Helskie na odc. rejon ul. Okrzei do ul. Wybrzeże Puckie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym.
2019-08-02,
10:00
2019-06-25,
11:07
170
Przetarg nieograniczony
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową ul. Racławickiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Sierpińskiego wraz z rozbudową ul. Harfowej oraz przebudową ul. Grójeckiej i kolidującej infrastruktury technicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Racławickiej.
2019-08-02,
10:00
2019-07-02,
12:20
171
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Wykonanie robót remontowych w lokalach mieszkalnych tzw. pustostanach
2019-07-24,
10:00
2019-07-09,
09:00
172
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie systemów klimatyzacyjnych dla pomieszczeń biurowych w lokalach Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6 w Warszawie
2019-07-30,
10:00
2019-07-12,
11:21
173
Licytacja elektroniczna
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie wyceny wartości nieruchomości
2019-07-24,
10:00
2019-07-15,
14:40
174
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Wykonanie wymiany stolarki okiennej, podokienników oraz obróbek blacharskich kominów dla szkoły podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczymia 15 w Warszawie
2019-07-29,
11:00
2019-07-12,
14:04
175
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Wymiana ciepłomierzy w ramach legalizacji w lokalach mieszkalnych i użytkowych w budynku przy ulicy Próżnej 12 i Dobrej 7 w Warszawie - zamówienie w podziale na 2 części przetargowe, dla każdego budynku osobna część
2019-07-31,
12:00
2019-07-16,
12:31
176
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz rozprowadzenie instalacji centralnej ciepłej wody w budynku przy ul. Dzieci Warszawy 45 Numer referencyjny: UD-XI--ZZP.271.35.WGN.2019
2019-07-25,
10:00
2019-07-10,
11:36
177
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Wymiana instalacji elektrycznej oraz instalacji teletechnicznych w internacie LIX Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im.Janusza Kusocińskiego przy ul.Lindego 20 w Warszawie. Numer referencyjny: UD-III-WZP.271.43.2019.EKR
2019-07-26,
12:00
2019-07-11,
13:05
178
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wymiana nawierzchni wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek pomiędzy budynkami przy ul. Płockiej 46 i Tyszkiewicza 37 w Warszawie.
2019-07-25,
09:00
2019-07-10,
14:45
179
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej oraz podłóg w lokalach mieszkalnych stanowiących w 100% własność m. st. Warszawy administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
2019-07-30,
09:00
2019-07-15,
13:08
180
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zabezpieczenie wykwaterowanego budynku przy ul. Brylowskiej 8A w Warszawie.
2019-07-30,
09:00
2019-07-12,
09:30
181
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie VI.1.6 Inżynier dla Zadania pn.: Budowa kanalizacji ściekowej na osiedlu Buków - Zad. I-III (Zadanie I.1.3; Zadanie I.1.4; Zadanie I.1.5)
2019-08-05,
11:45
2019-07-03,
13:06
182
Przetarg nieograniczony
Białołęcki Ośrodek Sportu
Zadaszenie boiska Orlik przy ul. Kowalczyka/Krzyżówki w Warszawie powłoką pneumatyczną
2019-07-23,
10:00
2019-07-09,
14:40
183
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy
2019-07-24,
10:00
2019-06-14,
14:30
184
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Zagospodarowanie terenu działek (remont podwórek) nieruchomości przy ul. Ząbkowskiej 50 i ul. Ząbkowskiej 50A w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.30.2019 POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
2019-07-24,
10:00
2019-04-09,
13:00
185
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Zagospodarowanie terenu od ul. Suwak do ul. Racjonalizacji w Warszawie dla zadania inwestycyjnego p.n. „Infrastruktura pieszo – rowerowa – realizacja projektów” (projekt „Zielona ścieżka dla pieszych z osiedla Nowy Mokotów do ul. Racjonalizacji”) finansowanego z Budżetu Partycypacyjnego 2019
2019-07-31,
09:30
2019-07-16,
14:56
186
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Zagospodarowanie terenu w ramach projektu: Część I - Rosochaty Park, Część II – Park pokoleń – spacerem ku skarpie, Część III – Wilanów for kids.
2019-08-05,
12:00
2019-07-19,
13:29
187
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Zagospodarowanie terenu w Szkole Podstawowej nr 70 przy ul. Bruna 11 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów" – I etap, finansowanego z Programu Budżet Partycypacyjny 2019 realizowanego w ramach projektu „Otwarte podwórko integracyjne”.
2019-07-26,
09:30
2019-07-11,
13:12
188
Przetarg nieograniczony
Zespół Placówek Europejski Dom Spotkań Młodzieży w Warszawie
Zagospodarowanie terenu zieleni na dziedzińcu Zespołu Placówek Europejski Dom Spotkań Młodzieży mieszczącego się przy ul. Długiej 18/20 w Warszawie
2019-07-30,
09:00
2019-07-15,
11:54
189
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Zagospodarowanie zielenią wysoką pasów drogowych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2019-07-23,
12:00
2019-07-15,
15:12
190
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka
Zakup i dostawa szczepionek
2019-07-23,
09:00
2019-07-16,
09:08
191
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zaprojektowanie i wykonanie na podstawie opracowanej przez wykonawcę dokumentacji projektowej robót budowlanych - budowy siłowni plenerowej przy ul. Okocimskiej w Warszawie w ramach budżetu partycypacyjnego.
2019-07-31,
09:00
2019-07-16,
12:34
192
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Zimowe oczyszczanie dróg, placów, skwerów, parkingów i ciągów pieszo-jezdnych będących w zarządzie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na lata 2019-2020
2019-07-23,
10:30
2019-07-15,
14:01

Ukryj listy wyboru. Ukryj kolumnę: z rodzajem zamówienia, z datą publikacji.
Rodzaj:
Tryb:
Zamawiajacy:

UWAGA:
* Wypełnienie pola w nagłówku kolumny z nazwą zamówienia pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, w których nazwie znajduje się podany łańcuch znaków lub przynajmniej jeden z łańcuchów znaków oddzielonych przecinkiem
** Data składania ofert, wniosków, prac konkursowych lub data aukcji. Wypełnienie pola/pól w nagłówku kolumny z datą składania ofert w formacie RRRRMMDD pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, dla których data składania ofert zawiera się we wskazanym przedziale czasowym

<<powrót

herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  | 

 
Księga Zamówień Publicznych