>Biuro Zamówień Publicznych > Wyszukiwanie ogłoszeń > Wyniki wyszukiwania
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Bieżące ogłoszenia o przetargach
prowadzonych przez Urząd m.st. Warszawy i jego jednostki podległe


Znaleziono 144 ogłoszenia spełniające zaznaczone kryteria.

Ilość ogłoszeń na stronie:
Lp. Tryb
*WSZYSTKIE
Zamawiający
*WSZYSCY
>Nazwa zamówienia*
Składanie ofert**
od
do
Data publikacji
od
do
1
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy pompowni ścieków PS1, kanałów tłocznych 2 x 110 mm wraz z budową kanalizacji ściekowej w ul. Arbuzowej w Warszawie w dzielnicy Ursynów.
2020-01-13,
12:00
2019-12-06,
10:33
2
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
„Dostawę energii cieplnej z sieci ciepłowniczej do Ośrodków Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w okresie 2020-2021” (nr postępowania ZP/PN/D/27/2019)
2019-12-16,
09:00
2019-11-12,
13:16
3
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
„Ochrona osób, mienia i obiektów Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Warszawie”
2019-12-18,
08:15
2019-12-10,
12:54
4
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
„Świadczenie usług medycznych w zakresie badań lekarskich przez lekarzy orzeczników – neurologów dla osób składających wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień na obszarze działania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie w celu wydania orzeczenia”
2019-12-16,
12:00
2019-12-07,
13:47
5
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
„Świadczenie usług medycznych w zakresie badań lekarskich przez lekarzy orzeczników – psychiatrów dla osób składających wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień na obszarze działania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie w celu wydania orzeczenia”
2019-12-16,
11:00
2019-12-07,
13:47
6
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
„Świadczenie usług medycznych w zakresie badań lekarskich przez lekarzy orzeczników – internistów dla osób składających wnioski o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień na obszarze działania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie w celu wydania orzeczenia”
2019-12-16,
10:00
2019-12-07,
11:47
7
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
„Świadczenie usług przez pracowników socjalnych dla osób składających wnioski o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na obszarze działania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie w celu wydania orzeczenia”
2019-12-16,
09:00
2019-12-07,
11:46
8
Przetarg nieograniczony
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych Nr 1
„Wykonanie usługi w zakresie stacjonarnej ochrony osób i mienia w obiektach obsługiwanych przez Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Warszawie” z podziałem na 2 zadania”
2019-12-20,
11:00
2019-12-06,
15:07
9
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o.
„Zakup i dostawa artykułów do żywienia pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych w Stołecznym Centrum Opiekuńczo Leczniczym w Warszawie - 2”
2019-12-19,
11:00
2019-12-09,
13:09
10
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
,,Dostawa elektro – mechanicznego sprzętu warsztatowego’’
2019-12-17,
12:00
2019-12-12,
10:42
11
Przetarg nieograniczony
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
2019-9 olej opałowy 2020
2019-12-18,
10:00
2019-12-07,
13:20
12
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Bieżące utrzymanie budynków i terenu administrowanego przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Gościeradowska 5 w sprawności technicznej w zakresie branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej.
2019-12-27,
09:00
2019-12-11,
09:31
13
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa kanalizacji ściekowej DN 200 L=82,7 m w drodze dojazdowej do ul. E. Rakuszanki w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.
2020-01-07,
11:00
2019-11-26,
12:18
14
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa kanału sanitarnego DN 0,3 m w ul. 3KDZ na odcinku od ul. Przejazdowej do działki nr 97 w ul. 3KDZ w Pruszkowie wraz z budową przyłączy przy ul. Przejazdowej 21 i ul. Groblowej 10
2019-12-30,
12:00
2019-11-15,
10:22
15
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Budowa odwodnienia ul. Transportowców na odcinku od ul. Głuszca do ul. Ludwinowskiej w Warszawie
2019-12-30,
10:30
2019-12-12,
12:23
16
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa przewodu wodociągowego DN 150 od projektowanej ul. Czwartej do rejonu ul. Rodziewiczówny w Warszawie, dzielnica Praga Południe
2020-01-03,
10:00
2019-11-27,
11:15
17
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 mm L=154,5 m w ul. Tapicerskiej wraz z odcinkami sieci DN 160 mm L=28,5 m w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy
2019-12-30,
09:45
2019-11-27,
11:15
18
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci wodociągowej DN 100/150/250 o łącznej długości L=2.138,18 mb na terenie osiedla Karolówka – Obszar II w dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
2020-01-13,
12:00
2019-12-10,
09:30
19
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci wodociągowej DN 150 mm L 404,5 m w ul. Brzezińskiej w Warszawie na terenie Dzielnicy Białołęka.
2020-01-07,
10:45
2019-12-02,
09:53
20
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w drodze dojazdowej do ul. Lebiodowej 15S-15Z w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
2020-01-13,
10:45
2019-12-09,
09:44
21
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa artykułów biurowych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-91/2019.
2019-12-20,
11:30
2019-12-12,
15:52
22
Przetarg nieograniczony
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Dostawa artykułów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (baby food) do placówek w Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
2019-12-19,
09:00
2019-12-12,
08:29
23
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawa betonu towarowego, betonu szybkosprawnego, piasku stabilizowanego, podsypki, podbudowy z kruszywa i dodatku wydłużającego wiązanie betonu
2020-01-13,
11:00
2019-12-11,
14:00
24
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części zamiennych do przekładni zamontowanych w tramwajach typu 120N i 120Na (5 części).
2019-12-23,
11:00
2019-11-21,
10:36
25
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa dławików do tramwajów typu 116Na/1 oraz 120Na (2 części).
2019-12-23,
12:00
2019-12-16,
10:26
26
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa elementów metalowo-gumowych usprężynowania wózków napędowych do tramwajów typu 120Na (2części).
2019-12-23,
10:00
2019-11-22,
08:48
27
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa i montaż rekuperatorów na dwóch liniach technologicznych w Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych (STUOŚ) zlokalizowanej na terenie Zakładu „Czajka"
2019-12-20,
11:45
2019-11-20,
15:21
28
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Dostawa i montaż wyposażenia sportowego i rehabilitacyjnego dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102” w Warszawie.
2019-12-17,
11:30
2019-12-10,
14:29
29
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej (ciepła) do budynku Urzędu m.st. Warszawy Dzielnica Praga-Północ przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15
2019-12-16,
10:00
2019-12-06,
14:50
30
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa jałowych obłożeń pola operacyjnego dla Szpitala Bielańskiego (ZP-90/2019)
2019-12-16,
11:00
2019-12-06,
11:23
31
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa jednostek łożyska wałeczkowo-stożkowego do maźnicy tramwaju typu 120Na.
2020-01-03,
10:00
2019-11-26,
15:14
32
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawa kamiennych płyt chodnikowych żółtych z guzkami oraz jasno-szarych ryflowanych
2019-12-17,
11:00
2019-12-10,
11:20
33
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawa kruszywa ze skał naturalnych
2020-01-13,
11:00
2019-12-11,
15:03
34
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawa mieszanek mineralno-asfaltowych
2020-01-13,
11:00
2019-12-11,
15:13
35
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa mleka
2019-12-23,
11:00
2019-12-16,
11:41
36
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa modułów, oprogramowań, kart pamięci do urządzeń firmy Schneider Electric.
2019-12-31,
15:00
2016-11-24,
14:22
37
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo
Dostawa oleju opałowego dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo do obiektu hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie
2019-12-18,
10:00
2019-12-13,
10:32
38
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
Dostawa opon do autobusów
2020-01-08,
09:30
2019-12-03,
11:37
39
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa opraw oświetleniowych i części zamiennych do nich.
2019-12-31,
15:00
2016-11-17,
13:08
40
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa osprzętu elektrycznego.
2019-12-31,
15:00
2016-11-22,
10:15
41
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa osprzętu sieciowego do tramwaju typu 120Na (2 części)
2019-12-23,
10:00
2019-12-13,
14:38
42
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa polielektrolitów
2020-01-20,
10:45
2019-12-13,
10:32
43
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa szyb do tramwajów typu 120Na i 128N
2019-12-16,
10:00
2019-12-05,
15:11
44
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa uszczelnień mechanicznych do pomp i maceratorów produkcji firmy Grundfos, Flygt, KSB.
2019-12-31,
15:00
2016-11-23,
07:12
45
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa wody źródlanej do obiektów Metra Warszawskiego
2019-12-18,
12:00
2019-12-09,
11:54
46
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Dostawy w 2020 roku artykułów biurowych i papieru do urządzeń biurowych. ZDM/UM/DZP/113/PN/94/19
2019-12-23,
10:00
2019-12-13,
14:16
47
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Gospodarowanie odpadami o kodzie 19 01 07* lub 19 03 06* powstającymi w Zakładzie „Czajka” Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., w ilości maksymalnej 6 000 Mg
2019-12-16,
09:45
2019-11-13,
09:51
48
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Kompleksowe dostarczenie energii cieplnej do budynku Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. S. Żeromskiego 29 Numer referencyjny: UD-III-WZP.271.86.2019.MGA
2019-12-17,
10:00
2019-12-04,
14:04
49
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
Kompleksowe utrzymanie czystości autobusów oraz sprzątanie obiektów
2020-01-21,
08:30
2019-12-16,
09:29
50
Konkurs
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
Konkurs architektoniczno-rzeźbiarski na koncepcję pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 r.
2020-02-14,
16:00
2019-12-06,
17:21
51
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Konserwacja ulic i ciągów pieszych w Dzielnicy Ochota
2019-12-23,
11:00
2019-12-06,
13:11
52
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Konserwacja w branży dekarsko-blacharskiej w budynkach stanowiących 100% własności m.st. Warszawy na terenie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście Administracji Domów Komunalnych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 (w podziale na 6 części przetargowych)
2020-01-08,
12:00
2019-12-11,
12:27
53
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Kontrakt 5 - „Zaprojektowanie i rozbudowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) w Warszawie” realizowany w ramach Przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2 w dzielnicy Targówek m. st. w Warszawie”
2020-01-30,
12:00
2019-08-16,
07:56
54
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Leasing samochodów osobowych dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy na okres 60 miesięcy
2020-01-02,
13:00
2019-12-02,
14:21
55
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Modernizacja kominków wentylacyjnych i świetlików III i IV grupy filtrów powolnych zlokalizowanych na terenie Zakładu Centralnego przy ul. Koszykowej 81 w Warszawie, Dzielnica Ochota.
2020-01-15,
09:45
2019-12-10,
09:58
56
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Modernizacja parku przy ul.Perzyńskiego oraz w ramach budżetu partycypacyjnego 2018 realizację projektu pn. profesjonalne stanowisko do street workout’u w parku przy ul.Perzyńskiego. Numer referencyjny: UD-III-WZP.271.87.2019.EKR.
2019-12-30,
12:00
2019-12-11,
12:05
57
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Modernizacja skweru Ad Astra przy ul. Egipskiej w Dzielnicy Praga-Południe wraz z pielęgnacją posadzonego materiału roślinnego.
2020-01-08,
11:30
2019-12-11,
15:04
58
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Modernizacja stacji dmuchaw na terenie Zakładu „Pruszków” przy ul. Domaniewskiej 23 w Pruszkowie
2020-01-02,
09:45
2019-11-22,
15:47
59
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Modernizacja Stacji Pomp Kanałowych „Włochy-Mikowa” zlokalizowanej przy ul. Chrościckiego 81 w Warszawie, na terenie Dzielnicy Włochy
2020-01-08,
09:45
2019-12-06,
10:33
60
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Monitoring środowiska
2019-12-19,
10:00
2019-12-11,
13:07
61
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Najem dwóch mobilnych wież monitorujących.
2019-12-18,
09:00
2019-12-10,
15:53
62
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Ochrona mienia
2019-12-18,
10:00
2019-12-10,
14:30
63
Przetarg nieograniczony
CV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta
Ochronę mienia i osób w budynku CV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Vincenta van Gogha 1 w Warszawie
2019-12-18,
10:00
2019-12-10,
11:21
64
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji na budowę magistrali wodociągowej z punktem pomiarowym, sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Wał Miedzeszyński i Skalnicowej z podziałem na zadania, Warszawa Wawer.
2020-01-03,
09:45
2019-11-27,
11:15
65
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadań z budżetu partycypacyjnego ZDM/UM/DZP/105/PN/91/19
2019-12-16,
10:00
2019-12-06,
14:26
66
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji obiektów Zakładu Centralnego w zakresie montażu/wymiany instalacji klimatyzacji, Warszawa, dzielnica Ochota, Praga Południe, Śródmieście.
2020-01-03,
13:00
2019-11-20,
15:20
67
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji przepompowni ścieków sanitarnych „Dworzec Centralny H”, ul. Chałubińskiego w Warszawie, Dzielnica Śródmieście.
2019-12-20,
12:00
2019-10-30,
11:12
68
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji przepompowni ścieków sanitarnych „Sadyba” w Warszawie, ul. Powsińska 67 w Warszawie, Dzielnica Mokotów
2020-01-15,
09:45
2019-12-09,
10:19
69
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę magistrali wodociągowej w ul. Wał Miedzeszyński i Bysławskiej na terenie Dzielnicy Wawer w m.st. Warszawa
2019-12-17,
10:00
2019-11-15,
10:16
70
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację Pompowni Wysokiego Ciśnienia przy ul. Czerniakowskiej 124, na terenie Stacji Pomp Rzecznych, Dzielnica Śródmieście.
2019-12-23,
12:00
2019-11-20,
15:22
71
Przetarg nieograniczony
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Opracowanie projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego pn. przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu.
2020-01-03,
10:00
2019-11-22,
14:47
72
Przetarg nieograniczony
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi rozbudowy ulic: Wybrzeże Szczecińskie oraz Wybrzeże Helskie na odc. rejon ul. Okrzei do ul. Wybrzeże Puckie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym.
2019-12-27,
10:00
2019-11-26,
12:18
73
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Poprawa bezpieczeństwa wybranych obiektów MPWiK w m.st. Warszawie S.A. – ogrodzenie Stacji Pomp Rzecznych w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 124, dzielnica Śródmieście.
2019-12-16,
09:45
2019-11-13,
09:51
74
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Poprawa bezpieczeństwa wybranych obiektów MPWiK w m.st. Warszawie S.A. – ogrodzenie Zakładu „Czajka” w Warszawie przy ul. Czajki 4/6.
2019-12-18,
10:00
2019-10-31,
10:20
75
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Prowadzenie konserwacji urządzeń iluminacji obiektów mostowych m.st. Warszawy oraz iluminacji ciągu drzew w Al. Ujazdowskich na odcinku od ul. Bagatela do ul. Agrykola. ZDM/UM/DZP/106/PN/92/19
2019-12-18,
10:00
2019-12-10,
13:30
76
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Prowadzenie zajęć wspomagających rozwój ucznia o charakterze terapeutycznym w podziale na zadania. Zadanie 1 Świadczenie usługi polegającej na prowadzaniu indywidualnych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z elementami terapii Warnkego w placówkach szkolnych na terenie dzielnicy Ursus w ramach projektu ,,Interaktywnie zintegrowani " współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Znak sprawy: UD-XI-ZZP.271.61.2019.IMA
2019-12-16,
10:00
2019-12-07,
10:18
77
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przebudowa sieci wodociągowej DN 100 mm L = 134,2 m w ul. Króżańskiej/Ligockiej oraz DN 100 mm L = 42,9 m w ul. Ligockiej wraz z przyłączami wodociągowymi w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2020-01-07,
09:45
2019-12-04,
10:57
78
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Przygotowywanie i wydawanie obiadów dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
2019-12-16,
12:00
2019-12-10,
14:28
79
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
PZ.26.2.48.2019 - Kompleksowa dostawa gazu ziemnego w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku dla budynków będących w administrowaniu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
2019-12-23,
10:00
2019-12-11,
14:32
80
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (6 pustostanów – 6 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.118.2019
2020-01-02,
10:00
2019-12-10,
11:20
81
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
remont pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na terenie TZOM Koło (2 lokale – Wolska)
2019-12-20,
09:00
2019-11-25,
10:14
82
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Remont wejścia głównego do pawilonu socjalnego w budynku administracyjno-laboratoryjnym znajdującego się na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Domaniewskiej 23 w Pruszkowie.
2020-01-14,
09:45
2019-12-09,
10:20
83
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Renowacje magistral wodociągowych metodą bezwykopową na terenie m.st. Warszawy z podziałem na zadania
2019-12-23,
09:00
2019-11-05,
09:44
84
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Reprofilacja szyn kolejowych w torach i rozjazdach dla potrzeb Metra Warszawskiego Sp. z o.o.
2019-12-17,
12:00
2019-11-07,
10:30
85
Przetarg nieograniczony
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"
Roboty budowlane wraz z dostawą i montażem wyposażenia pomieszczeń Ogniska „Starówka”” - część I Wykonanie robót wykończeniowych
2019-12-20,
12:00
2019-12-03,
15:47
86
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Serwis oraz wykonywanie napraw urządzeń klimatyzacyjnych na I i II linii Metra Warszawskiego oraz STP Kabaty w podziale na 3 zadania.
2019-12-16,
12:00
2019-11-14,
11:14
87
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Sprawowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego nadzoru inwestorskiego nad dokończeniem budowy Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. Gandhi w Warszawie
2019-12-16,
10:30
2019-12-06,
15:38
88
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Wawer
Sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie pływalni z zespołem fitness oraz zadaszonego skateparku/lodowiska przy ul. V Poprzecznej 22 w Warszawie
2019-12-18,
11:00
2019-12-10,
14:31
89
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Sprzątanie i utrzymanie zieleni na placach zabaw
2019-12-19,
10:00
2019-12-11,
09:32
90
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Sprzątanie terenów zewnętrznych, tj. nieruchomości gruntowych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości gruntowych zabudowanych / budynków wspólnot mieszkaniowych / nie administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
2019-12-20,
09:00
2019-12-16,
07:58
91
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej do targowiska przy ul. Trocinowej 1 w Warszawie.
2019-12-18,
10:00
2019-12-10,
14:30
92
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
Sukcesywna dostawa odczynników do analizy parametrów fizykochemicznych i elementów upostaciowionych moczu wraz z dzierżawą analizatora
2019-12-19,
09:30
2019-12-11,
15:04
93
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek
SUKCESYWNE DOSTAWY SZCZEPIONEK DLA SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA-TARGÓWEK
2019-12-24,
09:00
2019-12-16,
10:26
94
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Biuro Zamówień Publicznych
Sukcesywne świadczenie usług cateringowych w formie koktajlu
2019-12-16,
10:00
2019-12-10,
12:42
95
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Świadczenia usług polegających na czynnościach serwisowych, niezbędnych do utrzymania w należytym stanie sanitarnym i technicznym toalet miejskich zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy w 2020 r
2019-12-16,
09:00
2019-12-03,
09:59
96
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek rejestrowanych i nierejestrowanych oraz ich ewentualnych zwrotów dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy - listy zwykłe i listy polecone
2019-12-17,
12:00
2019-12-09,
13:08
97
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych
Świadczenie całodobowych usług medycznych w ramach dyżurów lekarskich na rzecz Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych okresie od 01.01.2020 r. do 31.12. 2020 r.
2019-12-17,
11:00
2019-12-02,
12:11
98
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"
Świadczenie usług całodobowego dozoru oraz ochrony osób i mienia w obiekcie Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” w Warszawie w 2020 r.
2019-12-18,
09:30
2019-12-11,
13:06
99
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”
Świadczenie usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w okresie od dnia 1.02.2020 r. do dnia 31.01.2022 r.
2019-12-19,
09:15
2019-12-06,
10:28
100
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Świadczenie usług w zakresie opróżniania wskazanych koszy ulicznych, usuwanie padliny z ulic oraz sprzątanie wyznaczonych miejsc na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
2019-12-20,
10:00
2019-12-12,
08:55
101
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Świadczenie usług w zakresie utrzymania i urządzania terenów zieleni stanowiących 100% własności m.st. Warszawy, będących w administrowaniu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście
2019-12-18,
12:00
2019-11-28,
13:50
102
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych kontenerami Kp-5 i Kp-7 na rzecz Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2019-12-18,
10:00
2019-12-10,
12:54
103
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Świadczenie usług wsparcia systemu SAP ERP
2019-12-17,
12:00
2019-11-22,
10:42
104
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Świadczenie usługi ręcznego sortowania odpadów surowcowych. Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.51.2019.ŁM
2020-01-08,
10:00
2019-12-06,
15:39
105
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Świadczenie usługi zabezpieczenia medycznego dla obiektów Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w 2020 roku oraz świadczenie usługi zabezpieczenia medycznego podczas imprez organizowanych przez Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w 2020 roku (postępowanie nr ZP/US/U/34/2019)
2019-12-16,
10:00
2019-12-11,
15:52
106
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
UD-I-WPK.271.14.2019.PRA Kompleksowa organizacja, koordynacja i przeprowadzenie spotkania świątecznego na lodowisku wraz z wybranymi animacjami dla mieszkańców Bemowa w dniu 22 grudnia 2019 r.
2019-12-17,
10:00
2019-12-13,
08:06
107
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów
usługi kompleksowego sprzątania w placówkach SPZOZ Warszawa – Ursynów
2019-12-23,
08:30
2019-11-20,
13:48
108
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych
Usługi pocztowe na potrzeby Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w 2020 roku.
2019-12-18,
11:00
2019-12-05,
09:57
109
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Usługi sprzątania i odśnieżania terenów zewnętrznych wraz z odśnieżaniem i monitoringiem dachów w okresie zimowym
2019-12-23,
11:00
2019-12-13,
14:23
110
Przetarg nieograniczony
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Usuwanie awarii instalacji elektrycznych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
2019-12-20,
09:00
2019-12-13,
08:08
111
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy – 4 części Numer referencyjny: UD-I-WZP.271.79.2019.SRU
2019-12-30,
10:00
2019-11-22,
09:58
112
Przetarg nieograniczony
Zarząd Terenów Publicznych
Utrzymanie istniejącego oraz wykonanie i utrzymanie nowego oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w 2020 roku na terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
2019-12-30,
10:00
2019-12-16,
09:29
113
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Wykonanie i dostawy materiałów promocyjnych na potrzeby Urzędu m. st. Warszawy na lata 2020-2022.
2020-01-13,
11:30
2019-12-11,
09:55
114
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Wykonanie inwestycji z budżetu partycypacyjnego pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej i remont chodnika wzdłuż ul. Domaniewskiej”
2020-01-07,
10:00
2019-12-11,
13:07
115
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie naprawy czwartego poziomu utrzymania P4.3 kompletnych wózków tocznych i napędowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych metra typu INSP 6-66-4-750-CAB-WAW (Inspiro)
2019-12-17,
12:00
2019-12-04,
11:59
116
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie prac budowlanych polegających na modernizacji i remoncie budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Markowskiej 12 i Markowskiej 14 w Warszawie realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja obszaru Stara Praga – kwartał Brzeska – ul. Markowska 12 i 14, w dzielnicy Praga –Północ m.st. Warszawy”. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.116.2019
2019-12-16,
10:00
2019-11-29,
11:59
117
Przetarg nieograniczony
Stołeczna Estrada
Wykonanie prac konserwacyjnych zespołu fontann multimedialnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanych na Skwerze im. I Dywizji Pancernej w Warszawie w 2020 r.
2019-12-20,
10:00
2019-12-09,
15:46
118
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Wykonanie prac remontowych w budynku Urzędu Dzielnicy Rembertow al. Gen. A. Chruściela 28: - parter sanitariaty: damski, męski i dla niepełnosprawnych - piętro I sanitariaty: damski, męski
2019-12-23,
10:30
2019-11-04,
13:58
119
Przetarg nieograniczony
Lasy Miejskie-Warszawa
Wykonanie prac związanych z utrzymaniem przejezdności dróg i ścieżek leśnych dla potrzeb ruchu turystycznego poprzez pielęgnację zieleni oraz w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej w obwodach leśnych Las Sobieskiego, Kabaty, Bemowo – Koło oraz Bielany – Młociny
2020-01-07,
11:00
2019-11-28,
08:43
120
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Wykonanie przebudowy budynków Szkoły Podstawowej nr 92 przy ul. Przasnyskiej 18 A w Warszawie w związku z dostosowaniem do potrzeb ochrony ppoż.
2020-01-14,
09:45
2019-11-25,
14:44
121
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Wykonanie przeglądu serwisowego urządzeń pomiarowych firmy Hach-Lange z podziałem na zadania
2019-12-16,
09:45
2019-11-13,
09:51
122
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie wybranych pomieszczeń znajdujących się w budynku przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie
2019-12-20,
11:30
2019-12-05,
13:20
123
Przetarg nieograniczony
Zarząd Terenów Publicznych
Wykonanie robót związanych z remontami awaryjnymi i cząstkowymi jezdni i chodników w 2020 roku na ulicach i terenach gminnych będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
2019-12-19,
10:00
2019-12-06,
11:27
124
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie usługi dezynsekcji na stacjach I i II linii Metra Warszawskiego
2019-12-20,
12:00
2019-12-12,
14:57
125
Przetarg nieograniczony
Lasy Miejskie-Warszawa
Wykonanie zadań ochronnych w rezerwatach i w lasach ochronnych związanych z użytkowaniem lasu, hodowlą lasu, ochroną lasu, ochroną ppoż., gospodarką łowiecką, w obwodach leśnych Las Sobieskiego, Kabaty, Bemowo – Koło oraz Bielany – Młociny.
2020-01-07,
10:00
2019-11-28,
09:34
126
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Wykonywanie bieżących napraw, prac konserwacyjnych, usuwanie awarii w branży elektrycznej wraz z prowadzeniem pogotowia technicznego w zasobach administrowanych przez Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w roku 2020. Numer referencyjny: UD-XI-ZZP.271.59.2019.IMA
2019-12-18,
10:00
2019-12-03,
09:58
127
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonywanie odbitek kserograficznych
2019-12-16,
12:00
2019-12-06,
13:11
128
Przetarg nieograniczony
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Wykonywanie prac remontowych instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej oraz świadczenie usług w zakresie usuwania awarii tych instalacji wraz z wykonaniem okresowej kontroli instalacji gazowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
2019-12-24,
09:00
2019-12-09,
10:32
129
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Wykonywanie remontów lokali mieszkalnych będących własnością m.st. Warszawy na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
2020-01-03,
12:00
2019-12-12,
09:32
130
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Wykonywanie remontów, napraw bieżących i usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, instalacji elektrycznych, wewnętrznych instalacji sanitarnych w obiektach budowlanych oraz terenach zewnętrznych powierzonych w gospodarowanie Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy
2019-12-23,
10:00
2019-12-09,
14:21
131
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
wykonywanie usług w zakresie likwidacji zagrożeń epidemiologicznych poprzez odszczurzanie, usuwanie insektów, dezynfekcję lokali mieszkalnych i użytkowych oraz likwidację szkodników nietypowych oraz usuwanie zanieczyszczeń nietypowych w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy znajdujących się na terenie DOM „Służewiec”, DOM „Wierzbno”, DOM „Wiśniowa”, DOM „Madalińskiego”, DOM „Konduktorska”, DOM „Polkowska”
2019-12-16,
10:00
2019-12-04,
09:34
132
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Wynajem i serwis kabin sanitarnych oraz zbiorników na ścieki (2 części)
2019-12-16,
09:00
2019-12-09,
10:20
133
Przetarg nieograniczony
Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wynajem urządzeń parkingowych do obsługi parkingów administrowanych przez Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
2019-12-19,
09:00
2019-12-11,
14:00
134
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie 1. Modernizacja kanału obiegowego wody do pompowni I st. w Zakładzie Północnym w Wieliszewie. Zadanie 2. Modernizacja kanałów wody ze Zbiorników Kontaktowych do Pompowni I st. w Zakładzie Północnym w Wieliszewie.
2020-01-14,
09:45
2019-11-04,
10:20
135
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie II.2 Modernizacja oczyszczalni ścieków Południe w zakresie gospodarki ściekowej i osadowej.
2020-01-13,
09:45
2019-11-05,
09:44
136
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka
Zakup i dostawa wagi osobowej ze wzrostownikiem oraz funkcja BMI
2019-12-17,
09:00
2019-12-10,
11:19
137
Przetarg nieograniczony
Przedszkole nr 286
Zakup i sukcesywna dostawa środków żywności do stołówki przedszkolnej
2019-12-17,
11:00
2019-12-06,
08:50
138
Przetarg nieograniczony
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych Nr 1
Zakup i sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla placówek opiekuńczo- wychowawczych obsługiwanych przez Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 1
2019-12-20,
10:30
2019-12-06,
14:36
139
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Zakup paliw do samochodów i maszyn eksploatowanych przez ZGN w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2020 roku.
2019-12-20,
10:00
2019-12-12,
12:49
140
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Zakup paliwa metanowego Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.37.2019.KB
2020-01-03,
10:00
2019-12-03,
13:52
141
Przetarg nieograniczony
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 2
Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych do obiektów Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo- -Wychowawczych nr 2 w Warszawie
2019-12-18,
10:30
2019-12-10,
15:54
142
Przetarg nieograniczony
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3
Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych do obiektów Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Warszawie
2019-12-20,
14:50
2019-12-13,
08:11
143
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Zaprojektowanie i budowę obiektu: tężni solankowej w Parku Picassa
2019-12-17,
11:00
2019-11-26,
15:17
144
Dialog konkurencyjny - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Zaprojektowanie oraz wykonanie przebudowy północnej i wschodniej części Zakładu Naprawy Tramwajów wWarszawie
2020-01-03,
10:00
2019-12-09,
11:18

Ukryj listy wyboru. Ukryj kolumnę: z rodzajem zamówienia, z datą publikacji.
Rodzaj:
Tryb:
Zamawiajacy:

UWAGA:
* Wypełnienie pola w nagłówku kolumny z nazwą zamówienia pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, w których nazwie znajduje się podany łańcuch znaków lub przynajmniej jeden z łańcuchów znaków oddzielonych przecinkiem
** Data składania ofert, wniosków, prac konkursowych lub data aukcji. Wypełnienie pola/pól w nagłówku kolumny z datą składania ofert w formacie RRRRMMDD pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, dla których data składania ofert zawiera się we wskazanym przedziale czasowym

<<powrót

herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  | 

 
Księga Zamówień Publicznych