>Biuro Zamówień Publicznych > Wyszukiwanie ogłoszeń > Wyniki wyszukiwania
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Bieżące ogłoszenia o przetargach
prowadzonych przez Urząd m.st. Warszawy i jego jednostki podległe


Znaleziono 70 ogłoszeń spełniających zaznaczone kryteria.

Ilość ogłoszeń na stronie:
Lp. Tryb
*WSZYSTKIE
Zamawiający
*WSZYSCY
>Nazwa zamówienia*
Składanie ofert**
od
do
Data publikacji
od
do
1
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rybnej 28 w Warszawie". Numer referencyjny: ZP/PN/U/6/19.
2019-01-29,
11:00
2019-01-21,
11:10
2
Licytacja elektroniczna
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
„Wydruk gazety pt. „Życie Śródmieścia” wraz z dystrybucją” (znak sprawy ZP-1/19)
2019-01-23,
10:00
2019-01-15,
13:20
3
Przetarg nieograniczony
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"
„Zorganizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach rozszerzenia oferty wsparcia w placówkach wsparcia dziennego” Część 1: Zajęcia polegające na pomocy w odrabianiu lekcji oraz korepetycjach z przedmiotów humanistycznych (j. polski, j. angielski, dodatkowe j. obce) oraz przedmiotów ścisłych (matematyka, chemia, fizyka).
2019-01-30,
13:00
2019-01-21,
15:36
4
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Bieżąca konserwacja budynków, boisk i placów zabaw placówek oświatowych Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
2019-01-25,
09:30
2019-01-17,
09:20
5
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na teranie Dzielnicy Ursus w podziale na zadania: Zadanie nr 2. Remont i utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego. Numer referencyjny: UD-XI-ZZP.271.4.WIR.2019
2019-02-04,
10:00
2019-01-17,
11:09
6
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Dzielnicy Ursus w podziale na zadania: Zadanie nr 1 Wykonanie praca naprawczych nawierzchni dróg oraz konserwacja odwodnienia na drogach gminnych i wewnętrznych. Numer referencyjny: UD-XI-ZZP.271.1.WIR.2019
2019-01-24,
10:00
2019-01-08,
15:00
7
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa drzwi wygrodzenia kabiny motorniczego i części zamiennych do nich do tramwajów typu 120Na.
2019-01-29,
09:00
2019-01-21,
15:34
8
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa elementów oświetlenia wewnętrznego do tramwajów typu 120Na.
2019-01-25,
09:00
2019-01-17,
13:52
9
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawa energii elektrycznej w 2019 r.
2019-01-28,
11:00
2019-01-18,
15:52
10
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa łożysk do przekładni i zestawów kołowych wagonów metra serii 81
2019-03-29,
12:00
2019-01-18,
12:10
11
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa materiałów do renowacji kanałów metodą „długiego rękawa” w zakresie średnic od DN 0,15 m do DN 0,40 m.
2019-01-23,
12:15
2018-12-20,
10:46
12
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek oraz faxów
2019-01-25,
11:00
2019-01-16,
13:09
13
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala Bielańskiego (ZP-02/2019)
2019-02-08,
11:00
2019-01-07,
12:36
14
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa modułów, oprogramowań, kart pamięci do urządzeń firmy Schneider Electric.
2019-12-31,
15:00
2016-11-24,
14:22
15
Przetarg nieograniczony
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o.
Dostawa odczynników do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o.
2019-02-25,
10:30
2019-01-22,
12:39
16
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa opraw oświetleniowych i części zamiennych do nich.
2019-12-31,
15:00
2016-11-17,
13:08
17
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa osprzętu elektrycznego.
2019-12-31,
15:00
2016-11-22,
10:15
18
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
Dostawa spodni letnich dla kierowców
2019-02-14,
09:30
2019-01-07,
11:47
19
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa uszczelnień mechanicznych do pomp i maceratorów produkcji firmy Grundfos, Flygt, KSB.
2019-12-31,
15:00
2016-11-23,
07:12
20
Przetarg nieograniczony
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Dostawa wyposażenia dydaktycznego do punktów Dziennego opiekuna Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
2019-01-29,
09:00
2019-01-22,
08:15
21
Przetarg nieograniczony
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Dostawy świeżych filetów rybnych (uprzednio nie mrożonych) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
2019-01-23,
09:00
2019-01-09,
12:22
22
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Koncepcja aranżacji zieleni wzdłuż ulic wraz z projektem wykonawczym nasadzeń i towarzyszących im zmian w granicach pasów drogowych wybranych ulic w Warszawie znak sprawy 139/PN/2018
2019-03-01,
09:00
2018-12-20,
15:18
23
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Modernizacja budynku szkoły przy ul. Barskiej 32 na potrzeby LO XLVIII im. E. Dembowskiego
2019-01-31,
11:00
2019-01-16,
14:25
24
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Modernizacja dachu pływalni „Szuwarek” polegająca na remoncie dachu basenu przy Szkole Podstawowej nr 215 w Warszawie przy ul. Kwatery Głównej 13 w Warszawie
2019-02-05,
10:00
2019-01-21,
14:04
25
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Warszawie przy ul. Zawodzie, na terenie Dzielnicy Mokotów.
2019-01-29,
09:45
2018-12-20,
11:15
26
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację wybranych obiektów budowlanych Zakładu Centralnego w Warszawie, przy ul. Koszykowej 81, na terenie Dzielnicy Ochota
2019-01-29,
09:45
2018-12-21,
10:50
27
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Opracowanie dokumentacji zamiennej na przebudowę ulicy Waldorffa w Warszawie
2019-01-23,
11:00
2019-01-15,
13:45
28
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Opracowanie ekspertyzy technicznej oceny stanu technicznego budynku przy ul. 17 Stycznia 58 w Warszawie wraz z analizą opłacalności remontu.
2019-01-31,
09:00
2019-01-16,
14:25
29
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Opracowanie graficzne, korekta, druk i kolportaż 12 numerów informatora „Kurier Wolski”, w cyklu miesięcznym, tj. 10 numerów oraz 2 numerów specjalnych.
2019-01-30,
09:00
2019-01-21,
15:32
30
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus: Modernizacja kortów tenisowych polegająca na rozbudowie istniejącego budynku zaplecza kortów tenisowych o halę namiotową/sportową wraz z niezbędnymi instalacjami oraz wymianie nawierzchni kortów tenisowych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Gen. K. Sosnkowskiego 3 w Warszawie – Dzielnicy Ursus)
2019-02-06,
13:30
2019-01-18,
15:52
31
Przetarg nieograniczony
Zarząd Oczyszczania Miasta
Prace porządkowe na terenie m. st. Warszawy
2019-02-22,
09:00
2019-01-21,
11:11
32
Przetarg nieograniczony
Lasy Miejskie-Warszawa
Prowadzenie zadań ochronnych w rezerwatach i w lasach ochronnych.
2019-01-28,
10:00
2019-01-18,
13:37
33
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Przebudowa budynku przy ul. Twardej 8/12 w Warszawie na cele oświatowe w formule „zaprojektuj i wybuduj” (znak sprawy ZP-38/18)
2019-02-05,
10:00
2018-12-19,
11:16
34
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zieleni parkowej, zieleńców, placów zabaw, terenów rekreacyjnych, miejsc pamięci i nieurządzonych terenów zieleni oraz pielęgnacja zieleni wysokiej na obszarze Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy.
2019-02-27,
10:00
2019-01-17,
10:34
35
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Przeprowadzenie kursu języka polskiego jako obcego dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy, udzielono im ochrony uzupełniającej lub przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w związku z łączeniem z osobą/rodziną posiadającą status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
2019-01-30,
11:30
2019-01-22,
10:46
36
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Biuro Zamówień Publicznych
Przeprowadzenie wśród mieszkańców m.st. Warszawy działań edukacyjno - informacyjnych w zakresie przeciwdziałania zjawisku niskiej emisji oraz poprawy jakości powietrza
2019-01-31,
12:00
2018-12-28,
10:34
37
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców na terenie Dzielnicy Targówek - część I i część II. P-1/19
2019-01-25,
10:30
2019-01-17,
09:34
38
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Przygotowanie Studium Wykonalności oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji do sortowania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki o mocy przerobowej 60.000 Mg/rok, budowanej w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2 w dzielnicy Targówek m. st. w Warszawie”
2019-02-05,
12:00
2018-12-20,
12:58
39
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Biskupiej 4 w Warszawie. Numer referencyjny: ZP/PN/Rb/5/19.
2019-02-01,
11:00
2019-01-17,
13:53
40
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Remont nawierzchni dróg gminnych w zakresie robót bitumicznych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy Część I – rejon na płd. – wsch. od Al. Jerozolimskich Część II – rejon na płn. –zach. od Al. Jerozolimskich
2019-02-05,
10:00
2019-01-21,
15:33
41
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (9 pustostanów - 9 części)
2019-02-04,
10:00
2019-01-18,
13:26
42
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych będących własnością m.st. Warszawy administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy - w podziale na 4 części przetargowe
2019-02-04,
12:00
2019-01-18,
08:03
43
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych będących własnością m.st. Warszawy administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy - w podziale na 4 części przetargowe
2019-02-04,
12:00
2019-01-18,
14:02
44
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Roboty związane z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Koszykowej - ul. Raszyńskiej
2019-01-28,
10:00
2019-01-10,
10:32
45
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Serwisowanie oraz remonty pomp i mieszadeł KSB
2019-01-25,
09:45
2018-12-24,
11:45
46
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Świadczenie usług w zakresie opróżniania wskazanych koszy ulicznych, usuwanie padliny z ulic oraz sprzątanie wyznaczonych miejsc na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
2019-01-23,
10:00
2019-01-15,
12:39
47
Licytacja elektroniczna
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Świadczenie usług z zakresu zimowego i letniego oczyszczania dróg gminnych, dróg wewnętrznych, chodników i miejsc parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN), na terenie miasta stołecznego Warszawy, będących w zarządzie Dzielnicy Wola (znak sprawy: 2/ZP/19).
2019-01-30,
10:00
2019-01-21,
13:43
48
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Transport i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi do placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 w okresie luty-czerwiec 2019 r.
2019-01-24,
10:00
2019-01-16,
13:09
49
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Udzielenie leasingu zwrotnego 19 szt. pojazdów używanych Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.54.2018.JĆ
2019-02-13,
10:00
2019-01-10,
12:41
50
Przetarg nieograniczony
Zarząd Terenów Publicznych
Usługa prowadzenia 12 całodobowych parkingów strzeżonych zlokalizowanych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2019-02-20,
10:00
2019-01-14,
14:46
51
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy
Usługa sprzątania przychodni zdrowia SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy
2019-01-28,
10:00
2019-01-17,
10:33
52
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Usługa w zakresie oprogramowania oraz doradztwa komputerowego - usługa polegająca na świadczeniu serwisu i konserwacji podsystemu „DOM” – dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, system obsługi obniżek czynszu regulowanego (znak sprawy: 1/ZP/19)
2019-01-28,
09:00
2019-01-18,
12:11
53
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Usługi konserwacji, roboty remontowe w obiektach ZDM
2019-02-06,
10:00
2019-01-22,
12:52
54
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów
Usługi sprzątania w placówkach SPZOZ Warszawa – Ursynów
2019-02-13,
08:30
2019-01-10,
14:49
55
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Utrzymanie i konserwację zieleni przyulicznej, utrzymanie czystości na terenach zieleni położonych wzdłuż ulic gminnych oraz roboty związane z opróżnianiem koszy ulicznych na terenie Dzielnicy Ochota – Zadanie nr 1 Prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie parków Dzielnicy Ochota w rejonie I: Park Szczęśliwicki, Park im. Z. Malickiego, Park Korotyńskiego – Zadanie nr 2
2019-02-19,
11:00
2019-01-16,
12:24
56
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Utrzymanie porządku i czystości na terenie targowisk zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy część I – Targowisko Banacha, część II – Targowisko Mołdawska, część III – Targowisko Zieleniak
2019-01-24,
10:00
2019-01-17,
14:26
57
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku dróg zarządzanych przez Dzielnicę Ursus m.st. Warszawy. Zadanie 1. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku na terenach utwardzonych, klatkach schodowych, podwórkach, wokół altan śmietnikowych, pozostających w zarządzie m.st. W-wy Dzielnicy Ursus w okresie 01.04.2019r. do 01.04.2020r.oraz realizacja zadania z budżetu partycypacyjnego :"Wykonanie zieleni przy ul. Walerego Sławka 3/5 w m.st. W-wy Dzielnicy Ursus " Numer referencyjny: UD-XI-ZZP.271.2.WOS.2019
2019-02-20,
10:00
2019-01-18,
12:10
58
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Wdrożenie Systemu Wspomagania Zarządzania Infrastrukturą
2019-01-29,
09:00
2019-01-02,
14:30
59
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Wykonanie czynności remontowych na drogach zarządzanych przez ZDM w zakresie usuwania barier architektonicznych w Warszawie w roku 2019.
2019-02-05,
10:00
2019-01-21,
10:25
60
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej zastosowanych rozwiązań projektowych oraz jakości prac remontowych drogi dojazdowej przy ul. Szwoleżerów 5 w Warszawie wykonanych na podstawie projektu budowlano-wykonawczego
2019-01-28,
12:00
2019-01-17,
15:05
61
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łochowskiej 38A w Warszawie, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru Szmulowizna – kwartał Łomżyńska – ul. Łochowska 38A, w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.124.2018
2019-01-29,
10:00
2018-12-28,
11:56
62
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Kaczmarskiego 23 m 260 w Warszawie w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej
2019-01-22,
10:00
2019-01-04,
10:30
63
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Rybnej 8 w Warszawie Numer referencyjny: ZP/PN/Rb/132/18
2019-01-23,
10:00
2019-01-04,
13:09
64
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42” w Warszawie. (postępowanie nr ZP/PN/RB/1/2019)
2019-02-04,
09:00
2019-01-14,
14:56
65
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Wykonanie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń, terenów zewnętrznych, pielęgnacji zieleni oraz odśnieżania w obiektach i terenach mieszkalno-biurowych z podz. na części
2019-01-29,
09:45
2018-12-24,
09:25
66
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonywanie konserwacji i napraw dźwigów i schodów ruchomych na I i II linii Metra oraz dźwigów na terenie STP Kabaty w Warszawie, w podziale na 6 Zadań
2019-01-31,
12:00
2018-12-27,
08:24
67
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Zakup kolumn prowadzenia zestawów kołowych wagonów serii 81.
2019-01-25,
12:00
2019-01-17,
13:56
68
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Zakup paliwa metanowego Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.53.2018.AZ
2019-01-28,
10:00
2019-01-14,
14:45
69
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Zaprojektowanie i wybudowanie tężni solankowej wraz z wiatą oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na części działki o nr ew. 142 w obrębie 8-03-03, przy ul. Armii Krajowej 32 w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, w ramach projektu pn.: „Tężnia Wesoła” do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie
2019-01-25,
10:00
2019-01-09,
14:46
70
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2019-01-25,
11:00
2019-01-17,
14:48

Ukryj listy wyboru. Ukryj kolumnę: z rodzajem zamówienia, z datą publikacji.
Rodzaj:
Tryb:
Zamawiajacy:

UWAGA:
* Wypełnienie pola w nagłówku kolumny z nazwą zamówienia pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, w których nazwie znajduje się podany łańcuch znaków lub przynajmniej jeden z łańcuchów znaków oddzielonych przecinkiem
** Data składania ofert, wniosków, prac konkursowych lub data aukcji. Wypełnienie pola/pól w nagłówku kolumny z datą składania ofert w formacie RRRRMMDD pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, dla których data składania ofert zawiera się we wskazanym przedziale czasowym

<<powrót

herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  | 

 
Księga Zamówień Publicznych