>Biuro Zamówień Publicznych > Wyszukiwanie ogłoszeń > Wyniki wyszukiwania
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Bieżące ogłoszenia o przetargach
prowadzonych przez Urząd m.st. Warszawy i jego jednostki podległe


Znaleziono 145 ogłoszeń spełniających zaznaczone kryteria.

Ilość ogłoszeń na stronie:
Lp. Tryb
*WSZYSTKIE
Zamawiający
*WSZYSCY
Nazwa zamówienia*
>Składanie ofert**
od
do
Data publikacji
od
do
1
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Anny German w Warszawie – ETAP I
2018-12-12,
08:45
2018-10-15,
11:35
2
Przetarg nieograniczony
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – dostawy artykułów spożywczych ogólnego przeznaczenia żywieniowego
2018-12-12,
09:00
2018-11-28,
07:59
3
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie inwestycji w zakresie budowy drogi dla rowerów przy ul. Starzyńskiego na odc. od ul. Namysłowskiej do Ronda Żaba.
2018-12-12,
10:00
2018-11-26,
12:17
4
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Przedszkole nr 423
Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla dzieci z Przedszkola nr 423 mieszczącego się w Warszawie, przy ulicy Kadrowej 9
2018-12-12,
10:00
2018-11-28,
11:58
5
Przetarg nieograniczony
Zarząd Terenów Publicznych
Wykonanie prac związanych z remontami awaryjnymi i cząstkowymi jezdni i chodników w 2019 roku na ulicach gminnych, i pozostałych terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.”
2018-12-12,
10:00
2018-11-28,
15:58
6
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Pielęgnacja zieleni niskiej w pasach dróg gminnych na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2018-12-12,
10:00
2018-12-04,
10:41
7
Przetarg nieograniczony
Zarząd Mienia m.st Warszawy - jednostka budżetowa
Wynajem, transport, montaż i demontaż modułowej kontenerowej łaźni mobilnej dla osób bezdomnych w ramach kontynuacji programu pn. „Pilotażowy program prowadzenia łaźni mobilnej dla osób bezdomnych” w Warszawie - 22/PN/2018
2018-12-12,
10:00
2018-12-04,
15:15
8
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Ochrona osób i mienia
2018-12-12,
10:00
2018-12-05,
14:44
9
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Wykonanie kompleksowej usługi w zakresie ochrony Targowisk: - część I - „Banacha” zlokalizowane w Warszawie przy ul. Grójeckiej 95 i „Zastępcze” zlokalizowane w Warszawie przy ul. Majewskiego 5 - część II - „Mołdawska” zlokalizowane w Warszawie przy ul. Mołdawskiej 5/7 - część III – „Zieleniak” zlokalizowane w Warszawie przy ul. Grójeckiej 97
2018-12-12,
10:00
2018-12-05,
14:19
10
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Utrzymanie porządku i czystości na terenach zieleni oraz na terenach niezabudowanych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
2018-12-12,
10:30
2018-12-05,
15:32
11
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Przeprowadzenie audytu sposobu i zasad zarządzania budynkami i lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Miasta na przykładzie wybranych jednostek i Urzędów Dzielnic
2018-12-12,
11:00
2018-11-30,
11:13
12
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Muzeum Powstania Warszawskiego
Sukcesywne świadczenie usług cateringowych na potrzeby Muzeum Powstania Warszawskiego
2018-12-12,
11:00
2018-12-03,
15:19
13
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej" znak sprawy 122/PN/2018
2018-12-12,
11:30
2018-11-26,
14:48
14
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
2018-11 ochrona na 2019 rok
2018-12-12,
12:00
2018-11-26,
13:53
15
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie konserwacji zewnętrznych sieci kanalizacyjnych wybudowanych dla potrzeb Metra, na odcinku I i II linii
2018-12-12,
12:00
2018-11-28,
15:57
16
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Kompleksowe utrzymanie czystości na 21 stacjach I linii Metra Warszawskiego wraz z obsługą sanitariatów publicznych
2018-12-12,
12:00
2018-11-06,
15:01
17
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Regeneracja i naprawa amortyzatorów hydraulicznych
2018-12-12,
12:00
2018-12-03,
10:53
18
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Biuro Zamówień Publicznych
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z języka angielskiego w ramach Warszawskiego Modelu Przygotowania Językowego w Wychowaniu Przedszkolnym
2018-12-12,
12:00
2018-12-04,
15:26
19
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Świadczenie usług przez psychologów dla osób składających wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności na obszarze działania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie w celu wydania orzeczenia
2018-12-13,
08:30
2018-12-05,
11:48
20
Przetarg nieograniczony
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 9
Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 9 mieszczącego się przy ul. J. Paska 10 w Warszawie
2018-12-13,
09:00
2018-12-11,
14:07
21
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa łączników gwintowych tarcz zestawu kołowego.
2018-12-13,
09:00
2018-12-05,
08:47
22
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Świadczenie usług medycznych w zakresie badań lekarskich przez lekarzy orzeczników – internistów dla osób składających wnioski o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień na obszarze działania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie w celu wydania orzeczenia
2018-12-13,
09:00
2018-12-05,
13:20
23
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Gilarskiej – etap I
2018-12-13,
09:30
2018-10-16,
10:46
24
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Świadczenie usług medycznych w zakresie badań lekarskich przez lekarzy orzeczników – psychiatrów dla osób składających wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień na obszarze działania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie w celu wydania orzeczenia
2018-12-13,
09:30
2018-12-05,
14:19
25
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie placów zabaw na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy (2 części) Numer referencyjny: UD-I-WZP.271.74.2018.DZA
2018-12-13,
10:00
2018-11-28,
15:19
26
Przetarg nieograniczony
Szkoła Podstawowa nr 166 im. Żwirki i Wigury
Kompleksowa dostawa(sprzedaż i przesył/dystrybucja)energii cieplnej do budynku Szkoły Podstawowej nr 166 w Warszawie
2018-12-13,
10:00
2018-12-04,
10:43
27
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Zarząd Dróg Miejskich
Świadczenie usług prawniczych w 2019 roku
2018-12-13,
10:00
2018-12-05,
12:47
28
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o.
„Rozbudowa infrastruktury ITI w Stołecznym Centrum Opiekuńczo Leczniczym Sp. z o.o.”
2018-12-13,
10:00
2018-12-05,
14:47
29
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Świadczenie usług przez pracowników socjalnych dla osób składających wnioski o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na obszarze działania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie w celu wydania orzeczenia
2018-12-13,
10:00
2018-12-05,
15:33
30
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa wkładek sprężynujących stalowo-gumowych koła jezdnego do tramwajów typu 105Na
2018-12-13,
10:00
2018-12-06,
12:02
31
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie m.st. Warszawy część I - 2 lokale o powierzchni 71,21 m2 część II - 2 lokale o powierzchni 66,80 m2 część III - 1 lokal o powierzchni 25,70 m2
2018-12-13,
10:30
2018-11-29,
14:56
32
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa wyrobów włókninowych dla Szpitala Bielańskiego (ZP-90/2018)
2018-12-13,
11:00
2018-12-05,
14:19
33
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
„Świadczenie kompleksowej usługi nadzoru ratowniczego nad osobami korzystającymi z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Wola.”
2018-12-13,
11:30
2018-12-06,
07:54
34
Postępowanie realizowane na podstawie przepisów specjalnych
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Nazwa zadania: Przygotowanie i wydanie oraz dostarczenie gorących posiłków dla podopiecznych OPS w 2019 roku Numer sprawy: OPS/ZP/3/2018
2018-12-13,
12:00
2018-12-10,
16:01
35
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Wynoszenie gabarytów z lokali oraz budynków (strychu, klatki schodowe, piwnice i inne części budynku, które nie są lokalami mieszkalnymi lub użytkowymi) oraz przenoszenie gabarytów porzuconych poza budynkami (teren) będących w administrowaniu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2018-12-13,
12:00
2018-12-05,
11:47
36
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Remont instalacji BMS i sieci przemysłowej w ob.nr 1 wraz z podniesieniem licencji i oprogramowania do wizualizacji i sterowania WONDERWARE PLATFORMA SYSTEMOWA
2018-12-13,
12:00
2018-12-07,
07:54
37
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa urządzeń naprężających, sprężynowych do automatycznego naprężania sieci trakcyjnej i uchwytów do tych urządzeń
2018-12-14,
08:00
2018-12-07,
09:06
38
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
wykonanie bieżących napraw, konserwacji i usuwanie awarii w branży budowlanej w budynkach znajdujących się w zasobach Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
2018-12-14,
08:45
2018-11-29,
12:03
39
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka
Zakup i dostawa szczepionek dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka ul. Milenijna 4
2018-12-14,
09:00
2018-12-06,
14:07
40
Przetarg nieograniczony
Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych ulic gminnych, na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy w 2019 roku
2018-12-14,
09:00
2018-12-06,
14:53
41
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Kompleksowe utrzymanie czystości w Ośrodkach Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w 2019 roku postępowanie nr ZP/PN/U/37/2018)
2018-12-14,
09:00
2018-12-06,
14:55
42
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
wykonanie bieżących napraw, konserwacji i usuwanie awarii w branży ogólnobudowlanej na terenach zewnętrznych nieruchomości znajdujących się w zasobach Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawa
2018-12-14,
09:45
2018-11-29,
14:49
43
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego im. K. Hoffmanowej przy ul. Hożej 88 w Warszawie w formule „zaprojektuj i wybuduj” ( znak sprawy ZP-36/18 ).
2018-12-14,
10:00
2018-11-16,
12:38
44
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (9 pustostanów – 9 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.123.2018
2018-12-14,
10:00
2018-11-29,
12:18
45
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie remontów i utrzymania ulic gminnych w Dzielnicy Praga Północ w Warszawie
2018-12-14,
10:00
2018-11-29,
15:46
46
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych w ramach programu korzyści pracowniczych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-92/2018)
2018-12-14,
10:00
2018-12-06,
12:42
47
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Utrzymanie zieleni na terenie parków, skwerów, placów zabaw oraz młodzieżowego parku kultury i rekreacji na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2018-12-14,
10:00
2018-12-06,
13:10
48
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o.
„Sukcesywna dostawa preparatów do żywienia dojelitowego oraz sprzętu umożliwiającego podaż diet dla pacjentów przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o.”
2018-12-14,
10:00
2018-12-06,
15:23
49
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Utrzymanie porządku i czystości na terenie targowisk zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
2018-12-14,
10:00
2018-12-07,
14:33
50
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Świadczenie usług sprzątania dla Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
2018-12-14,
11:00
2018-12-06,
15:36
51
Przetarg nieograniczony
Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
Dostawa mrożonych ryb i owoców morza dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie.
2018-12-14,
11:30
2018-12-06,
10:41
52
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Usługi pocztowe świadczone na rzecz Urzędu Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
2018-12-14,
12:00
2018-11-30,
12:44
53
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy - listy zwykłe i listy polecone
2018-12-14,
12:00
2018-12-06,
08:59
54
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Sprzątanie i utrzymanie czystości w siedzibie głównej Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy przy ul. Szwoleżerów 5 (usługa ciągła) oraz siedzib ADK 1,2,3,5,6 (usługa w ramach zastępstw w okresie absencji sprzątaczy) wraz z jednokrotnym myciem okien na w/w obiektach
2018-12-14,
12:00
2018-12-06,
15:22
55
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa, instalacja i uruchomienie 20 dwustronnych tablic Systemu Informacji Pasażerskiej czasu rzeczywistego
2018-12-17,
09:00
2018-12-10,
11:08
56
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zakładanie i pielęgnacja zieleni oraz koszenie trawy w latach 2019 - 2021 na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, w tym wpisanym do rejestru zabytków, w obrębie TZOM Koło, TZOM Młynów, TZOM Nowolipki, TZOM Ogrodowa.
2018-12-17,
09:00
2018-10-19,
14:03
57
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa narzędzi pneumatycznych, elektronarzędzi i narzędzi różnych.
2018-12-17,
09:00
2018-12-07,
13:32
58
Przetarg nieograniczony
Lasy Miejskie-Warszawa
Uprzątanie zwłok zwierząt dziko żyjących
2018-12-17,
09:00
2018-12-07,
15:16
59
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Dostawa chemii basenowej do Ośrodków Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w 2019 roku.(postępowanie nr ZP/PN/D/36/2018)
2018-12-17,
09:00
2018-12-07,
15:34
60
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
„Świadczenie usług pocztowych, usługi frankowania oraz usługi codziennego odbioru przesyłek dla Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy” (znak sprawy ZP- 37/18)
2018-12-17,
10:00
2018-11-26,
10:48
61
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Wykonywanie remontów, napraw bieżących i usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, instalacji elektrycznych, wewnętrznych instalacji sanitarnych w obiektach budowlanych oraz terenach zewnętrznych powierzonych w gospodarowanie Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
2018-12-17,
10:00
2018-11-30,
16:04
62
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Świadczenie kompleksowej obsługi geodezyjnej prac związanych z działalnością Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy
2018-12-17,
10:00
2018-12-07,
13:31
63
Przetarg nieograniczony
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych Nr 1
Zakup i sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla placówek opiekuńczo- wychowawczych obsługiwanych przez Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 1
2018-12-17,
10:30
2018-12-03,
13:45
64
Przetarg nieograniczony
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych Nr 1
Zakup i sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla placówek opiekuńczo- wychowawczych obsługiwanych przez Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 1
2018-12-17,
10:30
2018-12-03,
14:27
65
Przetarg nieograniczony
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o.
Dostawa artykułów biurowych do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.
2018-12-17,
10:30
2018-12-10,
08:03
66
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie naprawy głównej pojazdu specjalnego – wozu wieżowego typu Montraks 5PS.
2018-12-17,
11:00
2018-12-10,
11:16
67
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
System Wspierający Obsługę Umów Przewozowych w zakresie Taboru i Kierowców (’Cerber 2.0’)
2018-12-17,
11:00
2018-11-23,
13:00
68
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Opracowanie koncepcji wyglądu Serwisu mapowego m.st. Warszawy
2018-12-17,
11:00
2018-11-26,
14:45
69
Przetarg nieograniczony
Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
Dostawa mrożonego mięsa dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie.
2018-12-17,
11:30
2018-12-07,
12:03
70
Licytacja elektroniczna
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Wywóz gruzu wraz z odpadami poremontowymi i innych gabarytów włącznie z elektrośmieciami oraz śniegu wraz z ich załadunkiem z terenów administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
2018-12-17,
12:00
2018-12-06,
13:10
71
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Dostawa nowego sprzętu komputerowego (10 szt. laptopów oraz 11 szt. stacji dokujących/replikatorów portów) dla potrzeb Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy m.st. Śródmieście
2018-12-17,
12:00
2018-12-07,
10:35
72
Przetarg nieograniczony
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o.
Dostosowanie klatek schodowych nr 2 i 3 strefy "B" budynku PKiN do wymogów przepisów ppoż.
2018-12-17,
12:30
2018-11-30,
12:02
73
Przetarg nieograniczony
Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2
Kompleksowa dostawa (sprzedaż i przesył / dystrybucja ) energii cieplnej do budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 w Warszawie, Al. Jana Pawła II 69, 01-038 Warszawa.
2018-12-18,
08:00
2018-12-03,
13:02
74
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42” w Warszawie.postępowanie nr ZP/PN/RB/33/2018)
2018-12-18,
09:00
2018-11-16,
10:47
75
Przetarg nieograniczony
Lasy Miejskie-Warszawa
Usługi weterynaryjne na rzecz Lasów Miejskich - Warszawa
2018-12-18,
09:00
2018-12-07,
15:18
76
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa urządzeń bezprzewodowych BAT 450-F LTE WiFi produkcji Hirschmann do tramwajów 120Na wraz ze standardowym oprogramowaniem
2018-12-18,
10:00
2018-12-10,
08:12
77
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Wykonanie infografik prezentujących organizację ruchu w miejscach, gdzie prowadzone są inwestycje i remonty oraz imprezy masowe ingerujące w układ komunikacyjny miasta
2018-12-18,
10:00
2018-12-10,
13:32
78
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Sukcesywne prowadzenie zajęć rekreacji ruchowej na sali gimnastycznej oraz w wodzie w Ośrodkach Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w 2019 r.(postępowanie nr ZP/PN/U/38/2018).
2018-12-18,
10:00
2018-12-10,
15:04
79
Przetarg nieograniczony
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących im. dr Zofii Galewskiej
Dystrybucja i dostawa energii cieplnej do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej mieszczącego się przy ul. Koźmińskiej 7 w Warszawie
2018-12-18,
10:00
2018-12-10,
15:06
80
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Konserwacja i drobne roboty naprawcze nieruchomości m. st. Warszawy, położonych w Dzielnicy Bemowo.
2018-12-18,
10:00
2018-12-11,
10:39
81
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Stryjeńskich i ul. Przy Bażantarni
2018-12-18,
10:00
2018-12-03,
12:09
82
Przetarg nieograniczony
Stołeczna Estrada
Wykonanie prac konserwacyjnych zespołu fontann multimedialnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanych na Skwerze im. I Dywizji Pancernej w Warszawie w 2019 r.
2018-12-18,
10:00
2018-12-04,
12:27
83
Przetarg nieograniczony
Zarząd Terenów Publicznych
Utrzymanie oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w roku 2019 na terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
2018-12-18,
10:00
2018-12-06,
12:14
84
Przetarg nieograniczony
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o.
Dostawa artykułów i środków czystościowych do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.
2018-12-18,
10:30
2018-12-07,
15:53
85
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Przetarg nieograniczony na Dostawę bonów towarowych upoważniających osoby uprawnione przez Zamawiającego do nabywania po relatywnie niskich cenach pełnowartościowych produktów w wyznaczonych placówkach handlowych znajdujących się w Warszawie w granicach administracyjnych Dzielnicy Wola i dzielnicach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie
2018-12-18,
11:00
2018-12-11,
07:45
86
Przetarg nieograniczony
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3
Przedmiotem zamówienia zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych do obiektów Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Warszawie,
2018-12-19,
08:15
2018-12-11,
13:34
87
Przetarg nieograniczony
Lasy Miejskie-Warszawa
„Prowadzenie prac z zakresu utrzymania czystości w lasach”
2018-12-19,
09:00
2018-12-11,
07:51
88
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2018-12-19,
10:00
2018-12-11,
12:25
89
Przetarg nieograniczony
Bursa Szkolna Nr 4
Dystrybucja i dostawa energii cieplnej do budynku Bursy Szkolnej nr 4 mieszczącego się przy ul. Ks. Janusza 45/47, 01-452 Warszawa
2018-12-19,
10:00
2018-12-11,
15:51
90
Przetarg nieograniczony
Stołeczna Estrada
Sukcesywna dostawa biletów lotniczych dla Stołecznej Estrady: rezerwacja i sprzedaż biletów lotniczych krajowych i międzynarodowych dla potrzeb przedsięwzięć i wydarzeń kulturalnych oraz podróży służbowych w okresie 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2021r.
2018-12-19,
10:00
2018-12-05,
15:58
91
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-95/2018.
2018-12-19,
10:30
2018-12-11,
16:03
92
Przetarg nieograniczony
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych Nr 1
„Wykonanie usługi w zakresie stacjonarnej ochrony osób i mienia w obiektach obsługiwanych przez Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Warszawie” z podziałem na 2 zadania.
2018-12-19,
10:30
2018-12-05,
15:57
93
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Usługi projektowe branży energetycznej, drogowej, organizacji ruchu dla zadań prowadzonych przez DPR. Zadanie 1:Usługi wykonania projektu branży energetycznej do zadań prowadzonych przez Dział Projektowania. Zadanie 2:Usługi wykonania projektu drogowego do zadań prowadzonych przez Dział Projektowania. Zadanie 3: Usługi wykonania organizacji ruchu na czas budowy dla zadań prowadzonych przez Dział Projektowania.
2018-12-19,
15:00
2016-12-19,
12:30
94
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
konserwacja instalacji elektrycznych i pogotowie elektryczne w obiektach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy zarządzanych przez ZGN Żoliborz
2018-12-20,
08:45
2018-12-05,
10:59
95
Przetarg nieograniczony
Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Bieżące utrzymanie zieleni parkowej, skwerów, zieleńców, zieleni czasowej oraz zieleni w miejscach Pamięci Narodowej na terenie Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy w 2019 roku
2018-12-20,
09:00
2018-12-12,
15:21
96
Przetarg nieograniczony
Szkoła Podstawowa nr 26
Dostawa i przesył,dystrybucja energii cieplnej do budynku Szkoły Podstawowej nr 26 ul. Miedziana 8, 00-814 Warszawa
2018-12-20,
10:00
2018-12-11,
16:39
97
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Zakup i dostawa pojemników dwukołowych i czterokołowych przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.48.2018.LK
2018-12-20,
10:00
2018-12-05,
12:48
98
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego dla urządzeń serwerowych oraz pamięci masowych w 2019 roku
2018-12-20,
11:00
2018-12-12,
14:40
99
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części zamiennych sprzęgła pojazdów metra typu Metropolis 98B
2018-12-20,
12:00
2018-12-12,
10:20
100
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości położonych w m.st. Warszawie, od 1 stycznia 2019 r.
2018-12-20,
13:00
2018-09-10,
08:41
101
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” budynku żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
2018-12-21,
12:00
2018-11-29,
12:08
102
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych będących własnością m.st. Warszawy administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy - w podzielne na 6 części przetargowych
2018-12-21,
12:00
2018-12-06,
09:24
103
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Dostawa i serwis fabrycznie nowych samochodów bezpylnych oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.12.2018.LK
2018-12-24,
10:00
2018-12-11,
15:57
104
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Bieżące utrzymanie budynków i terenu administrowanego przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Gościeradowska 5 w sprawności technicznej w zakresie branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej
2018-12-27,
10:00
2018-12-10,
13:07
105
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Bieżące naprawy, usuwanie awarii wraz z pogotowiem, w branży ogólnobudowlanej w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
2018-12-27,
12:00
2018-12-11,
15:51
106
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
Dostawa opon do autobusów
2018-12-28,
08:30
2018-11-30,
09:08
107
Przetarg nieograniczony
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji niezbędnych dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzymińskiej.
2018-12-28,
10:00
2018-11-20,
12:47
108
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Konserwacja ulic i ciągów pieszych Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
2018-12-28,
11:00
2018-12-11,
15:51
109
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Obsługa i utrzymanie systemu odwodnienia ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w dzielnicy Wawer oraz obsługa i utrzymanie systemu odwodnienia deszczowego Trasy Świętokrzyskiej na odc. ul. Tysiąclecia do ul. Zabranieckiej.
2018-12-31,
10:00
2018-11-14,
11:50
110
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowego osprzętu (dysze, protezy banany, wkładki ceramiczne do dysz, przewody ciśnieniowe, itp.) do pojazdów ciśnieniowych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2016-12-30,
14:27
111
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przetarg nieograniczony na ustanowienie dynamicznego systemu zakupów na dostawę wyrobów złącznych i śrubowych ( śruby, nakrętki, podkładki, wkręty, nity, kołki, pręty, smarowniczki, blachowkręty itp.)
2018-12-31,
15:00
2015-11-23,
16:00
112
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa baterii i akumulatorów - akumulatory NiCd, NiMH, baterie NiCd, NiMH, akumulatory żelowo – ołowiowe, baterie do sterowników, baterie do mierników, baterie tradycyjne, baterie alkaliczne i litowe.
2018-12-31,
15:00
2015-11-25,
15:56
113
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa artykułów oświetleniowych – żarówek, żarników halogenowych, modułów świetlnych, świetlówek, żarówek sygnalizacyjnych, lamp halogenowych, rtęciowych, sodowych
2018-12-31,
15:00
2015-10-20,
14:22
114
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przetarg nieograniczony na ustanowienie dynamicznego systemu zakupów na Dostawę farb, lakierów, rozpuszczalników, rozcieńczalników
2018-12-31,
15:00
2015-11-09,
09:04
115
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę części zamiennych do kosiarek, kosiarek samojezdnych, dmuchaw, pilarek do drewna oraz kos spalinowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2015-11-27,
14:40
116
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przetarg nieograniczony na ustanowienie dynamicznego systemu zakupów na Dostawę części zamiennych do instalacji chlorowych oraz do instalacji wytwarzania, magazynowania i dozowania dwutlenku chloru, przyrządów pomiarowych, roztworów produkcji firmy Wallace & Tiernan. Numer postępowania: 02123/WS/PW/PZL-DZA-WRS/D/2015
2018-12-31,
15:00
2015-10-21,
15:59
117
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa przewodów elektrycznych, przedłużaczy, listew przeciwzakłóceniowych
2018-12-31,
15:00
2015-12-28,
15:51
118
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa podstawowego sprzętu laboratoryjnego.
2018-12-31,
15:00
2016-11-24,
06:46
119
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do maszyn drogowo-budowlanych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2015-10-08,
07:06
120
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę fabrycznie nowych opon, dętek, felg oraz akcesoriów wulkanizacyjnych do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2015-09-17,
11:56
121
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
Dostawę i posadowienie 4 szt. nowych myjni autobusowych w Oddziałach Przewozów „Kleszczowa” i „Ostrobramska” wraz z niezbędnymi pracami oraz demontaż używanych myjni
2019-01-03,
08:30
2018-11-30,
08:06
122
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
Dostawa marynarek i spodni zimowych dla kierowców
2019-01-03,
09:30
2018-11-29,
12:59
123
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (11 pustostanów – 11 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.125.2018
2019-01-03,
10:00
2018-12-12,
13:48
124
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Kompleksowa dostawa energii cieplnej, tj. sprzedaż, dystrybucja i przesłanie ciepła za pomocą sieci ciepłowniczej do budynków komunalnych przy ul. Gen. T. Pełczyńskiego 24, 24A, 24B i 24C.
2019-01-03,
10:00
2018-11-30,
10:55
125
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kompleksowej modernizacji Stacji Pomp Kanałowych „Berensona”, zlokalizowanej przy ul. Berensona 12 w Warszawie - Dzielnica Białołęka.
2019-01-03,
10:45
2018-11-27,
09:59
126
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie koncepcji wariantowego rozwiązania istniejącego układu hydrologicznego w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów sąsiadujących z Rowem Wolica w Warszawie.
2019-01-04,
09:45
2018-11-19,
11:39
127
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacyjnej w ul. 15 Sierpnia i do posesji przy ul. Pułaskiego 37 w Warszawie na terenie Dzielnicy Białołęka z podziałem na zadania
2019-01-04,
09:45
2018-11-29,
09:29
128
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę przewodu wodociągowego DN 100 Lca 80 m wraz z przyłączami, w ul. Plac Słoneczny w Piastowie.
2019-01-07,
09:00
2018-12-03,
08:51
129
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacyjnej w ulicach w rejonie ul. Kobiałka w Warszawie na terenie Dzielnicy Białołęka z podziałem na zadania
2019-01-07,
09:45
2018-11-30,
09:29
130
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Czyszczenie kanałów ogólnospławnych znajdujących się na obszarze działania Zakładu Sieci Kanalizacyjnej MPWiK w m. st. Warszawie S.A. z podziałem na 3 Zadania
2019-01-07,
10:45
2018-12-04,
09:44
131
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach 19 01 07*, 19 01 10*, 19 01 13* oraz 19 01 12. Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.45.2018.JĆ
2019-01-08,
10:00
2018-12-05,
14:45
132
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Gospodarowanie odpadami o kodzie 19 08 05 pochodzącymi z Zakładu „Czajka” z podziałem na zadania
2019-01-08,
11:00
2018-12-04,
09:46
133
Przetarg nieograniczony
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o.
Usługi sprzątania pomieszczeń wewnątrz budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie przez 3 lata
2019-01-08,
12:30
2018-12-06,
09:03
134
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o.
Dostawa artykułów spożywczych dla Zakładów Opiekuńczo - Leczniczych wchodzących w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo –Leczniczego Sp. z o.o. z siedzibą ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa
2019-01-09,
10:00
2018-12-04,
09:43
135
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kompleksowej modernizacji Stacji Pomp Kanałowych „Tużycka”, zlokalizowanej przy ul. Tużyckiej w Warszawie - Dzielnica Targówek
2019-01-09,
10:45
2018-12-05,
10:21
136
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Modernizacja Kolektora Nadbrzeżnego i obiektu zrzutowego Płyta Desantu – przygotowanie koncepcji modernizacji, opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego i Specyfikacji Technicznych.
2019-01-11,
10:45
2018-12-11,
09:49
137
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej dla przebudowy przepompowni ścieków P22 zlokalizowanej przy ul. Kościelnej w Łajskach gmina Wieliszew.
2019-01-16,
09:45
2018-12-12,
11:44
138
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa, wdrożenie, utrzymanie i rozwój systemu ERP wraz z Szyną Integracyjną oraz środowiskiem utrzymaniowym PaaS
2019-01-16,
12:00
2018-12-12,
09:14
139
Konkurs
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Konkurs realizacyjny na zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanałem Żerańskim znak sprawy 130/K/2018
2019-02-28,
15:00
2018-11-23,
07:58
140
Konkurs
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej „Zielony plac” teren u zbiegu ulic Łomżyńskiej i Jadowskiej w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy znak sprawy 134/K/2018
2019-04-25,
14:00
2018-12-11,
16:03
141
Konkurs
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję zagospodarowania Ośrodka Polonii przy ulicy Konwiktorskiej 6
2019-04-25,
16:00
2018-11-19,
11:33
142
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa opraw oświetleniowych i części zamiennych do nich.
2019-12-31,
15:00
2016-11-17,
13:08
143
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa osprzętu elektrycznego.
2019-12-31,
15:00
2016-11-22,
10:15
144
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa uszczelnień mechanicznych do pomp i maceratorów produkcji firmy Grundfos, Flygt, KSB.
2019-12-31,
15:00
2016-11-23,
07:12
145
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa modułów, oprogramowań, kart pamięci do urządzeń firmy Schneider Electric.
2019-12-31,
15:00
2016-11-24,
14:22

Ukryj listy wyboru. Ukryj kolumnę: z rodzajem zamówienia, z datą publikacji.
Rodzaj:
Tryb:
Zamawiajacy:

UWAGA:
* Wypełnienie pola w nagłówku kolumny z nazwą zamówienia pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, w których nazwie znajduje się podany łańcuch znaków lub przynajmniej jeden z łańcuchów znaków oddzielonych przecinkiem
** Data składania ofert, wniosków, prac konkursowych lub data aukcji. Wypełnienie pola/pól w nagłówku kolumny z datą składania ofert w formacie RRRRMMDD pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, dla których data składania ofert zawiera się we wskazanym przedziale czasowym

<<powrót

herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  | 

 
Księga Zamówień Publicznych