>Biuro Zamówień Publicznych > Wyszukiwanie ogłoszeń > Wyniki wyszukiwania
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Bieżące ogłoszenia o przetargach
prowadzonych przez Urząd m.st. Warszawy i jego jednostki podległe


Znaleziono 169 ogłoszeń spełniających zaznaczone kryteria.

Ilość ogłoszeń na stronie:
Lp. Tryb
*WSZYSTKIE
Zamawiający
*WSZYSCY
Nazwa zamówienia*
>Składanie ofert**
od
do
Data publikacji
od
do
1
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonywanie usług w zakresie sukcesywnego opróżniania pustostanów mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
2019-11-15,
01:00
2019-11-06,
08:32
2
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Remont mieszkalnych lokali komunalnych - pustostanów obejmujący lokale pod niżej wymienionymi adresami: 1. ul. Bieniewicka 2a m 17 2. ul. Bieniewicka 2a m 35/36 3. ul. Dymińska 10 m 69 4. ul. Dymińska 10a m 45 5. ul. Krasińskiego 8 m 71 6. ul. Krasińskiego 29 m 42 7. ul. Ks. J. Popiełuszki 4 m 57 8. al. Wojska Polskiego 58 m 6 9. ul. Powązkowska 70 m 18 10. ul. Śmiała 5/7 m 99 11. ul. Mickiewicza 54 m 4 12. ul. Krajewskiego 2a m 24 w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy”
2019-11-15,
09:00
2019-09-11,
15:53
3
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”
Świadczenie usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w okresie od dnia 1.02.2020 r. do dnia 31.01.2022 r.
2019-11-15,
09:00
2019-11-06,
08:34
4
Przetarg nieograniczony
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Dostawa artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi (artykuły szkolne, plastyczne, artystyczne) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
2019-11-15,
09:00
2019-11-08,
08:23
5
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Roboty związane z oznakowaniem poziomym i pionowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych i wewnętrznych administrowanych przez Urząd Dzielnicy Mokotów
2019-11-15,
09:30
2019-10-31,
14:55
6
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Organizacja i przeprowadzenie wydarzenia promocyjnego pn. „Wioska Św. Mikołaja”.
2019-11-15,
09:30
2019-11-07,
09:08
7
Przetarg nieograniczony
XXXIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa
Dostawa, przesył i dystrybucja energii cieplnej dla: XXXIV Liceum Ogólnokształcącego z Oddz. Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa, ul. Zakrzewska 24, 00-737 Warszawa w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
2019-11-15,
09:50
2019-11-06,
08:32
8
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na pomieszczenia biurowe w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Marii Kazimiery
2019-11-15,
10:00
2019-10-30,
12:39
9
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
PZ.26.2.44.2019 - Ochrona mienia - budynku wielofunkcyjnego przy ul. 1 Sierpnia 36A w Warszawie wraz z terenem przyległym – w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
2019-11-15,
10:00
2019-10-31,
12:48
10
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"
„Świadczenie usługi zbiorowego żywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Budowlani” przy ul. Elekcyjnej 6 w Warszawie wraz z dzierżawą pomieszczeń zespołu kuchennego i wyposażenia.”
2019-11-15,
10:00
2019-10-31,
14:15
11
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Wykonanie robót remontowych w lokalach nr 1 i 2 w budynku przy ul. Moniuszki 7
2019-11-15,
10:00
2019-10-31,
14:15
12
Przetarg nieograniczony
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Usługi ratownictwa wodnego w 2020r.
2019-11-15,
10:00
2019-10-15,
09:44
13
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Świadczenie usług w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i placówek oświatowych na trasie dom- szkoła – dom w okresie 2 stycznia 2020 roku do dnia 30 grudnia 2020 roku w dni nauki szkolnej.
2019-11-15,
10:00
2019-11-05,
14:36
14
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w okresie od dnia 01.02.2020 do dnia 31.01.2022
2019-11-15,
10:00
2019-11-06,
08:34
15
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Prace związane ze świadczeniem usług Pogotowia w zakresie usuwania awarii na instalacjach wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy - teren Administracji Obsługi Mieszkańców Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 oraz Wspólnot mieszkaniowych: Gersona 42 i Witkiewicza 3. Oznaczenie sprawy: DNZP.260.55.2019
2019-11-15,
10:00
2019-11-08,
13:29
16
Przetarg nieograniczony
Urząd Pracy m.st. Warszawy
„Świadczenie usług sprzątania budynków i posesji Urzędu Pracy m. st. Warszawy”z podziałem na części
2019-11-15,
10:00
2019-11-08,
15:38
17
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa zadajników jazdy i części zamiennych do zadajników jazdy producenta W. Gessmann GmbH Industrial Controllers do tramwajów typu 116Na, 105Ni, 123N, 105N2K, 105N2K/2000
2019-11-15,
10:00
2019-11-12,
11:16
18
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czterolistnej Koniczynki, Szafirków, Wilczej Łąki i Kaliny wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości w Warszawie, Dzielnica Białołęka
2019-11-15,
10:45
2019-09-06,
11:18
19
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa łóżek szpitalnych oraz mebli medycznych dla Szpitala Bielańskiego (ZP-81/2019)
2019-11-15,
11:00
2019-11-07,
09:22
20
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Doprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola” w Ośrodku w Stręgielku – część II”
2019-11-15,
11:30
2019-10-18,
12:50
21
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Naprawa rewizyjna P4.3 i P5 wózków oraz zestawów kołowych wagonów metra serii 81
2019-11-15,
12:00
2019-10-31,
15:12
22
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Serwis i naprawa instalacji separatorów substancji ropopochodnych zainstalowanych w obiektach administrowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego
2019-11-15,
12:00
2019-10-31,
15:33
23
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na 3 zadania
2019-11-15,
12:00
2019-10-15,
13:56
24
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie naprawy oraz modernizacji tokarki podtorowej UGD-150N nr fabryczny 46-003
2019-11-15,
12:00
2019-11-05,
14:52
25
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa kart podarunkowych z ZFŚS na rzecz dzieci pracowników oraz emerytów i rencistów.
2019-11-15,
12:00
2019-11-06,
15:31
26
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Wzorcowanie stanowiska do pomiarów nacisków kół P-06-PTRM
2019-11-15,
12:00
2019-11-07,
09:09
27
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Konserwacja w branży dekarsko-blacharskiej w budynkach stanowiących 100% własności m.st. Warszawy na terenie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście Administracji Domów Komunalnych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 (w podziale na 6 części przetargowych)
2019-11-15,
13:00
2019-10-30,
11:10
28
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Utrzymanie zbiorników wodnych w Dolince Służewskiej i Stawu Służewieckiego położonych na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w ramach jednokrotnej (jesiennej) konserwacji .
2019-11-18,
09:00
2019-11-05,
11:26
29
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Dostawa, uruchomienie oraz nadzór nad funkcjonowaniem, obsługa i serwis stacji monitoringu jakości powietrza wraz z oprogramowaniem
2019-11-18,
09:30
2019-10-09,
10:55
30
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przywrócenie właściwego stanu technicznego rurociągów instalacji technologicznych, Zakład Centralny, ul. Koszykowa 81 w Warszawie, dzielnica Ochota.
2019-11-18,
09:45
2019-09-16,
10:24
31
Przetarg nieograniczony
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
2019-11-18,
10:00
2019-11-05,
08:12
32
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej, utrzymanie czystości na terenach zieleni położonych wzdłuż ulic gminnych oraz opróżnianie koszy ulicznych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
2019-11-18,
10:00
2019-10-16,
15:59
33
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Przygotowywanie, porcjowanie, dostarczanie i wydawanie obiadów dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
2019-11-18,
10:00
2019-11-06,
10:46
34
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Dostawa 7 pojazdów typu furgon.
2019-11-18,
10:00
2019-10-17,
09:11
35
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Iluminacja świąteczna wybranych ulic i lodowisk na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w sezonach zimowych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 obejmująca wynajem, montaż, eksploatację wraz z utrzymaniem oraz demontaż dekoracji iluminacji świątecznej będącej własnością Wykonawcy lub będącej w jego dyspozycji dla wyznaczonych lokalizacji w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
2019-11-18,
10:00
2019-11-07,
12:00
36
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
„Dostawa paliwa gazowego w roku 2020 do Ośrodków Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA” (nr postępowania ZP/PN/D/28/2019).
2019-11-18,
10:00
2019-11-07,
15:54
37
Przetarg nieograniczony
Szkoła Podstawowa nr 202 im. 34 Pułku Strzelców Budziszyńskich
Dostawa, przesył i dystrybucja energii cieplnej dla: Szkoły Podstawowej nr 202 im. 34 Pułku Strzelców Budziszyńskich, ul. Jana Bytnara „Rudego” 19, 02-645 Warszawa, w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
2019-11-18,
10:00
2019-11-08,
08:55
38
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Prace związane ze świadczeniem usług Pogotowia w zakresie usuwania awarii elektrycznych w budynkach komunalnych i wspólnotowych administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy - teren Administracji Obsługi Mieszkańców Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 oraz Wspólnot mieszkaniowych: Gersona 42 i Witkiewicza 3. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.113.2019
2019-11-18,
10:00
2019-11-08,
12:42
39
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Kompleksowe utrzymanie czystości w Ośrodkach Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa w 2020 roku (postępowanie nr ZP/PN/U/29/2019)
2019-11-18,
10:00
2019-11-08,
13:30
40
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
2019-11-18,
10:30
2019-11-08,
11:29
41
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz odbiór ich z siedziby Zarządu Transportu Miejskiego
2019-11-18,
11:00
2019-11-06,
11:54
42
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Dostawa materiałów biurowych dla Urzędu m.st. Warszawy
2019-11-18,
11:00
2019-11-08,
11:05
43
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawa elementów oświetlenia ulicznego na potrzeby prac na ul. Żytniej, ul. Arrasowej, ul. Żeromskiego i Wale Miedzeszyńskim w Warszawie
2019-11-18,
11:00
2019-11-12,
10:50
44
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
2019-11-18,
11:30
2019-11-07,
14:36
45
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Zakup Serwerów oraz Macierzy Dyskowych
2019-11-18,
12:00
2019-10-15,
13:27
46
Przetarg nieograniczony
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Kontrolne badania laboratoryjne materiałów budowlanych przy nadzorowaniu przez Metro Warszawskie Sp. z o.o. prac podczas realizacji II i III etapu rozbudowy II linii metra w Warszawie
2019-11-18,
12:00
2019-10-17,
07:57
47
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa fabrycznie nowych kół zębatych do przekładni wagonów metra serii 81
2019-11-18,
12:00
2019-11-08,
09:36
48
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Utrzymanie czystości i porządku ulic, chodników i parkingów na terenie dzielnicy Wilanów
2019-11-18,
12:00
2019-11-08,
15:38
49
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Urząd Pracy m.st. Warszawy
„Świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy z podziałem na części”
2019-11-18,
12:00
2019-11-08,
15:58
50
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Roboty budowlane polegające na naprawach oraz usuwaniu awarii wraz z pogotowiem w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej w budynkach i lokalach mieszkalnych, użytkowych i siedzibie w 2020 r. – TZOM Koło
2019-11-19,
09:00
2019-11-04,
13:15
51
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług ochrony osób i mienia w Urzędzie m.st. Warszawy położonego w Dzielnicy Włochy przy al. Krakowskiej 257 w Warszawie
2019-11-19,
10:00
2019-11-05,
15:51
52
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Przygotowywanie i dostarczanie śniadań dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
2019-11-19,
10:00
2019-11-07,
09:09
53
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Dostawa serwerowego oprogramowania standardowego z licencjami wieczystymi
2019-11-19,
11:00
2019-11-04,
09:05
54
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Konserwacja w branży ogólnobudowlanej w budynkach i na terenach należących w 100% do m.st. Warszawy oraz w lokalach stanowiących 100% własności m.st. Warszawy znajdujących się w budynkach wspólnotowych na terenie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście Administracji Domów Komunalnych Nr 2, 3
2019-11-19,
12:00
2019-11-04,
09:05
55
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie naprawy cylindrów hamulcowych z mechanizmami dźwigniowymi oraz kompletnych modułów sprężarkowych produkcji Knorr-Bremse, zdemontowanych z pojazdów kolejowych metra typu Metropolis 98B w latach 2020–2021
2019-11-19,
12:00
2019-10-17,
07:58
56
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o.
„Sukcesywna dostawa pieluchomajtek dla pacjentów przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o. w Warszawie.”
2019-11-19,
12:00
2019-11-07,
15:35
57
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Świadczenie usług ochrony fizycznej na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, realizowanych w siedzibie Działu Pomocy Osobom Bezdomnym przy ul. Karolkowej 58 A w Warszawie.
2019-11-19,
14:00
2019-11-13,
08:14
58
Przetarg nieograniczony
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2
Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 mieszczącego się przy ul. Strażackiej 57 w Warszawie
2019-11-20,
09:00
2019-11-13,
11:20
59
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
: Roboty budowlane polegające na naprawach oraz usuwaniu awarii wraz z pogotowiem w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej w budynkach i lokalach mieszkalnych, użytkowych i siedzibach własnych w 2020 roku – TZOM Młynów
2019-11-20,
09:00
2019-11-06,
09:51
60
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Budowa pięciooddziałowego żłobka przy ul. Astronautów 5 w Warszawie w systemie ZAPROJEKTUJ i ZBUDUJ
2019-11-20,
10:00
2019-10-30,
15:13
61
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wymiana drzwi wejściowych do klatek w budynkach mieszkalnych z dostosowaniem instalacji domofonowych w Warszawie.
2019-11-20,
10:00
2019-11-05,
13:35
62
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Jeżynowej, Patriotów, Odeskiej, Łańcuckiej na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
2019-11-20,
10:00
2019-10-17,
10:57
63
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla osób z autyzmem oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną w miejscu ich zamieszkania na terenie m.st. Warszawy w okresie 02.01.2020 r. - 31.12.2020 r.
2019-11-20,
10:00
2019-11-07,
14:54
64
Przetarg nieograniczony
Szkoła Podstawowa nr 191 im. J. I. Kraszewskiego
Dostawa, przesył i dystrybucja energii cieplnej dla: Szkoła Podstawowa nr 191 Im. J.I.Kraszewskiego ul. Bokserska 30, 02-682 Warszawa ul. P.Gruszczyńskiego 12, 02-693 Warszawa w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
2019-11-20,
10:00
2019-11-12,
12:48
65
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Prowadzenie całorocznego oczyszczania ulic lokalnych, chodników, zatok parkingowych oraz przejść na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, w roku 2020
2019-11-20,
10:00
2019-10-18,
15:52
66
Przetarg nieograniczony
Lasy Miejskie-Warszawa
„Utrzymanie i konserwacja drewnianych urządzeń oraz urządzeń do odłowu dzików w kompleksach leśnych m.st. Warszawy.”
2019-11-20,
10:00
2019-11-12,
13:16
67
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pogrzebowych na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola w Warszawie.
2019-11-20,
11:00
2019-11-13,
08:15
68
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza” w Warszawie (numer postępowania: 54/ZP/19)
2019-11-20,
12:00
2019-10-02,
15:12
69
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Dostawa ciepła do budynków stanowiących 100% własności m.st. Warszawy będących w administracji Zakładu Gospodarowanie Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2019-11-20,
12:00
2019-10-31,
11:22
70
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Świadczenie usług w zakresie utrzymania i urządzania terenów zieleni stanowiących 100% własności m.st. Warszawy, będących w administrowaniu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście.
2019-11-20,
12:00
2019-10-31,
12:46
71
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przewodu wodociągowego w ul. Lotnika na odcinku od ul. Miedzianogórskiej do ul. Bogumińskiej na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2019-11-20,
12:00
2019-10-11,
13:01
72
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Świadczenie usług konserwacyjnych oraz pogotowia technicznego w branży sanitarnej w budynkach należących w 100% do m.st. warszawy oraz lokalach własności m.st. Warszawy znajdujących się w budynkach wspólnotowych- na terenie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście Administracje Domów Komunalnych Nr 1,4,5,6 (w podziale na 2 części przetargowe).
2019-11-20,
12:00
2019-11-04,
13:58
73
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Konserwacja i naprawa systemów sygnalizacji pożaru, stałych urządzeń gaśniczych gazowych i wodnych, bram pożarowych oraz kurtyn dymowych na I i II linii Metra Warszawskiego oraz STP Kabaty w latach 2020-2022
2019-11-20,
12:00
2019-10-18,
10:07
74
Przetarg nieograniczony
Zespół Szkół nr 39 im. prof. E. Jankowskiego
Dostawa, przesył i dystrybucja energii cieplnej dla: Zespołu Szkół Nr 39,02-638 Warszawa ul. Bełska 1/3 w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
2019-11-20,
12:00
2019-11-12,
13:16
75
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Usługi sprzątania nieruchomości stanowiących własność 100% m.st. Warszawy, zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, położonych w obrębie Terenowych Zespołów Obsługi Mieszkańców Koło, Młynów, Nowolipki, Ogrodowa w okresie od grudnia 2019 r. do stycznia 2020 r.
2019-11-21,
09:00
2019-11-13,
14:58
76
Przetarg nieograniczony
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Dostawa sprzętu szkoleniowego i wyposażenia na potrzeby udzielania pierwszej pomocy w Zespole Żłobków m.st. Warszawy
2019-11-21,
09:00
2019-11-14,
08:25
77
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Świadczenie usług konserwacyjnych oraz usuwanie awarii urządzeń dźwigowych w komunalnych budynkach administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.114.2019
2019-11-21,
10:00
2019-11-13,
11:14
78
Licytacja elektroniczna
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie operatów szacunkowych w celu wyceny wartości prawa własności i prawa użytkowania wieczystego 14 nieruchomości gruntowych (gruntu), dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2019r., poz. 1314 j. t.).
2019-11-21,
10:00
2019-11-13,
14:51
79
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Wykonanie robót remontowych w lokalach mieszkalnych tzw. pustostanach
2019-11-21,
10:00
2019-11-06,
09:14
80
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanych na terenie m. st. Warszawy Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.43.2019.KB
2019-11-21,
10:00
2019-11-08,
14:07
81
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych na terenie zarządzanym przez ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy polegających: Część 1: na remoncie chodników przy budynkach ul. Przytyk 9, ul. K. Makuszyńskiego 8; montażu czapek betonowych na murze przy budynku ul. Lisowska 29; likwidacji wyjścia ze schronu przy al. Reymonta 34; wykonaniu oznakowania pionowego przy ul. J. Kasprowicza 12. Część 2: na remoncie chodników przy budynkach ul. Wrzeciono 41 - kontynuacja; ul. Wrzeciono 42; ul. Palisadowa 5D
2019-11-21,
11:00
2019-11-06,
14:20
82
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Zakup samochodu osobowego.
2019-11-21,
12:00
2019-11-13,
09:11
83
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Świadczenie usług telekomunikacyjnych.
2019-11-21,
12:00
2019-11-13,
09:12
84
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa baterii trakcyjnych do pojazdów typu Inspiro
2019-11-21,
12:00
2019-11-13,
11:17
85
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 418
„Usługa cateringu dla dzieci, które będą uczęszczać do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 418 w Warszawie , przy ul. Szancera 7 w roku 2020 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa”.
2019-11-21,
12:00
2019-11-14,
10:27
86
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Przedszkole nr 413
Usługa cateringu dla dzieci, które będą uczęszczać do Przedszkole nr 413 w Warszawie przy ul. Górna Droga 10 w roku 2020 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa.
2019-11-21,
12:00
2019-11-14,
12:34
87
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa sprzętu dziedzinowego
2019-11-21,
12:00
2019-10-31,
08:49
88
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Usługi poligraficzne na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy
2019-11-21,
12:00
2019-11-05,
14:02
89
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Wykonanie roboty budowlanej polegającej na remoncie lokalu mieszkalnego nr 72 przy ul. Warchałowskiego 6 w Warszawie należącego do zasobu mieszkaniowego Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
2019-11-21,
12:30
2019-11-06,
15:02
90
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Zimowe oczyszczanie ulic gminnych i dróg wewnętrznych na terenie Dzielnicy Mokotów – kompleks A
2019-11-22,
09:30
2019-11-12,
11:15
91
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Gospodarowanie odpadami o kodzie 19 08 05 pochodzącymi z Zakładu „Południe” i Zakładu „Dębe” z podziałem na zadania
2019-11-22,
09:45
2019-10-16,
09:47
92
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i cyberryzyk spółki Tramwaje Warszawskie (5 części)
2019-11-22,
10:00
2019-10-23,
09:50
93
Licytacja elektroniczna
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu” w Urzędzie m.st. Warszawy Dzielnica Praga-Północ przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego15
2019-11-22,
10:00
2019-11-14,
14:32
94
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Utrzymanie porządku i czystości na terenie targowisk zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
2019-11-22,
10:00
2019-11-14,
15:52
95
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Wymiana pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 50 w Warszawie
2019-11-22,
10:00
2019-11-08,
12:25
96
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Wymiana pokrycia dachu w budynku użytkowym przy ul. Planetowej 36 w Warszawie
2019-11-22,
10:00
2019-11-08,
12:58
97
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Gospodarowanie odpadami o kodzie 19 08 05 pochodzącymi z Zakładu „Czajka” w ilości 15 000 Mg z podziałem na zadania.
2019-11-22,
10:00
2019-11-12,
09:46
98
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Dostawa wyposażenia pracowni multimedialnych /pracowni językowych/ dla szkół w ramach projektu „Szkoła badaczy” (znak sprawy ZP-33/19)
2019-11-22,
10:00
2019-11-12,
11:44
99
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Modernizacja ujęć infiltracyjnych PU-3 i PU-4 wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na terenie Zakładu Centralnego przy ul. Czerniakowskiej 124 w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów
2019-11-22,
10:00
2019-10-21,
10:49
100
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Dostawa, montaż i uruchomienie systemu technologii scenicznej dla potrzeb Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi w Warszawie
2019-11-22,
10:30
2019-10-09,
12:51
101
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Roboty związane z montażem ograniczników parkowania w zatokach przy ul. Grupy AK Północ 2 w Warszawie, finansowanych z Budżetu Partycypacyjnego 2019 r.
2019-11-22,
10:30
2019-11-07,
14:12
102
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawa elementów oświetlenia ulicznego - zamówienie udzielane w częściach
2019-11-22,
11:00
2019-11-14,
15:44
103
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa fabrycznie nowych łożysk do przekładni i zestawów kołowych wagonów metra serii 81
2019-11-22,
12:00
2019-11-13,
15:54
104
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
,,Renowacja siedzeń wagonów Metra serii 81 oraz dostawa elementów siedzeń i foteli maszynisty do pojazdów Metra typu Metropolis 98B oraz serii 81’’
2019-11-22,
12:00
2019-11-14,
10:39
105
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
wykonanie materiałów z logo metra - przypinki, torby
2019-11-22,
12:00
2019-11-14,
12:34
106
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Konserwacja i naprawa infrastruktury przystankowej oraz wymiana informacji przystankowej
2019-11-25,
08:00
2019-10-23,
13:19
107
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
roboty budowlane polegające na konserwacji, naprawach oraz usuwaniu awarii wraz z pogotowiem w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej w budynkach i lokalach mieszkalnych, użytkowych oraz siedzibie w 2020 r. na terenie TZOM Nowolipki.
2019-11-25,
09:00
2019-11-08,
08:52
108
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych będących w 100% własnością m.st. Warszawy, administrowanych przez ZGN Wola, TZOM Młynów (3 pustostanów).
2019-11-25,
09:00
2019-11-08,
13:30
109
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
remont pustostanów lokali mieszkalnych będących w 100% własnością m.st. Warszawy, administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Wola, TZOM Młynów (3 lok.)
2019-11-25,
09:00
2019-11-08,
15:38
110
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Odśnieżanie, likwidacja gołoledzi oraz utrzymanie czystości na wybranych odcinkach dróg dla rowerów w m.st. Warszawie
2019-11-25,
10:00
2019-11-14,
11:39
111
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek
Zakup cyfrowego detektora DR do mammografii
2019-11-25,
10:00
2019-11-14,
14:06
112
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa kół bosych oraz części zamiennych do kół tramwajów typu 116Na i 120Na (4 części.
2019-11-25,
10:00
2019-10-24,
12:53
113
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Modernizacja stacji pomp kanałowych „Saska Kępa I” zlokalizowanej przy al. Waszyngtona 3 w Warszawie, na terenie Dzielnicy Praga Południe
2019-11-25,
10:00
2019-08-13,
09:30
114
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Zakup i dostawa urządzeń drukujących
2019-11-25,
11:00
2019-11-13,
11:16
115
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Zimowe utrzymanie ulic, chodników, ścieżek rowerowych, schodów i parkingów w pasach drogowych na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2020 roku.
2019-11-25,
12:30
2019-10-22,
13:51
116
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
remont pustostanów lokali mieszkalnych będących w 100% własnością m.st. Warszawy, administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Wola - TZOM Młynów (3 lok. – Agawy).
2019-11-26,
09:00
2019-11-08,
13:25
117
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji instalacji osuszania w Budynku Zakładu Filtrów Pospiesznych na terenie SUW „Praga” ul. Brukselska 21 w Warszawie, Dzielnica Praga Południe
2019-11-26,
09:45
2019-10-22,
11:08
118
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Wymiana pieca na piec z płaszczem wodnym spełniający wymogi Ekoprojektu oraz normy BImSchVz w budynku mieszkalnym przy ul: Włókienniczej 64/66 m 12 w Warszawie
2019-11-26,
10:00
2019-11-13,
11:14
119
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Konserwacja, utrzymanie, remonty dróg gminnych i elementów organizacji ruchu na terenie Dzielnicy Żoliborz w latach 2019 - 2020
2019-11-27,
08:45
2019-11-12,
13:16
120
Przetarg nieograniczony
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Kompleksowa sprzedaż i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji / przesyłu energii cieplnej (ciepła) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - II procedura
2019-11-27,
09:00
2019-10-25,
15:19
121
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Wymiana pieca na piec Ferroli oraz remont instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Patriotów 79 m 2 w Warszawie.
2019-11-27,
10:00
2019-11-13,
09:10
122
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Dostawa biletów oraz wejściówek do metra z paskiem magnetycznym z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci paska zabezpieczającego
2019-11-27,
11:00
2019-10-25,
15:23
123
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
remont pustostanów lokali mieszkalnych, stanowiących własność m. st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy - Terenowy Zespól Obsługi Mieszkańców Ogrodowa w 2019 roku - 3 lokale
2019-11-28,
09:00
2019-11-13,
12:54
124
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Bieżące naprawy oraz usuwanie awarii wraz z pogotowiem w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej w budynkach i lokalach mieszkalnych, użytkowych oraz siedzibie w 2020 r. na terenie TZOM Ogrodowa.
2019-11-28,
09:00
2019-11-13,
14:05
125
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Roboty budowlane polegające na zabezpieczeniu zieleni ulicznej poprzez montaż wygrodzeń w pasach drogowych ulic gminnych Dzielnicy Mokotów
2019-11-28,
09:30
2019-11-13,
14:50
126
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Przedszkole nr 423
Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla dzieci z Przedszkola nr 423 w Warszawie, ul. Kadrowa 9
2019-11-28,
10:00
2019-11-14,
11:08
127
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Inżynier dla zadania: Budowa stacji tankowania gazu CNG na terenie bazy transportu przy ul. Mikkego.
2019-11-28,
12:00
2019-10-23,
10:53
128
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zakup rocznych kontraktów serwisowych dla posiadanych przez Zamawiającego 48 Licencji Oprogramowania Veeam Backup & Replication
2019-11-28,
12:00
2019-10-28,
15:35
129
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zakup rocznych kontraktów serwisowych dla posiadanych przez Zamawiającego 48 Licencji Oprogramowania VMware vSphere oraz dla 1 licencji VMware vCenter Server.
2019-11-28,
12:00
2019-10-28,
15:47
130
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie placu zabaw dla dzieci w ramach realizacji zwycięskiego wniosku budżetu partycypacyjnego pt. „Podwórkowa trampolina na Sielcach”, na terenie DOM „Polkowska” administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
2019-11-29,
10:00
2019-11-14,
12:34
131
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonywanie bieżących robót remontowych oraz robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynków i lokali, przeglądów, okresowych kontroli, usuwania i zabezpieczania awarii oraz innych czynności w branży ogólnobudowlanej niezbędnych do utrzymania w ruchu budynków i lokali gminnych będących w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów położonych na terenie: DOM Służewiec, DOM Wierzbno”, DOM Madalińskiego, DOM Polkowska .
2019-11-29,
10:00
2019-11-14,
14:30
132
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Zagospodarowanie odpadów w postaci przeterminowanych leków oraz termometrów rtęciowych pochodzących z aptek i punktów aptecznych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.45.2019.KB
2019-11-29,
10:00
2019-10-29,
12:14
133
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Wymiana szyb zadaszenia wejścia Z2 na stacji A18 Plac Wilsona
2019-11-29,
12:00
2019-11-14,
15:52
134
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Inżynier dla Kontraktu pn. Modernizacja Głównych Punktów Zasilania GPZ 1 i GPZ 2 wraz ze stacjami 6/0,4 [kV/kV] oraz wymianą i ułożeniem nowych kabli zasilających w Stacji Uzdatniania Wody Wieliszew
2019-12-02,
10:45
2019-05-15,
10:47
135
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Świadczenie usług pocztowych wraz z obsługą korespondencji wychodzącej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2019-12-03,
09:45
2019-10-31,
10:46
136
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Poprawa bezpieczeństwa wybranych obiektów MPWiK w m.st. Warszawie S.A. – ogrodzenie Zakładu „Czajka” w Warszawie przy ul. Czajki 4/6.
2019-12-03,
10:00
2019-10-31,
10:20
137
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Konserwacja i naprawy awaryjne Automatycznego Systemu Pobierania Opłat za Przejazdy na stacjach metra z podziałem na zadania
2019-12-03,
12:00
2019-10-31,
09:58
138
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Renowacje magistral wodociągowych metodą bezwykopową na terenie m.st. Warszawy z podziałem na zadania
2019-12-04,
09:00
2019-11-05,
09:44
139
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy do szkół i placówekoświatowych na trasie „dom-szkoła-dom” Numer referencyjny: P-63/19
2019-12-04,
09:30
2019-10-31,
12:46
140
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Trakt Lubelski 26/28 Dn 100 L 394 m w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer.
2019-12-04,
12:00
2019-10-29,
09:46
141
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o.
„Zakup i dostawa artykułów do żywienia pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych w Stołecznym Centrum Opiekuńczo Leczniczym w Warszawie”.
2019-12-04,
12:00
2019-11-04,
10:46
142
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie 1. Modernizacja kanału obiegowego wody do pompowni I st. w Zakładzie Północnym w Wieliszewie. Zadanie 2. Modernizacja kanałów wody ze Zbiorników Kontaktowych do Pompowni I st. w Zakładzie Północnym w Wieliszewie.
2019-12-05,
09:45
2019-11-04,
10:20
143
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Utrzymanie i rozwój Systemu Informatycznego Aktywizacja
2019-12-05,
11:50
2019-11-04,
15:37
144
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Opróżnianie koszy ulicznych oraz koszy na odchody zwierzęce ustawionych wzdłuż dróg gminnych Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w roku 2020.
2019-12-06,
10:30
2019-11-05,
11:26
145
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Utrzymanie w ciągłej sprawności w tramwajach systemu pobierania opłat za przejazdy.
2019-12-06,
11:00
2019-11-06,
15:01
146
Przetarg nieograniczony
Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Zagospodarowanie terenu wewnątrzosiedlowego - pl. Hallera 10 / ul. Brechta 9
2019-12-07,
09:00
2019-10-31,
08:15
147
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie II.2 Modernizacja oczyszczalni ścieków Południe w zakresie gospodarki ściekowej i osadowej.
2019-12-09,
09:45
2019-11-05,
09:44
148
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Administrowanie obiektem tj. utrzymanie czystości oraz ochrona fizyczna w obiekcie – Tunel dla pieszych Trasy W-Z w Warszawie
2019-12-09,
10:00
2019-11-05,
11:29
149
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Dostawa i montaż odcinkowego pomiaru prędkości na moście Poniatowskiego.
2019-12-10,
10:00
2019-11-05,
11:26
150
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Przedświt na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawa.
2019-12-10,
12:00
2019-10-29,
09:29
151
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji przepompowni ścieków sanitarnych „Dworzec Centralny H”, ul. Chałubińskiego w Warszawie, Dzielnica Śródmieście.
2019-12-10,
12:00
2019-10-30,
11:12
152
Przetarg nieograniczony
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bemowo m. st. Warszawy
zakup energii cieplnej obejmujący dystrybucję i zakup energii cieplnej dla szkół i placówek oświatowych w dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy na okres trzech lat.
2019-12-11,
09:00
2019-11-13,
14:06
153
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa kanalizacji sanitarnej DN200 mm L=138,0 m w ul. Świetlistnej wraz z odcinkami sieci DN160 mm L=27,5 m w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
2019-12-11,
09:45
2019-11-07,
12:01
154
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Wykonanie przebudowy i adaptacji pomieszczeń gospodarczych na potrzeby biura Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami przy ul. Marii Kazimiery 1 w Warszawie
2019-12-11,
10:00
2019-09-04,
11:55
155
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Gospodarowanie odpadami o kodzie 19 08 05 pochodzącymi z Zakładu „Pruszków” w ilości maksymalnej 17 600 Mg z podziałem na zadania
2019-12-12,
09:45
2019-11-12,
10:38
156
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Reprofilacja szyn kolejowych w torach i rozjazdach dla potrzeb Metra Warszawskiego Sp. z o.o.
2019-12-12,
12:00
2019-11-07,
10:30
157
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Świadczenie usługi asysty technicznej w odniesieniu do programów Oracle
2019-12-12,
12:00
2019-11-12,
10:50
158
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
„Dostawę energii cieplnej z sieci ciepłowniczej do Ośrodków Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w okresie 2020-2021” (nr postępowania ZP/PN/D/27/2019)
2019-12-13,
09:00
2019-11-12,
13:16
159
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Gospodarowanie odpadami o kodzie 19 01 07* lub 19 03 06* powstającymi w Zakładzie „Czajka” Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., w ilości maksymalnej 6 000 Mg
2019-12-13,
09:45
2019-11-13,
09:51
160
Przetarg nieograniczony
Zarząd Mienia Skarbu Państwa
wykonywanie usługi polegającej na utrzymaniu porządku i czystości wewnętrznej i zewnętrznej na nieruchomościach Skarbu Państwa zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa .
2019-12-13,
12:00
2019-11-13,
08:23
161
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Poprawa bezpieczeństwa wybranych obiektów MPWiK w m.st. Warszawie S.A. – ogrodzenie Stacji Pomp Rzecznych w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 124, dzielnica Śródmieście.
2019-12-16,
09:45
2019-11-13,
09:51
162
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Wykonanie przeglądu serwisowego urządzeń pomiarowych firmy Hach-Lange z podziałem na zadania
2019-12-16,
09:45
2019-11-13,
09:51
163
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Serwis oraz wykonywanie napraw urządzeń klimatyzacyjnych na I i II linii Metra Warszawskiego oraz STP Kabaty w podziale na 3 zadania.
2019-12-16,
12:00
2019-11-14,
11:14
164
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Wykonanie prac remontowych w budynku Urzędu Dzielnicy Rembertow al. Gen. A. Chruściela 28: - parter sanitariaty: damski, męski i dla niepełnosprawnych - piętro I sanitariaty: damski, męski
2019-12-23,
10:30
2019-11-04,
13:58
165
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa opraw oświetleniowych i części zamiennych do nich.
2019-12-31,
15:00
2016-11-17,
13:08
166
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa osprzętu elektrycznego.
2019-12-31,
15:00
2016-11-22,
10:15
167
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa uszczelnień mechanicznych do pomp i maceratorów produkcji firmy Grundfos, Flygt, KSB.
2019-12-31,
15:00
2016-11-23,
07:12
168
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa modułów, oprogramowań, kart pamięci do urządzeń firmy Schneider Electric.
2019-12-31,
15:00
2016-11-24,
14:22
169
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Kontrakt 5 - „Zaprojektowanie i rozbudowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) w Warszawie” realizowany w ramach Przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2 w dzielnicy Targówek m. st. w Warszawie”
2020-01-30,
12:00
2019-08-16,
07:56

Ukryj listy wyboru. Ukryj kolumnę: z rodzajem zamówienia, z datą publikacji.
Rodzaj:
Tryb:
Zamawiajacy:

UWAGA:
* Wypełnienie pola w nagłówku kolumny z nazwą zamówienia pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, w których nazwie znajduje się podany łańcuch znaków lub przynajmniej jeden z łańcuchów znaków oddzielonych przecinkiem
** Data składania ofert, wniosków, prac konkursowych lub data aukcji. Wypełnienie pola/pól w nagłówku kolumny z datą składania ofert w formacie RRRRMMDD pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, dla których data składania ofert zawiera się we wskazanym przedziale czasowym

<<powrót

herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  | 

 
Księga Zamówień Publicznych