>Biuro Zamówień Publicznych > Wyszukiwanie ogłoszeń > Wyniki wyszukiwania
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Bieżące ogłoszenia o przetargach
prowadzonych przez Urząd m.st. Warszawy i jego jednostki podległe


Znaleziono 232 ogłoszenia spełniające zaznaczone kryteria.

Ilość ogłoszeń na stronie:
Lp. Tryb
*WSZYSTKIE
Zamawiający
*WSZYSCY
Nazwa zamówienia*
>Składanie ofert**
od
do
Data publikacji
od
do
1
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Szkolenie dla dwóch grup obejmujących rodziny zastępcze spokrewnione i niezawodowe na temat: „Przygotowanie wychowanków do usamodzielnienia, wsparcie w procesie usamodzielnienia” realizowanego w ramach projektu „Dobra opieka – lepszy start” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2019-06-18,
08:30
2019-06-07,
14:33
2
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Świadczenie usług z zakresu zimowego i letniego oczyszczania dróg gminnych, dróg wewnętrznych, chodników i miejsc parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN), na terenie miasta stołecznego Warszawy, będących w zarządzie Dzielnicy Wola (numer postępowania: 30/ZP/19).
2019-06-18,
09:00
2019-05-14,
14:26
3
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64 w Warszawie – aktualizacja dokumentacji projektowej.
2019-06-18,
09:00
2019-06-06,
11:28
4
Przetarg nieograniczony
Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi
Dostawa energii cieplnej w okresie od 01.07.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. do budynku Szkoły Podstawowej nr 314 w Warszawie
2019-06-18,
09:30
2019-06-11,
11:25
5
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Utrzymanie czystości i porządku oraz zieleni na terenach Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy wskazanych przez ZGN.
2019-06-18,
10:00
2019-06-10,
13:07
6
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa betonu towarowego, podsypki cementowo-piaskowej oraz mieszanki betonowej do stabilizacji gruntu(3 części)
2019-06-18,
10:00
2019-05-30,
12:07
7
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Rozbiórka budynku użytkowego położonego przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie.
2019-06-18,
10:00
2019-06-03,
11:20
8
Przetarg nieograniczony
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Śródmieście
Przebudowa i adaptacja lokalu położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 55/73 (dawna restauracja Szanghaj) na potrzeby Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy- 2 etap.
2019-06-18,
10:00
2019-06-03,
12:55
9
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych prowadzących do realizacji wymiany 3 sztuk wind osobowych, w formule zaprojektuj i wybuduj, zlokalizowanych w budynku mieszkalnym przy ul. Szegedyńskiej 13A (2 szt.) oraz przy ul. Wrzeciono 30 ( 1 szt.) wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji techniczno-projektowej.
2019-06-18,
10:00
2019-06-03,
13:20
10
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Budowa ulicy Siecznej na odcinku od projektowanego ronda w ulicy Głębockiej ca 370,0m w kierunku Marek tj. do dz. ew. nr 43/8 z obrębu 4-16-34 w Dzielnicy Białołęka w Warszawie
2019-06-18,
10:00
2019-06-03,
14:35
11
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
„Świadczenie usług całodobowej ochrony osób i mienia w obiektach administracyjnych Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy” (znak sprawy ZP- 19/19).
2019-06-18,
10:00
2019-06-06,
11:22
12
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Dostawa sprzętu i materiałów łączności, przeznaczonych do monitoringu na terenie Bulwarów Wiślanych w Warszawie.
2019-06-18,
10:00
2019-06-07,
15:39
13
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Wykonanie remontu instalacji wodociągowo kanalizacyjnej w Przedszkolu Nr 243 przy ul. Kordiana 7/11
2019-06-18,
10:30
2019-05-30,
12:20
14
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Utrzymanie zieleni parkowej Dzielnicy Ursynów - z podziałem na zadania: Zadanie 1. Park Przy Bażantarni, Zadanie 2. Park Moczydełko, Zadanie 3. Park Lasek Brzozowy.
2019-06-18,
10:30
2019-05-15,
13:30
15
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Inżynier dla Kontraktu pn. Modernizacja Głównych Punktów Zasilania GPZ 1 i GPZ 2 wraz ze stacjami 6/0,4 [kV/kV] oraz wymianą i ułożeniem nowych kabli zasilających w Stacji Uzdatniania Wody Wieliszew
2019-06-18,
10:45
2019-05-15,
10:47
16
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przewodu wodociągowego w ul. Hołubcowej, w Warszawie, Dzielnicy Ursynów z pełnieniem nadzoru autorskiego
2019-06-18,
10:45
2019-05-15,
10:47
17
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Zaprojektowanie oraz wykonanie przebudowy północnej i wschodniej części Zakładu Naprawy Tramwajów w Warszawie.
2019-06-18,
11:00
2019-05-16,
11:56
18
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa artykułów chemii przemysłowej
2019-06-18,
12:00
2019-06-10,
14:41
19
Przetarg nieograniczony
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"
„Roboty budowlane wraz z dostawą i montażem wyposażenia pomieszczeń Ogniska „Starówka” z podziałem na części: (Część 1) Wykonanie robót wykończeniowych (Część 2) Wykonanie, dostawa i montaż mebli projektowanych (Część 3) Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia wewnętrznej sali zabaw (Część 4) Dostawa i montaż mebli biurowych (Część 5) Dostawa i montaż mebli wypoczynkowych (siedziska) (Część 6) Dostawa i montaż stołów i stolików (Część 7) Dostawa i montaż sprzętu RTV i komputerowego PC (Część 8) Dostawa i montaż sprzętu AGD (Część 9) Dostawa i montaż sprzętu do wytwarzania ceramiki (Część 10) Dostawa i montaż innego wyposażenia
2019-06-18,
12:00
2019-05-31,
15:56
20
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa akumulatorów w podziale na 4 zadania.
2019-06-18,
12:00
2019-06-04,
14:40
21
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Utrzymanie zieleni parkowej Dzielnicy Ursynów – z podziałem na zadania : Zadanie 1. Park im. Romana Kozłowskiego Zadanie 2. Park im. Jana Pawła II Zadanie 3. Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK wraz z otoczeniem
2019-06-18,
12:30
2019-05-15,
13:32
22
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Utrzymanie terenów zieleni niezagospodarowanej, usytuowanej poza pasami drogowymi ulic Dzielnicy Ursynów
2019-06-18,
13:30
2019-05-16,
13:23
23
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 217 ul. Paderewskiego 45 w zakresie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia edukacyjne oraz klatki schodowej
2019-06-19,
08:30
2019-06-03,
15:21
24
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
remont pustostanów lokali mieszkalnych, stanowiących własność m. st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomości w dzielnicy Wola m. st. Warszawy na terenie Terenowego Zespołu Obsługi Mieszkańców Nowolipki (8 lokali).
2019-06-19,
09:00
2019-06-03,
12:56
25
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Zagospodarowanie terenów zieleni – realizacja projektu pn. „Do Lasku na Kole – ścieżka pieszo-rowerowa zamiast błota” (znak sprawy: 37/ZP/19)
2019-06-19,
09:00
2019-06-04,
08:58
26
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
„Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 58 im. Tadeusza Gajcego ul. Mieszka I nr 7 w Warszawie”.Numer referencyjny: P-29/19
2019-06-19,
09:30
2019-06-03,
13:18
27
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Remont instalacji ogrzewczej wraz z węzłem ciepłowniczym w Przedszkolu nr 317 przy ul. Szaramowicza 11 w Warszawie
2019-06-19,
09:30
2019-06-04,
08:06
28
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
„Zadanie nr III.6 pn.: Modernizacja Zakładu Północnego - etap II. Modernizacja instalacji wapna”
2019-06-19,
09:45
2019-04-08,
09:24
29
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Wykonanie okresowych, rocznych oraz pięcioletnich, kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania budynków 100% własności m.st. Warszawy, zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz okresowych pięcioletnich kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych budynków i lokali 100% własności m.st. Warszawy, zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
2019-06-19,
10:00
2019-06-11,
12:30
30
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania pod nazwą: „Budowa chodnika pomiędzy ul. Prochową, a ulicą Szaserów” wraz z oświetleniem w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
2019-06-19,
10:00
2019-05-31,
15:38
31
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie m.st. Warszawy część I - 2 lokale o powierzchni 68,33 m2 część II - 2 lokale o powierzchni 71,01 m2
2019-06-19,
10:00
2019-06-04,
14:39
32
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Przebudowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 205 przy ul. Spartańskiej 4 w Warszawie dla zadania inwestycyjnego pn. „Infrastruktura dla dzieci i młodzieży – realizacja projektów” finansowanego z programu Budżet Partycypacyjny 2019 w ramach projektu „Plac Zabaw”
2019-06-19,
10:00
2019-06-04,
14:40
33
Przetarg nieograniczony
Szkoła Podstawowa nr 209
Dostawa i montaż hali pneumatycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 209 im. Hanki Ordonówny w Warszawie
2019-06-19,
11:00
2019-06-11,
12:16
34
Przetarg nieograniczony
Muzeum Powstania Warszawskiego
Dostawa sprzętu serwerowego i pamięci masowej, realizowana w 2 częściach: Dostawa urządzeń sieciowych wraz ze szkoleniem – część I Dostawa macierzy dyskowej – część II
2019-06-19,
11:00
2019-06-11,
13:07
35
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawa ciągnika siodłowego
2019-06-19,
11:00
2019-06-12,
15:40
36
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu do przepisów przeciwpożarowych części biurowo-usługowej budynku przy ul. Mycielskiego 20 w Warszawie. Numer referencyjny: ZP/PN/Rb/37/19.
2019-06-19,
11:00
2019-05-28,
14:30
37
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Utrzymanie placów zabaw zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Ursynów w Warszawie.
2019-06-19,
11:30
2019-05-15,
13:30
38
Przetarg nieograniczony
Szkoła Podstawowa nr 289 im. H. Sienkiewicza
Dostawa i montaż hali pneumatycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 289 im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie
2019-06-19,
12:00
2019-06-11,
14:50
39
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Cyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego do inicjalnego zasilenia Systemu ZGiK
2019-06-19,
12:30
2019-05-16,
09:37
40
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa wyrobów medycznych do zabiegów ortopedycznych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-50/2019)
2019-06-21,
10:00
2019-06-12,
11:35
41
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kompleksowa obsługa serwisowa wraz z dzierżawą urządzeń drukujących i kopiujących w Szpitalu Bielańskim w Warszawie (ZP-51/2019)
2019-06-21,
10:00
2019-06-12,
12:42
42
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Sprzątanie i utrzymanie porządku na terenie targowiska Falenica w Warszawie.
2019-06-21,
10:00
2019-06-13,
12:04
43
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej do targowiska przy ul. Trocinowej w Warszawie.
2019-06-21,
10:00
2019-06-13,
13:34
44
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Ochrona mienia na targowisku przy ul. Walcowniczej, ul. Trocinowej, monitorowanie sygnałów alarmowych z nadajnika zainstalowanego na targowisku w pomieszczeniu ochrony, montaż konserwacja systemu alarmowego powiadamiania grup interwencyjnych.
2019-06-21,
10:00
2019-06-14,
13:30
45
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Pielęgnacja zieleni niskiej, utrzymanie czystości oraz konserwacja małej architektury na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy w okresie czerwiec-lipiec 2019 r. w dzielnicy Wawer znak sprawy 84/PN/2019
2019-06-21,
11:00
2019-06-13,
08:07
46
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o.
„Dostawa łóżek szpitalnych z wyposażeniem, szafek przyłóżkowych, materacy przeciwodleżynowych do Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o. w Warszawie"
2019-06-21,
11:00
2019-06-13,
10:04
47
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Pielęgnacja zieleni niskiej, utrzymanie czystości oraz konserwacja małej architektury na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy w okresie czerwiec-lipiec 2019 r. w dzielnicy Praga-Południe znak sprawy 85/PN/2019
2019-06-21,
11:30
2019-06-13,
09:34
48
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej" znak sprawy 40/PN/2019
2019-06-21,
11:30
2019-06-06,
14:58
49
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.
„Wykonanie obsług 4-go poziomu utrzymania na dziewięciu elektrycznych zespołach trakcyjnych typu 35WE wraz z wymianą pokładowych systemów teleinformatycznych na dziewięciu zespołach trakcyjnych typu 35WE oraz wykonanie prac, wykraczających poza stały zakres obsługi P4 określony w DSU”,
2019-06-21,
12:00
2019-06-11,
10:00
50
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa płynu chłodzącego ROLIQ pracującego w sprężarkach pojazdów typu INSPIRO
2019-06-21,
12:00
2019-06-12,
11:34
51
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Modernizacja systemu telewizji przemysłowej STP Kabaty – przeniesienie systemu do Centrum Monitoringu
2019-06-21,
12:00
2019-06-03,
07:38
52
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zakup licencji Oracle wraz z 12 miesięczną aktualizacją do nowych wersji oprogramowania i usługami Asysty Technicznej
2019-06-21,
12:00
2019-05-17,
14:08
53
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie robót brukarskich na wyznaczonych odcinkach torowiska tramwajowego na terenie m. st. Warszawy
2019-06-24,
09:00
2019-06-10,
10:59
54
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
remont pustostanów lokali mieszkalnych będących w 100% własnością m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st Warszawy - Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Młynów – (10 lokali).
2019-06-24,
09:00
2019-06-06,
10:53
55
Przetarg nieograniczony
Zespół Placówek Europejski Dom Spotkań Młodzieży w Warszawie
Zagospodarowanie terenu zieleni na dziedzińcu Zespołu Placówek Europejski Dom Spotkań Młodzieży mieszczącego się przy ul. Długiej 18/20 w Warszawie
2019-06-24,
09:00
2019-06-07,
13:35
56
Przetarg nieograniczony
Zarząd Oczyszczania Miasta
Opróżnianie koszy na terenie m. st. Warszawy
2019-06-24,
09:00
2019-05-21,
12:15
57
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy” - Część 1; Część 2; Część 3; Część 4 Numer referencyjny: P-27/19
2019-06-24,
09:30
2019-06-05,
13:41
58
Przetarg nieograniczony
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7
Remont wybranych pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Warszawie
2019-06-24,
09:30
2019-06-07,
14:10
59
Przetarg nieograniczony
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7
Remont wybranych pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Warszawie
2019-06-24,
09:30
2019-06-07,
15:41
60
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych w torowisku tramwajowym
2019-06-24,
10:00
2019-06-10,
09:49
61
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Wymiana instalacji wod-kan
2019-06-24,
10:00
2019-06-10,
09:29
62
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Dostawa materiałów papierniczych i biurowych
2019-06-24,
10:00
2019-06-12,
09:38
63
Licytacja elektroniczna
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Dostawa gadżetów promocyjnych
2019-06-24,
10:00
2019-06-13,
11:52
64
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020.
2019-06-24,
10:00
2019-06-13,
15:11
65
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Wykonanie 134 sztuk tabliczek z oznakowaniem tras rowerowych na terenie m.st. Warszawy wraz z montażem 289 tabliczek z oznakowaniem tras rowerowych na terenie m.st. Warszawy oraz 115 sztyc oznakowania pionowego
2019-06-24,
10:00
2019-06-14,
10:08
66
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Uporządkowanie nieruchomości
2019-06-24,
10:00
2019-06-14,
13:01
67
Licytacja elektroniczna
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Usunięcie 2 szt. Drzew oraz wykonanie nasadzeń kompensujących na terenie Przedszkola przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego"
2019-06-24,
10:00
2019-06-14,
13:30
68
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Wymiana nawierzchni bitumicznych jezdni na terenie Dzielnicy Ursus w 2019r. • ul. Falskiego odc. ul. Jagiełły – ul. Wojciechowskiego, • ul. Dąbka, • ul. 1-go Maja odc. ul. Sosnkowskiego – ul. Bohaterów Warszawy, • ul. Jesienna, • ul. Hermana odc. ul. Warszawska – Hermana nr 2C, • ul. Koronacyjna odc. ul. Bony – ul. Pobożnego, • ul. Chmiela odc. ul. Kompanii Kordian – ul. Żurawicka.
2019-06-24,
10:00
2019-06-06,
09:35
69
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie czteroetapowego remontu czterech klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Puławskiej 4/6/8 w Warszawie znajdującym się w ad-ministracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy na terenie DOM „Wiśniowa”.
2019-06-24,
10:00
2019-06-06,
09:50
70
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Przebudowa drogi gminnej ul. Dolomitowej w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2019-06-24,
10:00
2019-06-07,
10:08
71
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanału ściekowego w drodze dojazdowej do posesji położonych przy ul. Bruzdowej 20 i 22 w Warszawie Dzielnica Wilanów.
2019-06-24,
10:00
2019-05-20,
11:30
72
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Szwedzkiej 7 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.48.2019
2019-06-24,
10:00
2019-06-07,
13:02
73
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Szwedzkiej 9 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.49.2019
2019-06-24,
10:00
2019-06-07,
13:02
74
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Wymiana stolarki okiennej w lokalu nr 135 w budynku przy ul. Filtrowej 68 w Warszawie.
2019-06-24,
10:30
2019-06-10,
15:36
75
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa ścieżek z nawierzchni mineralnej na terenie przy ul. Obrońców Tobruku 23 - Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy UD-I-WZP.271.33.2019.SRU
2019-06-24,
10:30
2019-06-07,
14:11
76
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Dostawa (wraz z rozmieszczeniem oraz montażem) mebli i pomocy dydaktycznych przeznaczonych dla pomieszczeń powstałych w wyniku nadbudowy kondygnacji oraz adaptacji pomieszczeń szkoły podstawowej przy ul. Kawęczyńskiej 2 w Warszawie, w ramach inwestycji pn. „Modernizacja budynku szkoły podstawowej nr 30 w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 2”.
2019-06-24,
11:00
2019-06-17,
07:58
77
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
dostawa kamiennych wyrobów budowlanych
2019-06-24,
11:00
2019-06-17,
09:34
78
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie wybranych pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej 43/45 w Warszawie, na działce ew. nr 22 z obrębu 6-03-11, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy”
2019-06-24,
11:00
2019-06-05,
11:41
79
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie V.3: Rozwój modelu sieci kanalizacyjnej (Zadanie V.3.1, Zadanie V.3.3, Zadanie V.3.4, Zadanie V.3.5, Zadanie V.3.6)
2019-06-24,
11:45
2019-05-21,
09:54
80
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Realizacja badań społecznych dotyczących różnych obszarów funkcjonowania m.st. Warszawy - transza I
2019-06-24,
12:00
2019-05-16,
11:12
81
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Przebudowa ul. Rycerstwa Polskiego
2019-06-24,
12:00
2019-06-06,
12:52
82
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Budowa placu zabaw w Przedszkolu nr 338 przy ul. Włókienniczej w Warszawie
2019-06-24,
12:00
2019-06-07,
10:08
83
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Przedmiotem Zamówienia jest usługa p.n. „Wykonanie naprawy głównej poziomu utrzymania P5 (wraz z wykonaniem modyfikacji) lokomotywy manewrowej 418D oraz wykonanie naprawy rewizyjnej poziomu utrzymania P4 (wraz z wykonaniem modyfikacji) lokomotywy manewrowej 418Da”.
2019-06-24,
12:00
2019-05-21,
09:54
84
Przetarg nieograniczony
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie prac przedprojektowych oraz projektu budowlanego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji A12 i A16 na eksploatowanej I linii metra w Warszawie wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej
2019-06-24,
12:00
2019-05-21,
13:27
85
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Zaprojektowanie i wykonanie: 1) Modernizacji stacji uzdatniania wody basenowej 2) Modernizacji wentylacji hali basenowej w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz, ul. Potocka 1 w Warszawie.
2019-06-24,
12:30
2019-06-07,
16:07
86
Przetarg nieograniczony
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o.
Dostawa źródeł światła i materiałów elektrotechnicznych
2019-06-24,
12:30
2019-06-12,
12:41
87
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
„Przebudowa ul. Przewoźników na odcinku od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej” na podstawie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Przewoźników” Numer referencyjny: P-31/19
2019-06-25,
09:30
2019-06-06,
14:41
88
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Wykonanie prac polegających na rozbudowie i modernizacji chodników na skwerze przy ul. 1 Sierpnia 26-30 w Warszawie
2019-06-25,
10:00
2019-06-10,
12:58
89
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Remont pracowni chemiczno-fizycznej w Szkole Podstawowej nr 150 przy ul. Thommeego 1 w Warszawie.
2019-06-25,
10:00
2019-06-10,
15:27
90
Przetarg nieograniczony
Białołęcki Ośrodek Sportu
Zadaszenie boiska Orlik przy ul. Kowalczyka/Krzyżówki w Warszawie powłoką pneumatyczną
2019-06-25,
10:00
2019-06-11,
12:16
91
Przetarg nieograniczony
Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Remont nawierzchni boisk i budynku zaplecza zespołu boisk typu „Orlik”
2019-06-25,
10:00
2019-06-11,
14:14
92
Licytacja elektroniczna
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
dostawa z zainstalowaniem huśtawek na placu zabaw przy ul. Wrzeciono 28/34 oraz dostawa z instalacją urządzeń do kalisteniki na Osiedlu Piaski. CPV 37410000-5, 37535100-8;
2019-06-25,
10:00
2019-06-14,
13:29
93
Przetarg nieograniczony
Lasy Miejskie-Warszawa
Plac zabaw pod sosnowym dachem – czyli przebudowa placu zabaw w Lesie Bemowskim” na działce ewidencyjnej nr 17 z obrębu 6-10-01 w Warszawie przy ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby
2019-06-25,
10:00
2019-06-18,
08:11
94
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowej pn: „Projekt Budowlano Wykonawczy budynku żłobka parterowego, wykonanego w technologii modułowej z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu” oraz realizacja w oparciu o wykonaną dokumentację, budowy budynku żłobka parterowego, wykonanego w technologii modułowej z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy”.
2019-06-25,
10:00
2019-05-30,
15:42
95
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Grochowskiej 297 w Warszawie” Numer referencyjny: ZP/PN/Rb/29/19.
2019-06-25,
10:00
2019-05-15,
15:44
96
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Budowa ul. Klonowej i ul. Cedrowej w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2019-06-25,
10:00
2019-06-07,
10:53
97
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Prace remontowe w budynku Przedszkola nr 376 przy ulicy Admiralskiej
2019-06-25,
10:30
2019-06-06,
14:28
98
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (6 pustostanów – 6 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.52.2019
2019-06-25,
11:00
2019-06-10,
14:42
99
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Budowa placu zabaw dla dzieci starszych na skwerku przy ul. Majdańskiej w Warszawie
2019-06-25,
11:00
2019-06-17,
15:13
100
Negocjacje z ogłoszeniem - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Zakres I: • wykonanie Systemu Zarządzania Parkingami Strategicznymi „Parkuj i Jedź” (P+R) w m.st. Warszawa (Zadanie A); • wykonanie przeniesienia Dyspozytorni Węzła Komunikacyjnego Młociny do Centrum Zarządzania Parkingami (Zadanie B); • wykonanie remontu Systemu Dozoru Wizyjnego (VSS) wraz z instalacją nowego na terenie Węzła Komunikacyjnego Młociny (Zadanie C). Zakres II: serwis wszystkich systemów wykonanych w ramach Zakresu I.
2019-06-25,
11:30
2019-06-10,
15:36
101
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej przebudowy istniejącego przejścia podziemnego ze zmianą przeznaczenia na funkcję socjalną i higieniczną w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
2019-06-25,
11:30
2019-06-12,
11:34
102
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Biuro Zamówień Publicznych
Kompleksowa organizacja Gali plebiscytu pn. Warszawianka Roku
2019-06-25,
11:30
2019-06-13,
15:07
103
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Naprawa rewizyjna silników trakcyjnych stosowanych w pojazdach kolejowych Metra Warszawskiego w podziale na zadania
2019-06-25,
12:00
2019-06-17,
15:13
104
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul.Gwiaździstej 35. numer referencyjny: UD-III-WZP.271.31.2019.EKR.
2019-06-25,
12:00
2019-05-31,
11:30
105
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Remont instalacji siłowej w obiekcie nr 8 na terenie STP Kabaty
2019-06-25,
12:00
2019-06-03,
13:25
106
Przetarg nieograniczony
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
Remont uszkodzeń ujawnionych podczas wiosennego przeglądu obiektów kubaturowych na Cmentarzu Wojskowym
2019-06-25,
12:30
2019-06-06,
15:18
107
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Modernizacja sali fitness w budynku pływalni Skalar
2019-06-25,
13:30
2019-06-10,
15:15
108
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Remont elewacji i dachu budynku przy ulicy Mostowej 16/18 w Warszawie
2019-06-25,
14:00
2019-06-10,
08:43
109
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowych oraz STWiORB na rozbiórkę obiektu podziemnego zlokalizowanego na działce nr ew. 19, obręb 5-05-01 przy ulicy Wspólnej 61 w Warszawie
2019-06-25,
14:00
2019-06-11,
12:18
110
Przetarg nieograniczony
Lasy Miejskie-Warszawa
Remont budynku leśniczówki przy ul. Dziwożony 15
2019-06-26,
09:00
2019-06-12,
14:11
111
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A” w Warszawie, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, (sprawa nr 40/ZP/19).
2019-06-26,
09:00
2019-06-17,
13:53
112
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
II Postępowanie:„Dostawa fabrycznie nowych koszulek technicznych z nadrukiem na 29. Bieg Powstania Warszawskiego” (nr postępowania ZP/PN/D/15/2019).
2019-06-26,
09:00
2019-06-18,
15:37
113
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wymianę instalacji wody zimnej, ciepłej oraz przeciw pożarowej w budynku mieszkalnym przy ul. Twardej 64 w Warszawie na podstawie projektu budowlanego.
2019-06-26,
09:00
2019-06-06,
12:51
114
Przetarg nieograniczony
Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta
Remont pokoi mieszkalnych w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta, przy ul. Kawęczyńskiej 4b w Warszawie
2019-06-26,
09:30
2019-06-11,
13:16
115
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
Sukcesywne dostawy szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście, III
2019-06-26,
09:30
2019-06-12,
14:15
116
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Inżynier dla Zadania: Budowa stacji tankowania gazu CNG na terenie bazy transportu przy ul. Mikkego
2019-06-26,
09:45
2019-05-23,
14:37
117
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych oraz dostaw dla zadania pn.: „Rewitalizacja skweru przy ul. Majdańskiej w Warszawie – etap II”. Numer referencyjny: ZP/PN/D/35/19
2019-06-26,
10:00
2019-06-17,
15:58
118
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
PZ.26.2.20.2019 - „Remont pustostanów lokali mieszkalnych w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy ( 2 pustostany - 2 części), Część I - lokal nr 4 w budynku przy ul. Rybnicka 31 w Warszawie, Część II – lokal nr 5 w budynku przy ul. Muszkieterów 26 w Warszawie w zakresie robót ogólnobudowlanych, elektrycznych i sanitarnych”
2019-06-26,
10:00
2019-06-18,
12:02
119
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Transport i opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu z domu do szkoły i z powrotem, w roku szkolnym 2019/2020
2019-06-26,
10:00
2019-06-18,
12:35
120
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łochowskiej 31 w Warszawie, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru Szmulowizna – kwartał Łomżyńska – ul. Łochowska, w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.45.2019
2019-06-26,
10:00
2019-06-05,
13:48
121
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Wymiana instalacji wod-kan
2019-06-26,
10:00
2019-06-07,
13:03
122
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
2019-06-26,
11:00
2019-06-18,
08:22
123
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Budowa placu zabaw na Gocławiu w Warszawie.
2019-06-26,
11:00
2019-06-18,
10:40
124
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Muzeum Powstania Warszawskiego
Organizację i obsługę poczęstunku dla 3 700 osób podczas obchodów 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
2019-06-26,
11:00
2019-06-18,
12:11
125
Przetarg nieograniczony
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w ramach projektu pn. „Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2019-06-26,
11:00
2019-06-18,
15:36
126
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla potrzeb Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” wraz z zagospodarowaniem terenu”.
2019-06-26,
11:30
2019-06-12,
14:10
127
Przetarg nieograniczony
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
Roboty budowlane w zakresie remontu dróg i placów na terenie Cmentarza Wojskowego
2019-06-26,
12:30
2019-06-07,
13:02
128
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Zaprojektowanie i wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, robót budowlanych polegających na wykonaniu robót drogowych w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Rigelbluma” w Warszawie w formule zaprojektuj i wybuduj (znak sprawy 38/ZP/19).
2019-06-27,
09:00
2019-06-11,
12:26
129
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st Warszawy - Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Ogrodowa w 2019 roku – 11 lokali.
2019-06-27,
09:00
2019-06-12,
14:10
130
Przetarg nieograniczony
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn. "Żłobki na start" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2019-06-27,
09:00
2019-06-18,
15:58
131
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanki 11a
2019-06-27,
09:30
2019-06-12,
13:41
132
Przetarg nieograniczony
Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 342 im. Jana Marcina Szancera
„KOMPLEKSOWA DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO do budynku Szkoły Podstawowej nr 342 przy ul. Strumykowa 21A w Warszawie”
2019-06-27,
09:30
2019-06-18,
15:37
133
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Budowa budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Bernardyńskiej 14 w Warszawie wraz z rozbiórką istniejącego budynku Przedszkola w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14”
2019-06-27,
09:30
2019-06-06,
14:55
134
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa wodomierzy z podziałem na zadania
2019-06-27,
09:45
2019-05-24,
10:28
135
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Remont lokali mieszkalnych-pustostany
2019-06-27,
10:00
2019-06-12,
09:25
136
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Remont oświetlenia awaryjnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 363 przy ul. Rozłogi 10 w Warszawie.
2019-06-27,
10:00
2019-06-12,
09:25
137
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Część 1: Doposażenie budynku przy ul. Palisadowej 5D w instalację centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody łącznie z gazową kotłownią kontenerową” w formule zaprojektuj i wybuduj Część 2: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz węzła cieplnego w budynku przy ul. Pęcickiej 23
2019-06-27,
10:00
2019-06-14,
08:04
138
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Usługa na obsługę i utrzymanie systemu odwodnienia ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w dzielnicy Wawer
2019-06-27,
10:00
2019-06-17,
12:10
139
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
„Wykonanie opracowania pt. „Studium Koncepcyjne Funkcjonowania Warszawskiego Roweru Publicznego”
2019-06-27,
10:00
2019-06-18,
12:33
140
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Prowadzenie całorocznego oczyszczania ulic lokalnych, chodników, zatok parkingowych oraz przejść; opróżnianie ulicznych koszy na śmieci; utrzymanie terenów zieleni przyulicznej, w tym poboczy ulic położonych wzdłuż dróg gminnych; na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, w roku 2019
2019-06-27,
10:00
2019-06-18,
15:23
141
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Zakup, dostawa i rozstawienie pierwszego wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 173 przy ul. Trakt Brzeski 18 w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna”
2019-06-27,
10:00
2019-06-18,
15:24
142
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Opracowanie projektu remontu bramy wjazdowej, ogrodzenia i nawierzchni terenu w celu wykonania drogi pożarowej w Warszawie przy Szkole Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10 w Warszawie.
2019-06-27,
10:00
2019-06-18,
15:24
143
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Szwedzkiej 11 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.50.2019
2019-06-27,
10:00
2019-06-07,
13:03
144
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Zachariasza 8 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.51.2019
2019-06-27,
10:00
2019-06-07,
13:03
145
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie prac budowlanych polegających na rewitalizacji i przebudowie budynku wielorodzinnego przy ul. Otwockiej 7 w Warszawie realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.46.2019
2019-06-27,
11:00
2019-05-27,
13:39
146
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin (etap III) wraz z rozbudową ul. Światowida
2019-06-27,
11:00
2019-05-08,
09:44
147
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów
Zakup i sukcesywne dostawy szczepionek
2019-06-28,
08:30
2019-05-28,
14:46
148
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Roboty nawierzchniowe w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku ZS nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21” w Warszawie, (znak sprawy: 42/ZP/19)
2019-06-28,
09:00
2019-06-13,
15:02
149
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Przygotowywanie, porcjowanie i wydawanie gorących posiłków w formie obiadów z produktów własnych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w lokalu będącym w dyspozycji Wykonawcy, w podziale na 2 części: część nr 1: Dolny Mokotów część nr 2: Górny Mokotów
2019-06-28,
09:00
2019-06-17,
13:52
150
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Warszawie na terenie Dzielnicy Wola wraz z zapewnieniem im opieki w czasie dowożenia w roku szkolnym 2019/2020 (znak sprawy: 41/ZP/19)
2019-06-28,
09:00
2019-06-17,
15:13
151
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Realizacja 3 zadań: 1. "Ogólnodostępne boisko do siatkówki na Czerniakowie" 2. "Trampoliny ziemne przy boisku na ul. Grupy AK Północ" 3. "Podwórkowa trampolina na Czerniakowie" w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów" finansowanego z programu Budżet Partycypacyjny 2019"
2019-06-28,
09:30
2019-06-13,
15:29
152
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Budowa instalacji gazowej, c.o. i cwu.
2019-06-28,
10:00
2019-06-10,
11:36
153
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (10 pustostanów – 10 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.53.2019
2019-06-28,
10:00
2019-06-11,
11:36
154
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Budowa placu zabaw, remont nawierzchni boisk sportowych (znak sprawy ZP-21/19)
2019-06-28,
10:00
2019-06-12,
15:54
155
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Ostródzkiej do ul. Hemara, w dzielnicy Białołęka w Warszawie
2019-06-28,
10:00
2019-06-13,
10:25
156
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Dowóz niepełnosprawnych uczniów (dzieci) do szkół od 2 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.
2019-06-28,
10:00
2019-05-29,
11:23
157
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Prace remontowe w budynku LI Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Kadrowej
2019-06-28,
10:30
2019-06-12,
12:42
158
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Wykonanie projektu remontu dachu budynku szkoły podstawowej nr 342 przy ul. Topolowej 15
2019-06-28,
11:00
2019-06-17,
15:13
159
Przetarg nieograniczony
Muzeum Powstania Warszawskiego
Wykonanie albumu pt.: „Fotografie warszawskie 1935–1955. Tadeusz Bukowski” oraz etui z 20 pocztówkami – fotografiami Tadeusza Bukowskiego wraz z dostawą
2019-06-28,
11:00
2019-06-18,
09:38
160
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Modernizacja pojazdów Metropolis 98B poprzez dostosowanie 28 cylindrów hamulcowych do ręcznego luzowania hamulca postojowego
2019-06-28,
12:00
2019-04-12,
15:34
161
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Opróżnianie koszy ulicznych oraz koszy na odchody zwierzęce ustawionych wzdłuż dróg gminnych Dzielnicy Ursynów w roku 2019
2019-06-28,
12:30
2019-06-12,
13:27
162
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Pielęgnacja zieleni niskiej i utrzymanie czystości w pasach drogowych ulic gminnych Dzielnicy Ursynów
2019-06-28,
13:30
2019-05-21,
12:15
163
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Remont pomieszczeń biurowych po Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajączka 7 w Warszawie
2019-07-01,
08:45
2019-06-14,
13:01
164
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych pn.: „modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy Wola – przebudowa Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia przy ul. Syreny 18” w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Syreny 18” sprawa znak 36/ZP/19.
2019-07-01,
09:00
2019-05-31,
11:25
165
Przetarg nieograniczony
Szkoła Podstawowa nr 33 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju
Remont szatni w Szkole Podstawowej nr 33 w Warszawie
2019-07-01,
09:30
2019-06-14,
15:57
166
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.
„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zadania pn: Rozbudowa budynku socjalno-biurowego dla potrzeb symulatora jazdy w lokalizacji Warszawa-Wola”
2019-07-01,
10:00
2019-06-11,
10:01
167
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont instalacji elektrycznych w lokalach komunalnych w celu wymiany ogrzewania lokali paliwem stałym na ogrzewanie elektryczne. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.54.2019
2019-07-01,
10:00
2019-06-14,
12:59
168
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Wykonanie prac polegających na poprawie oświetlenia Parku Kombatantów w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
2019-07-01,
10:00
2019-06-14,
13:51
169
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Wykonanie prac polegających na realizacji projektu „Pierwsza taka fontanna we Włochach”
2019-07-01,
10:00
2019-06-14,
14:13
170
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
PZ.26.2.21.2019 - Remont pustostanów lokali mieszkalnych w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy ( 3 pustostany -3 części) Część I – lokal nr 3 w budynku przy ul. Krańcowa 12 w Warszawie Część II – lokal nr 3 w budynku przy ul. Łuki Wielkie 11 w Warszawie Część III- lokal nr 5 w budynku przy ul. Promienista 21 w Warszawie w zakresie robót ogólnobudowlanych, elektrycznych i sanitarnych.
2019-07-01,
10:00
2019-06-18,
12:01
171
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340, ul. Lokajskiego 3 w Warszawie.
2019-07-01,
10:30
2019-06-14,
14:31
172
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Budowa Parku Zachodniego, z podziałem na zadania:Zadanie nr 1 – Wykonanie fontanny; Zadanie nr 2 – Wykonanie kawiarni; Zadanie nr 3 – Wykonanie obiektów z nawierzchni EPDM i poliuretanowej oraz małej architektury; Zadanie nr 4 – Wykonanie nawierzchni asfaltowych; Zadanie nr 5 – Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej i mineralnej; Zadanie nr 6 – Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni.
2019-07-01,
11:00
2019-06-14,
13:52
173
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa produktów leczniczych refundowanych w ramach programów lekowych dla Szpitala Bielańskiego (ZP-44/2019)
2019-07-01,
11:00
2019-06-18,
10:41
174
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zakup kompletnego systemu archiwizacji, backupu i przeszukiwania zasobów Microsoft Exchange
2019-07-01,
12:00
2019-05-24,
09:45
175
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa pojazdu z zabudowanym urządzeniem specjalistycznym, koparką ssącą.
2019-07-01,
12:00
2019-05-28,
09:56
176
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Modernizacja instalacji wentylacji, absorbcji i neutralizacji chloru w budynku Zakładu Chlorowania, zlokalizowanym na terenie Zakładu Centralnego przy ul. Koszykowej 81 w Warszawie, Dzielnica Ochota.
2019-07-01,
12:15
2019-05-28,
10:45
177
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (10 pustostanów – 10 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.55.2019
2019-07-02,
10:00
2019-06-14,
13:00
178
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Dostawa (wraz z rozmieszczeniem oraz montażem) wyposażenia, w zakresie sprzętu porządkowego, AGD, warsztatowego i ogrodniczego, przeznaczonego dla szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej 8 w Warszawie w ramach inwestycji pn. „Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej”
2019-07-02,
10:00
2019-05-28,
11:58
179
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Remont łazienek w budynku Urzędu Dzielnicy Białołęka przy ul. Modlińskiej 197 w Warszawie.
2019-07-02,
11:00
2019-06-17,
15:58
180
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Remont Sanitariatów oraz Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Brechta 8 w Warszawie, w ramach zadania pn.: „Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych”.
2019-07-02,
11:00
2019-06-17,
15:58
181
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.
„Świadczenie kompleksowych usług utrzymania w czystości mienia Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z o. o. w podziale na trzy zadania”,
2019-07-02,
12:00
2019-06-03,
10:45
182
Przetarg nieograniczony
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
Remont uszkodzeń ujawnionych podczas wiosennego przeglądu obiektów budowlanych na terenie Cmentarza Komunalnego Północnego w Warszawie przy ulicy Wóycickiego 14
2019-07-02,
12:30
2019-06-13,
12:43
183
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Zaprojektowanie i wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, robót budowlanych dla zadania pn. „Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79” (znak sprawy: 39/ZP/19).
2019-07-03,
09:00
2019-06-11,
12:16
184
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
zaprojektowanie i wykonanie na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej robót budowlanych polegających na odtworzeniu fontanny w ramach zadania „Zwróćmy fontannę muranowskim żabkom”. Rejon ulic Nowolipie, al. „Solidarności”, działka ewidencyjna nr 95/8 obręb 6-02-07.
2019-07-03,
09:00
2019-06-18,
10:41
185
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6 w Warszawie – I etap dokończenie robót w zakresie dachu wszystkich budynków oraz w zakresie elewacji i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku głównym w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6
2019-07-03,
09:30
2019-06-18,
15:24
186
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Remont nawierzchni placu zabaw, dróg wewnętrznych i tarasu w Przedszkolu nr 331 przy ul. Szaserów 61A w Warszawie- Numer referencyjny: UD-VI-ZP/54/19
2019-07-03,
10:00
2019-06-18,
09:37
187
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Dostawa (wraz z rozmieszczeniem oraz montażem) wyposażenia przeznaczonego dla zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej 25 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej w Warszawie wraz z dojazdem”.
2019-07-03,
10:00
2019-05-29,
10:06
188
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
PZ.26.2.22.2019 - jest „Remont pustostanu lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Sabały 53B w Warszawie w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy, w zakresie robót ogólnobudowlanych, elektrycznych i sanitarnych”
2019-07-03,
10:00
2019-06-18,
14:02
189
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej DN 100/150 Lca 4 740,00 m na obszarze Osiedla Stary Rembertów - Kolonia w Dzielnicy Rembertów w m.st. Warszawie.
2019-07-03,
10:00
2019-05-31,
11:06
190
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej z odbudową konstrukcji i nawierzchni w ulicy Chełmżyńskiej na terenie Dzielnicy Rembertów Warszawie
2019-07-03,
10:45
2019-04-29,
15:52
191
Przetarg nieograniczony
Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
Dostawa pasz objętościowych i zbóż dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, CZĘŚĆ II – dostawa siana prasowanego.
2019-07-03,
11:30
2019-06-17,
12:11
192
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Remont łazienek uczniowskich w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 przy ul. Włościańskiej 35 w Warszawie.
2019-07-04,
08:45
2019-06-17,
12:11
193
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przewodu wodociągowego w Al. Jerozolimskich odc. Szczęśliwicka – Al. Jerozolimskie (HP17611) na terenie dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
2019-07-04,
09:45
2019-06-04,
09:55
194
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Budowa zadaszenia nad balkonami ostatniej kondygnacji oraz wejścia do przedszkola w budynku Szancera 7 wraz z remontem balkonów i wnętrza lokali. Numer referencyjny: UD-XI--ZZP.271.33.WGN.2019
2019-07-04,
10:00
2019-06-18,
10:41
195
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania z budżetu partycypacyjnego pod nazwą: „Połączenie dróg rowerowych przy ul. Poligonowej i Nowaka-Jeziorańskiego”
2019-07-04,
10:00
2019-06-18,
14:35
196
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie prac budowlanych polegających na modernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z Wykonanie prac budowlanych polegających na modernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego oficynowego przy ul. Siedleckiej 25 w Warszawie ETAP II realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru Szmulowizna – kwartał Łomżyńska – ul. Siedlecka 25 i 29 Oznaczenie sprawy: DNZP.261.47.2019
2019-07-04,
10:00
2019-06-03,
13:37
197
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Wymiana okien łazienkowych i na korytarzach w XXVI LO przy ul. Alpejskiej 16 w Warszawie
2019-07-04,
12:00
2019-06-18,
15:36
198
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
1. Dostawa i montaż (wymiana) oświetlenia przejść dla pieszych – część 1. 2. Dostawa i montaż (wymiana) opraw oświetleniowych zamontowanych na masztach oświetleniowych ul. Modlińska w Warszawie, odcinek od mostu Marii Skłodowskiej Curie (latarnia 55907) do granic m.st Warszawy (latarnia 56011) – część 2. 3. Dostawa i montaż (wymiana) opraw oświetleniowych ul. Al. Waszyngtona w Warszawie –Rondo Waszyngtona –Poniatowskiego–część 3.
2019-07-05,
10:00
2019-05-27,
10:35
199
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie koncepcji wariantowego rozwiązania istniejącego układu hydrologicznego w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów sąsiadujących z Rowem Wolica w Warszawie.
2019-07-05,
12:00
2019-06-04,
09:56
200
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
„Budowa kanalizacji ściekowej na Osiedlu BUKÓW zad. I – III. (Zadanie I.1.3; Zadanie I.1.4; Zadanie I.1.5) – Faza V”
2019-07-08,
10:45
2019-06-04,
09:45
201
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Sukcesywne wykonywanie opracowań geodezyjnych
2019-07-08,
12:00
2019-06-04,
11:42
202
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Kompleksowa dostawa i przesyłanie energii cieplnej do nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 29/31 na lata 2020-2022
2019-07-09,
11:30
2019-06-14,
15:51
203
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Gospodarowanie odpadami o kodzie 19 08 05 pochodzącymi z Zakładu „Czajka” w ilości 50 000 Mg z podziałem na zadania
2019-07-10,
10:00
2019-06-07,
08:33
204
Przetarg nieograniczony
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Opracowanie Studium technicznego III linii metra wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka w Warszawie – Etap I – Praga
2019-07-10,
12:00
2019-05-21,
13:27
205
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Dostawa wyposażenia elektronicznego wraz z oprogramowaniem przeznaczonego dla zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej w Warszawie wraz z dojazdem”, realizowanego przez Urząd Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy.
2019-07-11,
10:00
2019-06-04,
11:43
206
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej w ul. Zbocze, Patrolowej oraz sieci kanalizacyjnej w ulicach Zbocze, Patrolowej, Wałowickiej. Dzielnica Włochy w Warszawie z podziałem na zadania
2019-07-11,
10:00
2019-06-07,
10:06
207
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację Węzła Centralnego – Komory zasuw przy ul. Czerniakowskiej 124, na terenie Stacji Pomp Rzecznych, Dzielnica Śródmieście.
2019-07-11,
12:00
2019-06-10,
11:18
208
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej oraz odcinków sieci kanalizacyjnej w ul. Czarna Droga w Warszawie na terenie Dzielnicy Targówek z podziałem na 2 zadania
2019-07-12,
10:00
2019-06-07,
09:53
209
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zakup urządzeń wielofunkcyjnych MFP
2019-07-12,
10:30
2019-06-10,
15:04
210
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Dostawa i montaż odcinkowego pomiaru prędkości na moście Poniatowskiego.
2019-07-15,
10:00
2019-06-07,
10:07
211
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zakup urządzeń sieciowych do rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej UM
2019-07-15,
10:30
2019-06-10,
10:57
212
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie naprawy głównej 129 zespołów napędowych eksploatowanych w tramwajach typu 120Na
2019-07-16,
09:00
2019-06-17,
13:53
213
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacyjnej w drodze dojazdowej do ul. Jeziorki w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2019-07-16,
09:45
2019-06-12,
11:34
214
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Transport i opieka nad 90 uczniami niepełnosprawnymi (w tym dziećmi pięcioletnimi i sześcioletnimi), zamieszkałymi na terenie Dzielnicy Białołęka w czasie przewozu do przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych lub innych placówek wymienionych w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe na trasie dom-szkoła-dom w okresie całego roku szkolnego 2019/2020 tj. od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r.
2019-07-16,
10:00
2019-06-07,
10:54
215
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Serwis urządzeń wielofunkcyjnych w Urzędzie m.st. Warszawy
2019-07-16,
12:00
2019-06-12,
10:53
216
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Dostawa wyposażenia elektronicznego przeznaczonego dla Przedszkola nr 428 przy ul. Myśliborskiej 35 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej w Warszawie”, realizowanego przez Urząd Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy.
2019-07-17,
10:45
2019-06-07,
12:56
217
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o.
Budowa Pawilonu Medycznego w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie na potrzeby działalności leczniczej Zakładu
2019-07-17,
11:00
2019-06-11,
10:01
218
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów
dostawa tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem i adaptacją
2019-07-18,
08:30
2019-06-12,
13:41
219
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy
2019-07-18,
10:00
2019-06-14,
14:30
220
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla Szpitala Bielańskiego (ZP-33/2019)
2019-07-18,
11:00
2019-06-14,
10:09
221
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Gospodarowanie odpadami o kodzie 19 08 05 z Zakładu „Pruszków”
2019-07-18,
11:15
2019-06-17,
09:35
222
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów
Sukcesywne dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku
2019-07-19,
08:30
2019-06-14,
13:31
223
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie poprawy warunków BHP w Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych Zakładu „Czajka”, ul. Czajki 4/6 w Warszawie, Dzielnica Białołęka
2019-07-19,
11:00
2019-06-18,
12:09
224
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie Osiedla Karolówka – Obszar III w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
2019-07-22,
09:45
2019-06-17,
09:18
225
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Dostawa i montaż (wymiana) opraw oświetleniowych zamontowanych na masztach oświetleniowych ulicy Modlińskiej w Warszawie, od Kanału Żerańskiego do Mostu Marii Skłodowskiej - Curie.
2019-07-22,
10:00
2019-06-13,
10:42
226
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Zagospodarowanie terenu działek (remont podwórek) nieruchomości przy ul. Ząbkowskiej 50 i ul. Ząbkowskiej 50A w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.30.2019 POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
2019-07-24,
10:00
2019-04-09,
13:00
227
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Roboty porządkowe na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w zakresie opróżniania i zakupu koszy ulicznych i dystrybutorów na worki z przeznaczeniem na psie odchody, usuwania padłych zwierząt, sprzątania niezagospodarowanych terenów, w tym likwidacji dzikich wysypisk odpadów na obszarze Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w miejscach wskazanych każdorazowo przez Zamawiającego, z podziałem na części: Część 1 - W zakresie opróżniania koszy ulicznych i uzupełnianie dystrybutorów o worki biodegradowalne z przeznaczeniem na psie odchody, Część 2 - W zakresie usuwania padłych zwierząt, sprzątania niezagospodarowanych terenów, w tym likwidacji dzikich wysypisk odpadów.
2019-07-24,
10:00
2019-06-18,
12:01
228
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Remont Sanitariatów oraz Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Brechta 8 w Warszawie, w ramach zadania pn.: „Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych”.
2019-08-05,
11:00
2019-04-23,
15:37
229
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa opraw oświetleniowych i części zamiennych do nich.
2019-12-31,
15:00
2016-11-17,
13:08
230
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa osprzętu elektrycznego.
2019-12-31,
15:00
2016-11-22,
10:15
231
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa uszczelnień mechanicznych do pomp i maceratorów produkcji firmy Grundfos, Flygt, KSB.
2019-12-31,
15:00
2016-11-23,
07:12
232
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa modułów, oprogramowań, kart pamięci do urządzeń firmy Schneider Electric.
2019-12-31,
15:00
2016-11-24,
14:22

Ukryj listy wyboru. Ukryj kolumnę: z rodzajem zamówienia, z datą publikacji.
Rodzaj:
Tryb:
Zamawiajacy:

UWAGA:
* Wypełnienie pola w nagłówku kolumny z nazwą zamówienia pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, w których nazwie znajduje się podany łańcuch znaków lub przynajmniej jeden z łańcuchów znaków oddzielonych przecinkiem
** Data składania ofert, wniosków, prac konkursowych lub data aukcji. Wypełnienie pola/pól w nagłówku kolumny z datą składania ofert w formacie RRRRMMDD pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, dla których data składania ofert zawiera się we wskazanym przedziale czasowym

<<powrót

herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  | 

 
Księga Zamówień Publicznych