>Biuro Zamówień Publicznych > Wyszukiwanie ogłoszeń > Wyniki wyszukiwania
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Bieżące ogłoszenia o przetargach
prowadzonych przez Urząd m.st. Warszawy i jego jednostki podległe


Znaleziono 255 ogłoszeń spełniających zaznaczone kryteria.

Ilość ogłoszeń na stronie:
Lp. Tryb
*WSZYSTKIE
Zamawiający
*WSZYSCY
Nazwa zamówienia*
>Składanie ofert**
od
do
Data publikacji
od
do
1
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zabezpieczenie dachu budynku mieszkalnego wyłączonego z eksploatacji przed postępującą degradacją – ul. Wolska 67
2018-10-22,
09:00
2018-10-05,
15:59
2
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
„remont pustostanów lokali mieszkalnych w ilości 13 szt., obejmujący roboty budowlane, sanitarne i elektryczne”
2018-10-22,
09:00
2018-10-05,
15:58
3
Przetarg nieograniczony
Zarząd Oczyszczania Miasta
Przewóz pracowników na terenie m. st. Warszawy
2018-10-22,
09:00
2018-10-10,
11:29
4
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Realizacja w terenie zadań z programu Budżet Partycypacyjny 2018 pn.: 1) Usprawnienie ruchu rowerowego na Sielcach – dwukierunkowo rowerem na ulicach jednokierunkowych; 2) Bezpieczne przejście dla pieszych przez Modzelewskiego; 3) Poprawa bezpieczeństwa pieszych na ul. Smyczkowej
2018-10-22,
09:30
2018-10-05,
16:01
5
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Przygotowanie i przeprowadzenie imprezy rekreacyjno – sportowej pn. Przełajowe zawody rowerowe o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek organizowane z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości.
2018-10-22,
09:30
2018-10-12,
11:12
6
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji na budowę, przebudowę przewodów wodociągowych wraz z przebudową istniejących przyłączy wodociągowych w ulicach Inżynierskiej, Królowej Jadwigi, Waryńskiego w Pruszkowie.
2018-10-22,
09:45
2018-09-14,
09:46
7
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Wdrożenie w terenie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu dla dróg w wybranych lokalizacjach
2018-10-22,
10:00
2018-10-05,
08:58
8
Przetarg nieograniczony
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji niezbędnych dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzymińskiej
2018-10-22,
10:00
2018-09-14,
13:24
9
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Remont instalacji elektrycznych wewnętrznych w części wspólnej budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Orzeszkowej 10/12 i ul. Joteyki 4 w Warszawie
2018-10-22,
10:00
2018-10-08,
15:08
10
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Ochrona, monitoring i zabezpieczenie obiektów pływalni krytej, pawilonu sportowo-administracyjnego, stadionu, lodowiska, boiska bocznego z zadaszeniem, garażu i terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul Łabiszyńskiej 20 w Warszawie.
2018-10-22,
10:00
2018-10-10,
14:42
11
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na wymianę instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Ursynowskiej 30 w Warszawie
2018-10-22,
10:00
2018-10-11,
11:56
12
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Dostawa elementów infrastruktury przystankowej
2018-10-22,
11:00
2018-09-14,
09:45
13
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Naprawa i remont nawierzchni chodników i alejek parkowych na terenie dzielnicy Ochota z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 – Naprawa i wyrównanie alejek z nawierzchni mineralnej na terenie Skweru Sue Ryder i Zieleńca Wielkopolski; Zadanie nr 2 – Naprawa i wyrównanie alejek z nawierzchni mineralnej, kostki i płyt chodnikowych na terenie Skweru Sue Ryder i Zieleńca Wielkopolski; Zadanie nr 3 – Park Korotyńskiego - Remont chodników; Zadanie nr 4 – Park Korotyńskiego – remont chodnika przy ogrodzeniu Przedszkola nr 315 przy ul. Grzeszczyka; Zadanie nr 5 – Park Szczęśliwice – remont chodników z kostki wraz z umocnieniem i ukształtowaniem skarpy przy stawie; Zadanie nr 6 – Park Szczęśliwice – remont chodników – alejka asfaltowa; Zadanie nr 7 – Park Szczęśliwice – poszerzenie chodnika.
2018-10-22,
11:00
2018-10-05,
13:43
14
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Realizacja projektu zagospodarowania zielenią wysoką i niską oraz elementami małej architektury terenu w Dzielnicy Wawer
2018-10-22,
11:00
2018-10-12,
07:59
15
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Sprzątanie pomieszczeń w siedzibach Straży Miejskiej m. st. Warszawy w 2019 roku
2018-10-22,
11:00
2018-10-12,
09:45
16
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Zakup koszy
2018-10-22,
11:30
2018-10-12,
11:13
17
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Sprzątanie powierzchni wewnętrznych, zewnętrznych i pielęgnacja zieleni oraz w okresie zimowym odśnieżanie ciągów komunikacyjnych pieszych, parkingu i zjazdu do garażu – nieruchomości przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie
2018-10-22,
11:30
2018-10-12,
15:29
18
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa stanowiska wraz z oprzyrządowaniem do demontażu i montażu łożysk osiowych do pojazdów metra typu Inspiro
2018-10-22,
12:00
2018-10-10,
12:57
19
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa artykułów chemii przemysłowej.
2018-10-22,
12:00
2018-10-12,
09:57
20
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Urząd Pracy m.st. Warszawy
Świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy.
2018-10-22,
12:00
2018-10-12,
16:04
21
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Budowa tężni solankowej w Parku Jana Pawła II w Warszawie w Dzielnicy Ursynów, w ramach realizacji projektu z budżetu partycypacyjnego na rok 2018 nr 94 – Tężnia „Maciejka” w Parku Jana Pawła II.
2018-10-22,
12:30
2018-10-05,
16:01
22
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Remont izolacji przeciwwodnych pionowych i poziomych w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej ul. Szegedyńska 9A - Numer referencyjny: UD-III-WZP.271.63.2018.MGA
2018-10-22,
13:00
2018-10-05,
16:00
23
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
„Sukcesywne prowadzenie zajęć rekreacji ruchowej na sali gimnastycznej oraz w wodzie w Ośrodkach Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w 2019 r.”
2018-10-23,
09:00
2018-10-12,
15:45
24
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka
Zakup i dostawa artykułów stomatologicznych
2018-10-23,
09:00
2018-10-15,
13:41
25
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Dostawa, w tym: zaprojektowanie, wykonanie i serwisowanie Systemu Pobierania Opłat na Parkingach Strategicznych „Parkuj i Jedź” (P+R) w m.st. Warszawie (SPO)
2018-10-23,
09:00
2018-09-12,
12:20
26
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych 9 pustostanów – 9 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.105.2018
2018-10-23,
10:00
2018-10-08,
12:27
27
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grochowskiej 302 w Warszawie. Numer referencyjny: ZP/PN/Rb/89/18
2018-10-23,
10:00
2018-10-08,
15:56
28
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Wykonanie remontu wiaduktu kolejowego w łącznicy kolejowej Okęcie-Kabaty nad ul. Puławską w Warszawie (PN 97/2018)
2018-10-23,
10:00
2018-10-09,
09:19
29
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Biuro Zamówień Publicznych
Usługi dotyczące ochrony zdrowia w zakresie medycyny pracy dla osób przyjmowanych do pracy oraz pracowników Urzędu m.st. Warszawy na lata 2019-2021
2018-10-23,
10:00
2018-10-09,
14:40
30
Licytacja elektroniczna
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Dzierżawa urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu m. st. Warszawy – Urzędu Dzielnicy Mokotów
2018-10-23,
10:00
2018-10-10,
11:37
31
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Częściowa realizacja zwycięskiego wniosku do budżetu partycypacyjnego pt.: „Skwer lokatorski”, znajdującego się na terenie DOM „Polkowska” administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
2018-10-23,
10:00
2018-10-12,
09:57
32
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wymiany lokalowej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym nr 11 przy ulicy Dolnej 15a w Warszawie
2018-10-23,
10:00
2018-10-15,
08:02
33
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zakup sprzętu peryferyjnego
2018-10-23,
10:30
2018-10-15,
14:58
34
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych położonych na terenie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
2018-10-23,
10:30
2018-10-15,
15:31
35
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Usługi Kontroli biletów oraz uprawnień pasażerów do korzystania z usług lokalnego transportu zbiorowego m.st. Warszawy
2018-10-23,
11:00
2018-09-14,
11:16
36
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa aparatury do laserowego leczenia guzków w obrębie gruczołów dokrewnych dla Szpitala Bielańskiego (ZP-73/2018)
2018-10-23,
11:00
2018-10-15,
15:57
37
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Konserwacja, interwencyjne uzupełnianie, demontaż, przechowanie i dostawa oraz montaż zimowych zabezpieczeń roślin chroniących przed zimowym zasoleniem w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych m.st. Warszawy
2018-10-23,
11:00
2018-10-17,
10:34
38
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Całodobowa ochrona terenów położonych w Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy.
2018-10-23,
11:30
2018-10-12,
15:31
39
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Prace ogrodniczo – porządkowe na terenie Parku Ujazdowskiego /4,8 ha/ wraz z Placem na Rozdrożu/ 0,205 ha/ i placem Trzech Krzyży. /0,206 ha/ oraz parku Żeromskiego pow. 4,7 ha
2018-10-23,
11:30
2018-10-17,
10:33
40
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa fabrycznie nowych sprężyn do pojazdów metra serii 81.
2018-10-23,
12:00
2018-10-15,
09:09
41
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowych oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na wymianę izolacji poziomych nad pomieszczeniem podziemnym, usytułowanym poza obrysem budynku mieszkalnego przy ulicy Piwnej 31/33,z naprawą stropu i odtworzeniem nawierzchni
2018-10-23,
12:00
2018-10-15,
12:59
42
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota w okresie od 01.12.2018 r. do 31.12.2019 r.
2018-10-23,
12:00
2018-10-16,
08:01
43
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Transmisja danych po sieci IP VPN pomiędzy obiektami administrowanymi przez Zarząd Transportu Miejskiego
2018-10-23,
12:00
2018-10-16,
09:32
44
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH SPOŁECZNA WARSZAWA
„Szkolenia doszkalające dla opiekunów środowiskowych realizujących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla podopiecznych Ośrodków Pomocy Społecznej w Warszawie”
2018-10-23,
12:00
2018-10-17,
13:05
45
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35
2018-10-23,
13:00
2018-10-03,
15:40
46
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
dostawę i wymianę wodomierzy wody zimnej i ciepłej na wodomierze wyposażone w moduły odczytu zdalnego w systemie inkasenckim bezprzewodowym w budynkach mieszkalnych i użytkowych stanowiących w 100% własność m. st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy.
2018-10-24,
09:00
2018-10-16,
13:09
47
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Przebudowa ul. Włoskiej
2018-10-24,
09:30
2018-10-09,
12:10
48
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Przebudowę Sali Toastów w pomieszczeniach siedziby Urzędu Stanu Cywilnego.
2018-10-24,
10:00
2018-10-05,
13:41
49
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Remonty nawierzchni mające na celu prawidłowe funkcjonowanie dróg gminnych na terenie Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy
2018-10-24,
10:00
2018-10-09,
15:38
50
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Zakup i przesył/dystrybucja ciepła do dwóch budynków Urzędu Dzielnicy Wilanów przy ul. F. Klimczaka 2 i 4 w Warszawie
2018-10-24,
10:00
2018-10-15,
15:57
51
Przetarg nieograniczony
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
2018-10- leki-2
2018-10-24,
10:15
2018-10-15,
12:58
52
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Wykonanie utwardzenia placu przed pomnikiem na ulicy Traczy w Warszawie Dzielnicy Rembertów
2018-10-24,
10:30
2018-10-09,
13:59
53
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Budowa, wdrożenie i świadczenie usługi utrzymania i rozwoju dwóch portali internetowych (WTP i ZTM) z systemami CMS wraz z zapewnieniem infrastruktury informatycznej niezbędnej do utrzymania środowiska testowego i produkcyjnego
2018-10-24,
11:00
2018-10-10,
12:57
54
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie rekultywacji terenów zielonych Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy zadanie pn.: „Nowa zieleń dla przedwojennej Nowej Pragi” realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego na rok 2018.
2018-10-24,
11:00
2018-10-16,
14:18
55
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Remont 2 szt. pustostanów lokali mieszkalnych będących własnością m.st. Warszawy administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2018-10-24,
12:00
2018-10-08,
14:01
56
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowych oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na rozbiórkę hali garażowej i pomieszczenia po dawnej kotłowni zlokalizowanych przy ul. S. Noakowskiego 8 i 8A wraz z projektem zagospodarowania terenu
2018-10-24,
12:00
2018-10-16,
09:31
57
Przetarg nieograniczony
Szkoła Podstawowa nr 146 im Janusza Korczaka
Dostawa energii cieplnej do budynków Szkoły Podstawowej nr 146 im. Janusza Korczaka przy: ul. Domaniewska 33 oraz Aleje Niepodległości 27 w okresie 01.12.2018 r. – 31.12.2019 r.
2018-10-24,
12:00
2018-10-16,
10:44
58
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Zakup kolumn prowadzenia zestawów kołowych wagonów serii 81
2018-10-24,
12:00
2018-10-16,
12:51
59
Przetarg nieograniczony
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw oraz dostawa wyposażenia dydaktycznego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.
2018-10-25,
09:00
2018-10-18,
08:09
60
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Dowóz 6 dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Mokotów do szkół i placówek oświatowych na trasie dom-szkoła-dom
2018-10-25,
09:30
2018-10-17,
15:05
61
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Olkuskiej 6 m 5 w Warszawie w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej
2018-10-25,
10:00
2018-10-09,
08:21
62
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont pustostanów
2018-10-25,
10:00
2018-10-10,
11:29
63
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Odbiór, w tym transport i zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku przetwarzania odpadów wielkogabarytowych Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.33.2018.LK
2018-10-25,
10:00
2018-09-19,
10:54
64
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Budowa ulicy Nizinnej na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2018-10-25,
10:00
2018-10-10,
14:33
65
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (8 pustostanów – 8 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.107.2018
2018-10-25,
10:00
2018-10-10,
14:41
66
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Wykonanie prac polegających na realizacji projektu „Alejki parkowe”
2018-10-25,
10:00
2018-10-10,
15:24
67
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Kompleksowa dostawa energii cieplnej, tj. sprzedaż, dystrybucja i przesłanie ciepła za pomocą sieci ciepłowniczej do budynków komunalnych przy ul. Gen. T. Pełczyńskiego 24, 24A, 24B i 24C. Numer referencyjny: UD-I-WZP.271.50.2018.DZA
2018-10-25,
10:00
2018-09-19,
15:01
68
Przetarg nieograniczony
Zarząd Terenów Publicznych
wykonanie rewitalizacji zieleni przyulicznej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w ramach realizacji projektów budżetu partycypacyjnego nr 1864, nr 2021 i nr 2305 z podziałem zamówienia na trzy części.
2018-10-25,
10:00
2018-10-11,
13:31
69
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o.
Dostosowanie Oddziału VI w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo – Leczniczego Sp. z o.o. w Warszawie do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu prowadzącego działalność leczniczą.
2018-10-25,
10:00
2018-10-12,
10:22
70
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku dróg zarządzanych przez Dzielnicę Ursus m.st. Warszawy – Zadanie Nr 1 „Zimowe utrzymanie czystości i porządku dróg zarządzanych przez Dzielnicę Ursus m.st. Warszawy w okresie od 01.01.2019r do 31.03.2019 r. Numer referencyjny: UD-XI-ZZP.271.42.WOŚ.2018
2018-10-25,
10:00
2018-10-15,
14:32
71
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Biuro Zamówień Publicznych
Kompleksowa organizacja imprezy plenerowej Pikniku Historycznego
2018-10-25,
10:00
2018-10-17,
14:27
72
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Pełnienie dozoru eksploatacyjnego nad prawidłowym funkcjonowaniem obiektów i urządzeń technicznych związanych z uzdatnianiem i poborem wody przez mieszkańców z ogólnodostępnych punktów czerpalnych wody oligoceńskiej, znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów przy ul. Królowej Marysieńki i ul. Lentza.
2018-10-25,
10:00
2018-10-17,
15:02
73
Przetarg nieograniczony
Lasy Miejskie-Warszawa
Pielęgnacja zieleni leśnej na potrzeby utrzymania przejezdności i bezpieczeństwa ruchu turystycznego oraz bezpieczeństwa publicznego na drogach publicznych i drogach leśnych w obwodach leśnych: Las Sobieskiego, Kabaty, Bemowo - Koło, Bielany - Młociny Lasów Miejskich – Warszawa
2018-10-25,
10:00
2018-10-17,
15:08
74
Przetarg nieograniczony
Urząd Pracy m.st. Warszawy
„Świadczenie usług sprzątania budynków i posesji Urzędu Pracy m. st. Warszawy” z podziałem na części.
2018-10-25,
10:00
2018-10-18,
15:52
75
Licytacja elektroniczna
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Dzierżawa kserokopiarek na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy – Urzędu Dzielnicy Mokotów
2018-10-25,
10:30
2018-10-10,
10:40
76
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Budowa portalu e-usług m.st. Warszawy oraz umieszczonych na nim funkcjonalności umożliwiających mieszkańcom załatwianie spraw w urzędzie
2018-10-25,
11:00
2018-09-19,
14:31
77
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa tramwajów jednokierunkowych i dwukierunkowych, wieloczłonowych, całkowicie niskopodłogowych.
2018-10-25,
11:00
2018-09-17,
12:41
78
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wymiana zużytej technicznie stolarki okiennej na stolarkę z PCV, aluminium lub drewnianą w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.106.2018
2018-10-25,
11:00
2018-10-10,
14:41
79
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Audyt stanu technicznego obiektów I linii metra i STP Kabaty
2018-10-25,
11:00
2018-10-16,
10:43
80
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie IV.2 Budowa kolektora Wiślanego – etap I
2018-10-25,
11:45
2018-09-14,
09:45
81
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Montaż urządzeń zabawowych w ramach realizacji projektu finansowanego z budżetu partycypacyjnego na rok 2018 pn. „Wilanów for kids”
2018-10-25,
12:00
2018-10-10,
15:39
82
Przetarg nieograniczony
Urząd Pracy m.st. Warszawy
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy z podziałem na części.
2018-10-25,
14:00
2018-10-17,
15:03
83
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot Curie 14 w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku XIIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot Curie 14” w Warszawie – etap II.
2018-10-26,
09:30
2018-10-11,
14:28
84
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy
Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do Przychodni Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo – Włochy
2018-10-26,
09:30
2018-10-16,
14:20
85
Licytacja elektroniczna
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
„Przygotowanie, opracowanie projektów znakowań, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych i informacyjnych dla Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Targówek” część 1.Wykonanie i dostawa materiałów reklamowych z logo Dzielnicy Tagówek.
2018-10-26,
09:30
2018-10-18,
09:42
86
Licytacja elektroniczna
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Przygotowanie, opracowanie projektów znakowań, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych i informacyjnych dla Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Targówek” Część 2 Wykonanie i dostawa materiałów informacyjnych z logo Forum Przedsiębiorców oraz Budżetu Partycypacyjnego.
2018-10-26,
09:30
2018-10-18,
09:45
87
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Dozór i ochrona mienia 5 -ciu budynków administracyjnych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy od dnia 30.11.2018 r. godz.15.30 do dnia 30.11.2019 r. godz. 7.30. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.113.2018
2018-10-26,
10:00
2018-10-17,
11:38
88
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Usługa w zakresie dozoru i ochrony nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 47L w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.114.2018
2018-10-26,
10:00
2018-10-17,
11:39
89
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Usługa w zakresie dozoru i ochrony nieruchomości przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 i Ząbkowskiej 23/25 w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.115.2018
2018-10-26,
10:00
2018-10-17,
11:39
90
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na doposażenie w etażową instalację ogrzewania i ciepłej wody oraz przystosowanie lokalowej instalacji gazu do podłączenia dwufunkcyjnego pieca gazowego w lokalu mieszkalnym nr 15 w budynku przy ul. J. Dąbrowskiego 19 w Warszawie
2018-10-26,
10:00
2018-10-17,
14:03
91
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Opróżnianie koszy ulicznych oraz koszy na odchody zwierzęce ustawionych wzdłuż dróg gminnych Dzielnicy Ursynów w roku 2019
2018-10-26,
10:30
2018-10-18,
11:54
92
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Wykonanie wymiany stolarki okiennej w zasobach administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy
2018-10-26,
11:00
2018-10-11,
14:28
93
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawa fabrycznie nowego podnośnika koszowego na samochodzie ciężarowym o DMC do 3,5 t
2018-10-26,
11:00
2018-10-18,
15:52
94
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Ukwiecenie, pielęgnacja zieleni niskiej oraz krzewów w donicach i na kwietnikach w m.st. Warszawie
2018-10-26,
11:30
2018-09-26,
15:05
95
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Konserwacja 131 szt. donic wraz z usunięciem materiału roślinnego rosnącego w donicach, wysadzeniem drzew do gruntu oraz 3 letnia pielęgnacja drzew, na terenie m.st. Warszawy
2018-10-26,
11:30
2018-10-17,
11:35
96
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz witryn w lokalach mieszkalnych i użytkowych w budynku przy ul. Przemysłowej 31/33 w Warszawie
2018-10-26,
12:00
2018-10-11,
11:55
97
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Naprawa poziomu utrzymania P4 wózków motorowych DS-10-03 i DS-Ż-03.
2018-10-26,
12:00
2018-10-17,
08:32
98
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
wymiana ław kominiarskich wraz z malowaniem klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Grzybowskiej 90 w Warszawie.
2018-10-29,
09:00
2018-10-12,
12:36
99
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Najem komorowych urządzeń do mycia elementów tramwajów (2 części).
2018-10-29,
09:00
2018-10-19,
11:36
100
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Roboty związane z oznakowaniem poziomym i pionowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych i wewnętrznych administrowanych przez Urząd Dzielnicy Mokotów
2018-10-29,
09:30
2018-10-12,
12:37
101
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Przygotowanie i przeprowadzenie imprezy rekreacyjno – sportowej pn. „Biegi i marsze przełajowe organizowane z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości”. P-63/18
2018-10-29,
09:30
2018-10-18,
11:53
102
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Czyszczenie odwodnień na drogowych obiektach inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Warszawy.
2018-10-29,
10:00
2018-09-20,
10:37
103
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Roboty związane z dostosowaniem obszaru ul. Tamka do akomodacji wraz ze zmianą programów.
2018-10-29,
10:00
2018-10-12,
09:57
104
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego na ulicy Krasińskiego w Warszawie na odcinku Plac Wilsona do Wybrzeża Gdyńskiego
2018-10-29,
10:00
2018-10-12,
12:38
105
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga-Północ oraz części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZGN w sprawności technicznej w zakresie branży ogólnobudowlanej: roboty dekarskie, blacharskie, murarskie, malarskie i drogowe. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.108.2018
2018-10-29,
10:00
2018-10-12,
15:19
106
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga-Północ oraz części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZGN w sprawności technicznej w zakresie branży ogólnobudowlanej: roboty stolarsko-ślusarskie, szklarskie i zduńskie – teren Administracji Obsługi Mieszkańców Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 oraz Wspólnoty mieszkaniowe – Gersona 42 i Witkiewicza 3. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.109.2018
2018-10-29,
10:00
2018-10-12,
15:19
107
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie prac remontowych w zakresie robót ogólnobudowlanych oraz świadczenie robót pogotowia technicznego w zakresie robót ogólnobudowlanych związanych z utrzymaniem zasobów w należytym stanie technicznym w zasobach administrowanych przez ZGN Praga Południe m. st. Warszawy w latach 2019 i 2020 na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6, 7.
2018-10-29,
10:00
2018-10-12,
16:02
108
Licytacja elektroniczna
Biuro Zamówień Publicznych
Wykonanie prac polegających na zeskanowaniu nie więcej niż 1 000 000 stron dokumentów formatu A4 lub A3, zszytych (zszywkami, przesznurowane pieczęciami) bez możliwości rozdzielenia skanowanych dokumentów na poszczególne kartki
2018-10-29,
10:00
2018-10-19,
15:57
109
Przetarg nieograniczony
Lasy Miejskie-Warszawa
Dostawa i montaż wyposażenia budynków leśniczówek zlokalizowanych przy ul. Prawdziwka 42 i Leśnej 61
2018-10-29,
10:00
2018-10-19,
13:37
110
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
„Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego” przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie - nr postępowania UD-VI-ZP/93/18
2018-10-29,
10:00
2018-09-12,
10:06
111
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Stołeczna Estrada
Ochrona mienia i ochrona imprezy masowej na 35 tys. uczestników ( ze zmienną liczbą uczestników ) „SYLWESTER 2018”,który odbędzie się na Placu Bankowym w Warszawie 31 grudnia 2018r.
2018-10-29,
10:00
2018-10-19,
15:39
112
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Umowa ramowa na wykonanie badań ruchu i przewozów pasażerskich w układzie transportowym Warszawy w latach 2018-2020
2018-10-29,
11:00
2018-10-12,
15:38
113
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót elektrycznych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót elektrycznych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w latach 2019 i 2020 na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6, 7. Numer referencyjny: ZP/PN/Rb/95/18.
2018-10-29,
11:00
2018-10-12,
16:04
114
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Kontrola stanu technicznego sprawności przewodów kominowych oraz usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych w komunalnym zasobie mieszkaniowym oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych – Gersona 42 i Witkiewicza 3 administrowanym przez ZGN w Dzielnicy Praga Północ. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.117.2018
2018-10-29,
11:00
2018-10-19,
11:36
115
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie nasadzeń roślin na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy zadanie pn.: „Więcej zieleni na Pradze” realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego na rok 2018
2018-10-29,
11:00
2018-10-19,
15:44
116
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Wykonanie robót związanych z zabezpieczeniem zabytkowego budynku mieszkalnego położonego na działce ew. nr 144, obręb 05-05-01 przy ulicy Poznańskiej 21 w Warszawie
2018-10-29,
12:00
2018-10-12,
13:53
117
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Zagospodarowanie terenu pomiędzy jezdniami Osi Królewskiej w Warszawie
2018-10-29,
12:00
2018-10-12,
15:30
118
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Dostawa 5 elektrycznych pojazdów przeznaczonych do przewozu zwierząt oraz 3 stacji do ich elektrycznego ładowania
2018-10-29,
13:00
2018-09-19,
10:54
119
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Modernizacja Parku przy ul. Perzyńskiego oraz w ramach budżetu partycypacyjnego na 2018 rok realizację projektu pn. Profesjonalne stanowisko do Street Workout’u w Parku przy ul. Perzyńskiego
2018-10-29,
13:00
2018-10-12,
10:23
120
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (7 pustostanów – 7 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.112.2018
2018-10-30,
09:00
2018-10-15,
12:59
121
Przetarg nieograniczony
Zarząd Oczyszczania Miasta
Ręczne oczyszczanie na terenie m. st. Warszawy
2018-10-30,
09:00
2018-10-17,
10:32
122
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Zarząd Dróg Miejskich
Usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) tj. usługi pocztowe, opłacanie przesyłek pocztowych przy użyciu maszyny do frankowania, codzienny odbiór przesyłek z siedziby ZDM
2018-10-30,
10:00
2018-10-12,
13:52
123
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Wykonanie robót budowlanych i wdrożenie projektów stałej organizacji ruchu dla zwycięskich projektów z budżetu partycypacyjnego
2018-10-30,
10:00
2018-10-15,
15:11
124
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
remont pustostanu nr 4 w budynku mieszkalnym przy ul. Wydawniczej 72 R Warszawie
2018-10-30,
10:00
2018-10-15,
15:56
125
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Utrzymanie porządku i czystości na nieruchomościach przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 i ul. Ząbkowskiej 23/25 w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.99.2018
2018-10-30,
10:00
2018-09-26,
10:42
126
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Warszawie- nr sprawy UD-VI-ZP/92/18
2018-10-30,
10:00
2018-09-11,
10:30
127
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Roboty remontowe i utrzymaniowe na drogach w Dzielnicy Rembertów w 2018/2019r.
2018-10-30,
10:30
2018-10-15,
15:10
128
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Utrzymanie i pielęgnacje zieleni na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w latach 2019-2021 Numer referencyjny: UD-I-WZP.271.65.2018.SRU
2018-10-30,
10:30
2018-10-17,
12:34
129
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Sprzątanie terenów utwardzonych zewnętrznych i zieleńców oraz powierzchni wewnętrznych we wskazanych budynkach zarządzanych przez ZGN, sprzątanie powierzchni wewnętrznej budynku garażowego i mycie mechaniczne hal garażowych. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.100.2018
2018-10-30,
11:00
2018-09-26,
10:56
130
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawa 7 fabrycznie nowych samochodów ciężarowych o DMC do 16 t oraz do 18 t.
2018-10-30,
11:00
2018-09-26,
12:55
131
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Dostawa elementów infrastruktury serwerowej PN 104/2018
2018-10-30,
11:00
2018-10-19,
13:59
132
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Codzienne utrzymanie porządku i czystości na terenach zewnętrznych administrowanych przez ZGN (przy budynkach wspólnot mieszkaniowych) oraz okresowe sprzątanie terenów zarządzanych przez ZGN. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.101.2018
2018-10-30,
12:00
2018-09-26,
10:58
133
Przetarg nieograniczony
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących im. dr Zofii Galewskiej
Wymiana instalacji technicznych i remont pomieszczeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej mieszczącym się przy ul. Koźmińskiej 7, 00-448 Warszawa
2018-10-31,
09:00
2018-10-16,
14:19
134
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Rozbiórka budynku garażowego w rejonie ul. Lazurowej, budynku przy ul. Kunickiego 22 oraz altan ogrodowych z fragmentami ogrodzenia i usunięciem odpadów komunalnych
2018-10-31,
09:30
2018-10-16,
13:09
135
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
„Budowa boiska wielofunkcyjnego, monitoringu, oświetlenia oraz wymiana nawierzchni poliuretanowych na istniejących boiskach do streetballa w Parku Bródnowskim w Warszawie”.Numer referencyjny: P-57/18
2018-10-31,
09:30
2018-10-16,
15:02
136
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga-Północ oraz części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZGN w sprawności technicznej w zakresie sanitarnej. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.110.2018
2018-10-31,
10:00
2018-10-15,
12:58
137
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga-Północ oraz części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZGN w sprawności technicznej w zakresie elektrycznej. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.111.2018
2018-10-31,
10:00
2018-10-15,
12:59
138
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Wykonanie prac polegających na realizacji projektu „Oświetlenie parkowe”
2018-10-31,
10:00
2018-10-16,
15:49
139
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Rozbiórka budynków wyłączonych z użytkowania na terenie Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Zapałczanej 6 i Targowej 7 w Warszawie. Numer referencyjny: ZP/PN/Rb/98/18
2018-10-31,
10:00
2018-10-17,
07:51
140
Przetarg nieograniczony
Zarząd Terenów Publicznych
Wykonanie remontu placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Inflanckiej, na działce nr ew. 16 z obrębu 5-01-03 w Warszawie nr ew. 16 z obrębu 5-01-03 w Warszawie.
2018-10-31,
10:00
2018-10-17,
09:29
141
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Świadczenie usług medycznych dla Straży Miejskiej m.st. Warszawy
2018-10-31,
11:00
2018-09-21,
10:35
142
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Street workout przy placu zabaw na ul. Loteryjki”
2018-10-31,
13:30
2018-10-16,
12:51
143
Przetarg nieograniczony
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Termomodernizacja budynku biurowego Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Lipińskiej 2
2018-11-02,
09:00
2018-10-17,
14:50
144
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Budowa kanalizacji deszczowej i ściekowej wraz z separatorem tłuszczu dla budowanego Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9A w Warszawie na działce ew. nr 39 z obrębu 10-211 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9A”
2018-11-02,
09:30
2018-10-18,
13:34
145
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
Modernizacja gabinetów lekarskich części Przychodni przy ul. Grzybowskiej 34 w Warszawie.
2018-11-02,
09:30
2018-10-18,
15:21
146
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót sanitarnych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót sanitarnych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w latach 2019 i 2020 na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6, 7. Nr Sprawy: ZP/PN/Rb/90/18
2018-11-02,
10:00
2018-10-17,
15:07
147
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawa paliw płynnych w 2019 r.
2018-11-02,
11:00
2018-09-26,
10:38
148
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wymiana i montaż instalacji domofonowej z uporządkowaniem instalacji teletechnicznej i wymianą oświetlenia klatek schodowych na typu LED w budynku mieszkalnym przy ul. Miedzianej 3 w Warszawie
2018-11-05,
09:00
2018-10-18,
13:34
149
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej na przebudowę Parku Bródnowskiego na podstawie opracowanej koncepcji architektoniczno- urbanistycznej.
2018-11-05,
09:30
2018-10-19,
12:41
150
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Roboty budowlane polegające na remoncie chodnika drogi wewnętrznej ul. Nałęczowskiej pomiędzy ul. Buską i ul. Żegiestowską w Warszawie w ramach zadania remontowego pod nazwą „Remont ul. Nałęczowskiej pomiędzy Buską i ul. Żegiestowską”
2018-11-05,
09:30
2018-10-19,
12:53
151
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie: „Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 168 im. Wiktora Gomulickiego przy ul. Zwycięzców 44”
2018-11-05,
10:00
2018-10-17,
15:06
152
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Przygotowywanie i wydawanie obiadów dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy (OPS) w lokalu Wykonawcy.
2018-11-05,
10:00
2018-10-17,
15:56
153
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Docieplenie i izolacja ścian fundamentowych , osuszenie ścian w budynku przy ul.Walecznych 59 w Warszawie
2018-11-05,
10:00
2018-10-18,
10:30
154
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (7 pustostanów – 7 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.116.2018
2018-11-05,
10:00
2018-10-18,
14:07
155
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie m.st. Warszawy część I - 2 lokale o powierzchni 66,78 m2 część II - 2 lokale o powierzchni 78,90 m2
2018-11-05,
10:00
2018-10-18,
15:33
156
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Blacharskiej 1 m 457 w Warszawie w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej
2018-11-05,
10:00
2018-10-19,
10:42
157
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Zagospodarowanie terenu ogrodu przy ul.Różanej róg ul.Grażyny w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Realizacja projektu „udostępnienie mieszkańcom, ich pieskom, dzieciom zrekultywowanego Ogrodu ul.Różana 20 róg ul.Grażyny a parkingiem szpitalnym” finansowanego w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2018.
2018-11-05,
10:00
2018-10-19,
10:59
158
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie wymiany instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji cwu i kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym przy ul. Olkuskiej 6 w Warszawie.
2018-11-05,
10:00
2018-10-19,
13:56
159
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Kontrole przewodów kominowych, czyszczenie przewodów będących w eksploatacji w bud. mieszkalnych, użytkowych siedzibach własnych administrowanych przez ZGN Praga–Południe m.st. W-wa w latach 2019-2020 Numer referencyjny: ZP/PN/U/77/18
2018-11-05,
10:00
2018-10-03,
10:55
160
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Wykonanie robót drogowych w ul. Dzwonkowej odc. ul. Szyszkowa – ul. Mineralna w ramach zadania – Modernizacja ul. Dzwonkowej odc. ul. Aksamitna – ul. Szyszkowa
2018-11-05,
10:00
2018-10-19,
15:53
161
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Remont utwardzeń powierzchni gruntu przy ul. Szczęśliwickiej 2 i ul. Grójeckiej 107 na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
2018-11-05,
10:30
2018-10-19,
12:41
162
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Gospodarowanie odpadami o kodach: 06 06 99, 19 08 01, 19 08 02, 19 08 10*, 19 08 99, 19 12 12 z podziałem na zadania.
2018-11-05,
10:45
2018-09-26,
10:41
163
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Góra Kalwaria z miastem st. Warszawa
2018-11-05,
11:00
2018-09-25,
14:50
164
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Dostawa i uruchomienie stacji bazowej sześciokanałowej cyfrowego, trankingowego systemu łączności radiowej Straży Miejskiej m.st. Warszawy
2018-11-05,
11:00
2018-10-17,
09:29
165
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Wykonanie analizy przedwdrożeniowej Zintegrowanej Karty Miejskiej dla Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie
2018-11-05,
11:00
2018-10-01,
14:07
166
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej funkcjonującej w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Wieliszew z Warszawą
2018-11-05,
12:00
2018-09-25,
14:53
167
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Remont instalacji odgromowej w obiektach nr 1 i nr 8 na terenie STP Kabaty.
2018-11-05,
12:00
2018-10-17,
09:29
168
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Remont ogrodzenia budynku szkoły przy ulicy al. „Solidarności” 113c w Warszawie.
2018-11-05,
12:00
2018-10-18,
09:48
169
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego oraz budowa w formule zaprojektuj i wybuduj elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym, obejmującym instalację oświetlenia chodników, alejek, ścieżek i podwórek na terenie działki nr 70, administrowanej przez ZGN w Dzielnicy Praga - Południe w Warszawie. Numer referencyjny: ZP/PN/Rb/91/18
2018-11-05,
12:00
2018-10-19,
10:42
170
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Konserwację w branży blacharsko-dekarskiej w budynkach należących w 100% do m.st. Warszawy na terenie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście Administracji Domów Komunalnych Nr 2
2018-11-05,
12:00
2018-10-19,
14:31
171
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Budowa placów zabaw i siłowni w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2018-11-05,
12:00
2018-10-19,
15:52
172
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Lesznowola z Warszawą
2018-11-05,
13:00
2018-09-26,
10:38
173
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Zielonka z Warszawą PN 90/2018
2018-11-05,
14:00
2018-09-26,
11:26
174
Przetarg nieograniczony
Stołeczna Estrada
Zakup samochodu osobowo-dostawczego typu kombi oraz samochodu dostawczego.
2018-11-05,
14:00
2018-10-19,
14:24
175
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymianę instalacji wod.-kan., montaż instalacji c.o. i c.w., adaptacje komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ul. Komorskiej 34 w Warszawie. Numer sprawy: ZP/PN/Rb/94/18
2018-11-06,
10:00
2018-10-19,
13:28
176
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Inżynier dla Zadania: Zaprojektowanie i wykonawstwo instalacji fotowoltaicznych na terenie zakładów i obiektów Spółki / Faza V i VI
2018-11-06,
10:45
2018-09-27,
12:00
177
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Ochrona obiektów i mienia ZRiKD
2018-11-06,
11:00
2018-10-19,
10:39
178
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Kawczej 45, Kawczej 45 A i ul. Serockiej 19 administrowanych przez ZGN Praga Południe m.st. Warszawy. Numer sprawy: ZP/PN/Rb/93/18
2018-11-06,
11:00
2018-10-19,
14:45
179
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Wykonanie prac remontowych na parkingach P+R al. Krakowska oraz P+R Metro Młociny
2018-11-06,
11:30
2018-10-17,
10:32
180
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę magistrali wodociągowej w ul. Komitetu Obrony Robotników i al. Krakowskiej wraz z punktem pomiarowym, dzielnica Włochy w Warszawie.
2018-11-07,
09:45
2018-10-01,
08:19
181
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o.
Sukcesywna dostawa produktów leczniczych na potrzeby pacjentów Stołecznego Centrum Opiekuńczo -Leczniczego Sp. z o.o. w Warszawie.
2018-11-07,
10:00
2018-09-28,
10:51
182
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Zorganizowanie i prowadzenie serwisu przemysłowego. Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.41.2018.KB
2018-11-07,
10:00
2018-09-28,
12:25
183
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Udzielenie limitu leasingowego o łącznej wartości 32 000 000,00 zł netto Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.42.2018.JĆ
2018-11-07,
12:00
2018-09-28,
12:24
184
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
„Zadanie V.1 – Rozwój systemu GIS. Cześć V. 1.2 Usługa: Rozwój systemu GIS dla potrzeb eksploatacji sieci i zarządzania majątkiem sieciowym”
2018-11-08,
08:45
2018-09-28,
12:24
185
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy (AN 6 i AN 7) stanowiących własność m.st. Warszawy wraz z prowadzeniem toalet publicznych. Numer referencyjny: ZP/PN/U/87/18.
2018-11-08,
10:00
2018-10-05,
14:28
186
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy miejskiego parkingu podziemnego wraz z odtworzeniem terenu pod boiskiem Zespołu Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego (Chłodna 36/46, 00-872 Warszawa; działki ewidencyjne nr 33 oraz 34 obrębu 60101 Dzielnica Wola - opisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako pole: 3B UOs (KDG) oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji robót wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji
2018-11-08,
12:00
2018-10-19,
14:22
187
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w rejonie ul. Przygodnej i Masłowieckiej na terenie Dzielnicy Wawer z podziałem na zadania.
2018-11-12,
08:45
2018-10-02,
10:58
188
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie IV.2 Budowa kolektora Wiślanego – etap II
2018-11-12,
10:45
2018-10-05,
11:02
189
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości położonych w m.st. Warszawie, od 1 stycznia 2019 r.
2018-11-12,
11:00
2018-09-10,
08:41
190
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa pylistego węgla aktywnego (PWA) z podziałem na zadania: Zad 1. Dostawa pylistego węgla aktywnego (PWA) dla Zakładu Centralnego; Zad 2. Dostawa pylistego węgla aktywnego (PWA) dla Zakładu Północnego
2018-11-12,
12:45
2018-10-16,
09:50
191
Przetarg nieograniczony
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Świadczenie kompleksowej sprzedaży i dystrybucji / przesyłu paliwa gazowego (gazu ziemnego wysokometanowego grupy E) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
2018-11-13,
09:30
2018-10-05,
16:01
192
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa mobilnych stacji opisowych (przewoźnych) dla obchodu pielęgniarskiego w Szpitalu Bielańskim w Warszawie (ZP-67/2018)
2018-11-14,
10:00
2018-10-04,
10:40
193
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Dostawa wyposażenia elektronicznego dla placówki oświatowej - przedszkola przy ul. Myśliborskiej 35 w Warszawie w ramach inwestycji pn. Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej.
2018-11-15,
10:00
2018-10-10,
09:57
194
Przetarg nieograniczony
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3
Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych do obiektów Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Warszawie
2018-11-16,
08:15
2018-10-16,
13:02
195
Przetarg nieograniczony
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 2
Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych do obiektów Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 2 w Warszawie
2018-11-19,
08:15
2018-10-18,
12:47
196
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacyjnej na terenie m.st. Warszawy w zakresie średnic 0,20 m – 0,80 m oraz o długości Lca 3 344 mb.
2018-11-19,
09:45
2018-10-15,
09:50
197
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Usługi Konsultanta w zakresie modernizacji oczyszczalni ścieków Zakładu „Pruszków” MPWiK w m.st. Warszawie SA, w celu umożliwienia przyjęcia ścieków w rozwijającej się zlewni w perspektywie 2030 r.
2018-11-19,
10:45
2018-10-11,
10:28
198
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie urządzeń suwnicowych na terenach Stacji Pomp Kanałowych: ul. Jara – Dzielnica Wilanów, ul. Orchowiecka – Dzielnica Białołęka w Warszawie.
2018-11-20,
09:00
2018-10-12,
10:23
199
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę oraz budowę sieci wodociągowej w ul. Kępnej, ul. Okrzei i ul. Jagiellońskiej w Warszawie na terenie Dzielnicy Praga Północ.
2018-11-20,
09:45
2018-10-12,
10:44
200
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Dostawa wyposażenia elektronicznego dla placówki oświatowej – szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej 8 w Warszawie w ramach inwestycji pt. Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej”
2018-11-20,
10:00
2018-10-12,
12:35
201
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kompleksową, wielobranżową przebudowę budynku biurowego zlokalizowanego przy pl. Starynkiewicza 5 w Warszawie, Dzielnica Ochota.
2018-11-20,
10:45
2018-10-11,
10:29
202
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Najem urządzeń drukujących na potrzeby Straży Miejskiej m. st. Warszawy
2018-11-20,
11:00
2018-10-10,
12:57
203
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Modernizacja Głównych Punktów Zasilania GPZ 1 i GPZ 2 oraz stacji 6/0,4 [kV/kV] wraz z wymianą i ułożeniem nowych kabli zasilających w Stacji Uzdatniania Wody Wieliszew
2018-11-20,
11:45
2018-10-15,
11:02
204
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Modernizacja instalacji wentylacji, absorbcji i neutralizacji chloru w budynku Zakładu Chlorowania, zlokalizowanym na terenie Zakładu Centralnego przy ul. Koszykowej 81 w Warszawie, Dzielnica Ochota.
2018-11-21,
10:45
2018-10-11,
10:29
205
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Modernizacja Pompowni „0” na terenie Stacji Pomp Rzecznych przy ul. Czerniakowskiej 124 w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście.
2018-11-21,
11:45
2018-10-16,
10:47
206
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów nawierzchni torowej (5 części)
2018-11-22,
09:00
2018-10-18,
11:32
207
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację wieży ciśnień zlokalizowanej na terenie Zakładu Centralnego, ul. Koszykowa 81 w Warszawie, Dzielnica Ochota, z podziałem na etapy
2018-11-22,
09:45
2018-10-15,
11:01
208
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Świadczenie usług pocztowych wraz z obsługą korespondencji wychodzącej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2018-11-22,
09:45
2018-10-16,
10:48
209
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonywanie bieżących usług remontowych w tym konserwacyjnych, przeglądów, okresowych kontroli, usuwania i zabezpieczania awarii oraz innych czynności w branży ogólnobudowlanej niezbędnych do utrzymania w ruchu budynków i lokali gminnych oraz lokali gminnych znajdujących się w budynkach wspólnotowych będących i nie będących w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów położonych na terenie DOM: „Służewiec”, DOM „Wierzbno”.
2018-11-22,
10:00
2018-10-12,
12:36
210
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadań z budżetu partycypacyjnego
2018-11-22,
10:00
2018-10-16,
10:39
211
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa kół bosych oraz części zamiennych do kół tramwajów typu 116Na i 120Na (4 części)
2018-11-22,
10:00
2018-10-17,
11:38
212
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Modernizacja zbiorników wody czystej nr 8 i 9, zlokalizowanych na terenie Zakładu Centralnego przy ul. Koszykowej 81 w Warszawie, Dzielnica Ochota.
2018-11-22,
10:45
2018-10-16,
10:47
213
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Kompleksowe opracowanie analizy chłonności działek położonych na terenie Dzielnicy Bemowo m.st.Warszawy wraz z opracowaniem dwóch wstępnych koncepcji funkcjonalno-użytkowych budynku szkolnego
2018-11-22,
11:00
2018-10-17,
10:33
214
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie budowy budynku komunalnego przy ul. Włókienniczej Numer referencyjny: RZP-II-WI/13/DZP-1/2018
2018-11-22,
11:30
2018-10-17,
10:33
215
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa preparatu stanowiącego dodatkowe źródło węgla dla bakterii denitryfikacyjnych wspomagającego proces biologicznego usuwania azotu.
2018-11-22,
11:45
2018-10-16,
10:48
216
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części zamiennych do układu pneumatycznego pojazdów metra typu Inspiro.
2018-11-22,
12:00
2018-10-16,
12:49
217
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Warszawski Program Ubezpieczeniowy na lata 2019-2021.
2018-11-22,
12:30
2018-10-17,
14:18
218
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Gospodarowanie odpadami o kodzie 19 08 05 z podziałem na zadania.
2018-11-23,
09:45
2018-10-16,
10:33
219
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania pomieszczeń biurowych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy położonych w 8 lokalizacjach na terenie Dzielnicy Mokotów
2018-11-23,
10:00
2018-10-12,
09:58
220
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie II.2 Modernizacja oczyszczalni ścieków Południe w zakresie gospodarki ściekowej i osadowej.
2018-11-23,
10:45
2018-10-16,
10:46
221
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie budowy budynku komunalnego przy ul. Korkowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynków komunalnych na terenie Dzielnicy Wawer”. Numer referencyjny: RZP-II-WI/14/DZP-1/2018
2018-11-23,
11:30
2018-10-17,
10:33
222
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Modernizacja osadników wstępnych, zagęszczaczy osadu, komory czerpalnej przed WKF na terenie Zakładu Pruszków przy ul. Domaniewskiej 23 w Pruszkowie.
2018-11-23,
11:45
2018-10-16,
10:48
223
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Realizacja badań społecznych dotyczących rożnych obszarów funkcjonowania m.st. Warszawy- transza III
2018-11-23,
12:30
2018-10-17,
15:54
224
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Anny German w Warszawie – ETAP I
2018-11-26,
08:45
2018-10-15,
11:35
225
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zakładanie i pielęgnacja zieleni oraz koszenie trawy w latach 2019 - 2021 na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, w tym wpisanym do rejestru zabytków, w obrębie TZOM Koło, TZOM Młynów, TZOM Nowolipki, TZOM Ogrodowa.
2018-11-26,
09:00
2018-10-19,
14:03
226
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
„Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej – etap I.” Numer referencyjny: P-61/18
2018-11-26,
09:30
2018-10-16,
10:47
227
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Modernizacja zatoki nr 3 i bramy wałowej wraz z udźwigowieniem na terenie Stacji Pomp Rzecznych przy ul. Czerniakowskiej 124 w Warszawie, Dzielnica Śródmieście
2018-11-26,
09:45
2018-10-15,
11:01
228
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonywanie usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości w budynkach oraz na terenach przyległych do tych nieruchomości, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, znajdujących się w VI REJONACH administracyjnych.
2018-11-26,
10:00
2018-10-16,
13:39
229
Przetarg nieograniczony
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – dostawy świeżych warzyw i owoców oraz owoców sezonowych
2018-11-27,
09:00
2018-10-18,
08:09
230
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji w ul. Zabranieckiej, ul. Ks. Anny, ul. Ludwickiej i ul. Beczkowej w Warszawie na terenie Dzielnicy Targówek
2018-11-27,
09:45
2018-10-15,
11:01
231
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.
Utrzymanie i serwisowanie elektrycznej sieci trakcyjnej, zgodnie z instrukcją Iet-2, sieci elektroenergetycznej średniego napięcia i instalacji elektrycznej niskiego napięcia na terenie Bocznicy Kolejowej Warszawa – Wola, Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie
2018-11-27,
12:00
2018-10-18,
15:21
232
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zad.1. Modernizacja kanału obiegowego wody do pompowni I st. w ZPN w Wieliszewie, ul. 600-lecia 20. Zad.2. Modernizacja kanałów wody ze Zbiorników Kontaktowych do Pompowni I st. w Zakładzie Północnym
2018-11-28,
09:45
2018-10-16,
10:45
233
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie usług w zakresie pielęgnacji i renowacji zieleni osiedlowej i nawierzchni nieutwardzonych na terenach m. st. Warszawy znajdujących się we władaniu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów.
2018-11-28,
10:00
2018-10-16,
14:01
234
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Gilarskiej – etap I
2018-11-29,
09:30
2018-10-16,
10:46
235
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany przewodu DN 65 wraz z wymianą pompy tłocznej, na terenie Zakładu Południe przy ul. Sytej 190/192, Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy.
2018-11-29,
09:45
2018-10-15,
10:15
236
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.
Wykonanie czterech obsług technicznych poziomu P3 elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 19WE
2018-11-30,
12:00
2018-10-18,
15:33
237
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonywanie bieżących usług remontowych w tym konserwacyjnych, usuwania i zabezpieczania awarii oraz wykonywanie czynności niezbędnych do utrzymania w ruchu instalacji sanitarnych w budynkach i lokalach gminnych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów oraz lokalach gminnych znajdujących się w budynkach wspólnotowych nie będących w administracji ZGN w Dzielnicy Mokotów, położonych na terenie DOM „Polkowska”.
2018-12-03,
10:00
2018-10-19,
09:25
238
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonywanie bieżących usług remontowych w tym konserwacyjnych, usuwania i zabezpieczania awarii oraz wykonywanie czynności niezbędnych do utrzymania w ruchu instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach gminnych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów oraz lokalach gminnych znajdujących się w budynkach wspólnotowych będących i nie będących w administracji ZGN w Dzielnicy Mokotów, położonych na terenie DOM „Wierzbno”.
2018-12-03,
10:00
2018-10-19,
09:53
239
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonywanie bieżących usług remontowych w tym konserwacyjnych, przeglądów, okresowych kontroli, usuwania i zabezpieczania awarii oraz innych czynności w branży ogólnobudowlanej niezbędnych do utrzymania w ruchu budynków i lokali gminnych oraz lokali gminnych znajdujących się w budynkach wspólnotowych będących i nie będących w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów położonych na terenie DOM: „Wiśniowa”, DOM „Polkowska”.
2018-12-03,
10:00
2018-10-19,
11:59
240
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Usługi projektowe branży energetycznej, drogowej, organizacji ruchu dla zadań prowadzonych przez DPR. Zadanie 1:Usługi wykonania projektu branży energetycznej do zadań prowadzonych przez Dział Projektowania. Zadanie 2:Usługi wykonania projektu drogowego do zadań prowadzonych przez Dział Projektowania. Zadanie 3: Usługi wykonania organizacji ruchu na czas budowy dla zadań prowadzonych przez Dział Projektowania.
2018-12-19,
15:00
2016-12-19,
12:30
241
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowego osprzętu (dysze, protezy banany, wkładki ceramiczne do dysz, przewody ciśnieniowe, itp.) do pojazdów ciśnieniowych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2016-12-30,
14:27
242
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przetarg nieograniczony na ustanowienie dynamicznego systemu zakupów na dostawę wyrobów złącznych i śrubowych ( śruby, nakrętki, podkładki, wkręty, nity, kołki, pręty, smarowniczki, blachowkręty itp.)
2018-12-31,
15:00
2015-11-23,
16:00
243
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa baterii i akumulatorów - akumulatory NiCd, NiMH, baterie NiCd, NiMH, akumulatory żelowo – ołowiowe, baterie do sterowników, baterie do mierników, baterie tradycyjne, baterie alkaliczne i litowe.
2018-12-31,
15:00
2015-11-25,
15:56
244
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa artykułów oświetleniowych – żarówek, żarników halogenowych, modułów świetlnych, świetlówek, żarówek sygnalizacyjnych, lamp halogenowych, rtęciowych, sodowych
2018-12-31,
15:00
2015-10-20,
14:22
245
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przetarg nieograniczony na ustanowienie dynamicznego systemu zakupów na Dostawę farb, lakierów, rozpuszczalników, rozcieńczalników
2018-12-31,
15:00
2015-11-09,
09:04
246
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę części zamiennych do kosiarek, kosiarek samojezdnych, dmuchaw, pilarek do drewna oraz kos spalinowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2015-11-27,
14:40
247
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przetarg nieograniczony na ustanowienie dynamicznego systemu zakupów na Dostawę części zamiennych do instalacji chlorowych oraz do instalacji wytwarzania, magazynowania i dozowania dwutlenku chloru, przyrządów pomiarowych, roztworów produkcji firmy Wallace & Tiernan. Numer postępowania: 02123/WS/PW/PZL-DZA-WRS/D/2015
2018-12-31,
15:00
2015-10-21,
15:59
248
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa przewodów elektrycznych, przedłużaczy, listew przeciwzakłóceniowych
2018-12-31,
15:00
2015-12-28,
15:51
249
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa podstawowego sprzętu laboratoryjnego.
2018-12-31,
15:00
2016-11-24,
06:46
250
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do maszyn drogowo-budowlanych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2015-10-08,
07:06
251
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę fabrycznie nowych opon, dętek, felg oraz akcesoriów wulkanizacyjnych do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2015-09-17,
11:56
252
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa opraw oświetleniowych i części zamiennych do nich.
2019-12-31,
15:00
2016-11-17,
13:08
253
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa osprzętu elektrycznego.
2019-12-31,
15:00
2016-11-22,
10:15
254
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa uszczelnień mechanicznych do pomp i maceratorów produkcji firmy Grundfos, Flygt, KSB.
2019-12-31,
15:00
2016-11-23,
07:12
255
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa modułów, oprogramowań, kart pamięci do urządzeń firmy Schneider Electric.
2019-12-31,
15:00
2016-11-24,
14:22

Ukryj listy wyboru. Ukryj kolumnę: z rodzajem zamówienia, z datą publikacji.
Rodzaj:
Tryb:
Zamawiajacy:

UWAGA:
* Wypełnienie pola w nagłówku kolumny z nazwą zamówienia pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, w których nazwie znajduje się podany łańcuch znaków lub przynajmniej jeden z łańcuchów znaków oddzielonych przecinkiem
** Data składania ofert, wniosków, prac konkursowych lub data aukcji. Wypełnienie pola/pól w nagłówku kolumny z datą składania ofert w formacie RRRRMMDD pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, dla których data składania ofert zawiera się we wskazanym przedziale czasowym

<<powrót

herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  | 

 
Księga Zamówień Publicznych