>Biuro Zamówień Publicznych > Wyszukiwanie ogłoszeń > Wyniki wyszukiwania
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Bieżące ogłoszenia o przetargach
prowadzonych przez Urząd m.st. Warszawy i jego jednostki podległe


Znaleziono 210 ogłoszeń spełniających zaznaczone kryteria.

Ilość ogłoszeń na stronie:
Lp. Tryb
*WSZYSTKIE
Zamawiający
*WSZYSCY
Nazwa zamówienia*
>Składanie ofert**
od
do
Data publikacji
od
do
1
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Wykonanie robót remontowo - modernizacyjnych w zakresie robót budowlanych i sanitarnych w pomieszczeniach biurowych wraz z ciągami komunikacyjnymi w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
2018-08-14,
08:30
2018-07-26,
15:13
2
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
„Neon W na placu Wilsona” realizowany w ramach budżetu partycypacyjnego w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
2018-08-14,
08:45
2018-07-27,
11:01
3
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy, wpisanych do rejestru zabytków oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków.
2018-08-14,
09:00
2018-07-30,
09:06
4
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych będących w 100% własnością m.st. Warszawy, administrowanych przez ZGN Wola, TZOM Młynów
2018-08-14,
09:00
2018-07-30,
10:36
5
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn: „Tęczowa Wałbrzyska – modernizacja placu zabaw przy ul. Wałbrzyskiej 48” w Warszawie finansowanego z programu Budżet Partycypacyjny 2018
2018-08-14,
09:00
2018-07-30,
15:34
6
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Przeprowadzenie szkoleń dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka o tematyce: „Doskonalenie umiejętności wychowawczych” , „Metody pracy z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze” , ,,Problematyka przemocy wśród rówieśników i sposoby jej przeciwdziałania’’, ,,Potrzeby psychofizyczne dzieci”.
2018-08-14,
09:00
2018-08-03,
14:33
7
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa układów sterowania zwrotnic i części zamiennych do układów sterownia zwrotnic TMPKM-1 i TMPKM-2.
2018-08-14,
09:00
2018-08-07,
08:21
8
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Zimowe oczyszczanie ulic gminnych i dróg wewnętrznych na terenie Dzielnicy Mokotów – kompleks I
2018-08-14,
09:30
2018-07-09,
08:26
9
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Utrzymanie miejsc pamięci narodowej, administrowanych przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy od dnia 01.01.2019 r. do dnia 21.12.2021 r.
2018-08-14,
09:45
2018-08-03,
13:54
10
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Modernizacja instalacji c.o. z wymiana pieca na wkład kominkowy z płaszczem wodnym w budynkach przy ul: Derkaczy 3a m 1, garncarskiej 59 m 5, Oleckiej 16 m 1, Oleckiej 16 m 3, Patriotów 116a m 1, Podkowy 10 m 6, Podkowy 10 m 8, Sieniawskiej 23a m 1, Wieleowiejskiej 6 m 3, Wielowiejskiej 6A m 2, Włókienniczej 59 m 3 w Warszawie
2018-08-14,
10:00
2018-07-27,
10:39
11
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie przyłączeń odwodnienia torowiska tramwajowego do miejskiej kanalizacji (ogólnospławnej lub deszczowej) na terenie m. st. Warszawy
2018-08-14,
10:00
2018-07-27,
15:16
12
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa wyrobów medycznych do zabiegów naczyniowych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-59/2018)
2018-08-14,
10:00
2018-07-31,
09:46
13
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na wymianę instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Olkuskiej 6 w Warszawie
2018-08-14,
10:00
2018-08-06,
09:23
14
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Włochy
Dostawa i przesył energii cieplnej
2018-08-14,
10:00
2018-08-06,
10:48
15
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont pustostanu – lokalu nr 2 w budynku mieszkalnym przy ul. Skokowej 8 w Warszawie.
2018-08-14,
10:00
2018-07-24,
13:04
16
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Zimowe oczyszczanie ulic gminnych i dróg wewnętrznych na terenie Dzielnicy Mokotów – kompleks II
2018-08-14,
10:00
2018-07-09,
08:42
17
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie boiska w Parku im. Jana Pawła II w Warszawie.
2018-08-14,
10:30
2018-07-30,
13:05
18
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Wykonanie remontu 3 przepompowni na stacjach I linii metra w Warszawie
2018-08-14,
11:00
2018-07-30,
11:30
19
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa wyrobów hutniczych (5 części).
2018-08-14,
11:00
2018-07-30,
12:15
20
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Remont ogrodzenia budynku szkoły przy ulicy al. „Solidarności” 113c w Warszawie.
2018-08-14,
12:00
2018-07-30,
13:04
21
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa zacisków hamulcowych do pojazdów metra typu Inspiro
2018-08-14,
12:00
2018-04-20,
13:49
22
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie 9 systemów ładowania elektrycznych samochodów osobowych na 9 parkingach Parkuj i Jedź w Warszawie PN 66/2018
2018-08-14,
12:00
2018-07-20,
10:54
23
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Wykonanie prac projektowych na: Część przetargowa I - wykonanie projektu przebudowy i adaptacji pomieszczeń gospodarczych na potrzeby biura Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami przy ul. Marii Kazimiery 1 w Warszawie. Część przetargowa II - wykonanie projektu remontu części podwórka z przebudową fragmentu ogrodzenia przy ul. A.Mickiewicza 34/36 w Warszawie
2018-08-16,
08:45
2018-08-07,
15:50
24
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
a. remont instalacji domofonowej wraz z wymianą drzwi zewnętrznych na klatce I i II, z montażem bramy wraz z furtką i domofonem oraz uporządkowanie przewodów teletechnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Płockiej 3 w Warszawie b. remont instalacji domofonowej wraz z wymianą drzwi zewnętrznych na klatce i naprawą instalacji oświetleniowej w budynku mieszkalnym przy ul. Płockiej 5 w Warszawie c. modernizacja instalacji domofonu z montażem bramofonu w budynku mieszkalnym przy ul. Płockiej 22A w Warszawie
2018-08-16,
09:00
2018-07-30,
10:35
25
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Najem sprzętu komputerowego i oprogramowania określonego w SIWZ.
2018-08-16,
09:00
2018-08-07,
13:13
26
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu nr 83 przy ul. Batorego 35 w Warszawie
2018-08-16,
09:30
2018-07-26,
10:54
27
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie I.4 i Zadanie III.2 Budowa kanalizacji ogólnospławnej i budowa przewodu wodociągowego w projektowanych ul. 5KD-L oraz 7 KDD w rejonie ul. Beethovena.
2018-08-16,
09:45
2018-07-11,
09:40
28
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Remont nawierzchni placu zabaw w Przedszkolu Nr 89 przy ul. Kobielskiej 15 w Warszawie.
2018-08-16,
10:00
2018-07-31,
14:27
29
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (5 pustostanów – 5 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.82.2018
2018-08-16,
10:00
2018-08-01,
14:17
30
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Dostawa i wymiana bezklasowych piecyków wolnostojących na piece typu Koza AB (spełniające wymogi zawarte w rozporządzeniu Komisji UE 2015/1185) w lokalach w budynkach przy ul. Wilgi 34 m 4, Kąkolowej 30 m 2 i ul. Kąkolowej 30A m 1, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
2018-08-16,
10:00
2018-08-07,
11:19
31
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Przeprowadzenie konsultacji społecznych na poszczególnych etapach uspołecznienia tj. włączenia mieszkańców do procedury planistycznej.
2018-08-16,
10:30
2018-08-08,
15:52
32
Przetarg nieograniczony
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o.
Świadczenie usług transportu medycznego pacjentów do Ambulatoryjnej Stacji Dializ
2018-08-16,
10:30
2018-08-08,
15:59
33
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Przebudowa kanalizacji deszczowej w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 580 w ciągu ulic Leszno – Górczewska w Warszawie.
2018-08-16,
11:00
2018-08-02,
10:31
34
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Remont stropów w oficynie budynku przy ulicy Wiejskiej 15 w Warszawie w lokalach nr: 26-28, 27-29-31, 32 i 34 (bez wykończenia)
2018-08-16,
12:00
2018-07-31,
09:07
35
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa akumulatorów w podziale na 2 Zadania
2018-08-16,
12:00
2018-08-01,
08:09
36
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Wymiana zasilaczy podtrzymania gwarantowanego UPS w obiektach nr 1 oraz 3A na terenie STP Kabaty.
2018-08-16,
12:00
2018-08-02,
13:11
37
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Dostawa mebli biurowych na potrzeby biur Urzędu m.st. Warszawy
2018-08-16,
12:30
2018-08-03,
11:06
38
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Usługa przesyłania krótkich wiadomości tekstowych.
2018-08-16,
13:30
2018-08-06,
10:55
39
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Wykonanie robót sanitarnych na terenie Dzielnicy Żoliborz w Warszawie: Część przetargowa I Wymiana odcinka poziomu wody zimnej wraz z armaturą w obiekcie Żoliborskiego Centrum Integracji i Aktywacji Seniorów przy ul. St. Wyspiańskiego 6/8 w Warszawie Część przetargowa II Wymiana rozdzielaczy lokalowych w instalacji ciepłej i zimnej wody w budynku mieszkalnym przy ul. Adama Mickiewicza 65 w Warszawie
2018-08-17,
08:45
2018-07-31,
10:29
40
Przetarg nieograniczony
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Wykonanie remontu pomieszczeń biblioteki przy ul. Broniewskiego 9a w Warszawie
2018-08-17,
08:45
2018-08-01,
13:20
41
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71 w Warszawie (znak sprawy: 50/ZP/18).
2018-08-17,
09:00
2018-08-02,
15:13
42
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa elementów złącznych.
2018-08-17,
09:00
2018-08-07,
08:55
43
Przetarg nieograniczony
Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysową modernizacji Parku Michałowskiego przy ulicy Kawęczyńskiej w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
2018-08-17,
09:00
2018-08-09,
14:29
44
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Modernizacja instalacji c.o. z wymiana pieca na wkład kominkowy z płaszczem wodnym w 8 lokalach w budynkach mieszkalnych, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
2018-08-17,
10:00
2018-07-31,
12:18
45
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Modernizacja instalacji c.o. z wymiana pieca na wkład kominkowy z płaszczem wodnym w budynkach przy ul: Błękitnej 60A, Derkaczy 3 m 2, Derkaczy 3a m 1, Wilgi 34 m 10, Włókienniczej 64/66 m 3, Włókienniczej 64/66 m 6/7, Włókienniczej 64/66 m 11 w Warszawie
2018-08-17,
10:00
2018-08-01,
10:36
46
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Wymiana istniejących utwardzeń terenu przy ul. Grójeckiej 116 oraz wykonanie placu zabaw przy ul. Grójeckiej 116 i Skarżyńskiego 7,9,11 w Warszawie
2018-08-17,
10:00
2018-08-01,
11:05
47
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (11 pustostanów – 11 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.81.2018
2018-08-17,
10:00
2018-08-02,
12:50
48
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Prace remontowo – budowlane w pomieszczeniach siedziby Urzędu Dzielnicy Białołęka przy ul. Modlińskiej 197 w Warszawie.
2018-08-17,
10:00
2018-08-02,
14:50
49
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Radzymińskiej od skrzyżowania z ul. Bystrą w Warszawie do istniejącej drogi dla rowerów w Markach (węzeł Marki w ciągu drogi S8) oraz istniejącej drogi serwisowej posiadającej powiązanie z drogą istniejącego węzła Marki w ciągu drogi S8 wraz z infrastrukturą towarzyszącą
2018-08-17,
10:00
2018-08-02,
15:29
50
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Kompleksowa organizacja, koordynacja i przeprowadzenie rekreacyjno-sportowej imprezy promocyjnej pn. „Super Dzieciaki na Start”
2018-08-17,
10:00
2018-08-13,
14:00
51
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Usługa sprzątania obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. Numer postępowania: DZA.ZOZ.27.35.2018.LK
2018-08-17,
10:30
2018-08-08,
15:59
52
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Wymiana opraw i słupów oświetleniowych w Parku Szczęśliwickim
2018-08-17,
11:00
2018-08-02,
15:27
53
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowych oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na wykonanie zagospodarowania terenu między budynkami przy ul. Bednarskiej 7, 9 w Warszawie polegającego na wymianie nawierzchni ciągów pieszych wraz z elementami małej architektury oraz oświetleniem terenu.
2018-08-17,
12:00
2018-08-09,
09:42
54
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i robót budowlanych w dawnej Działobitni Cytadeli Warszawskiej zlokalizowanej przy Al. Wojska Polskiego 1B w Warszawie
2018-08-20,
08:45
2018-07-31,
15:49
55
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Wykonanie robót remontowych w lokalach mieszkalnych tzw. pustostanach
2018-08-20,
09:00
2018-08-01,
10:36
56
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont instalacji strukturalnej i towarzyszącej instalacji zasilającej w siedzibie Terenowego Zespołu Obsługi Mieszkańców Ogrodowa w budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 w Warszawie na podstawie projektu budowlanego.
2018-08-20,
09:00
2018-08-02,
14:46
57
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku w Ośrodku Całoroczny Stok Narciarski Szczęśliwice – zabudowa poziomu górnego” przy ul. Drawskiej 22 w Warszawie.(postępowanie nr ZP/PN/RB/22/2018)
2018-08-20,
09:00
2018-08-02,
16:00
58
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Birżańskiej oraz ul. Księcia Ziemowita w Warszawie na terenie Dzielnicy Targówek.
2018-08-20,
09:45
2018-07-03,
11:33
59
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Modernizacja lokali użytkowych realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego – „Centrum Lokalne przy Pl. Hallera modernizacja lokali użytkowych” (Etap I). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.79.2018
2018-08-20,
10:00
2018-07-30,
13:03
60
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie remontu czterech klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Puławskiej 4/6/8 w Warszawie znajdującym się w administracji Za-kładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy na terenie DOM „Wiśniowa”.
2018-08-20,
10:00
2018-07-31,
12:38
61
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Modernizacja instalacji c.o. z wymiana kotła bezklasowego na kocioł 5 klasy emisji spalin w budynkach mieszkalnych przy ul. Lokalnej 65 a, Garncarskiej 59a, Patriotów 79 m 2, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
2018-08-20,
10:00
2018-08-01,
08:49
62
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota
„Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa-Ochota przy ul. Skarżyńskiego 1 z przeznaczeniem na dostosowanie do przepisów p.poż. oraz adaptację pomieszczeń dla potrzeb nowej Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia oraz Wczesnej Diagnostyki i Terapii z Zakresu Zaburzeń FASD”
2018-08-20,
10:00
2018-08-02,
12:54
63
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Remont nawierzchni dróg gminnych w zakresie robót bitumicznych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. Część I - rejon na płd. – wsch. od Al. Jerozolimskich
2018-08-20,
10:00
2018-08-02,
14:42
64
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Remont nawierzchni dróg gminnych w zakresie robót brukarskich na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
2018-08-20,
10:00
2018-08-02,
15:14
65
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
1. Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego na ulicy Krasińskiego w Warszawie na odcinku od ul. Powązkowskiej do ul. Broniewskiego. 2. Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego na ulicy Podczaszyńskiego w Warszawie.
2018-08-20,
10:00
2018-08-03,
15:12
66
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Przebudowa ul. Myśliborskiej, w ramach zadania „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej”.
2018-08-20,
10:00
2018-08-03,
15:26
67
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Dostawa specjalistycznych pomocy dydaktycznych dla przedszkoli w ramach projektu "Wesołe przedszkole" (znak sprawy ZP- 24/18)
2018-08-20,
10:00
2018-08-08,
12:28
68
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Wykonanie remontu kapitalnego turbiny parowej FINCANTIERI eksploatowanej w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów OUZ-2 Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.24.2018.KB
2018-08-20,
10:00
2018-08-09,
14:28
69
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Realizacja zwycięskiego wniosku do budżetu partycypacyjnego pt.: „Bliżej natury - miejska oaza łącząca pokolenia”, znajdującego się na terenie DOM „Polkowska” administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.
2018-08-20,
10:00
2018-08-10,
11:02
70
Negocjacje z ogłoszeniem - zamówienie sektorowe
Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.
Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółki Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. w Warszawie, na lata 2019-2021, w podziale na cztery części Numer referencyjny: FZP-351-4/18
2018-08-20,
10:00
2018-07-23,
13:45
71
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych dla realizacji projektu z budżetu partycypacyjnego na 2018 r. pn.: „Łączymy Parki”.
2018-08-20,
10:30
2018-08-03,
14:46
72
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kompensacji przewodów sprężonego powietrza napowietrzania obiektów znajdujących się na terenie Zakładu „Południe”, Dzielnica Wilanów
2018-08-20,
10:45
2018-07-16,
13:09
73
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
wynajem wraz z obsługą operatorską koparek i koparko-ładowarek do prowadzenia robót budowlanych na terenie m. st. Warszawy
2018-08-20,
11:00
2018-08-06,
09:25
74
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Białostockiej 45 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.77.2018
2018-08-20,
11:00
2018-07-18,
14:15
75
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawa słupów oświetleniowych
2018-08-20,
11:00
2018-08-13,
11:03
76
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Budowa integracyjnego żłobka wraz z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Kazury w Warszawie
2018-08-20,
11:30
2018-08-03,
10:32
77
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie VI.1.20 Inżynier Kontraktu dla Zadania II.5 Przebudowa przepompowni ścieków Powiśle II wraz z infrastrukturą towarzyszącą
2018-08-20,
11:45
2018-07-02,
08:47
78
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Remont kanalizacji deszczowej szkoły przy ul. Gubinowskiej 28/30 w Warszawie.
2018-08-20,
12:00
2018-08-03,
14:35
79
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa 2 sztuk transformatorów trakcyjnych
2018-08-20,
12:00
2018-08-09,
14:15
80
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Dostawa 2500 szt. rolek kartonowych do automatów mobilnych do produkcji biletów z paskiem magnetycznym
2018-08-20,
12:00
2018-08-13,
08:11
81
Przetarg nieograniczony
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o.
Remont dachu G4 w budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie
2018-08-20,
12:30
2018-08-01,
08:06
82
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 133 przy ul. Antoniego Fontany 3 w Warszawie
2018-08-20,
13:00
2018-08-01,
10:36
83
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Realizacja projektu „Serek – Miejsce spotkań i relaksu przy metrze Słodowiec” w ramach budżetu partycypacyjnego na 2018 rok - Nr sprawy: UD-III-WZP.271.51.2018.MGA
2018-08-20,
13:00
2018-08-03,
12:10
84
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie remontu pięciu budynków podstacji trakcyjnej w Warszawie.
2018-08-21,
09:00
2018-07-27,
13:29
85
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
,,Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75” w Warszawie.P-49/18
2018-08-21,
09:30
2018-08-02,
11:32
86
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Remont oświetlenia polegający na wymianie opraw oświetlenia ulicznego z rtęciowego na ledowe i poprawę widoczności pieszych poprzez doświetlenie przejść na terenie Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawa w systemie zaprojektuj i wybuduj.
2018-08-21,
10:00
2018-08-06,
10:48
87
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Modernizacja instalacji c.o. z wymiana pieca na wkład kominkowy z płaszczem wodnym w budynkach przy ul: Derkaczy 57 m 2, Derkaczy 57 m 3, Patriotów 95 m 1, Patriotów 95 m 5, Patriotów 95 m 6 w Warszawie.
2018-08-21,
10:00
2018-08-06,
11:57
88
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Remont placu zabaw i ogrodzenia,budowa placu zabaw ( znak sprawy ZP-26/18 )
2018-08-21,
10:00
2018-08-06,
14:05
89
Przetarg nieograniczony
Lasy Miejskie-Warszawa
Budowa leśnego placu zabaw przy Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Lasów Miejskich – Warszawa w Warszawie przy ulicy Rydzowej – etap I
2018-08-21,
10:00
2018-08-06,
15:22
90
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pod nazwą „Remont instalacji wentylacji mechanicznej w zespole żywieniowym w budynku Szkoły Podstawowej Nr 163 przy ul. Tarnowieckiej 4 w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy”
2018-08-21,
10:00
2018-08-10,
15:12
91
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie prac polegających na dostawie, sadzeniu i opiece gwarancyjnej roślin wieloletnich na terenach m. st. Warszawy zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.
2018-08-21,
10:00
2018-08-13,
14:00
92
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Markowskiej 16 w Warszawie na budynek użyteczności publicznej z usługami – Etap I. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.78.2018
2018-08-21,
10:00
2018-07-26,
11:15
93
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Rekultywacja terenu przy ul. Pełczyńskiego
2018-08-21,
10:30
2018-07-30,
10:36
94
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Roboty remontowe ulic w zakresie nawierzchni bitumicznych w Dzielnicy Rembertów m.st Warszawy
2018-08-21,
10:30
2018-08-06,
15:15
95
Przetarg nieograniczony
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych Nr 1
"Adaptacja budynku przeznaczonego na placówkę opiekuńczo- wychowawczą przy ul. Nowogrodzkiej 77 w Warszawie"
2018-08-21,
10:30
2018-08-07,
15:50
96
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku oficyny prawej przy ul. Kłopotowskiego 30 w Warszawie realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.80.2018
2018-08-21,
11:00
2018-08-01,
14:16
97
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Sulejówek z Warszawą
2018-08-21,
11:00
2018-08-10,
13:44
98
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Remont nawierzchni podwórka, zagospodarowanie terenu zielenią przy ulicy Nowy Świat 7 w Warszawie.
2018-08-21,
12:00
2018-08-06,
14:04
99
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na 2 zadania
2018-08-21,
12:00
2018-08-13,
12:33
100
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Realizacja projektu „Rowerowe połączenie parku Olszyna i parku Herberta” w ramach budżetu partycypacyjnego na 2017 rok Nr sprawy: UD-III-WZP.271.52.2018.MMA
2018-08-21,
13:00
2018-08-06,
10:48
101
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Usprawnienia piesze i rowerowe na Odolanach i Ulrychowie znak sprawy 49/ZP/18.
2018-08-22,
09:00
2018-08-03,
14:33
102
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wymiany instalacji wody zimnej, kanalizacji, doposażenia w instalację c.w.u., c.o., doposażenia w kotłownię wbudowaną, wymiany instalacji gazowej z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego przy ul. Irysowej 8 w Warszawie.
2018-08-22,
10:00
2018-08-02,
11:14
103
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Modernizacja instalacji c.o. z wymiana pieca na wkład kominkowy z płaszczem wodnym w 9 lokalach w budynkach mieszkalnych, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
2018-08-22,
10:00
2018-08-02,
15:59
104
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Remont nawierzchni dróg gminnych w zakresie robót bitumicznych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. Część II - rejon na płn. – zach. od Al. Jerozolimskich
2018-08-22,
10:00
2018-08-03,
10:51
105
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie remontu kanałów przeglądowych i przebudowa myjni stacjonarnej w hali nr 1 na terenie Zakładu Realizacji Przewozów „Mokotów” w Warszawie.
2018-08-22,
10:00
2018-08-03,
15:41
106
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Budowa klatki schodowej i dźwigu osobowego
2018-08-22,
10:00
2018-08-06,
14:05
107
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych(8 pustostanów – 8 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.83.2018
2018-08-22,
10:00
2018-08-07,
13:12
108
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie m.st. Warszawy część I - 2 lokale o powierzchni 81,34 m2 część II - 2 lokale o powierzchni 83,11 m2 część III - 2 lokale o powierzchni 52,00 m2 część IV - 2 lokale o powierzchni 70,40 m2
2018-08-22,
10:00
2018-08-07,
15:50
109
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Budowa skateparku przy ul. Dzieci Warszawy w Warszawie. Numer referencyjny: UD-XI-ZZP.271.30.WOŚ.2018
2018-08-22,
10:00
2018-08-07,
15:51
110
Ogłoszenie o koncesji
Zarząd Dróg Miejskich
Świadczenie usług zorganizowanego, współdzielonego użytkowania pojazdów samochodowych "carsharing" na terenie m.st. Warszawy
2018-08-22,
10:00
2018-07-20,
13:20
111
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Wykonanie remontu WC na stacji A10 Pole Mokotowskie I linii metra w Warszawie
2018-08-22,
11:00
2018-08-07,
15:49
112
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Budowa dwóch tężni solankowych na terenie Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
2018-08-22,
11:00
2018-08-07,
15:51
113
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Dostawa dwóch zestawów bezzałogowych autonomicznych statków powietrznych wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz zainstalowanymi analizatorami
2018-08-22,
14:00
2018-07-31,
15:50
114
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji instalacji magazynowania i roztwarzania siarczanu glinu na terenie Zakładu Północnego przy ul. 600-lecia 20, Wieliszew.
2018-08-23,
09:45
2018-07-16,
12:39
115
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę przewodu wodociągowego DN 200 mm w ul. Połczyńskiej odc. Szeligowska (ZL 15570) – Tkaczy (ZL – 7330) w Warszawie w Dzielnicy Bemowo
2018-08-23,
09:45
2018-07-18,
11:38
116
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Modernizacja instalacji c.o. z wymiana pieca na wkład kominkowy z płaszczem wodnym w budynkach przy ul: Lokalnej 65 m 3, Lokalnej 65 m 4 i Lokalnej 65 m 5 w Warszawie.
2018-08-23,
10:00
2018-08-07,
11:20
117
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Wymiana pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Łasaka 46 w Warszawie
2018-08-23,
10:00
2018-08-08,
08:12
118
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa i remont budynku przy ul. Lubelskiej 30/32 w Warszawie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnych na usługowe”. Numer referencyjny: ZP/PN/Rb/49/18.
2018-08-23,
10:00
2018-06-14,
11:48
119
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Opracowanie masterplanu dla Warszawskiej Dzielnicy Społecznej.
2018-08-23,
10:30
2018-08-10,
13:42
120
Przetarg nieograniczony
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o.
Remont układów wentylacji wyciągowej strefy "B" i "W" w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie
2018-08-23,
12:30
2018-08-09,
11:51
121
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Remont budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr XLI przy ul. Kiwerskiej 3 w zakresie wymiany okien
2018-08-23,
13:00
2018-08-07,
11:20
122
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Zaprojektowanie i wykonanie na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej robót budowlanych polegających na realizacji projektu „Miejsca postojowe przy skrzyżowaniu Pustola i Sowińskiego, aranżacja zieleni” - sprawa nr 42/ZP/18.
2018-08-24,
09:00
2018-08-08,
12:29
123
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Zabezpieczenie zieleni ulicznej poprzez montaż wygrodzeń i słupków w pasach drogowych ulic gminnych Dzielnicy Mokotów
2018-08-24,
09:30
2018-08-09,
15:25
124
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy przewodów wodociągowych DN 100 mm Lca 115 m w drodze dojazdowej do ul. Piasta Kołodzieja w Warszawie, na terenie Dzielnicy Białołęka.
2018-08-24,
09:45
2018-07-18,
11:51
125
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont elewacji i wymiana pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Uroczej 20 w Warszawie.
2018-08-24,
10:00
2018-08-03,
12:58
126
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych w torowisku tramwajowym.
2018-08-24,
10:00
2018-08-09,
09:24
127
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Wymiana pokrycia dachu
2018-08-24,
10:00
2018-08-09,
09:24
128
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Remont łazienek w budynku Urzędu Dzielnicy Białołęka przy ul. Modlińskiej 197 w Warszawie.
2018-08-24,
10:00
2018-08-09,
09:44
129
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Roboty związane z oznakowaniem poziomym, pionowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
2018-08-24,
10:00
2018-08-09,
13:22
130
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Kłodzkiej 44 w Warszawie
2018-08-24,
10:00
2018-08-10,
11:02
131
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Odbiór, w tym transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12, stanowiących frakcję nadsitową powyżej 10 mm, powstałą w wyniku przetwarzania odpadów o kodzie 20 02 01 Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.29.2018.JĆ
2018-08-24,
10:00
2018-08-13,
12:06
132
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Realizacja projektu w ramach budżetu partycypacyjnego 2018 - zakup, montaż wraz z obsługą kaczkomatów.
2018-08-24,
10:30
2018-07-31,
09:42
133
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
2018-08-24,
10:30
2018-08-09,
12:37
134
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Budowa ulicy Zesłańców Polskich na odc. ul. Dziewiarska - Strażacka w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
2018-08-24,
10:30
2018-08-09,
15:26
135
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Przebudowę ul. Włodarzewskiej na odcinku od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem
2018-08-24,
11:00
2018-08-08,
14:40
136
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Przebudowa placu zabaw na terenie SP nr 204 przy ul. Bajkowej 17/21 w Warszawie
2018-08-24,
12:00
2018-08-09,
14:29
137
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Robota budowlana - "Remont budynku przy ul. Karolkowej 58a w Warszawie."
2018-08-27,
08:30
2018-08-13,
08:11
138
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Modernizacja instalacji c.o. z wymiana pieca na wkład kominkowy z płaszczem wodnym w 5 lokalach w budynkach mieszkalnych, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
2018-08-27,
10:00
2018-08-06,
09:23
139
Przetarg nieograniczony
Zarząd Mienia m.st Warszawy - jednostka budżetowa
Wykonanie kompleksowego remontu trzech mieszkań (lokali) w budynkach wielorodzinnych w Warszawie o adresach: ul. Andersena 2/274, ul. Klaudyny 36/87 oraz ul. Komorska 4/51 -14/PN/2018
2018-08-27,
10:00
2018-08-09,
12:37
140
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Wykonanie robót budowlanych i wdrożenie projektów stałej organizacji ruchu dla zwycięskich projektów z budżetu partycypacyjnego
2018-08-27,
10:00
2018-08-10,
11:01
141
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Remont tarasu oraz schodów wejściowych do budynku przedszkola nr 171 przy ul. Równej 2 w Warszawie, w ramach zadania pn. Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
2018-08-27,
10:00
2018-08-10,
12:27
142
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi wewnętrznej oraz terenów przyległych w rejonie budynków Budrysów 9, 11/13, 11A; Ostrobramska 118, 118A, 120 w Warszawie Nr Sprawy ZP/PN/U/68/18
2018-08-27,
10:00
2018-08-10,
13:44
143
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Realizacja programu pn. PROGRAM ROZWOJU OSOBISTEGO MAM w ramach Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie
2018-08-27,
11:00
2018-08-08,
08:12
144
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Modernizacja boiska w Gimnazjum nr 16 przy ul. Skarżyńskiego 8 w Warszawie
2018-08-27,
11:00
2018-08-09,
14:14
145
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 128 przy ul. Kadetów 15 w Warszawie
2018-08-27,
11:00
2018-08-13,
08:10
146
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Przygotowanie Studium Wykonalności oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji do sortowania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki o mocy przerobowej 60.000 Mg/rok, budowanej w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2 w dzielnicy Targówek m. st. w Warszawie”
2018-08-27,
12:00
2018-07-16,
07:57
147
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Remont 9 pustostanów, lokali mieszkalnych przy ul. Kłobuckiej 3 m. 12, ul. Kłobuckiej 3 m. 24, ul. A. Kostki Napierskiego 10B m 5, ul. A. Kostki Napierskiego 10B m 6, ul. rtm. W. Pileckiego 109 m. 34, ul. rtm. W. Pileckiego 111 m. 51, ul. rtm. W. Pileckiego 111 m. 58, ul. rtm. W. Pileckiego 111 m. 90, ul. rtm. W. Pileckiego 111 m. 91 w Warszawie.
2018-08-27,
12:30
2018-08-10,
12:27
148
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Modernizacja trzech łazienek przy sali gimnastycznej dla zadania pn. Modernizacja budynku ZS nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21 w Warszawie (znak sprawy: 51/ZP/18).
2018-08-28,
09:00
2018-08-10,
14:08
149
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Opracowanie dokumentacji budowy i przebudowy trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka i ul. Wolskiej
2018-08-28,
10:00
2018-07-11,
10:43
150
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Remont Oddziału Neurologicznego z Oddziałem Udarowym w Szpitalu Bielańskim (ZP-61/2018)
2018-08-28,
10:00
2018-08-10,
14:22
151
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla zadania pod nazwą „Modernizacja budynku pływalni "Wodnik" (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe)”
2018-08-28,
10:00
2018-08-10,
15:57
152
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Budowa bieżni rekreacyjnej - alejki i zielonego skweru, w ramach budżetu partycypacyjnego: "Alejka i zielony skwerek przy parku Magiczna", który będzie zlokalizowany na działkach ewidencyjnych nr 38/12, 39/1, 40/1, 41/9 z obrębu 4-16-36 przy ul. Skarbka z Gór w Warszawie.
2018-08-28,
10:00
2018-08-13,
15:56
153
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 336 przy ul. Małcużyńskiego 4 w Warszawie.
2018-08-28,
10:30
2018-08-13,
13:59
154
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
„Zadanie VI.1.6 Inżynier dla ,,Zadania I.1.18 Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kobiałka”
2018-08-28,
10:45
2018-07-20,
09:57
155
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Usługi Kontroli biletów oraz uprawnień pasażerów do korzystania z usług lokalnego transportu zbiorowego m.st. Warszawy
2018-08-28,
11:00
2018-07-20,
14:21
156
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Sukcesywne wykonywanie operatów szacunkowych
2018-08-29,
11:00
2018-08-08,
13:40
157
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawa fabrycznie nowych samochodów ciężarowych – zamówienie udzielane w częściach
2018-08-29,
11:00
2018-07-24,
12:17
158
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawa pięciu fabrycznie nowych samochodów ciężarowych o DMC do 16 t z HDS.
2018-08-30,
11:00
2018-07-26,
09:29
159
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Budowa narzędzia informatycznego wspierającego obsługę zadań w zakresie wierzytelności i ich restrukturyzacji
2018-08-30,
12:00
2018-08-13,
12:31
160
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łochowskiej 37 w Warszawie, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru Szmulowizna – kwartał Łomżyńska – ul. Łochowska, w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.84.2018
2018-08-31,
10:00
2018-08-10,
11:37
161
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach 19 01 07*, 19 01 10*, 19 01 13* oraz 19 01 12 Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.25.2018.JĆ
2018-08-31,
10:00
2018-07-25,
08:00
162
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
„Zadanie II.5 Przebudowa przepompowni ścieków Powiśle II wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
2018-08-31,
10:45
2018-07-24,
13:38
163
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Karczew z Warszawą
2018-08-31,
12:00
2018-08-13,
12:16
164
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Utrzymanie i rozwój systemu Miejskie Centrum Kontaktu - Warszawa 19115
2018-08-31,
12:30
2018-08-13,
11:30
165
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę odcinków sieci kanalizacyjnej przy ul. Władysława Jagiełły, Zielonogórskiej oraz Naukowej w Dzielnicy Ursus i Włochy z podziałem na zad.
2018-09-03,
09:45
2018-07-27,
10:09
166
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Modernizacja Pompowni „0” na terenie Stacji Pomp Rzecznych przy ul. Czerniakowskiej 124 w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście.
2018-09-03,
10:45
2018-07-27,
10:08
167
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Wykonanie Systemu „Zintegrowana Platforma Wymiany Danych” wspomagającego procesy w obszarze wspomagania dowodzenia i realizacji zadań Straży Miejskiej m.st. Warszawy
2018-09-03,
11:00
2018-07-25,
12:26
168
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zakup urządzeń NAS, backupu Data Domain, trzech serwerów
2018-09-03,
12:00
2018-07-25,
09:13
169
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę przewodu wodociągowego w ul. Annopol wraz z przyłączami wodociągowymi w Warszawie na terenie Dzielnicy Białołęka.
2018-09-04,
08:45
2018-07-27,
09:24
170
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Wykonanie czynności utrzymaniowych na obiektach inżynierskich w Warszawie
2018-09-04,
10:00
2018-07-24,
10:40
171
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
„Zadanie I.11 Budowa kolektora Zachodniego”
2018-09-04,
10:45
2018-07-27,
10:26
172
Przetarg nieograniczony
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o.
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych oraz dzierżawa analizatorów dla Laboratorium Toksykologicznego, CBO, OIT i SOR Szpitala Praskiego Sp. z o. o. w Warszawie
2018-09-04,
11:00
2018-07-30,
08:04
173
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa rur kielichowych z żeliwa sferoidalnego do krakingu.
2018-09-04,
11:45
2018-07-30,
09:00
174
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa wodorowęglanu sodu do suchego oczyszczania spalin w Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych.
2018-09-05,
09:45
2018-07-31,
10:13
175
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zaprojektowanie i wykonawstwo instalacji fotowoltaicznych na terenie zakładów i obiektów Spółki / Faza V i VI.
2018-09-05,
10:45
2018-07-30,
08:49
176
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej na remont osadnika wstępnego i biomastera znajdujących się na terenie Zakładu „Południe” przy ul. Sytej 190/192 w Warszawie, dzielnica Wilanów.
2018-09-05,
11:45
2018-07-31,
09:42
177
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Gospodarowanie odpadami o kodzie 19 01 07* i 19 03 06*, w ilości maksymalnej 5 600 Mg, z podziałem na 7 zadań.
2018-09-06,
10:45
2018-08-01,
09:57
178
Przetarg nieograniczony
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
Usługi ogrodnicze i sprzątania na terenie Cmentarza Komunalnego Północnego w Warszawie w latach 2019 – 2020
2018-09-06,
12:30
2018-07-27,
11:34
179
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie z podziałem na zadania.
2018-09-07,
09:45
2018-08-01,
09:57
180
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Gospodarowanie odpadami o kodzie 19 01 14 i 19 03 07, w ilości maksymalnej 16 000 Mg, z podziałem na 4 zadania.
2018-09-10,
08:45
2018-07-31,
09:41
181
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Dostawa i montaż (wymiana) opraw oświetleniowych zamontowanych na masztach oświetleniowych
2018-09-10,
10:00
2018-08-02,
14:41
182
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenach komunalnych Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przez 3 lata Numer referencyjny: UD-I-WZP.271.37.2018.SRU
2018-09-10,
10:30
2018-08-02,
10:38
183
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację dachów oraz gzymsów w budynkach zlokalizowanych na terenie Zakładu Centralnego przy ul. Koszykowej 81 w Warszawie, Dzielnica Ochota.
2018-09-12,
08:45
2018-08-02,
11:13
184
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przewodu wodociągowego DN 100 w drodze dojazdowej do posesji przy ul. Akcent 16A w Warszawie w Dzielnicy Bielany.
2018-09-12,
11:15
2018-08-02,
11:15
185
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie VI.1.17 Inżynier Kontraktu dla Zadania I.11 Budowa Kolektora Zachodniego
2018-09-12,
12:45
2018-08-08,
09:59
186
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Miasta Stołecznego Warszawy za lata 2018-2022 (2018, 2019, 2020, 2021, 2022) wraz z wydaniem na piśmie przez biegłego rewidenta sprawozdania z badania odrębnie za każdy rok oraz przeprowadzenie badania jednostkowych sprawozdań finansowych objętych sprawozdaniem finansowym m.st. Warszawy wraz z wydaniem na piśmie przez biegłego rewidenta sprawozdania z badania każdej badanej jednostki
2018-09-13,
12:00
2018-08-07,
11:47
187
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Czyszczenie osadników wraz z odbiorem i wywozem osadów z przepompowni ścieków eksploatowanych przez Zakład Sieci Kanalizacyjnej MPWiK w m.st. Warszawie S.A.
2018-09-14,
10:00
2018-08-07,
11:20
188
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Wynajem samochodów osobowych dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy
2018-09-14,
13:00
2018-08-07,
15:49
189
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Sytej 9F w Warszawie Dzielnica Wilanów.
2018-09-17,
09:45
2018-08-09,
09:43
190
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Dostawa dwóch sztuk samochodów elektrycznych, dwóch Systemów mobilnej kontroli pojazdów wraz ze szkoleniem operatorów systemu oraz usługą utrzymaniową Systemu e-kontroli przez okres 36 miesięcy.
2018-09-17,
10:00
2018-08-09,
11:52
191
Przetarg nieograniczony
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o.
Dostawa jałowych wyrobów medycznych do Szpitala Praskiego Sp. z o. o. w Warszawie
2018-09-17,
11:30
2018-08-09,
12:36
192
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Dostawa (wraz z rozmieszczeniem oraz montażem) mebli, wyposażenia przeznaczonego dla szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej 8 w Warszawie w ramach inwestycji pn. „Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej”
2018-09-18,
10:30
2018-08-10,
10:59
193
Przetarg nieograniczony
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o.
Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o.
2018-09-18,
11:30
2018-08-10,
13:44
194
Przetarg nieograniczony
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o.
Remont dachów nad strefami B2, B2A, G4 w budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie
2018-09-25,
12:30
2018-05-16,
09:57
195
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Usługi projektowe branży energetycznej, drogowej, organizacji ruchu dla zadań prowadzonych przez DPR. Zadanie 1:Usługi wykonania projektu branży energetycznej do zadań prowadzonych przez Dział Projektowania. Zadanie 2:Usługi wykonania projektu drogowego do zadań prowadzonych przez Dział Projektowania. Zadanie 3: Usługi wykonania organizacji ruchu na czas budowy dla zadań prowadzonych przez Dział Projektowania.
2018-12-19,
15:00
2016-12-19,
12:30
196
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowego osprzętu (dysze, protezy banany, wkładki ceramiczne do dysz, przewody ciśnieniowe, itp.) do pojazdów ciśnieniowych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2016-12-30,
14:27
197
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przetarg nieograniczony na ustanowienie dynamicznego systemu zakupów na dostawę wyrobów złącznych i śrubowych ( śruby, nakrętki, podkładki, wkręty, nity, kołki, pręty, smarowniczki, blachowkręty itp.)
2018-12-31,
15:00
2015-11-23,
16:00
198
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa baterii i akumulatorów - akumulatory NiCd, NiMH, baterie NiCd, NiMH, akumulatory żelowo – ołowiowe, baterie do sterowników, baterie do mierników, baterie tradycyjne, baterie alkaliczne i litowe.
2018-12-31,
15:00
2015-11-25,
15:56
199
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa artykułów oświetleniowych – żarówek, żarników halogenowych, modułów świetlnych, świetlówek, żarówek sygnalizacyjnych, lamp halogenowych, rtęciowych, sodowych
2018-12-31,
15:00
2015-10-20,
14:22
200
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przetarg nieograniczony na ustanowienie dynamicznego systemu zakupów na Dostawę farb, lakierów, rozpuszczalników, rozcieńczalników
2018-12-31,
15:00
2015-11-09,
09:04
201
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę części zamiennych do kosiarek, kosiarek samojezdnych, dmuchaw, pilarek do drewna oraz kos spalinowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2015-11-27,
14:40
202
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przetarg nieograniczony na ustanowienie dynamicznego systemu zakupów na Dostawę części zamiennych do instalacji chlorowych oraz do instalacji wytwarzania, magazynowania i dozowania dwutlenku chloru, przyrządów pomiarowych, roztworów produkcji firmy Wallace & Tiernan. Numer postępowania: 02123/WS/PW/PZL-DZA-WRS/D/2015
2018-12-31,
15:00
2015-10-21,
15:59
203
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa przewodów elektrycznych, przedłużaczy, listew przeciwzakłóceniowych
2018-12-31,
15:00
2015-12-28,
15:51
204
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa podstawowego sprzętu laboratoryjnego.
2018-12-31,
15:00
2016-11-24,
06:46
205
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa części zamiennych do maszyn drogowo-budowlanych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2015-10-08,
07:06
206
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawę fabrycznie nowych opon, dętek, felg oraz akcesoriów wulkanizacyjnych do pojazdów eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2018-12-31,
15:00
2015-09-17,
11:56
207
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa opraw oświetleniowych i części zamiennych do nich.
2019-12-31,
15:00
2016-11-17,
13:08
208
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa osprzętu elektrycznego.
2019-12-31,
15:00
2016-11-22,
10:15
209
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa uszczelnień mechanicznych do pomp i maceratorów produkcji firmy Grundfos, Flygt, KSB.
2019-12-31,
15:00
2016-11-23,
07:12
210
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa modułów, oprogramowań, kart pamięci do urządzeń firmy Schneider Electric.
2019-12-31,
15:00
2016-11-24,
14:22

Ukryj listy wyboru. Ukryj kolumnę: z rodzajem zamówienia, z datą publikacji.
Rodzaj:
Tryb:
Zamawiajacy:

UWAGA:
* Wypełnienie pola w nagłówku kolumny z nazwą zamówienia pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, w których nazwie znajduje się podany łańcuch znaków lub przynajmniej jeden z łańcuchów znaków oddzielonych przecinkiem
** Data składania ofert, wniosków, prac konkursowych lub data aukcji. Wypełnienie pola/pól w nagłówku kolumny z datą składania ofert w formacie RRRRMMDD pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, dla których data składania ofert zawiera się we wskazanym przedziale czasowym

<<powrót

herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  | 

 
Księga Zamówień Publicznych