>Biuro Zamówień Publicznych > Wyszukiwanie ogłoszeń > Wyniki wyszukiwania
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Bieżące ogłoszenia o przetargach
prowadzonych przez Urząd m.st. Warszawy i jego jednostki podległe


Znaleziono 174 ogłoszenia spełniające zaznaczone kryteria.

Ilość ogłoszeń na stronie:
Lp. Tryb
*WSZYSTKIE
Zamawiający
*WSZYSCY
Nazwa zamówienia*
Składanie ofert**
od
do
Data publikacji
od
do
1
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacyjnej na terenie m.st. Warszawy w zakresie średnic DN 0,20 m – DN0,40 m oraz o długości Lca =4 517 mb.
2020-10-15,
09:45
2020-06-18,
10:45
2
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz posiadania mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2020-10-09,
09:45
2020-06-18,
11:07
3
Dialog konkurencyjny
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
„Budowa wysoko energooszczędnych przedszkoli publicznych w Warszawie w miejsce obiektów typu Stolbud-Ciechanów”.
2020-10-30,
11:30
2020-06-24,
13:41
4
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Gospodarowanie odpadami o kodzie 19 08 05 pochodzącymi z Zakładu „Dębe”.
2020-10-12,
11:45
2020-06-29,
11:54
5
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Aktualizacja dokumentacji projektowych oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na wykonanie pochylni dla rowerów wózków oraz osób niepełnosprawnych wraz z remontem schodów i murków oporowych przy budynku al. „Solidarności” 78 w Warszawie.
2020-10-14,
12:00
2020-07-03,
15:05
6
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Ratunkowy remont budynku mieszkalnego przy ul. Kawęczyńskiej 26 (oficyna Edmunda Burkego) Etap I. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.49.2020
2020-09-24,
10:00
2020-07-09,
11:13
7
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 70 000 Mg Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.36.2020.LK
2020-10-02,
11:00
2020-07-14,
17:51
8
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach inwestycji „Budowa i przebudowa trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka i ul. Wolskiej".
2020-10-12,
10:00
2020-07-31,
15:33
9
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa wapna hydratyzowanego – reagentu przeznaczonego do uzdatniania wody do spożycia, w ilości maksymalnej 4600.
2020-10-05,
13:00
2020-08-12,
10:00
10
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie podestów technologicznych na dachu budynku A i B przy ul. Zaruskiego 4 w Warszawie, dzielnica Śródmieście
2020-10-05,
12:00
2020-08-12,
10:23
11
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Dostawa i montaż stacjonarnych urządzeń pomiaru prędkości na wiadukcie i moście Poniatowskiego
2020-09-24,
10:00
2020-08-17,
08:03
12
Przetarg nieograniczony
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Wykonanie robót budowlanych rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 w zakresie budowy obiektu mostowego w ciągu ulic Marsa – Żołnierska wraz z przebudową istniejącego układu drogowego oraz sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja ciągu ulic Marsa-Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap III.
2020-10-09,
10:00
2020-08-17,
11:20
13
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa wodorotlenku sodu
2020-09-28,
09:45
2020-08-17,
15:37
14
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci wodociągowej w ul. Ogórkowej, Bysławskiej i Wał Miedzeszyński w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer z podziałem na zadania.
2020-10-05,
09:45
2020-08-18,
09:40
15
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy przyłącza wodociągowego Dn 63 na przewód wodociągowy Dn 80 w drodze dojazdowej do ul. Godebskiego 47A w Piastowie.
2020-10-07,
10:00
2020-08-18,
10:08
16
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie opomiarowania na instalacjach technologicznych na terenie Zakładu Południe, ul. Syta 190/192, dzielnica Wilanów.
2020-10-09,
12:00
2020-08-18,
10:10
17
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania pomieszczeń biurowych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy położonych w 8 lokalizacjach na terenie Dzielnicy Mokotów.
2020-10-01,
10:00
2020-08-18,
10:32
18
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Serwisowanie i naprawy pojazdów służbowych w latach 2020-2021
2020-09-24,
10:00
2020-08-18,
11:34
19
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
„Dostarczenie, posadzenie oraz pielęgnacja posadzonych drzew, krzewów oraz bylin na obszarze Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy, w ramach nasadzeń zastępczych oraz w ramach realizacji projektów z budżetu obywatelskiego na 2020r. nr 117, 1506, 1514, 1938”.
2020-09-28,
11:00
2020-08-21,
11:42
20
Przetarg nieograniczony
Zarząd Oczyszczania Miasta
Kompleksowe mechaniczne oczyszczanie jezdni ulic m.st. Warszawy w sezonie zimowym i letnim w latach 2021-2024
2020-10-15,
09:00
2020-08-21,
12:18
21
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Gospodarowanie odpadami o kodzie 19 08 05 pochodzącymi z Zakładu „Czajka” w ilości 12 500 Mg z podziałem na zadania
2020-10-01,
09:45
2020-08-24,
13:25
22
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Modernizacja i rozbudowa zasobów przetwarzania danych na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie
2020-10-02,
10:45
2020-08-26,
10:09
23
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych, uprzywilejowanych samochodów dostawczych z podziałem na zadania.
2020-10-02,
12:00
2020-08-26,
10:13
24
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Sprzedaż i dostarczanie ciepła do budynków, stanowiących własność m. st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów będących w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów.
2020-10-05,
13:00
2020-08-26,
12:20
25
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Opróżnianie koszy ulicznych na ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie
2020-09-29,
09:30
2020-08-26,
12:21
26
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonywanie usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości w budynkach oraz na terenach przyległych do tych nieruchomości, administrowanych przez ZGN w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
2020-10-05,
08:00
2020-08-26,
15:16
27
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonywanie usług w zakresie pielęgnacji drzewostanu i skupin krzewów oraz usuwania drzew i krzewów na terenach m. st. Warszawy znajdujących się w zarządzaniu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami.
2020-09-28,
10:00
2020-08-26,
15:17
28
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Zadanie 5: pielęgnacja i utrzymanie pasów drogowych ulic pozostających w zarządzie dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w okresie od 1.1.2021 do 31.10.2022.
2020-09-30,
10:00
2020-08-28,
12:19
29
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy przewodu wodociągowego DN 100 w ul. Grażyny i ul. Sylwestra w Pruszkowie z podziałem na zadania
2020-10-06,
12:00
2020-08-31,
10:02
30
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie pielęgnacji i wycinki drzewostanu rosnącego w pasach drogowych ulic gminnych, dróg wewnętrznych i na zieleńcach na terenie Dzielnicy Mokotów
2020-10-01,
09:00
2020-08-31,
11:02
31
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Utrzymanie terenów zieleni niezagospodarowanej, usytuowanej poza pasami drogowymi ulic Dzielnicy Ursynów.
2020-10-02,
10:30
2020-09-01,
11:51
32
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przewodu wodociągowego DN 150 L ca 390 m w ul. Płochocińskiej przy Zakładach Młynarskich w Warszawie na terenie dzielnicy Białołęka.
2020-10-05,
10:45
2020-09-02,
11:39
33
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zlecenie świadczenia usług ratingowych na rzecz miasta stołecznego Warszawy w okresie od dnia 01.12.2020 r. do dnia 30.11.2023 r. w podziale na raiting krajowy oraz rating międzynarodowy
2020-10-01,
10:00
2020-09-02,
13:20
34
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Budowa, wdrożenie, serwis oraz rozwój systemu pn. Portal danych m.st. Warszawy
2020-10-05,
13:00
2020-09-02,
12:48
35
Dialog konkurencyjny
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
"Rewaloryzacja i Eksploatacja budynku Hali Gwardii w Warszawie"
2020-10-27,
11:30
2020-09-02,
13:03
36
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonywanie usług w zakresie pielęgnacji i renowacji zieleni osiedlowej i nawierzchni nieutwardzonych na terenach m. st. Warszawy znajdujących się we władaniu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów.
2020-10-05,
10:00
2020-09-02,
13:50
37
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Utrzymanie czystości i porządku terenów będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy Część I - zimowe utrzymanie dróg, parkingów i ciągów pieszo-jezdnych w latach 2020-2022 Część II - utrzymanie porządku i czystości ulic, chodników i parkingów oraz opróżnianie koszy i zbieranie odpadów
2020-10-06,
12:00
2020-09-02,
13:58
38
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Remont nawierzchni jezdni ul. Fryderyka Joliot-Curie w Warszawie-etap I w ramach zadania remontowego pn. Remont ul. Joliot Curie w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
2020-09-25,
09:00
2020-09-04,
10:33
39
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o.
„Sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Stołecznego Centrum Opiekuńczo Leczniczego w Warszawie”. NAK SPRAWY: ZP/36/2020
2020-10-06,
11:00
2020-09-04,
11:33
40
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Zakładu Północnego przy ul. 600-Lecia 20 w Wieliszewie
2020-10-09,
09:45
2020-09-04,
11:33
41
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka
,,Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego i wyposażenia dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej, Pracowni Ultrasonograficznej oraz Pracowni Endoskopowej.”
2020-10-06,
09:00
2020-09-04,
11:33
42
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Aleję 100 drzew
2020-09-24,
12:00
2020-09-04,
14:10
43
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Krótkoterminowy kredyt rewolwingowy (odnawialny) na pokrycie występującego w 2020 roku przejściowego deficytu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869)
2020-10-12,
13:00
2020-09-09,
09:55
44
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Seniorów, w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Rozłogi” - ETAP I
2020-09-28,
10:00
2020-09-04,
14:21
45
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Konserwację zieleni na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy polegającą na pielęgnacji drzew i krzewów oraz wykonywaniu nasadzeń materiału szkółkarskiego. NR SPRAWY: ZP/PN/U/41/20.
2020-10-13,
11:00
2020-09-07,
12:06
46
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją kontraktu pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach inwestycji „Budowa i przebudowa trasy tramwajowej w ciągu ulic Kasprzaka i Wolskiej”
2020-10-19,
11:00
2020-09-07,
14:36
47
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
"Remont jezdni i chodników ul.Cegłowskiej". Numer referencyjny: UD-III-WZP.271.66.2020.EKR.
2020-09-24,
12:00
2020-09-07,
15:08
48
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych
Świadczenie całodobowych usług medycznych w ramach dyżurów lekarskich na rzecz Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych okresie od 01.01.2021 r. do 31.12. 2023 r.
2020-09-24,
10:00
2020-09-08,
12:23
49
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Remont placu zabaw w Przedszkolu nr 153 przy ul. Chrzanowskiego 19 w Warszawie- Numer referencyjny: UD-VI-ZP/37/20
2020-09-24,
10:00
2020-09-08,
13:56
50
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Nasadzenia krzewów w pasach drogowych ulic gminnych w tym w ramach realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego BO/20/04/0110 pn. „Drzewa i kwiaty zamiast betonu”.
2020-10-09,
09:30
2020-09-08,
15:51
51
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Realizacja budżetów partycypacyjnych z podziałem na części: Cz. I – Zaprojektowanie i wykonanie robót związanych z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Tynkarskiej, w ramach projektu partycypacyjnego nr 2252; Cz. II- Wykonanie terenu zieleni z placem zabaw i toaletą dla psów
2020-09-25,
10:00
2020-09-08,
16:04
52
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Przebudowa ulicy Kraushara wraz z przebudową sieci wodociągowej w ul. Kraushara na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2020-09-29,
10:30
2020-09-09,
08:10
53
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Miasta Stołecznego Warszawy i skonsolidowanego bilansu Miasta Stołecznego Warszawy za lata 2020-2024
2020-10-12,
12:00
2020-09-09,
09:48
54
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Usługa migracji infrastruktury baz danych, serwerów i systemów informatycznych do zwirtualizowanego środowiska produkcyjnego dla lokacji przy ul. Gościeradowskiej 5 i Toruńskiej 86 w Warszawie dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2020-09-24,
10:00
2020-09-09,
10:31
55
Dialog konkurencyjny - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i cyberryzyk spółki Tramwaje Warszawskie (6 części).
2020-10-02,
09:00
2020-09-09,
10:31
56
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Utrzymanie zieleni parkowej Dzielnicy Ursynów - z podziałem na zadania: Zadanie 1. Park Przy Bażantarni, Zadanie 2. Park Moczydełko, Zadanie 3. Park Lasek Brzozowy.
2020-10-12,
11:30
2020-09-09,
11:34
57
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Wykonanie sześciu kompletnych dokumentacji projektowych wraz ze STWiOR wraz z wykonaniem robót budowlanych polegających na budowie naturalnych placów zabaw, w granicach m.st. Warszawy znak sprawy 50/PN/2020
2020-09-24,
11:30
2020-09-09,
12:46
58
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Zakup fabrycznie nowych części zamiennych do nadwozi pojazdów bezpylnych
2020-09-24,
11:00
2020-09-09,
15:27
59
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy – II edycja
2020-09-24,
09:30
2020-09-09,
16:00
60
Przetarg nieograniczony
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o.
Wymiana dwóch dźwigów osobowych obsługujących taras widokowy na XXX kondygnacji budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie
2020-09-25,
12:30
2020-09-10,
10:16
61
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania: Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektu pn.: ”Miejsca postojowe wcięte w trawnik, aby odciążyć placyk zabaw przy Trasie Łazienkowskiej.” Numer referencyjny: UD-VI-ZP/36/20
2020-09-25,
10:00
2020-09-10,
12:10
62
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Budowa Toru Rowerowego Pumptrack przy ul. Paczkowskiej w Warszawie
2020-09-25,
12:00
2020-09-10,
12:57
63
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Projekt i budowa zespołu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz remediacją gruntu metodą ex situ i sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zespołu oświatowego szkolno-przedszkolnego przy ul. Zaruby w Warszawie.
2020-09-28,
12:30
2020-09-10,
13:00
64
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Sprzątanie wnętrza i terenów zewnetrznych obiektów Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. S. Żeromskiego 29 oraz al. Zjednoczenia 25.
2020-10-02,
10:00
2020-09-10,
14:48
65
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Biuro Zamówień Publicznych
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług pocztowych polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu rejestrowanych oraz nierejestrowanych ekonomicznych i priorytetowych przesyłek pocztowych, w obrocie krajowym i zagranicznym,a także ich ewentualnych zwrotów do Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości doręczenia
2020-09-29,
11:00
2020-09-15,
09:34
66
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z usługą redystrybucji hostów na potrzeby jednostki i użytkowników stacji roboczych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5 i Toruńskiej 86 w Warszawie
2020-09-25,
09:00
2020-09-11,
11:56
67
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Usługi sprzątania nieruchomości stanowiących własność 100% m.st. Warszawy, zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy położonych w obrębie Terenowych Zespołów Obsługi Mieszkańców Koło, Młynów, Nowolipki, Ogrodowa w okresie od grudnia 2020 r. do września 2021 r.
2020-10-13,
09:00
2020-09-11,
11:56
68
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Usługi zimowego oczyszczania ulic i chodników na terenie Dzielnicy Ochota
2020-10-13,
10:00
2020-09-11,
12:07
69
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
„Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Wilanowska – Sarmacka. Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
2020-09-28,
10:00
2020-09-11,
12:28
70
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (7 pustostanów – 7 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.80.2020
2020-09-28,
10:00
2020-09-11,
12:28
71
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Biuro Zamówień Publicznych
Realizacja programu "Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020"w zakresie edukacji samorządowej, poprzez wykonywanie zadań animatora edukacji samorządowej w Urzędzie m.st. Warszawy
2020-09-29,
11:00
2020-09-11,
13:20
72
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szwedzkiej 15 w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.81.2020
2020-10-05,
11:00
2020-09-11,
12:29
73
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw i siłowni plenerowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Plac zabaw i siłownia plenerowa na Osiedlu Boernerowo” na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
2020-09-28,
10:00
2020-09-11,
13:12
74
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie m.st. Warszawy część I - 2 lokale o powierzchni 65,83 m2 część II - 2 lokale o powierzchni 62,81 m2 część III – 1 lokal o powierzchni 40,00 m2
2020-09-25,
10:00
2020-09-11,
14:10
75
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Wykonanie remontu fundamentów w zabytkowym budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego przy ul. Rynek Nowego Miasta 4 w Warszawie.
2020-11-30,
11:30
2020-09-11,
14:12
76
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Dostawa i montaż mebli dla potrzeb Domu Kultury Praga w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego” w Warszawie.
2020-09-29,
11:30
2020-09-11,
14:12
77
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Zakup i przesył/dystrybucja ciepła: CZĘŚĆ I- Zakup i przesył/dystrybucja ciepła do dwóch budynków Urzędu Dzielnicy Wilanów przy ul. F. Klimczaka 2 i 4 w Warszawie, CZĘŚĆ II - Zakup i przesył/dystrybucja ciepła do komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Resorowej 16 w Warszawie oraz do budynków użytkowych stanowiących własność m.st. Warszawy przy ul. Kolegiackiej 3 i ul. Radosnej 11 w Warszawie.
2020-09-24,
10:00
2020-09-11,
14:46
78
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Remont, konserwacja i naprawa oświetlenia dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Ursynów (KZP-XII-WZP.271.70.2020)
2020-09-28,
11:30
2020-09-11,
15:17
79
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na pompy ciepła
2020-09-28,
10:00
2020-09-14,
10:56
80
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 280 w budynku przy ul. Blacharskiej 1 w Warszawie w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej
2020-09-30,
10:00
2020-09-14,
11:59
81
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Wymiana pokrycia dachowego z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym przy ul. Janiszowskiej 3 w Warszawie
2020-09-29,
12:00
2020-09-14,
12:31
82
Przetarg nieograniczony
Zarząd Terenów Publicznych
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do latarni ulicznych znajdujących się na ul. Agrykola i ul. F. S. Jezierskiego oraz znicza gazowego znajdującego się przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawach szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1158, ze zm.).
2020-09-24,
10:00
2020-09-14,
14:14
83
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
"Budowa skateparku na terenie Szkoły Podstawowej nr 377 mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala" przy ul. Trockiej 4 w Warszawie" w ramach zadania inwestycyjnego "Skatepark Targówek Mieszkaniowy"
2020-09-29,
09:30
2020-09-14,
15:13
84
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Wykonanie wymiany nawierzchni z trawy syntetycznej boiska do piłki nożnej SP nr 257 przy ul. Podróżniczej 11.
2020-09-29,
11:00
2020-09-15,
09:22
85
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawa elementów oświetlenia parkowego wzdłuż al. J. Becka w Warszawie
2020-09-24,
11:00
2020-09-15,
09:22
86
Przetarg nieograniczony
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Roboty budowlane w lokalach mieszkalnych
2020-09-28,
09:30
2020-09-15,
09:22
87
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.
2020-10-19,
12:00
2020-09-15,
10:59
88
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualne zwroty, opłacanych z dołu.
2020-09-30,
09:30
2020-09-15,
11:02
89
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę oraz budowę sieci wodociągowej w ul. Smolnej w dzielnicy Śródmieście w Warszawie.
2020-10-19,
09:45
2020-09-15,
11:39
90
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa komputerowych akcesoriów i części zamiennych
2020-09-29,
12:00
2020-09-15,
12:32
91
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
dostawa biletów oraz wejściówek do metra z paskiem magnetycznym z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci paska zabezpieczającego
2020-10-14,
11:30
2020-09-15,
12:48
92
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Konserwacja i naprawa podręcznego sprzętu gaśniczego, hydrantów wewnętrznych, zewnętrznych i zaworów hydrantowych znajdujących się na wyposażeniu Metra Warszawskiego Sp. z o.o. na odcinku C06-D09 oraz D16-C18 w latach 2020-2022.
2020-09-24,
12:00
2020-09-15,
13:44
93
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Prowadzenie konserwacji urządzeń iluminacji: - obiektów mostowych m.st. Warszawy (część 1), - ciągu drzew w Al. Ujazdowskich na odcinku od ul. Bagatela do ul. Agrykola (część 2)
2020-10-16,
10:00
2020-09-15,
13:45
94
Przetarg nieograniczony
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.
2020-09-30,
10:00
2020-09-16,
09:16
95
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Opróżnianie koszy ulicznych oraz koszy na odchody zwierzęce, ustawionych wzdłuż dróg gminnych dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w latach 2021–2022.
2020-10-19,
10:30
2020-09-16,
13:21
96
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Projekt modernizacji placu zabaw w Parku Żeromskiego znak sprawy 52/PN/2020
2020-10-01,
11:30
2020-09-16,
13:21
97
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Dostawa pierwszego wyposażenia dla potrzeb Domu Kultury Praga w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego” w Warszawie
2020-09-28,
11:30
2020-09-16,
13:22
98
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Serwis i naprawa systemów, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych znajdujących się w obiektach administrowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego (PN 48/2020)
2020-09-29,
11:00
2020-09-16,
13:22
99
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Utrzymanie placów zabaw na terenie Dzielnicy Ursynów w Warszawie
2020-10-19,
12:30
2020-09-16,
13:23
100
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
„Sukcesywne dostawy odczynników do chemii klinicznej wraz z dzierżawą analizatora do Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście”
2020-09-24,
09:30
2020-09-16,
15:07
101
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Naprawa części do pojazdów metra typu Inspiro
2020-10-08,
12:00
2020-09-16,
15:07
102
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów
sukcesywne dostawy rękawic medycznych jednorazowego użytku
2020-09-28,
08:30
2020-09-16,
15:07
103
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Wykonanie zadaszenia pneumatycznego nad istniejącym boiskiem sportowym typu orlik przy ul. Sytej 123 wraz z wymianą nawierzchni z trawy syntetycznej oraz niezbędną infrastrukturą techniczną
2020-10-02,
10:00
2020-09-17,
08:14
104
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Dostawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej do siedzib Straży Miejskiej m.st. Warszawy
2020-09-29,
09:00
2020-09-17,
08:14
105
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Szwedzkiej 25 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.84.2020
2020-10-02,
10:00
2020-09-17,
09:06
106
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie w systemie ”zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie windy zewnętrznej do budynku mieszkalnego przy ul. Strzeleckiej 31 w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.85.2020
2020-10-02,
11:00
2020-09-17,
09:06
107
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Ochrona, monitoring i zabezpieczenie obiektów pływalni krytej, pawilonu sportowo-administracyjnego, stadionu, lodowiska, boiska bocznego z zadaszeniem, garażu i terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20 i 20A w Warszawie.
2020-09-24,
10:00
2020-09-17,
10:01
108
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Przegląd pięcioletni dróg
2020-09-25,
11:00
2020-09-17,
12:35
109
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz: Remont 6 lokali komunalnych mieszkalnych - pustostanów: ul. Krasińskiego 29 m. 128 ul. Powązkowska 44b m. 7 ul. Powązkowska 44b m. 30 ul. Powązkowska 44b m. 71 ul. Powązkowska 44b m. 100 ul. Sybilli 9 m. 52 w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
2020-10-01,
10:00
2020-09-17,
13:33
110
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Wykonanie parków kieszonkowych przy ul. Geologicznej i Borsuczej
2020-10-02,
10:00
2020-09-17,
14:31
111
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Uporządkowanie nieruchomości
2020-09-25,
10:00
2020-09-17,
16:01
112
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawa dwóch fabrycznie nowych dwuosiowych samochodów specjalnych zabudowanych podnośnikiem koszowym
2020-09-29,
12:00
2020-09-18,
07:40
113
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Ochrona obiektów oraz mienia ZRiKD
2020-10-02,
12:00
2020-09-18,
07:40
114
Przetarg nieograniczony
Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego
Przygotowanie i świadczenie usług integracji sensorycznej i konsultacji psychiatrycznych dla uczestników projektu „Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
2020-09-25,
09:00
2020-09-18,
08:59
115
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Sprzątanie terenów utwardzonych zewnętrznych i powierzchni wewnętrznych we wskazanych budynkach zarządzanych przez ZGN.Oznaczenie sprawy DNZP 261.79.2020
2020-10-20,
09:00
2020-09-18,
08:59
116
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Wykonanie remontu obiektu mostowego usytuowanego w pasie drogowym ulicy Surowieckiego na terenie Dzielnicy Ursynów.
2020-10-05,
10:30
2020-09-18,
09:18
117
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Utrzymanie porządku i czystości na nieruchomościach przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 i ul. Ząbkowskiej 23/25 w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.82.2020
2020-10-20,
10:00
2020-09-18,
09:18
118
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych usytuowanych na działkach ewidencyjnych gruntu zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Oznaczenie sprawy : DNZP.261.83.2020
2020-10-21,
09:00
2020-09-18,
09:19
119
Licytacja elektroniczna
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
„Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach administracyjnych Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Wola”, (znak sprawy: 30/ZP/20).
2020-09-30,
12:00
2020-09-18,
13:28
120
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Realizacja projektu w ramach budżetu obywatelskiego polegającego na wykonaniu nasadzeń drzew oraz wykonaniu niecek retencyjnych pn.: „Posadźmy drzewa i krzewy przy ul. Rosoła i ul. Relaksowej - kompleksowo”
2020-09-28,
11:30
2020-09-18,
13:36
121
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa odczynników do oznaczeń hormonów wraz z dzierżawą niezbędnej aparatury dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-60/2020.
2020-10-01,
10:00
2020-09-18,
13:33
122
Przetarg nieograniczony
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wola m.st. Warszawy
Zakup paliwa gazowego, obejmującego dystrybucję i zakup gazu
2020-09-25,
09:00
2020-09-18,
13:33
123
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"
„Ochrona i dozorowanie budynku i terenu Domu Pomocy Społecznej „Budowlani” w Warszawie przy ul. Elekcyjnej 6.”
2020-09-28,
10:00
2020-09-18,
13:07
124
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Dostawa i montaż sprzętu komputerowego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego”.
2020-09-28,
11:30
2020-09-18,
13:25
125
Przetarg nieograniczony
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
digitalizacja dokumentacji Kat. A Metro Warszawskie Sp. z o.o.
2020-10-01,
12:00
2020-09-18,
14:32
126
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Przebudowa sytemu odwodnienia wraz z korektą wysokościową jezdni ul. Jeździeckiej w Dzielnicy Wesoła
2020-10-06,
10:00
2020-09-18,
14:32
127
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Nasadzanie drzew, krzewów i roślin cebulowych oraz 3 letnia pielęgnacja nasadzonego materiału roślinnego.
2020-10-20,
10:00
2020-09-18,
17:06
128
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Świadczenie usług odbioru, transportu oraz przetwarzania odpadów komunalnych powstających w obiektach Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. na terenie m. st. Warszawy.
2020-10-21,
10:00
2020-09-18,
17:06
129
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Biuro Zamówień Publicznych
Umowa ramowa na lata 2020-2023 dotycząca obsługi prawnej emisji obligacji m.st. Warszawy na rynku krajowym oraz skupu obligacji w celu ich umorzenia
2020-10-02,
14:00
2020-09-21,
14:27
130
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Remont 7 lokali komunalnych mieszkalnych - pustostanów: al. Wojska Polskiego 58 m. 30 ul. Krasińskiego 20 m. 94 ul. Marii Kazimiery 1 m. 35 ul. Marii Kazimiery 1 m. 44 ul. Sułkowskiego 2 m. 22 ul. Sybilli 9 m. 13 ul. Wyspiańskiego 6/8 m. 14 w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
2020-10-02,
10:00
2020-09-18,
17:06
131
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
2020-09-28,
14:00
2020-09-18,
17:07
132
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka
,,Zakup i dostawa sprzętu informatycznego” w podziale na 5 części”
2020-09-29,
09:00
2020-09-21,
08:38
133
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Zagospodarowanie zielenią terenu zlokalizowanego u zbiegu ulic Kosmatki i Stoczniowców w Warszawie
2020-09-29,
11:00
2020-09-21,
09:54
134
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie profilowania naprawczego szyn na wyznaczonych odcinkach torowiska tramwajowego na terenie m.st. Warszawy
2020-09-25,
10:00
2020-09-21,
09:55
135
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Szwedzkiej 33 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.86.2020
2020-10-06,
10:00
2020-09-21,
12:27
136
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Usługa serwisowania aparatu do angiografii (utrzymanie w ruchu) dla Szpitala Bielańskiego - ZP-58/2020
2020-10-21,
10:00
2020-09-21,
12:37
137
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie w systemie ”zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie windy zewnętrznej do budynku mieszkalnego przy ul. Kowieńskiej 23 w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.87.2020
2020-10-07,
10:00
2020-09-21,
12:37
138
Licytacja elektroniczna
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Dzierżawa kserokopiarek na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy – Urzędu Dzielnicy Mokotów
2020-09-29,
10:00
2020-09-21,
12:37
139
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Świadczenie usługi transportowej w zakresie dowozu dziecka niepełnosprawnego w roku szkolnym 2020/2021
2020-09-29,
10:30
2020-09-21,
12:37
140
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
Sukcesywne dostawy do immunochemii: odczynników, kalibratorów, kontroli, płynów płuczących wraz z dzierżawą analizatora dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście
2020-09-29,
09:30
2020-09-21,
13:57
141
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części zamiennych do podzespołów tramwajowych (4 części).
2020-09-28,
09:00
2020-09-21,
15:30
142
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Prace polegające na utrzymaniu zbiorników wodnych w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w latach 2020-2023
2020-09-29,
10:00
2020-09-21,
15:31
143
Przetarg nieograniczony
Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego
Dostawa paczek świątecznych z artykułami spożywczymi dla podopiecznych Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego
2020-09-30,
09:00
2020-09-21,
15:46
144
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinków sieci kanalizacyjnych od kanału głównego do granic posesji przy ul. Szaserów na terenie Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy.
2020-10-26,
09:45
2020-09-21,
15:58
145
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Zakrzewskiej 24 w Warszawie w branżach: ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej oraz wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 19 w budynku przy ul. Zakrzewskiej 24 w Warszawie w branżach: ogólnobudowlanej i elektrycznej.
2020-10-08,
10:00
2020-09-22,
08:59
146
Licytacja elektroniczna
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Likwidacja dzikich wysypisk i sprzątanie terenów niezagospodarowanych na terenie Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
2020-09-30,
10:00
2020-09-22,
10:05
147
Przetarg nieograniczony
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów, w tym: Etap I - rozbudowa wiaduktów, w Warszawie.
2020-10-28,
10:00
2020-09-22,
10:54
148
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
PZ.26.2.18.2020-Remont pustostanów lokali mieszkalnych w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy: lokal nr 13 w budynku przy ul. Czardasza 19 oraz lokal nr 1 w budynku przy ul. Wagonowej 9
2020-10-01,
12:00
2020-09-22,
10:54
149
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Dostawa i montaż urządzeń audio - video w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego”.
2020-10-05,
11:30
2020-09-22,
13:30
150
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części zamiennych do systemu radiołączności z podziałem na dwa zadania
2020-09-30,
12:00
2020-09-22,
13:31
151
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa chemii gospodarczej, profesjonalnych środków czystości oraz specjalistycznego sprzętu do sprzątania w podziale na 9 zadań.
2020-09-30,
12:00
2020-09-22,
13:34
152
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Remont wejścia do budynku głównego Urzędu Dzielnicy Wawer przy ul. Żegańskiej 1 w Warszawie wraz z zakupem wyposażenia
2020-10-08,
11:00
2020-09-22,
14:09
153
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowej na doposażenie w kocioł gazowy dwufunkcyjny, kuchenkę gazową 4 palnikową z piekarnikiem elektrycznym wraz z instalacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wody zimnej oraz wewnętrznej instalacji gazu. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.88.2020
2020-10-01,
10:00
2020-09-22,
14:27
154
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Dokończenie budowy Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9A w zakresie instalacji sanitarnych i okładzin w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: "Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a"
2020-10-07,
09:30
2020-09-22,
14:28
155
Przetarg nieograniczony
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2020-09-30,
09:30
2020-09-23,
08:49
156
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa tarcz obrotowych kompletnych przejścia międzyczłonowego tramwaju typu 120Na. Numer referencyjny: DWZ/84/2020
2020-10-05,
10:00
2020-09-23,
11:17
157
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Usługa polegająca na konserwacji urządzeń odwadniających dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy oraz eksploatacja separatorów wraz z odbiorem, transportem i utylizacją odpadów na terenie m.st. Warszawy
2020-10-26,
11:00
2020-09-23,
11:17
158
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Utrzymanie zieleni parkowej Dzielnicy Ursynów - z podziałem na zadania: Zadanie 1. Park im. R. Kozłowskiego, Zadanie 2. Park im. Jana Pawła II.
2020-10-26,
12:30
2020-09-23,
11:18
159
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (6 pustostanów – 4 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.89.2020
2020-10-08,
10:00
2020-09-23,
11:18
160
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Dostosowanie oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, w budynku obróbki cieplnej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2 w Warszawie. Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.41.2020.MS.
2020-10-08,
11:00
2020-09-23,
11:46
161
Przetarg nieograniczony
Zarząd Mienia Skarbu Państwa
„Sukcesywne wykonywanie operatów szacunkowych dla potrzeb aktualizacji/ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych (lub ich części) stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent m.st. Warszawy położonych na terenie m.st. Warszawy”
2020-10-01,
12:00
2020-09-23,
15:22
162
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Rozbiórka szklarni w Zespole Szkół nr 39 przy ul. Bełskiej 1/3 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: "Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniu budynku Zespołu Szkół nr 39 im. Prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Bełskiej 1/3 w Warszawie na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem" w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
2020-10-08,
09:30
2020-09-23,
15:23
163
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Serwis i naprawa Urządzeń Transportu Bliskiego, w tym: podnośniki hydrauliczne typu ELFO XL na terenie przejścia podziemnego przystanku kolejowego PKP Warszawa Ursus Niedźwiadek
2020-10-01,
11:00
2020-09-23,
15:23
164
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Gospodarowanie odpadami o kodzie 19 08 05 pochodzącymi z Zakładu „Pruszków” w ilości maksymalnej 4 400 Mg.
2020-10-26,
09:45
2020-09-24,
07:56
165
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont konserwatorski obiektów znajdujących się na terenie Zakładu Centralnego ul. Koszykowa 81 w Warszawie Dzielnica Ochota z podziałem na zadania.
2020-10-27,
10:00
2020-09-24,
07:56
166
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa trzech pojazdów specjalistycznych z zabudową do monitoringu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z podziałem na zadania.
2020-10-26,
12:00
2020-09-24,
07:56
167
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji odtworzeniowej – inwentaryzacji technicznej w branży budowlanej dla budynku przy ul. Krasickiego 16A – działka nr 39 z obrębu 1-02-15 w Warszawie
2020-10-02,
10:00
2020-09-24,
08:35
168
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy
Dostawa aparatu USG
2020-10-08,
09:00
2020-09-24,
09:24
169
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Dzielnicy Ursus w podziale na zadania: Zadanie nr 1 Wykonanie robót naprawczych nawierzchni dróg na drogach gminnych i wewnętrznych UD-XI-WZP.271.36.2020.URY
2020-10-09,
10:00
2020-09-24,
10:46
170
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa przewodów oraz osprzętu wózka tocznego i napędowego do tramwajów typu 116Na i 120Na (4 części).
2020-10-05,
11:00
2020-09-24,
10:47
171
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Nasadzenie 240 sztuk drzew wraz z trzyletnią pielęgnacją we wskazanych przez Zamawiającego pasach drogowych, parkach i zieleńcach na terenie Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy.
2020-10-05,
11:45
2020-09-24,
12:14
172
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Roboty remontowe i utrzymaniowe na drogach w Dzielnicy Rembertów w 2020/2021 r.
2020-10-12,
10:30
2020-09-24,
13:53
173
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa i montaż systemów zabezpieczających przed przebywaniem ptaków na stacji A23 Młociny.
2020-10-09,
12:00
2020-09-24,
13:53
174
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie naprawy i przeprowadzenie przeglądu poziomu utrzymania P4 przyczepy typu PWM-10W
2020-10-02,
12:00
2020-09-24,
13:54

Ukryj listy wyboru. Ukryj kolumnę: z rodzajem zamówienia, z datą publikacji.
Rodzaj:
Tryb:
Zamawiajacy:

UWAGA:
* Wypełnienie pola w nagłówku kolumny z nazwą zamówienia pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, w których nazwie znajduje się podany łańcuch znaków lub przynajmniej jeden z łańcuchów znaków oddzielonych przecinkiem
** Data składania ofert, wniosków, prac konkursowych lub data aukcji. Wypełnienie pola/pól w nagłówku kolumny z datą składania ofert w formacie RRRRMMDD pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, dla których data składania ofert zawiera się we wskazanym przedziale czasowym

<<powrót

herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  | 

 
Księga Zamówień Publicznych