>Biuro Zamówień Publicznych > Wyszukiwanie ogłoszeń > Wyniki wyszukiwania
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Bieżące ogłoszenia o przetargach
prowadzonych przez Urząd m.st. Warszawy i jego jednostki podległe


Znaleziono 143 ogłoszenia spełniające zaznaczone kryteria.

Ilość ogłoszeń na stronie:
Lp. Tryb
*WSZYSTKIE
Zamawiający
*WSZYSCY
Nazwa zamówienia*
Składanie ofert**
od
do
Data publikacji
od
do
1
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Ząbkowskiej 4 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.3.2020
2020-04-07,
11:00
2020-01-16,
11:50
2
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na renowację metodą bezwykopową magistrali wodociągowej DN1200 w Al. Jerozolimskich, dzielnica Ochota.
2020-04-15,
10:00
2020-01-29,
13:37
3
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci wodociągowej DN 150 mm i sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 mm w rejonie ul. Geometrycznej w dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy
2020-04-07,
10:45
2020-01-29,
13:37
4
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (7 pustostanów – 7 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.17.2020
2020-04-07,
10:00
2020-02-28,
10:56
5
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Ciekawej i ul. Szreniawskiej na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2020-04-14,
10:00
2020-02-28,
15:01
6
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Koszęcińskiej na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
2020-04-14,
10:00
2020-02-28,
15:08
7
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Wykonanie i dostawy materiałów promocyjnych na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy na lata 2020-2022
2020-04-17,
12:00
2020-03-04,
09:56
8
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Pielęgnacja i wycinka drzewostanu w pasach drogowych ulic gminnych Dzielnicy Ursynów
2020-04-09,
12:30
2020-03-02,
10:42
9
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Dostawa wyposażenia elektronicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej 35”, realizowanego przez Urząd Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy.
2020-04-08,
11:00
2020-03-02,
11:07
10
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Małej 13 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.18.2020
2020-04-09,
10:00
2020-03-02,
13:16
11
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Umowa ramowa na świadczenie usług telefonii komórkowej
2020-04-16,
12:00
2020-03-04,
10:54
12
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa matotkaniny z włókna szklanego oraz żywicy mineralno-organicznej (jako gotowego produktu składającego się z trzech komponentów: bazy, utwardzacza i przyspieszacza)
2020-04-15,
09:45
2020-03-04,
09:45
13
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Inżynier kontraktu dla zadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót związanych z budową kolektora Mokotowskiego Bis oraz budową trasy tramwajowej w ciągu ul. Gagarina w Warszawie, w podziale 2 części
2020-04-16,
10:45
2020-03-04,
09:58
14
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych ( 10 pustostanów – 10 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.19.2020
2020-04-15,
10:00
2020-03-04,
11:45
15
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Dostawa cyfrowego systemu rezonansu magnetycznego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Szpitala Południowego”
2020-04-10,
11:30
2020-03-04,
12:42
16
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Przeprowadzenie badań parkingowych wraz z kompleksowym opracowaniem niezbędnych zmian w organizacji ruchu, na potrzeby wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na obszarze dzielnic Żoliborz i Ochota m. st. Warszawy
2020-04-07,
10:00
2020-03-04,
13:50
17
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części zamiennych do wagonów metra serii 81 /części mechaniczne, pneumatyczne, elektryczne, elektroniczne/
2020-04-17,
12:00
2020-03-05,
10:08
18
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z budową przepompowni ścieków przy ul. Leśny Potok w Warszawie Białołęka z podziałem na zadania.
2020-04-14,
10:00
2020-03-06,
15:48
19
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Strzeleckiej 31 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.20.2020
2020-04-16,
10:00
2020-03-09,
11:08
20
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
„Klimatyzacja w budynku Urzędu Dzielnicy Bielany” w zakresie trzonu B oraz w zakresie trzonu A na 3 piętrze budynku (układ jednostki zewnętrznej OAC-5-1). Numer referencyjny: UD-III-WZP.271.23.2020.EKR.
2020-04-10,
12:00
2020-03-09,
14:19
21
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla modernizacji i rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18 w Warszawie
2020-04-09,
10:00
2020-03-09,
14:58
22
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa izolatorów sekcyjnych do tramwajowej sieci trakcyjnej i ich części.
2020-04-09,
10:00
2020-03-10,
12:15
23
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2020-04-15,
10:00
2020-03-10,
13:13
24
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Świadczenie usług przeprowadzania okresowych kontroli polegających na wykonywaniu przeglądów 5-cio letnich w zakresie wynikającym z art. 62 ust 1 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane ( z wyłączeniem: pomiarów elektrycznych i instalacji odgromowej oraz przeglądów dotyczących instalacji gazowej i przeglądów kominiarskich) budynków oraz przeglądów rocznych obiektów małej architektury administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów” – znajdujących się na terenie administracji DOM „Służewiec”, DOM „Wierzbno”, DOM „Wiśniowa”, DOM „Madalińskiego”, DOM „Konduktorska”, DOM „Polkowska”.
2020-04-15,
10:00
2020-03-10,
13:22
25
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Wykonanie robót przygotowawczych związanych z PRZEBUDOWĄ ULICY SZYSZKOWEJ w zakresie: przebudowy sieci elektroenergetycznej, robót rozbiórkowych oraz wycinki drzew.
2020-04-10,
12:00
2020-03-10,
14:27
26
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych ( 9 pustostanów – 9 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.21.2020
2020-04-17,
10:00
2020-03-11,
09:17
27
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Remont placu zabaw w Przedszkolu nr 351 przy ul. Warchałowskiego 4 w Warszawie – Etap II
2020-04-07,
10:30
2020-03-11,
11:04
28
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia kontroli corocznej - głównej, urządzeń zabawowych i urządzeń sportowych oraz elementów małej architektury znajdujących się na placach zabaw i siłowniach plenerowych oraz nawierzchniach utwardzonych do koszykówki, zlokalizowanych na terenach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy znajdujących się na terenach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
2020-04-08,
10:00
2020-03-11,
11:52
29
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Uruchomienie, zarządzanie i kompleksowa eksploatacja samoobsługowego systemu najmu rowerów publicznych Warszawski Rower Publiczny oraz uruchomienie, zarządzanie i kompleksowa eksploatacja wypożyczalni rowerów Warszawska Wypożyczalnia Rowerów
2020-04-15,
10:00
2020-03-11,
13:04
30
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Dostawa dwóch cyfrowych aparatów RTG kostno-płucnych do radiologii w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Południowego”
2020-04-14,
11:30
2020-03-11,
15:21
31
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Dostawa cyfrowego aparatu RTG typu telekomando z fluoroskopią do zastosowania w radiologii ogólnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Południowego”
2020-04-15,
11:30
2020-03-11,
15:44
32
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli”.
2020-04-08,
10:30
2020-03-12,
10:08
33
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Wsparcie systemu proxy firmy Forcepoint
2020-04-20,
10:30
2020-03-13,
10:34
34
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej nr 273 przy ul. Balcerzaka 1 w Warszawie
2020-04-16,
13:00
2020-03-12,
14:43
35
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zadanie 3. „Opróżnianie koszy ulicznych wraz z letnim oczyszczaniem dróg zarządzanych przez Dzielnicę Ursus m.st. Warszawy w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2021.
2020-04-15,
10:00
2020-03-13,
10:56
36
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Dostawa cyfrowego aparatu angiograficznego do zastosowania w radiologii naczyniowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Szpitala Południowego”.
2020-04-16,
11:30
2020-03-13,
11:06
37
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Dostawa dwóch systemów tomografii komputerowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Południowego”.
2020-04-15,
13:30
2020-03-13,
13:36
38
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy – w systemie zaprojektuj i wybuduj
2020-04-16,
11:00
2020-03-13,
15:08
39
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem zespołu żywieniowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 397 przy ul. Afrykańskiej 11 w Warszawie
2020-04-16,
11:00
2020-03-13,
15:16
40
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Utrzymanie czystości i porządku wewnątrz budynków komunalnych pozostających w zarządzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 UD-XI-ZZP.271.9.2020.URY
2020-04-17,
10:00
2020-03-16,
10:16
41
Przetarg nieograniczony
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o.
Wymiana dwóch dźwigów osobowych obsługujących taras widokowy XXX kondygnacji w budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie
2020-04-15,
12:30
2020-03-17,
16:16
42
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Budowa otwartej strefy aktywności na Gocławiu przy ul. Cukrowniczej w Warszawie.
2020-04-15,
10:00
2020-03-18,
13:28
43
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont i wzmocnienie konstrukcji budynku mieszkalnego przy ul. Strzeleckiej 42 w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.24.2020
2020-04-08,
10:00
2020-03-19,
09:48
44
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej funkcjonującej w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Sulejówek i Wiązowna z Warszawą
2020-04-20,
11:30
2020-03-19,
10:09
45
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Utrzymanie czystości i porządku koryt cieków, kanałów, zbiorników wodnych oraz wałów przeciwpowodziowych wraz z pasami eksploatacyjnymi, położonych na terenie m.st. Warszawy w ramach bieżących i interwencyjnych prac porządkowych
2020-04-21,
11:00
2020-03-19,
11:25
46
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej funkcjonującej w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar gminy Otwock i Wiązowna z Warszawą
2020-04-20,
12:30
2020-03-19,
13:08
47
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Zaprojektowanie i budowa dwóch tablic multimedialnych LED informujących o stanie jakości powietrza na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
2020-04-15,
12:30
2020-03-20,
09:45
48
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Wykonanie modernizacji boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 387 na ul. Kasprzaka 1/3 w Warszawie w formule zaprojektuj i wybuduj, sprawa znak 12/ZP/2020.
2020-04-16,
09:00
2020-03-20,
10:47
49
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Roboty dekarskie w obiekcie nr 8 Pawilon taboru specjalnego i w Obiekcie nr 1 Elektrowozownia na STP Kabaty.
2020-04-20,
12:00
2020-03-20,
11:21
50
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
„Modernizacja systemu zasilania oraz oczyszczania wody w zbiornikach wodnych wraz z dostosowaniem niecki oraz technologią fontanny w Parku Bródnowskim". Numer referencyjny: P-11/20 Wartość bez VAT: 5 788 930.00 PLN
2020-04-27,
09:30
2020-03-20,
11:31
51
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Remont elewacji i dachu budynku przy ulicy Mostowej 16/18 w Warszawie
2020-04-08,
12:00
2020-03-20,
12:59
52
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont budynku mieszkalnego przy ul. Strzeleckiej 38 w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.25.2020
2020-04-16,
11:00
2020-03-20,
14:05
53
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego doposażenia w windę budynków mieszkalnych (6 budynków – 6 części. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.26.2020
2020-04-08,
11:00
2020-03-20,
14:42
54
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego doposażenia w windę budynków mieszkalnych (3 budynki – 3 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.27.2020
2020-04-15,
11:00
2020-03-20,
14:43
55
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zakup usług wsparcia oraz rozbudowa systemu ADC F5
2020-04-10,
12:00
2020-03-30,
20:18
56
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie naprawy cylindrów hamulcowych z mechanizmami dźwigniowymi oraz kompletnych modułów sprężarkowych produkcji Knorr-Bremse, zdemontowanych z pojazdów kolejowych metra typu Metropolis 98B
2020-04-23,
12:00
2020-03-23,
10:06
57
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Wykonanie robót utrzymaniowych, w ramach dwóch konserwacji, wybranych cieków naturalnych i urządzeń wodnych (kanałów, zbiorników wodnych oraz rowu Piaseczyńskiego) zlokalizowanych w granicach m.st. Warszawy znak sprawy 15/PN/2020
2020-04-17,
11:00
2020-03-23,
10:06
58
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Konserwacja w branży dekarsko-blacharskiej w budynkach stanowiących 100% własności m.st. Warszawy na terenie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście Administracji Domów Komunalnych Nr 3, 4, 5, 6 (w podziale na 2 części przetargowe)
2020-04-15,
12:00
2020-03-23,
12:19
59
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń oraz wykonanie wszelkich robót budowlanych i prac związanych z zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji „Plaża Gocław – strefa aktywności i sąsiedzkich spotkań” (Budżet obywatelski nr 1718).
2020-04-08,
11:30
2020-03-23,
13:47
60
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego doposażenia w windę budynków mieszkalnych (2 budynki – 2 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.28.2020
2020-04-20,
10:00
2020-03-23,
13:18
61
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego doposażenia w windę budynków mieszkalnych (5 budynków – 5 części. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.29.2020
2020-04-24,
10:00
2020-03-23,
13:18
62
Przetarg nieograniczony
Muzeum Powstania Warszawskiego
Wykonanie oraz dostawa materiałów poligraficznych, realizowane w 2 częściach: Obsługa poligraficzna wraz z sukcesywną dostawą – część I Druk wraz dostawą publikacji Mały Śpiewnik Powstańczy – część II
2020-04-27,
11:00
2020-03-23,
14:12
63
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
„Wykonanie usług geodezyjnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości zajętych według stanu na 31.12.1998 r. pod drogi publiczne”
2020-04-16,
10:00
2020-03-24,
10:35
64
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinków sieci kanalizacyjnych od kanału głównego do granic posesji przy ul. Makowskiej i ul. Kresowej na terenie Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy.
2020-04-16,
10:00
2020-03-24,
14:07
65
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w komunalnym lokalu użytkowym w budynku przy ulicy Zagórnej 6/8 w Warszawie
2020-04-17,
12:00
2020-03-24,
14:51
66
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Wdrożenie systemu zarządzania zajezdnią i zapewnienie serwisu technicznego.
2020-04-27,
09:00
2020-03-25,
09:04
67
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie w ciągu dwóch cykli, czyszczenia i dezynfekcji pokryć tapicerskich siedzisk pasażerskich i foteli maszynisty w wagonach metra.
2020-04-09,
12:00
2020-03-25,
11:09
68
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st Warszawy na terenie Terenowego Zespołu Obsługi Mieszkańców Nowolipki (7 lokali).
2020-04-20,
09:00
2020-03-25,
13:13
69
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Serwis i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych na II Linii M.W od stacji C09 do stacji C15 oraz na STP Kabaty
2020-04-15,
12:00
2020-03-25,
13:54
70
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa elementów stykowych do pojazdów serii 81
2020-04-24,
12:00
2020-03-25,
15:12
71
Przetarg nieograniczony
Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
Dostawa pasz - zielonki dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie
2020-04-07,
11:30
2020-03-26,
11:20
72
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych dla realizacji projektu z budżetu partycypacyjnego na 2019 r. pn.: „Skatepark i pumptrack pod Kopą Cwila”.
2020-04-16,
10:30
2020-03-26,
12:29
73
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na renowację metodą bezwykopową magistrali wodociągowej DN 1200 oraz DN 1000 o długości całkowitej L=1331mb w Al. Jerozolimskich, dzielnica Ochota
2020-05-04,
10:00
2020-03-27,
09:56
74
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych będących w 100% własnością m.st. Warszawy, administrowanych przez ZGN Wola, TZOM Młynów (10 pustostanów).
2020-04-20,
09:00
2020-03-27,
10:07
75
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Inżynier dla kontraktu pn. Modernizacja głównych punktów zasilania GPZ 1 i GPZ 2 wraz ze stacjami 6/0,4 (kV/kV) oraz wymianą i ułożeniem nowych kabli zasilających w Stacji Uzdatniania Wody Wieliszew.
2020-04-29,
10:45
2020-03-27,
10:08
76
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych na terenie zarządzanym przez ZGN w Dzielnicy Bielany
2020-04-15,
10:00
2020-03-27,
11:03
77
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
UBEZPIECZENIE RYZYK INFORMATYCZNYCH CYBER
2020-04-09,
12:00
2020-03-27,
11:26
78
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Wykonanie prac ogrodniczych na ul. Górczewskiej w Warszawie na odcinku od ul. Płockiej do ul. Młynarskiej
2020-04-10,
11:00
2020-03-27,
14:28
79
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie nawierzchni chemoodpornych w ob. nr 1 Elektrowozownia i w obiekcie nr 4 Podstacja Trakcyjna.
2020-04-14,
12:00
2020-03-27,
15:25
80
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Wykonanie prac polegających na bieżącym utrzymaniu i konserwacji skweru miejskiego położonego u zbiegu ulic Potrzebnej i Plastycznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w roku 2020
2020-04-29,
12:00
2020-03-27,
17:29
81
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Wykonanie inwentaryzacji energetycznej, budowlanej i instalacyjnej budynków użytkowanych przez placówki oświatowe m.st. Warszawy oraz budynków żłobków pozostających w Zespole Żłobków m.st. Warszawy
2020-04-20,
13:00
2020-03-30,
14:29
82
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Dostawa urządzeń sieciowych oraz oprogramowania firmy Cisco Systems i Huawei Technologies
2020-04-30,
12:00
2020-03-30,
10:17
83
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Al. Jerozolimskich i w ul. Żywieckiej, wraz z odcinkami sieci, budową pompowni ścieków oraz przewodami tłocznymi – Warszawa, Dzielnica Ursus, z podziałem na zadania
2020-05-07,
09:45
2020-03-30,
10:18
84
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej dla zadań: 1. sieć kanalizacji ogólnospławnej w ul. Wawerskiej, odcinek na wysokości posesji Wawerska 17, Wawerska 15 do ul. Mińskiej w Warszawie, 2. przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne wraz z wymianą kanalizacji podposadzkowej i zagospodarowaniem wód deszczowych z dachu oraz likwidacja istniejących przyłączy wod-kan w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wawerskiej 15, Wawerskiej 17 i Rybnej 26 i Mińskiej 35 w Warszawie, 3. przebudowa przyłącza wodociągowego w budynku przy ul. Prochowej 38 w Warszawie.
2020-04-15,
11:00
2020-03-30,
10:49
85
Przetarg nieograniczony
Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2
Wykonanie instalacji wewnętrznej wodnej przeciwpożarowej wraz z hydrantami wewnętrznymi oraz przebudowy instalacji elektrycznych (rozdzielni głównej, wymiany WLZ-ów)
2020-04-15,
08:15
2020-03-30,
13:33
86
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Badanie Opinii Pasażerów
2020-04-16,
12:00
2020-03-30,
13:33
87
Przetarg nieograniczony
Zarząd Oczyszczania Miasta
Opróżnianie recyklomatów na terenie m. st. Warszawy
2020-04-07,
09:00
2020-03-30,
14:06
88
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Najem długoterminowy dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, od dnia podpisani umowy na okres 48 miesięcy.
2020-04-07,
09:00
2020-03-30,
15:34
89
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 przy ul. Bruna 11 w Warszawie – I etap w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Casino, ul. Giordana Bruna 11” w Warszawie
2020-04-15,
09:30
2020-03-30,
15:46
90
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Remont elewacji, kominów oraz wymiana pokrycia dachowego budynku przy ulicy Jezuickiej 2 w Warszawie
2020-04-23,
12:00
2020-03-31,
09:37
91
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Małej 8 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.30.2020
2020-04-22,
10:00
2020-03-31,
09:13
92
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
„Remont instalacji elektrycznej – I etap w Zespole Szkół Poligraficznych przy ul. Stawki 14 w Warszawie” (znak sprawy ZP-13/20).
2020-04-15,
10:00
2020-03-31,
10:01
93
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii sieci kanalizacji deszczowej na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2020-04-10,
10:00
2020-03-31,
11:05
94
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa wózka do pomiaru geometrii torów i szyny prądowej
2020-04-10,
12:00
2020-03-31,
12:20
95
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Dostawa mebli biurowych dla Urzędu m.st. Warszawy
2020-04-10,
12:00
2020-03-31,
13:40
96
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
renowacja siedzeń wagonów metra serii 81 oraz zakup nowych elementów siedzeń wandaloodpornych do pojazdów metra typu Metropolis 98B, w podziale na 2 Zadania
2020-04-15,
12:00
2020-03-31,
12:21
97
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
„Roboty drogowe związane z oznakowaniem poziomym i pionowym na drogach będących w zarządzie m.st. Warszawy Dzielnicy Targówek” Numer referencyjny: P-13/20
2020-04-20,
10:00
2020-03-31,
12:56
98
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Pomiary ruchu na bieżące potrzeby ZDM w latach 2020-2022 (pomiary ruchu kołowego ze strukturą rodzajową i kierunkową na skrzyżowaniach).
2020-04-15,
10:00
2020-03-31,
14:05
99
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Opracowanie projektu wykonawczego na budowę sygnalizacji świetlnej
2020-04-14,
10:00
2020-03-31,
15:02
100
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Odbiór odpadów technologicznych
2020-04-15,
12:00
2020-04-01,
07:17
101
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie po byłych Zakładach Mechanicznych Ursus, w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
2020-05-11,
09:45
2020-04-01,
08:07
102
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o.
„Zakup i dostawa artykułów do żywienia pacjentów w Stołecznym Centrum Opiekuńczo Leczniczym w Warszawie Sp. z o. o”.
2020-04-27,
12:00
2020-04-01,
11:46
103
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. Łasaka
2020-04-20,
10:00
2020-04-01,
11:47
104
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Remont podłóg w Przedszkolu Nr 48 przy ul. Szaserów 119 w Warszawie - Numer referencyjny: UD-VI-ZP/12/20
2020-04-17,
10:00
2020-04-01,
13:34
105
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1 w Warszawie
2020-04-16,
12:30
2020-04-01,
13:29
106
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Belgradzkiej i sprawowaniem nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych
2020-04-10,
10:30
2020-04-01,
13:20
107
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych powstających w wyniku działalności Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-25/2020)
2020-04-10,
10:00
2020-04-01,
13:52
108
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9 w Warszawie
2020-04-22,
10:30
2020-04-01,
14:55
109
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji gazowej lokalowej z podłączeniem kuchenki gazowej oraz przepływowego gazowego podgrzewacza cwu w lokalu nr 8 przy ul. Bałuckiego 33 w Warszawie
2020-04-17,
10:00
2020-04-01,
15:11
110
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie utrzymaniowych robót drogowych w zakresie remontów uszkodzonych nawierzchni wewnętrznych ciągów komunikacyjnych i ich oznakowania oraz wykonanie nowych obiektów drogowych i utwardzeń, na terenach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy DOM „Służewiec”, DOM „Wierzbno”, DOM „Wiśniowa”, DOM „Madalińskiego”, DOM „Konduktorska”, DOM „Polkowska”
2020-04-20,
10:00
2020-04-02,
07:53
111
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pasa drogowego ul. Stryjeńskich dla potrzeb obsługi komunikacyjnej żłobka przy ul. Kazury w Warszawie. Numer referencyjny: KZP-XII-WZP.271.18.2020
2020-04-14,
11:30
2020-04-02,
07:53
112
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowej odtworzeniowej i kosztorysowej wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu nr 5 w budynku przy ul. Pułku Baszta 4 w Warszawie.
2020-04-17,
12:00
2020-04-02,
09:35
113
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja (przebudowa) przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (przy ul. Bronowskiej) – etap II w Warszawie.
2020-04-21,
10:00
2020-04-02,
12:13
114
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Jana Pawła II- etap II” na odcinku od ronda ONZ do ul. Nowogrodzkiej
2020-04-14,
10:00
2020-04-02,
15:04
115
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Remont nawierzchni bieżni w Szkole Podstawowej nr 293 przy ul. Jana Kochanowskiego 8 - Numer referencyjny: UD-III-WZP.271.27.2020.MGA
2020-04-17,
09:00
2020-04-02,
15:17
116
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa odczynników oraz akcesoriów do analizatora parametrów krytycznych ABL 837, prod. Radiometer Medical ApS, dla Szpitala Bielańskiego (ZP-24/2020)
2020-04-10,
11:00
2020-04-02,
15:30
117
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Remont schodów i zadaszenia przy wejściu głównym do Szkoły Podstawowej nr 209 przy al. Reymonta 25 w Warszawie.
2020-04-17,
09:00
2020-04-02,
15:35
118
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do Przychodni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście w Warszawie”
2020-04-10,
09:30
2020-04-02,
15:55
119
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
,,Dostawa pierścieni labiryntowych do zestawów kołowych wagonów metra serii 81’’.
2020-04-14,
12:00
2020-04-02,
15:55
120
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wymiana odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przykanalika sanitarnego z budynku biurowego, kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe z budynku biurowego i magazynu na terenie Hospicjum przy ul. Magazynowej 14 w Warszawie.
2020-04-24,
10:00
2020-04-02,
16:07
121
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
„ Nasadzenia zieleni w pasie drogi”
2020-04-17,
10:00
2020-04-03,
07:56
122
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji ściekowej w ul. Płochocińskiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej w Warszawie na terenie Dzielnicy Białołęka
2020-05-08,
10:00
2020-04-03,
08:33
123
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie dokumentacji projektowej, niezbędnej do realizacji/montażu kurtyny oddzielającej procesy technologiczne i wydzielającej grupę torów od 101 do 105 w obiekcie nr 6 na terenie STP Kabaty
2020-04-14,
12:00
2020-04-03,
09:45
124
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Wymiana oświetlenia wewnątrz budynku na energooszczędne wraz z wymianą instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 69 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73
2020-04-20,
09:30
2020-04-03,
10:28
125
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Dalii, Magnolii, Paproci oraz w drodze dojazdowej do ul. Promiennej w dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2020-05-12,
12:00
2020-04-03,
10:54
126
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
2020-04-20,
10:00
2020-04-03,
12:56
127
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Ochrona osób, mienia i obiektu – miejsca tymczasowego schronienia
2020-04-14,
09:00
2020-04-03,
12:56
128
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Dostawa wraz z montażem wyposażenia technologicznego kuchni dla zespołu oświatowego szkolno-przedszkolnego przy ul. Zaruby w Warszawie
2020-04-15,
12:00
2020-04-03,
15:33
129
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa lamp, reflektorów i kloszy do tramwajów
2020-04-16,
10:00
2020-04-06,
07:19
130
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wymiany witryn wystawowych w budynku użytkowym przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 11 w Warszawie
2020-04-15,
11:00
2020-04-06,
10:17
131
Przetarg nieograniczony
Zarząd Oczyszczania Miasta
Ręczne oczyszczanie na terenie m.st. Warszawy
2020-04-22,
09:00
2020-04-06,
10:17
132
Przetarg nieograniczony
LXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej
Wymianę stolarki okiennej zewnętrznej w budynku sali gimnastycznej budynku LXXVIII Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie
2020-04-22,
09:30
2020-04-06,
14:46
133
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Pielęgnacja zieleni na terenach będących w administrowaniu Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w 2020 r.
2020-04-21,
10:30
2020-04-06,
15:51
134
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Szycie sortów mundurowych dla pracowników Służby Ruch Metra Warszawskiego Sp. z o.o.
2020-04-20,
12:00
2020-04-06,
15:58
135
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Wymiana szyn
2020-04-22,
12:00
2020-04-07,
10:09
136
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa przestawnych platform roboczych do wentylacji i klimatyzacji dachowej pociągów metra typu Metropolis 98B oraz Inspiro
2020-04-15,
12:00
2020-04-07,
10:35
137
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. J. Dąbrowskiego 117 w Warszawie.
2020-04-27,
10:00
2020-04-07,
11:47
138
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dla budowy kotłowni gazowej z instalacją gazową lub instalacją dla kotłów gazowych w lokalach mieszkalnych, instalacją centralnego ogrzewania, instalacją ciepłej wody użytkowej , instalacją elektryczną i wentylacji , projektem przyłącza wody dla 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
2020-04-23,
10:30
2020-04-07,
12:47
139
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego doposażenia w windę budynku mieszkalnego przy ul. Ząbkowskiej 50 w Warszawie
2020-04-21,
10:00
2020-04-07,
12:52
140
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Dostawa elementów infrastruktury przystankowej (PN 18/2020)
2020-04-15,
11:00
2020-04-07,
13:30
141
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie projektu rozbiórki wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę i rozebranie budynku przy ul. Szaserów 141 w Warszawie.
2020-04-22,
10:00
2020-04-07,
14:08
142
Licytacja elektroniczna
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Świadczenie usługi polegającej na opróżnianiu koszy ulicznych ustawionych na ulicach gminnych i drogach wewnętrznych na terenie miasta stołecznego Warszawy, będących w zarządzie Dzielnicy Wola oraz dostawę koszy ulicznych – numer postępowania: 13/ZP/20.
2020-04-20,
12:00
2020-04-07,
14:09
143
Dialog konkurencyjny
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Nowa Emilia. Przestrzeń ekspozycyjna i miejska oranżeria.
2020-06-30,
12:00
2020-04-07,
15:04

Ukryj listy wyboru. Ukryj kolumnę: z rodzajem zamówienia, z datą publikacji.
Rodzaj:
Tryb:
Zamawiajacy:

UWAGA:
* Wypełnienie pola w nagłówku kolumny z nazwą zamówienia pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, w których nazwie znajduje się podany łańcuch znaków lub przynajmniej jeden z łańcuchów znaków oddzielonych przecinkiem
** Data składania ofert, wniosków, prac konkursowych lub data aukcji. Wypełnienie pola/pól w nagłówku kolumny z datą składania ofert w formacie RRRRMMDD pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, dla których data składania ofert zawiera się we wskazanym przedziale czasowym

<<powrót

herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  | 

 
Księga Zamówień Publicznych