>Biuro Zamówień Publicznych > Wyszukiwanie ogłoszeń > Wyniki wyszukiwania
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Bieżące ogłoszenia o przetargach
prowadzonych przez Urząd m.st. Warszawy i jego jednostki podległe


Znaleziono 161 ogłoszeń spełniających zaznaczone kryteria.

Ilość ogłoszeń na stronie:
Lp. Tryb
*WSZYSTKIE
Zamawiający
*WSZYSCY
Nazwa zamówienia*
Składanie ofert**
od
do
Data publikacji
od
do
1
Dialog konkurencyjny
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Nowa Emilia. Przestrzeń ekspozycyjna i miejska oranżeria.
2020-08-17,
12:00
2020-04-07,
15:04
2
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę przewodu wodociągowego w rejonie budynków przy ul. Kochanowskiego 48A, 50, 52 i Broniewskiego 95, 97, 99, 101 w Warszawie w dzielnicy Bielany.
2020-08-22,
10:00
2020-06-17,
09:52
3
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacyjnej na terenie m.st. Warszawy w zakresie średnic DN 0,20 m – DN0,40 m oraz o długości Lca =4 517 mb.
2020-08-10,
09:45
2020-06-18,
10:45
4
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz posiadania mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2020-08-20,
09:45
2020-06-18,
11:07
5
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych samochodów dostawczych z podziałem na zadania.
2020-08-06,
09:45
2020-06-24,
09:32
6
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych, samochodów dostawczych z fabryczną instalacją gazową z podziałem na zadania
2020-08-17,
12:00
2020-06-24,
09:33
7
Dialog konkurencyjny
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
„Budowa wysoko energooszczędnych przedszkoli publicznych w Warszawie w miejsce obiektów typu Stolbud-Ciechanów”.
2020-09-30,
11:30
2020-06-24,
13:41
8
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa odzieży roboczej ostrzegawczej klasy 3 i klasy 2 wg normy PN-EN ISO 20471 z podziałem na zadania
2020-08-19,
09:45
2020-07-03,
10:13
9
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Konserwacja i naprawy awaryjne Automatycznego Systemu Pobierania Opłat za Przejazdy na stacjach C16 Szwedzka – C18 Trocka.
2020-08-06,
12:00
2020-07-03,
10:59
10
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Aktualizacja dokumentacji projektowych oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na wykonanie pochylni dla rowerów wózków oraz osób niepełnosprawnych wraz z remontem schodów i murków oporowych przy budynku al. „Solidarności” 78 w Warszawie.
2020-10-14,
12:00
2020-07-03,
15:05
11
Przetarg nieograniczony
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Mokotów m.st. Warszawy
Dostawa energii cieplnej obejmująca dystrybucję i zakup energii cieplnej dla szkół i placówek oświatowych w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy na okres trzech lat (2021-2023)
2020-08-18,
11:00
2020-07-06,
11:23
12
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Dostawa nowych opraw oświetleniowych w technologii LED.
2020-08-10,
10:00
2020-07-07,
09:36
13
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa pojazdu z zabudową do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji
2020-08-06,
10:45
2020-07-07,
09:37
14
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
„Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek w roku szkolnym 2020/2021 oraz w roku szkolnym 2021/2022 w okresie od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r.” Numer referencyjny: UD-III-WZP.271.48.2020.EKR. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://umw.ezamawiajacy.pl/pn/umw/demand/notice/public/15541/details
2020-08-18,
12:00
2020-07-07,
11:42
15
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Weryfikacja i dokumentacja skrajni drogowych oraz inwentaryzacja elementów organizacji ruchu dla ciągów jezdni dróg, administrowanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
2020-08-11,
10:00
2020-07-07,
12:42
16
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Dostawa i wdrożenie Systemu klasy SIEM wraz z modułem SOAR
2020-08-11,
11:00
2020-07-08,
11:09
17
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków m.st. Warszawy
2020-08-10,
11:00
2020-07-08,
11:10
18
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Wykonanie, dostawa i montaż na terenie m.st. Warszawy metalowodrewnianych ławek miejskich tzw. ławek warszawskich
2020-08-10,
12:00
2020-07-08,
11:17
19
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Odbiór, transport oraz przetwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne powstałych w wyniku działalności Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. (3 części).
2020-08-10,
11:00
2020-07-08,
14:32
20
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
świadczenie usługi przewozu regularnego w ramach lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar gmin Otwock i Wiązowna, PN 33/2020
2020-08-07,
11:30
2020-07-08,
15:09
21
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Ratunkowy remont budynku mieszkalnego przy ul. Kawęczyńskiej 26 (oficyna Edmunda Burkego) Etap I. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.49.2020
2020-08-27,
10:00
2020-07-09,
11:13
22
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli”.
2020-08-18,
11:30
2020-07-09,
13:27
23
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa wodorowęglanu sodu do suchego oczyszczania spalin w Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych
2020-08-14,
10:45
2020-07-10,
09:36
24
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy przewodu wodociągowego z Dn80 na Dn100 w ul. Granitowej oraz z Dn80/110 na Dn100 w ul. Rolniczej w Pruszkowie z podziałem na zadania.
2020-08-12,
10:00
2020-07-10,
09:36
25
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Konserwacja zieleni na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy polegająca na pielęgnacji drzew i krzewów oraz wykonywaniu nasadzeń materiału szkółkarskiego Numer referencyjny: ZP/PN/U/19/20
2020-08-13,
10:00
2020-07-10,
12:03
26
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na renowację magistrali wodociągowej DN 400 metodą bezwykopową w ul. Radzymińskiej w Warszawie.
2020-08-18,
09:45
2020-07-13,
10:03
27
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Świadczenie usługi ochrony mienia w zakresie ochrony obiektów Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola w 2021 r.
2020-08-18,
09:00
2020-07-14,
13:23
28
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Świadczenie usługi najmu świątecznych dekoracji świetlnych (LED) Część 1. Dla obszaru M. St. Warszawy wraz z ich dostawą, rozmieszczeniem i instalacją, utrzymaniem, odinstalowaniem podczas poszczególnych sezonów ekspozycji w latach 2020 – 2023. Część 2. W ramach budżetu obywatelskiego „Iluminacja świąteczna na Tarchominie i Nowodworach” wraz z ich dostawą, rozmieszczeniem i instalacją, utrzymaniem podczas ekspozycji sezonu 2020/2021 oraz odinstalowaniem.
2020-08-19,
10:00
2020-07-14,
13:52
29
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanału tłocznego z przepompowni P18 do węzła W1 lub do kolektora DN 0,8/1,0 m doprowadzającego ścieki do oczyszczalni ścieków „Dębe”.
2020-08-20,
10:00
2020-07-14,
15:18
30
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 70 000 Mg Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.36.2020.LK
2020-08-17,
11:00
2020-07-14,
17:51
31
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
„Gospodarowanie odpadami o kodzie 19 08 99 powstającymi z czyszczenia kanałów i wpustów ulicznych w rejonie działania Zakładu Sieci Kanalizacyjnej MPWiK w m.st. Warszawie S.A.”
2020-08-17,
12:00
2020-07-15,
15:30
32
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Modernizacja systemu BMS.
2020-08-19,
12:00
2020-07-16,
09:56
33
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
„Roboty porządkowe na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w zakresie opróżniania i zakupu koszy ulicznych, usuwania i padłych zwierząt, sprzątania powierzchniowego, w tym likwidacji dzikich zwałek, koszenia chwastów” Numer referencyjny: UD-III-WZP.271.36.2020.EKR. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://umw.ezamawiajacy.pl/pn/umw/demand/notice/public/15734/details
2020-09-01,
12:00
2020-07-16,
12:55
34
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników Metra
2020-08-19,
12:00
2020-07-16,
14:02
35
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Dostawa komputerów przenośnych, tabletu, drukarki oraz akcesoriów komputerowych.
2020-08-20,
10:00
2020-07-16,
15:56
36
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w drogach dojazdowych do ul. Wiązanej 26, 56 na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
2020-08-25,
13:00
2020-07-17,
12:52
37
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę i przebudowę przewodu wodociągowego w ul. Świętej Rodziny w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, z podziałem na zadania
2020-08-21,
09:00
2020-07-20,
09:35
38
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
Całodobowa ochrona osób i mienia w Oddziałach Przewozów Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o.
2020-09-09,
11:30
2020-07-20,
14:36
39
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Operator Systemu przejazdu pojazdów ponadnormatywnych w Tunelu pod rondem Zesłańców Syberyjskich wraz z konserwacją sygnalizacji na rondzie
2020-08-26,
10:00
2020-07-21,
10:42
40
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji ściekowej w ul. Lewandów odc. Lewandów 8 – Internetowa Dn 0,2 L ca 270 m w Warszawie na terenie dzielnicy Białołęka
2020-08-24,
10:45
2020-07-21,
10:43
41
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę odcinków sieci kanalizacyjnej przy ul. Kołacińskiej w dzielnicy Białołęka w Warszawie.
2020-08-25,
12:00
2020-07-21,
10:43
42
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Pielęgnacja zieleni niskiej i utrzymanie czystości wzdłuż dróg gminnych na terenie Dzielnicy Białołęka w Warszawie oraz zakup wież kwiatowych i ławek.
2020-08-24,
11:00
2020-07-21,
10:44
43
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Remont tarasu i wejścia bocznego do przedszkola nr. 272 przy ul. Gajcego 9 w Warszawie Numer referencyjny: UD-III-WZP.271.53.2020.PZA
2020-08-06,
10:00
2020-07-21,
11:44
44
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji w zakresie koncepcji remontu podwórka, drogi dojazdowej wewnętrznej wraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Przemysłowej 34,36,38, Rozbrat 10/14 w Warszawie
2020-08-06,
12:00
2020-07-22,
08:43
45
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Rodzynkowej na terenie dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2020-08-27,
10:00
2020-07-22,
09:19
46
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę i przebudowę przewodu wodociągowego w ul. Władysława Jagiełły, Falskiego w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, z podziałem na zadania
2020-08-25,
09:45
2020-07-22,
09:19
47
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Przebudowa platformy podnoszącej na nową windę w przejściu południowo – zachodnim łączącym poziom terenu z poziomem antresoli na głowicy południowej stacji „Racławicka” I linii metra w Warszawie
2020-08-06,
11:00
2020-07-22,
09:19
48
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Letnie oczyszczanie dróg gminnych, chodników i zatok parkingowych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
2020-08-27,
11:00
2020-07-22,
09:41
49
Przetarg nieograniczony
Zarząd Mienia Skarbu Państwa
„remontu w budynku zaplecza technicznego nr 1 Teatru Ateneum i wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej, przy ul. Jaracza 4 w Warszawie, na dz. ew. 103, 94 i 106/1 z obrębu 5 – 04 – 08 ETAP I”. Sprawa nr ZM.NZP.221-07/20 Uwaga: I Etap nie obejmuje wykonania przyłącza kanalizacji deszczowej!
2020-08-07,
12:00
2020-07-22,
12:42
50
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr ew. 66/3 i 54 w obrębie 4-15-04 przy ul. Floriańskiej w Warszawie w ramach budżetu obywatelskiego nr 1469 pn. „Tężnia solankowa na skwerze przy ul. Floriańskiej”
2020-08-06,
11:00
2020-07-23,
07:55
51
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych polegających na przygotowaniu terenu dz. ew. na 124/3 z obrębu 2-09-09 jedn. ew. 146512_8 Dzielnica Ursus pod budowę budynku Przedszkola publicznego w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela.
2020-08-18,
10:00
2020-07-23,
09:01
52
Przetarg nieograniczony
Zarząd Terenów Publicznych
Wykonanie prac związanych z realizacją zadania nr 2123 budżetu obywatelskiego 2020 pn. ,,Stylowe, stalowe ogrodzenia drzew ozdobą przedwojennych ulic Śródmieścia. I etap ul. Poznańska - cała 59 ogrodzeń”.
2020-08-06,
10:00
2020-07-23,
09:31
53
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Zakup dostawa i montaż: ławek parkowych z oparciem, koszy na śmieci z daszkiem, stojaków rowerowych pojedynczych tzw. „U” kształtnych, betonowych donic ogrodniczych; demontaż starych koszy na śmieci wraz z ich utylizacją oraz wykonanie: utwardzeń terenu z kostki brukowej pod stojakami rowerowymi (tzw. „U” kształtnymi), a także wykonanie robót polegających na wymianie piasku w piaskownicach na terenach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów będących własnością m. st. Warszawy.
2020-08-07,
10:00
2020-07-23,
13:12
54
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie monitoringu na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego”.
2020-08-07,
11:30
2020-07-23,
14:47
55
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów
zakup i sukcesywne dostawy szczepionek
2020-08-25,
08:30
2020-07-23,
14:44
56
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Wykonanie inwestycji pn.: Część 1: Ścieżka rowerowa oraz chodnik wzdłuż ul. Wrocławskiej Część 2: Budowa brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Jana Olbrachta w kierunku stacji metra Część 3: Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Spisaka/Sosnkowskiego/Regulskiej Część 4: Piękna ulica Francuska – zielona i bezpieczna
2020-08-07,
10:00
2020-07-23,
14:48
57
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przewodu wodociągowego DN 100 mm L ca 74 m w drodze dojazdowej do ul. Fletniowej w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawa
2020-08-31,
09:45
2020-07-24,
10:16
58
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Gromowładnej na terenie dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2020-09-16,
10:00
2020-07-24,
10:17
59
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Świadczenie usług z zakresu bieżącego utrzymania czystości w budynkach Urzędu m.st. Warszawy
2020-08-07,
13:00
2020-07-27,
09:53
60
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na renowację magistrali wodociągowej DN 300 metodą bezwykopową w ul. Czerniakowskiej oraz ul. Szwoleżerów, Dzielnica Mokotów.
2020-09-10,
10:00
2020-07-24,
10:17
61
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę instalacji zabezpieczającej filtr z węglem aktywnym w obiekcie S2 STUOŚ Zakładu „Czajka”, ul. Czajki 4/6 w Warszawie, Dzielnica Białołęka (szczegółowy opis zawiera część III SIWZ)
2020-08-28,
12:00
2020-07-24,
10:17
62
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Przebudowa ogrodzenia Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15 - Numer referencyjny: UD-III-WZP.271.51.2020.MGA
2020-08-13,
09:00
2020-07-24,
10:18
63
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Dostawa i montaż foteli i strapontenów do Sali widowiskowej Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi w Warszawie.
2020-08-27,
10:30
2020-07-24,
13:20
64
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Anny German w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Anny German”
2020-08-11,
11:45
2020-07-24,
13:20
65
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy
Remont zewnętrzny przychodni zdrowia przy ul. Janiszowskiej 15 w Warszawie
2020-08-11,
10:00
2020-07-24,
13:20
66
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowalnych związanych z kształtowaniem terenów zieleni wraz z dostawą i montażem obiektów małej architektury w ramach realizacji projektu z programu Budżet Partycypacyjny 2019: „Park motyli – kolorowa kraina edukacyjno-rekreacyjna dla dzieci i dorosłych oraz grup przedszkolnych i szkolnych”
2020-08-10,
10:00
2020-07-24,
14:17
67
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Wykonanie studni głębinowej wody oligoceńskiej o głębokości 235 m p.p.t. zgodnie z projektem robót geologicznych, dokumentacji hydrogeologicznej i operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych, dokonanie rozruchu, uruchomienia ujęcia wody i studni głębinowej wody oligoceńskiej
2020-08-11,
10:30
2020-07-24,
15:01
68
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
PZ.26.2.14.2020 - Remont pustostanów lokali mieszkalnych w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy: lokal nr 6 w budynku przy ul. Łopuszańska 4/6 oraz lokal nr 1 w budynku przy ul. Konewki 3
2020-08-10,
12:00
2020-07-27,
09:19
69
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w drogach dojazdowych do ul. Wiązanej na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2020-08-31,
10:45
2020-07-27,
09:19
70
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st Warszawy na terenie Terenowego Zespołu Obsługi Mieszkańców Nowolipki przy ul. Piaskowej 9 m 63, 64, 65, 66, 67, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 164, 165, 166, 167, 168, 169 w Warszawie.
2020-08-11,
09:00
2020-07-27,
10:14
71
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Sukcesywne wykonywanie operatów szacunkowych
2020-08-17,
11:00
2020-07-27,
10:23
72
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Usuwanie awarii kanalizacji deszczowej na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
2020-08-11,
10:00
2020-07-27,
12:44
73
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. Prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Bełskiej 1/3 w Warszawie na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. Prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Bełskiej 1/3 w Warszawie na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych w/w dokumentacją.
2020-08-07,
10:00
2020-07-27,
13:24
74
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Remont pustostanu lokalu mieszkalnego nr 13 w budynku przy ulicy Krakowskie Przedmieście 12 będącego własnością m.st. Warszawy na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2020-08-11,
12:00
2020-07-27,
15:01
75
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Wykonanie robót remontowych w lokalach budynków przy ulicy Dobrej 20 m. 6 i ul. Nizinnej 8 m. 4
2020-08-12,
10:00
2020-07-27,
15:01
76
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Dostawa i posadzenie bylin, roślin cebulowych i krzewów na terenach m.st. Warszawy wraz z pielęgnacją
2020-08-12,
11:00
2020-07-28,
08:05
77
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Realizacja badań społecznych dotyczących różnych obszarów funkcjonowania m.st. Warszawy - transza II
2020-08-28,
13:00
2020-07-28,
10:27
78
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Dostawa 80 sztuk fabrycznie nowych komputerów (stacji roboczych) wraz z zainstalowanymi systemami operacyjnymi dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2020-08-12,
10:00
2020-07-28,
11:40
79
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług ochrony osób i mienia w obiektach Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Mokotów
2020-08-18,
09:30
2020-07-28,
13:58
80
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych dotyczących realizacji zadania pn. „Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej Nr 238 im. Christo Botewa ul. Redutowa 37” w Warszawie, sprawa znak 27/ZP/2020.
2020-08-18,
09:00
2020-07-28,
12:03
81
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2020-08-31,
09:45
2020-07-28,
12:14
82
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Warszawie, na terenie dzielnicy Wilanów z podziałem na zadania.
2020-09-15,
10:00
2020-07-28,
12:25
83
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Poprawa bezpieczeństwa wybranych obiektów MPWiK w m.st. Warszawie S.A. – ogrodzenie Zakładu Północnego w Wieliszewie przy ul. 600-lecia 20.
2020-08-28,
10:00
2020-07-28,
12:42
84
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy magistrali wodociągowej z DN 500 mm na DN 800 mm Lca 130 m, w ul. Jesionowej w Michałowicach.
2020-08-31,
12:00
2020-07-28,
13:00
85
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych na terenie zarządzanym przez ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy polegających: Część 1: na remoncie chodników przy budynkach ul. J. Kasprowicza 52, ul. E. Schroegera 75/79 Część 2: na remoncie chodników przy budynku ul. J. Kasprowicza 88
2020-08-12,
10:00
2020-07-28,
13:39
86
Przetarg nieograniczony
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1
Roboty remontowe związane z usuwaniem skutków zalania wodą pomieszczeń w budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1 mieszczącym się w Warszawie przy ul. Bełskiej 5
2020-08-12,
09:00
2020-07-28,
13:58
87
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Dostawa nowych opraw oświetleniowych w technologii LED
2020-08-28,
10:00
2020-07-28,
15:48
88
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wymiany instalacji gazowej dla lokalu nr 2 w budynku przy ul. Rakowieckiej 31 w Warszawie wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej wymiany instalacji gazu w imieniu Zamawiającego.
2020-08-07,
09:00
2020-07-29,
08:55
89
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
wymiana kanalizacji deszczowej Elektoralna – Biała w Warszawie
2020-08-13,
09:00
2020-07-29,
09:34
90
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Obsługa rekrutacji do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych - udostępnienie systemów
2020-08-31,
12:00
2020-07-29,
10:12
91
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa 6 samochodów dostawczych osobowych.
2020-08-12,
12:00
2020-07-29,
10:28
92
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Gospodarowanie odpadami o kodzie 19 08 05 pochodzącymi z Zakładu „Pruszków” w ilości maksymalnej 4 400 Mg.
2020-08-28,
09:45
2020-07-29,
10:29
93
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Wdrożenie systemu SDN dla DataCenter UM i systemu DDI (DNS, DHCP, IP AM)
2020-08-31,
14:00
2020-07-29,
11:18
94
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Dostawa i montaż kolumn anestezjologicznych i kolumn chirurgicznych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Szpitala Południowego”
2020-08-25,
11:30
2020-07-29,
11:33
95
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Seniorów, w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Rozłogi” - ETAP I
2020-08-13,
10:00
2020-07-29,
13:02
96
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Remont istniejącego podjazdu do Przychodni Szpitalnej zlokalizowanej w pawilonie H Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-51/2020)
2020-08-13,
10:00
2020-07-29,
13:14
97
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Usuwanie awarii i przemurowanie kominów
2020-08-12,
10:00
2020-07-29,
13:53
98
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont pustostanu w budynku mieszkalnym przy ul. Bysławskiej 83 m 9 w Warszawie.
2020-08-12,
10:00
2020-07-29,
15:07
99
Licytacja elektroniczna
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Dzierżawa urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy – Urzędu Dzielnicy Mokotów
2020-08-07,
10:00
2020-07-29,
15:07
100
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Remont i wyposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 233 przy ul. Jagmina 11A w Warszawie- etap I
2020-08-17,
11:00
2020-07-29,
15:34
101
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawa żółtej taśmy odblaskowej i kleju podkładowego
2020-08-06,
11:00
2020-07-29,
15:34
102
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Wykonanie siłowni plenerowej z wyposażeniem oraz toru rowerowego z placykiem rozgrzewkowym i wyposażeniem na terenie sportowo – rekreacyjnym „Park Syrenki” przy ul. Długorzecznej w Warszawie.
2020-08-17,
11:00
2020-07-29,
15:38
103
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
usługi serwisu oraz napraw urządzeń i instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych
2020-08-19,
11:30
2020-07-30,
07:55
104
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z zaleceniami w zakresie gospodarki krzewów i drzew na terenie parków m.st. Warszawy
2020-08-07,
11:30
2020-07-30,
09:16
105
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacyjnej w ul. Przyczółkowej, Gronowej oraz analizy trasy w drogach dojazdowych w Dzielnicy Wilanów w Warszawie.
2020-09-03,
10:00
2020-07-30,
11:01
106
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Zaprojektowanie i budowa ogrodu sensorycznego na terenie Liceum Ogólnokształcącego przy ul. A. Krzywoń w Warszawie
2020-08-17,
10:00
2020-07-30,
11:50
107
Przetarg nieograniczony
Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni
2020-08-17,
09:00
2020-07-30,
13:00
108
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego doposażenia w windę budynków mieszkalnych (2 budynki – 2 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.50.2020
2020-08-10,
10:00
2020-07-30,
13:07
109
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wymiany lokalowej instalacji gazowej wraz z podłączeniem kuchni gazowej w lokalu nr 5 przy ul. Kazimierzowskiej 51A w Warszawie.
2020-08-11,
10:00
2020-07-30,
13:07
110
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont pionów kanalizacyjnych wraz z podejściami do przyborów w pomieszczeniach kuchennych lokali mieszkalnych oraz włączenie projektowanych pionów do instalacji kanalizacyjnej budynku mieszkalnego przy ul. Piaskowej 9 w Warszawie w systemie „zaprojektuj i buduj”.
2020-08-17,
09:00
2020-07-30,
14:41
111
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Ocena stanu zdrowotnego drzew w pasach drogowych dróg publicznych gminnych zarządzanych przez Urząd Dzielnicy Bielany - Numer referencyjny: UD-III-WZP.271.57.2020.MGA
2020-08-12,
09:00
2020-07-30,
15:12
112
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zakup 100 laptopów wraz z dostawą, współfinansowany z projektu "Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020
2020-08-07,
10:00
2020-07-30,
15:54
113
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawa rękawic roboczych
2020-08-07,
11:00
2020-07-30,
15:50
114
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej do budynków Urzędu m.st. Warszawy
2020-09-07,
13:00
2020-08-04,
11:11
115
Przetarg nieograniczony
Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”. W miejscu wskazanym przez Zamawiającego Wykonawca zapewni wniesienie wyposażenia meblowego, ich montaż i ustawienie. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
2020-08-07,
09:00
2020-07-31,
08:06
116
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Zakup laptopów w ramach projektu edukacyjnego dla szkół podstawowych pn. „Interaktywnie zintegrowani” nr RPMA.10.01.01-14- b880/18. Postępowanie nr UD-XI-WZP.271.26.2020.JSA
2020-08-10,
10:00
2020-07-31,
11:00
117
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
,,Zakup, dostawa oraz zainstalowanie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej nr 398” w ramach zdania inwestycyjnego pt.: „Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego przy ul. Gilarskiej” w Warszawie. Numer referencyjny: P-26/20
2020-08-10,
09:30
2020-07-31,
11:51
118
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
zaprojektowanie i wykonanie prac remontowych na parkingach: P+R Ursus Niedźwiadek, P+R al. Krakowska
2020-08-18,
11:30
2020-07-31,
11:55
119
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o.
„Świadczenie usług w zakresie opiekuna osób starszych dla Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Spółka z o.o. w Warszawie”
2020-08-07,
11:00
2020-07-31,
12:43
120
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa oprogramowania standardowego wraz z licencjami oraz prawami do uaktualniania oprogramowania, subskrypcji oprogramowania standardowego oraz standardowych pakietów usług wsparcia technicznego.
2020-09-02,
09:00
2020-07-31,
12:44
121
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
remont infrastruktury technicznej z wymianą trzech dźwigów osobowych i ich konserwacją w okresie gwarancji w budynku mieszkalnym przy ul. Piaskowej 9 w Warszawie w systemie "zaprojektuj i buduj".
2020-08-17,
09:00
2020-07-31,
14:05
122
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Wymiana słupów trakcyjnych w ul. Jagellońskiej wraz z pracami towarzyszącymi.
2020-08-12,
10:00
2020-07-31,
14:05
123
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa 2 szt. wyłączników trakcyjnych GeRapid typ 4207’’
2020-08-10,
12:00
2020-07-31,
14:06
124
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w latach 2020-2022.
2020-09-09,
11:00
2020-07-31,
15:30
125
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Budowa windy zewnętrznej w budynku przy ul. Bieniewickiej 2a w formule „zaprojektuj i wybuduj” na terenie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
2020-08-17,
10:00
2020-07-31,
15:30
126
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
System Elektronicznego Obiegu Dokumentów SEOD
2020-08-10,
11:00
2020-07-31,
15:30
127
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach inwestycji „Budowa i przebudowa trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka i ul. Wolskiej".
2020-10-12,
10:00
2020-07-31,
15:33
128
Przetarg nieograniczony
Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
„Modernizacja szaty roślinnej terenów wewnątrzosiedlowych przy pl. Hallera 6A, 6B oraz 10 w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy”
2020-08-10,
09:00
2020-07-31,
15:24
129
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych i prac niezbędnych do wybudowania infrastruktury rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem plaży i terenów wokół wraz z roczną pielęgnacją posadzonego materiału roślinnego na działkach ewidencyjnych nr 1/3, 1/12, 1/13, 3/6, 3/7 z obrębu 3-14-02 oraz na działkach ew. nr 1/1, 1/2, 5/1, 5/2, 4 z obrębu 3-14-04 przy ul. Rychnowskiej w Dzielnicy Wawer w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Plaże miejskie nad Wisłą.
2020-08-18,
11:30
2020-07-31,
15:52
130
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Gospodarowanie odpadami polegające na transporcie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 powstających w Zakładzie „Południe”.
2020-09-07,
10:00
2020-08-03,
07:55
131
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku administracyjno-biurowego na terenie Zakładu Północnego przy ul. 600-lecia 20 w Wieliszewie.
2020-09-04,
09:45
2020-08-03,
07:56
132
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Świadczenie powszechnych usług pocztowych obejmujących przesyłki, które muszą posiadać urzędowe nadania u operatora wyznaczonego
2020-08-11,
09:30
2020-08-03,
15:38
133
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Dokończenie budowy Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placów zabaw i chodników w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a”
2020-08-20,
09:30
2020-08-03,
15:27
134
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Aktualizacja opinii i uzgodnień niezbędnych do realizacji zatwierdzonego projektu budowlanego, sporządzenie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz projektów wykonawczych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odc. od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej.
2020-08-11,
10:30
2020-08-03,
15:28
135
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych będących własnością m.st. Warszawy na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy - w podziale na 3 części przetargowe: S. Noakowskiego 12 m. 47, Piwna 31/33 m. 9, Freta 20/24 m. 17
2020-08-18,
12:00
2020-08-03,
15:38
136
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowych oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na zmianę sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego nr 2 na lokal użytkowy zlokalizowany przy ul. Bugaj 15/17 w Warszawie dla Fundacji na rzecz Rzeźby Polskiej im. Zbigniewa Maleszewskiego
2020-08-12,
12:00
2020-08-04,
08:15
137
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Usługa konserwacji sanitarnej i zabezpieczenia awarii (pogotowia awaryjnego) instalacji sanitarnych tj. instalacji wody zimnej, instalacji wody ciepłej, instalacji centralnego ogrzewania w tym węzłów cieplnych i ciepłowni gazowych, instalacji kanalizacyjnej, instalacji gazowej oraz instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach i na terenach zewnętrznych oraz lokalach użytkowych należących do mieszkaniowego zasobu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
2020-08-12,
10:30
2020-08-04,
10:04
138
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Remont cząstkowy pasów drogowych dróg gminnych będących w zarządzie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2020-08-19,
11:00
2020-08-04,
10:49
139
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa elektrod i drutów spawalniczych (3 części).
2020-08-17,
10:00
2020-08-04,
14:20
140
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Budowa przyłącza wodociągowego do budynku myjni oraz warsztatu samochodowego przy ul. Płockiej 22A w Warszawie
2020-08-19,
09:00
2020-08-04,
14:21
141
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach realizacji projektu z budżetu obywatelskiego na 2020 r. pn: 1881 – „Zielone skwery na Ursynowie”
2020-08-12,
10:30
2020-08-04,
14:32
142
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Organizacja i przeprowadzenie zajęć Zumby w ramach Projektu Obywatelskiego „Bezpłatne zajęcia Zumby” dla mieszkańców m. st. Warszawy
2020-08-18,
10:00
2020-08-04,
14:32
143
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Remont sali gimnastycznej i dachu łącznika w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22 w Warszawie
2020-08-19,
09:30
2020-08-04,
14:45
144
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Biuro Zamówień Publicznych
Kompleksowa organizacja spotkań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz metropolii warszawskiej w latach 2020-2022. Działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
2020-08-19,
13:00
2020-08-05,
10:40
145
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
"Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul.Klaudyny" - budowa nowego budynku Przedszkola nr 346 przy ul.Klaudyny 8 oraz adaptacja 4 pomieszczeń w budynku Żłobka nr 16 przy ul.Klaudyny 10 na potrzeby oddziałów żłobkowych. Numer referencyjny: UD-III-WZP.271.55.2020.EKR.
2020-08-21,
12:00
2020-08-04,
15:48
146
Przetarg nieograniczony
Lasy Miejskie-Warszawa
Usuwanie dzikich wysypisk odpadów oraz inne prace porządkowe i pielęgnacyjne na terenie będącym własnością Miasta Stołecznego Warszawy celem przygotowania terenu do zalesienia.”
2020-09-10,
10:00
2020-08-05,
09:46
147
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa 10 sztuk cyfrowych zespołów zabezpieczeń multiMUZ dla pola transformatorowego
2020-08-13,
12:00
2020-08-05,
09:47
148
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę przewodu wodociągowego i budowę kanału ściekowego w ul. Ruczaj w Warszawie, dzielnica Wilanów.
2020-09-09,
09:45
2020-08-05,
10:35
149
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę magistrali wodociągowej Dn 300 L ca 2030 m w ul. Kondratowicza, ul. Bystrej i ul. Mroźnej na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
2020-09-07,
09:45
2020-08-05,
10:37
150
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Urządzamy „Park Angielski” na Gocławiu i Saskiej Kępie, alejki i plac zabaw
2020-08-20,
10:00
2020-08-05,
10:38
151
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa centralnego systemu kopii zapasowych (urządzenia i oprogramowanie do backupu) oraz wdrożenie systemu na potrzeby zasobów serwerowych spółki Tramwaje Warszawskie.
2020-08-12,
11:00
2020-08-05,
11:07
152
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Dostawa i montaż lamp operacyjnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Szpitala Południowego”.
2020-09-01,
11:30
2020-08-05,
11:48
153
Przetarg nieograniczony
Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego
Dostawy produktów mleczarskich wykonywane sukcesywnie w okresie od 01.10.2020 r. do 30.04.2021 r.
2020-08-17,
09:00
2020-08-05,
12:04
154
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Remont głównego węzła cieplnego w Szpitalu Bielańskim w Warszawie (ZP-52/2020)
2020-08-20,
10:00
2020-08-05,
12:26
155
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Zimowe oczyszczanie dróg gminnych na terenie dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w sezonach 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
2020-09-07,
10:00
2020-08-05,
14:11
156
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Sprzątanie i utrzymanie terenów zieleni położonej wzdłuż ulic gminnych oraz prace związane z opróżnianiem koszy ulicznych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
2020-08-19,
12:00
2020-08-05,
14:13
157
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych ( 6 pustostanów – 6 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.51.2020
2020-08-20,
10:00
2020-08-05,
14:36
158
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymiana instalacji wod – kan, montaż instalacji c.o. i c.w. z cyrkulacją, adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz mon-taż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy Osieckiej 58 w Warszawie. Numer referencyjny: ZP/PN/Rb/31/20
2020-08-20,
09:00
2020-08-05,
15:49
159
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Budowa węzła cieplnego trzyfunkcyjnego c.o. c.t. i c.w. budynku Urzędu Dzielnicy Włochy przy al. Krakowskiej 257 w Warszawie
2020-08-21,
10:00
2020-08-05,
15:53
160
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Remont boiska z wymianą nawierzchni boiska na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr 1 przy ul. Felińskiego 15
2020-08-21,
11:45
2020-08-06,
08:57
161
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Dostawa z zainstalowaniem wyposażenia kuchni w Przedszkolu nr 341 ul. Wergiliusza 15 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn: Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 ul. Wergiliusza 15 - Numer referencyjny: UD-III-WZP.271.54.2020.MGA
2020-08-18,
09:00
2020-08-06,
09:41

Ukryj listy wyboru. Ukryj kolumnę: z rodzajem zamówienia, z datą publikacji.
Rodzaj:
Tryb:
Zamawiajacy:

UWAGA:
* Wypełnienie pola w nagłówku kolumny z nazwą zamówienia pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, w których nazwie znajduje się podany łańcuch znaków lub przynajmniej jeden z łańcuchów znaków oddzielonych przecinkiem
** Data składania ofert, wniosków, prac konkursowych lub data aukcji. Wypełnienie pola/pól w nagłówku kolumny z datą składania ofert w formacie RRRRMMDD pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, dla których data składania ofert zawiera się we wskazanym przedziale czasowym

<<powrót

herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  | 

 
Księga Zamówień Publicznych