>Biuro Zamówień Publicznych > Wyszukiwanie ogłoszeń > Wyniki wyszukiwania
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Bieżące ogłoszenia o przetargach
prowadzonych przez Urząd m.st. Warszawy i jego jednostki podległe


Znaleziono 195 ogłoszeń spełniających zaznaczone kryteria.

Ilość ogłoszeń na stronie:
Lp. Tryb
*WSZYSTKIE
Zamawiający
*WSZYSCY
Nazwa zamówienia*
Składanie ofert**
od
do
Data publikacji
od
do
1
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa opraw oświetleniowych i części zamiennych do nich.
2019-12-31,
15:00
2016-11-17,
13:08
2
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa osprzętu elektrycznego.
2019-12-31,
15:00
2016-11-22,
10:15
3
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa uszczelnień mechanicznych do pomp i maceratorów produkcji firmy Grundfos, Flygt, KSB.
2019-12-31,
15:00
2016-11-23,
07:12
4
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa modułów, oprogramowań, kart pamięci do urządzeń firmy Schneider Electric.
2019-12-31,
15:00
2016-11-24,
14:22
5
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie VI.3 Inżynier dla Zadania IV.2 - Budowa kolektora Wiślanego
2019-05-28,
10:45
2019-03-20,
10:59
6
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
„Zadanie nr III.6 pn.: Modernizacja Zakładu Północnego - etap II. Modernizacja instalacji wapna”
2019-05-31,
09:45
2019-04-08,
09:24
7
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Zagospodarowanie terenu działek (remont podwórek) nieruchomości przy ul. Ząbkowskiej 50 i ul. Ząbkowskiej 50A w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.30.2019
2019-07-24,
10:00
2019-04-09,
13:00
8
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
System Wspierający Obsługę Umów Przewozowych w zakresie Taboru i Kierowców wraz z dostawą narzędzia klasy BPM
2019-05-20,
11:00
2019-04-11,
14:33
9
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Wykonanie i uzgodnienie projektów stałej oraz czasowej organizacji ruchu
2019-05-20,
10:00
2019-04-11,
14:33
10
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Modernizacja pojazdów Metropolis 98B poprzez dostosowanie 28 cylindrów hamulcowych do ręcznego luzowania hamulca postojowego
2019-06-28,
12:00
2019-04-12,
15:34
11
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie prac budowlanych polegających na modernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na parterze przy ul. Środkowej 12 w Warszawie, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi-Kwartał Inżynierska- ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.34.2019
2019-05-21,
10:00
2019-04-15,
14:54
12
Przetarg nieograniczony
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o.
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do operacji naczyniowych DEPOZYT do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. w Warszawie
2019-05-20,
10:30
2019-04-17,
15:37
13
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Prowadzenie całorocznego oczyszczania ulic lokalnych, chodników, zatok parkingowych oraz przejść; opróżnianie ulicznych koszy na śmieci; utrzymanie terenów zieleni przyulicznej, w tym poboczy ulic położonych wzdłuż dróg gminnych; na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, w latach 2019 – 2020
2019-05-20,
10:00
2019-04-17,
16:11
14
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Działania informacyjne z wykorzystaniem nośników typu fullback na autobusach
2019-05-21,
11:00
2019-04-18,
10:19
15
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji komory rozprężnej dla przewodów tłocznych ze St. P. K. „Powiśle”, zlokalizowanej przy ul. Zakroczymskiej, Warszawa, Dzielnica Śródmieście
2019-05-22,
10:45
2019-04-19,
10:27
16
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Dostawa (wraz z rozmieszczeniem oraz montażem) mebli i wyposażenia przeznaczonego dla zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej w Warszawie wraz z dojazdem”
2019-05-28,
10:00
2019-04-19,
13:05
17
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Dowóz 110 dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Mokotów do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na trasie dom – jednostka oświatowa, jednostka oświatowa – dom dla ośmiu Obszarów Mokotowa.
2019-05-27,
09:30
2019-04-19,
13:50
18
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Remont Sanitariatów oraz Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Brechta 8 w Warszawie, w ramach zadania pn.: „Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych”.
2019-08-05,
11:00
2019-04-23,
15:37
19
Przetarg nieograniczony
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego. Sp. z o.o.
Dostawa akcesoriów medycznych jednorazowego użytku (jałowych), urologicznych i endoskopowych do Szpitala Praskiego Sp. z o. o. w Warszawie
2019-05-27,
10:30
2019-04-24,
08:11
20
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Wykonanie usług związanych z urządzaniem, zakupem roślin i utrzymaniem zieleni niskiej i wysokiej oraz bieżącym utrzymaniem porządku w parkach na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2019-05-29,
09:30
2019-04-24,
11:30
21
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Wykonanie usług związanych z urządzaniem, zakupem roślin i utrzymaniem zieleni niskiej i wysokiej oraz bieżącym utrzymaniem porządku w pasach drogowych dróg gminnych na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2019-06-03,
09:30
2019-04-25,
09:53
22
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Wykonanie usług związanych z urządzaniem, zakupem roślin i utrzymaniem zieleni niskiej i wysokiej oraz bieżącym utrzymaniem porządku na skwerach i zieleńcach na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.Numer referencyjny: P-21/19
2019-05-30,
09:30
2019-04-25,
10:27
23
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zakup sprzętu komputerowego oraz zakup laptopów
2019-06-03,
12:00
2019-04-26,
11:21
24
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Rozbiórka budynku nieużytkowanej hali przy Placu Czerwca 1976 r nr 1A w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Numer referencyjny: UD-XI-ZZP.271.23.WIR.2019
2019-06-06,
10:00
2019-04-26,
09:49
25
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci w ul. Birżańskiej oraz Księcia Ziemowita w Warszawie na terenie Dzielnicy Targówek
2019-06-03,
09:45
2019-04-26,
10:46
26
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie prac budowlanych polegających na rewitalizacji i przebudowie budynku wielorodzinnego przy ul. Strzeleckiej 10 w Warszawie realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.36.2019
2019-05-23,
10:00
2019-04-26,
12:24
27
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Ochrona osób i mienia obiektów Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. F. Klimczaka 2 i 4 w Warszawie
2019-05-20,
10:00
2019-04-26,
15:29
28
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340, ul. Lokajskiego 3 w Warszawie
2019-05-20,
10:30
2019-04-26,
15:45
29
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
„Zadanie VI.1.19 – Inżynier dla zadania: Budowa systemu zarządzania siecią kanalizacyjną. Centralne sterowanie siecią - obiekty fazy I”
2019-06-05,
09:45
2019-04-29,
11:53
30
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zapewnienie możliwości prowadzenia kampanii informacyjnych za pomocą nośników outdoorowych.
2019-06-05,
10:30
2019-05-06,
08:53
31
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zakup subskrypcji wraz ze wsparciem: Forcepoint, F5 Networks, McAfee
2019-05-21,
10:30
2019-04-30,
10:50
32
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej z odbudową konstrukcji i nawierzchni w ulicy Chełmżyńskiej na terenie Dzielnicy Rembertów Warszawie
2019-05-24,
10:45
2019-04-29,
15:52
33
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Sukcesywne wykonywanie opracowań geodezyjnych
2019-06-06,
12:00
2019-04-30,
10:53
34
Przetarg nieograniczony
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o.
REMONT BAZ KOLUMN ZEWNĘTRZNYCH PAŁACU KULTURY I NAUKI W WARSZAWIE
2019-05-21,
12:30
2019-04-30,
10:59
35
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Pielęgnacja zieleni niskiej i utrzymanie czystości wzdłuż dróg gminnych na terenie Dzielnicy Białołęka w Warszawie
2019-06-10,
10:00
2019-04-30,
13:57
36
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części zamiennych do układu pneumatycznego oraz elektronicznego pojazdów metra typu INSPIRO w podziale na 4 Zadania
2019-06-04,
12:00
2019-04-30,
14:54
37
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie wymiany 30 szt. dźwigów osobowych na I linii metra w Warszawie stacje A1 do A15 w latach 2019÷2022
2019-06-05,
12:00
2019-04-30,
15:10
38
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Zaprojektowanie i wykonanie terenu zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy
2019-05-22,
10:00
2019-04-30,
15:26
39
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Budowa instalacji gazowej, c.o. i c.w.u. z wymianą kotłów na paliwo stałe na piece na paliwo gazowe w budynku mieszkalnym przy ul. Włókienniczej 88 w Warszawie.
2019-05-20,
10:00
2019-05-02,
07:51
40
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej DN 100 mm Lca 515 m w ul. Korzeniowej oraz ul. Ks. Iwaniuka na terenie Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy
2019-06-04,
10:00
2019-05-02,
09:33
41
Przetarg nieograniczony
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. budowa ciągu ulic: Codzienna, Władysława Łokietka, Pratulińska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej).
2019-06-04,
10:00
2019-05-02,
10:58
42
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Wsparcie techniczne dla systemu wydruku podążającego Q-vision
2019-06-03,
10:30
2019-05-02,
11:55
43
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w drodze dojazdowej do posesji przy ul. Kopalnianej 6H w Warszawie na terenie Dzielnicy Bemowo (szczegółowy opis zawiera Część III SIWZ).
2019-06-06,
10:00
2019-05-06,
08:03
44
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Modernizacja Stacji Pomp Kanałowych „Grabów” zlokalizowanej przy ul. Mysikrólika 16 w Warszawie, na terenie Dzielnicy Ursynów (szczegółowy opis zawiera Część III SIWZ).
2019-06-04,
10:00
2019-05-06,
09:39
45
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zaprojektowanie i wykonanie robót związanych z budową kolektora Mokotowskiego Bis oraz budową trasy tramwajowej w ciągu ul. Gagarina w Warszawie w podziale na 2 Części: Część I: „Zadanie IV.3 Budowa kolektora Mokotowskiego Bis – Etap I”; Część II: „Zaprojektowanie i wykonanie robót pn. „Budowa trasy tramwajowej w ul. Gagarina od ul. Sułkowickiej do ul. Czerniakowskiej w Warszawie”.
2019-06-07,
10:45
2019-05-06,
09:40
46
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
Utrzymanie w ciągłej sprawności urządzeń Systemu Pobierania Opłat za Przejazdy wyprodukowanych przez Ascom Monetel S.A. dla komunikacji miejskiej w Warszawie
2019-05-31,
11:30
2019-05-06,
09:40
47
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn.„Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 364 przy ul. Andriollego – prace przygotowawcze” na tere Numer referencyjny: UD-I-WZP.271.24.2019.PPO
2019-06-10,
10:00
2019-05-06,
11:57
48
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla szkół objętych wsparciem w ramach projektu „Szkoła badaczy” (znak sprawy ZP-13/19)
2019-05-31,
10:00
2019-05-06,
11:57
49
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa monitorów do systemu CCTV oraz Systemu Informacji Pasażerskiej (SIP)
2019-05-21,
12:00
2019-05-06,
15:04
50
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Całoroczne letnie i zimowe utrzymanie porządku i czystości w pasach drogowych dróg gminnych, tj. najezdniach, chodnikach, placach, trawnikach, terenach przyulicznych wraz z urządzaniem i utrzymaniem zieleniniskiej oraz utrzymanie porządku i czystości na niezagospodarowanych terenach administrowanych przezDzielnicę Żoliborz m.st. Warszawy, od dnia 21.12.2019 r. do dnia 20.12.2022 r.
2019-06-10,
08:45
2019-05-06,
14:59
51
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola nr 127 przy ul. Nowolipki 21A w Warszawie (numer postępowania: 33/ZP/19)
2019-05-22,
09:00
2019-05-06,
15:05
52
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Wykonanie siłowni plenerowej oraz strefy senior jako ostatniego elementu objętego projektem zagospodarowania terenu między budynkami L. Zamenhofa 10,10a, Nalewki 5 w Warszawie
2019-05-22,
12:00
2019-05-07,
11:30
53
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie zadania z budżetu partycypacyjnego pn.: „Nowoczesne boisko przy Szkole Podstawowej nr 255” przy ul. Kamionkowskiej 36/44 w Warszawie
2019-05-23,
10:00
2019-05-07,
11:30
54
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
remont pustostanów lokali mieszkalnych będących w 100% własnością m.st. Warszawy, administrowanych przez ZGN Wola, TZOM Młynów – 9 lokali.
2019-05-22,
09:00
2019-05-07,
11:30
55
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Budowa wewnętrznej instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Uroczej 20 w Warszawie wraz z adaptacją pomieszczenia na kotłownię.
2019-05-22,
10:00
2019-05-07,
11:31
56
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
remont pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na terenie TZOM Koło w 2019 r. (6 lokali)
2019-05-22,
09:00
2019-05-07,
15:04
57
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
odnowienie oznakowania poziomego miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
2019-05-23,
09:00
2019-05-07,
15:05
58
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Wykonywanie usług porządkowych w budynkach i garażach podziemnych stanowiących zasób m.st. Warszawy położonych na terenie Dzielnicy Bemowo oraz utrzymywanie porządku na przyległym terenie zewnętrznym.
2019-05-20,
10:00
2019-05-07,
15:05
59
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Budowa oświetlenia LED na terenie podwórka w obrębie budynku Siennicka 30, 32, 34 – Rębkowska 7, 9 , 11 – Paca 43 – Kobielska 84, 86, administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga – Południe w Warszawie Numer referencyjny: ZP/PN/Rb/34/19
2019-05-23,
11:00
2019-05-07,
15:53
60
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin (etap III) wraz z rozbudową ul. Światowida
2019-06-11,
11:00
2019-05-08,
09:44
61
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z remontem nawierzchni na terenie Szkoły Podstawowej nr 381 przy ul. Drzymały 1 w Warszawie. Numer referencyjny: UD-XI-ZZP.271.24.WIR.2019
2019-05-27,
10:00
2019-05-08,
10:07
62
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Wymiana instalacji elektrycznej wraz z oprawami oświetleniowymi w Szkole Podstawowej nr 46 (dawne Gimnazjum nr 11) przy ul. Podbipięty 2 w Warszawie
2019-05-23,
09:30
2019-05-08,
11:10
63
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Remont pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkół n 10 w Warszawie przy ul. Perzyńskiego 10 – remont pomieszczeń sanitarnych II piętra - Numer referencyjny: UD-III-WZP.271.20.2019.MGA
2019-05-23,
10:00
2019-05-08,
11:11
64
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Remont dachu budynku Przedszkola nr 216 przy ul. Andriollego 1 w Warszawie postępowanie numer: ud-i-wzp.271.26.2019.ppo
2019-05-23,
10:00
2019-05-08,
11:11
65
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Wymiana nawierzchni oraz zagospodarowanie boiska do gry przy Szkole Podstawowej nr 382, ul. Konińska 2, w Warszawie. Numer referencyjny: UD-XI-ZZP.271.25.WIR.2019
2019-05-24,
10:00
2019-05-08,
11:12
66
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Dowóz indywidualny 7 dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Mokotów do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na trasie dom – jednostka oświatowa, jednostka oświatowa -dom
2019-06-11,
09:30
2019-05-08,
12:19
67
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i cwu. z wymianą kotła na paliwo stałe na piece na paliwo gazowe w budynku mieszkalnym przy ul. Bartoszyckiej 23A w Warszawie
2019-05-23,
10:00
2019-05-08,
12:41
68
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Roboty związane z remontami oznakowania drogowego wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2019 roku
2019-05-24,
10:00
2019-05-08,
13:26
69
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie remontu klatek schodowych w budynku wielorodzinnym przy ul. Targowej 12 w Warszawie Numer referencyjny: ZP/PN/Rb/33/19
2019-05-23,
10:00
2019-05-08,
14:00
70
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych oraz łazienki w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy al. Solidarności 90 w Warszawie (znak sprawy 32/ZP/19).
2019-05-24,
09:00
2019-05-08,
14:33
71
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Remont dachu, elewacji z remontem tarasu w Przedszkolu nr 170 przy ul. Gandhiego 16 w Warszawie.
2019-05-27,
11:30
2019-05-08,
14:34
72
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Wykonanie prac polegających na realizacji projektu „Pierwsza taka fontanna we Włochach”
2019-05-23,
10:00
2019-05-08,
15:16
73
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Usuwanie bieżących uszkodzeń nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Dzielnicy Mokotów stanowiących własność lub będących we władaniu m. st. Warszawy i nie przekazanych w zarząd innym podmiotom
2019-05-23,
10:00
2019-05-08,
15:57
74
Przetarg nieograniczony
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"
Budowa zbiornika wody do celów pożarowych na terenie Ośrodka Górskiego w Sopotni Wielkiej nr 23
2019-05-29,
12:00
2019-05-08,
15:57
75
Przetarg nieograniczony
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o.
Likwidacja istniejących zagrożeń odpadania elementów ceramucznych i betonowych z elewacji wraz z zabezpieczeniem miejscowych ubytków w strefie wysokościowej "A" od 6 do 32 kondygnacji wraz z basztami w budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie
2019-05-23,
12:30
2019-05-09,
10:50
76
Przetarg nieograniczony
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o.
Remont dachów nad strefami B2, B2A w budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie
2019-05-24,
12:30
2019-05-09,
10:51
77
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. I Poprzecznej 18K w Warszawie wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
2019-05-21,
10:00
2019-05-09,
10:51
78
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji na modernizację systemu podawania wodorowęglanu sodu z silosów do młynków w STUOŚ Zakładu „Czajka”, ul. Czajki 4/6 w Warszawie, Dzielnica Białołęka.
2019-06-11,
09:45
2019-05-09,
10:51
79
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania p.n. „Remont ciągów pieszo-jezdnych wraz z wjazdem i odwodnieniem terenu Przedszkola nr 145 przy ul. Goszczyńskiego 17a w Warszawie
2019-05-20,
09:30
2019-05-09,
11:07
80
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Przedmiotem zamówienia jest remont pustostanu nr 11 w budynku mieszkalnym przy ul. Kobielska 70 w Warszawie.
2019-05-24,
10:00
2019-05-09,
11:07
81
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Remont wiaduktu północno – zachodniego przy moście im. ks. J. Poniatowskiego w Warszawie
2019-05-27,
10:00
2019-05-09,
13:46
82
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Kulturalny kibic – budowa trybun dla kibiców i modernizacja oświetlenia na boisku w Szkole Podstawowej Nr 209 przy ul. Reymonta 25 w Warszawie
2019-05-27,
13:00
2019-05-09,
13:46
83
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Remont istniejących utwardzeń terenu przy ul. Grójeckiej 71-79 oraz przy ul. Białobrzeskiej 1-11 w Warszawie
2019-05-24,
10:00
2019-05-09,
15:21
84
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa ul. Myśliborskiej na odcinku ok. 340 m., w ramach zadania Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej”.
2019-05-20,
10:00
2019-05-10,
09:49
85
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wesoła
Remont kapitalny oraz modernizacja Przychodni Rejonowej nr 1 w Warszawie ul. Kilińskiego 48
2019-05-28,
10:00
2019-05-10,
09:50
86
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych w podziale na 4 zadania
2019-05-24,
12:00
2019-05-10,
12:18
87
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
opracowanie projektów budowlano-wykonawczych remontu budynku w zakresie wymiany instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznej, remontu elewacji, remontu lokali nr 39, 58 i 59, remontu stropu nad piwnicami, remontu klatki schodowej, aktualizacji projektu wymiany instalacji centralnego ogrzewania i centralnie ciepłej wody przy ul. Złotej 73A w Warszawie.
2019-05-20,
09:00
2019-05-10,
12:18
88
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Wykonanie ekspertyzy technicznej pomieszczenia podziemnego zlokalizowanego pod częścią podwórka ograniczonego budynkami Krakowskie Przedmieście 67,69,71, Miodowa 1,3
2019-05-20,
12:00
2019-05-10,
12:18
89
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie niezbędnych napraw i wzmocnień elementów budynku wpisanego do rejestru zabytków przy al. Solidarności 145 w Warszawie.
2019-05-22,
09:00
2019-05-10,
12:19
90
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, sortowania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.) oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego (numer postępowania: 34/ZP/19).
2019-05-22,
10:00
2019-05-13,
08:39
91
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Roboty budowlane polegające na wymianie witryn w lokalach usługowych realizowane w ramach zadania inwestycyjnego “Centrum Lokalne – modernizacja lokali użytkowych” - etap II część 2. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.39.2019
2019-05-27,
10:00
2019-05-10,
12:19
92
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Wymiana nawierzchni na boiskach do piłki nożnej i do piłki ręcznej, przy Szkole Podstawowej nr 2, ul. Orłów Piastowskich 47 w Warszawie. Numer referencyjny: UD-XI-ZZP.271.26.WIR.2019
2019-05-28,
10:00
2019-05-10,
12:20
93
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Remont instalacji kanalizacji sanitarnej oraz instalacji gazowej w budynku Przedszkola Nr 220 przy ul. Walewskiej 7 w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy - nr referencyjny UD-VI-ZP/42/19
2019-05-27,
10:00
2019-05-10,
12:20
94
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
PZ.26.2.16.2019 - Remont pustostanu lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Przyłęckiej 8 w Warszawie w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy, w zakresie robót ogólnobudowlanych, elektrycznych i sanitarnych
2019-05-27,
10:00
2019-05-10,
13:12
95
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Remont zabytkowej ul. Armatniej – droga do Dworca Zachodniego w ramach zadania pn. „Infrastruktura – pieszo – rowerowa – realizacja projektów w formule zaprojektuj i wybuduj, (znak sprawy: 31/ZP/19).
2019-05-27,
09:00
2019-05-10,
13:26
96
Przetarg nieograniczony
Zarząd Mienia m.st Warszawy - jednostka budżetowa
Rozbudowa i zmiana funkcji budynku Szpitala Praskiego w Warszawie
2019-05-29,
10:00
2019-05-10,
14:04
97
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Remont nawierzchni jezdni ul. Czerskiej na odc. od ul. Kaszubskiej do ul. Gagarina w Warszawie
2019-05-27,
11:00
2019-05-10,
14:15
98
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowych oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na kompleksowy remont i przebudowę budynku przy ulicy Solec 46 wraz z zagospodarowaniem terenu i doposażeniem w brakujące instalacje oraz zaprojektowaniem wszystkich niezbędnych przyłączy w celu uzyskania pełnowartościowych lokali mieszkalnych i użytkowych
2019-05-20,
12:00
2019-05-10,
14:15
99
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Modernizacja placu zabaw przy ul. Meissnera 9 w Warszawie. Numer referencyjny: ZP/PN/Rb/32/19
2019-05-29,
11:00
2019-05-10,
14:16
100
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
Sukcesywne dostawy do bakteriologii wraz z dzierżawą aparatu dla Laboratorium SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście
2019-05-20,
10:30
2019-05-10,
15:07
101
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Przebudowa ul. Włoskiej
2019-05-27,
10:30
2019-05-10,
15:07
102
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa prefabrykowanych płyt torowych i międzytorowych oraz kompletu elementów mocujących szyny
2019-05-21,
09:00
2019-05-10,
15:08
103
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58 w Warszawie (segment C)
2019-05-20,
10:30
2019-05-10,
15:34
104
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Rybnej 24 w Warszawie Numer referencyjny: ZP/PN/Rb/38/19
2019-05-30,
11:00
2019-05-10,
15:57
105
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wymianę stolarki okiennej w lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola
2019-05-28,
09:00
2019-05-13,
08:24
106
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy elektroenergetycznej infrastruktury tramwajowej w ul. Grochowskiej w Warszawie
2019-05-27,
09:00
2019-05-13,
08:23
107
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawa opon i dętek
2019-05-20,
11:00
2019-05-13,
08:59
108
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowych oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na remont murów oporowych wraz z remontem otaczających ich nawierzchni w obrębie podwórza przy ul. Świętojerskiej 24 w Warszawie
2019-05-21,
12:00
2019-05-13,
09:14
109
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawa mieszanki mineralno – asfaltowej SMA 16 JENA do wykonania jednowarstwowej nawierzchni asfaltowej
2019-05-20,
11:00
2019-05-13,
09:17
110
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Renowacje przewodów wodociągowych metodą bezwykopową na terenie m. st. Warszawy z podziałem na zadania
2019-06-14,
10:00
2019-05-13,
09:44
111
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
1. Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego na ulicy Kruczkowskiego; Budowa stacji ładowania pojazdów na ulicy Kruczkowskiego – część 1; 2. Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego na ulicy Stawki – część 2; 3. Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego na ulicy Podczaszyńskiego – część 3.
2019-05-28,
10:00
2019-05-13,
11:28
112
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Organizacja i realizacja imprezy plenerowej z okazji dnia dziecka pn.,Dzień Dziecka na Chomiczówce”, która odbędzie się w dniu 01.06.2019 r. w godzinach. 14.00-19.00 na terenie rekreacyjnym położonym przy ul. Pabla Nerudy 1, w Warszawie - Numer sprawy: UD-III-WZP.271.27.2019.MGA
2019-05-20,
10:00
2019-05-13,
12:24
113
Przetarg nieograniczony
Zarząd Oczyszczania Miasta
Ręczne oczyszczanie na terenie m. st. Warszawy
2019-05-27,
11:00
2019-05-13,
12:25
114
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Remont instalacji ppoż i stolarki oraz remont sal i korytarza w Szkole Podstawowej nr 336 przy ul. Na Uboczu 9 w Warszawie
2019-05-28,
12:30
2019-05-13,
12:25
115
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Muzeum Powstania Warszawskiego
Świadczenie usługi ochrony imprezy masowej
2019-05-21,
11:00
2019-05-13,
12:25
116
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Dostawa 51 zestawów komputerowych z licencjami systemu operacyjnego Microsoft® Windows 10 Professional dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Oznaczenie sprawy: DNZP.260.13.2019
2019-05-22,
10:00
2019-05-13,
15:57
117
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Dokończenie budowy ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ulicy Strażackiej
2019-05-28,
10:30
2019-05-13,
15:00
118
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa systemu aparatu słuchowego dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-40/2019)
2019-05-21,
10:00
2019-05-13,
15:16
119
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Pełnienie nadzorów inwestorskich nad robotami remontowymi w placówkach oświatowych w Dzielnicy Bemowo w 2019r. Numer postępowania UD-I-WZP.271.27.2019.PPO
2019-05-21,
10:00
2019-05-13,
15:57
120
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Remont podłogi wraz z cokołami na korytarzach parteru, I i II piętra oraz malowanie lamperii w LXXVI LO przy ul. Kowelskiej 1 w Warszawie.
2019-05-28,
11:00
2019-05-14,
08:05
121
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Remont świetlików dachowych w Przedszkolu nr 401 przy ul. Dembowskiego 9 w Warszawie KZP-XII-WZP.271.53.2019
2019-05-29,
12:30
2019-05-14,
09:55
122
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Dostawa, uruchomienie oraz nadzór nad funkcjonowaniem, obsługa i serwis dwóch stacji monitoringu jakości powietrza wraz z oprogramowaniem
2019-06-17,
12:00
2019-05-14,
11:28
123
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
„Świadczenie kompleksowej obsługi nadzoru ratowniczego nad osobami korzystającymi z pływalni zlokalizowanych w obiekcie Ośrodek Moczydło w Warszawie” (nr postępowania ZP/PN/U/10/2019)
2019-05-22,
09:00
2019-05-14,
10:39
124
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Wykonanie okresowej kontroli wybranych obiektów mostowych na terenie m. st. Warszawy- przeglądy rozszerzone
2019-05-29,
10:00
2019-05-14,
10:40
125
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. J. Dąbrowskiego 117 w Warszawie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w imieniu Zamawiającego.
2019-05-24,
10:00
2019-05-14,
10:42
126
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont klatek schodowych z wymianą instalacji domofonu oraz remontem balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Płockiej 22A w Warszawie.
2019-05-30,
09:00
2019-05-14,
11:32
127
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Sukcesywnym wykonaniem usług: dezynfekcji, deratyzacji, dezynsekcji, deodoryzacji w budynkach 100% własności m.st. Warszawy i lokalach komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz przeprowadzenia deratyzacji terenu i ustawiania stacji deratyzacyjnych na terenach 100% własności m.st. Warszawy nieruchomości będące w administrowaniu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ADK 1-6.
2019-05-22,
12:00
2019-05-14,
11:32
128
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji komory nr 5 zbiornika wody czystej II etap, Stacja Strefowa, 03-019 Warszawa ul. Waligóry 2, dzielnica Białołęka.
2019-06-17,
10:00
2019-05-14,
11:49
129
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Budowa parkingu na terenie położonym przy al. Jerozolimskie, pomiędzy ul. Spiska a pl. Zawiszy
2019-05-30,
10:00
2019-05-14,
13:06
130
Przetarg nieograniczony
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych Nr 1
Adaptacja budynku przeznaczonego na placówkę opiekuńczo- wychowawczą przy,ul. Nowogrodzkiej 77,
2019-05-28,
10:30
2019-05-14,
14:18
131
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Przyjęcie i zagospodarowanie odcieków z zamkniętego składowiska odpadów komunalnych Łubna.
2019-05-22,
10:00
2019-05-14,
14:21
132
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Świadczenie usług z zakresu zimowego i letniego oczyszczania dróg gminnych, dróg wewnętrznych, chodników i miejsc parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN), na terenie miasta stołecznego Warszawy, będących w zarządzie Dzielnicy Wola (numer postępowania: 30/ZP/19).
2019-06-18,
09:00
2019-05-14,
14:26
133
Przetarg nieograniczony
Muzeum Powstania Warszawskiego
Wykonanie i dostawa znaczków typu „Pins”
2019-05-23,
11:00
2019-05-14,
14:23
134
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Cyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego do inicjalnego zasilenia Systemu ZGiK
2019-06-19,
12:30
2019-05-16,
09:37
135
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Remont boiska sportowego, wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej (znak sprawy ZP- 15/19)
2019-05-30,
10:00
2019-05-14,
14:27
136
Przetarg nieograniczony
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych Nr 1
Adaptacja budynku przeznaczonego na placówkę opiekuńczo- wychowawczą przy ul. Nowogrodzkiej 77,
2019-05-28,
10:30
2019-05-14,
14:22
137
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa foteli pasażerskich do tramwajów typu 120Na.
2019-05-22,
10:00
2019-05-14,
15:18
138
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego 3 w Warszawie w zakresie dachu i wentylacji pomieszczeń
2019-05-29,
11:30
2019-05-14,
15:29
139
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Wykonanie usługi w zakresie pielęgnacji terenów zieleni i drzewostanu oraz koszenia trawy na terenach zarządzanych przez Wydział Zasobów Lokalowych Urzędu Dzielnicy Ursynów stanowiących własność m.st. Warszawy.
2019-05-23,
10:30
2019-05-15,
08:11
140
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Inżynier dla Kontraktu pn. Modernizacja Głównych Punktów Zasilania GPZ 1 i GPZ 2 wraz ze stacjami 6/0,4 [kV/kV] oraz wymianą i ułożeniem nowych kabli zasilających w Stacji Uzdatniania Wody Wieliszew
2019-06-18,
10:45
2019-05-15,
10:47
141
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przewodu wodociągowego w ul. Hołubcowej, w Warszawie, Dzielnicy Ursynów z pełnieniem nadzoru autorskiego
2019-06-18,
10:45
2019-05-15,
10:47
142
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Ochrona fizyczna osób i mienia Bazaru Różyckiego zlokalizowanego przy ul. Targowej 54 oraz Targowiska Namysłowska zlokalizowanego przy ul. Namysłowskiej 8 w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
2019-05-23,
09:00
2019-05-15,
11:25
143
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
opracowania ekspertyzy technicznej stropów pomiędzy IV i V piętrem w lok. nr 7 i nr 8 oraz III i IV piętrem w lok. nr 5, nr 6 i nr 6a w budynku przy ul. Szpitalnej 5 w Warszawie
2019-05-23,
12:00
2019-05-15,
12:59
144
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Utrzymanie placów zabaw zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Ursynów w Warszawie.
2019-06-19,
11:30
2019-05-15,
13:30
145
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Utrzymanie zieleni parkowej Dzielnicy Ursynów - z podziałem na zadania: Zadanie 1. Park Przy Bażantarni, Zadanie 2. Park Moczydełko, Zadanie 3. Park Lasek Brzozowy.
2019-06-18,
10:30
2019-05-15,
13:30
146
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Utrzymanie zieleni parkowej Dzielnicy Ursynów – z podziałem na zadania : Zadanie 1. Park im. Romana Kozłowskiego Zadanie 2. Park im. Jana Pawła II Zadanie 3. Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK wraz z otoczeniem
2019-06-18,
12:30
2019-05-15,
13:32
147
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych i urządzeń zamawiającego, a także usług dodatkowych w tym opłat drogowych i innych usług i artykułów eksploatacyjnych dostępnych na stacjach Wykonawcy
2019-05-23,
11:00
2019-05-15,
14:58
148
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Wykonanie zabiegów deratyzacji oraz monitoringu pułapek we wskazanych obiektach zieleni (parkach, skwerach, zieleńcach), przy kanałach oraz na terenach zieleni pasów drogowych na terenie m.st. Warszawy
2019-05-23,
11:00
2019-05-15,
15:43
149
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Grochowskiej 297 w Warszawie” Numer referencyjny: ZP/PN/Rb/29/19.
2019-05-30,
10:00
2019-05-15,
15:44
150
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu muru oporowego na posesji przy ul. J. Dąbrowskiego 19 w Warszawie
2019-05-24,
10:00
2019-05-16,
08:47
151
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Budowa lokalnej kotłowni gazowej z instalacją centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody oraz wymianą instalacji gazowej oraz wod - kan w budynku mieszkalnym przy ul. Irysowej 8 w Warszawie.
2019-06-04,
10:00
2019-05-16,
10:52
152
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Realizacja badań społecznych dotyczących różnych obszarów funkcjonowania m.st. Warszawy - transza I
2019-06-24,
12:00
2019-05-16,
11:12
153
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa ścieżek z nawierzchni mineralnej na terenie przy ul. Obrońców Tobruku 23 - Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy UD-I-WZP.271.29.2019.SRU
2019-05-31,
10:30
2019-05-16,
10:53
154
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Konserwacja budowlana
2019-05-30,
10:00
2019-05-16,
10:53
155
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Remont elewacji parteru kamienicy Aleksandra Johna.
2019-06-03,
10:00
2019-05-16,
11:55
156
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Zaprojektowanie oraz wykonanie przebudowy północnej i wschodniej części Zakładu Naprawy Tramwajów w Warszawie.
2019-06-18,
11:00
2019-05-16,
11:56
157
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Roboty drogowe związane z remontami dróg gminnych o nawierzchniach rozbieralnych, tłuczniowych i gruntowych wraz z budową i remontami studni chłonnych, na drogach będących w zarządzie m.st. Warszawy Dzielnicy Targówek
2019-06-04,
09:30
2019-05-16,
12:16
158
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa sprzętu medycznego dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Bielańskiego (ZP-34/2019)
2019-05-27,
11:00
2019-05-16,
12:57
159
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Remont trzech pomieszczeń archiwum na parterze budynku przy ul. Podskarbińskiej 6 w Warszawie. Numer referencyjny: ZP/PN/Rb/40/19.
2019-05-31,
10:00
2019-05-16,
13:22
160
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Utrzymanie terenów zieleni niezagospodarowanej, usytuowanej poza pasami drogowymi ulic Dzielnicy Ursynów
2019-06-18,
13:30
2019-05-16,
13:23
161
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Przebudowa ulicy Zdziarskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Chudoby polegająca na poszerzeniu istniejącej ulicy Zdziarskiej do 6,0 m w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2019-05-31,
10:00
2019-05-16,
13:50
162
Przetarg nieograniczony
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do placówek w Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
2019-05-24,
10:00
2019-05-16,
14:01
163
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Świadczenie usług z zakresu kontroli biletów oraz uprawnień pasażerów do korzystania z usług lokalnego transportu zbiorowego w Warszawie
2019-05-24,
10:00
2019-05-16,
14:01
164
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Remont klatki schodowej w Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36 w Warszawie- Numer referencyjny: UD-VI-ZP/43/19
2019-05-31,
10:00
2019-05-16,
14:01
165
Przetarg nieograniczony
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Dostawa i montaż wyposażenia dydaktycznego do Żłobka nr 66 przy ul. Erazma Ciołka 26a w Warszawie - III procedura
2019-05-24,
09:00
2019-05-16,
14:52
166
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont budynku przy ul. Środkowej 23 w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.41.2019
2019-05-31,
10:00
2019-05-16,
14:48
167
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Świadczenie usług letniego oczyszczania dróg gminnych i wewnętrznych w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy POSTĘPOWANIE NUMER: UD-I-WZP.271.30.2019.PPO
2019-05-24,
10:00
2019-05-16,
14:48
168
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Przeprowadzenie badań parkingowych wraz z kompleksowym opracowaniem niezbędnych zmian w organizacji ruchu, na potrzeby wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na obszarze Dzielnic Wola i Praga-Północ m.st. Warszawy.
2019-05-31,
10:00
2019-05-16,
15:16
169
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” placu zabaw, realizowanego w ramach projektu z budżetu partycypacyjnego pn. „Kraina Zabawek” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na ich wykonaniem
2019-05-31,
12:00
2019-05-16,
15:17
170
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Remont podłóg – I etap w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 5 przy ul. Mińskiej 3/5 w Warszawie
2019-05-31,
11:00
2019-05-16,
15:17
171
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Remont, konserwacja i naprawa oświetlenia dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Ursynów.KZP-XII-WZP.271.51.2019
2019-05-31,
11:30
2019-05-16,
15:33
172
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zakup paliwa do samochodów służbowych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Szpitala Bielańskiego, w systemie sprzedaży bezgotówkowej ZP-41/2019.
2019-05-24,
10:30
2019-05-16,
15:57
173
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy: Wykonanie remontu murów oporowych między budynkami Dolna 37 front i oficyna (mur niski) oraz od strony skarpy przy budynku oficyny (mur wysoki) w Warszawie.
2019-06-03,
10:00
2019-05-17,
09:40
174
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa wyrobów medycznych do zabiegów ortopedycznych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-38/2019)
2019-05-31,
10:00
2019-05-17,
10:43
175
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego remontu stropów piwnicznych i klatek schodowych wraz z montażem dźwigów osobowych w budynku przy ul. Krochmalnej 30 w Warszawie.
2019-05-27,
09:00
2019-05-17,
10:44
176
Przetarg nieograniczony
LXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej
Remont wybranych pomieszczeń w budynku LXXVIII Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie
2019-05-31,
09:30
2019-05-17,
10:45
177
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Zakup energii cieplnej (ciepła) dla komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Barwnej 8, ul. Kłobuckiej 1, 3, 14, 16, 16A, 16B, 18, 18A, 18B, 18C oraz 18D, wraz z jego przesłaniem do węzłów cieplnych
2019-05-27,
10:30
2019-05-17,
11:14
178
Przetarg nieograniczony
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
Usługi w zakresie konserwacji, naprawy i usuwania awarii instalacji i urządzeń: co, cw, ct, wod-kan, gazu i wentylacji na cmentarzach komunalnych m. st. Warszawy
2019-05-28,
12:30
2019-05-17,
11:33
179
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Program rozwoju ruchu rowerowego w m.st. Warszawa
2019-05-27,
10:00
2019-05-17,
11:34
180
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Remont klatki schodowej w budynku przy: Część 1: ul. Wrzeciono 30 w Warszawie; Część 2: ul. Pęcickiej 23 w Warszawie; Część 3: ul. Kleczewskiej 54 w Warszawie;
2019-06-03,
10:00
2019-05-17,
11:43
181
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Postępowanie 59/PN/2019 Prace ogrodniczo – porządkowe na terenie zieleni przy ul. Szamocka- Ficowskiego- Dygata- Powązkowska o łącznej powierzchni 2, 25 ha.
2019-05-24,
11:30
2019-05-17,
12:47
182
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Opracowanie projektu budowlanego wykonawczego remontu muru oporowego oddzielającego posesję przy ul Płockiej 16 od terenu przy ul. Wolskiej 56 w Warszawie, zgodnie z decyzją PINB NR – IOT/45/2019.
2019-05-27,
09:00
2019-05-17,
12:47
183
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zakup licencji Oracle wraz z 12 miesięczną aktualizacją do nowych wersji oprogramowania i usługami Asysty Technicznej
2019-06-21,
12:00
2019-05-17,
14:08
184
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Remont i naprawa wyeksploatowanych dwóch urządzeń dźwigowych (platform) dla osób niepełnosprawnych przy kładce nad ul. Ostrobramską przy C.H. Promenada w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
2019-06-03,
10:00
2019-05-17,
13:32
185
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Remont i naprawa wyeksploatowanych dwóch urządzeń dźwigowych (platform) dla osób niepełnosprawnych przy kładce dla pieszych nad ul. Ostrobramską przy ul. Motorowej w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
2019-06-03,
10:00
2019-05-17,
13:54
186
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont dziedzińca oraz altany śmietnikowej na terenie przyległym do budynku przy ul. Tarchomińskiej 12 w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.40.2019
2019-06-03,
11:00
2019-05-17,
13:51
187
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (7 pustostanów – 7 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.42.2019
2019-06-03,
10:00
2019-05-17,
13:54
188
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Biuro Zamówień Publicznych
Przygotowanie i organizacja dwudniowej konferencji dotyczącej "Zarządzania ulicami i centrami miast oraz podsumowującej projekt Rewitalizacja - wspólna sprawa" z udziałem międzynarodowych i polskich ekspertów, w tym zorganizowanie spacerów i warsztatów wraz z kolacją dla zaproszonych prelegentów i przedstawicieli z ramienia Zamawiającego.
2019-05-31,
10:30
2019-05-17,
15:37
189
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Usługa cateringowa, polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu dwudaniowych obiadów z napojem dla uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. J. Cybisa 7 w Warszawie. Postępowanie na usługi społeczne nr 1/2019
2019-05-30,
12:00
2019-05-17,
14:22
190
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Usługa czyszczenia i dezynfekcji pokryć tapicerskich siedzisk pasażerskich i foteli maszynistów w wagonach pojazdów metra
2019-05-27,
12:00
2019-05-17,
14:22
191
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa metali kolorowych (4 części)
2019-05-27,
10:00
2019-05-17,
14:23
192
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
zapewnienie bieżącej obsługi informatycznej Ośrodków Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA od dnia 01 czerwca 2019 r. do dnia 30 listopada 2020 r. (postępowanie nr ZP/PN/U/11/2019)
2019-05-27,
09:00
2019-05-17,
15:24
193
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji energii dla obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek
2019-05-27,
10:00
2019-05-17,
15:24
194
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
„Budowa najpiękniejszego placu zabaw na Mokotowie”
2019-05-28,
11:30
2019-05-17,
15:25
195
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego.
2019-05-27,
10:00
2019-05-17,
15:26

Ukryj listy wyboru. Ukryj kolumnę: z rodzajem zamówienia, z datą publikacji.
Rodzaj:
Tryb:
Zamawiajacy:

UWAGA:
* Wypełnienie pola w nagłówku kolumny z nazwą zamówienia pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, w których nazwie znajduje się podany łańcuch znaków lub przynajmniej jeden z łańcuchów znaków oddzielonych przecinkiem
** Data składania ofert, wniosków, prac konkursowych lub data aukcji. Wypełnienie pola/pól w nagłówku kolumny z datą składania ofert w formacie RRRRMMDD pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, dla których data składania ofert zawiera się we wskazanym przedziale czasowym

<<powrót

herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  | 

 
Księga Zamówień Publicznych