>Biuro Zamówień Publicznych > Wyszukiwanie ogłoszeń > Wyniki wyszukiwania
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Bieżące ogłoszenia o przetargach
prowadzonych przez Urząd m.st. Warszawy i jego jednostki podległe


Znaleziono 114 ogłoszeń spełniających zaznaczone kryteria.

Ilość ogłoszeń na stronie:
Lp. Tryb
*WSZYSTKIE
Zamawiający
*WSZYSCY
Nazwa zamówienia*
Składanie ofert**
od
do
Data publikacji
od
do
1
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Modernizacja stacji pomp kanałowych „Saska Kępa I” zlokalizowanej przy al. Waszyngtona 3 w Warszawie, na terenie Dzielnicy Praga Południe
2020-01-24,
10:00
2019-08-13,
09:30
2
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Kontrakt 5 - „Zaprojektowanie i rozbudowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) w Warszawie” realizowany w ramach Przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2 w dzielnicy Targówek m. st. w Warszawie”
2020-02-27,
12:00
2019-08-16,
07:56
3
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie II.2 Modernizacja oczyszczalni ścieków Południe w zakresie gospodarki ściekowej i osadowej.
2020-01-24,
09:45
2019-11-05,
09:44
4
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Wykonanie przebudowy budynków Szkoły Podstawowej nr 92 przy ul. Przasnyskiej 18 A w Warszawie w związku z dostosowaniem do potrzeb ochrony ppoż.
2020-01-28,
09:45
2019-11-25,
14:44
5
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa przewodu wodociągowego DN 150 od projektowanej ul. Czwartej do rejonu ul. Rodziewiczówny w Warszawie, dzielnica Praga Południe
2020-01-30,
10:00
2019-11-27,
11:15
6
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 mm L=154,5 m w ul. Tapicerskiej wraz z odcinkami sieci DN 160 mm L=28,5 m w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy
2020-01-31,
09:45
2019-11-27,
11:15
7
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Leasing samochodów osobowych dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy na okres 60 miesięcy
2020-01-29,
13:00
2019-12-02,
14:21
8
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Modernizacja Stacji Pomp Kanałowych „Włochy-Mikowa” zlokalizowanej przy ul. Chrościckiego 81 w Warszawie, na terenie Dzielnicy Włochy
2020-01-21,
09:45
2019-12-06,
10:33
9
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w drodze dojazdowej do ul. Lebiodowej 15S-15Z w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
2020-01-24,
10:45
2019-12-09,
09:44
10
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci wodociągowej DN 100/150/250 o łącznej długości L=2.138,18 mb na terenie osiedla Karolówka – Obszar II w dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
2020-01-31,
12:00
2019-12-10,
09:30
11
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa polielektrolitów
2020-01-20,
10:45
2019-12-13,
10:32
12
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
Kompleksowe utrzymanie czystości autobusów oraz sprzątanie obiektów
2020-01-21,
08:30
2019-12-16,
09:29
13
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Emisja spotów reklamowych na monitorach LCD w autobusach komunikacji miejskiej m.st. Warszawy poruszających się w obszarze aglomeracji warszawskiej na lata 2020-2021
2020-01-23,
12:00
2019-12-20,
14:46
14
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Gospodarowanie odpadami o kodzie 19 08 05 pochodzącymi z Zakładu „Czajka” w ilości maksymalnej 25 000 Mg z podziałem na zadania.
2020-01-20,
09:45
2019-12-18,
10:46
15
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanałów ściekowych w ul. Latoszki i w drodze dojazdowej do ul. Rosochatej w Warszawie Dzielnica Wilanów.
2020-01-23,
09:45
2019-12-18,
10:47
16
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji instalacji przygotowania i dozowania węgla pylistego na terenie Zakładu Północnego w Wieliszewie, ul. 600-lecia 20
2020-01-21,
09:45
2019-12-18,
10:47
17
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w drodze dojazdowej do ul. Zwoleńskiej 90 w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
2020-01-22,
10:45
2019-12-18,
10:47
18
Przetarg nieograniczony
Zarząd Oczyszczania Miasta
Prace porządkowe na terenie m. st. Warszawy
2020-01-20,
09:00
2019-12-18,
10:46
19
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacyjnej na terenie m.st. Warszawy w zakresie średnic 0,20 – 0,80 m oraz o długości Lca = 3541 mb
2020-01-28,
09:00
2019-12-18,
11:02
20
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Renowacja przewodów wodociągowych metodą bezwykopową na terenie m. st. Warszawy z podziałem na zadania
2020-01-22,
09:45
2019-12-18,
11:03
21
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa kanalizacji ściekowej wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości w ulicy Tułowickiej w Warszawie na terenie Dzielnicy Bielany
2020-01-21,
09:45
2019-12-18,
11:39
22
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Modernizacja Stacji Pomp Kanałowych zlokalizowanych przy ul. Chruściela, ul. Paderewskiego, ul. Szatkowników w Warszawie na terenie Dzielnicy Rembertów
2020-01-24,
09:45
2019-12-19,
09:49
23
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Remont turbozespołu Fincantieri
2020-01-23,
10:00
2019-12-23,
14:36
24
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Doradztwo technologiczne i systemowe w ramach projektu "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
2020-01-28,
12:00
2019-12-27,
10:18
25
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie VI.1.19 – Inżynier dla zadania: Budowa systemu zarządzania siecią kanalizacji ogólnospławnej. Centralne sterowanie siecią
2020-01-27,
09:45
2019-12-27,
08:06
26
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci wodociągowej DN100 mm w drodze dojazdowej do ul. Kąty Grodziskie w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
2020-01-28,
10:00
2019-12-27,
08:06
27
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Modernizacja pompowni IV Hala na terenie Stacji Pomp Rzecznych przy ul. Czerniakowskiej 124 w Warszawie, Dzielnica Śródmieście
2020-02-03,
09:45
2019-12-27,
08:06
28
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawa prefabrykatów betonowych - zamówienie udzielane w częściach
2020-01-24,
11:00
2019-12-27,
08:05
29
Przetarg nieograniczony
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
Roboty budowlane w zakresie budowy budynku toalety publicznej na Cmentarzu Komunalnym Północnym
2020-01-21,
12:30
2019-12-27,
10:46
30
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
Dostawa skroplonego paliwa metanowego LNG do pojazdów samochodowych zasilanych LNG lub LCNG
2020-01-24,
11:30
2019-12-27,
10:47
31
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
usługi sprzątania nieruchomości stanowiących własność 100% m.st. Warszawy, zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, położonych w obrębie Terenowych Zespołów Obsługi Mieszkańców Koło, Młynów, Nowolipki, Ogrodowa w okresie od marca 2020 r. do lipca 2020 r.
2020-01-27,
09:00
2019-12-27,
10:47
32
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
Dostawa umundurowania dla kierowców
2020-02-04,
09:30
2019-12-27,
11:33
33
Przetarg nieograniczony
Zarząd Mienia Skarbu Państwa
kompleksowa dostawa ciepła do budynków stanowiących 100% własności Skarbu Państwa na terenie m. st. Warszawy w zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa obejmująca sprzedaż i przesył ciepła dostarczonego za pośrednictwem nośnika ciepła – gorącej wody.
2020-01-28,
12:00
2019-12-27,
11:54
34
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Prace porządkowe na niezagospodarowanych terenach będących we władaniu m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy w roku 2020 Numer referencyjny: PN 55/2019
2020-01-30,
10:00
2019-12-27,
12:25
35
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Gospodarowanie odpadami o kodach: 19 08 01, 19 08 02 z podziałem na zadania.
2020-01-31,
09:45
2019-12-30,
15:27
36
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Dostawa odzieży roboczej zimowej i letniej wraz z serwisowaniem, odzieży ochronnej oraz rękawic roboczych dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.46.2019.ŁM
2020-01-31,
10:00
2019-12-30,
15:27
37
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Realizacja projektu: Odpocznij u Kamedułów - zagospodarowanie terenu przed zespołem klasztornym kamedułów na Bielanach – budżet partycypacyjny 2019 - Numer referencyjny: UD-III-WZP.271.88.2019.MGA
2020-01-20,
13:00
2019-12-31,
10:36
38
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Modernizacja systemu CCTV na stacjach Metra Natolin A2, Imielin A3 oraz Stokłosy A4
2020-01-24,
12:00
2019-12-31,
12:43
39
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przebudowa przewodu wodociągowego wraz z przyłączem wodociągowym w ulicy Powstańców Śląskich w Warszawie na terenie Dzielnicy Bemowo
2020-02-06,
09:45
2020-01-03,
12:16
40
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Poezji 11A oraz w drodze dojazdowej do ul Poezji do wysokości dz. ew. nr 323 z obrębu 8-07-12 na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.
2020-02-07,
09:45
2020-01-03,
12:16
41
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI), klasy EAM/CMMS.
2020-02-06,
10:00
2020-01-03,
13:30
42
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawa mieszanek mineralno-asfaltowych
2020-02-05,
11:00
2020-01-07,
07:51
43
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o.
„Zakup i dostawa produktów leczniczych, materiałów medycznych na potrzeby Dziennego Domu Opieki Medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych w Stołecznym Centrum Opiekuńczo Leczniczym w Warszawie”.
2020-02-13,
12:00
2020-01-07,
13:57
44
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Rozbudowę i przebudowę budynku Szkoły Podstawowej nr 367 w Warszawie przy ul. Przytulnej 3
2020-01-22,
11:00
2020-01-07,
15:20
45
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Zarządzanie kontraktem pn. „Budowa zajezdni Annopol”, w tym opracowanie Dokumentacji Przetargowej, pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót
2020-02-11,
10:00
2020-01-08,
15:24
46
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Usługi sprzątania terenów zewnętrznych i budynków
2020-02-07,
10:00
2020-01-09,
08:28
47
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa wyrobów medycznych do zabiegów naczyniowych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-01/2020)
2020-02-12,
10:00
2020-01-09,
09:54
48
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Odbiór odpadów
2020-01-20,
12:00
2020-01-09,
12:09
49
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu zieleni będącego częścią Parku Dolina Służewska w ramach inwestycji „Realizacja projektu Zielony Służew nad Dolinką”
2020-01-24,
11:30
2020-01-09,
12:32
50
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Sprzątanie nieruchomości stanowiących 100% własności m.st. Warszawy administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście ADK 3,4,5,6
2020-02-18,
12:00
2020-01-09,
13:00
51
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2020-01-27,
11:00
2020-01-09,
13:24
52
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Dostawa i montaż wyposażenia sportowego i rehabilitacyjnego dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102” w Warszawie.
2020-01-22,
11:30
2020-01-09,
14:12
53
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa przenośnego stanowiska diagnostycznego do statycznego badania nacisków zestawów kołowych pojazdów szynowych
2020-01-21,
10:00
2020-01-10,
10:30
54
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Naprawa urządzeń układu smarowania obrzeży kół do tramwajów typu 120Na
2020-01-20,
10:00
2020-01-10,
10:41
55
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy
Remont pomieszczeń przychodni zdrowia przy ul. 1 Sierpnia 36A w Warszawie
2020-01-30,
10:00
2020-01-10,
12:05
56
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie wymiany tapicerki foteli pasażerskich, oparć wózków inwalidzkich i podłokietników.
2020-01-23,
09:00
2020-01-10,
13:19
57
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – „mobilna ekspedycja”
2020-01-22,
10:00
2020-01-10,
15:13
58
Przetarg nieograniczony
Zarząd Terenów Publicznych
Konserwacja iluminacji pomników i innych obiektów w tym architektonicznych oraz konserwacja oświetlenia terenów będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
2020-01-20,
10:00
2020-01-13,
09:30
59
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Wykonanie robót przygotowawczych związanych z PRZEBUDOWĄ ULICY SZYSZKOWEJ w zakresie: przebudowy sieci elektroenergetycznej, robót rozbiórkowych oraz wycinki drzew
2020-01-28,
10:00
2020-01-13,
13:21
60
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Olkuskiej 6 w Warszawie w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej.
2020-01-28,
10:00
2020-01-13,
13:22
61
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części zamiennych do wózków tocznego i napędowego tramwajów typu 120Na (3 części).
2020-01-20,
09:00
2020-01-13,
14:53
62
Przetarg nieograniczony
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmującą – sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy.
2020-01-21,
10:30
2020-01-13,
14:59
63
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Legendy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym oraz przebudowę ciągu pieszego wraz z oświetleniem na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
2020-01-22,
10:00
2020-01-13,
15:05
64
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
Dostawa 160 nowych gazowych autobusów miejskich
2020-02-20,
10:30
2020-01-14,
08:05
65
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Utrzymanie porządku i czystości na terenach m.st. Warszawy administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek
2020-01-22,
09:00
2020-01-14,
09:36
66
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (10 pustostanów – 10 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.1.2020
2020-01-29,
10:00
2020-01-14,
11:28
67
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawa kamiennych wyrobów budowlanych
2020-02-13,
11:00
2020-01-14,
11:29
68
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Wykonanie prac związanych z pielęgnacją zieleni oraz obsługą placów zabaw na terenie zarządzanym przez ZGN w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2020-01-22,
09:00
2020-01-14,
11:29
69
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
Wykonanie instalacji klimatyzacji w części budynku Przychodni przy ul. Ciołka 11 w Warszawie.
2020-01-29,
09:30
2020-01-14,
13:08
70
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Świadczenie usług konserwacyjnych oraz pogotowia technicznego e branży sanitarnej w budynkach należących w 100% do m.st. warszawy oraz lokalach własności m.st. Warszawy znajdujących się w budynkach wspólnotowych- na terenie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście Administracje Domów Komunalnych Nr 1,4,5,6 w podziale na 4 części przetargowe
2020-01-22,
12:00
2020-01-14,
14:07
71
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Usługi w zakresie transportu i eksmisji z nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy położonych w Dzielnicy Bielany, w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.
2020-01-23,
10:00
2020-01-14,
13:55
72
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
159/PN/2019; Prace konserwacyjne, eksploatacyjne i porządkowe oraz naprawy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania trzech zdrojów oligoceńskich wraz ze stacją uzdatniania wody i punktem czerpalnym będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy;
2020-01-22,
11:30
2020-01-14,
15:29
73
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Świadczenie usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi, realizowanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.)
2020-01-21,
11:00
2020-01-14,
15:54
74
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa środków dezynfekcyjnych oraz preparatów biobójczych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-03/2020
2020-01-22,
10:30
2020-01-14,
15:54
75
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wymiana stolarki okiennej na okna drewniane jednoramowe z szybą zespoloną w lokalach i budynkach znajdujących się w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy na terenie: DOM „Służewiec”, „Wierzbno”, „Wiśniowa”, „Madalińskiego”, „Konduktorska” i „Polkowska” ujęte w gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy zakończonego zawarciem umowy ramowej.
2020-01-31,
10:00
2020-01-15,
07:56
76
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wymiana stolarki okiennej na okna z PCV w lokalach i budynkach znajdujących się w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy na terenie: DOM „Służewiec”, „Wierzbno”, „Wiśniowa”, „Madalińskiego”, „Konduktorska” i „Polkowska”
2020-01-31,
10:00
2020-01-15,
09:43
77
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
na wykonanie utrzymaniowych robót drogowych w zakresie remontów uszkodzonych nawierzchni wewnętrznych ciągów komunikacyjnych i ich oznakowania oraz wykonanie nowych obiektów drogowych i utwardzeń, na terenach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy DOM „Służewiec”, DOM „Wierzbno”, DOM „Wiśniowa”, DOM „Madalińskiego”, DOM „Konduktorska”, DOM „Polkowska”
2020-01-30,
10:00
2020-01-15,
09:43
78
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Wykonanie remontu podstacji energetycznej na stacji A3 Imielin I linii metra w Warszawie
2020-01-30,
11:00
2020-01-15,
10:14
79
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Remont obiektów na terenie Stacji Uzdatniania Wody „Zawady” przy ul. Vogla 53 w Warszawie, Dzielnica Wilanów z podziałem na zadani
2020-02-20,
09:45
2020-01-15,
10:37
80
Licytacja elektroniczna
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Projekt i skład gazety pt. „Życie Śródmieścia” ( znak sprawy ZP-1/20)
2020-01-27,
10:00
2020-01-15,
10:39
81
Przetarg nieograniczony
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
Remont kapitalny „Kwatery i pomnika 50 powieszonych” w kwaterze wojennej C 6 na Cmentarzu Wojskowym
2020-01-30,
12:30
2020-01-15,
11:41
82
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
POSTĘPOWANIE NUMER: UD-I-WZP.271.2.2020.SRU Zaprojektowanie i budowa tężni solankowej w Parku Górczewska wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenów przyległych w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
2020-01-30,
10:30
2020-01-15,
13:15
83
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (8 pustostanów – 8 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.2.2020
2020-01-31,
10:00
2020-01-15,
13:22
84
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawa ram prętowych i słupków do ram prętowych
2020-01-23,
11:00
2020-01-15,
13:52
85
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
„Dostawę energii cieplnej z sieci ciepłowniczej do Ośrodków Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w okresie 2020-2021” (nr postępowania ZP/PN/D/45/2019).
2020-02-17,
09:00
2020-01-15,
13:52
86
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Wzmocnienie kruszywem dróg gruntowych zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2020-02-04,
12:00
2020-01-15,
13:53
87
Przetarg nieograniczony
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 2
Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych do obiektów Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 2 w Warszawie
2020-01-23,
10:30
2020-01-15,
15:37
88
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Usługa cateringowa dla osób pozbawionych schronienia
2020-01-21,
09:00
2020-01-15,
15:45
89
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Kompleksowe zaprojektowanie i przebudowę alejek oraz ich oświetlenie w Parku Górczewska na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
2020-01-30,
10:00
2020-01-15,
15:48
90
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa płynów, koncentratów i jednorazowego sprzętu do wykonywania hemodializ, zabiegów plazmaferezy oraz technik ciągłych dla Szpitala Bielańskiego (ZP-05/2020).
2020-01-23,
11:00
2020-01-15,
15:57
91
Licytacja elektroniczna
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Druk i dystrybucja gazety pt. „Życie Śródmieścia” ( znak sprawy ZP-2/20)
2020-01-28,
10:00
2020-01-16,
10:16
92
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Słodycze reklamowe w opakowaniach z logo Metra Warszawskiego
2020-01-24,
12:00
2020-01-16,
10:56
93
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej pomiędzy ul. Armii Krajowej, a ul. Berenta oraz sieci kanalizacyjnej w ul. Berenta w Warszawie, na terenie dzielnicy Wesoła.
2020-02-21,
09:45
2020-01-16,
10:56
94
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Ząbkowskiej 4 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.3.2020
2020-02-03,
10:00
2020-01-16,
11:50
95
Przetarg nieograniczony
Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
Dostawa mrożonych ryb i owoców morza dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie.
2020-01-29,
11:30
2020-01-16,
11:51
96
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Roboty porządkowe na terenie dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w zakresie opróżniania koszy ulicznych i uzupełniania dystrybutorów o worki biodegradowalne z przeznaczeniem na psie odchody, usuwania padłych zwierząt, sprzątania niezagospodarowanych terenów, w tym likwidacji dzikich wysypisk odpadów, z podziałem na części: — część 1 – w zakresie opróżniania koszy ulicznych i uzupełnianie dystrybutorów o worki biodegradowalne z przeznaczeniem na psie odchody, — część 2 – w zakresie usuwania padłych zwierząt, sprzątania niezagospodarowanych terenów, w tym likwidacji dzikich wysypisk odpadów.
2020-02-24,
11:00
2020-01-16,
13:47
97
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Utrzymanie zieleni parkowej, zieleńców, placów zabaw, terenów rekreacyjnych, miejsc pamięci i nieurządzonych terenów zieleni oraz pielęgnacja zieleni wysokiej na obszarze Dzielnicy Białołęka w 2020 r.
2020-02-24,
11:00
2020-01-16,
13:48
98
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Organizacja Mistrzostw Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 2020 w siatkówce na szczeblu szkół podstawowych dziewcząt i chłopców (mini-siatkówka), w kategorii młodzieży dziewcząt i chłopców oraz szkół średnich dziewcząt i chłopców, zgodnie z regulaminami Warszawskiej Olimpiady Młodzieży zamieszczonymi na stronie internetowej SZSWWM w zakładce regulaminy.
2020-01-22,
10:00
2020-01-16,
14:13
99
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
Sukcesywne dostawy do immunochemii: odczynników, kalibratorów, kontroli, płynów płuczących wraz z dzierżawą analizatora dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście
2020-01-24,
09:30
2020-01-16,
15:02
100
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części do wykonania naprawy poziomu P4.3 odbieraków prądu pojazdów typu Inspiro
2020-02-19,
12:00
2020-01-16,
15:10
101
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Modernizacja boisk sportowych w Szkole Podstawowej nr 94 przy ul. Cietrzewia 22a
2020-02-03,
10:00
2020-01-17,
10:33
102
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Wykonanie przeglądu serwisowego urządzeń pomiarowych firmy Hach-Lange z podziałem na zadania.
2020-01-30,
09:45
2020-01-17,
10:33
103
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę przewodu wodociągowego w al. Wilanowskiej Dn 250 mm L ca 495 m wraz z przyłączami na terenie dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2020-02-24,
09:45
2020-01-17,
10:34
104
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka
Dostawa i zakup kardiotokografu oraz audiometru z tympanometrem
2020-01-27,
09:00
2020-01-17,
12:23
105
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Wykonanie robót związanych z remontami dróg gminnych w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w okresie od marca 2020 roku do lutego 2021 roku
2020-02-03,
10:00
2020-01-17,
14:08
106
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Utrzymanie porządku i czystości na terenach zieleni oraz na terenach niezabudowanych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
2020-01-24,
10:30
2020-01-17,
14:09
107
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Modernizacja Parku Herberta
2020-02-04,
13:00
2020-01-17,
14:30
108
Przetarg nieograniczony
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
Usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Cmentarza Komunalnego Południowego w latach 2020-2021
2020-01-28,
12:30
2020-01-17,
14:31
109
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Odśnieżanie dachów obiektów budowlanych na STP Kabaty w sezonie zimowym 2019/20 roku
2020-01-27,
12:00
2020-01-17,
14:34
110
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Sukcesywna dostawa druków na wykonanie uprawnień na transport drogowy dla Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m st. Warszawy.
2020-01-27,
11:30
2020-01-17,
14:50
111
Przetarg nieograniczony
Zespół Szkół Specjalnych nr 38
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego podjazdu komunikacyjnego dla osób niepełnosprawnych, rozbiórka istniejących i budowa nowych schodów ewakuacyjnych, montaż daszku nad wejściem przy rampie oraz naprawa nierównej nawierzchni schodów w ciągu komunikacyjnym w budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 38 mieszczącym się w Warszawie przy ul. Namysłowskiej 10
2020-01-31,
09:00
2020-01-17,
14:34
112
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa produktów leczniczych dla Szpitala Bielańskiego (ZP-06/2020)
2020-01-27,
11:00
2020-01-17,
15:25
113
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Konserwacja, utrzymanie, remonty dróg gminnych i elementów organizacji ruchu na terenie Dzielnicy Żoliborz w 2020 r.
2020-02-05,
08:45
2020-01-17,
15:45
114
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji pn. „Budowa Parkingu strategicznego „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) „Jeziorki PKP”
2020-02-03,
11:00
2020-01-17,
15:46

Ukryj listy wyboru. Ukryj kolumnę: z rodzajem zamówienia, z datą publikacji.
Rodzaj:
Tryb:
Zamawiajacy:

UWAGA:
* Wypełnienie pola w nagłówku kolumny z nazwą zamówienia pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, w których nazwie znajduje się podany łańcuch znaków lub przynajmniej jeden z łańcuchów znaków oddzielonych przecinkiem
** Data składania ofert, wniosków, prac konkursowych lub data aukcji. Wypełnienie pola/pól w nagłówku kolumny z datą składania ofert w formacie RRRRMMDD pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, dla których data składania ofert zawiera się we wskazanym przedziale czasowym

<<powrót

herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  | 

 
Księga Zamówień Publicznych