>Biuro Zamówień Publicznych > Wyszukiwanie ogłoszeń > Wyniki wyszukiwania
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Bieżące ogłoszenia o przetargach
prowadzonych przez Urząd m.st. Warszawy i jego jednostki podległe


Znaleziono 150 ogłoszeń spełniających zaznaczone kryteria.

Ilość ogłoszeń na stronie:
Lp. Tryb
*WSZYSTKIE
Zamawiający
*WSZYSCY
Nazwa zamówienia*
Składanie ofert**
od
do
Data publikacji
od
do
1
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 70 000 Mg Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.36.2020.LK
2020-12-04,
11:00
2020-07-14,
17:51
2
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach inwestycji „Budowa i przebudowa trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka i ul. Wolskiej".
2020-12-29,
12:00
2020-07-31,
15:33
3
Przetarg nieograniczony
Zarząd Oczyszczania Miasta
Kompleksowe mechaniczne oczyszczanie jezdni ulic m.st. Warszawy w sezonie zimowym i letnim w latach 2021-2024
2020-12-17,
09:00
2020-08-21,
12:18
4
Dialog konkurencyjny
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
"Rewaloryzacja i Eksploatacja budynku Hali Gwardii w Warszawie"
2021-01-05,
11:30
2020-09-02,
13:03
5
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją kontraktu pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach inwestycji „Budowa i przebudowa trasy tramwajowej w ciągu ulic Kasprzaka i Wolskiej”
2020-12-30,
11:00
2020-09-07,
14:36
6
Przetarg nieograniczony
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów, w tym: Etap I - rozbudowa wiaduktów, w Warszawie.
2020-12-07,
10:00
2020-09-22,
10:54
7
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Modernizacja oraz remont jednostek pływających eksploatowanych przez MPWiK w m.st. Warszawie S.A. z podziałem na zadania.
2020-12-04,
10:00
2020-10-09,
11:06
8
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie IV.1. Budowa kolektora Lindego Bis.
2020-12-17,
10:45
2020-10-14,
14:15
9
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie IV.2 Budowa kolektora Wiślanego – etap III
2020-12-16,
10:45
2020-10-14,
14:30
10
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawa materiałów do przebudowy oświetlenia ulicznego w ulicach: Przy Agorze i Sokratesa w Warszawie
2020-12-09,
11:00
2020-10-21,
14:36
11
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie IV.2 Budowa kolektora Wiślanego – etap I
2020-12-14,
12:00
2020-10-28,
09:54
12
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Prowadzenie kampanii informacyjnych za pomocą nośników outdoor’owych typu billboard (6x3m).
2020-12-04,
12:00
2020-11-03,
09:35
13
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Przedłużenie wsparcia dla licencji DPS for VMWARE
2020-12-02,
12:00
2020-10-30,
09:54
14
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Utrzymane i konserwacja zieleni przyulicznej na terenie dzielnicy Bielany m.st. Warszawy do 2022 roku
2020-12-11,
12:00
2020-10-30,
15:26
15
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wymiana dźwigu osobowego zainstalowanego w budynku mieszkalnym przy ul. Brzeskiej 20 w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.115.2020
2020-12-15,
10:00
2020-11-02,
12:30
16
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Konstancin-Jeziorna z Warszawą
2020-12-10,
10:00
2020-11-03,
15:51
17
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa przewodu wodociągowego i kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Orchowieckiej 28D w Warszawie na terenie dzielnicy Białołęka z podziałem na zadania i etapy
2020-12-07,
10:00
2020-11-04,
09:27
18
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o.
„Zakup i dostawa artykułów do żywienia pacjentów w Stołecznym Centrum Opiekuńczo Leczniczym w Warszawie Sp. z o. o”.
2020-12-07,
11:30
2020-11-04,
11:28
19
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wykonanie usługi ochrony fizycznej mienia w budynkach mieszczących się przy ul. Piaskowej 7, 9 i 11 w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2021 r., godzina 15.01.
2020-12-07,
09:00
2020-11-04,
12:11
20
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Zimowe utrzymanie ulic, chodników, ścieżek rowerowych, schodów i parkingów w pasach drogowych na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2021 roku
2020-12-09,
12:30
2020-11-06,
09:14
21
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
„Pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej, utrzymanie czystości oraz konserwacja małej architektury na terenach zieleni w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w latach 2021-2023 – Rejon II” Numer referencyjny: UD-III-WZP.271.72.2020.EKR. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/19161/details
2020-12-11,
12:00
2020-11-06,
11:26
22
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Arniki na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
2020-12-10,
10:00
2020-11-06,
12:12
23
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji węzła cieplnego w budynku Archiwum przy ulicy Zarzecze 10 w Warszawie, dzielnica Białołęka.
2020-12-10,
10:45
2020-11-06,
12:13
24
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę instalacji zabezpieczającej filtr z węglem aktywnym w obiekcie S2 STUOŚ Zakładu „Czajka”, ul. Czajki 4/6 w Warszawie, dzielnica Białołęka
2020-12-11,
12:00
2020-11-06,
12:13
25
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Dostawa i serwis fabrycznie nowych samochodów kontenerowych oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.38.2020.LK
2020-12-08,
11:00
2020-11-06,
15:49
26
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji dla inwestycji z obszaru gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) na Oczyszczalni Ścieków „Czajka” w Warszawie w dzielnicy Białołęka, w zakresie gospodarki osadowej i ściekowej.
2020-12-14,
10:45
2020-11-09,
13:10
27
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji gazów analitycznych o wysokiej czystości w Laboratorium „Czajka”, ul. Czajki 4/6 w Warszawie, Dzielnica Białołęka
2020-12-14,
12:00
2020-11-09,
13:21
28
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie projektu budowlanego na budowę kolektora Wiślanego w ramach etapu III, tj. od komory połączeniowej z kolektorem Bielańskim do Zakładu „Farysa”, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
2020-12-11,
10:45
2020-11-09,
13:43
29
Przetarg nieograniczony
Zarząd Mienia Skarbu Państwa
Wykonywanie usługi polegającej na utrzymaniu porządku i czystości na powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nieruchomości Skarbu Państwa zabudowanych i niezabudowanych oraz wykonania usługi związanej z koszeniem trawy wraz z jej grabieniem wywozem i utylizacją na terenach gospodarowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa oraz w siedzibie ZMSP.
2020-12-14,
12:00
2020-11-10,
08:51
30
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Biuro Turystyki
Wykonanie i wdrożenie komponentu e-turystyka projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny” w ramach Virtual WOF współfinansowanego ze środków EFRR RPOWWM 2014–2020
2020-12-14,
09:00
2020-11-10,
12:23
31
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji klimatyzacji w obiektach należących do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z podziałem na zadania
2020-12-14,
10:45
2020-11-12,
09:18
32
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie analizy trasy dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji ściekowej wraz z przepompownią ścieków w ul. Białołęckiej w Warszawie na terenie Dzielnicy Białołęka.
2020-12-18,
10:00
2020-11-12,
09:18
33
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przewodu wodociągowego w ul. Jesiennej i ul. Przemysława II w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, z podziałem na zadania.
2020-12-16,
09:45
2020-11-12,
09:19
34
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Dostawa wyposażenia elektronicznego do Szkół Podstawowych Dzielnicy Białołęka w podziale na części
2020-12-21,
11:00
2020-11-12,
14:36
35
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
świadczenie usługi przewozu regularnego łączącego obszar gminy Piaseczno z Warszawą w podziale na dwie części: Część nr 1: świadczenie usługi autobusami o dł. 9 m Część nr 2: świadczenie usługi autobusami o dł. 12 m
2020-12-10,
11:30
2020-11-12,
15:03
36
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonywanie bieżących robót remontowych oraz robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynków i lokali, usuwanie i zabezpieczanie awarii oraz wykonywanie czynności niezbędnych do utrzymania w ruchu instalacji elektrycznych w budynkach, lokalach oraz urządzeniach i instalacjach terenowych na terenach zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy (dalej też: ZGN) oraz w lokalach gminnych znajdujących się w budynkach nie będących w administracji ZGN, położonych na terenie DOM Służewiec, DOM Wierzbno, DOM Polkowska.
2020-12-01,
10:00
2020-11-13,
12:59
37
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie naprawy rewizyjnej poziomu P4 lokomotywy manewrowej 797.8
2020-11-30,
12:00
2020-11-13,
14:31
38
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Sporządzenie projektu budowlanego wykonawczego oraz wykonanie robót remontowych i instalacyjnych w lokalach komunalnych w budynkach przy ul. Warszawskiej 3 bl.5 m.1 i ul. Warszawskiej 3 bl.6 m.14 należących do zasobu komunalnego Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2020-11-30,
10:00
2020-11-13,
14:32
39
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
„Usługa dostarczenia, ustawienia, opróżniania i obsługi technicznej 4 proekologicznych butelkomatów w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy”. Numer referencyjny: P-47/20
2020-11-30,
09:30
2020-11-13,
14:32
40
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Budowa dwóch peronów przystankowych w rejonie skrzyżowania ul. Baletowa/ul. Sarabandy w Warszawie.
2020-11-30,
12:30
2020-11-13,
15:33
41
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Łysakowskiej i sieci wodociągowej w ul. Bychowskiej na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
2020-12-21,
09:45
2020-11-16,
07:39
42
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej od kanału głównego do granic nieruchomości na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z podziałem na sześć zadań
2020-12-15,
09:45
2020-11-16,
07:39
43
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa koagulantu w postaci wodnego roztworu siarczanu żelaza (III) do procesu oczyszczania ścieków komunalnych
2020-12-18,
12:00
2020-11-16,
07:39
44
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Wymiana pieca na pompę ciepła w budynku mieszkalnym przy ul. Przewodowej 139a m 2 w Warszawie.
2020-11-30,
10:00
2020-11-16,
12:51
45
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych
,,Świadczenie całodobowych usług medycznych w ramach dyżurów lekarskich na rzecz Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych okresie od 01.01.2021 r. do 31.12. 2023 r.”
2020-11-30,
10:00
2020-11-16,
14:20
46
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej
„Usługa fizycznej ochrony osób i mienia w Warszawskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej realizowana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia”
2020-11-30,
09:00
2020-11-16,
15:10
47
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Malwowej oraz ul. Prymulki w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z podziałem na zadania.
2020-12-21,
10:00
2020-11-17,
09:38
48
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Utrzymanie i konserwacja dróg będących w zarządzie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy – numer postępowania 35/ZP/20.
2020-12-03,
09:00
2020-11-17,
10:51
49
Przetarg nieograniczony
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Rembertów m.st. Warszawy
Sprzedaż i dostaw paliwa gazowego dla szkół i placówek oświatowych w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
2020-12-02,
10:30
2020-11-17,
12:01
50
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka
„Dostawa szczepionek”
2020-12-18,
09:00
2020-11-17,
13:42
51
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Wymiana na energooszczędne (LED) oświetlenia 2 boisk (do piłki nożnej oraz wielofunkcyjnego), znajdujących się na terenie kompleksu boisk „Orlik” przy ul. Przy Bażantarni w Warszawie
2020-12-02,
11:30
2020-11-17,
15:27
52
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Roboty budowlane polegające na konserwacji, naprawie oraz usuwaniu awarii w zakresie ogólnobudowlanym w nieruchomościach zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r. lub do wyczerpania środków finansowych.
2020-12-02,
10:00
2020-11-17,
15:44
53
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Koncepcja zagospodarowania i odprowadzenia wód opadowych i roztopowych dla obszaru Łuku Siekierkowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł i sposobu zasilania w wodę akwenu rezerwatu przyrody "Jezioro Czerniakowskie"
2020-12-09,
12:00
2020-11-18,
14:19
54
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zakup licencji i przedłużenie serwisu oprogramowania CIC firmy Genesys
2020-12-08,
13:00
2020-11-20,
10:18
55
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Budowa budynku żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudową fragmentu chodnika przy ul. H. Pobożnego w Warszawie 2 etap – realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa żłobka przy ul.Henryka Pobożnego UD-XI-WZP.271.44.2020.URY
2020-12-03,
10:00
2020-11-18,
11:36
56
Przetarg nieograniczony
Lasy Miejskie-Warszawa
Wykonanie prac związanych z utrzymaniem przejezdności dróg i ścieżek leśnych dla potrzeb ruchu turystycznego poprzez pielęgnację zieleni oraz w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej w obwodach leśnych Las Sobieskiego, Kabaty, Bemowo – Koło oraz Bielany – Młociny.
2020-12-28,
10:00
2020-11-18,
14:22
57
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Usługi pocztowe świadczone na rzecz Urzędu Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
2020-12-02,
11:00
2020-11-18,
15:05
58
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Wykonywanie remontów, napraw bieżących i usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, instalacji elektrycznych, wewnętrznych instalacji sanitarnych w obiektach budowlanych oraz terenach zewnętrznych powierzonych w gospodarowanie Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy
2020-12-02,
10:00
2020-11-18,
15:07
59
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Remont stacji uzdatniania wody Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
2020-12-03,
10:00
2020-11-18,
15:27
60
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Dostawa elementów wyposażenia informatycznego
2020-11-30,
11:00
2020-11-18,
15:28
61
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Sukcesywny zakup fabrycznie nowych części zamiennych do nadwozi pojazdów bezpylnych. Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.49.2020.LK
2020-12-07,
11:00
2020-11-18,
16:11
62
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonywanie przeglądów połączonych z czynnościami konserwacyjno-naprawczymi urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury znajdujących się na placach zabaw, zestawów siłowni plenerowych, urządzeń sportowych oraz napraw wyżej wymienionych urządzeń, będących w zarządzie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2020-11-30,
10:00
2020-11-19,
09:47
63
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Świadczenie usługi dostarczenia pozycji pojazdu, wyliczania odchyłki, wyświetlania i wymiany danych na dostarczonych i zamontowanych urządzeniach.
2020-12-21,
10:00
2020-11-19,
10:07
64
Przetarg nieograniczony
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Wykonywanie prac remontowych instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej oraz świadczenie usług w zakresie usuwania awarii tych instalacji wraz z wykonaniem okresowej kontroli instalacji gazowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.
2020-12-01,
09:00
2020-11-19,
13:44
65
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług ochrony osób i mienia w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy al. Krakowskiej 257 w Warszawie
2020-11-30,
10:00
2020-11-19,
15:54
66
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
2020-5 Usługi ochrony mienia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w 2021 roku
2020-12-08,
10:00
2020-11-19,
16:14
67
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Dostawa 44 szt. komputerów typu all-in-one oraz 2 szt. komputerów typu laptop
2020-11-30,
09:00
2020-11-19,
16:15
68
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – montaż instalacji wody ciepłej z cyrkulacją, centralnego ogrzewania i gazowej (zasilenie kotła), wymianę instalacji kanalizacji sanitarnej i wody zimnej, montaż kotłowni gazowej i adaptację komórek lokatorskich na pomieszczenie kotłowni gazowej w budynku przy ulicy Międzyborskiej 88 w Warszawie. NR SPRAWY ZP/PN/Rb/69/20.
2020-12-04,
09:00
2020-11-19,
16:15
69
Licytacja elektroniczna
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego.
2020-12-02,
11:00
2020-11-20,
08:04
70
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Projekt i skład gazety pt. „Życie Śródmieścia” w latach 2021-2023 (znak sprawy ZP-37/20) Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ffd983f9-50e9-4991-96a5-e80aa5c06a7d w dniu 20.11.2020 r.
2020-11-30,
10:00
2020-11-20,
10:21
71
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Dostawa i montaż wyposażenia ruchomego dla Terminalu Kultury Gocław w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa Centrum Kulturalno- Edukacyjnego” w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
2020-12-29,
10:00
2020-11-20,
10:52
72
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Świadczenie usług w zakresie całodobowej ochrony osób, obiektu i mienia.
2020-11-30,
10:00
2020-11-20,
12:09
73
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Przeprowadzenie badań społecznych do konsultacji społecznych i innych działań konsultacyjnych z zakresu planowania przestrzennego
2020-12-04,
11:00
2020-11-20,
12:18
74
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Budowa ulicy Sztukatorskiej na odcinku od ulicy Zawodowej do ul. Kordiana wraz z budową sieci wodociągowej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
2020-12-07,
10:30
2020-11-20,
12:09
75
Przetarg nieograniczony
Lasy Miejskie-Warszawa
Wykonanie zadań ochronnych w rezerwatach i w lasach ochronnych związanych z użytkowaniem lasu, hodowlą lasu, ochroną lasu, ochroną ppoż., gospodarką łowiecką, w obwodach leśnych Las Sobieskiego, Kabaty, Bemowo – Koło oraz Bielany – Młociny.
2020-12-29,
10:00
2020-11-20,
12:47
76
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonywanie usług ochrony obiektów znajdujących się na terenie ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2020-11-30,
12:00
2020-11-20,
12:48
77
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych powstających w wyniku działalności Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-81/2020)
2020-12-02,
10:00
2020-11-20,
12:48
78
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Zakup i dostawa sprzętu drukującego i materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2020-12-02,
11:00
2020-11-20,
12:48
79
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części elektronicznych - krajowe do wszystkich typów taboru
2020-11-30,
12:00
2020-11-20,
14:18
80
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Pielęgnacja drzew i krzewów na terenach osiedlowych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
2020-11-30,
10:00
2020-11-20,
14:25
81
Przetarg nieograniczony
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Białołęka
Zakup paliwa gazowego obejmującego dystrybucję i zakup gazu dla placówek oświatowych Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2020-12-22,
10:00
2020-11-20,
14:56
82
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa artykułów chemii przemysłowej
2020-11-30,
12:00
2020-11-20,
15:39
83
Przetarg nieograniczony
Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego
Zakup i dostawa serwerów, licencji, komputerów przenośnych i stacjonarnych, skanerów, akcesoriów IT oraz podzespołów i sprzętu współpracującego z serwerem NAS dla Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego.
2020-11-30,
09:00
2020-11-23,
07:47
84
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Świadczenie usług drukowania, kopiowania, skanowania oraz kopertowania dokumentów wraz z najmem urządzeń
2020-12-23,
09:00
2020-11-23,
08:23
85
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Dostawa umundurowania wyjściowego
2020-11-30,
11:00
2020-11-23,
09:17
86
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Dostawa letniego obuwia służbowego
2020-12-04,
13:00
2020-11-23,
09:18
87
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Usługi serwisowe licencji oprogramowania geograficznego GIS ESRI
2020-12-01,
09:00
2020-11-23,
09:45
88
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka
,,Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z tonerami”
2020-12-01,
09:00
2020-11-23,
09:43
89
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Dostawa butów sportowych
2020-11-30,
12:00
2020-11-23,
10:59
90
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Świadczenie usług w zakresie opróżniania wskazanych koszy ulicznych, usuwanie padliny z ulic oraz sprzątanie wyznaczonych miejsc na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
2020-12-01,
10:00
2020-11-23,
10:30
91
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Opieka serwisowa Systemu Wspomagania Dowodzenia wraz z modułami Mandat Karny/Oskarżyciel Publiczny
2020-12-03,
09:00
2020-11-23,
11:36
92
Przetarg nieograniczony
Zarząd Mienia m.st Warszawy - jednostka budżetowa
Montaż siatek stalowych na wieżyczkach, przyporach, ozdobnych gzymsach, tralkach wieżyczek – budynek Hali Gwardii w Warszawie, Pl. Żelaznej Bramy 1
2020-12-03,
10:00
2020-11-23,
11:46
93
Licytacja elektroniczna
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
„Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy śródmieście m. st. Warszawy”
2020-12-02,
12:00
2020-11-23,
12:10
94
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Zakup części elektronicznych do CCTV do pojazdów typu Metropolis 98B
2020-12-01,
12:00
2020-11-23,
13:05
95
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Utrzymania porządku i czystości na terenach i w budynkach m.st. Warszawy administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek
2020-12-01,
09:00
2020-11-23,
13:14
96
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o.
„Dostawa łóżek z wyposażeniem, szafek przyłóżkowych, materacy przeciwodleżynowych do Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o. o. w Warszawie" ZNAK SPRAWY: ZP/48/2020
2020-12-04,
12:00
2020-11-23,
13:48
97
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Utrzymanie porządku i czystości na terenie targowisk zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
2020-12-01,
10:00
2020-11-23,
14:08
98
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Prowadzenie całorocznego oczyszczania ulic lokalnych, chodników, zatok parkingowych oraz przejść na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z podziałem na części: Część I- Prowadzenie zimowego oczyszczania ulic lokalnych, chodników, zatok parkingowych oraz przejść na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w roku 2021, Część II- Prowadzenie letniego oczyszczania ulic lokalnych, chodników, zatok parkingowych oraz przejść na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w roku 2021
2020-12-04,
12:00
2020-11-23,
14:41
99
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o.
Dostawa rękawiczek nitrylowych diagnostycznych do Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o.
2020-12-02,
10:00
2020-11-23,
15:40
100
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
naprawy oraz usuwanie awarii wraz z pogotowiem w branży ogólnobudowlanej, elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w terenach zewnętrznych w 2021 r.
2020-12-08,
09:00
2020-11-23,
15:40
101
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zakup i dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2020-12-01,
09:00
2020-11-23,
15:41
102
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Kompleksowa dostawa energii cieplnej do budynku Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy al. Krakowskiej 257 w Warszawie
2020-12-02,
10:00
2020-11-23,
16:04
103
Przetarg nieograniczony
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy
Kompleksowa dostawa energii cieplnej obejmująca sprzedaż i dystrybucję ciepła na potrzeby placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
2020-12-04,
10:00
2020-11-23,
16:05
104
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa szyb bezpiecznych hartowanych klejonych do tramwajów (3 części)
2020-12-01,
12:00
2020-11-23,
16:39
105
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Dostawa i serwis fabrycznie nowych samochodów bezpylnych oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez zamawiającego Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.33.2020.LK
2020-12-28,
11:00
2020-11-23,
16:39
106
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy zewnętrznej sieci / instalacji wody technologicznej na terenie Zakładu Południe przy ul. Sytej 190/192, Dzielnica Wilanów.
2020-12-23,
10:00
2020-11-24,
09:50
107
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Roboty budowlane instalacyjne polegające na konserwacji instalacji sanitarnych, naprawie i wymianie zużytych elementów instalacji w nieruchomościach będących w 100% własnością m.st Warszawy oraz zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na okres od dnia podpisania umowy (nie wcześniej niż od 01.01.2021) do 31.12.2021 r.
2020-12-09,
10:00
2020-11-24,
10:38
108
Przetarg nieograniczony
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
Usługi w zakresie konserwacji, naprawy i usuwania awarii instalacji elektroenergetycznej na cmentarzach komunalnych m. st. Warszawy
2020-12-02,
12:30
2020-11-24,
11:02
109
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Wycinanie krzewów i samosiewów drzew z brzegów wód w ramach utrzymania efektów projektu "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków znak sprawy 74/PN/2020
2020-12-02,
11:30
2020-11-24,
13:10
110
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"
„Świadczenie usługi zbiorowego żywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Budowlani” przy ul. Elekcyjnej 6 w Warszawie wraz z dzierżawą pomieszczeń zespołu kuchennego i wyposażenia.”
2020-12-04,
10:00
2020-11-24,
13:10
111
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Kompleksowa dostawa energii cieplnej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
2020-12-02,
12:30
2020-11-24,
14:35
112
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Dostawa 3 szt. fabrycznie nowych pojazdów samochodowych dla Zarządu Dróg Miejskich
2020-12-02,
10:00
2020-11-24,
14:36
113
Przetarg nieograniczony
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o.
Modernizacja systemu zarządzania bezpieczeństwem GEMOS dla obiektu Pałac Kultury i Nauki przy Placu Defilad w Warszawie
2020-12-04,
12:30
2020-11-25,
08:17
114
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa układów oddechowych do respiratorów dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-84/2020.
2020-12-03,
10:30
2020-11-25,
09:23
115
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Usługa wynajmu włókien światłowodowych
2020-12-28,
12:00
2020-11-25,
10:22
116
Przetarg nieograniczony
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Dostawy środków czystości do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części
2020-12-01,
10:00
2020-11-25,
11:04
117
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Dostawa skarpet zimowych i letnich do butów trekkingowych
2020-12-07,
13:00
2020-11-25,
12:57
118
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Przygotowanie i wydanie oraz dostarczenie gorących posiłków dla podopiecznych OPS w 2021 roku
2020-12-04,
12:00
2020-11-25,
16:01
119
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Dostawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej do siedzib Straży Miejskiej m.st. Warszawy w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
2020-12-03,
09:00
2020-11-26,
08:08
120
Przetarg nieograniczony
Zarząd Terenów Publicznych
Utrzymanie istniejącego oraz wykonywanie i utrzymanie nowego oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w 2021 roku na terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
2020-12-10,
10:00
2020-11-26,
08:34
121
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonywanie usług ochrony obiektów znajdujących się na terenie ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy (ochrona obiektów w formie podjazdów załóg interwencyjnych)
2020-12-04,
08:00
2020-11-26,
08:35
122
Przetarg nieograniczony
Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Ochrona osób i mienia w obiektach Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
2020-12-04,
09:00
2020-11-26,
09:26
123
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo
Dostawę oleju opałowego dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo
2020-12-04,
10:00
2020-11-26,
09:35
124
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Organizacja i przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla uczestników projektu „Wsparcie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej”
2020-12-04,
09:30
2020-11-26,
10:21
125
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Wykonanie prac związanych z pielęgnacją zieleni oraz obsługą placów zabaw na terenie zarządzanym przez ZGN w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2020-12-03,
10:00
2020-11-26,
12:22
126
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Usługi medyczne dla pracowników ZTM (zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 1 000 000 euro)
2020-12-04,
11:00
2020-11-26,
14:02
127
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Iluminacja świąteczna Wilanowa
2020-12-04,
10:00
2020-11-26,
14:03
128
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Wsparcie techniczne oraz przedłużenie gwarancji na posiadane urządzenia (rozwiązanie UTM firmy FortiNet) dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
2020-12-04,
12:00
2020-11-26,
14:55
129
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Przeprowadzki biur Urzędu m.st. Warszawy
2020-12-04,
11:00
2020-11-26,
14:53
130
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów
Dostawa energii cieplnej do obiektu przy ul. Niegocińskiej 2a, w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r.
2020-12-03,
10:00
2020-11-26,
15:16
131
Przetarg nieograniczony
Straż Miejska m.st. Warszawy
Dostawa kurtek uniwersalnych oraz bluz softshell
2020-12-04,
12:00
2020-11-26,
15:56
132
Przetarg nieograniczony
Zarząd Terenów Publicznych
Wykonywanie robót związanych z remontami awaryjnymi i cząstkowymi jezdni i chodników w 2021 roku na ulicach gminnych i pozostałych terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych.
2020-12-11,
10:00
2020-11-26,
16:01
133
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Świadczenie usług polegających na czynnościach serwisowych, niezbędnych do utrzymywania w należytym stanie sanitarnym i technicznym toalet miejskich w 2021 r., będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m. st. Warszawy
2020-12-04,
11:30
2020-11-27,
07:44
134
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zakup subskrypcji oraz wsparcia dla systemu PaloAlto
2020-12-30,
10:00
2020-11-27,
09:24
135
Przetarg nieograniczony
Centrum Sportu Wilanów m.st. Warszawy
Dostawa energii cieplnej z sieci ciepłowniczej oraz świadczenie usług dystrybucji energii cieplnej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. dla obiektów Centrum Sportu Wilanów m.st. Warszawy zlokalizowanych przy ul. Wiertniczej 26a i ul. Gubinowskiej 28/30 w Warszawie.
2020-12-07,
10:00
2020-11-27,
09:49
136
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Wycinka drzew i krzewów z terenu przeznaczonego pod budowę zajezdni Annopol w ramach inwestycji „Budowa zajezdni tramwajowej Annopol w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy"
2020-12-04,
10:00
2020-11-27,
09:50
137
Przetarg nieograniczony
Zarząd Oczyszczania Miasta
Pielęgnacja zieleni i utrzymanie czystości oraz ukwiecenie elementów małej architektury na pętlach komunikacji miejskiej na terenie m.st. Warszawy
2020-12-08,
09:00
2020-11-27,
11:16
138
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Usługa przeglądów i napraw aparatury medycznej i niemedycznej dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-77/2020.
2020-12-30,
10:00
2020-11-27,
11:39
139
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Dąbrowa na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
2021-01-04,
10:45
2020-11-27,
11:40
140
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji zasilania zgarniaczy piaskowników na terenie Zakładu „Czajka”, ul. Czajki 4/6 w Warszawie, Dzielnica Białołęka.
2020-12-30,
09:45
2020-11-27,
13:06
141
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Bohaterów Warszawy w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
2021-01-04,
10:00
2020-11-27,
13:07
142
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Dostawa papieru do urządzeń biurowych dla Urzędu m.st. Warszawy
2020-12-07,
10:00
2020-11-27,
15:27
143
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Opracowanie wielobranżowej koncepcji technicznej realizacji projektu renaturyzacji wybranych akwenów w dzielnicach Bielany, Żoliborz, Śródmieście, Mokotów, Ursynów wraz z uzyskaniem decyzji i pozwoleń oraz uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń w zakresie budowy zastawek na rowach w Lesie Kabackim i adaptacji zastawki na Kanale Sobieskiego w Warszawie w ramach projektu pn. „Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy”
2020-12-07,
11:30
2020-11-27,
13:08
144
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Dostawa materiałów biurowych dla Urzędu m.st. Warszawy
2020-12-07,
11:00
2020-11-27,
16:10
145
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Lasy Miejskie-Warszawa
Kompleksowa ochrona Mienia Lasów Miejskich-Warszawa (ochrona bezpośrednia i pośrednia) w 2021 i 2022 roku
2020-12-07,
10:00
2020-11-27,
15:05
146
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
Dostawa sprzętu medycznego (laser) dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
2020-12-07,
09:30
2020-11-27,
15:06
147
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Ochrona mienia
2020-12-07,
10:00
2020-11-27,
15:07
148
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Zaprojektowanie oraz wykonanie klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach budynku Zarządu Zieleni m.st. Warszawy przy ul. Kruczej 5/11D w Warszawie
2020-12-14,
11:30
2020-11-27,
15:07
149
Przetarg nieograniczony
Zarząd Mienia Skarbu Państwa
Zakup Paliwa gazowego - Gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E ) przy ciśnieniu niższym niż 1,6 kPa do instalacji znajdujących się w obiektach Skarbu Państwa położonych na obszarze m. st. Warszawy oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucyjnej na paliwo gazowe przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego wyznaczonego do pełnienia funkcji operatora systemu dystrybucyjnego na obszarze, miasta stołecznego Warszawy, zlokalizowanych w niżej wymienionych obiektach na terenie m. st. Warszawy zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa
2021-01-06,
12:00
2020-11-27,
15:51
150
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Stołeczna Estrada
Ochrona Multimedialnego Parku Fontann na Skwerze im. I Dywizji Pancernej w Warszawie w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2021 r.
2020-12-10,
10:00
2020-11-27,
15:51

Ukryj listy wyboru. Ukryj kolumnę: z rodzajem zamówienia, z datą publikacji.
Rodzaj:
Tryb:
Zamawiajacy:

UWAGA:
* Wypełnienie pola w nagłówku kolumny z nazwą zamówienia pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, w których nazwie znajduje się podany łańcuch znaków lub przynajmniej jeden z łańcuchów znaków oddzielonych przecinkiem
** Data składania ofert, wniosków, prac konkursowych lub data aukcji. Wypełnienie pola/pól w nagłówku kolumny z datą składania ofert w formacie RRRRMMDD pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, dla których data składania ofert zawiera się we wskazanym przedziale czasowym

<<powrót

herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  | 

 
Księga Zamówień Publicznych