>Biuro Zamówień Publicznych > Wyszukiwanie ogłoszeń > Wyniki wyszukiwania
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Bieżące ogłoszenia o przetargach
h sektorowych prowadzonych przez Urząd m.st. Warszawy i jego jednostki podległe


Znaleziono 44 ogłoszenia spełniające zaznaczone kryteria.

Ilość ogłoszeń na stronie:
Lp. Tryb
*WSZYSTKIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWE
Zamawiający
*WSZYSCY
Nazwa zamówienia*
Składanie ofert**
od
do
Data publikacji
od
do
1
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Czyszczenie kanałów ogólnospławnych znajdujących się na obszarze działania Zakładu Sieci Kanalizacyjnej MPWiK w m.st. Warszawie S.A. z podziałem na zadania.
2020-07-09,
09:45
2020-05-15,
12:32
2
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa płynu chłodzącego Roliq do pojazdów metra typu Inspiro
2020-07-02,
12:00
2020-05-21,
15:59
3
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Modernizacja instalacji magazynowania i roztwarzania siarczanu glinu na terenie Zakładu Północnego przy ul. 600-lecia 20 w Wieliszewie.
2020-07-02,
09:45
2020-05-22,
10:31
4
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Zakup części zamiennych do układu sterowania drzwiami i lusterek wstecznych pojazdów metra serii 81 oraz Metropolis 98B Numer referencyjny: WP.25.00096.2020.S.P.RAOL
2020-07-09,
12:00
2020-06-05,
09:24
5
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinków sieci kanalizacyjnych od kanału głównego do granic posesji przy ul. Makowskiej i ul. Kresowej na terenie Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy.
2020-07-10,
10:00
2020-06-05,
09:44
6
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Gospodarowanie odpadami polegające na transporcie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 powstających w Zakładzie „Południe”.
2020-07-07,
10:00
2020-06-05,
09:44
7
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych oraz jednostek pływających Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z podziałem na zadania.
2020-07-13,
10:45
2020-06-09,
10:13
8
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie analizy trasy dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej w ul. Rosy oraz w drogach dojazdowych do ul. Rosy w dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy.
2020-07-13,
10:00
2020-06-09,
10:13
9
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części do wykonania naprawy poziomu P4.3 odbieraków prądu pojazdów typu Inspiro
2020-07-13,
12:00
2020-06-09,
12:59
10
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej pętli autobusowo-tramwajowej wraz z parkingiem strategicznym P+R (Park&Ride), kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz studium wykonalności dla węzła przesiadkowego Winnica
2020-07-03,
11:00
2020-06-09,
14:31
11
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej DN 100/150 oraz kanalizacyjnej Ø 0,30/0,20/0,16 m na terenie dzielnic Rembertów i Targówek m.st. Warszawy.
2020-07-16,
10:00
2020-06-12,
07:38
12
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Zakup części zamiennych do układu pneumatycznego pojazdów metra typu Inspiro
2020-07-16,
12:00
2020-06-15,
10:40
13
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę przewodu wodociągowego w rejonie budynków przy ul. Kochanowskiego 48A, 50, 52 i Broniewskiego 95, 97, 99, 101 w Warszawie w dzielnicy Bielany.
2020-08-22,
10:00
2020-06-17,
09:52
14
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2019 r., samochodów zasilanych CNG z zabudową hakową wraz z kontenerami i samochodu z zabudową samowyładowczą z podziałem na zadania.
2020-07-17,
10:45
2020-06-17,
10:21
15
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacyjnej na terenie m.st. Warszawy w zakresie średnic DN 0,20 m – DN0,40 m oraz o długości Lca =4 517 mb.
2020-07-27,
09:45
2020-06-18,
10:45
16
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz posiadania mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2020-07-27,
09:45
2020-06-18,
11:07
17
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji ogólnospławnej D 0,6 x 1,1 m L ca 70 m w ul. Różanej na terenie dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
2020-07-24,
10:45
2020-06-18,
12:24
18
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie konserwacji i napraw dźwigów i schodów ruchomych II linii metra
2020-07-22,
12:00
2020-06-18,
15:43
19
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Metra Warszawskiego Sp. z o.o. Numer referencyjny: WP.25.00104.2020.S.P.RAOL
2020-07-24,
12:00
2020-06-19,
09:37
20
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinków sieci kanalizacyjnych od kanału głównego do granic posesji przy ul. Szaserów na terenie dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
2020-07-28,
09:45
2020-06-22,
12:13
21
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa elementów systemu szyny prądowej
2020-07-08,
12:00
2020-06-24,
07:58
22
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych samochodów dostawczych z podziałem na zadania.
2020-07-29,
09:45
2020-06-24,
09:32
23
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa fabrycznie nowych, samochodów dostawczych z fabryczną instalacją gazową z podziałem na zadania
2020-07-28,
12:00
2020-06-24,
09:33
24
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie robót brukarskich na wyznaczonych obszarach infrastruktury spółki Tramwaje Warszawskie na terenie m.st. Warszawy
2020-07-03,
10:00
2020-06-24,
10:17
25
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
zaprojektowanie i wykonanie prac remontowych na parkingach P+R Ursus Niedźwiadek oraz P+R al. Krakowska
2020-07-09,
11:30
2020-06-24,
11:59
26
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przewodu wodociągowego w ul. Tyrreńskiej na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
2020-07-30,
13:00
2020-06-25,
10:02
27
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Modernizacja instalacji pulsacji wraz z wymianą wentylatorów próżniowych na terenie Zakładu Centralnego przy ul. Koszykowej 81 w Warszawie, dzielnica Ochota.
2020-07-30,
09:45
2020-06-25,
10:12
28
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
wykonanie piaskowania, grunotwania, regulacji szyn i aplikacji masy zalewowej pod szynami w torowisku tramwajowym w lokalizacjach na terenie m. st. Warszawy
2020-07-02,
10:00
2020-06-25,
11:09
29
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Wymiana aparatów grzewczo-wentylacyjnych w obiekcie nr 1 – nawa 2 i 3
2020-07-10,
12:00
2020-06-25,
12:10
30
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
,,Dostawa części do drzwi pojazdów metra typu Metropolis 98 B i Inspiro’’
2020-07-03,
12:00
2020-06-25,
12:36
31
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa szyb i okien do tramwajów typu 120Na (2 części)
2020-07-02,
09:00
2020-06-26,
07:53
32
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa, instalacja i uruchomienie 5 dwustronnych tablic Systemu Informacji Pasażerskiej czasu rzeczywistego
2020-07-06,
10:00
2020-06-26,
09:47
33
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Dostawa subskrypcji usług standardowych i oprogramowania standardowego oraz standardowych pakietów usługowo-wdrożeniowych w ramach umowy obowiązującej przez 36 miesięcy
2020-07-30,
11:00
2020-06-26,
09:56
34
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Gospodarowanie odpadami w postaci skratek (o kodzie 19 08 01) i zawartości piaskowników (o kodzie 19 08 02) z podziałem na zadania.
2020-08-03,
10:00
2020-06-26,
10:58
35
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa urządzeń ochrony sieci
2020-07-08,
12:00
2020-06-26,
14:13
36
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Metra Warszawskiego Sp. z o.o.
2020-07-06,
12:00
2020-06-26,
15:22
37
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Gospodarowanie odpadami o kodzie 19 08 05 pochodzącymi z Zakładu „Dębe”.
2020-07-30,
11:45
2020-06-29,
11:54
38
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych w torowisku tramwajowym
2020-07-07,
11:00
2020-06-29,
15:12
39
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Budowa portierni na terenie Zakładu Realizacji Przewozów „Praga” w Warszawie
2020-07-13,
10:00
2020-06-29,
15:32
40
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa chemicznych środków do podbudowy torowiska
2020-07-06,
10:00
2020-06-30,
07:55
41
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa elementów złącznych
2020-07-17,
12:00
2020-06-30,
15:26
42
Przetarg ograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa pylistego węgla aktywnego (PWA) z podziałem na zadania
2020-07-31,
11:00
2020-07-01,
11:32
43
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie rozbudowy z modernizacją istniejących u Zamawiającego Systemów Zabezpieczeń Technicznych.
2020-07-15,
11:00
2020-07-01,
12:05
44
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Wykonanie dokumentacji projektowej architektoniczno-budowlanej wraz z modernizacją Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Plac Wilsona” I linii metra (PN 32/2020)
2020-07-17,
11:00
2020-07-01,
12:46

Ukryj listy wyboru. Ukryj kolumnę: z rodzajem zamówienia, z datą publikacji.
Rodzaj:
Tryb:
Zamawiajacy:

UWAGA:
* Wypełnienie pola w nagłówku kolumny z nazwą zamówienia pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, w których nazwie znajduje się podany łańcuch znaków lub przynajmniej jeden z łańcuchów znaków oddzielonych przecinkiem
** Data składania ofert, wniosków, prac konkursowych lub data aukcji. Wypełnienie pola/pól w nagłówku kolumny z datą składania ofert w formacie RRRRMMDD pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, dla których data składania ofert zawiera się we wskazanym przedziale czasowym

<<powrót

herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  | 

 
Księga Zamówień Publicznych