>Biuro Zamówień Publicznych > Wyszukiwanie ogłoszeń > Wyniki wyszukiwania
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Bieżące ogłoszenia o przetargach
h sektorowych prowadzonych przez Urząd m.st. Warszawy i jego jednostki podległe


Znaleziono 29 ogłoszeń spełniających zaznaczone kryteria.

Ilość ogłoszeń na stronie:
Lp. Tryb
*WSZYSTKIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWE
Zamawiający
*WSZYSCY
Nazwa zamówienia*
Składanie ofert**
od
do
Data publikacji
od
do
1
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach inwestycji „Budowa i przebudowa trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka i ul. Wolskiej".
2021-02-11,
12:00
2020-07-31,
15:33
2
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją kontraktu pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach inwestycji „Budowa i przebudowa trasy tramwajowej w ciągu ulic Kasprzaka i Wolskiej”
2021-01-29,
11:00
2020-09-07,
14:36
3
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Świadczenie usługi dostarczenia pozycji pojazdu, wyliczania odchyłki, wyświetlania i wymiany danych na dostarczonych i zamontowanych urządzeniach.
2021-02-02,
12:00
2020-11-19,
10:07
4
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację dawnego magazynu chloru na terenie Stacji Pomp Rzecznych przy ul. Czerniakowskiej 124 w Warszawie, z podziałem na etapy.
2021-02-03,
09:45
2020-12-15,
07:53
5
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Bezwykopowa renowacja kolektora nadbrzeżnego.
2021-02-04,
12:00
2020-12-16,
09:30
6
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej montażu zabezpieczeń zewnętrznych dla budynków zlokalizowanych na terenie Zakładu Południe, ul. Syta 190/192, Dzielnica Wilanów.
2021-02-05,
12:00
2020-12-16,
09:50
7
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w drodze dojazdowej do ul. Wał Miedzeszyński 186 w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2021-01-27,
09:45
2020-12-18,
11:27
8
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w ul. Panoramy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
2021-01-27,
12:00
2020-12-22,
07:51
9
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację zasilania pomp poprzez falowniki w 1. SUW Falenica, ul. Bysławska 61, 2. SUW Radość, ul. Patriotów 216A w Warszawie, Dzielnica Wawer
2021-01-29,
10:00
2020-12-28,
10:02
10
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w drodze dojazdowej do ul. Zwoleńskiej 100A/102 na terenie Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.
2021-02-01,
09:45
2020-12-28,
10:24
11
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie analizy trasy i dostępności terenu dla inwestycji polegającej na budowie przepompowni ścieków „Zawady” wraz z przewodami tłocznymi w ul. Sytej w Warszawie na terenie Dzielnicy Wilanów
2021-01-27,
09:45
2020-12-28,
10:32
12
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie I.1.9 Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Srebrnogórskiej na terenie Dzielnicy Białołęka w Warszawie
2021-02-17,
10:45
2020-12-28,
10:37
13
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację Ujęcia i Komory Rozdzielczej przed Zbiornikami Kontaktowymi na terenie Zakładu Północnego w Wieliszewie, ul. 600-lecia 20
2021-02-01,
09:45
2020-12-28,
10:51
14
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie VI.1.6 inżynier dla zadania I.1.9 pn.: Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Srebrnogórskiej na terenie Dzielnicy Białołęka w Warszawie
2021-02-10,
10:45
2020-12-28,
10:53
15
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Gospodarowanie odpadami o kodzie 19 08 05 z podziałem na zadania.
2021-02-03,
11:00
2020-12-28,
10:53
16
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Sprzątanie pomieszczeń, hal, terenów i tramwajów wraz z ich dezynfekcją (8 części).
2021-01-29,
10:00
2020-12-29,
12:14
17
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa układów sterowania zwrotnic i części zamiennych do układów sterowania zwrotnic TKPKM-2.
2021-02-02,
11:00
2020-12-30,
07:44
18
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa kruszywa do podbudowy/zabudowy torowiska (2 części.
2021-01-29,
12:00
2020-12-30,
07:44
19
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa przetwornic statycznych do tramwajów typu 105Na.
2021-02-03,
11:00
2020-12-31,
13:59
20
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Inżynier Kontraktu dla Zadania pn. Bezwykopowa renowacja kolektora Nadbrzeżnego.
2021-02-03,
10:00
2021-01-04,
07:46
21
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
Dostawa energii elektrycznej
2021-02-11,
11:30
2021-01-04,
11:09
22
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
Dostawa i dystrybucja energii cieplnej
2021-02-12,
11:30
2021-01-04,
11:09
23
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
dostawa opon do autobusów
2021-02-11,
09:30
2021-01-04,
13:44
24
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI), klasy EAM/CMMS
2021-02-15,
11:00
2021-01-04,
15:37
25
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa i wdrożenie systemu sterowania ruchem z priorytetem dla tramwajów w ciągu al. Waszyngtona w Warszawie.
2021-02-03,
12:00
2021-01-05,
07:58
26
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Świadczenie usług odbioru, transportu i przetwarzania odpadów powstających w wyniku działalności Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. (4 części.
2021-02-03,
10:00
2021-01-05,
12:29
27
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą „Budowa zajezdni Annopol”
2021-03-16,
12:00
2021-01-08,
11:59
28
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Dostawa subskrypcji i wsparcia dla produktów IBM
2021-01-29,
11:00
2021-01-22,
13:10
29
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa i wdrożenie Systemu Ewidencji Zdarzeń Drogowych
2021-02-17,
10:00
2021-01-25,
13:07

Ukryj listy wyboru. Ukryj kolumnę: z rodzajem zamówienia, z datą publikacji.
Rodzaj:
Tryb:
Zamawiajacy:

UWAGA:
* Wypełnienie pola w nagłówku kolumny z nazwą zamówienia pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, w których nazwie znajduje się podany łańcuch znaków lub przynajmniej jeden z łańcuchów znaków oddzielonych przecinkiem
** Data składania ofert, wniosków, prac konkursowych lub data aukcji. Wypełnienie pola/pól w nagłówku kolumny z datą składania ofert w formacie RRRRMMDD pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, dla których data składania ofert zawiera się we wskazanym przedziale czasowym

<<powrót

herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  | 

 
Księga Zamówień Publicznych