>Biuro Zamówień Publicznych > Wyszukiwanie ogłoszeń > Wyniki wyszukiwania
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Bieżące ogłoszenia o przetargach
h sektorowych prowadzonych przez Urząd m.st. Warszawy i jego jednostki podległe


Znaleziono 41 ogłoszeń spełniających zaznaczone kryteria.

Ilość ogłoszeń na stronie:
Lp. Tryb
*WSZYSTKIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWE
Zamawiający
*WSZYSCY
Nazwa zamówienia*
Składanie ofert**
od
do
Data publikacji
od
do
1
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa przewodu wodociągowego DN 150 od projektowanej ul. Czwartej do rejonu ul. Rodziewiczówny w Warszawie, dzielnica Praga Południe
2020-03-13,
10:00
2019-11-27,
11:15
2
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI), klasy EAM/CMMS.
2020-03-10,
10:00
2020-01-03,
13:30
3
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Zarządzanie kontraktem pn. „Budowa zajezdni Annopol”, w tym opracowanie Dokumentacji Przetargowej, pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót
2020-02-25,
10:00
2020-01-08,
15:24
4
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę przewodu wodociągowego w al. Wilanowskiej Dn 250 mm L ca 495 m wraz z przyłączami na terenie dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2020-02-24,
09:45
2020-01-17,
10:34
5
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci wodociągowej (2 odgałęzienia) w drogach dojazdowych ul. Borowieckiej 65 i 67 oraz Borowieckiej 69 w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer
2020-02-26,
10:00
2020-01-21,
11:41
6
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Rozbiórka wiaty magazynowej oraz remont nawierzchni po rozebraniu, zlokalizowanych na terenie zakładu centralnego, przy ul. Koszykowa 81 w Warszawie, Dzielnica Ochota
2020-02-24,
09:45
2020-01-22,
10:43
7
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Modernizacja układu sterowania i zasilania gwarantowanego przepompowni głównej na terenie Zakładu Pruszków przy ul. Domaniewskiej 23 w Pruszkowie.
2020-02-27,
09:45
2020-01-22,
11:13
8
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na naprawę i modernizację instalacji pylistego węgla aktywnego na terenie Zakładu Centralnego przy ul. Koszykowej 81 w Warszawie, dzielnica Ochota
2020-02-26,
10:45
2020-01-23,
12:00
9
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oraz przebudowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Tarniny na terenie dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2020-03-05,
10:45
2020-01-23,
12:00
10
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci w ul. Trakt Lubelski, Śnieguliczki, Odrębnej oraz Borowieckiej w Warszawie na terenie dzielnicy Wawer z podziałem na zadania
2020-02-26,
09:45
2020-01-24,
09:41
11
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Uroczej 70–82 z podziałem na 2 zadania na terenie dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2020-03-04,
10:45
2020-01-24,
09:44
12
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa kanału sanitarnego w ul. Jerzyka wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości w Warszawie, w dzielnicy Ursynów.
2020-03-02,
09:45
2020-01-24,
10:01
13
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Wykonanie kanalizacji ogólnospławnej Ø 0,3 m Lca 25 m w ul. Strzelców w Warszawie na terenie Dzielnicy Bemowo z podziałem na etapy
2020-02-28,
12:00
2020-01-24,
10:08
14
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę magistrali wodociągowej w al. Niepodległości i ul. A. E. Odyńca na terenie dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
2020-03-03,
09:45
2020-01-27,
10:03
15
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę przewodu wodociągowego w ul. Podbipięty odc. ul. Niedźwiedzia–Wałbrzyska wraz z przyłączami na terenie dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2020-03-06,
09:45
2020-01-28,
09:25
16
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu zbiornika wody płuczącej w budynku ZFP na terenie Zakładu Centralnego zlokalizowanego przy ul. Koszykowej 81 w Warszawie, dzielnica Ochota.
2020-03-05,
12:00
2020-01-29,
13:37
17
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na renowację metodą bezwykopową magistrali wodociągowej DN1200 w Al. Jerozolimskich, dzielnica Ochota.
2020-02-28,
10:00
2020-01-29,
13:37
18
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci wodociągowej DN 150 mm i sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 mm w rejonie ul. Geometrycznej w dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy
2020-03-03,
10:45
2020-01-29,
13:37
19
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części zamiennych do silników trakcyjnych Lta 220 (3 części).
2020-03-02,
10:00
2020-01-30,
13:41
20
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części zamiennych do tramwajowych drzwi i ramp dla niepełnosprawnych (3 części).
2020-03-02,
10:00
2020-01-30,
14:59
21
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Wymiana hydrantów na sieci wodociągowej na terenie Warszawy, Piastowa, Pruszkowa, gmin Michałowice i Raszyn z podziałem na zadania.
2020-03-06,
10:45
2020-01-31,
11:30
22
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Modlińskiej w Warszawie na terenie Dzielnicy Białołęka z podziałem na zadania
2020-03-13,
10:00
2020-01-31,
11:30
23
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
dostawa biletów oraz wejściówek do metra z paskiem magnetycznym z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci paska zabezpieczającego
2020-03-06,
11:00
2020-02-04,
10:10
24
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Gospodarowanie odpadami o kodzie 19 08 05 pochodzącymi z Zakładu „Dębe”
2020-03-06,
09:45
2020-02-04,
14:12
25
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Wiązanej na wysokości posesji 30/32 w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer z podziałem na zadania.
2020-03-06,
10:00
2020-02-04,
14:12
26
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Remont kanału przejazdowego znajdującego się w Zakładzie Sprzętu i Transportu, ul. Mikkego 4 w Warszawie, dzielnica Śródmieście.
2020-03-16,
10:00
2020-02-04,
14:13
27
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kościuszki oraz w drodze dojazdowej do posesji przy ul. Kościuszki 13 na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2020-03-12,
10:00
2020-02-04,
14:13
28
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej pętli autobusowo-tramwajowej wraz z parkingiem strategicznym P+R (Park&Ride), kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz studium wykonalności dla węzła przesiadkowego Winnica
2020-02-28,
11:00
2020-02-04,
15:33
29
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
Utrzymanie w okresie trzech lat w ciągłej sprawności urządzeń automatycznego systemu gaśniczego w komorze silnika zainstalowanych w 749 sztukach autobusów
2020-03-10,
11:30
2020-02-05,
09:23
30
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa fabrycznie nowych elementów sprężystych zawieszenia do wagonów metra typu Metropolis98B
2020-03-10,
12:00
2020-02-05,
09:59
31
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Rolnej wraz z odcinkiem sieci kanalizacyjnej na terenie dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2020-03-13,
10:00
2020-02-07,
09:56
32
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa fabrycznie nowych części zamiennych sprzęgła do pojazdów metra typu Metropolis 98B i układu hamulcowego do pojazdów metra serii 81 w podziale na 2 Zadania
2020-02-26,
12:00
2020-02-07,
15:53
33
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i odcinków sieci kanalizacyjnych w drogach do ul. Brzezińskiej w Warszawie na terenie Dzielnicy Białołęka
2020-03-16,
10:45
2020-02-11,
09:43
34
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę przewodu wodociągowego i budowę kanału ściekowego w ul. Ruczaj w Warszawie, dzielnica Wilanów.
2020-03-17,
09:00
2020-02-11,
09:43
35
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Polarnej wraz z odcinkami sieci w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer
2020-03-26,
12:00
2020-02-14,
09:59
36
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek oraz faksów - Zamówienie sektorowe o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 428 000 EURO
2020-02-28,
12:00
2020-02-14,
12:41
37
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa aparatury rozdzielczej, sterowniczej oraz zabezpieczeniowej (3 części)
2020-02-26,
12:00
2020-02-14,
14:39
38
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa aparatury rozdzielczej, sterowniczej oraz zabezpieczeniowej (3 części)
2020-02-26,
12:00
2020-02-14,
14:51
39
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa drzwi wygrodzenia kabiny motorniczego i części zamiennych do nich, do tramwajów typu 120Na i 128N
2020-02-25,
10:00
2020-02-14,
15:53
40
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa foteli pasażerskich do tramwajów typu 120Na.
2020-02-26,
09:00
2020-02-18,
15:27
41
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa osi wózków tramwajowych.
2020-02-28,
09:00
2020-02-20,
09:17

Ukryj listy wyboru. Ukryj kolumnę: z rodzajem zamówienia, z datą publikacji.
Rodzaj:
Tryb:
Zamawiajacy:

UWAGA:
* Wypełnienie pola w nagłówku kolumny z nazwą zamówienia pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, w których nazwie znajduje się podany łańcuch znaków lub przynajmniej jeden z łańcuchów znaków oddzielonych przecinkiem
** Data składania ofert, wniosków, prac konkursowych lub data aukcji. Wypełnienie pola/pól w nagłówku kolumny z datą składania ofert w formacie RRRRMMDD pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, dla których data składania ofert zawiera się we wskazanym przedziale czasowym

<<powrót

herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  | 

 
Księga Zamówień Publicznych