>Biuro Zamówień Publicznych > Wyszukiwanie ogłoszeń > Wyniki wyszukiwania
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Bieżące ogłoszenia o przetargach
h sektorowych prowadzonych przez Urząd m.st. Warszawy i jego jednostki podległe


Znaleziono 57 ogłoszeń spełniających zaznaczone kryteria.

Ilość ogłoszeń na stronie:
Lp. Tryb
*WSZYSTKIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWE
Zamawiający
*WSZYSCY
Nazwa zamówienia*
Składanie ofert**
od
do
Data publikacji
od
do
1
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa opraw oświetleniowych i części zamiennych do nich.
2019-12-31,
15:00
2016-11-17,
13:08
2
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa osprzętu elektrycznego.
2019-12-31,
15:00
2016-11-22,
10:15
3
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa uszczelnień mechanicznych do pomp i maceratorów produkcji firmy Grundfos, Flygt, KSB.
2019-12-31,
15:00
2016-11-23,
07:12
4
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa modułów, oprogramowań, kart pamięci do urządzeń firmy Schneider Electric.
2019-12-31,
15:00
2016-11-24,
14:22
5
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Inżynier dla Kontraktu pn. Modernizacja Głównych Punktów Zasilania GPZ 1 i GPZ 2 wraz ze stacjami 6/0,4 [kV/kV] oraz wymianą i ułożeniem nowych kabli zasilających w Stacji Uzdatniania Wody Wieliszew
2019-12-02,
10:45
2019-05-15,
10:47
6
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Modernizacja stacji pomp kanałowych „Saska Kępa I” zlokalizowanej przy al. Waszyngtona 3 w Warszawie, na terenie Dzielnicy Praga Południe
2019-11-25,
10:00
2019-08-13,
09:30
7
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czterolistnej Koniczynki, Szafirków, Wilczej Łąki i Kaliny wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości w Warszawie, Dzielnica Białołęka
2019-11-15,
10:45
2019-09-06,
11:18
8
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przywrócenie właściwego stanu technicznego rurociągów instalacji technologicznych, Zakład Centralny, ul. Koszykowa 81 w Warszawie, dzielnica Ochota.
2019-11-18,
09:45
2019-09-16,
10:24
9
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przewodu wodociągowego w ul. Lotnika na odcinku od ul. Miedzianogórskiej do ul. Bogumińskiej na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2019-11-20,
12:00
2019-10-11,
13:01
10
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na 3 zadania
2019-11-15,
12:00
2019-10-15,
13:56
11
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Zakup Serwerów oraz Macierzy Dyskowych
2019-11-18,
12:00
2019-10-15,
13:27
12
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Gospodarowanie odpadami o kodzie 19 08 05 pochodzącymi z Zakładu „Południe” i Zakładu „Dębe” z podziałem na zadania
2019-11-22,
09:45
2019-10-16,
09:47
13
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie naprawy cylindrów hamulcowych z mechanizmami dźwigniowymi oraz kompletnych modułów sprężarkowych produkcji Knorr-Bremse, zdemontowanych z pojazdów kolejowych metra typu Metropolis 98B w latach 2020–2021
2019-11-19,
12:00
2019-10-17,
07:58
14
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Jeżynowej, Patriotów, Odeskiej, Łańcuckiej na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
2019-11-20,
10:00
2019-10-17,
10:57
15
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Konserwacja i naprawa systemów sygnalizacji pożaru, stałych urządzeń gaśniczych gazowych i wodnych, bram pożarowych oraz kurtyn dymowych na I i II linii Metra Warszawskiego oraz STP Kabaty w latach 2020-2022
2019-11-20,
12:00
2019-10-18,
10:07
16
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Modernizacja ujęć infiltracyjnych PU-3 i PU-4 wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na terenie Zakładu Centralnego przy ul. Czerniakowskiej 124 w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów
2019-11-22,
10:00
2019-10-21,
10:49
17
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji instalacji osuszania w Budynku Zakładu Filtrów Pospiesznych na terenie SUW „Praga” ul. Brukselska 21 w Warszawie, Dzielnica Praga Południe
2019-11-26,
09:45
2019-10-22,
11:08
18
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i cyberryzyk spółki Tramwaje Warszawskie (5 części)
2019-11-22,
10:00
2019-10-23,
09:50
19
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Inżynier dla zadania: Budowa stacji tankowania gazu CNG na terenie bazy transportu przy ul. Mikkego.
2019-11-28,
12:00
2019-10-23,
10:53
20
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Konserwacja i naprawa infrastruktury przystankowej oraz wymiana informacji przystankowej
2019-11-25,
08:00
2019-10-23,
13:19
21
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa kół bosych oraz części zamiennych do kół tramwajów typu 116Na i 120Na (4 części.
2019-11-25,
10:00
2019-10-24,
12:53
22
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Dostawa biletów oraz wejściówek do metra z paskiem magnetycznym z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci paska zabezpieczającego
2019-11-27,
11:00
2019-10-25,
15:23
23
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Przedświt na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawa.
2019-12-10,
12:00
2019-10-29,
09:29
24
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Trakt Lubelski 26/28 Dn 100 L 394 m w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer.
2019-12-04,
12:00
2019-10-29,
09:46
25
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji przepompowni ścieków sanitarnych „Dworzec Centralny H”, ul. Chałubińskiego w Warszawie, Dzielnica Śródmieście.
2019-12-10,
12:00
2019-10-30,
11:12
26
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa sprzętu dziedzinowego
2019-11-21,
12:00
2019-10-31,
08:49
27
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Konserwacja i naprawy awaryjne Automatycznego Systemu Pobierania Opłat za Przejazdy na stacjach metra z podziałem na zadania
2019-12-03,
12:00
2019-10-31,
09:58
28
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Poprawa bezpieczeństwa wybranych obiektów MPWiK w m.st. Warszawie S.A. – ogrodzenie Zakładu „Czajka” w Warszawie przy ul. Czajki 4/6.
2019-12-03,
10:00
2019-10-31,
10:20
29
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Świadczenie usług pocztowych wraz z obsługą korespondencji wychodzącej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2019-12-03,
09:45
2019-10-31,
10:46
30
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Naprawa rewizyjna P4.3 i P5 wózków oraz zestawów kołowych wagonów metra serii 81
2019-11-15,
12:00
2019-10-31,
15:12
31
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Serwis i naprawa instalacji separatorów substancji ropopochodnych zainstalowanych w obiektach administrowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego
2019-11-15,
12:00
2019-10-31,
15:33
32
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Dostawa serwerowego oprogramowania standardowego z licencjami wieczystymi
2019-11-19,
11:00
2019-11-04,
09:05
33
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie 1. Modernizacja kanału obiegowego wody do pompowni I st. w Zakładzie Północnym w Wieliszewie. Zadanie 2. Modernizacja kanałów wody ze Zbiorników Kontaktowych do Pompowni I st. w Zakładzie Północnym w Wieliszewie.
2019-12-05,
09:45
2019-11-04,
10:20
34
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Renowacje magistral wodociągowych metodą bezwykopową na terenie m.st. Warszawy z podziałem na zadania
2019-12-04,
09:00
2019-11-05,
09:44
35
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Zadanie II.2 Modernizacja oczyszczalni ścieków Południe w zakresie gospodarki ściekowej i osadowej.
2019-12-09,
09:45
2019-11-05,
09:44
36
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie naprawy oraz modernizacji tokarki podtorowej UGD-150N nr fabryczny 46-003
2019-11-15,
12:00
2019-11-05,
14:52
37
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz odbiór ich z siedziby Zarządu Transportu Miejskiego
2019-11-18,
11:00
2019-11-06,
11:54
38
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Utrzymanie w ciągłej sprawności w tramwajach systemu pobierania opłat za przejazdy.
2019-12-06,
11:00
2019-11-06,
15:01
39
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa kart podarunkowych z ZFŚS na rzecz dzieci pracowników oraz emerytów i rencistów.
2019-11-15,
12:00
2019-11-06,
15:31
40
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Wzorcowanie stanowiska do pomiarów nacisków kół P-06-PTRM
2019-11-15,
12:00
2019-11-07,
09:09
41
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Reprofilacja szyn kolejowych w torach i rozjazdach dla potrzeb Metra Warszawskiego Sp. z o.o.
2019-12-12,
12:00
2019-11-07,
10:30
42
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa kanalizacji sanitarnej DN200 mm L=138,0 m w ul. Świetlistnej wraz z odcinkami sieci DN160 mm L=27,5 m w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
2019-12-11,
09:45
2019-11-07,
12:01
43
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa fabrycznie nowych kół zębatych do przekładni wagonów metra serii 81
2019-11-18,
12:00
2019-11-08,
09:36
44
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Gospodarowanie odpadami o kodzie 19 08 05 pochodzącymi z Zakładu „Czajka” w ilości 15 000 Mg z podziałem na zadania.
2019-11-22,
10:00
2019-11-12,
09:46
45
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Gospodarowanie odpadami o kodzie 19 08 05 pochodzącymi z Zakładu „Pruszków” w ilości maksymalnej 17 600 Mg z podziałem na zadania
2019-12-12,
09:45
2019-11-12,
10:38
46
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa zadajników jazdy i części zamiennych do zadajników jazdy producenta W. Gessmann GmbH Industrial Controllers do tramwajów typu 116Na, 105Ni, 123N, 105N2K, 105N2K/2000
2019-11-15,
10:00
2019-11-12,
11:16
47
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Zakup samochodu osobowego.
2019-11-21,
12:00
2019-11-13,
09:11
48
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Świadczenie usług telekomunikacyjnych.
2019-11-21,
12:00
2019-11-13,
09:12
49
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Poprawa bezpieczeństwa wybranych obiektów MPWiK w m.st. Warszawie S.A. – ogrodzenie Stacji Pomp Rzecznych w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 124, dzielnica Śródmieście.
2019-12-16,
09:45
2019-11-13,
09:51
50
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Gospodarowanie odpadami o kodzie 19 01 07* lub 19 03 06* powstającymi w Zakładzie „Czajka” Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., w ilości maksymalnej 6 000 Mg
2019-12-13,
09:45
2019-11-13,
09:51
51
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Wykonanie przeglądu serwisowego urządzeń pomiarowych firmy Hach-Lange z podziałem na zadania
2019-12-16,
09:45
2019-11-13,
09:51
52
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa baterii trakcyjnych do pojazdów typu Inspiro
2019-11-21,
12:00
2019-11-13,
11:17
53
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa fabrycznie nowych łożysk do przekładni i zestawów kołowych wagonów metra serii 81
2019-11-22,
12:00
2019-11-13,
15:54
54
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
,,Renowacja siedzeń wagonów Metra serii 81 oraz dostawa elementów siedzeń i foteli maszynisty do pojazdów Metra typu Metropolis 98B oraz serii 81’’
2019-11-22,
12:00
2019-11-14,
10:39
55
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Serwis oraz wykonywanie napraw urządzeń klimatyzacyjnych na I i II linii Metra Warszawskiego oraz STP Kabaty w podziale na 3 zadania.
2019-12-16,
12:00
2019-11-14,
11:14
56
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
wykonanie materiałów z logo metra - przypinki, torby
2019-11-22,
12:00
2019-11-14,
12:34
57
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Wymiana szyb zadaszenia wejścia Z2 na stacji A18 Plac Wilsona
2019-11-29,
12:00
2019-11-14,
15:52

Ukryj listy wyboru. Ukryj kolumnę: z rodzajem zamówienia, z datą publikacji.
Rodzaj:
Tryb:
Zamawiajacy:

UWAGA:
* Wypełnienie pola w nagłówku kolumny z nazwą zamówienia pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, w których nazwie znajduje się podany łańcuch znaków lub przynajmniej jeden z łańcuchów znaków oddzielonych przecinkiem
** Data składania ofert, wniosków, prac konkursowych lub data aukcji. Wypełnienie pola/pól w nagłówku kolumny z datą składania ofert w formacie RRRRMMDD pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, dla których data składania ofert zawiera się we wskazanym przedziale czasowym

<<powrót

herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  | 

 
Księga Zamówień Publicznych