>Biuro Zamówień Publicznych > Wyszukiwanie ogłoszeń > Wyniki wyszukiwania
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Bieżące ogłoszenia o przetargach
h sektorowych prowadzonych przez Urząd m.st. Warszawy i jego jednostki podległe


Znaleziono 37 ogłoszeń spełniających zaznaczone kryteria.

Ilość ogłoszeń na stronie:
Lp. Tryb
*WSZYSTKIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWE
Zamawiający
*WSZYSCY
Nazwa zamówienia*
Składanie ofert**
od
do
Data publikacji
od
do
1
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na renowację metodą bezwykopową magistrali wodociągowej DN1200 w Al. Jerozolimskich, dzielnica Ochota.
2020-04-15,
10:00
2020-01-29,
13:37
2
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci wodociągowej DN 150 mm i sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 mm w rejonie ul. Geometrycznej w dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy
2020-04-07,
10:45
2020-01-29,
13:37
3
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Ciekawej i ul. Szreniawskiej na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2020-04-14,
10:00
2020-02-28,
15:01
4
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Koszęcińskiej na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
2020-04-14,
10:00
2020-02-28,
15:08
5
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa matotkaniny z włókna szklanego oraz żywicy mineralno-organicznej (jako gotowego produktu składającego się z trzech komponentów: bazy, utwardzacza i przyspieszacza)
2020-04-15,
09:45
2020-03-04,
09:45
6
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Inżynier kontraktu dla zadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót związanych z budową kolektora Mokotowskiego Bis oraz budową trasy tramwajowej w ciągu ul. Gagarina w Warszawie, w podziale 2 części
2020-04-16,
10:45
2020-03-04,
09:58
7
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części zamiennych do wagonów metra serii 81 /części mechaniczne, pneumatyczne, elektryczne, elektroniczne/
2020-04-17,
12:00
2020-03-05,
10:08
8
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z budową przepompowni ścieków przy ul. Leśny Potok w Warszawie Białołęka z podziałem na zadania.
2020-04-14,
10:00
2020-03-06,
15:48
9
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa izolatorów sekcyjnych do tramwajowej sieci trakcyjnej i ich części.
2020-04-09,
10:00
2020-03-10,
12:15
10
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej funkcjonującej w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Sulejówek i Wiązowna z Warszawą
2020-04-20,
11:30
2020-03-19,
10:09
11
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej funkcjonującej w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar gminy Otwock i Wiązowna z Warszawą
2020-04-20,
12:30
2020-03-19,
13:08
12
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Roboty dekarskie w obiekcie nr 8 Pawilon taboru specjalnego i w Obiekcie nr 1 Elektrowozownia na STP Kabaty.
2020-04-20,
12:00
2020-03-20,
11:21
13
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie naprawy cylindrów hamulcowych z mechanizmami dźwigniowymi oraz kompletnych modułów sprężarkowych produkcji Knorr-Bremse, zdemontowanych z pojazdów kolejowych metra typu Metropolis 98B
2020-04-23,
12:00
2020-03-23,
10:06
14
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinków sieci kanalizacyjnych od kanału głównego do granic posesji przy ul. Makowskiej i ul. Kresowej na terenie Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy.
2020-04-16,
10:00
2020-03-24,
14:07
15
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Wdrożenie systemu zarządzania zajezdnią i zapewnienie serwisu technicznego.
2020-04-27,
09:00
2020-03-25,
09:04
16
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie w ciągu dwóch cykli, czyszczenia i dezynfekcji pokryć tapicerskich siedzisk pasażerskich i foteli maszynisty w wagonach metra.
2020-04-09,
12:00
2020-03-25,
11:09
17
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Serwis i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych na II Linii M.W od stacji C09 do stacji C15 oraz na STP Kabaty
2020-04-15,
12:00
2020-03-25,
13:54
18
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa elementów stykowych do pojazdów serii 81
2020-04-24,
12:00
2020-03-25,
15:12
19
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na renowację metodą bezwykopową magistrali wodociągowej DN 1200 oraz DN 1000 o długości całkowitej L=1331mb w Al. Jerozolimskich, dzielnica Ochota
2020-05-04,
10:00
2020-03-27,
09:56
20
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Inżynier dla kontraktu pn. Modernizacja głównych punktów zasilania GPZ 1 i GPZ 2 wraz ze stacjami 6/0,4 (kV/kV) oraz wymianą i ułożeniem nowych kabli zasilających w Stacji Uzdatniania Wody Wieliszew.
2020-04-29,
10:45
2020-03-27,
10:08
21
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
UBEZPIECZENIE RYZYK INFORMATYCZNYCH CYBER
2020-04-09,
12:00
2020-03-27,
11:26
22
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie nawierzchni chemoodpornych w ob. nr 1 Elektrowozownia i w obiekcie nr 4 Podstacja Trakcyjna.
2020-04-14,
12:00
2020-03-27,
15:25
23
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Al. Jerozolimskich i w ul. Żywieckiej, wraz z odcinkami sieci, budową pompowni ścieków oraz przewodami tłocznymi – Warszawa, Dzielnica Ursus, z podziałem na zadania
2020-05-07,
09:45
2020-03-30,
10:18
24
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Badanie Opinii Pasażerów
2020-04-16,
12:00
2020-03-30,
13:33
25
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa wózka do pomiaru geometrii torów i szyny prądowej
2020-04-10,
12:00
2020-03-31,
12:20
26
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
renowacja siedzeń wagonów metra serii 81 oraz zakup nowych elementów siedzeń wandaloodpornych do pojazdów metra typu Metropolis 98B, w podziale na 2 Zadania
2020-04-15,
12:00
2020-03-31,
12:21
27
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Odbiór odpadów technologicznych
2020-04-15,
12:00
2020-04-01,
07:17
28
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie po byłych Zakładach Mechanicznych Ursus, w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
2020-05-11,
09:45
2020-04-01,
08:07
29
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
,,Dostawa pierścieni labiryntowych do zestawów kołowych wagonów metra serii 81’’.
2020-04-14,
12:00
2020-04-02,
15:55
30
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji ściekowej w ul. Płochocińskiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej w Warszawie na terenie Dzielnicy Białołęka
2020-05-08,
10:00
2020-04-03,
08:33
31
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie dokumentacji projektowej, niezbędnej do realizacji/montażu kurtyny oddzielającej procesy technologiczne i wydzielającej grupę torów od 101 do 105 w obiekcie nr 6 na terenie STP Kabaty
2020-04-14,
12:00
2020-04-03,
09:45
32
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Dalii, Magnolii, Paproci oraz w drodze dojazdowej do ul. Promiennej w dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2020-05-12,
12:00
2020-04-03,
10:54
33
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa lamp, reflektorów i kloszy do tramwajów
2020-04-16,
10:00
2020-04-06,
07:19
34
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Szycie sortów mundurowych dla pracowników Służby Ruch Metra Warszawskiego Sp. z o.o.
2020-04-20,
12:00
2020-04-06,
15:58
35
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Wymiana szyn
2020-04-22,
12:00
2020-04-07,
10:09
36
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa przestawnych platform roboczych do wentylacji i klimatyzacji dachowej pociągów metra typu Metropolis 98B oraz Inspiro
2020-04-15,
12:00
2020-04-07,
10:35
37
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Dostawa elementów infrastruktury przystankowej (PN 18/2020)
2020-04-15,
11:00
2020-04-07,
13:30

Ukryj listy wyboru. Ukryj kolumnę: z rodzajem zamówienia, z datą publikacji.
Rodzaj:
Tryb:
Zamawiajacy:

UWAGA:
* Wypełnienie pola w nagłówku kolumny z nazwą zamówienia pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, w których nazwie znajduje się podany łańcuch znaków lub przynajmniej jeden z łańcuchów znaków oddzielonych przecinkiem
** Data składania ofert, wniosków, prac konkursowych lub data aukcji. Wypełnienie pola/pól w nagłówku kolumny z datą składania ofert w formacie RRRRMMDD pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, dla których data składania ofert zawiera się we wskazanym przedziale czasowym

<<powrót

herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  | 

 
Księga Zamówień Publicznych