m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2017-07-14 , 14:57:33
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
- adresGrochowska 274, 03-841 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon22 44 35 555
- faks22 33 80 767
- e-mailwzp@pragapld.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.pragapld.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Michał Brysiak
- adresDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6
- lokal207
- telefon(0-22) 44 35 523
- emailwzp@pragapld.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAgnieszka Janowska
- adresDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, Grochowska 274, 03-841 Warszawa
- lokal235
- telefon(0-22) 4435383
- emailajanowska@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6
- lokal217
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6
- lokal217
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Budowa placu zabaw dla nowopowstającej Szkoły Podstawowej w miejscu wygaszanego Gimnazjum Nr 18, ul. Angorska 2 w Warszawie – zadanie I, Budowa placu zabaw dla nowopowstającej Szkoły Podstawowej w miejscu wygaszanego Gimnazjum Nr 22, ul. Boremlowska 6/12 w Warszawie – zadanie II, Budowa placu zabaw dla nowopowstającej Szkoły Podstawowej w miejscu wygaszanego Gimnazjum Nr 27, ul. Abrahama 10 w Warszawie – zadanie III, Budowa placu zabaw dla nowopowstającej Szkoły Podstawowej w miejscu wygaszanego Gimnazjum Nr 20, ul. Afrykańska 11 w Warszawie – zadanie IV
Opis zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest:
1)Budowa placu zabaw dla nowopowstającej Szkoły Podstawowej w miejscu wygaszanego Gimnazjum Nr 18, ul. Angorska 2 w Warszawie – zadanie I
2)Budowa placu zabaw dla nowopowstającej Szkoły Podstawowej w miejscu wygaszanego Gimnazjum Nr 22, ul. Boremlowska 6/12 w Warszawie – zadanie II
3)Budowa placu zabaw dla nowopowstającej Szkoły Podstawowej w miejscu wygaszanego Gimnazjum Nr 27, ul. Abrahama 10 w Warszawie – zadanie III
4)Budowa placu zabaw dla nowopowstającej Szkoły Podstawowej w miejscu wygaszanego Gimnazjum Nr 20, ul. Afrykańska 11 w Warszawie – zadanie IV
Przedmiot zamówienia obejmuje:
a)Budowa placu zabaw dla nowopowstającej Szkoły Podstawowej w miejscu wygaszanego Gimnazjum Nr 18, ul. Angorska 2 w Warszawie – zadanie I
- rozbiórkę fragmentu istniejącego chodnika o pow. 26,0 m2 wraz z podbudową i obrzeżami, dopuszcza się wykorzystanie kostek brukowych do ponownego wbudowania na terenie inwestycji oraz wycinkę drzewa o obwodzie 45 cm ( w tym wywóz i utylizacja);
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej kolorowej, bezspoinowej wraz z podbudową i obrzeżami betonowymi – pow. 218,5 m2;
- wykonanie chodników z kostki brukowej gr. 6cm wraz z podbudową i obrzeżami – pow. 63 m2;
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw wys. 1,1 m – dł. 60 m i furtki dwuskrzydłowej
– wydzielenie terenu ogrodu od pozostałego obszaru placówki oświatowej ;
- zakup, dostawę i montaż nowych urządzeń zabawowych tj:. zestawu ze zjeżdżalnią (wyposażonego w 2 pomosty z imitacjami zadaszeń, schody, drabinkę stalowa, zjeżdżalnię, ściankę wspinaczkową, ściankę z otworami) –1 kpl., piramidy linowej (składającej się z 2 krzyżujących się rur stalowych, min. dwa poziomy sieci) - 1 kpl., bujaka, sprężynowego, dwuosobowego –1 szt., huśtawki dwuosobowej – szt. 1, zestawu z karuzelą osiową –1 kpl., huśtawki „ważka” –1 szt., hamaka –1 kpl., karuzeli punktowej –1 szt., zestawu „kółko i krzyżyk” – 1 kpl.i innych elementów małej architektury tj.: ławek z oparciem – 3 szt., stołu piknikowego z ławkami – 1 kpl., kosza na śmieci – 1 szt., tablicy informacyjnej – 1 szt.;
- wykonanie nawierzchni trawiastej ok. 160 m2;
- wykonanie kontroli pomontażowej placu zabaw z godnie z zapisami normy 1176-7:2009wraz z kontrolą właściwości amortyzujących elastycznej wg wymogów PN-EN 1177.
b) Budowa placu zabaw dla nowopowstającej Szkoły Podstawowej w miejscu wygaszanego Gimnazjum Nr 22, ul. Boremlowska 6/12 w Warszawie – zadanie II
- usunięcie pojedynczej karpy po wycięciu drzewa (w tym wywóz i utylizacja);
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej kolorowej, bezspoinowej wraz z podbudową i obrzeżami betonowymi – 340 m2;
- wykonanie chodników z kostki brukowej gr. 6cm wraz z podbudową i obrzeżami – pow. 132,5 m2;
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw wys. 1,1 m – dł. 112 m i furtki dwuskrzydłowej
- wydzielenie terenu ogrodu od pozostałego obszaru placówki oświatowej ;
- zakup, dostawa i montaż nowych urządzeń zabawowych tj:, zestawu „dwie wieże” (wyposażonego w 2 daszki, 2 balkony, mostek skośny, 2 zjeżdżalnie, rurę głosową, schody 2 szt., zestaw funkcyjny „labirynt”, „kółko i krzyżyk”) –1 kpl., zestawu linowego (składającego się z 9 słupów z rozpiętymi przeszkodami linowymi) - 1 kpl., bujaka, sprężynowego, dwuosobowego –1 szt., huśtawki dwuosobowej –1 szt., karuzeli pierścieniowej –1 kpl., karuzeli kubełkowej –1 kpl., huśtawki „bocianie gniazdo” –1 kpl. i innych elementów małej architektury tj.: tablicy informacyjnej z regulaminem szt. 1, ławek z oparciem- szt. 4, kosza na śmieci – szt. 1, stołu piknikowego z ławkami bez oparcia – kpl. 1;
-wykonanie nasadzeń drzew – 2szt.;
-wykonanie nawierzchni trawiastej ok. 200 m2;
-wykonanie naprawy istniejącej nawierzchni poliuretanowej boiska – pow. ok. 5 m2;
- wykonanie kontroli pomontażowej placu zabaw z godnie z zapisami normy 1176-7:2009 wraz z kontrolą właściwości amortyzujących elastycznej wg wymogów PN-EN 1177.
c) Budowa placu zabaw dla nowopowstającej Szkoły Podstawowej w miejscu wygaszanego Gimnazjum Nr 27, ul. Abrahama 10 w Warszawie – zadanie III
-wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej kolorowej, bezspoinowej wraz z podbudową i obrzeżami betonowymi – pow. 345,5 m2 ;
- wykonanie chodników z kostki brukowej gr. 6 cm wraz z podbudową i obrzeżami – pow. 77 m2;
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw wys. 1,1 m – dł. 54 m i furtki dwuskrzydłowej
– wydzielenie terenu ogrodu od pozostałego obszaru placówki oświatowej ;
- zakup, dostawa i montaż nowych urządzeń zabawowych tj.: zestawu „dwie wieże” (wyposażonego w 2 daszki, 2 balkony, 2 podesty, 2 zjeżdżalnie (1 rurowa), rura głosowa, zestaw funkcyjny „labirynt”, „kółko krzyżyk”) –1 kpl., zestawu sprawnościowego (składającego się 2 podestów, karuzeli osiowej, drabinki linowej i stalowej, poręczy do zjazdu, rury strażackiej, drabinki poziomej) –1 kpl., słupka wspinaczkowego (mni. 3 stopnie i 3 rury strażackie) – 1 kpl., karuzeli kubełkowej –1 kpl., bujaka trzyosobowego –1 kpl., karuzeli pierścieniowej –1 kpl., piramidy linowej (składającej się z 2 krzyżujących się rur stalowych, min. dwa poziomy sieci) – 1 kpl., stołów piknikowych – kpl. 2
i innych elementów małej architektury tj.: tablicy informacyjnej z regulaminem 1 szt., ławek z oparciem - 3 szt., kosza na śmieci – 1 szt.;
- wykonanie żywopłot z ligustra pospolitego;
- wykonanie nawierzchni trawiastej ok. 130 m2 ;
- wykonanie kontroli pomontażowej placu zabaw z godnie z zapisami normy 1176-7:2009wraz z kontrolą właściwości amortyzujących elastycznej wg wymogów PN-EN 1177.
d) Budowa placu zabaw dla nowopowstającej Szkoły Podstawowej w miejscu wygaszanego Gimnazjum Nr 20, ul. Afrykańska 11 w Warszawie – zadanie IV
- wykonanie rozbiórki fragmentu chodnika asfaltowego – pow. 71 m2 i usunięcie karp po wyciętych drzewach - 8 szt. (w tym wywóz i utylizacja);
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej kolorowej, bezspoinowej wraz z podbudową i obrzeżami betonowymi – pow. 224,4 m2;
- wykonanie chodników z kostki brukowej gr. 6cm wraz z podbudową i obrzeżami – pow. 78 m2;
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw wys. 1,1 m – dł. 55 m i furtki dwuskrzydłowe
– wydzielenie terenu ogrodu od pozostałego obszaru placówki oświatowej j;
- zakup, dostawę i montaż nowych urządzeń zabawowych tj: zestawu dwie zjeżdżalnie (wyposażonego w 2 pomosty z imitacjami zadaszeń, 2 pomosty niezadaszone, skośny pomost, schody, dwie zjeżdżalnie, drabinkę z kaczymi stopniami, poręcze wspinaczkowe, rurę strażacka, dwa blaty sklepik, zestaw kółko i krzyżyk”) – 1kpl., piramidy linowej (składający się z dwóch łuków i dwóch słupów, min. dwa poziomy sieci)– 1 kpl., karuzeli pierścieniowej – 1 kpl., trampoliny gruntowej – 1 kpl., huśtawki „ważka” sprężynowej – 1 kpl., zestawu domek – 1 kpl. i innych elementów małej architektury tj.: ławek z oparciem – 3 szt., stołów piknikowych z ławkami – 2 szt., kosza na śmieci – 1 szt., tablicy informacyjnej – 1 szt.;
- wykonanie rekultywacji trawnika – pow. ok. 250 m2 i korekty koron drzew - 7 szt.
- wykonanie kontroli pomontażowej placu zabaw z godnie z zapisami normy 1176-7:2009wraz z kontrolą właściwości amortyzujących elastycznej wg wymogów PN-EN 1177.
2. Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentacji stanowiącej załączniki nr 8 i 9 do SIWZ, w skład której wchodzą:
a) dokumentacja projektowa - przedmiar robót, rysunki
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
Obowiązki Wykonawcy wynikające z klauzuli społecznej:
Na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164) Zamawiający stosuje klauzulę społeczną polegającą na zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności w trakcie realizacji niniejszego zamówienia roboty budowlane. Realizacja zamówienia przez te osoby ma na celu podniesienie jakości i terminowości wykonania zamówienia. Personel zatrudniony na podstawie stosunku pracy to większa dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec Zamawiającego i Wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia u danego wykonawcy), lepsza kontrola wykonania zamówienia z uwagi na podporządkowanie pracowników wynikające ze stosunku pracy, większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych, co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia).
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudnił na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej:
- 2 osoby świadczące pracę związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji w przypadku podpisania umowy na jedna część zamówienia.
- 4 osoby świadczące pracę związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji w przypadku podpisania umowy na dwie części zamówienia.
- 6 osób świadczących pracę związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji w przypadku podpisania umowy na dwie części zamówienia.
- 8 osób świadczących pracę związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji w przypadku podpisania umowy na dwie części zamówienia.
Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę to: roboty konstrukcyjne związane z podbudowami pod nawierzchnię placów zabaw, roboty związane z budową nawierzchni poliuretanowych, roboty związane z gospodarką drzewostanem, budową ogrodzeń i montażem urządzeń zabawowych i elementów małej architektury.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawTeren Dzielnicy Praga-Południe
Główny przedmiot (CPV)45.11.27.23-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Budowa placu zabaw dla nowopowstającej Szkoły Podstawowej w miejscu wygaszanego Gimnazjum Nr 18, ul. Angorska 2 w Warszawie5000,00
2Budowa placu zabaw dla nowopowstającej Szkoły Podstawowej w miejscu wygaszanego Gimnazjum Nr 22, ul. Boremlowska 6/12 w Warszawie7500,00
3Budowa placu zabaw dla nowopowstającej Szkoły Podstawowej w miejscu wygaszanego Gimnazjum Nr 27, ul. Abrahama 10 w Warszawie7000,00
4Budowa placu zabaw dla nowopowstającej Szkoły Podstawowej w miejscu wygaszanego Gimnazjum Nr 20, ul. Afrykańska 11 w Warszawie6800,00
Razem 26300,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania70 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium26300,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Numer referencyjny: UD-VI-ZP/61/17

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
w celu potwierdzenia spełnienia warunku zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający wymaga wykazania:
a) w przypadku składania oferty na zadanie I - Budowa placu zabaw dla nowopowstającej Szkoły Podstawowej w miejscu wygaszanego Gimnazjum Nr 18, ul. Angorska 2.
• przynajmniej jednej roboty budowlanej obejmującej swoim zakresem budowę placu zabaw o powierzchni całkowitej minimum 300 m2, w zakresie której wykonano między innymi nawierzchnię bezpieczną poliuretanową, o całkowitej wartości robót budowlanych min. 180.000,00 zł brutto, wykonanej w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
b) w przypadku składania oferty na zadanie II - Budowa placu zabaw dla nowopowstającej Szkoły Podstawowej w miejscu wygaszanego Gimnazjum Nr 22, ul. Boremlowska 6/12 w Warszawie.
• przynajmniej jednej roboty budowlanej obejmującej swoim zakresem budowę placu zabaw o powierzchni całkowitej minimum 500 m2, w zakresie której wykonano między innymi nawierzchnię bezpieczną poliuretanową, o całkowitej wartości robót budowlanych min. 250.000,00 zł brutto, wykonanej w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
c) w przypadku składania oferty na zadanie III - Budowa placu zabaw dla nowopowstającej Szkoły Podstawowej w miejscu wygaszanego Gimnazjum Nr 27, ul. Abrahama 10 w Warszawie.
• przynajmniej jednej roboty budowlanej obejmującej swoim zakresem budowę placu zabaw o powierzchni całkowitej minimum 500 m2, w zakresie której wykonano między innymi nawierzchnię bezpieczną poliuretanową, o całkowitej wartości robót budowlanych min. 220.000,00 zł brutto, wykonanej w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
d) w przypadku składania oferty na zadanie IV - Budowa placu zabaw dla nowopowstającej Szkoły Podstawowej w miejscu wygaszanego Gimnazjum Nr 20, ul. Afrykańska 11.
• przynajmniej jednej roboty budowlanej obejmującej swoim zakresem budowę placu zabaw o powierzchni całkowitej minimum 400 m2, w zakresie której wykonano między innymi nawierzchnię bezpieczną poliuretanową, o całkowitej wartości robót budowlanych min. 200.000,00 zł brutto, wykonanej w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
W przypadku składania ofert na więcej niż jedno zadanie dokumenty składane na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w punkcie 18. 2.2 a) – d) nie mogą być takie same i powtarzać się w każdym kolejnym zadaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, które potwierdzają okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia tj.:
W celu potwierdzenia spełniania warunku zdolności technicznej i zawodowej:
a) wykazu wykonanych robót budowlanych - załącznik nr 6 lub/i 6a lub/i 6b lub/i 6c („Wykaz robót”).
Do powyższego wykazu powinny być dołączone dowody określające czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,

INNE DOKUMENTY

Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemną ofertę składającą się z:
1. Wypełnionego formularza oferty zgodny ze wzorem z załącznika nr 1 lub/i 1a lub/i 1b lub/i 1c do SIWZ,
2. Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25 ust 1 pkt 1 Ustawy – załącznik nr 2,
(W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.)
3. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 3,
(W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.)
4. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, celem udowodnienia, że będzie dysponował niezbędnym zasobem tych podmiotów w szczególności składa pisemne zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Wykonawca składa zobowiązanie w formie oryginału – załącznik nr 4,
Zamawiający wymaga aby składany dokument zawierał informacje dotyczące w szczególności:
• zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu
• sposobu wykorzystania zasobu innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,
• zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
• czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo).
5. Pełnomocnictwo (o ile dotyczy tj. w przypadku, gdy oferta jest składana przez podmioty występujące wspólnie lub gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy).

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 23, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku powiązania z innym wykonawcą wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca powinien przedstawić, pod rygorem wykluczenia z postępowania dowody, że powiązania z tym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 .

PODSTAWY WYKLUCZENIA
Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie

PROCEDURA ART. 24aa ust 1
Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp - tak

Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie

ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Zgodnie z art. 144 Prawa zamówień publicznych przewiduje się zmiany zawartej umowy dotyczące:
1. Terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:
a) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, utrudniających lub uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót – fakt ten musi być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
b) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez Inspektorów Nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę,
c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, lub nastąpiły zmiany w dokumentacji projektowej na wniosek Zamawiającego,
d) wystąpienia siły wyższej powodującej powstanie zdarzenia losowego, którego nie można było przewidzieć, a które zagraża bezpieczeństwu ludzi lub ich zdrowiu lub na skutek którego powstała szkoda w znacznych rozmiarach.
W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego z okoliczności wymienionych powyżej, termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności,
2. zmiany Wykonawcy, w przypadku gdy:
a) Wykonawcę ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców.
3. zmiany Podwykonawców w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:
a) zmiana zakresu powierzonych prac,
b) zmiana podwykonawcy musi być zaakceptowana przez Zamawiającego.

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - Polski
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
wydłużenie okresu gwarancji10 %
skrócenie termin wykonania30 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2017-07-31
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://zamowienia.pragapld.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2017-07-31 godzina 13:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2017-07-31, 14:30, Ofertę należy złożyć w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych przy ul. Podskarbińskiej 6 w pokoju 217 na II piętrze
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2017-07-14


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |