m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-01-29 , 14:34:23
I Zamawiający
ZamawiającySzpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
- adresCegłowska 80, 01-809 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 569-02-47
- faks(0-22) 834-18-20
- e-mailzp@bielanski.med.pl
- adres internetowyhttp://www.bielanski.med.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Piotr Bela
- adresSzpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
- lokal106
- telefon(0-22) 56 90 247
- emailzampub3@bielanski.med.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa drobnego jednorazowego sprzętu medycznego dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-03/2018.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa drobnego jednorazowego sprzętu medycznego dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie.
2. Zamówienie zostało podzielone na 104 pakiety:
Pakiet 1 - Kaniulacja dużych naczyń.
Pakiet 2 – Cewniki Swan Ganza.
Pakiet 3 Zestaw do pomiaru ciśnienia metodą krwawą
Pakiet 4 – Zawory dostępu żylnego.
pakiet 5 - kraniki trójdrożne
pakiet 6 - kraniki trójdrożne z linią
Pakiet 7 – Systemy zamknięte dostępu żylnego.
Pakiet 8 – Igły 1.
Pakiet 9 – Igły 2.
Pakiet 10 – Strzykawki.
Pakiet 11 – Ostrza jednorazowe wymienne.
Pakiet 12 – Aparaty do przetaczania krwi i płynów.
Pakiet 13 – Rurki intubacyjne, osprzęt do rurek.
Pakiet 14 – Cewniki i dreny
Pakiet 15 –dreny do pompy
Pakiet 16 – Przedłużacze do pomp infuzyjnych.
Pakiet 17 – Nawilżacze tlenowe.
Pakiet 18 – Zestawy do cystostomii i nefrostomii.
Pakiet 19 – Zestawy drenów
Pakiet 20 – Jednorazowe trokary optyczne
Pakiet 21 – Różny asortyment.
Pakiet 22- Wzierniki
Pakiet 23 - Opaski
Pakiet 24 – Mankiet, aparat do szybkiego toczenia krwi.
Pakiet 25 – sprzęt do podaży dojelitowej
Pakiet 26 – Igły 3.
Pakiet 27 – dren do pompy Infusomat.
Pakiet 28 – Igły do znieczulenia 1
Pakiet 29 – Igły do znieczulenia 2.
Pakiet 30 - Zestawy do znieczuleń
Pakiet 31 - Maski, nebulizatory, cewniki do podawania tlenu.
Pakiet 32 - zestawy pediatryczne do nebulizacji
Pakiet 33 – Zestawy do tracheostomii
Pakiet 34 - Zestawy infuzyjne do pomp objętościowych
Pakiet 35 – igły biopsyjne półautomatyczne
Pakiet 36 – zestawy do hipotermii
Pakiet 37 – Siatki przepuklinowe 1.
Pakiet 38 – Siatki przepuklinowe 2.
Pakiet 39 – Katetery.
Pakiet 40 – Zestawy do drenażu opłucnej.
Pakiet 41 – Filtry, układy oddechowe OIT
Pakiet 42 – Filtry, układy i maski oddechowe dla anestezjologii
Pakiet 43 – Cewniki.
Pakiet 44 – Kaniule pediatryczne
pakiet 45 - kaniule 1
Pakiet 46 - kaniule 2
Pakiet 47- Kaniule 3
Pakiet 48 - Koreczki do kaniul
Pakiet 49 – Dreny, zestawy do odsysania, końcówki do odsysania.
Pakiet 50 – Worki do moczu.
Pakiet 51 – Zestaw do zbiórki stolca.
Pakiet 52– Sondy żolądkowe.
Pakiet 53 – Anoskopy, rektoskopy.
Pakiet 54 – osprzęt do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego
Pakiet 55 – Igły specjalistyczne 1.
Pakiet 56 –igły do działa biopsyjnego
Pakiet 57 –zestawy do ssania i irygacji
Pakiet 58 –zastawki Venturi
Pakiet 59 – Rurki tracheostomijne I.
Pakiet 60 – Cewniki i osprzęt do pompy - Urodynamika.
Pakiet 61 – Worki colostomijne i pooperacyjne
Pakiet 62 – Przyrządy do podawania leków z worków i butelek.
Pakiet 63 – Szczotki chirurgiczne.
Pakiet 64 – Sprzęt do septoplastyki
Pakiet 65 – Aspirator endometrialny.
Pakiet 66 – Zestaw do punkcji opłucnej.
Pakiet 67 – Zestaw do punkcji opłucnej.
Pakiet 68 – zestawy do higieny jamy ustnej.
Pakiet 69 – Igły do stymulatora.
Pakiet 70 – Zestawy do konikotomii.
Pakiet 71 – igły do peanów insulinowych.
Pakiet 72 - Termometr
Pakiet 73 - Prześcieradła
Pakiet 74 – Strzykawka doustna
Pakiet 75 – Irygator
Pakiet 76 – Stazy jednorazowe
Pakiet 77 – podkładki i mocowania do rurek tracheotomijnych.
Pakiet 78 – aparaty do toczenia płynów do pomp objętościowych.
Pakiet 79 – ustniki.
Pakiet 80 – igły specjalistyczne 2.
Pakiet 81 – igły specjalistyczne 3.
Pakiet 82 – osprzęt do bronchofiberoskopu
Pakiet 83 – zestawy picco
Pakiet 84 – lancety
Pakiet 85 – pojemniki do BALA
Pakiet 86 – czujniki do pomiaru rzutu serca
Pakiet 87 – Przewody do cysto/resektoskopów.
Pakiet 88 – instrumenty do zakładania siatek przepuklinowych.
Pakiet 89 – maszynki do golenia.
Pakiet 90 – matryce do przeszczepów skóry
Pakiet 91 – Nocniki i nerki jednorazowe
Pakiet 92 - narzędzia laryngoologiczne
Pakiet 93 – koszyki nitinolowe
Pakiet 94 – koszulki urologiczn
Pakiet 95 – koszulki anorektalne
Pakiet 96 – łączniki
Pakiet 97 – aparaty do infuzji
Pakiet 98 – worki ekstrakcyjne
Pakiet 99 - układy oddechowe do respiratora
Pakiet 100 – końcówki ssące
Pakiet 101 – Zestawy do płynu owodniowego
Pakiet 102 – Wkładki uszne
Pakiet 103 – zestawy do pompy Medima
Pakiet 104 - wzierniki ginakologiczne
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawSzpital Bielański
Główny przedmiot (CPV)33.14.10.00-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Pakiet 1 - Kaniulacja dużych naczyń. Pakiet 2 – Cewniki Swan Ganza. Pakiet 3 Zestaw do pomiaru ciśnienia metodą krwawą Pakiet 4 – Zawory dostępu żylnego. pakiet 5 - kraniki trójdrożne pakiet 6 - kraniki trójdrożne z linią Pakiet 7 – Systemy zamknięte dostępu żylnego. Pakiet 8 – Igły 1. Pakiet 9 – Igły 2. Pakiet 10 – Strzykawki. Pakiet 11 – Ostrza jednorazowe wymienne. Pakiet 12 – Aparaty do przetaczania krwi i płynów. Pakiet 13 – Rurki intubacyjne, osprzęt do rurek. Pakiet 14 – Cewniki i dreny Pakiet 15 –dreny do pompy Pakiet 16 – Przedłużacze do pomp infuzyjnych. Pakiet 17 – Nawilżacze tlenowe. Pakiet 18 – Zestawy do cystostomii i nefrostomii. Pakiet 19 – Zestawy drenów Pakiet 20 – Jednorazowe trokary optyczne Pakiet 21 – Różny asortyment. Pakiet 22- Wzierniki Pakiet 23 - Opaski Pakiet 24 – Mankiet, aparat do szybkiego toczenia krwi. Pakiet 25 – sprzęt do podaży dojelitowej Pakiet 26 – Igły 3. Pakiet 27 – dren do pompy Infusomat. Pakiet 28 – Igły do znieczulenia 1 Pakiet 29 – Igły do znieczulenia 2. Pakiet 30 - Zestawy do znieczuleń Pakiet 31 - Maski, nebulizatory, cewniki do podawania tlenu. Pakiet 32 - zestawy pediatryczne do nebulizacji Pakiet 33 – Zestawy do tracheostomii Pakiet 34 - Zestawy infuzyjne do pomp objętościowych Pakiet 35 – igły biopsyjne półautomatyczne Pakiet 36 – zestawy do hipotermii Pakiet 37 – Siatki przepuklinowe 1. Pakiet 38 – Siatki przepuklinowe 2. Pakiet 39 – Katetery. Pakiet 40 – Zestawy do drenażu opłucnej. Pakiet 41 – Filtry, układy oddechowe OIT Pakiet 42 – Filtry, układy i maski oddechowe dla anestezjologii Pakiet 43 – Cewniki. Pakiet 44 – Kaniule pediatryczne pakiet 45 - kaniule 1 Pakiet 46 - kaniule 2 Pakiet 47- Kaniule 3 Pakiet 48 - Koreczki do kaniul Pakiet 49 – Dreny, zestawy do odsysania, końcówki do odsysania. Pakiet 50 – Worki do moczu. Pakiet 51 – Zestaw do zbiórki stolca. Pakiet 52– Sondy żolądkowe. Pakiet 53 – Anoskopy, rektoskopy. Pakiet 54 – osprzęt do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego Pakiet 55 – Igły specjalistyczne 1. Pakiet 56 –igły do działa biopsyjnego Pakiet 57 –zestawy do ssania i irygacji Pakiet 58 –zastawki Venturi Pakiet 59 – Rurki tracheostomijne I. Pakiet 60 – Cewniki i osprzęt do pompy - Urodynamika. Pakiet 61 – Worki colostomijne i pooperacyjne Pakiet 62 – Przyrządy do podawania leków z worków i butelek. Pakiet 63 – Szczotki chirurgiczne. Pakiet 64 – Sprzęt do septoplastyki Pakiet 65 – Aspirator endometrialny. Pakiet 66 – Zestaw do punkcji opłucnej. Pakiet 67 – Zestaw do punkcji opłucnej. Pakiet 68 – zestawy do higieny jamy ustnej. Pakiet 69 – Igły do stymulatora. Pakiet 70 – Zestawy do konikotomii. Pakiet 71 – igły do peanów insulinowych. Pakiet 72 - Termometr Pakiet 73 - Prześcieradła Pakiet 74 – Strzykawka doustna Pakiet 75 – Irygator Pakiet 76 – Stazy jednorazowe Pakiet 77 – podkładki i mocowania do rurek tracheotomijnych. Pakiet 78 – aparaty do toczenia płynów do pomp objętościowych. Pakiet 79 – ustniki. Pakiet 80 – igły specjalistyczne 2. Pakiet 81 – igły specjalistyczne 3. Pakiet 82 – osprzęt do bronchofiberoskopu Pakiet 83 – zestawy picco Pakiet 84 – lancety Pakiet 85 – pojemniki do BALA Pakiet 86 – czujniki do pomiaru rzutu serca Pakiet 87 – Przewody do cysto/resektoskopów. Pakiet 88 – instrumenty do zakładania siatek przepuklinowych. Pakiet 89 – maszynki do golenia. Pakiet 90 – matryce do przeszczepów skóry Pakiet 91 – Nocniki i nerki jednorazowe Pakiet 92 - narzędzia laryngoologiczne Pakiet 93 – koszyki nitinolowe Pakiet 94 – koszulki urologiczn Pakiet 95 – koszulki anorektalne Pakiet 96 – łączniki Pakiet 97 – aparaty do infuzji Pakiet 98 – worki ekstrakcyjne Pakiet 99 - układy oddechowe do respiratora Pakiet 100 – końcówki ssące Pakiet 101 – Zestawy do płynu owodniowego Pakiet 102 – Wkładki uszne Pakiet 103 – zestawy do pompy Medima Pakiet 104 - wzierniki ginakologiczne23450,00
Razem 23450,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania12 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium23450,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
VI. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. oraz na podstawie art. 24 ust. 5 –
w zakresie wskazanym w rozdz. VIa pkt. 2.
Zasady dotyczące wykluczenia dotyczą także wspólników konsorcjum lub innych podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

VIa. Podstawy wykluczenia wykonawcy.

1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę:
1.1 w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12 - 23 ustawy Pzp.
1.2 wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-14 oraz 16-20 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności,
w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienia stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Wskazanej regulacji nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy, w stosunku do którego zachodzą okoliczności
o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp tj.:
2.1 wykonawcy, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 333 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (jedn. tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.);
2.2 wykonawcy, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
2.3 wykonawcy, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł stosowne porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

1. Oświadczenie wymagane przez Zamawiającego do przedłożenia przez każdego wykonawcę wraz
z ofertą
1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Oświadczenie wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Zakres danych dotyczących Zamawiającego oraz wymagań dotyczących dokumentu stanowi Załącznik nr 2 do formularza oferty.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców jednolity dokument (JEDZ),
o którym mowa powyżej, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji - składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.

Ponadto Wykonawca złoży:

1.2. formularz specyfikacji cenowej, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Formularza oferty,
1.3. pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.
1.4. dowód wniesienia wadium.

2. Dokumenty i oświadczania wymagane po zamieszczeniu przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy:
2.1. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

3. Dokumenty i oświadczenia wymagane przez Zamawiającego przed udzieleniem zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem art. 24 aa ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 24aa. ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje oceny ofert, a następnie bada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
Zgodnie z art. 26 ust 1 ustawy, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i/lub dokumentów:
Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia i potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu:
3.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3.2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
3.3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
3.4. odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, czyli tych, o których mowa w pkt 6a) pkt 1 niniejszej SIWZ.
3.5. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716),
3.6. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,
3.7. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

Na potwierdzenie, że zaoferowane dostawy odpowiadają wymaganiom postawionym przez Zamawiającego:
3.8. dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych
z dnia 20 maja 2010 r.) - deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi, z wskazaniem którego pakietu
i pozycji dotyczą – dotyczy wyrobów medycznych.
3.9. materiały producenta, w tym m.in.: foldery, opisy, ulotki informacyjne, wyciągi z katalogów, itp. dotyczące oferowanych produktów – z wskazaniem pakietu i pozycji której dotyczą.
3.10. Próbki:
Pakiet 32 – min. 2 zestawy;
Pakiet 11 - min. 5 ostrzy do trzonków nr 3 i 5 ostrzy do trzonków nr 4;
Pakiet 23, poz. 1, 2 – min, po 2 opaski identyfikacyjnych w każdym kolorze (6 kolorów);
Pakiet 31, poz. 1, 2, 4 – min. po 2 sztuki/zestawy;
Pakiet 48, poz. 1, 2 – min. po 4 szt.
Pakiet 71, poz. 1, 2 – po min. 10 sztuk igieł,
Pakiet 89 – min. 5 maszynek,

3.11. Próbki posłużą ocenie spełniania wymagań wskazanych przez Zamawiającego.
Próbki zostaną zwrócone Wykonawcom – pod warunkiem wystąpienia o zwrot próbek w terminie do 14 dni od uprawomocnienia się wyników postępowania przetargowego, z wyłączeniem próbek wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza lub zostały one zużyte w procesie oceny. Po tym terminie Zamawiający nie przewiduje zwrotu próbek.
3.12. Próbki, o których zwrot nie wystąpią Wykonawcy podlegać będą kasacji lub zużyciu przez Zamawiającego.
3.13. Dokumenty wskazane w pkt 3.8. i 3.9. powinny w sposób jednoznaczny potwierdzić spełnianie wymagań postawionych przez Zamawiającego. W przypadku gdy dokumenty nie potwierdzą w sposób jednoznaczny posiadanie wskazanych cech/parametrów lub będą budzić wątpliwości – Zamawiający może wezwać Wykonawcę z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem, do przeprowadzenia demonstracji zaoferowanego asortymentu (wybranych elementów, wskazanych przez Zamawiającego) – celem potwierdzenia spełniania wymagań postawionych w postępowaniu.

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VII.3.1 -4) SIWZ, składa odpowiednio:
4.1.1. dla dokumentów określonych w pkt VII.3.1) niniejszej SIWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4.1.2. dla dokumentów określonych w pkt VII.3.2-4) niniejszej SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione, nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert, w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub złożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
4.1.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt VI.3.1-2) niniejszej SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy/ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4.1.4. w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w pkt VII.3.1-2) niniejszej SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
4.1.5. w przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt VII.3.1-3) niniejszej SIWZ, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń i dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one nadal aktualne.

5. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja):
5.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 4, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują łącznie, zgodnie
z wymaganiami określonymi w rozdz. VI.1.2 niniejszej SIWZ.
5.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawcę, oświadczenie o którym mowa w rozdz. VII pkt 1.1. SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w rozdz. VII.2.1 niniejszej SIWZ, składa każdy
w Wykonawców.
6. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
7. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt VII.1.1 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

UWAGA. Zastosowana numeracja wynika z numeracji użytej w SIWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-03-07
Cena: 30,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: kasa Szpitala, pokój nr 105, pawilon H (nie dotyczy bezpłatnej wersji dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego)
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.bielanski.bip-e.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-03-07 godzina 10:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-03-07, 11:00, Szpital Bielański, pok. nr 107, pawilon H
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-01-25


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |