m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Licytacja elektroniczna
Licytacja będzie prowadzona na stronie:http://aukcje.um.warszawa.pl
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-05-14 , 14:51:15
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Wilanów m.st. Warszawy
- adresFranciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 35 33
- faks
- e-mailWilanow.wzz@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.wilanow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Andrzej Topór
- adresDzielnica Wilanów m.st. Warszawy, Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa
- lokal223
- telefon22 44 35 036
- emailatopor@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychPiotr Kowalczyk
- adresDzielnica Wilanów m.st. Warszawy, Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa
- lokal230
- telefon(0-22) 116-88-22
- email
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniup. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Posadzenie krzewów na terenie obiektu Oś Królewska od ul. Kieślowskiego do ul. Sarmackiej w Dzielnicy Wilanów w Warszawie oraz pielęgnacja posadzonych roślin do 30 listopada 2018 r.
Opis zamówienia
Posadzenie krzewów na terenie obiektu Oś Królewska oraz pielęgnacja posadzonych roślin do dnia 30 listopada 2018 r. Lokalizacja: ul. Oś Królewska od ul. Kieślowskiego do ul. Sarmackiej, w Dzielnicy Wilanów w Warszawie CPV: 77310000-6 Usługa sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 1. Istniejący stan zagospodarowania terenu: Obszar opracowania w liniach wyznaczonych przez Zamawiającego stanowi teren publiczny w liniach rozgraniczających pasa drogowego ul. Oś Królewska. W chwili obecnej teren, gdzie planowane są nasadzenia to teren zieleni ze zniszczoną pracami budowlanymi nawierzchnią trawiastą oraz roślinnością wysoką i niską. 2. Zieleń istniejąca: W granicach terenu opracowania rosną drzewa i krzewy. Brak kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu. 3. KONCEPCJA – ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE Zagospodarowania terenu obejmuje posadzenie krzewów i założenie trawników zgodnie z rysunkiem wykonawczym. Realizacja będzie obejmowała n. wym. elementy: 3.1 Nasadzenia roślin: 1. Magnolia soulange"a "ALEXANDRINA" – 3 szt. 2. Hydrangea peniculata "Pinky Winky" – 105 szt. 3. Stephanandra incisa "Crispa" – 885 szt. 4. Juniperus horizontalis "Wiltonii" – 2409 szt. 5. Spirea japonica "Shirobana" – 3008 szt.. 6. Vinca minor "Gertrude Jekyll" – 4536 szt. 3.2 Renowacja trawnika na powierzchni – 4,71 m2 3.3 Założenie trawnika na ekokratce wraz z uzupełnieniem ziemi – 101,32 m2 3.4 Montaż opaski typu slimbord wys. 15 cm – 110 mb 3.5 Ściółkowanie nasadzeń korą z drzew iglastych (frakcja 2-4) Dobór gatunkowy roślin został przeprowadzony z uwzględnieniem:  warunków siedliskowych;  sieci uzbrojenia terenu;  minimalizacji różnorodności gatunkowej, prostoty i jasności kompozycji, jednocześnie doboru roślin o dużych walorach estetycznych: ozdobne z kwiatów, liści, trwałe oraz odporne na uszkodzenia i zranienia;  minimalizacji nakładów pielęgnacyjnych (nasadzenia jednogatunkowe w dużych grupach, rośliny odporne na niesprzyjające warunki typu susza, deptanie, zanieczyszczenia). 3.6 WYKAZ ROŚLIN PROJEKTOWANYCH (TABELA) Drzewka NR NAZWA ŁACIŃSKA NAZWA POLSKA ROZSTAWA (cm2) Pojemnik/ wysokość/ (cm) ILOŚĆ (szt.) POW. (m²) D1 Magnolia soulange"a ‘Alexandrina" Magnolia pośrednia ‘Alexandrina’ soliter C7,5 130-150 3 Krzewy K1 Hydrangea peniculata "Pinky Winky" hortensja bukietowa ‘Pinky Winky’ 100x100 C5, 60-80 105 - K2 Stephanandra incisa "Crispa" tawulec pogięty ‘Crispa’ 65x65 C2, 30-40 855 295 K3 Juniperus horizontalis "Wiltonii" jałowiec płożący ‘Wiltonii’ 65x65 C2, 20-30 2409 803 K4 Spirea japonica "Shirobana" tawuła japońska ‘Shirobana’ 50x50 C2,20-30 3008 752 Krzewinki Kr1 Vinca minor "Gertrude Jekyll" barwinek pospolity ‘Gertrude Jekyll’ 10x10 P9,20-30 4536 504 razem: 10946 4758 „P” oznacza doniczkę do 1,5 litra, a cyfra określa przy doniczce kwadratowej długość boku, a przy okrągłej jej średnicę tzn.: „C” oznacza pojemnik powyżej 1,5litra, a cyfra określa objętość tzn.: Pojemnik C2 – pojemnik dwulitrowy; Pojemnik C5 – pojemnik pięciolitrowy; Pojemnik C7,5 – pojemnik siedmioipółlitrowy 3.7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁU ROŚLINNEGO Uwagi ogólne: Dostarczone sadzonki roślin powinny być właściwie znaczone tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa polska i łacińska, forma, wybór. Sadzonki drzewek i krzewów ozdobnych powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany. Wszystkie rośliny powinny odpowiadać wymiarom i wymaganiom zamieszczonym w wykazie roślin (tabela). Dla wszystkich projektowanych gatunków zaleca się zastosowanie kwalifikowanego, wysokogatunkowego materiału szkółkarskiego. Powinien on charakteryzować się:  wyrównaniem pod względem wielkości i kształtu;  zgodnością w wyglądzie i kształcie z odmianą;  dobrą kondycją zdrowotną (powinien być wolny od patogenów i innych oznak chorobowych);  rośliny z uprawy pojemnikowej powinny rosnąć przynajmniej jeden pełny sezon wegetacyjny w pojemnikach, z których będą sadzone, mieć dobrze wykształcony, ale nie przerośnięty system korzeniowy i prawidłowo rozwiniętą część nadziemną;  Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o wszelkich zmianach jakie mogą nastąpić w przypadku, gdy rośliny nie są dostępne w rozmiarze, odmianie czy ilości wymaganej w specyfikacji roślin projektowanych. UWAGA: Wszystkie części rośliny muszą być pozbawione ran i połamanych pędów. Rośliny powinny być wolne od szkodników i patogenów. 3.8 SADZENIE ROŚLIN Uwagi dot. materiału roślinnego: Drzewka liściaste – w pojemnikach C7,5 Krzewy liściaste i krzewinki - w pojemnikach C2, C5 i P9 Dla drzewek i krzewów z pojemników możliwe jest sadzenie w terminie dowolnym, lecz nie w zamarznięte podłoże lub w upał (powinno odbywać się w sprzyjających warunkach atmosferycznych – pochmurne, wilgotne i bezwietrzne dni). Sadzenie należy wstrzymać jeśli warunki powyższe są niespełnione i mogą niekorzystnie odbić się na przyjęciu i wzroście roślin. Krzewy iglaste j.w. Technika sadzenia Dla drzewek, krzewów i krzewinek – ręczna. Przygotowanie materiału roślinnego przed posadzeniem  z bryłą korzeniową – jeżeli uległa silnemu przesuszeniu, zanurzamy w wodzie lub silnie zraszamy, rozluźniamy przerośnięty i zbyt zagęszczony system korzeniowy;  wszelkie uszkodzenia powinny być zabezpieczone odpowiednimi środkami; Tak samo należy postąpić w przypadku uszkodzeń wynikłych w czasie sadzenia. Umiejscowienie roślin Rośliny rozmieszcza się w terenie na podstawie rysunku wykonawczego. Sadzenie drzewek, krzewów i krzewów okrywowych w grunt rodzimy w doły z zaprawianiem substratem torfowym lub kompostem:  wykopujemy doły pod drzewka i krzewy – przynajmniej 2 razy głębsze i szersze niż pojemnik, w którym znajduje się roślina (dołki do sadzenia powinny być takiej wielkości, by nie spowodować uszkodzenia bryły korzeniowej, zaginania i ściskania korzeni);  jednocześnie oczyszczamy glebę z chwastów, kłączy perzu i rozłogów innych chwastów;  umieszczamy drzewka, krzewy i krzewy okrywowe z bryłą korzeniową w dołkach;  przysypujemy drzewka, krzewy i krzewy okrywowe ziemią rodzimą wymieszaną z substratem torfowym lub kompostem 2:1 do poziomu na jakim rosły w szkółce;  dociskamy ziemię wokół drzewek, krzewów i krzewów okrywowych tak by nie uszkodzić systemu korzeniowego;  po obsypaniu bryły korzeniowej do poziomu na jakim roślina rosła w szkółce, należy ziemię wokół krzewów wyrównać i uformować płytkie zagłębienie wokół rośliny – misę;  podlewamy krzewy i krzewy okrywowe zaraz po posadzeniu. 3.9 WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI TERENU POD NASADZENIA OPASKA ODDZIELAJĄCA TRAWNIKI od grup krzewów wys. 15cm, dłg. 110 mb – np. typu slimbord KORA. Wykończenie terenu przez wykorowanie ma miejsce przy wszystkich nasadzeniach intensywnych. Korowanie całych kwater, na których rosną krzewy i krzewinki– warstwą 5-8cm (frakcja 2-4 cm). Wykończenie powierzchni terenu powinno być wykonane po zakończeniu sadzenia roślin. Kora powinna być przekompostowana, mielona, rozdrobniona i pozbawiona nasion chwastów i zarodników grzybów, powinna być to kora drzew iglastych, odczyn obojętny o frakcji 2-4cm. Przed wysypaniem kory substrat zwilżyć wodą w celu zachowania jego odpowiedniej wilgotności. Warstwa kory zapobiegać ma przesychaniu substratu, rozwojowi chwastów. 3.10 WYKONANIE RENOWACJI TRAWNIKÓW Wykonanie renowacji trawników obejmuje:  usunięcie z powierzchni zanieczyszczeń (gruz, kamienie, metal, szkło i in.)  częściowe przekopanie gruntu na głębokość ok. 15-25 cm w zależności od warstwy gleby – nie należy przekopywać podglebia,  wyrównanie i zwałowanie powierzchni,  wysiew odpowiedniej do stanowiska mieszanki nasion traw,  przykrycie nasion warstwą urodzajnej ziemi  powtórne zwałowanie powierzchni, 3.11 ZAŁOŻENIE TRAWNIKA NA EKOKRATCE G4 Założenie trawnika obejmuje - usunięcie z powierzchni zanieczyszczeń (gruz, kamienie, metal, szkło i in.) - wykopanie gruntu na głębokość ok. 35 cm; - ułożenie warstwy nośnej z mieszanki kruszywa łamanego o frakcji 0-32 grubości 20-25cm; - ułożenie warstwy wyrównującej z piasku podsypkowego grubości 3-5cm - montaż ekokraty G4 - Proces układania rozpocząć należy w narożniku, pamiętając aby zaczepy kratek zwrócone były w kierunku układania/zaczepiania kolejnych krat. Do zaczepów krat należy dosunąć/nałożyć kolejną kratkę i docisnąć w dół (np. lekki młotek gumowy lub nacisk stopą) aż do momentu „kliknięcia” zaczepu. Kraty można przecinać za pomocą piły bądź szlifierki kątowej w celu wykonania skosów bądź docinek. Należy pamiętać aby krata nie była ułożona na „sztywno” np. miedzy obrzeżami bądź pozostałymi nawierzchniami (zachować luz minimum 2cm który będzie niwelował ewentualną rozszerzalność cieplną materiału); - powstałą w ten sposób nawierzchnię przesypać glebą próchniczna lub humusową o odczynie ph 5,5-6,5, - wysiać nasiona traw odpornych na deptanie (mieszanki sportowe) Klauzula społeczna 1. Wykonawca zobowiązuje się do: Zatrudnienia osoby bezrobotnej, na zasadach określonych poniżej: a) Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy, Zamawiający wymaga, aby wśród osób uczestniczących bezpośrednio w wykonywaniu zamówienia zatrudniona była co najmniej jedna osoba bezrobotna w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 ze zm.), zwanej dalej ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub właściwych przepisach państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, na podstawie skierowania z powiatowego urzędu pracy, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracy, wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy, określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. b) Osoba, o której mowa powyżej, będzie zatrudniona nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem, że zatrudnienie osoby powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. c) Niezatrudnienie w sposób nieprzerwany przy realizacji przedmiotu umowy wymaganej przez Zamawiającego osoby, tj. nie spełnienia obowiązku, o którym mowa powyżej oraz w lit. f i g poniżej, uznane będzie jako nienależyte wykonanie umowy, które daje Zamawiającemu prawo do zastosowania § 8 ust. 1 pkt 5 wzoru umowy, chyba że Wykonawca wykaże, że przedstawił zgłoszenie oferty pracy w powiatowym urzędzie pracy albo odpowiednim organie zajmującym się realizacją zadań z zakresu prawa pracy w państwie, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie osoby bezrobotnej nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie. Za przyczynę nieleżącą po stronie Wykonawcy będzie uznany w szczególności brak osoby bezrobotnej zdolnej do wykonywania zamówienia na obszarze, na którym realizowane jest zamówienie i w okresie jego realizacji. d) Wykonawca w terminie 21 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, okaże Zamawiającemu, bez osobnego wezwania, komplet dokumentów potwierdzających zatrudnienie osoby bezrobotnej, tj. zgłoszenie oferty pracy przedstawione urzędowi pracy, zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy o wpisie do rejestru bezrobotnych osoby skierowanej do Wykonawcy lub odpowiadającego mu dokumentu wydawanego przez instytucje w państw członkowskich UE i EOG oraz kopię umowy zawartej z osobą bezrobotną. e) Zamawiający uprawniony jest do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia osoby, o której mowa w lit a. Na żądanie Zamawiającego, we wskazanym przez niego terminie, nie krótszym niż 2 dni robocze, Wykonawca udokumentuje fakt zatrudnienia tej osoby. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do comiesięcznego raportowania stanu zatrudnienia osoby wskazanej w lit a powyżej przez cały okres realizacji zamówienia, w terminie do 5 dnia każdego miesiąca. f) Dopuszcza się zmianę osoby, o której mowa w lit. a powyżej, wykonującej przedmiot zamówienia, z zastrzeżeniem, że przez cały okres trwania niniejszej umowy bezpośrednio przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, zatrudniona musi być co najmniej jedna osoba wskazana w lit a. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku zatrudnienia z tą osobą, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o tym fakcie (pisemnie, faksem, drogą elektroniczną) w terminie 2 dni, licząc do dnia, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku zatrudnienia. g) Wykonawca w terminie 14 dni od dnia powiadomienia, o którym mowa w lit f, jest zobowiązany zatrudnić osobę bezrobotną, o której mowa w lit. a powyżej i w terminie do 21 dni przedłożyć dokumenty, o których mowa w lit. d.
Informacje dodatkowe: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 1. Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień wprowadzenia na roboty tj. na dzień ……………. 2018 r. 2. Termin zakończenia prac polegających na posadzeniu krzewów i wykonaniu renowacji trawnika ustala się do 30 dni od daty wprowadzenia na roboty tj. na dzień …………2018 r. – etap I przedmiotu zamówienia. 3. Termin zakończenia pielęgnacji roślin ustala się do dnia 30 listopada 2018 r. – etap II przedmiotu zamówienia. 4. Termin zakończenia robót etapu I może ulec skróceniu w przypadku wykonania robót przed terminem lub przedłużeniu w przypadku zaistnienia okoliczności, tj.: 1) konieczności wykonania robót dodatkowych, których żadna ze stron umowy nie mogła przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 2) wystąpienia siły wyższej powodującej powstanie zdarzenia losowego, którego nie można było przewidzieć, a które zagraża bezpieczeństwu ludzi lub ich zdrowiu lub na skutek którego może powstać szkoda w znacznych rozmiarach, 3) wystąpienia siły wyższej w postaci warunków pogodowych obiektywnie uniemożliwiających realizację umowy w terminie określonym w ust. 2 powyżej, 4) działań osób trzecich, które uniemożliwiają wykonanie prac, a działania te nie są konsekwencją winy ani Zamawiającego ani Wykonawcy. Wykonawca chcący wziąć udział w licytacji elektronicznej składa wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, którego wzór znajduje się na internetowej stronie Zamawiającego www.wilanow.pl w zakładce zamówienia publiczne pod numerem postępowania 19/WOŚ/2018, w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu. 1. Treść formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, dalej jako wniosek, wraz z załącznikami, w tym między innymi wzór umowy oraz opis przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony www.wilanow.pl 2. Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Złożenie przez jednego wykonawcę większej liczby wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, spowoduje odrzucenie wszystkich wniosków dotyczących danego wykonawcy. 3. Wniosek oraz wszelkie wymagane dokumenty muszą spełniać następujące wymogi: a) wniosek musi zostać sporządzony w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem czytelnym pismem; b) formularz wniosku i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej, c) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do wniosku musi być załączone pełnomocnictwo, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii d) wniosek oraz oświadczenia należy złożyć w oryginale, pozostałe dokumenty należy złożyć w oryginale lub kserokopii poświadczonej na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez właściwą osobę(-y), zgodnie z zasadą oraz muszą być one sporządzone w języku polskim, e) poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) we wniosku, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) wniosek, f) dokumenty składające się na wniosek muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów określonych przez Zamawiającego, g) dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę 4. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej dostępny jest na stronie www.wilanow.pl. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej co najmniej nazwą przedmiotu zamówienia i nr postępowania: "19/WOŚ/2018 - Posadzenie krzewów na terenie obiektu Oś Królewska oraz pielęgnacja posadzonych roślin do dnia 30 listopada 2018 r” 5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie licytacji elektronicznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej w ogłoszeniu ustawą. 6. Numer postępowania: 19/WOŚ/2018. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na podany numer postępowania. 7. Zamawiający przeprowadzi licytację elektroniczną na cały przedmiot zamówienia. W trakcie licytacji zamówienia, Wykonawca podaje oferowaną cenę brutto (z VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia, w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy. Cena za wykonanie całego zakresu zamówienia musi uwzględniać wszelkie możliwe koszty, które będą niezbędne w celu kompletnego i terminowego wykonania prac, jak również uwzględniać wszystkie elementy ujęte w opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy. Ponadto cena za wykonanie całego przedmiotu zamówienia musi uwzględniać ryzyko konieczności wykonania wszelkich prac towarzyszących, mogących pojawić się w trakcie realizacji zamówienia, zmian kursów walut, ceł itp. W trakcie licytacji elektronicznej, Wykonawca podaje oferowaną cenę brutto (z VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. W cenie powinien być uwzględniony podatek od towarów i usług naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, tj. zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221). Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. 8. Wniosek składany wspólnie: Zamawiający dopuszcza możliwość składania wniosku przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że taki wniosek spełniać będzie następujące wymagania: a)Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. b)Oryginał pełnomocnictwa lub kopii potwierdzonej notarialnie powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: 1)postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 2)wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, 3)ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. c)Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. d) Oświadczenia, wykaz lub formularze sporządzone na załączonych do wniosku wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców, Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających wniosek wspólny. e)Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą lub Pełnomocnika. g)Formularz wniosku musi zostać podpisany przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców. h)Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu wniosku. i)Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 9. Tajemnica przedsiębiorstwa: a) W przypadku gdyby wniosek, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania wniosków, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. b)Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. c) By zastrzeżenie, o którym mowa wyżej było skuteczne, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dowody na to, że: – zastrzeżone informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub inny posiadający wartość gospodarczą, – zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej, – podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności. Wykaz załączników do wniosku, dostępnych na stronie www.wilanow.pl: 1. wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, 2. wzór oświadczenia dotyczący spełniania warunków udziału w postępowaniu, 3 wzór umowy z załącznikami, 4 wzór informacji o podwykonawcach, 5 opis przedmiotu zamówienia, 6. oświadczenie grupa kapitałowa, 7. wykaz usług, 8. wykaz osób 9. wzór zobowiązania podmiotu. Podwykonawcy 1. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom i nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę żadnej z prac w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający żąda, zgodnie z art. 36 a ust. 1 i 36 b ust. 1 ustawy, wskazania przez Wykonawcę wg załącznika nr 4 do wniosku części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm podwykonawców. Niezłożenie przedmiotowego oświadczenia równoznaczne jest z deklaracją Wykonawcy o realizowaniu przedmiotowego zamówienia bez udziału podwykonawców. Powyższe dotyczy również podmiotu, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia. 2. W przypadku zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający zażąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 3. Zamawiający może żądać informacji, o których mowa w pkt 2 powyżej, w przypadku zamówień na usługi inne niż dotyczące usług, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, lub zamówień od dostawców uczestniczących w realizacji zamówienia na usługi. 4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż dotychczasowy podwykonawca, który udostępniał zasoby. 5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieści informacje o podwykonawcach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do wniosku. 6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Informacje dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy. 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z pkt 8 poniżej. 3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane Wykonawca zobowiązany jest wykazać ww. podmiot w oświadczeniu Wykonawcy o podwykonawcach, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do wniosku. Niezłożenie przedmiotowego oświadczenia równoznaczne jest z deklaracją Wykonawcy o realizowaniu przedmiotowego zamówienia bez udziału podwykonawców. 5. Nie podlega łączeniu doświadczenie Wykonawcy i doświadczenie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca. Inny podmiot, na zasobach którego polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, musi wykazać samodzielnie, że spełnia warunek określony w III.1.3)a). 6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe. 7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do wniosku. 8. W przypadku gdy Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązania tych podmiotów, potwierdzającego oddanie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca wykaże, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności: i. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, ii. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, iii. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, iv. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje czynności, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia). Powyższy dokument należy przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do wniosku.
Miejsce realizacji zamówieniaWarszawa
Główny przedmiot (CPV)77.31.00.00-6
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Zasady postępowania w licytacji elektronicznej
Minimalna wysokość postąpień1500,00 zł.
Liczba etapów licytacji elektronicznej1
Czas trwania 1 etapu (w minutach)15
Pozostałe informacje dotyczące zasad postępowania w licytacji elektronicznej
W trakcie licytacji Wykonawca podaje cenę brutto (z VAT) za wykonanie całego zamówienia. W toku licytacji elektronicznej Zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji, także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.
Cena wywoławcza (pole opcjonalne): 0,00 zł.
W licytacji obowiązują następujące wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców
Zamawiający przekazuje zakwalifikowanym Wykonawcom zaproszenie do udziału w licytacji elektronicznej.
Zaproszenie zostanie przekazane drogą elektroniczną na adres wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji.
Treść zaproszenia zawierać będzie adres strony internetowej, na której odbywać się będzie licytacja oraz parametry licytacji elektronicznej takie jak: data i godzina otwarcia, czas trwania i warunki zamknięcia licytacji, cenę wywoławczą, wartość postąpienia minimalnego.

Loginem do platformy aukcyjnej jest adres mailowy wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, natomiast hasło przypisane do konkretnego loginu Wykonawcy otrzymują w oddzielnym mailu. Jednorazowe hasła dostępu otrzymują wyłącznie nowi użytkownicy platformy aukcyjnej.
Po ich otrzymaniu użytkownicy proszeni są o zalogowanie się do platformy aukcyjnej przed rzeczywistą licytacją w celu zmiany hasła jednorazowego. Każdy użytkownik, który w przeszłości logował się do platformy aukcyjnej m.st. Warszawy na adres mailowy (login) wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, proszony jest o sprawdzenie przed rzeczywistą licytacją ważności ustanowionego przez siebie hasła.
W licytacji obowiązują następujące wymagania sprzętowe
Wykonawca chcący wziąć udział w licytacji elektronicznej musi dysponować sprzętem, spełniającym poniższe wymagania: - posiadać zainstalowany system operacyjny wspierany przez producenta tego systemu (Windows 7/Windows 8/Windows 10 bądź nowszy), - być wyposażony w procesor taktowany zegarem o częstotliwości 1 GHz i posiadać co najmniej 1 GB pamięci RAM (są to wymagania jakie powinien spełnić komputer z systemem Windows 7), - posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową wspieraną przez jej producenta: Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej IE10 albo Mozilla Firefox, - posiadać połączenie z siecią Internet o przepustowości nie mniejszej niż 128 kb/s.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
W celu zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie w wysokości 10 % wartości umownej brutto.
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
UMOWA Nr WIL/WOŚ/B/III/3/1/69/LU/2018 zawarta w dniu ………………………2018 r. - pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa - Dzielnicą Wilanów z siedzibą w Warszawie przy ul. F. Klimczaka 2, NIP 525-224-84-81, REGON 01525964000160, reprezentowanym przez:  Pana Tomasza Ciorgonia – Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23.02.2017 r. nr GP-OR.0052.700.2017,  Pana Artura Buczyńskiego – Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23.02.2017 r. nr GP-OR.0052/699/2017, zwanym w dalszej części niniejszej umowy „ZAMAWIAJĄCYM” a …………………………………….. z siedzibą ……………………………………………………, NIP ……………. REGON ……………… wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez……………………………………... pod nr KRS:………………………..……, o kapitale zakładowym…………….. reprezentowaną przez:……................................................ zwanym w dalszej części niniejszej umowy „WYKONAWCĄ”, zwanymi w dalszej części niniejszej umowy łącznie ,,STRONAMI” wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U z 2017 r. poz.1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą, zawarta została umowa o następującej treści: § 1 Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: ,,Posadzenia krzewów na terenie obiektu Oś Królewska w Dzielnicy Wilanów w Warszawie” oraz pielęgnacji roślin do dnia 30 listopada 2018 r. Kody CPV:45112710-5: Roboty w zakresie kształtowania terenów zieleni, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do niniejszej umowy) oraz rysunkiem wykonawczym (załącznik nr 2 do niniejszej umowy). § 2 5. Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień wprowadzenia na roboty tj. na dzień ……………. 2018 r. 6. Termin zakończenia prac polegających na posadzeniu krzewów i wykonaniu renowacji trawnika ustala się do 30 dni od daty wprowadzenia na roboty tj. na dzień …………2018 r. – etap I przedmiotu zamówienia. 7. Termin zakończenia pielęgnacji roślin ustala się do dnia 30 listopada 2018 r. – etap II przedmiotu zamówienia. 8. Termin zakończenia robót etapu I może ulec skróceniu w przypadku wykonania robót przed terminem lub przedłużeniu w przypadku zaistnienia okoliczności, tj.: 5) konieczności wykonania robót dodatkowych, których żadna ze stron umowy nie mogła przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 6) wystąpienia siły wyższej powodującej powstanie zdarzenia losowego, którego nie można było przewidzieć, a które zagraża bezpieczeństwu ludzi lub ich zdrowiu lub na skutek którego może powstać szkoda w znacznych rozmiarach, 7) wystąpienia siły wyższej w postaci warunków pogodowych obiektywnie uniemożliwiających realizację umowy w terminie określonym w ust. 2 powyżej, 8) działań osób trzecich, które uniemożliwiają wykonanie prac, a działania te nie są konsekwencją winy ani Zamawiającego ani Wykonawcy. 9. Strony zastrzegają, że zmiana terminu prac nie spowoduje zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. § 3 2. Wykonawca zobowiązuje się do: 1) pełnej odpowiedzialności za właściwe wykonanie prac, 2) zatrudnienia osoby bezrobotnej, na zasadach określonych poniżej: a) Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy, Zamawiający wymaga, aby wśród osób uczestniczących bezpośrednio w wykonywaniu zamówienia zatrudniona była co najmniej jedna osoba bezrobotna w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 ze zm.), zwanej dalej ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub właściwych przepisach państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, na podstawie skierowania z powiatowego urzędu pracy, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracy, wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy, określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. b) Osoba o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit a powyżej będzie zatrudniona nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem, że zatrudnienie osoby powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. c) Niezatrudnienie w sposób nieprzerwany przy realizacji przedmiotu umowy wymaganej przez Zamawiającego osoby, tj. nie spełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit a powyżej oraz w ust. 1 pkt 2 lit. f i g poniżej, uznane będzie jako nienależyte wykonanie umowy, które daje Zamawiającemu prawo do zastosowania § 8 ust. 1 pkt. 5 niniejszej umowy, chyba że Wykonawca wykaże, że przedstawił zgłoszenie oferty pracy w powiatowym urzędzie pracy albo odpowiednim organie zajmującym się realizacją zadań z zakresu prawa pracy w państwie, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie osoby bezrobotnej nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie. Za przyczynę nieleżącą po stronie Wykonawcy będzie uznany w szczególności brak osoby bezrobotnej zdolnej do wykonywania zamówienia na obszarze, na którym realizowane jest zamówienie i w okresie jego realizacji. d) Wykonawca w terminie 21 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, okaże Zamawiającemu, bez osobnego wezwania, komplet dokumentów potwierdzających zatrudnienie osoby bezrobotnej, tj. zgłoszenie oferty pracy przedstawione urzędowi pracy, zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy o wpisie do rejestru bezrobotnych osoby skierowanej do Wykonawcy lub odpowiadającego mu dokumentu wydawanego przez instytucje w państw członkowskich UE i EOG oraz kopię umowy zawartej z osobą bezrobotną. e) Zamawiający uprawniony jest do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit a powyżej. Na żądanie Zamawiającego, we wskazanym przez niego terminie, nie krótszym niż 2 dni robocze, Wykonawca udokumentuje fakt zatrudnienia tej osoby. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do comiesięcznego raportowania stanu zatrudnienia osoby wskazanej w ust. 1 pkt 2 lit a powyżej przez cały okres realizacji zamówienia, w terminie do 5 dnia każdego miesiąca. f) Dopuszcza się zmianę osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a powyżej, wykonującej przedmiot zamówienia, z zastrzeżeniem, że przez cały okres trwania niniejszej umowy bezpośrednio przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, zatrudniona musi być co najmniej jedna osoba wskazana w ust.1 pkt 2 lit a powyżej. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku zatrudnienia z tą osobą, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o tym fakcie (pisemnie, faksem, drogą elektroniczną) w terminie 2 dni, licząc do dnia, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku zatrudnienia. g) Wykonawca w terminie 14 dni od dnia powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit f powyżej, jest zobowiązany zatrudnić osobę bezrobotną, o której w ust. 1 pkt 2 lit. a powyżej i w terminie do 21 dni przedłożyć dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. d powyżej, 3) przejęcia od Zamawiającego terenu robót, 4) wykonania robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami budowlanymi, bezpieczeństwa, higieny pracy i ppoż, opiniami i uzgodnieniami z Zamawiającym, 5) wykonania robót oraz usunięcia wszelkich wad z należytą starannością, 6) ponoszenia odpowiedzialności za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac, 7) organizowania zaplecza robót we własnym zakresie, 8) ponoszenia kosztów zużycia wody i energii elektrycznej w okresie realizacji robót oraz wszelkich innych kosztów związanych z realizacją zamówienia, 9) oznakowania i zabezpieczenia terenu robót, 10) umożliwienia wstępu na teren robót osobom upoważnionym przez Zamawiającego oraz pracownikom nadzoru, 11) zabezpieczenia sprzętu i materiałów do wykonywania robót, 12) zatrudnienia pracowników, których kwalifikacje umożliwią prawidłowe wykonanie robót, 13) uporządkowania terenu prac i terenu przyległego po zakończeniu robót, 14) zgłaszania do odbioru robót zanikających, 15) przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej do odbioru przedmiotu zamówienia, 16) ponoszenia wszelkich innych kosztów związanych z realizacją zamówienia, 17) prowadzenia robót w sposób zapewniający dojazd i dojście użytkownikom posesji sąsiednich, 18) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej, niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia. 3. Wykonawca zobowiązuje się do pielęgnacji posadzonych roślin (podlewania, pielenia, uzupełniania kory itd.) do dnia 30 listopada 2018 r. 4. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wszystkich roślin, które nie zachowają żywotności w okresie do dnia 30 listopada 2018 r. 5. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego potwierdzającego, że Wykonawca jest w okresie realizacji niniejszej umowy ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym na pełen zakres przedmiotu zamówienia, na kwotę nie mniejsza niż kwota wynagrodzenia wskazana w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 6. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczno-ekonomiczny do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 7. Do obowiązków Zamawiającego należy: 1) wprowadzenie Wykonawcy na teren robót na podstawie protokołu wprowadzenia, 2) dostarczenie Wykonawcy rysunku wykonawczego na przedmiot zamówienia, 3) pełnienie stałego nadzoru nad realizacją zamówienia, 4) odebranie od Wykonawcy, protokołem odbioru, zrealizowanych zgodnie z umową robót i zapłacenie wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. § 4 1. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy wobec Zamawiającego i osób trzecich, w szczególności za: 1) zniszczenia i szkody powstałe wskutek wykonania robót z winy Wykonawcy, 2) uszkodzenie urządzeń widocznych zewnętrznie i znajdujących się na terenie robót oraz niewidocznych w dokumentacji, 3) uszkodzenie widocznych w terenie znaków geodezyjnych. 2. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o uszkodzeniu urządzeń podziemnych oraz powstałych zniszczeniach i szkodach. § 5 1. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy etapu I przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, w ciągu 3 dni od dnia zawiadomienia go przez Wykonawcę o zakończeniu całości robót i gotowości do odbioru. Odbiór końcowy po wykonaniu robót etapu I będzie dokonywany w formie protokołu przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy. 2. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru jest faktyczne wykonanie robót zgodnie z niniejszą umową, potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego. 3. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego etapu I przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może zażądać odbioru do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę i wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin do ich usunięcia b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to Zamawiający może zażądać ponownego wykonania etapu I przedmiotu zamówienia w całości lub w części i wyznaczyć wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie. 4 Zamawiający wyznaczy ostateczny termin odbioru etapu I przedmiotu zamówienia po upływie terminów wskazanych w ust. 3 lit a i b powyżej. 5 Usunięcia wad, o którym mowa w ust. 3 lit. a powyżej lub ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 3 lit. b powyżej, Wykonawca dokona na własny koszt. 6 Zamawiający ma prawo kontroli prac wykonywanych przez Wykonawcę przez cały okres obowiązywania umowy. 7 Zamawiający będzie na bieżąco zgłaszał wszelkie wady związane z jakością świadczonych robót i wyznaczał Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie. W przypadku nienależytego wykonania powierzonych prac Wykonawca pokryje koszty ich ponownego wykonania. 8 O nienależytym wykonaniu prac Zamawiający będzie informował Wykonawcę emailem na adres: ………………………………….. lub faksem na nr …………………………. Wykonawcę, a następnie potwierdzał pisemnie. 9 W trakcie odbioru etapu I przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: 1) dokumentację powykonawczą, 2) oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania robót z rysunkiem wykonawczym i obowiązującymi przepisami, 3) oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu robót. 10 Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy etapu II przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, w ciągu 3 dni od dnia zawiadomienia go przez Wykonawcę o zakończeniu całości robót i gotowości do odbioru. Odbiór końcowy po wykonaniu robót etapu II będzie dokonywany w formie protokołu przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy. 11 Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego etapu II przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, zostaną stwierdzone wady, a w szczególności zostanie stwierdzony brak żywotności pielęgnowanych roślin to, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę i wyznaczyć Wykonawcy termin do ich usunięcia 12. Zamawiający wyznacza ostateczny odbiór etapu II przedmiotu zamówienia po upływie terminu wskazanego w ust. 11 powyżej. 13. Usunięcia wad, o którym mowa w ust. 11 powyżej, Wykonawca dokonuje na własny koszt, przy czym przy zajściu konieczności wymiany roślin Wykonawca wymieni je na rośliny w tym samym gatunku, tej samej odmiany i o podobnych parametrach. 14. Stwierdzenie wad wskazanych w ust. 3, 7 i 11 powyżej następuje każdorazowo protokołem w obecności przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku niestawienia się przedstawiciela Wykonawcy do udziału w odbiorze, podstawą do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy będzie jednostronny protokół kontroli. § 6 2. Wynagrodzenie umowne ryczałtowe brutto za wykonanie przedmiotu umowy określa się na kwotę brutto: …………………… zł, (słownie: …………………..) w tym: 1.1 etap I przedmiotu zamówienia brutto …………………………..zł, 1.2 etap II przedmiotu zamówienia brutto ………………………….zł. 3. W przypadku ustawowej zmiany obowiązujących stawek podatku VAT kwota wynagrodzenia brutto pozostaje bez zmian. Kwota wynagrodzenia netto zostanie przeliczona według obowiązujących stawek podatku VAT, w stosunku do kwoty wynagrodzenia bazowego brutto. Zmiana obowiązującej stawki VAT nie wymaga zmiany niniejszej umowy i obowiązuje od chwili jej wprowadzenia. 4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje całość kosztów i wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 5. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę po zakończeniu etapu I i etapu II przedmiotu zamówienia. 6. Podstawą do wystawienia faktur będą: protokoły wprowadzenia i odbioru robót, podpisane i zaakceptowane przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Wykonawca wystawi fakturę VAT w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami. 7. W przypadku stwierdzenia wad i usterek w trakcie odbioru przedmiotu zamówienia, Wykonawca nie ma prawa do wystawienia faktury. Wykonawca nabywa to prawo po terminowym usunięciu wad i usterek. 8. Należności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy płatne będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze, w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 8. Fakturę należy wystawić na: Nabywca: Odbiorca (płatnik): Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5; 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481 Dzielnica Wilanów Urząd m.st. Warszawy ul. Franciszka Klimczaka 2; 02-797 Warszawa i przekazywać na adres odbiorcy (płatnika) wskazany powyżej. 9. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać numer umowy na podstawie której została wystawiona tj. …………………………………………. 10. Za datę zapłaty strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego. 11. Zamawiający oświadcza, że posiada środki na realizację zamówienia ujęte w załączniku dzielnicowym do Budżetu m.st. Warszawy na rok 2018: dział 900, rozdział 90004, § 4300 zadanie B/III/3/1. § 7 1. Nadzór nad realizacją zamówienia z ramienia Zamawiającego pełni: …………………………………………………….., tel. ………………………… 2. Nadzór nad realizacją zamówienia z ramienia Wykonawcy pełni: ………………………… tel. ……………………… 3. Zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją umowy nie wymaga zmian co do treści umowy i odbywać się może poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony umowy. § 8 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za nieterminowe i nieprawidłowe wykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w następujących przypadkach i wysokościach dla każdego z Etapów: 1) 0,5% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy (nie więcej niż 20% tego wynagrodzenia) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia, 2) 0,5% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy (nie więcej niż 20% tego wynagrodzenia) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad, 3) 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 4) w przypadku robót, co do których stwierdzono wady po pozytywnym odbiorze końcowym, w okresie gwarancji i rękojmi za opóźnienie w usunięciu tych wad Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie tych wad, nie więcej niż 20 % wartości tego wynagrodzenia. 5) 3.000,00 zł za każdy miesiąc, w którym stwierdzono brak zatrudnienia osoby, o której mowa w § 3 ust.1 pkt 2 2. Zamawiający ma prawo do potrącenia należnej mu kary umownej z wynagrodzenia umownego, na co Wykonawca wyraża zgodę. 3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych 4. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku właściwego wykonania prac oraz korekty już wykonanych prac. § 9 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres: - 24 miesięcy na wykonane prace ogrodnicze. 2. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez niego gwarancji. 3. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego II etapu przedmiotu zamówienia. 4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 5. Termin gwarancji i rękojmi ulega stosownemu wydłużeniu o czas, pomiędzy datą zgłoszenia wady, a datą jej usunięcia. 6. Wykonawca z tytułu gwarancji i rękojmi ponosi odpowiedzialność za: 1) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót, 2) usunięcie ujawnionych wad w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Zamawiający może również dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady po terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, jeżeli ujawnił i reklamował wady przed upływem tego terminu. 8. Za nieusunięcie wad w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługują uprawnienia określone w § 8 ust. 1 niniejszej umowy. § 10 1. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy wraz z prawem do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny postanowienia niniejszej umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynach stanowiących podstawę odstąpienia. 2. Istotne naruszenia umowy, o których mowa w ust. 1 powyżej obejmują w szczególności przypadki: 1) utratę przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszej umowy, 2) realizacji umowy w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i warunkami określonymi prawem, 3) nierozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania Zamawiającego, 4) przerwanie wykonywania przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 7 dni, 5) gdy Wykonawca znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub przechodzi w stan likwidacji w celach innych niż przekształcenia przedsiębiorstwa lub połączenia się z innym przedsiębiorstwem, 6) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizację niniejszej umowy. 3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Warunkiem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w przypadkach opisanych w ust. 2 pkt 1-4 powyżej jest uprzednie wezwanie Wykonawcy do wykonywania swoich obowiązków oraz wyznaczenie w tym celu dodatkowego 3 dniowego terminu. 5. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej: 1) Wykonawca jest zobowiązany w terminie 1 dnia wykonać na swój koszt zabezpieczenia przedmiotu umowy na okoliczność przerwania robót, 2) Zamawiający może wedle własnego wyboru: - w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu zabezpieczenia – wykonać je we własnym zakresie na koszt Wykonawcy, - wykonać we własnym zakresie (siłami innego wykonawcy) roboty niezbędne dla dokończenia robót i likwidacji szkód spowodowanych przez Wykonawcę niniejszej umowy i w obu przypadkach obciążyć kosztami Wykonawcę, niezależnie od kar umownych, 3) Nastąpi sporządzenie protokołu ze stopnia zaawansowania poszczególnych robót w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku niestawienia się Wykonawcy w wyznaczonym terminie lub nieuczestniczenia w pracach inwentaryzacyjnych Zamawiający sporządzi protokół jednostronnie, na co Wykonawca wyraża zgodę. 6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tej zmianie. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. § 11 1. W celu zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie pieniężne w wysokości 10 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, tj. w kwocie ……………… zł słownie: …………………………………, zwane dalej zabezpieczeniem. 2. Zabezpieczenie zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 3. 70 % wartości zabezpieczenia określonej w pkt.1 powyżej tj. kwota ……………………. zł, słownie: ……………………………… zł, jako gwarancja zgodnego z umową wykonania robót, zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania całości zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 4. Pozostała część zabezpieczenia tj. 30% wartości zabezpieczenia określonej w pkt.1 powyżej tj. kwota ……………. zł, słownie: …………………………………zł, zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady i protokolarnym potwierdzeniu braku uwag w stosunku do przedmiotu zamówienia. 5. Zabezpieczenie gwarantuje zgodnie z umową wykonanie robót oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 6. Zamawiający ma prawo bez uzyskania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy wraz z odsetkami przeznaczyć na usunięcie wad powstałych z winy Wykonawcy, w przypadku braku ich skutecznego usunięcia przez Wykonawcę. 7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia może nastąpić w formie powiadomienia i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. § 12 1. Wszelkie zmiany od ustaleń niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności oraz mogą być dokonane w zakresie i formie przewidzianej w ustawie. 2. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelności na osobę trzecią (art. 509 KC). 3. W przypadku zaistnienia sporu, związanego z wykonaniem niniejszej umowy, Strona kieruje swoje roszczenia do drugiej strony, która jest zobowiązana ustosunkować się w terminie 7 dni od chwili zgłoszenia roszczeń. 4. W razie odmowy uznania roszczenia przez stronę lub nieudzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa wyżej, druga strona uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową do sądu właściwego dla Zamawiającego. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy oraz Kodeksu Cywilnego. 6. Wykonanie umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, dla których Administratorem danych jest Prezydent m.st. Warszawy, a co za tym idzie nie wiąże się z dostępem do systemów informatycznych Urzędu m.st. Warszawy. 7. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tj.Dz.U.2016.1764 ze zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 8. 8. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 7 zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy. 9. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. § 13 Integralną część umowy stanowią załączniki: - załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 - Rysunek wykonawczy

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: a) którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 2 usługi z zakresu posadzenia roślin na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa lub Jednostek Samorządu Terytorialnego, o wartości nie niższej niż 150.000,00 zł brutto każda z tych usług. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia usług pod warunkiem że prace były wykonywane w tym samym okresie czasu, oraz b) którzy wykażą, iż w trakcie realizacji zamówienia dysponować będą, na potrzeby jego prawidłowej realizacji, przynajmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót, posiadającą wykształcenie z zakresu ogrodnictwa lub architektury krajobrazu, ponadto wskazana osoba winna posiadać co najmniej 3-letnią praktykę w zawodzie przy pielęgnacji zieleni stanowiącej własność Skarbu Państwa lub Jednostki Samorządu Terytorialnego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: - warunek określony w III.1.3)a) musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać samodzielnie wymagane doświadczenie, nie podlega sumowaniu doświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie), - warunek określony w III.1.3)b) zostanie spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie potwierdzi, iż spełnia ww. warunek. Informacje dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy. Nie podlega łączeniu doświadczenie Wykonawcy i doświadczenie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca. Inny podmiot, na zasobach którego polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, musi wykazać samodzielnie, że spełnia warunek określony w III.1.3)a).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
UWAGA Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 11. Wykonawca, który nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć ww. oświadczenie wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji. Wykonawca, który przynależy do grupy kapitałowej składa ww. oświadczenie w ciągu 3 dni od opublikowania na stronie internetowej zamawiającego www.wilanow.pl informacji o wykonawcach, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji- wg załącznika 6 do wniosku. Wykonawca składa wypełniony formularz Wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (Wniosek) wraz z załącznikami. Wykonawca winien umieścić wniosek wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie. Na kopercie winien podać adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenia: Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, nr postępowania 19/WOŚ/2018 - "Posadzenie krzewów na terenie obiektu Oś Królewska oraz pielęgnacja posadzonych roślin do dnia 30 listopada 2018 r " Opakowanie musi być opatrzone następującymi danymi: nazwą firmy, albo imieniem i nazwiskiem, siedziby, albo miejsca zamieszkania oraz dokładnym adresem (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) Wykonawcy składającego wniosek. W przypadku wniosku wspólnego należy wymienić z nazwy z określeniem siedziby - wszystkie podmioty składające wspólny wniosek z zaznaczeniem lidera. Wraz z wnioskiem należy złożyć następujące dokumenty: a) dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) potwierdzający, iż Wniosek został podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do wniosku; b) w przypadku gdy wniosek zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dowody na to, że: - zastrzeżone informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub inny posiadający wartość gospodarczą, - zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej, - podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności. c) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - wg załącznika nr 1 do wniosku, d) oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – wg załącznika nr 2 do wniosku, e) oświadczenie o podwykonawcach – wg załącznika nr 4 do wniosku, f) wykazu usług – wg załącznika nr 7 do wniosku -Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; g) wykazu osób – wg załącznika nr 8 do wniosku, h) w przypadku Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć zobowiązanie tego podmiotu – wg załącznika nr 9 do wniosku. Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt sekcji III, ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z wnioskiem potwierdzały, że wniosek został podpisany przez osobę/y uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy
Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Zobacz powyżej - Wykaz usług wraz z referencjami oraz wykaz osób należy złożyć wraz z wnioskiem.
IV Informacje administracyjne
Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuWnioski należy składać do dnia 2018-05-22 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej
Termin otwarcia licytacji elektronicznej 2018-06-05 godzina 10:00
Termin zamknięcia licytacji elektronicznej 2018-06-05 godzina 10:15
Warunki zamknięcia licytacji elektronicznej
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Co najmniej 5 dni od dnia przekazania wykonawcom zaproszenia do udziału w licytacji elektronicznej. Planowany termin otwarcia licytacji elektronicznej 05.06.2018 r. godzina 10:00, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany planowanego terminu otwarcia aukcji elektronicznej. O ostatecznym terminie przeprowadzenia licytacji elektronicznej Wykonawca zostanie powiadomiony w zaproszeniu do udziału w licytacji elektronicznej.
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Zamawiający zamyka licytację elektroniczną, gdy w podstawowym czasie - 15 minut od otwarcia licytacji nie złożono żadnej oferty. W przypadku, gdy zostanie złożona oferta, licytacja zostanie zamknięta 3 min liczonych od rozpoczęcia kolejnej minuty następującej po tej, w której złożono korzystniejszą ofertę – jednak nie wcześniej niż po upływie 15 minut od otwarcia licytacji. Czas przedłużenia licytacji liczony od złożenia ostatniego korzystniejszego postąpienia – 3 min UWAGA. Zamawiający przewidział zastosowanie mechanizmu dogrywek, złożenie oferty skutkujące uruchomieniem dogrywki spowoduje przedłużenie czasu pozostałego do zakończenia licytacji o założony czas trwania dogrywki (3 minuty) powiększony o sekundy brakujące do pełnej minuty, w której padła oferta uruchamiająca dogrywkę.
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |