m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-05-30 , 15:54:31
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
- adresIrysowa 19, 02-660 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 853-57-56
- faks(0-22) 849-47-12
- e-mailzamowienia@zgnmokotow.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zgnmokotow.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Marzenna Niecikowska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
- telefon(0-22) 549 37 27
- emailzamowienia@zgnmokotow.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMarzenna Niecikowska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
- telefon(0-22) 549 37 27
- emailzamowienia@zgnmokotow.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Przedmiotem niniejszego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego jest realizacja wniosku budżetu partycypacyjnego pt.: „ŁAWKI I KOSZE NA SIELCACH”– polegającego na zakupie, dostawie i montażu nowych ławek i koszy na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.
Opis zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja wniosku budżetu partycypacyjnego pt.,, Ławki i kosze na Sielcach”, polegająca na zakupie, dostawie i montażu nowych ławek i koszy na terenach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy oraz będących własnością m. st. Warszawy, zgodnie ze szczegółowym określeniem przedmiotu zamówienia, przedmiarem robót oraz specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót.
3.1.1. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą roboty polegające na:
I. zakupie, dostawie i montażu nowych ławek z oparciem – 45 szt., wykonanych z drewna (np.: jesionowego, dębowego) na podstawie żeliwnej, zakotwiczonych na stałe. Parametry techniczne ławek: wysokość całkowita: ok. 72 cm ± 2 cm (oparcie ma być wykonane z 2 desek o szerokości min. 8 cm). Wysokość siedziska: ok. 45 cm ± 2 cm, Długość: 180 cm, Szerokość siedziska: ok. 39 cm ± 2 cm (siedzisko ma być wykonane z 4 desek o szerokości deski min. 8 cm), Szerokość całej ławki: min. 57 cm, grubość desek : 3,5 cm do 4,0 cm, kolorystyka desek: zgodnie z naturalnym kolorem wybranego gatunku drewna, deski powinny być zaimpregnowane i dodatkowo polakierowane, kolorystyka podstawy: podstawa powinna zabezpieczona antykorozyjnie i pomalowana farbą proszkową w kolorze RAL 9004 lub zbliżonym, kolorystyka ławek powinna być jednolita w całej partii i uzgodniona z Zamawiającym. Ławki powinny być wygodne, odporne na obciążenie i trudne warunki atmosferyczne, oraz wykonane zgodnie z przeznaczeniem bezpiecznego użytkowania.
II. zakupie, dostawie i montażu nowych metalowych koszy na śmieci - 50 szt.
z daszkiem tzw. anty-ptasim w kształcie walca bez możliwości ich przestawienia (zakotwiczone na stałe). Parametry techniczne koszy na śmieci: Wysokość całkowita kosza: ok. 120 cm ± 5 cm, Wysokość kosza ponad poziom terenu (po zakotwiczeniu): ok. 90 cm ± 5 cm, Wymiary zewnętrzne: ok. (120 ± 5 cm) x (28 ± 5 cm) x (35 ± 5 cm), Kosze powinny posiadać mechanizm ułatwiający ich opróżniane poprzez obrót pojemnika w bok, pojemność kosza: ok. 30 litrów, Kosze i słupki powinny być pomalowane farbą proszkową w kolorze zielonym RAL 6002 lub zbliżonym lub w kolorze czarnym RAL 9004 lub zbliżonym (dopuszcza się malowanie łączone zielono-czarne).Kolorystyka koszy powinna być jednolita w całej partii i uzgodniona z Zamawiającym. Kosze powinny być odporne na trudne warunki atmosferyczne, wygodne w użytkowaniu i opróżnianiu oraz wykonane zgodnie z przeznaczeniem bezpiecznego użytkowania.
Teren realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje części działek ewidencyjnych:
nr 100/1 z obrębu 1-03-04 przy ul. Tureckiej 3 - 1 ławka, 1 kosz
nr 76/1 z obrębu 1-03-01 przy ul. Iwickiej 47A - 2 ławki, 1 kosz,
nr 12/20 z obrębu 1-03-02 przy ul. Iwickiej 38 – 2 ławki , 2 kosze,
nr 12/20 z obrębu 1-03-02 przy ul. Iwickiej 36 – 2 ławki, 1 kosz,
nr 12/20 z obrębu 1-03-02 przy ul. Iwickiej 36 A - 1 ławka, 1 kosz
nr 12/20 z obrębu 1-03-02 przy ul. Iwickiej 36 bl. II – 2 ławki, 1 kosz,
nr 12/20 z obrębu 1-03-02 przy ul. J. Gagarina 10A – 1 ławka, 1 kosz,
nr 76/1 z obrębu 1-03-01 przy ul. Iwickiej 49/51 - 1 ławka, 1 kosz,
nr 45/2 z obrębu 1-03-09 przy ul. J. Sobieskiego 99 – 4 ławki,
nr 12/20 z obrębu 1-03-02 przy ul. Podchorążych 39 – 1 ławka, 1 kosz,
nr 12/3 z obrębu 1-01-24 przy ul. Ludowa 2 – 1 ławka,
nr 34/1 z obrębu 1-01-23 przy ul. Grottgera 4, 6, 8, 10, 12A – 4 ławki, 4 kosze,
nr 57/ 6 z obrębu 1-01-23 przy ul. Grottgera 5A ,19A - 2 ławki, 2 kosze
nr 30 z obrębu 1-01-24 przy ul. Promenada 17 – 1 ławka, 1 kosz,
nr 28 z obrębu 1-01-24 przy ul. Promenada 19 – 1 ławka, 1 kosz
nr 18/4 z obrębu 1-03-01 przy ul. Stępińska 45 – 4 ławki, 4 kosze,
nr 19/2 z obrębu 1-03-01 przy ul. Stępińska 47/49 -(działka drogowa) – 3 ławki, 3 ko-sze
nr 15 z obrębu 1-03-01 przy ul. Podchorążych 81 – 1 ławka, 1 kosz,
nr 4 z obrębu 1-02-09 przy ul. Dolna 37 oficyna – 1 ławka, 1 kosz
nr 81/3 z obrębu 1-03-04 przy ul. Górskiej - (działka drogowa) – 6 koszy
nr 97 z obrębu 1-03-04 przy ul. Górskiej - 4 A – 1 kosz,
nr 70 z obrębu 1-03-04 przy ul. Górskiej/ul. Stopowej – (działka drogowa) 2 ławki, 1 kosz,
nr 77/1 z obrębu 1-03-04 przy ul. Stępińskiej 19/25 - (działka drogowa) – 1 kosz,
nr 19 z obrębu 1-03-05 przy ul. Iwickiej 19 (Skwer Jolanty Brzeskiej) – 3 ławki, 1 kosz,
nr 37/4 z obrębu 1-03-05 przy ul. Stępińskiej 5/7 – 3 kosz,
nr 76/1 z obrębu 1-03-01 przy ul. Iwickiej 47B -1 ławka, 1 kosz,
nr 76/1 z obrębu 1-03-01 przy ul. Sieleckiej 50 - 3 ławki, 3 kosze,
nr 20/3 z obrębu 1-03-02 przy ul. Podchorążych/Hołówki 3 (działka drogowa) - 1 kosz,
nr 20 z obrębu 1-03-02 przy ul. Podchorążych 23 A - (działka drogowa) – 1 kosz,
nr 36 z obrębu 1-03-02 przy ul. Czerska 26/28 – 2 kosze,
nr 39 z obrębu 1-03-02 przy ul. Podchorążych 15/19 -1 kosz,
nr 9/1 z obrębu 1-03-10 przy ul. Chełmska 31 - 1 ławka, 1 kosz.
3.2. Czynności, o których mowa w pkt. 3.1., będą wykonywane pod nadzorem Działu
Technicznego DOM Polkowska, 00-727 Warszawa, ul. Polkowska 7 oraz Działu Zieleni ZGN, 02-679 Warszawa, ul. Smoluchowskiego 2.
3.3. Wszędzie tam gdzie w specyfikacji i jej załącznikach wymieniono z nazwy typ lub producenta elementów małej architektury, materiałów lub urządzeń, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne tj. zastosowanie elementów małej architektury, materiałów lub urządzeń posiadających co najmniej te same parametry techniczne i standardy jakościowe, co wskazane w SIWZ lub posiadających parametry nie gorsze niż wskazane przez Zamawiającego w SIWZ oraz spełniających wymogi odpowiednich polskich norm /aprobat technicznych i inne zgodnie z wymogiem pkt. 3.6. SIWZ.
3.4. Warunki realizacji zamówienia i gwarancji zawierają: przedmiar robót –
stanowiący Rozdział V SIWZ, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia plus
szczegółowa
lokalizacja montażu małej architektury – stanowiący Rozdział IV SIWZ ; Istotne
postanowienia umowy - stanowiące Rozdział III SIWZ, Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru - stanowiąca Rozdział VI SIWZ, Zgłoszenie wykonania robót -
stanowiące Rozdział VII SIWZ.
3.5. Czynności, o których mowa w pkt. 3.1. niniejszej specyfikacji, mają być wykonywane zgodnie z:
3.5.1. przedmiarem robót, który stanowi Rozdział V SIWZ, Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określającym rodzaj, sposób wykonania i ilość plano-wanych do wykonania robót, lokalizację, który stanowi Rozdział IV SIWZ, Spe-cyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych , która stanowi Rozdział VI SIWZ .
3.5.2. warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i czynnościami wymienionymi w art. 22 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 209, ze zmianami) i jej przepisów wykonawczych,
3.5.3. wymaganiami wynikającymi z aktualnych Polskich Norm, aprobat technicznych, certyfikatów zgodności,
3.5.4. zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuką budowlaną,
3.5.5. warunkami wynikającymi z Istotnych postanowień umowy stanowiących Rozdział III specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3.6. Wykonawca zobowiązany będzie do zastosowania podczas wykonywania przedmiotu zamówienia w zakresie montażu małej architektury oraz użytych elementów małej architektury, materiałów i urządzeń które muszą spełniać wymogi art. 10 w nawiązaniu z art. 5 ust. 1 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 209 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.) oraz zrealizowane muszą być zgodnie z instrukcją montażu producenta.
Ponadto podczas wykonywania zamówienia Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie okazać w stosunku do wskazanych elementów małej architektury, materiałów i urządzeń atesty certyfikaty, aprobaty techniczne lub zezwolenia na stosowanie ich w budownictwie. Montowane elementy małej architektury, materiały i urządzenia muszą posiadać znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub z aktualną aprobatą techniczną.

3.7. Wykonawca zobowiązany będzie do:
3.7.1. posiadania opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia na kwotę nie niższą niż równowartość 60.000 złotych polskich, potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym w zakresie przedmiotu zamówienia.
3.7.2. zabezpieczenia w trakcie wykonywania robót przed skutkami niepożądanych zdarzeń przez cały czas realizacji umowy,
3.7.3. umożliwienia Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli sposobu montażu ławek oraz ich zgodności z zamówieniem.
3.7.4. utrzymania w czasie realizacji przedmiotu zamówienia ładu i porządku na terenie, na którym wykonuje roboty oraz uporządkuje teren po zakończeniu robót, a także zapewni warunki bezpieczeństwa i ppoż.
3.7.5. wykonywania robót wyłącznie przez pracowników posiadających kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajom robót objętych przedmiotem zamówienia,
3.7.6. Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.), osób wykonujących czynności w zakresie wykonania robót objętych zamówieniem. Obowiązek zatrudnienia na podstawie w/w umowy o pracę nie dotyczy osób, które będą pełniły funkcję kierownika robót objętych zamówieniem, które mogą być zatrudnione przez Wykonawcę w ramach stosunków prawnych dopuszczonych przez prawo.
Praktyka zawodowa kierownika robót przy nadzorowaniu robót budowlanych stanowi jedno z kryteriów. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu pierwszym (obowiązek zatrudnienia) dotyczy również podwykonawców realizujących zamówienie, na zasoby których Wykonawca się powołuje oraz innych podmiotów uczestniczących w wykonaniu zamówienia, na zasoby których Wykonawca się powołuje.
3.7.6.1.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie załączyć do umowy kserokopie potwierdzone przez siebie za zgodność z oryginałem uprawnień w zakresie potrzebnym do wykonania zamówienia osób/osoby, która będzie kierownikiem robót , o której mowa w specyfikacji.
3.7.7. poniesienia całkowitej odpowiedzialności prawnej i finansowej wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania realizacji umowy, niedbalstwa lub działania niezgodnego z umową, ze sztuką budowlaną, przepisami ppoż., a także nieprawidłowego zabezpieczenia lub jego braku narzędzi, materiałów, terenu robót,
3.7.8. Przy odbiorze robót wymagana będzie od Wykonawcy dokumentacja na
wbudowane elementy tj.:
- deklaracje zgodności lub dokumenty równoważne określone w pkt 3.6. SIWZ dla
zastosowanych elementów małej architektury i materiałów:
- kosztorys zamienny z obmiarem robót.
Odbiór dokonany będzie w oparciu o aktualne normy, warunki techniczne wykonania i odbioru robót.
3.8. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane robót będące przedmiotem zamówienia w zakresie montażu małej architektury i montowane elementy, o których mowa w pkt. 3.1. SIWZ oraz w § 1 ust. 1 Istotnych postanowień umowy (Rozdział III SIWZ) na czas minimum 24 miesiące od daty bezusterkowego odbioru końcowego tych robót z tym, że dla montowanych elementów i materiałów wbudowanych okres ten nie może być krótszy niż gwarancja udzielona przez producenta, nie mniej jednak niż 24 miesiące, chyba że producent zaoferuje dłuższy okres gwarancji niż 24 miesiące, wówczas Zamawiający uzna gwarancję udzieloną przez producenta elementów i materiałów.
3.8.1. Wydłużenie okresu gwarancji powyżej 24 miesięcy na wykonane roboty będące przedmiotem zamówienia w zakresie montażu małej architektury i montowane elementy - stanowi jedno z kryteriów oceny ofert i punktowane będzie w sposób opisany w pkt. 19. SIWZ.
3.9. Kosztorys ofertowy musi być sporządzony w oparciu o załączony do niniejszej SIWZ przedmiar robót (Rozdział V SIWZ) zachowując kolejność pozycji zgodną z przedmiarem robót oraz w oparciu o szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący Rozdział IV SIWZ oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Stanowiąca Rozdział VI SIWZ.

3.10. Cena z VAT podana w ofercie uwzględniać musi podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie składania oferty.

3.11. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

3.12. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy zawarty jest w § 1 istotnych postanowień umowy - stanowiący Rozdział III SIWZ; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z lokalizacją - stanowiący Rozdział IV SIWZ; przedmiar robót - stanowiący Rozdział V SIWZ.

3.13. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w razie: a)dokonywania zmian przewidzianych w niniejszej SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych, określających zakres zmian, w szczególności możliwość zmiany terminu wykonania, wynagrodzenia wykonawcy i charakteru oraz warunków ich wprowadzenia i tak w przypadku:
aa) zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy i mających wpływ na treść umowy wraz ze skutkami takiej zmiany regulacji prawnych,
bb) powierzenia Podwykonawcy wykonania całości bądź części Przedmiotu zamówienia w zakresie i na warunkach wynikających z umowy między Wykonawcą a Podwykonawcą zaakceptowanej przez Zamawiającego lub zmiany Podwykonawcy w sytuacji, gdy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia z nim umowy dotyczącej wykonywania Przedmiotu zamówienia, koniecznym będzie dla prawidłowego jego wykonania posłużenie się przez Wykonawcę nowym Podwykonawcą, który będzie realizował część lub cały zakres robót powierzony uprzednio innemu Podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 a ust. 4 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia i nie podlega wykluczeniu z postępowania;
cc) zmiany zakresu części Przedmiotu zamówienia powierzonego Podwykonawcom wynikającej z aneksów do umów zawartych przez Wykonawcę z Podwykonawcami i zaakceptowanych przez Zamawiającego w przypadku wykonywania Przedmiotu zamówienia z udziałem Podwykonawców.
dd) W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych , co uniemożliwi prowadzenie robót zgodnie z technologią ich wykonania oraz braku możliwości udostępnienia terenu budowy - termin realizacji robót, określony w umowie może ulec zmianie. Zostanie on wydłużony maksymalnie o okres, w którym prowadzenie robót z przyczyn wskazanych w zd. 1. nie jest możliwe. Fakt ten musi być potwierdzony wpisem Zamawiającego do dziennika robót. Zmiana terminu wykonania Przedmiotu zamówienia z przyczyn i na okres wskazany w niniejszym ustępie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Dokonanie powyższej zmiany wymaga złożenia przez Wykonawcę na piśmie wniosku wskazującego z jakich powodów nastąpić ma wydłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia i o jaki czas. Wykonawca złoży wniosek najpóźniej w ciągu 3 dni od zaistnienia okoliczności, o których mowa w zd. 1. Wniosek złożony po terminie wskazanym w zdaniu poprzednim Zamawiający pozostawi bez rozpoznania.
ee) Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z wykonania części robót objętych przedmiotem zamówienia i jeszcze nie wykonanych, nie więcej jednak niż 50 % wartości zamówienia, jeżeli konieczność zmiany umowy w tym zakresie spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.
ff) zmiany osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym warunkiem dokonania takiej zamiany jest posiadanie przez nowo wskazane osoby wymaganych uprawnień, kwalifikacji i doświadczenia zgodnego z warunkami określonymi w tym zakresie w SIWZ;
b)zaistnienia konieczności wykonania przez Wykonawcę robót dodatkowych, nie-objętych zamówieniem podstawowym (przedmiotem zamówienia), o ile stały się niezbędne, a ponadto spełnione są łącznie następujące warunki:
aa) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interopera-cyjności sprzętu, robót lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego (przedmiotu zamówienia);
bb) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego;
cc) wartość każdej kolejnej zmiany umowy nie przekroczy 50% wartości niniej-szej umowy,
c) gdy zmiana umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć i jednocześnie ich wartość nie przekracza 50% wartości przedmiotu zamówienia.
d)gdy Wykonawcę ma zastąpić inny podmiot:
aa) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt. a);
bb) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy podmiot spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;
cc) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy wzglę-dem jego podwykonawców, o ile Wykonawca wykonuje przedmiot zamówie-nia z udziałem podwykonawców
e)zmian – niezależnie od ich wartości, jeżeli nie są one istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy;
f)łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy i jest mniejsza niż 15 % wartości przedmiotu zamówienia,
3.13.1. Z wyjątkiem zamian określonych w § 5 i 6, Istotnych postanowień umowy, stanowiących Rozdział III SIWZ wszelkie inne zmiany niniejszej umowy wymagają sporządzenia aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3.13.2.W przypadkach, o których mowa w pkt. 3.13. lit. a) ppk. gg) i ii) lit b) i c) oraz lit. d) ppkt. bb) Zamawiający nie wprowadzi kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
3.13.3. W przypadkach, o których mowa w pkt. 3.13. lit. a) ppk aa) do ii), c) i f) zmiany postanowień umowy nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy.
3.13.4.Wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie robót mieszczących się w zakresie, o którym mowa w pkt. 3.13. b, c) f) ) obliczone będzie wg zasad przyjętych w kosztorysie ofertowym i według podanych tam stawek i cen. W stosunku do cen materiałów, których nie ma w wydawnictwach informacyjnych o cenach oraz w zestawieniu cen, strony ustalają, iż zastosowane zostaną ceny zaakceptowane przez inspektora nadzoru Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonywania zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót, jak wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia.
3.14. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy .
3.15. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Zamawiający informuje, iż:
1) administratorem danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę będzie Miasto Stołeczne Warszawa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, ul. Irysowa 19, 02-660 Warszawa,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@zgnmokotow.waw.pl,
3) Udostępnione przez Wykonawcę dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru Wykonawcy w niniejszym postępowaniu i realizacji umowy zawartej w niniejszym postępowaniu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., jednakże dane mogą być udostępniane przez Zamawiającego podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej, a także w celu wypełnienia ciążących na Zamawiającym obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
4) odbiorcami danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy będą podmioty uczestniczące w postępowaniu zmierzającym do wyboru Wykonawcy i zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie jej realizacji, a także podmioty upoważnione zgodnie z powołanymi w pkt 3 aktami prawnymi oraz podmioty przeprowadzające kontrolę wykonania umowy i wypełniania przez Zamawiającego jego obowiązków statutowych;
5a) dane osobowe udostępnione przez Wykonawcę na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wyboru Wykonawcy oraz do celów archiwalnych w interesie publicznym, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. - dotyczy Wykonawcy, którego oferta nie zostanie wybrana.
5b) dane osobowe udostępnione przez Wykonawcę na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu i podpisanej umowy w niniejszym postępowaniu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wyboru Wykonawcy, realizacji umowy oraz do celów archiwalnych w interesie publicznym, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. - dotyczy Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana i zostanie podpisana umowa.
6) każda osoba, której dane osobowe zostaną przez Wykonawcę udostępnione na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu i umowy zawartej w niniejszym postępowaniu ma prawo do żądania od administratora dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawie do przenoszenia danych
7) każda osoba, której dane osobowe zostaną przez Wykonawcę udostępnione na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu i umowy zawartej w niniejszym postępowaniu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych wynika z przepisów ustawy PZP i jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania wszystkich osób, których dane osobowe zostaną przez niego udostępnione na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu i umowy zawartej w niniejszym postępowaniu, o celu przetwarzania tych danych oraz zobowiązany jest do uzyskania zgody tych osób na przetwarzanie ich danych osobowych oraz powierzenie ich przetwarzania na potrzeby złożenia oferty w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy w niniejszym postępowaniu oraz jej realizacji Zamawiającemu.
3. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania w swojej działalności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawTeren ZGN w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)45.11.27.23-9
Dodatkowe przedmioty (CPV) 39.11.36.00-3
39.22.43.40-3

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania60 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu;
- spełniają warunki udziału w postępowaniu.

8.1.1. Ad. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Nie dotyczy w przedmiotowym postępowaniu.

8.1.2. Ad. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
W celu wykazania spełnienia warunku posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca winien wykazać się posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokość sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 60.000,00 zł.

8.1.3. Ad. zdolności technicznej lub zawodowej:
W celu wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia wykonawca winien wykazać, że:
8.1.3.1. wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie co najmniej 2 roboty w zakresie montażu małej architektury odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. roboty polegające na montażu małej architektury - o wartości nie mniejszej niż 60.000,- zł. brutto łącznie w ciągu tych lat (w przypadku wykazania doświadczenia robotami wykonywanymi Zamawiający żąda, żeby Wykonawca wykazał, nie później niż na dzień składania ofert wykonanie części robót dla w/w robót o wartości co najmniej: 60.000,- zł brutto).
8.1.3.2. dysponuje osobami do wykonania zamówienia z doświadczeniem i kwalifikacjami w wykonywaniu robót objętych przedmiotem zamówienia, zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 , z późn. zm.).
8.1.3.3. dysponuje osobą, która zgodnie z wymogami art. 12 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) może pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie obejmującą kierowanie robotami budowlanymi w branży budowlanej w zakresie przedmiotu zamówienia, tj. posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w przedmiocie zamówienia lub odpowiedni dokument stwierdzający przygotowanie zawodowe do kierowania budową i robotami w w/w zakresie oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

8.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
8.2.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13–22 i ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy, a taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
8.2.1.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Konsorcjum jest zobowiązane do łącznego spełnienia takich samych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak wykonawcy występujący samodzielnie tj.: przy ocenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, zamawiający będzie brał pod uwagę: łączny potencjał techniczny i kadrowy wykonawców ich łączne kwalifikacje oraz łączną sytuację ekonomiczną i finansową przy czym:
8.2.1.1.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. 8.1.2. SIWZ, zostaną spełnione wyłącznie wtedy gdy jeden z Wykonawców będzie posiadał polisę w pełnej wysokości sumy gwarancyjnej wymaganej przez Zamawiającego w pkt. 8.1.2. SIWZ
8.2.1.1.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. 8.1.3.1. SIWZ, zostaną spełnione wyłącznie wtedy gdy jeden z Wykonawców wykaże się wykonaniem wszystkich wymaganych prac budowlanych, zgodnie z postanowieniem pkt. 8.1.3.1. SIWZ samodzielnie. Za spełnienie warunku nie będzie uznane wykazanie, że np. „Wykonawca A” wykonał 1 robotę i „Wykonawca b” wykonał 1 robotę.
8.2.2. Oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, spółki cywilnej), powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
8.2.2.1. postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;
8.2.2.2. wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby;
8.2.2.3. ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania;
8.2.3. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
8.2.4. Każdy z Wykonawców (każdy członek konsorcjum) składających ofertę wspólną musi wykazać, że spełnia warunki udziału w postępowaniu i że nie podlega wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13–22 i ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy. W tym celu każdy z Wykonawców (każdy członek konsorcjum) składa oświadczenia, na załączniku nr 1 i załączniku nr 2 do wzoru Formularza oferty, który stanowi Rozdział II SIWZ.
8.2.5. Każdy z uczestników oferty wspólnej indywidualnie przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy zgodnie z wymogiem, o którym mowa w pkt. 9.2. SIWZ.
8.2.6. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych podmiotów. Zamawiający wymaga, aby Konsorcjant, na podstawie zdolności którego Konsorcjum spełnia warunek posiadania zdolności, wykonywał roboty objęte przedmiotem zamówienia.
8.2.7. W przypadku złożenia oferty wspólnej Wykonawcy solidarnie odpowiadać będą za wykonanie zamówienia.
8.2.8. Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą.
8.2.9. Pozostałe kopie dokumentów, inne niż wymienione w pkt. 14.6.4. SIWZ, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców.
8.2.10. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty.

8.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 8.1. SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
8.4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt. 8.3. SIWZ, wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
8.4.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
8.4.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13–22 i ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy.
8.4.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty , do realizacji których te zdolności są wymagane.
8.4.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
8.4.5. Jeżeli zdolność techniczna lub zawodowa lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 8.3. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczania, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
8.4.5.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami;
8.4.5.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

8.5. Podstawy wykluczenia:
8.5.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który podlega wykluczeniu na zasadach określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy.
8.5.2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
8.5.3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy.
8.5.4. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 19 ustawy, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
8.5.5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

9. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów od Wykonawcy.

9.1. Oferta powinna się składać z:
9.1.1. wypełnionego i podpisanego formularza oferty zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Rozdział II specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz kosztorysu ofertowego podpisanego (parafowanego) przez Wykonawcę na każdej stronie.
9.1.2. aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 i 2 do wzoru Formularza oferty - Rozdział II SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9.1.3. dokumentu zawierającego dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej)
9.1.4. pełnomocnictwa – jeżeli oferta jest złożona przez Wykonawców występujących wspólnie, o których mowa w pkt. 8.2. SIWZ.
9.1.5. informacji określonej w pkt. 16.3. SIWZ w przypadku zastosowania przez wykonawcę innej niż 23 % stawki podatku od towarów i robót,
9.1.6. dowodów, o których mowa w pkt. 14.9. SIWZ, w przypadku, gdy oferta
zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa,
9.1.7. dokument gwarancyjny na załączniku nr 3 do wzoru formularza oferty,
9.1.8. oświadczenia Wykonawcy zawierającego informację, czy złożona oferta będzie powodowała powstanie obowiązku podatkowego
po stronie Zamawiającego, a jeżeli tak, to udzielenie informacji
w zakresie określonym w art. 91 ust. 3a ustawy na załączniku nr 4
do oferty.


UWAGA:
9.2. W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania)oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy - wg wzoru określonego w załączniku do materiałów przetargowych. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.


9.3. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę (lub wykonawców), którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
9.3.1. wykazu robót, o których mowa w pkt. 8.1.3.1. SIWZ (wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –inne dokumenty,
Do wykazu robót Wykonawca powinien dołączyć informację, czy roboty wymienione w wykazie robót wykonał sam czy potwierdzają wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, którego zobowiązanie do udostępnienia wiedzy i doświadczenia winien załączyć wraz ze zobowiązaniem do jego udziału w wykonaniu części zamówienia.
9.3.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w pkt. 8.1.3.2 SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych).
W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru łączących go z nimi stosunków, do wykazu załącza pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
9.3.3.wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w pkt. 8.1.3.3. SIWZ (wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych) odpowiedzialnych za kierowanie robotami , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
9.3.4. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt. 8.1.2. SIWZ.
9.3.5. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy. Dokument ten ma być złożony dla Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podwykonawców i innych podmiotów na zdolnościach których lub ich sytuacji polega Wykonawca.
UWAGA: W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 9.3.5. SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
9.3.6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
9.3.7. oświadczenia Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716.);
9.3.8. w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów dokument - oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów - potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
Powyższy dokument (wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych), powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności:
9.3.8.1. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
9.3.8.2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,
9.3.8.3. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
9.3.9. dokumentu gwarancyjnego zgodnego w treści ze załączonym wzorem ,
9.3.10. tłumaczeń na język polski dokumentów znajdujących się w zagranicznych bezpłatnych bazach danych wskazanych przez Wykonawcę;
9.3.11. informacji o części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, w przypadku gdy wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy realizacji części zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych,
9.3.12. inne oświadczenia lub dokumenty lub zobowiązania niezbędne dla prawidłowej oceny złożonej oferty wynikające z jej treści i z treści SIWZ;

Załączniki do materiałów przetargowych, o których mowa w pkt. 9.2., 9.3.1., 9.3.2., 9.3.3., 9.3.6. do 9.3.9., 9.3.11. SIWZ, dostępne są na internetowej stronie Zamawiającego: www.zgnmokotow.waw.pl.


9.4. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
9.5. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt. 9. SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

9.6. Dokumenty podmiotów zagranicznych.
9.6.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
9.6.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.6.1. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis w zakresie terminów określonych w pkt. 9.6.1. SIWZ stosuje się odpowiednio.
9.6.3. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wszystkie wykazywane przez nich w załącznikach do oferty i dokumentach wartości i kwoty w EURO będą przeliczane przez Zamawiającego w/g średniego kursu NBP na dzień upublicznienia postępowania.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Wydłużenie okresu udzielonej gwarancji powyżej 24 miesięcy na montaż małej architektury i montowane elementy 20 %
Praktyka zawodowa kierownika robót przy nadzorowaniu robót budowlanych 20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-06-14
Cena: 10,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: w kasie w siedzibie Zamawiającego przy ul. Irysowej 19; 02-660 Warszawaw.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zgnmokotow.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-06-14 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-06-14, 10:10, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, przy ul. Irysowej 19, 02-660 Warszawa, pokój nr 34
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-05-30


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |