m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-09-04 , 11:53:05
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Grzegorz Piątkowski
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
- telefon(0-22) 443-14-19
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, https://umw.ezamawiajacy.pl
- lokalhttps://umw.ezamawiajacy.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zakup energii elektrycznej na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. dla Warszawskiej Grupy Zakupowej
Opis zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej, określającej warunki dotyczące zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w okresie obowiązywania umowy ramowej, których przedmiotem jest sprzedaż energii na rok 2020 dla Warszawskiej Grupy Zakupowej, składającej się z jednostek organizacyjnych miasta stołecznego Warszawy i innych podmiotów powiązanych z miastem oraz zakup energii elektrycznej wytworzonej w elektrowni Zamawiającego i wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej OSD na podstawie umowy ramowej i umów wykonawczych, podpisywanych przez każdą jednostkę wyszczególnioną w Załączniku nr 1 do Wzoru umowy ramowej osobno.
2. Zamawiający będą udzielać wykonawcy zamówień wykonawczych do Umowy na podstawie art. 101a ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp.
3. Zamawiającym upoważnionym do zawarcia umowy ramowej (wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do SIWZ) w imieniu i na rzecz Zamawiających jest Miasto Stołeczne Warszawa Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowane przez Dyrektora Biura Administracyjnego.
4. Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostawy wynosi 318 542,40 MWh, (+/- 10%).
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Numer postępowania: ZP/GP/271/IV-154/19
2. Wspólne zamówienie
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień przez następujących Zamawiających:

1) Miasto Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,
2) Szybka Kolej Miejska sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa,
3) Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., ul. Siedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa,
4) Stołeczna Estrada, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa,
5) Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa,
6) Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji i Inwestycji Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 27, 01-531 Warszawa,
7) Teatr Ateneum, ul. Jaracza 2, 00-378 Warszawa,
8) Teatr "Kwadrat" im. E. Dziewońskiego, ul. Marszałkowska 138, 00-004 Warszawa,
9) Teatr Nowy, ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa,
10) Teatr Ochoty, ul. Reja 9, 02-053 Warszawa,
11) Teatr Syrena, ul. Litewska 3, 00-589 Warszawa,
12) Teatr Współczesny, ul. Mokotowska 13, 00-640 Warszawa,
13) Dom Kultury "Rembertów", ul. Komandosów 8, 04-485 Warszawa,
14) Dom Kultury Włochy, ul. Bolesława Chrobrego 27, 02-479 Warszawa,
15) Dom Spotkań z Historią, ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa,
16) Dom Kultury "Wygoda" w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, ul. Koniecpolska 14, 04-267 Warszawa,
17) Dom Kultury "Zacisze", ul. Blokowa 1, 03-641 Warszawa,
18) Muzeum Warszawy, ul. Rynek Satrego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa,
19) Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa,
20) Centrum Myśli Jana Pawła II, ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa,
21) Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. Łowicka 21, 02-502 Warszawa,
22) Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1, 01-913 Warszawa,
23) Białołęcki Ośrodek Kultury, ul. Vincenta Van Gogha 1, 03-188 Warszawa,
24) Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, ul. Górczewska 201, 01-459 Warszawa,
25) Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe, ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa
26) Prom Kultury Saska Kępa, ul. Brukselska 23, 03-973 Warszawa,
27) Wawerskie Centrum Kultury, ul. Żegańska 1a, 04-713 Warszawa,
28) Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów, ul. Wiktorska 10, 02-587 Warszawa,
29) Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 9/15, 00-626 Warszawa,
30) BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy, ul. Grójecka 77, 02-094 Warszawa,
31) Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Północ, ul. Skoczylasa 9, 03-470 Warszawa,
32) Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa,
33) Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 19A, 01-592 Warszawa,
34) Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, ul. Ks. J. Chrościckiego 2, 02-421 Warszawa,
35) Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola, Al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa,
36) Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, ul. Powstańców Śląskich 17, 01-381 Warszawa,
37) Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, ul. Gawędziarzy 8, 04-401 Warszawa,
38) Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, ul. 1 Praskiego Pułku 31, 05-075 Warszawa,
39) Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, ul. Plutonu AK "Torpedy" 47, 02-495 Warszawa,
40) Centrum Medyczne Żelazna Sp. z o.o., ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa,
41) Centrum Odwykowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Zgierska 18A, 04-092 Warszawa,
42) Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze, Sp. z o. o. (Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Sue Ryder) ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa
43) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, ul. Zamiany 13, 02-786 Warszawa,
44) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka, ul. Milenijna 4, 03-125 Warszawa,
45) Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Mokotów, ul. Madalińskiego 13, 02-513 Warszawa,
46) Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota, ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa,
47) Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Rembertów, ul. Dwóch Mieczy 22a, 04-951 Warszawa,
48) Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Targówek, ul. Tykocińska 34, 03-545 Warszawa,
49) Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe, ul. Krypska 39, 04-082 Warszawa,
50) Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Wesoła, ul. Kilińskiego 48, 05-075 Warszawa,
51) Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wawer , ul. Strusia 4/8, 04-564 Warszawa,
52) Szpital Czerniakowski Spółka z.o.o., ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa,
53) Szpital Solec Spółka z o.o., ul. Solec 93, 00-382 Warszawa,
54) Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa,
55) Szpital Praski, Al. Solidarności 67, 03-401 Warszawa,
56) Szpital Wolski, ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa,
57) Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ, ul. Kopernika 43, 00-328 Warszawa
58) Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz, ul. Szajnochy 8, 01-637 Warszawa,
59) Zarząd Cmentarzy Komunalnych, ul. Powązkowska 43/45, 01-797 Warszawa,
60) Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, ul. K. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa,
61) Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście, ul. Polna 7A, 00-625 Warszawa,
62) Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola, ul. Esperanto 5, 01-049 Warszawa,
63) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy, ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa,
64) Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa,
65) Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, ul. Oławska 3a, 01-494 Warszawa,
66) Centrum Sportu Wilanów m.st. Warszawy, ul. Wiertnicza 26A, 02-952 Warszawa,
67) Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz, ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa.

3. Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej z jednym Wykonawcą.
4. Tryb postępowania: Procedura otwarta, przy zastosowaniu odpowiednio przepisów dotyczących udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.
5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
6. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem https://umw.ezamawiajacy.pl
7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)09.00.00.00-2
Dodatkowe przedmioty (CPV) 09.31.00.00-5


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąTak
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium550000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży energii elektrycznej,
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Nie dotyczy
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie zrealizowali bądź realizują co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem jest dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej, o łącznym, zrealizowanym wolumenie energii minimum 100 000 MWh w okresie nie dłuższym niż kolejne 12 miesięcy
III.2) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy.
III.3) Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
a) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,
b) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
c) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
d) dowody, że wykazane w formularzu JEDZ dostawy zostały wykonane należycie.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-10-07
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=65251
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-10-07 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-10-07, 12:15, Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niecałej 2, w pok. nr 309 (sala konferencyjna), piętro III
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-08-30


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |