m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-09-11 , 15:53:45
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
- adresMarii Kazimiery 1, 01-641 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 832-18-35
- faks(0-22) 833-57-35
- e-mail
- adres internetowy
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Magdalena Borycka-Grabia
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Marii Kazimiery 1, 01-641 Warszawa
- lokal11
- telefon(0-22) 833 56 96
- emailmboryckagrabia@zgnzoliborz.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJacek Litwin
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Marii Kazimiery 1, 01-641 Warszawa
- lokal
- telefon(0-22) 833-56-96
- emailzgnzoliborz@home.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Marii Kazimiery 1, 01-641 Warszawa
- lokal11
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Marii Kazimiery 1, 01-641 Warszawa
- lokal11
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Remont mieszkalnych lokali komunalnych - pustostanów obejmujący lokale pod niżej wymienionymi adresami:

1. ul. Bieniewicka 2a m 17
2. ul. Bieniewicka 2a m 35/36
3. ul. Dymińska 10 m 69
4. ul. Dymińska 10a m 45
5. ul. Krasińskiego 8 m 71
6. ul. Krasińskiego 29 m 42
7. ul. Ks. J. Popiełuszki 4 m 57
8. al. Wojska Polskiego 58 m 6
9. ul. Powązkowska 70 m 18
10. ul. Śmiała 5/7 m 99
11. ul. Mickiewicza 54 m 4
12. ul. Krajewskiego 2a m 24

w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy”
Opis zamówienia
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa Dzielnica Żoliborz
Główny przedmiot (CPV)45.45.30.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.31.00.00-3
45.33.00.00-9

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)265076,53 netto

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Lok. 1 przy ul. Bieniewicka 2a m 17 Branża budowlana Naprawa i uzupełnienie tynku na ścianach w kuchni, wykonanie pasów tynku po wymianie instalacji elektrycznej, uzupełnienie dziur i ubytków po hakach, wymiana wykładziny w kuchni, przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi, gruntowanie podłoży, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów, malowanie farbami olejnymi ścian lamperia w kuchni, parapetów, grzejników i rur , naprawa, cyklinowanie i lakierowanie posadzek w pokojach z wymianą listew przypodłogowych, ułożenie wykładziny PCV z listwami w kuchni, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej w pokojach, kuchni i łazience, montaż nawiewników w oknach, wymiana podokiennika, demontaż szafki w kuchni, wymiana kratek wentylacyjnych, zabezpieczeni podłóg, usunięcie gruzu i materiałów z rozbiórki. Branża sanitarna Wymiana kuchni elektrycznej 2 płytowej, montaż szafki pod kuchenkę elektryczną, wymiana miski brodzikowej, wymiana miski wc kompakt z sedesem, umycie zlewozmywaka, umycie baterii, zaworów i syfonu oraz udrożnienie odpływu przyborów sanitarnych. Branża elektryczna Demontaż osprzętu w tablicy mieszkaniowej. Sprawdzenie instalacji domofonowej i dzwonkowej, montaż tablicy mieszkaniowej wraz z zabezpieczeniami, dzwonka, i domofonu. Wykonanie pomiarów ochronnych i przedstawienie protokołu, Wykonanie schematu elektrycznego Tablicy mieszkaniowej do INNOGY, wraz z opisem oznaczeń obwodów. Elektrycznych. Lok. 2 przy ul. Bieniewicka 2a m 35/36 Branża budowlana Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej w pokojach, kuchni i łazience, naprawa tynku (uzupełnienie dziur i ubytków po hakach), wykonanie pasów tynku po wymianie instalacji elektrycznej, przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami, gruntowanie podłoży preparatami, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków z jednokrotnym szpachlowaniem, obudowa g/k rur wod-kan, zerwanie starych paneli i ułożenie nowych w pokojach i korytarzu z wymianą listew przypodłogowych, rozebranie brodzika i starej posadzki w łazience, wykonanie nowej posadzki w łazience i montaż nowego brodzika wraz z kabiną, montaż nawiewników w oknach, wywiezienie materiałów z rozbiórki. Branża sanitarna Wymiana kuchni gazowej 4 palnikowej z piekarnikiem, wymiana brodzika i kabiny natryskowej, wymiana miski wc kompakt z sedesem, wymiana zlewozmywaka, umycie umywalki, wymiana baterii, wymiana zaworów, podejścia i syfonu oraz udrożnienie odpływu przyborów sanitarnych. Branża elektryczna Demontaż opraw elektrycznych, osprzętu elektrycznego, przewodów, oraz osprzętu w tablicy mieszkaniowej. Wykucie bruzd pod przewody, oraz pod puszki elektryczne. Ułożenie przewodów do obwodów oświetleniowych, i gniazd, zgodnie z wymogami, Wykucie otworów pod puszki, obsadzenie puszek. Wykonanie połączeń w puszkach, podłączenie osprzętu (wyłączników, przełączników, gniazd, przycisków), Montaż tablicy mieszkaniowej wraz z zabezpieczeniami, dzwonka, oraz lamp. Wywiezienie gruzu po remoncie. Wykonanie pomiarów ochronnych i przedstawienie protokołu. Wykonanie schematu elektrycznego Tablicy mieszkaniowej do INNOGY, wraz z opisem oznaczeń obwodów. elektrycznych Lok. 3 przy ul. Dymińska 10 m 69 Branża budowlana Naprawa i uzupełnienie tynku na ścianach, wykonanie pasów tynku po wymianie instalacji elektrycznej, uzupełnienie dziur i ubytków po hakach, wymiana wykładziny w kuchni, łazience i przedpokoju, przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi, gruntowanie podłoży, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów, malowanie farbami olejnymi ścian lamperia w kuchni, naprawa, cyklinowanie i lakierowanie posadzek w pokojach z wymianą listew przypodłogowych, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej w pokojach, kuchni i łazience, montaż nawiewników w oknach, wymiana szafki w kuchni, wymiana kratek wentylacyjnych, zabezpieczeni podłóg, usunięcie gruzu i materiałów z rozbiórki, dopasowanie skrzydeł okiennych, wymiana kratek wentylacyjnych, usunięcie materiałów z rozbiórki i gruzu. Branża sanitarna Wymiana kuchni gazowej 4 palnikowej z piekarnikiem, wymiana wanny kąpielowej, wymiana miski wc kompakt z sedesem, wymiana zlewozmywaka, wymiana baterii, wymiana zaworów, podejścia i syfonu oraz udrożnienie odpływu przyborów sanitarnych. Branża elektryczna Demontaż opraw elektrycznych, osprzętu elektrycznego, przewodów, oraz osprzętu w tablicy mieszkaniowej. Wykucie bruzd pod przewody, oraz pod puszki elektryczne. Ułożenie przewodów do obwodów oświetleniowych, i gniazd, zgodnie z wymogami, Wykucie otworów pod puszki, obsadzenie puszek. Wykonanie połączeń w puszkach, podłączenie osprzętu (wyłączników, przełączników, gniazd, przycisków), Montaż tablicy mieszkaniowej wraz z zabezpieczeniami, dzwonka, oraz lamp. Wykonanie pomiarów ochronnych i przedstawienie protokołu. Wykonanie schematu elektrycznego Tablicy mieszkaniowej do INNOGY, wraz z opisem oznaczeń obwodów. Elektrycznych. 1750,00
2Lok. 4 przy ul. Dymińska 10a m 45 Branża budowlana Wymiana drzwi do pokoju i łazienki, rozebranie okładziny ściennej z płytek w łazience, rozebranie fragmentu ścianki działowej z cegieł , uzupełnienie tynku na ścianach w łazience, wykonanie pasów tynku po wymianie instalacji elektrycznej, przygotowanie powierzchni pod malowanie, przecieranie tynków, gruntowanie podłoży, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, malowanie farbami olejnymi tynków – lamperia w łazience i wnęce kuchennej, naprawa, cyklinowanie i lakierowanie posadzki w pokoju, wymiana i ułożenie nowej posadzki z wykładziny PCV w łazience i przedpokoju, malowanie grzejników rur wod.- kan. wymiana kratek wentylacyjnych, usunięcie gruzu i materiałów z rozbiórki. Branża sanitarna Podłączenie kuchni gazowej cztero-palnikowej, umycie wanny, umycie miski wc. kompakt wymiana deski sedesowej, wymiana zlewozmywaka, umycie umywalki, umycie baterii, wymiana zaworów i syfonu, wymiana podejść do przyborów sanitarnych. Branża elektryczna Demontaż opraw elektrycznych, osprzętu elektrycznego, przewodów, oraz osprzętu w tablicy mieszkaniowej. Wykucie bruzd pod przewody, oraz pod puszki elektryczne. Ułożenie przewodów do obwodów oświetleniowych, i gniazd. Wykucie otworów pod puszki, obsadzenie puszek. Wykonanie połączeń w puszkach, podłączenie osprzętu (wyłączników, przełączników, gniazd, przycisków), Montaż tablicy mieszkaniowej wraz z zabezpieczeniami, dzwonka, oraz lamp. Wywiezienie gruzu po remoncie. Wykonanie pomiarów ochronnych i przedstawienie protokołu. Wykonanie schematu elektrycznego Tablicy mieszkaniowej do INNOGY, wraz z opisem oznaczeń obwodów. Elektrycznych. Lok. 5 przy ul. Krasińskiego 8 m 71 Branża budowlana Wymiana drzwi do łazienki, wstawienie drzwi do kuchni, rozebranie okładziny z płytek na ścianie w kuchni, rozebranie płytek z PCV na podłodze w kuchni, usuniecie zacieków na suficie w kuchni, wymiana parapetu w pokoju, naprawa i uzupełnienie tynku na ścianach, wykonanie pasów tynku po wymianie instalacji elektrycznej, ułożenie płyty OSB w kuchni, ułożenie wykładziny PCV z listwami w kuchni, przygotowanie powierzchni pod malowanie, gruntowanie podłoży preparatami, przecieranie tynków, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, ścian i sufitów, malowanie farbami olejnymi tynków - lamperia w kuchni, naprawa, cyklinowanie i lakierowanie posadzek w pokoju z wymianą listew przypodłogowych, malowanie grzejników i rur wod.- kan., malowanie i regulacja skrzydeł okiennych, montaż nawiewników w oknach, wymiana kratek wentylacyjnych, usunięcie materiałów z rozbiórki i gruzu. Branża sanitarna Wymiana kuchni gazowej 4 palnikowej z piekarnikiem, wymiana wanny, wymiana miski wc kompakt z sedesem, wymiana zlewozmywaka, wymiana baterii, wymiana zaworów i syfonu. Branża elektryczna Demontaż opraw elektrycznych, osprzętu elektrycznego, przewodów, oraz osprzętu w tablicy mieszkaniowej. Wykucie bruzd pod przewody, oraz pod puszki elektryczne. Ułożenie przewodów do obwodów oświetleniowych, i gniazd. Wykucie otworów pod puszki, obsadzenie puszek. Wykonanie połączeń w puszkach, podłączenie osprzętu (wyłączników, przełączników, gniazd, przycisków) Montaż tablicy mieszkaniowej wraz z zabezpieczeniami, dzwonka, oraz lamp. Wywiezienie gruzu po remoncie. Wykonanie pomiarów ochronnych i przedstawienie protokołu. Lok. 6 przy ul. Krasińskiego 29 m 42 Branża budowlana Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej w pokojach, kuchni i łazience, naprawa tynku (uzupełnienie dziur i ubytków po hakach), wykonanie pasów tynku po wymianie instalacji elektrycznej, przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami, gruntowanie podłoży preparatami, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków z jednokrotnym szpachlowaniem, rur wod-kan, cyklinowanie posadzek i lakierowanie w pokojach i korytarzu z wymianą listew przypodłogowych, rozebranie brodzika betonowego i starej posadzki w łazience, wykonanie nowej posadzki w łazience z terakoty, ułożenie wykładziny PCV z listwami w kuchni, montaż nawiewników w oknach, wywiezienie materiałów z rozbiórki. Branża sanitarna Wymiana kuchni gazowej 4 palnikowej z piekarnikiem, wymiana wanny, wymiana miski wc kompakt z sedesem, wymiana zlewozmywaka, wymiana umywalki, wymiana odcinka baterii, wymiana zaworów, podejścia i syfonu oraz udrożnienie odpływu przyborów sanitarnych. Branża elektryczna Demontaż opraw elektrycznych, osprzętu elektrycznego, przewodów, oraz osprzętu w tablicy mieszkaniowej. Wykucie bruzd pod przewody, oraz pod puszki elektryczne. Ułożenie przewodów do obwodów oświetleniowych, i gniazd. Wykucie otworów pod puszki, obsadzenie puszek. Wykonanie połączeń w puszkach, podłączenie osprzętu (wyłączników, przełączników, gniazd, przycisków) Montaż tablicy mieszkaniowej wraz z zabezpieczeniami, dzwonka, oraz lamp. Wywiezienie gruzu po remoncie. Wykonanie pomiarów ochronnych i przedstawienie protokołu1750,00
3Lok. 7 przy ul. Ks. J. Popiełuszki 4 m 57 Branża budowlana Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej w pokojach, kuchni i łazience, naprawa tynku (uzupełnienie dziur i ubytków po hakach), wykonanie pasów tynku po wymianie instalacji elektrycznej, przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami, gruntowanie podłoży preparatami, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków z jednokrotnym szpachlowaniem, rur wod-kan, cyklinowanie posadzek i lakierowanie w pokojach i korytarzu z wymianą listew przypodłogowych, rozebranie brodzika betonowego i starej posadzki w łazience, wykonanie nowej posadzki w łazience z terakoty, ułożenie wykładziny PCV z listwami w kuchni, montaż nawiewników w oknach, wywiezienie materiałów z rozbiórki. Branża sanitarna Wymiana kuchni gazowej 4 palnikowej z piekarnikiem, wymiana wanny, wymiana miski wc kompakt z sedesem, wymiana zlewozmywaka, wymiana umywalki, wymiana odcinka baterii, wymiana zaworów, podejścia i syfonu oraz udrożnienie odpływu przyborów sanitarnych. Branża elektryczna Demontaż opraw elektrycznych, osprzętu elektrycznego, przewodów, oraz osprzętu w tablicy mieszkaniowej. Wykucie bruzd pod przewody, oraz pod puszki elektryczne. Ułożenie przewodów do obwodów oświetleniowych, i gniazd. Wykucie otworów pod puszki, obsadzenie puszek. Wykonanie połączeń w puszkach, podłączenie osprzętu (wyłączników, przełączników, gniazd, przycisków) Montaż tablicy mieszkaniowej wraz z zabezpieczeniami, dzwonka, oraz lamp. Wywiezienie gruzu po remoncie. Wykonanie pomiarów ochronnych i przedstawienie protokołu Lok. 8 przy ul. Wojska Polskiego 58 m 6 Branża budowlana Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej w pokojach, kuchni i łazience, naprawa tynku (uzupełnienie dziur i ubytków po hakach), wykonanie pasów tynku po wymianie instalacji elektrycznej, przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami, gruntowanie podłoży preparatami, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków z jednokrotnym szpachlowaniem, rur wod-kan, cyklinowanie posadzek i lakierowanie w pokojach i korytarzu z wymianą listew przypodłogowych, rozebranie brodzika betonowego i starej posadzki w łazience, wykonanie nowej posadzki w łazience z terakoty, ułożenie wykładziny PCV z listwami w kuchni, montaż nawiewników w oknach, wywiezienie materiałów z rozbiórki. Branża sanitarna Wymiana kuchni gazowej 4 palnikowej z piekarnikiem, wymiana wanny, wymiana miski wc kompakt z sedesem, wymiana zlewozmywaka, wymiana umywalki, wymiana odcinka baterii, wymiana zaworów, podejścia i syfonu oraz udrożnienie odpływu przyborów sanitarnych. Branża elektryczna Demontaż opraw elektrycznych, osprzętu elektrycznego, przewodów, oraz osprzętu w tablicy mieszkaniowej. Wykucie bruzd pod przewody, oraz pod puszki elektryczne. Ułożenie przewodów do obwodów oświetleniowych, i gniazd. Wykucie otworów pod puszki, obsadzenie puszek. Wykonanie połączeń w puszkach, podłączenie osprzętu (wyłączników, przełączników, gniazd, przycisków) Montaż tablicy mieszkaniowej wraz z zabezpieczeniami, dzwonka, oraz lamp. Wywiezienie gruzu po remoncie. Wykonanie pomiarów ochronnych i przedstawienie protokołu Lok. 9 przy ul. Powązkowska 70 m 18 Branża budowlana Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej w pokojach, kuchni i łazience, naprawa tynku (uzupełnienie dziur i ubytków po hakach), wykonanie pasów tynku po wymianie instalacji elektrycznej, przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami, gruntowanie podłoży preparatami, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków z jednokrotnym szpachlowaniem, rur wod-kan, cyklinowanie posadzek i lakierowanie w pokojach i korytarzu z wymianą listew przypodłogowych, rozebranie brodzika betonowego i starej posadzki w łazience, wykonanie nowej posadzki w łazience z terakoty, ułożenie wykładziny PCV z listwami w kuchni, montaż nawiewników w oknach, wywiezienie materiałów z rozbiórki. Branża sanitarna Wymiana kuchni gazowej 4 palnikowej z piekarnikiem, wymiana wanny, wymiana miski wc kompakt z sedesem, wymiana zlewozmywaka, wymiana umywalki, wymiana odcinka baterii, wymiana zaworów, podejścia i syfonu oraz udrożnienie odpływu przyborów sanitarnych. Branża elektryczna Demontaż opraw elektrycznych, osprzętu elektrycznego, przewodów, oraz osprzętu w tablicy mieszkaniowej. Wykucie bruzd pod przewody, oraz pod puszki elektryczne. Ułożenie przewodów do obwodów oświetleniowych, i gniazd. Wykucie otworów pod puszki, obsadzenie puszek. Wykonanie połączeń w puszkach, podłączenie osprzętu (wyłączników, przełączników, gniazd, przycisków) Montaż tablicy mieszkaniowej wraz z zabezpieczeniami, dzwonka, oraz lamp. Wywiezienie gruzu po remoncie. Wykonanie pomiarów ochronnych i przedstawienie protokołu1750,00
4Lok. 10 przy ul. Śmiała 5/7 m 99 Branża budowlana Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej w pokojach, kuchni i łazience, naprawa tynku (uzupełnienie dziur i ubytków po hakach), wykonanie pasów tynku po wymianie instalacji elektrycznej, przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami, gruntowanie podłoży preparatami, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków z jednokrotnym szpachlowaniem, rur wod-kan, cyklinowanie posadzek i lakierowanie w pokojach i korytarzu z wymianą listew przypodłogowych, rozebranie brodzika betonowego i starej posadzki w łazience, wykonanie nowej posadzki w łazience z terakoty, ułożenie wykładziny PCV z listwami w kuchni, montaż nawiewników w oknach, wywiezienie materiałów z rozbiórki. Branża sanitarna Wymiana kuchni gazowej 4 palnikowej z piekarnikiem, wymiana wanny, wymiana miski wc kompakt z sedesem, wymiana zlewozmywaka, wymiana umywalki, wymiana odcinka baterii, wymiana zaworów, podejścia i syfonu oraz udrożnienie odpływu przyborów sanitarnych. Branża elektryczna Demontaż opraw elektrycznych, osprzętu elektrycznego, przewodów, oraz osprzętu w tablicy mieszkaniowej. Wykucie bruzd pod przewody, oraz pod puszki elektryczne. Ułożenie przewodów do obwodów oświetleniowych, i gniazd. Wykucie otworów pod puszki, obsadzenie puszek. Wykonanie połączeń w puszkach, podłączenie osprzętu (wyłączników, przełączników, gniazd, przycisków) Montaż tablicy mieszkaniowej wraz z zabezpieczeniami, dzwonka, oraz lamp. Wywiezienie gruzu po remoncie. Wykonanie pomiarów ochronnych i przedstawienie protokołu Lok. 11 przy ul. Mickiewicza 54 m 4 Branża budowlana Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej w pokojach, kuchni i łazience, naprawa tynku (uzupełnienie dziur i ubytków po hakach), wykonanie pasów tynku po wymianie instalacji elektrycznej, przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami, gruntowanie podłoży preparatami, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków z jednokrotnym szpachlowaniem, rur wod - kan, cyklinowanie posadzek i lakierowanie w pokojach i korytarzu z wymianą listew przypodłogowych, rozebranie brodzika betonowego i starej posadzki w łazience, wykonanie nowej posadzki w łazience z terakoty, ułożenie wykładziny PCV z listwami w kuchni, montaż nawiewników w oknach, wywiezienie materiałów z rozbiórki. Branża sanitarna Wymiana kuchni gazowej 4 palnikowej z piekarnikiem, wymiana wanny, wymiana miski wc kompakt z sedesem, wymiana zlewozmywaka, wymiana umywalki, wymiana odcinka baterii, wymiana zaworów, podejścia i syfonu oraz udrożnienie odpływu przyborów sanitarnych. Branża elektryczna Demontaż opraw elektrycznych, osprzętu elektrycznego, przewodów, oraz osprzętu w tablicy mieszkaniowej. Wykucie bruzd pod przewody, oraz pod puszki elektryczne. Ułożenie przewodów do obwodów oświetleniowych, i gniazd. Wykucie otworów pod puszki, obsadzenie puszek. Wykonanie połączeń w puszkach, podłączenie osprzętu (wyłączników, przełączników, gniazd, przycisków) Montaż tablicy mieszkaniowej wraz z zabezpieczeniami, dzwonka, oraz lamp. Wywiezienie gruzu po remoncie. Wykonanie pomiarów ochronnych i przedstawienie protokołu Lok. 12 przy ul. Krajewskiego 2a m 24 Branża budowlana Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej do pokoju i łazienki, Naprawa i uzupełnienie tynku na ścianach w przedpokoju i łazience, wykonanie pasów tynku po wymianie instalacji elektrycznej, uzupełnienie dziur i ubytków po hakach, przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi, gruntowanie podłoży, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów, malowanie farbami olejnymi drzwi wejściowych od środka, i rur, bejcowanie i lakierowanie parapetów. Wymiana paneli podłogowych w pokoju i częściowo w kuchni z wymianą listew przypodłogowych, ułożenie wykładziny PCV w kuchni i łazience, uzupełnieni płytek ściennych w kuchni i łazience, wykonanie nowej fugi, wymiana kratek wentylacyjnych, usunięcie gruzu i materiałów z rozbiórki. Branża sanitarna Wymiana kuchni gazowej 4 palnikowej z piekarnikiem, umyć brodzik i wykonać zasłonę do kabiny, umyć miski w-c wymienić deskę sedesową, umyć zlewozmywak, umyć umywalkę, Umyć lub wymienić baterie i osprzęt, wymiana syfonu oraz udrożnienie odpływu przyborów sanitarnych Branża elektryczna Demontaż opraw elektrycznych, osprzętu elektrycznego, przewodów, oraz osprzętu w tablicy mieszkaniowej. Wykucie bruzd pod przewody, oraz pod puszki elektryczne. Ułożenie przewodów do obwodów oświetleniowych, i gniazd, zgodnie z wymogami, Wykucie otworów pod puszki, obsadzenie puszek. Wykonanie połączeń w puszkach, podłączenie osprzętu (wyłączników, przełączników, gniazd, przycisków), Montaż tablicy mieszkaniowej wraz z zabezpieczeniami, dzwonka, oraz lamp. Wykonanie pomiarów ochronnych i przedstawienie protokołu. Wykonanie schematu elektrycznego Tablicy mieszkaniowej do INNOGY, wraz z opisem oznaczeń obwodów. Elektrycznych. 1750,00
5'0,00
Razem 7000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-11-15
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium7000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej
1. posiada doświadczenie w realizacji co najmniej 2 robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 60.000,00 zł brutto (każda). Wykonawca może wykazać się realizacją zamówień z okresu z okresu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
2. skieruje do realizacji zamówienia co najmniej:
a) jedną osobę posiadającą uprawnienia kierownika budowy w branży ogólnobudowlanej, jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane w branży elektrycznej, jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane w branży sanitarnej oraz dwóch pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w wymiarze jednego etatu.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
cena60 %
termin realizacji zamówienia40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-09-24
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zgnzoliborz.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-11-15 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-11-15, 09:15, ZGN Żoliborz ul. M. Kazimiery 1 Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-09-11


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |