m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-09-17 , 07:56:20
I Zamawiający
ZamawiającyZespół Żłobków m.st. Warszawy
- adresBelgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 565-23-55
- faks(0-22) 845-07-14
- e-mail
- adres internetowy
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Joanna Ziółkiewicz
- adresZespół Żłobków m.st. Warszawy, Belgijska 4, 02-511 Warszawa
- lokalII p. 204
- telefon(0-22) 565 23 47
- emailjziolkiewicz@zlobki.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychKarina Staszewska
- adresZespół Żłobków m.st. Warszawy, Belgijska 4, 02-511 Warszawa
- lokal205
- telefon(0-22) 565 23 48
- emailkstaszewska@zlobki.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszaw - w podziale na części
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz
współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszaw - w podziale na części.
2. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ. 3. CPV: 92.00.00.00-1 4. Przedmiot zamówienia:
1) w części nr 71 będzie realizowany na potrzeby realizacji projektu pt. „Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy” Działania 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”,Poddziałania 8.3.2 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT” Umowa nr: RPMA.08.03.02-14-6741/16-00
2) w części nr 76 będzie realizowany na potrzeby realizacji projektu pt. „Żłobki na start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy” Działania 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałania 8.3.2 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT”, projekt nr: RPMA.08.03.02-14-b153/18.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawPlacówki Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)92.00.00.00-1
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
Kryteria oceny ofert
1Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Żłobek Nr 1 ul. Wiolinowa 9 Dzielnica: Ursynów0,00cena: 60%Sposób realizacji zajęć: 40%
2Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Żłobek Nr 2 ul. Mandarynki 14 Dzielnica: Ursynów0,00cena: 60%Sposób realizacji zajęć: 40%
3Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Żłobek Nr 4 ul. Wiktorska 94/96 Dzielnica: Mokotów0,00cena: 60%Sposób realizacji zajęć: 40%
4Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Żłobek Nr 5 ul. Odyńca 59 Dzielnica: Mokotów0,00cena: 60%doświadczenie: 40%
5Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Żłobek Nr 6 ul. Bonifacego 72 Dzielnica: Mokotów0,00cena: 60%Sposób realizacji zajęć : 40%
6Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Żłobek Nr 7 ul. Kmicica 3 Dzielnica: Mokotów0,00cena: 60%doświadczenie: 40%
7Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Mini Żłobek Al. Niepodległości 20 Dzielnica: Mokotów0,00cena: 60%doświadczenie: 40%
8Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Mini Żłobek ul. Kłobucka 16A Dzielnica: Ursynów0,00cena: 60%doświadczenie: 40%
9Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Żłobek Nr 8 ul. Skarżyńskiego 6 Dzielnica: Ochota0,00cena: 60%doświadczenie: 40%
10Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Mini Żłobek ul. Białobrzeska 19 Dzielnica: Ochota0,00cena: 60%doświadczenie: 40%
11Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Żłobek Nr 9 ul. Sanocka 7 Dzielnica: Ochota0,00cena: 60%doświadczenie: 40%
12Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Mini Żłobek ul. Korotyńskiego 13 Dzielnica: Ochota0,00cena: 60%doświadczenie: 40%
13Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Żłobek Nr 10 ul. Nowolipie 15a Dzielnica: Śródmieście0,00cena: 60%doświadczenie: 40%
14Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Żłobek Nr 11 ul. Szymanowskiego 3a Dzielnica: Praga - Północ0,00cena: 60%doświadczenie: 40%
15Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Żłobek Nr 12 ul. Grochowska 232Dzielnica: Praga - Południe0,00cena: 60%doświadczenie: 40%
16Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Mini Żłobek ul. Prochowa 49 Dzielnica: Praga - Południe0,00cena: 60%doświadczenie: 40%
17Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi : Żłobek Nr 13 ul. Markowska 17a Dzielnica: Praga - Północ0,00cena: 60%Sposób realizacji zajęć: 40%
18Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Żłobek Nr 14 ul. Wrzeciono 4 Dzielnica: Bielany0,00cena: 60%doświadczenie: 40%
19Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Żłobek Nr 15 ul. Wrzeciono 22 Dzielnica: Bielany0,00cena: 60%Sposób realizacji zajęć: 40%
20Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Żłobek Nr 16 ul. Klaudyny 10 Dzielnica: Bielany0,00cena: 60%doświadczenie: 40%
21Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Żłobek Nr 17 ul. Kochanowskiego 9 Dzielnica: Bielany0,00cena: 60%Sposób realizacji zajęć: 40%
22Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Żłobek Nr 18 ul. Smocza 1a Dzielnica: Wola0,00cena: 60%sposób realizacji zajęć: 40%
23Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Żłobek Nr 19 ul. Rabsztyńska 22 Dzielnica: Wola0,00cena: 60%doświadczenie: 40%
24Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Mini Żłobek ul. Górczewska 27/35 Dzielnica: Wola0,00cena: 60%doświadczenie: 40%
25Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Żłobek Nr 20 ul. Wilcza 27a Dzielnica: Śródmieście0,00cena: 60%doświadczenie: 40%
26Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Żłobek Nr 21 ul. Dąbrowskiego 96 Dzielnica: Mokotów0,00cena: 60%sposób realizacji zajęć: 40%
27Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Mini Żłobek ul. Łowicka 7/15 Dzielnica: Mokotów0,00cena: 60%sposób realizacji zajęć: 40%
28Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Żłobek Nr 22 ul. Koszykowa 3 Dzielnica: Śródmieście0,00cena: 60%sposób realizacji zajęć: 40%
29Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Mini Żłobek ul. Koszykowa 3 Dzielnica: Śródmieście0,00cena: 60%sposób realizacji zajęć: 40%
30Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Żłobek Nr 23 ul. Grzybowska 7 Dzielnica: Śródmieście0,00cena: 60%doświadczenie: 40%
31Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Żłobek Nr 24 ul. Ks. Popiełuszki 15 Dzielnica: Żoliborz0,00cena: 60%doświadczenie: 40%
32Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Żłobek Nr 25 ul. Drewniana 10/16 Dzielnica: Śródmieście0,00cena: 60%doświadczenie: 40%
33Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Żłobek Nr 26 ul. Wapowskiego 1 Dzielnica: Ursus0,00cena: 60%doświadczenie: 40%
34Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Żłobek Nr 27 ul. Keniga 9 Dzielnica: Ursus0,00cena: 60%doświadczenie: 40%
35Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Żłobek Nr 28 ul. Monte Cassino 7 Dzielnica: Wola0,00cena: 60%doświadczenie: 40%
36Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Żłobek Nr 29 ul. Nike 6 Dzielnica: Włochy0,00cena: 60%sposób realizacji zajęć: 40%
37Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Żłobek Nr 30 ul. St. Augusta 79 Dzielnica: Praga - Południe0,00cena: 60%doświadczenie: 40%
38Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Żłobek Nr 31 ul. Motorowa 5 Dzielnica: Praga - Południe0,00cena: 60%sposób realizacji zajęć: 40%
39Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Żłobek Nr 32 ul. Sygietyńskiego 4 Dzielnica: Praga - Południe0,00cena: 60%doświadczenie: 40%
40Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Żłobek Nr 33 ul. Umińskiego 9 Dzielnica: Praga - Południe0,00cena: 60%doświadczenie: 40%
41Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Żłobek Nr 34 ul. Nowy Świat 47a Dzielnica: Śródmieście0,00cena: 60%doświadczenie: 40%
42Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Mini Żłobek ul. Badowska 2 Dzielnica: Mokotów0,00cena: 60%sposób realizacji zajęć: 40%
43Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Żłobek Nr 35 ul. Działdowska 8A Dzielnica: Wola0,00cena: 60%sposób realizacji zajęć: 40%
44Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Żłobek Nr 36 ul. Strumykowa 18 Dzielnica: Białołęka0,00cena: 60%doświadczenie: 40%
45Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Mini Żłobek Pl. Światowida 3 Dzielnica: Białołęka0,00cena: 60%doświadczenie: 40%
46Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Żłobek Nr 37 ul. Ożarowska 57 Dzielnica: Wola0,00cena: 60%sposób realizacji zajęć: 40%
47Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Żłobek Nr 38 ul. Brechta 14A Dzielnica: Praga - Północ0,00cena: 60%sposób realizacji zajęć: 40%
48Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Żłobek Nr 39 ul. Muszlowa 17 Dzielnica: Bemowo0,00cena: 60%doświadczenie: 40%
49Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Mini Żłobek ul. Pełczyńskiego 28A Dzielnica: Bemowo0,00cena: 60%doświadczenie: 40%
50Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Żłobek Nr 41 ul. Potockich 107 Dzielnica: Wawer0,00cena: 60%doświadczenie: 40%
51Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Żłobek Nr 42 ul. Chodecka 3 Dzielnica: Targówek0,00cena: 60%doświadczenie: 40%
52Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Żłobek Nr 43 ul. Tokarza 4 Dzielnica: Targówek0,00cena: 60%doświadczenie: 40%
53Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Żłobek Nr 44 ul. Wejherowska 1 Dzielnica: Targówek0,00cena: 60%doświadczenie: 40%
54Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Żłobek Nr 45 ul. Pawlikowskiego 2 Dzielnica: Praga - Południ0,00cena: 60%sposób realizacji zajęć: 40%
55Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Żłobek Nr 46 ul. Przybyszewskiego 70/72 Dzielnica: Bielany0,00cena: 60%sposób realizacji zajęć: 40%
56Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Żłobek Nr 47 ul. Chodecka 2 Dzielnica: Targówek0,00cena: 60%doświadczenie: 40%
57Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Żłobek Nr 48 ul. Czerwona Droga 6 Dzielnica: Ursus0,00cena: 60%doświadczenie: 40%
58Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Żłobek Nr 49 ul. 6-go Sierpnia 1/5 Dzielnica: Ursynów0,00cena: 60%sposób realizacji zajęć: 40%
59Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Żłobek Nr 50 ul. Nowogrodzka 75 Dzielnica: Ochota0,00cena: 60%sposób realizacji zaję: 40%
60Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Żłobek Nr 51 ul. Bonifacego 81 Dzielnica: Mokotów0,00cena: 60%doświadczenie: 40%
61Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Żłobek Nr 52 ul. Św. U. Ledóchowskiej 8a Dzielnica: Wilanów0,00cena: 60%sposób realizacji zajęć: 40%
62Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Żłobek Nr 53 ul. Akacjowa 15 Dzielnica: Warszawa-Wesoła0,00cena: 60%doświadczenie: 40%
63Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Mini Żłobek ul. 1 Praskiego Pułku 116 Dzielnica: Warszawa-Wesoła0,00cena: 60%doświadczenie: 40%
64Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Żłobek Nr 54 ul. Kinowa 19 Dzielnica: Praga-Południe0,00cena: 60%doświadczenie: 40%
65Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Żłobek Nr 55 ul. Fiszera 28 Dzielnica: Warszawa-Rembertów0,00cena: 60%sposób realizacji zajęć: 40%
66Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Żłobek Nr 56 ul. Truskawkowa 5 Dzielnica: Białołęka0,00cena: 60%sposób realizacji zajęć: 40%
67Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Żłobek Nr 57 ul. Książkowa 2 Dzielnica: Białołęka0,00cena: 60%Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Żłobek Nr 57 ul. Książkowa 2 Dzielnica: Białołęka: 40%
68Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Żłobek Nr 58 ul. Krzyżówki 24 Dzielnica: Białołęka0,00cena: 60%doświadczenie: 40%
69Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Żłobek Nr 59 ul. Skarbka z Gór 9 Dzielnica: Białołęka0,00cena: 60%doświadczenie: 40%
70Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Żłobek Nr 60 ul. Rydygiera 8a Dzielnica: Żoliborz0,00cena: 60%sposób realizacji zajęć: 40%
71Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Żłobek Nr 61 ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 1A Dzielnica: Praga Południe0,00cena: 60%sposób realizacji zajęć: 40%
72Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Żłobek Nr 62 ul. L. Tołstoja 2 Dzielnica: Bielany0,00cena: 60%sposób realizacji zajęć: 40%
73Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Żłobek Nr 63 ul. Obrońców Tobruku 6 Dzielnica: Bemowo0,00cena: 60%sposób realizacji zajęć: 40%
74Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Żłobek Nr 64 ul. Trakt Lubelski 89 Dzielnica: Wawer0,00cena: 60%doświadczenie: 40%
75Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Żłobek Nr 65 ul. Spartańska 2 Dzielnica: Mokotów0,00cena: 60%sposób realizacji zajęć: 40%
76Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi: Żłobek Nr 68 ul. Cynamonowa 7 Dzielnica: Ursynów0,00cena: 60%sposób realizacji zajęć: 40%
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-06-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa minimalnych wymagań w zakresie w/w warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa minimalnych wymagań w zakresie w/w warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
-niezależnie od ilości części zamówienia, na które składana jest oferta - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonali lub wykonują należycie co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem
i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. polegające na organizacji zajęć rytmiki
dla dzieci w wieku 1-3 lata w sposób ciągły przez co najmniej 6 miesięcy (co najmniej 1 raz w
tygodniu) dla co najmniej jednego odbiorcy (jednej placówki, jednego punktu, jednego żłobka, etc)
- dysponują co najmniej jedną osobą:
1)posiadającą wykształcenie co najmniej muzyczne,
2)posiadającą co najmniej 6 miesięczne doświadczenie w organizacji zajęć rytmiki w sposób ciągły
(co najmniej 1 raz w tygodniu) dla dzieci w wieku 1-3 lata dla jednego odbiorcy (jednej placówki,
jednego punktu, jednego żłobka, etc). Osoba wskazana w wykazie osób/formularzu ofertowym
może realizować zajęcia dla maksymalnie 10 części zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

II.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów: a) odpisu z właściwego rejestru lub
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 1 ustawy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda
przedstawienia następujących dokumentów:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykaz dokumentów lub oświadczeń, których złożenia wraz z ofertą wymaga Zamawiający
1.1. Wypełniony formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
1.2. Opis sposobu realizacji zajęć – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ (jeden opis dla części zamówienia sporządzony odpowiednio przez osobę wskazaną w wykazie osób/formularzu ofertowym, która będzie prowadzić zajęcia dla danych części zamówienia) w zależności od części zamówienia na którą składana jest oferta – dokument nie podlega złożeniu w trybie art. 26 ust. 2 ustawy PZP ani uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP.
1.3. Próbka – płyta CD/DVD lub inny nośnik cyfrowy (1 egz), na którym nagrano prezentację realizacji zajęć wg opisu stanowiącego załącznik do oferty (jedna płytka dla części zamówienia na której zajęcia prowadzi odpowiednio
osoba wskazana w wykazie osób/formularzu ofertowym, która będzie prowadzić zajęcia dla danych części zamówienia), w zależności od części zamówienia na którą składana jest oferta – nośnik nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP.
1.4. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w pkt 8 SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Dokumenty podmiotów trzecich
2.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2.2. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5.
2.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
2.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.
2.6. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda:
1) przedstawienia oryginału pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia,
2) dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
2.7. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt III.4. 3. Dokumenty podwykonawcy Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt III.4, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy.
4. Dokumenty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga przedstawienia od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) dokumentu pełnomocnictwa do reprezentacji Wykonawców - dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
b) wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim: reprezentowanie wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zaciąganie w imieniu wykonawców zobowiązań, złożenie oferty
wspólnie, prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych postępowaniem zamówienie publiczne. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli i
zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców.
2) na wezwanie Zamawiającego:
a) dokumenty określone w pkt III.5 składa pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, b) dokumenty określone w pkt III.4 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Dokumenty podmiotów zagranicznych
5.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.4 lit. a - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości.
5.2. Dokument, o którym mowa w pkt. 5.1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt. 5.2 stosuje się odpowiednio. 5.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu

ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy oraz określa następujące warunki zmiany:
1) zmiany osób przy pomocy których Wykonawca będzie realizował zamówienie – w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie dysponował osobami wskazanymi w wykazie osób załączonym do oferty lub gdy osoby te z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie będą mogły świadczyć usług obowiązany jest wskazać inne osoby spełniające wymagania określone w warunku udziału w postępowaniu,
2) zmiany dni tygodnia w których odbywać się będą zajęcia,
3) sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych.
Do dokonania zmiany wymagane jest zawarcie stosownego aneksu.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofertOkreślone osobno dla każdej części (patrz wyżej)
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-09-24
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zlobki.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2019-09-24 godzina 08:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2019-09-24, 08:45, siedziba Zamawiającego, pokój Wicedyrektora, II piętro
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Tak
Projekt/program
1) „Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica”
2) „Żłobki na start”
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2019-09-16


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |