> Biuro Zamówień Publicznych
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT

Dokumenty do pobrania

Witamy w serwisie ogłoszeń o zamówieniach publicznych
Lp.Adres, pod którym można pobrać plikOpis pliku
1http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE368921ES.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej: 21/2021 – „Zapewnienie usług ochrony osób i mienia w budynku Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy”
2http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE369021ES.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej: UD-IV-WZP.271.73.2021.DPE – „Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług ochrony osób i mienia w obiektach Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Mokotów”
3http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE369121ES.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej: ZP/TP1/D/18/2021 -Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Zadanie nr 1: Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
4http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE369321ES.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej: Utrzymanie zieleni niskiej z podziałem na części: Część I Usługi polegające na pracach ogrodniczo-porządkowych terenów zieleni w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy – Obszar Włochy w 2022 roku.
5http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE369221ES.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej: UD-IV-WZP.271.64.2021.ACZ - Nasadzenia roślin w ramach realizacji projektów do Budżetu Obywatelskiego: 1. pn. „Zieleń zamiast betonu” BO/21/04/0097 2. pn. „Lipowa aleja Woronicza” BO/21/04/0091 3. pn. „Zielono mi - wybieramy zieleń dla Mokotowa” BO/21/040086 4. pn. „Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektu „Zieleń zamiast betonu”” zadanie inwestycyjne C/MOK/I/P2/79 na terenie Dzielnicy Mokotów
6http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynik AE369821RJ.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej Usługi zimowego oczyszczania ulic, placów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w latach 2021-2023
7http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE369621ES.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej: Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części Część nr 2 - Dostawa laptopów w ilości 2 szt. i tabletów w ilości 18 szt.
8http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE369521ES.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej: UD-IV-WZP.271.58.2021.DKO - Nasadzenia krzewów ozdobnych oraz bylin w pasach drogowych ulic gminnych oraz na terenie zieleńca przy ul. Różanej na terenie Dzielnicy Mokotów
9http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE369721RJ.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części Część nr 4 – Kserokopiarka kolorowa 1 szt.

<<powrót

 
herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  |  Zaloguj się  | 

 
Księga
Zamówień Publicznych
Informacje o ogłoszeniach, w których upłynął termin składania ofert
Ogłoszenia o zamówieniach
Profil nabywcy