> Biuro Zamówień Publicznych
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Dokumenty do pobrania
związane z zamówieniami po otwarciu ofert, a przed podpisaniem umowy
Szukaj w serwisie BZP
Lp.Adres, pod którym można pobrać plikOpis pliku
1http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE358621TB.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej: Remont pustostanów lokali mieszkalnych (7 szt.) stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy - Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Ogrodowa w 2021 roku.
2http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE358421ES.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej: Świadczenie usług ochrony osób i mienia, obsługi monitoringu (w tym wymiany zużytych części monitoringu na nowe dostarczone przez Zamawiającego) oraz usługi zamykania i otwierania obiektów położonych na obszarze Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
3http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE358721ES.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej: Remont pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na terenie Terenowego Zespołu Obsługi Mieszkańców Nowolipki (9 lokali)
4http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE358821TB.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej: Realizacja prac w zakresie wykonania nasadzeń krzewów oraz przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych istniejących krzewów, na terenie Parku Sady Żoliborskie w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy (działka ew. nr 7, 8 i 9 z obrębu 7-02-04), w ramach projektu z budżetu obywatelskiego, pn. „Odtworzenie i uzupełnienie żywopłotu w Parku Sady Żoliborskie.”
5http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE3589121ES.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej: „Remont pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na terenie TZOM Nowolipki (10 lokali).”
6http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/wynikAE359021RJ.pdfInformacja o Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła w aukcji elektronicznej: Utrzymanie zieleni parkowej, zieleńców, placów zabaw, terenów rekreacyjnych, miejsc pamięci i nieurządzonych terenów zieleni oraz pielęgnacja zieleni wysokiej na obszarze Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy w 2021r.

<<powrót

 
herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  |  Zaloguj się  | 

 
Księga Zamówień Publicznych
Informacje o ogłoszeniach, w których upłynął termin składania ofert
Ogłoszenia o zamówieniach
Profil nabywcy