>Biuro Zamówień Publicznych > Wyszukiwanie ogłoszeń > Wyniki wyszukiwania
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Bieżące ogłoszenia o przetargach
prowadzonych przez Urząd m.st. Warszawy i jego jednostki podległe


Znaleziono 147 ogłoszeń spełniających zaznaczone kryteria.

Ilość ogłoszeń na stronie:
Lp. Tryb
*WSZYSTKIE
>Zamawiający
*WSZYSCY
Nazwa zamówienia*
Składanie ofert**
od
do
Data publikacji
od
do
1
Tryb podstawowy
Białołęcki Ośrodek Sportu
Modernizacja zewnętrznego kompleksu sportowego przy ul. Światowida 56
2021-05-13,
10:00
2021-04-19,
15:03
2
Tryb podstawowy
Biuro Zamówień Publicznych
Wykonanie opracowania pt. "Model energetyczny dla m.st. Warszawy w perspektywie roku 2050 w warunkach elektroprosumeryzmu
2021-05-17,
12:00
2021-04-26,
13:22
3
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zakup, montaż, uruchomienie i utrzymanie sieci czujników jakości powietrza wraz z oprogramowaniem
2021-05-31,
12:00
2021-04-27,
10:28
4
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Sukcesywne wykonywanie opracowań geodezyjnych
2021-05-31,
12:00
2021-04-28,
10:22
5
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Sukcesywne wykonywanie opracowań geodezyjnych
2021-06-02,
12:00
2021-05-04,
09:51
6
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Wsparcie dla posiadanych przez urząd licencji oraz rozwój systemów Service i Asset Manager firmy Micro Focus
2021-06-04,
12:00
2021-05-04,
14:12
7
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zakup usług wsparcia systemu ADC F5
2021-06-01,
11:00
2021-05-04,
15:56
8
Tryb podstawowy
Biuro Zamówień Publicznych
Świadczenie usług zastępczej obsługi kasowej dla Centrum Obsługi Podatnika Miasta Stołecznego Warszawa.
2021-05-20,
10:00
2021-05-11,
16:13
9
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”
„Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków w zamkniętych naczyniach jednorazowych do mieszkań osób wskazanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej m.st. Warszawy”
2021-05-17,
10:00
2021-05-06,
07:53
10
Tryb podstawowy
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Remont węzła cieplnego w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Brygadzistów 18 w Warszawie
2021-05-19,
12:00
2021-04-30,
11:29
11
Tryb podstawowy
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Remont węzła cieplnego CO. CW. - Technologia i automatyka w budynku Przedszkola nr 337 przy ul. Reżyserskiej 19 w Warszawie.
2021-05-19,
10:00
2021-04-30,
15:41
12
Tryb podstawowy
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Zaprojektowanie i budowę „Lazurowej Wyspy” - ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w wieku od 1 roku życia z elementami sensorycznymi i integracyjnymi, położonego w Parku Górczewska w pobliżu ul. Lazurowej.
2021-05-24,
12:00
2021-05-05,
14:48
13
Tryb podstawowy
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Sukcesywne dostarczanie materiałów biurowych do Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
2021-05-18,
12:00
2021-05-10,
15:42
14
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Utrzymanie zieleni parkowej, zieleńców, placów zabaw, terenów rekreacyjnych, miejsc pamięci i nieurządzonych terenów zieleni oraz pielęgnacja zieleni wysokiej na obszarze Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy w 2021r
2021-05-24,
12:00
2021-04-21,
13:31
15
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
„Bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych i wewnętrznych na obszarze Dzielnicy Białołęka w Warszawie”
2021-05-21,
10:00
2021-05-06,
09:24
16
Tryb podstawowy
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Przebudowa fragmentu koryta Potoku Rudawka wzdłuż ulicy Klaudyny
2021-05-13,
11:00
2021-04-28,
15:45
17
Tryb podstawowy
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Realizacja projektu z budżetu obywatelskiego na 2021 r. – Obserwatorium nieba na Bielanach
2021-05-18,
11:00
2021-05-10,
15:00
18
Tryb podstawowy
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania ,,Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 49 przy ul. Skalbmierskiej 12”
2021-05-20,
10:00
2021-05-12,
15:44
19
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 przy ul. G. Bruna 11 w Warszawie – I etap w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino, ul. Giordana Bruna 11”
2021-05-14,
09:00
2021-04-27,
11:15
20
Tryb podstawowy
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie robót poinstalacyjnych w zakresie naprawy okładzin podłogowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73”
2021-05-13,
09:30
2021-04-28,
15:46
21
Tryb podstawowy
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie koncepcji programu rozwoju ruchu rowerowego na Starym Mokotowie
2021-05-17,
09:30
2021-05-04,
17:17
22
Tryb podstawowy
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Dostawa energii cieplnej do Budynków Urzędu Dzielnicy Mokotów przy ul. Rakowieckiej 25/27, Woronicza 44A w okresie 01.06.2021 r.-31.05.2022 r.
2021-05-20,
08:30
2021-05-12,
16:00
23
Tryb podstawowy
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych zadania pod nazwą: „Budowa chodników i ścieżek rowerowych dla obsługi zespołu szkolno – przedszkolnego na Gocławiu”
2021-05-24,
10:00
2021-05-07,
15:19
24
Tryb podstawowy
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Dostosowanie placówki do rozdziału szkół - budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul.Osieckiej 28/32 w Warszawie UD-VI-ZP/7/21
2021-05-25,
10:00
2021-05-10,
11:10
25
Tryb podstawowy
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Dostosowanie do przepisów p.poż budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Burdzińskiego 4 w Warszawie.
2021-05-28,
12:00
2021-05-11,
20:41
26
Tryb podstawowy
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Wykonanie placu zabaw pod kasztanami - nowe zabawki i edukacja ekologiczna na terenie Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. Fabrycznej 19 w Warszawie (znak sprawy UD-IX-ZP-5-2021)
2021-05-18,
10:00
2021-04-29,
15:33
27
Tryb podstawowy
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Dostawa i montaż wyposażenia ruchomego sali gimnastycznej do budynku Zespołu Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31 w Warszawie - meble (znak sprawy UD-IX-ZP-6-2021)
2021-05-19,
10:00
2021-05-06,
14:07
28
Tryb podstawowy
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Remont węzła cieplnego i instalacji centralnego ogrzewania w budynku XXVII L.O. przy ul. Polnej 5 w Warszawie (znak sprawy UD-IX-ZP-7-2021)
2021-05-25,
10:00
2021-05-07,
13:45
29
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
„Wykonanie usług związanych z bieżącym utrzymaniem porządku i czystości na terenach zielonych administrowanych przez Dzielnicę Targówek m.st. Warszawy”. Znak sprawy P-8/21
2021-05-14,
09:30
2021-04-16,
11:09
30
Tryb podstawowy
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Usługa dostarczenia, ustawienia, opróżniania i obsługi technicznej 4 proekologicznych butelkomatów w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Znak sprawy P-13/21
2021-05-17,
09:30
2021-05-06,
07:53
31
Tryb podstawowy
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Zakup laptopów w ramach projektu edukacyjnego dla szkół podstawowych pn. "Interaktywnie zintegrowani" nr RPMA.10.01.01-14-b880/18.
2021-05-13,
10:00
2021-05-04,
11:11
32
Tryb podstawowy
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Regulskiej 18 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kotłowni gazowej, instalacji c.o. i c.w.u. wraz z przebudową instalacji gazowej oraz termomodernizacja budynku przy ul. Regulskiej 18”. Numer referencyjny: UD-XI-WZP.271.7.2021.IMA
2021-05-24,
10:00
2021-05-05,
11:26
33
Tryb podstawowy
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Uzupełnienie brakującej nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w Warszawie.
2021-05-25,
10:00
2021-05-10,
12:47
34
Tryb podstawowy
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Sukcesywne remonty pustostanów w zasobach administrowanych przez Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
2021-05-27,
10:00
2021-05-11,
12:28
35
Tryb podstawowy
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami: 1. budowy zespołu boisk sportowych, 2. budowy placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla zespołu oświatowego szkolno-przedszkolnego przy ul. Zaruby w Warszawie.
2021-05-19,
10:30
2021-05-11,
15:56
36
Tryb podstawowy
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Przebudowa placu zabaw na terenie SP nr 86 przy ul. Korynckiej 33 w Warszawie i przebudowa placu zabaw na terenie Przedszkola nr 264 przy ul. Korkowej 147/149 w Warszawie
2021-05-21,
12:00
2021-05-06,
10:23
37
Tryb podstawowy
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Remont instalacji oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 195 przy ul. Króla Maciusia 5 w Warszawie
2021-05-25,
12:00
2021-05-10,
16:53
38
Tryb podstawowy
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Zaprojektowanie i budowa Miniparku „Pod Jerzykami”
2021-05-13,
12:00
2021-04-26,
16:28
39
Tryb podstawowy
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Wieże lęgowe dla jerzyków - przeciwko komarom i meszkom
2021-05-14,
12:00
2021-04-29,
15:24
40
Tryb podstawowy
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń Szkoły Podstawowej przy ul. Radarowej 4B w Warszawie do nowo rozbudowanej części placówki
2021-05-13,
10:00
2021-04-30,
16:08
41
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Utrzymanie terenów zieleni w Dzielnicy Wola – zieleń przyuliczna – numer postępowania: 12/ZP/21.
2021-05-14,
09:00
2021-04-13,
12:22
42
Tryb podstawowy
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Oświetlenie toru rowerowego w Parku Ks. Janusza (zaprojektuj i wybuduj) zadanie z budżetu obywatelskiego post. 15/ZP/21
2021-05-18,
09:00
2021-04-29,
12:51
43
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 238 przy ul. Redutowej 37 w W-wie do aktualnych warunków ochrony przeciw pożarowej - oddymianie -14/ZP/21.
2021-05-17,
09:00
2021-04-29,
14:01
44
Tryb podstawowy
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 387 przy ul. Kasprzaka 1/3 w Warszawie – numer postępowania: 17/ZP/21
2021-05-21,
09:00
2021-05-06,
14:34
45
Tryb podstawowy
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Wykonanie prac związanych z realizacją projektu budżetu obywatelskiego pn. „Owocowe Sady Żoliborskie – kompleksowe działania na rzecz zachowania unikalnego charakteru Parku Sady Żoliborskie z drzewami sadowniczymi, w tym m.in. pielęgnacja i zabiegi sanitarne drzew oraz koncepcja przyszłych nasadzeń roślinności”, w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
2021-05-12,
12:00
2021-04-26,
15:54
46
Przetarg nieograniczony
Lasy Miejskie-Warszawa
Wykonanie grodzeń z siatki leśnej na terenach Lasów Miejskich – Warszawa w 2021 r.
2021-05-26,
08:00
2021-05-11,
13:05
47
Tryb podstawowy
Lasy Miejskie-Warszawa
Zakup i dostawa samochodu specjalistycznego do obsługi akcji związanych z wkraczaniem dzikiej zwierzyny na tereny m.st. Warszawy
2021-05-20,
08:00
2021-05-12,
12:26
48
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa baterii trakcyjnych do pojazdów metra Siemens Inspiro
2021-05-14,
12:00
2021-04-16,
14:59
49
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie naprawy piątego poziomu utrzymania P5 28szt. pudeł wagonów metra serii 81
2021-06-01,
12:00
2021-04-21,
09:53
50
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Naprawa sprzęgów wagonów metra typu Metropolis98B
2021-05-13,
12:00
2021-04-28,
15:07
51
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa źródeł światła 2021
2021-05-17,
12:00
2021-05-05,
12:37
52
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Zaprojektowanie i budowa systemu ochrony obwodowej STP Kabaty
2021-05-17,
12:00
2021-05-05,
13:37
53
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Regeneracja amortyzatorów do wagonów metra serii 81
2021-05-17,
12:00
2021-05-07,
14:56
54
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych zainstalowanych na obiektach II linii Metra Warszawskiego: od C06TO do V09 oraz od V16 do C18TO
2021-05-25,
12:00
2021-05-07,
15:27
55
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Zakup i dostawa nowych opon, dętek i ochraniaczy oraz opon bieżnikowanych. Numer Postępowania: DZA.ZOZ.27.09.2021.KR
2021-05-20,
12:00
2021-04-19,
11:04
56
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Dostawa i montaż fabrycznie nowych systemów wagowych wraz z serwisem i szkoleniami wymaganymi przez Zamawiającego w fabrycznie nowych pojazdach do zbiórki odpadów
2021-05-20,
11:00
2021-04-19,
12:39
57
Tryb podstawowy
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Zakup i dostawa 50 Mg koksu aktywnego formowanego, nr referencyjny DZA.ZOZ.27.19.2021.KD
2021-05-20,
11:00
2021-05-12,
16:26
58
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Modernizacja przepompowni ścieków „Ochota" zlokalizowanej przy ul. Grójeckiej 125 w Warszawie, Dzielnica Ochota.
2021-05-17,
10:00
2021-03-12,
15:57
59
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Serwisowanie oraz remonty pomp i mieszadeł firmy KSB
2021-05-17,
12:00
2021-04-06,
10:41
60
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Łysakowskiej i sieci wodociągowej w ul. Bychowskiej na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2021-05-24,
10:45
2021-04-13,
09:55
61
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Modernizacja komory nr 5 zbiornika wody czystej (II etap), Stacja Strefowa, 03-019 Warszawa, ul. Waligóry 2, dzielnica Białołęka.
2021-05-13,
09:45
2021-04-13,
10:24
62
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej Dn 100/150/ 200/250/300 L ca 8990 m w ul. Grochowskiej na terenie dzielnicy Praga-Południe w Warszawie z podziałem na zadania.
2021-06-03,
09:45
2021-04-16,
09:46
63
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Wykonanie robót polegających na wymianie drenów przy udziale zespołu do prac podwodnych na terenie Zakładu Centralnego w Warszawie z podziałem na zadania.
2021-05-17,
11:00
2021-04-19,
10:18
64
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Modernizacja przedsionków filtrów powolnych zlokalizowanych na terenie Zakładu Centralnego – Stacji Uzdatniania Wody „Filtry” przy ul. Koszykowej 81 w Warszawie, Dzielnica Ochota.
2021-05-24,
10:00
2021-04-23,
09:56
65
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie osiedla przy ul. Brzezińskiej 15–25 w Warszawie w dzielnicy Białołęka.
2021-05-24,
09:45
2021-04-27,
09:18
66
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Gospodarowanie odpadami o kodzie 19 08 05 pochodzącymi z Zakładu „Czajka” w ilości 12 500 Mg z podziałem na zadania
2021-05-13,
10:45
2021-04-30,
09:46
67
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Marynin, al. Obrońców Grodna w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z podziałem na zadania
2021-05-27,
09:45
2021-04-30,
09:46
68
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa paliwa żeglugowego na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2021-05-31,
11:00
2021-05-06,
15:04
69
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Balonowej i Miączyńskiej wraz z przyłączami na terenie dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
2021-06-02,
10:45
2021-05-06,
15:06
70
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę oraz budowę sieci wodociągowej w ul. Smolnej w dzielnicy Śródmieście w Warszawie.
2021-06-08,
09:45
2021-05-12,
12:26
71
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Remont instalacji wody do płukania filtrów pospiesznych w Budynku Wieżowym zlokalizowanym na terenie Zakładu Centralnego przy ul. Brukselskiej 21 w Warszawie, Dzielnica Praga Południe
2021-06-21,
09:45
2021-05-12,
12:26
72
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
utrzymanie w ciągłej sprawności urządzeń elektronicznych zainstalowanych w autobusach marki Solaris
2021-05-17,
11:30
2021-04-15,
08:39
73
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
34121100-2, 34121400-5, CA37-1, MA12-7, DA05-6
2021-05-26,
10:30
2021-04-23,
10:44
74
Tryb podstawowy
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Kompleksowa obsługa i bieżąca konserwacja technologii basenowej w zakresie wentylacji i uzdatniania wody Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w dzielnicy Żoliborz przy ul. Potockiej 1 w Warszawie
2021-05-18,
09:00
2021-05-07,
14:56
75
Tryb podstawowy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
Modernizacja miejsc postojowych dla pracowników przy budynku Przychodni przy ul. Płockiej 49 w Warszawie
2021-05-24,
09:30
2021-05-05,
14:50
76
Tryb podstawowy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
Dostawa unitów stomatologicznych dla Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście
2021-05-20,
09:30
2021-05-12,
13:56
77
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka
Sukcesywne dostawy szczepionki przeciwko grypie
2021-06-15,
09:00
2021-05-12,
10:32
78
Tryb podstawowy
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Przebudowę i modernizację zewnętrznego basenu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą w Ośrodku Inflancka przy ul. Inflanckiej 8 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2” (kod zadania C/OM/VIII/P1/20B)”, (postępowanie nr ZP/TP1/RB /5/2021)
2021-05-13,
09:00
2021-04-29,
10:45
79
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (postępowanie nr ZP/TP1/D/7/2021)
2021-05-20,
10:00
2021-05-12,
14:29
80
Tryb podstawowy
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Wykonanie elementów składowych sezonowego lodowiska, ich dostawa i montaż lodowiska na Rynku Starego Miasta w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja lodowiska na Rynku Starego Miasta" (kod zadania C/OM/VIII/P1/46) (postępowanie nr ZP/TP1/RB/9/2021)
2021-05-27,
09:00
2021-05-12,
14:42
81
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13”.
2021-05-12,
10:00
2021-03-30,
11:52
82
Tryb podstawowy
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Kasprzaka 22 na potrzeby Teatru Żydowskiego – prace przygotowawcze”
2021-05-25,
10:00
2021-05-11,
15:29
83
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-24/2021.
2021-05-24,
10:30
2021-04-21,
14:28
84
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Rozbudowa sieci LAN w Szpitalu Bielańskim w Warszawie (ZP-26/2021)
2021-05-14,
10:00
2021-04-28,
14:30
85
Tryb podstawowy
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa wyrobów włókninowych oraz masek chirurgicznych do procedur wysokiego ryzyka
2021-05-12,
11:00
2021-05-04,
10:54
86
Tryb podstawowy
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa jałowych obłożeń pola operacyjnego dla Szpitala Bielańskiego (ZP-28/2021)
2021-05-14,
11:00
2021-05-06,
13:49
87
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą „Budowa zajezdni Annopol”
2021-05-24,
12:00
2021-01-08,
11:59
88
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa łożysk, elementów tocznych oraz innych elementów konstrukcyjnych (4 części).
2021-05-13,
11:00
2021-04-27,
15:49
89
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa odbieraków prądu i styków uziemiających wraz z częściami zamiennymi do nich (3 części)
2021-06-07,
11:00
2021-05-06,
08:33
90
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa podkładów strunobetonowych
2021-05-19,
09:00
2021-05-11,
12:10
91
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa elementów nawierzchni torowej (5 części)
2021-06-11,
10:00
2021-05-11,
20:41
92
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części zamiennych do przekładni napędowych i części sprzęgła elastycznego do tramwaju typu 120Na
2021-06-09,
11:00
2021-05-12,
07:46
93
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych w lokalach mieszkalnych tzw. pustostanach”:
2021-05-13,
10:00
2021-04-28,
15:07
94
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą „Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głuchej 3A w Warszawie” Numer sprawy: ZP/TP/Rb/4/21
2021-05-14,
10:00
2021-04-09,
16:13
95
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pod nazwą „Budowa dużego Skateparku oraz Pumptracka na Pradze-Południe” NR SPRAWY ZP/TP/Rb/5/21
2021-05-17,
10:00
2021-04-21,
15:07
96
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga – Południe m. st. Warszawy w 2021 r. na terenie Administracji Nieruchomości Nr 6.
2021-05-14,
11:00
2021-04-29,
14:26
97
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (6 pustostanów – 6 części) - Oznaczenie sprawy: DNZP.261.15.2021
2021-05-12,
09:00
2021-04-27,
11:20
98
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Remont elewacji i dachu budynku przy ulicy Mostowej 16/18 w Warszawie
2021-05-14,
10:00
2021-04-28,
07:55
99
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych będących własnością m.st. Warszawy na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy - w podziale na III części przetargowe: I cz. Mokotowska 60 m 14/15 II cz. Mokotowska 65 m 24 III cz. Freta 11 m 7
2021-05-13,
10:00
2021-04-28,
11:25
100
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Remont schodów zewnętrznych przy budynku aleja „Solidarności” 78 w Warszawie
2021-05-24,
10:00
2021-05-07,
13:19
101
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
remont pustostanów lokali mieszkalnych będących własnością m.st. Warszawy na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy - w podziale na IV części przetargowe:I cz. Hoża 27 a m 14 II cz. Freta 26/28 m 2III cz. Piekarska 6 m 18,IV cz.Marszałkowska 1 m 105/106
2021-05-25,
10:00
2021-05-10,
15:23
102
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Zagospodarowanie terenu między budynkami M.Anielewicza 7,9,11 Pawia 4,6 Karmelicka 16 L.Zamenhofa 7 w Warszawie – realizacja projektu „Zielone podwórko dla wszystkich – integracja sąsiedzka i międzypokoleniowa” – budżet partycypacyjny
2021-05-26,
10:00
2021-05-11,
15:29
103
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Patriotów 116A w Warszawie w formule „Projektuj, Buduj”
2021-05-14,
10:00
2021-04-28,
09:13
104
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Doposażenie budynków mieszkalnych przy ul. Rolniczej 9, Popradzkiej 3, Popradzkiej 3a, Agrestowej 25 w Warszawie w instalację gazu, c.o., c.w.u. wraz z montażem pieców gazowych do wymienionych instalacji w formule „projektuj i buduj”
2021-05-17,
10:00
2021-04-30,
10:09
105
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont pustostanu w budynku mieszkalnym przy ul. Marszałkowskiej 62 m 21 w Warszawie.
2021-05-20,
10:00
2021-04-30,
14:21
106
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont pustostanu nr 11 w budynku mieszkalnym przy ul. Poznańskiej 24 w Warszawie
2021-05-17,
10:00
2021-04-30,
15:41
107
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont pustostanu w budynku mieszkalnym przy ul. Elektoralnej 11 m 58 w Warszawie.
2021-05-21,
10:00
2021-05-05,
09:08
108
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont pustostanu nr 20 w budynku mieszkalnym przy ul. Mazowieckiej 3/5 w Warszawie.
2021-05-19,
10:00
2021-05-05,
11:25
109
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul.Kąkolowej 52 i ul. Kąkolowej 52A w Warszawie w formule „Projektuj, Buduj”
2021-05-24,
10:00
2021-05-06,
07:54
110
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Doposażenie budynków mieszkalnych przy ul. Kakolowej 52 i ul. Kakolowej 52A w Warszawie w instalację gazu, instalację centralnego ogrzewania, instalację ciepłej wody użytkowej wraz z montażem pieców gazowych do wymienionych instalacji w formule „projektuj i buduj”.
2021-05-25,
10:00
2021-05-06,
12:07
111
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont pustostanu nr 52 w budynku mieszkalnym przy ul. Marszałkowskiej 62 w Warszawie.
2021-05-26,
10:00
2021-05-07,
07:42
112
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Wymiana bezklasowych kotłów stałopalnych na pompę ciepła wraz z montażem instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Kłodzkiej 87 lok 1;2;3 w Warszawie.
2021-05-21,
10:00
2021-05-07,
10:11
113
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont pustostanu w budynku mieszkalnym przy ul. Nowolipie 5 m 14 w Warszawie.
2021-05-27,
10:00
2021-05-07,
11:36
114
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Doposażenie budynków mieszkalnych przy ul. Rolniczej 6, Stylowej 14 w Warszawie w instalację gazu, c.o., c.w.u. wraz z montażem pieców gazowych do wymienionych instalacji w formule „projektuj i buduj”
2021-05-25,
10:00
2021-05-07,
12:26
115
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont pustostanu nr 12 w budynku mieszkalnym przy ul. Kopernika 25 w Warszawie
2021-05-27,
10:00
2021-05-12,
12:26
116
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Budowa przyłącza wodociągowego na podstawie projektu budowlanego dla budynku użytkowego przy al. Jana Pawła II 57 w Warszawie.
2021-05-12,
09:00
2021-04-27,
11:15
117
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na terenie TZOM Koło w 2021 r. (7 lokali).
2021-05-17,
09:00
2021-04-30,
10:39
118
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont chodników (ciągów pieszych) przy budynkach zlokalizowanych przy ul. Płockiej 38, 40 w Warszawie.
2021-05-27,
09:00
2021-05-12,
13:55
119
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
remont pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na terenie Terenowego Zespołu Obsługi Mieszkańców Nowolipki (9 lokali)
2021-05-27,
09:00
2021-05-12,
14:28
120
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Budowa szybu windowego wraz z urządzeniem dźwigu osobowego oraz robotami towarzyszącymi i jego konserwacją w okresie gwarancji w budynku mieszkalnym przy ul. Bieniewickiej 2a w Warszawie w systemie „zaprojektuj i buduj”.
2021-05-20,
11:00
2021-05-06,
20:51
121
Tryb podstawowy
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Budowa kanalizacji ogólnospławnej i odwodnienia w związku z budową ul. Piastów Śląskich w Warszawie
2021-05-17,
10:00
2021-03-16,
10:33
122
Tryb podstawowy
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Przebudowa sieci gazowej w związku z budową ul. Piastów Śląskich w Warszawie
2021-05-17,
10:00
2021-04-30,
13:57
123
Tryb podstawowy
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawa materiałów elektrycznych dla potrzeb budowy oświetlenia drogowego na ul. Piastów Śląskich w Warszawie
2021-05-17,
09:30
2021-05-07,
16:37
124
Tryb podstawowy
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawa przyczep specjalnych zabudowanych maszynami do przerobu asfaltu (recyklerami) - zamówienie udzielane w częściach
2021-05-17,
11:00
2021-05-07,
16:37
125
Tryb podstawowy
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawa ogrodzenia tymczasowego budowlanego pełnego oraz ogrodzenia panelowego 3D – zamówienie udzielane w częściach
2021-05-17,
11:00
2021-05-07,
16:38
126
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawa betonu towarowego i betonu szybkosprawnego
2021-06-07,
11:00
2021-05-12,
13:18
127
Przetarg nieograniczony
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
Zakup pieca kremacyjnego dla Cmentarza Komunalnego Południowego
2021-05-13,
09:00
2021-04-16,
11:24
128
Przetarg nieograniczony
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
Remont kapitalny pieca kremacyjnego TABO Nr 1 na Cmentarzu Komunalnym Północnym
2021-05-14,
08:00
2021-04-30,
11:17
129
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Wykonanie inwestycji pn.: Marszałkowską na rowerze – zieleń
2021-05-21,
10:00
2021-04-12,
11:01
130
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Dostawa czterech samochodów elektrycznych, czterech Systemów mobilnej kontroli pojazdów wraz ze szkoleniem operatorów Systemu oraz usługą utrzymaniową Systemu e-kontroli przez okres 36 miesięcy.
2021-05-26,
10:00
2021-04-23,
10:43
131
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Dostawa 2 879 sztuk nowych słupów oświetleniowych oraz urządzeń pomiarowych – część 1 Dostawa 803 sztuk nowych słupów oświetleniowych – część 2 Dostawa 279 sztuk nowych słupów oświetleniowych – część 3
2021-06-08,
10:00
2021-05-04,
13:54
132
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Budowa kładki pieszo – rowerowej nad Wisłą
2021-06-15,
10:00
2021-05-10,
14:59
133
Tryb podstawowy
Zarząd Dróg Miejskich
Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na potrzeby uporządkowania i organizacji postoju na drogach publicznych: część 1 – na obszarze dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy oraz część 2 – na obszarze dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
2021-05-27,
10:00
2021-05-11,
12:09
134
Tryb podstawowy
Zarząd Dróg Miejskich
Serwis 86 sztuk samoobsługowych stacji naprawy rowerów, 22 sztuk rowerów miejskich i 16 sztuk rowerów towarowych (w tym elektrycznych) oraz 4 sztuk hulajnóg elektrycznych
2021-05-21,
10:00
2021-05-12,
14:55
135
Przetarg nieograniczony
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Wykonanie robót budowlanych budowy drogi gminnej – ul. Ciszewskiego wraz z przebudową sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza – Al. Rzeczypospolitej.
2021-05-31,
10:00
2020-12-18,
11:56
136
Przetarg nieograniczony
Zarząd Oczyszczania Miasta
Ręczne oczyszczanie na terenie m.st. Warszawy
2021-06-09,
09:00
2021-05-12,
10:00
137
Tryb podstawowy
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o.
Remont schodów zewnętrznych Narodowego Muzeum Techniki (NMT) i informacji turystycznej (IT) oraz baz kolumn zewnętrznych wejścia głównego do NMT w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie
2021-05-14,
12:30
2021-05-05,
09:10
138
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Opracowanie studium technicznego multimodalnego węzła przesiadkowego Warszawa-Wschód
2021-05-26,
10:00
2021-03-31,
14:44
139
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Dostawa, w tym zaprojektowanie i wykonanie systemu pobierania opłat oraz systemu zarządzania parkingami wraz z usługą serwisu w dwóch zakresach
2021-05-14,
11:30
2021-04-15,
11:10
140
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Wykonanie wymiany 3 falowników zasilających wentylatory wentylacji podstawowej na I linii metra w Warszawie (PN 12/2021)
2021-05-20,
11:00
2021-04-20,
11:53
141
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
usługi wykonywania i dostawy druków
2021-05-13,
11:30
2021-04-29,
10:18
142
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji urządzenia oświetleniowego (oprawy wraz z instalacjami i urządzeniami rozdzielczymi) w zakresie oświetlenia podstawowego i awaryjnego na 4 stacjach i w 4 tunelach szlakowych I linii metra w Warszawie
2021-05-13,
13:00
2021-04-29,
15:32
143
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Zaprojektowanie i wykonanie robót konserwacyjnych w zakresie zabezpieczenia konstrukcji stalowej dachu oraz balustrad za pomocą ochronnych systemów malarskich parkingu P+R Metro Wilanowska
2021-05-27,
11:00
2021-05-12,
13:05
144
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
dostawa infrastruktury serwerowej
2021-05-21,
11:30
2021-05-12,
13:55
145
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
wykonanie remontu przepompowni nr 634/A na stacji A10 Pole Mokotowskie oraz przepompowni nr 633 na stacji A15 Ratusz Arsenał I linii metra w Warszawie
2021-06-02,
11:30
2021-05-12,
15:25
146
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie w Warszawie - etap 1 znak sprawy 7/PN/2021
2021-06-07,
11:30
2021-05-05,
11:26
147
Tryb podstawowy
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Modernizacja Żłobka nr 48 przy ul. Czerwona Droga 6 w Warszawie
2021-05-18,
10:00
2021-05-04,
11:23

Ukryj listy wyboru. Ukryj kolumnę: z rodzajem zamówienia, z datą publikacji.
Rodzaj:
Tryb:
Zamawiajacy:

UWAGA:
* Wypełnienie pola w nagłówku kolumny z nazwą zamówienia pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, w których nazwie znajduje się podany łańcuch znaków lub przynajmniej jeden z łańcuchów znaków oddzielonych przecinkiem
** Data składania ofert, wniosków, prac konkursowych lub data aukcji. Wypełnienie pola/pól w nagłówku kolumny z datą składania ofert w formacie RRRRMMDD pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, dla których data składania ofert zawiera się we wskazanym przedziale czasowym

<<powrót

herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  | 

 
Księga Zamówień Publicznych