>Biuro Zamówień Publicznych > Wyszukiwanie ogłoszeń > Wyniki wyszukiwania
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Bieżące ogłoszenia o przetargach
prowadzonych przez Urząd m.st. Warszawy i jego jednostki podległe


Znaleziono 115 ogłoszeń spełniających zaznaczone kryteria.

Ilość ogłoszeń na stronie:
Lp. Tryb
*WSZYSTKIE
>Zamawiający
*WSZYSCY
Nazwa zamówienia*
Składanie ofert**
od
do
Data publikacji
od
do
1
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zakup, montaż, uruchomienie i utrzymanie sieci czujników jakości powietrza wraz z oprogramowaniem
2021-06-18,
12:00
2021-04-27,
10:28
2
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zakup sprzętu komputerowego, mobilnego oraz stacji roboczych na potrzeby wsparcia bieżącej pracy urzędu
2021-06-21,
12:00
2021-05-19,
15:38
3
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Sukcesywne wykonywanie operatów szacunkowych
2021-06-18,
12:00
2021-05-21,
10:38
4
Tryb podstawowy
Biuro Zamówień Publicznych
Koncepcja zagospodarowania i odprowadzenia wód opadowych i roztopowych dla obszaru Łuku Siekierkowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł i sposobu zasilania w wodę akwenu rezerwatu przyrody "Jezioro Czerniakowskie”
2021-06-30,
12:00
2021-05-24,
15:27
5
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Świadczenie usługi przesyłania krótkich wiadomości tekstowych SMS
2021-06-25,
12:00
2021-05-28,
11:45
6
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3 klasy na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2021-06-30,
12:00
2021-05-28,
11:50
7
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zakup usług wsparcia technicznego Microsoft
2021-07-02,
12:00
2021-06-07,
08:38
8
Tryb podstawowy
Biuro Zamówień Publicznych
Wprowadzanie nowych zapisów do bazy danych ewidencji gruntów i budynków m.st. Warszawy prowadzonej w systemie informatycznym ZGIK (TurboEWID)
2021-06-17,
12:00
2021-06-09,
14:44
9
Tryb podstawowy
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie biegu pn. „Rodzinne bieganie w Parku Górczewska w Warszawie w dniu 03.07.2021r.
2021-06-18,
10:00
2021-06-10,
15:14
10
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Transport i opieka nad 90 uczniami niepełnosprawnymi (w tym dziećmi 5-leti i 6-let), zamieszkałymi na terenie Dzielnicy Białołęka w czasie przewozu do przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych lub innych placówek wymienionych w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe na trasie dom-szkoła-dom w okresie całego roku szkolnego 21/22 tj.od 01.09.2021 do 31.08.2022
2021-06-25,
10:00
2021-05-21,
10:53
11
Tryb podstawowy
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji Zamawiającego Centrum Aktywności Międzypokoleniowej
2021-06-18,
12:00
2021-05-27,
14:18
12
Tryb podstawowy
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Wymiana nawierzchni boisk w LO nr XXII przy ul. Staffa 111
2021-06-18,
10:00
2021-06-02,
15:57
13
Tryb podstawowy
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Wykonanie projektu wykonawczego inwestycji pn. Zaparkuj swój rower oraz 200 stojaków dla Bielan – budżet obywatelski 2021
2021-06-17,
10:30
2021-06-09,
14:49
14
Tryb podstawowy
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych na terenie dzielnicy Bielany wraz z usługą dokarmiania ptaków w 2021 r. do 15.12.2022 r.
2021-06-18,
11:00
2021-06-10,
14:21
15
Tryb podstawowy
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Sprzątanie wnętrz budynków Urzędu Dzielnicy Mokotów oraz sprzątanie i odśnieżanie terenów zewnętrznych wokół budynku przy ul. Rakowieckiej 25/27
2021-06-23,
09:00
2021-05-27,
15:32
16
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Dowóz 130 dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie dzielnicy Mokotów do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na trasie dom – jednostka oświatowa, jednostka oświatowa – dom
2021-07-07,
10:30
2021-06-07,
11:35
17
Tryb podstawowy
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264
2021-06-15,
10:00
2021-06-07,
12:08
18
Tryb podstawowy
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Roboty związane z konserwacją i utrzymaniem elementów organizacji ruchu (znaki poziome i pionowe) oraz wdrażaniem projektów organizacji ruchu na drogach gminnych
2021-06-14,
10:00
2021-05-24,
15:28
19
Tryb podstawowy
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Dostawę i przesył/dystrybucję energii cieplnej na lata 2021 – 2023 dla Urzędu Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy. NR SPRAWY UD-VI-ZP/14/21
2021-06-15,
10:00
2021-05-31,
15:21
20
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Dowóz niepełnosprawnych uczniów (dzieci) do szkół od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r. - UD-VI-ZP/18/21
2021-07-07,
10:00
2021-06-02,
11:44
21
Tryb podstawowy
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Remont części pierwszego piętra wraz z klatką schodową przylegającą do łącznika w poziomie parteru budynku Zespołu Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31 w Warszawie (znak sprawy UD-IX-ZP-11-2021)
2021-06-18,
10:00
2021-05-28,
13:06
22
Tryb podstawowy
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Remont drogi pożarowej - dostosowanie do przepisów ppoż. - na terenie w CLVII L.O. przy ul. Świętokrzyskiej 18a w Warszawie (znak sprawy UD-IX-ZP-9-2021)
2021-06-17,
10:00
2021-05-31,
15:20
23
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Wykonanie usług związanych z pompowaniem wody opadowej z ulic gminnych nie posiadających kanalizacji deszczowej i z zespołu studni chłonnych na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
2021-06-28,
09:30
2021-06-02,
10:37
24
Tryb podstawowy
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Remont nawierzchni chodników na drogach gminnych na terenie Dzielnicy Ursus - w ul.Grabskiego i w ul. Opieńskiego w Warszawie Numer referencyjny: UD-XI-WZP.271.9.2021.URY
2021-06-14,
10:00
2021-05-14,
12:18
25
Tryb podstawowy
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Remont oświetlenia ulicznego ul. Zagłoby w Warszawie– ETAP II UD-XI-WZP.271.12.2021.URY
2021-06-17,
10:00
2021-05-28,
13:07
26
Tryb podstawowy
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Dokończenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. budowy budynku wielorodzinnego z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich w Warszawie oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót. UD-XI-WZP.271.11.2021.JSA
2021-06-15,
10:00
2021-05-31,
12:03
27
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Utrzymanie terenów zieleni Dzielnicy Ursynów – Al. Kasztanowa, Skwer ”ZŁOTÓWKI’’ w rejonie ulic Ekologiczna - Polnej Róży, Zieleniec przy ul. Sępa Szarzyńskiego
2021-06-14,
11:30
2021-05-17,
13:08
28
Tryb podstawowy
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Roboty budowlane związane z budową dwóch peronów przystankowych w rejonie skrzyżowania ul. Baletowa/ul. Sarabandy w Warszawie.
2021-06-14,
12:30
2021-05-28,
11:51
29
Tryb podstawowy
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Dostawa wyposażenia dydaktycznego dla zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Zaruby w Warszawie
2021-06-16,
10:30
2021-06-02,
12:10
30
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Świadczenie usług transportowych dla uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w roku szkolnym 2021/2022
2021-07-05,
12:30
2021-06-07,
11:35
31
Tryb podstawowy
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Utrzymanie, remont, konserwacja i naprawa dróg gminnych i wewnętrznych będących we władaniu m.st. Warszawy, znajdujących się na terenie Dzielnicy Ursynów.
2021-06-24,
12:30
2021-06-09,
10:19
32
Tryb podstawowy
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją przy ul. Lokajskiego 3 w Warszawie.
2021-06-28,
10:30
2021-06-11,
09:18
33
Tryb podstawowy
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Remont instalacji sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 218 przy ul. Kajki 80/82 w Warszawie
2021-06-25,
12:00
2021-06-10,
16:02
34
Tryb podstawowy
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Roboty remontowo-budowlane w Szkołach Podstawowych nr 172, 173, 353, 385 w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2021-06-15,
10:00
2021-05-28,
14:32
35
Tryb podstawowy
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Budowa ul. Marmurowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową oświetlenia na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2021-06-23,
10:00
2021-06-07,
13:54
36
Tryb podstawowy
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Wieże lęgowe dla jerzyków - przeciwko komarom i meszkom
2021-06-16,
12:00
2021-05-27,
16:53
37
Tryb podstawowy
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, projektu z budżetu obywatelskiego pn. „Trzepak XXI wieku” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad jego wykonaniem.”
2021-06-14,
13:00
2021-05-28,
15:29
38
Tryb podstawowy
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Najem długoterminowy dwóch fabrycznie nowych samochodów na potrzeby Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
2021-06-18,
10:00
2021-06-10,
13:38
39
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Proj z budżetu obywatelskiego pn Oświetlimy zielony spacerownik przy ul Sowińskiego (zaprojektuj i wybuduj) nr 19/ZP/21
2021-06-14,
09:00
2021-05-26,
10:04
40
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn. "Dostosowanie budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Karolkowej na potrzeby poradni psychologicznopedagogicznej" w W-wie -nr 21/ZP/21.
2021-06-14,
09:00
2021-05-27,
14:27
41
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Realizacja projektu z budżetu obywatelskiego pn. „Remont kompleksu parków zabaw w parku Edwarda Szymańskiego” w Warszawa – numer postępowania: 18/ZP/21.
2021-06-17,
09:00
2021-06-01,
10:41
42
Tryb podstawowy
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Usługa sprzątania w obiektach Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy nr postępowania 22/ZP/21
2021-06-16,
09:00
2021-06-08,
12:09
43
Tryb podstawowy
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Warszawie na terenie Dzielnicy Wola wraz z zapewnieniem im opieki w czasie dowożenia w roku szkolnym 2021/2022 – numer postępowania: 23/ZP/21.
2021-06-18,
09:00
2021-06-08,
14:53
44
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Zakup, dostawa i montaż wyposażenia meblowego oraz dodatkowego w ramach pierwszego wyposażenia pomieszczeń budynku dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Anny German
2021-06-17,
10:00
2021-05-21,
11:02
45
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Przebudowa boiska szkolnego wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 31 przy ul. Felińskiego 13 w Warszawie w formule „zaprojektuj i wybuduj”
2021-06-15,
10:00
2021-05-28,
10:01
46
Tryb podstawowy
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych w XVI Liceum Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej (dawny ZS 53) przy ul. Popiełuszki 5 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popiełuszki 5”
2021-06-29,
10:00
2021-06-10,
09:36
47
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Zaprojektowanie i budowa systemu ochrony obwodowej STP Kabaty
2021-06-23,
12:00
2021-05-05,
13:37
48
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Produkty ochrony osobistej dla pracowników Metra
2021-06-14,
12:00
2021-05-24,
15:28
49
Przetarg nieograniczony
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Prace przedprojektowe etap I – Praga – III linia metra wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka w Warszawie
2021-06-28,
12:00
2021-05-26,
09:45
50
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Elektroniczny System Ewidencji Kluczy w obiektach STP Kabaty
2021-06-18,
12:00
2021-05-27,
15:29
51
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Modernizacja systemu CCTV na stacjach metra A6 Służew, A7 Wilanowska, A8 Wierzbno, A9 Racławicka oraz A10 Pole Mokotowskie
2021-06-30,
12:00
2021-05-31,
12:03
52
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części mechanicznych do wagonów metra typu Inspiro do naprawy P4.3
2021-07-02,
12:00
2021-06-01,
11:07
53
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Naprawa P4.3 przekładni pojazdów typu Metropolis 98B oraz zakup części do naprawy standardowej przekładni, wymiana osi, korpusów przekładni i pierścieni rozbiegowych do pojazdów typu Metropolis 98B
2021-07-02,
12:00
2021-06-01,
11:34
54
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Zakup i wdrożenie systemu wirtualizacji serwerów
2021-06-14,
12:00
2021-06-02,
15:40
55
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa fabrycznie nowych części do drzwi pojazdów metra typu Metropolis 98B i Inspiro
2021-06-18,
12:00
2021-06-10,
13:04
56
Tryb podstawowy
Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
Remont elewacji i tarasu budynku administracyjno-mieszkalnego „WILLA” na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie
2021-06-16,
09:30
2021-05-31,
12:46
57
Tryb podstawowy
Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
Wymiana instalacji grzewczej oraz instalacji wody bytowej w budynku Kuchni Zwierzęcej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie
2021-06-24,
09:30
2021-06-08,
12:03
58
Tryb podstawowy
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Zakup oleju opałowego lekkiego w ilości 301 000 litrów, Numer Postępowania: DZA.ZOZ.27.23.2021.KD
2021-06-16,
11:00
2021-06-01,
18:09
59
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Dostawa i serwis fabrycznie nowych samochodów skrzyniowych z wywrotem i żurawiem oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego. Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.24.2021.ŁM
2021-07-02,
11:00
2021-06-02,
07:51
60
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Dostawa i serwis fabrycznie nowych ciągników siodłowych wraz z naczepami samowyładowczymi oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego
2021-07-08,
11:00
2021-06-07,
11:35
61
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Remont instalacji wody do płukania filtrów pospiesznych w Budynku Wieżowym zlokalizowanym na terenie Zakładu Centralnego przy ul. Brukselskiej 21 w Warszawie, Dzielnica Praga Południe
2021-06-21,
09:45
2021-05-12,
12:26
62
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Wymiana przewodu DN65 wraz z wymianą pompy tłocznej na terenie Zakładu Południe przy ul. Sytej 190/192 w Warszawie, dzielnica Wilanów.
2021-06-15,
09:45
2021-05-17,
13:08
63
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie klapy na przelewie burzowym w komorze nr 4521 Płyta Desantu, Dzielnica Śródmieście w Warszawie
2021-06-29,
11:00
2021-05-31,
09:24
64
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla sieci wodociągowej w ul. Nałęczowskiej oraz w drodze dojazdowej do ul. Nałęczowskiej 1–11 na terenie dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2021-06-25,
09:45
2021-05-31,
09:24
65
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Renowacje magistral wodociągowych metodą „cementyzacji” na terenie m.st. Warszawy oraz Pruszkowa z podziałem na zadania
2021-07-14,
12:00
2021-06-11,
09:38
66
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Przebudowa sieci wodociągowej Dn 100, L = 83,3 m w ul. Genewskiej na terenie dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
2021-07-13,
10:45
2021-06-11,
09:38
67
Tryb podstawowy
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Odtworzenie zabezpieczenia przeciwwilgociowego konstrukcji drewnianej dachu nad halą basenową Ośrodka Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Żoliborz przy ul. Potockiej 1 w Warszawie.
2021-06-17,
09:00
2021-05-14,
15:55
68
Tryb podstawowy
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Remont nawierzchni tarasów budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Żoliborz przy ul. Potockiej 1 w Warszawie.
2021-06-14,
09:00
2021-05-27,
12:55
69
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka
Sukcesywne dostawy szczepionki przeciwko grypie
2021-06-15,
09:00
2021-05-12,
10:32
70
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka
Dostawa sprzętu medycznego
2021-07-02,
09:00
2021-06-01,
13:44
71
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów
Sukcesywne dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku 2
2021-06-18,
08:30
2021-06-09,
12:58
72
Tryb podstawowy
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
2021-6 karma dla psów i kotów w 2021 roku
2021-06-18,
10:00
2021-06-08,
11:57
73
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o.
Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74 oraz Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym przy ul. Szubińskiej 4 wchodzących w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o. o.”
2021-06-15,
10:00
2021-06-07,
13:54
74
Tryb podstawowy
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Przebudowa i modernizacja zewnętrznego basenu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą w Ośrodku Inflancka przy ul. Inflanckiej 8 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2” (kod zadania C/OM/VIII/P1/20B)”
2021-06-17,
09:00
2021-06-02,
15:40
75
Tryb podstawowy
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Reymonta 16 – etap I”
2021-06-16,
10:00
2021-05-28,
15:28
76
Tryb podstawowy
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 w Warszawie im. Jana Pawła II
Remont toalet w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie
2021-06-16,
09:00
2021-05-31,
12:59
77
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Usługa przeglądów-konserwacji aparatury medycznej i niemedycznej (II) dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-30/2021.
2021-06-23,
10:30
2021-06-11,
15:10
78
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa elementów nawierzchni torowej (5 części)
2021-06-17,
10:00
2021-05-11,
20:41
79
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Zaprojektowanie, dostawa i montaż systemów zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości w halach na terenie Zakładów Zamawiającego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
2021-06-14,
10:00
2021-05-13,
14:45
80
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa i wdrożenie systemu sterowania ruchem z priorytetem dla tramwajów na terenie m.st. Warszawy (5 części)
2021-06-22,
10:00
2021-05-28,
11:51
81
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa 2 (dwóch) sztuk samochodów specjalnych – pogotowi torowych
2021-06-22,
09:00
2021-06-10,
07:49
82
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa wody mineralnej
2021-06-18,
09:00
2021-06-11,
07:55
83
Przetarg nieograniczony
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Świadczenie usług maszynami do robót budowlanych (3 części).
2021-06-21,
10:00
2021-06-11,
15:19
84
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego
2021-06-18,
10:00
2021-06-10,
08:25
85
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Remont lokali mieszkalnych – pustostanów na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy: część I – 2 lokale o łącznej powierzchni 81,53 m2 część II - 1 lokal o powierzchni 34,86 m2
2021-06-21,
10:00
2021-06-02,
14:08
86
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Wykonanie nasadzeń krzewów na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
2021-06-18,
10:00
2021-06-11,
09:38
87
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa Centrum Lokalnego „Dawny Bazar Rogatka” w Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie” – etap I NR SPRAWY ZP/TP/Rb/19/21
2021-06-23,
10:00
2021-06-08,
14:54
88
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Utrzymanie i rozwój baz danych HCL DOMINO.
2021-06-16,
11:00
2021-06-08,
15:05
89
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (9 pustostanów – 9 części) - Oznaczenie sprawy: DNZP.261.18.2021
2021-06-14,
09:00
2021-05-27,
14:28
90
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie prac budowlanych polegających na rewitalizacji i przebudowie terenu przy budynkach mieszkalnych w Warszawie przy ul. Strzeleckiej 10, 10A i 12. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.19.2021
2021-06-21,
09:00
2021-06-02,
14:47
91
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Remont pustostanu nr 20 w budynku mieszkalnym przy ul. Mazowieckiej 3/5 w Warszawie.
2021-06-16,
10:00
2021-06-02,
11:22
92
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Doposażenie budynku mieszkalnego: ul. Arniki 11 lok. 3, ul. Patriotów 102 lok. 7/8, ul. Żeganska 2c lok. 5 w Warszawie w kotły gazowe wraz z montażem instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej.
2021-06-22,
10:00
2021-06-02,
13:21
93
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych, WC wolno stojących, znajdujących się na posesjach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy oraz ze studzienek chłonnych na terenie Dzielnicy Wawer.
2021-06-18,
10:00
2021-06-10,
09:40
94
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Wykonanie instalacji fotowoltaicznych w 10 lokalach w budynkach mieszkalnych, administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
2021-06-28,
10:00
2021-06-11,
07:59
95
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych będących w 100% własnością m.st. Warszawy, administrowanych przez ZGN Wola TZOM Młynów (9 pustostanów).
2021-06-16,
09:00
2021-06-01,
11:30
96
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
remont pustostanów lokali mieszkalnych (3 szt.) stanowiących własność m. st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy - Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Ogrodowa w 2021 roku.
2021-06-23,
09:00
2021-06-08,
12:12
97
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na terenie TZOM Koło w 2021 r. (7 lokali).
2021-06-29,
09:00
2021-06-11,
12:45
98
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Remont mieszkalnych lokali komunalnych przy: - ul. Bieniewicka 2a m. 15, Bieniewicka 2a m. 18, ul. Popiełuszki 6 m. 31, ul. Krasińskiego 20 m. 219, ul. Krasińskiego 8 m. 59 w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
2021-06-24,
11:00
2021-06-09,
15:38
99
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Budowa kładki pieszo – rowerowej nad Wisłą
2021-06-15,
10:00
2021-05-10,
14:59
100
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Usługa monitoringu sterowników i transmisji obrazu z kamer sygnalizacji świetlnej w Warszawie
2021-06-17,
10:00
2021-05-17,
14:11
101
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Pobieranie opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) w Warszawie z wykorzystaniem platform / kanałów mobilnych
2021-06-23,
10:00
2021-05-19,
13:23
102
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Usługa polegającą na obsłudze i utrzymaniu systemów odwodnienia ulic m.st Warszawy z podziałem na 6 części
2021-06-23,
10:00
2021-05-21,
09:59
103
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Al. Jerozolimskich w związku z remontem kolejowej linii średnicowej” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
2021-06-23,
10:00
2021-05-21,
11:23
104
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Weryfikacje i dokumentacje skrajni drogowych oraz inwentaryzacji elementów organizacji ruchu dla ciągów jezdni dróg, administrowanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
2021-06-28,
10:00
2021-05-26,
13:21
105
Tryb podstawowy
Zarząd Dróg Miejskich
Metoda optymalizacji wyboru rozwiązań inżynieryjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Warszawie opracowana jako narzędzie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej zgodnie z wymogami DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1936 z dnia 23 października 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2008/96/WE w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej
2021-06-18,
10:00
2021-06-08,
11:58
106
Tryb podstawowy
Zarząd Dróg Miejskich
Przebudowa ul. Paderewskiego na odc. od ul. Katiuszy do ul. Strycharskiej.
2021-06-28,
10:00
2021-06-11,
10:18
107
Przetarg nieograniczony
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Wykonanie robót budowlanych budowy drogi gminnej – ul. Ciszewskiego wraz z przebudową sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza – Al. Rzeczypospolitej.
2021-07-30,
10:00
2020-12-18,
11:56
108
Przetarg nieograniczony
Zarząd Oczyszczania Miasta
Ręczne oczyszczanie na terenie m.st. Warszawy
2021-06-29,
09:00
2021-05-12,
10:00
109
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
dostawa kart zbliżeniowych jednostronnie drukowanych według jednego wzoru graficznego
2021-06-17,
11:30
2021-06-07,
09:17
110
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie w Warszawie - etap 1 znak sprawy 56/PN/2021
2021-06-28,
11:30
2021-05-28,
10:40
111
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Budowa Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego w Warszawie - etap 1 znak sprawy 49/PN/2021
2021-06-30,
11:30
2021-05-31,
12:59
112
Tryb podstawowy
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Zaprojektuj i wybuduj: Skwer Integrator – zaaranżowanie przestrzeni wypoczynkowych w zieleni u zbiegu Al. Zjednoczenia i ul. J. Kasprowicza w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
2021-06-17,
11:30
2021-06-01,
07:45
113
Tryb podstawowy
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Budowa terenów zieleni Parku Cichociemnych w Warszawie znak sprawy 60/TP/2021
2021-06-21,
11:30
2021-06-01,
07:46
114
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Dostawa i posadzenie bylin, roślin cebulowych oraz krzewów na terenach m.st. Warszawy wraz z pielęgnacją
2021-07-06,
11:30
2021-06-08,
15:57
115
Tryb podstawowy
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia dydaktycznego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy- w podziale na części.
2021-06-17,
11:00
2021-06-10,
08:34

Ukryj listy wyboru. Ukryj kolumnę: z rodzajem zamówienia, z datą publikacji.
Rodzaj:
Tryb:
Zamawiajacy:

UWAGA:
* Wypełnienie pola w nagłówku kolumny z nazwą zamówienia pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, w których nazwie znajduje się podany łańcuch znaków lub przynajmniej jeden z łańcuchów znaków oddzielonych przecinkiem
** Data składania ofert, wniosków, prac konkursowych lub data aukcji. Wypełnienie pola/pól w nagłówku kolumny z datą składania ofert w formacie RRRRMMDD pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, dla których data składania ofert zawiera się we wskazanym przedziale czasowym

<<powrót

herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  | 

 
Księga Zamówień Publicznych