>Biuro Zamówień Publicznych > Wyszukiwanie ogłoszeń > Wyniki wyszukiwania
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Bieżące ogłoszenia o przetargach
prowadzonych przez Urząd m.st. Warszawy i jego jednostki podległe


Znaleziono 68 ogłoszeń spełniających zaznaczone kryteria.

Ilość ogłoszeń na stronie:
Lp. >Tryb
*WSZYSTKIE
Zamawiający
*WSZYSCY
Nazwa zamówienia*
Składanie ofert**
od
do
Data publikacji
od
do
1
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Dostawa i montaż wraz z projektowaniem wykonawczym urządzeń wchodzących w skład linii technologicznej do segregacji odpadów surowcowych zbieranych selektywnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą Numer referencyjny: SZP.27.55.2021.LK
2022-02-09,
11:00
2021-12-27,
07:57
2
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Wykonywanie prac porządkowych, konserwacyjnych, eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania fontann, kaskad, poidełek sieci zraszających będących w administrowaniu ZZW znak sprawy 132/PN/2021
2022-01-27,
11:30
2021-12-27,
14:32
3
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Transport odpadów komunalnych ze stacji przeładunkowej Zamawiającego do zewnętrznych instalacji i/ lub stacji przeładunkowych Numer referencyjny: SZP.27.73.2021.KB
2022-01-28,
11:00
2021-12-28,
15:22
4
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 144 000 Mg Numer referencyjny: SZP.27.70.2021.LK
2022-02-02,
11:00
2021-12-31,
12:25
5
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 9 obrębów w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
2022-01-31,
12:00
2022-01-04,
13:25
6
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy. część nr 1 - Utrzymanie parków w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy; część nr 2 - Utrzymanie i pielęgnacja zieleni przyulicznej (wysokiej i niskiej) w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
2022-01-31,
10:00
2022-01-04,
12:57
7
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków i skwerów na terenie m.st. Warszawa parków i skwerów dzielnicy Śródmieście /obszar I, pow. 47.74 ha/. znak sprawy 142/PN/2021
2022-02-07,
11:30
2022-01-05,
11:29
8
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Wdrożenie, rozwój i utrzymanie systemów opartych na otwartym oprogramowaniu DECIDIM w m.st. Warszawie
2022-02-02,
12:00
2022-01-05,
13:06
9
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa wszczepialnych stymulatorów i defibrylatorów serca dla Szpitala Bielańskiego (ZP-01/2022)
2022-01-28,
11:00
2022-01-10,
13:25
10
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
„Dostawę i serwis 4 szt. fabrycznie nowych ładowarek kołowych oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego” Numer Postępowania: SZP.27.72.2021.KP
2022-02-10,
11:00
2022-01-12,
11:43
11
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawa prefabrykatów betonowych – zamówienie udzielane w częściach
2022-02-10,
10:00
2022-01-14,
11:04
12
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Zakup mieszanek mineralno-asfaltowych w 2022 r.
2022-02-11,
11:00
2022-01-14,
11:05
13
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Wykonanie czynności utrzymaniowych na obiektach inżynierskich w Warszawie dla części I i II
2022-02-14,
10:00
2022-01-14,
13:08
14
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa jałowych obłożeń pola operacyjnego dla Szpitala Bielańskiego
2022-01-31,
11:00
2022-01-17,
13:30
15
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawa siatki szklanej i siatki szklanowęglowej
2022-02-14,
11:00
2022-01-19,
14:57
16
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów
usługi kompleksowego utrzymania czystości w placówkach SPZOZ Warszawa – Ursynów
2022-02-21,
08:30
2022-01-19,
15:06
17
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa urządzeń naprężających, sprężynowych do automatycznego naprężania sieci trakcyjnej i uchwytów do tych urządzeń
2022-12-29,
11:00
2021-12-17,
13:20
18
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa, uruchomienie oraz bieżąca obsługa Systemu Radiołączności Cyfrowej.
2022-02-10,
10:00
2021-12-23,
11:15
19
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach administrowanych przez ZTM w Warszawie (PN 67/2021)
2022-01-28,
11:30
2021-12-27,
11:45
20
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Renowacja komór na magistralach wodociągowych w Warszawie w ul. Jana III Sobieskiego na terenie Dzielnicy Mokotów i w al. Armii Ludowej na terenie Dzielnicy Śródmieście, z podziałem na zadania
2022-01-25,
10:00
2021-12-28,
10:54
21
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Wykonanie robót polegających na wymianie drenów przy udziale zespołu do prac podwodnych na terenie Zakładu Centralnego w Warszawie z podziałem na zadania
2022-01-27,
11:00
2021-12-28,
10:55
22
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Wymiana przewodu DN65 wraz z wymianą pompy tłocznej na terenie Zakładu Południe przy ul. Sytej 190/192 w Warszawie, Dzielnica Wilanów.
2022-01-26,
10:45
2021-12-28,
10:55
23
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Wymiana szyn
2022-01-26,
12:00
2021-12-30,
11:23
24
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją kontraktu pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie trasy tramwajowej do Wilanowa na odc. od ul. Puławskiej do ul. Branickiego"
2022-02-03,
10:00
2022-01-04,
11:18
25
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
Dostawa opon do autobusów
2022-02-09,
09:30
2022-01-10,
08:10
26
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Konserwacja i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych zainstalowanych na obiektach II linii Metra Warszawskiego: od C06TO do V09 oraz od V16 do C18TO
2022-01-26,
12:00
2022-01-12,
15:44
27
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa zespołu prostowniczego do baterii trakcyjnych
2022-01-24,
12:00
2022-01-14,
09:11
28
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa sprężyn do wagonów metra serii 81.
2022-01-24,
12:00
2022-01-14,
13:08
29
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Serwis urządzeń Systemu Łączności Przewodowej Metra Warszawskiego
2022-01-27,
12:00
2022-01-18,
08:59
30
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Rozbudowa drogi krajowej nr 61 (ul. Modlińska) w zakresie budowy skrzyżowania z projektowaną drogą powiatową ul. Światowida w ramach zadania pn. „Budowa skrzyżowania ulic Modlińskiej i Światowida w m. st. Warszawa (Dzielnica Białołęka)
2022-01-31,
11:30
2022-01-18,
11:18
31
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Modyfikacja wózków wagonów metra serii 81
2022-01-28,
12:00
2022-01-19,
11:56
32
Tryb podstawowy
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa implantów laryngologicznych (ZP-55/2021)
2022-12-28,
10:00
2021-12-17,
15:19
33
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Wykonanie bieżących napraw, konserwacji i usuwanie awarii w branży ogólnobudowlanej na terenach zewnętrznych nieruchomości znajdujących się w zasobach Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawa
2022-12-31,
11:00
2021-12-17,
15:48
34
Tryb podstawowy
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Świadczenie usługi bieżącego wsparcia technicznego (informatycznego) dla programu Symfonia w Stołecznym Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w 2022 r. (postępowanie nr ZP/TP1/U/38/2021)
2022-12-28,
10:00
2021-12-20,
15:53
35
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
odśnieżanie połaci dachowych, usuwanie nawisów śnieżnych, sopli i oblodzeń oraz odmrażanie i udrażnianie rur spustowych i rynien, lejów spustowych w budynkach stanowiących w 100% własność m.st. Warszawy, zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
2022-12-29,
09:00
2021-12-21,
09:01
36
Tryb podstawowy
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Świadczenie usług serwisowych systemu Medicus-online dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-59/2021)
2022-12-29,
10:00
2021-12-21,
11:20
37
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla potrzeb lokalnych kotłowni gazowych usytuowanych w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.
2022-12-28,
10:00
2021-12-21,
12:54
38
Tryb podstawowy
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Zakup, dostawa, montaż oraz wdrożenie i konfiguracja systemu do monitoringu zużycia paliwa w pojazdach eksploatowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o.
2022-01-26,
11:00
2021-12-22,
09:33
39
Tryb podstawowy
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Obsługa systemu automatyki i wizualizacji oraz przeglądy central wentylacyjnych w Urzędzie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 w Warszawie
2022-12-31,
10:30
2021-12-23,
13:59
40
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Prowadzenie bieżącej konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnej i studni podwórzowych wraz z usuwaniem awarii w obiektach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.
2022-12-30,
10:00
2021-12-23,
14:56
41
Tryb podstawowy
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202, Szkoły Podstawowej Nr 273 przy ul. J. Balcerzaka 1 w Warszawie – Etap II modernizacja budynku szkoły
2022-01-20,
10:30
2021-12-28,
15:41
42
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wynoszenie, przewóz oraz rozładunek odpadów komunalnych w tym wielkogabarytowych oraz innych rzeczy ruchomych z lokali i innych miejsc wskazanych przez ZGN Praga - Południe m. st. Warszawy do miejsc składowania oraz wynoszenie, załadunek i wywóz na składowisko odpadów poremontowych. NR SPRAWY ZP/TP/U/82/21.
2022-01-26,
10:00
2021-12-28,
16:00
43
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie w systemie ”zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie windy zewnętrznej do budynku mieszkalnego przy ul. Środkowej 3 front w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.55.2021
2022-02-02,
09:00
2021-12-29,
10:46
44
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie w systemie ”zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie windy zewnętrznej do budynku mieszkalnego przy ul. Środkowej 3A front w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.56.2021
2022-02-03,
09:00
2021-12-29,
10:46
45
Tryb podstawowy
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Zaprojektowanie mostu nad kanałem portowym oraz drogi dojazdowej do obsługi komunikacyjnej zachodniego nabrzeża Portu Czerniakowskiego w Warszawie znak sprawy 98/TP/2021
2022-01-31,
11:30
2021-12-30,
14:32
46
Tryb podstawowy
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
Usługi ogrodnicze i sprzątania na obiektach grobownictwa wojennego w 2022r.
2022-12-23,
09:00
2021-12-30,
15:09
47
Tryb podstawowy
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy i przebudowy ulicy Równoległej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Łopuszańska/Działkowa do ul. Instalatorów/Szybka
2022-01-26,
10:00
2021-12-30,
15:44
48
Tryb podstawowy
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Bieżące utrzymanie, kontrola, naprawy, konserwacja wyposażenia placów zabaw, siłowni plenerowych i innych stref rekreacyjnych będących w administrowaniu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz utrzymania obiektów w czystości i estetyce w latach 2022-2024
2022-01-24,
09:00
2021-12-31,
13:17
49
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wiarusów 15 w Warszawie
2022-01-26,
10:00
2022-01-11,
21:28
50
Tryb podstawowy
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Zaprojektowanie i wykonanie hali magazynowej z częścią socjalno-warsztatową wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórka istniejących budynków magazynowych na terenie ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 – część 2” (C/OM/VIII/P1/30A)”. (postępowanie nr ZP/TP1/RB/37/2021)
2022-01-27,
09:00
2022-01-12,
12:59
51
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Świadczenie usług teleinformatycznych dla ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy.
2022-01-20,
10:00
2022-01-12,
15:33
52
Tryb podstawowy
Biuro Zamówień Publicznych
Bieżąca obsługa prawna Biura Ładu Korporacyjnego
2022-01-21,
12:00
2022-01-13,
12:39
53
Tryb podstawowy
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Budowa Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego „Ursynów” wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Belgradzkiej w Warszawie.
2022-01-28,
10:30
2022-01-13,
12:41
54
Tryb podstawowy
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Zapewnienie ochrony i monitoringu obiektów Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (postępowanie nr ZP/TP1/US/30/2021)
2022-01-21,
09:00
2022-01-13,
13:31
55
Tryb podstawowy
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawa farb i mas chemoutwardzalnych do poziomego oznakowania dróg - zamówienie udzielone w częściach
2022-01-24,
11:00
2022-01-14,
11:36
56
Tryb podstawowy
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego do obsługi obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie m. st. Warszawy”
2022-02-02,
10:00
2022-01-14,
12:16
57
Tryb podstawowy
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy
Usługa ochrony przychodni zdrowia SZPZLO Warszawa Bemowo - Włochy
2022-01-24,
09:00
2022-01-14,
12:20
58
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (10 pustostanów – 10 części) - Oznaczenie sprawy: DNZP.261.1.2022
2022-02-01,
09:00
2022-01-14,
13:33
59
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Usługi w zakresie wykonywania konserwacji, napraw oraz usuwaniu awarii instalacji niskonapięciowych.
2022-01-25,
10:00
2022-01-17,
13:12
60
Tryb podstawowy
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
2022-1 Bieżnia wodna do rehabilitacji zwierząt
2022-01-25,
10:00
2022-01-17,
14:59
61
Tryb podstawowy
Urząd Pracy m.st. Warszawy
Przeprowadzenie szkolenia pn.: „ABC przedsiębiorczości”, (numer sprawy: 1/2022)
2022-01-26,
10:00
2022-01-18,
13:33
62
Tryb podstawowy
Urząd Pracy m.st. Warszawy
Przeprowadzenie szkolenia pn.: „Barber”, (numer sprawy: 2/2022)
2022-01-27,
10:00
2022-01-18,
13:57
63
Tryb podstawowy
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Zakup i dostawa chemii basenowej do uzdatniania wody w Ośrodkach Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa (postępowanie nr ZP/TP1/D/3/2022)
2022-01-26,
09:00
2022-01-18,
13:58
64
Tryb podstawowy
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Bieżąca obsługa w zakresie zarządzania ESOK w Ośrodkach Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (postępowanie nr ZP/TP1/U/2/2022)
2022-01-26,
10:00
2022-01-18,
14:15
65
Tryb podstawowy
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla potrzeb pomieszczeń administracyjnych i szkolno-konferencyjnych, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Szpitala Południowego".
2022-01-27,
10:00
2022-01-19,
08:45
66
Tryb podstawowy
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Zakup paliwa gazowego do budynków stanowiących zasób komunalny Urzędu Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy z przeznaczeniem na cele opałowe.
2022-01-31,
10:00
2022-01-19,
12:54
67
Tryb podstawowy
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
Usługi ogrodnicze i sprzątania na obiektach grobownictwa wojennego w 2022r
2022-01-27,
09:00
2022-01-19,
12:54
68
Tryb podstawowy
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Świadczenie usług serwisowych systemu Medicus-online dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-05/2022)
2022-01-27,
12:00
2022-01-19,
15:20

Ukryj listy wyboru. Ukryj kolumnę: z rodzajem zamówienia, z datą publikacji.
Rodzaj:
Tryb:
Zamawiajacy:

UWAGA:
* Wypełnienie pola w nagłówku kolumny z nazwą zamówienia pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, w których nazwie znajduje się podany łańcuch znaków lub przynajmniej jeden z łańcuchów znaków oddzielonych przecinkiem
** Data składania ofert, wniosków, prac konkursowych lub data aukcji. Wypełnienie pola/pól w nagłówku kolumny z datą składania ofert w formacie RRRRMMDD pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, dla których data składania ofert zawiera się we wskazanym przedziale czasowym

<<powrót

herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  | 

 
Księga Zamówień Publicznych