>Biuro Zamówień Publicznych > Wyszukiwanie ogłoszeń > Wyniki wyszukiwania
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Bieżące ogłoszenia o przetargach
prowadzonych przez Urząd m.st. Warszawy i jego jednostki podległe


Znaleziono 118 ogłoszeń spełniających zaznaczone kryteria.

Ilość ogłoszeń na stronie:
Lp. Tryb
*WSZYSTKIE
Zamawiający
*WSZYSCY
Nazwa zamówienia*
Składanie ofert**
od
do
Data publikacji
od
do
1
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Zakup, montaż, uruchomienie i utrzymanie sieci czujników jakości powietrza wraz z oprogramowaniem
2021-10-11,
12:00
2021-04-27,
10:28
2
Tryb podstawowy
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Budowa warsztatu wraz ze stacją kontroli pojazdów oraz myjnią pojazdów służących do transportu odpadów w bazie MPO w m. st. Warszawie przy ul. Zabranieckiej 4 SZP.27.36.2021.KR
2021-10-05,
12:00
2021-08-12,
08:10
3
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem oraz jego instalacja i montaż dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Anny German’’
2021-09-27,
10:00
2021-08-16,
11:41
4
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa profesjonalnych środków czystości oraz specjalistycznego sprzętu do sprzątania
2021-09-24,
12:00
2021-08-16,
15:51
5
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Udzielenie limitu leasingowego w kwocie 27 000 000,00 złotych netto na zakup taboru z wyposażeniem dodatkowym oraz maszyn Numer referencyjny: SZP.27.45.2021.KD
2021-09-30,
11:00
2021-08-17,
07:56
6
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego w podziale na pięć części
2021-10-05,
11:30
2021-08-18,
13:53
7
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Usługa polegającą na obsłudze i utrzymaniu systemów odwodnienia ulic m.st Warszawy z podziałem na 6 części
2021-09-27,
10:00
2021-08-23,
11:39
8
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 stanowiących frakcję nadsitową powstałą w wyniku przesiewania przetworzonych w procesie kompostowania odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 Numer referencyjny: SZP.27.42.2021.ŁM
2021-09-27,
12:00
2021-08-23,
15:53
9
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Zagospodarowanie odpadów wytworzonych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów „Kampinoska” powstałych w wyniku przetwarzania odpadów wielkogabarytowych Numer referencyjny: SZP.27.43.2021.ŁM
2021-09-27,
11:00
2021-08-24,
07:59
10
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Dostaw i serwis fabrycznie nowych samochodów bezpylnych oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego Numer referencyjny: SZP.27.35.2021.ŁM
2021-09-30,
12:00
2021-08-25,
07:48
11
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Zimowe utrzymanie ulic, chodników, ścieżek rowerowych, schodów i parkingów w pasach drogowych na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w latach 2021-2023.
2021-09-28,
10:30
2021-08-25,
10:27
12
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Ochrona osób i mienia w obiekcie administracyjnym Urzędu Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy budynek Urzędu Dzielnicy Ursus Plac Czerwca 1976r. Nr 1 od dnia 15.12.2021 od godz. 12:00 do dnia 15.12.2023 do godz. 12:00.
2021-09-28,
10:00
2021-08-25,
10:54
13
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowych kolektorów z Zakładu „Świderska” w kierunku przepompowni „Nowodwory” oraz przepompowni „Żerań”.
2021-09-24,
10:45
2021-08-25,
14:14
14
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Wymiana zasuw liniowych i domowych na sieci wodociągowej na terenie Warszawy, Piastowa, Pruszkowa, gmin Michałowice i Raszyn z podziałem na zadania.
2021-09-24,
12:00
2021-08-25,
14:54
15
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2021-09-29,
10:00
2021-08-26,
10:06
16
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w obiektach na terenie Zakładu Centralnego przy ul. Koszykowej 81 w Warszawie, Dzielnica Ochota.
2021-09-28,
10:45
2021-08-27,
10:05
17
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Usługi polegające na bieżącym utrzymaniu drzewostanu w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy w roku 2022
2021-09-29,
10:00
2021-08-27,
13:33
18
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie sterowania wózkami jezdnymi pomostu obiektu nr 1 "Piaskownik" na terenie Zakładu Pruszków, ul. Domaniewska 23 w Pruszkowie
2021-10-04,
10:00
2021-08-30,
10:35
19
Przetarg nieograniczony
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
Usługi odbierania odpadów komunalnych z terenów cmentarzy komunalnych m.st. Warszawy: Cmentarza Komunalnego Północnego Cmentarza Wojskowego i Cmentarza Komunalnego Południowego
2021-09-29,
09:00
2021-08-30,
16:01
20
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa materiałów do wykonania tramwajowej sieci trakcyjnej i materiałów kolejowych
2021-09-27,
10:00
2021-08-31,
11:30
21
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Inżynier Kontraktu dla zadania - Modernizacja instalacji technologicznej Stacji Uzdatniania Wody Praga
2021-09-29,
11:00
2021-09-01,
10:26
22
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Świadczenie usług pocztowych wraz z obsługą korespondencji wychodzącej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2021-10-01,
10:45
2021-09-01,
10:27
23
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa przewodu wodociągowego i kanału ściekowego w ul. Lercha wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości w Warszawie Dzielnica Wilanów z podziałem na zadania.
2021-10-01,
10:45
2021-09-01,
11:00
24
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Wymiana hydrantów na sieci wodociągowej na terenie Warszawy, Piastowa, Pruszkowa, gmin Michałowice i Raszyn z podziałem na zadania: Wymiana hydrantów na sieci wodociągowej na terenie Warszawy, Piastowa, Pruszkowa, gmin Michałowice i Raszyn z podziałem na zadania: Zadanie 1. Wymiana hydrantów na sieci wodociągowej na terenie Warszawy, Piastowa, Pruszkowa, gmin Michałowice i Raszyn zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. Zadanie 2. Wymiana hydrantów na sieci wodociągowej na terenie Warszawy, Piastowa, Pruszkowa, gmin Michałowice i Raszyn zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. Zadanie 3. Wymiana hydrantów na sieci wodociągowej na terenie Warszawy, Piastowa, Pruszkowa, gmin Michałowice i Raszyn zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.
2021-09-30,
09:45
2021-09-01,
11:00
25
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa artykułów elektrycznych 2021
2021-09-27,
12:00
2021-09-03,
11:05
26
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Usługa polegająca na zapewnieniu możliwości prowadzenia kampanii informacyjnych z wykorzystaniem nośników reklamowych (naklejek) na autobusach komunikacji miejskiej w Warszawie w formacie Fullback (cała powierzchnia na tylnej części autobusu)
2021-09-28,
10:00
2021-09-10,
10:07
27
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: rejon ulicy Chłopickiego, rejon Jeziorka Czerniakowskiego, rejonu centrum lokalnego osiedla Zielona w Dzielnicy Wesoła, rejonu cmentarza przy ul. Gościniec w Dzielnicy Wesoła
2021-10-04,
10:00
2021-09-08,
11:30
28
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przystosowania wolnych pomieszczeń na szatnię i rozbudowy istniejącej szatni na terenie ZST przy ul. Mikkego 4 w Warszawie, Dzielnica Śródmieście.
2021-10-08,
09:45
2021-09-07,
10:52
29
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Dostawa tablic rejestracyjnych dla Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy
2021-10-04,
12:00
2021-09-07,
14:13
30
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Remont lokali mieszkalnych – pustostanów na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
2021-09-24,
10:00
2021-09-07,
15:19
31
Przetarg nieograniczony
Zarząd Oczyszczania Miasta
Opróżnianie koszy na terenie m.st. Warszawy
2021-10-06,
09:00
2021-09-08,
11:26
32
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Sprzątanie terenów utwardzonych zewnętrznych i powierzchni wewnętrznych we wskazanych budynkach zarządzanych przez ZGN. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.35.2021
2021-10-11,
09:00
2021-09-08,
11:26
33
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Dostawa, przesył i dystrybucja energii cieplnej do budynków przy ul. Jagiellońskiej 47 B, C, D i E w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.34.2021
2021-09-30,
09:00
2021-09-08,
13:38
34
Tryb podstawowy
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Wykonanie prac remontowych alejek skweru zlokalizowanego pomiędzy ulicą Jasnodworską i Elbląską (dz. ew. nr 7 z obrębu 7-02-09), w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, wraz z opracowaniem i uzgodnieniem dokumentacji projektowej realizowanych prac.
2021-09-28,
10:00
2021-09-08,
15:15
35
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie remontu dachu wraz z wymianą obróbek blacharskich i naprawa kominów w budynku przy ul. Grottgera 25 A w Warszawie.
2021-09-24,
10:00
2021-09-09,
13:50
36
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Prace uszczelniające linii M1 i M2
2021-09-24,
12:00
2021-09-09,
13:50
37
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Wykonanie remontu pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej powlekanej w budynku mieszkalnym przy ul. Skrzyneckiego 28 w Warszawie.
2021-09-24,
10:00
2021-09-10,
09:03
38
Tryb podstawowy
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Budowa ul. Jodłowej na odc. od ul. Kamyk do kanału wawerskiego na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2021-09-27,
10:00
2021-09-10,
10:54
39
Tryb podstawowy
Zarząd Dróg Miejskich
Wykonanie inwestycji pn.: Budowa drogi rowerowej przy ul. Płaskowickiej na odcinku od ul. Stryjeńskich do al. KEN.
2021-09-27,
10:00
2021-09-10,
10:54
40
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na dostosowanie budynków do przepisów p.poż. oraz aktualizacja projektu dot. remontu wentylacji – Zakład Północny, ul. 600-lecia 20 Wieliszew.
2021-10-12,
10:45
2021-09-10,
12:00
41
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci wodociągowej w ul. Lawendowej na terenie Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy.
2021-10-12,
10:00
2021-09-10,
12:00
42
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Zimowe i pozimowe oczyszczanie ulic gminnych, na terenie Dzielnicy Białołęka oraz zbieranie pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników.
2021-10-15,
11:00
2021-09-10,
12:01
43
Tryb podstawowy
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Remont oświetlenia ulicznego na drogach gminnych w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy - wymiana słupów oświetleniowych.
2021-09-28,
09:30
2021-09-13,
15:02
44
Tryb podstawowy
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Sprzątanie obiektów Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy al. KEN 61 i ul. Dereniowej 52/54 wraz ze sprzątaniem terenów zewnętrznych wokół Urzędu przy al. KEN 61
2021-09-24,
12:30
2021-09-13,
15:03
45
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Transport odpadów komunalnych ze stacji przeładunkowych Zamawiającego do zewnętrznych instalacji i/lub stacji przeładunkowych Numer referencyjny: SZP.27.57.2021.MS
2021-09-24,
11:00
2021-09-13,
15:44
46
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Remont mieszkalnych lokali komunalnych w 5 częściach – - część I - ul. Bieniewicka 4 m 9, ul. Bieniewicka 10/14 m 2; - część II - ul. Krasińskiego 20 m 169, ul. Powązkowska 44 b m 73; - część III - ul. Popiełuszki 8 m 28; - część IV - ul. Powązkowska 44b m 58; - część V - ul. Bieniewicka 2a m 4; w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
2021-09-27,
11:00
2021-09-13,
15:45
47
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach inwestycji pn.: "Budowa trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa na odcinkach: od Puławskiej do ul. Św. Bonifacego i pętli Stegny oraz od ul. Św. Bonifacego do ul. Branickiego”
2021-10-29,
10:00
2021-09-13,
15:52
48
Tryb podstawowy
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Przebudowa lokalu w budynku użyteczności publicznej położonego w Warszawie przy ul. Zawiszy 5. Część I - Wymiana okien, Część II – Prace rozbiórkowe I demontażowe.
2021-09-28,
12:00
2021-09-14,
08:03
49
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa przewodu wodociągowego w ul. Działkowej odc. Działkowa 121 (HP 49911) – 115 Działkowa (HP 45468), Dn 150 Lca 190 m na terenie dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
2021-10-15,
09:45
2021-09-14,
12:45
50
Tryb podstawowy
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Wykonanie remontu w budynku Szkoły Podstawowej nr 387 przy ul. Kasprzaka 1/3 w Warszawie – numer postępowania: 37/ZP/21
2021-09-30,
09:00
2021-09-14,
12:45
51
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Dostawa umundurowania dla pracowników ZTM (7 części) (PN 44/2021)
2021-09-24,
11:00
2021-09-14,
12:45
52
Tryb podstawowy
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych oraz wdrożenie projektu organizacji ruchu w ramach zadania: „Parki Linearne”. znak sprawy 85/TP/2021
2021-09-30,
11:30
2021-09-14,
12:46
53
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka
Dostawa sprzętu laryngologicznego
2021-10-14,
09:00
2021-09-14,
13:53
54
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Utrzymanie i rozwój systemu MCK 19115
2021-10-01,
10:00
2021-09-15,
11:28
55
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Świadczenie usługi łączności radiowej WTP – lata 2021-2025 (we współpracy z MZA)
2021-10-14,
11:00
2021-09-14,
15:59
56
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont elewacji budynku użytkowego przy ul. Esperanto 12 w Warszawie.
2021-09-30,
09:00
2021-09-15,
11:11
57
Tryb podstawowy
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Wykonanie robót remontowo-budowlanych w trzech lokalach mieszkalnych należących do zasobu lokalowego Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2021-09-30,
10:00
2021-09-15,
12:59
58
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont klatki schodowej z uporządkowaniem instalacji teletechnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Górczewskiej 45 w Warszawie.
2021-09-30,
09:00
2021-09-15,
12:59
59
Tryb podstawowy
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
„Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Remiszewskiej przy Szkole Podstawowej 114 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy”. (zadanie z Budżetu Obywatelskiego)
2021-09-30,
09:30
2021-09-15,
14:59
60
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Usługi zimowego oczyszczania ulic i chodników na terenie Dzielnicy Ochota
2021-10-12,
10:00
2021-09-15,
15:00
61
Tryb podstawowy
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo-leśnej przy ul. Rydzowej”
2021-09-30,
10:00
2021-09-15,
15:00
62
Tryb podstawowy
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Roboty budowlane polegające na likwidacji nawierzchni betonowej w pasie drogowym ul. Różanej i ul. Melsztyńskiej, w celu zagospodarowania terenu zielenią, realizowane w ramach projektu z Budżetu Obywatelskiego na 2021 r., pn.: Zieleń zamiast betonu, ESOG: 984, BO/21/04/0097
2021-09-30,
09:00
2021-09-15,
15:55
63
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Modernizacja wieży ciśnień zlokalizowanej na terenie Zakładu Centralnego, ul. Koszykowa 81 w Warszawie, Dzielnica Ochota.
2021-10-15,
11:00
2021-09-15,
15:55
64
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Opracowanie Dokumentacji środowiskowej dla przedsięwzięcia „Budowa i przebudowa Trasy tramwajowej w ciągu ulic Banacha, Rostafińskich i Rakowieckiej na odcinku od ulicy Grójeckiej do alei Niepodległości” wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2021-09-24,
10:00
2021-09-16,
08:06
65
Przetarg nieograniczony
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
2021-09-30,
11:00
2021-09-16,
10:12
66
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa przekaźników, gniazd, sterowników, przetworników, czujników i urządzeń pomiarowych (3 części).
2021-09-27,
11:00
2021-09-16,
10:13
67
Tryb podstawowy
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Rozbiórka budynku dawnej cukierni przy ul. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie.
2021-10-01,
10:00
2021-09-16,
13:54
68
Tryb podstawowy
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Remont pomieszczeń po Zespole Szkół nr 34 i dostosowania ich na potrzeby uczniów Szkoły Podstawowej nr 58przy ul. Mieszka I w Warszawie” w ramach „Modernizacja budynku Sz.P. nr 58
2021-10-04,
09:30
2021-09-16,
13:54
69
Tryb podstawowy
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek
Świadczenie usług cateringowych na potrzeby pensjonariuszy Dziennego Domu Opieki Medycznej
2021-09-27,
12:00
2021-09-16,
13:54
70
Tryb podstawowy
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
2021-9 Wyposażenie sali rehabilitacyjnej dla zwierząt
2021-09-24,
10:00
2021-09-16,
14:43
71
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji projektowej doposażenia w windę komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Grzybowskiej 90 wraz z jej wykonaniem w systemie "projektuj i buduj"
2021-10-01,
09:00
2021-09-16,
13:55
72
Tryb podstawowy
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Kompleksową organizację i przeprowadzenie biegu pn. „Bieg Przeciw Przemocy – Widzisz, Reaguj!” w Parku Górczewska w Warszawie w dniu 16.10.2021 r.
2021-09-24,
10:00
2021-09-16,
14:43
73
Tryb podstawowy
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Sprzątanie obiektów Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy (znak sprawy UD-IX-ZP-26-2021)
2021-09-24,
10:00
2021-09-16,
14:44
74
Tryb podstawowy
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Dostawa i montaż na 3 szt. pojazdów kontenerowych fabrycznie nowych statycznych systemów wagowych wraz z serwisem i szkoleniami wymaganymi przez Zamawiającego
2021-09-24,
11:00
2021-09-16,
15:06
75
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga – Południe m. st.Warszawy w 2021 r. i 2022 na terenie Administracji Nieruchomości Nr 7 Nr sprawy ZP/TP/Rb/61/21
2021-10-01,
10:00
2021-09-16,
15:21
76
Tryb podstawowy
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Prace remontowe środkowej klatki schodowej w budynku Urzędu Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy mieszczącego się przy ul. Powstańców Śląskich 70 w Warszawie.
2021-10-01,
10:00
2021-09-16,
16:02
77
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga – Południe m. st. Warszawy w 2021 r. i 2022 na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1. NR SPRAWY ZP/TP/Rb/62/21.
2021-10-01,
11:00
2021-09-17,
08:11
78
Tryb podstawowy
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Dostawa sypkiego preparatu biologicznego do przyśpieszania procesu kompostowania oraz neutralizacji uciążliwości zapachowej powstającej podczas przetwarzania odpadów zielonych. Numer referencyjny: SZP.27.53.2021.MS
2021-09-24,
12:00
2021-09-17,
08:12
79
Tryb podstawowy
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Realizacja obiektu małej architektury - skateparku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Dzielnicy Wilanów.
2021-10-01,
10:00
2021-09-17,
08:12
80
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Wykonanie dokumentacji technicznych dla budynków 100% własności m.st. Warszawy, zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
2021-09-27,
10:00
2021-09-17,
11:33
81
Tryb podstawowy
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt”.
2021-10-05,
10:00
2021-09-17,
12:25
82
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Budowa szybu windowego wraz z urządzeniem dźwigu osobowego oraz robotami towarzyszącymi i jego konserwacją w okresie gwarancji w budynku mieszkalnym przy ul. Bieniewickiej 2a w Warszawie w systemie „zaprojektuj i buduj”.
2021-10-04,
11:00
2021-09-17,
13:59
83
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Montaż instalacji fotowoltaicznych w lokalach nr 1 i 2 w budynku mieszkalnym przy ul. Ciepielowskiej 12 w Warszawie.
2021-10-04,
10:00
2021-09-17,
13:59
84
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
jest wykonanie remontu polegającego na wymianie elewacji z płyt piaskowca szybu windowego znajdującego się na południowo – zachodniej stronie stacji A10 „Pole Mokotowskie” oraz wymianie elewacji z płyt gresowych dwóch wejść do stacji metra znajdujących się na południowo – zachodniej stronie stacji A19 „Marymont” I linii metra w Warszawie.
2021-10-01,
11:00
2021-09-17,
15:03
85
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Naprawa oraz przeglądy okresowe samochodów służbowych ZTM (PN 34/2021)
2021-09-28,
11:00
2021-09-20,
11:13
86
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany rurociągów technologicznych oraz przepustnic w tunelu ujęcia „Gruba Kaśka" w Warszawie przy ul. Brukselskiej 21, Dzielnica Praga Południe.
2021-10-18,
11:00
2021-09-20,
11:13
87
Tryb podstawowy
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Sprzątanie budynków i posesji Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Praga - Południe w okresie od 01.11.2021 r. do 31.10.2022 r.
2021-09-29,
10:00
2021-09-20,
11:13
88
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Prace zabezpieczające na dachach: Brylowska 8A, Chmielna 128, Chmielna 130, Łucka 14, Łucka 16, Płocka 2BC, Przyokopowa 10/12, Sienna 87 oficyna, Śliska 52, Twarda 62, Wronia 43, Wronia 45A, Wronia 47, Wronia 50, Wronia 52
2021-10-05,
09:00
2021-09-20,
11:14
89
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Ochrona budynków i terenu położonego w Warszawie przy ul. Meissnera nr 5, 7 , 9, 11, 13.
2021-09-28,
11:00
2021-09-20,
13:12
90
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Świadczenie usługi ochrony mienia w zakresie ochrony obiektów Zakładu Gospodarowania Nieruchomości w Dzielnicy Wola w 2022 roku.
2021-10-18,
09:00
2021-09-20,
13:54
91
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Monitorowanie obiektów z interwencją
2021-09-28,
11:00
2021-09-20,
15:01
92
Tryb podstawowy
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Wykonanie usług związanych z opróżnianiem koszy na śmieci ustawionych w pasach drogowych wybranych ulic kategorii gminnej na terenie Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
2021-09-28,
09:30
2021-09-20,
15:01
93
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części elektrycznych do pojazdów Siemens Inspiro
2021-09-28,
12:00
2021-09-20,
15:01
94
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Opracowanie studium technicznego budowy multimodalnego węzła przesiadkowego Warszawa-Wschód
2021-10-21,
11:00
2021-09-20,
15:52
95
Tryb podstawowy
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
Czyszczenie studni chłonnych wraz z odpompowaniem z nich wody, czyszczenie wpustów ulicznych i odcinków kanałów deszczowych na terenie Dzielnicy Włochy
2021-09-28,
10:00
2021-09-20,
15:53
96
Tryb podstawowy
Zarząd Oczyszczania Miasta
Długoterminowy najem pojazdów z napędem elektrycznym
2021-09-30,
09:00
2021-09-21,
12:35
97
Tryb podstawowy
Urząd Pracy m.st. Warszawy
Przeprowadzenie szkolenia pn.: „Pracownik obsługi biurowej i sekretariatu”
2021-09-28,
10:00
2021-09-21,
14:20
98
Tryb podstawowy
Urząd Pracy m.st. Warszawy
„Dostawa serwerów i macierzy dyskowej dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy”.
2021-09-28,
12:00
2021-09-21,
14:22
99
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Konserwacja i naprawa systemów zabezpieczenia technicznego
2021-09-29,
11:00
2021-09-21,
14:54
100
Tryb podstawowy
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych zlokalizowanych na drogach będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
2021-10-06,
10:00
2021-09-21,
15:29
101
Tryb podstawowy
Biuro Zamówień Publicznych
Przedłużenie wsparcia dla sprzętu serwerowego, macierzy oraz deduplikatora
2021-10-04,
12:00
2021-09-21,
16:46
102
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Ubezpieczenie ryzyk informatycznych CYBER
2021-09-30,
12:00
2021-09-22,
11:10
103
Tryb podstawowy
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie inwentaryzacji ogólnej i szczegółowej systemu odwodnienia dróg w rejonie Sadyby na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2021-09-30,
10:00
2021-09-22,
11:10
104
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Utrzymanie i pielęgnację zieleni osiedlowej na terenie zewnętrznym zasobów mieszkaniowych Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
2021-10-18,
10:00
2021-09-22,
13:52
105
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej dla zabezpieczenia przeciwpożarowego w pomieszczeniu piwnicy budynku przy ul. Smoluchowskiego 2 w Warszawie
2021-10-08,
10:00
2021-09-22,
13:52
106
Tryb podstawowy
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego do obsługi obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy”.
2021-10-11,
10:00
2021-09-22,
13:56
107
Tryb podstawowy
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek
Dostawa środka transportu na potrzeby Dziennego Domu Opieki Medycznej
2021-10-06,
12:00
2021-09-22,
14:32
108
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Utrzymanie czystości i porządku na terenach komunalnych Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przez 3 lata
2021-10-18,
11:00
2021-09-22,
14:32
109
Tryb podstawowy
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Wykonywanie kompleksowych prac porządkowych w zakresie stałego utrzymania czystości pomieszczeń budynku oraz terenu zewnętrznego siedziby U. Dz. Targówek m.st. Warszawy przy ul. Kondratowicza 20 w Warszawie oraz wykonywanie kompleksowych prac porządkowych w zakresie stałego utrzymania czystości pomieszczeń siedziby U. Dz. Targówek m. st. Warszawy przy ul. Wincentego 87 w Warszawie. Wartość zamówienia: 734160,61 PLN.
2021-09-30,
10:30
2021-09-22,
15:20
110
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wykonanie zaleceń opinii kominiarskich dla budynków przy ul. Piaskowa 7, 9, 11, Solidarność 102, Szlenkierów 17, Skwer Wyszyńskiego 7, Górczewska 4, Leonarda 2, Kacza 21 w Warszawie.
2021-10-08,
09:00
2021-09-23,
10:13
111
Tryb podstawowy
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Remont ogrodzenia - II etap w Przedszkolu Nr 46 przy ul. Jordanowskiej 3 w Warszawie
2021-10-11,
10:00
2021-09-23,
10:14
112
Tryb podstawowy
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
1) Budowa drogi 17KDD z infrastrukturą techniczną w Warszawie – 1 etap; 2) Budowa parkingu z odwodnieniem dla żłobka przy ul. Dzieci Warszawy w Warszawie – 1 etap.
2021-10-08,
10:00
2021-09-23,
10:15
113
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie naprawy głównej zespołów napędowych eksploatowanych w tramwajach typu 120Na.
2021-10-19,
10:00
2021-09-23,
10:15
114
Tryb podstawowy
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej” w Warszawie - UD-VI-ZP/41/21
2021-10-08,
10:00
2021-09-23,
11:37
115
Tryb podstawowy
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
Usługi w zakresie: pielęgnacji i wycinki drzew na Cmentarzu Komunalnym Północnym i na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie oraz wycinki drzew na cmentarzach i kwaterach wojennych
2021-10-01,
09:00
2021-09-23,
11:55
116
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostaw artykułów chemii przemysłowej.
2021-10-01,
12:00
2021-09-23,
14:16
117
Tryb podstawowy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
Dostawa unitów stomatologicznych dla Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście
2021-10-01,
09:30
2021-09-23,
15:01
118
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa Centrum Lokalnego „Dawny Bazar Rogatka” w Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie” – etap I
2021-10-08,
10:00
2021-09-23,
15:48

Ukryj listy wyboru. Ukryj kolumnę: z rodzajem zamówienia, z datą publikacji.
Rodzaj:
Tryb:
Zamawiajacy:

UWAGA:
* Wypełnienie pola w nagłówku kolumny z nazwą zamówienia pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, w których nazwie znajduje się podany łańcuch znaków lub przynajmniej jeden z łańcuchów znaków oddzielonych przecinkiem
** Data składania ofert, wniosków, prac konkursowych lub data aukcji. Wypełnienie pola/pól w nagłówku kolumny z datą składania ofert w formacie RRRRMMDD pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, dla których data składania ofert zawiera się we wskazanym przedziale czasowym

<<powrót

herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  | 

 
Księga Zamówień Publicznych