>Biuro Zamówień Publicznych > Wyszukiwanie ogłoszeń > Wyniki wyszukiwania
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Bieżące ogłoszenia o przetargach
prowadzonych przez Urząd m.st. Warszawy i jego jednostki podległe


Znaleziono 106 ogłoszeń spełniających zaznaczone kryteria.

Ilość ogłoszeń na stronie:
Lp. Tryb
*WSZYSTKIE
Zamawiający
*WSZYSCY
Nazwa zamówienia*
Składanie ofert**
od
do
Data publikacji
od
do
1
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie i dostarczenie umundurowania (odzieży i akcesoriów) dla motorniczych spółki Tramwaje Warszawskie wraz z usługą administrowania tym umundurowaniem
2021-12-23,
10:00
2021-09-30,
11:04
2
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka
Dostawa sprzętu medycznego
2021-12-06,
09:00
2021-11-03,
11:42
3
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją projektu pn. „Budowa kładki pieszo – rowerowej nad Wisłą”
2021-12-09,
10:00
2021-11-04,
14:49
4
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Dostawa i serwis 3 szt. fabrycznie nowych samochodów kontenerowych o DMC do 14 t z napędem gazowym oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego. Numer referencyjny: SZP.27.65.2021.KB
2021-12-08,
11:00
2021-11-05,
14:20
5
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci kanalizacyjnej DN 0,20 m L = 36,2 m w drodze dojazdowej do ul. Jeziorki 27A w Warszawie dzielnica Ursynów
2021-12-07,
11:00
2021-11-08,
09:44
6
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Naprawa zestawów kołowych do wagonów metra typu Metropolis 98B
2021-12-06,
12:00
2021-11-08,
15:09
7
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa rur kielichowych z żeliwa sferoidalnego do krakingu.
2021-12-13,
09:45
2021-11-09,
10:50
8
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy do szkół i placówek oświatowych na trasie dom-szkoła-dom w latach 2022-2023. Numer referencyjny: P-37/21
2021-12-06,
09:30
2021-11-10,
09:43
9
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zakładanie i pielęgnacja zieleni oraz koszenie trawy w 2022 roku na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, w tym wpisanym do rejestru zabytków, w TZOM Nowolipki.
2021-12-09,
09:00
2021-11-12,
09:45
10
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zakładanie i pielęgnację zieleni oraz koszenie trawy w 2022 roku na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, w tym wpisanym do rejestru zabytków, w TZOM Ogrodowa.
2021-12-09,
09:00
2021-11-12,
10:35
11
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zakładanie i pielęgnacja zieleni oraz koszenie trawy w 2022 roku na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, w tym wpisanym do rejestru zabytków, w TZOM Młynów.
2021-12-09,
09:00
2021-11-12,
11:24
12
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zakładanie i pielęgnacja zieleni oraz koszenie trawy w 2022 roku na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, w tym wpisanym do rejestru zabytków, w TZOM Koło.
2021-12-10,
09:00
2021-11-12,
11:56
13
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa i wdrożenie Systemu Ewidencji Zdarzeń Drogowych
2021-12-15,
10:00
2021-11-15,
12:03
14
Tryb podstawowy
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Modernizacja Przedszkola nr 409 przy ul. Tołstoja 2
2021-12-06,
10:00
2021-11-15,
15:29
15
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Kompleksowe usługi utrzymania urządzeń dźwigowych ZDM/UM/DZP/70/PN/17/21
2021-12-20,
10:00
2021-11-16,
13:03
16
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Przedłużenie na okres 12 miesięcy używanych obecnie przez Zamawiającego subskrypcji Microsoft 365
2021-12-07,
12:00
2021-11-18,
15:33
17
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części do układu pneumatycznego pojazdów Inspiro w latach 2022-2023
2021-12-13,
12:00
2021-11-19,
08:00
18
Tryb podstawowy
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Utrzymanie i konserwacja dróg będących w zarządzie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy – numer postępowania: 44/ZP/21
2021-12-06,
12:00
2021-11-19,
11:33
19
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci wodociągowej DN 100 mm L = 44 m w drodze dojazdowej do ul. Zakamarek w Warszawie Dzielnica Wilanów.
2021-12-22,
10:00
2021-11-22,
10:10
20
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części do układu pneumatycznego pojazdów Inspiro w latach 2022-2023
2021-12-20,
12:00
2021-11-22,
10:37
21
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie napraw dźwigów osobowych, platformy pionowej i schodów ruchomych zainstalowanych na I i II linii Metra w Warszawie
2021-12-20,
12:00
2021-11-22,
11:42
22
Tryb podstawowy
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Konserwacja, utrzymanie, remonty dróg gminnych i elementów organizacji ruchu na terenie Dzielnicy Żoliborz w latach 2021 r. i 2022 r. oraz utrzymanie dróg wewnętrznych w 2021 r.
2021-12-07,
10:00
2021-11-22,
13:44
23
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Czyszczenie odwodnień drogowych obiektów inżynierskich
2021-12-20,
10:00
2021-11-22,
14:13
24
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji pomieszczeń bufetu na terenie Zakładu Sieci Kanalizacyjnej przy ul. Jagiellońskiej 65/67 w Warszawie, Dzielnica Praga- Północ.
2021-12-27,
12:00
2021-11-23,
10:03
25
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Wsparcie techniczne w zakresie technologii Oracle
2021-12-08,
10:00
2021-11-23,
10:17
26
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Roboty budowlane polegające na naprawach oraz usuwaniu awarii wraz z pogotowiem w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej (z konserwacją kotłowni gazowych) oraz elektrycznej w budynkach i lokalach mieszkalnych, użytkowych i siedzibach własnych w 2022 r. – TZOM Młynów.
2021-12-08,
09:00
2021-11-23,
12:06
27
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Konserwacja w branży ogólnobudowlanej w budynkach i na terenach należących w m.st. W-wy oraz w lokalach stanowiących własności m.st. W-wy w budynkach wspólnotowych na terenie ZGN ADK
2021-12-08,
10:00
2021-11-23,
12:48
28
Tryb podstawowy
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Remont pokryć dachowych budynków na nieruchomościach MPO w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
2021-12-08,
11:00
2021-11-23,
15:47
29
Przetarg nieograniczony
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa garaży blaszanych oraz kontenerów magazynowych (2 części)
2021-12-13,
09:00
2021-11-24,
08:29
30
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Dostawa energii cieplnej z sieci ciepłowniczej do Ośrodków Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (postępowanie nr ZP/PN/D/27/2021)
2021-12-06,
09:00
2021-11-24,
10:44
31
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wykonywanie usług w zakresie sukcesywnego opróżniania pustostanów mieszkalnych i użytkowych położonych w budynkach znajdujących się na terenie Miasta Stołecznego Warszawy administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy wraz z usuwaniem wytworzonych przy wykonywaniu tych czynności odpadów
2021-12-06,
10:00
2021-11-24,
11:06
32
Tryb podstawowy
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
2021-12-07,
10:00
2021-11-24,
11:18
33
Przetarg nieograniczony
Lasy Miejskie-Warszawa
Realizacja prac związanych z gospodarką leśną prowadzoną przez Lasy Miejskie – Warszawa
2021-12-27,
10:00
2021-11-24,
14:18
34
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części elektrycznych do pojazdów Siemens Inspiro
2021-12-10,
12:00
2021-11-24,
14:27
35
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Wykonywanie remontów, napraw bieżących i usuwanie awarii w obiektach budowlanych oraz na terenach zewnętrznych
2021-12-10,
10:00
2021-11-25,
08:02
36
Przetarg nieograniczony
Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w okresie od dnia 01.02.2022 r. do dnia 30.06.2023 r. - zamówienie w 8 częściach
2021-12-06,
10:00
2021-11-25,
08:06
37
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie robót brukarskich na wyznaczonych obszarach infrastruktury spółki Tramwaje Warszawskie na terenie m. st. Warszawy
2021-12-15,
10:00
2021-11-25,
08:19
38
Tryb podstawowy
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
„Wykonywanie prac remontowych instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej oraz świadczenie usług w zakresie usuwania awarii tych instalacji wraz z wykonaniem okresowej kontroli instalacji gazowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy”.
2021-12-09,
09:00
2021-11-25,
11:28
39
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Dostawa prasy (PN 62/2021)
2021-12-06,
11:00
2021-11-25,
11:29
40
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Konserwacja w branży blacharsko-dekarskiej w budynkach stanowiących 100% własności m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście Administracje Domów Komunalnych Nr 1,4,2,3,5,6 (w podziale na 3 części przetargowe)
2021-12-10,
10:00
2021-11-25,
11:31
41
Tryb podstawowy
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Utrzymanie zieleni niskiej w pasach dróg gminnych na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. warszawy
2021-12-06,
10:00
2021-11-25,
11:40
42
Tryb podstawowy
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Centrum Lokalne Modlińska 257”
2021-12-15,
10:00
2021-11-25,
15:39
43
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Rozbiórka budynku toalety publicznej w Parku Szczęśliwickim w Warszawie
2021-12-13,
10:00
2021-11-26,
07:57
44
Tryb podstawowy
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Utrzymanie zieleni wysokiej w pasach dróg gminnych na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. warszawy
2021-12-07,
10:00
2021-11-26,
10:43
45
Tryb podstawowy
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"
Świadczenie usługi zbiorowego żywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Budowlani” przy ul. Elekcyjnej 6 w Warszawie wraz z dzierżawą pomieszczeń zespołu kuchennego i wyposażenia
2021-12-10,
10:00
2021-11-26,
11:21
46
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa narzędzi ręcznych, elektronarzędzi i narzędzi pneumatycznych.
2021-12-06,
11:00
2021-11-26,
12:14
47
Tryb podstawowy
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Usługi gastronomiczne polegające na przygotowywaniu i wydawaniu gorących posiłków dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w lokalu Wykonawcy w roku 2022
2021-12-06,
08:00
2021-11-26,
12:50
48
Tryb podstawowy
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Konserwacja ulic i ciągów pieszych na terenie Dzielnicy Ochota.
2021-12-13,
10:00
2021-11-26,
13:20
49
Tryb podstawowy
Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o.
Dostawa preparatów oraz sprzętu do podawania żywienia dojelitowego na potrzeby pacjentów zakładów wchodzących w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o.
2021-12-06,
11:00
2021-11-26,
15:55
50
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa narzędzi ręcznych, materiałów ściernych oraz tnących
2021-12-06,
12:00
2021-11-26,
15:55
51
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Słodycze reklamowe
2021-12-06,
12:00
2021-11-26,
16:01
52
Tryb podstawowy
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa materiałów szewnych dla Szpitala Bielańskiego (ZP-54/2021).
2021-12-06,
11:00
2021-11-26,
16:01
53
Tryb podstawowy
Biuro Zamówień Publicznych
Zakup urządzeń MFP A3 i A4
2021-12-06,
12:00
2021-11-26,
16:03
54
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa mebli warsztatowych
2021-12-06,
12:00
2021-11-26,
16:02
55
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie napawania regeneracyjnego szyn rowkowych w torach szlakowych i w węzłach rozjazdowych oraz krzyżownic w węzłach rozjazdowych (2 części).
2021-12-07,
10:00
2021-11-29,
09:15
56
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Świadczenie usług konserwacyjnych w branży elektrycznej(w tym pomiary instalacji elektrycznej i piorunochronnej) oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w budynkach i na terenach należących w 100% do m.st. Warszawy oraz w lokalach 100% własności m.st. Warszawy znajdujących się w budynkach wspólnotowych na terenie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście Administracji Domów Komunalnych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 (w podziale na 3 części przetargowe)
2021-12-08,
12:00
2021-11-29,
12:04
57
Tryb podstawowy
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Dostawy profesjonalnych środków chemicznych do zmywarek gastronomicznych wraz z serwisem: zmywarek, urządzeń do uzdatniania wody doprowadzonej do zmywarek oraz urządzeń dozujących
2021-12-08,
09:00
2021-11-29,
13:01
58
Tryb podstawowy
Biuro Zamówień Publicznych
Dostawa papieru do urządzeń biurowych dla Urzędu m.st. Warszawy
2021-12-07,
11:00
2021-11-29,
14:11
59
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Naprawa podzespołów pneumatycznych zdemontowanych z pojazdów typu Inspiro w latach 2022-2023
2021-12-27,
12:00
2021-11-29,
13:13
60
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Naprawa podzespołów pneumatycznych zdemontowanych z pojazdów typu Inspiro w latach 2022-2023
2021-12-27,
12:00
2021-11-29,
14:01
61
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
odśnieżanie połaci dachowych, usuwanie nawisów śnieżnych, sopli i oblodzeń oraz odmrażanie i udrażnianie rur spustowych i rynien, lejów spustowych w budynkach stanowiących w 100% własność m.st. Warszawy, zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
2021-12-08,
09:00
2021-11-30,
09:52
62
Tryb podstawowy
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Usługi ratownictwa wodnego w 2022r
2021-12-08,
09:00
2021-11-30,
10:56
63
Tryb podstawowy
Zarząd Dróg Miejskich
Dostawa 2 licencji SQL Server 2019 Enterprise Core 2 licenses
2021-12-08,
10:00
2021-11-30,
11:26
64
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (10 pustostanów – 10 części) - Oznaczenie sprawy: DNZP.261.57.2021
2021-12-15,
09:00
2021-11-30,
11:42
65
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Świadczenie usług pocztowych dla Zakładu Gospodarowanie Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2021-12-08,
10:00
2021-11-30,
13:05
66
Tryb podstawowy
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Realizacja obiektu małej architektury - skateparku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Dzielnicy Wilanów.
2021-12-15,
12:00
2021-11-30,
13:25
67
Tryb podstawowy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
„Sukcesywne dostawy zamkniętego aspiracyjno – próżniowego systemu do pobierania krwi wraz z dzierżawą czytnika ze skanerem do odczytu OB”
2021-12-09,
09:30
2021-11-30,
13:54
68
Tryb podstawowy
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Konserwacja czteropłomiennych latarni gazowych w Dzielnicy Mokotów m.st Warszawy
2021-12-08,
08:15
2021-11-30,
15:28
69
Tryb podstawowy
Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej na rzecz Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
2021-12-08,
10:00
2021-11-30,
15:38
70
Tryb podstawowy
Stołeczna Estrada
Ochrona Multimedialnego Parku Fontann na skwerze I Dywizji Pancernej WP w Warszawie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.
2021-12-08,
10:00
2021-11-30,
15:38
71
Tryb podstawowy
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Świadczenie usług sprzątania Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
2021-12-08,
10:00
2021-12-01,
08:17
72
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Monitoring mediów 2022
2021-12-09,
12:00
2021-12-01,
09:09
73
Przetarg nieograniczony
Zarząd Oczyszczania Miasta
Kompleksowe mechaniczne oczyszczanie jezdni ulic m.st. Warszawy w sezonie zimowym i letnim w latach 2022-2026
2021-12-29,
08:00
2021-12-01,
09:58
74
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa przewodu wodociągowego DN80 L ca 60 m w drodze dojazdowej do ul. Piasta Kołodzieja 41B na terenie Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z podziałem na etapy.
2021-12-31,
12:45
2021-12-01,
09:58
75
Tryb podstawowy
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Usługi gastronomiczne polegające na przygotowywaniu i dostarczaniu gorących posiłków dwudaniowych dla klientów bielańskich placówek w roku 2022
2021-12-08,
10:00
2021-12-01,
10:50
76
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Całoroczne utrzymanie czystości na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy znak sprawy 124/PN/2021
2021-12-20,
11:30
2021-12-01,
12:22
77
Tryb podstawowy
Biuro Zamówień Publicznych
Dostawa mebli biurowych dla Urzędu m.st. Warszawy.
2021-12-09,
10:00
2021-12-01,
14:26
78
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Ochrona mienia w siedzibie Zamawiającego przy ul. Trakt Lubelski 353 i 355; dozorowaniu obiektów przy ul. Włókienniczej 54, dozorowanie terenu przy ul. Walcowniczej róg ul. Bystrzyckiej, dozorowanie osiedla Włókiennicza/Ciepielowska, dozorowanie placu zabaw przy ul. Frenkla oraz monitorowanie sygnałów alarmowych z nadajnika, zainstalowanego w siedzibie ZGN przy ul. Trakt Lubelski 353, monitorowanie sygnału zainstalowanego w budynku magazynowym na terenie siedziby ZGN, oraz monitorowanie 2 sygnałów alarmowych z nadajników zainstalowanych w budynkach przy ul. Płowieckiej 77 (murowanka oraz stolarnia), Rzeźbiarskiej 34/36, Błękitnej 47, Izbickiej 3 oraz przy ul. Łasaka 46 w Warszawie oraz konserwacja systemów alarmowych.
2021-12-09,
10:00
2021-12-01,
14:21
79
Tryb podstawowy
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 111 im. Stefana Starzyńskiego
Zapewnienie całodobowej, bezpośredniej ochrony fizycznej w obiekcie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 111 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie przy ul. Różanej 22/24.
2021-12-08,
09:00
2021-12-01,
14:21
80
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dezynfekcja powierzchni na terenie STP Kabaty, WP.25.00237.2021.S.W.MACZ
2021-12-09,
12:00
2021-12-01,
15:36
81
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Dostawa paliwa gazowego do Ośrodków Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (postępowanie nr ZP/PN/D/28/2021)
2021-12-10,
10:00
2021-12-02,
10:00
82
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa kondensatorów i wentylatorów do pojazdów typu Inspiro
2021-12-10,
12:00
2021-12-02,
10:04
83
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Usługi bieżącej konserwacji, utrzymywania w stałej sprawności technicznej oraz wykonywanie koniecznych napraw instalacji domofonowych i instalacji anten zbiorczych znajdujących się w budynkach stanowiących w 100% własność m. st. Warszawy, zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy w 2021/2022 r.
2021-12-10,
09:00
2021-12-02,
10:05
84
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Świadczenie usług konserwacyjnych w branży gazowej (w tym przeglądy roczne) w budynkach należących w 100% do m.st. Warszawy oraz w lokalach 100% własności m.st. Warszawy znajdujących się w budynkach wspólnotowych - na terenie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście, Administracje Domów Komunalnych Nr 1, 4, 2, 3, 5, 6 (w podziale na 3 części przetargowe)
2021-12-13,
10:00
2021-12-02,
10:05
85
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Konserwacja zewnętrznych sieci kanalizacyjnych
2021-12-10,
12:00
2021-12-02,
10:40
86
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (10 pustostanów – 10 części) - Oznaczenie sprawy: DNZP.261.58.2021
2021-12-17,
09:00
2021-12-02,
10:41
87
Tryb podstawowy
Zarząd Dróg Miejskich
Ochrona obiektów i mienia Zarządu Dróg Miejskich w 2022 r.
2021-12-10,
10:00
2021-12-02,
13:58
88
Tryb podstawowy
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
Usługi w zakresie konserwacji i usuwania awarii instalacji i urządzeń na cmentarzach komunalnych m. st. Warszawy.
2021-12-10,
08:00
2021-12-02,
13:58
89
Tryb podstawowy
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim modernizacji budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi 1 w Warszawie.
2021-12-10,
10:00
2021-12-02,
14:47
90
Tryb podstawowy
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawa tarcz, słupków i obejm do znaków drogowych w 2022 r. - zamówienie udzielane w częściach
2021-12-10,
10:00
2021-12-02,
14:59
91
Tryb podstawowy
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Świadczenie kompleksowej usługi zabezpieczenia ratowniczego poprzez pełnienie dyżurów ratowniczych na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz.
2021-12-10,
09:00
2021-12-02,
15:58
92
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do targowiska przy ul. Trocinowej 1 w Warszawie.
2021-12-10,
10:00
2021-12-03,
07:11
93
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Przebudowa części podziemnej budynku magazynowo - biurowego (obiekt nr 9) z przeznaczeniem na archiwum zakładowe metra, zlokalizowanego na terenie STP metra Kabaty w Warszawie
2021-12-21,
12:00
2021-12-03,
08:49
94
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania zieleni na placach zabaw, siłowniach plenerowych oraz innych terenach , znajdujących się w zarządzaniu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
2021-12-14,
10:00
2021-12-03,
08:53
95
Tryb podstawowy
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3
Dostawa artykułów żywnościowych do jednostek obsługiwanych przez Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 w Warszawie na rok 2022
2021-12-14,
08:30
2021-12-03,
09:23
96
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (10 pustostanów – 10 części) - Oznaczenie sprawy: DNZP.261.60.2021
2021-12-20,
09:00
2021-12-03,
12:19
97
Tryb podstawowy
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Usługa konserwacji elektrycznej i zabezpieczenia awarii (pogotowia awaryjnego) instalacji elektrycznych w budynkach placówek oświatowych Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy
2021-12-13,
12:00
2021-12-03,
12:20
98
Tryb podstawowy
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Modernizacja placu zabaw w parku im. S. Żeromskiego w Warszawie
2021-12-20,
11:30
2021-12-03,
12:33
99
Tryb podstawowy
Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
Dostawa paliw płynnych dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie
2021-12-13,
09:30
2021-12-03,
12:54
100
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla potrzeb lokalnych kotłowni gazowych usytuowanych w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.
2021-12-15,
10:00
2021-12-03,
13:38
101
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Transport odpadów komunalnych ze stacji przeładunkowej Zamawiającego do zewnętrznych instalacji i/ lub stacji przeładunkowych. Numer referencyjny: SZP.27.69.2021.LK
2021-12-16,
11:00
2021-12-03,
13:39
102
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Wykonanie bieżących napraw, konserwacji i usuwanie awarii w branży ogólnobudowlanej w nieruchomościach znajdujących się w zasobach Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawa
2021-12-17,
11:00
2021-12-03,
15:01
103
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczenia R1 na stacji metra A14 Świętokrzyska w Warszawie, na szatnię dla maszynistów wraz z uzyskaniem wymaganych prawem zezwoleń i decyzji administracyjnych
2021-12-13,
12:00
2021-12-03,
15:01
104
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Odśnieżanie dachów (5 części)
2021-12-13,
11:00
2021-12-03,
15:53
105
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa mleka
2021-12-13,
10:00
2021-12-06,
08:06
106
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części zamiennych do klimatyzacji w wagonach 120Na (2 części)
2021-12-13,
10:00
2021-12-06,
08:06

Ukryj listy wyboru. Ukryj kolumnę: z rodzajem zamówienia, z datą publikacji.
Rodzaj:
Tryb:
Zamawiajacy:

UWAGA:
* Wypełnienie pola w nagłówku kolumny z nazwą zamówienia pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, w których nazwie znajduje się podany łańcuch znaków lub przynajmniej jeden z łańcuchów znaków oddzielonych przecinkiem
** Data składania ofert, wniosków, prac konkursowych lub data aukcji. Wypełnienie pola/pól w nagłówku kolumny z datą składania ofert w formacie RRRRMMDD pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, dla których data składania ofert zawiera się we wskazanym przedziale czasowym

<<powrót

herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  | 

 
Księga Zamówień Publicznych