>Biuro Zamówień Publicznych > Wyszukiwanie ogłoszeń > Wyniki wyszukiwania
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Bieżące ogłoszenia o przetargach
prowadzonych przez Urząd m.st. Warszawy i jego jednostki podległe


Znaleziono 126 ogłoszeń spełniających zaznaczone kryteria.

Ilość ogłoszeń na stronie:
Lp. Tryb
*WSZYSTKIE
Zamawiający
*WSZYSCY
Nazwa zamówienia*
Składanie ofert**
od
do
Data publikacji
od
do
1
Przetarg nieograniczony
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Wykonanie robót budowlanych budowy drogi gminnej – ul. Ciszewskiego wraz z przebudową sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza – Al. Rzeczypospolitej.
2021-04-30,
10:00
2020-12-18,
11:56
2
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą „Budowa zajezdni Annopol”
2021-04-23,
12:00
2021-01-08,
11:59
3
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Modernizacja systemu podawania wodorowęglanu sodu z silosów do młynków wodorowęglanu sodu w STUOŚ Zakładu „Czajka”, ul. Czajki 4/6 w Warszawie, dzielnica Białołęka.
2021-04-14,
10:00
2021-03-10,
13:43
4
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Usługi Poligraficzne na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy na 2021-2023
2021-04-13,
12:00
2021-03-17,
10:31
5
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Modernizacja przepompowni ścieków „Ochota" zlokalizowanej przy ul. Grójeckiej 125 w Warszawie, Dzielnica Ochota.
2021-04-15,
10:00
2021-03-12,
15:57
6
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Dostawa preparatów antyodorowych dla Zakładu ,,Czajka’’ z podziałem na zadania.
2021-04-14,
10:45
2021-03-15,
09:36
7
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z budową przepompowni ścieków przy ul. Bohaterów w Warszawie Białołęka z podziałem na zadania.
2021-04-23,
10:00
2021-03-15,
10:12
8
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Wykonanie 700 sztuk metalowo-drewnianych ławek miejskich tzw. ławek warszawskich według dokumentacji technicznej wraz z dostawą i montażem na terenie m.st. Warszawy w trzech modelach znak sprawy 11/PN/2021
2021-04-15,
11:30
2021-03-15,
11:20
9
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa zużywalnego sprzętu dla Pracowni Hemodynamiki Szpitala Bielańskiego
2021-04-15,
11:00
2021-03-15,
11:20
10
Przetarg nieograniczony
Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawa zużywalnego sprzętu dla Pracowni Hemodynamiki Szpitala Bielańskiego
2021-04-15,
11:00
2021-03-15,
12:11
11
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Budowa sieci wodociągowej w związku z budową ul. Piastów Śląskich w Warszawie
2021-04-15,
11:00
2021-03-16,
08:30
12
Tryb podstawowy
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Budowa kanalizacji ogólnospławnej i odwodnienia w związku z budową ul. Piastów Śląskich w Warszawie
2021-04-15,
10:00
2021-03-16,
10:33
13
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawa geosiatki z włókien szklanych i szklano-węglowych
2021-04-19,
11:00
2021-03-18,
14:13
14
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Cybisa w dzielnicy Ursynów w Warszawie.
2021-04-20,
10:45
2021-03-22,
10:09
15
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Filmowej i ul. Biernackiej oraz w drogach dojazdowych do ul. Biernackiej, na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z podziałem na etapy
2021-04-16,
10:45
2021-03-22,
09:12
16
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie analizy trasy dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Wojtyszki w dzielnicy Wawer w Warszawie.
2021-04-26,
09:45
2021-03-22,
12:38
17
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Realizacja badań społecznych dotyczących rożnych obszarów funkcjonowania m.st. Warszawy - transza I
2021-04-22,
12:00
2021-03-24,
11:17
18
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy przewodu wodociągowego Dn 100 w ul. Grażyny i ul. Sylwestra w Pruszkowie z podziałem na zadania.
2021-04-26,
12:00
2021-03-23,
16:01
19
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Dostawa talonów na posiłki profilaktyczne dla uprawnionych pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o., Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.02.2021.KD
2021-04-23,
11:00
2021-03-23,
16:01
20
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w rejonie ul. Gąsocińskiej i ul. Ananasowej na terenie dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
2021-04-20,
10:00
2021-03-23,
16:01
21
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Wykonanie w systemie ”zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie windy zewnętrznej do budynku mieszkalnego przy ul. Szwedzkiej 35A w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.8.2021
2021-04-15,
09:00
2021-03-24,
09:32
22
Tryb podstawowy
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawa elementów energochłonnych barier drogowych – zamówienie udzielane w częściach
2021-04-13,
10:00
2021-03-24,
09:33
23
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Modernizacja Węzła Centralnego – Komory Zasuw przy ul. Czerniakowskiej 124, na terenie Stacji Pomp Rzecznych, Dzielnica Śródmieście.
2021-04-27,
10:45
2021-03-24,
09:32
24
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Grodzieńskiej 46 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.7.2021
2021-04-13,
09:00
2021-03-24,
10:31
25
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa części zamiennych do piasecznic tramwajowych
2021-04-20,
10:00
2021-03-24,
10:32
26
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Wydzierżawienie (dostawa i wynajem) 250 szt. parkomatów do obsługi Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w m. st. Warszawa
2021-04-26,
10:00
2021-03-24,
11:27
27
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Wybór dostawcy usług medycyny pracy, dodatkowej opieki medycznej oraz szczepień ochronnych
2021-04-16,
11:00
2021-03-24,
11:57
28
Tryb podstawowy
Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
Naprawa dachu w budynku głównym Szkoły Podstawowej nr 391 przy ul. Filareckiej 2 w Warszawie
2021-04-15,
12:00
2021-03-24,
13:07
29
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Kowieńskiej 27 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.9.2021
2021-04-20,
09:00
2021-03-25,
09:16
30
Tryb podstawowy
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Wymiana nawierzchni na placu zabaw w Parku im. Kozłowskiego w ramach projektu z Budżetu Obywatelskiego na 2021 r.
2021-04-15,
11:30
2021-03-25,
15:21
31
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na terenie Terenowego Zespołu Obsługi Mieszkańców Nowolipki (10 lokali).
2021-04-13,
09:00
2021-03-26,
09:32
32
Tryb podstawowy
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Zaprojektuj i wybuduj: skwer przy Galerii Mokotów przy ul. Wołoskiej/ Marynarskiej w Warszawie
2021-04-13,
11:30
2021-03-26,
14:04
33
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
,,Remont instalacji elektrycznej-2 etap w Zespole Szkól Poligraficznych przy ul. Stawki 14 w Warszawie” (znak sprawy UD-IX-ZP-3-2021)
2021-04-16,
10:00
2021-03-26,
15:20
34
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie analizy trasy dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji ściekowej wraz z przepompownią ścieków w ul. Białołęckiej w Warszawie na terenie dzielnicy Białołęka.
2021-04-23,
11:00
2021-03-26,
15:47
35
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę sieci wodociągowej oraz budowę sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Polskiej na terenie dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
2021-04-26,
10:00
2021-03-26,
15:57
36
Przetarg nieograniczony
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawa nawierzchniowego betonu wałowanego RCC C30/37
2021-04-16,
11:00
2021-03-29,
09:04
37
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Dostawa i montaż wyposażenia i mebli do szkoły podstawowej przy ul. Zaruby w Warszawie
2021-04-29,
10:30
2021-03-29,
09:33
38
Przetarg nieograniczony
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy znak sprawy 19/PN/2021
2021-04-29,
11:30
2021-03-29,
11:49
39
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (7 pustostanów – 7 części) - Oznaczenie sprawy: DNZP.261.10.2021
2021-04-14,
09:00
2021-03-29,
12:17
40
Tryb podstawowy
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10” w Warszawie.
2021-04-19,
10:00
2021-03-29,
12:31
41
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Remonty brukarskie na drogach zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2021-04-14,
12:00
2021-03-29,
13:40
42
Tryb podstawowy
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Remont jezdni i chodników ul. G. Daniłowskiego w Warszawie
2021-04-16,
11:00
2021-03-29,
15:47
43
Przetarg nieograniczony
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Dostawa i serwis fabrycznie nowych samochodów kontenerowych oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.04.2021.MS
2021-04-29,
11:00
2021-03-29,
16:59
44
Tryb podstawowy
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Wymiana płytek klinkierowych w ramach termomodernizacji bud Zespołu Szkół nr 32 im K.K. Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71 w W-wie 10/ZP/21
2021-04-19,
09:00
2021-03-30,
12:12
45
Przetarg nieograniczony
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13”.
2021-05-07,
10:00
2021-03-30,
11:52
46
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Otwockiej 12 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.11.2021
2021-04-26,
09:00
2021-03-30,
12:12
47
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Szwedzkiej 35A w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.13.2021
2021-04-29,
09:00
2021-03-30,
12:14
48
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul.Garncarskiej 59 i ul. Junaków 20 w Warszawie w formule „Projektuj, Buduj”
2021-04-14,
10:00
2021-03-30,
14:36
49
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Dostawa i montaż wiat przystankowych PN 9/2021
2021-04-13,
11:00
2021-03-30,
14:36
50
Tryb podstawowy
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Dostawa wyposażenia elektronicznego do Szkół Podstawowych Dzielnicy Białołęka w podziale na części
2021-04-21,
11:00
2021-03-30,
14:37
51
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
remont elewacji oraz izolacji ścian fundamentowych w budynku przy Al. Solidarności 101D w Warszawie.
2021-04-15,
10:00
2021-03-30,
14:38
52
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
2021-04-15,
11:30
2021-03-30,
15:02
53
Tryb podstawowy
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Sprzątanie wnętrz budynków Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy oraz sprzątanie i odśnieżanie terenów zewnętrznych wokół budynku przy ul. Modlińskiej 197”.”
2021-04-14,
10:00
2021-03-30,
16:17
54
Tryb podstawowy
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Dokończenie II etapu robót w zachodniej części budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Domaniewskiej 33 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu”
2021-04-19,
09:00
2021-03-31,
10:06
55
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Doposażenie budynków mieszkalnych przy ul. Dmuchawcowej 9a, ul. Łozinowej 3, ul. Patriotów 102 m 2, ul. Początkowej 11 m 2, ul. II Poprzecznej 10 m 4a w Warszawie w instalację gazu, instalację centralnego ogrzewania, instalację ciepłej wody użytkowej wraz z montażem pieców gazowych do wymienionych instalacji w formule „projektuj i buduj”
2021-04-14,
10:00
2021-03-31,
10:51
56
Tryb podstawowy
Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Przebudowa klatki schodowej nr 4 w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku biurowym Urzędu Dzielnicy Ursus przy ul. Plac Czerwca 1976r. w Warszawie
2021-04-20,
10:00
2021-03-31,
14:44
57
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Zarząd Transportu Miejskiego
Opracowanie studium technicznego multimodalnego węzła przesiadkowego Warszawa-Wschód
2021-05-06,
11:00
2021-03-31,
14:44
58
Tryb podstawowy
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego i wspinaczkowego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24”.
2021-04-15,
10:00
2021-03-31,
14:44
59
Tryb podstawowy
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Przebudowa pasa drogowego ul. Stryjeńskich dla potrzeb obsługi komunikacyjnej żłobka przy ul. Kazury w Warszawie
2021-04-15,
12:30
2021-03-31,
15:34
60
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Doposażenie budynków mieszkalnych w instalację gazu, instalację centralnego ogrzewania, instalację ciepłej wody użytkowej wraz z montażem pieców gazowych do wymienionych instalacji w formule „projektuj i buduj” przy ul. Garncarskiej 59 oraz ul. Junaków 20 w Warszawie.
2021-04-16,
10:00
2021-04-01,
09:40
61
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Remont elewacji i dachu budynku przy ulicy Mostowej 16/18 w Warszawie
2021-04-19,
10:00
2021-04-01,
12:39
62
Tryb podstawowy
Biuro Zamówień Publicznych
Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i przetestowanie Aplikacji Mobilnej z powiązanymi systemami Beaconów, zbiorczo określanych jako Prototyp, a także opracowanie Koncepcji realizacji przedmiotu zamówienia i dokumentacji oraz dostarczenie Smatrfonów niezbędnych do przetestowania Prototypu.
2021-04-14,
12:00
2021-04-01,
16:19
63
Tryb podstawowy
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Remont chodnika w Parku Korotyńskiego (część wschodnia) na odcinku od ul. Bohdanowicza do ul. Korotyńskiego.
2021-04-16,
11:00
2021-04-01,
13:21
64
Tryb podstawowy
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie zadania remontowego pn. „ zabudowa klatki schodowej dla dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej budynku Szkoły Podstawowej nr 120 przy ul. Międzyborskiej 64/70 w Warszawie” UD-VI-ZP/4/21
2021-04-26,
10:00
2021-04-01,
13:25
65
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę przewodu wodociągowego w ulicy Borowego w Warszawie w dzielnicy Bemowo.
2021-04-29,
10:45
2021-04-02,
09:36
66
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Realizacja dwóch przewodów wodociągowych w drogach dojazdowych do ul. Borkowskiej 24 i Borkowskiej 26 na terenie dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z podziałem na etapy.
2021-04-30,
09:00
2021-04-02,
10:03
67
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji zasilania zgarniaczy piaskowników na terenie Zakładu „Czajka”, ul. Czajki 4/6 w Warszawie, dzielnica Białołęka.
2021-05-04,
09:45
2021-04-02,
10:03
68
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Modyfikacja wózków wagonów metra serii 81 Nr referencyjny postępowania: WP.25.00035.2021.S.P.RAOL
2021-05-07,
12:00
2021-04-02,
10:57
69
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy
Dostawa szczepionek
2021-05-06,
10:00
2021-04-02,
11:52
70
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Remont dwóch lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
2021-04-19,
10:00
2021-04-02,
12:37
71
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonanie naprawy rewizyjnej poziomu P4 lokomotywy manewrowej 797.8
2021-05-05,
12:00
2021-04-02,
14:37
72
Tryb podstawowy
Biuro Zamówień Publicznych
Rozbudowa i wsparcie systemu SSLVPN Pulse Secure
2021-04-14,
11:00
2021-04-06,
12:01
73
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa uzupełniającego układu przesyłowego – wykonanie sieci i obiektów łączących wykonane rurociągi przewiertowe z Zakładem Świderska i Zakładem Farysa.
2021-04-16,
11:00
2021-04-06,
10:40
74
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Serwisowanie oraz remonty pomp i mieszadeł firmy KSB
2021-05-04,
12:00
2021-04-06,
10:41
75
Tryb podstawowy
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Kompleksowa obsługa i bieżąca konserwacja technologii basenowej w zakresie wentylacji i uzdatniania wody Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w dzielnicy Żoliborz przy ul. Potockiej 1 w Warszawie.
2021-04-14,
09:00
2021-04-06,
12:37
76
Tryb podstawowy
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Roboty budowlane Wykonanie instalacji hydrantowej w budynku Przedszkola nr 118 przy ul. Nowolipie 31A w Warszawie–nr postępowania: 9/ZP/21.
2021-04-22,
09:00
2021-04-06,
14:31
77
Tryb podstawowy
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie wycen wartości nieruchomości
2021-04-14,
09:00
2021-04-06,
14:36
78
Tryb podstawowy
Zarząd Dróg Miejskich
Przebudowa skrzyżowania Rondo Dmowskiego
2021-04-21,
10:00
2021-04-07,
07:47
79
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Wzmocnienie kruszywem dróg gruntowych zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2021-04-22,
11:30
2021-04-07,
10:30
80
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Utrzymanie terenów zieleni w Dzielnicy Wola – parki, skwery, zieleńce oraz miejsca pamięci – numer postępowania: 11/ZP/21.
2021-05-11,
09:00
2021-04-07,
11:50
81
Tryb podstawowy
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej modernizacji kompleksu sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Żoliborz przy ul. Potockiej 1 w Warszawie.
2021-04-15,
12:00
2021-04-07,
11:51
82
Tryb podstawowy
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25”. P-7/21
2021-04-26,
09:30
2021-04-07,
12:09
83
Tryb podstawowy
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Wykonanie koncepcji programu rozwoju ruchu rowerowego na Starym Mokotowie
2021-04-15,
09:00
2021-04-07,
13:43
84
Tryb podstawowy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów
sukcesywne dostawy leków i materiałów opatrunkowych
2021-04-16,
08:30
2021-04-07,
13:56
85
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Biuro Zamówień Publicznych
Organizacja wydarzeń 14. Nagrody Literackiej m.st. Warszawy wraz z przeprowadzeniem kampanii promocyjnej
2021-04-16,
11:30
2021-04-07,
14:46
86
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
„Świadczenie usług ochrony osób i mienia, obsługi monitoringu (w tym wymiany zużytych części monitoringu na nowe dostarczone przez Zamawiającego) oraz usługi zamykania i otwierania obiektów położonych na obszarze Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
2021-04-16,
10:00
2021-04-07,
14:31
87
Przetarg nieograniczony
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo
Przebudowa boiska piłkarskiego należącego do Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11 wraz z budową zadaszenia (halą pneumatyczną) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska piłkarskiego w miejscu istniejącego, niespełniającego wymogów”(powtórzony)
2021-04-23,
10:00
2021-04-07,
14:31
88
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jarocińskiej 13 w Warszawie.
2021-04-22,
11:00
2021-04-07,
16:00
89
Przetarg nieograniczony
Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o.
Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych inne niż niebezpieczne o kodzie 18 01 04 w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym przy ul. Szubińskiej 4 wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o.
2021-05-07,
10:00
2021-04-07,
16:32
90
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dok. proj., budowa–wymiana inst. wod-kan., montaż inst. c.o., c.w. z cyrkulacją, adaptacja komórek na pom. węzła cieplnego, montaż urządzeń węzła ul. Komorska 52. Numer referencyjny: ZP/TP/Rb/1/21.
2021-04-23,
11:00
2021-04-08,
08:01
91
Tryb podstawowy
Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”
„Świadczenie usług Głównego Architekta Systemu „E-Opieka”
2021-04-19,
10:00
2021-04-08,
08:02
92
Przetarg nieograniczony
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów
sukcesywne dostawy materiałów dezynfekcyjnych
2021-04-16,
09:30
2021-04-08,
12:28
93
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Realizacja zwycięskiego projektu budżetu obywatelskiego pt.: „Więcej tlenu dla mieszkańców - Platany na Sielcach” na skwerze pomiędzy budynkami przy ul. Chełmskiej 25a, 27 i Sobieskiego 114 - wykonanie robót ogrodniczych polegających na posadzeniu 8 platanów
2021-04-19,
10:00
2021-04-08,
13:55
94
Tryb podstawowy
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Kompleksowa usługa odbioru i zagospodarowania odpadów (kod odpadu:17 01 01, 17 05 04) z robót prowadzonych w roku 2021
2021-04-19,
11:00
2021-04-08,
14:32
95
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Kompleksowa organizacja imprezy pn. ,,Białołęcki Bieg Mam – 2021” w formule biegu wirtualnego
2021-04-16,
09:00
2021-04-08,
14:42
96
Tryb podstawowy
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Wykonanie robót związanych z remontami dróg gminnych w dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2021-04-23,
10:00
2021-04-08,
15:19
97
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Wykonanie nakładki bitumicznej na drogach gminnych zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2021-04-26,
12:00
2021-04-08,
15:20
98
Tryb podstawowy
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
Remont budynku polegający na przebudowie Wawerskiego Centrum Kultury przy ul. Żegańskiej 1A w Warszawie
2021-04-27,
12:00
2021-04-08,
15:40
99
Tryb podstawowy
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Dostawa odzieży roboczej i ochronnej w 2021 r.
2021-04-19,
10:00
2021-04-08,
16:14
100
Tryb podstawowy
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Wykonanie ubrań roboczych dla pracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
2021-04-16,
11:00
2021-04-09,
09:06
101
Tryb podstawowy
Zarząd Oczyszczania Miasta
Dostawa i ustawienie 80 szt. koszy do segregacji (szkło - 20 szt., metale i tworzywa sztuczne - 20 szt., papier - 20 szt., BIO - 20 szt.)
2021-04-19,
09:00
2021-04-09,
09:53
102
Tryb podstawowy
Zarząd Dróg Miejskich
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania Rondo Dmowskiego”
2021-04-22,
10:00
2021-04-09,
10:44
103
Tryb podstawowy
Zarząd Dróg Miejskich
Dostawy w 2021 roku odzieży roboczej, ochronnej i obuwia ochronnego
2021-04-19,
10:00
2021-04-09,
12:20
104
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont infrastruktury technicznej z wymianą dźwigu osobowego i jego konserwacją w okresie gwarancji w budynku mieszkalnym przy ul. Piaskowej 11 w Warszawie w systemie "zaprojektuj i buduj".
2021-04-26,
09:00
2021-04-09,
12:49
105
Przetarg nieograniczony
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Doposażenie budynków mieszkalnych przy ul. Izbickiej 13 m 2, ul. Patriotów 116a m 1,2,3,4, ul. Wilgi 34 m 1,2,3/5,4,9,10 w Warszawie w instalację gazu, instalację centralnego ogrzewania, instalację ciepłej wody użytkowej wraz z montażem pieców gazowych do wymienionych instalacji w formule „projektuj i buduj”
2021-04-23,
10:00
2021-04-09,
14:58
106
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Przebudowa pomieszczeń biurowych w obiekcie 3A - IV piętro na STP Kabaty
2021-04-28,
12:00
2021-04-09,
14:59
107
Tryb podstawowy
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Remont nawierzchni ulicy Goszczyńskiego w Warszawie
2021-04-26,
12:00
2021-04-09,
15:33
108
Tryb podstawowy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka
Sukcesywne dostawy artykułów jednorazowych, opatrunkowych i medycznych
2021-04-20,
09:00
2021-04-09,
16:13
109
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą „Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głuchej 3A w Warszawie” Numer sprawy: ZP/TP/Rb/4/21
2021-04-26,
10:00
2021-04-09,
16:13
110
Tryb podstawowy
Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Konserwacja, naprawy oraz usuwanie awarii w budynkach zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wilanów.
2021-04-19,
12:00
2021-04-09,
19:22
111
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Zaporoże w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z podziałem na zadania.
2021-05-10,
09:45
2021-04-12,
09:33
112
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i budowę sieci wodociągowej w ul. Kłodzkiej oraz budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Kłodzkiej i ul. Petunii w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2021-05-10,
09:45
2021-04-12,
09:55
113
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Gospodarowanie odpadami o kodzie 19 08 05 z podziałem na zadania.
2021-05-10,
10:45
2021-04-12,
09:53
114
Przetarg nieograniczony
Biuro Zamówień Publicznych
Promocja działań m.st. Warszawy w Internecie i na urządzeniach mobilnych
2021-05-07,
12:00
2021-04-12,
11:00
115
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Miejskich
Wykonanie inwestycji pn.: Marszałkowską na rowerze – zieleń
2021-05-21,
10:00
2021-04-12,
11:01
116
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Mycie okien, żaluzji, ścian, elewacji, doczyszczanie ram okiennych, pranie tapczanów i wykładzin podłogowych oraz czyszczenie foteli biurowych
2021-04-20,
12:00
2021-04-12,
13:11
117
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
Zakup i montaż wyposażenia dla ZSP przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w ramach realizowanego zadania pn.: „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka-Jeziorańskiego”
2021-04-23,
10:00
2021-04-12,
13:42
118
Tryb podstawowy
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Akademia kwalifikacji”- część 1 (znak sprawy UD-IX-ZP-1-2021).
2021-04-22,
10:00
2021-04-12,
13:42
119
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Dostawa foteli pasażerskich do tramwajów typu 120Na.
2021-04-19,
09:00
2021-04-13,
07:54
120
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Łysakowskiej i sieci wodociągowej w ul. Bychowskiej na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2021-05-12,
10:45
2021-04-13,
09:55
121
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Modernizacja komory nr 5 zbiornika wody czystej (II etap), Stacja Strefowa, 03-019 Warszawa, ul. Waligóry 2, dzielnica Białołęka.
2021-05-13,
09:45
2021-04-13,
10:24
122
Tryb podstawowy
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Akademia kwalifikacji”- część 2 (znak sprawy UD-IX-ZP-2-2021).
2021-04-23,
10:00
2021-04-13,
11:49
123
Przetarg nieograniczony
Dzielnica Wola m.st. Warszawy
Utrzymanie terenów zieleni w Dzielnicy Wola – zieleń przyuliczna – numer postępowania: 12/ZP/21.
2021-05-14,
09:00
2021-04-13,
12:22
124
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Realizacja projektu budżetu obywatelskiego na rok 2021 pn. „Rewitalizacja chodnika i zieleni przy ul. Płockiej”.
2021-04-27,
09:00
2021-04-13,
13:49
125
Tryb podstawowy
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii sieci kanalizacji deszczowej na terenie Dzielnicy Wesoła m.st Warszawy
2021-04-20,
10:00
2021-04-13,
14:36
126
Tryb podstawowy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Remont muru oporowego przy ul. Nowolipki 23 w Warszawie na podstawie projektu budowlanego
2021-04-28,
09:00
2021-04-13,
14:59

Ukryj listy wyboru. Ukryj kolumnę: z rodzajem zamówienia, z datą publikacji.
Rodzaj:
Tryb:
Zamawiajacy:

UWAGA:
* Wypełnienie pola w nagłówku kolumny z nazwą zamówienia pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, w których nazwie znajduje się podany łańcuch znaków lub przynajmniej jeden z łańcuchów znaków oddzielonych przecinkiem
** Data składania ofert, wniosków, prac konkursowych lub data aukcji. Wypełnienie pola/pól w nagłówku kolumny z datą składania ofert w formacie RRRRMMDD pozwoli na wyszukanie tylko tych zamówień, dla których data składania ofert zawiera się we wskazanym przedziale czasowym

<<powrót

herb Warszawy© Urząd m.st. Warszawa  |  ikona kontakt z webmasterem Webmaster |  ikona strona domowa Start  | 

 
Księga Zamówień Publicznych