m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-04-27 , 10:28:32
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Grzegorz Piątkowski
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
- telefon(0-22) 443-14-19
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zakup, montaż, uruchomienie i utrzymanie sieci czujników jakości powietrza wraz z oprogramowaniem
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) dostawa, montaż, uruchomienie i konserwacja oraz obsługa:
 152 sztuk urządzeń służących do pomiaru stężeń pyłu zawieszonego (frakcje PM10, PM2,5 i PM1) oraz pomiaru dwutlenku azotu (NO2) wraz z pomiarem temperatury powietrza i wilgotności względnej powietrza oraz ciśnienia atmosferycznego,
 13 sztuk urządzeń, w których poza pomiarem frakcji pyłu PM10, PM2,5 i PM1, pomiarem NO2 oraz temperatury powietrza, wilgotności względnej powietrza i ciśnienia atmosferycznego, będzie prowadzony pomiar ozonu (O3);
2) dostawa i wdrożenie systemu do zbierania i udostępniania danych;
3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu do zbierania i udostępniania danych, weryfikacja danych, ocena poprawności wskazań urządzeń dla wszystkich mierzonych parametrów meteorologicznych i zanieczyszczeń powietrza.
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, montażu, uruchomienia i konserwacji urządzeń wymienionych w pkt 1.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy z załącznikami, który stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

2. Wartość zamówienia wynosi 10 002 575,80 PLN netto (wartość zamówienia podstawowego: 3 723 687,24 PLN netto; maksymalna wartość opcji: 6 278 888,56 PLN netto).
3. Termin realizacji zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy w terminie do dnia 31 października 2022 r., z zastrzeżeniem terminów dla poszczególnych etapów realizacji zamówienia oraz prawa opcji, o których mowa w § 2 wzoru umowy. W wyniku zastosowania prawa opcji termin realizacji zamówienia może ulec przedłużeniu maksymalnie do 31.10.2028.

_____________________

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Instytucja zamawiająca
1.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa
Adres pocztowy: pl. Bankowy 3/5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-950
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl

1.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Halinów
Adres pocztowy: ul. Spółdzielcza 1
Miejscowość: Halinów
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 05-074
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.halinow.pl

1.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Izabelin
Adres pocztowy: ul. 3 Maja 42
Miejscowość: Izabelin
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 05-080
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gmina.izabelin.pl/

1.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Karczew
Adres pocztowy: ul. Warszawska 28
Miejscowość: Karczew
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 05-480
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: www.karczew.pl

1.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Konstancin-Jeziorna
Adres pocztowy: ul. Piaseczyńska 77
Miejscowość: Konstancin-Jeziorna
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 05-520
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.konstancinjeziorna.pl/

1.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Lesznowola
Adres pocztowy: ul. Gminna 60
Miejscowość: Lesznowola
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 05-506
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.lesznowola.pl/

1.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Milanówek
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 45
Miejscowość: Milanówek
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 05-822
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://milanowek.pl/

1.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Nieporęt
Adres pocztowy: pl. Wolności 1
Miejscowość: Nieporęt
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 05-126
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.nieporet.pl/

1.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
Adres pocztowy: ul. Zakroczymska 30
Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 05-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.nowydwormaz.pl/

1.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Otwock
Adres pocztowy: ul. Armii Krajowej 5
Miejscowość: Otwock
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 05-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://otwock.pl/

1.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Piastów
Adres pocztowy: ul. 11 Listopada 2
Miejscowość: Piastów
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 05-820
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.piastow.pl/

1.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Radzymin
Adres pocztowy: pl. Tadeusza Kościuszki 2
Miejscowość: Radzymin
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 05-250
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://radzymin.pl

1.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Stare Babice
Adres pocztowy: ul. Rynek 32
Miejscowość: Stare Babice
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 05-082
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://stare-babice.pl

1.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Sulejówek
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 55
Miejscowość: Sulejówek
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 05-070
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.sulejowek.pl

1.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wieliszew
Adres pocztowy: ul. Modlińska 1
Miejscowość: Wieliszew
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 05-135
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.wieliszew.pl

1.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wołomin
Adres pocztowy: ul. Ogrodowa 4
Miejscowość: Wołomin
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 05-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://wolomin.org

1.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Ząbki
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 10
Miejscowość: Ząbki
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 05-091
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.zabki.pl

1.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Zielonka
Adres pocztowy: ul. Lipowa 5
Miejscowość: Zielonka
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 05-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.zielonka.pl

1.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień


2. Numer postępowania: ZP/GP/271/III-24/21
3. Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
5. Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie.
6. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem https://zamowienia.um.warszawa.pl
7. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do jej treści, zostały określone w Załączniku nr 3 do SWZ (we wzorze umowy).

8. Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji: Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, którego realizacja skutkować będzie:
1) dostawą, montażem, uruchomieniem dodatkowych urządzeń, o których mowa w pkt § 1 ust. 3 pkt 1 i 2 wzoru umowy, oraz zintegrowaniem ich z systemem do zbierania i udostępniania danych przy założeniu, że łączna liczba tych urządzeń nie przekroczy 100 sztuk. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Zamawiający w oświadczeniu, o którym mowa w § 2 ust. 3 wzoru umowy, określi lokalizację oraz termin realizacji dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń, przy czym nie będzie on krótszy niż 3 miesiące od daty doręczenia oświadczenia; lub
2) przedłużeniem okresu świadczenia przez Wykonawcę usług utrzymania/serwisu określonych w § 1 ust. 4 wzoru umowy o okres do 6 (sześciu) lat licząc od dnia zakończenia podstawowego okresu realizacji etapu II. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z tej opcji, Zamawiający w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3, określi okres przedłużenia świadczenia usług utrzymania/serwisu wraz ze wskazaniem gmin, którego dotyczyć będzie prawo opcji.
Wcześniejsze skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji w zakresie powyższych pkt 1 i 2, nie stanowi przeszkody dla późniejszego skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w pozostałym zakresie – przed upływem terminu, o którym mowa w § 2 ust. 3 wzoru umowy.
Okolicznością skorzystania z prawa opcji będzie zabezpieczenie odpowiednich środków w budżetach Zamawiającego i Gmin Partnerskich.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy z załącznikami, który stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

Ogłoszenia zostało zmodyfikowane bo zmieniono kryteria i zakres wymaganych dok. w ogłoszeniu
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa i gminy ościenne
Główny przedmiot (CPV)38.34.40.00-8
Dodatkowe przedmioty (CPV) 48.00.00.00-8
90.73.14.00-4
72.51.10.00-0
38.12.00.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2028-10-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium55000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków: Nie dotyczy.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:Nie dotyczy.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zakup, montaż, uruchomienie i utrzymanie sieci czujników jakości powietrza wraz z oprogramowaniem:
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że:
1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie należycie zrealizowali:
a) co najmniej jedną usługę wdrożenia systemu pomiarowego z co najmniej 25 urządzeniami pomiaru jakości powietrza w ramach jednego zamówienia;
b) co najmniej jedną usługę polegającą na obsłudze systemu pomiarowego składającego się z co najmniej 50 urządzeń pomiarowych;

2. dysponują lub będą dysponować zespołem osób, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, w roli:
a) instalatorów urządzeń pomiarowych – minimum 2 osoby, z których każda posiada minimum 12-miesięczne doświadczenie w instalacji urządzeń pomiarowych;
b) serwisantów – minimum 2 osoby, z których każda posiada minimum 12-miesięczne doświadczenie w realizacji utrzymania urządzeń pomiarowych w tym ich kalibracji;
c) analityka – minimum 1 osoba posiadająca minimum 12-miesięczne doświadczenie w weryfikacji wyników z urządzeń pomiarowych do badania jakości powietrza.
Zamawiający dopuszcza łączenie ww. ról.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do jej treści, zostały określone w Załączniku nr 3 do SWZ (we wzorze umowy).

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia.


III.3) Informacje dodatkowe:

1. Złożenie oferty odbywa się poprzez:
a) wypełnienie zdefiniowanego przez Zamawiającego w systemie formularza oferty – zakres danych wypełnianych przez Wykonawcę w systemie został określony w pkt 23 i 25 SWZ;
b) załączenie do oferty w systemie oświadczenia w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – zakres danych wypełnianych przez Wykonawcę jest możliwy do pobrania z systemu w sposób określony w instrukcji, o której mowa w pkt 5.2 SWZ. Szczegółowe zasady wypełniania JEDZ zostały określone w pkt 15 SWZ;
c) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, załączenie do oferty w systemie:
— oświadczenia (JEDZ), o którym mowa w lit. b, dotyczącego każdego podmiotu,
— zobowiązania każdego podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzającego, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określającego w szczególności:
 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
 sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
 czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą;
d) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, załączenie do oferty w systemie:
— oświadczenia (JEDZ), o którym mowa w lit. b, dotyczącego każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
— oświadczenia z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SWZ).

2. Załączenie do oferty w systemie następujących podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych oraz oświadczeń i dokumentów innych niż wymienionych wyżej:

2.1. Podmiotowe środki dowodowe
W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą podmiotowych środków dowodowych, tj.:
a) Wykazu osób podlegających ocenie w kryterium „Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia”, wg wzoru załącznika nr 4 do SWZ
Uwaga!: Dokument nie podlega uzupełnieniu. Dokument musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej.

2.2. Przedmiotowe środki dowodowe
W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, tj.:
1) na potwierdzenie wymagań wskazanych w części I pkt 4 i 5 OPZ:
a) Wykazu oferowanych urządzeń, Część I: Lista oferowanych urządzeń, wg wzoru załącznika nr 5 do SWZ
b) specyfikacji urządzeń potwierdzającej spełnienie wymagań w odniesieniu do parametrów technicznych urządzeń,
c) dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w cz. I pkt 4.9. OPZ.

2) W celu potwierdzenia informacji podlegających ocenie w kryterium ”Jakość” opisanym w pkt. 25.5. SWZ:
a) Wykazu oferowanych urządzeń, Część I: Lista oferowanych Urządzeń i Część II: Oferowana jakość urządzeń, wg wzoru załącznika nr 5 do SWZ
b) specyfikację wskazującą zastosowane rozwiązania techniczne.

Uwagi do dokumentów z ppkt. 1) i 2)
Ww. przedmiotowe środki dowodowe nie podlegają uzupełnieniu (dotyczy ppkt 1 i 2).
Dokumenty muszą zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej.

2.3. Inne oświadczenia lub dokumenty:
a) W przypadku gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana
w dokumencie rejestrowym Wykonawcy – dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
b) W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – dokument zawierający dowody, o których mowa w pkt 19. SWZ.

3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od otrzymania wezwania, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych, o których mowa poniżej.
13.1. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) dowody, że wykazane w oświadczeniu JEDZ usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są:
– referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane;
– oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych – referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3.2. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem;
b) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów:
- informacje, o których mowa w lit. a), dotyczące każdego podmiotu,
c) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
- informacje, o których mowa w lit. a), dotyczące każdego Wykonawcy,
d) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzone wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SWZ.


IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena50 %
Termin realizacji Etapu I15 %
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia5 %
Jakość30 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-10-11
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=70251
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-10-11 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą89 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2022-01-08
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-10-11, 12:30, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Tak
Projekt/program
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); umowa o dofinansowanie nr RPMA.02.01.02-14-8835/17-00.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-04-22


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |